Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Contract Colectiv Munca Raiffeisen - DOC by tuu14556

VIEWS: 0 PAGES: 86

Contract Colectiv Munca Raiffeisen document sample

More Info
									                 BANCA TRANSILVANIA S.A.
             Societate pe actiuni inregistrata sub nr. J12/4155/16.12.1993
                Sediul Central: Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu, Nr. 8
                           Romania


          PROSPECT DE OFERTA PUBLICA
  PENTRU 2.500 DE OBLIGATIUNI CONVERTIBILE
   SUBORDONATE NEGARANTATE EMISE IN 2005
                  SCADENTE IN 2010
              fiecare cu o valoare nominala de 10.000 US$

          si cu o rata a dobanzii anuale variabila calculata ca
       LIBOR US$ 6 luni + o marja stabilita pentru prima perioada la 3 %

            convertibile in actiuni ale Bancii Transilvania S.A.

          Perioada de derulare a ofertei: 02.09.2005-15.09.2005
         Aprobat de CNVM prin decizia numarul 2492 din 23.08.2005

   Intermediar, Agent de Distributie si                   Consultant juridic
        Agent de Plata
     BT SECURITIES S.A.
Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta
forma de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe
care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare.
Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor
adoptate in aplicarea acesteia.

Data acestui Prospect este: 10.08.2005
                NOTA CATRE INVESTITORI


Acest Prospect include informatii referitoare la oferta de 2.500 Obligatiuni Convertibile,
Subordonate, Negarantate emise in 2005 si scadente in 2010, in valoare principala totala de
25.000.000 US$, emise de Banca Transilvania S.A. ("Banca") si intermediate de BT
Securities S.A. ("Intermediarul").

Acest Prospect a fost intocmit de catre Banca si Intermediar pe baza informatiilor furnizate de
Banca sau provenite din alte surse dupa cum se dezvaluie in Prospect, in concordanta cu
legislatia relevanta in vigoare. Banca, Consiliul de Administratie al Bancii, Intermediarul si
auditorii financiari sunt fiecare in parte responsabili, in functie de contributia fiecaruia la
Prospect, pentru corectitudinea si integralitatea informatiilor prezentate in Prospect. Nici o
persoana nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau sa faca declaratii, altele decat cele
continute in acest Prospect, si in cazul in care se furnizeaza astfel de informatii sau declaratii,
acestea nu trebuie considerate ca fiind credibile si avand autorizarea Bancii si a
Intermediarului.

Intermediarul nu face declaratii cu privire la acuratetea si integralitatea informatiilor furnizate
de Banca. Nici una dintre informatiile cu privire la Banca, continute in acest Prospect, nu va
fi interpretata ca o declaratie sau analiza a Intermediarului.

Dupa parcurgerea Prospectului, Banca, potrivit cunostintelor sale, confirma ca Prospectul
dezvaluie toate informatiile importante in legatura cu Banca si Obligatiunile, ca astfel de
informatii sunt adevarate si exacte sub toate aspectele importante, ca toate opiniile,
previziunile si intentiile Bancii exprimate in acest Prospect sunt exprimate cu buna credinta si
ca nu exista un alt fapt sau aspect ce nu a fost dezvaluit prin prezentul Prospect: (i) care ar fi
fost necesar investitorilor pentru a evalua corect activele, pasivele, statutul financiar si
drepturile aferente Obligatiunilor; (ii) a caror omisiune ar putea determina ca declaratii
continute in Prospect sa fie eronate sub anumite aspecte relevante privind activitatea Bancii;
si (iii) care in contextul ofertei, ar fi important si ar trebui inclus in Prospect. In plus, Banca
confirma ca "Rezumatul Prospectului", inclus in prezentul Prospect, reflecta in mod exact
informatiile incluse in Prospect si nu este in contradictie cu alte parti ale Prospectului. Totusi,
este recomandat ca potentialii investitori sa analizeze intregul Prospect inainte de a lua orice
decizie de investitie.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a aprobat acest Prospect prin decizia Nr. 2492 din
23.08.2005.

Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o
alta forma de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau
dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat
prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare
certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor
adoptate in aplicarea acesteia.

In luarea deciziei de a investi in Obligatiuni oferite prin aceasta oferta publica, investitorii
trebuie sa se bazeze pe analiza personala cu privire la Banca, termenii ofertei, inclusiv
avantajele si riscurile aferente (a se vedea sectiunea "Factorii de Risc" din acest Prospect).


                        2
Potentialii investitori nu trebuie sa interpreteze continutul acestui Prospect ca o recomandare
pentru a investi sau ca o recomandare in legatura cu aspecte legale si financiare.

Fiecare investitor in Obligatiuni trebuie sa cunoasca si sa se conformeze cu toate legile si
reglementarile relevante in vigoare si trebuie sa obtina toate aprobarile si permisele necesare
in acest sens. Nici Banca si nici Intermediarul nu sunt responsabili in legatura cu acest aspect.

Prospectul nu constituie o oferta sau invitatie facuta de Banca, sau in numele Bancii sau al
Intermediarului, de a subscrie Obligatiuni in jurisdictiile unde o astfel de oferta sau invitatie
nu este autorizata sau este ilegala sau pentru investitorii ce nu pot subscrie in mod legal.
Persoanele care obtin acest Prospect sunt obligate sa cunoasca restrictiile si limitarile ofertei
si sa se conformeze acestor restrictii si limitari.

Dupa parcurgerea acestui Prospect, atat Banca, reprezentata de dl. Robert C. Rekkers,
Director General si dl. Ionut Patrahau, Director General Adjunct, cat si BT Securities,
reprezentata de dl. Rares Nilas, Director General, accepta asumarea raspunderii pentru
continutul prezentului Prospect si confirma ca informatiile furnizate in acest Prospect sunt
adevarate si exacte si ca nu exista omisiuni si declaratii false.

Acest Prospect si Anexele sale pot fi consultate la sediul Intermediarului (Cluj Napoca, Str.
G. Baritiu nr. 8, et 5) si la sediul Emitentului (Cluj-Napoca, str G.Baritiu nr 8, et.2).      NOTA DESPRE DECLARATIILE PRIVIND PERSPECTIVELE


Unele dintre declaratiile continute in prezentul Prospect constituie declaratii in legatura cu
perspectivele Bancii Transilvania. Aceste declaratii implica riscuri cunoscute si necunoscute,
incertitudini si alti factori care ar putea determina ca rezultatele actuale ale Bancii, nivelul
activitatii, performantele sau realizarile sale sa difere semnificativ fata de orice rezultate
viitoare, nivele de activitate, performante sau realizari exprimate sau subintelese prin aceste
declaratii privind perspectivele. Acesti factori includ, printre altele, factorii prezentati in
sectiunea "Factori de Risc" si cei mentionati in alte sectiuni ale Prospectului.

In unele cazuri, declaratiile privind perspectivele pot fi identificate prin terminologii ca:
"poate", "va", "se asteapta", "intentioneaza", "anticipeaza", "crede", "estimeaza",
"previzioneaza" sau "potential" sau negarea acestora, sau alte terminologii asemanatoare cu
acestea.

Desi credem ca asteptarile reflectate in declaratiile privind perspectivele sunt rezonabile, nu
putem garanta rezultatele viitoare, nivelul activitatii, performantele sau realizarile Bancii. Nu
suntem sub nici o forma obligati sa actualizam declaratiile privind perspectivele dupa data
prezentului Prospect.
                        3
                               CUPRINSNOTA CATRE INVESTITORI..............................................................................................2
NOTA DESPRE DECLARATIILE PRIVIND PERSPECTIVELE ..................................3
DEFINITII................................................................................................................................5
REZUMATUL PROSPECTULUI.........................................................................................7
TERMENII SI CONDITIILE OBLIGATIUNILOR..........................................................20
TERMENII SI CONDITIILE OFERTEI............................................................................30
ASPECTE FISCALE.............................................................................................................35
FACTORI DE RISC..............................................................................................................38
INFORMATII FINANCIARE..............................................................................................42
DESCRIEREA BANCII........................................................................................................54
GRUPUL FINANCIAR BANCA TRANSILVANIA..........................................................64
ACTIONARIATUL BANCII SI CAPITALUL SOCIAL..................................................71
SISTEMUL BANCAR ROMANESC...................................................................................72
CERTIFICARE......................................................................................................................75
ANEXE....................................................................................................................................76
                     DEFINITII

In prezentul Prospect, termenii de mai jos au urmatoarele intelesuri:


"Act Constitutiv"       Actul constitutiv al Bancii, autentificat sub nr. 1501 din 30
                noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare;

"Actiuni"           Actiuni comune, parte a capitalului social al Bancii;

"AGA"             Adunarea Generala a Actionarilor Bancii;

"Agent de Plata"        BT Securities si, acolo unde contextul permite, orice alt
                agent de plata inlocuitor;

"Banca"            BANCA TRANSILVANIA S.A.;

"BERD"             Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;

"BNR"             Banca Nationala a Romaniei;

"BVB"             Bursa de Valori Bucuresti;

"CNVM"             Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;

"Contracte privind       Colectiv: (i) Contractul de Intermediere si Distributie datat
Obligatiunile"         19 iulie 2005, intre Banca si Intermediar; (ii) Contractul de
                Agent de Plata datat 19 iulie 2005, intre Banca si
                Intermediar; (iii) Contractul de Prestari Servicii de Registru;
                (iv) Contractul de Custodie si (v) Contractul de Subscriere a
                Transei A de Obligatiuni. O copie a fiecarui Contract
                privind Obligatiunile este atasata la prezentul Prospect ca
                Anexa 4;
"Contractul de         Contractul de Custodie datat 13 iulie 2005 intre Banca si
Custodie"           BRD – Groupe Société Générale;

"Contractul de         Contractul de Prestari Servicii de Registru datat 13 iulie
Registru"           2005 intre Banca si Registrul „Miorita” S.A.;

"Contractul de         Contractul de Subscriere a Transei A de Obligatiuni dintre
Subscriere a          Banca Transilvania si IFC, datat 13 iunie 2005;
Transei A de
Obligatiuni"

"Custode"           BRD – Groupe Société Générale si, in cazul in care
                contextul permite, orice alt custode inlocuitor;

"Data emisiunii"        Data la care CNVM confirma primirea notificarii cu privire
                la rezultatele Ofertei si la care Obligatiunile sunt emise.

                        5
"Euro" sau "EUR"   Moneda unica a statelor membre ale Uniunii Economice si
           Monetare (cunoscuta si sub denumirea de "zona euro";

"FCY" sau "Fcy"    Valuta;

"Intermediar" sau   BT SECURITIES S.A.;
"BT Securities"

"Investitor      Investitor calificat: Corporatia Financiara Internationala;
Principal" sau
"IFC"

"Legea Bancara"    Legea Nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata;

"Legea pietei de   Legea Nr. 297/2004 privind piata de capital;
capital"

"Legea Societatilor  Legea Nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
Comerciale"      republicata;

"Lei"         Lei (ROL), moneda oficiala a Romaniei pana la data de 1
           iulie 2005;

"Lei noi"       Lei noi (RON), moneda oficiala a Romaniei incepand cu
           data de 1 iulie 2005. Ca urmare a denominarii leului, 1 leu
           nou = 10.000 lei;

"LIBOR US$ 6 luni"  Rata dobanzii pe piata interbancara din Londra la depozitele
           in US$ la 6 luni (calculata zilnic si publicata de catre British
           Bank Association);

"Obligatiuni"     Obligatiuni Convertibile, Subordonate, Negarantate din
           2005, scadente in 2010, nominative, care vor fi emise in
           conformitate cu acest Prospect;

"Oferta"       Oferta Transei A de Obligatiuni si Transei B de Obligatiuni
           conform acestui Prospect;

"Prospect"      Acest prospect cu privire la oferta publica de Obligatiuni;

"Regulamentul     Regulamentul Nr. 4/2005 privind regimul valutar;
valutar"
"Societate de     Miorita S.A. si, acolo unde contextul permite, orice alta
Registru"       societate de registru inlocuitoare;

"US$", "USD" sau   Dolari Statele Unite ale Americii, moneda oficiala in Statele
"dolari"       Unite ale Americii;

"Zi lucratoare"    Orice zi, alta decat sambata, duminica si sarbatorile legale,
           in care bancile comerciale sunt deschise pentru operatiuni in
           Romania si New York.
                    6
               REZUMATUL PROSPECTULUI


Mai jos este prezentat un rezumat al anumitor prevederi ale Prospectului, care serveste
numai ca o introducere la Prospect, nu este complet si nu contine toate informatiile care
trebuie luate in considerare inainte de a investi in Obligatiuni. Va recomandam sa cititi atent
intregul Prospect, in special riscurile investitiei in Obligatiuni prezentate in sectiunea
"Factori de Risc" si situatiile financiare si notele aferente, precum si celelalte informatii
incluse in restul sectiunilor Prospectului. Orice decizie de a investi in Obligatiuni trebuie
bazata pe informatiile oferite de intregul Prospect.

Prezentarea Bancii

Scurt Istoric si Dezvoltare

Banca a fost infiintata in decembrie 1993 in Cluj-Napoca si este inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/4155/16.12.1993.
Capitalul social initial al Bancii era de 2,05 miliarde lei, 79% fiind subscris de catre
investitori romani, iar 21% de catre investitori straini. Pe durata existentei sale, Banca si-a
majorat capitalul social in etape succesive, avand in prezent valoarea de 1.334.937.124.000
lei (sau 133.493.712,40 lei noi), fiind impartit in 1.334.937.124 Actiuni cu o valoare
nominala de 1.000 lei (sau 0,1 lei noi) pe Actiune. In prezent, Banca se afla in proces de
majorare a capitalului social la valoarea de 236.733.000 lei noi, proces care se estimeaza ca
va fi finalizat in august 2005. Actul constitutiv reactualizat al Bancii a fost autentificat sub nr.
1501 in data de 30 noiembrie 2001 si a fost modificat ulterior.

In februarie 1994, Banca a devenit operationala prin deschiderea primei sucursale in Cluj-
Napoca. Activitatea Bancii includea oferirea de produse si servicii bancare cum ar fi
operatiunile cu conturi curente, operatiuni cu numerar, depozite, credite, operatiuni de scont,
acceptarea de efecte de comert, plasamente, subscrieri, gestionarea de portofolii de valori
mobiliare, consultanta bancara, negocierea contractelor de asigurare/reasigurare cu firme de
asigurare, decontarea de valori mobiliare si operatiuni de depozitare si custodie pentru
organisme de plasament colectiv in valori mobiliare. In conformitate cu Art. 6 al Actului
Constitutiv, obiectul de activitate al Bancii este "6612 Alte activitati de intermediere
monetara".

Odata cu diversificarea produselor bancare si a serviciilor oferite, Banca si-a dezvoltat
reteaua teritoriala in Romania, incepand cu 3 unitati in 1994 si avand in prezent 160 de unitati
in intreaga tara.

In 2003, Banca a infiintat un grup financiar, in scopul oferirii de produse financiare integrate.
Grupul financiar include urmatoarele subsidiare: BT Asigurari Transilvania S.A., BT Leasing
Transilvania S.A., BT Investments S.R.L., BT Securities S.A., BT Direct S.R.L. si BT
Building S.R.L., prezentate mai detaliat in sectiunea "Grupul Financiar Banca Transilvania",
la pagina 63.

In octombrie 1997, Banca a devenit prima banca romaneasca listata la Bursa de Valori
Bucuresti. BERD este principalul actionar al Bancii, cu o participatie de 15% din actiunile cu
drept de vot. BERD reprezinta un partener puternic si un actionar important, contribuind activ                         7
la dezvoltarea Bancii. Restul procentului de 85% din capitalul social al Bancii este detinut de
alti actionari, fiecare cu o participatie mai mica de 5%.

Management si Salariati

Managementul Bancii este format din Consiliul de Administratie si Managementul Executiv.
Membrii Consiliului de Administratie sunt:

          Nume                      Functie

Horia Ciorcila            Presedinte al Consiliului de Administratie
Robert C. Rekkers           Director General
Ionut Patrahau            Director General Adjunct
Roberto Marzanati           Membru Neexecutiv al Consiliului de Administratie
Claudiu Silaghi            Membru Neexecutiv al Consiliului de Administratie
Constantin Jeican           Membru Neexecutiv al Consiliului de Administratie
Gabriela Grigore           Membru Neexecutiv al Consiliului de Administratie

Pe langa Robert C. Rekkers si Ionut Patrahau, ceilalti membri ai Managementului Executiv
sunt:

        Nume                      Functie

Nicolae Ploata            Chief Operations Officer & IT
Nicolae Tarcea            Sef departament juridic, Credit Administration &
                   Compliance

La 31 decembrie 2004, Banca Transilvania avea 2.032 angajati cu norma intreaga. Din cei
2.032 angajati, 250 erau cadre de conducere.

Auditorul Financiar

Auditorul Bancii este S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L, cu sediul
social in Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, etaj 4, sector 5, Bucuresti,
inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5964/99, inregistrata la Camera
Auditorilor din Romania sub nr. 77/15.08.2001.

Strategie

Strategia Bancii este sa ofere servicii financiare destinate atat segmentului de clienti retail cat
si celui al persoanelor juridice, IMM-uri si clienti corporativi, incluzand oferirea unor servicii
integrate de calitate catre clienti prin grupul sau financiar. In abordarea pietei de retail, Banca
se concentreaza pe nevoile familiei, atat in privinta depozitelor cat si a gamei variate de
credite. Pentru piata corporate si comerciala, obiectivele Bancii sunt de a identifica
necesitatile clientilor sai chiar de la inceputul relatiei, si de a dezvolta produse de finantare
specifice sectorului corporate in scopul oferirii de solutii optime. Aceasta modalitate de
abordare combina know-how–ul produsului cu intelegerea si cunostintele Bancii referitoare la
piata.
                        8
Activitatea de cercetare-dezvoltare, brevete si licente

Nu este cazul.

Perspective

Conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2005, principalii indicatori pe care
Banca si-a propus sa ii realizeze in 2005, precum si valorile realizate la 31 martie 2005 sunt:

                                Realizari la 31.03.2005    Procent realizat din
              Prevederi pentru anul 2005
    Indicator                            (mld lei)        prevederi la data de
                   (mld lei)
                                                 31.03.2005 (%)

 Total active                  40.000,00             30.527,55         76,32
 Total venituri                  3.412,00             1.871,89         54,86
 Profit brut                    950,00              231,09         24,33

Ca urmare a analizei procentului de realizare a perspectivelor anuale ale Bancii dupa primul
trimestru al anului 2005, Banca se asteapta la rezultate favorabile pentru anul fiscal 2005.

Rating

In prezent, Bancii nu i s-a calculat un rating.

Informatii Financiare Selective

Copii complete ale situatiilor financiare auditate ale Bancii din 31 decembrie 2004 si 31
decembrie 2003 si ale rapoartelor auditorilor corespunzatoare acestora sunt atasate la
prezentul Prospect ca Anexa 2. Mai jos este prezentat rezumatul Situatiei Patrimoniale la data
de 31 martie 2005 si rezumatul Contului de Profit si Pierdere pentru primul trimestru,
incheiat la 31 martie 2005, intocmite in conformitate cu Standardele Armonizate nr.
86/635/CEE si Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, asa
cum este cerut de autoritatile romane. Informatiile prezentate mai jos nu indica in mod
necesar rezultatele operatiunilor viitoare si trebuie sa fie interpretate in corelatie cu sectiunea
"Informatiile Financiare", situatiile financiare si notele aferente, precum si orice alte
informatii incluse in acest Prospect.

                  Situatia Patrimoniala la 31 martie 2005
                         (miliarde lei)
                     ACTIV
     Active interbancare                                  9.040,68
     Operatiuni cu clientela                               17.140,46
     Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse                      2.511,48
     Valori imobilizate                                  1.834,93
     Actionari sau asociati                                  0.00
                     Total activ                      30.527,55
                      PASIV
     Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare                  5.213,19
     Operatiuni cu clientela                               21.879,45
     Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse                       208,32
     Capitaluri proprii asimilate si provizioane                      3.226,59
                     Total pasiv                      30.527,55                             9
                Contul de profit si pierdere la 31 Martie 2005
                          (miliarde lei)
     Venituri din activitatea de exploatare bancara                   1.775,63
     Venituri diverse din exploatare                            5,64
     Venituri din provizioane recuperari de creante amortizate si ajustate
                                                90,62
     la inflatie
     Total venituri curente                               1.871,89
     Venituri extraordinare                                 0.00
     Total venituri                                   1.871,89
     Cheltuieli de exploatare bancare                          1.005,54
     Cheltuieli cu personalul                               257,04
     Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                 44,17
     Cheltuieli cu materialele lucrarile si serviciile                  141,47
     Cheltuieli diverse de exploatare                            1,64
     Cheltuieli cu amortizarile privind imobilizarile corporale si
                                                56,54
     necorporale
     Cheltuieli cu provizioane, pierderi din creante nerecuperabile si
                                               134,40
     ajustarea la inflatie
     Total cheltuieli curente                              1.640,80
     Cheltuieli extraordinare                                0.00
     Total cheltuieli                                  1.640,80
     Profit Brut                                     231,09
     - Profit                                       231,09
     - Pierdere                                       0.00
     Impozitul pe profit                                  22,54
     - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent                      22,54
     - Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat                       0.00
     - Venituri din impozitul pe profit amânat                       0.00
     Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus                   0.00
     Rezultat net al exercitiului                             208,55
     - Profit                                       208,55
     - Pierdere                                       0.00Capitalizare si Preturi Recente de Tranzactionare ale Actiunilor

Capitalul social al Bancii este de 1.334.937.124.000 lei (133.493.712,40 lei noi), constand in
1.334.937.124 Actiuni cu o valoare nominala de 1.000 lei (0,1 lei noi) pe Actiune.

Din 1997, Actiunile Bancii sunt listate si tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti sub
simbolul "TLV". Urmatorul tabel indica, pentru perioadele respective, pretul de inchidere cel
mai ridicat si cel mai scazut pentru Actiunile comune ale Bancii, asa cum au fost raportate de
catre BVB.

                     Pretul cel mai Ridicat         Pretul cel mai Scazut

 2005:
 Trimestrul 1               15.100 lei (1,51 lei noi)       10.400 lei (1,04 lei noi)
 Trimestrul 2               14.400 lei (1,44 lei noi)        6.700 lei (0,67 lei noi)
 2004:
 Trimestrul 1               7.350 lei (0,735 lei noi)       4.850 lei (0,485 lei noi)                           10
 Trimestrul 2                 7.600 lei (0,76 lei noi)       5.600 lei (0,56 lei noi)
 Trimestrul 3                 7.350 lei (0,735 lei noi)      6.650 lei (0,665 lei noi)
 Trimestrul 4                9.450 lei (0,945 lei noi)       7.050 lei (0,705 lei noi)
 2003:
 Trimestrul 1                 3.700 lei (0,37 lei noi)       3.300 lei (0,33 lei noi)
 Trimestrul 2                3.950 lei (0,395 lei noi)       2.950 lei (0,295 lei noi)
 Trimestrul 3                3.650 lei (0,360 lei noi)       3.400 lei (0,34 lei noi)
 Trimestrul 4                4.650 lei (0,465 lei noi)       3.600 lei (0,36 lei noi)

La data de 11 iulie 2005, ultimul pret raportat de vanzare la BVB a fost de 0,760 lei noi pe
Actiune.

Gradul de indatorare

In cazul Bancii, care este o institutie de credit, nu este relevant calculul gradului de
indatorare.

Datoriile Bancii

Urmatorul tabel prezinta datoriile Bancii la data de 31 decembrie 2004:

                                        La 31 decembrie 2004
                                     (mii euro)     (milioane lei)
 Datorii curente (pana la 1 an)                          518.115     20.549.986
 Datorii pe termen lung (mai mare de 1 an)                     62.314     2.471.558
 Datorii – Total                                 580.429     23.021.544
Modificari semnificative ale situatiilor financiare

Nu au fost inregistrate modificari semnificative a situatiei economico-financiare a bancii
emitente fata de datele prezentate in prospect.

A se consulta sectiunile "Informatii financiare", "Descrierea Bancii" si "Actionariatul Bancii
si Capitalul Social" pentru o prezentare mai completa a istoricului, strategiei, datelor
financiare si capitalizarii Bancii.


Rezumatul Termenilor si Conditiilor Obligatiunilor si Ofertei

Emitent:             Banca Transilvania S.A;.

Valori mobiliare obiect      Obligatiuni Convertibile Subordonate Negarantate din 2005,
al Ofertei:            scadente in 2010, nominative, emise in forma dematerializata;

Numar de Obligatiuni:       2.500;

Valoarea nominala a        10.000 US$;
unei Obligatiuni:
                            11
Pretul de emisiune:      10.000 US$;

Suma estimata a fi incasata  25.000.000 US$;
din Oferta:

Destinatia imprumutului    largirea bazei de capital de rang II, fonduri proprii ale Bancii,
obligatar:          si finantarea operatiunilor generale ale Bancii si dezvoltarea
               activitatilor Bancii, inclusiv reteaua de unitati;

Transa A de Obligatiuni:   Transa A de Obligatiuni va fi emisa in valoare principala totala
               de 20.000.000 US$, fiind compusa din doua mii (2.000) de
               Obligatiuni care sunt rezervate spre subscriere de catre
               Corporatia Financiara Internationala ca Investitor Principal, in
               conformitate cu Contractul de Subscriere a Transei A de
               Obligatiuni, cu respectarea drepturilor de preferinta ale
               actionarilor Bancii;

Transa B de Obligatiuni:   Transa B de Obligatiuni are o valoare principala totala de
               5.000.000 US$, fiind compusa din cinci sute (500) de
               Obligatiuni;

Dobanda:           dobanda variabila determinata semestrial in functie de LIBOR
               US$ 6 luni plus o "Marja" stabilita pentru prima perioada la 3%,
               dar ajustabila in functie de ratingul de credit suveran pe termen
               lung in valuta acordat Romaniei de Standard & Poor’s sau
               ratingurile pe termen lung in valuta acordate de Moody’s
               pentru obligatiunile guvernamentale romanesti, asa cum este
               descris in paragraful 3(b) din "Termenii si Conditiile
               Obligatiunilor";

Plata dobanzii:        semestrial;

Scadenta/Rascumparare:    Obligatiunile neconvertite vor fi rascumparate la valoarea lor
               nominala la data de 15 iulie 2010. Obligatiunile nu pot fi platite
               in avans sau rascumparate inainte de Data de Rascumparare si
               Detinatorii de Obligatiuni nu vor avea avea optiunea
               rascumpararii anticipate, exceptand cazul lichidarii Bancii;

Dreptul de conversie:     Obligatiunile nerascumparate/neconvertite vor putea fi
               convertite in Actiuni la (i) 1 noiembrie 2006, 1 noiembrie 2007,
               1 noiembrie 2008, 1 noiembrie 2009 si 15 iunie 2010 si (ii) la
               data la care un acord definitiv de achizitionare sau o intelegere
               similara va fi semnata de o terta parte, stipuland achizitionarea
               a cel putin 15% din capitalul social al Bancii sau dobandirea
               controlului asupra Bancii sau a afacerilor sale prin orice
               mijloace, inclusiv prin fuziune, consolidare, schimb de actiuni,
               achizitionare de active, recapitalizare, reorganizare sau
               restructurare, lichidare, dizolvare sau alte tranzactii similare, fie
               printr-o singura tranzactie sau printr-o serie de tranzactii.
               Conversia se realizeaza la un pret pe Actiune determinat la


                       12
               Data de Fixare a Pretului sau la Data Lichiditatii (fiecare
               definita mai jos in Paragraful 8 din "Termenii si Conditiile
               Obligatiunilor") si egal cu media dintre pretul zilnic maxim si
               minim al Actiunilor, ponderata in functie de volumul
               tranzactiilor zilnice pe parcursul a 90 de zile in care BVB a fost
               deschisa pentru tranzactionare, imediat anterioare Datei de
               Fixare a Pretului sau a Datei Lichiditatii, toate descrise mai jos
               in Paragraful 8 din "Termenii si Conditiile Obligatiunilor";


Statutul Obligatiunilor/   Obligatiunile sunt obligatii directe, neconditionate, generale si
Subordonarea:         negarantate ale Bancii, avand acelasi rang de prioritate (pari-
               passu) si fara preferinta intre ele, dar sunt subordonate si de
               rang inferior in ceea ce priveste rambursarea in raport cu
               datoria nesubordonata a Bancii, in conformitate cu
               reglementarile BNR pentru calificarea Obligatiunilor ca si
               capital de rang II, fonduri proprii ale Bancii;


Decontarea si Inregistrarea  Pretul de achizitie al Obligatiunilor subscrise va fi platit de
Obligatiunilor subscrise:   catre investitori la momentul subscrierii, iar inregistrarea
               drepturilor de proprietate ale Detinatorilor de Obligatiuni
               asupra Obligatiunilor se va realiza la Data Emisiunii. Banca va
               plati investitorilor dobanda pentru perioada cuprinsa intre data
               inchiderii Ofertei si Data Emisiunii, la o rata a dobanzii aplicata
               de BNR pentru tranzactiile over-night (depozite de pe o zi/alta);

Gaj negativ:         Obligatiunile vor beneficia de un gaj negativ, asa cum este
               descris in "Termenii si Conditiile Obligatiunilor", luand in
               considerare exceptiile enumerate in "Termenii si Conditiile
               Obligatiunilor";

Cazuri de culpa:       va fi considerat caz de culpa daca: (i) Banca nu va reusi sa
               plateasca la scadenta orice principal sau dobanda aferenta
               oricarei Obligatiuni si aceasta incapacitate va continua pe o
               perioada de cinci (5) zile; (ii) Banca va incalca sau nu va
               respecta oricare dintre obligatiile sau angajamentele asumate in
               legatura cu Obligatiunile sau oricare Contract privind
               Obligatiunile, iar astfel de incalcari sau nerespectari vor
               continua pe o perioada de treizeci (30) de zile; (iii) orice
               declaratie sau garantie data de Banca in acest Prospect sau in
               orice Contract privind Obligatiunile va fi considerata ca fiind in
               mod substantial incorecta sau cu deficiente sub orice aspect;
               (iv) Banca nu va plati orice datorii (altele decat Obligatiunile)
               sau va incalca sau nu va putea duce la indeplinire oricare dintre
               obligatiile sale in legatura cu orice astfel de datorii si ca rezultat
               al unei astfel de incalcari sau neexecutari, plata unei astfel de
               datorii este accelerata (cu conditia ca suma agregata a unei
               astfel de plati accelerate sa nu fie mai mica de 5.000.000 Euro
               sau echivalentul acestei sume); sau (v) sunt initiate orice


                        13
             proceduri privind falimentul, insolvabilitatea, lichidarea sau
             proceduri similare in legatura cu Banca, sau Banca sau oricare
             din activele Bancii sunt supuse nationalizarii, exproprierii sau
             unor proceduri similare;

Custodele:        BRD – Groupe Société Générale;

Intermediarul:      BT Securities;

Agentul de Distributie:  BT Securities;

Metoda de distributie:  metoda celei mai bune executii;

Agentul de Plata:     BT Securities;

Metoda de Plata:     rambursarea principalului si plata dobanzii cu privire la
             Obligatiuni va fi facuta la Data de Plata a Dobanzii aplicabila
             si/sau Data Rascumpararii, dupa caz, de catre Agentul de Plata
             catre Detinatorii de Obligatiuni inregistrati in Registrul
             Obligatiunilor la Data Inregistrarii aplicabile (fiecare dintre
             acesti termeni fiind definit in "Termenii si Conditiile
             Obligatiunilor");

Metode de subscriere/   Obligatiunile vor fi mai intai oferite spre subscriere actionarilor
Exercitare a Dreptului  inregistrati in registrul actionarilor la data de 29 aprilie 2005,
de Preferinta:      care vor fi indreptatiti, in conformitate cu "Termenii si
             Conditiile Obligatiunilor", sa isi exercite dreptul de preferinta
             pentru achizitionarea de Obligatiuni nefractionale cu o valoare
             totala maxima egala cu produsul dintre 25.000.000 US$ si o
             fractie avand la numarator numarul total de Actiuni detinute de
             actionarul respectiv la data de 29 aprilie 2005 iar la numitor
             numarul total de Actiuni emise la data de 29 aprilie 2005
             ("Oferta Corespunzatoare Drepturilor de Preferinta"). Acest
             produs va fi rotunjit in jos pana la cel mai apropiat multiplu de
             10.000 US$. Oferta Corespunzatoare Drepturilor de Preferinta
             va incepe pe data de 02.09.2005 si va continua pe o perioada de
             cinci (5) Zile Lucratoare, pana pe data de 08.09.2005, la sediul
             Intermediarului, intre orele 9.00 – 16.00 in fiecare Zi
             Lucratoare, cu exceptia ultimei zile, care se va inchide la ora
             14.00; Obligatiunile ramase nesubscrise dupa inchiderea
             Ofertei Corespunzatoare Drepturilor de Preferinta va face
             obiectul unui anunt publicat intr-un ziar de circulatie nationala,
             in ziua imediat urmatoare incheierii acestei etape.

             Investitorul Principal a incheiat Contractul de Subscriere a
             Transei A de Obligatiuni pentru subscrierea Transei A de
             Obligatiuni. Obligatiunile subscrise in cadrul Ofertei
             Corespunzatoare Drepturilor de Preferinta vor fi mai intai
             vandute din Transa B de Obligatiuni. Dupa inchiderea Ofertei
             Corespunzatoare Drepturilor de Preferinta, Investitorul


                      14
                 Principal poate subscrie Transa A de Obligatiuni, iar Transa B
                 de Obligatiuni poate fi subscrisa de alti investitori, incepand cu
                 data de 09.09.2005, pana la data de 15.09.2005 ("Oferta
                 Primara") la sediul Intermediarului, intre orele 9.00-16.00 in
                 fiecare Zi Lucratoare, cu exceptia zilei de inchidere a Ofertei,
                 care se va incheia la ora 14.00;

Perioada Ofertei:        - Oferta Corespunzatoare Drepturilor de Preferinta - cinci (5)
                 Zile Lucratoare incepand cu data de 02.09.2005 si pana la data
                 de 08.09.2005; si
                 - Oferta Primara - cinci (5) Zile Lucratoare incepand cu data
                 de 09.09.2005 si pana la data de 15.09.2005;

Metoda de alocare in caz
de supra-subscriere a
Transei B de Obligatiuni:    primul venit, primul servit.Adunarea Detinatorilor de
Obligatiuni:           Detinatorii de Obligatiuni pot convoca adunari generale pentru
                 a decide asupra unor chestiuni cu privire la interesele lor in
                 legatura cu Obligatiunile, in concordanta cu termenii
                 Contractului de Custodie;

Diluarea cotei detinute de
actionarii existenti ai bancii  Nu este cazul


Piata pe care vor fi
admise la tranzactionare     Obligatiunile ce fac obiectul ofertei nu vor fi tranzactionate pe
obligatiunile          o piata reglementata.


Impozitarea:           Obligatiunile si dobanzile in legatura cu acestea nu sunt in mod
                 general scutite de la impozitare. A se vedea sectiunea "Aspecte
                 fiscale" pentru descrierea aspectelor fiscale in legatura cu
                 Obligatiunile;

Legea aplicabila:        Legea romana.


A se vedea "Termenii si Conditiile Obligatiunilor" si "Termenii si Conditiile Ofertei" de mai
jos, pentru o prezentare completa a termenilor si conditiilor Obligatiunilor si Ofertei.
                         15
Emitentul ObligatiunilorNume:            Banca Transilvania S.A;.

Adresa sediului:       Str. George Baritiu Nr. 8
               Cluj-Napoca, Romania;


Forma de organizare a    societate pe actiuni;
societatii:

Inregistrarea societatii:  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
               Tribunalul Cluj sub numarul J12/4155/16.12.1993, avand cod
               unic de inregistrare 5022670;

Durata societatii:      nelimitata;

Reprezentanti:        Robert C. Rekkers – Director General
               Ionut Patrahau – Director General Adjunct;

Numar de Actiuni:      1.334.937.124;

Valoarea Nominala      1.000 lei (0,1 lei noi) pe Actiune;
a Actiunilor:

Capital social subscris:   1.334.937.124.000 lei (133.493.712,40 lei noi). In prezent,
               Banca se afla in proces de majorare a capitalului social la
               valoarea de 236.733.000 lei noi, proces care se estimeaza ca va
               fi finalizat in august 2005;

Act Constitutiv       Actul Constitutiv al Bancii, autentificat sub nr.1501 din 30
               noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare.


Piata pe care sunt listate  BVB;
Actiunile:

Activitatile Bancii:     Servicii bancare potrivit Legii Bancare si art. 6 din Actul
               Constitutiv.


A se vedea "Descrierea Bancii" pentru o mai completa informare asupra Bancii si activitatilor
acesteia.
                       16
Corporatia Financiara Internationala (IFC) – Investitor Principal

IFC, in calitate de Investitor Principal, a fost de acord sa subscrie si sa achizitioneze Transa A
de Obligatiuni care urmeaza a fi emise de Banca Transilvania prin intermediul BT Securities
ca Intermediar, in conformitate cu termenii si conditiile Contractului de Subscriere a Transei
A de Obligatiuni.

IFC este o organizatie internationala infiintata in 1956 in baza Acordului de Infiintare care ii
guverneaza operatiunile. La data de 1 iunie 2005, 178 de tari erau membre ale IFC. Sediul
principal al IFC este situat in 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington D.C. 20433,
Statele Unite ale Americii. Copii ale Acordului de Infiintare si Statutului IFC pot fi consultate
la sediul IFC din Bucuresti, atat timp cat oricare dintre Obligatiunile din Transa A sunt
nerascumparate/neconvertite.

Scop Principal

Scopul principal al IFC este urmarirea cresterii economice in tarile membre in curs de
dezvoltare prin promovarea dezvoltarii sectorului privat. Astfel, operatiunile IFC
completeaza activitatile Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare ("BIRD"),
ale Asociatiei Internationale de Dezvoltare si ale Agentiei de Garantare Multilaterala a
Investitiilor.

IFC, impreuna cu investitorii privati, acorda asistenta la finantarea infiintarii, dezvoltarii si
extinderii intreprinderilor din sectorul privat prin efectuarea de investitii in situatia in care nu
se poate obtine altfel capital privat suficient in conditii rezonabile. IFC urmareste sa creeze
oportunitati de investitii prin punerea in comun a capitalului privat roman si strain si a unui
management cu experienta, favorizand astfel crearea unor conditii care stimuleaza fluxul de
capital privat, roman si strain, pentru investitii productive in tarile membre in curs de
dezvoltare.

Relatia cu BIRD

IFC este un afiliat al BIRD, prin actionariat in mare parte comun. Cu toate acestea, IFC este o
entitate distincta de BIRD. Fondurile IFC sunt tinute separat si distinct de cele ale BIRD iar
obligatiile IFC nu sunt obligatii ale, si nici nu sunt garantate de BIRD sau de orice guvern
membru.

Calitatea de membru al IFC poate fi obtinuta de tarile membre ale BIRD. Cu toate ca IFC si
BIRD au anumite servicii comune, IFC are propria conducere si propriul personal.

Factori de Risc

Orice investitie in Obligatiuni sau Actiuni implica anumite riscuri si incertitudini. Inainte de
luarea unei decizii de investitie, potentialii investitori trebuie sa citeasca atent acest Prospect.
Investitorii ar trebui sa tina cont de riscuri, inclusiv cele prezentate in acest Prospect.
Riscurile importante in legatura cu Obligatiunile includ, fara a se limita la, riscuri legate de:
economia si piata din Romania, piata financiara din Romania, obligatiile societatilor privind
raportarile si informatiile publice, moneda nationala si valutele, legile din Romania, inclusiv                        17
legile bancare si cele privind falimentul, concurenta pe piata bancara, mediul de afaceri,
lichiditatea Obligatiunilor si Actiunilor si alte riscuri ale Obligatiunilor.

Riscurile identificate in acest Prospect sunt considerate a fi riscuri importante (dar nu cuprind
totalitatea riscurilor importante) cu privire la Banca, Obligatiuni si Actiuni. Riscuri aditionale
necunoscute noua pana in prezent sau care sunt considerate neimportante in momentul de fata
pot de asemenea sa afecteze operatiunile Bancii si orice investitie in Obligatiuni si Actiuni.

A se vedea sectiunea "Factori de Risc" de mai jos pentru o mai buna cunoastere a riscurilor in
legatura cu Obligatiunile.


Anumite Relatii si Tranzactii Asociate

BT Securities si Banca

Banca detine 95,5028% din capitalul social al BT Securities SA, Intermediarul, Agentul de
Distributie si Agentul de Plata al Ofertei. In legatura cu Oferta, Banca va plati un comision
catre BT Securities dupa cum urmeaza: comision (fix) de intermediere: 15.000 US$.

IFC si Banca

IFC, in calitate de Investitor Principal, a semnat Contractul de Subscriere a Transei A de
Obligatiuni in legatura cu prezenta Oferta. Pentru angajamentul Investitorului Principal de a
subscrie Transa A de Obligatiuni prin Oferta, Banca s-a angajat sa plateasca Investitorului
Principal un comision de angajament reprezentand 0,5% pe an din suma principalului Transei
A de Obligatiuni, incepand cu data incheierii Contractului de Subscriere a Transei A de
Obligatiuni si pana la Data Emisiunii.

Investitorul Principal si Banca au semnat o scrisoare datata 13 iunie 2005 stipuland plata
catre Investitorul Principal de catre Banca a unui comision in valoare de 135.000 US$,
platibil nu mai tarziu de treizeci (30) de zile de la data aprobarii acestui Prospect de catre
CNVM. Comisionul compenseaza Investitorul Principal pentru consultanta acordata Bancii in
legatura cu emisiunile de obligatiuni pe pietele internationale si documentare in conformitate
cu cele mai bune practici de pe piata internationala.

Investitorul Principal a acordat Bancii un credit in valoare principala totala de douazeci
milioane Euro (20.000.000 EUR) sau echivalentul in US$, printr-o Linie de Finantare datata
8 iunie 2004. Investitorul Principal a acordat si un al doilea credit Bancii in suma principala
totala de douazeci milioane Euro (20.000.000 EUR) sau echivalentul in US$, printr-o Linie
de Finantare datata 13 iunie 2005.

IFC si Hayhurst Robinson – SCPA Robinson Sidere & Asociatii

Hayhurst Robinson - SCPA Robinson Sidere & Asociatii este consultantul IFC cu privire la
creditele mentionate mai sus, precum si cu privire la prezenta tranzactie cu Obligatiuni.
Totodata, Hayhurst Robinson - SCPA Robinson Sidere & Asociatii acorda consultanta IFC in
calitate de consultant in legatura cu alte tranzactii.
                        18
Cheltuieli in legatura cu Oferta

Cheltuielile in legatura cu Prospectul si Oferta vor fi suportate de catre Banca. Astfel de
cheltuieli sunt, sau sunt estimate a fi, dupa cum urmeaza:

Taxa CNVM                           125.000 US$
Comision Intermediar si Agent de Distributie          15.000 US$
*Comision Angajament Investitor Principal           10.000 US$
Comisioane Investitor Principal                135.000 US$
Comision Societate de Registru si cheltuieli          3.500 EUR

*Total Cheltuieli                       290.000 US$
(*estimativ)

Informatii Puse la Dispozitia Investitorilor


Prezentul Prospect, impreuna cu Anexele sale, va fi pus la dipozitia investitorilor si poate fi
consultat in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediul Intermediarului BT Securities SA(Cluj-
Napoca, Str. G Baritiu nr. 8, et 5) si al Emitentului Banca Transilvania (Cluj-Napoca,
str.G.Baritiu nr.8, et.2). Alte informatii care vor fi puse la dispozitia investitorilor la sediul
Intermediarului si al Emitentului pentru consultare in timpul Ofertei includ: (i) actele
constitutive ale Bancii, inclusiv Actul Constitutiv; si (ii) toate rapoartele si evaluarile
realizate de experti care sunt mentionate in Prospect, daca este cazul.

In cazul in care acest Rezumat al Prospectului este considerat ca induce in eroare, este
inconsistent sau inexact, sau este contradictoriu cu alte parti ale Prospectului, persoanele
responsabile cu pregatirea rezumatului, inclusiv cu traducerea acestuia, sunt raspunzatoare.

Inainte de inceperea procedurii judiciare, avand ca obiect informatiile cuprinse in prospect,
reclamantul va trebui sa suporte costurile aferente traducerii prospectului in limba romana.
                        19
          TERMENII SI CONDITIILE OBLIGATIUNILOR


Termenii si Conditiile Obligatiunilor sunt urmatoarele:

Emiterea Obligatiunilor Convertibile Subordonate Negarantate in valoare de 25.000.000 US$
din 2005, cu scadenta in 2010 ("Obligatiunile") a fost autorizata prin hotararile Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor, adoptate pe data de 12 aprilie 2005. Obligatiunile vor
fi emise in doua transe simultane. Transa A de Obligatiuni va fi emisa in suma principala
totala de 20.000.000 US$ si va fi rezervata pentru subscriere de catre Corporatia Financiara
Internationala ("Investitorul Principal"), cu respectarea drepturilor de preferinta ale
actionarilor Bancii. Transa B de Obligatiuni va fi emisa in suma principala totala de
5.000.000 US$ si va fi oferita in vederea subscrierii catre toti ceilalti investitori, cu
respectarea drepturilor de preferinta ale actionarilor Bancii. Transa A de Obligatiuni si Transa
B de Obligatiuni sunt denumite in continuare in mod colectiv "Obligatiunile" si sunt emise
in concordanta si cu respectarea prevederilor din Contractele privind Obligatiunile.

Anumite clauze din Termenii si Conditiile Obligatiunilor reprezinta sumarul clauzelor
detaliate in Contractele privind Obligatiunile si sunt reglementate de acestea. Prin subscrierea
Obligatiunilor, se considera ca Detinatorii de Obligatiuni au cunostinta de prevederile
acestora si, in masura in care este posibil, sunt considerati parti la aceste Contracte privind
Obligatiunile. Copii ale acestor contracte sunt atasate la prezentul Prospect in Anexa 4 si sunt
de asemenea disponibile pentru consultare la sediul Agentului de Plata, mentionat in
prezentul Prospect.

1.  Forma, Denominare, Subscriere si Titlu

Forma si Denominare. Obligatiunile vor fi emise in forma dematerializata, inregistrate in
cont, si vor fi depozitate la Custode. Transa A de Obligatiuni va fi emisa intr-o suma
principala totala de 20.000.000 US$, fiind formata din doua mii (2.000) de Obligatiuni cu o
valoare nominala de 10.000 US$ fiecare. Transa B de Obligatiuni va fi emisa intr-o suma
principala totala de 5.000.000 US$, fiind formata din cinci sute (500) de Obligatiuni cu o
valoare nominala de 10.000 US$ fiecare.

Titlu si Transferuri. Titlul de proprietate asupra Obligatiunilor va reveni detinatorilor de
Obligatiuni ("Detinatorii de Obligatiuni") al caror nume este inscris in orice moment in
registrul Obligatiunilor ("Registrul Obligatiunilor") tinut de Societatea de Registru. Dupa
transferul Obligatiunilor, titlul de proprietate asupra Obligatiunilor va trece la beneficiar dupa
inregistrarea tranzactiei in Registrul Obligatiunilor in concordanta cu legile civile si
comerciale in vigoare din Romania.

In conformitate cu Contractul de Custodie si cu regulile si procedurile actuale ale Custodelui,
fiecare persoana care este inscrisa la un anumit moment in Registrul Obligatiunilor ca
detinator al unui anumit numar de astfel de Obligatiuni (si in acest sens orice certificat sau alt
document emis de Societatea de Registru cu privire la valoarea unor astfel de Obligatiuni,
existente in contul oricarei persoane, va fi definitiv si obligatoriu in toate situatiile, cu
exceptia cazului de eroare evidenta) va fi considerata (si tratata de catre Banca, Agentul de
Plata si toti ceilalti agenti ai Bancii) ca fiind detinatorul acelor Obligatiuni, in conformitate
cu acesti Termeni si Conditii si respectand acesti Termeni si Conditii, precum si termenii din
Contractele privind Obligatiunile (iar expresiile "Detinator de Obligatiuni" si "Obligatar",
precum si orice alte expresii aferente vor fi interpretate in consecinta). Obligatiunile se vor
putea transfera doar in conformitate cu legile civile si comerciale in vigoare din Romania.
Potrivit termenilor Contractului de Registru, transferul titlului de proprietate asupra
Obligatiunilor va fi realizat prin predarea la Societatea de Registru a instrumentului de
transfer semnat valabil.


2.  Statut, Subordonare, Gaj Negativ

Obligatiunile reprezinta obligatii directe, neconditionate, generale si negarantate ale Bancii,
avand acelasi rang de prioritate (parri passu), fara vreun drept de preferinta intre ele.
Obligatiunile vor fi subordonate si de rang inferior in ce priveste rambursarea in raport cu
datoria nesubordonata a Bancii, cu conditia ca astfel de clauze de subordonare sa nu
impiedice nici un Detinator de Obligatiuni sa exercite drepturile de conversie aferente
Obligatiunilor, stabilite in paragraful 8 (Conversia) de mai jos, si nici o plata a oricarei
Obligatiuni care deriva din exercitarea dreptului de conversie sa nu fie interzisa prin aceasta
clauza de subordonare.

In caz de faliment sau lichidare a Bancii, toate sumele datorate in baza Obligatiunilor vor fi
subordonate platii anterioare si satisfacerii depline a intregii datorii nesubordonate a Bancii
admise in situatii de lichidare sau faliment. In nici un caz sumele datorate vreunui Detinator
de Obligatiuni nu vor fi subordonate oricarei alte datorii ale Bancii sau oricarui drept al
actionarilor, inclusiv dividendele. Dupa satisfacerea pretentiilor nesubordonate, fiecare
Detinator de Obligatiuni va fi indreptatit sa primeasca si sa retina orice plata sau distributie in
legatura cu Obligatiunile si toate celelalte sume restante la acelasi rang de prioritate (pari-
passu) cu celelalte datorii subordonate, dar avand prioritate asupra oricaror drepturi ale
actionarilor. Aceste clauze de subordonare vor fi in conformitate cu cerintele stabilite de
catre BNR pentru a califica Obligatiunile drept capital de rang II, fonduri proprii ale Bancii,
si anume in conformitate cu Norma BNR nr. 11/decembrie 2003, Art.9(1)b.

Atat timp cat Obligatiunile nu sunt rascumparate sau nu sunt convertite in totalitate, Banca nu
va constitui sau permite constituirea asupra oricarei proprietati sau active ale sale, a vreunei
ipoteci, garantii reale mobiliare, sarcini sau orice alte drepturi de retentie sau grevare cu titlu
de garantie pentru orice obligatiuni, titluri sau alte evidente de datorii, emise, asumate sau
garantate de Banca pana acum sau in viitor pentru sume imprumutate (altele decat ipoteci,
garantii reale mobiliare sau drepturi de retentie asupra proprietatilor achizitionate de Banca,
drept garantie pentru tot sau o parte a pretului de achizitionare), in afara de situatia cand
Obligatiunile vor fi garantate de astfel de ipoteci, garantii reale mobiliare, sau alte drepturi de
retentie sau sarcini, in acelasi rang si proportional cu alte astfel de obligatiuni, titluri sau
evidente ale datoriilor.
                        21
3.  Dobanzi

   (a) Obligatiunile sunt purtatoare de dobanda incepand cu Data Emisiunii, la o rata egala
     cu "Marja" determinata in concordanta cu Paragraful 3(b) si 3(c) plus LIBOR US$ 6
     luni (suma acestora reprezentand "Rata Dobanzii"), platibila semestrial la datele de
     mai jos (fiecare fiind o "Data de Plata a Dobanzii"):


              15 ianuarie 2006
              15 iulie 2006
              15 ianuarie 2007
              15 iulie 2007
              15 ianuarie 2008
              15 iulie 2008
              15 ianuarie 2009
              15 iulie 2009
              15 ianuarie 2010
              15 iulie 2010


    Daca vreo Data de Plata a Dobanzii va cadea intr-o zi care nu este o Zi Lucratoare,
    plata dobanzii va fi amanata pentru prima zi urmatoare care este o Zi Lucratoare.
    Perioada care incepe cu Data Emisiunii si se termina cu (exclusiv) prima Data de
    Plata a Dobanzii si fiecare perioada succesiva care incepe cu (inclusiv) o Data de
    Plata a Dobanzii si se termina cu (exclusiv) urmatoarea Data de Plata a Dobanzii este
    denumita "Perioada de Dobanda".


   (b) Pentru prima Perioada de Dobanda, (i) Marja va fi de trei procente (3,00%) pe an si
     (ii) LIBOR US$6 luni va fi LIBOR US$6 luni in vigoare in cea de-a doua Zi Lucratoare
     ce precede Data Emisiunii. Pentru fiecare Perioada de Dobanda urmatoare, in cea de-
     a doua Zi Lucratoare ce precede o astfel de Perioada de Dobanda, Agentul de Plata va
     stabili: (i) LIBOR pentru o astfel de Perioada de Dobanda luand ca referinta rata
     interbancara oferita pentru depozite in dolari de catre British Bankers Association
     ("BBA") care apare la astfel de date pe pagina relevanta a Telerate Service
     (actualmente pagina 3750) sau, daca nu este disponibila, pe pagina relevanta a
     oricarui alt serviciu care expune astfel de rate BBA (precum serviciul Reuters sau
     Bloomberg Financial Markets Service) si (ii) Marja aplicabila unei asemenea
     Perioade de Dobanda prin referire la cel mai mare rating dintre ratingul de credit
     suveran pe termen lung in valuta acordat Romaniei de Standard & Poor’s sau
     ratingurile pe termen lung in valuta acordate de Moody’s pentru obligatiunile
     guvernamentale romanesti la aceea data, in concordanta cu tabelul urmator:
                        22
      Rating acordat de       Rating acordat de            Marja
      Standard & Poor's          Moody's            (Puncte de Baza)
         AAA              Aaa                250
         AA+              Aa1                250
         AA              Aa2                250
         AA-              Aa3                250
         A+               A1                250
          A               A2                250
         A-               A3                250
        BBB+              Baa1                250
         BBB              Baa2                250
        BBB-              Baa3                275
         BB+              Ba1                300
         BB              Ba2                350
         BB-              Ba3                400
         B+               B1                450
          B               B2                500
         B-               B3                500
        CCC+              Caa1                500
         CCC              Caa2                500
        CCC-              Caa3                500
         CC               Ca                500
          C               C                500
          D               D                500


(c)  Randamentul Obligatiunilor

   Randamentul Obligatiunilor (dobanda platita periodic) va fi variabil in functie de
   Rata Dobanzii, care este tot variabila. Randamentul Obligatiunilor este calculat pentru
   fiecare Perioada de Dobanda in conformitate cu urmatoarea formula:

                  VNusdLIBOR US$ 6luni  Marja 
   Dobanda platita periodic                    nr de zile in Perioada de Dobanda
                       365 zile

   Unde:
       VNusd = valoarea nominala a Obligatiunii in USD

   Randamentul Obligatiunilor pentru prima Perioada de Dobanda care se termina la 15
   ianuarie 2006, in functie de LIBOR US$ 6 luni fixat pentru prima Perioada de Dobanda
   la _____%, este de ______ US$, avand in vedere o Data a Emisiunii de 15 august
   2005. Un nivel indicativ al Ratei Dobanzii este de 6,79%/an formata din:
   LIBOR US$ 6 luni, fixat la data de 12 iulie 2005, de 3,79% + Marja stabilita initial de
   3,00%.

(d)  In cazul in care un Caz de Culpa descris in cadrul Paragrafului 7 al acestor Termene
   si Conditii (Cazuri de Culpa) a avut loc si continua si atat timp cat un astfel de Caz de
   Culpa continua, Rata Dobanzii platibila de catre Banca va fi imediat ajustata prin
   adaugarea a doua procente (2%) pe an ("Rata de Culpa") la Marja aplicabila, intrand


                         23
     in vigoare in prima zi de aparitie a Cazului de Culpa, cu conditia ca o astfel de plata a
     Ratei de Culpa sa nu prejudicieze sau sa faca inaplicabile orice alte drepturi de care ar
     putea beneficia Detinatorii de Obligatiuni potrivit legislatiei in vigoare. Cu toate
     acestea, Detinatorii de Obligatiuni sunt de acord ca, inainte de (si inclusiv in) Ziua
     Rascumpararii, nici un astfel de drept (cu exceptia platii Ratei de Culpa) nu poate fi
     exercitat daca realizand aceasta ar determina ca Obligatiunile sa nu se califice ca si
     Capital de rang II, fonduri proprii ale Bancii, potrivit reglementarilor BNR. Nici o
     plata a Ratei de Culpa nu va putea fi recuperata de catre Banca.

 (e)  Obligatiunile vor continua sa poarte dobanda pana cand sunt rascumparate in
     totalitate si toate sumele acumulate si neplatite sunt achitate in intregime, sau
     Obligatiunile sunt convertite in Actiuni in concordanta cu termenii acestora si toate
     sumele acumulate si neplatite sunt achitate in intregime.

 (f)  Dobanda va fi calculata pe baza numarului efectiv de zile scurse intr-o Perioada de
     Dobanda si a unui an de 365 de zile.

 (g)  Asa cum este prevazut mai sus, Rata Dobanzii este variabila, fiind bazata pe LIBOR
     US$ 6 luni si pe Marja. In consecinta, aceasta poate fi afectata de tulburarile pietei care
     afecteaza in general LIBOR si/sau ratingul de credit suveran acordat Romaniei de
     Standard & Poor’s sau ratingurile pe termen lung in valuta acordate de Moody’s
     pentru obligatiunile guvernamentale romanesti.


4.   Plati

   (a) Toate platile principalului si dobanzilor aferente Obligatiunilor vor fi efectuate la
     Data de Plata a Dobanzii si/sau Data Rascumpararii aplicabile, dupa caz, de catre
     Agentul de Plata catre Detinatorii de Obligatiuni inregistrati in Registrul
     Obligatiunilor la Data de Inregistrare aplicabila. "Data de Inregistrare" aplicabila va
     fi data cu trei (3) zile inainte de Data de Plata a Dobanzii aplicabile sau Data
     Rascumpararii, dupa caz. In toate cazurile, toate platile se vor supune legilor fiscale si
     altor legi aplicabile, reglementari sau directive. Nici un comision sau cheltuiala nu
     vor fi impuse Detinatorilor de Obligatiuni in legatura cu aceste plati.

   (b) Banca isi rezerva dreptul de a schimba sau revoca numirea Agentului de Plata in orice
     moment si de a desemna un inlocuitor si/sau alti agenti de plata sau agenti de plata
     suplimentari, cu consimtamantul prealabil scris al Investitorului Principal si cu
     conditia ca atat timp cat oricare dintre Obligatiuni nu este rascumparata/convertita,
     Banca va mentine permanent un agent de plata cu sediul in Romania. Notificarile cu
     privire la schimbarea Agentului de Plata sau a sediului specificat al acestuia vor fi
     remise Detinatorilor de Obligatiuni in concordanta cu Paragraful 11 (Notificari) din
     acesti Termeni si Conditii.

5.    Rascumpararea, Imposibilitatea Rascumpararii anticipate

   (a) Rascumparare Finala. Obligatiunile neconvertite vor fi rascumparate la valoarea
     nominala la Data de Plata a Dobanzii din 15 iulie 2010 ("Data Rascumpararii").
                         24
   (b) Imposibilitatea Rascumpararii Anticipate. Banca nu va putea in nici un moment sa
     plateasca in avans, sa cumpere sau sa dobandeasca in orice alt mod, sau sa
     rascumpere Obligatiuni in intregime sau in parte, inainte de Data Rascumpararii.


6.   Prescriptie

Pretentiile de plata fata de Banca in ceea ce priveste Obligatiunile vor fi prescrise si vor
deveni nule daca nu sunt facute in termen de trei (3) ani (in cazul principalului sau al
dobanzii) de la Data Relevanta corespunzatoare in legatura cu aceasta. Asa cum este folosita
in acesti Termeni si Conditii, "Data Relevanta" referitoare la orice Obligatiune inseamna
data la care plata devine scadenta pentru prima data.


7.   Cazuri de Culpa

In legatura cu Obligatiunile, va fi un "Caz de Culpa" daca: (i) Banca nu va reusi sa plateasca
la scadenta principalul sau orice dobanda aferente oricarei Obligatiuni si aceasta incapacitate
va continua pentru o perioada de cinci (5) zile; (ii) Banca va incalca sau nu va respecta
vreuna din obligatiile sau angajamentele asumate in legatura cu Obligatiunile, inclusiv cele
din Paragraful 8 (Conversia) si Paragraful 9 (Angajamente), sau orice Contracte privind
Obligatiunile, si astfel de incalcari sau nerespectari continua pe o perioada de treizeci (30) de
zile de la primirea notificarii de la orice Detinator de Obligatiuni sau de la Custode; (iii) orice
declaratie sau garantie acordata de Banca prin Prospect sau prin orice Contract privind
Obligatiunile va fi considerata ca fiind in mod substantial incorecta sau deficienta sub orice
aspect; (iv) Banca nu va plati orice datorii (altele decat Obligatiunile), va incalca sau nu va
putea duce la indeplinire oricare din obligatiile sale in legatura cu orice datorii si ca rezultat
al acestei incalcari sau neexecutari, plata unor astfel de datorii va fi accelerata (cu conditia ca
suma agregata a unor astfel de plati accelerate sa nu fie mai mica de 5.000.000 Euro sau
echivalentul acestei sume); sau (v) sunt initiate orice proceduri privind falimentul,
insovabilitatea, lichidarea sau procedee similare in legatura cu Banca, sau Banca sau oricare
dintre activele Bancii sunt supuse nationalizarii, exproprierii sau procedurilor similare. Orice
Detinator de Obligatiuni ce detine cel putin 25% din principalul neconvertit/nerascumparat al
Obligatiunilor poate, in mod individual sau colectiv, sa efectueze notificarea de culpa catre
Banca, cu o copie catre Custode si Agentul de Plata, si o astfel de notificare va fi obligatorie
pentru toti Detinatorii de Obligatiuni.

Pe langa acestea, la aparitia unui Caz de Culpa in conformitate cu Clauza 7(v) de mai sus, ce
implica "lichidarea" Bancii, principalul Obligatiunilor neconvertite/nerascumparate la acea
data, impreuna cu dobanda acumulata in acel moment, vor deveni imediat exigibile si
platibile fara nici un alt acord prealabil, cerere, protest sau alta notificare de orice fel, la care
Banca renunta prin prezenta.


8.   Conversia

Drepturi de Conversie. Cu respectarea conditiilor prevazute in acest Paragraf 8, orice Detinator
de Obligatiuni poate alege, sa efectueze conversia ("Conversia") oricarei parti sau a intregului
principal nerascumparat/neconvertit al Obligatiunilor detinute de astfel de Detinatori de
Obligatiuni, in actiuni comune ale Bancii ("Actiuni") libere si neafectate de nici o Sarcina


                         25
(definita mai jos), impreuna cu toate drepturile atasate acestora, la fiecare dintre datele
urmatoare:

  (a) 1 noiembrie 2006, 1 noiembrie 2007, 1 noiembrie 2008, 1 noiembrie 2009 si 15 iunie
    2010 (fiecare reprezentand o "Data de Fixare a Pretului"), prin transmiterea in acest
    sens a unei notificari scrise si irevocabile, valabil semnate, in forma atasata ca Anexa 5
    ("Notificarea privind Conversia") catre Intermediar (care o va inainta Consiliului de
    Administratie al Bancii) in termen de treizeci (30) de zile dupa o astfel de Data de
    Fixare a Pretului; sau
  (b) Data la care este semnat un acord definitiv de achizitionare sau un contract similar de o
    terta parte, stipuland achizitionarea a cel putin 15% din capitalul social al Bancii sau
    dobandirea controlului asupra Bancii sau afacerilor sale prin orice mijloace, inclusiv
    prin fuziune, consolidare, schimb de actiuni, achizitionare de active, recapitalizare,
    reorganizare sau restructurare, lichidare, dizolvare sau alte tranzactii similare, fie printr-
    o singura tranzactie sau printr-o serie de tranzactii ("Data Lichiditatii"), prin
    transmiterea in acest sens a unei Notificari privind Conversia scrise si irevocabile,
    valabil semnata, Intermediarului (care o va inainta Consiliului de Administratie al
    Bancii) in termen de nouazeci (90) de zile dupa o astfel de Data a Lichiditatii.

Conversia se va efectuata un pret pe Actiune ("Pretul de Conversie") determinat la Data de
Fixare a Pretului sau la Data Lichiditatii aplicabile, egal cu media dintre dintre pretul zilnic
maxim si minim al Actiunilor, ponderata in functie de volumul zilnic de tranzactii aferent
celor 90 de zile in care BVB a fost deschisa pentru tranzactionare, imediat anterioare Datei
de Fixare a Pretului sau a Datei Lichiditatii relevante, dupa caz, precum este ilustrat in
urmatoarea formula de pret:


                    90
                      ( ph  pl ) 
                    2  Vd 
                P  d 1  90     

                       Vd
                        d 1
Unde:
    P – este Pretul de Conversie
    D – denota o zi de tranzactionare la BVB
    Ph- este pretul cel mai ridicat la care s-au tranzactionat Actiunile in ziua d
    Pl- este pretul cel mai scazut la care s-au tranzactionat Actiunile in ziua d
    Vd- este numarul de Actiuni tranzactionate in ziua d


Conversia se va realiza prin oferirea catre Intermediar (care il va inainta Consiliului de
Administratie al Bancii) a acelui numar de Obligatiuni detinute de Detinatorul de Obligatiuni,
necesar, asa cum este explicat in fraza urmatoare, pentru a efectua plata Pretului de
Conversie, in schimbul livrarii de Banca catre Detinatorul de Obligatiuni a unui numar de
Actiuni la care Detinatorul de Obligatiuni este indreptatit prin intermediul unei astfel de
Conversii. Numarul de Actiuni in care va fi convertit principalul nerascumparat/neconvertit
(sau o parte a acestuia) va fi determinat prin impartirea echivalentului in lei noi a valorii
principalului nerascumparat/neconvertit pe care Detinatorul de Obligatiuni a ales sa o


                        26
converteasca, pe baza unei rate de schimb egale cu Cursul de Schimb Spot pentru Data de
Fixare a Pretului sau Data Lichiditatii, la Pretul de Conversie. Pretul de Conversie este ajustat
in conformitate cu sub-paragraful Pevederi Antidilutie de mai jos. In scopul prezentului
Prospect, "Cursul de Schimb Spot" va reprezenta rata de schimb leu nou/US$ publicata de
BNR si afisata pe pagina Reuters FXRO01; si "Sarcina" va reprezenta orice pretentie,
revendicare, sarcina, ipoteca, garantie, retentie, optiune, actiune comuna, garantie reala
mobiliara, procura, drept de vanzare, ipotecare, drepturile tertilor, drept de preemptiune,
dreptul de prim refuz sau garantii de orice fel, cedarea dreptului de vot ori intelegere,
obligatie, acord sau aranjament sau alte restrictii cu privire la titlu sau transferuri de orice
natura.

Conditii privind Conversia. Daca un Detinator de Obligatiuni alege sa converteasca o parte,
nu toate Obligatiunile pe care le detine, valoarea totala minima ce va putea fi convertita va fi
cinci sute de mii dolari (500.000 US$). In plus, numarul total de Actiuni ale unui astfel de
Detinator de Obligatiuni, dupa Conversie, nu poate sa depaseasca cinci procente (5%) din
numarul de Actiuni existente in orice moment, cu conditia ca un Detinator de Obligatiuni sa
poate vinde sau instraina in alt fel, periodic, orice parte a Actiunilor detinute in acel moment,
astfel incat sa fie indreptatit sa-si exercite in continuare dreptul sau de conversie in viitor. Nu
vor fi emise fractiuni de Actiuni ca urmare a vreunei Conversii. Daca in urma Conversiei ar
rezulta fractiuni de Actiuni, numarul Actiunilor va fi rotunjit dupa cum urmeaza: daca
zecimala este mai mica sau egala cu 0,5, numarul de Actiuni va fi rotunjit in jos, pana la
urmatorul multiplu de Actiuni; daca zecimala este mai mare de 0,5, numarul de Actiuni va fi
rotunjit in sus pana la urmatorul multiplu de Actiuni.

Modalitati de Realizare a Conversiei. Banca va notifica Detinatorii de Obligatiuni cu privire
la fiecare Data de Fixare a Pretului cu cel putin cinsprezece (15) zile inaintea unei astfel de
date si in termen de cinci (5) zile dupa o Data a Lichiditatii, prin publicarea unei notificari in
doua cotidiane importante, de circulatie nationala in Romania, si printr-o instiintare directa a
oricarui Detinator de Obligatiuni ce detine cel putin o suma principala totala de 1.000.000
US$. Daca un Detinator de Obligatiuni alege sa efectueze Conversia, Detinatorul de
Obligatiuni va transmite in acest sens o Notificare privind Conversia scrisa, irevocabila,
valabil semnata, catre Intermediar (care o va inainta Consiliului de Administratie al Bancii)
in termen de treizeci (30) de zile imediat dupa o astfel de Data de Fixare a Pretului sau in
termen de nouazeci (90) de zile dupa Data Lichiditatii. Nici o notificare nu va mai fi
acceptata de catre Banca dupa cea de-a 30-a zi urmatoare Datei de Fixare a Pretului sau dupa
cea de-a 90-a zi urmatoare Datei Lichiditatii, dupa caz (o astfel de data reprezentand "Data
Conversiei").

Dupa o Conversie, dobanda acumulata si neplatita aferenta Obligatiunilor convertite va fi
platita catre Detinatorii de Obligatiuni la Data de Plata a Dobanzii imediat urmatoare unei
astfel de Date de Conversie. Ca urmare a oricarei Conversii, drepturile Detinatorului de
Obligatiuni care efectueza conversia cu privire la principalul nerascumparat/neconvertit si
intreaga dobanda aferenta Obligatiunilor convertite (alta decat dobanda acumulata si
neplatita, mentionata in fraza anterioara) vor inceta. Societatea de Registru va inscrie
modificarile corespunzatoare in Registrul Obligatiunilor.

Ca urmare a unei Conversii, capitalul social al Bancii va fi majorat, cu aprobarea Consiliului
de Administratie al Bancii, fara exercitarea vreunui drept de preferinta care este aplicabil in
alte cazuri la majorarile de capital. Banca va lua toate masurile adecvate si necesare pentru
efectuarea oricarei Conversii in termen de 45 de zile de la Data Conversiei, inclusiv, dar fara


                        27
a se limita la convocarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea oricarei majorari de
capital necesare, depunerea documentelor necesare si obtinerea tuturor aprobarilor necesare,
emiterea si inregistrarea Actiunilor.

Prevederi Antidilutie. Pretul de Conversie va fi ajustat periodic daca Banca acorda sau emite
drepturi si garantii (inclusiv obligatiuni convertibile si titluri similare) care dau dreptul
detinatorilor sa subscrie, sa faca oferte sau sa cumpere Actiuni la un pret pe Actiune mai
scazut decat Pretul de Conversie aplicabil in acel moment. In astfel de cazuri, Pretul de
Conversie va fi egal cu un astfel de pret mai scazut. Pentru a se evita orice neintelegeri, o
astfel de ajustare va exclude actiuni, actiuni acordate ca dividende, divizari ale valorii
actiunilor si actiuni acordate ca bonus pe care Banca le poate emite la un moment dat.

9.   Angajamente

Banca se angajeaza si convine cu Detinatorii de Obligatiuni sa se conformeze angajamentelor
prezentate in Anexa 1 atasata la prezentul Prospect.


10.  Alte aspecte

Banca poate periodic, fara consimtamantul Detinatorilor de Obligatiuni, sa creeze si sa emita
alte titluri avand fie aceiasi termeni si conditii ca si Obligatiunile sub toate aspectele (sau in
toate aspectele exceptand prima plata a dobanzii acestora) astfel incat sa formeze o singura
emisiune, iar urmatoarele emisiuni sa fie consolidate si sa formeze o singura serie de titluri
(inclusiv Obligatiunile), sau in conditii stabilite de Banca la momentul emiterii acestora.
Referintele din acesti Termeni si Conditii la Obligatiuni includ (exceptand cazul in care
contextul impune altfel) orice alte titluri emise in conformitate cu acesti Termeni si Conditii
si care formeaza o singura serie cu Obligatiunile.

11.  Notificari

Cu exceptia cazului in care nu se prevede altfel in prezentul prospect, toate notificarile in
legatura cu Obligatiunile vor fi efectuate in mod valabil daca sunt publicate intr-un cotidian
cu tiraj ridicat publicat in limba romana si de circulatie generala in Romania. Este de asteptat
ca astfel de notificari sa fie publicate in Ziarul Financiar. Detinatorii de Obligatiuni vor fi
considerati, in orice scopuri, a fi luat cunostinta de continutul oricarei notificari efectuate in
conformitate cu prevederile acestui Paragraf (cu exceptia prevederilor contrare din prezentul
document).

Publicarea notificarii in cotidian poate fi inlocuita cu furnizarea notificarilor relevante
Custodelui spre a fi comunicate de catre acesta Detinatorilor de Obligatiuni. Orice astfel de
notificare este considerata a fi fost transmisa Detinatorilor de Obligatiuni in cea de-a saptea
zi dupa ziua in care respectiva notificare a fost remisa Custodelui.

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel, notificarile ce vor fi date de catre orice
Detinator de Obligatiuni (inclusiv catre Banca) vor fi facute in scris si transmise prin
predarea acestora la Agentul de Plata; totusi, astfel de notificari pot fi transmise de orice
Detinator de Obligatiuni Agentului de Plata prin intermediul Custodelui, in modalitatea
convenita de Agentul de Plata si Custode.                        28
12.    Adunari ale Detinatorilor de Obligatiuni

Detinatorii de Obligatiuni pot convoca adunari generale pentru a decide asupra unor subiecte
cu privire la Obligatiuni, in conformitate cu termenii si prevederile Contractului de Custodie
si cu legea aplicabila. Prevederile relevante ce reglementeaza adunarile ordinare ale
actionarilor, in ceea ce priveste forma, conditiile, termenele convocarii, depunerea titlurilor si
votarea vor fi de asemenea aplicabile adunarilor Detinatorilor de Obligatiuni.

Adunarile vor fi tinute pe cheltuiala Bancii si vor fi convocate de catre Banca la cererea
scrisa a unuia sau a mai multor Detinatori de Obligatiuni reprezentand cel putin 25% din
valorea nominala totala a principalului emis si nerascumparat/neconvertit aferent
Obligatiunilor, sau de catre Custode, ca urmare a solicitarii reprezentantului mentionat.

In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, adunarea Detinatorilor de Obligatiuni
poate, printre altele:

     Sa numeasca un reprezentant al Detinatorilor de Obligatiuni si unul sau mai multi
     supleanti, avand dreptul de a reprezenta Detinatorii de Obligatiuni fata de Banca si in
     fata justitiei, fixandu-le remuneratia; reprezentantul si supleantii vor avea dreptul sa
     asiste la adunarile generale ale actionarilor Bancii;

     Sa indeplineasca toate actele de supraveghere si de aparare a intereselor comune ale
     Detinatorilor de Obligatiuni si sa autorizeze un reprezentant cu indeplinirea lor;

     Sa se opuna la orice modificare a actului constitutiv al Bancii sau a conditiilor
     Obligatiunilor, prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor Detinatorilor de
     Obligatiuni;

     Sa se pronunte asupra emiterii de noi obligatiuni; si

     Sa constituie un fond, care poate fi format din dobanzile cuvenite Detinatorilor de
     Obligatiuni, pentru a permite acestora sa plateasca cheltuielile necesare apararii
     drepturilor lor, stabilind in acelasi timp regulile aplicabile pentru administrarea unui
     astfel de fond.

13.    Legislatie Aplicabila si Jurisdictie

Obligatiunile sunt guvernate si vor fi interpretate in conformitate cu legislatia din Romania.
Orice disputa ce se naste din sau in legatura cu Obligatiunile va fi solutionata de autoritatile
competente din Romania.

14.    Utilizarea imprumutului obligatar

Sumele nete obtinute din acest imprumut obligatar vor fi utilizate pentru cresterea capitalului
de rang II al Bancii, fonduri proprii, si pentru a finanta operatiunile generale ale Bancii si
extinderea operatiunilor Bancii, inclusiv reteaua de unitati.
                         29
             TERMENII SI CONDITIILE OFERTEI


Oferta este facuta in conformitate cu Legea pietei de capital, Legea Bancara, Regulamentul
Valutar, Regulamentul 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum
si cu alte prevederi legale relevante.

Subscriere si Plasament

Procedura de subscriere

Obligatiunile vor fi mai intai oferite spre subscriere actionarilor inregistrati in registrul
actionarilor la data de 29 aprilie 2005, care vor fi indreptatiti, cu respectarea Termenilor si
Conditiilor Obligatiunilor, sa-si exercite dreptul de preferinta pentru achizitionarea de
Obligatiuni nefractionale cu o valoare principala totala maxima egala cu produsul dintre
25.000.000 US$ si o fractie avand la numarator numarul total de Actiuni detinute de
actionarul respectiv la data de 29 aprilie 2005 iar la numitor numarul total de Actiuni emise la
data de 29 aprilie 2005 ("Oferta Corespunzatoare Drepturilor de Preferinta"). Acest
produs va fi rotunjit in jos pana la cel mai apropiat multiplu de 10.000 US$. Oferta
Corespunzatoare Drepturilor de Preferinta va incepe pe data de 02.09.2005 si va continua pe
o perioada de cinci (5) Zile Lucratoare, pana pe data de 08.09.2005, la sediul Intermediarului
(Cluj-Napoca, Str. G Baritiu nr. 8, et. 5), intre orele 9.00 – 16.00 in fiecare Zi Lucratoare, cu
exceptia ultimei zile (08.09. 2005), care se va inchide la ora 14.00.

Investitorul Principal a incheiat cu Banca Contractul de Subscriere a Transei A de Obligatiuni
pentru a subscrie Obligatiuni din Transa A. Obligatiunile din Transa A au fost rezervate spre
subscriere de catre Investitorul Principal. Dupa inchiderea Ofertei Corespunzatoare
Drepturilor de Preferinta, Obligatiunile nesubscrise din Transa A de Obligatiuni si Transa B
de Obligatiuni vor fi oferite spre subscriere ("Oferta Primara"), incepand cu data de
09.09.2005, timp de cinci (5) Zile Lucratoare, pana la data de 15.09.2005. Investitorul
Principal poate subscrie Transa A de Obligatiuni, iar Transa B de Obligatiuni poate fi
subscrisa de alti investitori, la sediul Intermediarului (Cluj-Napoca, Str. G Baritiu nr. 8, et 5),
intre orele 9.00-16.00 in fiecare Zi Lucratoare, cu exceptia zilei de inchidere a Ofertei (15.09.
2005), care se va incheia la ora 14.00.

Obligatiunile pot fi subscrise in cadrul perioadei Ofertei relevante (Oferta Corespunzatoare
Drepturilor de Preferinta sau Oferta Primara) prin (i) plata pretului de achizitie reprezentand
valoarea pricipalului Obligatiunilor in US$, in numerar sau prin transfer bancar in contul
RO31 BTRL 0130 2202 9256 89XX in USD al Intermediarului – BT Securities, deschis la
Banca Transilvania sucursala Cluj-Napoca, (ii) completarea unui formular de subscriere (2
formulare originale), care vor fi disponibile la sediul Intermediarului si (iii) furnizarea unor
documente de identificare corespunzatoare (prezentate mai jos) si dovada platii, daca aceasta
s-a facut prin transfer bancar. Pentru a putea fi acceptate, formularele de subscriere trebuie sa
fie in original si insotite de urmatoarele documente:

1. Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu
- Buletin sau carte de identitate (original si copie)
- Dovada efectuarii platii (copie dupa dovada platii emisa de banca de la care s-a facut
  plata) si/sau plata in numerar)
2. Persoane fizice rezidente care subscriu in numele altei persoane fizice


                        30
-  Buletin sau carte de identitate (original si copie)
-  Dovada efectuarii platii (copie dupa dovada platii emisa de banca de la care s-a facut
   plata) si/sau plata in numerar)
-  Procura in forma autentica (original si copie)

3. Persoane fizice rezidente care subscriu in numele copiilor minori
- Dovada efectuarii platii (copie dupa dovada platii emisa de banca de la care s-a facut
  plata) si/sau plata in numerar)
- Certificatul de nastere si/sau dovada tutelei (original si copie)
- Buletin sau carte de identitate (original si copie)

4. Persoane fizice rezidente handicapate sau lipsite temporar de discernamant
- Buletin sau carte de identitate (original si copie)
- Dovada efectuarii platii (copie dupa dovada platii emisa de banca de la care s-a facut
  plata) si/sau plata in numerar)
- Actul juridic ce instituie curatela (original si copie)

5. Persoane fizice nerezidente care subscriu in nume propriu
- Pasaport (original si copie)
- Dovada efectuarii platii (copie dupa dovada platii emisa de banca de la care s-a facut
  plata) si/sau plata in numerar)

6. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu
- Copii dupa: actele constitutive ale societatii (statut, contract), cu nominalizarea
  conducatorilor societatii, certificatul de inregistrare la Registrul Comertului
- Dovada efectuarii platii (copie dupa dovada platii emisa de banca de la care s-a facut
  plata) si/sau plata in numerar)
- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere
- Actele de identitate ale reprezentantilor societatii/imputernicitului legal

7. Persoane juridice nerezidente
- Copii dupa datele de identificare ale persoanei juridice: actele constitutive ale societatii
  (statut, contract), cu nominalizarea conducatorilor societatii, certificatul de inregistrare
- Dovada efectuarii platii (copie dupa dovada platii emisa de banca de la care s-a facut
  plata) si/sau plata in numerar)
- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere
- Actele de identitate ale reprezentantilor societatii/imputernicitului legal

8.  Persoane fizice nerezidente care subscriu prin imputernicit
-  Pasaport (copie pentru persoana fizica nerezidenta)
-  Buletin sau carte de identitate (original si copie pentru imputernicit)
-  Dovada efectuarii platii (copie dupa dovada platii emisa de banca de la care s-a facut
   plata) si/sau plata in numerar)
-  Procura/mandatul prin care imputernicitul poate efectua operatii in numele si cu banii
   persoanei fizice nerezidente
                       31
9. Persoane juridice rezidente care subscriu in numele altor persoane juridice
  nerezidente
- Copii dupa datele de identificare ale persoanei juridice: actele constitutive ale societatii
  (statut, contract), cu nominalizarea conducatorilor societatii, certificatul de inregistrare
- Dovada efectuarii platii (copie dupa dovada platii emisa de banca de la care s-a facut
  plata) si/sau plata in numerar)
- Mandat / ordin din partea societatii nerezidente pentru efectuarea subscrierii
- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere
- Copie dupa actul de identitate a imputernicitului.

*Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente toate actele necesare trebuiesc traduse si
legalizate

Validarea Subscrierii

In cazul in care plata pretului de achizitie se realizeaza in numerar, subscrierea Obligatiunilor
va fi validata in mod automat, cu conditia predarii documentelor cerute. In cazul in care
pretul de achizitie este platit prin intermediul transferului bancar, subscriptia Obligatiunilor
este valida doar daca valoarea totala a pretului de achizitie a Obligatiunilor subscrise ajunge
in contul Intermediarului (mentionat anterior) inainte de data inchiderii Ofertei. Pentru
investitorii care utilizeaza banci custode, subscrierea se va baza pe garantia bancii custode cu
privire la decontarea sumei subscrise. Orice subscriere care nu este valida nu va intra in
procesul de alocare. Daca o suma depusa este mai mare decat cea necesara subscrierii
numarului de Obligatiuni solicitate, cererea va fi validata pentru numarul de Obligatiuni
solicitate.

Irevocabilitatea Subscrierii

Subscrierea Obligatiunilor nu poate fi revocata. In cazul in care prospectul face obiectul unui
amendament, subscrierile pot fi retrase in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data
publicarii respectivului amendament la prospectul de oferta. Retragerea subscrierii de catre
un investitor se face prin notificare scrisa catre Intermediarul ofertei publice.(conform art.31
din Regulamentul nr.13/2004).

Metoda de Alocare

In cadrul Ofertei Corespunzatoare Dreptului de Preferinta, numai actionarii Bancii inregistrati
in registrul actionarilor la data de 29 aprilie 2005 pot subscrie Obligatiuni. Obligatiunile
subscrise in cadrul Ofertei Corespunzatoare Dreptului de Preferinta vor fi mai intai vandute
din Transa B de Obligatiuni.

In cadrul Ofertei primare, metoda de alocare utilizata in cazul vanzarii si subscrierii
Obligatiunilor din Transa B va fi "primul venit, primul servit". Aplicarea principiului "primul
venit, primul servit" se va face in ordinea inregistrarii formularelor de subscriere, tinandu-se
cont de ziua, ora si minutul subscrierii, asa cum este reflectat in formularul de subscriere. In
cazul in care la inchiderea Ofertei numarul Obligatiunilor subscrise este mai mic decat
numarul Obligatiunilor oferite, toate subscrierile vor fi onorate integral, restul Obligatiunilor
nesubscrise urmand a fi anulate.

Descrierea oricaror restrictii cu privire la libera transferabilitate a valorilor mobiliare


                        32
Nu exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a valorilor mobiliare.

Descrierea modului si datei in care rezultatele ofertei vor fi facute public

Oferta se considera inchisa la data expirarii perioadei de derulare prevazuta in anuntul si
prospectul de oferta. Ofertantul notifica CNVM cu privire la rezultatele ofertei publice in
termen de maximum cinci zile lucratoare de la data inchiderii acesteia. CNVM urmeaza a
confirma primirea notificarii in termen de maximum 10 zile lucratoare. (cf. art. 34 si art .35
din Regulamentul nr.13/2004).

Amendamente la Termenii Ofertei

Banca isi rezerva dreptul de a modifica termenii Ofertei, cu conditia aprobarii prealabile de
catre CNVM, modificarea urmand a fi publicata in aceasi maniera ca si Oferta, in conditiile
legii.

Decontarea; Emiterea Obligatiunilor si Transferul Dreptului de Proprietate asupra
Obligatiunilor

La Data Emisiunii, reprezentand data la care CNVM confirma primirea notificarii cu privire
la rezultatele Ofertei:

   Registrul Obligatiunilor va fi pregatit de catre Intermediar;
   Intermediarul va transfera Registrul Obligatiunilor Societatii de Registru;
   Obligatiunile vor fi emise iar dreptul de proprietate asupra Obligatiunilor va fi
   transferat Detinatorilor de Obligatiuni prin inregistrare in Registrul Obligatiunilor; si
   Intermediarul va transmite Detinatorilor de Obligatiuni o confirmare certificand
   dreptul de proprietate asupra Obligatiunilor.

Dupa Data Emisiunii, Obligatiunile vor fi inregistrate la departamentul pentru evidenta
valorilor mobiliare din cadrul CNVM.

Banca va plati dobanda Detinatorilor de Obligatiuni la pretul de achizitie a Obligatiunilor
pentru perioada cuprinsa intre data inchiderii Ofertei si Data Emisiunii, la o rata aplicata de
BNR tranzactiilor over-night (depozite de pe o zi/alta).

Declaratii si Garantii ale Emitentului; Despagubire

Prin Contractul de Subscriere a Transei A de Obligatiuni, Banca face anumite declaratii si
acorda anumite garantii cu privire la Banca si la Obligatiuni si este de acord sa
despagubeasca toti Detinatorii de Obligatiuni pentru anumite aspecte, incluzand: (i) orice
declaratie neadevarata cu privire la un aspect semnificativ din Prospect, Contractele privind
Obligatiunile sau materialele publicitare in legatura cu acestea; (ii) orice incalcare de catre
Banca a declaratiilor si garantiilor acesteia sau a obligatiilor asumate prin Prospect sau
Contractele privind Obligatiunile; si (iii) aspecte in lagatura cu pretentii ale actionarilor
existenti privind drepturi de preferinta si convertibilitatea Obligatiunilor.


Admiterea la tranzactionare a obligatiunilor


                         33
Obligatiunile ce fac obiectul acestei oferte nu vor fi tranzactionate pe o piata reglementata.

Interese ale persoanelor fizice si juridice implicate in emisiune/oferta

Nu exista nici un interes al persoanelor fizice si juridice implicate in emisiunea/oferta.

Pregatirea Prospectului

Acest Prospect a fost realizat de catre Banca si BT Securities. Atat Banca, reprezentata de dl.
Robert C. REKKERS, Director General si dl. Ionut Patrahau, Director General Adjunct, si
BT Securities, reprezentat de catre dl. Rares NILAS, Manager General, isi asuma
responsabilitatea pentru continutul Prospectului si confirma ca informatiile continute in
acesta sunt exacte si nu contin omisiuni care ar putea afecta in mod semnificativ continutul
Prospectului.
                        34
                   ASPECTE FISCALE


Urmatoarele informatii privind aspecte fiscale cu privire la Obligatiuni au doar caracter de
informare generala, in conformitate cu legislatia in vigoare si nu reprezinta o analiza
completa a aspectelor fiscale ce pot aparea in legatura cu achizitia sau emiterea obligatiunilor
convertibile. Aceste informatii nu sunt si nici nu trebuie sa fie considerate de catre potentialii
investitori ca fiind indicatii de natura legala sau fiscala. Potentialii investitori ar trebui sa
cunoasca prevederile legilor fiscale aplicabile in Romania atunci cand investesc in
Obligatiuni oferite prin aceasta Oferta si ar trebui sa solicite consultanta juridica si fiscala
independenta.

Informatiile de mai jos reprezinta o scurta prezentare a regimului fiscal aplicabil
Obligatiunilor, asa cum este prevazut in Codul Fiscal din Romania adoptat prin Legea Nr.
571/2003, cu modificarile ulterioare ("Codul Fiscal").

Obligatiunile si toate dobanzile aferente acestora nu sunt exceptate de la impozitare in
general. Impozitele aplicabile investitorilor in legatura cu Obligatiunile sunt: (i) impozitul pe
castigurile din transferul Obligatiunilor; si (ii) impozitul pe veniturile din dobanzi in legatura
cu Obligatiunile. Astfel de impozite sunt stabilite in functie de calitatea de
rezident/nerezident a investitorului.

Investitori Rezidenti

Rezidenti Persoane Fizice

Impozit pe castiguri din transferul Obligatiunilor. Castigurile din transferul Obligatiunilor,
care pot rezulta in urma transferului Obligatiunilor, reprezinta diferenta pozitiva dintre pretul
de vanzare si pretul de cumparare al Obligatiunilor, mai putin orice costuri aferente (de ex.
comisionul de intermediere). Potrivit art. 67 (3) litera e) din Codul Fiscal, pentru
Obligatiunile instrainate incepand cu data de 1 ianuarie 2006, impozitul pe astfel de castiguri
din transferul Obligatiunilor este de 16% in cazul in care Obligatiunile sunt instrainate intr-o
perioada mai mica de 365 de zile de la data dobandirii acestora si de 1% daca Obligatiunile
sunt instrainate intr-o perioada mai mare de 365 de zile inclusiv de la data dobandirii. Pentru
Obligatiunile instrainate inainte de 1 ianuarie 2006, impozitul este de 1%. Conform art. 67(3)
litera a) din Codul Fiscal, in cazul in care Obligatiunile sunt instrainate intr-o perioada mai
mica de 365 de zile de la data dobandirii lor, obligatia calcularii si virarii impozitului revine
persoanei care detine Obligatiunile. In cazul in care Obligatiunile sunt instrainate intr-o
perioada mai mare de 365 de zile de la data dobandirii, obligatia calcularii, retinerii si virarii
impozitului revine intermediarului.

Impozit pe dobanda. Conform art. 67 (2) din Codul Fiscal, impozitul pe dobanda este de 10%
din dobanda. Acest impozit este retinut de catre platitorul dobanzii (Banca).
Rezidenti Persoane Juridice


                        35
Impozit pe castiguri din transferul Obligatiunilor. Castigurile rezultate in urma transferului
Obligatiunilor de catre persoane juridice rezidente sunt incluse in veniturile impozabile ale
persoanelor juridice. Impozitul pe profit aplicat unui astfel de venit impozabil este de 16%.

Impozit pe dobanda. Dobanda platita pentru Obligatiuni este inclusa in veniturile impozabile
ale persoanei juridice rezidente. Impozitul pe profit aplicat unui astfel de venit impozabil este
de 16%.

Investitori Nerezidenti

Persoane Fizice Nerezidente

Impozit pe castiguri din transferul Obligatiunilor. Potrivit art. 89 (1) si art. 67 (3) litera e din
Codul Fiscal, impozitul pe castiguri din transferul Obligatiunilor efectuat incepand cu data de
1 ianuarie 2006 este de 16% daca Obligatiunile sunt instrainate intr-o perioada mai mica de
365 de zile de la dobandirea acestora si de 1% daca Obligatiunile sunt instrainate intr-o
perioada mai mare de 365 de zile inclusiv de la data dobandirii. Pentru Obligatiunile
instrainate pana la data de 1 ianuarie 2006, impozitul este de 1%. Conform art. 67(3) litera a)
din Codul Fiscal, in cazul in care Obligatiunile sunt instrainate intr-o perioada mai mica de
365 de zile de la data dobandirii, obligatia calcularii si virarii impozitului revine persoanei
care detine Obligatiunile. In cazul in care Obligatiunile sunt instrainate intr-o perioada mai
mare de 365 de zile, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarului.

Impozit pe dobanda. Potrivit art.116 (2) litera c) din Codul Fiscal, impozitul pe dobanzile
aferente Obligatiunilor platite de catre persoanele fizice nerezidente este de 15%. Acest
impozit este retinut de catre platitorul dobanzii (Banca). A se remarca faptul ca potrivit art.
117 litera c) din Codul Fiscal, dobanda aferenta obligatiunilor emise de persoane juridice
romane este scutita de impozit daca obligatiunile sunt tranzactionate pe o piata reglementata
si investitorul nu este afiliat cu emitentul obligatiunilor. Totusi, Obligatiunile ce urmeaza sa
fie emise in baza acestui Prospect nu vor fi tranzactionate pe o piata reglementata.

Persoane Juridice Nerezidente

Impozit pe castiguri din transferul Obligatiunilor. Castigurile din transferul de Obligatiuni
obtinute de catre persoane juridice nerezidente nu sunt supuse impozitarii in Romania, cu
exceptia cazului in care persoana juridica nerezidenta are un sediu permanent in Romania.

Impozit pe dobanda. Potrivit art. 116 (2) litera c) din Codul Fiscal, impozitul pe dobanda
platita persoanelor juridice nerezidente pentru Obligatiuni este de 15%. Acest impozit este
retinut de catre platitorul de dobanda (Banca). A se remarca faptul ca potrivit art. 117 litera c)
din Codul Fiscal, dobanda aferenta obligatiunilor emise de catre o persoana juridica romana
este scutita de impozit daca obligatiunile sunt tranzactionate pe o piata reglementata si
investitorul nu este afiliat cu emitentul obligatiunilor. Totusi, Obligatiunile ce urmeaza sa fie
emise in baza acestui Prospect nu vor fi tranzactionate pe o piata reglementata.
Conventii pentru evitarea Dublei Impuneri


                        36
Potrivit art.118 din Codul Fiscal, in cazul in care nerezidentii provin din tari care au incheiat
conventii pentru evitarea dublei impuneri cu Romania, impozitele platite de un astfel de
nerezident nu pot depasi impozitele stabilite prin conventia de evitare a dublei impuneri. In
cazul in care cotele de impozitare stabilite de legile din Romania sunt mai favorabile decat
cele prevazute de conventie, se vor aplica cotele de impozitare mai favorabile.

Prevederi specifice cu privire la Corporatia Financiara Internationala

In conformitate cu Acordul privind IFC incheiat la data de 11 aprilie 1955, ratificat de
Romania prin Legea Nr. 28/1991, IFC este scutita de orice fel de impozitare prevazuta de
legislatia romana.

Prevederi specifice cu privire la BERD

In conformitate cu Acordul de infiintare a Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare din 29 mai 1990, ratificat de Romania prin Legea Nr. 24/1990, BERD este scutita
de orice impozit direct (inclusiv impozitele legate de Obligatiuni) prevazut de legislatia
romana.

Investitorii ar trebui sa cunoasca faptul ca legislatia fiscala romaneasca se modifica
periodic. Informatiile de mai sus descriu aspectele fiscale privind Obligatiunile in vigoare
la data acestui Prospect. Totusi, astfel de informatii pot deveni inexacte la o data
ulterioara, datorita modificarilor legislative si schimbarilor in interpretarea oficiala.
                        37
                   FACTORI DE RISC


Orice investitie in Obligatiuni sau Actiuni reprezinta un risc. Inainte de a lua o decizie de
investitie, potentialii investitori ar trebui sa citeasca acest Prospect cu atentie. Investitorii ar
trebui sa ia in considerare riscurile prezentate mai jos. Riscurile identificate in acest
Prospect sunt considerate a fi riscuri importante (dar nefiind in mod necesar totalitatea
riscurilor importante) in legatura cu Banca, Obligatiunile si Actiunile. Riscuri aditionale
necunoscute in prezent sau pe care in prezent le consideram neinsemnate pot de asemenea
afecta operatiunile Bancii si orice investitie in Obligatiuni sau Actiuni.

Activitatea Bancii, conditiile financiare sau rezultatele operatiunilor acesteia pot fi afectate
in mod advers de oricare dintre aceste riscuri. Pretul de tranzactionare al Actiunilor poate
de asemenea scadea din cauza acestor riscuri, si este posibil ca o parte sau toata investitia
sa fie pierduta.


Riscuri cu privire la Piata din Romania

Generalitati – Piete Emergente

Economia din Romania este in prezent in tranzitie spre o economie de piata, iar mediul
macro-economic este inca instabil datorita performantelor slabe ale economiei nationale,
inflatiei sporite, somajului si deficitelor bugetare. De aceea, piata din Romania implica riscuri
mai mari decat pietele dezvoltate, incluzand riscuri politice si legislative. Evenimente
politice, economice, sociale sau evenimente de alta natura din Romania sau din alte piete
emergente pot avea un impact important asupra valorii pietei si lichiditatii Obligatiunilor si
Actiunilor si pot avea o influenta negativa semnificativa asupra activitatii Bancii, a conditiilor
financiare si a rezultatelor operatiunilor acesteia. De asemenea, pe pietele emergente, inclusiv
in Romania, pot aparea schimbari drastice cu consecinta ca anumite informatii, precum cele
cuprinse in acest Prospect, sa devina rapid caduce. Avand in vedere ca dezvoltarea si
activitatile Bancii sunt dependente intr-o mare masura de dezvoltarea economiei din
Romania, astfel de transformari pot avea un impact negativ major asupra activitatii Bancii, a
conditiilor financiare sau a rezultatelor operatiunilor acesteia.

Piete Financiare si Inflatia

Pietele financiare din Romania nu sunt in totalitate dezvoltate. De asemenea, desi in crestere,
volumul total de capital tranzactionat la BVB si/sau Bursa Electronica RASDAQ ramane
scazut iar gradul de penetrare al serviciilor bancare in Romania a fost de asemenea scazut.

Inflatia continua sa fie ridicata in Romania, mai ridicata decat in alte state central si est-
europene. Nivelurile viitoare ale inflatiei pot fluctua, afectand activitatea Bancii, conditiile
financiare si rezultatele operatiunilor acesteia.
Obligatiile de Raportare si Informatiile Publice


                        38
Practicile romanesti in ceea ce priveste raportarea, contabilitatea si evidentele financiare
difera sub anumite aspecte de cele aplicate de companiile din tarile dezvoltate din Europa sau
America de Nord. Bancile comerciale sunt supravegheate de BNR, care functioneaza ca
autoritate de reglementare a sistemului bancar din Romania, si sunt supuse exigentelor cu
privire la raportarea anumitor standarde financiare catre BNR. Societatile tranzactionate pe
pietele reglementate de capital sunt supravegheate de catre CNVM, in calitate de autoritate de
reglementare, si se supun anumitor cerinte de raportare catre CNVM si pieta de capital.
Totusi, informatiile publice cu privire la valorile mobiliare si datele financiare ale institutiilor
financiare din Romania sunt deseori dificil de obtinut, fapt pentru care transparenta pietei
ramane scazuta.

Valute; Leul nou

Leul nou este caracterizat de convertibilitate interna. Lichiditatea pe piata valutara poate
scadea la un nivel ce poate limita schimburile valutare si este posibil ca, in cazul unor ordine
valutare de mare valoare, cotatiile pietei sa fie influentate major pe termen scurt.

Legislatie

Ca urmare a tranzitiei la o economie de piata, legislatia in Romania este intr-o continua
schimbare. Legislatia privind societatile comerciale, valorile mobiliare, concurenta si alte
domenii, continua sa fie modificate si noi legi sunt adoptate pentru a fi in concordanta cu
legislatia Uniunii Europene. O data cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana (programata
pentru data de 1 ianuarie 2007), legislatia Uniunii Europene va devini aplicabila in mod
direct si in Romania.

Legile noi sau modificarile acestora intra deseori rapid in vigoare, inainte de adoptarea
reglementarilor pentru implementarea acestora. Drept rezultat, Banca poate intampina uneori
dificultati in a-si adapta operatiunile la conditiile noilor reglementari. Posibilele schimbari
viitoare ale legilor in vigoare din Romania pot avea un impact negativ major asupra activitatii
Bancii, conditiilor sale financiare sau rezultatelor din operatiuni ale acesteia cat si asupra
Obligatiunilor. Legile si reglementarile sunt adesea aplicate in mod inconsecvent, si, in
anumite circumstante, remediile legale nu pot fi obtinute in timp util.

Sistemul legislativ si de reglementare din Romania, necesar operarii eficiente a pietei de
capital, este inca in dezvoltare. Legislatia ce protejeaza impotriva manipularii pietei si
activitatilor ilegale nu este inca implementata in totalitate si eficienta, astfel cum se intampla
in tarile cu o legislatie mai dezvoltata.

Legislatia privind Falimentul

Instantele din Romania au jurisdictie exclusiva in procedurile de faliment bancar din
Romania. Procedurile cu privire la falimentele bancare din Romania pot dura mai mult timp
decat in jurisdictiile mai dezvoltate.
Riscuri aferente Industriei Bancare din Romania


                        39
Legile Bancare

Banca este obligata sa respecte reglementarile bancare, inclusiv normele legate de limitele de
creditare aplicabile si activitatile de investitii, precum si normele cu privire la respectarea
anumitor indicatori financiari. Reglementarile bancare din Romania au suferit importante
modificari in ultimii ani. Modificarile legislatiei existente sau adoptarea de noi reglementari
pot avea un impact negativ major asupra activitatii Bancii, conditiilor sale financiare sau
rezultatelor din operatiuni ale acesteia.

Concurenta

Guvernul Romaniei a urmarit o reducere a participarii si implicarii statului in sectorul bancar
pentru a promova politici eficiente, a atrage investitori straini strategici, care sa introduca in
Romania cele mai moderne sisteme IT, tehnologii si know-how, ce ar putea facilita schimbari
mai rapide in sistemul bancar romanesc si o crestere a concurentei. Atat Guvernul, cat si
BNR au promovat reforme structurale in sistemul bancar prin introducerea unor exigente mai
stricte in anumite cazuri (de exemplu cele cu privire la provizioane si adecvarea capitalului),
lichidarea bancilor insolvabile si infiintarea AVAB (ulterior transformata in AVAS) in
vederea recuperarii creditelor neperformante. Este de asteptat ca aceste reforme sa intareasca
sectorul bancar din Romania si, prin urmare, sa conduca la intarirea concurentei intre acele
banci capabile sa-si deruleze activitatea in acest nou mediu bancar. Concurenta suplimentara
poate avea un impact negativ major asupra activitatii Bancii, conditiilor sale financiare sau a
rezultatelor din operatiuni si capacitatea acesteia de a-si mentine sau imbunatati cota de piata.

Riscuri in legatura cu Banca si Obligatiunile

Mediul de Afaceri; Dependenta fata de economia din Romania

Activitatea Bancii depinde de economia din Romania, insa nu intr-o masura mai mare decat
activitatea altor banci de aceeasi marime din Romania. De aceea, in ciuda politicii prudente a
Bancii, performantele financiare ale Bancii (in special capacitatea de crestere a profitului)
depind de dezvoltarea economiei romanesti. O potentiala intarziere a aderarii Romaniei la
Uniunea Europeana poate avea efecte negative asupra rezultatelor macro-economice din
Romania, si astfel asupra activitatii Bancii, conditiilor sale financiare sau rezultatelor din
operatiuni ale acesteia.

Lichiditatea Obligatiunilor si a Actiunilor

In prezent, Banca nu are intentia de a lista Obligatiunile pentru a fi tranzactionate pe BVB.
Daca la un moment dat in viitor Banca listeaza Obligatiunile pe BVB, nici o garantie nu
poate fi oferita cu privire la lichiditatea Obligatiunilor sau la valoarea lor de tranzactionare pe
piata secundara. De altfel, BVB este o bursa relativ noua si mica, si prezinta probleme
similare cu ale altor burse mici din tarile emergente cu privire la fragilitatea si volatilitatea
pietei si valoarea titlurilor cotate. Obligatiunile si Actiunile pot fi influentate de acesti factori.

In plus, piata obligatiunilor cotate la BVB este foarte redusa si caracterizata de un nivel mai
scazut al lichiditatii. In plus, desi Actiunile sunt listate in prezent pe BVB, volumul mediu de
tranzactionare al actiunilor este scazut, rezultand un nivel scazut de lichiditate.                         40
Procedurile de decontare, compensare si inregistrare a tranzactiilor cu valori mobiliare nu
sunt la fel de eficient dezvoltate ca cele de pe pietele dezvoltate.

Rating

Banca nu a fost evaluata si nu a primit rating din partea unei agentii de rating. Investitiile in
Obligatiuni pot reprezenta un risc mai ridicat decat investitiile in titluri carora li s-a acordat
un rating.

Prima Emisiune de Obligatiuni de catre Banca si Prima Emisiune de Obligatiuni
Convertibile de catre o Banca din Romania

Obligatiunile reprezinta prima emisiune de obligatiuni a Bancii. In plus, aceasta oferta va
reprezenta prima emisiune de obligatiuni convertibile in actiuni lansata de o banca pe piata
interna. Piata din Romania este inca slab dezvoltata in ceea ce priveste obligatiunile
convertibile in actiuni, practicile si precedentele in ceea ce priveste conversia Obligatiunilor
si unele aspecte implicate in emiterea de obligatiuni convertibile fiind aproape inexistente.

Numarul redus de emisiuni de obligatiuni pe pietele reglementate din Romania determina o
absenta a uzantelor si precedentelor cu privire la protejarea drepturilor detinatorilor de
obligatiuni. Prevederile legislative privind acest tip de investitori trebuie de asemenea
dezvoltate.

Obligatiunile sunt negarantate, si de aceea riscul de neplata a principalului si a dobanzii
Obligatiunilor nu este acoperit in mod direct de garantii.

Veniturile din investitii in Obligatiuni pot fi afectate de schimbari ale legislatiei privind
obligatiunile. A se vedea sectiunea "Aspecte fiscale".
                        41
                INFORMATII FINANCIARE


Situatiile Financiare


Informatiile financiare care se regasesc in cuprinsul acestui Prospect reprezinta extrase din (i)
Situatiile Financiare ale Bancii la 31 decembrie 2004, 31 decembrie 2003 si 31 decembrie
2002, elaborate in conformitate cu Standardele Armonizate nr. 86/635/CEE si Standardele
Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit si din (ii) Raportari
Manageriale la 31 decembrie 2004, 31 decembrie 2003 si 31 decembrie 2002. Copii complete
ale situatiilor financiare auditate ale Bancii la data de 31 decembrie 2004 si 31 decembrie
2003, precum si ale Rapoartelor Auditorilor aferente acestora sunt atasate la prezentul
prospect ca Anexa 2. Situatiile financiare ale Bancii nu sunt consolidate.

Banca nu a fost afectata de nici o schimbare negativa semnificativa de la data ultimelor
situatii financiare auditate, si anume, 31 decembrie 2004.
                 BILANTUL CONTABIL


                        42
                         (milioane lei)
                ACTIV                2002    2003     2004
Casa, disponibilitati la banci centrale              1.671.564  2.490.893  4.916.417
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanţare la
băncile centrale                              0   761.264   789.259
Creante asupra institutiilor de credit               1.036.411  1.242.256  2.166.243
   La vedere                            122.568   286.205   727.869
   Alte creante                          913.843   956.051  1.438.374
 Creante asupra clientelei                     3.958.964  8.571.232  14.368.959
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix              1.127.979     909  1.665.269
 Actiuni si alte titluri cu venit variabil              41.296    98.773   202.094
 Participatii                             34.163    42.610    53.048
Parti in cadrul societatilor comerciale legate            65.372   183.712   473.382
Imobilizari necorporale, din care:                  44.477    63.413   110.420
  - cheltuieli de constituire                      0      45      0
  - fondul comercial                           0      0      0
Imobilizari corporale                        360.192   565.958   908.051
Capitalul subscris nevarsat                        0      0      0
Actiuni si parti proprii                          0      0      0
Alte active                             108.879   127.692   187.477
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate        113.686    59.284   198.961
 TOTAL ACTIV                            8.562.983  14.207.996  26.039.580
                PASIV                2002    2003     2004
Datorii privind institutiile de credit                852.171  1.916.928  3.999.969
  - la vedere                            52.006   378.839   470.477
   - la termen                           800.165  1.538.089  3.529.492
Datorii privind clientela                     5.998.106  10.080.189  18.764.451
depozite, din care :                        3.847.137  6.997.795  12.970.691
   - la vedere                             0      0      0
   - la termen                         3.847.137  6.997.795  12.970.691
alte datorii din care :                      2.150.969  3.082.394  5.793.760
    - la vedere                        2.116.457  2.940.006  5.090.119
    - la termen                          34.512   142.388   703.641
Datorii constituite prin titluri                   54.731    22.495    4.978
Alte pasive                              22.671    18.849    31.927
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate          57.188   108.080   220.219
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli                  0      0      0
Datorii subordonate                            0      0      0
Capital social subscris                       713.088   970.863  1.334.937
Prime de Capital                                        251,209
Rezerve                               865.028   1.075.107  1.416.405
  - rezerve legale                         590.098    667.973   435.607
  - rezerve statutare sau contractuale                  0       0      0
  - rezerve pentru riscuri bancare                 79.275    172.169   249.166
  - alte rezerve                          195.655    234.965   731.632
Rezerve din reevaluare                          0    15.485    15.261
Rezultatul reportat                            0       0     224
  - profit                                0       0      0
  - pierdere                               0       0      0
Rezultatul exercitiului financiar
  - profit                            442.716   467.853   608.286
  - pierdere
Repartizarea profitului                       -442.716   -467.853   -608.286
TOTAL PASIV                            8.562.983  14.207.996  26.039.580
                             43
                CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                    (milioane lei)
                                           2002    2003    2004
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:                 1.205.604  1.316.416  2.580.970
  - aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix              156.202   60.742     164
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate                       529.534   532.181  1.238.016
Venituri privind titlurile                               4.600   22.642   54.735
   - Venituri din acţiuni si alte titluri cu venit variabil                0      0      0
   - Venituri din participaţii                            4.600   18.398   30.864
   - Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate             0    4.245   23.871
Venituri din comisioane                                420.724   628.653   909.770
Cheltuieli cu comisioane                                67.310   100.988   144.296
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare                  178.377   206.645   270.465
Alte venituri din exploatare                              10.603    8.427   10.707
Cheltuieli administrative generale                          546.305   841.246  1.375.985
  - Cheltuieli cu personalul, din care:                       355.837   503.154   751.978
     - Salarii                                  251.205   341.495   553.333
     - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:                81.559   122.829   178.213
      - cheltuieli aferente pensiilor                      49.235   82.418   119.463
  - Alte cheltuieli administrative                         190.468   338.092   624.007
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale            30.736   85.958   164.930
 Alte cheltuieli de exploatare                             36.915   54.708   83.189
 Corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru datorii contingente
si angajamente                                    315.998   124.115   371.944
 Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru datorii
contingente si angajamente                              236.861   107.084   298.939
 Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de
imobilizări financiare, a participaţiilor si a părţilor în cadrul societăţilor
comerciale legate                                   8.036    6.607    9.994
Rezultatul activitatii curente
   - Profit                                    538.007   557.278   757.220
   - Pierdere                                      0      0      0
Impozitul pe rezultatul activitatii curente                      95.291   89.424   148.935
Rezultatul activitatii curente după impozitare
   - Profit                                    442.716   467.853   608.285
   - Pierdere                                      0      0      0
 Venituri extraordinare                                  0      0      0
 Cheltuieli extraordinare                                 0      0      0
Rezultatul activităţii extraordinare
- Profit                                          0      0      0
- Pierdere                                         0      0      0
Impozitul pe rezultatul activităţii extraordinare                     0      0      0
Rezultatul activităţii extraordinare după impozitare
- Profit                                          0      0      0
- Pierdere                                         0      0      0
Venituri totale                                   2.672.735  3.278.462  5.609.153
Cheltuieli totale                                  2.134.728  2.721.185  4.851.933
Rezultatul brut
- Profit                                       538.007   557.277   757.220
- Pierdere                                         0      0      0
Impozitul pe profit                                  95.291   89.424   148.935
    - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent                   95.291   89.424   148.935
    - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat                     0      0      0
    - Venituri din impozitul pe profit amanat                      0      0      0
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus                     0      0      0


                            44
 Rezultatul net al exerciţiului financiar
 - Profit                                     442.716    467.853    608.285
 - Pierdere                                        0       0       0
 Rezultatul pe actiune                                  0       0       0
 - de baza                                       621      482      557
                                        lei/actiune  lei/actiune  lei/actiune
 - diluat                                         0       0       0


Prezentarea Situatiilor Financiare ale Bancii

Active

La 31 decembrie 2004, activele Bancii aveau valoarea totala de 26.039.580 milioane lei, fata
de 14.207.996 milioane lei la 31 decembrie 2003. Cresterea de 11.831.584 milioane lei poate
fi atribuita in principal cresterii portofoliului de credite nete de la 8.571.020 milioane lei la
14.368.959 milioane lei.

Titlurile de plasament si-au crescut ponderea semnificativ in totalul activelor, de la 14.162
milioane lei in 2003 la 2.105.463 milioane lei in 2004. Aceasta evolutie a plasamentelor se
datoreaza in principal achizitionarii de certificate de depozit emise de BNR, in valoare de
1.628.921,41 milioane lei, reprezentand 77,36% din portofoliul de titluri de plasament
detinute de Banca la 31 decembrie 2004. Structura titlurilor de plasament la 31 decembrie
2004 este prezentata in tabelul de mai jos:
                          Milioane lei
        Titluri de plasament                        2004
        Certificate de depozit                     1.628.921
        Titluri de stat (cu discount)                   90.194
        Titluri de stat (cu dobanda fixa)                 350.000
        Obligatiuni municipale Aiud                      375
        Obligatiuni municipale Cluj                      973
        Obligatiuni Finansbank                       35.000
        Titluri de plasament - Total                  2.105.463Pasive si capitaluri proprii

Urmatorul tabel prezinta datoriile si capitalurile proprii ale Bancii la data de 31 decembrie
2004:
                                    La 31 decembrie 2004
   Datorii si capitaluri proprii
                                 (mii euro)     (milioane LEI)
   Datorii curente pana la 1 an                 518.115      20.549.986
   Datorii pe termen lung mai mare de 1 an            62.314      2.471.558
   Datorii - Total                        580.429      23.021.544

   Capital social                        33.657       1.334.937
   Rezerve                            36.101       1.431.890
   Prime emisiune                         6.334        251.209
   Capitaluri proprii - Total                  76.092       3.018.036

   Capitaluri proprii si datorii - Total             656.521      26.039.580
                             45
Rata de schimb folosita este 1 Euro = 39.663 lei (cursul oficial aferent zilei de 31 decembrie
2004)

Pozitia Datorii curente se refera la acele datorii (depozite de la banci, depozite de la clienti,
imprumuturi de la banci si alte datorii) cu o scadenta mai mica de un an, iar pozitia Datorii pe
termen lung se refera la acele datorii (depozite de la clienti, imprumuturi de la banci si alte
datorii) cu o scadenta mai mare de un an.

Tabelul urmator prezinta imprumuturile pe termen mediu si lung ale Bancii la data de 31
decembrie 2004:

   Tara       Banca/Imprumutator         Valuta    Sold     Garantii   Scadenta
 Marea                                       negarantat
 Britanie   BERD                      USD  5.455.969,87        17.11.2008
 Olanda    F.M.O                      USD  3.500.000,00  negarantat  01.10.2011
 SUA     IFC                       USD  2.629.800,00  negarantat  15.12.2013
 Marea                                       negarantat
 Britanie   BERD Credit Ipotecar              USD   630.300,00         12.04.2015
 Marea                                       negarantat
 Britanie   BERD                      EUR  6.591.450,03        17.11.2008
 Olanda    F.M.O                      EUR  5.600.000,00  negarantat  01.10.2011
 Marea                                       negarantat
 Britanie   IFC                       EUR  8.000.000,00        15.12.2013
 Marea                                       negarantat
 Britanie   BERD Credit Ipotecar              EUR  9.500.000,00        12.04.2015
                                          negarantat  15.11.2010
 Germania   D.E.G.                     EUR  15.000.000,00        15.11.2011
 Romania   Ministerul de Finante – Finantare Rurala    USD  3.389.277,26  negarantat  16.03.2016


Capitalul social al Bancii la 31 decembrie 2004 era format din 1.334.937.124 actiuni,
comparativ cu 970.863.164 actiuni in 2003, la ambele date avand o valoare nominala de
1.000 lei per actiune, si sunt achitate integral. Mai jos este prezentat un scurt rezumat al
majorarilor capitalului social al Bancii incepand cu 31 decembrie 2000.

 Capital social, 31 decembrie 2000                    173.697.000 lei (17.369,7 lei noi)
 Majorare   prin  incorporarea     profitului          163.039.000 lei (16.303,9 lei noi)
 nerepartizat
 Subscrieri in numerar in 2001                      59.424.000 lei (5.942,4 lei noi)
 Capital social, 31 decembrie 2001                    396.160.000 lei (39.616 lei noi)
 Majorare prin incorporarea profitului                  316.928.000 lei (31.692,8 lei noi)
 nerepartizat si a primelor de emisiune
 Capital social, 31 decembrie 2002                    713.088.000 lei (71.308,8 lei noi)
 Majorare   prin   incorporarea  profitului            257.775.000 lei (25.777,5 lei noi)
 nerepartizat
 Capital social, 31 decembrie 2003                    970.863.000 lei (97.086,3 lei noi)
 Majorare prin incorporarea profitului                  364.074.000 lei (36.407,4 lei noi)
 nerepartizat si a primelor de emisiune
 Capital social, 31 decembrie 2004                  1.334.937.000 lei (133.493,7 lei noi)

Banca este in prezent in proces de majorare a capitalului social la 236.733.000 lei noi, proces
care se estimeaza a fi finalizat in august 2005.
                             46
Adecvarea Capitalului

Urmatorul tabel ilustreaza nivelul de adecvare al capitalului Bancii la data de 31 decembrie
2004 si 31 decembrie 2003, in conformitate cu reglementarile BNR:

Nivelul de adecvare al capitalului                 milioane LEI        mii EURO
                                2004      2003     2004   2003
Capital propriu                        2.720.186,23 2.019.354,26   66.157 50.913
Capital suplimentar                       187.430,18   15.485,15   4.558   390
Elemente deductibile                      -292.040,39  -248.403,29  -7.103 -6.263

Fonduri proprii - total                    2.615.575,99  1.786.436,12  63.613 45.040
Active ponderate in functie de risc             14.407.499,12  8.388.093,75  350.402 211.484
Elemente in afara bilantului ponderate in functie de risc   3.891.782,69  1.636.580,01  94.651 41.262

Nivelul de adecvare al capitalului
Nivelul de adecvare al capitalului propriu          14,29*     20,14
 Nivelul de adecvare a fondurilor proprii                   17,82

*Nota: Cf. Normei BNR nr.12/2003 cu aplicare din octombrie 2004, se calculeaza un singur nivel de adecvare
al capitalului si anume cel al fondurilor propriiBanca trebuie sa se conformeze normelor privind nivelul fondurilor proprii promulgate de
BNR in 1999 si modificate succesiv ulterior, bazate pe standardele stabilite de Banca
Reglementelor Internationale. Aceste norme prevad ca bancile sa mentina un nivel
corespunzator al fondurilor proprii fata de activele purtatoare de risc si expunerile in afara
bilantului.

Nivelul de adecvare al capitalului Bancii se calculeaza in conformitate cu Regulamentul nr.
12/2003 (prevederile sale fiind conforme cu principiile Basel II) prin impartirea fondurilor
proprii, formate in principal din capitalul social, primele legate de capital, rezerva legala si
alte rezerve, rezultatul reportat pozitiv auditat si rezultatul net al exercitiului financiar curent
reprezentand profit si fondul pentru riscuri bancare generale la care se adauga capitalul
suplimentar format in principal din rezervele din reevaluarea patrimoniului si rezerva
generala pentru riscul de credit si imprumuturi subordonate, la totalul activelor si expunerilor
din afara bilantului transformate in echivalent de credit, ambele ponderate in functie de
categoria de risc.

Cifra de Afaceri

Conform Ordinului Ministerului de Finante Nr. 1418/1997, cifra de afaceri se calculeaza prin
insumarea urmatoarelor venituri:
-  dobanzi si venituri asimilate (din operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare;
   din operatiunile cu clientela; din operatiunile cu obligatiuni si alte titluri cu venit fix si
   alte dobanzi si venituri asimilate);
-  venituri din titluri cu venit variabil;
-  comisioane;
-  castiguri sau pierderi din operatiuni financiare (rezultatul net din operatiunile cu titluri
   de tranzactii, de plasament si din operatiuni de schimb);
-  alte venituri din activitatea de exploatare (alte venituri de exploatare bancara si
   nebancara).


                            47
Cifra de afaceri pentru ultimele 3 exercitii financiare (la 31 decembrie 2002, 2003 si 2004)
este prezentata in tabelul de mai jos:

                       CIFRA DE AFACERI
                        (milioane lei)

                                 2002       2003       2004
 Dobanzi de primit si venituri asimilate            1.205.604      1.316.416     2.580.970
 Venituri privind titlurile                     4.600       22.643      54.735
 Venituri din comisioane                     420.724       628.653      909.770
 Profit/Perdere neta din operatiuni financiare          178.377       206.645      270.465
 Alte venituri din exploatare                   10.603        8.427      10.708
 TOTAL CIFRA DE AFACERI                     1.819.908      2.182.784     3.826.648Utilizarea Fondurilor – Alocarea Profitului

Pentru exercitiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2002, 2003 and 2004, profitul
net al Bancii a fost alocat dupa cum urmeaza:
                           (milioane lei)
                    2002               2003          2004
Profit net de distribuit       307.320              263.504         531.289
Fond de dezvoltare          40.000              39.310           -
Alte rezerve             33.655                -            -
Rezerve din profitul net       233.665              224.194         531.289


Indicatori Financiari

Principalii indicatori financiari utilizati de Banca pentru exercitiile financiare incheiate la
data de 31 decembrie 2002, 2003 si 2004 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

                                         31 Decembrie
  Indicator         Mod de Calcul
                                 2002         2003      2004
 Efect de parghie   Capital propriu/ total active       18,43 %       14,51 %     11,59%
 Randament al
   activelor       Profit net/ total active       5,17 %        3,29 %     2,34%
   (ROA)


 Randament al
           Profit net / capitaluri proprii      28,05 %       22,70 %     20, 16%
  capitalului
   (ROE)Structura Depozitelor

Structura depozitelor Bancii la data de 31 decembrie 2003 si 2004 este prezentata in tabelul
urmator (in mil. lei):


                              48
Structura           2004                2003                 2004/2003
depozitelor   TOTAL      LEI     Fcy   TOTAL     LEI       Fcy    TOTAL    LEI    Fcy
                         Depozite clienti retail
Cont Curent    1.305.623   420.889   884.734  668.929    220.049    448.880  95,18    91,27  97,10
Depozite la termen
  < 30 zile   2.793.445  1.915.558   877.887  1.310.108   894.687    415.421  113,22   114,10  111,32
  1 - 3 luni  1.948.548   819.682  1.128.866  1.463.604   599.420    864.184   33,13    36,75  30,63
  3 - 6 luni  1.039.584   559.237   480.347   444.838   140.867    303.971  133,70   297,00  58,02
  6 - 9 luni   404.487   238.765   165.722   120.163   50.892    69.271  236,62   369,16  139,24
  9 - 12 luni   962.412   465.400   497.012   653.430   253.155    400.275   47,29    83,84  24,17
  > 12 luni    94.367    50.669   43.698   22.923    4.579    18.344  311,67   1.006,55  138,21
Total depozite
la termen de la
clienti      7.242.843  4.049.311  3.193.532  4.015.066  1.943.600   2.071.466  80,39    108,34  54,17
persoane
fizice
Total
depozite
clienti      8.548.466  4.470.200  4.078.266  4.683.995  2.163.649   2.520.346  82,50    106,60  61,81
persoane
fizice
                         Depozite clienti corporate
Cont Curent    3.606.871  2.793.403  813.468 2.230.252 1.604.869      625.383  61,72    74,06  30,08
Depozite la termen
  < 30 zile   2.271.818  1.596.944  674.874  1.099.575   875.146    224.429  106,61    82,48  200,71
  1 - 3 luni  1.216.492   875.553  340.939   508.264   412.985    95.279  139,34   112,01  257,83
  3 - 6 luni   601.297   349.464  251.833   291.388   29.918    261.470  106,36   1.068,07  -3,69
  6 - 9 luni   210.062   190.525   19.537   178.969    9.833    169.136   17,37   1.837,61  -88,45
  9 - 12 luni   333.063   299.692   33.371   139.499   67.394    72.105  138,76   344,69  -53,72
  > 12 luni    122.282   112.225   10.057    40.384   34.367     6.017  202,80   226,55  67,14
Total depozite
la termen
         4.755.014  3.424.403  1.330.611  2.258.079  1.429.643    828.436  110,58   139,53  60,62
clienti
corporate
Total
depozite
         8.361.885  6.217.806  2.144.079  4.488.331  3.034.512   1.453.819  86,30    104,90  47,48
clienti
corporate
                       Depozite de la institutii publice
Cont curent     171.250   50.367   120.883   29.595     2.594    27.001  478,65   1.841,67  347,70
Depozite la termen
  < 30 zile    121.403   118.244    3.159   57.308    47.644     9.664  111,84   148,18  -67,31
  1 - 3 luni    37.406   22.276   15.130   31.084     354    30.730   20,34   6.192,66  -50,76
  3 - 6 luni    51.566      0   51.566   14.382      0    14.382  258,55        258,55
  6 - 9 luni    2.500    2.500      0     49      49       0        5.002,04
  9 - 12 luni      0      0      0    1.375    1.278      97  -100,00  -100,00  -100,00
  > 12 luni      305     305      0     15      15       0        1.933,33
Total depozite
la termen
          213.180   143.325   69.855   104.213    49.340    54.873  104,56   190,48  27,30
institutii
publice
Total
depozite
          384.430   193.692   190.738   133.808    51.934    81.874  187,30   272,96  132,97
institutii
publice
DEPOZIT
         17.294.781  10.881.698  6.413.083  9.306.134  5.250.095   4.056.039  85,84    107,27  58,11
TOTAL                               49
Portofoliul de Credite

Termenele de scadenta ale creditelor

Urmatorul tabel prezinta termenele de scadenta ale portofoliului de credite (expuneri brute ale
Bancii, in lei si valuta) la data de 31 decembrie 2004 si 2003:


                        31 Decembrie
                           2003               2004
   Termene de scadenta ale        (milioane lei) (%)       (milioane lei)    (%)
   creditelor
   In lei
   Mai putin de 3 luni              905.452   21,56        1.188.663  18,45
   Intre 3 si 6 luni               648.341   15,44        1.230.799  19,11
   Intre 6 luni si 1 an             1.483.660   35,33        2.352.516  36,52
   Intre 1 si 5 ani               1.110.044   26,43        1.628.700  25,29
   Peste 5 ani                   52.149    1,24          40.533  0,63
   Total lei                  4.199.646    100        6.441.211   100

   In valuta
   Mai putin de 3 luni              510.302   11,69         841.932  10,65
   Intre 3 si 6 luni               544.192   12,47         877.896  11,10
   Intre 6 luni si 1 an              701.026   16,06        1.113.676  14,08
   Intre 1 si 5 ani               1.658.733   38,01        3.077.887  38,92
   Peste 5 ani                  949.528   21,76        1.997.632  25,26
   Total valuta                 4.363.781    100        7.909.023   100

   Total Credite                8.563.427             14.350.234

    Sursa: Raportari Manageriale

               Structura portofoliului de credite

     100


     75

                                 Persoane juridice
     50
                                 Persoane fizice

     25


      0
            2004          2003
                            50
      Evolutia structurii portofoliului credite
          corporate, mil. ROL

 4,000,000
 3,000,000
 2,000,000
 1,000,000
       0
              2004             2003

      Comert        Prelucratoare   Transporturi
      Servicii       Financiar     Constructii
      Agricultura      Altele    Structura credite persoane fizice, mil. ROL

 3,500,000
 3,000,000
 2,500,000
 2,000,000
 1,500,000
 1,000,000
  500,000
     0
             2004             2003

             Ipotecar+Imobiliar  Consum  Altele
Situatia plasamentelor in credite pe sucursale la 31 decembrie 2004:

     Situatia plasamentelor in credite pe primele 10 sucursale: 31.12.2004
           Total plasamente
               (lei)      Plasamente lei     Plasamente valuta
Bucuresti-Lipscani     1.773.969,25      1.500.705,72        273.263,53
Cluj            1.157.991,76       375.246,50        782.745,26
Constanta           999.510,84       436.707,43        562.803,41
Oradea            795.562,92       235.300,86        560.262,06
Bucuresti-Unirii       685.264,41       237.895,55        447.368,86
Arad             609.305,53       234.007,31        375.298,22
Valcea            545.678,85       254.156,43        291.522,42
Timisoara           529.926,20       150.489,82        379.436,38
Satu-Mare           465.620,66       168.815,46        296.805,20
Sibiu             447.973,51       113.250,68        334.722,83
                       51
Garantii

Politica Bancii este de a cere garantii la acordarea de credite in vederea acoperirii riscului de
nerambursare. Principalele garantii sunt: ipoteca, garantii reale mobiliare, scrisori de confort
sau de garantie (guvernamentale sau bancare) si garantii in numerar. Cea mai importanta
trasatura a oricarei garantii este lichiditatea acesteia sau capacitatea de a fi transformata rapid
in lichiditati. De asemenea, odata constituita, garantia trebuie sa poata fi usor controlata de
catre Banca, fie prin rapoarte ale clientului, fie prin inspectii la fata locului efectuate de catre
functionari ai Bancii.

In principiu, o garantie trebuie sa fie detinuta de debitor in baza unui titlu legal valabil si sa
aiba o valoare intrinseca constanta. Valoarea garantiei trebuie sa acopere un anumit procent
din expunere, stabilit in conformitate cu reglementarile Bancii. De asemenea, o alta conditie
este aceea ca clientul sa aiba o buna colaborare cu Banca. Mai mult, o garantie va fi acceptata
numai daca nu exista nici un risc cu privire la o contestatie legala cu privire la acea garantie.

Potrivit Politicii de Credit a Bancii, de regula, in cazul finantarii unei achizitii de echipamente
sau alte bunuri imobile, garantia trebuie sa includa si obiectul pentru care se acorda
finantarea.

Urmatorul tabel prezinta garantiile care stau la baza portofoliului de credite la data de 31
decembrie 2004 si 2003:

                                  Decembrie     Decembrie
                                   2004        2003
                                   Valoare Nominala (LEI)
Depozite colaterale                           718.632,00     253.195,19
SGB externe (contragarantii)                       37.438,76      7.321,96
Garantii reale imobiliare                      25.257.482,16   14.672.677,16
 Terenuri libere                           1.740.674,15     633.768,72
 Imobile cu destinatie locuinte                    9.809.007,59    5.500.590,23
 Constructii - alte decat locuinte                  11.104.131,26    6.886.052,12
 Echip tehnologice, aparate si instalatii               2.603.669,16    1.652.266,09
Garantii reale mobiliare:                       4.455.833,45    3.323.639,78
 Gaj cu deposedare :                          189.244,18     458.349,01
 Gaj fara deposedare :
  Mijloace de transport                       2.725.411,08    2.195.064,38
  Mobilier, aparatura birotica, echip protectie             45.502,53      57.282,91
  Animale si plantatii                             0      5.650,00
  Stocuri                              1.495.675,66     607.293,48
Alte garantii                             6.890.523,63    6.002.057,79
 Gaj general                              120.523,26     218.497,32
 Polite de asigurare                          303.542,19     253.349,39
 Alte garantii de la clientela (cesiuni de creanta si venituri)*   6.298.964,49    5.413.013,80
 Alte garantii primite de la banci din strainatate - CITI Bank      95.339,76     106.911,60
 Documente in curs de incasare (cec. OP)                 72.153,93      10.285,68
Total :                               37.359.910,80    24.240.891,88
                             52
Auditorul Bancii

Auditorul Bancii este S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul
social in Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, etaj 4, sector 5, Bucuresti,
inmatriculată la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5964/99, inregistrata la Camera
Auditorilor din Romania sub nr. 77/15.08.2001.

In conformitate cu Raportul ERNST & YOUNG Assurance Services SRL catre actionarii
Bancii pentru anii 2002, 2003 si 2004 „situatiile financiare reflecta corect, in toate aspectele
semnificative, pozitia financiară a bancii, precum si rezultatele operatiunilor, situatia
modificarilor capitalului propriu si a fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat, in
concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice si al Bancii Nationale a Romaniei
pentru aprobarea „Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor
Economice Europene nr 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de contabilitate” cu
modificarile si completarile ulterioare.”

Perspective

Conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2005, principalii indicatori pe care
Banca si-a propus sa ii realizeze in 2005, precum si valorile realizate la 31 martie 2005 sunt:

                           Realizari la 31.03.2005    Procent realizat din
            Prevederi conform BVC
   Indicator                       (mld lei)      prevederi, pe an, la data de
            pentru anul 2005 (mld lei)
                                             31.03.2005

 Total active              40.000,00          30.527,55             76,32
 Total venituri (net)           3.412,00           775,74             22,73
 Profit brut                950,00           231,09             24,33

Din analiza procentului de realizare dupa primul trimestru al anului 2005 a principalilor
indicatori prevazuti a se realiza in anul 2005, Banca se asteapta la rezultate favorabile pentru
exercitiul financiar 2005.

Banca nu are cunostinta de nici un angajament sau eveniment care ar putea avea impact
asupra perspectivelor Bancii, cel putin in ceea ce priveste anul financiar curent. Totodata, nu
exista nici o procedura legala, guvernamentala sau arbitrala care a avut sau ar putea avea o
influenta semnificativa asupra situatiei financiare sau asupra profitului Bancii sau al grupului.
                           53
                  DESCRIEREA BANCII

Istoric si Dezvoltare

Banca a fost infiintata in decembrie 1993 in Cluj-Napoca, avand un capital social initial de
2.05 miliarde lei, din care 79% a fost subscris de catre investitori locali, iar 21% de catre
investitori straini. Pe durata existentei sale, Banca si-a majorat capitalul social in etape
succesive, avand in prezent valoarea de 1.334.937.124.000 lei (133.493.712,4 lei noi), fiind
format din din 1.334.937.124 Actiuni in valoare nominala de 1.000 lei (0,1 lei noi) pe
Actiune. In prezent, Banca se afla in proces de majorare a capitalului social la valoarea de
236.733.000 lei noi, proces care se estimeaza a fi finalizat in august 2005.

In februarie 1994, Banca a devenit operationala prin deschiderea primei sucursale in Cluj-
Napoca. Activitatea Bancii includea la acel moment oferirea de produse si servicii bancare
precum operatiuni cu conturi curente, operatiuni cu numerar, depozite, credite, operatiuni de
scont, acceptarea de efecte de comert, plasamente, subscrieri, gestionarea de portofolii de
valori mobiliare, consultanta bancara, negocierea contractelor de asigurare/reasigurare cu
firme de asigurare, decontarea de valori mobiliare si operatiuni de depozitare si custodie
pentru organisme de plasament colectiv in valori mobiliare. In conformitate cu Art. 6 al
Actului Constitutiv, obiectul de activitate al Bancii este "6612 Alte activitati de intermediere
monetara".

Odata cu diversificarea produselor bancare si a serviciilor oferite, Banca si-a dezvoltat
reteaua teritoriala in Romania, incepand cu 3 unitati in 1994 si avand in prezent 160 de unitati
in intreaga tara.

In octombrie 1997, Banca a devenit prima banca romaneasca listata la Bursa de Valori
Bucuresti. In 2003, Banca a infiintat un grup financiar, in scopul oferirii de produse
financiare integrate. Grupul financiar include urmatoarele subsidiare: BT Asigurari
Transilvania S.A., BT Leasing Transilvania S.A, BT Investments S.R.L, BT Securities S.A,
BT Direct S.R.L si BT Building S.R.L.

Banca functioneaza in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, Legea Bancara, Legea
pietei de capital, cat si cu alte legi, norme si reglementari relevante.

Mai jos sunt prezentate aspectele principale ale istoriei si dezvoltarii Bancii:

 Anul                    Evenimentul
 1993     Banca este infiintata in Cluj-Napoca;
 1994     Banca devine operationala;
 1995     Are loc prima majorare de capital, la 20,3 miliarde lei;
        Sunt deschise trei sucursale noi, o agentie si un punct de schimb valutar;
 1996     Sunt deschise sapte sucursale noi si doua agentii;
        Banca introduce creditele pentru persoane fizice;
        Se introduce experimental Serviciul "Voice Teller";
 1997     Capitalul social este majorat la 26,3 miliarde lei;
        Sunt deschise cinci noi sucursale si o noua agentie;
        Banca Transilvania devine prima societate bancara cotata la Bursa de


                        54
Anul                  Evenimentul
      Valori Bucuresti;
      Banca primeste premiul revistei Piata Financiara pentru "Cel mai bun
      produs bancar al anului 1997" pentru Serviciul "Voice Teller";
1998    Au loc doua majorari succesive de capital la 39,1 miliarde lei si respectiv 50
      miliarde lei;
      Banca estecotata la prima categorie a Bursei de Valori Bucuresti;
      Banca devine membru VISA si Europay;
      Incepe procesul de implementare a unui sistem de plati prin carduri;
1999    Extindera retelei teritoriale continua si in acest an;
      Capitalul social al Bancii ajunge la valoarea de 100 miliarde lei;
      La data de 17 decembrie este semnat primul contract cu BERD cu privire la
      Programul de Finantare Externa a IMM- urilor
2000    Capitalul social se majoreaza la 173,696 mld. lei;
      Banca Transilvania primeste premiul «Cea mai buna banca pentru IMM-
      uri », acordat de catre Bucharest Business Week;
      Este decernat premiul «Bancherul anului» presedintelui Bancii Transilvania
      de catre revista «Piata Financiara»;
      Sunt deschise 5 noi sucursale;
2001    AGA aproba intrarea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare ca
      actionar semnificativ detinand 15% din capitalul social majorat al Bancii;
      Se semneaza acordul privind intrarea BERD ca actionar semnificativ al
      Bancii Transilvania concomitent cu majorarea capitalului social la
      396.160 mld. lei;
      Banca Transilvania este desemnata in cadrul ceremoniei de decernare a
      premiilor Oskar Capital – "Banca Anului 2001";
2002    Numirea lui Robert C. Rekkers în functia de Director General al Bancii
      Transilvania;
      Implementarea unei noi strategii, a unui nou sistem de management, cu noi
      directii de actiune;
      Capitalul social se majoreaza la 696,985 miliarde lei si apoi la 713,089
      miliarde lei;
      In luna octombrie Banca Transilvania primeste, cu ocazia acordarii primelor
      premii ale pietei de capial din Romania de catre RASDAQ/ANSVM
      "Premiul pentru cel mai transparent emitent - sectiunea BVB" si
      "Premiul pentru cel mai dinamic emitent din punct de vedere al
      dezvoltarii companiei - sectiunea BVB";
2003    Lansarea noii identitatii corporative a Bancii Transilvania;
      Sunt deschise 28 de unitati noi;
      Semnarea unui acord de finantare in valoare de 10 mil. USD cu Fondul
      Olandez de Finantare pentru Dezvoltare;
      Obtinerea din partea BERDa unei noi linii de finantare, in valoare de 5 mil.
      USD;
      Majorarea capitalului social al Bancii la 970.863.164.000 lei;
2004    Se deschid 44 de unitati noi si 10 sunt modernizate / relocate
      Sunt semnate contracte de finantare pe termen lung cu Banca Mondiala,
      IFC, DEG, FMO
      BT primeste premiul "Most improved bank in Romania" din partea                     55
 Anul                    Evenimentul
        revistei Euromoney;
        Majorarea capitalului social al Bancii la 1.334.937.124.000 lei;
        Banca finalizeaza implementarea cu succes in toate unitatile BT a noului
        sistem informatic Bankmaster, furnizat de catre compania Misys;
        Banca & BERD semneazacreditul sindicalizat in valoare de 22,5 mil.EURO,
        destinat intreprinderilor mici si mijlocii, sectorului corporate si retail;
 2005     Sunt deschise 38 de unitati noi
        Este semnat un contract aditional cu Banca Mondiala;
        Este aprobata majorarea capitalului social cu 915.992.876.000 lei.


Premii recente

In plus fata de recunoasterea succesului Bancii prin cresterea numarului de clienti, activitatea
si realizarile Bancii au fost recunoscute de comunitatea financiara din Romania prin
numeroase premii. Cel mai important premiu obtinut pana in prezent este "Most improved
bank in Romania" decernat in 2004 de revista Euromoney. Alte distinctii obtinute in 2004
includ:

        Premiul „Banca Anului” din partea revistei Piata Financiara
        Primul loc in sistemul bancar pentru atitudinea angajatilor fata de clienti –
        Capital, "Cat de aproape de clienti sunt bancile romanesti?" (22 aprilie 2004);
        Banca a ocupat locul 8 in Topul brand-urilor – Ziarul Financiar, "Care
        branduri sunt mai atractive pentru clienti?" (9 iunie 2004);
        Banca a primit "Premiul pentru management privind BT Café" de la revista
        VIP (30 august 2004);
        Premiul "Cel mai transparent emitent" primit la Gala Premiilor Pietei de
        Capital (26 octombrie 2004); si
        Revista "Bucharest Business Week" a acordat premiul "Best Consumer
        Banking" in timpul Ceremoniei de Acordare a premiilor de excelenta in
        Sectorul Financiar (22 noiembrie, 2004).

Strategia

Strategia Bancii este de a oferi servicii financiare destinate atat pietei de retail cat si celei
corporate si comerciale incluzand oferirea unor servicii integrate de calitate catre clientii sai
prin intermediul grupul sau financiar.


Produse si servicii bancare pentru clienti persoane fizice

In abordarea pietei retail, Banca se concentreaza pe nevoile familiei, atat in privinta
depozitelor cat si a gamei variate de credite. In urma unui sondaj efectuat de catre revista
Capital in anul 2004, Banca se gaseste pe primul loc in Romania la capitolul calitate in
deservirea clientilor.

Depozitele la termen oferite sunt foarte variate sub aspectul optiunilor privind scadentele (de
la depozite over night pana la depozite pe 18 luni) cu dobanda fixa sau variabila si cu                        56
optiunea de a putea negocia rata dobanzii la depozitele de valoare mare. Reactia pietei fata de
produsele de economisire ale Bancii a fost excelenta, Banca ocupand locul 2 in Romania, in
conformitate cu sondajul efectuat de revista Capital.

Oferta de credite a Bancii este de asemenea cuprinzatoare, constand din credite ipotecare,
credite de consum, credite pentru achizitia de automobile, de actiuni, credite pentru studii si
credite turist. In mod particular, evolutiile recente de pe piata din Romania au dus la o
explozie a sectorului imobiliar. Datorita expansiunii teritoriale a Bancii si a procesarii rapide
a cererilor de credit, Banca a avut o prezenta timpurie pe piata locala a creditelor ipotecare,
castigand o cota de piata de aproape 10%, inainte ca alte banci sa patrunda pe aceasta piata.
Banca este considerata de catre clientii sai persoane fizice ca „o banca de familie” pe baza
relatiei profitabile pe termen lung.

Produse si servicii bancare pentru clienti persoane juridice

In calitate de banca comerciala, obiectivele Bancii sunt de a identifica necesitatile clientilor
sai chiar de la inceputul relatiei si de a dezvolta produse de finantare specifice sectorului
corporate in scopul oferirii de solutii optime. Aceasta modalitate de abordare combina know-
how – ul produsului cu intelegerea si cunostintele referitoare la piata.

In scopul oferirii de produse si servicii adecvate pentru nevoile individuale ale clientilor si
pentru a asigura un raspuns rapid, au fost infiintate departamente specilizate la nivelul
sediului central. Reteaua nationala a Bancii asigura o distributie eficienta, fiind aproape de
client si de afacerea sa. In plus, un relationship manager este desemnat pe relatia cu fiecare
client, oferind solutii adecvat dimensionate, experienta profesionala si cunostinte de
specialitate in domeniul de activitate al clientului.

Produsele destinate persoanelor juridice vizeaza atat intreprinderile mici si mijlocii cat si
clientii corporativi, fiind adaptate specificului, scopului si marimii operatiunilor acestora.
Oferta include servicii de cash management, compensare, facilitati de creditare pe termen
scurt, mediu si lung, servicii de comert exterior si finantari incluzand factoring-ul, garantiile,
bilete la ordin etc.

In scopul maximizarii gradului de satisfacere a clientilor persoane juridice, Directia Clienti
Corporativi si IMM, in cadrul careia s-a format un departament specializat pentru deservirea
IMM-urilor, coopereaza strans cu Directiile Trezorerie si Decontari, asigurand solutii si
servicii optime din partea functionarilor bancari. In plus fata de serviciile standard, Banca
ofera consultanta financiara in functie de specificul clientului, inclusiv restructurare
financiara. Mai mult, prin intermediul Grupului Financiar Banca Transilvania sunt oferite o
serie de alte servicii financiare cum ar fi cele de leasing, asigurari, servicii de intermediere si
management de active.

Managementul Bancii

Managementul Bancii este format din Consiliul de Administratie si Managementul Executiv,
ce include Directorul General si Directorul General Adjunct (care sunt membrii ai Consiliului
de Administratie), asa cum sunt descrise mai jos. De la data infiintarii Bancii, structura
managementului a fost constanta, fiind formata din Consiliul de Administratie si
Managementul Executiv. Banca a infiintat anumite comitete de conducere cu atributii de
conducere specifice.


                        57
Consiliul de Administratie

Potrivit Actului Constitutiv, Banca este administrata de Consiliul de Administratie, care este
format in prezent din sapte membri, persoane fizice, alesi de catre AGA pe o perioada de
patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Activitatea Consiliului de Administratie este
reglementata de prevederile Legii Societatilor Comerciale si ale Actului Constitutiv, fiind
supusa deciziei AGA.

Membrii Consiliului de Administratie sunt:

         Nume                     Functie

Horia Ciorcila               Presedinte al Consiliului de Administratie
Robert C. Rekkers                    Director General
Ionut Patrahau                   Director General Adjunct
Roberto Marzanati          Membru Neexecutiv al Consiliului de Administratie
Claudiu Silaghi           Membru Neexecutiv al Consiliului de Administratie
Constantin Jeican          Membru Neexecutiv al Consiliului de Administratie
Gabriela Grigore          Membru Neexecutiv al Consiliului de Administratie

Mai jos sunt prezentate pe scurt curriculum vitae al fiecarui membru al Consiliului de
Administratie:

Dl. Horia Ciorcila s-a nascut in anul 1963 in Cluj-Napoca si a absolvit in 1989 Facultatea de
Automatizari Calculatoare. In 1993 a infiintat companiile ASTRAL TV si STORM TV, care
ulterior au fuzionat devenind ASTRAL TELECOM, in prezent cel mai mare operator de
telecomunicatii prin cablu din Romania. In anul 1994 a devenit membru fondator al Bancii
Transilvania si membru in Consiliul de Administratie al Bancii. In 1995 a infiintat grupul de
firme “MAESTRO INDUSTRIES” care functioneaza in industria alimentara, fiind
considerata printre primele 20 de companii producatoare din Romania. In 1996 a infiintat
compania de constructii RomVioCons – Omniconstruct, companie care a devenit una dintre
cele mai importante pe plan local. In anul 2000, dl. Ciorcila a devenit actionar la companiile
SAR Transilvania si SC Leasing Transilvania SA.

Dl. Robert C. Rekkers s-a nascut in 1959 la Amersfoort, Olanda. In anul 1984 a absolvit
University of Business – Economics (Rotterdam), iar in 1985 Facultatea de Drept din
Rotterdam. Cariera bancara a dlui Robert C. Rekkers incepe in anul 1985, in cadrul ABN
AMRO Bank – Olanda, in anul 1992 devenind Director Adjunct al Sucursalei ABN AMRO
din Asuncion – Paraguay, iar in anul 1994 devenind Vice-Presedinte/Sef al Departamentului
Comercial al ABN AMRO Bank – New York. In 1997 este numit Country Manager –
Presedinte al ABN AMRO Bank Columbia, iar in 1999 Country Manager – Presedinte al
ABN AMRO Bank (Romania) S.A. Incepand cu anul 2002 este Director General – Chief
Executive Officer al Bancii Transilvania S.A.

Dl. Ionut Patrahau s-a nascut in 1970 in Constanta si a absolvit in anul 1995 Facultatea de
Finante, Credite si Contabilitate din cadrul Academiei de Stiinte Economice, Bucuresti. In
anul 2000 a absolvit cursurile de Executive MBA, in cadrul Washington University din
Seattle, specializarea: Change Management, Competitive Strategy. Cariera bancara a dlui
Patrahau incepe in anul 1998 cand devine Director General in cadrul ETEBA Romania SA


                       58
(Divizia de Investitii a Bancii Nationale a Greciei). In 1999 devine Director al ABN AMRO
Sucursala Constanta, pentru ca in 2001 sa fie promovat in calitate de Corporate Vice-
President al ABN AMRO Bank (Romania) S.A., iar ulterior Corporate Vice President,
Country Head of Credit Structuring and Loan Products. In noiembrie 2002 devine Vice-
Presedinte, coordonator al Diviziei Corporate&Commercial Banking in Banca Transilvania
S.A., devenind ulterior Director General Adjunct si membru in Consiliul de Administratie al
Bancii.

Dl. Roberto Marzanati Cariera sa bancara incepe in anul 1973, de-a lungul timpului
acumuland experienta profesionala in numeroase institutii bancare precum: Hypo-Alpe Adria
Bank (Croatia) membru al Comitetului de Supraveghere, Market Banka (BiH) – membru in
Consiliul de Administratie, dupa care in cadrul Raiffeisen Bank Sarajevo ocupand aceeasi
functie pana in prezent. A fost de asemenea membru al Comitetului de Supraveghere al
Slavonska Banka (Croatia) si incepand cu iulie 2001 pana in prezent membru al Comitetului
de Credit. De asemenea, este membru in Consiliului de Administratie al Export Credit Bank,
Skopje, Macedonia incepand cu luna noiembrie 2001. Incepand cu anul 1993, dl. Marzanati
devine Senior Consultant in cadrul BERD, Londra, incepand cu 1997 devenind Senior
Banker in aceeasi institutie. In 2002, a fost numit membru al Consiliului de Administratie al
Bancii Transilvania.

Dl. Claudiu Silaghi s-a nascut in anul 1956 la Satu-Mare, iar in anul 1980 a absolvit
Universitatea de Petrol-Gaze din Petrosani. In perioada 1987-1988 a urmat cursuri de
Economic leadership si management. Cariera bancara a dlui. Silaghi a debutat in 1994 cand a
devenit membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania iar in 1995 a devenit
membru al Consiliului de Administratie al companiei de asigurari SAR Transilvania SA.

Dl. Constantin Jeican s-a nascut in anul 1944 in Bucuresti iar in anul 1966 a absolvit
Facultatea de Mecanica din cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca. Ulterior, se
specializeaza in informatica si programare, urmand cursuri post-universitare in domeniu. Dl.
Jeican a acumulat experienta profesionala in cadrul Centrului Electronic Teritorial Cluj, apoi
in cadrul ROBEL COMPUTERS, IT and Consulting Center. In 1994 devine Membru in
Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. si totodata Presedinte al Consiliului de
Administratie si Director General al companiei de asigurari SAR Transilvania S.A.

D-na. Gabriela Grigore s-a nascut in anul 1959 in Arad, iar in anul 1979 a absolvit
Facultatea de Stiinte Economice din Timisoara. A urmat multiple cursuri si seminarii post-
universitare in domeniul economico-financiar, aria sa de expertiza fiind analiza si evaluarea
economico-financiara. Experienta profesionala incepe in anul 1979, in cadrul ASTRA
Vagoane S.A. in calitate de economist si ulterior sef birou financiar. In anul 1992 devine sef
birou financiar in cadrul SIF BANAT-CRISANA Arad. Din anul 1995 si pana in prezent a
ocupat functia de Director Financiar in cadrul aceleiasi companii, fiind si membru in
Consiliul de Administratie al Romania Combi SA (taxe vamale si transport) si IMAR SA
(producator de mobila) din cadrul SIF Banat Crisana. De asemenea, incepand cu 1995 si pana
in 2003 a fost membru in Consiliul de Administratie al West Bank S.A. Incepand cu 2004,
dna Grigore este membru in Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A.
                       59
Managementul Executiv

       Nume                     Functie

Robert C. Rekkers                    Director General
Ionut Patrahau                   Director General Adjunct

Ceilalti membrii ai Managementului Executiv sunt:

       Nume                     Functie

Nicolae Ploata                 Chief Operations Officer & IT
Nicolae Tarcea            Head of Legal, Credit Administration & Compliance


Mai jos se regaseste un scurt curriculum vitae al membrilor Managementului Executiv
(curriculum vitae-urile domnilor Rekkers si Patrahau sunt prezentate mai sus, sub titlul
"Consiliul de Administratie").

Dl. Nicolae Ploata este in varsta de 54 de ani si a absolvit Facultatea de Stiinte Economice
din Cluj-Napoca. Cariera sa din domeniul economico-financiar a inceput in 1972, ocupand
pozitiile de economist, sef contabilitate in cadrul ITA Cluj-Napoca si Casa de Editura “Atlas
Clujul liber”, devenind ulterior Director Financiar si asociat in cadrul SC Robel Computer.
Incepand cu anul 1994 si pana in 2002 a fost membru in Consiliul de Administratie al Bancii
Transilvania S.A., ocupand si functia de Vice-Presedinte al Bancii. Incepand cu anul 2004
devine Director Executiv al Bancii si membru cu drept de vot in Comitetul de Management.

Dl. Nicolae Tarcea s-a nascut in anul 1960 in jud. Cluj. In anul 1985 a absolvit Facultatea de
Electrotehnica din Cluj-Napoca, iar in 1992 Facultatea de Drept. Ulterior a urmat cursuri
sustinute de catre Institutul Bancar Roman, in cooperare cu WIFI Austria. Cariera sa din
domeniul bancar incepe in anul 1992, in cadrul Primariei Cluj-Napoca si apoi in cadrul SIF
Banat-Crisana, continuand cu compania de borkeraj Astra S.A. In 1996 devine sef al biroului
juridic al Bancii Transilvania S.A., in 1997 devenind Director al Directiei Juridice a Bancii.
In anul 2002 devine Vice-Presedinte al Bancii iar in anul 2004 devine Director Executiv,
membru cu drept de vot in Comitetul de Management.

Personalul

Numarul de Angajati

La 31 decembrie 2004, Banca Transilvania avea 2.032 angajati cu norma intreaga. Din cei
2.032 angajati, 250 erau cadre de conducere.

Incepand cu anul 2003 au avut loc schimbari semnificative in structura personalului Bancii,
inclusiv prin schimbarea conducerii executive a Bancii, evaluarea intregului personal,
inlocuirea unei parti a personalului de executie, promovarea unor angajati pe pozitii de
conducere, angajarea de personal calificat si cu experienta, provenind din alte banci
concurente cu reputatie foarte buna. Aceste schimbari au dus la imbunatatirea imaginii Bancii
pe plan national si la o crestere semnificativa a volumului de afaceri.                       60
Tabelul urmator prezinta un rezumat al evolutiei numarului de angajati si al salariilor acestora
la data de 31 decembrie 2003 si 2004:

                                   2004         2003
 Numar mediu de personal in perioada                1.794        1.409
 Total salarii (Lei)                   553.938.821.023   377.929.188.444
 Salariu mediu lunar/angajat                  26.526.982      22.352.093

Tabelul urmator prezinta numarul total de angajati la 31 decembrie 2003 si 2004:

                                   2004         2003
 Numar mediu de personal in perioada                 2.032        1.491
 Director General                      cetatean strain   cetatean strain
 Directori Executivi                           3          3
 Directori si Directori adj. de directii, de sucursale,
 Directori de operatiuni, Sefi de servicii               195         152
 Consilieri Juridici                          51         46
 Dealeri                                 3          3
 Analisti                               165         148
   *credite PJ                            76         82
   *credite PF                            87         66
   *risc                               3          0
 Casieri                                293         209
 Administratori de credite                       59         33
 Administratori cont                          318         226
 Consilieri clientela/vanzari carduri                  78         58
 Informaticieni                             92         76
 Alte functii din activitatea de suport (economisti,
 referenti, secretare, asistente, functionari, soferi,
 traducatori)                             371         307

Pregatire profesionala

Banca ofera angajatilor sai, in beneficiul acestora, posibilitati de instruire si dezvoltare
individuale. Nevoia de instruire a fiecarui angajat este investigata mai ales cu prilejul
evaluarii anuale si a planificarilor obiectivelor pentru perioada urmatoare. Nevoile de
instruire astfel identificate trebuie sa fie relevante pentru postul pe care il ocupa si pentru
obiectivele pe care le are de atins. Metode de instruire includ mutari temporare pe alte
posturi, detasari pe perioade determinate in diferite departamente/servicii/directii, cursuri
formale organizate de instructori din interiorul sau exteriorul bancii, cursuri organizate de
firme specializate din tara si din strainatate.

BT doreste sa-si incurajeze angajatii sa isi dezvolte pregatirea profesionala, asigurind
asistenta financiara partiala atunci cand considera ca anumite cursuri au relevanta pentru
viitorul angajatului in organizatie. Cheltuielile cu pregatirea personalului in 2004 s-au ridicat
in 2004 la 11.545.945.670 lei, comparativ cu 8.311.846.513 in 2003.

Astfel, in anul 2004, Banca a organizat 65 de cursuri tehnice de pregatire profesionala,
acoperind cunostinte bancare teoretice si practice pentru retail, corporate, decontari, IT,                         61
juridic, contabilitate, etc. In anul 2004 au participat la cursuri de instruire 1980 de angajati ai
Bancii.

Remuneratiile, beneficiile si primele angajatilor

Nivelul salariilor si conditiile contractuale sunt negociate pe plan intern pe baza politicilor
interne de resurse umane ale Bancii si a Contractului Colectiv de Munca, aplicabil tuturor
angajatilor.
Actualul Contract Colectiv de Munca a intrat in vigoare la data de 7 iulie 2003. Angajatii au
dreptul la cresteri salariale si la bonus de performanta, ambele fiind acordate o data pe an in
urma finalizarii procesului de evaluare (care are loc in luna martie) salariatilor care au obtinut
performante deosebite. De asemenea, in cadrul programului de medicina a muncii, Banca
asigura pentru salariatii sai din toata tara servicii medicale suplimentare de inalta calitate,
pentru care plateste un abonament lunar.

Conflicte de interese in ceea ce priveste organele de conducere, administrative si de
supraveghere

Nu exista conflict de interese in ceea ce priveste organele de conducere, administrative si de
supraveghere.

Proprietatile Imobiliare ale Bancii

Sediul Bancii este situat in Cluj-Napoca, strada G. Baritiu nr. 8. Valoarea reevaluata a
sediului este de 55.637.888.527 lei (sau 5.563.788,85 lei noi). Proprietatile imobiliare ale
Bancii, impreuna cu adresele si valoarea reevaluata a acestora sunt prezentate in tabelul
urmator:
                                          Valoarea
 Nr.    Locatia         Addresa         Data Achizitiei
                                         reevaluata (lei)
 1.  Cluj-Napoca    Str. Eroilor nr.36         15.01.1997     40.527.666.318
 2   Cluj-Napoca    Aleea Baisoara nr.1/35       14.07.1994     1.067.681.817
 3   Cluj-Napoca    Str. Dorobantilor nr. 25/21     09.05.2002     1.090.721.976
 4   Cluj-Napoca    Blvd 21 Decembrie nr. 23-25     06.06.2002     1.184.892.183
 5   Cluj-Napoca    Blvd 21 Decembrie nr. 62/13     09.07.2002     1.405.570.069
 6   Cluj-Napoca    Str. Scortarilor nr.15/39      09.07.2002     1.216.923.342
 7   Arad        Str. Unirii nr. 5-7         26.08.1998     9.842.002.878
 8   Bacau       Str. 9 Mai nr. 33          01.01.1999     13.990.596.191
 9   Brasov       Str. 13 Dec Nr. 17         01.12.1998     10.190.092.995
 10  Bucuresti     Blvd. Unirii Bl. I1         02.04.1999     25.848.546.206
 11  Bucuresti-Obor   Str. Mihai Bravu          11.04.2002     16.147.567.300
 12  Constanta     Blvd Mamaia nr. 134         12.07.2002     16.094.728.244
 13  Dej        Str. 1 Mai Street no. 41      11.02.2001     1.913.933.912
 14  Deva        Str. 22 Decembrie nr. 42      02.11.2001     7.094.491.800
 15  Drobeta Turnu   Str. Traian nr. 83         13.12.2001     3.983.358.700
    Severin
 16  Galati       Str. Iancu Fotea nr. 3       11.12.2001      4.844.613.300
 17  Giurgiu      Zona libera             20.04.2000      3.727.018.700
 18  Iasi        Str. Ghica Voda Street no. 3A    29.07.1996      7.718.756.000
 19  Oradea       Blvd Dacia nr. 38-40        12.08.2002     22.783.869.764
 20  Targu Mures    Blvd. 1 Dec nr. 37         02.04.1996      9.921.904.000
 21  Timisoara     Str. Rodnei Nr. 9          30.12.2004      7.833.627.200
 22  Zalau       Str. Unirii Nr. 1          30.10.1998      3.563.138.540
                    Total                   211.991.701.435
                         62
Participatiile Bancii in alte societati

Banca nu este dependenta de alte entitati din cadrul grupului.
Atasata ca Anexa 3 a acestui Prospect este o lista a detinerilor directe ale Bancii la data de 31
martie 2005 si pentru ultimele 3 exercitii financiare. Pentru o descriere mai detaliata a
detinerilor Bancii in companiile care formeaza Grupul Financiar Banca Transilvania, va
rugam sa parcurgeti sectiunea "Grupul Financiar Banca Transilvania".
                        63
             GRUPUL FINANCIAR Banca Transilvania


Descrierea Grupului Financiar BT

Grupul Financiar BT include urmatoarele societati, detinerile Bancii in aceste societati fiind
prezentate mai jos:

     Societatea            Detinerea Bancii (directa si indirecta) in Societate

BT Leasing Transilvania SA   100% (20% detinut direct de Banca si 80% detinut de BT Investments SRL
BT Investments SRL       100%
BT Securities SA        95,50 %
BT Direct SRL         100% (93,70% detinut direct de Banca si 6,30% detinut de BT Investments
                SRL)
BT Building SRL        100% (4,17% detinut direct de Banca si 95,83% detinut prin BT Investments
                SRL)
BT Asigurari Transilvania SA  86,53 %

Nu exista contracte importante (altele decat cele incheiate in cursul obisnuit al activitatii) la
care este parte un membru al grupului financiar BT, care poate genera obligatii care pot fi
importante pentru capacitatea Bancii de a-si indeplini obligatiile fata de Detinatorii de
Obligatiuni.

BT Leasing Transilvania S.A.

Compania a fost infiintata la data de 6 iunie 1995 ca o societate pe actiuni sub numele de LT
Leasing Transilvania. In noiembrie 2002 societatea a fost integrata in Grupul Financiar BT
iar numele acesteia a devenit BT Leasing Transilvania S.A. Compania are sediul in Cluj-
Napoca, St. Calea Turzii Nr. 8 si este in registrata la Registrul Comertului Cluj sub numarul.
J12/1096/1995, CUI 7424119.

Activitatea principala a BT Leasing Transilvania S.A. este activitatea de creditare pe baza de
contract (leasing-financiar) – cod CAEN 6521. Initial, BT Leasing Transilvania S.A. finanta
leasingul de masini atat din import cat si autohtone, clientii fiind in special IMM-uri din
Transilvania. In ultimii ani, BT Leasing Transilvania S.A.si-a diversificat portofoliul de
clienti, incluzand persoane fizice autorizate (cabinete medicale, avocati, notari) si alte
persoane fizice. Oferta societatii a fost diversificata, printre activele finantate aflandu-se
echipamentele medicale si birotica, compania creandu-si astfel avantaje competitive fata de
concurenta.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 60.365.000.000 lei (6.036.500 lei noi)
divizat in 60.365.000 actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000 lei (0,1 lei noi)
fiecare.
Structura actionariatului este urmatoarea:

        Actionari              Numar de actiuni          Procent %
Banca Transilvania SA                      12.073.000            20,000000
BT Investments SRL                        48.291.985            79,999975
BT Securities SA                             5            0,000008
BT Asigurari Transilvania SA                       5            0,000008
Robert Rekkers                              5            0,000008
TOTAL                              60.365.000           100,000000

Date financiare ale BT Leasing Transilvania pentru ultimele 3 exercitii financiare sunt
prezentate mai jos:


                       Bilant Contabil
                         (in mii lei)

                              2002      2003      2004
     Total active minus datorii curente nete     260.710.701  409.857.055   675.728.792
     Capitalul social                 10.000.000   37.500.000   60.365.000
     Rezerve                      1.620.551   26.091.298    5.992.148
     Cota de capital detinuta de Banca
                               100,00     100,00     100,00
     Transilvania direct sau indirect
                   Contul de Profit si Pierdere
                       (in mii lei)

                             2002      2003      2004
      Cifra de afaceri neta            157.186.203   276.935.316   441.341.730
      Venituri din exploatare – total       195.107.003   342.813.401   471.247.633
      Cheltuieli de exploatare – total      147.764.408   278.107.354   463.771.271
      Rezultatul din exploatare          47.342.595   64.706.047    7.476.362
      Venituri financiare –total          2.164.981   45.878.610   93.811.723
      Cheltuieli financiare – total        27.699.919   78.475.279   45.971.072
      Rezultatul financiar            -25.534.938   -32.596.669   47.840.651
      Rezultatul curent              21.807.657   32.109.378   55.317.013
      Rezultatul extraordinar                0        0        0
      Total venituri               197.271.984   388.692.011   565.059.356
      Total cheltuieli              175.464.327   356.582.633   509.742.343
      Profit Brut                 21.807.657   32.109.378   55.317.013
      Impozit pe profit               5.309.661    7.638.632   12.474.440
      Rezultat net                 16.497.996   24.470.746   42.842.573

Strategia grupului a fost aceea de capitalizare a profitului obtinut de societatile membre. Pe
parcursul ultimelor 3 exercitii financiare, societatile membre ale grupului nu au platit
dividende.
                            65
BT Investments S.R.L.

BT Investments S.R.L. este o societate comerciala cu raspundere limitata cu sediul in Cluj-
Napoca, Str. Eroilor Nr. 36, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu Nr. J12/806/2002,
CUI 14603737. Activitatea principala a BT Investments S.R.L. este activitatea de creditare pe
baza de contract (leasing-financiar) – cod CAEN 6521. Capitalul social subscris si varsat este
de 150.830.000.000 lei (15.083.000 lei noi), divizat in 150,830 actiuni cu o valoare nominala
de 1.000.000 lei (100 lei noi). Banca este asociat unic al BT Investments S.R.L.


                 2002          2003           2004
     Adresa societatii            Bdul. Eroilor Nr. 36 ap. 3
     Domeniul de      Activitati de creditare pe baza de contract (leasing-financiar)
     activitate
     Total active minus
     datorii curente    61.933.230        91.590.684       170.644.040
     nete
     Capitalul social   61.830.000        77.830.000       150.830.000
     Rezerve          0          13.760.684       19.814.040
     Cota de capital
     detinuta de Banca
                 100,00         100,00          100,00
     Transilvania
     direct sau indirect
     Cifra de afaceri
                  0          312.276
     neta

Strategia grupului a fost aceea de capitalizare a profitului obtinut de societatile membre. Pe
parcursul ultimelor 3 exercitii financiare, societatile membre ale grupului nu au platit
dividende.

BT Securities S.A.

BT Securities S.A. (denumita initial Transilvania Capital Invest) a fost infiintata in 1995,
avand sediul central in Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu Nr. 8., fiind inregistrata la Registrul
Comertului Cluj cu numarul J12/3156/1994, CUI 6838953. Activitatea principala a BT
Securities este intermedierea tranzactiilor financiare - cod CAEN 6712.

Incepand cu anul 2002, evolutia pozitiva a climatului macroeconomic din Romania, si in
special cresterea volumului si a numarului tranzactiilor cu valori mobiliare, a avut un impact
pozitiv asupra profitabilitatii companiei. In pofida intensificarii concurentei, datorita aparitiei
unor noi firme de brokeraj pe piata bursiera din Romania, BT Securities a reusit sa-si
mareasca cota de piata si portofoliul de clienti. Strategia de dezvoltare a societatii are in
vedere cresterea continua a bazei de clienti, modernizarea serviciilor si cresterea sinergiei in
cadrul Grupului Financiar BT.

Capitalul social subscris si varsat este de 29.193.431.751 lei (2.919.343,1751 lei noi) divizat
in 5.563.833 actiuni cu o valoare nominala de 5.247 lei (0,5247 lei noi) pe actiune.
                          66
Structura actionariatului este urmatoarea:

         Actionar             Numar de actiuni          Procent (%)
Banca Transilvania SA                      5.313.616             95,5028
Alti actionari (persoane juridice si fizice)            250.217              4,4972
Total                              5.563.833             100,0000

Date financiare selectate ale BT Securities pentru ultimele 3 exercitii financiare sunt
prezentate mai jos:                        Bilant Contabil
                         (in mii lei)

                           2002        2003        2004
 Total active minus datorii curente nete       8.995.726     18.049.329      30.700.484
 Capitalul social                   4.000.003     12.444.446      16.959.537
 Rezerve                       4.852.813     5.219.822       1.507.051
 Cota de capital detinuta de Banca
                             88,50       95,50         95,50
 Transilvania direct sau indirect


                     Contul de Profit si Pierdere
                         (in mii lei)

                           2002        2003        2004
 Cifra de afaceri neta                12.260.844     15.363.068      30.564.911
 Venituri din exploatare – total           12.550.441     19.528.155      32.161.053
 Cheltuieli de exploatare – total           9.884.708     17.470.046      27.119.168
 Rezultatul din exploatare              2.665.733     2.058.109       5.041.885
 Venituri financiare –total              4.002.669     4.561.562      12.357.909
 Cheltuieli financiare – total             290.590      -239.773        611.297
 Rezultatul financiar                 3.712.079     4.801.335      11.746.612
 Rezultatul curent                  6.357.945     6.859.444      16.788.497
 Rezultatul extraordinar                   0         0           0
 Total venituri                   16.553.110     24.089.717      44.518.962
 Total cheltuieli                  10.175.298     17.230.273      27.730.465
 Profit Brut                     6.377.812     6.859.444      16.788.497
 Impozit pe profit                  1.430.100     1.423.054       3.752.282
 Rezultat net                     4.947.712     5.436.390      13.036.215

Strategia grupului a fost aceea de capitalizare a profitului obtinut de societatile membre. Pe
parcursul ultimelor 3 exercitii financiare, societatile membre ale grupului nu au platit
dividende.


BT Direct S.R.L.

BT Direct S.R.L. este societate comerciala cu raspundere limitata, avand sediul in Cluj-
Napoca, St. Eroilor Nr. 36, apt. 3. Activitatea principala a BT Direct S.R.L. este activitatea de
creditare pe baza de contract (leasing-financiar) – cod CAEN 6521. Capitalul social subscris
si varsat este de 107.000.000.000 lei (10.700.000 lei noi), divizat in 1.070.000 actiuni cu o


                           67
valoare nominala de 100.000 lei (10 lei noi) fiecare. Structura actionariatului BT Direct
S.R.L. este prezentat mai jos:

      Actionar          Numar de actiuni           Procent
Banca Transilvania SA                 1.002.590              93,7000
BT Investments                      67.410               6,300
Total                         1.070.000              100,000

                     2002           2003        2004
 Cifra de afaceri neta           0          10,204,632     49,281,070

Strategia grupului a fost aceea de capitalizare a profitului obtinut de societatile membre. Pe
parcursul ultimelor 3 exercitii financiare, societatile membre ale grupului nu au platit
dividende.

BT Building S.R.L.

BT Building SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, avand sediul in Cluj-
Napoca, St. G. Baritiu nr. 8, inregistrata la registrul Comertului Cluj cu nr. J12/1074/2003,
CUI: 15397406. Activitatea principala a societatii este inchirierea si subinchirierea bunurilor
proprii sau inchiriate - cod CAEN 7020. Capitalul social subscris si varsat este de
3.002.400.000 lei (300.240 lei noi), divizat in 30.024 actiuni egale cu o valoare nominala de
100.000 lei (10 lei noi) fiecare. Structura actionariatului BT Building S.R.L. este prezentata
mai jos:

      Actionar          Numar de actiuni           Procent
BT Investments SRL                     28.772              95,830
Banca Transilvania SA                    1.252              4,170
Total                           30.024              100,00

                2002            2003          2004
 Cifra de afaceri neta      0            450.902        891.483

Strategia grupului a fost aceea de capitalizare a profitului obtinut de societatile membre. Pe
parcursul ultimelor 3 exercitii financiare, societatile membre ale grupului nu au platit
dividende.


BT Asigurari Transilvania S.A.

BT Asigurari Transilvania S.A. este o societate comerciala pe actiuni, avand sediul in Cluj-
Napoca, St. G. Baritiu nr. 8, inregistrata la registrul Comertului Cluj cu nr. J12/2804/1994,
CUI 6291812. Activitatea principala a societatii o reprezinta asigurarile de viata - cod CAEN
6601.

Luna noiembrie 1994 a marcat inceputul activitatii societatii, cu un capital social de 200
milioane lei. Fiecare an a adus rezultate financiare remarcabile si o permanenta diversificare a
produselor oferite. Dorind sa construiasca o societate solida, atat actionarii cat si conducerea
executiva au decis majorarea continua a capitalului social prin reinvestirea tuturor sumelor
obtinute din profit.                        68
Garantia respectarii obligatiilor asumate este data atat de puterea financiara a companiei cat si
de contractele de reasigurare incheiate cu societati puternice din strainatate.
Onestitatea, produsele echilibrate si de calitate, transparenta si deschiderea sunt valori
fundamentale ale BT Asigurari Transilvania S.A..

Capitalul social subscris si varsat este de 82.300.000.000 lei (8.230.000 lei noi), divizat in
8.230.000 actiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominala de 10.000 lei (1 leu nou)
fiecare. Structura actionariatului BT Asigurari Transilvania S.A. este prezentata mai jos:

       Actionar           Numar de actiuni            Procent
Banca Transilvania SA                   7.121.184                86,53
Alti actionari (persoane fizice)              1.108.816                13,47
Total                           8.230.000               100,00Date financiare selectate ale BT Asigurari Transilvania S.A. pentru ultimele 3 exercitii
financiare sunt prezentate mai jos:

                       Bilant Contabil
                        (in mii lei)

                         2002         2003         2004
 Total active minus datorii curente nete    236.022.196       324.409.016     533.440.059
 Capitalul social                43.000.000        55.700.000     82.300.000
 Rezerve                     14.378.986        29.991.798      8.480.366
 Cota de capital detinuta de Banca
                           20,00          20,00        86,53
 Transilvania direct sau indirect

                    Contul de Profit si Pierdere
                        (in mii lei)

                           2002           2003         2004
 Rezultatul tehnic al asigurarii generale    -2.077.192        9.205.178      9.549.241
 Rezultatul tehnic al asigurarii de viata    -4.596.272        -5.449.813      -6.430.849
 Cheltuieli cu plasamentele           2.261.436        1.051.130      1.051.738
 Rezultatul curent – profit           17.116.939        36.642.370      68.479.176
 Venituri totale                172.420.645       259.280.903     449.840.474
 Cheltuieli totale               155.303.706       222.638.533     381.361.298
 Rezultatul brut                17.116.939        36.642.370      68.479.176
 Impozit pe profit                3.561.906        8.329.558      11.080.260
 Rezultatul net al exercitiului – profit    13.555.033        28.312.812      57.398.916Strategia grupului a fost aceea de capitalizare a profitului obtinut de societatile membre. Pe
parcursul ultimelor 3 exercitii financiare, societatile membre ale grupului nu au platit
dividende.
                           69
    Organigrama Grupului Financiar BT:

                             BT Investments SRL


          80.0%        BT Leasing SA                  100.0%                 BT Securities SA


                            20.0%      95.5%
6.3%                                                           95.83%                         Banca Transilvania
                             SA
                        93.7%              4.17%

                                 86.53
                BT Direct SRL           %           BT Building SRL                          BT Asigurari Transilvania SA
         ACTIONARIATUL BANCII SI CAPITALUL SOCIAL

Structura Actionariatului

La data de 31 martie 2005, structura actionariatului Bancii era urmatoarea:    Explicatii       Nr. Persoane      Nr. Actiuni       Procent

CAPITAL ROMAN           12.613       877.023.248       65,70
 persoane fizice         12.303       588.107.204       44,06
 persoane juridice         310        288.916.044       21,64
 din care SIF            4        194.246.583       14,55


CAPITAL STRAIN           330        457.913.876       34,30
 persoane fizice          298        82.049.939        6,15
 persoane juridice         32        375.863.937       28,16
din care BERD             1        200.240.570       15,00


TOTAL               12.943       1.334.937.124       100,00


Actionari Semnificativi
Singurul actionar cu o participatie mai mare de 5% din Actiunile Bancii este BERD, care
detine 200.240.570 Actiuni, reprezentand 15% din Actiunile Bancii. BERD este o organizatie
internationala detinuta de catre statele membre, Comunitatea Europeana si Banca Europeana
de Investitii.

Actiunile Bancii

Actiunile confera drepturi detinatorilor de a primi dividende, pe baza profitului anual al
Bancii. In plus, fiecare Actiune confera detinatorului dreptul de a participa in AGA, a vota, a
alege si de a fi ales in Consiliul de Administratie.

Potrivit Actului Constitutiv al Bancii, art.11 b, nici un actionar nu poate detine 5% sau mai
mult din capitalul social al Bancii, cu exceptia cazului in care este aprobat de catre AGA si
este in conformitate cu legile in vigoare. Pe data de 7 septembrie 2001, AGA a aprobat
intrarea BERD ca “actionar semnificativ”. Majorarea capitalului social a fost realizata prin
plasamente private, actionarii existenti la acel moment neavand drepturi de preferinta.
                       71
              SISTEMUL BANCAR ROMANESC


Piata Bancara si Concurenta

Piata bancara din Romania este marcata de schimbari semnificative, in concordanta cu
tranzitia Romaniei catre o economie de piata. Pana in 1998, sectorul bancar romanesc a fost
dominat de cinci institutii bancare controlate de stat care detineau majoritatea depozitelor si
gestionau majoritatea activitatilor bancare din Romania. La inceputul anului 1998, cele mai
mari banci din Romania din punct de vedere al activelor erau: Banca Comerciala Romana
(BCR), Bancorex, Casa de Economii si Consemnatiuni (CEC), Banca Agricola si Banca
Romana de Dezvoltare (BRD), toate fiind controlate de stat.

Dupa socurile si instabilitatile sistemului bancar din Romania in anii 1990, acesta a trecut
prin procese semnificative de transformare, iar ponderea activelor bancare in PIB a crescut
continuu incepand cu anul 2000.

Concurenta in sistemul bancar romanesc a crescut semnificativ odata cu infiintarea unor noi
banci private, precum si prin patrunderea pe piata din Romania a unor banci straine
importante precum: ING Barings, ABN AMRO, Citibank, Raiffeisen, Bank Austria
Creditanstalt (in prezent HVB bank), etc. In 1998 si 1999, sistemul bancar romanesc a suferit
transformari semnificative. BRD a fost prima banca de stat care a fost privatizata, urmata in
scurt timp BancPost.

In perioada 1999-2000, unele banci au intampinat dificultati de ordin financiar; Bancorex, cea
mai mare banca din Romania din punct de vedere al activelor si creditelor, a fost pusa initial
sub administrare speciala de catre BNR, iar in iulie 1999 BNR a revocat licenta bancara a
acesteia. Multe dintre activele Bancorex (formate din credite neperformante) au fost
transferate la AVAB. O parte a activelor si angajatilor Bancorex au fost preluate de BCR,
impreuna cu un numar semnificativ de depozite. De asemenea, doua banci private au intrat in
faliment in 1999 (Banca Albina si BankCoop). La inceputul anului 2000, Banca
Internationala a Religiilor a fost de asemenea supusa procedurilor de faliment. Datorita
acestor circumstante, BNR a adoptat o serie de masuri, precum suspendarea activitatii
anumitor banci si in unele cazuri, revocarea licentei acestora, pentru intarirea sistemului
bancar. Ca rezultat al acestei politici, in ultimii patru ani, sistemul bancar romanesc a fost
consolidat, ceea ce a condus la ameliorarea pe ansamblu a sectorului bancar.

In 2002, sistemul bancar din Romania a continuat sa treaca prin numeroase schimbari majore.
Au fost autorizati noi participanti pe piata, cum ar fi MIRO Bank (actualmente ProCredit
Bank), prima banca specializata in credite mici. In plus, in urma privatizarii Bancii Agricole,
Banca Agricola-Raiffeisen SA si Raiffeisen Bank (Romania) SA au fuzionat pentru a forma
Raiffeisen Bank SA. In acelasi an, a fost finalizata si privatizarea BancPost. De asemenea,
anumitor participanti pe piata, cum ar fi Banca Romaneasca de Scont, Banca de Investitii si
Dezvoltare si Banca Turco-Romana, le-au fost retrase licentele de functionare.

In 2003, BERD si IFC au achizitionat impreuna 25% din capitalul social al BCR (cea mai
mare banca din Romania), dar banca ramane inca sub controlul statului. Statul controleaza de
asemenea Eximbank si CEC si a initiat procesul de privatizare a celei din urma, ca de altfel si
a BCR. Opt dintre bancile din Romania sunt sucursale ale unor banci straine.                       72
La sfarsitul lui 2004, in Romania activau 40 de banci si numeroase cooperative de credit.
Fundamentul sistemului bancar din Romania este reprezentat de capitalul strain: 12 dintre
primele 15 banci din punct de vedere al activelor sunt detinute de investitori straini, plus alte
posibile doua banci in curs de privatizare si una cu capital mixt.

In prima jumatate a anului 2004, activele bancare din Romania au crescut pana la o valoare
de €17.7 miliarde. In decembrie 2004, activele din sistemul bancar totalizau 22,67 milioane
Euro.

La sfarsitul anului 2004, trei banci aveau o cota de piata cumulata de 50% (raportat la active).
Prima este BCR, cu o cota de piata de 29,30%, fiind urmata de BRD cu o cota de piata de
13% si Raiffeisen Bank cu 7,23%. Pe locul al patrulea se afla CEC, cu o mica scadere a cotei
de piata, de la 6,9% la 5,9%. Cele doua banci olandeze importante din Romania au facut in
2004 schimb de locuri in ceea ce priveste activele, ING devansand ABN Amro Bank,
ocupand locul 5. HVB Bank a urcat de pe locul 9 pana pe locul 7, printr-o crestere a activelor
cu aproape 100%. BancPost a coborat pana pe locul 8, chiar si dupa castigarea a 0,5% la cota
de piata.

De asemenea, in coborare cu un loc a fost si Alpha Bank, a carei cota de piata a scazut pana
la 3,18%. Banca Tiriac, dupa o perioada de crestere, a iesit din topul primelor 10 banci din
Romania, dupa ce a fost depasita de catre Banca Transilvania. Conform statisticilor BNR, la
31.12.2004 Banca avea o cota de piata de aproape 3%, avand active ce totalizau 26,033
miliarde lei.


          COTA COTE DE PIATA]
[INSERARI DE GRAFICE CUDE PIATA/TOTAL ACTIVE
 50                 Ba n ca Tr a n silv a n ia
 45                                     BCR
                                       BRD - GSG
 40           4                    3
                    1 .9 8                 Raiffeisen
 35
             2                          CEC – Savings bank
 30    26.1                                ING
 25           0                          ABN AMRO Bank
 20                                     HVB Bank
                  31.12.2003        31.12.2004
 15       13                             Banc Post
            9.2
 10             5.9   5.62                  Alpha Bank
                        4.9  4.63  4.6
  5                                3.18  3  Banca Transilvania
  0
                   31.12.2004
Primele cinci banci din Romania detin 60% din activele sistemului bancar, iar primele 10
detin 80% din totalul activelor.

La sfarsitul anului 2004, activele sistemului bancar au crescut cu 48%, ajungand la 899.179
miliarde lei. In cadrul sistemului bancar romanesc sunt active 40 de institutii de credit, din
care 27 banci universale, 7 sucursale ale unor banci straine si 6 institutii de credit
specializate. Bancile cu capital majoritar strain detin 6,14% din activele totale din sistemul                           73
bancar, 31,5% fiind detinute de banci cu capital privat, inclusiv BCR, si 7,1% de catre bancile
detinute de stat.

Nivelul creditelor neguvernamentale in Romania este scazut, reprezentand doar 16% din PIB,
in comparatie cu 102% media Uniunii Europene. De asemenea, este estimat ca in 2005
aceasta pondere sa ajunga la 18% din PIB iar in 2007 la 30% din PIB.

Economia Romaniei - Generalitati

In 2004, Romania a inregistrat o crestere economica semnificativa, PIB-ul crescand cu 8,3%
in ciuda unui climat economic international mai putin favorabil. De asemenea, inflatia a fost
mentinuta in limitele propuse de Guvern, 2004 fiind primul an cu inflatie cu o singura cifra,
cu un nivel de 9,3%. Un alt aspect favorabil este cel in legatura cu investitiile straine directe
ce au intrat in tara, aceastea totalizand aproximativ 4,09 miliarde Euro.

Aceaste evolutii favorabile au fost recunoscute de asemenea si de marile agentii de rating.
Calificativele obtinute de Romania de la agentii de rating cum ar fi Moody’s, Fitch si
Standard and Poor’s reprezinta semne incurajatoare a masurilor de reforma.

Fitch a reanalizat in august 2004 ratingul valutar pe termen lung de la “BB” la “BB+”,
statutul imbunatatindu-se de la stabil la pozitiv. In martie 2005, Moody’s a imbunatatit
nivelul riscului de tara pentru Romania. Pentru creditele externe pe termen lung contractate
de catre Romania, riscul de tara fiind situat la Ba1 in locul mai vechiului Ba3, cu doar un
nivel sub cel considerat a fi acceptabil de catre investitori. De asemenea, agentia Standard &
Poor’s a modificat in februarie 2005 evaluarea riscului pentru Romania de la stabil la pozitiv.
Riscul de tara, in ceea ce priveste creditele pe termen lung in valuta, este cotat la “BB+”, cu
doar un nivel sub “nivelul de investitii”, nivel la care riscul de tara este considerat acceptabil
de catre majoritatea investitorilor.

Evolutiile bugetare au fost mai bune decat in anul anterior, in pofida introducerii cotei unice
de impozitare. Deficitul bugetar a fost relativ scazut, reprezentand aproximativ 1% din PIB,
iar datoria guvernamentala se mentine la un nivel acceptabil.
                        74
                  CERTIFICARE


Dupa parcurgerea acestui Prospect, atat Banca, reprezentata de dl. Robert C. Rekkers,
Director General si dl. Ionut Patrahau, Director General Adjunct, cat si BT Securities,
reprezentata de dl. Rares Nilas, Director General, sunt de accord sa isi asume intreaga
responsabilitate pentru continutul prezentului Prospect si confirma ca nu exista omisiuni
majore sau declaratii false in legatura cu acest Prospect.Robert C. REKKERS, Director General, BANCA TRANSILVANIA S.A.
Ionut PATRAHAU, Director General Adjunct, BANCA TRANSILVANIA S.A.
Rares NILAS, Director General, BT SECURITIES S.A.
                      75
                    ANEXA 1

                 Angajamentele Bancii


1.  Angajamente pozitive. Atat timp cat oricare dintre Obligatiuni nu este rascumparata si
   nu a fost inca convertita in Actiuni, Banca, in orice moment:

   a)   va face toate demersurile necesare sau potrivite pentru a se asigura ca
      Obligatiunile raman in orice moment obligatii directe si generale ale Bancii,
      fiind considerate din punct de vedere al rambursarii si lichidarii cel putin pari-
      passu cu toate celelalte obligatii negarantate si subordonate ale Bancii,
      existente in prezent sau viitoare, care se califica drept capital de rang II;

   b)   va face astfel incat noi Actiuni, libere de orice Sarcina, drept de compensare
      sau preferinta sa fie emise Detinatorilor de Obligatiuni la exercitarea optiunii
      de Conversie a Obligatiunilor, in conformitate cu Termenii si Conditiile
      Obligatiunilor;

   c)   imediat ce este posibil dupa Data de Emisiune, dar in nici un caz mai tarziu de
      1 noiembrie 2006 (Prima Data de Fixare a Pretului), va depune toate eforturile
      necesare pentru a determina modificarea actului sau constitutiv astfel incat
      acesta sa prevada ca: (i) la momentul conversiei oricaror titluri convertibile
      emise de catre Banca, capitalul social al Bancii va fi majorat in conformitate
      cu prevederile fiecarui titlu mentionat, asa cum este prevazut in prospectul de
      emisiune sau declaratia de informare aferenta, in conformitate cu articolul
      176(3) al Legii nr. 31/1991 cu privire la societatile comerciale, republicata, si
      fara exercitarea vreunui drept de preferinta care ar fi fost in alte cazuri
      aplicabil majorarilor de capital social; si (ii) Consiliul de Administratie al
      Bancii va aproba majorarea capitalului social al Bancii ca urmare a conversiei
      oricaror titluri convertibile emise de catre Banca in actiuni, si va indeplini
      toate formalitatile necesare aferente conversiei titlurilor convertibile in actiuni
      si majorarii corespunzatoare a capitalului social.

   d)   va obtine si va mentine in vigoare toate licentele si aprobarile pentru derularea
      activitatii sale in Romania in calitate de banca comerciala si se va asigura ca
      toate subsidiarele sale vor obtine si vor mentine toate licentele, aprobarile si
      acordurile necesare sau adecvate pentru a derula activitatile si operatiunile
      respective;

   e)   isi va desfasura activitatea in conformitate cu standardele bancare adecvate,
      se va conforma si se va asigura ca si subsidiarele sale se vor conforma tuturor
      legilor aplicabile si reglementarilor si cerintelor prudentiale stabilite de catre
      BNR sau de orice alta autoritate de reglementare competenta;

   f)   va mentine asigurari cu privire la proprietatile, activele si activitatile sale,
      incheiate cu asiguratori puternici din punct de vedere financiar si cu reputatie
      solida, acoperind toate riscurile asigurate in mod traditional in industria
      bancara pentru banci de o asemenea marime si cu astfel de activitate;                      77
    g)   va asigura auditarea anuala a conturilor sale de catre o firma de audit externa cu
        reputatie recunoscuta pe plan international, si va elabora situatii financiare
        consolidate (consolidate anual auditate, consolidate semestrial neauditate si
        trimestriale neauditate) in conformitate cu IFRS, aplicate in mod consecvent; si

    h)   va notifica cu promptitudine Custodele, in numele Detinatorilor de Obligatiuni
        (cu o copie catre Investitorul Principal) referitor la orice schimbare majora
        negativa in legatura cu activitatea si/sau situatia financiara a Bancii si va furniza
        acestora, la cerere, rapoarte sau alte documente transmise sau necesar a fi
        transmise de catre Banca la BNR sau CNVM sau orice alta autoritate sau
        agentie de reglementare.


2.   Angajamente negative. Atat timp cat vreuna din Obligatiuni nu este rascumparata si nu
    este convertita in Actiuni, Banca:

    (a)   nu va declara si nu va plati plati vreun dividend si nici nu va face vreo
        distribuire a capitalului social (altele decat dividendele sau distribuirile platibile
        in actiuni ale Bancii), si nici nu va cumpara, rascumpara sau dobandi in alt mod
        orice actiuni ale Bancii sau vreo optiune aferenta, exceptand cazul cand plata
        sau distribuirea propusa se face din profituri si nu a avut loc si nici nu se
        mentine vreun Caz de Culpa;

    (b)   nu va incheia nici un acord sau intelegere de impartire a profitului sau alte
        aranjamente similare prin care veniturile sau profiturile Bancii sunt sau ar putea
        fi impartite cu alte persoane in afara actionarilor sai si exceptand cazul in care
        acestea sunt in conformitate cu politica generala de impartire a profitului in
        beneficiul directorilor sau angajatilor sai;

    (c)   nu-si va modifica actul constitutiv in nici o forma care ar fi contrara
        prevederilor Termenilor si Conditiilor Obligatiunilor; si

    (d)   cu exceptia cazului in care obtine consimtamantului scris al Detinatorilor de
        Obligatiuni care detin la acea data cel putin 51% din valoarea principalului
        Obligatiunilor nerascumparate/neconvertite la acel moment: (x) nu va incheia
        nici un acord cu o terta parte prin care Banca ar fuziona cu, ar fi cumparata de
        sau ar vinde, transfera sau inchiria sau in orice alt fel altfel dispune de toate sau
        o parte importanta a activelor sale catre o alta persoana; (y) nu va cumpara,
        direct sau indirect, toate sau o parte substantiala a activelor unei alte persoane;
        (z) nu va intreprinde sau permite nici o divizare, consolidare sau reorganizare; si
        (aa) nici nu va inceta, modifica sau acorda nici o renuntare cu privire la nici o
        prevedere a termenilor Obligatiunilor, (ab) nu va constitui nici o filiala sau
        afiliat suplimentar, cu exceptia celor ce desfasora activitati de oferire de servicii
        financiare si bancare; cu conditia ca in cazurile (x), (y), (z) entitatea rezultanta
        sa isi asume expres toate obligatiile Bancii in privinta Obligatiunilor.

3.    Angajamente Financiare. Banca va mentine la orice moment si se va abtine de la
orice actiune care ar putea rezulta intr-o scadere a Ratei de adecvare a capitalului ponderat la
risc sub 12%. Rata de adecvare a capitalului (RAC) va fi calculata semestrial pe baza: (a)
situatiilor financiare consolidate auditate ale Bancii pentru calculul RAC pentru finele anului


                        78
fiscal, si (b) a situatiilor semestriale financiare consolidate pentru calculul RAC la jumatatea
anului, astfel de calcule asupra RAC trebuind supuse certificarii de catre auditorii externi ai
Bancii.

In scopul acestei sectiuni:

"Rata de adecvare a capitalului ponderat la risc" sau "RAC" inseamna un indicator
obtinut prin impartirea Capitalului Disponibil al Bancii la valoarea Activelor Ponderate in
functie de Risc;

"Activele ponderate in functie de risc" inseamna valoarea totala a elementelor de activ
bilantiere si extrabilantiere ale Bancii, ponderate in functie de riscul de credit in conformitate
cu Acordul de la Basel privind adecvarea capitalului.

"Active" inseamna totalul tuturor elementelor de activ bilantiere si extrabilantiere, a
drepturilor prezente si viitoare (fie prezente sau contingente) ale Bancii de a primi bani,
inclusiv, dar fara a se limita la, toate drepturile care, in conformitate cu principiile de
contabilitate general si international acceptate, ar fi prevazute in sectiunea „active” a
situatiilor financiare ale Bancii.

"Capitalul Disponibil" inseamna totalul capitalului Bancii, conform Acordului de la Basel
privind adecvarea capitalului, fiind format din valoarea insumata a capitalului de rang I si II.

Nivelul de ponderare in functie de risc pentru diferitele clase de active ale Bancii si Capitalul
de rang I si II vor fi definite in conformitate cu reglementarile BNR in vigoare. In cazul in
care aplicarea reglementarilor BNR la momentul respectiv ar conduce la un nivel mai mare al
Ratei de adecvare a capitalului ponderat la risc decat daca s-ar aplica reglementarile BNR in
vigoare la data de 1 iulie 2005, se vor aplica prevederile acestei din urma reglementari pentru
calculul Ratei de adecvare a capitalului ponderat la risc.

Orice calcule necesar a fi facute conform Angajamentelor Pozitive, Negative si Financiare
vor fi efectuate pe baza consolidata aplicate Bancii si Sunsidiarelor sale.

4. Angajamente de Mediu si Sociale.

  (a) Banca va furniza Custodelui si Investitorului Principal in termen de 90 de zile de la
    sfarsitului anului fiscal un raport anual privind mediul inconjurator, intr-o forma
    satisfacatoare Investitorului Principal, privind realizarea sistemului de management al
    mediului folosit de Banca.

  (b) Banca va informa Custodele si Investitorul Principal cat mai curand posibil cu privire la
    orice modificare referitoare la functionarii sai desemnati pe probleme de mediu si apoi
    se va asigura ca inlocuitorii acestora sa fie instruiti intr-un mod satisfacator pentru
    Investitorului Principal.
                        79
                    ANEXA 2


  Situatiile financiare auditate si Rapoartele auditorilor pentru anii 2003 si 2004

A se vedea documentele anexate
                      80
                        ANEXA 3

               Detineri directe ale Bancii in alte societati


   La data de 31.03.2005

               Capital    Numar     Participatie     Particip.
                                                  Cota
             social al soc.  actiuni in    BT (val.      Banca (val.
   Compania                                         participare
             comerciale    portofoliul  nominala - mii    achizitie - mii
                                                  %
               (mii lei)    BT        lei)        lei)
BT Leasing
Transilvania S.A.      60.365.000  12.073.000    12.073.000     14.857.983     20,00%
BT Securities S.A.      16.959.537   3.086.875    16.196.833     16.493.608     95,50%
BT Asigurari
Transilvania S.A.      82.300.000   7.121.184    71.211.840     196.199.340     86,53%
BT Direct SRL       131.000.000   1.227.470    122.747.000     122.747.000     93,70%
BT Building SRL       3.002.400     1.252      125.200       125.200     4,17%
BT Investments SRL     269.630.000    269.630    269.630.000     269.630.000    100,00%
BT Logistic SRL       4.800.000     47.999     4.799.900      4.799.900    100,00%
BT Asset Management
SAI S.A.           15.000.000   1.349.997    13.499.970     13.499.970     89,99%
BT Management SRL       4.800.000    47.999     4.799.900      4.799.900    100,00%
S.C.S. Club Fotbal
Municipal
Universitatea Cluj S.A.     25.000       5       5.000        5.000     20,00%
ASIBAN S.A.        190.000.000     38.000    38.000.000     38.000.000     20,00%
Interoil S.A.       103.488.000     11.364     6.000.192      9.586.001     5,80%
Transfond S.A.       67.200.000      188     1.880.000      2.881.374     2,80%
Biroul de Credit      40.000.000   1.498.080     1.498.080      1.498.080     3,75%
Registrul Miorita      1.970.000     2.014      201.400       185.000     10,22%
Bursa de Marfuri Sibiu    8.560.000       50      100.000       136.000     1,17%
S.N.C.D.D.          3.818.200      868      86.800       100.800     2,27%
Casa Romana de
Compensatie S.A.
Sibiu             4.000.000      20      45.000       55.000     1,12%
SWIFT Belgia             x       6     EUR 750       359.580     0,00%
                          81
La data de 31.12.2004


                                   Cota
                      Capitalul social
            Compania                  participare
                        (mii lei)
                                    %
      BT Leasing Transilvania S.A.      60.365.000     20,00%
      BT Securities S.A.           16.959.537     95,50%
      BT Asigurari Transilvania
      S.A.                  82.300.000     86,53%
      BT Direct SRL             107.000.000     93,70%
      BT Building SRL             3.002.400     4,17%
      BT Investments SRL           150.830.000    100,00%
      BT Logistic SRL             4.800.000    100,00%
      BT Management SRL            4.800.000    100,00%
      S.C.S. Club Fotbal Municipal
      Universitatea Cluj S.A.           25.000     20,00%
      ASIBAN S.A.              190.000.000     20,00%
      Interoil S.A.             103.488.000     5,80%
      Transfond S.A.             67.200.000     2,80%
      Biroul de Credit            40.000.000     3,75%
      Registrul Miorita            1.970.000     10,22%
      Bursa de Marfuri Sibiu          8.560.000     1,17%
      S.N.C.D.D.                3.818.200     2,27%
      Casa Romana de Compensatie
      S.A. Sibiu                4.000.000     1,12%
      Piata de Gros S.A. Cluj             -        -
      SWIFT Belgia                   x     0,00%
      LCS Invest S.A.              520.000     3,15%
      LCS Edil S.A.               280.000     3,15%
      LCS Falla S.A.               860.000     3,15%
      LCS CLUB S.A.               380.000     3,15%


La data de 31.12.2003


                                  Cota
                   Capitalul social
         Compania                    participare
                     (mii lei)
                                   %
      BT Securities S.A.          12.444.446      95,50%
      S.N.C.D.D.              3.818.200       2,27%
      Interoil S.A.            103.488.000       5,80%
      ASIBAN S.A.             105.000.000      20,00%
      BT Leasing
      Transilvania S.A.          37.500.000      20,00%
      BT Investments SRL          77.830.000     100,00%
      Radio Napoca              872.300      0,00%                      82
      SAR Transilvania          55.700.000     20,00%
      Registrul Miorita          1.970.000     10,22%
      Bursa de Marfuri Sibiu        8.000.000     1,25%
      Casa Romana de
      Compensatie S.A. Sibiu        4.000.000     1,12%
      Piata de Gros S.A. Cluj        775.000     3,87%
      SWIFT Belgia                 x     0,00%
      Transfond S.A.           67.200.000     2,80%
      BT Direct SRL           100.000.000     93,70%
      BT Building SRL             2.400     4,17%

La data de 31.12.2002

                                Cota
                    Capitalul social
          Compania                 participare
                     (mii lei)
                                 %
       Transilvania Capital
       Invest S.A.             4.000.003    88,55%
       S.N.C.D.D.             3.818.200     2,27%
       Interoil S.A.           103.488.000     5,80%
       ASIBAN S.A.            60.000.000    20,00%
       LT Leasing
       Transilvania S.A.         10.000.000    20,00%
       BT Leasing SRL           61.830.000    100,00%
       Radio Napoca             872.500    14,18%
       SAR Transilvania          27.000.000    20,00%
       Registrul Miorita          1.970.000    10,22%
       Bursa de Marfuri Sibiu       8.000.000     1,25%
       Casa Romana de
       Compensatie S.A.
       Sibiu                1.780.000     1,12%
       Piata de Gros S.A. Cluj       1.550.000     6,45%
       SWIFT Belgia                x       x
       Transfond S.A.           67.200.000     2,53%
                     83
              ANEXA 4

       Contractele privind Obligatiunile


A. Contractul de Intermediere si Distributie intre Banca Transilvania S.A. si
BT Securities S.A.

B. Contractul de Agent de Plata intre Banca Transilvania S.A. si
BT Securities S.A.

C. Contractul de Prestari Servicii de Registru intre Banca Transilvania S.A. si
Registrul „Miorita” S.A.

D. Contractul de Custodie intre Banca Transilvania S.A. si BRD – Groupe
Societe Generale

E. Contractul de Subscriere a Transei A de Obligatiuni dintre Banca
Transilvania S.A. si IFC
                84
                     ANEXA 5

              Formular de Notificare privind Conversia

Catre

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ NAPOCA


                    NOTIFICARESubsemnatul __________________________, identificat cu______________________, in
calitate de Detinator de Obligatiuni Convertibile, Subordonate, Negarantate din 2005,
scadente in 2010, emise de Banca Transilvania S.A. ("Obligatiunile"), in valoare principala
de [●US$], conform extrasului de cont emis de Societatea de Registru,

in temeiul prevederilor art. 8 din Prospectul de Oferta Publica pentru emiterea
Obligatiunilor,

avand in vedere publicarea de catre Banca a notificarii cu privire la Data de Fixare a
Pretului/Data Lichiditatii,

imi exprim prin prezenta, in mod irevocabil si neconditionat, intentia de a converti: [a se
alege una din urmatoarele optiuni] (i) toate cele [●] Obligatiuni detinute de subsemnatul, in
valoare principala de [●US$]; sau (ii) un numar de _____________ Obligatiuni in valoare
principala de [●US$] (min. 500.000 USD) din valoarea principala totala de [●US$] a
Obligatiunilor detinute de subsemnatul, solicitand totodata livrarea de catre Banca a
Actiunilor la care sunt indreptatit prin intermediul acestei conversii.

Declar prin prezenta ca am luat la cunostinta faptul ca numarul de Actiuni la care sunt
indreptatit in baza prezentei notificari de conversie va fi determinat prin impartirea
echivalentului in lei noi a valorii principalului nerascumparat/neconvertit pe care am ales sa o
convertesc, pe baza unei rate de schimb egale cu Cursul de Schimb Spot pentru Data de
Fixare a Pretului sau Data Lichiditatii, la Pretul de Conversie.

Termenii cu majuscule nedefiniti in prezenta notificare au intelesul atribuit prin Prospectul de
Oferta Publica pentru emiterea a 2.500 de Obligatiuni Convertibile Subordonate Negarantate,
din data de [● 2005].Detinator de Obligatiuni                          Data


_____________________                            ______________
                       85
    SEDIUL PRINCIPAL AL BANCII
     Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu nr. 8
          Romania


      SEDIUL PRINCIPAL AL
INTERMEDIARULUI, AGENTULUI DE PLATA SI AL
    AGENTULUI DE DISTRIBUTIE
     Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu nr.8
          Romania   CONSILIER JURIDIC AL TRANZACTIEI

      HAYHURST ROBINSON
   SCPA ROBINSON SIDERE & ASOCIATII
      Bucuresti, Str. Paleologu nr. 24
            86

								
To top