GODISNJI PLAN I PROGRAM RADA 2010-2011 by xiuliliaofz

VIEWS: 7,484 PAGES: 140

									REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA

BRESTJE
        GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA

           ŠKOLSKU GODINU 2010. /2011.
              RUJAN, 2010.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA
BRESTJE

Klasa:
Urbroj.
Na sjednici Učiteljskog vijeća od 21.9. 2010. i Školskog odbora od 25.9. 2010. godine jednoglasno je
donesena.
                        ODLUKA

           O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
         OSNOVNE ŠKOLE BRESTJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2010. /2011.


Donosi se Godišnji plan i program rada Osnovne škole Brestje za školsku godinu 2010. /2011. koji
obuhvaća cjelokupnu aktivnost djelatnika škole na ostvarivanju ciljeva i zadataka odgoja i osnovnog
obrazovanja učenika.
    Predsjednica Školskog odbora:                 Ravnatelj škole:
 Dubravka Ljubičić dipl. učiteljica,mentorica            mr. sc. Miše Kutleša
OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI BRESTJE

Osnovna škola Brestje
Adresa - ulica: Potočnica bb, Sesvete
Broj pošte: 10360

Broj telefona/fax: 2012075 ; 2012076

Županija: Grad Zagreb


Broj učenika:         1. - 4. razreda
Broj razrednih odjela     1 - 4. razreda        21
Broj učenika:         1. - 8. razreda
Broj razrednih odjela     5. - 8. razreda        19
Ukupno:
Ukupno:                           40
Broj djelatnika:
     A) učitelja razredne nastave:           23
     B) učitelja predmetne nastave:           36
     C) stručnih suradnika:               3
     D) ostalih djelatnika:               17
Ravnatelj škole: mr. sc. Miše Kutleša
Voditelji smjena 1.- 8. razreda: Ksenija Datković,prof. Ana Kordić,dipl.učiteljica
Na osnovu članka 26. Zakona o osnovnom školstvu i članka 20. Statuta Osnovne škole Brestje,
Školski odbor na sjednici održanoj 25. 9. 2010. donosi Godišnji plan i program za šk. god.
20010. /2011.
UPRAVA ŠKOLE I STRUČNI SURADNICI

Ravnatelj škole: mr. sc. Miše Kutleša

Zamjenjuje ravnatelja: Katarina Pašalić,mag.spec; David Kelčec,prof.

Tajnica škole: Valerija Grizelj

Računovođa: Jasmina Bačak

Administrativna tajnica: Marina Pavković

Predsjednica školskog odbora: Dubravka Ljubičić dipl. učiteljica,mentorica

Predsjednik vijeća roditelja: mr. sc. Nenad Marković

STRUČNI SURADNIC

Pedagog: Aleksandra Podobnik,prof.

Defektolog: Romana Oreč,prof.

Knjižničarka: Ankica Blažinović Kljajo,prof.
      POVJESNICA OSNOVNE ŠKOLE BRESTJE


Osnovna škola Brestje je izrađena za potrebe obrazovanja djece Novog i Starog Brestja uz pomoć
Ministarstva prosvjete i športa i Grada Zagreba.
Inicijator izgradnje osnovne škole Brestje bilo je
mjesna zajednica Novog Brestja na čelu sa tadašnjim predsjednikom gospodinom Zdravkom
Pašalićem .

Kamen temeljac je postavljen 13. prosinca 1997. god. na Sveta Lucija, a postavila ga je tadašnja
ministrica Prosvjete i Športa gospođa Ljilja Vokić .

Predsjedničku dužnost obnašao je prvi Hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.

OŠ Brestje je otvorio ministar prosvjete i športa gospodin Božidar Pugelnik, 19. rujna 1999. god., a
posvetio župnik Brestja gospodin Branko Picek u nazočnosti prvog ravnatelja škole, gospodina Miše
Kutleše, djelatnika i učenika škole, gradskih vijećnika te brojnih mještana.

Projektnu dokumentaciju izradio je arhitekt Nenad Paulić, a gradnju izvelo poduzeće Pionir iz
Zagreba.
HIMNA OSNOVNE ŠKOLE BRESTJE
 U hladna snena jutra,
 Čeka te topla i čista,
 A na licima prijatelja,
 Osmijeh uvijek blista.

                  Tu marljivo se uči,
                  Reći ti to može svatko,
                  Brojke, slova, formule,
                  Posve nauče se lako.

 Blista jutro divno, krasno,
 Zvono nas u školu zove.
 Ako želiš sada znati,
 Naša škola Brestje to je.

                  Najbolji smo nek se čuje,
                  Zvono nas u školu zove.
                  Ako želiš sada znati,
                  Naša škola Brestje to je.

 I ljubavi tu ima,
 Samo nek se zna,
 Da svatko svoju simpatiju ima,
 Sad reći ćemo svima.

                  Uhvatit se može njezin pogled,
                  Il' njegov skriven iza zida,
                  Gleda li mene, drugu il' treću,
                  Kojoj to zvijezde s neba skida.

 Blista jutro divno, krasno,
 Zvono nas u školu zove.
 Ako želiš sada znati,
 Naša škola Brestje to je.

                  Najbolji smo nek se čuje,
                  Zvono nas u školu zove.
                  Ako želiš sada znati,
                  Naša škola Brestje to je.
ZASTAVA OSNOVNE ŠKOLE BRESTJE
MISIJA ŠKOLE
- Odgoj i obrazovanje djece usklađeni sa individualnim mogućnostima, a što se postiže
profesionalnim i brižnim odnosom prema svakom djetetu, omogućavajući da djeca budu u centru
aktivnosti u procesima stjecanjaVIZIJA ŠKOLE
Dostizanje evropskih standarda u odgoju i obrazovanju djece uz očuvanje hrvatske tradicije i
kulture.

Omogućiti svakom učeniku optimalan individualan razvitak suvremenim načinima, metodama i
postupcima poučavanja. Omogućiti učenicima primjenu suvremene tehnologije. Pružiti učenicima
osjećaj uspjeha.

Izgraditi sustav vrjednovanja, povijesti i tradicije, suživota i tolerancije, potpore i samo potpore.MOTO/FILOZOFIJA ŠKOLE


PRIJATELJSTVO    SURADNJA    KREATIVNOST     KOMPETENCIJA
                     OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole:                     Osnovna škola Bretje
Adresa škole:                    Potočnica bb, 10360 Sesvete
Županija:                      Grad Zagreb
Telefonski broj:                   2012075
Broj telefaksa:                   2012076
Internetska pošta:                  os-sesvete-139@skole.hinet.hr
Internetska adresa:                 www.os-brestje-zg.skole.hr

Šifra škole:                     21-114-132
Matični broj škole:                 80102
OIB:                         86895308451
Upis u sudski registar (broj i datum):        16.7.1999. godine
Škola vježbaonica za:                ne
Ravnatelj škole:                   Miše Kutleša
Zamjenik ravnatelja:                 Katarina Rajković, David Kelčec
Voditelj smjene:                   Ksenija Datković, Ana Kordić
Broj učenika:                    1046
Broj učenika u razrednoj nastavi:          502
Broj učenika u predmetnoj nastavi:          524
Broj učenika s teškoćama u razvoju:         26
Broj učenika u produženom boravku:          44
Ukupan broj razrednih odjela:            40
Broj razrednih odjela RN-a:             21
Broj razrednih odjela PN-a:             19
Broj smjena:                     3
Početak i završetak svake smjene:          Od 7.30 do 18. 40 sati
Broj radnika:                    79
Broj učitelja predmetne nastave:           36
Broj učitelja razredne nastave:           21
Broj učitelja u produženom boravku:         2
Broj stručnih suradnika:               3
Broj ostalih radnika:                17
Broj nestručnih učitelja:              0
Broj pripravnika:                  3
Broj mentora i savjetnika:              9 +1
Broj voditelja ŽSV-a:                2
Broj računala u školi:                15 + 1
Broj specijaliziranih učionica:           6
Broj općih učionica:                 10
Broj športskih dvorana:               1
Broj športskih igrališta:              3
Školska knjižnica:                  1
Školska kuhinja:                   1
PODACI O ŠKOLSKOM PROSTORU

PROSTORNI UVJETI


Školsko područje nalazi se na površini od 16.800 m2. Školska zgrada sa športskom dvoranom ima
površinu od cca 4600 m2. Športski tereni izrađeni su na površini od cca 3000 m2. (rukometno,
košarkaško, odbojkaško, i tenis igralište, četiri atletske staze i skakalište udalj.)
Oko cijelog školskog prostora podignuta je ograda i uređena dva parkirališta.

Okoliš škole je uređen cvijećem, sadnicama, pješačkim stazama, klupicama za odmor i rasvjetom oko
škole

UNUTARNJI ŠKOLSKI PROSTOR


Unutrašnji prostor škole sastoji se od: 16 učionica, 10 kabineta , učionice za informatiku, knjižnice,
dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, školske kuhinje i blagovaone.
Za suvremeno izvođenje nastave škola je opremljena audiovizualnim nastavnim sredstvima.
Kabineti su dobro opremljeni, ali ih treba kontinuirano popunjavati. Vršiti će se redovno
servisiranje školske opreme i namještaja, a popunjavat će se fond školske knjižnice novim izdanjima
udžbenika za nastavnike, te izdanjima lektire i stručne literature.

Škola je dobrog građevinskog stanja koje omogućava dosta racionalno korištenje prostora.
               LOKACIJA NAŠE ŠKOLENISMO MI OD JUČER
Ime Brestje prvi se put spominje godine 1217. u darovnici hrvatsko-ugarskog kralja Andrije
zagrebačkom prepontu Cirijaku. Godine 1481. također je zapisano to ime"… selo Brestje ima 12
kmetova." Broj stanovnika vrlo polagano raste i 1822. god., kada se Brestje spominje kao selo župe
Sesvete, broji 69 članova. Danas je Brestje veliko naselje na istočnom dijelu grada Zagreba, a
potokom je podijeljeno na Staro i Novo Brestje.
ŽUPA DOBROG PASTIRA
Župa u Brestju je osnovana 15.01.1977.god.odlukom svećeničkog vijeća i prvostolnog Kaptola
zagrebačkog uz potpis nadbiskupa Franje Kuharića. Tada još nije bila sagrađena crkva, već je
bogoslužni prostor uređen u kući kupljenoj na ime tadašnjeg kapelana Andrije Kišičeka kao
anonimne osobe. Upraviteljem župe imenovan je vlč. Branko Picek. Prva Sv. misa bila je na Božić
1980. god. u 18 sati. Tamo se služba Božja slavila sve do Uskrsa 1999. god. O gradnji crkve tada se
nije moglo ni pomisliti jer su vlasti tvrdile kako na ovom području crkva nije potrebna. Uspostavom
hrvatske države za Crkvu su nastali bolji dani. Župa u Brestju dobiva zemljište na kojem su 1992.
god. započeli radovi koji su dovršeni 1995. god. kad je kardinal Kuharić blagoslovio sagrađenu
crkvu.
ULICE I ARHITEKTURA
 U našem naselju nema visokih zgrada. Stanovnici Brestja žive u obiteljskim kućama . Uglavnom su
to visoko prizemnice bijelih fasada s uređenim travnjacima i manjim ili većim cvjetnjacima. Pored
kultiviranih, uređenih dvorišta, možete naići i na gotovo seoska dvorišta, osobito u Starom Brestju
gdje ljudi još drže krave, svinje i perad. U Starom Brestju također ima puno livada i šuma koje ga
okružuju. Ulice u Novom Brestju su dobile imena po cvijeću, pa ćete ovdje, da biste se snašli, morati
upotrijebiti svoje znanje iz prirode. Ako niste imali peticu iz tog predmeta, teško ćete razlikovati
Ulicu krizantema od Ulice ljubičica, potočnice, kaktusa, narcisa, ruža,itd….itd. Da biste se pak mogli
kretati Starim Brestjem,morate poznavati likovnu i glazbenu umjetnost. Tu morate znati tko je Račič
i Kraljević, a tko Tijardović. Ako pak ništa od toga ne znate, upišite se u našu školu gdje ćete sve to
naučiti, pa i mnogo više.

KULTURA I JAVNI ŽIVOT
U Brestju postoje čak dva kulturno umjetnička društva. Novo Brestje ima KUD koji je utemeljen
1992. god. i u njemu djeluje nekoliko sekcija-folklorna sekcija za mladež, pjevački zbor, dramska
grupa i tamburaši. To je također mjesto gdje se naši umirovljenici okupljaju, boćaju ili samo čitaju
novine.
Staro Brestje je osnovalo istoimenu Kulturno-umjetničku udrugu, također 1992.god., a njihovi
članovi mogu pohađati nekoliko sekcija: folklornu (starija i mlađa grupa), tamburašku (stari i
mladi), te mješoviti pjevački zbor. KUU je ostvarila niz zapaženih nastupa i dobila visoke ocjene na
natjecanjima. Svake godine sudjeluju na smotri folklora, a fašnička povorka već je postala
tradicionalna u Brestju. Željni su nastupa, putovanja i druženja u kojima će promicati kulturnu
baštinu svoga kraja, ali i čitave Hrvatske, u domovini i izvan nje.
OSTALE ZNAMENITOSTI

Osim škole u Brestju se nalaze još dvije ustanove važne za ljudski opstanak. To je dječji vrtić kojega
se mnogi od vas sjećaju po kelju, zelju i saftu ( koje i danas jednako obožavaju) i pošta gdje često
raste vaš krvni tlak dok plaćate zaostale račune.
Brestje također obiluje mnoštvom privatnih trgovina, automehaničarskih radionica, kafića i
raznoraznih obrtnika koje ne smijemo ( besplatno) reklamirati. U naselju možete nabaviti i obaviti
sve što vam treba: kućne potrepštine, lijek ili liječnički pregled, popravak zubi i popravak vašeg
automobila.CILJEVI ŠKOLE


Ciljevi škole utvrđeni su odgovarajućim zakonskim propisima: Zakonom o osnovnom školstvu,
odgojno-obrazovnom strukturom osnovne škole i općim aktima škole.

Osnovna djelatnost škole je odgoj i obrazovanje školskih obveznika s područja koje pripada ovoj
školi, a utvrđeno je rješenjem o mreži osnovnih škola Grada Zagreba.

Ciljevi su osnovne škole:

- da kod učenika razvija i potiče interes i samostalnost pri učenju i rješavanju zadaća, stvaralaštvo,
moralnu svijest, samopouzdanje i odgovornost prema samome sebi i prirodi, društvenu,
gospodarsku i političku svijest, snošljivost i sposobnost suradnje, poštivanje ljudskih prava,
dostignuća i težnji.

-da učenika pouči pismenosti, komunikaciji, računu, znanstvenim i tehnološkim principima,
kritičkom promatranju, razumnom raspravljanju, razumijevanju svijeta u kojem živi i razumijevanju
međusobne ovisnosti ljudi i prirode, pojedinaca i nacija.
STRATEGIJA ŠKOLE


Škola ima jasno definiranu strategiju i ciljeve. Naš je cilj odgojiti uspješne i zdrave pojedince, imati
zadovoljne roditelje i pružiti kvalitetno i potpuno obrazovanje. Taj cilj škola želi postići strategijom
posvećenja mentorskom pristupu, timskom radu, radu u malim grupama, problemskoj nastavi i radu
na projektima. Pozitivan pristup prema svakom individualnom učeniku uz ravnopravnu komunikaciju
s njime rezultira boljim osobnim razvojem, a duh zajedništva na razini cijele škole obogaćuje potrebu
za pripadnošću i društveno angažiranom pro aktivnom djelovanju.
         MI ŽELIMO DA NAŠA ŠKOLA BUDEDOBAR RAD           KVALITETAN RAD

OCJENJIVANJE DRUGIH      SAMOOCJENJIVANJE

PRISILA I KAŽNJAVANJE     DOGOVOR I SURADNJA

ŠEFOVANJE           VOĐENJE

VANJSKA MOTIVACIJA      UNUTARNJA MOTIVACIJA

SUPARNIČKI ODNOS       SURADNIČKI ODNOS

NEUSPJEH           USPJEH

ZAHTJEVI           POMOĆ

INDIVIDUALNO UČENJE      SURADNIČKO UČENJE

ŠKOLA U KOJOJ SE RADI KVALITETNO

U KOJU SE IDE PJEVAJUĆI

U KOJU UČENICI DOLAZE RADO

U KOJOJ NEMA STRAHA

U KOJOJ JE ZABAVNO UČITI I RADITI

U KOJOJ SU SVI USPJEŠNI

U KOJOJ NEMA DISCIPLINSKIH PROBLEMA

U KOJOJ SVI SURAĐUJU
       ORGANIZACIJA SMJENA ŠK. GOD. 2010./2011.


ORGANIZACIJA SMJENA
               2010./2011.
POČETAK NASTAVE:

   JUTARNJI TURNUS   7. 25-PRIPREMA

   1.sat       7.30-8.15 sati
   2.sat       8.20-9.05 sati
            9.05-9.15 sati prehrana raz. nast.
   3.sat       9.15-10.00 sati.
            10.00-10.10 sati preh.viši raz
   4.sat       10.10-10.55 sati
   5.sat (1.sat)   11.00-11.45 sati (PRVI SAT 1.RAZ.) MEĐUSMJENA
   6.sat (2.sat)   11.50-12.35 sati
            12.35-12.45 sati preh. 1.raz
   POSLIJEPODNEVNI TURNUS
   1.sat (3.sat)   12.45-13.30 sati
   2.sat (4.sat)   13.35-14.20 sati
   3.sat (1.sat)   14.25-15.10 sati poč. nastave niži raz.
            15.10-15.20 sati preh. viši raz.
   4.sat (2.sat)   15.20-16.05 sati
            16.05-16.15 sati(prehrana niži raz.)
   5.sat (3.sat)   16.15-17.00 sati
   6.sat (4.sat)   17.05-17.50 sati
   7.sat (5.sat)   17.55-18.40 sati
    ORGANIZACIJA SMJENA

Škola radi u tri smjene. Prva smjena počinje u 7.30 sati, druga (međusmjena) u 11.00 sati ,
treća smjena nastave počinje u 12.45 sati). Produženi boravak – 2 odjela – počinje u 7 sati, a
završava u 17 sati. Redovna nastava u produženom boravku počinje u 7.30 sati.
U prvoj smjeni rade 17 odjela, a u drugoj smjeni radi 7 odjela, a u trećoj 16 odjela. Smjene
se izmjenjuju svaki tjedan osim međusmjene koja uvijek počinje u 11.00 sati.

U smjenama rade: učitelji prema rasporedu sati, stručni suradnici, administrativno
osoblje, domari škole i školski kuhar i kuharice.
Dežurstvo je organizirano u obje smjene: 15 minuta prije početka nastave, tijekom nastave
i odmora i poslije nastave.

Za učenike je organizirana prehrana u školskoj mliječnoj kuhinji. Prehranom je obuhvaćeno
oko 850 učenika. Ručak uzima 44 učenika produženog boravka.
.

                PRODUŽENI BORAVAKOve godine imamo 2 grupe produženog boravka:
 1.a 24 učenika
 2.b 20 učenik
Organizacija rada produženog boravka:

   7:00  -  7:30  sati  Prihvat učenika
   7:30  -  11:00  sati  Nastava
  12:30  -  13:00  sati  Ručak
  13:15  -  14:15  sati  Slobodno ustrojeno vrijeme
  14:15  -  15:15  sati  Učenje
  15:15  -  15:30  sati  Užina
  15:30  -  16:00  sati  Slobodno ustrojeno vrijeme
  16:00  -  17:00  sati  Slobodno vrijeme i dežurstvo


PRODUŽENI BORAVAK
U ovoj školskoj godini formirana su 2 odjela produženog boravka i to: I. a sa 22 učenika, II.
b s 24 učenika      RASPORED SATI
      Tabelarni prilog rasporeda sati za sve odjele i učitelje sa svim sadržajima koji se
      ostvaruju u školi redovnom, izbornom i dopunskom nastavom te dodatnim radom i
      izvannastavnim aktivnostima, učeničkim društvima i dežurstvom učitelja sastavni je
      dio Godišnjeg plana i programa rada Škole.
   R.BR.  PODACI O ADMINISTRATIVNO TEHNIČKOM OSOBLJU       IME PREZIME     STRUKA      ST.SPREMA  ZVANJE

1.      Valerija Grizelj   Upravni pravnik  Všs     Tajnik
2.      Jasmina Bačak    Viša ekonomska  Všs     Računovođa
3.      Marina Pavković   Komercijalna   Sss     Adm.- račun.
4.      Marija Meštrović   Kuharica     Sss     Kuharica
5.      Lucija Ercegovac   Kuharica     Sss     Kuharica
6.      Zdravka Cvitanović  Kuharica     Sss     Kuharica
7.      Snježana Grdaković  Oš        Nkv     Spremačica
8.      Iva Miličević    Oš        Nkv     Spremačica
9.      Ana Plantić     Oš        Nkv     Spremačica
10.      Janja Musa      Trgovac      Sss     Spremačica
11.      Vera Vitez      Obućar      Sss     Spremačica
12.      Ksenija Granić    Oš        Nkv     Spremačica
13.      Katica Štefanec   Ptt        Sss     Spremačica
14.      Lidija Bošnjak             Sss     Spremačica
15.      Ivica Maksimćuk   Ras. Uređ.    Sss     Domar
16.      Slavko Benčec    Ptt - monter   Kv     Domar
       PODACI O UČITELJIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2010./ 2011 .
B
R.
   IME PREZIME:             STUPANJ ŠK. SPR.  STRUKA    ZVANJE
   RAZEDNA NASTAVA
1.  Marina Antonić; Tomislav Gojanović  VII        Dip.Uč.  Učiteljica
2.  Jasna Pastuović           VI         Uči.   Učiteljica
3.  Alma Kožul Sladić; Sandra Dandić   VII        Dip.Uč.  Učiteljica
4.  Ivana Sabljo             VII        Dip.Uč.  Učiteljica
5.  Katarina Rajković          VII        Dip.Uč.  Učiteljica
6.  Irena Kolar             VII        Dip.Uč.  Učiteljica
7.  Dubravka Ljubičić          VII        Dip.Uč.  Učiteljica
8.  Slavica Krišto            VII        Dip.Uč.  Učiteljica
9.  Ivana Rešetar            VII        Dip.Uč.  Učiteljica
10.  Marina Tirić; Marcela Baniček    VII        Dip.Uč.  Učiteljica
11.  Ivana Horvat Dujmović        VII        Dip.Uč.  Učiteljica
12.  Marina Kušt             VII        Dip.Uč.  Učiteljica
13.  Vesna Krapec             VII        Dip.Uč.  Učiteljica
14.  Mirela Blažević           VII        Dip.Uč.  Učiteljica
15.  Majda Bučanac            VII        Dip.Uč.  Učiteljica
16.  Vesna Dukić             VI         Uč.    Učiteljica
17.  Ana Marelja; Ljerka Matanić     VII        Dip.Uč.  Učiteljica
18.  Silvana Bošnjak           VI         Uč.    Učiteljica
19.  Ksenija Šturlić - Tupek       VII        Dip.Uč.  Učiteljica
20.  Lucija Jakešević           VII        Dip.Uč.  Učiteljica
21.  Maja Lisac; Marija Garac       VII        Dip.Uč.  Učiteljica
22.  Anita Mihelja - boravak       VII        Dip.Uč.  Učiteljica
23.  Anita Perkušić - boravak       VII        Dip.Uč.  Učiteljica
   PREDMETNA NASTAVA
24.  Antica Tomljanović          VII        Prof.   Hr. Jezik
25.  Andriana Lovrić-Prlić        VII        Prof.   Hr. Jezik
26.  Slavica Grubišić           VI         Uč..   Hr. Jezik
27.  Ana Sušac              VII        Prof.   Hr. Jezik
28.  Ankica Pokos             VII        Prof.   Hr. Jezik
29.  Ljerka Pukšec- Milačić   VI  Uč.    En.Jezik
30.  Ljerka Radoš        VII  Prof.   En.Jezik
31.  Željka Hunjek        VII  Prof.   En.Jezik
32.  Suzana Zamberlin      VII  Prof.   En.Jezik
33.  Tihana Banko        VII  Prof.   En.jezik
34.  Ivana Dubravica       VII  Prof.   En.Jezik
35.  Vlatka Vrtarić- Sertić   VII  Prof.   Nj. Jezik
36.  Nevenka Grbavac       VII  Prof.   Gl. Kultura
37.  David Kelčec        VII  Prof.   Lik. Kultura
38.  Ariana Bogner Boroš     VII  Prof.   Matematika
39.  Sanja Bakalović       VII  Prof.   Matematika
40.  Katarina Hrgović      VII  Prof.   Matematika
41.  Vesna Vujević        VII  Prof.   Matematika
42.  Marina Šegota Marenić    VII  Prof.   Kemija
43.  Gordana Hegedić       VII  Prof.   Pr. Bio. Ke.
44.  Ruža Pašalić - Milanović  VII  Prof.   Prir. Bio.
45.  Ksenija Datković      VII  Prof.   Teh. Kultura
46.  Zrinka Gredelj Tolić    VII  Prof.   Tzk
47.  Sani Markoč         VII  Prof.   Tzk
48.  Marija Nemet        VII  Prof.   Tzk
49.  Željka Vidović       VII  Prof.   Tzk
50.  S. Matija Ćurčić      VII  Prof.   Vjeronauk
51.  Marija Cvitanović      VII  Prof.   Vjeronauk
52.  Marija Hadaš        VII  Prof.   Vjeronauk
53.  Slavica Marković      VII  Prof.   Vjeronauk
54.  Martina Ivoš        VII  Prof.   Zemljopis
55.  Suzana Ivančić       VII  Prof.   Zem .Pov.
56.  Krešimir Kuharić      VII  Prof.   Zem .Pov
57.  Ankica Bilić        VII  Prof.   Povijest
58.  Mladen Klaić        VII  Prof.   Fzika
59.  Ana Kodić          VII  Dip.Uč.  Informatika
60.  Ana Šimik          VII  Dip.Uč.  Informatika
   STRUČNI SURADNICI
56.  Aleksandra Podobnik     VII  Prof.   Pedagog
57.  Romana Oreč         VII  Prof.   Defektolog
58.  Ankica Blažinović- Kljajo  VII  Prof.   Knjižničar
        PODATCI O UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA


RED.BROJ:  IME I PREZIME PRIPRAVNIKA  STRUKA      IME I PREZIME MENTORA

  1.    SANDRA DANDIĆ        učiteljica RN   Jasna Pastuović

  2.    LJERKA MATANIĆ       učiteljica RN   Ivana Rešetar
  3.    MARIJA MUSTAPIĆ       učiteljica RN   Lucija Jakešvić

  4.    MARCELA BANIČEK       učiteljica RN   Dubravka Ljubičić

  5.    ANA ŠIMIK          učiteljica RN   Marina Kušt

  6.    MARIJA SERTIĆ        vjeroučiteljica  Mirjana Princip

  7.    MARIJA NEMET        učiteljica TZK  Sani Markoč

  8.    DRAGICA LOVRIĆ       vjeroučiteljica
            RAZREDNICI PREDMETNA NASTAVA

RAZRED  RAZREDNIK          ZAMJENIK RAZREDNIKA

5A    Marina Šegota Marenić    Marija Nemet

5B    Ana Kordić         Tihana Banko

5C    Tihana Banko        Ana Kordić

5D    Marija Sertić        Katarina Hrgović

5E    Gordana Hegedić       Nevenka Grbavac

6A    Mladen Klaić        Ljerka Radoš

6B    Krešimir Kuharić      Ruža Pašalić Milanović

6C    Ruža Pašalić Milanović   David Kelčec

6D    Martina Ivoš        Ariana Bogner Boroš

6E    Suzana Zamberlin      Vlatka Sertić Vrtarić

7A    Ana Šimik          Željka Hunjek

7B    Ankica Bilić        Sanja Bakalović

7C    Katarina Hrgović      Ksenija Datković

7D    Sanja Bakalović       Ankica Bilić

7.E   Ana Sušac          Ivana Dubravica

8A    Andrijana Lovrić Prlić   Suzana Ivančić

8B    Vesna Vujević        Slavica Grubišić

8C    Slavica Grubišić      Vesna Vujević

8D    Suzana Ivančić       Andrijana Lovrić Prlić
            RAZREDNICI RAZREDNA NASTAVA

RAZRED  RAZREDNIK              ZAMJENIK RAZREDNIKA

1A    Majda Bučanac            Sandra Dandić

1B    Alma Kožul Sladić ; Sandra Dandić  Jasna Pastulović

1C    Jasna Pastuović           Marina Antonić ;Tomislav Gojanović

1D    Marina Antonić; Tomislav Gojanović  Iva Vinter

1E    Ivana Sabljo; Iva Vinter       Marija Cvitanović

2A    Ivana Horvat Dujmović        Marcela Bačanek

2B    Marcela Bačanek           Marina Kušt

2C    Vesna Krapec             Ivana Horvat Dujmović

2D    Marina Kušt             Ana Marelja; Ljerka Matanić

2E    Ana Marelja; Ljerka Matanić     Časna Matija

3A    Silvana Bošnjak           Slavica Krišto

3B    Slavica Krišto            Silvana Bošnjak

3C    Mirela Blažević           Katarina Rajković

3D    Katarina Rajković          Mirela Blažević

3E    Vesna Dukić             Maja Lisac;Marija Mustapić

3.F   Maja Lisac; Marija Mustapić     Vesna Dukić

4A    Ksenija Šturlić-Tupek        Anita Mihelja

4B    Ivana Rešetar            Dubravka Ljubičić

4C    Lucija Jakešević           Irena Kolar

4D    Irena Kolar             Lucija Jakešević

4E    Dubravka Ljubičić          Ivana Rešetar
        AKTIVI - ŠK. GOD. 2010./2011
PREDSJEDNIK AKTIVA       AKTIVI

Majda Bučanac         Prvih razreda

Marina Kušt          Drugih razreda

Vesna Dukić          Trećih razreda

Ksenija Šturlić-Tupek     Četvrtih razreda

Ana Sušac           Hrvatskog jezika

Tihana Banko          Stranih jezika

Nevenka Grbavac        Likovne i Glazbene kulture

Gordana Hegedić        Prirode, Biologije,Kemije

Ankica Bilić          Povijesti, Geografije

Ariana Bogner Boroš      Matematike

Ana Kordić           Fizike , Teh. kulture, Informatike

Sani Markoč          Tzk

Sestra Matija         Vjeronauka
              STRUČNI AKTIVI
RED.  NAZIV STRUČNOG    VRIJEME    NOSIOCI ZADAĆA       VODITELJ
BROJ  KOLEGIJA       ODRŽAVANJA                AKTIVA
               SJEDNICA
1.   Aktiv I. razreda   IX.,XII.,   Jasna Pastulović
               II.,IV.,VI.  Sandra Dandić
                                   Majda Bučanac
                      Majda Bučanac
                      Tomislav Gojanović
                      Ivana Sabljo

2.   Aktiv II. razreda   IX.,XII.,   Ivana Horvat Dujmović
                                   Marina Kušt
               II.,IV.,VI.  Marina Tirić
                      Vesna Krapec
                      Marina Kušt
                      Ana Marelja
3.   Aktiv III. razreda  IX.,XII.,   Silvana Bošnjak
               II.,IV.,VI.  Slavica Krišto
                                   Ksenija Šturlić- Vesna Dukić
                      Mirela Blažević
                      Katarina Rajković
                      Vesna Dukić
                      Marija Garac
4.   Aktiv IV. razreda   IX.,XII.,   Ksenija Šturlić-Tupek
               II.,IV.,VI.  Ivana Rešetar
                      Lucija Jakešević
                      Irena Kolar
                                   Tupek                      Dubravka Ljubičić

5.   Hrvatski jezik    IX., II.,   Ana Sušac
               IV.,V.,VI.,  Slavica Grubišić
                                   Ariana Bogner David Kelčec Ana Sušac
                      Antica Tomljanović
                      Andrijana Prlić Lovrić
                      Ankica Pokos
6.              IX.,XII.,   David Kelčec
    Likovna i Glazbena  II.,IV.,VI.  Nevenka Grbavac
    kultura


7.   Matematika      IX.,XII.,   Ariana Bogner Boroš,
               II.,IV.,VI.  Katarina Hrgović, Vesna
                      Vujević ,Sanja Bakalović
                                   Boroš
8.  Strani jezici     IX.,XII.,
                                     Željka Hunjek
   -Engleski       II.,IV.,VI.  Ljerka Radoš,Željka Hunjek,
   -Njemački              Suzana Zamberlin,Ljerka
                     Pukšec Milačić, Tihana
                     Banko, Vlatka Vrtarić
                     Sertić, Ivana Dubravica
9.  Priroda,Biologija,  IX.,XII.,   Marina Šegota Marineć,
                                     Ruža Pašalić
   Kemija        II.,IV.,VI.  Ruža Pašalić Milanović,
                                     Milanović
                     Gordana Hegedić10.  Povijest,Geografija  IX.,XII.,   Ankica Bilić, Suzana Ivančić,
              II.,IV.,VI.  Martina Ivoš, Krešimir
                                     Ankica Bilić
                     Kuharić11.  Fizika,Tehnička    IX.,XII.,   Mladen Klaić, Ksenija
                                     Sani Markoč Ana Kordić
   kultura,       II.,IV.,VI.  Datković, Ana Kordić, Ana
   Informatika             Šimik


12.  TZK          IX.,XII.,   Marija Nemet,Sani Markoč,
              II.,IV.,VI.  Željka Vidović13.  Vjeronauk       IX.,XII.,   s. Matija Ćurčić, Marija
              II.,IV.,VI.  Cvitanović, Marija Sertić,
                     Dragica Lovrić
                                     s. Matija
                                     Ćurčić


14.  UčiteljIce - RN    IX.,XII.,   Anita Mihelja,Anita Perkušić
   boravak        II.,IV.,VI.
                                     Perkušić
                                     Anita
      STRUČNA VIJEĆA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE


RAZRED  RAZREDNIK        VODITELJ      VRIJEME I DAN U MJESECU
                          ODRŽAANJA
1.A   Majda Bučanac
                          Svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu s
1.B   Sandra Drndić
                          početkom u 18.15sati
1.C   Jasna Pastulović    Jasna Pastulović

1.D   Tomislav Gojanović

1.E   Iva Vinter2.A   Ivana Horvat Dujmović           Svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu s
                          početkom u 18.15sati
2.B   Marcela Bačanek

2.C   Vesna Krapec      Vesna Krapec

2.D   Marina Kušt

2.E   Ljerka Matanović3A    Silvana Bošnjak
                          Svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu s
3B    Slavica Krišto
                          početkom u 18.15sati
3C    Mirela Blažević     Mirela Blažević

3D    Katarina Rajković

3E    Vesna Dukić

3.F   Marija Garac4A    Ksenija Šturlić-Tupek           Svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu s
                          početkom u 18.15sati
4B    Ivana Rešetar

4C    Lucija Jakešević

4D    Irena Kolar       Irena Kolar

4E    Dubravka Ljubičić
      STRUČNA VIJEĆA UČITELJA PREDMETNE NASTAVERAZ.  RAZREDNIK        VODITELJ         VRIJEME I DAN U MJESECU
                             ODRŽAANJA
5A   Marina Šegota Marinić
5B   Ana Kordić                    Svaki zadnji pon. u mjesecu s
5C   Tihana Banko       Tihana Banko       početkom u 18.15sati
5D   Gordana Hegedić
5E   Marija Sertić


6A   Mladen Klaić                   Svaki zadnji pon. u mjesecu s
6B   Krešimir Kuharić                 početkom u 18.15sati
6C   Ruža Pašalić Milanović
6D   Martina Ivoš
6E   Suzana Zamberlin     Suzana Zamberlin


7A   Ana Šimik                     Svaka zadnja srijeda u mjesecu s
7B   Ankica Bilić                   početkom u 18.15sati
7C   Katarina Hrgović
7D   Sanja Bakalović     Sanja Bakalović
7E   Ana Sušac


8A   Andrijana Lovrić Prlić  Andrijana Lovrić Prlić  Svaka zadnja srijeda u mjesecu s
8B   Vesna Vujević                   početkom u 18.15sati
8C   Slavica Grubišić
8D   Suzana Ivančić
                KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2010./2011.
Mjesec                    BROJ    DANA                 Broj  Dani   Sati  Mjesečni
                                               sati  odmora  odmora  fond sati

       Ukupno  Radnih  Subota    Nedjelja  Blagdana  Nastavnih  Učeničkih
                                         praznika
Rujan     30   22     4       4       -     19     3    176         0    176
Listopad    31   20     5       5      1      20     -    160         0    160
Studeni    30   21     4       4      1      21     -    168         0    168
Prosinac    31   23     4       4       -     17     6    184         0    184
Siječanj    31   20     4       5      2      16     4    160         0    160
Veljača    28   20     4       4       -     20     -    160         0    160
Ožujak     31   23     4       4       -     23     -    184         0    184
Travanj    30   20     5       4      1      14     6    160         0    160
Svibanj    31   22     4       5       -     22     -    176         0    176
Lipanj     30   20     4       4      2      11     6    160         0    160
Srpanj     31   22     5       4       -     -     22    176    17   136     40
Kolovoz    31   21     4       5      1       -     21    168    13   104     64
Ukupno     365   254    51      52      8      183     68    2032    30   240   1792
Sati    2920   2032    408      416     64      1464    544


Broj          254   za sve isti
radnih
dana u
šk.god.
Broj dana godišnjeg   30   unijeti broj dana koliko tko ima GO
odmora
Ukupno radnih dana   224   broj dana za koji se računa godišnji fond sati

Godišnji
fond sati       1792
       KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU 2010. / 2011.

BR.      SADRŽAJ                DAN      NADNEVAK

   RUJAN
1.  POČETAK ŠKOLSKE GODINE             ponedjeljak  1. 9. 2010.
2.  POČETAK NASTAVNE GODINE            ponedjeljak  6. 9. 2010.
3.  MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI           srijeda    8. 9. 2010.
4.  RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVE RAZ.       četvrtak   9. 9. 2010
5.  ŠKOLA U PRIRODI 3.RAZ.                    20-30. 9. 2010.
6.  MEĐUNARODNI DAN MIRA              petak     17. 9. 2010.
7.  SVETA MISA – ZAZIV DUHA SVETOGA        nedjelja   19. 9. 2010.
8.  1. RODITELJSKI SASTANAK                   20. 9. - 1. 10. 2010.
9.  SJEDNICA UV                  utorak    21. 9. 2010.
10.  SVETI MIHOVIL - DAN POLICIJE          srijeda    29. 9. 2010.
   LISTOPAD
11.  DAN UČITELJA                  utorak    5. 10. 2010.
12.  DAN 144 BRIGADE                srijeda    6. 10. 2010.
13.  STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA – POVODOM DANA  četvrtak   7. 10. 2010
   UČITELJA - nenastavni dan
14.  DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE       petak     8. 10. 2010.
15.  SJEDNICA UV                  utorak    12. 10. 2010.
16.  DAN ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE       petak     15.10. 2010.

17.  DANI KRUHA                   petak     18. 10. 2010.
19.  ŠKOLA U PRIRODI 4.RAZ. N. VINODOLSKI             19.-23.10.2009.
20.  DAN UJEDINJENIH NARODA             nedjelja   24. 10. 2010.
21.  MEĐUNARODNI DAN ŠTEDNJE            nedjelja   31 .10. 2010.
   STUDENI
22.  SVI SVETI                   ponedjeljak  1 .11. 2010.
23.  2. RODITELJSKI SASTANAK                   2 .11. - 13. 11. 2010.
24.  SJEDNICA UV                  utorak    9.11.2010.
25.  DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR            četvrtak   18. 11 .2010.
26.  DAN DJECE - DAN KULTURE I ŠPORTA        subota    20. 11. 2010.
27.  DAN TJELESNE KULTURE              četvrtak   25. 11. 2010.
28.  POSJET STARIJIM I SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA     petak     26. 11. 2010.
   PROSINAC
29.  DAN BORBE PROTIV AIDS-a                srijeda    1. 12. 2010.
30.  SVETI NIKOLA                      ponedjeljak  6. 12 .2010.
31.  DAN ŠKOLE–SVETA LUCIJA–10.12   PROSLAVA PETAK    ponedjeljak  13. 12. 2010.
   nenastavni dan
32.  SVEČANOST POVODOM BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH       četvrtak   16. 12. 2010.
   BLAGDANA
33.  ZAVRŠETAK PRVOG POLUGODIŠTA; SJEDNICE RV - RN i PN   četvrtak   23. 12. 2010.
   SKUP ZAPOSLENIKA – SVEČANA VEČERA
34.  POČETAK ZIMSKOG ODMORA UČENIKA             petak     24. 12. 2010.

35.  BOŽIĆNI BLAGDANI                    subota    25. 12. 2010.
36.  BOŽIĆNI BLAGDANI                    nedjelja   26. 12. 2010.
   SIJEČANJ                               2011
37.  NOVA GODINA                      subota     1.1. 2011.
1.  SVETA TRI KRALJA                    četvrtak    6. 1. 2011.
2.  POČETAK DRUGOG POLUGODIŠTA               ponedjeljak  10. 1. 2011.
3.  SJEDNICA UV                      utorak    11. 1. 2011.
   VELJAČA
4.  FAŠNIK - RAZ. NAS.,POSJET SAMOBORU - NARODNI OBIČAJI  utorak     8. 2. 2011.
5.  DAN BOLESNIKA                     petak     11. 2. 2011.
6.  VALENTINOVO                      ponedjeljak  14. 2. 2011.
7.  SJEDNICA UV                      četvrtak   17. 2. 2011.
8.  MEĐUNARODNI DAN MATERINSKOG JEZIKA ( UNESCO a)     petak     20. 2. 2011.
   OŽUJAK
9.  3. RODITELJSKI SASTANAK                       1.-11. 3. 2011.
10.  GRADSKO NATJECANJE - nenastavni dan          petak     4. 3. 2011.
11.  MEĐUNARODNI DAN ŽENA                  utorak     8. 3. 2011.
12.  SJEDNICA UV                      utorak    15. 3. 2011.
13.  SVJETSKI DAN ŠUMA                   ponedjeljak  21. 3. 2011.
14.  SVJETSKI DAN VODA                   utorak    22. 3. 2011.
15.  USKRŠNJI KONCERT                    petak     25. 3. 2011.
   TRAVANJ
16.  MEĐUNARODNI DAN DJEČJE KNJIGE             subota    2. 4. 2011.
17.  SJEDNICA UV                      utorak    12. 4. 2010.
18.  DAN KULTURE I ŠPORTA – nenastavni dan     srijeda    13. 4. 2011.
19.  4. RODITELJSKI SASTANA                   4.- 15. 4. 2011.
20.  DAN PLANETA ZEMLJA              četvrtak   21. 4. 2011.
22.  POČETAK PROLJETNOG ODMORA           četvrtak   21 .4. 2011.
23.  USKRS                     nedjelja   24. 4. 2011.
24.  USKRSNI PONEDJELJAK              ponedjeljak  25. 4. 2011.
25.  ZAVRŠETAK PROLJETNOG ODMORA          ponedjeljak  29. 4. 2011.
   SVIBANJ
26.  PRAZNIK RADA                 nedjelja   1 .5. 2011.
27.  DAN EUROPE                  ponedjeljak  9 .5. 2011.
28.  SJEDNICA UV                  utorak    10. 5. 2011.
29.  MAJČIN DAN                  četvrtak   12.5.2011.
30.  OTVORENI DAN ŠKOLE BRESTJE- nenastavni dan  petak     20. 5. 2011.
31.  JEDNODNEVNI IZLETI UČENIKA – nenastavni dan  utorak    24. 5. 2011.
   LIPANJ
32.  ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE           srijeda    15. 6. 2011.
33.  LJETNI ODMOR UČENIKA             četvrtak   16. 6. 2011.
34.  SJEDNICA RAZREDNIH VIJEĆA RN i PN       četvrtak   16. 6. 2011.
35.  SJEDNICA UČITELJSKOG VIJEĆA          petak     17. 6. 2011.
36.  EKSKURZIJE                  petak     17 -18. 6. 2011.
37.  SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI VIII RAZREDA    utorak    21 .6. 2011.
38.  DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE           srijeda    22. 6. 2011.
39.  TJELOVO                    četvrtak   23. 6. 2011.
40.  DAN DRŽAVNOSTI                subota    25. 6. 2011.
41.  PODJELA UČENIČKIH KNJIŽICA RN         ponedjeljak  27. 6. 2011.
42.  V-VII RAZREDI                 utorak    28 .6. 2011.
43.  POPRAVNI ISPITI                utorak-    28 i 29. 6. 2011.
                          srijeda
44.  SJEDNICA UV                  četvrtak   30. 6. 2011.
45.  PODJELA SVJEDODŽBI              četvrtak   30. 6. 2011.
   SRPANJ
46.  STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA       petak     1. 7. 2011.
47.  GODIŠNJI ODMOR UČITELJA            petak     9. 7 – 22. 8. 2011.
   KOLOVOZ
48.  DAN POBJEDE I DOMOINSKE ZAHVALNOSTI      petak     5. 8. 2011.
49.  VELIKA GOSPA                 ponedjeljak  15. 8. 2011.
50.  POPRAVNI ISPIT                   čet. - petak   25. i 26. 8. 2011.
51.  SJEDNICA UV                     petak      26. 8. 2011.
52.  PODJELA SVJEDOŽBI                  petak      26. 8 .2011.
53.  ZAVRŠETAK ŠKOLSKE GODINE              srijeda     31. 8. 2011.
54.  POČETAK ŠK . GOD. 2011./2012.            četvrtak     1 .9. 2011.
 KALENDAR RADA ŠKOLSKE GODINE    2010. /2011.

 PRVO POLUGODIŠTE           od 6. rujna 2010. godine do 23. prosinca 2010. godine.

 DRUGO POLUGODIŠTE          od 10. siječnja 2011. godine do 15. lipnja 2011. godine

 ZIMSKI ODMOR UČENIKA         od 24. prosinca 2010. godine, a završava 7. siječnja 2011.
                   godine.

 PROLJETNI ODMOR UČENIKA       od 21. travnja 2011., a završava 29. travnja 2011.
                   godine.

 LJETNI ODMOR UČENIKA         od 16. lipnja 2011. godine
          KALENDAR RADA 2010./ 2011.


     KOLOVOZ ‘10                  RUJAN ‘10                   LISTOPAD ‘10
P  U   S  Če  P  S  N    P    U    S  Če     P    S    N  P  U   S  Če  P  S  N
        t       1             1  2t     3    4    5          t  1  2  3
2  3   4  5  6  7  8    6    7    8    9  10   11   12   4  5   6  7  8  9  10
9  10  11  12  13  14  15  13   14    15   16   17   18   19   11  12  13  14  15  16  17
16  17  18  19  20  21  22  20   21    22   23   24   25   26   18  19  20  21  22  23  24
23  24  25  26  27  28  29  27   28    29   30               25  26  27  28  2  30  31
30  31                                                     9

                          PROSINAC ‘10
     STUDENI ‘10       P    U    S    Če   P    S    N
                                                   SIJEČANJ ‘11
P  U   S  Če  P  S  N           1    2t   3    4    5    P  U   S  Če  P   S  N
        t                                              t    1  2
1  2   3  4  5  6  7  6    7    8    9    10   11   12
8     10  1  12  13  14  13   1    15   16   17   18   19   3  4   5  6  7  8  9

15  16  17  18  19  20  21  20   21    22   23   24   25   26   10  11  12  13  14  15  16

22  23  24  25  26  27  28                              17  1   19  0  21  22  23
                  27   28   29    30   31
29  30                                           24  25  26  27  28  29  30
                                              31
                          OŽUJAK ‘11
                  P    U    S    Če   P    S    N
     VELJAČA ‘11                                         TRAVANJ ‘11
                               t
                      1    2    3    4    5    6    P  U   S  Če  P   S  N
P  U   S  Če  P  S  N
        t         7    8    9    10   11   12   13            t  1  2  3
   1   2  3  4  5  6
7  8   9  10  11  12  13                              4  5   6  7  8  9  10
                  14   15    16   17   18   19   20
14  15  16  17  18  19  20                              11  12  13  14  15  16  17
                  21   22    23   24   25   26   27
21  22  23  24  25  26  27                              18  19  20  21  22  23  24
                  28   29    30   31               25  26  27  28  29  30
28


     SVIBANJ ‘11                LIPANJ ‘11                     SRPANJ ‘11
P  U   S  Če  P  S  N  P    U    S    Če   P    S   N    P  U   S  Če  P   S  N
        t       1               t                        t
                          1    2    3    4    5    1  2   3  4  5   6  7
2  3   4  5  6  7  8
                  6    7    8    9    10   11   12   8  9   10  11  12  13  14
9  1  11  2  13  14  15
16  17  18  19  20  21  22  13   14    15   16   17   1    19   15  16  17  18  19  20  21
23  24  25  26  27  28  29  20   21    22   23   24   25   26   22  2   24  25  26  27  28
30  31
                  27   28    29   30               29  30
   DRŽAVNI BLAGDANI U HRVATSKOJ 20010./ 2011. DATUM    BLAGDAN               DAN

1. 1.2011   Nova godina             Subota

6. 1.2011   Bogojavljanje ili Sveta tri kralja  Četvrtak

24. 4.2011  Uskrs                Nedjelja

25. 4.2011  Uskršnji ponedjeljak         Ponedjeljak

1. 5. 2011  Praznik rada             Nedjelja

22. 6. 2011  Dan antifašističke borbe       Srijeda

23. 6. 2011  Tijelovo               Četvrtak

25. 6. 2011  Dan državnosti            Subota

5. 8. 2011  Dan domovinske zahvalnosti      Petak

15. 8. 2011  Velika Gospa             Ponedjeljak

8. 10.2010  Dan neovisnosti           Subota

1. 11.2010  Dan svih svetih           Utorak

25. 12.2010  Božić                Nedjelja

26. 12.2010  Sveti Stjepan            Ponedjeljak
 BROJ NASTAVNIH DANA I POSEBNOSTI OŠ BRESTJE
MJESEC   NASTAVNI DANI  POSEBNOSTI

Rujan   19

Listopad  19       Stručno
              usavršavanje
              zaposlenika
Studeni  21

Prosinac  16       Dan škole

Siječanj  16

Veljača  20

Ožujak   22       Žup- natjecanje

Travanj  13       Dan kulture i
              športa
Svibanj  20       Jednodnevni izleti
              Otvoreni dan škole
Lipanj   11

UKUPNO   177       6
           KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU 2010. / 2011.

OBRAZOVNO   MJESEC   BROJ DANA           BLAGDANI I      NADNEVCI
RAZDOBLJE                        NERADNI DANI     OBILJEŽAVANJA
             RADNI    NENASTAVNI               BLAGDANA
I. RAZDOBLJE  IX.    19
        X.     19     Stručno      Dan neovisnosti   8.listopad
                   usavršavanje
                   zaposlenika
        XI     21              Svi sveti      1.studeni

        XII    16     Dan škole     Božićni blagdani   25.i 26.
                                       prosinca
II.      I.     16              Nova godina     1. siječanja
RAZDOBLJE                        Sveta Tri Kralja   6. siječnja
        II.    20

        III.    22     Žup- natjecanje

        IV.    13     Dan kulture i   Uskrsni       25.travnja
                   športa      ponedjeljak
        V.     20     Jednodnevni    Praznik rada     1. svibnja
                   izleti
                   Otvoreni dan
                   škole
        VI.    11              Dan antifaš. borbe  22. lipnja
                            Tijelovo       23. lipnja
                            Dan državnosti    25. lipnja
        VII.
        VIII.                  Dan pobjede i    5. kolovoza
                            domovinske zahv.
                            Velika Gospa     15. kolovoza
UKUPNO     12     177     6         13
 GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ŠKOLE GODIŠNJI FOND SATI
NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA RAZREDNE NASTAVENaziv predmeta   I.a.  I.b.  I.c.  I.d.  I.e.  planirano


Hrvatski jezik   175   175   175   175   175    875
Likovna kult.    35   35   35   35   35    175
Glazbena kult.   35   35   35   35   35    175
Engleski jezik   70   70   70   70   70    350
Matematika     140   140   140   140   140    700
Priroda i društvo  70   70   70   70   70    350
Tjelesna kultura  105   105   105   105   105    525
Vjeronauk      70   70   70   70   70    350
UKUPNO:       700   700   700   700   700   3150


Naziv predmeta   II.a.  II.b.  II.c.  II.d.  II.e.  planirano


Hrvatski jezik   175   175   175   175   175    875
Likovna kult.    35   35   35   35   35    175
Glazbena kult.   35   35   35   35   35    175
Engleski jezik   70   70   70   70   70    350
Matematika     140   140   140   140   140    700
Priroda i društvo  70   70   70   70   70    350
Tjelesna kultura  105   105   105   105   105    525

Vjeronauk      70   70   70   70   70    350

UKUPNO:       700   700   700   700   700   3150
Naziv predmeta   III.a.  III.b.      III.c.   III.d.  III.e.  III. f  planirano

Hrvatski jezik   175    175       175    175   175   175     1050
Likovna kult.    35    35        35     35    35    35     210
Glazbena kult.    35    35        35     35    35    35     210
Engleski jezik    70    70        70     70    70    70     420
Matematika     140    140       140    140   140   140     840
Priroda i društvo  70    70        70     70    70    70     420
Tjelesna kultura  105    105       105    105   105   105     630
Vjeronauk      70    70        70     70    70    70     420
UKUPNO:       700    700       700    700   700   700     4200
Naziv predmeta    IV.a.      IV.b.      IV.c.   IV.d.   IV.e.  planirano

Hrvatski jezik     175       175       175     175    175     875
Likovna kult.     35        35        35     35     35     175
Glazbena kult.     35        35        35     35     35     175
Engleski jezik     70        70        70     70     70     350
Matematika       140       140       140     140    140     700
Priroda i društvo   105       105       105     105    105     525
Tjelesna kultura    70        70        70     70     70     350
Vjeronauk       70        70        70     70     70     350

UKUPNO:        700       700       700    700    700     3150
GODIŠNJI PLAN SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA
5.RAZREDA
NAZIV      Godišnji broj sati nastave od V. do VIII.
PREDMETA

         V.a      V.b.    V.c    V.d  V.e  planirano

Hrvatski jez.  175      175     175    175  175   876
Likov. kult.   35      35     35     35  35    175

Glaz. kult.    35      35     35     35  35    175

Engleski jez.  105      105     105    105  105   525

Njemački jez.   70      70     70     70  70    350
Matematika    140      140     140    140  140   700

Priroda     52,5      52,5    52,5    52,5  52,5   262,5

Informatika    70      70     70     70  70    350

Povijest     70      70     70     70  70    350

Geografija    52,5     52,5    52,5    52,5  52,5   262,5

Teh. kultura   35      35     35     35  35    175

TZK        70      70     70     70  70    350

Vjeronauk     70      70     70     70  70    350

UKUPNO:     980      980    980    980  980   4901
GODIŠNJI PLAN SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA 6.
RAZREDA
NAZIV      Godišnji broj sati nastave od V. do VIII.
PREDMETA
        VI.a  VI.b.   VI.c   VI.d    VIe  planirano
Hrvatski jez.  175   175   175   175    175   876
Likov. kult.   35   35    35    35    35    175

Glaz. kult.   35   35   35    35    35    175
Engleski jez.  105   105   105   105    105   525
Njemački jez.  70   70    70    70    70    350

Matematika   140   140   140   140    140   700
Priroda     52,5  52,5   52,5   52,5   52,5   262,5
Informatika   70   70    70    70    70    350

Povijest     70   70    70    70    70    350
Geografija   52,5  52,5   52,5   52,5   52,5   262,5
Teh. kultura   35   35    35    35    35    175

TZK       70   70    70    70    70    350
Vjeronauk    70   70    70    70    70    350
UKUPNO:     980  980   980    980    980    4901
GODIŠNJI PLAN SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA
7.RAZREDA
NAZIV      Godišnji broj sati nastave od V. do VIII.          Ukupno od V. do VIII.
PREDMETA

         VII. a    VII. b.   VII. c    VII . d  VII. e     planirano


Hrvatski jez.   140     140     140       140  140        700
Likov. kult.    35      35     35       35   35        175

Glaz.kult.     35      35     35       35   35        175
Engleski jez.   105     105     105       105  105        525

Njemački jez.    70      70     70       70   70        350

Matematika     140     140     140       140  140        700
Biologija      70      70     70       70   70        350

Kemija       70      70     70       70   70        350
Fizika       70      70     70       70   70        350
Informatika     70      70     70       70   70        350
Povijest      70      70     70       70   70        350
Geografija     70      70     70       70   70        350

Teh. kultura    35      35     35       35   35        175

TZK         70      70     70       70   70        350
Vjeronauk      70      70     70       70   70        350
UKUPNO:      1120     1120    1120       1120  1120       5600
GODIŠNJI PLAN SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA
8.RAZREDANAZIV      Godišnji broj sati nastave od V. do VIII.     Ukupno od V. do VIII.
PREDMETA
          VIII.a      VIII.b.      VIII.c    VIII.d        planirano

Hrvatski jez.    140        140         140    140          560
Likov. kult.     35         35         35     35          140

Glaz.kult.      35         35         35     35          140

Engleski jez.    105        105         105    105          420

Njemački jez.    70         70         70     70          280
Matematika      140        140         140    140          560

Biologija      70         70         70     70          350

Kemija        70         70         70     70          280

Fizika        70         70         70     70          280

Informatika     70         70         70     70          350

Povijest       70         70         70     70          280

Geografija      70         70         70     70          350

Teh. kultura     35         35         35     35          140

TZK         70         70         70     70          280
Vjeronauk      70         70         70     70          280

UKUPNO:       1120       1120       1120     1120          4590
PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE
PLIVANJE

RAZRED    ODJEL    VODITELJ                   VRIJEME REALIZACIJE

        A    Silvana Bošnjak                Obuka neplivača održat će se
  I.                                 prema planu voditelja bazena
         B    Slavica Krišto;
                                    uz OŠ M. J. Zagorke. Broj
         C    Mirela Blažević                učenika neplivača u III.
         D    Katarina Pašalić               razredu utvrđen je provjerom
         E    Vesna Dukić                  u listopadu 2009.godine
         F    Maja Lisac; Marija Mustapić
         A    Ksenija Šturlić-Tupek
         B    Ivana Rešetar
  III.
         C    Lucija Jakešević
         D    Irena Kolar
         E    Dubravka LjubičićUčenike IV. razreda koji iz bilo kojeg razloga nisu naučili plivati u prethodnoj školskoj godini na
obuku u plivanju pratit će njihove učiteljice.
             IZVANUČIONIČKA NASTAVA


RAZ-   SADRŽAJ             MJESTO       VRIJEME     VODITELJ
RED
     Promet u naselju         Brestje       Rujan
     Jesen u prirodi         Park Maksimir    Listopad
  I.
     Kazališna predstava       Kazalište      Prosinac
  a
  b   Kino predstava          Cinestar      Rujan
  c   Kazališna predstava       Prostor škole    Listopad     Učiteljice I.
  d   Pozdrav zimi           Brestje       Prosinac     razreda
  e
     Športske aktivnosti na snijegu  Igralište      Veljača
     Pozdrav proljeću         Grad mladih     Travanj
     Kazališna predstava       Kazalište      Veljača
     Likovna radionica        Okoliš škole    Ožujak
     Priroda oko nas         Okolica Zagreba   Lipanj
 II.  Pozdrav jeseni          Grad mladih     Rujan
  a   Prometnice Grada Zagreba     Sesvete-Zagreb   Ožujak/travanj
 b
     Kazališna predstava       Kazalište      Prosinac
  c                                      Učiteljice II.
 d   Kino predstava          Cinestar      Studeni     razreda
  e   Vode u zavičaju         Okolica Zagreba   Veljača/ožujak
     Pozdrav proljeću         Brežuljkasti kraj  Travanj
     Posjet muzeju/galerijiu     Zagreb       Svibanj
 III.  Muzej Grada Zagreba       Gornji grad     Ožujak
  a   Jesen; orijentacija u prostoru  Okolica Zagreba   Rujan
  b                                      Učiteljice
     Kazališna predstava       Kazalište      Studeni
  c                                      III.
  d   Kazališna predstava       Kazalište      Svibanj     razreda
  e   Zima u planini          Sljeme       studeni
  f   Dani kruha            Škola        Listopad
     Zagreb: Gradec i Kaptol     Grad Zagreb     Ožujak
     Priroda oko nas, vode      Okolica Zagreba   Travanj
     Božićna radionica        Školski prostori  Prosinac
 IV. a  Škola u prirodi –        N.Vinodolski    listopad
  b
  c   Kino predstava          Cinestar      Prosinac     Učitelji IV.
  d                                      razreda
  e
  EKSKURZIJE  RAZRED  ODREDIŠTE       VRIJEME    VODITELJI         PRIPOMENE

  VII.   Hrvatska        lipanj     Razrednici; članovi
                         razrednih vijeća i
                         učitelji
  ŠKOLA U PRIRODI

RAZRED   ODJEL     ODREDIŠTE       VRIJEME              VODITELJI


 III.     a                        Silvana Bošnjak
        b
                                 Slavica Krišto
        c
        d              16.- 20. 9. 2010.  Mirela Blažević
        e    Sljeme                  Katarina Rajković
        f
                                 Vesna Dukić
                                 Maja Lisac; Marija Mustapić
        a                        Ksenija Šturlić-Tupek , Marija Garac
        b
                                 Ivana Rešetar
 IV.      c
        d                        Lucija Jakešević
        e    Novi Vinodolski   26.-30. 10. 2010.  Irena Kolar
                                 Dubravka Ljubičić
        NA SLJEME
    IZVEDBENI PLAN I PROGRAM 3. RAZREDA

           ŠKOLE U PRIRODI


Dom Crvenog križa Sljeme
1. smjena 11.10.- 15.10.2010.

   RAZREDNI ODJELI: 3.C, 3.D, 3.E, 3.F

    Učiteljice: Mirela Blažević

      Katarina Rajković

      Vesna Dukić

         Marija Mustapić

2. smjena 18.10.- 22.10.2010.

   RAZREDNI ODJELI: 3.A, 3.B

    Učiteljice: Silvana Bošnjak

         Slavica Krišto                   UVOD
Godišnjim planom i programom rada Osnovne škole Brestje za školsku godinu
2010./2011. utvrđeno je da 3. razred ostvari jedan nastavni tjedan putem
škole u prirodi na Sljemenu u za to predviđenim objektima grada Zagreba.

U izvedbenom planu navedeni su sadržaji: nastavne jedinice, satovi učenja i
slobodnog vremena. Navedene sadržaje obradit ćemo tijekom dana.

Radni dan učenika planira se smjenjivanjem životnih, nastavnih, radnih i
svečanih aktivnosti učenika.

Svaki dan će se provoditi u suglasju s okvirnim planom koji je objavljen u
Školskim novinama.
CILJEVI I ZADATCI

Škola u prirodi ima višestruko značenje i ulogu. Djeluje odgojno i obrazovno.
Vodi brigu o zdravlju učenika. Razvija aktivnost učenika.

CILJ ŠKOLE U PRIRODI: promatranje, proučavanje i doživljavanje prirodnih
znamenitosti gore Medvednice, te upoznavanje objekata na području gore.

ZADATCI ŠKOLE U PRIRODI:

 - život i rad u novoj sredini u skladu s prirodom i poštivajući njezine
  zakone (učenje o prirodi u prirodi)
 - upoznavanje doma boravka kao škole i doma kojem će se i kasnije
  samostalno vraćati
 - upoznavanje prirodnog bogatstva Medvednice, biljnog i životinjskog
  svijeta uz spominjanje rijetkih, ugroženih i zaštićenih vrsta
 - osposobiti učenike za snalaženje u prostoru primjenom usvojenih znanja
  na novim zadatcima
 - upoznavanje instrumenata za mjerenje klimatskih i atmosferskih pojava
  (kišomjer, snjegomjerna letva, vjetrokaz, termometrijska kućica)
 - uočiti razliku u izgledu reljefa, uzvisina
 - razvijati usmeno i pismeno izražavanje vlastitog odnosa prema
  događajima i doživljajima
 - poticati izražavanje ideja, misli i spoznaja
 - usvojiti filmsko nazivlje: dokumentarni film
 - razvijati izvođačke vještine i njihov stvaralački pristup pjevanju,
  sviranju, scenskom nastupu i likovnom izražavanju
 - razvijati sposobnosti promatranja, opisivanja, uspoređivanja, uočavanja,
  zaključivanja
 - osposobiti učenike za stalnu primjenu tjelesnog vježbanja kao zdravog
  načina življenja
 - uočiti razliku između natjecanja i suradnje
 - razvijati pravilan stav prema prehrani, zdravlju i bolestima (promicati
  čuvanje zdravlja i održavanje čistoće u životnom prostoru, osobne
  higijene i kulture odijevanja)
 - uspostavljanje vedre i prijateljske atmosfere među učenicima
 - razvijanje osjećaja zajedništva i pripadnosti grupi, te odgovornosti za
  život i rad u grupi
 - razvijanje osjećaja i svijesti o potrebi unapređivanja, zaštite i čuvanja
   okoliša
 - razvijati ljubav prema prirodnim i društvenim vrednotama
 - razvijati potrebu za kulturnim provođenjem slobodnog vremena u
   području grupe
 - razvijati kulturne navike u svakoj prigodi i na svakom mjestu
 - aktivirati učenike na različite oblike aktivnosti i na taj način razvijati
   svestranu ličnost
  - razvijati svijest o ulozi pojedinca u očuvanju prirodne baštine
            PROJEKTNA NASTAVA
         TEMA PROJEKTA: MEDVEDNICA - NAŠ ZAVIČAJ

CILJ PROJEKTA: Upoznati prirodne, društvene i gospodarske značajke
Zagrebačke gore te njezin utjecaj na život ljudi u učenikovom zavičaju
(brežuljkasti zavičaj).

Znanja i vještine stečene u nastavi primijeniti u izvornoj stvarnosti.
Međupredmetnom suradnjom poticati i širiti učeničke spoznaje i interesne
obzore. Uočiti važnost suradnje i kooperativnosti među pojednicima i
skupinama u postizanju što boljih rezultata.

ZADATCI: Upoznati Medvednicu kao dio brežuljkastog zavičaja - reljef, biljni i
životinjski svijet, Klimatske karakteristike, vode Medvednice, utjecaj
Medvednice na razvoj grada Zagreba u prošlosti i sadašnjosti, upoznati njenu
prisojnu i osojnu stranu te pogodnosti obiju strana za razvoj različitih
gospodarskih djelatnosti.

Upoznati učenike s pojmom parka prirode, razvijati sposobnost snalaženja u
prirodi pomoću kompasa te znakova u prirodi. Uočavanje markiranih
planinarskih staza i snalaženje na istima. Uočavanje sličnosti i razlika između
plana grada i plana planinarskih staza, snalaženje prema istima.Uspoređivanje
vidika iz našeg naselja i s vrha Medvednice. Razvijati ekološku svijest o
važnosti zaštite šumske zajednice.
Osvijestiti pojam Prigorja i Zagorja.

AKTIVNOSTI:

  - prijedlog teme
  - podjela učenika u skupine
  - pronalaženje i obrada podataka
  - izrada i prezentacija plakata
  - šetnje stazama Medvednice
  - orijentacija pomoću kompasa i znakova u prirodi
  - posjet planinarskim domovima Grafičar, Tomislavov dom i Runolist
  - praćenje atmosferskih i klimatskih prilika
  - prikupljanje lišća i plodova drveća i upoznavanje s jestivim šumskim
   plodovima
  - izrada herbarija
  - posjet rudnicima Zrinski
  - posjet Medvedgradu

NOSITELJ AKTIVNOSTI: učenici trećih razreda i njihove učiteljice

MJESTO ODRŽAVANJA: OŠ Brestje i okolica, Medvednica, Dom Crvenog križa

VRIJEME ODRŽAVANJA: tijekom listopada (11.- 15. listopada; 18.-
22.listopada,2010.- Škola u prirodi)

SREDSTVA: dječje enciklopedije, fotografije, glinamol, tempere, hamer papir za
plakate, ostala literatura vezana uz prirodne znanosti, plan grada, plan
planinskih staza, zemljovid RH, gips, fotoaparat, prijenosno računalo,
udžbenik, radna bilježnica, bilježnica.
                  PLANIRANJE AKTIVNOSTI U SKUPINAMA

SKUPINA         TEMA             AKTIVNOSTI             VRIJEME
                                             REALIZACIJE
                     - spoznati što je reljef; očitavanjem boja  11.-15.10.2010.
                     na karti RH uočiti karakteristike reljefa
                                            18.- 22.10.2010.
     Reljef Medvednice

 1.                   Medvednice; izraditi Medvednicu od
                     glinamola promatranjem slojnica; obojati
                     je koristeći uzvisina; označiti Sljeme kao
                     najviši vrh; razlikovati prisojnu i osojnu
                     stranu te smještaj Zagorja i Prigorja;
                     uočiti vode Medvednice i označiti ih
                     bojom na izrađenom reljefu; fotografijom
                     bilježiti svaki radni korak
                     - naučiti koje su glavne i sporedne strane  11.-15.10.2010.
                     svijeta; orijentirat se prema stranama
                                            18.- 22.10.2010.
     Orijentacija u prostoru
                     svijeta na zemljovidu i u prostoru; uočiti
 2.
                     promjene vidika obzirom na visinu
                     stajališta i vremenske prilike; u šetnji
                     šumom uočavati i prikupljati izvornu
                     stvarnost ili upisivati podatke o
                     znakovima u prirodi koji olakšavaju
                     snalaženje; naučiti stihove o orijentaciji;
                     uočavanje sličnosti i razlika između plana
                     grada i plana planinskih staza i
                     snalaženje prema istima; fotografijom
                     bilježiti svaki radni korak
                     - ponoviti znanje o listopadnom i       11.-15.10.2010.
     Šumska (biljna) zajednica
                     vazdazelenom drveću; odrediti razlike
                                            18.- 22.10.2010.
                     između istih; prikupiti podatke oi
 3.
                     fotografije najzastupljenijih vrsta u
        Medvednice
                     našem zavičaju - ukratko ih opisati
                     (smreka, bor, bukva, kesten, hrast, jasen,
                     javor, tisa, lipa); u šetnji Medvednicom
                     uočiti drveće, pokazati ga učenicima te
                     zabilježiti lokaciju pojedine vrste i
                     karakterističan izgled koji daje šumi;
                     uočiti prizemne biljke uz drveće,
                     fotografijom bilježiti svaki radni korak
SKUPINA           TEMA           AKTIVNOSTI              VRIJEME
                                             REALIZACIJE
                    - saznati koje životinje obitavaju na      11.-15.10.2010.
                    Medvednici; podijeliti ih u skupine; ptice,
                                            18.- 22.10.2010.
                    životinje na tlu, životinje u vodi i uz vodu;
 4.
     Životinje Medvednice

                    prikupiti fotografije i ukratko opisati
                    značajke svake pojedine životinje (izgled,
                    stanište, način prehrane, neprijatelje u
                    prirodi); u šetnji upozoriti učenike gdje
                    se koju životinju može vidjeti i kako ona
                    živi; fotografirati staništa i eventualno
                    životinju; uz pomoć geologa shvatiti što
                    su fosili i načiniti u gipsu primjer
                    okamine     nekadašnjih     životinja
                    Medvednice; fotografijom bilježiti svaki
                    radni korak
                    -  tijekom   tjedan   dana  pratiti   11.-15.10.2010.
     Vrijeme i klima Medvednice
                    meteorološke prognoze u svim medijima
                                            18.- 22.10.2010.
                    (radio, novine, TV,Internet); bilježiti
 5.
                    odrednice   koje   čine   prognozu;
                    informirati se kako se mjeri temperatura
                    zraka, jačina i smjer vjetra, količina
                    oborina, oblačnost; u meteorološkoj
                    postaji  uz  Dom    Crvenog  križa
                    svakodnevno mjeriti; temperaturu zraka,
                    temperaturu tla, količinu tekućih
                    oborina;  smjer   i  jačinu  vjetra;
                    fotografijom bilježiti svaki radni korak
                    - saznati što je park prirode te kada je i    11.-15.10.2010.
                    zašto Medvednica proglašena parkom
                                            18.- 22.10.2010.
     Gospodarski

     Medvednice
                    prirode; pronaći podatke o ljudskoj
 6.
      značaj
                    djelatnosti na Medvednici- turizam,
                    športske aktivnosti - skijanje; povezati se
                    sa sedmom skupinom te zajednički
                    prikupiti podatke o rudniku; fotografijom
                    bilježiti svaki radni korak
 SKUPINA      TEMA          AKTIVNOSTI           VRIJEME
                                      REALIZACIJE
                - pročitati legendu o Medvedgradu;    11.-15.10.2010.
                saznati osnovne povijesne podatke o
         Medvedgrada

                                     18.- 22.10.2010.
                Medvedgradu; saznati i zabilježiti
    7.
          Prošlost
                povijesne podatke o rudniku Zrinski,
                njihovom značenju za život ljudi u
                prošlosti; posjetiti rudnik Zrinski i
                usporediti današnje stanje i namjenu sa
                stanjem i namjenim u prošlosti
Prezentacija projekta bit će izvedena djelomično po završetku zadatka za
vrijeme Škole u prirodi, a u potpunosti će sve teme biti prezentirane po
povratku u školu.MEĐUPREDMETNA SURADNJA

Priroda i društvo

  -    Izgled zavičaja- brežuljkasti zavičaj
  -    Podneblje, vremenska obilježja zavičajne regije- podneblje
  -    Moj zavičaj u prošlosti- kulturno- povijesni spomenici zavičaja
  -    Gospodarstvo i kvaliteta okoliša- zaštita i čuvanje okoliša
  -    Strane svijeta- glavne i sporedne strane svijeta
  -    Stajalište i obzor- stajalište, obzor (videokrug, horizont)
  -    Zemljovid- reljef, geografska (zemljopisna) karta- zemljovid RH;
      pokazati na zemljovidu planinu,nizinu, vodu, naselje, prometnicu


Hrvatski jezik
JEZIK: Pisanje velikoga početnoga slova u nazivima voda, uzvisina i ustanova

KNJIŽEVNOST: U gostima kod kume šume, G.Vitez

JEZIČNO IZRAŽAVANJE:

  -  Jezične igre- medvjed, Medvednica, Medveščak....
  -  Procesna drama: Zaštitimo potok Medveščak
  -  Rasprava- rasprava, raspravljanje
  -  Stvaralačko pisanje: Ja sam posljednji medvjed na Medvednici
  -  Opis krajolika (Padine Medvednice)
  -  Čitanje legende Crna kraljica
  -  Izvješćivanje o obavljenome zadatku - izvješćivanje


Matematika

  - jednoznamenkasti, dvoznamenkasti i troznamenkasti broj
  - zbrajanje i oduzimanje troznamenkastog i jednoznamenkastog broja
  - tekstualni i problemski zadatci vezani uz neposrednu stvarnost


Likovna kultura

POVRŠINA - plastička tekstura, površina

Prostorno oblikovanje - modeliranje i građenje - građenje likova od šumskih
plodova

TOČKA I CRTA - kadar, odnos slike i teksta - dizajn, slika, kadar, strip, tekst -
Izrada tematskih plakata

POVRŠINA - visoki, niski, udubljeni reljef - udubljeno/ ispupčeno

Izrada reljefa Medvednice glinamolomGlazbena kultura

Na Sleme, Na Sleme (domoljubna pjesma) - pjevanje
Tjelesna i zdravstvena kultura

  - Preskakivanje preko prirodnih prepreka
  - Penjanje na prirodne prepreke
  - Igre u šumi
  - Hodanje i trčanje
  -
Sat razrednika

  - dogovor o projektu, podjela zadataka
  - vrjednovanje projekta nakon završetka rada.

PLANIRANJE SLOBODNOG VREMENA UČENIKA

  - Za vrijeme održavanja Škole u prirodi učenici će imati slobodno vrijeme
   od 11 do 12, 13 do 14 i od 18 do 19 sati

ODLAZAK U PRIRODU:

  -  posjet kapelicama
  -  posjet rudniku Zrinski
  -  posjet suvenirnici, planinarskim domovima
  -  posjet Telekomunikacijskom tornju
  -  posjet Činovničkoj livadi, žičari


SLOBODNO ORGANIZIRANO VRIJEME U POSLIJEPODNEVNIM SATIMA:

- pedagoške radionice - glazbene

             - plesne
             - scenske
             - literarno - likovne
- športska natjecanja

- priredbe

- čitanje časopisa i knjiga
VEČERNJA DOGAĐANJA:

kulturni i zabavni program - ples

              - pjevanje

              - pričanje šala i viceva

              - imitiranja

              - kvizU realizaciji svega navedenog radit ćemo po pristupu koji će omogućiti učenje
s veseljem i lakoćom. Radit ćemo na razvijanju socijalnih vještina, suzbijanju
agresivnog ponašanja, jačanju samopouzdanja i prijateljstva te samostalnosti
djece.
    OKVIRNI PRIKAZ RASPOREDA AKTIVNOSTI TIJEKOM DANASat                  aktivnosti
7.30- 8.30  Ustajanje, jutarnja tjelovježba

       Uređivanje spavaonica

       Osobna higijena

8.30     Doručak
9.00     Dnevni radni dogovor - upoznavanje s temom rada (što, gdje,
       kako)

                 - osobna priprema za rad

9.00-    Nastava u prirodi
11.00
       - susret s policajcem, doktorom, gorskom sluđbom za
       spašavanje,

11.00-    Slobodno vrijeme:,čitanje,društvene igre, odmaranje, slušanje
12.00    glazbe
12.00    Ručak
13.00-    Slobodno vrijeme: odmaranje,čitanje, društvene igre, literarno
14.15    - likovna radionica
14.15-    Nastava u prirodi
16.00
16.00-    Užina, šetnje, igre u prirodi, športske igre
18.00
18.00-    Slobodno vrijeme: igre u igraonicama, video film, društvene
19.00    igre
19.00-    Večera
20.00
20.00-   Večernja događanja: kulturni i zabavni programi
21.30
21.30    Pripreme za počinak
22.00    Počinak
         TJEDNI PLAN NASTAVNIH JEDINICA

 NASTAVNI           NASTAVNA JEDINICA            BROJ

 PREDMET                               SATI

 HRVATSKI   1. Opisivanje krajolika Padine Medvednice- govorna   6
        i pismena vježba
  JEZIK
        2. Grigor Vitez, U gostima kod kume šume - obrada

        3. Jezične igre - medvjed, Medvednica...

        4.Čitanje legende Crna kraljica

        5. Stvaralačko pisanje: Ja sam posljednji medvjed na
        Medvednici

        6. Procesna drama: Zaštitimo potok Medveščak

 LIKOVNA   Točka i crta - kadar, odnos slike i teksta- dizajn,   1
        slika, kadar, strip, tekst- Izrada tematskih plakata
 KULTURA

 GLAZBENA   Pjevanje: „Na Sleme, na Sleme“             1

 KULTURA
MATEMATIKA      1. Zbrajanje i oduzimanje troznamenkastog i      3
           jednoznamenkastog broja

           2. Zadatci zadani riječima

           3. Problemski zadatci

 PRIRODA I     1. Strane svijeta, stajalište i obzor         3

  DRUŠTVO      2. Medvednica - izgled zavičaja - reljef, biljni i
           životinjski svijet, šuma u jesen

           3. Medvednica u prošlosti, zaštita i čuvanje okoliša

    TZK      1. Igre u prirodi                   3
           2. Igre u prirodi
           3. Igre u prirodi
    SAT      U gostima kod kume šume                1

RAZREDNIKA
učiteljice:

1. smjena (11.-15.10.2010.):  Mirela Blažević    Katarina Rajković

                Vesna Dukić      Marija Mustapić2. smjena (18.-22.10.2010.):  Silvana Bošnjak    Slavica Krišto
        ŠKOLA U PRIRODI
          4.RAZREDI
         IZVEDBENI PLAN I PROGRAM
razdoblje: 27. 9. 2010. – 1. 10. 2010.
mjesto: Hostel Villa Rustica u Novom Vinodolskom
odjeli i voditelji:
    4. A – Ksenija Šturlić -Tupek
    4. B – Ivana Rešetar
    4. C – Lucija Jakešević
    4. D – Irena Kolar
    4. E – Dubravka Ljubičić
            RASPORED BORAVKA – OBRAZLOŽENJE


     Trajanje Škole u prirodi je pet dana, od ponedjeljka do petka. Tjedni raspored
boravka Škole u prirodi uvjetno je podijeljen u tri dijela:
polazak (ponedjeljak) posebno odabranim putem, prema odgovarajućem planu i programu
nastavnog predmeta Priroda i društvo za 4. razred osnovne škole (prirodni krajolici
Hrvatske – nizinsko – brežuljkasti, gorski, primorski); boravak (utorak – četvrtak) uz
raspored kojega ćemo razraditi u nastavku, te povratak (petak).
     Raspored boravka Škole u prirodi načelno je podijeljen u četiri osnovna dijela:
ODGOJNI, OBRAZOVNI, SPORTSKO – REKREACIJSKI i KULTURNO – ZABAVNI.
     Ovi dijelovi se strogo ne odvajaju. Oni se neprestano isprepliću tijekom trajanja Škole
u prirodi, na putu, u hostelu, na šetnjama i izletima, posjetima pojedinim mjestima,
objektima, pri promatranju, učenju, spoznavanju novih sadržaja, u igri, sportu, zabavi,
druženju, življenju.
     Zbog lakšeg planiranja dnevni raspored boravka možemo podijelili smo na sljedeći
način:


ODGOJNI DIO – prožima svo vrijeme boravka – na putovanju do odredišta (ponašanje pri
odlasku – pozdravljanje s roditeljima i drugima, spremanje prtljage u autobus i smještanje
na sjedišta, ponašanje u slučaju putne bolesti, ponašanje u autobusu prema vozaču i
suputnicima, ponašanje na stajalištima, promatranje okoline i krajeva kojima se putuje...),
pri dolasku u hostel (pozdravljanje i upoznavanje s domaćinima, smještanje u spavaonice,
odnos prema svojim i tuđim stvarima, potrebama, željama i zahtjevima, pozdravljanje
odraslih, posebice pri prvom susretu u danu ili prvom susretu uopće), tijekom boravka u
Školi (ponašanje u spavaonici, u sanitarnim i garderobnim prostorima, održavanje higijene
tijekom cijelog dana, te higijene životnih prostora, učionica, parkova, igrališta i okoliša,
ponašanje tijekom obroka – pri ulasku u blagavaonicu, za stolom, odnos prema učitelju,
odraslima koji rade u blagavaonici i kuhinji, onima koji brinu za druge oblike ugodnog i
korisnog boravka u Školi, odnos prema drugim učenicima za stolom i u blagavaonici, odnos
prema jelu i opremi, način uzimanja hrane, ostavljanja, gađenja, posebne ishrane).
OBRAZOVNI DIO – načelno se odvija u prijepodnevnim satima između doručka i ručka i u
poslijepodnevnim satima u vidu šetnje i obilaska mjesta, kraja, pohoda u prirodu, izleta,
nastave na otvorenom, u prirodi, uz obalu, na plaži, ali i u svakoj drugoj prigodi tijekom
boravka u Školi. Pripremile smo se za ovaj dio programa sukladno nastavnom planu i
programu za 4. razred osnovne škole. Dio obrazovnih sadržaja provodi se u predvečerje,
između sportsko – rekreacijskih programa i večere, nazvali smo ga DNEVNIK. To su
razgovori o onome što je tijekom dana viđeno, učinjeno, doživljeno, naučeno, zapamćeno.
Tada se mogu koristiti učionice ili drugi prikladni prostori (zbog koncentracije, namještaja,
pomagala).


SPORTSKO REKREACIJSKI DIO – planiran je za poslijepodnevne sate, između kraćeg
poslijepodnevnog odmora nakon ručka predviđenog za pojedinačne slobodne programe
učenika – pisanje razglednica, pisama i dnevnika, pričanje, čitanje, društvene igre ili
odmaranje. Uključuje sadržaje koji odgovaraju Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Likovnoj i
Glazbenoj kulturi u redovitoj nastavi, ali i više. Tako se u sportskim programima nude
momčadski sportovi i igre – graničar, košarka, nogomet te igre u prirodi (igre bez granica,
tenis, stolni tenis).
KULTURNO – ZABAVNI DIO – odvija se poslije večere organiziranjem tematskih programa u
trajanju od tridesetak – četrdesetak minuta, a koji uključuju večer dobrodošlice (Tko smo ?
Što smo? Gdje smo?) natjecanja u plesu, pjevanju, znanju, izbor za miss i mistera... Večernji
program završava zajedničkim plesom i zabavom, te čitanjem priča za laku noć ili
prikazivanjem crtanih filmova.
           ODGOJNO – OBRAZOVNA POSTIGNUĆACILJ:
Škola u prirodi omogućit će učenicima upoznavanje glavnih prirodno-zemljopisnih,
povijesnih i kulturnih obilježja primorskoga kraja kao i načina života ljudi.
Plan i program je prilagođen i usklađen sa sadržajima nastavnog plana i programa.

  1. HRVATSKI JEZIK
     JEZIČNO IZRAŽAVANJE:
      More me dočekalo
      Morski krajolik – opis krajolika
      Pisanje razglednice
      Ključni pojmovi: pripovijedanje, sastavak (uvod, glavni dio, zaključak),
       događaj, likovi, razglednica
     Postignuća: razvijanje usmenog i pisanog izražavanja učenika,
     samostalno stvaranje priče i pisanje sastavka na zadanu temu,
     ponoviti pisanje razglednice poštujući uljudbena pravila i formu,
     prepoznavanje i izdvajanje riječi čakavskoga narječja
     KNJIŽEVNOST:
      M. Bjažić: Dupin
     Ključni pojmovi: pripovijetka
      Postignuća: imenovati i razlikovati osnovna obilježja pripovijetke
     MEDIJSKA KULTURA.
Film: B. Marjanović: Mala čuda velike prirode (izbor)
       Ključni pojmovi: dokumentarni film
Postignuća: primanje primjerenih
dokumentarnih filmova (ekološkoga sadržaja,
zavičajna tematika) primjerenih učeniku; zamijetiti
osnovna obilježja dokumentarnoga filma.


  2. MATEMATIKA
      MNOŽENJE I DIJELJENJE BROJEVA DO 1000- ponavljanje i vježbanje
     Ključni pojmovi: pisano množenje, pisano dijeljenje
       Postignuća:ovladati postupkom pisanoga množenja dvoznamenkastoga broja
       jednoznamenkastim, ovladati postupkom pisanoga dijeljenja
       troznamenkastoga broja jednoznamenkastim
      ZADATCI ZADANI RIJEČIMA- ponavljanje i vježbanje
     Ključni pojmovi:pisano zbrajanje i oduzimanje, pisano množenje i dijeljenje
     Postignuća: ovladati postupkom pisanoga zbrajanja,oduzimanja,
  množenja i dijeljenja, ovladati postupkom rješavanja zadataka zadanih
  riječima.
     IZVOĐENJE VIŠE RAČUNSKIH RADNJA- ponavljanje i vježbanje
     Ključni pojmovi: redoslijed izvođenja računskih radnja,uporaba zagrada
      Postignuća: ovladati postupkom pisanoga zbrajanja, oduzimanja,
     množenja i dijeljenja te redoslijeda izvođenja računskih radnji
3. PRIRODA I DRUŠTVO
    Povijesne i kulturne znamenitosti primorskog kraja; Upoznajmo Novi
     Vinodolski,
     Ključni pojmovi:grad, selo, kulturno-povijesni spomenici, pučki običaji
     Postignuća: promatranjem neposredne stvarnosti usvojiti znanja o životu
     ljudi u primorskim krajevima; usvajanjem znanja o primorskom kraju, razvijati
     ljubav prema domovini
    Važnost Jadranskog mora za Republiku Hrvatsku
    Ključni pojmovi: životni uvjeti, grad, selo, gospodarske djelatnosti
      Postignuća:usvojiti znanja o prirodno-zemljopisnim obilježjima Jadranskog
     mora i hrvatskih otoka, gospodarstvu primorskih krajeva (turizam, vinarstvo,
     maslinarstvo, ovčarstvo...), naseljima u primorskim krajevima
    Živa bića u moru i uz more
    Ključni pojmovi: životna zajednica, životni uvjeti
      Postignuća: izvanučioničnom nastavom omogućiti učenicima promatranje i
      proučavanje živih bića i pojava u neposrednoj stvarnosti,
      pažljivim promatranjem i proučavanjem usvojiti znanja o živom svijetu u
      primorskoj vazdazelenoj šumi i životinjama u moru i uz more,
      razvijati ekološku svijest učenika kroz promatranje netaknute i sačuvane
      prirode
    Povijesno-kulturne znamenitosti primorske Hrvatske
    Ključni pojmovi: kulturno-povijesni spomenici, pučki običaji
      Postignuća: usvojiti znanja o povijesnim i kulturnim znamenitostima u
      primorskoj Hrvatskoj

2. LIKOVNA KULTURA
    OBLIKOVANJE NA PLOHI - Morski krajolik (pastele)
    Ključni pojmovi: nijanse boja, kompozicija
     Postignuća: istražiti nijanse boja ( ton, vrsta, čistoća)
3. GLAZBENA KULTURA
    PJEVANJE: Maestral
     Ključni pojmovi: pjesma kao takva.
     Postignuća: lijepo izražajno pjevanje, prepoznavanje i razlikovanje melodije,
     ritma, tempa i dinamike

4. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
    AKTIVNOSTI: IGRE ( Graničar – natjecanje), HODANJE
     - razvijati sportski duh kod djece
     -šetnjama, boravkom u prirodi i svakodnevnim vježbanjem na
      otvorenom pojačati utjecaj pogodne klime primorskih krajeva na
      kardio-vaskularni sustav učenika
     -slobodnim sportskim aktivnostima utjecati na opće zdravstveno
      stanje učenika

5. SAT RAZREDNIKA I SLOBODNO VRIJEME UČENIKA
    Zajedničko druženje i provođenje vremena
     -razvijati osjećaj zajedništva, pripadnosti grupi
     -razvijati osjećaj prijateljstva i povjerenja među učenicima
     -razvijati ljubav prema domovini
     TJEDNI PLAN BORAVKA UČENIKA

PONEDJELJAK
9,00    Polazak ispred škole
11,00 –   Program škole u prirodi- Senj
12,30
Oko 13,00  Dolazak u hostel, smještaj u sobe, upoznavanje s kućnim
      redom
14,00    Ručak
14,00 –   Popodnevni odmor
15,30
15,30    Užina
16,00 –   Škola u prirodi uz more
18,00
19,00    Večera
20,00 –   Športsko- zabavni program
22,00
22,00    Spavanje

UTORAK
8,00     Buđenje , jutarnja higijena, tjelovježba
8,30     Doručak
9,00     Pregled soba
9,30     Izlet u Vrbnik
13,00     Ručak
14,00 –    Popodnevni odmor
15,30
15,30     Užina
16,00 –    Škola u prirodi uz more
18,00
19,00     Večera
20,00 –    Zabavni program- modna revija
22,00
22,00     Spavanje

SRIJEDA
8,00     Buđenje , jutarnja higijena, tjelovježba
8,30      Doručak
9,00      Pregled soba
9,30      Program škole u prirodi: šetnja do centra Novog Vinodolskog,
        posjet crkvi i muzeju
13,00     Ručak
14,00 –    Popodnevni odmor
15,30
15,30     Užina
16,00 –    Škola u prirodi uz more
18,00
19,00     Večera
20,00 –    Zabavni program- najljepša frizura
22,00
22,00     Spavanje
ČETVRTAK
7,30      Buđenje , jutarnja higijena, tjelovježba
8,00      Doručak
8,30      Pregled soba
9,00 – 16,00  Program škole u prirodi – Crikvenica
16,30 –    Popodnevni odmor
17,30
17,30 –    Šetnja uz more
19,00
19,00     Večera
20,00 –    Turbo limach show
22,00
22,00     Spavanje

PETAK
7,30      Buđenje , jutarnja higijena
8,00      Doručak
8,30      Pregled soba
9,00      Odlazak u Zagreb
Oko 13.00   Dolazak u Zagreb
      PROGRAM ŠKOLE U PRIRODI

  DAN         DOBA DANA     NASTAVNI SADRŽAJ


PONEDJELJAK       PRIJEPODNE  - izvanučionična nastava-
                   Senj

            POSLIJEPODNE  Hrvatski jezik- Pisanje
                   sastavka: More me dočekalo
                   Glazbena kultura- Maestral-
                   pjevanje
 UTORAK        PRIJEPODNE   -izvanučionična nastava:
                   Vrbnik
                   Priroda i društvo- Važnost
                   Jadranskog mora
            POSLIJEPODNE  Matematika – Množenje i
                   dijeljenje brojeva do 1 000
                   (vip)
                   Hrvatski jezik- Pisanje
                   razglednice
                   Tjelesna i zdravstvena
                   kultura- Šetnja i igre uz more
 SRIJEDA        PRIJEPODNE   -šetnja Novim Vinodolskim,
                   posjet crkvi i muzeju
                   Priroda i društvo- Povijesne i
                   kulturne znamenitosti
                   primorskog kraja ( Novi
                   Vinodolski)
            POSLIJEPODNE  Hrvatski jezik- Morski
                   krajolik- opis krajolika
                   Likovna kultura- Morski
                   krajolik- pastel
                   Matematika- Zadatci zadani
                   riječima(vip)
 ČETVRTAK        PRIJEPODNE  -izvanučionična nastava:
                   Crikvenica ( Aquarium)
                   Priroda i društvo- Živa bića u
                   moru i uz more
                   Hrvatski jezik - M. Bjažić:
                   Dupin
                     POSLIJEPODNE       Matematka-Izvođenje više
                                  računskih radnja(vip)
                                  Tjelesna i zdravstvena
                                  kultura- Graničar- natjecanje
                                  Hrvatski jezik- dokumentarni
                                  filmB. Marjanović: Mala čuda
                                  velike prirode (izbor)
      PETAK             PRIJEPODNE        Sat razredne zajednice- Kako
                                  smo se proveli


Plan i program podložan je izmjenama zbog meteoroloških i organizacijskih okolnosti.

           ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA


    Slobodno vrijeme provodit će se ciljano kako bi se zadovoljile socijalne potrebe
učenika za ostvarenjem u skupini vršnjaka.
U jutarnjim satima provodit će se uglavnom natjecanja u znanju ističući odgojno- obrazovnu
komponentu te natjecanja u spretnosti, brzini kojima će se utjecati na opće zdravstveno
stanje učenika koristeći blagodati klime Hrvatskoga primorja.
Poslijepodnevni sati predviđeni su za odmor nakon ručka kroz statičke aktivnosti.
Slobodno vrijeme u večernjim satima zamišljeno je kao provođenje različitih aktivnosti s
naglaskom na opuštanje i zabavu ne isključujući odgojna postignuća.Jutarnji sati:

    Natjecanja u znanju (primorski krajolik- pred zemljovidom; biljke i životinje
    primorskog kraja…) – Najslabija karika
    Natjecanja u spretnosti (štafetne igre, igre u moru i uz more, turnir u graničaru,
    nogometu, košarci…)
    Šetnje uz more, šetnja Novim Vinodolskim
    Vožnja brodom
    Društvene igre po želji učenika


Poslijepodnevni sati:

    Šetnje uz more
    Pisanje razglednica roditeljima i prijateljima, telefoniranje
    Risanje i slikanje
    Društvene igre unutar odmarališta i na plaži

Večernji sati:
   Pjevanje
   Turbo limach show
   Izbor za miss i mistera
   Ples i igre
   Modna revija
   Izbor najbolje frizure
   Natjecanja u spretnosti( po željama učenika)
   Filmske večeri


učiteljice:

Ksenija Šturlić- Tupek, 4. A
Ivana Rešetar, 4. B
Lucija Jakešević, 4. C
Irena Kolar, 4. D
Dubravka Ljubičić, 4. E
PRILOZI


  1.  Obrazac suglasnosti roditelja
  2.  Broj učenika svih razrednih odjela


Prilog 1

Svojim potpisom potvrđujem suglasnost da _________________________________
                           (ime i prezime učenika)
bude polaznik Škole u prirodi u Novom Vinodolskom od 27.9. do 1.10. 2010. godine u
pratnji učiteljice ______________________________________.


Također sam suglasan/suglasna da tijekom trajanja Škole u prirodi u pratnji učiteljice
posjeti tvrđavu Nehaj i Gradski muzej Senj, Vrbnik na otoku Krku (brodom), Crikvenicu
(Aquarium) te Narodni muzej i galeriju Novi Vinodolski.                            ______________________
                            (potpis roditelja/staratelja)

Prilog 2

                      BROJ UČENIKA


Razred       Učiteljica         Ukupan broj     Dječaci    Djevojčice
                         učenika
 4.a    Ksenija Šturlić- Tupek         23         14        9
 4.b      Ivana Rešetar           26         15        11
 4.c      Lucija Jakešević          25         16        9
 4.d       Irena Kolar            25         15        10
 4.e     Dubravka Ljubičić           27         16        11
          ukupno:            126         76        50
             TERENSKA NASTAVA


RAZRED  MJESTO           VRIJEME  VODITELJI              NAPOMENA

 1.a  JEDNODNEVNI IZLET -          Majda Bučanec
  b  Zagreb i okolica           Alma Kožul Sladić ; Sandra Dandić
  c   posjeti kazalištu, kinu   svibanj
                        Jasna Pastulović
  d   itd.
                        Marina Antonić; Tomislav Gojanović
  e
                        Ivana Sabljo

 2.a                svibanj  Ivana Horvat Dujmović
  b  JEDNODNEVNI IZLET           Marcela Bačanek
  c   ( seos.dvorište )
                        Vesna Krapec
  d   posjet kazalištu,t.n. -
  e   prometnice              Marina Kušt
                        Ana Marelja;ljerka Matanić


 3.a  JEDNODNEVNI IZLET      svibanj  Silvana Bošnjak
  b   ( eko-selo )             Slavica Krišto;
  c   t.n. - obilazak gornjeg        Mirela Blažević
  d   grada
                        Katarina Rajković
  e   - škola u prirodi -
  f   Sljeme                Vesna Dukić

                        Maja Lisac; Marija Mustapić 4.a                svibanj  Ksenija Šturlić-Tupek
  b  JEDNODNEVNI IZLET-          Ivana Rešetar
  c   ( Zagorje )
                        Lucija Jakešević
  d   posjeti kazalištu
  e   ,muzejima               Irena Kolar
     - škola u prirodi –          Dubravka Ljubičić
     N. Vinodolski
     kazališta, kina ,sportske
     priredbe
 5.a  JEDNODNEVNI IZLET -     svibanj  Marina Šegota Marinić
  b  ( Međimurje )             Ana Kordić
  c  kazališta, kina ,sportske
                        Tihana Banko
  d  priredbe
                        Gordana Hegedić
 e                     Marija Sertić
6.a  JEDNODNEVNI IZLET -     svibanj  Mladen Klaić
 b  ( Slavonija )             Krešimir Kuharić
 d  kazališta ,kina, sportske       Ruža Pašalić Milanović
 c  priredbe
 e                     Martina Ivoš
                      Suzana Zamberlin
7.a  JEDNODNEVNI IZLET -     svibanj  Ana Radoš
 b  (Plitvička jezera,     lipanj  Ankica Bilić
 c  Lipa,Sljeme)
                      Katarina Hrgović
 d  kazališta, kina ,sportske
 e  priredbe               Sanja Bakalović
    - višednevne ekskurzije       Ana Sušac
   - Hrvatska
8.a  JEDNODNEVNI IZLET -     svibanj  Andrijana Lovrić Prlić  U slučaju
 b  (Slavonija ,Vukovar)                      nemogućnost
                      Vesna Vujević
 c  kazališta, kina ,sportske                   i realizacije,
 d  priredbe               Slavica Grubišić     destinacija se
                                   može
                      Suzana Ivančić
                                   mijenjati.
              IZVANUČIONIČKA NASTAVA


RAZRED  SADRŽAJ             MJESTO       VRIJEME     VODITELJ
     Promet u naselju         Brestje       Rujan
     Jesen u prirodi         Park Maksimir    Listopad
  I.
     Kazališna predstava       Kazalište      Prosinac
  a
  b   Kino predstava          Cinestar      Rujan
  c   Kazališna predstava       Prostor škole    Listopad     Učiteljice I.
  d   Pozdrav zimi           Brestje       Prosinac     razreda
  e
     Športske aktivnosti na snijegu  Igralište      Veljača
     Pozdrav proljeću         Grad mladih     Travanj
     Kazališna predstava       Kazalište      Veljača
     Likovna radionica        Okoliš škole    Ožujak
     Priroda oko nas         Okolica Zagreba   Lipanj
  II.  Pozdrav jeseni          Grad mladih     Rujan
  a   Prometnice Grada Zagreba     Sesvete-Zagreb   Ožujak/travanj
  b
     Kazališna predstava       Kazalište      Prosinac
  c                                      Učiteljice II.
  d   Kino predstava          Cinestar      Studeni     razreda
  e   Vode u zavičaju         Okolica Zagreba   Veljača/ožujak
     Pozdrav proljeću         Brežuljkasti kraj  Travanj
     Posjet muzeju/galerijiu     Zagreb       Svibanj
 III.  Muzej Grada Zagreba       Gornji grad     Ožujak
  a   Jesen; orijentacija u prostoru  Okolica Zagreba   Rujan
  b                                      Učiteljice
     Kazališna predstava       Kazalište      Studeni
  c                                      III.
  d   Kazališna predstava       Kazalište      Svibanj     razreda
  e   Zima u planini          Sljeme       studeni
  f   Dani kruha            Škola        Listopad
     Zagreb: Gradec i Kaptol     Grad Zagreb     Ožujak
     Priroda oko nas, vode      Okolica Zagreba   Travanj
     Božićna radionica        Školski prostori  Prosinac
 IV. a  Škola u prirodi –        N.Vinodolski    listopad
  b
  c   Kino predstava          Cinestar      Prosinac     Učitelji IV.
  d                                      razreda
  e
        PROJEKTI OŠ BRESTJE ZA ŠK. GOD. 2010./2011.
RED. BR.  TEMA PROJEKTA                NOSITELJ PROJEKTA    TERMIN PROVOĐ.


 1.    Međunarodna suradnja            Tihana Banko       Tijekom šk. godine

 2.    Bajkaonica i likovna radionica u školskoj  A. B. Kljajo       Tijekom šk. godine
      knjižnici za učenike 1. i 2. razreda
 3.    Dramska igra za djecu imlade,za       A. B. Kljajo       Tijekom šk. godine
      učenike od 5. do 8. raz.
 4.    Robotika u nastavi teh. kulture       Ksenija Datković     Tijekom šk. godine

 5.    Međupredmetna suradnja 4.raz.        Dubravka Ljubičić    Tijekom šk. godine

 6.    Rad s djecom s poremećajem u        Romana Oreč       Tijekom šk. godine
      ponašanju i ličnosti
 7.    Program prevencije o ovisnostima      Aleksandra Podobnik   Tijekom šk. godine

 8.    Školski slatki dan             Aktiv Kem. i Biologije  Tijekom šk. godine


 9.    Uzgoj cvijeća                Aktiv Kem. i Biologije  Tijekom šk. godine


 10.    Medupredmetna suradnja 3.raz.        Vesna Dukić       Tijekom šk.godine
    PROGRAM I KALENDAR NATJECANJA U ŠKOLSKOJ 2010./2011. GODINI
SADRŽAJ                      VRIJEME          NOSITELJ
Među razredno prvenstvo u nogometu IV.-VIII.   Svibanj          Sani Markoč

Gradsko prvenstvo u košarci V. – VIII.      Rujan – prosinac     Sani Markoč
Prvenstvo Grada Zagreba u rukometu        Rujan-svibanj       Mrija Nemet
Među razredno natjecanje u odbojci Ž. VI – VIII  Svibanj          Tihana Orlović
razreda                                   Vlatka Sertić-
Natjecanje učenika “engleske i njemačke      Svibanj          Vrtarić
smjene” povodom Dana škole                         Mrija Nemet

Utrka “Ulicama grada” – učenici i učenice VIII  Svibanj          Mrija Nemet
razreda                                   Renata Flajhar
                                      Sani Markoč
Svjetski Dan športa – nogomet i atletika     Svibanj
Plivanje ekipno i pojedinačno           Prema kalendaru ŠŠK    Mrija Nemet
Skijanje                     Prema kalendaru ŠŠK
                                      Sani Markoč
Nogomet                      Prema kalendaru ŠŠK
Odbojka                      Prema kalendaru ŠŠK    Mrija NemetNatjecanja u znanju, susreti i smotre učenika održat će se prema kalendaru Agencije za
odgoj i obrazovanje.
  PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE

 Zadaće profesionalnog informiranja i usmjeravanja ostvaruju se u nastavi svih predmeta,
izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, naprednim grupama i izbornim programima.
Izvršitelji ovih zadaća su učitelji prema svojem tjednom i godišnjem zaduženju.


Posebne aktivnosti na profesionalnom informiranju i usmjeravanju planiraju se za VII. i VIII.
razred. Izvršitelj ovih zadaća je pedagog.RED. BROJ              SADRŽAJ RADA               VRIJEME

  1.    Prisustvovanje radnim dogovorima u Zavodu               X
  2.    Distribucija informativnih materijala o srednjoj školi       IX – VI
  3.    Predavanje na satu razrednika o srednjoj školi            XI
  4.    Izbor zanimanja – predavanje za učenike 8. razreda i roditelje    II

  5.    Anketiranje učenika 8. razreda o izboru zanimanja           I
  6.    Identifikacija učenika sa suženim izborom zanimanja         XI
  7.    Prikazivanje filmova na zadanu temu                 IV
  8.    Individualni razgovori s učenicima i roditeljima          IX – VI
  9.    Organizacija posjeta srednjim školama                 V
         PLAN BRIGE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I
          EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKAMJESEC          SADRŽAJ RADA               NOSILAC
                                 AKTIVNOSTI
 IX   Planiranje pregleda i cijepljenje učenika    Školski liječnik
     Roditeljski sastanci 1.r (Zdravlje djece)    Školski liječnik
     Provjera plivanja učenika 1. razreda      Razrednici 1. razreda

  X   Prehrana učenika (brojno stanje učenika)    Ravnatelj
     Socijalno ugroženi učenici           Pedagog,
     Akcija CK „Zagrepčani Zagrepčanima“       Voditelj PCK

 XI   Sistematski pregled učenika           Liječnik, Pedagog, Razrednik
 XII   Mjesec borbe protiv ovisnosti – trajna akcija  Pedagog
                             Vanjski suradnici
  I   Zimovanje učenika (po želji roditelja)     Vanjski suradnici
  II   Sistemski pregledi               Školski liječnik
 III   Ekologija – trajna akcija            Učitelji biologije
 IV   Obilježavanje Dana planete Zemlja        Školski liječnik
     Sistemski pregledi i predavanja za učenike   Svi nastavnici
  V   Uređenje škole i sadnica u školi        Grupa ekologija
     Natjecanje iz biologije             Učitelji biologije
 VI   Ljetovanje socijalno ugroženih učenika     Učitelji RN, PN
Napomena: Navedene trajne akcije provode se tokom cijele školske godine u naročito
značenje dobivaju u naznačenim mjesecima.
         PROGRAM SPECIFIČNIH I PREVENTIVNIH MJERA


Red.  Sadržaj               Broj uč.  Vrijeme     Mjesto    Izvršioci
Broj
1.   Sistematski pregledi prije upisa  134    IV. – VI. mj.  Škola    Školska liječnica
    u I. razred
2.   Sistematski pregled učenika     300    IV. – VI. mj.  Škola    Školska liječnica
    V. I. VIII. razreda
3.   Namjenski pregled na zahtjev          IV. – VI. mj.  Škola    Školska liječnica

4.   Screeninzi: sluh VII. razred, vid  370    IV. – VI. mj.  Škola    Školska liječnica
    III. razred, kralježnica VI.
5.   Pregled radi utvrđivanja            IV. – VI. mj.  Škola    Školska liječnica
    sposobnosti za nastavu TZK
6.   Cijepljenje učenika:        280    IV. – VI. mj.  Škola    Školska liječnica
    I. i VIII. DI-TE + POLIO      263
    II. i VII. TBC – BCG        142
    VI. Hepatitis B
7.   Kontrolni pregledi               IV. – VI. mj.  Škola    Školska liječnica
8.   Savjetovališni rad               IV. – VI. mj.  škola    Stručne službe
9.   Predavanja i tribine              IV. – VI. mj.  Škola    Stručne službe
10.  Obilasci škole i ŠMK              IV. – VI. mj.  Škola    Stručne službe
11.  Utvrđivanje primjerenog oblika         IV. – VI. mj.  škola    Stručne službe
    školovanja – rad u komisiji

12.  Roditeljski sastanci, sjednice         IV. – VI. mj.  Škola;    Razrednici,
    tijela škole po potrebi,
    individualni kontakti s
    djelatnicima
    škole


    Preventivne mjere na zaštiti zdravlja učenika provode se u suradnji i prema programu
    Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba, Služba za školsku medicinu, Odjel Sesvete
         PROGRAM PREVENCIJE NASILJA U ŠKOLI                 CILJEVI

Organiziranim suprotstavljanjem nasilju stvarati sigurnije
okruženje za odrastanje i učenje djece i mladih

    Razvijanje zdravih stilova života i okretanje pozitivnom vrijednostima
    Smanjivanje interesa mladih za neprihvatljive oblike ponašanja
    Razvijanje i poticanje samopoštovanja i samosvjesnosti učenika
    Razvijanje dvosmjerne komunikacije i interakcija svih sudionika programa
    Osnaživanje učenika i učitelja poboljšanjem kvalitete nastave i odgojnih
    postupaka                 CILJANE GRUPE

- učenici
- roditelji
- učitelji
                 NOSITELJI

-Školsko povjerenstvo
-Razrednici i ostali učitelji
-Stručni tim škole
-Učenici
-Roditelji
-Ostali djelatnici škole                PROVEDBA
 SADRŽAJ RADA                IZVRŠITELJI               ROK1. Imenovanje stručnog tima za izvedbu,   ravnatelj
provođenje i evaluaciju programa       stručni tim škole            rujan
2. Razrada nacrta Programa u         stručni suradnik
provedbeni program rada           roditelji

RAD S UČENICIMA

SVI NASTAVNI PREDMETI
Poticati kreativne aktivnosti i stvaralaštvo svi učitelji koji izvode ove programe  kroz
učenika kroz dodatnu i izbornu nastavu, pedagog                   školsku godinu
programe slobodnog vremena, susrete,     defektolog
radionice.

SATOVI RAZREDNIKA

Uključiti teme koje navode učenike na    razrednici               kroz
razmišljanje o sebi, stvaranju pozitivnih  školski pedagog             školsku godinu
moralnih vrijednosti i odnosa s obitelji
i okolinom. Posebice raditi na jačanju
pozitivnih oblika afirmacije učenika uz
pomoć modela samovrednovanja
«Vrijednosna nit».


RADIONICE STRUČNIH
  SURADNIKA

  - Razred kao terapijska zajednica
Potaknuti skrb razreda o rizičnim učenicima,
razgovor o uspjehu i neuspjehu, razvijanje
pozitivne slike o sebi, razvijanje empatije i
 pozitivnih formi ponašanja djece
  - Edukacijska grupa –
  rad u radionicama

  - Integracija djece s posebnim
  potrebama u razrednu i školsku
  zajednicu

  -  Pomoć u rješavanju kriznih
  situacija i pronalaženju načina za
  prihvatljivo samopotvrđivanje

  -  Trijaža, prepoznavanje i praćenje
  -  odgojno-obrazovno zapuštene
    ili ugrožene djece
  -  djece iz rizičnih obitelji
  -  zapuštene ili zlostavljane djece

RAD S UČITELJIMA                     stručni suradnici
Organizirati program stručnog usavršavanja                     kroz cijelu
kroz predavanja, radionice, seminare,  vanjski suradnici             školsku godinu
savjetovanja

RAD S RODITELJIMA


Otvoreni sat, savjetovališta, tematski rodi- učitelji
teljski sastanci, predavanja i radionice   stručni suradnici

OSTALI DJELATNICI ŠKOLE


  -  Dežurstvo na ulazu u školu      administrativno i tehničko osoblje školekroz cijelu
  -  Pomoć u provedbi programa                          školsku godinu

EVALUACIJA


Izrada upitnika za procjenu provedbe   Tim za kvalitetu            rujan
  Programa rada s učenicima, učiteljima učitelji
  i roditeljima                                 listopad
                     stručni suradnici
Provedba upitnika za evaluaciju rada                       lipanj

Izvješće na Učiteljskom vijeću
     PLAN HUMANITARNIH AKCIJA UČENIKA I ZAPOSLENIKA


Vrijeme realizacije      Mjesto realizacije  Učitelji nositelji  Koordinator
                          aktivnosti      aktivnosti

1.listopada 2010.       Klub starijih osoba  Mrela Blažević,   Časna Matija
Međunarodni dan starijih   Brestje        Marija Cvitanović
osoba
               Dom za stare i    Marija Cvitanović  Časna Matija
               nemoćne Brestje    Ankica Tomić


3.prosinca 2010. god.     Dom invalida ili              Časna Matija
Međunarodni dan osoba s    neka druga
invaliditetom         ustanova

6.prosinac 2010. god. Sveti  OŠ Brestje      Svi učitelji     Časna Matija
Nikola i Božić
Pokloni i prodajna akcija
učeničkih radova .
Pokloni za djecu branitelja
11. veljače 2011. Svjetski  Dječija bolnica ili  Marija Cvitanović  Časna Matija
dan bolesnika         neka druga
               ustanova


15.travanj 2011.god.     OŠ Brestje      Svi učitelji     Časna Matija
Uskršnji blagdani
Pokloni i prodajna akcija
učeničkih radova .
Pokloni za djecu branitelja
4. lipnja 2011. god.     Dom u Nazorovoj    Slavica Marković   Časna Matija
Međunarodni dan djece     ili neka druga
žrtava agresije        ustanova
SURADNJA SA OSTALIM ŠKOLAMA NA NIVOU GRADSKE ČETVRTI SESVETA

Ovaj vid suradnje ostvaruje se kroz Aktive ravnatelja, pedagoga, učitelja, Vijeća učenika

Razmjena informacija po pojedinim pitanjima bitnim za realizaciju
odgojno-obrazovnog rada u školi.
Sa srednjim školama suradnja se ostvaruje u svrhu profesionalnog informiranja učenika/učenica
(organiziranje predavanja, informacije o planu upisa itd.).

MEĐUNARODNA SURADNJA ŠKOLA
Ostvariti jednu međunarodnu suradnju među školama – u šk.god. 2009./2010.

Učenici,učitelji – razmjena iskustava,prijateljstvo među narodima,promocija hrvatskog školstva,kulture,običaja………
SURADNJA SA CENTAROM ZA SOCIJALNU SKRB SESVETE

Suradnja sa centrom u cilju pomoći učenicima/učenicima i roditeljima pri pojavi delikventnog
ponašanja, kada nema suradnje sa roditeljima (rastavljenih roditelja, djeca bez jednog ili oba
roditelja), pojave krađa, nasilnog ponašanja itd.,SURADNJA SA DOMOM ZDRAVLJA SESVETE

Suradnja putem redovnih sistematskih pregleda i cjepljnje učenika/učenica.

Suradnja u svrhu kategorizacije učenika/učenica i rekategorizacije (učenici koji teže napreduju u
redovnoj nastavi).


SURADNJA SA MEDIJIMA – DJEČJI ŠKOLSKI ČASOPISI

Ova suradnja ostvarit će se u smislu sudjelovanja naših učenika/učenica u oblasti likovnog i literarnog
stvaralaštva i slanja radova u dječje časopise. Evidencija o ovom voditi će se u Ljetopisu škole.PO POTREBI ŠKOLA ĆE IMATI SURADNJU I SA:

 1. SAVJETOVALIŠTEM ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ I PODRŠKU

 -  realizacija programa pomoći djeci
 -  pomoć djeci sa postraumatskim simptomima, teškoćama u adaptaciji itd.
2. CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITTACIJU

-  suradnja sa ciljem pomoći učenicima/učenicama sa govornim poremećajima tj. kojima treba
  logopedski tretman.
       PLAN KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

MJESEC     SADRŽAJ AKTIVNOSTI        BROJ     NOSIOCI AKTIVNOSTI
                       UČENIKA

 IX   Priredba za učenike 1. razreda    1040    Učitelji RN
     Obilježavanje Dana Olimpijade    učenika    Svi učitelji
     Obilježavanje Dana mira
 X    Obilježavanje Dana nezavisnosti          Razrednici
     Svjetski dan hrane         svi učenici

 XI   Obilježavanje Svih Svetih             Razrednici
     Dan tjelesne kulture, 25.11.           Razrednici
     Kazališne predstave         svi učenici  Učitelji Hr.jezika
     Dan sjećanja na Vukovar              Učitelji RN, PN
 XII   Proslava blagdana Sv. Nikole,           Učitelji RN, PN
     Proslava Dana škole, Božića i    svi učenici  Vjeroučitelji
     Nove Godine
  I   Obilježavanje dana priznanja RH          Učitelji RN, PN
     Profesionalna orijentacija     svi učenici  Pedagog
     (predavanja)
 II   Kazališne predstave         150     Učitelji Hr.jezika
     Maskenbal, Valentinovo       učenika    Razrednici, Pedagog

 III   Natjecanja: „Lidrano“, Ekologija,         Učitelji RN
     Prirodne znanosti, Smotre ……..   300      Učitelji PN
                       učenika
 IV   Obilježavanje Dana planete            Učitelji LK, Bilog.
     Zemlja               svi učenici  Razrednici
     Uskrs
 V    Dani Brestja Otvoreni dan škole   svi učenici  Svi djelatnici

 VI   Proslava završetka šk. godine    svi učenici  Učitelji RN, PN

IX - VI  Estetsko uređenje životne i     svi učenici  Učitelji RN, PN
     radne sredine (zajednički
     prostor)
 IX-VI  Ekološko uređenje životne i     svi učenici  Učitelji RN, PN
     radne
     sredine
           PLAN RADA RAZREDNIKA


Mjesec        Planirani zadaci i aktivnosti              Izvršitelji

          I. Rad razrednika s učenicima
IX.,XII.,VI.  Opis odgojne situacije u razrednom odjelu: socio-       Razrednik
        ekonomski položaj učenika, razina radnih, kulturnih i     Pedagog
        higijenskih navika učenika, kulturna razina sredine u     Ravnatelj
        kojoj učenici žive, učenici s razvojnim smetnjama,
        učenici sa smetnjama u ponašanju, odnos učenika prema
        osobnoj i ostaloj imovini, pozitivne i negativne pojave u
        razrednom odjelu, sat razrednika
  Na     Na temelju analize odgojne situacije u razrednom odjelu
početku i   planiraju se:                         Razrednik
 tijekom    odgojne mjere, ekskurzije, izleti i posjete, humanitarne   Članovi RV
 godine    akcije, kulturno-zabavne aktivnosti, ekološke aktivnosti,
        aktivnosti na zaštiti zdravlja, preventivne aktivnosti i dr
           II. Rad razrednika u razrednom vijeću:
Tijekom    Suradnja s članovima razrednog vijeća: koordiniranje
 godine    odgojnih aktivnosti, pripremanje sjednica razrednih      Razrednik
        vijeća, doziranje opterećenja učenika, unapređivanje     Članovi RV
        odnosa učitelj-učenik.
          III. Rad s roditeljima učenika:
Tijekom    Suradnja s roditeljima: zajednički roditeljski sastanci,   Razrednik
 godine    tematski roditeljski sastanci, individualni rad s       Pedagog
        roditeljima                          Defektolog
                                       Ravnatelj
Tijekom    Suradnja s ravnateljem i stručnim suradnicima:        Razrednik
 godine    rješavanje težih odgojnih problema, pomoć učenicima s
        teškoćama u razvoju
          IV. Administrativni poslovi razrednika
Tijekom    Administrativni poslovi: vođenje pedagoške          Razrednik
 godine    dokumentacije (dnevnik, imenik, matična knjiga,
        razredna statistika, podaci o učenicima)
               PLAN RADA RAZREDNOG VIJEĆA
                Stalni zadaci

Mjesec                 Poslovi i zadaci                Izvršitelj


 VI.    Utvrđivanje rezultata odgojno-obrazovnog rada na kraju školske    Razrednici
      godine

VI.,VIII.  Konzultacije učitelja IV. razreda sa budućim razrednicima njihovih  Razrednici
      učenika;
      Upoznavanje s problemima u razredu kao i sve potrebne informacije
 VIII.   o učenicima četvrtih razreda                     Pedagog
 IX.    Donošenje i utvrđivanje plana rada RV;                Razrednici
      Planiranje nastave u prirodi, ekskurzija, izleta, sata razrednika

 IX.    Socioekonomska struktura razrednog odjela;              Razrednici
      Uključenost u nastavu i izvannastavne aktivnosti učenika s
      teškoćama u razvoju (INA,IŠA,PO)
 XII.   Ostvarenje nastavnog plana i programa rada;             Razrednici
 VI.    Utvrđivanje uspjeha na kraju obr. razdoblja;             Pedagog
      Primjena pedagoških mjera
      PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA


Mjesec               Poslovi i zadaci           Izvršitelji

VIII.,IX  Utvrđivanje prijedloga zaduženja učitelja         Ravnatelj
      Utvrđivanje prijedloga razredništva            Pedagog
      Dogovor o planiranju odgojno-obrazovnog rada
VIII.,IX  Organizacija nastave                    Ravnatelj
      Zaduženja za izvannastavne aktivnosti           Pedagog
      Operativni zadaci za izradu godišnjeg plana
 IX.   Rasprava o godišnjem planu i programu rada škole      Ravnatelj
      Analiza rasporeda sati                   Pedagog
                                   Učitelji
 XI.    Stručno usavršavanje- teme:                Stručni
 II.   Integracijsko-korelacijsko planiranje.           suradnici;
X.-VI.   Praćenje rada i ocjenjivanje
 XII.,   Organizacija Dana škole -10 godina             Ravnatelj
 VI.    Analiza odgojno-obrazovnog rada              Pedagog
      Pedagoške mjere                      Razrednici
      Utvrđivanje uspjeha učenika
tijekom  Organiziranje slobodnog vremena učenika          Razrednici
 godine
 IX.,   Ekskurzije, terenska nastava                Razrednici
 III.,  Dogovor o ekološkom uređenju škole             Ravnatelj
  V.   Utvrđivanje komisije za upis u I. razred          Pedagog
  V.   Organizacija Otvorenog dana škole             Ravnatelj
 VI.   Natjecanja; nagradni natječaji               Pedagog
      Susreti                          KUD, ŠŠD
                                   Učitelji
 VI.   Utvrđivanje školskog uspjeha učenika na kraju nastavne   Razrednici
      godine                           Ravnatelj
      Pohvale, nagrade, kazne                  Pedagog
      Formiranje komisija za polaganje popravnih, predmetnih i
      razrednih ispita
      Prijedlog tjednog zaduženja učitelja
 VII.   Izvješće o odgojno-obrazovnom radu škole u školskoj    Pedagog
 VII.   2009./2010. godini                     Ravnatelj
      Obavijest o trajanju godišnjih odmora
       PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA


               Stalni zadaci

 Mjesec               Poslovi i zadaci                Izvršitelj

  IX    Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole   ravnatelj
       za školsku godinu 2010./2011.
       Tekuća problematika
  X    Donošenje novih akata                       tajnica
       Kadrovska problematika škole                   ravnatelj
  XII    Proslava i obilježavanje dana škole                ravnatelj

  II    Izvješće o rezultatima rada škole na kraju 1. obrazovnog     ravnatelj
       razdoblja
       Tekuća problematika
  V    Proslava i obilježavanje otvorenog dana škole           ravnatelj

  VII    Razmatranje i usvajanje izvješća na kraju školske godine     ravnatelj
Sjednice školskog odbora bit će održane i u drugim mjesecima prema potrebi tijekom školske
godine.
           PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA


               Stalni zadaci
 Mjesec                Poslovi i zadaci                 Izvršitelj

  IX    Prihvaćanje Godišnjeg plana i programa škole               Ravnatelj
  I    Analiza rada škole nakon 1. obrazovnog razdoblja             Ravnatelj

  VII   Izvješće o radu škole na kraju školske godine               Ravnatelj
      Organizacija rada škole za slijedeću školsku godinu
         PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA


                  Stalni zadaci

 Mjesec             Poslovi i zadaci             Izvršitelj
RUJAN/   • Konstituiranje Vijeća učenika u novoj školskoj godini  Pedagog
LISTOPAD  • Izbor predsjednika, zamjenika i zapisničara
      • Usvajanje pravilnika o radu Vijeća učenika       Predsjednik Vijeća
      • Izrada plana aktivnosti                 učenika i zamjenik
      • Humanitarne aktivnosti Vijeća ( obilazak Doma za    Članovi Vijeća
      nezbrinutu djecu)
      • Sudjelovanje u predsta u škole             Učenici

STUDENI /  • Pomoć učenicima koji slabije savladavaju nastavno    Učenici
PROSINAC  gradivo (instruktivna nastava )
      • Razmjena iskustava sa drugim školama          Pedagog
      • Prezentacija edukativinih tema
                                   Predsjednik i
      . Organiziranje prodajne izložbe ( za pomoć učenicima   zamjenik Vijeća
      slabijeg materijalnog stanja )              učenika
      • Obavještavanje učenika o radu Vijeća učenika
      • Analiza rada Vijeća – anketa              Ravnatelj i
      • Sudjelovanje u predstavljanju škole           učenici

SIJEČANJ  • Analiza uspjeha učenika na drugom polugodištu      Pedagog
      • Prijedlozi za poboljšanje rada Vijeća          Učenici
                                   Ravnatelj i
      • Sudjelovanje u predstavljanju škole           učenici

VELJAČA/  • Pokretanje aktivnosti na izradi godišnjaka       Pedagog
OŽUJAK   • Aktualna problematika
                                   Zaduženi učenici
      • Sudjelovanje u predstavljanju škole

TRAVANJ /  • Analiziranje uspjeha učenika              Pedagog
SVIBANJ   • Razmjena iskustava sa drugim školama
      • Organiziranje prodajne izložbe ( za pomoć učenicima   Vijeće učenika
      slabijeg materijalnog stanja )
      • Sudjelovanje u predstavljanju škole           Učenici i učitelji


LIPANJ   • Analiza ostvarenog rada u školskoj godini        Vijeće učenika
         PLAN RADA PEDAGOGA


              Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine

   Mjesec                  Poslovi i zadaci            Izvršitelj
           1.    PRIPREMANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH
                PROGRAMA I NJIHOVE REALIZACIJE
9. mjesec    Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja
         Planiranje i programiranje rada - organizacijski poslovi
9. mjesec    Sudjelovanje u izradi školskog kurikula
9. mjesec    Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole
tijekom godine  Sudjelovanje u godišnjem planiranju i programiranja rada učitelja
tijekom godine  Ostvarivanje uvjeta za realizaciju plana i programa škole
         2.    REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE
tijekom godine  Neposredni rad s učenicima
6. mjesec    Poslovi oko upisa i formiranja odjela i grupe
tijekom godine  Osiguranje uvjeta za optimalno izvođenje odgojno-obrazovnog
         procesa
tijekom godine  Praćenje realizacije u svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog
         rada
tijekom godine  Rad na odgojnoj problematici
tijekom godine  Poslovi na osposobljavanju učenika za samostalni rad i učenje
tijekom godine  Identifikacija, opservacija i tretman djece s teškoćama u razvoju
2. mjesec    Daroviti učenici
12. -5. mj.   Profesionalno izvješćivanje i usmjeravanje
tijekom godine  Zdravstveno-socijalna i ekološka zaštita
tijekom godine  Suradnja i savjetodavni rad
tijekom godine  Kulturna i javna djelatnost
           2.    VRJEDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA,
                STUDIJSKE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA
tijekom godine  Odgojno-obrazovni rezultati i prijedlog mjera za unapređivanje rada

tijekom godine  Utvrđivanje mjera za unapređivanje rada
tijekom godine  Istraživački rad - operativni projekti

         4.    PERMANENTNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

tijekom godine  Permanentno stručno usavršavanje učitelja
tijekom godine  Realizacija plana i programa permanentnog stručnog usavršavanja
         5.   BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I
            DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

tijekom godine  Vođenje dijela pedagoške dokumentacije škole (novi učenici)
tijekom godine  Vođenje dijela pedagoške dokumentacije po programima i
         područjima
tijekom godine  Vođenje dokumentacije o osobnom radu
tijekom godine  Nabavka multimedijskih izvora znanja
tijekom godine  Nabavka znanstveno-stručnih časopisa, knjiga i druge literature
tijekom godine  Nabavka multimedijskih izvora znanja
tijekom godine  Poticanje učenika, roditelja, učitelja na korištenje literature
tijekom godine  Pružanje stručne pomoći učeniku i roditelju u korištenju literature
tijekom godine  Sudjelovanje u uspostavljanju i razvijanju informatizacije škole
tijekom godine  Kreiranje i izrada tiskanih materijala
tijekom godine  Vođenje školske, pedagoške i nastavne dokumentacije
tijekom godine  Izrada i čuvanje učeničke dokumentacije
         6.   OSTALI POSLOVI
tijekom godine  Poslovi vezani uz početak školske godine
tijekom godine  Poslovi vezani uz kraj školske godine
tijekom godine  Poslovi člana Županijskog stručnog vijeća pedagoga
tijekom godine  Neplanirani poslovi
tijekom godine  Suradnja sa satničarkom
tijekom godine  Organizacija stručnih i nestručnih zamjena u nastavi
tijekom godine  Suradnja s tajništvom i računovodstvom
tijekom godine  Rad u komisiji za utvrđivanje daljnjeg oblika školovanja učenika

tijekom godine  Organizacija studentske prakse
kolovoz     Pisanje ljetopisa škole
studeni     Organizacija i provođenje akcije Crvenog križa
           PLAN RADA DEFEKTOLOGA    MJESEC      POSLOVI I ZADACI                   IZVRŠITELJ

              1.  NEPOSREDAN ODGOJNO OBRAZOVNI
                 RAD S UČENICIMA

            1.1. Rad s djecom radi provođenja dijagnostičkog
  IX,X           procesa ili pedagoške opservacije        Defektolog


            1.2. Rehabilitacijski rad s učenicima
Tijekom cijele god.                              Defektolog

Tijekom cijele god.   1.3. Posebni individualni odgojno-obrazovni      Defektolog
              postupci s učenicima


Tijekom cijele god.   1.4. Skupni korektivni rad s učenicima        Defektolog


Tijekom cijele god.    1.5.Ostali oblici posebnog odgojno-obrazovnog   Defektolog
              Rada s učenicima


             2. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ
            NEPOSREDNOG ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA S UČENICIMA

Tijekom cijele god.   2.1. Planiranje i programiranje            Defektolog


Tijekom cijele god.   2.2. Pripremanje za neposredan rad s učenicima s   Defektolog
              posebnim potrebama

Tijekom cijele god.                              Defektolog
            2.3. Suradnja s učiteljima
Tijekom cijele god.                              Defektolog
            2.4. Rad s roditeljima


Tijekom cijele god.   2.5. Suradnja s ravnateljima i stručnim suradnicima  Defektolog


Tijekom cijele god.   2.6. Suradnja sa stručnim i društvenim ustanovama   Defektolog

Tijekom cijele god.                              Defektolog
            2.7. Vođenje dokumentacije o radu


Tijekom cijele god.   2.8. Stručno usavršavanje               Defektolog


Tijekom cijele god.   2.9. Ostali poslovi                  Defektolog
PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA ZA ŠKOLSKU GODINU
             2010./11.

Razred    RP uz     PP uz     Neposredan   Poslovi koji  Realizacija  Izvodi
       individualiz  individualiz  odgojno-    proizlaze iz
       irani     irani     obrazovni    neposr.
       pristup –   pristup –   rad s      odgojno-
       broj      broj      učenicima    obraz. rada
       učenika    učenika
1.                     Rad s djecom  Planiranje i  Tijekom    Defektolog-
                      radi      programiran   školske    logoped
                      provođenja   je       godine
                      dijagnostičko
                      g procesa ili
2.      4       1       pedagoške    Pripremanje   Tijekom    Defektolog-
                      opservacije   za       školske    logoped
                              neposredan   godine
                              rad s
                      Rehabilitacij  učenicima s
3.      6               ski rad s    posebnim    Tijekom    Defektolog-
                      učenicima    potrebama    školske    logoped
                                      godine
                              Suradnja s
                      Posebni     učiteljima
4.      1       1       individualni          Tijekom    Defektolog-
                      odgojno-    Rad s      školske    logoped
                      obrazovni    roditeljima
                      postupci s           godine
                      učenicima    Suradnja s
5.      7                       ravnateljem i  Tijekom    Defektolog-
                              stručnim    školske    logoped
                      Skupni     suradnicima
                      korektivni           godine
                      rad s      Suradnja sa
                      učenicima    stručnim i
6.      9       5                       Tijekom    Defektolog-
                              državnim    školske    logoped
                              ustanovama
                      Ostali oblici          godine
                      posebnog    Vođenje
                      odgojno-    dokumentaci
7.      4       2       obrazovnog   je o radu    Tijekom    Defektolog-
                      rada s             školske    logoped
                      učenicima    Stručno     godine
                              usavršavanje

8.      5       2               Ostali     Tijekom    Defektolog-
                              poslovi     školske    logoped
                                      godine


Ukupno    36       11
učenika s
rješenjima:
            47
              PLAN RADA KNJIŽNIČARA


MJESEC   POSLOVI I ZADACI                           IZVRŠITELJ

Rujan   -pripremanje i planiranje odgojno-obrazovnog rada          ŠKOLSKA
      -sređivanje učeničkih iskaznica i kartona              KNJIŽNIČARKA
      -narudžba novih udžbenika i priručnika za nastavnike
      -narudžba stručnih časopisa i učeničkih listova
      -suradnja s učiteljima u određivanju lektire
      -posudba udžbenika, priručnika, lektire i sl. učiteljima
      -pomoć pri odabiru tema i materijala za stručno usavršavanje
      učitelja
      -posudba lektire i drugog fonda učenicima
      -osnivanje grupe “Mladi knjižničari”
Listopad  -rad s grupom “Mladi knjižničari”                  ŠKOLSKA
      -pedagoška pomoć učenicima pri izboru knjiga za slobodno čitanje   KNJIŽNIČARKA
      -upoznavanje učenika s knjižnicom
      -upoznavanje učenika s načinom korištenja raznih izvora znanja
      -gradski aktiv dječjih i školskih knjižničara
      -aktivnosti u mjesecu knjige
Studeni  -nastavak aktivnosti vezanih uz mjesec knjige (15.10.-15.11.)    ŠKOLSKA
      -gradski aktiv knjižničara                      KNJIŽNIČARKA
      -tehnička obrada oštećenih knjiga
      -rad s grupom mladih knjižničara
      -obilježavanje značajnih datuma iz kalendara godišnjica
Prosinac  -gradski aktiv knjižničara                      ŠKOLSKA
      -zaštita knjiga                           KNJIŽNIČARKA
      -posudba lektire
      -aktivnosti na blagdane: Sveti Nikola, Božić
      -suradnja s učiteljima
      -sat lektire u knjižnici za učenike u cjelodnevnom boravku
      -praćenje dječje literature i literature za mladež
      -prikupljanje podataka i pisanje spomenice
Siječanj  -rad s grupom mladih knjižničara                   ŠKOLSKA
      -priprema i prijam učenika I. razreda u školsku knjižnicu      KNJIŽNIČARKA
      -pričanje priča i razgovor
      -upis za sve odjele I. razreda
      -posudba lektire učenicima
      -izlučivanje knjiga za otpis
      -pretplata dječjih listova i časopisa za II. polugodište
Veljača  -gradski aktiv školskih knjižničara                 ŠKOLSKA
      -posudba lektire učenicima                      KNJIŽNIČARKA
      -rad s grupom mladih knjižničara
      -obilježavanje značajnih godišnjica pisaca iz kalendara godišnjica
      -obrada oštećenih slikovnica
Ožujak   -gradski aktiv školskih knjižničara                 ŠKOLSKA
      -priprema i organizacija književnog susreta i književne tribine   KNJIŽNIČARKA
      -rad s grupom mladih knjižničara
      -referalna djelatnost; posudba lektire
Travanj  -gradski aktiv knjižničara                    ŠKOLSKA
     -posudba knjižnog fonda                     KNJIŽNIČARKA
     -rad s grupom mladih knjižničara
     -obilježavanje Uskrsa te Međunarodnog dana dječje knjige 25.3.  ŠKOLSKA
     -suradnja s matičnom gradskom knjižnicom             KNJIŽNIČARKA
Svibanj  -gradski aktiv školskih knjižničara               ŠKOLSKA
     -sređivanje fonda na policama                  KNJIŽNIČARKA
     -rad s grupom mladih knjižničara
     -knjižnično poslovanje

Lipanj  -gradski aktiv knjižničara                    ŠKOLSKA
     -razduživanje učenika s knjigama                 KNJIŽNIČARKA
     -razduživanje učitelja s knjigama, udžbenicima i priručnicima
     -rad s grupom mladih knjižničara
     -povrat besplatnih udžbenika
Srpanj  -prebrojavanje i popis važećih udžbenika             ŠKOLSKA
                                      KNJIŽNIČARKA
Kolovoz  -kontaktiranje s nakladnicima                  ŠKOLSKA
     -izrada planova nabave školske lektire              KNJIŽNIČARKA
     -upis nabavljenog u inventarne knjige
                     PLAN RADA RAVNATELJA

                POSLOVI I RADNI ZADACI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE    MJESEC  POSLOVI I ZADACI                         IZVRŠITELJ
         PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE                    ravnatelj
VI,VII,VIII   Organizacija i sudjelovanje u izradi GPIP-a rada škole      ravnatelj
VI,VII,VIII   Zaduženja učitelja i administrativno-tehničkog osoblja      ravnatelj
XII,I      Financijski plan                         ravnatelj
tijekom cijele  Suradnja MZOŠ-om i Gradskim uredom za odgoj i obrazovanje    ravnatelj
godine
         ADMINISTRATIVNO FINANIJSKI. UPRAVNI I KADROVSKI POSOVI

tijekom cijele  Praćenje zakonskih propisa i usklađenje normativnih akata.    ravnatelj
godine
tijekom cijele  Izrada financijskog plana i praćenje. financijskog poslovanja  ravnatelj
godine
tijekom cijele  Poslovi kadr. ekipirana (natječaji,izbor kand. i ostalo)     ravnatelj
godine
tijekom cijele  Pripreme za donošenje odluka i odlučivanje u domeni ovlaštenja  ravnatelj
godine
         ORGANIZACIJA I KORDINACIJA
tijekom cijele  Realizacija kulturne i javne djelatnosti (Dan škole , ….)    ravnatelj
godine
tijekom cijele  Zdravstvena i socijalna zaštite učenika (preh. obuka pliv…)   ravnatelj
godine
tijekom cijele  Rad stručnih tijela i organa upravljanja             ravnatelj
godine
tijekom cijele  Opremanje škole                         ravnatelj
godine
tijekom cijele  Tekuće održavanje škole                     ravnatelj
godine
tijekom cijele  Natjecanja učenika                        ravnatelj
godine
IX,II      Formiranja potrebnih povjerenstva (upisi, ekskurzije….)     ravnatelj
         RAD U STRUČNIM TIJELIMA I ORGANIMA UPRAVLJANJA
tijekom cijele  Priprema i vođenje sjednica UV                  ravnatelj
godine
XII,VI      Sudjelovanje u radu sjednica RV                 ravnatelj
tijekom cijele  Priprema i sudjelovanje u radu Školskog odbora          ravnatelj
godine

IX,I       Sudjelovanje u radu školskih stručnih aktiva           ravnatelj
IX,VI      Priprema i sudjelovanje u radu Vijeću roditelja         ravnatelj
         PRAĆENJE I UNAPREĐENJE ODGOJNO OBRAZ. PROCESA

tijekom cijele  Redovne i izborne nastave, izvannastavnih akt.                     ravnatelj
godine

IX,X,V      Izvanučionička nastava                                 ravnatelj
XI,IV      Sat razrednika                                     ravnatelj
tijekom cijele  Uvođenje učitelja-pripravnika                             ravnatelj
godine
tijekom cijele                                             ravnatelj
godine      Uvođenje inovacija- rad na projektima, str. usavršavanje, osiguravanje uvjeta za rad


         PEDAGOŠKI INSTRUKTIVNI I SAVJETODAVNI RAD
tijekom cijele  Individualni i grupni rad s učenicima                         ravnatelj
godine
tijekom cijele  Individualni i grupni rad s roditeljima Individualni i grupni rad s učiteljima     ravnatelj
godine
tijekom cijele  Rad na razvijanju partnerskih odnosa                          ravnatelj
godine

tijekom cijele  Stvaranje pozitivnog i motivirajućeg okružja                      ravnatelj
godine

tijekom cijele                                             ravnatelj
godine      Rad na međuljudskim odnosima


         STRUČNO USAVRŠAVANJE
tijekom cijele                                             ravnatelj
godine      Ravnatelja
         PRAĆENJE REALIZACIJE I EVALUACIJSKI POSLOVI

tijekom cijele  Praćenje realizacije svih poslovnih i zadataka po GPiP i KURIKULUMU          ravnatelj
godine

I,VI       Kontrola pedagoške dok. (dnevnik, matič. knjiga, svjedodžbe , zapisnici itd.)     ravnatelj
I,VI,VIII    Analiza odgojno obrazovnih postignuća i uspjeha učenika                ravnatelj
tijekom cijele  Suradnja sa institucijama izvan škole (MUP; CZSS;GČ i slič.)              ravnatelj
godine
IX                                                   ravnatelj
         Izrada izvješća na kraju školske god. s prijedlogom mjera za unapređenje


         OSTALI POSLOVI
tijekom cijele  Nepredviđeni                                      ravnatelj
godine      poslovi
VII,VIII                                                ravnatelj
         Godišnji odmor i praznici
                PLAN RADA TAJNIŠTVA

REDNI  POSLOVI I RADNI ZADACI
BROJ
               NORMATIVNO-PRAVNI POSLOVI
  1.  izrada pojedinih normativnih akata

  2.  praćenje i provođenje pravnih propisa putem stručnih seminara i literature

  3.  izrada Ugovora, Rješenja i Odluka

  4.  pripremanje i sudjelovanje u radu sjednica organa upravljanja

  5.  provođenje izbora ravnatelja

  6.  savjetodavni rad o primjeni zakonskih i drugih propisa

  7.  suradnja i izvješćivanje radničkog vijeća o bitnim pitanjima i promjenama vezanim za radni
     odnos radnika i za rad škole
  8.  provođenje postupka javne nabave

  9.  statusne promjene škola ( poslovi vezani za Trgovački sud, objava u Narodnim novinama,
     Javni bilježnik,…)
  10.  pomoć pri rješavanju imovinsko –pravnih poslova ( zemljišnik, katastar)

                    PERSONALNO KADROVSKI POSLOVI
  11.  Poslovi vezani za zasnivanje radnih odnosa radnika

  12.  prijava potrebe za radnikom ( Županijskom uredu )

  13.  suradnja sa županijskim uredom za prosvjetu, kulturu i šport

  14.  raspisivanje oglasa i natječaja za zapošljavanje radnika

  15.  prikupljanje potvrda i molbi

  16.  obavješćivanje kandidata po oglasu ili natječaju

  17.  vođenje personalne dokumentacije

  18.  evidentiranje primljenih radnika

  19.  prijava i odjava ZMIO, HZZO
20.  kontaktiranje sa Zavodom za zapošljavanje

21.  prijava zasnivanja radnih odnosa upravi za financiranje matičnog ministarstva

22.  Izrada prijedloga godišnjeg odmora radnika

23.  Izrada prijedloga godišnjeg odmora za pomoćno – tehničko osoblje, organizacija i kontrola
   istih
24.  Matična evidencija radnika – sređivanjem matične knjige radnika i personalnih dosjea

25.  Vođenje radnih i sanitarnih knjižica

    PRAVOVREMENA I ADEKVATNA ORGANIZACIJA RADA RADNIKA NA POMOĆNO-
    TEHNIČKIM POSLOVIMA
26.  provođenje kontrole nad radom radnika na pomoćnim i tehničkim poslovima

27.  organiziranje i održavanje sastanaka suradnicima na pomoćno- tehničkim poslovima zbog
   rješavanja problema na njihovom poslu
                OSTALI POSLOVI
28.  rad sa strankama ( zaposleni, roditelji, učenici…)

29.  suradnja s radnim ljudima škole

30.  vođenje i izrada raznih statističkih podataka

31.  sudjelovanje u organizaciji zdravstvene zaštite učenika i radnika

32.  suradnja s ministarstvom prosvjete i športa i županijskim uredima državne uprave i
   uredima za društvene djelatnosti
33.  narudžba i nabava pedagoške dokumentacije

34.  sudjelovanje u stručnim aktivima škole

35.  organizacija pomoćno tehničkih poslova za vrijeme školskih praznika

36.  poslovi u vezi s protokoliranjem svjedodžbi i zapisnika o popravnim ispitima

37.  suradnja sa drugim školama, ustanovama i županijskim uredima državne uprave

38.  sudjelovanje u stručnim aktivima tajnika

39.  nepredviđeni poslovi po nalogu ravnatelja ili u slučaju izvanrednih okolnosti

40.  javni natječaji za davanje u zakup prostora škole

41.  pomoć pripravnicima pri spremanju stručnog ispita (zakoni)
42.  povjerenik zaštite na radu ( imenovan od strane poslodavca)

                 ADMINISTRATIVNI POSLOVI
43.  primanje, zavođenje, razvrstavanje i otprema pošte

44.  vođenje urudžbenog zapisnika

45.  sastavljanje i pisanje raznih dopisa, upita, prijedloga, mišljenja, zahtjeva, molbi , odgovora i
   sl.
46.  izdavanje raznih potvrda i uvjerenja učenicima i radnicima škole

47.  izdavanje i prijem svjedodžbi prijelaznica i duplikata svjedodžbi bivšim učenicima škole

48.  vođenje police osiguranja učenika

49.  fotokopiranje za potrebe škole

50.  daktilografski (kompjuterski poslovi)

51.  vođenje brige o matičnim knjigama učenika

52.  vođenje arhive škole

53.  poslovi na prijepisu važnih akata

54.  tekući poslovi

55.  arhiviranje i protokoliranje spisa tajništva za proteklu godinu

56.  poslovi telefonske sekretarice

          RAD SA ORGANIMA UPRAVLJANJA
57.  suradnja u pripremi sjednici organa upravljanja (Školski odbor)

58.  briga o pravovremenom informiranju radnika škole o odlukama organa upravljanja

59.  pravilno vođenje i čuvanje dokumentacije o radu organu upravljanja

60.  dostava poziva za sjednicu ŠO

61.  pisanje obavijesti o odlukama donesenim na sjednicama ŠO
           PLAN RADA RAČUNOVODSTVA

Redni  POSLOVI I RADNI ZADACI
broj
 1.   Izrada prijedloga financijskog plana tekućih izdataka škole i dostava
    Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport putem e-maila i unosom
    podataka u Zavodu za statistiku
 2.   Izrada prijedloga financijskog plana plaća i naknada plaća za Ministarstvo
    znanosti, obrazovanja i športa
 3.   Izrada financijskog plana prihoda i rashoda

 4.   Izrada plana nabave za 2009. godinu u suradnji s ravnateljem, tajnikom i
    kuharicom
 5.   Računovodstveni poslovi vezani uz Zakon o računovodstvu i važeće propise

 6.   Korespodencija s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i
    Gradskim uredom za obrazovanje i šport, Područnim uredom i FINOm
 7.   Suradnja s učenicima, roditeljima, učiteljima te svim radnicima škole
 8.   Prikupljanje dokumentacije za sufinanciranje prehrane učenika.
    Knjiženje i obračun, podjela uplatnica i kontrola izvršenja uplata po
    razrednim odjelima
 9.   Vođenje evidencija, izvještavanje te popunjavanje obrazaca prema
    naputcima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Gradskog ureda za
    za obrazovanje i šport
 10.  Vođenje računovodstvenih knjiga, dnevnika, glavne knjige i pomoćne knjige
    ulaznih računa
 11.  Vođenje financijskog stanja, kontiranje i knjiženje poslovnih događaja,
    prihoda i rashoda škole
 12.  Vođenje financijskog stanja, kontiranje i knjiženje poslovnih događaja,
    prihoda i rashoda školske kuhinje
 13.  Vođenje financijskog stanja, kontiranje i knjiženje poslovnih događaja
    blagajne škole
 14.  Vođenje financijskog stanja, kontiranje i knjiženje poslovnih događaja o
    imovini škole, osnovnim sredstvima i sitnom inventaru
 15.  Poslovi kontiranja i knjiženja obračunatih plaća, bolovanja, naknada i
    obustava
 16.  Rad s inventurnom komisijom, obračun amortizacije, predaja pismenog
    izvješća
 17.  Izrada periodičnih i završnog obračuna za Gradski ured za obrazovanje i
    šport
 18.  Izrada periodičnih i završnog obračuna za Državnu reviziju i Financijsku
    agenciju
19.  Izrada periodičnih i završnog obračuna za Ministarstvo znanosti,
   obrazovanja i športa
20.  Poslovi zaključivanja financijskih kartica krajem poslovne godine,
   odlaganje i čuvanje poslovnih knjiga
21.  Poslovi oko pripremanja i poslovi suradnje s nadzornim, revizijskim i
   inspekcijskim službama
22.  Poslovi praćenja propisa u okviru računovodstveno-financijskih poslova
23.  Izvješće Školskom odboru o financiranju (periodični i završni obračun)
24.  Prisustvovanje stručnim seminarima
25.  Ostali nepredviđeni poslovi
  PLAN RADA ADMINISTRATIVNO - RAČUNOVODSTVENOG ODJELA

POSLOVI

 BLAGAJNIČKI POSLOVI: - uplate: pisanje uplatnica zadoručak, ručak, užina učenika i dr. do
 10. u mjesecu; isplate, blagajnički izvještaj, polog gotovine na žiro-račun škole u ZAP,
 uplata dnevnog utrška.
 PLAĆANJE RAČUNA: - kompletiranje prispjelih računa s otpremnicom prema mjestu
 troška, pisanje virmana za iste račune i dostava ravnatelju na potpis i odobrenje plaćanja;
 plaćeni računi i kopije virmanskih naloga - računovođi škole, vođenje knjige nabave i u
 roku 3 dana po izvršenom plaćanju upisivanje računa u knjigu KUF-a i KIF-a.
 Izdavanje i obračun putnih naloga po nalogu ravnatelja.


 EVIDENCIJE: - uplata doručka, ručka i užine – evidencije prema trećoj kopiji uplatnica,
 evidencije uplata produženog boravka, evidencija uplata dječjih časopisa, osiguranja
 učenika i drugih uplata, mjesečno podnošenje izvješća ravnatelju i upozorenje
 razrednicima o naplaćenim obvezama učenika, evidencija zaduženja spremačica
 materijalom za čišćenje.
 vođenje evidencije odsutnosti sa posla
 vođenje evidencije putnih naloga
 Sakupljanje dokumentacije na osnovu koje učenik stiče pravo na sufinanciranu prehranu
 prema kriterijima Gradskog ureda za obrazovanje i šport. Na temelju te dokumentacije
 izrada popisa učenika za sufinanciranu prehranu (podaci o prehrani učenika na teret
 proračuna Grada Zagreba) svaka 2 mjeseca u tijeku školske godine.


 PRIJEPISI: - po potrebi i naredbi (rješenja o zaduženjima zaposlenika, Godišnji plan i
 program rada škole, testovi, normativni akti, pedagoška dokumentacija i dr.; obavijest o
 cijeni doručka za učenike svaki mjesec na oglasnoj ploči u Zbornici; pisanje općih uplatnica
 za cjelodnevnu nastavu.
 Suradnja s razrednicima .


 Suradnja s ravnateljem, računovođom i tajnikom škole i ostalim suradnicima što zahtijeva
 priroda posla
 Ostali poslovi vezani za prirodu posla blagajnika I administratora prema potrebi.
PLAN RADA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA ŠKOLE


 I.KAT

 -  Učionice (7 kom) sa kabinetima
 -  Hodnik
 -  Stubišta (istočno i zapadno) od prizemlja do I.kata
 -  WC m/ž – učenički


 I.   DNEVNI POSLOVI (prijepodne)
 -  Čišćenje i pranje športske dvorane

 - Čišćenje i pranje ulaza u školu i čišćenje okoliša škole

 -  Brisanje namještaja (prašine), prozora, panoa
 -  Čišćenje i pranje hodnika i wc-a (4x), (obavezan pregled poslije svakog
    odmora
 -  Čišćenje i pranje zbornice
 -  Čišćenje i pranje stepeništa (2x)
 -  Čišćenje i pranje aule
 -  Metenje i pranje učionica
 -  Pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke
 -  Dežurstvo na porti i po hodnicima škole
 -  Pranje staklenih površina
 -  Pranje gelendera


 II. DNEVNI POSLOVI (poslijepodne)
 - Čišćenje i pranje ulaza u školu i čišćenje okoliša škole – do 14,00 sati

 - Čišćenje i pranje učionica i svih drugih prostorija (čišćenje poda,

    brisanje prašine, čišćenje i dezinfekcija klupa)

 -  Pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke
 -  Pranje držača za kredu
 -  Čišćenje i pranje wc-a (3x), obavezan pregled poslije svakog odmora
 -  Čišćenje i pranje hodnika (3x)
 -  Čišćenje i pranje aule (2x)
 -  Skidanje žvakaćih guma
 -  Čišćenje i pranje stepeništa (2x)
 -  Dežurstvo na porti i po hodnicima škole
 -  Pranje staklenih površina
 -  Pranje ograda
 -  Pranje prozorskih klupčica


 III. MJESEČNI POSLOVI
 - Čišćenje svih vrata na I. Katu škole (1x)
 - Čišćenje radijatora
 - Čišćenje ormara i audiovizuelne opreme,tv,video….
-  Mazanje parketa učionica prema potrebi (1x)
-  Pranje stepeništa
-  Pranje zidova na hodniku (1x)
-  Generalno čišćenje WC–a učeničkih i učiteljskih (4x)
-  Pranje držača za kredu
-  Pometanje i čišćenje dvorišta škole – (asfaltirano - betonirane površine)


IV.  GODIŠNJI POSLOVI
- Pranje prozora u:
  Učionicama (2x)

  Hodnicima (3x)

  Ostalim prostorijama (3x)

-  Strojno pranje svih podova u učionicama i hodnicima škole (2x)
-  Čišćenje klupa, stolova, katedri u učionicama te odstranjivanje zalijepljenih
  žvakaćih guma (pranje, dezinfekcija i brisanje 2 x)
-  Čišćenje – pranje držača za kredu
-  Pranje ploča (2x)
-  Pranje rasvjetnih tijela (2x)
-  Pranje radijatora (2x)
-  Skidanje,pranje i postavljanje zavjesa po učionicama
-  Čišćenje svih drugih prostorija (2x)
  (pranje podova, namještaja, brisanje rasvjetnih tijela, čišćenje tepiha, premaz
  namještaja sredstvom za zaštitu)

-  Pranje vrata (2x)
-  Briga o cvijeću
-  Pranje prozora, podova i zidova u svim prostorima športske dvorane (2x)
-  Pranje rasvjetnih tijela u sklopu športske dvorane (2x)
II. KAT

-  Učionice (8 kom) sa kabinetima
-  Hodnik
-  Stubišta (istočno i zapadno) od prizemlja do I. kata
-  WC m/ž – učenički


V.  DNEVNI POSLOVI (prijepodne)
- Čišćenje i pranje športske dvorane

-  Čišćenje i pranje ulaza u školu i čišćenje okoliša škole

-  Brisanje  namještaja (prašine), prozora, panoa
-  Čišćenje  i pranje hodnika i wc-a (4x), (obavezan pregled poslije svakog
  odmora
-  Čišćenje  i pranje zbornice
-  Čišćenje  i pranje stepeništa (2x)
-  Metenje i pranje učionica
-  Pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke
-  Dežurstvo na porti i po hodnicima škole
-  Pranje staklenih površina
-  Pranje gelendera


VI. DNEVNI POSLOVI (poslijepodne)
- Čišćenje i pranje ulaza u školu i čišćenje okoliša škole

- Čišćenje i pranje učionica i svih drugih prostorija (čišćenje poda,

  brisanje prašine, čišćenje i dezinfekcija klupa)

-  Pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke
-  Pranje držača za kredu
-  Čišćenje i pranje wc-a (3x), obavezan pregled poslije svakog odmora
-  Čišćenje i pranje hodnika (3x)
-  Čišćenje i pranje aule (2x)
-  Skidanje žvakaćih guma
-  Čišćenje stepeništa (2x)
-  Dežurstvo na porti i po hodnicima škole
-  Pranje staklenih površina
-  Pranje ograda
-  Pranje prozorskih klupčica


VII. MJESEČNI POSLOVI
- Čišćenje i pranje svih vrata na I. Katu škole (1x)
- Čišćenje radijatora
- Čišćenje ormara i audiovizuelne opreme,tv,video….
- Pranje stepeništa
- Pranje zidova na hodniku (1x)
- Generalno pranje i čišćenje WC–a učeničkih i učiteljskih (4x)
- Pranje držača za kredu
- Pometanje i čišćenje dvorišta škole – (asfaltirano - betonirane površine)


VIII. GODIŠNJI POSLOVI
- Pranje prozora u:
  Učionicama (2x)

  Hodnicima (3x)

  Ostalim prostorijama (3x)

-  Strojno pranje svih podova u učionicama i hodnicima škole (2x)
-  Čišćenje klupa, stolova, katedri u učionicama te odstranjivanje zalijepljenih
  žvakaćih guma (pranje, dezinfekcija i brisanje 2 x)
-  Čišćenje – pranje držača za kredu
-  Pranje ploča (2x)
-  Pranje rasvjetnih tijela (2x)
-  Pranje radijatora (2x)
-  Skidanje,pranje i postavljanje zavjesa po učionicama
-  Čišćenje svih drugih prostorija (2x)
   (pranje podova, namještaja, brisanje rasvjetnih tijela, čišćenje tepiha, premaz
   namještaja sredstvom za zaštitu)

-  Pranje vrata (2x)
-  Briga o cvijeću
-  Pranje prozora, podova i zidova u svim prostorima športske dvorane (2x)
-  Pranje rasvjetnih tijela u sklopu športske dvorane (2x)


POLUKAT

-  Učionice (2kom)
-  Knjižnica
-  Ured pedagoga škole,defektologa
-  Ured računovodstva škole
-  Ured administratora škole
-  Ured tajništva škole
-  Ured ravnatelja škole
-  Zbornica škole
-  Aula
-  Hodnik
-  Stubište i prostor ispred knjižnice škole
-  WC m/ž – učenički
-  WC – nastavnički (2)
-  Hodnici ispred računovodstva i uprave škole


IX. DNEVNI POSLOVI (prijepodne)
- Čišćenje i pranje športske dvorane

- Čišćenje i pranje ulaza u školu i čišćenje okoliša škole

-  Brisanje namještaja (prašine), prozora, panoa
-  Čišćenje i pranje hodnika i wc-a (4x), (obavezan pregled poslije svakog odmora
-  Čišćenje i pranje zbornice
-  Čišćenje i pranje stepeništa (2x)
-  Čišćenje i pranje aule
-  Metenje i pranje učionica
-  Pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke
-  Dežurstvo na porti i po hodnicima škole
-  Pranje staklenih pvršina
-  Pranje ograda


X.  DNEVNI POSLOVI (poslijepodne)
- Čišćenje i pranje ulaza u školu i čišćenje okoliša škole

- Čišćenje i pranje učionica i svih drugih prostorija (čišćenje poda,

  brisanje prašine, čišćenje i dezinfekcija klupa)

-  Pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke
-  Pranje držača za kredu
  -  Čišćenje i pranje wc-a (3x), obavezan pregled poslije svakog odmora
  -  Čišćenje i pranje hodnika (3x)
  -  Čišćenje i pranje aule (2x)
  -  Čišćenje i pranje stepeništa (2x)
  -  Odstranjivanje zalijepljenih žvakaćih guma
  -  Dežurstvo na porti i po hodnicima škole
  -  Pranje gelendera
  -  Pranje staklenih površina
  -  Pranje ograda
  -  Pranje prozorskih klupčica


  XI.  MJESEČNI POSLOVI
  - Čišćenje svih vrata na I. Katu škole (1x)
  - Pranje stepeništa
  - Pranje zidova na hodniku (1x)
  - Generalno čišćenje WC–a učeničkih i učiteljskih (4x)
  - Pranje držača za kredu
  - Čišćenje radijatora
  - Čišćenje ormara, audiovizuelne opreme,tv,video….
  - Pometanje i čišćenje dvorišta škole – (asfaltirano - betonirane površine)


  XII.  GODIŠNJI POSLOVI
  - Pranje prozora u:
   Učionicama (2x)

    Hodnicima (3x)

    Ostalim prostorijama (3x)

  -  Strojno pranje svih podova u učionicama i hodnicima škole (2x)
  -  Čišćenje klupa, stolova, katedri u učionicama te odstranjivanje zalijepljenih žvakaćih
    guma (pranje, dezinfekcija i brisanje 2 x)
  -  Čišćenje – pranje držača za kredu
  -  Pranje ploča (2x)
  -  Pranje rasvjetnih tijela (2x)
  -  Pranje radijatora (2x)
  -  Skidanje,pranje i postavljanje zavjesa po učionicama
  -  Čišćenje svih drugih prostorija (2x)
    (pranje podova, namještaja, brisanje rasvjetnih tijela, čišćenje tepiha, premaz namještaja
    sredstvom za zaštitu)

  - Pranje vrata (2x)
  - Briga o cvijeću
  - Pranje prozora, podova i zidova u svim prostorima športske dvorane (2x)
Pranje rasvjetnih tijela u sklopu športske dvorane (2x
PRIZEMLJE

-  Učionice (5 kom)
  Ulaz za razrednu nastavu sa hodnikom i hodnik kotlovnice i radionice škole

-  Čišćenje svlačionica i sanitarnih čvorova u svlačionicama


XIII. DNEVNI POSLOVI (prijepodne)
- Čišćenje i pranje športske dvorane

-  Čišćenje ulaza u školu i čišćenje okoliša škole

-  Brisanje namještaja (prašine), prozora, panoa
-  Čišćenje i pranje hodnika i wc-a (4x), (obavezan pregled poslije svakog
  odmora
-  Čišćenje i pranje zbornice
-  Čišćenje i pranje stepeništa (2x)
-  Čišćenje i pranje aule
-  Metenje i pranje učionica
-  Pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke
-  Dežurstvo na porti i po hodnicima škole
-  Pranje staklenih površina
-  Pranje gelendera


XIV. DNEVNI POSLOVI (poslijepodne)
- Čišćenje i pranje ulaza u školu i čišćenje okoliša

- Čišćenje i pranje učionica i svih drugih prostorija (čišćenje poda,

  brisanje prašine, čišćenje i dezinfekcija klupa)

-  Pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke
-  Pranje držača za kredu
-  Čišćenje i pranje wc-a (3x), obavezan pregled poslije svakog odmora
-  Čišćenje i pranje hodnika (3x)
-  Čišćenje i pranje aule (2x)
-  Čišćenje i pranje stepeništa (2x)
-  Skidanje žvakaćih guma
-  Dežurstvo na porti i po hodnicima škole
-  Pranje staklenih površina
-  Pranje ograda
-  Pranje prozorskih klupčica


XV. MJESEČNI POSLOVI
- Čišćenje svih vrata na prizemlju škole (1x)
- Čišćenje radijatora
- Čišćenje ormara i audiovizuelne opreme,tv,video….
- Pranje stepeništa
- Pranje zidova na hodniku (1x)
- Generalno čišćenje WC–a učeničkih i učiteljskih (4x)
- Pranje držača za kredu
-  Pometanje i čišćenje dvorišta škole – (asfaltirano - betonirane površine)


XVI. GODIŠNJI POSLOVI
- Pranje prozora u:
 Učionicama (2x)

  Hodnicima (3x)

  Ostalim prostorijama (3x)

-  Strojno pranje svih podova u učionicama i hodnicima škole (2x)
-  Čišćenje klupa, stolova, katedri u učionicama te odstranjivanje zalijepljenih
  žvakaćih guma (pranje, dezinfekcija i brisanje 2 x)
-  Čišćenje – pranje držača za kredu
-  Pranje ploča (2x)
-  Pranje rasvjetnih tijela (2x)
-  Pranje radijatora (2x)
-  Skidanje,pranje i postavljanje zavjesa po učionicama
-  Čišćenje svih drugih prostorija (2x)
  (pranje podova, namještaja, brisanje rasvjetnih tijela, čišćenje tepiha, premaz
  namještaja sredstvom za zaštitu)

-  Pranje vrata (2x)
-  Briga o cvijeću
-  Pranje prozora, podova i zidova u svim prostorima športske dvorane (2x)
-  Pranje rasvjetnih tijela u sklopu športske dvorane (2x)


ŠPORTSKA DVORANA  -  Čišćenje i pranje svlačionica
  -  Pranje i održavanje sanitarnih čvorova,
  -  pranje podova, čišćenje ulaza dvorane, kao i staklenu površinu.
  -  Pranje i brisanje tribina
  -  Čišćenje i pranje stepeništa
  -  Čišćenje i pranje učionice boravka
  -  Čišćenje i pranje hodnika
  -  Čišćenje i pranje kabineta od profesora tjelesne i zdravstvene kulture.
  -  Čišćenje i pranje dvorane za vrijeme odmora
  -  Čišćenje i pranje male dvorane


XVII. DNEVNI POSLOVI (prijepodne)
- Čišćenje i pranje športske dvorane

-  Čišćenje i pranje ulaza u školu i čišćenje okoliša škole

-  Brisanje namještaja (prašine), prozora, panoa
-  Čišćenje i pranje hodnika i wc-a (4x), (obavezan pregled poslije svakog
  odmora
-  Čišćenje i pranje zbornice
-  Čišćenje i pranje stepeništa (2x)
-  Čišćenje i pranje aule
-  Metenje i pranje učionica
-  Pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke
-  Dežurstvo na porti i po hodnicima škole
-  Pranje staklenih površina
-  Pranje ograda


XVIII. DNEVNI POSLOVI (poslijepodne)
- Čišćenje i pranje ulaza u školu i čišćenje okoliša škole – do 14,00 sati

- Čišćenje i pranje učionica i svih drugih prostorija (čišćenje poda,

  brisanje prašine, čišćenje i dezinfekcija klupa)

-  Pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke
-  Pranje držača za kredu
-  Čišćenje i pranje wc-a (3x), obavezan pregled poslije svakog odmora
-  Čišćenje i pranje hodnika (3x)
-  Čišćenje od žvakaćih guma
-  Čišćenje i pranje ograda
-  Čišćenje i pranje gledališta
-  Čišćenje i pranje aule (2x)
-  Čišćenje i pranje stepeništa (2x)
-  Dežurstvo na porti i po hodnicima škole
-  Čišćenje i pranje svlačionica
-  Čišćenje i pranje hodnika prof. TZK
-  Čišćenje i pranje kabineta TZK
-  Čišćenje i pranje male dvorane


XIX. MJESEČNI POSLOVI
- Pometanje i čišćenje dvorišta škole – (asfaltirano - betonirane površine)
- Pranje radijatora


XX.  GODIŠNJI POSLOVI
- Pranje prozora u:
  Učionicama (2x)

  Hodnicima (3x)

  Ostalim prostorijama (3x)

-  Strojno pranje svih podova u učionicama i hodnicima škole (2x)
-  Čišćenje klupa, stolova, katedre u učionici te odstranjivanje zalijepljenih
  žvakaćih guma (pranje, dezinfekcija i brisanje 2 x)
-  Čišćenje – pranje držača za kredu
-  Pranje ploča (2x)
-  Pranje rasvjetnih tijela (2x)
-  Pranje radijatora (2x)
-  Skidanje,pranje i postavljanje zavjesa u učionici kabinetima TZK
-  Čišćenje svih drugih prostorija (2x)
  (pranje podova, namještaja, brisanje rasvjetnih tijela, čišćenje tepiha, premaz
  namještaja sredstvom za zaštitu)

-  Pranje vrata (2x)
-  Briga o cvijeću
-  Pranje prozora, podova i zidova u svim prostorima športske dvorane (2x)
-  Pranje rasvjetnih tijela u sklopu športske dvorane (2x)
            POSLOVI ODRŽAVANJA - DOMARA


Poslovi domara škole

  1.  Svakodnevni obilazak zgrade škole i okoline (2X)
  2.  Održavanje zgrade
  -  izmjena stakala,
  -  izmjena i održavanje brava,
  -  održavanje rebrenica,
  -  izmjena – održavanje panti na vratima i prozorima,
  -  izmjena ČEPOVA na stolicama i klupama
  -  izmjena vijaka na stolicama i klupama
  -  izmjena drvenih dijelova na stolicama,
  -  izmjena i održavanje rasvjetnih tijela
  -  izmjena osigurača, prekidača, utičnica,
  -  izmjena gumica na slavinama,
  -  održavanje WC kotlića,
  -  redoviti pregled protupožarnih aparata,
  -  pregled hidranata,
  -  bojanje metalne i drvene stolarije
  -  ličenje prostorija škole (učionica,dvorane,ureda,sanitarija,hodnika)  3. pomoć oko uređenja dvorane - priredbe


4. Inventarizacija osnovnih sredstava5. Održavanje alata i sredstava za čišćenje:

održavanje poljoprivrednog alata,

održavanje traktora – kosilice (servisi),

izrada pomoćnih sredstava za čišćenje.  6.  Održavanje okoline škole – dvorište, školski park i sportski tereni:
  -  održavanje ograde,
  -  košenje trave
  -  postavljanje sportskih pomagala a igralištu škole (golovi, koševi)
7. Održavanje alata kotlovnice


8. Briga o školi – obavještavanje uprave škole o kvarovima na instalacijama i dr.


9. Uređenje i održavanje servisnog dvorišta i skladišta
I.   Poslovi ložača1. Permanentna kontrola kotlovnice
2. Održavanje kotlova za loženje:
   - popravak ventila,
   - generalno uređenje kotlovnice i sistema loženja.
3. Održavanje osigurača na instalacijama
4. Svakodnevna kontrola rada kotlova ( u vrijeme loženja)
              POSLOVI KUHARICERed.br.   POSLOVI I RADNI ZADACI

1.     Pripremanje i izdavanje hrane
2.     Obavlja potrebne narudžbe za hranu u dogovoru s ravnateljem
3      Voditi knjigu prometa hrane
4      U konzultaciji s komisijom izrađuje dnevne i mjesečne jelovnike
5.     Tjedno kontrolira broj učenika i učitelja koji se hrane u školskoj kuhinji, a i po mogudnosti
      dnevno
6.     Rukuje inventarom školske kuhinje i odgovara za inventar
7      Održava higijenu školske kuhinje
8.     Pere posuđe
9      Uređuje blagovaonicu i kuhinju
10.     Pere stolnjake, kuhinjske krpe i ostalo
11.     Daje nalog pomodnoj kuharici glede pripreme hrane

12.     Čisti prostor kuhinje i uređaje u kuhinji
13.     Ostali poslovi po potrebi službe i nalogu ravnatelja
                    POMOĆNA KUHARICE

Red.br.  POSLOVI I RADNI ZADACI
1.    Pomod kuharici kod pripremanja hrane i izdavanje hrane
2.    Kuhanje kave i serviranje u blagovaoni , zbornicu
3     Pranje posuđe , spremanje
4     Održava higijenu kuhinje , blagovane i zbornice
5.    Pere stolnjake , kuhinjske krpe , zavjese i ostalo
6.    Čisti uređaje u kuhinji
7     Čišdenje uredskih prostorija i pripadajudeg hodnika , kabineta i knjižnice
8.    Čišdenje , brisanje prašine , pranje i pospremanje stolova
9     Čišdenje sredstva i pomagala
10.    Čišdenje sanitarnog dijela i briga za postavljanje higijenskih sredstava
11.    Svakodnevno čišdenje nogostupa pred školskom zgradom i ulaz u školu
12.    Kontrola oštedenja u zgradi i okolini i prijavljivanje
13.    Svakodnevna briga oko zatvaranja prozora ,slavina , i vrata u tijeku i poslije radnog vremena


14.    Ostali poslovi po potrebi službe i nalogu tajnice i ravnatelja
    PLAN PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA AKTIVA
           1. RAZREDA OŠ BRESTJE


               Školska godina 2010./2011.

  Mjesec                 Poslovi i zadaci                 Nositelj


rujan 2010. –  Sudjelovanje na sjednicama i praćenje tema Učiteljskog vijeća OŠ     mr.sc. Miše
lipanj 2011.  Brestje                                  Kutleša,
                                             ravnatelj
                                             stručni
                                             suradnici OŠ
                                             Brestje,
                                             članovi
                                             Učiteljskog
                                             vijeća


rujan 2010. –  Sudjelovanje na sjednicama i praćenje tema Razrednog vijeća        mr.sc. Miše
lipanj 2011.  razredne nastave OŠ Brestje                        Kutleša,
                                             ravnatelj
                                             stručni
                                             suradnici OŠ
                                             Brestje,
                                             članovi
                                             Razrednog
                                             vijeća


rujan 2010. –  Modularno stručno usavršavanje za učitelje/učiteljice razredne      Agencija za
lipanj 2011.  nastave (individualan izbor modula)                    odgoj i
                                             obrazovanje,
                                             Županijski
                                             voditelji
                                             stručnih vijeća


rujan 2010. –  Stručni skupovi za učitelje/učiteljice razredne nastave Grada Zagreba   Agencija za
lipanj 2011.  prema Katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje              odgoj i
                                             obrazovanje


rujan 2010. –  Individualno stručno usavršavanje učitelja/učiteljica Aktiva 1. razreda  Pojedini
lipanj 2011.  prema individualnim planovima                       učitelji/
        Dominantne teme:                             učiteljice
        Majda Bučanac – Samovrjednovanje i vrjednovanje učeničkih
        postignuća
        Sandra Dandić – Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje u nastavi TZK
        od 1. do 4. razreda
        Jasna Pastuović – Početno čitanje i pisanje
        Tomislav Gojanović – Medijska kultura
        Iva Vinter – Nadarena djeca u nastavi
rujan 2010. –  Stručni skupovi za učitelje/učiteljice prema planu Hrvatskog       HPK
lipanj 2011.  pedagoško-književnog zbora
    PLANOVI PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA AKTIVA
            DRUGOG RAZREDA
2. RAZREDI

  -  stručni aktivi

  -  uključenost u oblike usavršavanja izvan škole uz dodatnu evidenciju u mapi
    svakog učitelja i eventualne podatke o doškolovanju                    Tijekom godine kroz aktive
-pohađanje Stručnih aktiva u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
-pohađanje Stručnih aktiva u organizaciji Županijskog voditelja
-pohađanje Stručnih aktiva u organizaciji Hrvatskog pedagoško-književnog zbora
-individualna usavršavanja s dominantnim temama
-praćenje stručne periodike (časopisi metodika, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Školske novine,
Napredak) i ostale literature Mjesec                 Poslovi i zadaci                Izvrštelj
kolovoz   -izrada plana rada aktiva                       Učiteljice aktiva 2.
       -izrada godišnjeg plana i programa                  razreda:Ivana
       -mjesečno tematsko planiranje za rujan                Horvat Dujmović,
       -organizacija prvog dana nastave                   Marcela Baniček,
       -mjesečno tematsko planiranje                    Vesna Krapec,
                                         Marina Kušt i Ljerka
                                         Matanić
rujan    -dogovor o potrebnim nastavnim sredstvima i pomagalima        Učiteljice aktiva 2.
       -planiranje izvanučioničke nastave                  razreda
       -mjesečno tematsko planiranje
listopad   -planiranje proslaveDana kruha                     Učiteljice aktiva 2.
       -mjesečno tematsko planiranje                        razreda i
                                           vjeroučiteljica
       -Kako pomoći djetetu                          -učiteljica Ivana
                                          Horvat Dujmović

 studeni   -planiranje proslave dana sv. Nikola i proslave Božića i priredbe   Učiteljice aktiva 2.
       -mjesečno tematsko planiranje                        razreda
prosinac   -mjesečno tematsko planiranje                    Učiteljica Marcela
       Stres u djece                            Baniček

siječanj   -mjesečno tematsko planiranje                      Učiteljica Vesna
       Formiranje pojmova množenja i dijeljenja prirodnih brojeva         Krapec

 veljača   -mjesečno tematsko planiranje                     Učiteljica Marina
       Nasilje među djecom u školi                         Kušt

 ožujak   -mjesečno tematsko planiranje                      Učiteljica Ljerka
       Strah od škole                               Matanić

 travanj             -mjesečno tematsko planiranje          Učiteljice 2. razreda
                  Udžbenici za narednu godinu            Učiteljica:Anita
                     Emocije djece                 perkušić
svibanj  -mjesečno tematsko planiranje  Učiteljice 2. razreda
     Planiranje jednodnevnog izleta
     Planiranje otvorenog dana škole
     PLANOVI PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

 -   stručni aktivi - 3. razreda

 -   uključenost u oblike usavršavanja izvan škole uz dodatnu evidenciju u mapi svakog
    učitelja i eventualne podatke o doškolovanju

                   Tijekom godine kroz aktive


 Mjesec                 Poslovi i zadaci                 Izvrštelj

TIJEKOM        Sudjelovanje na predavanjima stručnog usavršavanja u     Agencija za odgoj
ŠKOLSKE        organizaciji:                        i obrazovanje,
GODINE         -Agencije za odgoj i obrazovanje,
            -Hrvatskog pedagoško – književnog zbora           Hrvatski
            -Županijskog voditelja.                   pedagoško –
            Sudjelovanje na stručnim predavanjima unutar Aktiva     književni zbor,
            3. r. i organizacije OŠ Brestje
            Sudjelovanje u radu aktiva učitelja 3. razreda (mjesečni   Županijski
            susreti – mjesečno tematsko planiranje rada i tekuća     voditelj,
            problematika)
                                          Učitelji i stručna
                                          služba školeRUJAN         Dononošenje plana rada stručnog aktiva            Aktiv 3. razreda
            Izrada godišnjeg plana i programa
            Dopunska i dodatna nastava, izvannastavne aktivnosti,
            izvanučionična nastava i izleti
            Kriteriji za ocjenjivanje za 3. razred
            Suradnja s roditeljima


LISTOPAD        Aktivnosti u školi u prirodi                 Aktiv 3. razreda

STUDENI        Razvojna psihologija djeteta ( Emocionalni i intelektualni  Mirela Blažević
            razvoj i školski uspjeh )
PROSINAC        Planiranje i sudjelovanje u prigodnim priredbama       Aktiv 3. razreda
            povodom Dana škole, Svetog Nikole, Božića
SIJEČANJ        Rad s darovitom djecom                  Katarina
                                         Rajković,
            Osvrt na rad u prvom obrazovnom razdoblju
                                         Aktiv 3. razreda

VELJAČA         Rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi  Silvana Bošnjak


            Analiza rada učenika s teškoćama u učenju i vladanju te
            pružanje potrebne pomoći u svladavanju poteškoća
                                         Aktiv 3. razreda

OŽUJAK         Povijest Hrvata- hrvatski mitovi i legende        Vesna DukićTRAVANJ         Utjecaj medija na razvoj djeteta             Slavica Krišto,
            Uskrs
                                         Aktiv 3. razreda

            Planiranje i provedba Otvorenog dana škole i       Aktiv 3. razreda
            jednodnevnog izleta
SVIBANJ         Recepcija i interpretacija dječje priče
                                         Marija MustapićLIPANJ         Osvrt na školsku godinu 2010/11.             Aktiv 3. razreda
            Kriteriji za vrednovanje i zaključivanje ocjena
Plan stručnog usavršavanja usvojen je na Učiteljskom vijeću.

Učitelji: 3.a Silvana Bošnjak, 3.b Slavica Krišto, 3.c Mirela Blažević,

     3.d Katarina Rajković, 3.e Vesna Dukić, 3.f Marija Mustapić
       PLAN PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA
        Aktiv 4. razreda, školska godina 2010./2011.
    Članice aktiva četvrtih razreda sudjelovat će na predavanjima stručnog usavršavanja u
    organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje koja će se održati tijekom školske godine.
    Unutar organizacije sudjelovat će na predavanjima koja će se održati tijekom školske
    godine u Osnovnoj školi Brestje.
    Članovi aktiva 4. razreda sudjelovat će na redovitom mjesečnom planiranju svaki mjesec
    tijekom školske godine.
    Aktiv 4. razreda imat će sljedeća predavanja unutar aktiva:


                      Tijekom godine kroz aktive

 Mjesec                    Poslovi i zadaci                         Izvrštelj

RUJAN    Predavanje: Škola u prirodi                                  Ksenija
       Literatura:
         1.  De Zan, I.: U šumskoj učionici, Škola u prirodi, Školske novine, broj 1-2, 13.
                                                      Šturlić-Tupek
            siječanj 1998.
         2.  Flanjak, I., Jakopović,S., Krznarić,D.,: Škola u prirodi, Priručnik za nastavnike,
            Školska knjiga, Zagreb, 1984.
         3.  .) Žderić,J: Škola u prirodi, Profil, Zagreb, 2003.
STUDENI   Predavanje: Integrirana nastava                                Dubravka Ljubičić
       Literatura:
       1.Puh, Nevenka. Integrirani dani u razrednoj nastavi : priručnik za učitelje. Zagreb :
       Školska knjiga, 2009.
       2.M. Čudina-Obradović, S. Brajković: Integrirano poučavanje, Zagreb, Biblioteka Korak
       po korak, 2009.

 SIJEČANJ  Predavanje: Razvijanje dječjeg samopouzdanja                          Lucija Jakešević
       Literatura:
       1.Miljković, D., Pomozite svojoj djeci da razviju samopouzdanje. Đakovo, Tempo, 1996.
       2.Miljković, D., Rijavec, M., Bolje biti vjetar nego list: psihologija dječjeg
       samopouzdanja. Zagreb, IEP; Karlovac, D2, 2002.
       3.Miljković, D., Rijavec, M., Razgovori sa zrcalom: psihologija samopouzdanja. Zagreb,
       IEP, 2001.

 OŽUJAK   Predavanje: Emocije u nastavi                                   Irena Kolar
       LITERATURA:
       1. Oatley K. / Jenkins, J.M.(2003.), Razumijevanje emocija, Naklada Slap, Jastrebarsko
       2. Bognar, L.(2004.), Metode i postupci u odgoju, Zbornik Učiteljske akademije u
       Zagrebu,
              broj 1,(7), Zagreb, str.17-30
       3. Canfield, J. /Hansen M.V.(1998.)Melem za dušu 2,Mozaik knjiga, Zagreb


 SVIBANJ   Predavanje: Razvijanje osnovnih komunikacijskih vještina                     Ivana Rešetar
       LITERATURA:
         1. S. Centner, A. Peko, A. Pintarić: Zlatni dani, Hrvatski jezik i književnost,
           Priručnik za učitelje za 4. razred OŠ, ŠK, Zagreb 2004.
         2. P: Brajša: Pedagoška komunikacija, Školske novine, Zagreb, 1990.
         3. J. Kuvač, M. Palmović: Metodologija istraživanja dječjeg jezika, Slap, Zagreb,
           2001.
          AKTIV HRVATSKOG JEZIKA
    PLAN PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA


  -  stručni aktivi

  -  uključenost u oblike usavršavanja izvan škole uz dodatnu evidenciju u mapi
    svakog učitelja i eventualne podatke o doškolovanju
                Tijekom godine kroz aktive


  Mjesec               Poslovi i zadaci              Izvrštelj
JEDNOM      Stručni aktiv Osnovne škole Brestje            Stručni aktiv
MJESEČNO     Zajedničke teme:                      Hrvatskog
         1. Obrada lektire na redovnom satu s nadarenim       jezika Osnovne
         učenicima i s učenicima s poteškoćama           škole Brestje
         2. Planiranje projektne nastave

TIJEKOM      Županijski stručni aktiv                  Voditelji
GODINE                                    Županijskog
- prema planu                                aktiva
Županijskog                                 Hrvatskog
aktiva                                    jezika
Hrvatskog
jezika
TIJEKOM      Stručna usavršavanja izvan Zagreba             AZOO
GODINE
- prema planu
AZOO-a
TIJEKOM      Praćenje stručne literature i stručnih časopisa       UČETELJI
GODINE                                    HRVATSKOG
                                       JEZIKA
                        Voditeljica Aktiva Hrvatskog jezika: Ana Sušac
  PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA IZ NASTAVE STRANIH JEZIKA
        za školsku godinu 2010./2011.
     utvrđen na Stručnom vijeću stranih jezika, održanom 30.08.2010.PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA     ORGANIZATOR I      PLANIRANO VRIJEME
                   MJESTO ODRŽAVANJA      OSTVARIVANJA

                                rujan,
                                studeni,
                                veljača,
SJEDNICE STRUČNOG VIJEĆA      Stručno vijeće       travanj,
STRANIH JEZIKA           stranih jezika, OŠ     i tijekom šk.god. prema
                  Brestje          potrebi


ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA      Voditelji ŽSV-a za     tijekom šk.god.
UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA i     Engleski i Njemački    2010./11. prema planu
ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA      jezik,           i programu stručnih
UČITELJA NJEMAČKOG JEZIKA      Zagreb           skupova Agencije za
                                odgoj i obrazovanje

                  Hrvatsko udruženje
STRUČNI SKUPOVI HRVATSKOG      profesora engleskog    Stručni skupovi:
UDRUŽENJA PROFESORA         jezika i British Council  tijekom šk.god.
ENGLESKOG JEZIKA i                       2010./11.
20. GODIŠNJA HUPE KONFERENCIJA   Zagreb, Opatija
                                Godišnja konferencija:
                                travanj, 2011.
USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA       Goethe Institut       tijekom šk.god.
NJEMAČKOG JEZIKA          Kroatien, Zagreb      2010./11. prema
                                programu Goethe
                                Instituta
STRUČNI SKUPOVI PROFESORA      Školska knjiga, Alfa,
ENGLESKOG JEZIKA U ORGANIZACIJI   Profil,          tijekom šk.god.
IZDAVAČKIH KUĆA           Zagreb           2010./11.

OXFORD CONFERENCE ON ENGLISH
LANGUAGE TEACHING          Oxford ELT, Zagreb     prosinac 2010.

10 th PEARSON LONGMAN        VBZ Ltd i PEARSON
CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE   LONGMAN, Zagreb      ožujak 2011.
TEACHING
      PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA MATAMATIKA

IZVAN ŠKOLE / mjesec            TEMA              PREDAVAČ
   10.2009.           Predavanje HMD-a
   11.2009.           Predavanje HMD-a
   12.2009.           Predavanje HMD-a
 10. ili 11. mjesec     Predavanje za voditelje ŽSV      Po agenciji za odgoj i
                                     obrazovanje
   02.2010.           Predavanje HMD-a
   03.2010.           Predavanje HMD-a
   04.2010.           Predavanje HMD-a
   05.2010.           Predavanje HMD-a
   03.2010.         Državni skup voditelja ŽSV       Po agencijii azoo
   01.2010.        SESVETE- ČLAN KOMISIJE ZA
               ISPRAVLJANJE (OPĆINSKO)
   02.2010.       DRAGUTIN TADIJANOVIĆ- ČLAN
               KOMISIJE ZA ISPRAVLJANJE (
               ŽUPANIJSKO NATJECANJE)
   06.2010.       Stručni skup za učitelje matematike     Po agenciji azoo
   DATUM                TEMA              NOSITELJ
   08.2009.       UDŽBENICI, TESTOVI, POTREBE ,      AKTIV MATEMATIKE
               PRIBOR, NABAVA MATERIJALA
   11.2009.        ORGANIZACIJA ŽUPANIJSKIH.         Aktiv matematike
              SASATANAKA, INOVACIJE U RADU
   12.2009.         ORGANIZACIJA ŠKOLSKOG         AKTIV MATEMATIKE
                NATJECANJA, PRIPREME
   01.2010.       SASTANAK ZA ORGANIZACIJOM        AKTIV MATEMATIKE
              ODLASKA I DOLASKA NA OPĆINSKO
                NATJECANJE, PRIPREME
   03.2010.         DOGOVOR ZA ŽUPANIJSKO         AKTIV MATEMATIKE
               NATJECANJE- ORGANIZACIJA
   04.2010.       STRUČNA TEMA -, ORGANIZACIJA       AKTIV MATEMATIKE
               OTVORENIH DANA BRESTJA
   05.2010.        DOGOVOR O NABAVCI NOVIH         AKTIV MATEMATIKE
                  UDŽBENIKA.
            U ŠKOLI ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA
   DATUM                TEMA              NOSITELJ
   09.2009.           Po planu ŽSV -a         Voditelj žsv , savjetnik
  2010/2011.      ODRŽANA STRUČNA TEMA: PRIMJERI           OSOBNO
             DOBRE PRAKSE
   11.2009.      Po planu ŽSV –a             Voditelj žsv , savjetnik
    3.2010.      Po planu ŽSV –a             Voditelj žsv , savjetnik
    5.2010.      Po planu ŽSV -a             Voditelj žsv , savjetnik
                              Ariana Bogner Boroš, prof.mentor
         PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA MATAMATIKA

IZVVAN ŠKOLE / mjesec           TEMA               PREDAVAČ
    10.2009.         Predavanje HMD-a
    11.2009.         Predavanje HMD-a
    12.2009.         Predavanje HMD-a
  10. ili 11. mjesec      Predavanje za učitelje     Po agenciji za odgoj i obrazovanje
    02.2010.         Predavanje HMD-a
    03.2010.         Predavanje HMD-a
    04.2010.         Predavanje HMD-a
    05.2010.         Predavanje HMD-a
    03.2010.           Državni skup            Po agencijii azoo
    01.2010.       SESVETE- ČLAN KOMISIJE ZA
               ISPRAVLJANJE (OPĆINSKO)
    02.2010.      DRAGUTIN TADIJANOVIĆ- ČLAN
                KOMISIJE ili mentor
              ( ŽUPANIJSKO NATJECANJE)
    06.2010.     Stručni skup za učitelje matematike      Po agenciji azoo
                     U ŠKOLI

    DATUM               TEMA               NOSITELJ
    08.2009.      UDŽBENICI, TESTOVI, POTREBE ,       AKTIV MATEMATIKE
              PRIBOR, NABAVA MATERIJALA
    11.2009.       ORGANIZACIJA ŽUPANIJSKIH.          Aktiv matematike
             SASATANAKA, INOVACIJE U RADU
    12.2009.        ORGANIZACIJA ŠKOLSKOG          AKTIV MATEMATIKE
                NATJECANJA, PRIPREME
    01.2010.      SASTANAK ZA ORGANIZACIJOM          AKTIV MATEMATIKE
             ODLASKA I DOLASKA NA OPĆINSKO
               NATJECANJE, PRIPREME
    03.2010.       DOGOVOR ZA ŽUPANIJSKO          AKTIV MATEMATIKE
              NATJECANJE- ORGANIZACIJA
    04.2010.      STRUČNA TEMA -, ORGANIZACIJA        AKTIV MATEMATIKE
              OTVORENIH DANA BRESTJA
    05.2010.       DOGOVOR O NABAVCI NOVIH          AKTIV MATEMATIKE
                 UDŽBENIKA.
              ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA

    DATUM               TEMA               NOSITELJ
    09.2009.          Po planu ŽSV -a          Voditelj žsv , savjetnik
   2010/2011.     Primjer dobre prakse
    11.2009.     Po planu ŽSV –a            Voditelj žsv , savjetnik
    3.2010.     Po planu ŽSV –a            Voditelj žsv , savjetnik
    5.2010.     Po planu ŽSV -a            Voditelj žsv , savjetnik                                   Vesna Vujević,prof.
       PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA MATAMATIKA

VAN ŠKOLE / mjesec         TEMA               PREDAVAČ
   10.2009.         Predavanje HMD-a
   11.2009.         Predavanje HMD-a
   12.2009.         Predavanje HMD-a
 10. ili 11.mjesec     Predavanje za učitelje       Po agenciji za odgoj i
                                  obrazovanje
   02.2010.         Predavanje HMD-a
   03.2010.         Predavanje HMD-a
   04.2010.         Predavanje HMD-a
   05.2010.         Predavanje HMD-a
   03.2010.          Državni skup           Po agencijii azoo
   01.2010.      SESVETE- ČLAN KOMISIJE ZA
             ISPRAVLJANJE (OPĆINSKO)
   02.2010.     DRAGUTIN TADIJANOVIĆ- ČLAN
            KOMISIJE ZA ISPRAVLJANJE ili
           mentor( ŽUPANIJSKO NATJECANJE)
   06.2010.     Stručni skup za učitelje matematike     Po agenciji azoo
                 U ŠKOLI

   DATUM             TEMA               NOSITELJ
   08.2009.     UDŽBENICI, TESTOVI, POTREBE ,      AKTIV MATEMATIKE
            PRIBOR, NABAVA MATERIJALA
   11.2009.      ORGANIZACIJA ŽUPANIJSKIH.        Aktiv matematike
            SASATANAKA, INOVACIJE U RADU
   12.2009.       ORGANIZACIJA ŠKOLSKOG         AKTIV MATEMATIKE
              NATJECANJA, PRIPREME
   01.2010.     SASTANAK ZA ORGANIZACIJOM        AKTIV MATEMATIKE
           ODLASKA I DOLASKA NA OPĆINSKO
             NATJECANJE, PRIPREME
   03.2010.       DOGOVOR ZA ŽUPANIJSKO         AKTIV MATEMATIKE
             NATJECANJE- ORGANIZACIJA
   04.2010.     STRUČNA TEMA -, ORGANIZACIJA       AKTIV MATEMATIKE
             OTVORENIH DANA BRESTJA
   05.2010.      DOGOVOR O NABAVCI NOVIH        AKTIV MATEMATIKE
                UDŽBENIKA.
           ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA

   DATUM             TEMA               NOSITELJ
   09.2009.          Po planu ŽSV -a         Voditelj žsv , savjetnik
  2010/2011.    PRIMJERI DOBRE PRAKSE
   11.2009.     Po planu ŽSV –a            Voditelj žsv , savjetnik
   3.2010.     Po planu ŽSV –a            Voditelj žsv , savjetnik
   5.2010.     Po planu ŽSV -a            Voditelj žsv , savjetnik


                                   Sanja Bakalović, prof.
        PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA MATAMATIKA

VAN ŠKOLE / mjesec            TEMA             PREDAVAČ
   10.2009.          Predavanje HMD-a
   11.2009.          Predavanje HMD-a
   12.2009.          Predavanje HMD-a
 10. ili 11. mjesec       Predavanje za učitelje      Po agenciji za odgoj i
                                   obrazovanje
   02.2010.          Predavanje HMD-a
   03.2010.          Predavanje HMD-a
   04.2010.          Predavanje HMD-a
   05.2010.          Predavanje HMD-a
   03.2010.            Državni skup          Po agencijii azoo
   01.2010.        SESVETE- ČLAN KOMISIJE ZA
               ISPRAVLJANJE (OPĆINSKO)
   02.2010.     DRAGUTIN TADIJANOVIĆ- ČLAN KOMISIJE
           ZA ISPRAVLJANJE ili mentor (ŽUPANIJSKO
                 NATJECANJE)
   06.2010.      Stručni skup za učitelje matematike    Po agenciji azoo
                    U ŠKOLI

   DATUM                TEMA             NOSITELJ
   08.2009.     UDŽBENICI, TESTOVI, POTREBE , PRIBOR,   AKTIV MATEMATIKE
               NABAVA MATERIJALA
   11.2009.        ORGANIZACIJA ŽUPANIJSKIH.       Aktiv matematike
             SASATANAKA, INOVACIJE U RADU
   12.2009.     ORGANIZACIJA ŠKOLSKOG NATJECANJA,     AKTIV MATEMATIKE
                  PRIPREME
   01.2010.     SASTANAK ZA ORGANIZACIJOM ODLASKA     AKTIV MATEMATIKE
            I DOLASKA NA OPĆINSKO NATJECANJE,
                  PRIPREME
   03.2010.     DOGOVOR ZA ŽUPANIJSKO NATJECANJE-     AKTIV MATEMATIKE
                 ORGANIZACIJA
   04.2010.       STRUČNA TEMA -, ORGANIZACIJA      AKTIV MATEMATIKE
              OTVORENIH DANA BRESTJA
   05.2010.        DOGOVOR O NABAVCI NOVIH       AKTIV MATEMATIKE
                 UDŽBENIKA.
             ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA

   DATUM                TEMA             NOSITELJ
   09.2009.           Po planu ŽSV -a        Voditelj žsv , savjetnik
  2010/2011.     PRIMJERI DOBRE PRAKSE
   11.2009.     Po planu ŽSV –a             Voditelj žsv , savjetnik
   3.2010.     Po planu ŽSV –a             Voditelj žsv , savjetnik
   5.2010.     Po planu ŽSV -a             Voditelj žsv , savjetnik
                                  Katarina Hrgović, prof
 PLAN STRUČNIH USAVRŠAVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2010./2011.
          - aktiv povijesti i geografije -
             Predmet: povijest
     MJESEC            TEMA                 IZVODI

Listopad        Prema planu Županijskog        Županijsko stručno vijeće
            stručnog vijeća            učitelja povijesti

Prosinac        Prema planu Županijskog        Županijsko stručno vijeće
            stručnog vijeća            učitelja povijesti

Ožujak         Prema planu Županijskog        Županijsko stručno vijeće
            stručnog vijeća            učitelja povijesti

Svibanj         Prema planu Županijskog        Županijsko stručno vijeće
            stručnog vijeća            učitelja povijesti

Tijekom godine        Hrvatska povijest u ranom    Ankica Bilić, prof.
                 srednjem vijeku

Tijekom godine           Domovinski rat       Suzana Ivančić, prof.
U Sesvetama, 1. rujna 2010.         Voditeljica aktiva:

                          Ankica Bilić, prof.
 PLAN STRUČNIH USAVRŠAVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2010./2011.
          - aktiv povijesti i geografije -
            Predmet: geografija     MJESEC          TEMA                IZVODI


Studeni        Prema planu Županijskog stručnog  Županijsko stručno vijeće
            vijeća               učitelja geografije

                              Prirodoslovno matematički
Siječanj        Zimski seminar geografa       fakultet – Odsjek geografije

Veljača        Prema planu Županijskog stručnog  Županijsko stručno vijeće
            vijeća               učitelja geografije

Svibanj        Prema planu Županijskog stručnog  Županijsko stručno vijeće
            vijeća               učitelja geografije

Tijekom godine         Klima Australije      Martina Ivoš, prof.


Tijekom godine          NATO pakt        Krešimir Kuharić, prof.
U Sesvetama, 1. rujna 2010.                Voditeljica aktiva:
                             Ankica Bilić, prof.
 GODIŠNJI PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA AKTIVA TZK ŠKOLSKA GODINA
              2010./2011.
MJESEC               POSLOVI I ZADACI               IZVRŠTELJ
                                        Aktiv TZK OŠ
 IX.    Oslobađanje od nastave TZK
                                         Brestje
                                        Aktiv TZK OŠ
 X.    Posebnosti rada s djecom sa posebnim potrebama
                                         Brestje
      Međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima    Hrvatski
 XI.
      TEMA: Individualizacija u kineziološkoj edukaciji         kineziološki savez
 XII.    Stručni skup županijskog stručnog vijeća                 ŽSV
                                       Agencija za odgoj i
 I.    Međužupanijski stručni skup
                                        obrazovanje
      Međunarodna znanstveno-stručna konferencija             Kineziološki
 II.
      Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete življenja        fakultet
                                        Aktiv TZK OŠ
 III.    Motivacija u nastavi TZK
                                         Brestje
                                       Agencija za odgoj i
      Međužupanijski stručni skup
                                        obrazovanje
 IV.
                                        Aktiv TZK OŠ
      Svjetski dan zdravlja
                                         Brestje
                                        Aktiv TZK OŠ
 V.    Svjetski dan sporta
                                         Brestje

      Kongres nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Europe       Hrvatski
      TEMA: Nastava tjelesne i zdravstvene kulture u 21. stoljeću    kineziološki savez
 VI.
      Ljetna škola kineziologa
                                        MZOS, HOO, KIF,
      TEMA: Dijagnostika u funkciji unapređenja rada u područjima
                                         AZOO, HKS
          edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije


    Marija Nemet,prof.
    Sani Markoč,prof.
    Željka Vidović,prof.
       PLAN STGRUČNIH USAVRŠAVANJA AKTIVA VJERONAUKA
           ZA ŠKOLSKU GODINU 2010/2011.


MJESEC          TEMA                IZVODI
Tijekom godine  Prema planu: Katehetskog ureda  Zagrebačka nadbiskupija – Nadbiskupski
- rujan      za vjeronauk u školi       Duhovni stol

         Prema planu županijskog      Plan županijskog stručnog vijeća
- listopad    stručnog vijeća – Sesvetsko
         Vugrovečkog dekanata
         Prema planu: katehetskog ureda  Nadbiskupski Duhovni stol – ured za
- prosinac    za vjeronauk u školi       vjeronauk u školi

         Prema planu županijskog      Plan županijskog stručnog vijeća
- prosinac    stručnog vijeća – Sesvetsko
         vugrovačkog dekanata
         Prema planu: Nacionalnog     Plan Nacionalnog katehetskog ureda i
- siječanj    katehetskog ureda, Ministarstva  Ministarstva prosvjete i športa
         prosvjete i športa
         Tribina „Zajednički vidici“    Prema planu Katehetsko ureda za vjeronauk u
- siječanj    Katehetski ured za vjeronauk u  školi
         školi
         Prema planu županijskog      Plan županijskog stručnog vijeća
- ožujak     stručnog vijeća – Sesvetsko
         Vugrovačkog dekanata
         Prema planu županijskog      Plan županijskog stručnog vijeća
- travanj     stručnog vijeća – Sesvetsko
         Vugrovačkog dekanata
         Tribina „Zajednički vidici“    Prema planu Katehetsko ureda za vjeronauk u
- svibanj     Katehetski ured za vjeronauk u  školi
         školi
                            Aktiv vjeronauka
                           Voditelj: s. Matija Ćurčić
       PLANOVI PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

   -   stručni aktivi
   -   uključenost u oblike usavršavanja izvan škole uz dodatnu evidenciju u mapi
      svakog učitelja i eventualne podatke o doškolovanju
                 Tijekom godine kroz aktive
                    2010./2011.
                  PRODUŽENI BORAVAK
                 Anita Mihelja, Anita Perkušić
 Mjesec               Poslovi i zadaci              Izvršitelj

        Tema: Produženi boravak
        Lovrentjev, A. (2005.), Škola koja voli mene 1, didaktički
        priručnik za rad u nastavi i produženom boravku 1. razreda.
LISTOPAD    Zagreb, DiVič.                         Anita Perkušić
        Lovrentjev, A. (2005.), Škola koja voli mene 2, didaktički
        priručnik za rad u nastavi i produženom boravku 2. razreda.
        Zagreb, DiVič.        Tema: Domaća zadaća - igra i potreba
        Canter, Lee, Hausner, Lee (2002.): Domaća zadaća bez suza.
STUDENI     Zagreb, Naklada Kosinj                     Anita Mihelja
        Andrilović, V., Čudina-Obradović, M. (1988.), Psihologija
        učenja i nastave. Zagreb, Školska knjiga.        Tema: Vještina pisanja
        Oussoren, R.A. (2007.), Ples pisanja. Zagreb, Ostvarenje
VELJAČA                                     Anita Perkušić
        Oussoren, R.A. (2008.), Ples pisanja 2. Zagreb, Ostvarenje
        Tema: Mentalne mape
        Buzan, Tony (2005.): Mentalne mape za klince, Zagreb,
OŽUJAK                                     Anita Mihelja
        Veble
        Buzan, Tony (2004.): Kako izrađivati mentalne mape,
        Zagreb, Veble

TRAVANJ     Tema: Radost učenja                       Anita Perkušić
        Faber, A., Mazlish, E. (2000.), Kako razgovarati s djecom da
     bi bolje učila. Zagreb, Mozaik knjiga
     Meister Vitale, B. (2004.), Jednorozi su stvarni, pristup
     učenju desnom hemisferom mozga. Zagreb, Ostvarenje     Tema: Daroviti učenici
     Winner, Ellen (2005.), Darovita djeca, mitovi i stvarnost.
SVIBANJ  Zagreb, Ostvarenje                      Anita Mihelja
     Cvetković Lay,J. (2002.), Ja hoću i mogu više, priručnik za
     odgoj darovite djece od 3 do 8 godina. Zagreb, Alinea
                     PLAN INVESTICIJA


Škola nema samostalni prihodi pa nema obvezu realizirati planirano investicijsko i tekuće
održavanje iz ovog plana. Planom škola ukazuje osnivaču na nužne zahtjeve koji se moraju
učiniti radi unapređenja nastave i sigurnosti rada škole.

Plan se donosi kao lista poslova koje bi trebalo učiniti radi poboljšanja uvjeta života i rada te
zaštite učenika u školi. Realizirat će se onaj dio plana za koji će osnivač osigurati sredstva. Pri
realizaciji plana vodit će se briga o prioritetu potreba te će se izvoditi oni radovi koji osiguravaju
sigurnost učenika i poboljšavanje uvjeta rada.
R. BR.                 INVESTICIJA – RADOVI

     1.  Dogradnja osam učionica sa četiri kabineta

     2.  Sanacija krova športske dvorane

     3.  Sanacija stolarije

     4.  Izgradnja nadstrešnice za kontejner i nadstrešnice na ulaz u školsku kuhinju

     5.  Sjenila na prozore učionica – umjesto zavjesa

     6.  Klime- u učionicama kojima su neophodne

     7.  Školski namještaj – vjeronaučna učionica

     8.  LCD PROJEKTORI - razredna nastava

     9.  Namještaj školske kuhinje

     10. Nastavna oprema (učila)

     11. Uređenje hodnika

     12. Uređenje učionica

     13. Glavni ulaz u školu – sanirati kamen

     14. Školska igrališta - održavati

     15. Sanacija pregradne stjenke - dvorana

     16. Rasvjetna tijela - dvorana

     17. TV-plazme (LCD)
18. Stolna računala

19. Prenosno računala

20. Sportska oprema i rekviziti

21. Digitalni foto aparati

22. Oprema za izvođenje nastave

23. Kemikalije

24. Računalna oprema

25. Različita oprema

26. Računalo (konfiguracija)

27. Nadstrešnica ulaza u školsku kuhinju

28. Ogradu za kontenjer

29. Zamjena dotrajale ograde oko škole

30. Telefonska centrala

31. Namještaj za arhivu

32. Uredski namještaj
           PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA
    Dogradnja osam učionica
    Dogradnja četiri kabineta
    Izgradnja sanitarnih čvorova
    Rekonstrukcija školskog parkinga
    Rekonstrukcija staza oko škole
    Oprema za učionice i kabinete

PRAĆENJE REALIZACIJE
Praćenje realizacije Godišnjeg plana i programa rada škole vrše stručni suradnici i ravnatelj
škole u okviru djelokruga i ovlasti rada. Sukladno obvezama iz plana rada učitelja, učitelji su
dužni samostalno pratiti uspješnost realizacije plana rada po nastavnim predmetima i o tome
obavještavati stručno-pedagošku službu i ravnatelja.

O realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole ravnatelj je obvezan podnositi izvješće
Učiteljskom vijeću najmanje jednom u svakom obrazovnom razdoblju. Na sjednici Učiteljskog
vijeće donose se odluke o potrebnim aktivnostima ili oblicima rada sukladno Nastavnom planu i
programu rada osnovnih škola.

Školskom odboru ravnatelj podnosi izvješće dva puta u tijeku školske godine. O tome se vode
zapisnici.ZAKLJUČAK
Iz Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2010./ 2011. godinu razvidno je sljedeće:

Škola je ustrojila plan i program rada sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu,
broju razrednih odjeljenja, obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i drugih
akata Škole.

Škola u izvođenju nastave ima zastupljen stručni kadar i izvodi stručno zastupljenu nastavu.

Opremljenost škole je kvalitetna za izvođenje nastave za sve predmete, ali se još ne može izvesti
zaključak da je škola opremljena odgovarajućom količinom opreme.Uvjeti rada su zadovoljavajući, premda je potrebno još znatno unaprijediti prostor i životnu
sredinu škole.

Suradnja škole s roditeljima je dobra, a posebno se ističe kroz zajedničku skrbi za poboljšanjem
uvjete života i rada škole. Suradnja škole s drugim institucijama je na zavidnom nivou.
PRILOZI
Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su:1. Godišnji planovi i programi rada učitelja

2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja

3. Plan i program rada razrednika

4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama

5. Plan i program rada sa darovitim učenicima (ako se takva aktivnost provodi sukladno
članku 63. stavku 1. Zakona)

6. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika

7. Raspored sati i dežurstva

Na osnovu članka 26. Zakona o osnovnom školstvu i članka 20. Statuta Osnovne škole
Brestje, Školski odbor na sjednici održanoj 25.09.2010. donosi Godišnji plan i program za šk.
god. 20010. /2011.
   Ravnatelj                    Predsjednica Školskog odbora

 mr. sc. Miše Kutleša              Dubravka Ljubičić, dipl. učiteljica, mentor

								
To top