Phần mềm quản trị DN_ kế toán_ QL bán hàng siêu thị_ nhà hàng by suchenfz

VIEWS: 191 PAGES: 91

									                       CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
                Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
                Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                   ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                      Website: http://www.hungansoft.com.vn
                        Email: info@hungansoft.com.vn
                                    Ninh Bình, ngày 9 tháng 1 năm 2011


                    BÁO GIÁ PHẦN MỀM
                        Phần mềm kế toán
Misa SME.NET 2010                                   6,950,000
SAS INNOVA 6.8.1 RETAIL                                7,000,000
SAS INNOVA 6.8.1 STANDARD                               9,000,000
SAS INNOVA 6.8.1 PRO                                 12,000,000
                       Dự toán xây dựng Delta
Delta 6.0 khóa đơn                                   3,000,000
Delta 6.0 một khóa cho 3 user                             6,000,000
             Quản lý bán hàng siêu thị, nhà sách, shop thời trang...
Smart V7.5                                      15,000,000
Tiger Pro                                       9,000,000
CRM 3.5                                        6,000,000


                        Quản lý nhà hàng
QueenBee_Pro                                     13,500,000
Tiger Restaurant                                    9,000,000
TC SOFT RTR                                      7,000,000

                       HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
                           Window 7
Win Starter 7 32-bit English SEA 1pk DSP OEI DVD                    1,075,000
Win Home Basic 7 32-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD                 2,151,000
Win Home Basic 7 64-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD                 2,392,000
Win Home Prem 7 32-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD                  3,028,000
Win Home Prem 7 64-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD                  3,270,000
Win Pro 7 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD                       3,380,000
Win Pro 7 64-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD                       3,709,000
Win Ult 7 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD                       4,565,000
Win Ult 7 64-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD                       5,025,000
                          Windows Vista
Windows Vista Starter SP1 32-bit English 1pk Dsp OEM DVD                1,009,000
Windows Vista Home SP1 32-bit English 1pk Dsp OEM DVD                 2,107,000
Windows Vista Home SP1 64-bit English 1pk Dsp OEM DVD                 2,348,000
Windows Vista Premium SP1 32-bit English 1pk Dsp OEM DVD               2,985,000
Windows Vista Premium SP1 64-bit English 1pk Dsp OEM DVD               3,226,000
Windows Vista Business SP1 32-bit Eng. 1pk Dsp OEM DVD                3,336,000
Windows Vista Business SP1 64-bit Eng. 1pk Dsp OEM DVD                3,467,000
Windows Vista Ultimate SP1 32-bit English 1pk Dsp OEM DVD              4,565,000
Windows Vista Ultimate SP1 64-bit English 1pk Dsp OEM DVD              5,003,000
                           Windows XP
Windows XP Pro 32-bit English SP3 OEM CD                       3,094,000
                           Window Server
Windows Svr Std 2008 32bit/x64bit English 1PK DSP OEM CD 1-4CPU 5Clt        16,064,000
Windows Svr Std 2003 R2a WIN32 English 1PK DSP OEM CD 1-4CPU 5Clt          15,800,000
Windows Svr Enterprise 2008 32bitx64 English 1PK DSP OEM CD 1-8CPU 25Clt      59,756,000
Windows Svr Enterprise 2003 R2 w/sp2 64bitx64 English 1PK DSP OEM CD 1-8CPU 25Clt  61,775,000
Windows small Bus Svr std 2008 English 1pk DSP OEI DVD 1-4 Cpu 5 clt        18,390,000
                           OFFICE 2007
Office Basic Edition 2007 Win32 Eng. 1PK DSP OEM V2 W/OfcPro Tri no CD        3,884,000
Office SB Ed 2007 Win32 Eng. 1PK DSP OEM V2 W/OfcPro Tri No CD            5,311,000
Office Pro 2007 Win32 Eng. 1PK DSP OEM V2 W/OfcPro Tri No CD             7,066,000
OfficeStd 2007 Win32 ENG DiskKit MVL CD (Bộ đĩa cài)                 768,000
OfficeProPlus 2007 Win32 ENG DiskKit MVL CD (Bộ đĩa cài)               768,000
                      Antivirus (Phần mềm diệt virus )
Bkav Internet Security 2009                              299,000
Kaspersky Anti-Virus ( CD+ Licence) 2010                       200,000
Kaspersky Internet Security                              290,000
Kaspersky Internet Security 2010 (3 Lincence)                     580,000
Kaspersky Internet Security 2010 (5 Lincence)                     980,000
Kaspersky Internet Security 2010 (10 Lincence)                    1,800,000


Dịch vụ miễn phí:
- Giao hàng và lắp đặt tận nơi theo yêu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật qua điện thoại, online, email..

Ghi chú:

Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
 inh Bình
Ninh Bình
 05


y 9 tháng 1 năm 2011
        19200
       N/A
       N/A
       N/A
       N/A
       N/A
       N/A
       N/A
       N/A
       N/A


       N/A
       N/A
       N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A


N/A


N/A
N/A
N/A
N/A
N/A


N/A
N/A
N/A
N/A
N/A


N/A
N/A
N/A
                 CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
          Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
          Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
             ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                Website: http://www.hungansoft.com.vn
                  Email: info@hungansoft.com.vn
                              Ninh Bình, ngày 9 tháng 1 năm 2011

STT  Part number               Product

            OPERATING SYSTEM

 1          Windows 7 Pro - GGWA   FQC-02872    WinPro 7 SNGL OLP NL GetGenuine   FQC-00109    WinPro 7 32bit ENG DiskKit MVL DVD

               OFFICE

 2          Office standard 2007

    021-07856   OfficeStd 2007 SNGL OLP NL

    021-08228   OfficeStd 2007 Win32 ENG DiskKit MVL CD

 3          Office SB 2007

   W87-01806    OfficeSB 2007 SNGL OLP NL

    588-03785   OfficeSB 2007 Win32 ENG DiskKit MVL CD

 4          Office Pro 2007

    79P-00123   OfficeProPlus 2007 SNGL OLP NL

    79P-00031   OfficeProPlus 2007 Win32 ENG DiskKit MVL CD

 5          Office Enterprise 2007

    76J-00323   OfficeEnt 2007 SNGL OLP NL

    76J-01597   OfficeEnt 2007 Win32 ENG DiskKit MVL DVD

 6          Office Multilang Pack 2007 (hỗ trợ đa ngôn ngữ)

   79H-00031    OfficeMultiLangPk 2007 OLP NL

 7          Visio Standard 2007

   D86-02969    VisioStd 2007 SNGL OLP NL
   D86-03143  VisioStd 2007 Win32 ENG DiskKit MVL CD

8        Visio Pro 2007

   D87-03094  VisioPro 2007 SNGL OLP NL

   D87-03249  VisioPro 2007 Win32 ENG DiskKit MVL CD

9        Onenote Standard 2007

   S26-02348  OneNote 2007 SNGL OLP NL

   S26-02746  OneNote 2007 Win32 ENG DiskKit MVL CD

            SERVER

10        Windows svr Standard 2008

   P73-04982  WinSvrStd 2008R2 SNGL OLP NL

   R18-02709  WinSvrCAL 2008 SNGL OLP NL UsrCAL

   P73-01780  WinSvrStd 2003R2 32bitx64 ENG DiskKit MVL CD

   P73-04819  WinSvrStd 2008R2 64Bit ENG DiskKit MVL DVD

11        Windows svr Enterprise

   P72-04219  WinSvrEnt 2008R2 SNGL OLP NL

   R18-02709  WinSvrCAL 2008 SNGL OLP NL UsrCAL

   P72-01780  WinSvrEnt 2003R2 32bitx64 ENG DiskKit MVL CD

   P72-03868  WinSvrEnt 2008R2 64Bit ENG DiskKit MVL DVD

12        SQL svr Standard

   228-08688  SQLSvrStd 2008 SNGL OLP NL

   359-05037  SQLCAL 2008 SNGL OLP NL UsrCAL

   228-08442  SQLSvrStd 2008 ENG DiskKit MVL DVD

13        SQL svr Enterprise

   810-07580  SQLSvrEnt 2008 SNGL OLP NL

   359-05037  SQLCAL 2008 SNGL OLP NL UsrCAL

   810-07416  SQLSvrEnt 2008 ENG DiskKit MVL DVD

14        Exchange svr Standard

   312-04048  ExchgSvrStd 2010 SNGL OLP NL

   381-04181  ExchgStdCAL 2010 SNGL OLP NL UsrCAL

   312-04009  ExchgSvrStd 2010 ENG DiskKit MVL DVD (Support for
         64bit only)
15        Exchange svr Enterprise

   395-04363  ExchgSvrEnt 2010 SNGL OLP NL
   381-04181  ExchgStdCAL 2010 SNGL OLP NL UsrCAL
         ExchgSvrEnt 2010 ENG DiskKit MVL DVD (Support for
   395-04324
         64bit only)

16        Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard

   4WD-00239  FrFrntTMGStd 2010 SNGL OLP NL 1Proc

   4WD-00004  FrFrntTMGStd 2010 64Bit ENG DiskKit MVL DVD

17        Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise

   4VD-00215  FrFrntTMGEnt 2010 SNGL OLP NL 1Proc

   4VD-00004  FrFrntTMGEnt 2010 64Bit ENG DiskKit MVL DVD

           DEVELOPER

18        Visual Studio Pro

   C5E-00324  VSPro 2008 SNGL OLP NL

   C5E-00224  VSPro 2008 ENG DiskKit MVL DVD
HÙNG AN
úc Thành, TP Ninh Bình
 ng Thành, TP Ninh Bình
 Fax: 030.3899805
nsoft.com.vn
 t.com.vn
 Bình, ngày 9 tháng 1 năm 2011

       List Price(VND)
           4,054,600
           1,067,000
           7,973,400

           1,067,000           8,885,200

            679,000          10,379,000

           1,067,000          12,668,200

           1,067,000           2,017,600           4,442,600
 1,067,000 9,835,800

 1,067,000 1,610,200

 1,067,000
 15,558,800

  640,200

 1,067,000

 1,067,000 50,537,000

  640,200

 1,067,000

 1,067,000 19,225,400

 3,511,400

 1,067,000184,164,200

 3,511,400

 1,067,000 15,170,800

 1,455,000

 1,067,000 85,728,600
 1,455,000

 1,067,000
 28,091,200

 1,067,000
123,500,400

 1,067,000
 11,484,800

 1,067,000
                      CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
               Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
               Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                  ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                     Website: http://www.hungansoft.com.vn
                       Email: info@hungansoft.com.vn
                                                 Ninh Bình, ngày 9 tháng 1 năm 2011


                   BÁO GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH
                                               GHI   ĐƠN GIÁ
                  MÔ TẢ THIẾT BỊ                       CHÚ   (VND)
                            CPU INTEL - SOCKET 775
Celeron D430, 1.8GHz, 512Kb Cache, 800MHz FSB - Box Original                       863,000
Celeron Dual Core E3200, 2.4Ghz, 1Mb L2-Cache, 800Mhz - Box                      1,048,000
Celeron Dual Core E3300, 2.5Ghz, 1Mb L2-Cache, 800Mhz - Box                      1,069,000
Pentium E5200 – 2.5GHz – 2Mb L2-Cache, 800Mhz FSB – Dual Core – Box              Call   1,356,000
Pentium E5300 – 2.6GHz - 2Mb L2-Cache, 800Mhz FSB - Dual Core - Box                  1,438,000
Pentium E6500 – 2.93GHz – 2Mb L2-Cache, 1066Mhz FSB – Box                       1,685,000
Core 2 Duo E7400 - 2.8GHz - 3Mb L2-Cache, 1066MHz FSB - Box                      2,384,000
Core 2 Duo E7500 – 2.93GHz - 3Mb L2-Cache, 1066MHz FSB - Box                      2,589,000
Core 2 Duo E7600 – 3.06GHz - 3Mb L2-Cache, 1066MHz FSB - Box                      3,247,000
Core 2 Duo E8400 - 3.0GHz - 6Mb L2-Cache, 1333MHz FSB - Box                      3,945,000
Core 2 Duo E8500 - 3.16GHz - 6Mb L2-Cache, 1333MHz FSB - Box                      4,418,000
Core 2 Quad Q6600 - 2.4GHz - 8Mb L2-Cache, 1066MHz FSB - Box                      4,418,000
Core 2 Quad Q8200 - 2.33GHz - 4Mb L2-Cache, 1333MHz FSB - Box                     3,534,000
Core 2 Quad Q9400 - 2.66GHz - 6MB - 64 bit - bus 1333 - SK775 - Box                  4,521,000
Core 2 Quad Q9550 - 2.83GHz - 12MB - 64 bit - bus 1333 - SK775 - Box                  6,473,000
                             FAN - QUẠT LÀM MÁT
Intel Fan for Celeron/ Pentium IV socket 478                               74,000
Intel Fan for Celeron/ Pentium IV socket 775                               80,000
Cooler master Fan for HDD                                        120,000
Cooler master Fan for case                                        45,000
                        MEMORY - DDR2 533/ 667/ 800/ 1066MHz
DDRAM2- 1Gb Dynet - Bus 800MHz - PC6400                                 519,000
DDRAM2- 1Gb Strontium - Bus 800MHz - PC6400                               539,000
DDRAM2- 1Gb Kingston - Bus 800MHz - PC6400                                559,000
DDRAM2- 2Gb Dynet - Bus 800MHz - PC6400                                 998,000
DDRAM2- 2Gb Strontium - Bus 800MHz - PC6400                               998,000
DDRAM2- 2Gb Kingston - Bus 800MHz - PC6400                               1,097,000
DDRAM2- 2Gb Kingston - HYPERX KHX8500 - Bus 1066MHz - For Game & Overclock               1,097,000
                          MEMORY - DDR3 1066/ 1333MHz
DDRAM3- 2GB Dynet Bus 1333MHz CAS9                                   1,137,000
DDRAM3- 1GB Samsung Bus 1333MHz CAS9                                   599,000
DDRAM3- 2GB Samsung Bus 1333MHz CAS9                                  1,117,000
DDRAM3- 1GB Kingston Bus 1333MHz                                     658,000
DDRAM3- 2GB Kingston Bus 1333MHz                                    1,237,000
                        MAINBOARD FOR CPU INTEL - SOCKET 775

FOXCONN G31MV                                              898,000

BIOSTAR G31D-M7
Intel G31 chipset (Core 2 Duo) - Dual DDRam 800; VGA Intel GMA 3100 up to 256MB & Sound 6
                                                     958,000
Channel, NIC 10/100Mbps; 01 PCI Express x16; 2 SATA 3Gb/s; 1 IDE; 1 Floppy connector; 6 USB
2.0; 800/1066/1333 MHz FSB
                                                          11
                                                  GHI  ĐƠN GIÁ
                  MÔ TẢ THIẾT BỊ                         CHÚ  (VND)
BIOSTAR G31-M7TE
Intel G31 chipset (Core 2 Quad) - Dual DDRam 800 - VGA Intel GMA 3100 up to 256MB & Sound 6
Channel - NIC 10/100Mbps - 01 PCI Express - 4 SATA 3Gb/s - 1 IDE - 1 Floppy connector - 8 USB 2.0      978,000
- 1066/1333/1600 MHz FSB; Tụ điện ở thể răn đảm bảo an toàn điện áp và bền bỉ cho tụ điện
nhất.
BIOSTAR G41D-M7
- Intel G41 chipset (Core 2 Quad) - Dual DDRam 800; VGA Intel GMA X4500 up to 512MB &
Sound 6 Channel, NIC 10/100/1000Mbps; 01 PCI Express x16; 4 SATA 3Gb/s; 1 IDE; 1 Floppy          1,177,000
connector; 1 COM; 1 LPT; 8 USB 2.0; 533/800/1066/1333 FSB
Công nghệ đặc biệt chống shock tĩnh điện ESD tại các cổng IO
ASUS P5KPL-AM SE
Intel® G31 / ICH7 Bus 1600(OC)/1333/1066/ 800/533 MHz, LGA 775/ (Core2Duo/QuadCore
support), Dual channel 2 x DIMM,max. 4GB, DDR2 1066/800/667 MHz, 1 x PCI,                 1,077,000
1*PCIex16+1*PCIex1, 2*SATA II 3Gb/s, 1*ATA 100, VGA On-board Intel Graphics Intel® GMA
3100 256MB Max, D-Sub outport, Sound 6 channels, LAN10/100, 8xUSB2.0,M-ATX
ASUS P5KPL-AM
Intel® G31 / ICH7 Bus 1600/1333/1066/ 800 MHz, LGA 775/ (Core2Duo/QuadCore support), 2 x Dual
                                                     1,217,000
DDR2 1066/800/667 MHz, Intel Graphics GMA 3100 256MB , Sound 8 channels, LAN10/100, 2 x PCI,
1*PCIex16+1*PCIex1, 4*SATA II 3Gb/s, 1*ATA 100, , 8xUSB2.0,S/PDIF-out on Back
ASUS P5KPL- AM/PS
Intel® G31 / ICH7 Bus 1600(OC)/1333/1066/ 800 MHz, LGA 775/ (Core2Duo/QuadCore support),
Dual channel 2 x DIMM, max. 4GB, DDR2 1066/800/667 MHz, 2 x PCI, 1*PCIex16+1*PCIex1, 4*SATA
                                                     1,297,000
II 3Gb/s, 1*ATA 100, VGA On-board Intel Graphics Intel® GMA 3100 384MB Max, D-Sub outport,
Sound 6 channels,LAN10/100/1000, 8xUSB2.0, 2xCOM ports, M-ATX. Điểm nhấn: 2 x COM
ports+Power Stabilizer (PS)+CrashFree BIOS3+EZ Flash2+MyLogo2+Q-Fan
ASUS P5G31D-M PRO                                  Intel®
G31 / ICH7 Bus 1600(OC)/1333/1066/ 800 MHz, LGA 775/ (Core2Duo/QuadCore support), Dual
channel 2 x DIMM, max. 4GB, DDR2 1066/800/667 MHz, 2 x PCI, 1*PCIex16+1*PCIex1, 4*SATA II         1,416,000
3Gb/s, 1*ATA 100, VGA On-board Intel Graphics Intel® GMA 3100 384MB Max, D-Sub outport, Sound
8 channels, LAN10/100/1000, 8xUSB2.0, M-ATX.
ASUS P5KPL- SE
Intel® G31 / ICH7 Bus 1600(OC)/1333/1066/ 800 MHz, LGA 775/ (Core2Duo/QuadCore support),
                                                     1,337,000
Dual channel 2 x DIMM,max. 4GB, DDR2 1066/800/667 MHz, 3 x PCI, 1*PCIex16+3*PCIex1, 4*SATA
II 3Gb/s, 1*ATA 100, Sound 6 channels, LAN10/100/1000, 8xUSB2.0, ATX
ASUS P5QPL-VM EPU
Intel® G41/ ICH7 Bus 1333/1066/800 MHz(Prescott), Intel LGA 775, Dual channel 2 x240-pin DIMM,
Max 8 GB, DDR2 1066(O.C)/800/667, Intel GMA 4500 VGA upto 1GB, D-Sub/DVI/HDMI outport, 1 x        1,636,000
PCIe 2.0 x16 slots, 1 x PCIe x1, 2 x PCI, Southbridge:1 xUltraDMA 100; 4 xSATA 3 Gb/s ports,8-
channel HD audio, Optical S/PDIF-out ports, Gigabit LANx1ports /8xUSB2.0. M-ATX.

GIGABYTE™ GA G31M-ES2C
Intel G31 / ICH7 chipset - CPU BUS upto 1600MHz (O.C) upto Intel Quad Core™ - tích hợp VGA
Intel® GMA X3100 w/384MB GDDR RAM & SOUND 8-CHANNEL High Definition audio & LAN              1,197,000
10/100Mbps. (2*DIMM upto DDR2 800/1066MHz (O.C) w/Dual Channel upto 4GB RAM + 4*SATA2
3Gb/s + 1*IDE ATA + 8*USB 2.0 + 2*PCI) Khe VGA rời PCI-E 16X (full support)
GIGABYTE™ GA G31M-ES2L
Intel G31 / ICH7 chipset - CPU BUS upto 1600MHz (O.C) upto Intel Quad Core™ - tích hợp VGA
Intel® GMA X3100 w/384MB GDDR RAM & SOUND 8-CHANNEL High Definition audio & LAN Gigabit          1,297,000
1000Mbps. (2*DIMM upto DDR2 800/1066MHz (O.C) w/Dual Channel upto 4GB RAM + 4*SATA2
3Gb/s + 1*IDE ATA + 8*USB 2.0 + 2*PCI) Khe VGA rời PCI-E 16X (full support)
GIGABYTE™ GA G41M-ES2L
Intel G41 / ICH7 Express chipset - CPU BUS upto 1333MHz và 1600MHz (O.C) support 45nm Intel
Multi-Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X4500 upto 1GB RAM + SOUND 8-CHANNEL & LAN Gigabit         1,357,000
1000Mbps với Ultra Speed. 2*DIMM upto DDR2 800MHz w/Dual Channel upto 8GB RAM + 6*SATA2
3Gb/s + 1*IDE ATA + 8*USB 2.0 + 2*PCI)
GIGABYTE™ GA P43-ES3G
Intel P43 / ICH10 chipset - CPU BUS upto 1600MHz (O.C) support 45nm Intel Multi-Core™ - tích
hợp SOUND 8-CHANNEL & LAN Gigabit 1000Mbps với Ultra Speed. (4*DIMM upto DDR2 1200+)           1,835,000
w/Dual Channel upto 16GB RAM + 6*SATA2 3Gb/s + 1*IDE ATA + 12*USB 2.0 + 5*PCI + PCI 1X)
Khe VGA rời PCI-E 16X (chuẩn 2.0 full support)
GIGABYTE™ GA EP43-US3L
Intel P43 / ICH10 chipset - CPU BUS upto 1600MHz (O.C) support 45nm Intel Multi-Core™ - tích hợp
SOUND 8-CHANNEL & LAN Gigabit 1000Mbps với Ultra Speed. (4*DIMM upto DDR2 1200+) w/Dual          1,955,000
Channel upto 16GB RAM + 6*SATA2 3Gb/s + 1*IDE ATA + 12*USB 2.0 + 2*PCI + 4*PCI 1X) Khe VGA
rời PCI-E 16X (chuẩn 2.0)
GIGABYTE™ GA EP43-UD3L
Intel P43 / ICH10 chipset - CPU BUS upto 1600MHz (O.C) support 45nm Intel Multi-Core™ - tích hợp
                                                     2,035,000
SOUND 8-CHANNEL & LAN Gigabit 1000Mbps với Ultra Speed. (4*DIMM upto DDR2 1200+) w/Dual
Channel upto 16GB RAM + 6*SATA2 3Gb/s + 1*IDE
                      HARD DISK DRIVE - Ổ CỨNG Serial ATA - 3.5"
Seagate Baracuda 250GB - 7200rpm – 8MB Cache                                898,000
Seagate Baracuda 320GB - 7200rpm - 16MB Cache                               1,037,000                                                           12
                                             GHI  ĐƠN GIÁ
                  MÔ TẢ THIẾT BỊ                    CHÚ  (VND)
Seagate Baracuda 500GB - 7200rpm - 16MB Cache                         1,317,000
Samsung HDD 80 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 8MB Cache                        738,000
Samsung HDD 160 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 8MB Cache                       878,000
Samsung HDD 250 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 8MB Cache                       938,000
Samsung HDD 320 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 16MB Cache                      1,017,000
Samsung HDD 500 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 16MB Cache                      1,217,000
                    VGA - CHUẨN PCI EXPRESS 16x - NVIDIA CHIPSET
ASUS EN8400GS/HTP/512M (LP) (64bits)                               898,000
ASUS Nvidia GF EN8400GS SILENT/HTP/512M GPU nVIDIA GeForce 8400GS – 512MB            918,000
ASUS Nvidia GF EN9400GT/DI/512MD2(LP) GPU nVIDIA GeForce 9400GT-512 MB DDR2 64 bits       998,000
ASUS Nvidia GF EN9400GT/DI/1GD2 GPU nVIDIA GeForce 9400GT-1GB DDR2 128 bits          1,317,000
ASUS Nvidia GF EN9500GT MAGIC/DI/ 512MB (2*DVI / 2*VGA/HDMI) - 512MB DDR2 (128bits)      1,397,000
ASUS EN9500GT /DI/1GD2 (128bits)                                1,476,000
GIGABYTE™ GV NX72G512E2-RH - nVidia FX7200GS - 512MB GDDR2 ~ 64bit Turbo Cache          738,000
GIGABYTE™ GV-NX84S512HP - Chipset NVIDIA GeForce 8400GS 512 MB GDDR2               938,000
GIGABYTE™ GV N95TOC-1Gi - Geforce 9500GT - 1GB GDDR2 ~ 128bit                 1,576,000
                   VGA - CHUẨN PCI EXPRESS 16x - ATI RADEON CHIPSET
ASUS EXTREME EAH4350 SILENT/DI/512MD GPU ATI RADEON 4350 - 512MB DDR2 64bits           878,000
ASUS EXTREME EAH4650/DI/512MD2 GPU ATI RADEON HD 4650 - 512MB DDR2 128bits           1,397,000
ASUS EXTREME EAH4670/DI/1GD3 GPU ATI RADEON HD 4670 - 1GB DDR3 128bits             2,035,000
GIGABYTE™ GV R435OC 512I - ATI Radeon HD 4350 GPU - 512MB GDDR2                 898,000
GIGABYTE™ GV R455D3-512I - ATI Radeon HD 4550 GPU - 512MB GDDR3 ~ 64bits            1,137,000
GIGABYTE™ GV R465 512H - ATI Radeon HD 4650 GPU - 512MB GDDR2 ~ 128bit             1,516,000
GIGABYTE™ GV R465OC 1GI - ATI Radeon HD 4650 GPU - 1GB GDDR2 (TOP VGA) ~ 128bit        1,556,000
GIGABYTE™ GV R467D3 512I - ATI Radeon HD 4670 GPU - 512MB GDDR3 (TOP VGA) ~ 128bit       1,835,000
                                CDROM
CDROM ASUS 52X                                          120,000
                                DVDROM
Liteon DVDROM 18x – SATA/ATA                                   359,000
DVD LG 16x / CD ROM 52x IDE - Box                                359,000
SAMSUNG DVD ROM 16x/ CD ROM 48x IDE                               359,000
SAMSUNG DVD ROM 16x/ CD ROM 48x Sata                               359,000
ASUS DVD ROM 18x/ CD ROM 48x (Black/ White) E818A                        399,000
ASUS DVD ROM 18x/ CD ROM 48x - SATA E818AT                            399,000
                              DVDREWRITE
Liteon DVD-RW 22x8x22 DVD/ 48x24x48 CDRW – PATA                         559,000
Liteon DVD-RW 24x8x24 DVD/ 48x24x48 CDRW – SATA                         559,000
Samsung DVD-RW 22x8x22 DVD / 48x24x48 CDRW (IDE) - Chuẩn ±                    579,000
Samsung DVD-RW 22x8x22 DVD / 48x24x48 CDRW (SATA) - Chuẩn ±                   579,000
LG DVD-RW 16x8x12 DVD / 48x32x48 CDRW (IDE) - Chuẩn ±                      599,000
ASUS DVDRW-2014S1 20x8x16 DVD / 48x32x48 CDRW (IDE)                       678,000
                      LCD MONITOR - MÀN HÌNH TINH THỂ LỎNG
LG 17" 1742S LCD TFT - 5ms, 1280x1024                             2,514,000
LG 18.5", W1953S; 1366x768; 300cd/m2, 8000:1, 5ms                       2,294,000
LG 19", L1942S; 1280 x 1024, 300cd/m2, 8000:1, 5ms                       2,793,000
Samsung 17" 733NW, 1440 x 900, 15000:1( typ 600:1) ; 8ms ; Analog ( D-Sub)           2,554,000
Samsung 17" 743AE - 5ms; 1280 x 1024                              2,633,000
Samsung 18.5" 9B1930N, 1360 x 768; 300cd/m2 ;5ms ; Dual ( D- Sub, DVI)             2,494,000
Samsung 18.5" 943SNX, 1360 x 768; 300cd/m2 ;5ms ; Dual ( D- Sub, DVI)             2,534,000
Samsung 18.5" LD190G, 1360 x 768; 250cd/m2 ;5ms ; D- Sub, USB, Màn hình phụ cho Laptop     3,292,000
                                                      13
                                                 GHI  ĐƠN GIÁ
                   MÔ TẢ THIẾT BỊ                       CHÚ   (VND)
Acer AL1716 W 17”, 1280 x 1024, 5ms, 2000:1                               2,095,000
Acer X193HQ 18.5" , 1366 x 768, 5ms, 10.000:1 - Màn hình Gương, Giao tiếp D-Sub, DVI          2,394,000
HP Monitor LE1711 - 17"LCD                                       2,394,000
                                 o     o
HP w185Q LCD 18.5” Wide VGA/D-SUB/ 1366 x 768/ 5ms/ 800:1/ 170 (H)/160 (V)               2,394,000
Dell E1709W LCD17" Wide 1440x900 (WXGA+), 8ms, 600:1, D-Sub                       2,354,000
DELL LCD SE198WFP 19" 1440x900 (WXGA+), 5ms, 1000:1, D-Sub, DVI-D                Call  3,052,000
Dell E1909W LCD19" Wide 1440x900 (WXGA+), 5ms, 1000:1, D-Sub                      2,673,000
                              MOUSE - CHUỘT
Mitsumi Scroll Web Mouse P/S2 (White)                                   90,000
Mitsumi Scroll Web Mouse P/S2 (Black)                                   100,000
Mitsumi Scroll Web Mouse Optical - P/S2, USB                               160,000
HP Optical Mouse                                             120,000
                            KEYBOARD - BÀN PHÍM
Mitsumi - White P/S2                                           150,000
Mitsumi - Black P/S2                                           170,000
Dell - Black USB                                             200,000
Mitsumi - White Multimedia P/S2                                      239,000
Mitsumi - Black Multimedia P/S2                                      239,000
                      FLASH DRIVER- THIẾT BỊ LƢU TRỮ DI ĐỘNG
Flash Driver Kingston 2GB - USB 2.0                                    180,000
Flash Driver Transcend 2GB - USB 2.0                                   160,000
Flash Drive Transcend 4GB - USB 2.0                                    219,000
Flash Driver Kingston 4GB - USB 2.0                                    239,000


                         POWER SUPPLY - NGUỒN MÁY TÍNH
Huntkey CP-300
                                                     349,000
Output Max Power: 300W
Huntkey CP-350
                                                     369,000
Real Power 350W 20+4 pins w/STA cable
Huntkey HK400-GP52
                                                     479,000
Real Power 400W,Gift Box 20+4 pins w/STA Cable
Vaio Power supply ATX 550W                                        200,000
Orient power supply 450W                                         239,000
Orient power supply 500W                                         379,000
GoldenField Power supply 450W                                       299,000
GoldenField Power supply 500W                                       379,000
Intercom 500W                                               239,000
                     CASE - VỎ MÁY TÍNH (KHÔNG BAO GỒM NGUỒN)
Intercom 1201 BR                                             239,000
Intercom 1202 BR                                             239,000
Intercom 1206 BS                                             239,000
Orient Full Size ATX 826B                                         339,000
GoldenField Full Size ATX 2866B                                      299,000
                              ETHERNET CARD
TP Link TF-3200
                                                      84,000
10/100M PCI Network Interface Card, RJ45 port, Box without Bootrom socket
TP Link TG3239D
                                                      96,000
10/100M PCI Network Interface Card, Realtek RTL8139D chip, RJ45 port, Box (có khe cắm Bootrom)

TP Link TG-3269
32bit Gigabit PCI Network Interface Card, RealTek RTL8169SC chipset, 10/100/1000Mbps Auto-        200,000
Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDX

TP Link TF-5239
                                                     219,000
10/100M 32bit CardBus(PCMCIA) Network Interface Card, RJ45 port


Intel® Gigabit Desktop Network Card                                    698,000
                                                          14
                                                   GHI  ĐƠN GIÁ
                   MÔ TẢ THIẾT BỊ                         CHÚ  (VND)
                                SWITCHS - HUB
TP Link TL-SF1005D
                                                       190,000
5-port 10/100M mini Desktop Switch, Plastic case;
TP Link TL-SF1008D
                                                       229,000
8-port 10/100M mini Desktop Switch, Plastic case;
TP Link TL-SF1016D
                                                       559,000
16-port 10/100M Desktop Switch, Plastic case;
TP Link TL-SF1016
                                                       788,000
16-ports 10/100M RJ45, 1U 13-inch rack-mountable steel case ;
TP Link TL-SF1024
                                                      1,097,000
24-port 10/100M Switch, 1U 19-inch rack-mountable steel case;

                           WIRELESS - THIẾT BỊ KHÔNG DÂY
TP Link TL-WR340G
54M Wireless Router 2.4GHz, 802.11g/b, Built-in 4-port Switch, supports PPPoE, Dynamic IP, Static       499,000
IP, L2TP, BigPond Cable Internet Access, 802.1X,, Ăng-ten 3dBi cố định, công suất phát sóng cực đại
19dBm TL-WR340GD
TP Link
54M Wireless Router 2.4GHz, 802.11g/b, Built-in 4-port Switch, supports PPPoE, Dynamic IP, Static       539,000
IP, L2TP, BigPond Cable Internet Access, 802.1X, Ăng-ten 3dBi có thể tháo rời, công suất phát sóng
cựcLink19dBm
TP đại TL-WR541G
54M Wireless Router with eXtended Range™, 2.4GHz, 802.11g/b, Built-in 4-port Switch, Ăng-ten         599,000
liền;
TP Link TL-WR542G
54M Wireless Router with eXtended Range™, 2.4GHz, 802.11g/b, Built-in 4-port Switch, đặc biệt với       638,000
Ăng-ten rời;
TP Link TL-WA501G
54M Wireless Access Point with eXtended Range™, 802.11g/b, Supports AP/AP Client/               698,000
Repeater/Bridge/Multi-Bridge mode;
TP Link TL-WA500G                              Ngoài các tính năng
giống WA501G ra còn có thêm tính năng Passive PoE mới cho phép thiết bị chạy bằng nguồn điện         698,000
được cấp qua cổng Ethernet, dễ thi công mạng wireless hơn.

                                     WEBCAM

WEBCAM LÙN                                                  120,000

WEBCAM CAO                                                  150,000

                               HEADPHONE - TAI NGHE + MICRO

Headphone V80                                                 50,000

Headphone V502                                                120,000

                                    THIẾT BỊ KHÁC
ĐĨA DVD TRẮNG                                                 7,000
ĐĨA CD TRẮNG                                                  3,000
DÂY MẠNG                                                    2,500
ĐẦU NỐI MẠNG                                                  1,500

DÂY MÁY IN                                                  20,000

CÁP ATA HDD                                                  10,000
DÂY NGUỒN                                                   10,000

DÂY NỐI USB                                                  25,000

Dịch vụ miễn phí:
- Giao hàng và lắp đặt tận nơi theo yêu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật qua điện thoại, online, email..

Ghi chú:
Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
                                                            15
 Ninh Bình
P Ninh Bình
99805


   Ninh Bình, ngày 9 tháng 1 năm 2011
                  19950

ÍNH

             BẢO HÀNH


              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng


              None
              None
              None
              None


              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng


              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng
              36 tháng              36 tháng


              36 tháng
                      16
  BẢO HÀNH   36 tháng
  36 tháng  Giải pháp máy văn phòng, game phổ thông! Giá tốt nhất!
  36 tháng
   36 tháng
   36 tháng
   36 tháng
   36 tháng
   36 tháng
  36 tháng
   36 tháng
   36 tháng
  36 tháng
   36 tháng
   36 tháng


"
   36 tháng
   36 tháng                                     17
     BẢO HÀNH

     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
SET
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
HIPSET
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng
     36 tháng


     12 tháng
     12 tháng
     12 tháng
     12 tháng
     12 tháng
     12 tháng
     12 tháng


     12 tháng
     12 tháng
     12 tháng
     12 tháng
     12 tháng
     12 tháng
G
     24 tháng
     24 tháng
     24 tháng
     24 tháng
     24 tháng
     24 tháng
     24 tháng
     24 tháng
           18
   BẢO HÀNH

    36 tháng
    24 tháng
    12 tháng
    36 tháng
    36 tháng
    36 tháng
    36 tháng


    3 tháng
    12 tháng
    12 tháng
    12 tháng


    12 tháng
    12 tháng
    12 tháng
    12 tháng
    12 tháng
G
    12 tháng
    3 tháng
    3 tháng
    12 tháng
    24 tháng  Cực tốt cho máy VP, Net, Game phổ thông


    24 tháng  Nguồn thƣơng hiệu, chất lƣợng cao, tuân thủ đúng chuẩn ATX12V, phù hợp cho máy VP, Game, Net

    24 tháng  Nguồn thương hiệu, chất lượng cao, tuân thủ đúng chuẩn ATX12V, phù hợp cho máy VP, Game, Net

    24 tháng  Nguồn thƣơng hiệu, chất lƣợng cao, tuân thủ đúng chuẩn ATX12V, phù hợp cho máy VP, Game, Net
    12 tháng
    12 tháng
    12 tháng
    12 tháng
    12 tháng
ỒN)
    12 tháng
    12 tháng
    12 tháng
    24 tháng
    24 tháng


    24 tháng

    24 tháng


    24 tháng


    24 tháng


    12 tháng
                                                         19
  BẢO HÀNH   24 tháng

   24 tháng

   24 tháng

   24 tháng

   24 tháng
   24 tháng


   24 tháng


   24 tháng


   24 tháng


   24 tháng


   24 tháng
O

        4.30 12 tháng

        4.90 12 tháng
                20
                       CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
                Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
                Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                   ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                      Website: http://www.hungansoft.com.vn
                        Email: info@hungansoft.com.vn
                                    Ninh Bình, ngày 9 tháng 1 năm 2011
                                                   19950

              BÁO GIÁ MÁY TÍNH XÁCH TAY
                   PHỤ KIỆN MÁY XÁCH TAY
           BỘ NHỚ TRONG - MEMORY FOR NOTEBOOK               ĐƠN GIÁ
SODIMM 1GB DDR2 - Strontium - Bus 667MHz – Box                     555,000  36 tháng
SODIMM 2GB DDR2 - Strontium - Bus 667MHz – Box                    1,017,000  36 tháng
SODIMM 1GB DDR2 - Strontium - Bus 800MHz – Box                     555,000 36 tháng
SODIMM 1GB DDR2 – Kingston - Bus 800 MHz – Box                     596,000  36 tháng
SODIMM 2GB DDR2 - Strontium - Bus 800MHz – Box                    1,027,000  36 tháng
SODIMM 2GB DDR2 - Kingston - Bus 800MHz – Box                     1,089,000  36 tháng
SODIMM 2GB DDR3 - Kingston - Bus 1066MHz – Box                    1,192,000  36 tháng
               HARD DISK DRIVE 2.5" - Ổ CỨNG CHO MÁY XÁCH TAY
Hitachi 80GB - 5400rpm - SATA                             1,130,000  36 tháng
Hitachi 160GB - 5400rpm - SATA                            1,192,000  36 tháng
Hitachi 250GB - 5400rpm - SATA                            1,644,000  36 tháng

Samsung HDD 2.5" 160 GB 5400rpm S-ATA for Notebook 8MB Cache             1,171,000  36 tháng

Samsung HDD 2.5" 250 GB 5400rpm S-ATA for Notebook 8MB Cache             1,685,000  36 tháng

Samsung HDD 2.5" 320 GB 5400rpm S-ATA for Notebook 8MB Cache             2,363,000  36 tháng

Samsung HDD 2.5" 500 GB 5400rpm S-ATA for Notebook 8MB Cache             2,795,000  36 tháng
                          PHỤ KIỆN KHÁC
Túi chống va đập cho máy xách tay                            205,000   N/A
Quạt làm mát cho Laptop                                 247,000  6 tháng
Đế giải nhiệt NOTEPAL V1 2 FAN                             493,000  6 tháng
Đế giải nhiệt NOTEPAL Black 2 FAN – Hợp kim nhôm                    658,000  6 tháng
Đế giải nhiệt NOTEPAL INFINITE 4USB Hub                         801,000  6 tháng
Huntkey Adaptor ADP193-31
                                            452,000  24 tháng
Công suất 65W, dùng cho đa số laptop VGA onboard, 6 đầu cắm đa năng
Huntkey Adaptor ADP195-31
                                            678,000  24 tháng
Công suất 90W, đáp ứng hầu hết laptop VGA rời, 8 đầu cắm đa năng
                            DELL
Dell Vostro AVN-1014n
Core™2 Duo T6570 (2*2.1GHz, 2MB Cache, FSB 1066MHz ), 1GB DDR2-800, HDD 160 GB,
                                                ne
Intel® GMA X4500MHD, Slot-Load DVD±RW, Express Card, Card Reader, IEEE 1394, 14''          11,832,000 12 tháng
                                                w
HD LED TrueLife® , Webcam, 1000-Gigabite Lan, Dell™ Wireless 802.11g, Bluetooth, 2.3
kg, 6 cell . DOS, BKAV PRO, Mouse
Dell Vostro AVN-1088
Core 2 Duo T6670 2,2Gb (2Mb Cache _ 800FSB) / 1Gb DDRAM / 160Gb HDD SATA / 14.0 "
High Definition (1366x768) LED Display with TrueLife(TM)Built-in 2.0MP webcam / ATI Mobility  ne
                                                  12,569,000  12 tháng
Radeon HD 4330 512Mb / 8X Slot Load CD/DVD Writer (DVD+/-RW) / Fax 56Kbps,Nic         w
10/100Mbps,Intel(R) WiFi Link 5100 (802.11a/g) Half Mini-card / 6-cell Lithium Ion Primary
Battery / Free DOS / Made in CHINA
Dell Vostro AVN-1320n AVN-1320N-(T718JH320)
Intel® Core™2 Duo T6670 (2* 2.2GHz, 2MB Cache, FSB 800MHz ), 3GB/800MHz, 320GB,
                                                  14,464,000  12 tháng
Intel® GMA X4500MHD, DVD±RW, Card Reader, 13.3'' CCFL, Webcam, 10/100TX Lan,
Wireless 802.11agn, Bluetooth, 1.86 kg, 6 cell . DOS.
Inspiron 1440 S561004VN – Black, Red
Intel® Core™2 Duo T6600 (2*2.20GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB). 2GB DDR2-800. 320GB
                                                  14,065,000  12 tháng
SATA. ATI® 512MB. 14.1''WLED TrueLife, 10/100TX, Bluetooth, Dell802.11bg. DVD±RW. 7 in1
Card-reader 1.3MP WebCam. 2.4kg, 6cell. Linux
Dell Vostro AVN-1320n HT66702GFBCa
Intel® Core™2 Duo T6670 (2* 2.2GHz, 2MB Cache, FSB 800MHz ), 2GB DDR2-800MHz, HDD
SATA 250GB (7200RPM) Free Fall Sensor, Intel® GMA X4500MHD up to 797MB, DVD±RW,           15,461,000  12 tháng
Express Card, Card Reader, IEEE 1394, 13.3'' WXGA TrueLife®, Webcam, 1000-Gigabite Lan,
56K Modem, Dell™ Wireless 802.11g, FingerPrint, Bluetooth, 1.86 kg, 6 cell . DOS.
Dell Vostro 1014-C943T
Intel® Core™2 Duo T6670 (2*2.0GHz, 2MB Cache, FSB 800MHz ), 4GB DDR2-800MHz, HDD
320GB SATA, Intel® GMA X4500MHD up to 797MB, DVD±RW, Express Card, Card Reader,           15,062,000  12 tháng
IEEE 1394, 14'' WXGA TrueLife®, Webcam, 1000-Gigabite Lan, 56K Modem, Dell™ Wireless
802.11gn, 2.2 kg, 6 cell . Linux Ubuntu
Dell Vostro 1088-X5WY3
Intel® Core™2 Duo T6670 (2*2.0GHz, 2MB Cache, FSB 800MHz ), 4GB DDR2-800MHz, HDD
320GB SATA, 512MB DDR2 ATI® Mobility™ Radeon® HD 4330 (Dedicated), DVD±RW,             16,459,000  12 tháng
Express Card, Card Reader, IEEE 1394, 14'' WXGA TrueLife®, Webcam, 1000-Gigabite Lan,
56K Modem, Dell™ Wireless 802.11gn, 2.2 kg, 6 cell . Linux Ubuntu
Inspiron 1427 S560607 (CN7F6) Obsidian Black with Matte Finish VGA
Intel Core2 Duo T6500 (2*2.10GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB). Intel PM45 E 2GB DDR2-
800. 320GB SATA. 512MB GDDR2 NVIDIA GeForce 9300M GS. 14.1''WXGA TrueLife              17,337,000  12 tháng
4*USB2.0, IEEE1394, E Card/34. Gigabit. Bluetooth. 802.11bg. DVD±RW. 8 in1 Card 2.0MP.
WebCam. 2.4kg 1.2inch VISTA Home Basic, 6cell.
Studio XPS 1340 S560615 (W540G) Obsidian Black
Intel Core2 Duo T8600 (2*2.40GHz, 3MB L2 cache, 1066 MHz FSB), 3GB DDR3-1066. 250GB
SATA 7200rpm. 256MB GDDR3 NVIDIA GeForce 9500M GS Hybrid - SLI, 13.3''WXGA TrueLife         27,332,000  12 tháng
4*USB2.0, IEEE1394, E Card/34. Gigabit. Bluetooth. 802.11bg. DVD±RW. 8 in1 Card 2.0MP.
WebCam. 2.0kg 0.8 inch VISTA Home Prenium, 6cell.
Studio XPS 1640 S560616(K328F) Obsidian Black
Intel Core2 Duo T8600 (2*2.40GHz, 3MB L2 cache, 1066 MHz FSB), 3GB DDR3-1066. 320GB
SATA 7200rpm. 512MB GDDR3 ATI Mobility RADEON HD 3670, 16'' WLED (1366 x 768 HD
                                                  31,421,000  12 tháng
16:9) TrueLife 4*USB2.0, IEEE1394, E Car d/34. Gigabit. Bluetooth. 802.11bg. DVD±RW. 8 in1
Card 2.0MP. WebCam. 2.8kg 0.9 inch, Sound Blaster Audigy Audio - SubWoofer, VISTA Home
Prenium, 6cell.
Studio 1435 S560401 Black, Blue
Intel Pentium Dual Core T4200 (2*2.00GHz, 1MB L2 cache, 800 MHz FSB). 2GB DDR2-800.
                                                  13,805,000  12 tháng
250GB SATA. Intel GMA X3100. 14.1''WLED True Life. 3*USB2.0, CiR, HDMI, E Card/34.
10/100TX. Bluetooth. Slot-Load DVD±RW. 8 in1 Card. 2.0kg. 1.0inch. Free DOS 6cell.

                            TOSHIBA
Netbook NB305-A101
Intel® Atom N450 – 1.66GHz, 1024MB DDR2, 250GB (SATA), Intel NM10, 10.1" WSVGA,       10,872,750  12 tháng
Bluetooth, 802.11bg, 10/100Mbps, 1.18kg, Windows®7 Starter (Brown,Red,Blue)
Satellite L510-B400
Intel® Pentium® Dual Core T4400 – 2.2GHz, 1MB L2 cache, 800MHz FSB, 1024MB DDR3,
                                               10,573,500  12 tháng
250GB (SATA), Intel GL40, DVD ± RW/RAM, 14.0" WXGA, Bluetooth, 802.11bg, 10/100Mbps,
2.3kg, PC DOS
Satellite L510-P4020
Intel® Pentium® Dual Core T4500 – 2.3GHz, 1MB L2 cache, 800MHz FSB, 2048MB DDR3,
                                               12,967,500  12 tháng
320GB (SATA), Intel HM55, DVD ± RW/RAM, 14.0" WXGA, Bluetooth, 802.11bg, 10/100Mbps,
2.3kg, PC DOS
Satellite L510-P433
Intel® Pentium® Dual Core T4500 – 2.3GHz, 1MB L2 cache, 800MHz FSB, 2048MB DDR3,
                                               14,763,000  12 tháng
320GB (SATA), Intel HM55, DVD ± RW/RAM, 14.0" WXGA, Bluetooth, 802.11bg, 10/100Mbps,
2.3kg, Windows®7 Home
Satellite L510-S4106
Intel® Core™ i3-330M (2.13GHz, 3M Cache, 4.8GT/s), 2048MB DDR3, 320GB (SATA), Intel     14,763,000  12 tháng
HM55, DVD ± RW/RAM, 14.0" WXGA, Bluetooth, 802.11bg, 10/100Mbps, 2.3kg, PC DOS

                             ACER
Aspire One AOD250-1B-215,036
Mobile Intel® Atom™ N280 (1.66GHz, 512KB L2 Cache, 533FSB), Intel 945GSE Express, 1GB
DDR2
                                               8,882,500  12 tháng
160GB, Intel® GMA 950 up to 128MB(share), 10.1'' WXGAG LED BackLight CrystalBrite,
3*USB2.0, RGB Mic In, Line Out, 10/100TX Acer802.11bg, Bluetooth, 1.1kg, 1.1inch, XP Home,
3cell, 3.0hours
Aspire 4736z-431G25Mn LX.PG10C.020 – Tặng phần mềm diệt virus KAV 1 năm
Intel® Pentium® Dual-Core T4300 (2*2.10GHz, 1MB L2 cache, 800MHz FSB), 1GB DDR2,
250GB SATA, Intel® GMA X4500M (share), 14.0''WLED HD CineCrystal™ HDMI, 3*USB2.0,       8,977,500  12 tháng
56K V.92, Gigabit LAN, Bluetooth, 802.11abgn, DVD±RW, 5in1 Card reader, Crystal Eye 0.3MP
Camera 2.3kg, Linux, 6cell, 3.0hours
Aspire 4736z-432G32Mn LX.PG10C.030
Intel® Pentium® Dual-Core T4300 (2*2.10GHz, 1MB L2 cache, 800MHz FSB), 2GB DDR2,
320GB SATA, Intel® GMA X4500M (share), 14.0''WLED HD CineCrystal™ HDMI, 3*USB2.0,      10,450,000  12 tháng
56K V.92, Gigabit LAN, Bluetooth, 802.11abgn, DVD±RW, 5in1 Card reader, Crystal Eye 0.3MP
Camera 2.3kg, Linux, 6cell, 3.0hours
Aspire 4736-662G25Mn LX.PG40C.061
Intel® Core™2 Duo T6600 (2*2.20Hz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB), 2GB DDR2, 250GB SATA,
Intel® GMA X4500MHD up to 1309MB(share), 14.0''WXGA LED Backlight, 16:9 CineCrystal™,    13,689,500  12 tháng
3*USB2.0 FingerPrint, HDMI, 56K V.92, Gigabit, Bluetooth, Intel802.11abgn, FingerPrint,
DVD±RW, 5in1 Card, 0.3MPX Crystal Eye Camera, , 2.3kg, 1.0inch, Linux, 6cell, 3.0hours

Aspire 4736-662G32Mn LX.PC40C.012
Intel® Core™2 Duo T6600 (2*2.20Hz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB), 2GB DDR3, 320GB SATA,
Intel® GMA X4500MHD up to 1309MB(share), 14.0''WXGA LED Backlight, 16:9 CineCrystal™,    14,107,500  12 tháng
3*USB2.0 FingerPrint, HDMI, 56K V.92, Gigabit, Bluetooth, Intel802.11abgn, FingerPrint,
DVD±RW, 5in1 Card, 0.3MPX Crystal Eye Camera, , 2.3kg, 1.0inch, Linux, 6cell, 3.0hours
Aspire 5738G-643G32Mn-009
Intel® Pentium® Dual-Core T6400 (2*2.00GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB), Intel GM45
Express, 3GB DDR3, 320GB SATA, Intel® GMA X4500MHD up to 1309MB (share), 15.6''WXGA
LED Backlight, 16:9 CineCrystal™, 3*USB2.0, CiR 1*eSATA Combo, ExpressCard 54 HDMI,     14,609,100  12 tháng
56K V.92, Gigabit, Bluetooth, Intel802.11abgn, DVD±RW, 6in1 Card , 0.3MPX Crystal Eye
Camera, 2.6kg,1.0inch, Linux
6cell, 3.0hours
Aspire 4937-642G25Mn-008
Centrino® Intel® Core™2 Duo T6400 (2*2.00GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB), Intel GM45
Express, 2GB DDR3, 250GB SATA, Intel® GMA X4500MHD up to 1309MB (share), 14.1''WXGA
                                                  14,421,000  12 tháng
LED Backlight 16:9 CineCrystal™, 3*USB2.0, CiR 1*eSATA Combo, ExpressCard 54
FingerPrint, HDMI, 56K V.92, Gigabit, Bluetooth, Intel802.11abgn, DVD±RW, 6in1 Card ,
1.0MPX Crystal Eye Camera, Dolby® Home Theater, 2.4kg, 1.0inch, Linux, 6cell, 3.0hours
Aspire 4937-642G32Mn-009
Centrino® Intel® Core™2 Duo T6400 (2*2.00GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB), Intel GM45
Express, 2GB DDR3, 320GB SATA, Intel® GMA X4500MHD up to 1309MB(share), 14.1''WXGA
LED Backlight 16:9 CineCrystal™, 3*USB2.0, CiR 1*eSATA Combo, ExpressCard 54,           15,988,500  12 tháng
FingerPrint, HDMI, 56K V.92, Gigabit, Bluetooth, Intel802.11abgn, DVD±RW, 6in1 Card, 1.0MPX
Crystal Eye Camera, Dolby® Home Theater, 2.4kg, 1.0inch, Vista Home Premium, 6cell,
3.0hours

                        IBM - LENOVO
Lenovo G450 (5902-3847)
Intel Mobile Celeron Dual-Core T3100 (1.9 GHz, 1M cache, 800Mhz FSB) / RAM 1024MB DDR3/
HDD 250GB / DVD RW SuperMulti / 14.0 inch WXGA LED backlight/ Intel Graphic X4500MHD /       8,478,750  12 tháng
56K V.92 modem / 10/100Mbps NIC / 802.11a/b/g Wireless/ 5-in-1 Card Reader/ 1.3Mp Camera/
Pin 6 Cell / FreeDOS / Weight 2.2 Kg.
Lenovo IdeaPad G450 - 2248 (5903-2248)
Intel® Pentium® Processor T4400 2.2GHz (1MB Cache, 800MHz Bus) / Intel GL40 Express
Chipset / 1024 MB DDR3 / 250 GB HDD / DVD-RW Super Multiburner / VGA Intel GMA X4500 /       10,473,750  12 tháng
14.0" LED backlight / 10/100 ethernet / Intel 5100 bgn wireless / Camera 1.3 Mp / Card Reader /
Pin 6C / FreeDOS / Weight 2.3 kg.
Lenovo G230(5901-9598)
Intel® Pentium DualCore T4200 - 2x2.0 Ghz / 12.1 TFT LCD 1280×800 / Intel GMA X5100 /
                                                  12,749,000  12 tháng
DVDRW / 2048 MB DDRAM II / HDD 320GB / Modem 56Kps / Lan 10/100/1000Mps / 11b/g Wi-
Fi wireless / Bluetooth / Card reader 5 in 1 / Webcam 1.3Mp / FreeDOS / Weight 1.7 Kg.
Lenovo IdeaPad B450 - 9688 (5902-9688)
Intel® Core™2 Duo Processor T6570 (2M Cache, 2.10 GHz, 800 MHz FSB) / Intel GL40 Express
Chipset / 2048 MB DDR3 / 320 GB HDD / DVD-RW Super Multiburner / GeForce G105M 256MB        14,264,250  12 tháng
/ 14.1" LED backlight / 10/100 ethernet / 802.11 b/g wireless / Card Reader /Camera 1.3 Mp / Pin
6C / FreeDOS / Weight 2.2 kg.
Lenovo IdeaPad Y450 - 6792 (5902-6792)
Intel® Core 2 Duo T6600 - 2x2.2 Ghz / Intel PM45 Chipset / RAM 2048 MB DDRIII / HDD 320
GB / DVD RW SuperMulti / NVIDIA GeForce G105M 512MB / 14.1 inch LED-backlit /           15,412,500 12 tháng
10/100/1000 Enthernet / 802.11 a/b/g/n Wireless LAN / Bluetooth / Webcam / Card Reader /
FreeDOS / Weight 2.1Kg / Black Keyboard,
Lenovo Y450(5902-4950) – Tặng chuột quang Lenovo
Intel® Core 2 Duo P7450 – 2x2.13 Ghz/ 2048MB DDR3 / HDD 320 GB / DVD RW SuperMulti /
                                                  16,720,000  12 tháng
Intel Graphics X4500MHD/ 14.1 inch / Modem / 10/100/1000 Enthernet / 802.11 a/b/g/n Wireless
LAN / Webcam / Card Reader / Bluetooth/ FreeDOS / Weight 2.1Kg.

Lenovo IdeaPad Y450 - 2282 (5903-2282) – Tặng chuột quang Lenovo
Intel® Core™2 Duo Processor P7550 (3M Cache, 2.26 GHz, 1066 MHz FSB) / Intel PM45
Chipset / RAM 2048 MB DDRIII / HDD 320 GB / DVD RW SuperMulti / Intel Graphics Media        16,239,300 12 tháng
Accelerator 4500MHD (GMA 4500MHD) / 14.1 inch LED-backlit / 10/100/1000 Enthernet / 802.11
a/b/g/n Wireless LAN / Bluetooth / Webcam / Card Reader / FreeDOS / Weight 2.1Kg.
Lenovo IdeaPad Y450 - 2283 (5903-2283) - Tặng 01 chuột Notebook Lenovo
Intel® Core™2 Duo Processor P7550 (3M Cache, 2.26 GHz, 1066 MHz FSB) / Intel PM45
Chipset / RAM 2048 MB DDRIII / HDD 320 GB / DVD RW SuperMulti / GeForce G105M 256MB /       17,336,550  12 tháng
14.1 inch LED-backlit / 10/100/1000 Enthernet / 802.11 a/b/g/n Wireless LAN / Bluetooth /
Webcam / Card Reader / FreeDOS / Weight 2.1Kg.
Lenovo IdeaPad U330 - 8722 (5902-8722)
Intel® Core™2 Duo Mobile Processor P8700 - 2.53GHz (1066 MHz FSB, 3MB Cache) / Intel
GM45 Express / 2048 MB DDR3 / HDD 320GB / 13.3" LED backlight / VGA Intel GMA 4500MHD      19,531,050 12 tháng
/ 6 in 1 card reader / Webcam / Bluetooth / 10/100 ethernet / 11a/b/g wireless / Pin 6-cell /
FreeDOS / Weight 1.96kg.
Lenovo ThinkPad T400 - RY6 (2765-RY6)
Intel® Core™2 Duo processor P8600 (2.4GHz, 3MB L2, 1066MHz FSB, 25watt) / 2048 MB
DDR3 / 250 GB HDD / DVD burner / 10/100/1000 Mps LAN / 11b/g Wireless LAN / Webcam /      22,383,900  12 tháng
Fingerprint Reader / AMDM82XT- 256Mb / 14.1" WXGA+ W/LED Backlight / FreeDOS / Weight
2.2 kg.
Lenovo IdeaPad Y550 - 9839 (5901-9839)
Intel® Core™2 Duo Mobile Processor P8700 - 2x2.53 Ghz (3MB, 1066MHz) / Mobile Intel GM45
Express Chipset / RAM 4096 MB DDRIII / HDD 500 GB / DVD RW SuperMulti / NVIDIA®         28,967,400  12 tháng
GeForce® GT130M / 15.6" TFT color / 10/100/1000 Enthernet / 802.11 a/b/g/n Wireless LAN /
Bluetooth / Webcam / Card Reader / Vista Home / Weight 2.75Kg.
Lenovo IdeaPad Y650 - 0208 (5902-0208)
Intel® Core™2 Duo Mobile Processor P8700 - 2x2.53 Ghz (3MB, 1066MHz) / Mobile Intel GM45
Express Chipset / RAM 4096 MB DDRIII / HDD 500 GB / DVD RW SuperMulti / NVIDIA®         31,161,900  12 tháng
GeForce® GT130M / 16.0" TFT color / Modem / 10/100/1000 Enthernet / 802.11 a/b/g/n
Wireless LAN / Bluetooth / Webcam / Card Reader / Vista Home / Weight 2.55Kg.
Lenovo IdeaPad Y550P-i7 - 6687 (5902-6687)
Intel® Core™ i7 processor i7-720QM - 1.6GHz (6 Mb L3 Cache, DMI 2.5 GT/s) / Mobile Intel
PM55 Express Chipset / RAM 4GB 1066MHz DDR3 / HDDc500 GB 5400 rpm / DVD burner /        35,112,000  12 tháng
NVIDIA® GeForce® GT 240M - 1GB / 15.6" LED backlight / 11a/b/g/n wireless / Gigabit ethernet,
Broadcom® / Bluetooth 2.1 / Win 7 Home Premium / Weight 2.75 kg.
                         COMPAQ PRESARIO
Presario CQ35-106TU (NZ124PA#UUF)
Intel® Pentium DualCore T4200 (2*2.0GHz, 1MB L2 cache, 800 MHz FSB), Intel GM45
Express, 2GB DDR2-800, 160GB SATA, Intel® GMA X4500MHD up to 512MB, 13.3''WXGA         14,525,500  12 tháng
BrightView,3*USB2.0, HDMI, Express Card/34 56K V.92, Gigabit, Bluetooth, 802.11b/g,
LightScribe DVD±RW, SD/MMC Card, Webcam, 2.24kg, FreeDOS, 4cell
Presario CQ35-107TU(NZ125PA#UUF)
Intel® Core™2 Duo T6400 (2*2.0GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB, Penryn), Intel GM45
Express, 2GB DDR2-800, 160GB SATA, Intel® GMA X4500MHD up to 512MB, 13.3''WXGA         16,281,100  12 tháng
BrightView,3*USB2.0, HDMI, Express Card/34 56K V.92, Gigabit, Bluetooth, 802.11b/g,
LightScribe DVD±RW, SD/MMC Card, Webcam, 2.24kg, FreeDOS, 4cell
Presario CQ35-108TU(NZ126PA#UUF)
Intel® Core™2 Duo T6600 (2*2.2GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB, Penryn), Intel GM45
Express, 2GB DDR2-800, 160GB SATA, Intel® GMA X4500MHD up to 512MB, 13.3''WXGA         17,451,500  12 tháng
BrightView,3*USB2.0, HDMI, Express Card/34 56K V.92, Gigabit, Bluetooth, 802.11b/g,
LightScribe DVD±RW, SD/MMC Card, Webcam, 2.24kg, FreeDOS, 4cell
Compaq Presario 510U-941
Intel® Core™2 Duo T5870 (2*2.0GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB), 1GB DDR2-800, 160GB
                                                11,950,050  12 tháng
SATA, Intel® Accelerator X3100MHD, 14.1'' HDPV Led,3*USB2.0,56K V.92, Gigabit, 802.11b/g,
Webcam, Bluetooth, LightScribe DVD±RW, SD/MMC Card, 2.24kg, FreeDOS, 6cell

Compaq Presario 510U-571
Intel® Core™2 Duo T5870 (2*2.0GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB), 2GB DDR2-800, 250GB
                                                12,369,000  12 tháng
SATA, Intel® Accelerator X3100MHD, 14.1'' HDPV Led,3*USB2.0,56K V.92, Gigabit, 802.11b/g,
Webcam, Bluetooth, LightScribe DVD±RW, SD/MMC Card, 2.24kg, FreeDOS, 6cell
CQ40-505TU(VF025PA)
Intel® Cleron® Dual Core Mobile Processor T3000 (1.8Ghz, 1M cache, 800Mhz FSB), 1GB
DDR2-800MHz, 160GB SATA (5400),Intergrated Intel® GMA 4500MHD, 14.1" WXGA TFT,          9,476,250  12 tháng
DVD±RW LightScribe, LAN: 10/100 Mbps, Wifi: IEEE 802.11b/g, Media Card Reader, Webcam,
2.31 Kg, 6-cell Li-Ion Battery, DOS, Made in China
CQ40-418TX (NZ129PA#UUF)
Intel® Pentium Dual Core T6600 2.2 GHz, 2 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, 2G DDR2 800MHz,
HDD 160G, Nvidia GeForce G 103M Support DirectX 10, 14.1” Diagonal WXGA High-Definition
                                                17,326,100  12 tháng
HP BrightView Widescreen Display, Integrated 10/100BASE-T Ethernet LAN (RJ-45 connector),
High speed 56K modem, Wireless LAN 802.11b/g, • 3 USB 2.0, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-11, 1 RJ-
45, 1 Stereo headphone-out, 1 Microphone in, DOS
CQ45-404TU (NW917PA)
Pentium Dual Core T4200 (2*2.0GHz) / 1MB Cache/ 2GB Ram/ 160GB HDD / VGA Intel GMA
                                                14,316,500  12 tháng
X4500HD upto 512MB Shared DVD-RW / 14.1" WXGA Bright View + HDMI / Card Reader /
Bluetooth / Camera / Weight 2.35Kg / Wireless / Pin 6 cells / PC DOS
CQ45-406TU (NW919PA)
Intel Core 2 Duo T6600 (2*2.20GHz) / 2MB Cache / 2GB Ram/ 160GB HDD / VGA Intel GMA
                                                18,287,500  12 tháng
X4500HD upto 512MB Shared DVD-RW DL / 14.1" WXGA Bright View HDMI / Fax / Card
Reader / Bluetooth / Camera / Weight 2.35Kg / Wireless / Pin 6 cells / PC DOS
                         HP-Compaq Pavilion

DV2-1006AU (NW936PA)
AMD® Athlon MV40 – 1.6GHz – 533MHz FSB, RAM 1GB, HDD 160GB, Radeon X1250 (64MB)
, 12.1" WXGA BV LED, LightScribe DVD-RW Ext., Audio 3D Sound Blaster Pro, Altec Lansing®    11,808,500  12 tháng
speakers, HP QuickPlay media player, Modem 56Kps, 10/100Mps, wireless 802.11b.g -
Bluetooth, webcam, IEEE1394, Pin 4cell, trọng lượng 1.8kg, Vista Home Basic


HP Pavilion DV4-1504TU (VV020PA)- Khuyến mại: Tặng Mũ bảo hiểm Protec chính hãng
Intel Pentium Dual Core Mobile T4400 (2.20GHz, 800 MHz FSB, 1MB cache) / Intel GL40
Chipset / 2048MB DDR3 1066MHz / 320 GB 7200 rpm HDD / DVD RW Lightscribe / Card        14,364,000  12 tháng
Reader 5 in 1 / 14.1 in TFT active matrix / Intel GMA X4500 / Webcam / Bluetooth / 802.11b/g
WLAN / 10/100BASE-T Ethernet / Pin 6 Cell / Windows 7 Basic / Weight 2.17 Kg.

Dv3-2004TU(NZ121PA)
Core 2 Duo T6400 (2x2.0Ghz, 2M cache, 800 Mhz FSB) Ram 2GB, HDD 160GB, Intel GMA
4500MHD Share, 13.3" WXGA HD LED, LightScribe DVD RW DL, 56Kps – 10/100Mps, wireless      16,511,000  12 tháng
802.11b.g - Bluetooth, webcam, IEEE1394, trọng lượng 2.24kg, Vista Home Basic , Made in
China
DV3-2005TU(NZ122PA)
Core 2 Duo T6600 (2x2.2Ghz, 2M cache, 800 Mhz FSB) Ram 2GB, HDD 160GB, Intel GMA
4500MHD Share, 13.3" WXGA HD LED, LightScribe DVD RW DL, 56Kps – 10/100Mps, wireless      18,601,000  12 tháng
802.11b.g - Bluetooth, webcam, IEEE1394, trọng lượng 2.24kg, Vista Home Basic , Made in
China
DV4-1401TU(VB689PA)
Intel® Pentium DualCore T4300 (2*2.1Ghz,1M cache, 800Mhz FSB)/ 2.0GB Ram / HDD 250GB /
VGA Intel GMA X4500 HD upto 512MB Shared / DVD-RW + LightScrible / 14.1" Wide TFT XGA     16,093,000  12 tháng
Clear View / Modem 56Kbps / Bluetooth / Secure Digital (SD) slot Touchpad Mouse / Webcam /
 Weight 2.4Kg / Wireless / Pin 6 cells /Vista Home Basic
DV4-1402TU(VB690PA)
Core 2 Duo T6500 (2*2.1Ghz,2M cache, 800Mhz FSB)/ 2.0GB Ram / HDD 250GB / VGA Intel
GMA X4500 HD upto 512MB Shared / DVD-RW + LightScrible / 14.1" Wide TFT XGA Clear       18,706,000  12 tháng
View / Modem 56Kbps / Bluetooth / Secure Digital (SD) slot Touchpad Mouse / Webcam /
Weight 2.4Kg / Wireless / Pin 6 cells / Vista Home Prenium
DV4-1326TX NW916PA)
Centrino™ Intel Core2 Duo P7450 (2*2.13GHz, 4M cache, 1066Mhz FSB ), 160GB SATA
(5400), 1 x 2GB DDR2(upgradable to 8GB), Nvidia Geforce G 105M 512M, Built-In Altec Lansing
                                                21,005,000  12 tháng
stereo speakers, 14.1" WXGA Anti-glare (1280x800), DVD±RW, Bluetooth, HP ProtectSmart
Finger Print, WL a/g/n, Card Reader, Webcam, 2.3 Kg, 6-cell Li-Ion Battery, Remote Control,
Vista Premium
                            SONY VAIO
Sony Vaio VGN P23G – Đen/ đỏ/ trắng
Intel® Atom™ Z530 (1.60GHz, 512KB Cache, FSB 533MHz)/ 1 GB DDR2 SDRAM/ 80GB HDD/
                                              18,852,750  12 tháng
Intel® Graphics Media Accelerator 500/ Màn hình 8" wide (UWXGA: 1600 x 768)/ Webcam/ Card
Reader/ Bluetooth/ Wireless LAN 802.11abgn/ Weight 620g/ Windows® XP Home Edition 32-bit

Sony Vaio VGN P33GK – Đen/ đỏ/ trắng
Intel® Atom™ Z530 (1.60GHz, 512KB Cache, FSB 533MHz)/ 2 GB DDR2 SDRAM/ 80GB HDD/
                                              21,446,250  12 tháng
Intel® Graphics Media Accelerator 500/ Màn hình 8" wide (UWXGA: 1600 x 768)/ Webcam/ Card
reader/ Bluetooth/ Wireless LAN 802.11abgn/ Weight 620g/ Windows® 7 Home Premium 32-bit
Sony Vaio VPC W115XG – Trắng/ đỏ/ hồng
Intel® Atom™ N280 (1.66 Ghz, 512KB Cache, FSB 533MHz)/ 1 GB DDR2 SDRAM/ 160GB
HDD/ Intel® Graphics Media Accelerator 950/ DVD±RW/±R DL/RAM/ LCD 10.1" wide (WXGA:     11,471,250  12 tháng
1366 x 768)/ Webcam/ Card Reader/ NIC 10/100Mbps/ Bluetooth/ Wireless LAN 802.11abg/
Weight 1.19Kg/ Windows® XP Home Edition 32-bit
Sony Vaio VPC W125AG – Trắng/ đen/ hồng
Intel® Atom™ N280 (1.66 Ghz, 512KB Cache, FSB 533MHz)/ 2 GB DDR2 SDRAM/ 250GB
HDD/ Intel® Graphics Media Accelerator 950/ 10.1 WXGA LED (1366 x 768)/ Webcam/ Card    12,568,500  12 tháng
Reader/ NIC 10/100Mbps/ Bluetooth/ Wireless LAN 802.11abg/ Weight 1.19Kg/ Windows® 7
Starer
Sony Vaio VPC VPC X115LG – Đen/ vàng
Intel® Atom™ Processor Z540 (1.86GHz, 512KB Cache, FSB 533MHz)/ 2 GB DDR2 SDRAM/
64GB HDD/ Intel® Graphics Media Accelerator 500/ 11.1" WXGA LED (1366 x 768)/ Webcam/    30,423,750  12 tháng
Card Reader/ NIC Gigabit/ Bluetooth/ Wireless LAN 802.11abgn/ Weight 745g/ Windows® 7
Professional nguyên bản 32-bit
Sony Vaio VPC CW15FG – Trắng/ đen/ hồng
Intel® Core™2 T6600 (2.2GHz, 2MB Cache, FSB800MHz)/ 3 GB DDR3 SDRAM/ 320GB HDD/
NVIDIA® GeForce® G210M 256 MB GDDR3 SDRAM/ DVD±RW/±R DL/RAM/ 14-inch WXGA          22,543,500  12 tháng
LED display (1366 x 768)/ IEEE 1394/ Webcam/ Card Reader/ NIC Gigabit/ Bluetooth/ HDMI/
Wireless LAN IEEE 802.11abgn/ Weight 2.4Kg/ Windows® 7 Home Premium (64-bit)

Sony Vaio VPC CW16FG – Trắng/ đen/ đỏ/ hồng
Intel® Core™2 P8700 (2.53GHz, 3MB Cache, FSB 1066MHz)/ 4 GB DDR3 SDRAM/ 320GB
HDD/ NVIDIA® GeForce® G210M 512 MB GDDR3 SDRAM/ DVD±RW/±R DL/RAM/ 14-inch          26,234,250  12 tháng
WXGA LED display (1366 x 768)/ IEEE 1394/ Webcam/ Card Reader/ NIC Gigabit/ Bluetooth/
HDMI/ Wireless LAN IEEE 802.11abgn/ Weight 2.4Kg/ Windows® 7 Home Premium (64-bit)
Sony Vaio VGN NW23GE/B – Đen
Intel® Pentium® Processor T4300 (2.10GHz, 1MB Cache, 800MHz)/ 2 GB DDR2 SDRAM/
250GB HDD/ Intel® GMA 4500M/ DVD±RW/±R DL/RAM/ 15.5" wide (WXGA: 1366 x 768)/ IEEE     19,850,250  12 tháng
1394/ Webcam/ Card Reader/ NIC Gigabit/ Bluetooth/ HDMI/ Wireless LAN IEEE 802.11abgn/
Weight 2.7Kg/ Windows® 7 Home Basic 64-bit
Sony Vaio VGN NW23GE/B – Đen
Intel® Core™2 P8700 (2.53GHz, 3MB Cache, 1066MHz)/ 4 GB DDR2 SDRAM/ 500GB HDD/
ATI Mobility Radeon™ HD 4650 - 512 MB GDDR3 SDRAM/ DVD±RW/±R DL/RAM/ 16.4" wide       33,516,000  12 tháng
(WXGA++: 1600 x 900)/ IEEE 1394/ Webcam/ Card Reader/ NIC Gigabit/ Bluetooth/ Wireless
LAN 802.11abgn/ Weight 3.1Kg/ Windows® 7 Home Basic 64-bit
Sony Vaio VGN SR46GD/B – Đen
Intel® Core™2 P8700 (2.53GHz, 3MB Cache, FSB 1066MHz)/ 4 GB DDR2 SDRAM/ 320GB
HDD/ Bộ xử lý đồ họa ATI Mobility Radeon™ HD 4570 Graphics 512MB/ DVD±RW/±R DL/RAM/
                                              31,421,250  12 tháng
13.3" wide (WXGA: 1280 x 800)/ IEEE 1394/ Webcam/ Card Reader/ NIC 10Base-T/100Base-
TX/ Bluetooth/ HDMI/ Wireless LAN IEEE 802.11abgn/ Weight 1.99Kg/ Windows Vista®
Business 64-bit
Sony Vaio VGN SR53GF/B – Đen
Intel® Core™2 T6600 (2.20GHz, 2MB Cache, FSB 800MHz)/ 2 GB DDR2 SDRAM/ 320GB
HDD/ Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD/ DVD±RW/±R DL/RAM/ 13.3" wide
                                              28,329,000  12 tháng
(WXGA: 1280 x 800)/ IEEE 1394/ Webcam/ Card Reader/ NIC 10Base-T/100Base-TX/
Bluetooth/ HDMI/ Wireless LAN IEEE 802.11abgn/ Weight 1.95Kg/ Windows® 7 Home Premium
(64-bit)
Sony Vaio VGN SR56GG/B – Đen
Intel® Core™2 P8700 (2.53GHz, 3MB Cache, FSB 1066MHz)/ 4 GB DDR2 SDRAM/ 320GB
HDD/ Bộ xử lý đồ họa ATI Mobility Radeon™ HD 4570 Graphics 512 MB GDDR3 SDRAM/
                                               33,516,000  12 tháng
DVD±RW/±R DL/RAM/ 13.3" wide (WXGA: 1280 x 800)/ IEEE 1394/ Webcam/ Card Reader/
NIC 10Base-T/100Base-TX/ Bluetooth/ HDMI/ Wireless LAN IEEE 802.11abgn/ Weight 1.99Kg/
Windows® 7 Professional 64-bit
Sony Vaio VGN Z46GD/B – Đen
Intel® Core™2 P9700 (2.80GHz, 6MB Cache, FSB 1066MHz)/ 6 GB DDR3 SDRAM/ 320GB
HDD/ NVIDIA® GeForce® 9300M GS(SPEED MODE)/ Mobile Intel® GMA 4500MHD (STAMINA
                                               41,895,000  12 tháng
MODE 256MB/ DVD±RW/±R DL/RAM/ 13.1" wide (WXGA++: 1600 x 900)/ IEEE 1394/
Webcam/ Card Reader/ NIC Gigabit/ Bluetooth/ HDMI/ Wireless LAN 802.11abgn/ Weight
1.48Kg/ Windows Vista® Business 64-bit
Sony Vaio VGN Z56GG/B – Đen
Intel® Core™2 P9700 (2.80GHz, 6MB Cache, FSB 1066MHz)/ 6 GB DDR3 SDRAM/ 320GB
HDD/ NVIDIA® GeForce® 9300M GS (SPEED MODE)/ Mobile Intel® GMA 4500MHD
                                               45,087,000  12 tháng
(STAMINA MODE 256MB/ DVD±RW/±R DL/RAM/ 13.1" wide (WXGA++: 1600 x 900)/ IEEE
1394/ Webcam/ Card Reader/ NIC Gigabit/ Bluetooth/ HDMI/ Wireless LAN 802.11abgn/ Weight
1.48Kg/ Windows® 7 Professional 64-bit
Sony Vaio VGN TT46GG/B – Đen
Intel® Core™2 SU9600 (1.60GHz, 3MB Cache, FSB 800MHz)/ 4 GB DDR3 SDRAM/ 250GB
HDD/ Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD/ DVD±RW/±R DL/RAM/ 11.1" wide      32,518,500  12 tháng
(WXGA: 1366 x 768) LED backlight/ IEEE 1394/ Webcam/ Card Reader/ NIC Gigabit/ Bluetooth/
HDMI/ Wireless LAN 802.11abgn/ Weight 1.3Kg/ Windows® 7 Professional 64-bit
Sony Vaio VGN-CS320J/R/P/W/Q
Intel® Core™2 Duo T6500 (2.1GHz, 800MHz, 2MB), RAM 4096MB, HDD 320GB, DvDRW+/-
Double Layer, 14.1" (1280 x 800) XBRITE-ECO™ Technology, Mobile Intel® Graphics Media
                                               24,035,000  12 tháng
Accelerator 4500MHD with Intel® Clear Video Technology, Bluetooth® Integrated Stereo A2DP,
Built-in 1.3 megapixel MOTION EYE® camera and microphone, Intel® WiFi Link 5100AGN
(802.11a/b/g/n), Vista® Home with Lisence
Sony Vaio VGN-CS325J/R/P/W/Q
Intel® Core™2 Duo T6500 (2.1GHz, 800MHz, 2MB), RAM 4096MB, HDD 320GB, DvDRW+/-
Double Layer, 14.1" (1280 x 800) XBRITE-ECO™ Technology, nVidia GeForce 9300 256MB,      25,602,500  12 tháng
Bluetooth® Integrated Stereo A2DP, Built-in 1.3 megapixel MOTION EYE® camera and
microphone, Intel® WiFi Link 5100AGN (802.11a/b/g/n), Vista® Home with Lisence

Sony Vaio VGN- CS36GJ/B/W/P/R
 Intel® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz, 1066MHz, 3MB), RAM 4096MB, HDD 320GB,
DvDRW+/- Double Layer, 14.1" (1280 x 800) XBRITE-ECO™ Technology, nVidia GeForce 9300     26,543,000  12 tháng
MGS 256MB, Bluetooth® Integrated Stereo A2DP, Built-in 1.3 megapixel MOTION EYE®
camera and microphone, Intel® WiFi Link 5100AGN (802.11a/b/g/n), Vista® Home with Lisence
Sony Vaio VGN-NS160D/W
Intel® Pentium® Dual-Core processor T3200 (2.0GHz, 667MHz, 1MB), HDD 160GB, RAM 2GB
PC2-5300 (1GBx2), Brulay DVD RW +/- Double Layer, 15.4" WXGA (1280 x 800) XBRITE-
                                               16,720,000  12 tháng
ECO™ Technology, Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD with Intel® Clear Video
Technology Total Available Graphics Memory: 820MB (max.), 802.11 b/g/n, Genuine
Microsoft® Windows Vista® Home Premium 32-bit with SP1. W: 6.4 lbs
Sony Vaio VGN-NS240E/W
Intel® Core™ 2 Duo Processor T6400 (2.0GHz, 2MB, 800MHz), HDD 250GB, RAM 3GB,
DVD±RW double layer, 15.4" WXGA XBRITE-ECO™ Technology, Mobile Intel® Graphics Media
                                               20,022,200  12 tháng
Accelerator 4500MHD with Intel® Clear Video Technology with Total Available Graphics Memory
of 1750MB (max.), Built-in 1.3 megapixel MOTION EYE® camera and microphone, Intel® WiFi
Link 5100AGN (802.11a/b/g/n), Windows Vista® Home Premium
Sony Vaio VGN-NS255J/L/S
Core 2 Duo T6400 2.0Ghz, Ram 4096MB, HDD 250GB, DvDRW+DL, WiFi- 56K- NIC, Webcam,
Microphone, 15.4" WXGA Xbrite, Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD with Intel® Clear  21,359,800  12 tháng
Video Technology with Total Available Graphics Memory of 1340MB (max.), Windows Vista
Home Premium (Made In China)
Sony Vaio VGN-FW235J/H
Intel Core 2 Duo T5800 processor (2.0GHz, cache 2MB, Bus 800MHz), 4GB RAM, 250GB
SATA, DVD RW +/- Double Layer, 16.4" widescreen XBRITE-ECO LCD technology, Mobile Intel
                                                 19,019,000  12 tháng
Graphics Media Accelerator 4500MHD,HDMI out connectivity with compatible HDTVs. Integrated
Bluetooth, Built in 1.3MP MOTION EYE Camera and Microphone, Intel WiFi Link 5100AGN
(802.11a/b/g/n), Genuine Microsoft Windows Vista Home Premium 64bit, 6.4 lbs

Sony Vaio VGN-FW290NBH
Core 2 Duo P8600 2.4Ghz 3072MB 250GB DvDRW+DL WiFi 56K NIC Bluetooth Webcam           26,041,400  12 tháng
Microphone 16.4" WXGA XbriteIntel GMA 4500MHD Windows Vista Business (Made In USA)

Sony Vaio VGN-FW35G/B
Intel® Core™2 Duo P8600 (2.4GHz, 1066MHz, 3MB), RAM 3GB, HDD 400GB, DvDRW+/-
Double Layer, 16.4" widescreen XBRITE-ECO LCD technology,ATI Mobility Radeon™ HD 3470      34,631,300  12 tháng
256MB, Bluetooth® Integrated Stereo A2DP, Built-in 1.3 megapixel MOTION EYE® camera and
microphone, Intel® WiFi Link 5100AGN (802.11a/b/g/n), Vista® Home with Lisence

Sony Vaio VGN-SZ740N01
Intel® Core 2 Duo T5270 ( 1.4GHz, 2Mb Cache L2 - Bus 800Mhz ), RAM 1024MB, HDD
120GB, Super Multi DVD±RW Double Layer. 13.3" WXGA Xbrite with Razor-Thin, 319MB Total
                                                 21,945,000  12 tháng
Available Graphics Memory (NVIDIA® GeForce® 8400M GS GPU) and 251MB Total Available
Graphics (Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X3100), Biometric Fingerprint Sensor +
BlueTooth, Wireless LAN (802.11a\b\g\n). Windows Vista Business.
Sony Vaio VGN-SZ740N04
Intel Core 2 Duo T6750 (2.1Ghz, cache 2MB, Bus 800MHz), RAM 2048MB, HDD 250GB, Super
Multi DVD±RW Double Layer. 13.3" WXGA Xbrite with Razor-Thin, 319MB Total Available
                                                 28,215,000  12 tháng
Graphics Memory (NVIDIA® GeForce® 8400M GS GPU) and 251MB Total Available Graphics
(Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X3100), Biometric Fingerprint Sensor + BlueTooth,
Wireless LAN (802.11a\b\g\n). Windows Vista Business.
Sony Vaio VGN-SZ680N06
Core 2 Duo T7700 2.4Ghz 2048MB 160GB DvDRW+DL WiFi 56K NIC Bluetooth FingerPrint
Built-In Camera & Microphone 13.3" WXGA Xbrite NVIDIA® GeForce® 8400M GS GPU with
                                                 33,231,000  12 tháng
Total Available Graphics Memory of 831MB (max.)13 and Mobile Intel® Graphics Media
Accelerator X3100 with Intel® Clear Video Technology with Total Available Graphics Memory
358MB (max.) Windows Vista Business Razor Thin Carbon (Made In USA) Carbon Fiber
Sony Vaio VGN- Z590NGB
Centrino™ Intel® Core™2 Duo P9500 (2*2.53GHz, 3MB L2 cache), 3072MB DDR2, 250GB
SATA, VVidia Geforce 9300M GS, 13.1''WXGA XBRITE 2*USB2.0, IEEE1394, Express Card/34,      51,205,000  12 tháng
56K V.92 10/100TX Bluetooth 802.11bg, DVD±RW SuperMulti 6in1 Card, 1.3MPX Camera,
Vista™ Business 6cell 3.0hours, 1.65kg Black 

Sony Vaio VGN-TT36GD//B
Intel® Core™2 Duo Processor SU9600 (1.6GHz, Bus 800MHz, cache 3MB), HDD 250GB , RAM
4GB (2GBx2), DVD-RW +/- Double Layer, WXGA LCD 11.1" (1366x768) Razor-Thin Panel12
                                                 33,481,800  12 tháng
LED backlight for brilliant colors and clarity, Intel GMA 950, Built-in MOTION EYE® camera and
microphone, Finger Reader, Integrated Bluetooth® , , Intel® PRO/Wireless 4965AGN
(802.11a/b/g/n), Windows Vista® Home Premium
Sony Vaio VGN-TZ350N/B
Intel® Core™2 Duo Processor U7600 (1.20GHz, Bus 533MHz, cache 2MB), HDD 120GB , RAM
2GB (2GBx1), DVD-RW +/- Double Layer, WXGA LCD 11.1" (1366x768) Razor-Thin Panel12
                                                 30,409,500  12 tháng
LED backlight for brilliant colors and clarity, Intel GMA 950, Built-in MOTION EYE® camera and
microphone, Finger Reader, Integrated Bluetooth® , , Intel® PRO/Wireless 4965AGN
(802.11a/b/g/n), Windows Vista® Home Premium
Sony Vaio VGN- TZ 398U/X
Intel® Core™ 2 Duo Processor U7700 (1.33GHz, 533MHz, 2MB), RAM 2GB (2GBx1), 320GB
HDD, 11.1" Razor-Thin Panel LED (1366x768),Intel® Graphics Media Accelerator 950,
                                                 35,321,000  12 tháng
Fingerprint, Camera and microphone, Bluetooth®, Wireless WAN Optional Sprint® Mobile
Broadband service, Intel® PRO/Wireless 4965AGN Network Connection (802.11a/b/g/n),
Microsoft Windows Vista Ultimate
Dịch vụ miễn phí:
- Giao hàng và lắp đặt tận nơi theo yêu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật qua điện thoại, online, email..

Ghi chú:
Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
011
ok
ok
                      CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
               Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
               Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                  ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                     Website: http://www.hungansoft.com.vn
                       Email: info@hungansoft.com.vn
                                        Ninh Bình, ngày 9 tháng 1 năm 2011
                                                       19200

            BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
               MÁY TÍNH FPT ELEAD                      ĐƠN GIÁ
Violympic V500 = Tặng phần mềm luyện thi Violympic
Intel Pentium Dual Core E5300 (2.6Ghz/1066/2MB); Chipset Intel G31; 1GB DDR2 800
; 320GB SATA2 ; DVD-RW ; Tích hợp Intel GMA X3100; Tích hợp 6 kênh âm thanh;         7,541,000  24 tháng
Tích hơp Intel 10/100 Ethernet; Elead key mouse; monitor 18.5" LCD Wide ELEAD;
ATX; FreeDos
M525
Intel Pentium Dual Core E6300 (2.8Ghz/1066/2MB); Chipset Intel G41; 1GB DDR2 800
; 320GB SATA2 ; DVD-RW ; Tích hợp Intel GMA X4500 ; Tích hợp 6 kênh âm thanh         8,358,000  24 tháng
tích hơp ; Intel 10/100 Ethernet; Elead key mouse; monitor 18.5" LCD Wide ELEAD;16
in 1; ATX; FreeDos
S865
Intel Core 2 Duo E7500 (2.93Ghz/1066/3MB); Chipset Intel G41; 1GB DDR2 800 ;
320GB SATA2 ; DVD-RW ; Tích hợp Intel GMA X4500 ; Tích hợp 6 kênh âm thanh tích       10,013,000  24 tháng
hơp ; Intel 10/100 Ehternet; Elead key mouse; monitor 18.5" LCD Wide ELEAD; 16 in 1
Reader; Super Slim case; FreeDos
G975x
Intel Xeon X3330 (2.66Ghz/1333/6MB); Chipset Intel G31; 2GB DDR2 800 ; 320GB
SATA2 ; DVD-RW ; Nvidia GF9600GT-512MB VRAM ; Tích hợp 6 kênh âm thanh tích         14,810,000  24 tháng
hơp ; Intel 10/100Mbps Ethernet; Elead key mouse/ 18.5" LCD Wide ELEAD/ Card
Reader 16 in 1 ATX ; FreeDos
E955
Intel Core i5 750 (LGA1156) 2.66Ghz/8MB Cache - Turbo upto 3.2Ghz; P55 Express
Chipset; 2GB DDR3 1333MHz; 320GB SATA2; DVD-RW; Graphic card N9500GT-            15,187,000  24 tháng
512MB; Tích hợp 8 kênh âm thanh; tích hơp 10/100/1000 Mbits/sec LAN; Card Reader
16 in 1/ Elead key mouse/ ATX ; FreeDos (Chưa có màn hình)
B2 Steath Bomber
Intel Core i7 860 (LGA1156) 2.8Ghz/8MB Cache; P55 Express Chipset; 2x2GB DDR3
1333MHz; 500GB SATA2 support RAID 0,1,5,10; DVD-RW; Graphic card GTX260-           27,651,000  24 tháng
896MB DDR3 - 448 bit; Tích hợp 8 kênh âm thanh; tích hơp 10/100/1000 Mbits/sec
LAN; Card Reader 16 in 1/ Elead key mouse/ ATX ; FreeDos (Chưa có màn hình)
X610 e42573-E5200 - Tặng HDD Trancend 160GB
Intel Pentium Dual-Core E5200 (2.5GHz /2MB/800), Intel G43, DVD-RW,HDD 320GB
SATA - 7200RPM, 1GB DDR2 - 800MHz, Intel GMA X4500HD, 10/100/1000Mbps, PC-          11,521,000  24 tháng
DOS, Bàn phím: PS2, / Chuột: USB, Quang, USB, Analog (VGA), Audio In-Out, HDMI;
Wireless card
X910 e52573-E8400 - Tặng HDD Trancend 160GB
Intel G43 Chipset 2GB DDR2 800 Core 2 Duo E8400 (3.0Ghz/1333/6MB)/ Tích hợp
Intel® GMA X4500 Tích hợp 7.1 High Definition tích hơp 10/100/1000 Mbits/sec LAN       14,140,000  24 tháng
320GB SATA2 DVD-RW/ PC-DOS, Bàn phím: PS2, / Chuột: USB, Quang, USB,
Analog (VGA), Audio In-Out, HDMI; Wireless card
                         IBM - LENOVO
Lenovo Thinkcentre A58(7515-RY1)
Intel Core Duo E5200 - 2x2.5 GHz -2Mb Cache 800Mhz/ Chipset Intel 945GC / 1GB -
                                               7,258,000  12 tháng
DDR2-667/ HDD 250Gb S-ATA2/ DVD Multiburner/ Intel GMA X4500/ Sound & Nic
onboard/ Keyboard/ Mouse. PC DOS
Lenovo Thinkcentre A58(7515-RW9)
Intel Core Duo E7400 - 2x2.8 GHz - 3Mb Cache 1066Mhz/ Chipset Intel 945GC / 1GB -
                                               9,678,000  12 tháng
DDR2-667/ HDD 250Gb S-ATA2/ DVD Multiburner/ Intel GMA X4500/ Sound & Nic
onboard/ Keyboard/ Mouse. PC DOS
Lenovo ThinkCentre M57e( 9948-CTO)
Intel Core Duo E2200 - 2x2.2 GHz - 1Mb Cache 800Mhz/ Chipset Intel 946GZ / 512M -
                                           9,788,000  12 tháng
DDR2-667/ HDD 160Gb S-ATA2/ DVD- CDRW / Intel GMA 3100/ Sound & Nic
onboard/ Keyboard/ Mouse. Vista
Lenovo Thinkcentre M58e( 7598-D9A)
Intel Core Duo E7400 - 2x2.8 GHz - 3Mb Cache 1066 Mhz/ Chipset Intel 945GC / 2GB -
                                           14,077,000  12 tháng
 DDR2-667/ HDD 160Gb S-ATA2/ DVD Multiburner/ Intel GMA X4500/ Sound & Nic
onboard/ Keyboard/ Mouse.Windows XP Pro with Vista Business
                      HP - COMPAQ DESKPRO
HP Compaq Presario CQ3211L - E5400 (VT616AA)
Intel® Dual Core E5400 (2.7GHz, 2MB, 800MHz) / Intel G41 Express / 1024 MB DRR3 /
                                           6,913,000  12 tháng
320 GB SATA / DVD ROM / 10/100 Base-T networking / 6-in-1 card Reader / VGA
Intel® GMA X4500 / FreeDOS / Made in China.
HP Compaq 500B MT - E5300 (WE667PA)
Intel Pentium E5300 Processor (2.6 GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB) / 1024 MB
                                           7,038,000  12 tháng
DDR3 / HDD 320 GB Serial ATA / DVD-ROM / 10/100 Ethernet Controller / VGA Intel
GMA 4500 / FreeDOS / Microtower.
HP Pro 2000 PC - E5300 (WE661PA)
Intel Pentium E5300 Processor (2.6 GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB) / 1024 MB
                                           7,688,000  12 tháng
DDR3 / HDD 320 GB Serial ATA / DVD-ROM / 10/100 Ethernet Controller / VGA Intel
GMA 4500 / Card Reader / FreeDOS / Microtower / Made in Singapore.
HP Pro 3000 PC - E5400 (WE664PA)
Intel® Pentium® Dual-Core Processor E5400 (2.70 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz
FSB) / 1024 MB DDR3 / HDD 320 GB Serial ATA / DVD-ROM / 8111DL Gigabit        8,693,000  12 tháng
Ethernet / VGA Intel GMA 4500HD / Card Reader / FreeDOS / Microtower / Made in
Singapore.
HP Compaq Presario CQ3212L - E6500 (VT617AA)
Intel® Dual Core E6500 (2.93GHz, 2MB, 1066MHz) / Intel G41 Express / 2048 MB
                                           8,798,000  12 tháng
DRR3 / 320 GB SATA / SuperMulti DVD Burner / 10/100 Base-T networking / 6-in-1
card Reader / VGA Intel® GMA X4500 / FreeDOS / Made in China.
Compaq Presario CQ3113L - E7500 (NY751AA)
Intel® Core 2 Duo E7500 (2.93GHz, 3MB, 1066MHz) / Intel G41 Express / 1024 MB
                                           9,594,000  12 tháng
DRR3 / 320 GB SATA / DVD-RW / 10/100 Base-T networking / 6-in-1 card Reader /
VGA Intel® GMA X4500 / FreeDOS / Made in China.
HP Pro 3000 PC - E7500 (WE663PA)
Intel® Core™2 Duo Processor E7500 (2.93 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB) /
                                           9,678,000  36 tháng
1024 MB DDR3 / HDD 320 GB Serial ATA / DVD-ROM / 8111DL Gigabit Ethernet / VGA
Intel GMA 4500HD / Card Reader / FreeDOS / Microtower / Made in Singapore.
                       DELL DESKTOP PC
Dell Votro Vostro 220( D483H-Black)
Intel® Pentium® Dual-Core E5300 (2*2.6GHz, 2MB cache, 800MHz FSB) Intel G45
Express, 2GB DDR2, 160GB SATA, Intel® GMA X4500HD (share), 8*USB2.0 (2*Front)     7,808,000  12 tháng
6 Audio Out, 1*PCI-Ex 16X 1*PCI-Ex 1X 2*PCI, DVD±RW Surround 5.1, 10/100TX,
FreeDOS SFF 250W
Dell Votro Vostro 220( D483H-Black)
Intel® Pentium® Dual-Core E7500 (2*2.93GHz, 3MB cache, 1066MHz FSB) Intel G45
Express, 2GB DDR2, 250GB SATA, Intel® GMA X4500HD (share), 8*USB2.0 (2*Front)     9,172,000  12 tháng
6 Audio Out, 1*PCI-Ex 16X 1*PCI-Ex 1X 2*PCI, DVD±RW Surround 5.1, 10/100TX,
FreeDOS SFF 250W
                       ACER DESKTOP PC
Emachines EL1801 (NEW)
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 (2*2.5GHz, 2MB cache, 800MHz FSB)/ Ndivia
Geforce 7100 Chipset/1024 MB DDR2 667 (Up to 4GB) / Nivida Geforce 7100 /160GB
                                           6,269,000  12 tháng
S-ATA hard disc drive /DVD RW/ DVD-RW Multi card Reader/ Gigabit Ethernet/
Embedded high-definition audio/ Keyboard and Mouse / USB Speaker/ Small form
factor/ Monitor Option.
ASPIRE M1800 (003)
Intel Pentium Dual Core E5200 (2 x 2.50GHz, 800Mhz) / 1 x 1GB DDR2, 800Mhz / 160G
SATA / Labelflash DVD-RW/ Integrated GeForce 7050, NVIDIA nForce 620i - XP :     6,928,000  12 tháng
512MB ; VISTA : 319MB / NVIDIA nForce Networking Controller (10/100/1000 Mbps);
FreeDOS
ASPIRE X1800 (003)
Intel Pentium Dual Core E5200 (2 x 2.50GHz, 800MHz FSB) / 1 x 1GB DDR2, 800MHz /
160GB SATA / Labelflash DVD-RW; Integrated GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i -   7,368,000  12 tháng
XP : 512MB ; VISTA : 319MB / NVIDIA nForce Networking Controller (10/100/1000
Mbps); FreeDOSDịch vụ miễn phí:
- Giao hàng và lắp đặt tận nơi theo yêu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật qua điện thoại, online, email..

Ghi chú:
Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
nh
 nh
1 năm 2011
                      CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
               Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
               Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                  ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                     Website: http://www.hungansoft.com.vn
                       Email: info@hungansoft.com.vn
                                        Ninh Bình, ngày 9 tháng 1 năm 2011
                                                       19200

                    LASER PRINTER - MÁY IN LA-DE
SamSung 1640 (A4, 600dpi, 16ppm, 8MB, USB)                          1,815,000  12 tháng
SamSung 2010 (A4, 600dpi, 20ppm, 8MB, USB)                          1,969,000  12 tháng
SamSung 2240 (A4, 600dpi, 22ppm, 8MB, USB)                          2,262,000  12 tháng
Canon LBP 2900 (A4, 600dpi, 12ppm, 2MB, USB)                         2,833,000  12 tháng
Canon LBP 3000 (A4, 600dpi, 14ppm, 2MB, USB)                         2,793,000  12 tháng
Canon LBP 3300 (A4, 600dpi, 21ppm, 8MB, USB, Duplex)                     4,190,000  12 tháng
Canon LBP 3500 (A3size, 1200dpi, 25ppm A4, 15ppm A3, 8MB, USB)                14,165,000  12 tháng
                  DESKJET PRINTER - MÁY IN PHUN MÀU
Canon IP6320D (A4;4800 x 1200 dpi; 12 ppm Black; 10 ppm Color; USB/Bluetooth/Infared;Color)  3,184,000 12 tháng
Canon Pixma IP100 (A4, 9600 x 2400dpi;20ppm Black, 14ppm Color; USB 2.0, IrDA Ir)       7,311,000 12 tháng
Canon IX4000 (A3; 4800 x 1200 dpi; 18 ppm Black; 14 ppm Color; USB Port; Color)        4,504,000 12 tháng
Canon IX5000 (A3; 4800 x 1200 dpi; 25 ppm Black; 17 ppm Color; USB Port; Color)        5,865,000 12 tháng
Canon Pro9000 (A3; 4800 x 1200 dpi; 16 ppm Black; 15 ppm Color; USB Port; Color)       11,207,000 12 tháng
HP Officejet Pro 8000 (A4; 4800 x 1200 dpi; 35 ppm Black; 34 ppm Color; USB/Network)      3,666,000 12 tháng
HP Officejet K7100 (A3; 1200 x 1200 dpi; 25 ppm Black; 20 ppm Color; 32MB; USB+ LPT)      5,404,000 12 tháng
HP Officejet Pro K8600 (A3; 4800 x 1200 dpi; 35 ppm Black;35 ppm Color; 32MB; USB)       7,227,000 12 tháng
Epson T11 (A4/ 22ppm Black/ 13ppm Color, 5760x1440dpi)                     1,278,000 12 tháng
Epson Stylus Office T30 (A4, 5760x1440dpi, 38ppm Black, 20ppm Color, USB2.0)          2,933,000 12 tháng
                                                3,561,000 12
Epson Stylus Office T40W (A4, 5760x1440dpi, 38ppm Black, 38ppm Color, USB2.0, Wifi 802.11b/g, 10/100 Base-T) tháng
                                                4,289,000 direct print
Epson Stylus Photo T60 (A4, 6 màu mực rời, 5760x1440dpi, 37ppm Black, 38ppm Color,USB2.0, PictBridge, USB12 tháng
                  All-in-one PRINTER - MÁY IN ĐA NĂNG
HP LaserJet M1319F (A4; Print; Scan; Copy; Fax) – BH tại hãng                 6,913,000  12 tháng
HP LaserJet M1120 MFP (A4; Print; Scan; Copy; 32Mb)                      5,342,000  12 tháng
HP LaserJet M1120N MFP (A4; Print; Scan; Copy; 32Mb, USB + Network)              7,017,000  12 tháng
HP LaserJet M1522N MFP(A4; Print; Scan; Copy; 64Mb; ADF; USB+ Network)            7,436,000  12 tháng
Canon DeskJet MX700 (A4; 4800 x 1200 dpi; 30 ppm Black; 20 ppm Color; Scan 48 bit; Copy:
                                               5,132,000  12 tháng
14ppm; Fax Color: 60 seconds/ page, USB Port; ADF; Color LCD 1.8" )
Epson Stylus TX200 - (A4; 5760 x 1440 dpi; Print: 34ppm Black; Scan; Copy, USB)        3,142,000  12 tháng
Epson Stylus TX400 - (A4; 5760 x 1440 dpi; Print: 34ppm Black; Scan; Copy, USB; LCD 2.5")   3,624,000  12 tháng
Epson Stylus CX5500 - (A4; 5760 x 1440 dpi; Print: 25ppm Black; Scan; Copy, USB)       2,419,000  12 tháng
Epson Stylus CX7300 - (A4; 5760 x 1440 dpi; Print: 32ppm Black; Scan; Copy, USB)       2,849,000  12 tháng
Epson Stylus RX610 - (A4; 5760 x 1440dpi; Print: 37ppm Black; Scan: 1200dpi; Copy,
                                               6,494,000  12 tháng
USB,Bluetooth , LCD 2.5", in trực tiếp từ thẻ nhớ, in trực tiếp trên đĩa)
                COLOR LASER PRINTER - MÁY IN LA-DE MÀU
HP Laser CP1215 (12 PPM, 600x600 DPI, Color, 16MB, PC/Mac)                  7,436,000  12 tháng
HP Laser CP 1515N (A4 Printer, 8ppm Color/12ppm Mono, 1 x 150 Sheet Paper Tray, 600x
600 dpi resolution, Duplex: Manual, USB & Network & Parallel Connections, PC/Mac       9,007,000  12 tháng
Compatible)
HP Laser CP 1518Ni (A4 Printer, 600x600dpi, Colour, 8ppm Color/12ppm Mono)          9,741,000  12 tháng
HP Laser CP3505 (A4; 600dpi; 21ppm Black; 256MB (Upto 1Gb), USB & open EIO Slot)       18,434,000  12 tháng
HP Laser CP3505N (A4; 600dpi; 21ppm Black; 256MB , USB & HP Jetdirect Print server)     23,461,000  12 tháng
Samsung CLP 315N (A4size, 600 dpi, 16ppm Black, 4ppm color, 64MB, USB + RJ45 )        5,593,000  12 tháng
Samsung CLP 350N (A4size, 600 dpi, 20ppm Black, 5ppm color, 128MB, Duplex, USB +
                                               8,065,000  12 tháng
RJ45 )
Canon LBP 5300 (A4size, 9600x600 dpi, 21ppm Black, 21ppm color, USB, IEEE1394, LAN )     28,279,000  12 tháng
Canon LBP 5050 (A4size, 9600x600 dpi, 12ppm Black, 8ppm color, USB )             9,322,000  12 tháng
                    DotMatrix PRINTER - MÁY IN KIM
Epson LX 300++ (A4/9pin/144x240dpi/240cps)                          3,875,000  12 tháng
Epson LQ 300++ (A4/24pin/360x360dpi/300 cps)                          4,289,000  12 tháng
Epson LQ 2180 (A3/24pin/360x360dpi/480 cps)                          14,349,000  12 tháng
Epson PLQ - 20M ( A4/ Máy in sổ, hóa đơn tốc độ cao.)                     16,650,000  12 tháng
                       UPS - THIẾT BI LƢU ĐIỆN
APC Back-UPS ES 500VA 230V FOR ASE                                798,000 36 tháng
APC Back-UPS RS 500, 230V without auto shutdown software, ASEAN                 838,000 36 tháng
APC Back-UPS RS 650VA, 230V, without auto-shutdown software, ASEAN               1,456,000 36 tháng
APC Back-UPS RS 1100VA, 230V, without auto shutdown software, ASEAN              2,095,000 36 tháng
Santak 500VA/300W (TG 500)                                    878,000 36 tháng
Santak 1000VA/600W (TG 1000)                                  2,195,000 36 tháng
Santak BLAZER 600 VA / 360W                                  1,377,000 36 tháng
                          LINH KIỆN PHỤ
Mực đổ LASER (HP, Canon, Samsung, Lexmark)                            100,000   N/A
Ribbon 2170/2180                                         200,000   N/A
Canon LaserJet LBP 810/ 1120 (EP-22)                               998,000   N/A
Canon LaserJet LBP 1210 (EP-25)                                1,017,000   N/A
Canon LaserJet LBP 3200 (EP-26)                                1,037,000   N/A
Samsung ML-1610D2                                        958,000   N/A
Bộ tiếp mực ngoài Epson C65/C67/C87                               479,000   N/A
Bộ tiếp mực ngoài Epson C79                                   539,000   N/A
Bộ tiếp mực ngoài Epson R230                                   519,000   N/A

                         MÁY FAX
                             CANON
Canon TR-177 Made in China
Máy Fax giấy thường dùng Film Fax ; khổ A4; có Handset; bộ nhớ 40 trang; tốc độ truyền     2,304,000 12 tháng
11giây/ trang; khay đựng giấy 50 tờ; khay tự động nạp giấy 10 tờ.
Canon L - 220 Made in China
Máy Fax Lazer giấy thường; in khổ A4; độ phân giải 600dpi; bộ nhớ 400 trang; tốc dộ truyền   5,656,000 12 tháng
3giây/trang cùng với 33.6Kbp modem; tốc độ nhận 6trang/phút; sử dụng mực FX-3.
Canon L - 140
Máy fax giấy thường in Laser khổ A4. Tốc độ in bản fax: 14 trang/phút. Tốc độ modem
                                                5,970,000 12 tháng
33.6Kbps. Thời gian gửi fax 3 giây/trang. Khay nạp bản gốc tự động: 30 tờ.Bộ nhớ nhận & gửi
Fax: 346 trang.
                           PANASONIC
PANASONIC KX-FT 983
Khay nạp giấy tự động 10 tờ.Cắt giấy tự động.Hiển thị số gọi đến (số, tên, ngày và thời
gian của cuộc gọi). Màn hình LCD 2 dòng hiển thị tên và số điện thoại.10 phím Station     2,294,000 12 tháng
Key giúp bạn thực hiện cuộc gọi và gửi Fax chỉ bằng một phím bấm. Bộ nhớ 28 trang
văn bản khi hết giấy.Phím định vị 5 chiều tiện lợi khi sử dụng.

PANASONIC KX-FT 987
Model mới thay thế KX-FT937
                                                2,786,000 12 tháng
Sphone chất lượng cao giúp đàm thoại tốt và rảnh tay để thực hiện những công việc khác.
Ghi âm và trả lời tự động 18 phút.
PANASONIC KX-FC 961
Máy Fax giấy nhiệt kỹ thuật số; tự động chuyển Tel/fax; nhận fax bằng tay con; ghi âm lời   4,399,000 12 tháng
nhắn; độ phân giải: 64 mức xám; lưu 50 số điện thoại; nhớ 20 trang khi hết giấy
PANASONIC KX-FP 206
Máy Fax giấy thƣờng; sử dụng mực phim KX-FA52 (30m); 12 giây/ trang; 9.6kbps; fax       1,990,000 12 tháng
từ bộ nhớ 25 trang; fax liên tục 10 bản; nhớ 28 trang khi hết mực; khay nạp giấy 20 bản
PANASONIC KX-FP 218
Máy Fax giấy thường; sử dụng mực phim KX-FA52 (30m); 12 giây/ trang; 14.4kbps; fax từ bộ
                                                2,723,000 12 tháng
nhớ 25 trang; fax liên tục 10 bản; nhớ 28 trang khi hết mực; khay nạp giấy 20 bản. Ghi âm
KTS; Speaker phone
PANASONIC KX-FP 372
Máy Fax giấy thường PANASONIC KX-FP 372: 1- Fax giấy thường, tăng cường tính năng
Coppy (phóng to 150% - 200%, thu nhỏ 92% - 86% - 72%) 2- Dung lượng bộ nhớ : 28 trang     3,100,000 12 tháng
hết giấy 3- Danh bạ lưu 100 địa chỉ trong phonebook 4- Gửi fax 10 bản liên tục. Khay nạp
giấy 50 bản 5- Hiển thị số gọi đến, loa ngoài 2 chiều 6- Ghi âm 2 chiều kỹ thuật số
PANASONIC KX-FM 386
Máy Fax giấy thường; sử dụng mực phim KX-FA57 (70m); 14.4kbps; fax từ bộ nhớ 20 trang;       3,687,000 12 tháng
fax liên tục 10 bản; nhớ 28 trang khi hết mực; Kết nối, nhận và gửi fax qua máy tính
PANASONIC KX-FL 402
Máy fax in Laser, chất lượng in siêu nét: 600 dpi, bộ nhớ 100 số điện thoại và tên người, dung
                                                  4,336,000 12 tháng
lượng bộ nhớ: 40 trang khi hết giấy, tốc độ 5 giây/01 trang, gửi fax 15 bản liên tục, khay nạp
giấy 200 bản, hiển thị số gọi đến, mực KX-FAT88.
PANASONIC KX-FL 542
Máy fax in Laser, chất lượng in siêu nét: 600 dpi, bộ nhớ 100 số điện thoại và tên người, dung
                                                  6,284,000 12 tháng
lượng bộ nhớ cực lớn: 512 trang khi hết giấy, tốc độ 4 giây/01 trang, gửi fax 20 bản liên tục,
khay nạp giấy 250 bản, hiển thị số gọi đến, mực KX-FA83 ...
PANASONIC KX-FL 612
Máy fax in Laser, chất lượng in siêu nét: 600 dpi, bộ nhớ 100 số điện thoại và tên người, dung
                                                  5,132,000 12 tháng
lượng bộ nhớ cực lớn: 170 trang khi hết giấy, tốc độ 4.2 giây/01 trang, gửi fax 20 bản liên tục,
khay nạp giấy 250 bản, hiển thị số gọi đến …
PANASONIC KX-FLM 652
Máy Fax, in Lazer; độ phân giải 600dpi; bộ nhớ 150 trang; tốc độ truyền 6giây/trang cùng với    7,122,000 12 tháng
33.6Kbp modem; fax 10 bản liên tục; Scan, kết nối máy tính.
PANASONIC KX-FLB 802
Máy Fax, in Lazer; độ phân giải 600dpi; bộ nhớ 170 trang; tốc độ truyền 6giây/trang cùng với    7,960,000 12 tháng
33.6Kbp modem; fax 40 bản liên tục; Scan, photocopy, kết nối máy tính.


Dịch vụ miễn phí:
- Giao hàng và lắp đặt tận nơi theo yêu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật qua điện thoại, online, email..

Ghi chú:
Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
1A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
0.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
ebsite: http://www.hungansoft.com.vn
 Email: info@hungansoft.com.vn
            Ninh Bình, ngày 9 tháng 1 năm 2011
                      CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
                Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
                Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                   ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                     Website: http://www.hungansoft.com.vn
                       Email: info@hungansoft.com.vn
                                         Ninh Bình, ngày 9 tháng 1 năm 2011
                                                       19200

                          ADSL MODEM
TP Link TD-8811/8817
Router ADSL2+, 1 Ethernet+1USB port DHCP, NAT, firewall, VPN, DMZ...Speed              419,000  24 tháng
download/upload upto 24Mbps/1Mbps.
TP Link TD-8840/8840T
Router ADSL2+, 4port 10/100Mbps Ethernet DHCP, NAT, firewall, VPN, DMZ...              519,000  24 tháng
download/upload upto 24Mbps/1Mbps..
TP Link TD-8901G
54M Wireless ADSL2+ Router built-in 4 ports Ethernet DHCP, NAT, firewall, VPN, DMZ..        938,000  24 tháng
tương thích với wireless chuẩn 802.11g/b;
TP Link TD-W8960N
300M Wireless N ADSL2+ Modem Router, Broadcom chipset, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b,         1,576,000  24 tháng
ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A, with ADSL spliter, detachable Antenna
NetGear DG834
ADSL2+ MODEM ROUTER, 1 port WAN, 4 port Ethernet LAN 10/100Mbps Hỗ trợ các             1,317,000  24 tháng
chuẩn T1.413, G.DMT, G.Lite, ADSL2+, ITU Annex A; Annex B versi
NetGear DG834G
                                                  1,556,000  24 tháng
Wireless 802.11g ADSL2+ Modem Router 54 Mbps
NetGear DGN2000
                                                  2,773,000  24 tháng
RangeMax NEXT Wireless-N Broadband Modem Router
Linksys AG241
                                                  1,257,000  12 tháng
ADSL2/2+ Speed up to 24Mbps Gateway - 04 LAN, 01 WAN tích hợp VPN
Linksys WAG54G2
ADSL2/2+ Speed up to 24Mbps, Wireless Router 54Mbps + 04 LAN 10/100 + DHCP Server         1,436,000  12 tháng
+ NAT + Firewall
Linksys WAG160N
Wireless-N ADSL2+ Gateway - tích hợp 2 trong 1 đó là Access point tốc độ cao lên tới
                                                  2,633,000  12 tháng
300Mbps, 4 cổng LAN 10/1000, ADSL2+ cho phép kết nối internet tốc độ download lên tới
24Mbps
Linksys WAG120N                                       call     0  12 tháng
ADSL2/2+ Wireless N Home router + 04 LAN 10/100 + DHCP Server + NAT + Firewall…
Draytek V2700 1 port ADSL2/2+, 4 LAN port, 10/100Mbps with VLAN, Rate limit control        1,975,000  12 tháng
D-LINK 520T Modem/ Router/ Gateway/ Firewall with 1 port Ethernet                  818,000  12 tháng
D-LINK 522T Modem/ Router/ Gateway/ Firewall with 1 port Ethernet + 1 USB              858,000  12 tháng
D-LINK 2540T Modem/ Router/ Gateway/ Firewall with 4 port Ethernet                  978,000  12 tháng
D-LINK G2640T Wireless Modem/ Router/ Gateway/ Firewall with 4 port Ethernet            1,636,000  12 tháng
                       LOAD BALENCE Router
TP Link TL-R480T+
Router Load balance (Bộ cộng gộp tín hiệu & cân bằng tải 2 đường truyền Internet) với 2      2,793,000  24 tháng
WAN ports + 3 LAN ports Router;
TP Link TL-R488T
Router Load balance (Bộ cộng gộp tín hiệu & cân bằng tải 4 đường truyền Internet) với 4      3,791,000  24 tháng
WAN ports + 1 LAN port Router for Medium Business;
TP Link TL-R4299
Bộ cộng gộp tín hiệu & cân bằng tải 2 đường truyền Internet với 2 WAN port + 8 LAN ports
Router for Small and Medium Business, 7 Gigabit RJ45 LAN ports, 1 SFP fiber expansion       5,945,000  24 tháng
slot, 533MHz Intel IXP Network Processor, Advanced firewall, Port Bandwidth Control, Port
Mirror, Port-based VLAN, DDNS, UPnP, 802.1X, VPN pass-through
LINKSYS RV042
VPN FirewallRouter 04 Port, WAN Loadbalance up to 02 WAN Port (hỗ trợ PPPoE…), VPN
                                                  3,771,000  12 tháng
Server upto 50 IPSec Tunnels, đặc biệt tích hợp giải pháp PPTP và QuickVPN của LINKSYS
cho phép kết nối VPN Client cực kỳ tiện lợi
LINKSYS RV082
VPN FirewallRouter 08 Port, WAN Loadbalance up to 02 WAN Port (hỗ trợ PPPoE…), PPTP
VPN, IPSec VPN Server upto 100 Tunnels đặc biệt tích hợp giải pháp PPTP và QuickVPN     7,880,000  12 tháng
của LINKSYS cho phép kết nối VPN Client cực kỳ tiện lợi - Đây là sản phảm ROUTER cao
cấp của LINKSYS
LINKSYS RV016
VPN FirewallRouter 16 Port, WAN Loadbalance up to 07 WAN Port (hỗ trợ PPPoE…),PPTP
VPN, IPSec VPN Server upto 100 Tunnels đặc biệt tích hợp giải pháp PPTP và QuickVPN     12,170,000  12 tháng
của LINKSYS cho phép kết nối VPN Client cực kỳ tiện lợi - Đây là sản phảm ROUTER cao
cấp của LINKSYS
                        SOHO Broadband Router
TP Link TL-R402M
1 WAN port + 4 LAN ports, Cable/DSL Router for Home, Dial-on-demand, Firewall, DHCP,     359,000  24 tháng
DMZ host, VPN pass-through, supports PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP Internet Access

TP Link TL-R460
1 WAN port + 4 LAN ports, Cable/DSL Router for Home and Small Office, Dial-on-demand,
                                               459,000  24 tháng
Advanced firewall, Parental control, DDNS, UPnP, 802.1X, DHCP, DMZ host, VPN pass-
through, supports PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP, PPTP, BigPond Cable Internet Access

TP Link TL-R860
1 WAN port + 8 LAN ports, Cable/DSL Router for Small Office, Dial-on-demand, Advanced
                                               599,000  24 tháng
firewall, Parental control, DDNS, UPnP, 802.1X, DHCP, DMZ host, VPN pass-through,
supports PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP, PPTP, BigPond Cable Internet Access
                        SMB Broadband Router
TP Link TL-R480T
1 WAN port + 4 LAN ports Router for Small and Medium Business, 266MHz Intel IXP
                                               1,975,000  24 tháng
Network Processor, Advanced firewall, Port Bandwidth Control, Port Mirror, Port-based
VLAN, DDNS, UPnP, 802.1X, VPN pass-through
                         ETHERNET CARD
TP Link TF-3200
                                                84,000  24 tháng
10/100M PCI Network Interface Card, RJ45 port, Box without Bootrom socket
TP Link TG3239D
10/100M PCI Network Interface Card, Realtek RTL8139D chip, RJ45 port, Box (có khe cắm     96,000  24 tháng
Bootrom)
TP Link TG-3269
32bit Gigabit PCI Network Interface Card, RealTek RTL8169SC chipset, 10/100/1000Mbps     200,000  24 tháng
Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDX
TP Link TF-5239
                                               219,000  24 tháng
10/100M 32bit CardBus(PCMCIA) Network Interface Card, RJ45 port
Intel® Gigabit Desktop Network Card                              698,000  12 tháng
Intel® PRO/1000TX Server Adapter, PCI-X                           2,693,000  12 tháng
                          SWITCHS - HUB
TP Link TL-SF1005D
                                               190,000  24 tháng
5-port 10/100M mini Desktop Switch, Plastic case;
TP Link TL-SF1008D
                                               229,000  24 tháng
8-port 10/100M mini Desktop Switch, Plastic case;
TP Link TL-SF1016D
                                               559,000  24 tháng
16-port 10/100M Desktop Switch, Plastic case;
TP Link TL-SF1016
                                               788,000  24 tháng
16-ports 10/100M RJ45, 1U 13-inch rack-mountable steel case ;
TP Link TL-SF1024
                                               1,097,000  24 tháng
24-port 10/100M Switch, 1U 19-inch rack-mountable steel case;
TP Link TL-SF1048
                                               2,294,000  24 tháng
48-port 10/100M Switch, 1U 19-inch rack-mountable steel case;
NetGear FS608
                                               519,000  24 tháng
8 Port 10/100 Desktop Switch (Plastic case)
NetGear JFS516
                                               1,446,000 60 tháng
ProSafe™ 16 Port 10/100 Rackmount Switch (Metal case)
NetGear JFS524
                                               1,895,000 60 tháng
ProSafe™ 24 Port 10/100 Rackmount Switch (Metal case)
3Com 3CFSU08
                                               878,000  24 tháng
8 ports autosensing 10/100 Ethernet
3Com 3C16792B OfficeConnect® Dual Speed Switch
                                                1,536,000  24 tháng
16 ports autosensing 10/100 Ethernet
3Com 3C16470B Baseline Switch 2016
                                                1,875,000  24 tháng
16ports autosensing, auto-configuration MDI/MDIX 10BASE-T/100BASE-TX
3Com 3C16471B Baseline Switch 2024
                                                2,374,000  24 tháng
24ports autosensing, auto-configuration MDI/MDIX 10BASE-T/100BASE-TX
                          GIGA - SWITCHS
TP Link TL-SL1109
                                                 978,000  24 tháng
8-port 10/100M + 1-port Gigabit Switch 1U 19-inch rack-mountable steel case
TP Link TL-SL1117
                                                1,337,000  24 tháng
16-port 10/100M + 1-port Gigabit Switch 1U 19-inch rack-mountable steel case
TP Link TL-SL1226
                                                1,895,000  24 tháng
24-port 10/100M + 2-port Gigabit Switch 1U 19-inch rack-mountable steel case
TP-Link TL-SL1351
48+3G Gigabit Switch, 48 10/100M RJ45 ports, 2 Fixed 10/100/1000M RJ45 ports, 1 SFP       4,090,000  24 tháng
expansion slots supporting MiniGBIC modules, 1U 19-inch rack-mountable steel case
TP Link TL-SG1005D 5-port Gigabit Switch
                                                 638,000  24 tháng
5ports 10/100/1000M RJ45 ports
TP Link TL-SG1008D 8-port Gigabit Switch
                                                 898,000  24 tháng
8 porst 10/100/1000M RJ45 ports
TP Link TL-SG1008 8-port Gigabit Switch
                                                1,237,000  24 tháng
8ports 10/100/1000M RJ45 ports, 1U rack-mountable steel case
TP Link TL-SG1016 16-port Gigabit Switch
                                                2,574,000  24 tháng
16ports 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable
TP Link TL-SG1024 24-port Gigabit Switch
                                                3,691,000  24 tháng
24ports 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable
TP Link TL-SG1048 48-port Gigabit Switch
                                                11,870,000  24 tháng
48ports 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable
3Com 3C16478 Baseline Switch 2816
                                                6,683,000  24 tháng
16ports autosensing 10/1001000 Ethernet
3Com 3C16479 / 3CBLUG24 Baseline Switch 2824
                                                6,963,000  24 tháng
24pors autosensing 10/100/1000 Ethernet
                          SMART - SWITCHS
TP Link TL-SF2109P
8 ports RJ45 10/100Mbps support Auto-Negotiation / Auto MDI/MDIX + 1 Extension slot
support 100M fiber module card (TL-SM201series), có thể mở rộng phạm vi kết nối mạng
                                                1,277,000  24 tháng
LAN lên tới 60km. Support : port VLAN / Tag VLAN, Trunk group, Priority, Port
Enable/Disable, Broadstorm Control, console (RS232) port supporting configured software
setting. Desktop steel case, internal power supply.
TP Link TL-SL2109
8 ports RJ45 10/100Mbps + 1 port Gigabit 10/100/1000Mbps support Auto-Negotiation / Auto
                                                1,436,000  24 tháng
MDI/MDIX. Supports : 9 Port VLAN, TRUNK, Port Enable/Disable, Second-Level Static Port
Priority, 1 console (RS232) port. Internal power supply, rackmountable steel case.

TP Link TL-SF2117P
16 ports RJ45 10/100Mbps Auto-Negotiation/ Auto-MDI/MDIX + 1 extension slots supporting
100M fiber module card (TL-SM201 series), có thể mở rộng phạm vi kết nối mạng LAN lên
                                                1,696,000  24 tháng
tới 60km. Supports VLAN, Port Mirror, Port Enable/Disable, Priority, TOS and 802.1p Class of
Service with 2-level priority queuing, console (RS232) port supporting configured software
setting. Standard 19-inch rack-mountable steel case, internal power supply
TP Link TL-SF2226P+
24 ports RJ45 10/100Mbps support Auto-Negotiation/Auto-MDI/MDIX + 2 expansion slots
supporting 100M fiber module, Port-based VLAN / tag-based VLAN, trunk groups, port
enabled/disabled, static MAC address management, up to 256 groups, port egress/ingress
                                                1,895,000  24 tháng
Bandwidth Control, Priority, TOS and 802.1p Class of Service with 2-level priority queuing,
Broadcast Storm Control, remote and Out-of-Band management, SSU/Telnet console
management ( RS232 port). Standard 19-inch rack-mountable steel case, internal power
supply
TP Link TL-SL2226P
24 ports RJ45 10/100Mbps Auto Negotiation -Auto MDI/MDIX + 2 expanding modular slot
(support 100M fiber/UTP module, 1000M fiber/UTP module), Store and forward architecture,       1,995,000  24 tháng
port based VLAN/ Trunks , 1 console (RS232 interface) for smart configuration (example
:VLAN, Trunk, Priority ). 19" rackable steel case + Internal power supply

TP Link TL-SL2226P+
24 ports RJ45 10/100Mbps Auto-Negotiation - Auto MDI/MDIX + 2 extension slots supporting
100/1000M switch module card and GBIC (TL-SM201/301/371 series), port-based VLAN /
Tag VLAN, Trunk group, Port Enable/Disable, MAC Address Lock, Port Bandwidth             1,995,000  24 tháng
Management, Priority and Second-Level Static Port Priority, MAC Address Aging setting,
Broadstorm Control, Remote Management and Out-Of-Band Management, 1 console
(RS232) port to configuration. 19" standard rackable steel case, Internal power supply
TP Link TL-SL2210WEB
8+2G Gigabit-Uplink Web Smart Switch, 8 10/100M RJ45 ports, 1 10/100/1000M RJ45 ports,
                                                   2,494,000  24 tháng
1 SFP expansion slots supporting MiniGBIC modules, Port/Tag-based VLAN, MAC address
Binding, Priority, Port Mirror/Trunking, VCT, Web-based configuration
TP Link TL-SL2218WEB
16+2G Gigabit-Uplink Web Smart Switch, 16 10/100M RJ45 ports, 1 10/100/1000M RJ45
                                                   3,092,000  24 tháng
ports, 1 SFP expansion slots supporting MiniGBIC modules, Port/Tag-based VLAN, MAC
address Binding, Priority, Port Mirror/Trunking, VCT, Web-based configuration

TP Link TL-SL2428WEB
24+4G Gigabit-Uplink Web Smart Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 2 10/100/1000M RJ45
                                                   4,389,000  24 tháng
ports, 2 SFP expansion slots supporting MiniGBIC modules, Port/Tag-based VLAN, MAC
address Binding, Priority, Port Mirror/Trunking, VCT, Web-based configuration

TP Link TL-SL2452WEB
48+4G Gigabit-Uplink Web Smart Switch, 48 10/100M RJ45 ports, 2 10/100/1000M RJ45
                                                   6,783,000  24 tháng
ports, 2 SFP expansion slots supporting MiniGBIC modules, Port/Tag-based VLAN, MAC
address Binding, Priority, Port Mirror/Trunking, VCT, Web-based configuration
TP Link TL-SG2109WEB
9-port Pure-Gigabit Web Smart Switch, 8 10/100/1000M RJ45 ports, 1 SFP expansion slots
                                                   3,491,000  24 tháng
supporting MiniGBIC modules, Port/Tag-based VLAN, MAC address Binding, Priority, Port
Mirror/Trunking, VCT, Web-based configuration
TP Link TL-SG2216WEB
16-port Pure-Gigabit Web Smart Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 2 SFP expansion
                                                   6,783,000  24 tháng
slots supporting MiniGBIC modules, Port/Tag-based VLAN, MAC address Binding, Priority,
Port Mirror/Trunking, VCT, Web-based configuration
TP Link TL-SG2224WEB
24-port Pure-Gigabit Web Smart Switch, 24 10/100/1000M RJ45 ports, 2 SFP expansion
                                                   9,177,000  24 tháng
slots supporting MiniGBIC modules, Port/Tag-based VLAN, MAC address Binding, Priority,
Port Mirror/Trunking, VCT, Web-based configuration
TP Link TL-SL3226P
24 ports 10/100M RJ45 + 2 100/1000M fiber slots support 100/1000M module card and
                                                   4,688,000  24 tháng
GBIC, Port Mirror/Trunking, Port/Tag-based VLAN, Spanning Tree, 802.1X, IGMP Snooping,
Console, Telnet, Web-based and SNMP management.
TP Link TL-SL3428
24+4G Gigabit-Uplink Managed Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 2 10/100/1000M RJ45 ports,
2 SFP expansion slots supporting MiniGBIC modules, Port Mirror/Trunking, Port/Tag-based       6,284,000  24 tháng
VLAN, Spanning Tree, 802.1X, IGMP Snooping, Console, Telnet, Web-based and SNMP
management
TP Link TL-SL3452
48+4G Gigabit-Uplink Managed Switch, 48 10/100M RJ45 ports, 2 10/100/1000M RJ45 ports,
2 SFP expansion slots supporting MiniGBIC modules, Port Mirror/Trunking, Port/Tag-based       10,175,000  24 tháng
VLAN, Spanning Tree, 802.1X, IGMP Snooping, Console, Telnet, Web-based and SNMP
management
TP Link TL-SG5426
26-port Pure-Gigabit fully Managed Switch. 26 10/100/1000M RJ45 ports including 4
SFP/RJ45 combo ports, Supports Port/Tag-based/Private/MAC/Protocol-based VLAN,        new  10,773,000  24 tháng
STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2 Snooping, L2/L3/L4Traffic Classification/ Priority
Management, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, IP Clustering, Port Mirroring,
IP Source Guard, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON
TP Link TL-SL5428
24+4G Gigabit-Uplink fully Managed Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 4 Gigabit SFP/RJ45
combo ports, Supports Port/Tag-based/Private/voice/MAC-based/IP-subnet VLAN, GVRP,         new  6,983,000  24 tháng
MVR, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, COS, DSCP, Rate Limiting, 802.1x,
IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, IP Clustering, Port Mirroring, IP Source Guard, SSL, SSH, CLI,
SNMP, RMON
TP Link TL-SG3109
9-port Pure-Gigabit Managed Switch, 8 10/100/1000M RJ45 ports, 1 SFP expansion slots
                                                     5,786,000  24 tháng
supporting MiniGBIC modules, Port Mirror/Trunking, Port/Tag-based VLAN, Spanning Tree,
802.1X, IGMP Snooping, Console, Telnet, Web-based and SNMP management

3Com 3CBLSF26 Baseline Switch 2226 Plus
- total of 26 ports, with 24 autosensing 10/100 ports and 2 dual-personality Gigabit port pairs,
configurable as 10/100/1000 or SFP.                                   4,668,000  24 tháng
- Layer 2 switching: full-rate nonblocking on all ports, full-/half-duplex autonegotiation, flow
control, IEEE 802.1Q VLAN support, IEEE 802.1p traffic prioritization, IGMP snooping

3Com 3CBLSF50 Baseline Switch 2250 Plus
- total of 50 ports, with 48 autosensing 10/100 ports and 2 dual-personality Gigabit port pairs,
configurable as 10/100/1000 or SFP                                    7,860,000  24 tháng
- Layer 2 switching: full-rate nonblocking on all ports, full-/half-duplex autonegotiation, flow
control, IEEE 802.1Q VLAN support, IEEE 802.1p traffic prioritization, IGMP snooping;
                         Fiber Module for Switch
TP Link TL-SM311LM
                                                     1,596,000  24 tháng
MiniGBIC (SFP) module, Multi-mode, LC interface, Up to 550/275m transmission distance
TP Link TL-SM311LS
                                                     1,756,000  24 tháng
MiniGBIC (SFP) module, Single-mode, LC interface, Up to 10km transmission distance
TP Link TL-SM201CM
                                                     1,177,000  24 tháng
100Base-FX fiber module, Multi-mode, SC interface, Up to 2km transmission distance
TP Link TL-SM201CS
                                                     1,297,000  24 tháng
100Base-FX fiber module, Single-mode, SC interface, Up to 20km transmission distance
TP Link TL-SM321A
1000Base-BX WDM Bi-Directional SFP Module, LC connector, TX: 1550nm / RX: 1310nm, In           2,494,000  24 tháng
pairs with TL-SM321B
TP Link TL-SM321B                              1000Base-BX
WDM Bi-Directional SFP Module, LC connector, TX: 1550nm / RX: 1310nm, In pairs with TL-         1,496,000  24 tháng
SM321B
                          100M Fiber Converter
TP Link MC100CM
10/100M RJ45 to 100M multi-mode SC fiber Converter, Full-duplex,up to 2Km, switching           1,297,000  24 tháng
power adapter, chassis mountable
TP Link MC110CS
10/100M RJ45 to 100M single-mode SC fiber Converter, Full-duplex,up to 20Km, switching          1,377,000  24 tháng
power adapter, chassis mountable
                        100M WDM Fiber Converter
TP Link TR-966D
10/100M RJ45 to 100M single-mode SC fiber (WDM) bridge, 2 RJ45+ 2SC, Full-duplex, up to         2,973,000  24 tháng
20Km, outside AC adapter
TP Link MC111CS
10/100M RJ45 to 100M single-mode SC fiber Converter, Full-duplex,Tx:1550nm, Rx:1310nm,          1,636,000  24 tháng
up to 20Km, switching power adapter, chassis mountable
TP Link MC112CS
10/100M RJ45 to 100M single-mode SC fiber Converter, Full-duplex,Tx:1310nm, Rx:1550nm,          1,436,000  24 tháng
up to 20Km, switching power adapter, chassis mountable
                         Gigabit Fiber Converter
TP Link MC200CM
10/100/1000M RJ45 to 1000M multi-mode SC fiber Converter, Full-duplex,up to 550m,            2,095,000  24 tháng
switching power adapter, chassis mountable
TP Link MC210CS
10/100/1000M RJ45 to 1000M single-mode SC fiber Converter, Full-duplex,up to 15Km,            2,793,000  24 tháng
switching power adapter, chassis mountable
TP Link MC220L
10/100/1000M RJ45 to 1000M single-mode LC fiber Converter, SFP slot supporting         998,000  24 tháng
MiniGBIC modules, switching power adapter, chassis mountable
                     WIRELESS - THIẾT BỊ KHÔNG DÂY
TP Link TL-WR340G
54M Wireless Router 2.4GHz, 802.11g/b, Built-in 4-port Switch, supports PPPoE, Dynamic
                                                499,000  24 tháng
IP, Static IP, L2TP, BigPond Cable Internet Access, 802.1X,, Ăng-ten 3dBi cố định, công
suất phát sóng cực đại 19dBm
TP Link TL-WR340GD
54M Wireless Router 2.4GHz, 802.11g/b, Built-in 4-port Switch, supports PPPoE, Dynamic
                                                529,000  24 tháng
IP, Static IP, L2TP, BigPond Cable Internet Access, 802.1X, Ăng-ten 3dBi có thể tháo rời,
công suất phát sóng cực đại 19dBm
TP Link TL-WR541G
54M Wireless Router with eXtended Range™, 2.4GHz, 802.11g/b, Built-in 4-port Switch,      579,000  24 tháng
Ăng-ten liền;
TP Link TL-WR542G
54M Wireless Router with eXtended Range™, 2.4GHz, 802.11g/b, Built-in 4-port Switch, đặc    599,000  24 tháng
biệt với Ăng-ten rời;
TP Link TL-WA501G
54M Wireless Access Point with eXtended Range™, 802.11g/b, Supports AP/AP Client/        668,000  24 tháng
Repeater/Bridge/Multi-Bridge mode;
TP Link TL-WA500G                            Ngoài các tính
năng giống WA501G ra còn có thêm tính năng Passive PoE mới cho phép thiết bị chạy bằng     668,000  24 tháng
nguồn điện được cấp qua cổng Ethernet, dễ thi công mạng wireless hơn.
TP Link TL-WA5110G                                Tính năng
giống model WA500G, tuy nhiên công suất phát sóng mạnh hơn tới 4 lần (upto 400mW), vì
                                                898,000  24 tháng
vậy rất thích hợp khi triển khai mạng wi-fi diện rộng, phạm vi phát sóng có thể lên tới 50Km
khi dùng với ăng-ten có độ nhạy cao.
TP Link TL-WA601G
108M Wireless Access Point with eXtended Range™ and Super G™, 2.4GHz, 802.11g/b,        818,000  24 tháng
Supports AP/AP Client/ Repeater/Bridge/Multi-Bridge mode
TP Link TL-WR740N                                 150M
Wireless Lite N Router, Athreos chipset, 1T1R, 2.4GHz, work with 802.11n product,
                                                738,000  24 tháng
compatible with 802.11g/b, 4 10/100 LAN, 1 10/100 WAN, SPI firewall, autorun utility, Ăng-
ten liền
TP Link TL-WR741ND
Tính năng giống model WR740N, chỉ khác là có ăng-ten rời nên khi cần có thể nâng cấp lên    778,000  24 tháng
loại Ăng-ten lớn với độ nhạy cao hơn.
TP Link TL-WR841N
300M Wireless N Router với 2 Ăng-ten liền, sử dụng chipset cao cấp của hãng Atheros =>
mang lại tốc độ truyền Wi-fi lên tới 300Mbps & khoảng cách phát sóng mở rộng lên tới 3-4    1,057,000  24 tháng
lần so với các thiết bị chuẩn G thông thường, (802.11n Draft 2.0), tương thích ngược với các
thiết bị chuẩn 802.11g/b, tích hợp thêm Switch 4-port 10/100Mbps
TP Link TL-WR841ND
Tính năng cơ bản giống model WR841N, chỉ khác là có 2 ăng-ten có thể tháo rời nên có thể    1,097,000  24 tháng
nâng cấp lên loại Ăng-ten lớn với độ nhạy cao hơn.
TP Link TL-WR941ND                                 Tính năng
cơ bản giống model WR841N, chỉ khác là có 3 ăng-ten (loại có thể tháo rời) => độ phủ sóng   1,237,000  24 tháng
rộng & ổn định hơn.
TP Link TL-WN310G 54M Wireless CardBus Adapter (Card Wireless 54M gắn khe PCMCIA
                                                269,000  24 tháng
dùng cho laptop), 2.4GHz, 802.11g/b;
TP Link TL-WN350G
54M Wireless PCI Adapter (Card Wireless 54M dùng cho Desktop, gắn qua khe PCI)         269,000  24 tháng
2.4GHz, 802.11g/b, Ăng-ten liền.
TP Link TL-WN321G
54M Wireless USB Adapter, Card mạng Wireless gắn ngoài qua cổng USB, dùng được cho       259,000  24 tháng
cả cho máy Laptop & Desktop, tốc độ kết nối Wi-fi 54Mbps;
TP Link TL-WN350GD
54M Wireless PCI Adapter (Card Wireless 54M dùng cho Desktop, gắn qua khe PCI)         289,000  24 tháng
2.4GHz, 802.11g/b, Ăng-ten có thể tháo rồi;
TP Link TL-WN422G
54M High-Gain Wireless USB Adapter,Atheros chipset, 2.4GHz, 802.11g/b, 4dBi detachable
                                                299,000  24 tháng
antenna (Card mạng Wireless USB 54Mbps được tích hợp thêm ăng-ten ngoài 4dbi giúp mở
rộng vùng phủ sóng mạnh hơn so với model 321G& 322G)
TP Link TL-WN610G 108M Wireless CardBus Adapter - Card mạng Wireles chuẩn super
                                                339,000  24 tháng
GTM, gắn qua khe PCMCIA - Dùng cho máy laptop;
TP Link TL-WN651G
108M Wireless PCI Adapter with eXtended Range™ and Super G™, Atheros, 2.4GHz,          339,000  24 tháng
802.11g/b, detachable antenna;
TP Link TL-WN721N – 150M Wireless Lite-N USB Adapter, Athreos chipset, 1T1R, 2.4GHz,
                                                339,000  24 tháng
work with 802.11n product, compatible with 802.11g/b, support PSP X-Link
TP Link TL-WN811N
300M Wireless CardBus Adapter - Card mạng Wireles chuẩn N, gắn qua khe PCMCIA,         618,000  24 tháng
Atheros, 802.11n Draft 2.0, 2 ăng-ten ngầm bên trong - Dùng cho máy laptop
TP Link TL-WN821N
                                                459,000  24 tháng
Wireless N USB Adapter, Atheros chipset, 2T2R, 2.4Ghz, 802.11n Draft 2.0, 802.11g/b;
TP Link TL-WN851N
300M Wireless - Card mạng Wireles chuẩn N, gắn qua khe PCI, Atheros, 802.11n Draft 2.0,     549,000  24 tháng
2 ăng-ten ngoài có thể tháo rời - Dùng cho máy desktop;
TP Link TL-WN951N
300M Wireless - Card mạng Wireles chuẩn N, gắn qua khe PCI, Atheros, 802.11n Draft 2.0,     688,000  24 tháng
3 ăng-ten ngoài có thể tháo rời - Dùng cho máy desktop;
TP Link TL-ANT2402A
                                                120,000  24 tháng
2.4GHz 1.8dBi Indoor Omni-directianal Antenna (Ăng-ten vô hướng);
TP Link TL-ANT2405C
                                                160,000  24 tháng
2.4GHz 5dBi Indoor Omni-directional Antenna;
TP Link TL-ANT2406A
                                                459,000  24 tháng
2.4GHz 6dBi Indoor Desktop Yagi-directional Antenna
TP Link TL-ANT2408C
                                                519,000  24 tháng
2.4GHz 8dBi Indoor Omni-directional Desktop Antenna, Cable length=1.3m, SMA connector
TP Link TL-ANT2409A
                                                658,000  24 tháng
2.4GHz 9dBi Outdoor Yagi-directional Antenna;
TP Link TL-ANT2409B
                                                658,000  24 tháng
2.4GHz 9dBi Outdoor Yagi-directional Antenna, Cable length=1m, N-type connector
TP Link TL-ANT2412D
                                                1,037,000  24 tháng
2.4GHz 12dBi Outdoor Omni-directional Antenna, N-type connector
TP Link TL-ANT2414A
                                                1,975,000  24 tháng
2.4GHz 14dBi Outdoor Yagi-directional Antenna;
TP Link TL-ANT2414B
                                                1,975,000  24 tháng
2.4GHz 14dBi Outdoor Yagi-directional Antenna, Cable length=1m, N-type connector
TP Link TL-ANT24EC3S
Antenna Extension Cable, 2.4GHz, 3 meters Cable length, Reverse SMA Male to Female       319,000  24 tháng
connector
TP Link TL-ANT24EC5S
                                                379,000  24 tháng
Cáp nối dài 5 mét dành riêng cho các loại Ăng-ten & các thiết bị Wireless , 2.4GHz, Outdoor;
TP Link TL-ANT24EC6N
Low-loss Antenna Extension Cable, 2.4GHz, 6 meters Cable length, N-type Male to Female     698,000  24 tháng
connector
TP Link TL-ANT24EC12N
Low-loss Antenna Extension Cable, 2.4GHz, 12 meters Cable length, N-type Male to Female    1,097,000  24 tháng
connector
TP Link TL-ANT24PT
                                                239,000  24 tháng
Pigtail Cable, 2.4GHz, 250mm Cable length, N-type Male to Reverse SMA Male connector
TP Link TL-ANT24SP
                                                499,000  24 tháng
Surge Protector, 2.4GHz, N-type Male to Female connector
NetGear WGR614
                                                1,097,000  24 tháng
54 Mbps Wireless Routers với 1 cổng WAN + 4 cổng LAN 10/100Mbps chuẩn RJ45
NetGear WGT624
108Mbps 802.11g superG Wireless Router với 1 cổng WAN + 4 cổng LAN 10/100Mbps         1,377,000  24 tháng
chuẩn RJ45
NetGear WNR2000
Wireless-N Router (300Mbps, có 7 ăng ten ngầm bên trong với 4 cổng LAN chuẩn RJ45 + 1    1,895,000  24 tháng
cổng WAN )
NetGear WG111
                                               618,000  24 tháng
54 Mbps Wireless USB 2.0 Adapter
NetGear WG311
                                               618,000  24 tháng
54M (802.11b/g) Wireless Integrated PCI Adapter
NetGear WG311T
                                               778,000  24 tháng
108 Mbps Turbo PCI Adapter
LinkSys WRT54GH
54 Mbps Wireless Router Compact, IEEE 802.11g, 4 Switching Ports of 10/100 Mbps, Ăng-     858,000  12 tháng
ten ngầm, Wireless security up to 128BIT WEP, WPA,WPA2, 802.1x -> Kiểu dáng nhỏ gọn.
LinkSys WRT54G2
54 Mbps Wireless Router, IEEE 802.11g, 4 Switching Ports of 10/100 Mbps, External       978,000  12 tháng
Antenna, Wireless security up to 128BIT WEP, WPA,WPA2, 802.1x
LinkSys WRT110
Wireless- N Broadband Router with RangePlus - 4 port Switch 10/100 Mbps, tính năng định
                                               1,337,000  12 tháng
tuyến giúp chia sẻ toàn bộ mạng LAN ra ngoài Internet qua một kết nối cable hay DSL
Internet tốc độ cao
LinkSys WRT120N
Wireless- N Home Router : DHCP server, 4 port Switch 10/100 Mbps, tính năng định tuyến
                                               1,137,000  12 tháng
giúp chia sẻ toàn bộ mạng LAN ra ngoài Internet qua một kết nối cable hay DSL Internet tốc
độ cao
LinkSys WRT160N
Ultra RangePlus Wireless-N Broadband Router - 4 port Switch 10/100 Mbps
                                               1,815,000  12 tháng
WRT160N sử dụng công nghệ mạng không dây mới nhất hiện nay là Wireless-N (draft
802.11n)
LinkSys WRT320N
Wireless-N Gigabit Router- 4 Switching Ports of 10/100/1000 Mbps, Internal Antenna,     2,274,000  12 tháng
Wireless security up to 128BIT WEP, WPA, WPA2, 802.1x
LinkSys WMP54G
54 Mbps Wireless LAN Adapter, PCI, 802.11b/g, WI-FI Security WEP, WPA, 802.11x, - Intel    579,000  12 tháng
Wireless Centrino Technology Certified, External Antenna
LinkSys WUSB54GC
54 Mbps Wireless LAN Adapter, USB 2.0, 802.11b/g, WI-FI Security WEP, WPA, 802.11x, -     559,000  12 tháng
Intel Wireless Centrino Technology Certified, COMPACT.
                          PRINT SERVER
TP-Link TL-PS110P
                                               898,000  24 tháng
Print server with 1 parallel port + 1 RJ45 (fast ethernet) port;
TP-Link TL-PS110U
                                               878,000  24 tháng
Print server with 1 USB2.0 port + 1RJ45 (fast ethernet) port;
TP-Link TL-PS310U - dùng cho các máy in đa chức năng (MFP)
Print server với 1 cổng USB2.0, hỗ trợ 4 cổng USB2.0 cho phép kết nối tới các thiêt bị    958,000  24 tháng
Webcam, Ext HDD, Scan & chia sẻ trong mạng LAN
TP-Link TL-WPS510U - dùng cho các máy in đa chức năng (MFP)
Print server với 1 cổng USB2.0 + 1 cổng RJ45 + Atheros wireless, 2.4GHz, 802.11g/b, with   1,257,000  24 tháng
detachable antenna
D-Link DP-301P+ 1 Port Parallel Print Server. 10/100BASE-TX Ethernet port auto MDI/MDIX.   1,217,000  12 tháng
D-Link DP-301U 1 Port USB Print Server. 10/100BASE-TX Ethernet port auto MDI/MDIX.      1,317,000  12 tháng
D-Link DP-300U 2 ports Parallel Printer, 1 port USB Printer Port               1,636,000  12 tháng
             IP Camera : quan sát, theo dõi qua mạng LAN & Internet
TP-Link TL-SC3130
2-way audio surveillance camera, MPEG4&MJPEG dual stream, 3GPP compliant, Motion       2,175,000  24 tháng
detection
TP-Link TL-SC3130G
Wireless G 2-way audio surveillance camera, MPEG4&MJPEG dual stream, 3GPP          2,494,000  24 tháng
compliant, Motion detection
                          THIẾT BỊ KHÁC
Kìm bấm dây mạng RJ45 & RJ11                                  200,000  None
Kìm bấm dây mạng RJ45 AMP TYCO Strip                             2,793,000  None
AMP Wallplate + Jack Connector                                 140,000  None
TEST Cable (Taiwan)                                      399,000  None
Vina Cable (Cuộn 305m)                                    1,496,000  None
Cable AMP Cat5e UTP (Mét)                                     10,000  None
Cable AMP Cat5e UTP (Cuộn 305m)                                2,095,000  None
AMP RJ45 Connector                                         8,000  None
                         LINH KIỆN PHỤ
Bao da máy ảnh                                         120,000  12 tháng
Strontium Micro SD 2GB                                     160,000  12 tháng
Strontium Micro SD 4GB                                     299,000  12 tháng
Strontium Micro SD 8GB                                     509,000  12 tháng
                 FLASH DRIVER- THIẾT BỊ LƢU TRỮ DI ĐỘNG
Flash Driver Kingston 2GB - USB 2.0                               160,000  12 tháng
Flash Driver Strontium 2GB - USB 2.0                              150,000  12 tháng
Flash Driver Transcend 2GB - V3.0 - USB 2.0                           160,000  12 tháng
Flash Driver Transcend 2GB - V33 - USB 2.0                           160,000  12 tháng
Flash Driver Transcend 2GB - V35 - USB 2.0                           160,000  12 tháng
Flash Drive Transcend 4GB - USB 2.0                               239,000  12 tháng
Flash Driver Strontium 4GB - USB 2.0                              200,000  12 tháng
Flash Driver Kingston 4GB - USB 2.0                               219,000  12 tháng
Flash Drive Transcend 4GB - V33 - USB 2.0                            239,000  12 tháng
Flash Drive Transcend 4GB - V35 - USB 2.0                            239,000  12 tháng
Flash Driver Kingston 8GB - USB 2.0                               439,000  12 tháng
Flash Driver Transcend 8GB - USB 2.0                              439,000  12 tháng
Flash Driver Strontium 8GB - USB 2.0                              379,000  12 tháng
Flash Driver Transcend 16GB - USB 2.0                              798,000  12 tháng
                HDD BOX - EXTERNAL USB 2.0 - Ổ CỨNG NGOÀI
Transcend StoreJet 2.5" Mobile Chống sốc - chống nước – 160GB, SATA, 5400rpm, USB 2.0     1,177,000  24 tháng
Transcend StoreJet 2.5" Mobile Chống sốc - chống nƣớc – 250GB, SATA, 5400rpm,
                                                1,397,000 24 tháng
USB 2.0
Transcend StoreJet 2.5" Mobile Chống sốc - chống nước – 320GB, SATA, 5400rpm, USB 2.0     1,596,000  24 tháng

Transcend StoreJet 2.5" Mobile Chống sốc - chống nước – 500GB, SATA, 5400rpm, USB 2.0     2,414,000  24 tháng

Transcend StoreJet 2.5" Classic, vỏ inox thời trang – 250GB, SATA, 5400rpm, USB 2.0      1,596,000 24 tháng
Strontium 2.5" 250GB, SATA, 5400rpm, USB 2.0                          1,436,000 24 tháng
Strontium 2.5" 320GB, SATA, 5400rpm, USB 2.0                          1,696,000 24 tháng
Strontium 2.5" 500GB, SATA, 5400rpm, USB 2.0                          2,095,000 24 tháng
Transcend StoreJet 2.5" Classic, vỏ inox thời trang – 320GB, SATA, 5400rpm, USB 2.0      1,796,000 24 tháng
Transcend StoreJet 2.5" Classic, vỏ inox thời trang – 500GB, SATA, 5400rpm, USB 2.0      2,833,000 24 tháng
Maxtor OneTouch 4 Mini Edition 2.5" - Blister Pack 120GB, SATA, 5400rpm, 8MB Cache,
                                                1,357,000  60 tháng
USB 2.0
Maxtor OneTouch 4 Mini Edition 2.5" - Blister Pack 250GB, SATA, 5400rpm, 8MB Cache,
                                                1,736,000  60 tháng
USB 2.0
Maxtor OneTouch 4 Mini Edition 2.5" - Blister Pack 320GB, SATA, 5400rpm, 8MB Cache,
                                                1,935,000  36 tháng
USB 2.0
Maxtor OneTouch 4 Retail Pack 500GB, USB2.0 & 3.5" SATA, 7200rpm, 16Mb Cache          1,736,000  60 tháng
Maxtor OneTouch 4 Retail Pack 640GB, USB2.0 & 3.5" SATA, 7200rpm, 16Mb Cache          2,254,000  60 tháng
Maxtor OneTouch 4 Retail Pack 1TB, USB2.0 & 3.5" SATA, 7200rpm, 16Mb Cache       Call  3,372,000  60 tháng
Maxtor OTIV 500 GB Plus- 7200RPM, Firewire 400 Interface, 16MB Cache, USB 2.0         2,554,000 60 tháng
Maxtor OneTouch 4 Combo 640GB, USB2.0 & FIREWIRE 400, 7200rpm, 16MB Cache           2,873,000 60 tháng
Maxtor OneTouch 4 Combo 1TB, USB2.0 & FIREWIRE 400, 7200rpm, 16MB Cache            3,691,000 60 tháng
Seagate FreeAgent 2 GO 2.5" 250GB - 5400rpm - USB 2.0 Black/Blue/Red/Silver          1,556,000 60 tháng
Seagate FreeAgent 2 GO 2.5" 320GB - 5400rpm - USB 2.0 Black/Blue/Red/Silver          1,835,000 60 tháng
Seagate FreeAgent 2 GO 2.5" 500GB - 5400rpm - USB 2.0 Black/Blue/Red/Silver          2,793,000 60 tháng
Seagate FreeAgent 2 Desktop Drive 3.5" SATA 500GB - 7200rpm - USB 2.0             1,955,000 60 tháng
Seagate FreeAgent 2 Desktop Drive 3.5" SATA 1TB - 7200rpm - USB 2.0              2,713,000 60 tháng
Seagate FreeAgent 2 Desktop Drive 3.5" SATA 1.5TB - 7200rpm - USB 2.0             3,691,000 60 tháng
Seagate FreeAgent 2 XTreme Drive 3.5" SATA 1TB - 7200rpm – USB2.0/Firewire400/eSATA      3,272,000 60 tháng
Strontium External HDD USB 2.0 250GB                              1,456,350 36 tháng
Strontium External HDD USB 2.0 320GB                              1,582,600 36 tháng
Strontium External HDD USB 2.0 500GB                              2,194,500 36 tháng
HDD box USB 2.0 for Notebook HDD                                 160,000 1 tháng
HDD box USB 2.0 for Notebook HDD Sata                              319,000 1 tháng
HDD box USB 2.0 for Notebook HDD - Trancend                           299,000   1 tháng
HDD box USB 2.0 3.5" Trancend                                  658,000   1 tháng
HDD box USB 2.0 for Notebook HDD Sata - Trancend                         359,000   1 tháng
HDD box USB 2.0 for IDE 3.5" HDD                                 439,000   1 tháng
HDD box USB 2.0 for SATA 3.5" HDD                                519,000   1 tháng
HDD box USB 2.0 for CD, CDRW, DVD                                638,000   1 tháng
                      SPEAKER - LOA MÁY TÍNH
Hyundai Speaker HY-H205C, 2x1.5W, USB Power                            104,000  12 tháng
Hyundai Speaker HY-H2 (206), 2x1.5W, USB Power                           180,000  12 tháng
Hyundai Speaker HY-203, 3D,Bass,Treble,1 sub 12W, 2 speakers 3W                  371,000  12 tháng
Hyundai Speaker HY-210, 3D,Bass,Treble,1 sub 15W, 2 speakers 5W                  439,000  12 tháng
Hyundai Speaker HY-690A, 3D,Bass,Treble,1 sub 20W, 2 speakers 10W                1,077,000  12 tháng
Hyundai Speaker HY-750, 3D,Bass,Treble,1 sub 20W, 2 speakers 10W, Volume rời           1,177,000  12 tháng
Hyundai Speaker HY-9600F, 3D,Bass,Treble,1 sub 40W, 2 speakers 20W                1,456,000  12 tháng
Hyundai Speaker HY-760, 3D,Bass,Treble,1 sub 40W, 2 speakers 20W, Volume rời           1,656,000  12 tháng
Hyundai Speaker HY-310B, 3D,Bass,Treble,1 sub 20W, 2 speakers 10W                 838,000  12 tháng
Hyundai Speaker HY-9300, 3D,Bass,Treble,1 sub 20W, 2 speakers 10W                1,107,000  12 tháng
Hyundai Speaker HY-2008, 3D,Bass,Treble,1 sub 20W, 2 speakers 10W, Volume rời          1,267,000  12 tháng
Hyundai Speaker HY-2008, 3D,Bass,Treble,1 sub 20W, 2 speakers 10W, Volume rời          1,347,000  12 tháng
Legend - Loa 2.0 – Hình thức đẹp                                  239,000  12 tháng
Altec Lansing BXR1120 - Loa 2.0 – 2 Loa trước loa toàn dải kích thước 2,5".Công suất: 6Watts.   599,000  12 tháng
Altec Lansing BXR1121 - Loa 2.1                                  798,000  12 tháng
Altec Lansing VS2420 - Loa 2.0 - Nhỏ gọn, thích hợp không gian nhỏ.                958,000  12 tháng
Altec Lansing VS1520 - Loa 2.0                                   978,000  12 tháng
Altec Lansing VS2421 - Loa 2.1 - Có nút điều khiển bass,treble.                 1,516,000  12 tháng
Altec Lansing VS2521 - Loa 2.1                                  1,676,000  12 tháng
Altec Lansing VS4121 BLACK - Loa 2.1 - Có nút điều chỉnh bass, treble.              1,756,000  12 tháng
Altec Lansing VS4221 - Loa 2.1 - Có điều khiển từ xa, Treble,Bass.                2,574,000  12 tháng
Altec Lansing VS3251 - Loa 5.1 - Có điều khiển từ xa.                      2,594,000  12 tháng
Altec Lansing FX3020 – Hệ thống 1 Loa duy nhất đặt ngay dưới màn hình LCD với 3 loa toàn dải 2". 2,753,000  12 tháng
Altec Lansing MX5021 BLACK - Loa 2.1 - Có điều khiển từ xa,có nút điều chỉnh bass,treble     3,092,000  12 tháng
Altec Lansing FX4021 - Loa 2.1 - Có điều khiển từ xa,nút điều chỉnh bass,treble,volume.     3,192,000  12 tháng
Edifier M1250 - Loa 2.0                                      239,000  12 tháng
Edifier M1350 - Loa 2.1                                      559,000  12 tháng
Edifier X120 - Loa 2.1 – Dành cho game thủ                             638,000  12 tháng
Edifier M1335 - Loa 2.1                                      758,000  12 tháng
Edifier M1335FM - Loa 2.1 – Tích hợp đài FM                            898,000  12 tháng
Edifier X300 - Loa 2.1 – Dành cho game thủ                             918,000  12 tháng
Edifier X400 - Loa 2.1 cho PC – Dành cho Game thủ                         958,000  12 tháng
Edifier X600-BLACK - Loa 2.1- Dành cho Game thủ                         1,117,000  12 tháng
Edifier E3100 - Loa 2.1 - Có điều chỉnh bass,treble                       1,157,000  12 tháng
Edifier M1550 - Loa 5.1                                     1,177,000  12 tháng
Edifier E1100 PLUS - Loa 2.1                                   1,177,000  12 tháng
Edifier M3200 - Loa 2.1                                     1,297,000  12 tháng
Edifier M2300B - Black - Loa 2.1                                 1,377,000  12 tháng
Edifier M3300SF (Super Flat) - Loa 2.1                              1,496,000  12 tháng
Edifier E3300 - Loa 2.1 – Kiểu dáng thời trang                          1,636,000  12 tháng
Edifier E3350 BLACK - Loa 2.1 - Thiết kế cực đẹp - rất trẻ trung                 1,676,000  12 tháng
Edifier M3500 (R355T) - Loa 5.1 - Có điều khiển từ xa                      1,975,000  12 tháng
Logitech S200/2.1                                         499,000  12 tháng
LOGITECH R5. Loa 2.0, công suất 4W (RMS), streo, Black, jack 3.5mm cho headphone          279,000  12 tháng
LOGITECH S150 - USB. 2.0. Stereo. Màu đen. Tích hợp cable nguồn và tín hiệu âm thanh chung trên cổng USB.
                                                  269,000  12 tháng
LOGITECH R20, Loa 2.1/ Bộ 2loa & đệm / Công suất(W): 12W                      519,000  12 tháng
LOGITECH X210, Loa 2.1 50W (RMS), Sử dụng công nghệ FDD2 khử tạp âm & cho âm
                                                  758,000  12 tháng
thanh nhất quán
Logitech Z5500, Loa 5.1, công suất 505W (RMS)                          8,479,000  12 tháng
Logitech Z-Cinema - Loa 2.1 - Có điều khiển từ xa, cs180watts,sử dụng công nghệ SRS,
                                                 6,384,000  12 tháng
TrueSurround
Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks A200 - 2.1 (9W)                      499,000  12 tháng
Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks A300 - 2.1 (16W)                      698,000  12 tháng
Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks M 4500 - 4.1                       1,197,000  12 tháng
Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks Inspire M2600 - 2.1 (29W)                1,077,000  12 tháng
Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks Inspire T3030 - 2.1                   1,197,000  12 tháng
Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks A500 - 5.1 (47W)                     1,357,000  12 tháng
Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks Inspire 5300 - 5.1                   1,696,000  12 tháng
Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks Inspire T6060 - 5.1                   1,756,000  12 tháng
Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks Inspire T7900 - 7.1                   2,953,000  12 tháng
Microlab MD129 - 2.0 - 8W (4Wx2) - Loa cho Máy tính xách tay                  1,037,000  12 tháng
Microlab MD221 - 2.0 - 32W (16Wx2) - Loa cho Máy tính xách tay                 1,377,000  12 tháng
Microlab MD123 - 2.0 - 8W (4Wx2) - Loa cho Máy tính xách tay                   878,000  12 tháng
Microlab MD126 - 2.0 - 8W (4Wx2) - Loa cho Máy tính xách tay                   958,000  12 tháng
Microlab B18 - 2.0 - 4.8W (2.4Wx2)                                200,000  12 tháng
Microlab Subwoofer A6661 - 5.1 w/Remote Control + Ampli                     2,474,000  12 tháng
Microlab Subwoofer FC361 - Fine cone 2.1 w/Ampli                        1,397,000  12 tháng
Microlab Subwoofer FC861 - 5.1 w/Ampli/ Remote                         2,474,000  12 tháng
Microlab Subwoofer M109 - 2.1 - 16W RMS(4Wx2+8W)                         439,000  12 tháng
Microlab Subwoofer M119 - 2.1 - 20W (5Wx2+10W)                          479,000  12 tháng
Microlab Subwoofer M339 - 2.1 - 29W (8.5Wx2+12W)                         559,000  12 tháng
Microlab Subwoofer M900 - 4.1 50W(9Wx4+14W)                            878,000  12 tháng
Microlab Subwoofer X10 - 5.1 w/Remote Control                          4,688,000  12 tháng
Microlab Subwoofer X10D - 5.1 w/Remote Control (Digital)                    5,786,000  12 tháng
Microlab Subwoofer X2 - 2.1                                    958,000  12 tháng
Microlab Subwoofer X2 - 5.1                                   1,496,000  12 tháng
Microlab Subwoofer X5 - 5.1 w/Remote Control                          4,190,000  12 tháng
                             WEBCAM
Logitech™ WEBCAM GO. Độ phân giải (640x480)                           499,000  12 tháng
Logitech™ WEBCAM CHAT. Độ phân giải (640x480) Voice chat, video, zoom              599,000  12 tháng
Logitech™ QuickCam E 3500: 1.3-megapixel (software-enhanced), RightLight™
                                                 698,000  12 tháng
technology:tự động nâng cao chất lượng hình ảnh, ngay cả trong trong điều kiện thiếu sáng.

Logitech™ WEBCAM IM. Chuyên dùng cho máy để bàn,quay phim chất lượng cao VDA
                                                 818,000  12 tháng
(640x480), độ phân giải 1.3 megapixels,voice chat, video calling, zoom digital, support Vista
Logitech™ WEBCAM DELUXE. Dành cho Notebook, quay video chất lượng cao VDA , chụp
                                                1,197,000  12 tháng
ảnh 1.3 megapixels, voice chat, video calling, microphone và túi da đi kèm
Logitech™ WEBCAM COMMUNICATE DELUX. Chuyên dùng cho máy để bàn,quay phim
chất lượng cao VDA (960x720), độ phân giải 5 megapixels,voice chat, video calling, zoom     1,796,000  12 tháng
digital, support Vista
Logitech™ WEBCAM FRO NOTEBOOK. Dành cho Notebook, chế độ di chuyển theo chuyển
động, 1.3 megapixel, voice chat, video calling, zoom digital, bao gồm cả headphone và bao    1,995,000  12 tháng
da đi kèm.
Logitech™ WEBCAM SPHERE. Chức năng chụp hình lên đến 4.0 megapixel, quay phim 1.3
megapixels,cảm biến điều khiển webcam di chyển theo vị trí người sử dụng, zoom digital,     3,092,000  12 tháng
video call
WEBCAM Colovis - Dạng kẹp màn hình                                299,000  12 tháng
WEBCAM Clovis – đèn hông ngoại                                  359,000  12 tháng
WEBCAM Robot                                           379,000  12 tháng
                     HEADPHONE - TAI NGHE + MICRO
Hyundai Headphone HY-300MV                                    86,000 12 tháng
Hyundai Headphone HY-500MV                                    98,000 12 tháng
Hyundai Headphone HY-336MV                                    164,000 12 tháng
Headphone Shike 929                                       100,000  None
Microphone 719                                          100,000  None
Headphone Sony 914                                        120,000  None
Apple AP-T803                                          100,000  None
Apple M9938CH/E                                         100,000  None
Head phone AH302                                         239,000  None
Head phone AH304                                         279,000  None
Headphone Genius HS - 02N                                    120,000  None
Headphone Genius HS - 02i                                    160,000  None

Dịch vụ miễn phí:
- Giao hàng và lắp đặt tận nơi theo yêu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật qua điện thoại, online, email..

Ghi chú:
Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
h
nh
1 năm 2011
1
1
New


New
New
New
New
x
                     CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
               Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
               Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                  ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                    Website: http://www.hungansoft.com.vn
                      Email: info@hungansoft.com.vn

                                            Ninh Bình, ngày 9 tháng 1 năm
                   BÁO GIÁ MÁY CHỦ
                           IBM xSERIES
IBM System x3200 M2 (4367-36A)                        Dual
Core Intel® Xeon® Processor E3110 (3.0GHz, 6 MB L2 Cache, Bus 1333 MHz) / 2 x 512MB
                                            call
DDR II / DVD - ROM / 250GB 3.5" Simple Swap SATA / Integrated Gigabit Ethernet / 400W
1/1 hot-swap redundant / RAID-0, -1, upgrade to RAID-5 / Tower 5U.


IBM System x3200 M2 (4367-38A)                        Dual
Core Intel® Xeon® Processor E3110 (3.0GHz, 6 MB L2 Cache, Bus 1333 MHz) / 2 x 512MB
                                            call
DDR II / DVD - ROM / 73GB SAS HDD / Integrated Gigabit Ethernet / 400W 1/1 hot-swap
redundant / RAID-0, -1, upgrade to RAID-5 / Tower 5U.

IBM System x3650 M2 (7947-22A)                       Quad-
Core Intel® Xeon® Processor E5504 - 2 GHz (4MB L3 Cache Size, 4.8 GT/s System bus) /
Processor upgrade 1/2 / 2 x 1024MB DDR-3 / 146 GB SAS 2,5"/ 3.6 TB SAS / 8X-24X     call
DVD/CDRW / VGA 16MB ATI RN50 / Dual Gigabit 10/100/1000 / 675W universal,
autoswitching, hot-swap / Rack 2U.
IBM System x3400 M2 (7837-34A)                       Quad-Core
Intel® Xeon® Processor E5520 (2.26GHz, 8MB cache, 1066MHz Memory, 5.86 GT/s QPI,
                                            call
80W) / 2GB (2 x 1GB) DDR III / DVD-ROM / 146 GB SAS 2,5"/ 2.4 TB SAS / Video 16MB
DDR-2 SDRAM / NIC dual-port Broadcom BCM5709C / 670W universal, autoswitching
IBM System x3650 M2 (7947-32A)                      Quad-Core
Intel® Xeon® Processor E5520 2.26 GHz(8MB L3 cache, DDR3-1066MHz) / 2GB (1 x 2GB)
DDR III ECC / DVD Combo / 146GB 2.5in SFF HS 10K 6Gbps SAS/6TB / ServeRAID BR10i    call
(0MB Cache) - RAID-0/1/1E / Video 8MB DDR-2 SDRAM / Broadcom BCM5709 / 675W
universal, autoswitching, hot-swap / Rack 2U.
IBM System x3650 M2 (7947-52A)                      Quad-Core
Intel® Xeon® Processor E5530 (2.4 GHz 8MB (1 x 8MB) Level 3 cache DDR3-1066) / 2GB
(2 x 1GB) DDR III ECC / DVD RW / 146 GB SAS 2,5"/ 2.4 TB SAS / ServeRAIDBR10i (0MB   Order
Cache) - RAID-0/1/1E / Video 8MB DDR-2 SDRAM / Broadcom BCM5709 / 675W universal,
autoswitching, hot-swap / Rack 2U.
IBM System x3400 M2 (7837-52A)                       Quad-Core
Intel® Xeon® Processor E5540 (2.53GHz, 8MB cache, 1066MHz Memory, 5.86 GT/s QPI,
                                            Order
80W) / 2GB (2 x 1GB) DDR III / DVD-ROM / 146 GB SAS 2,5"/ 2.4 TB SAS / Video 16MB
DDR-2 SDRAM / NIC dual-port Broadcom BCM5709C / 670W universal, autoswitching.
IBM System x3500 M2 (7839-42A)                      Quad-Core
Intel® Xeon® Processor E5530 (2.4 GHz 8MB Level 3 cache, DDR3-1066) / 2GB (2 x 1GB)
DDR III ECC / DVD-ROM / 146 GB SAS 2,5"/ 2.4 TB SAS / ServeRAID-BR10i / Video 16MB     Order
DDR-2 SDRAM / NIC 1 dual-port Broadcom BCM5709C / 920W universal, autoswitching /
Tower 5U.
IBM System x3650 M2 (7947-62A)                      Quad-Core
Intel® Xeon® Processor X5540 (2.53GHz, 8MB L3 cache, 1333MHz Memory, 6.40 GT/s
QPI, 95W) / 4GB (2 x 2GB) DDR III ECC / CD-RW/DVD-ROM / 146GB 2.5in SFF HS 10K       Order
6Gbps SAS/6TB / ServeRAIDBR10i (0MB Cache) - RAID-0/1/1E / Video 8MB DDR-2
SDRAM / Broadcom BCM5709 / 675W universal, autoswitching, hot-swap / Rack 2U.
IBM System x3650 M2 (7947-72A)                        Quad-Core
Intel® Xeon® Processor X5550 (2.66GHz, 8MB cache, 1333MHz Memory, 6.40 GT/s QPI,
95W) / 4GB (2 x 2GB) DDR III ECC / DVD RW / 146 GB SAS 2,5"/ 2.4 TB SAS /         Order
ServeRAIDBR10i (0MB Cache) - RAID-0/1/1E / Video 8MB DDR-2 SDRAM / Broadcom
BCM5709 / 675W universal, autoswitching, hot-swap / Rack 2U.
IBM System x3500 M2 (7839-62A)                        Quad-Core
Intel® Xeon® Processor X5550 (2.66GHz, 8MB cache, 1333MHz Memory, 6.40 GT/s QPI,
95W) / 2GB (2 x 1GB) DDR III ECC / DVD-ROM / 146 GB SAS 2,5"/ 2.4 TB SAS /         Order
ServeRAID-BR10i / Video 16MB DDR-2 SDRAM / NIC 1 dual-port Broadcom BCM5709C /
920W universal, autoswitching / Tower 5U.
IBM System x3650 M2 (7947-92A)                       Quad-Core
Intel® Xeon® Processor X5570 (2.93GHz, 8MB cache, 1333MHz Memory, 6.40 GT/s QPI,
95W) / 4GB (2 x 2GB) DDR III ECC / DVD Combo / 146GB 2.5in SFF HS 10K 6Gbps        Order
SAS/6TB / SR MR10i for Raid 0,1,10, 5,6,50,60 / Video 8MB DDR-2 SDRAM / Broadcom
BCM5709 / 675W universal, autoswitching, hot-swap / Rack 2U.
IBM System x3850 M2 (7233-2RA)                          2x
Quad Core Intel® Xeon® Processor E7420 - 2.13 GHz (8 MB L2, 1066 MHz) / 4GB (4x 1GB)
DDR II ECC / 73.4 GB 2.5in 10K HS SAS/ 2TB / DVD Combo / Integrated RAID-0, -1,      Order
optional RAID-5 / VGA 16MB SDRAM / Dual-port Broadcom BCM5709C Enthernet / 2 x
1440W universal, autoswitching, hot-swap / Rack 4U.
IBM System x3850 M2 (7233-5RA)                          2 x Six
Core Intel® Xeon® Processor E7450 - 2.4 GHz (12 MB L2, 1066 MHz) / 8GB (8 x 1GB) DDR
II ECC / 73.4 GB 2.5in 10K HS SAS/ 2TB / DVD Combo / Integrated RAID-0, -1, optional    Order
RAID-5 / VGA 16MB SDRAM / Dual-port Broadcom BCM5709C Enthernet / 2 x 1440W
universal, autoswitching, hot-swap / Rack 4U.
IBM System x3850 M2 (7233-7RA)                          2x
Quad Core Intel® Xeon® Processor L7445 (12M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB) / 4GB
(4 x 1GB) DDR II ECC / 73.4 GB 2.5in 10K HS SAS/ 2TB / DVD Combo / Integrated RAID-0,   Order
-1, optional RAID-5 / VGA 16MB SDRAM / Dual-port Broadcom BCM5709C Enthernet / 2 x
1440W universal, autoswitching, hot-swap / Rack 4U.
IBM System x3850 M2 (7233-6RA)                          2 x Six
Core Intel® Xeon® Processor X7460 (16M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB) / 8GB (8 x
1GB) DDR II ECC / 73.4 GB 2.5in 10K HS SAS/ 2TB / DVD Combo / Integrated RAID-0, -1,    Order
optional RAID-5 / VGA 16MB SDRAM / Dual-port Broadcom BCM5709C Enthernet / 2 x
1440W universal, autoswitching, hot-swap / Rack 4U.
Option
Hard Disk Driver
73.4GB Hot-Swap 3.5" 10K RPM Ultra320 SCSI
146GB Hot-Swap 3.5" 10K RPM Ultra320 SCSI
160GB S-ATA Simple-swap 3Gb/s HDD
73GB Hot-Swap 3.5" 10K RPM Ultra320 SAS HDD
146GB Hot-Swap 3.5" 10K RPM Ultra320 SAS HDD
73GB Hot-Swap 3.5" 15K RPM Ultra320 SAS HDD
146GB Hot-Swap 3.5" 15K RPM Ultra320 SAS HDD
300GB Hot-Swap 3.5" 10K RPM Ultra320 SAS HDD
73GB 2.5" 10K RPM SAS Hot-Swap HDD
Memory
1GB (2x512MB Kit) Non Chipkill PC2-3200 CL3 ECC (for x226, x236, x246)
512 MB (1x512MB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM (for x3200)
2 GB (2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM Kit (for x3200)
1 GB (2x512MB) PC2-5300 667 MHz ECC Chipkill DDR2 FBDIMM (for x3400, 3500, 3550,
3650)
2 GB (2x1GB) PC2-5300 667 MHz ECC Chipkill DDR2 FBDIMM (for x3400, 3500, 3550,
3650)
4 GB (2x2GB) PC2-5300 667 MHz ECC Chipkill DDR2 FBDIMM (for x3400, 3500, 3550,
3650)
8 GB (2x4GB) PC2-5300 667 MHz ECC Chipkill DDR2 FBDIMM (for x3400, 3500, 3550,
                                           call
3650)
1GB (2x512MB Kit) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM (for x3800)
2 GB (2x1 GB Kit) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM (for x3800)
4 GB (2x2 GB Kit) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM (for x3800)
2 GB (2x1 GB Kit) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM (for x3850, x3950)
4 GB (2x2 GB Kit) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM (for x3850, x3950)
STORAGE CONTROLLERS
Server RAID 6i + Controller (x226, x236)
ServeRAID-8k SAS Controller (x3400/3550/3650)
ServeRAID 8i SAS Controller (x3850/3950)
Ultra320 SCSI Controller 2
IBM SAS HBA Controller                                call
TAPE DRIVER
TAPE Driver DDS/5 4mm 36/72 (x206, x226)
DDS4 Media (5 Pack)
                          HP - COMPAQ
Proliant ML115 T01 (Non Hot SATA)
AMD® Opterol® Dual-core 1210 (1.8GHz, 2MB L2), 512MB DDR2 PC5300, 160GB Non-Hot
Plug SATA, RAID 0,1,5, CDROM, 370W Power Supply, Gigabit Ethernet, 17" CRT Monitor.

Proliant ML115 T01 (Non Hot SATA)
AMD® Opterol® Dual-core 1214 (2.2GHz, 2MB L2), 512MB DDR2 PC5300, 160GB Non-Hot
Plug SATA, RAID 0,1,5, CDROM, 370W Power Supply, Gigabit Ethernet, 17" CRT Monitor.
Proliant ML110 G5 (Non Hot SATA)
Intel® Xeon® Dual-core 3065 (4MB L2, 2.33GHz, 1066MHz FSB), 512MB DDR2 PC6400,
160GB Non-Hot Plug SATA, RAID 0, 1, DVDROM, 365W Power Supply None Hotswap,
Gigabit Ethernet, 17" CRT Monitor.
Proliant ML 350G5 (SFF HP-SAS)
Intel® Xeon® Dual-core 5130 (4MB L2, 2.0GHz, 1333MHz FSB), 2x512MB PC2-5300 FBD
DDR2-667MHz, 72.8GB Hot-Plug SAS 10K 2,5", RAID 0/1/1+0,5, 5+0, 48x CDROM, Gigabit
Ethernet, 800W Power Supply, 17" CRT Monitor.
Proliant ML 350G5 (SFF HP-SAS)
Intel® Xeon® Dual-core 5140 (4MB L2, 2.33GHz, 1333MHz FSB), 2x512MB PC2-5300 FBD
DDR2-667MHz, 72.8GB Hot-Plug SAS 10K 2,5", RAID 0/1/1+0,5, 5+0, 48x CDROM, Gigabit
Ethernet, 800W Power Supply, 17" CRT Monitor.
Proliant ML 350G5 (SFF HP-SAS)
Intel® Xeon® Dual-core 5140 (4MB L2, 2.33GHz, 1333MHz FSB), 2x1GB PC2-5300 FBD
DDR2-667MHz, 72.8GB Hot-Plug SAS 10K 2,5", RAID 0/1/1+0,5, 5+0, 48x CDROM, Gigabit
Ethernet, 800W Power Supply, 17" CRT Monitor.
Proliant ML 350G5 (SFF HP-SAS) - Rack 5U
Intel® Xeon® Quad-core 5410 (8MB L2, 2.33GHz, 1333MHz FSB), 2x1GB PC2-5300 FBD
DDR2-667MHz, 72.8GB Hot-Plug SAS 10K 2,5", RAID 0/1/1+0,5, 5+0, 48x CDROM, Gigabit
Ethernet, 800W Power Supply, 17" CRT Monitor.
Proliant ML 370G5 (Hot-Plug SAS)
Intel® Xeon® Dual-core 5140 (4MB L2, 2.33GHz, 1333MHz FSB), 2x1GB PC2-5300 FBD
DDR2-667MHz, 72.8GB Hot-Plug SAS 10K 2,5", RAID 0/1/1+0/5, 48x CDROM, Gigabit
Ethernet, 800W Power Supply, 17" CRT Monitor.
Proliant ML 370G5 (Hot-Plug SAS)
Intel® Xeon® Dual-core 5150 (4MB L2, 2.66GHz, 1333MHz FSB), 2x1GB PC2-5300 FBD
DDR2-667MHz, 72.8GB Hot-Plug SAS 10K 2,5", RAID 0/1/1+0/5, 48x CDROM, Gigabit
Ethernet, 800W Power Supply, 17" CRT Monitor.
Proliant ML 370G5 (Hot-Plug SAS)
Intel® Xeon® Quad-core 5430 (12MB L2, 2.66GHz, 1333MHz FSB), 2x1GB PC2-5300 FBD
DDR2-667MHz, 72.8GB Hot-Plug SAS 10K 2,5", RAID 0/1/1+0/5, 48x CDROM, Gigabit
Ethernet, 800W Power Supply, 17" CRT Monitor.
Proliant DL 370G5 (Hot-Plug SAS) - Rack 2U
Intel® Xeon® Dual-core 5160 (4MB L2, 3.0GHz, 1333MHz FSB), 2x1GB PC2-5300 FBD
DDR2-667MHz, 72.8GB Hot-Plug SAS 10K 2,5", RAID 0/1/1+0/5, Gigabit Ethernet, 800W
Power Supply, 17" CRT Monitor.
Proliant DL 370G5 (Hot-Plug SAS) - Rack 2U
Intel® Xeon® Quad-core 5335 (8MB L2, 2.0GHz, 1333MHz FSB), 2x1GB PC2-5300 FBD
DDR2-667MHz, 72.8GB Hot-Plug SAS 10K 2,5", RAID 0/1/1+0/5, Gigabit Ethernet, 800W
Power Supply, 17" CRT Monitor.
Proliant DL 370G5 (Hot-Plug SAS) - Rack 2U
Intel® Xeon® Quad-core 5450 (12MB L2, 3.0GHz, 1333MHz FSB), 2x1GB PC2-5300 FBD
DDR2-667MHz, 72.8GB Hot-Plug SAS 10K 2,5", RAID 0/1/1+0/5, DVDCOMBO, Gigabit
Ethernet, 800W Power Supply, 17" CRT Monitor.
Option
Hard Disk Driver
34.6GB 15,000rpm HPL (ML 350G4, ML370 G4)
HP 80GB 7.2KB NHP SATA (ML110G4)
HP 72GB 15K 3.5 Single Port NHP SAS HDD (ML110G4)
HP 80GB 1" 7.2K SATA 1yr Wty Hard Drive Hot plug (ML150G3 HP SATA, ML310G4 HP
SATA, ML350G5 LFF HP SATA)
HP 160GB 1" 7.2K SATA 1yr Wty Hard Drive Hot plug (ML150G3 HP SATA, ML310G4 HP
SATA, ML350G5 LFF HP SATA)
HP 36GB 15K SAS 3.5 Hot Plug Hard Drive (ML150G3 HP SAS, ML310G4 SAS, ML350G5 LFF SAS)
HP 72GB 15K SAS 3.5 Hot Plug Hard Drive (ML150G3 HP SAS, ML310G4 SAS, ML350G5 LFF SAS)
HP 146GB 15K SAS 3.5 Hot Plug Hard Drive (ML150G3 HP SAS, ML310G4 SAS, ML350G5 LFF SAS)
HP 60GB 5.4k HP SFF SATA 1yr Wty HDD (ML350G5 SFF SAS, ML370G5, DL380G5, ML570G4, DL580G4)
                                          call
HP 36GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive (ML350G5 SFF SAS, ML370G5, DL380G5, ML570G4, DL580G4)
HP 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive (ML350G5 SFF SAS, ML370G5, DL380G5, ML570G4, DL580G4)
HP 146GB 10K SAS 2.5 HP HDD (ML350G5 SFF SAS, ML370G5, DL380G5, ML570G4, DL580G4)
Memory
HP 1GB FBD PC2-5300 2x512 Kit (ML350G5, ML370G5, DL380G5)
HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit (ML350G5, ML370G5, DL380G5)
HP 512MB UB PC2-5300 1x512MB Kit (ML110G4, ML310G4)
HP 1GB UB PC2-5300 1x1GB Kit (ML110G4, ML310G4)
HP 512MB FBD PC2-5300 1X512 Kit (ML150G3)
HP 1GB FBD PC2-5300 2x512 Kit (ML150G3)
STORAGE CONTROLLERS
Smart Array 641 Controller (64MB, 1 chanel internal Ultra320)
Smart Array 642 Controller (64 MB, 1 chanel internal, 01 chanel external
 Ultra320)
Smart Array 6402/128 Controller (128MB , 2 chanel internal and 2 chanel
external Ultra320)
HP STORAGE WORKS
HP StorageWorks DAT40 USB Int Drive
HP StorageWorks DAT40 Int Drive
HP Storage Works DAT40 Ext
HP StorageWork DAT72 USB Int Tape Drive
HP StorageWorks DAT72 Int Drive
HP StorageWork DAT72 USB Ext Tape Drive
HP Ultrium 230 External Tape Drive
HP DDS-4 40GB 150m Data Cartridge
HP DAT 72 72GB 170m Data Cartridge
                              FPT-ELEAD
FPT Elead SP330 Kiểu dáng:Tower ,Bộ VXL:Xeon Quad-Core X3330 (2.66Ghz/1066/8MB) -
Intel 3200 chipset,Tốc độ Bus FSB:1066MHz,Số bộ VXL có sẵn/tối đa:1/1,Bộ nhớ thứ cấp
L2 Cache:8MB L2 Cache,Bộ nhớ mở rộng RAM:2GB (1Gx2) -DDR2-800,Ổ cứng:2x350GB
SATA2 (RAID 0,1,5,10),Khả năng mở rộng HDD:Max. 6 HDD SATA2, 6 SAS/SATA hotswap
upgrade (optional) support with Elead 6 ports SAS/SATA II backplan + activity LED signal
cable + 6 pcs hotswap tray 84H210610-018,Khe cắm:1 x PCI Express* x 8, 1x PCI Express*
x 4, 2 x PCI 32-bit/33 MHz,Giao diện mạng:Single Gigabit LAN,ODD:DVD-ROM + FDD,Bộ
nhớ màn hình:Integrated 32MB memory,Nguồn:Fix Server PSU 510W

FPT ELEAD SP555 MÁY CHỦ FPT ELEAD SP-555
Kiểu dáng: Tower ; Bộ VXL Intel Xeon Quad-core 5405 (4x2.0Ghz/1066/12MB) - Intel
10000V Chipset; Tốc độ Bus FSB: 1066MHz; Số bộ VXL có sẵn/tối đa: 1/1; Bộ nhớ thứ cấp
L2 Cache: 12MB L2 Cache; Bộ nhớ mở rộng RAM: 2x1GB (2GB) -DDR2-FB DIMM; Ổ cứng
2x2100GB SATA2 (RAID 0,1,10); Khả năng mở rộng HDD (6 Fixed) 2 x 3.10" internal + 4 x
3.10 HDD cage; Khe cắm: 2 x PCI Express* x4, x PCI-X 64-bit/100 MHz, 1 x PCI-X 64-
bit/133 MHz, 1 x PCI 32-bit/33 MHz ; Giao diện mạng Dual Gigabit LAN; ODD:DVD-ROM; Bộ
nhớ màn hình: ATI ES1000 16MB; Nguồn Fix Server PSU 600W


Dịch vụ miễn phí:
- Giao hàng và lắp đặt tận nơi theo yêu cầu của khách hàng (Nội - ngoại thành Hà Nội)
- Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật qua điện thoại, online, email..

Ghi chú:
Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
NG AN
Thành, TP Ninh Bình
Thành, TP Ninh Bình
x: 030.3899805
ft.com.vn
om.vn

   Ninh Bình, ngày 9 tháng 1 năm 2011


                 19000

Ủ

               12 tháng
               12 tháng
               36 tháng
               36 tháng
               36 tháng
               36 tháng
               36 tháng
      36 tháng
      36 tháng
      36 tháng
      36 tháng
      36 tháng
      36 tháng
      36 tháng
      36 tháng
      36 tháng
4,589,000  36 tháng
5,786,000  36 tháng
3,791,000  36 tháng
5,227,000  36 tháng
6,384,000  36 tháng
5,387,000  36 tháng
6,584,000  36 tháng
13,666,000  36 tháng
 6,384,000  36 tháng

 3,791,000  36 tháng
 1,796,000  36 tháng
 5,287,000  36 tháng
 3,591,000  36 tháng

 5,027,000  36 tháng

 9,476,000  36 tháng

20,549,000  36 tháng
10,474,000  36 tháng
16,359,000  36 tháng
31,521,000  36 tháng
16,459,000  36 tháng
32,918,000  36 tháng

 7,581,000  36 tháng
 7,382,000  36 tháng
 9,576,000  36 tháng
 4,908,000  36 tháng
 5,027,000  36 tháng

17,337,000  36 tháng
 2,713,000  None21,945,000  36 tháng23,741,000  36 tháng27,531,000  36 tháng59,651,000  36 tháng62,045,000  36 tháng65,037,000  36 tháng
69,027,000  36 tháng79,601,000  36 tháng81,197,000  36 tháng86,583,000  36 tháng82,593,000  36 tháng85,785,000  36 tháng89,775,000  36 tháng
 5,957,000  36 tháng
 4,499,000  12 tháng
 8,449,000  12 tháng
 4,499,000  12 tháng

 8,888,000  12 tháng
 7,691,000  36 tháng
 8,674,000  36 tháng
15,675,000  36 tháng
     0  36 tháng
 7,691,000  36 tháng
 8,778,000  36 tháng
15,675,000  36 tháng

12,645,000  36 tháng
20,942,000  36 tháng
 6,584,000  36 tháng
 9,307,000  36 tháng
 6,458,000  36 tháng
 8,778,000  36 tháng

 8,151,000  36 tháng
 8,449,000  36 tháng
19,625,000  36 tháng


11,920,000  12 tháng
13,696,000  12 tháng
18,085,000  12 tháng
18,288,000  12 tháng
19,124,000  12 tháng
24,249,000  12 tháng
46,194,000  12 tháng
  690,000  12 tháng
  589,000  12 tháng
       24 tháng
       24 tháng
                     CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
              Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
              Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                 ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                    Website: http://www.hungansoft.com.vn
                      Email: info@hungansoft.com.vn

                   BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
                                                ĐƠN GIÁ   BẢO
                      MÔ TẢ THIẾT BỊ
                                                 (VND)   HÀNH

  CPU   Pentium E5300 – 2.6GHz - 2Mb L2-Cache, 800Mhz FSB - Dual Core - Box         1,438,000 36 tháng


  RAM   DDRAM2- 1Gb Kingston - Bus 800MHz - PC6400                      559,000 36 tháng

     ASUS P5KPL-AM SE
     Intel® G31 / ICH7 Bus 1600(OC)/1333/1066/ 800/533 MHz, LGA 775/
     (Core2Duo/QuadCore support), Dual channel 2 x DIMM,max. 4GB, DDR2
MAINBOARD                                            1,077,000 36 tháng
     1066/800/667 MHz, 1 x PCI, 1*PCIex16+1*PCIex1, 2*SATA II 3Gb/s, 1*ATA 100,
     VGA On-board Intel Graphics Intel® GMA 3100 256MB Max, D-Sub outport,
     Sound 6 channels, LAN10/100, 8xUSB2.0,M-ATX
HARD DISK
     Samsung HDD 160 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 8MB Cache                   878,000 36 tháng
 Ổ CỨNG
  Ổ ĐĨA
     CDROM ASUS 52X                                     $120,000 12 tháng
 CDROM
  LCD
 MONITER Samsung 18.5" 943SNX, 1360 x 768; 300cd/m2 ;5ms ; Dual ( D- Sub, DVI)         $2,534,000 24 tháng
 MÀN HÌNH
 MOUSE
     Mitsumi Scroll Web Mouse Optical - P/S2, USB                      160,000 12 tháng
 CHUỘT
KEYBOARD
     Mitsumi - Black P/S2                                  170,000 12 tháng
 BÀN PHÍM

  CASE   Intercom 1201 BR                                   239,000 12 tháng

 NGUỒN   Vaio Power supply ATX 550W                              200,000 12 tháng

  LOA   W3000                                              12 tháng

      Bkav Internet Security 2009                              299,000

  CỘNG                                             7,674,000
      Ghi chú:
      Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
      Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
                     CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
              Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
              Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                 ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                    Website: http://www.hungansoft.com.vn
                      Email: info@hungansoft.com.vn
                   BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
                                                 ĐƠN GIÁ   BẢO
                      MÔ TẢ THIẾT BỊ
                                                  (VND)   HÀNH

  CPU   Core 2 Duo E7500 – 2.93GHz - 3Mb L2-Cache, 1066MHz FSB - Box             2,589,000 36 tháng


  RAM   DDRAM2- 2Gb Kingston - Bus 800MHz - PC6400                      1,097,000 36 tháng

     GIGABYTE™ GA P43-ES3G
     Intel P43 / ICH10 chipset - CPU BUS upto 1600MHz (O.C) support 45nm Intel
MAINBOARD Multi-Core™ - tích hợp SOUND 8-CHANNEL & LAN Gigabit 1000Mbps với            1,835,000 36 tháng
     Ultra Speed. (4*DIMM upto DDR2 1200+) w/Dual Channel upto 16GB RAM +
     6*SATA2 3Gb/s + 1*IDE ATA + 12*USB 2.0 + 5*PCI + PCI 1X) Khe VGA rời PCI-
HARD DISK E 16X (chuẩn 2.0 full support)
     Samsung HDD 320 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 16MB Cache                  1,017,000 36 tháng
 Ổ CỨNG

  Ổ ĐĨA
      Samsung DVD-RW 22x8x22 DVD / 48x24x48 CDRW (IDE) - Chuẩn ±               579,000 12 tháng
 CDROM
  LCD
 MONITER Samsung 17" 733NW, 1440 x 900, 15000:1( typ 600:1) ; 8ms ; Analog ( D-Sub)        2,554,000 24 tháng
 MÀN HÌNH
 MOUSE
     Mitsumi Scroll Web Mouse Optical - P/S2, USB                       160,000 12 tháng
 CHUỘT
KEYBOARD
     Mitsumi - Black P/S2                                   170,000 12 tháng
 BÀN PHÍM

  CASE   Intercom 1206 BS                                    239,000 12 tháng

 NGUỒN   Huntkey CP-350 Real Power 350W 20+4 pins w/STA cable                  369,000 12 tháng

      Kaspersky Internet Security                              290,000

  VGA   GIGABYTE™ GV N95TOC-1Gi - Geforce 9500GT - 1GB GDDR2 ~ 128bit             1,576,000 12 tháng

  CỘNG                                             12,475,000
      Ghi chú:
      Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
      Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
                     CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
              Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
              Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                 ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                    Website: http://www.hungansoft.com.vn
                      Email: info@hungansoft.com.vn

                   BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
                                                ĐƠN GIÁ   BẢO
                      MÔ TẢ THIẾT BỊ
                                                 (VND)   HÀNH

  CPU   Pentium E5200 – 2.5GHz – 2Mb L2-Cache, 800Mhz FSB – Dual Core – Box         1,356,000 36 tháng

  RAM   DDRAM2- 1Gb Kingston - Bus 800MHz - PC6400                      559,000 36 tháng
     ASUS P5KPL-AM SE
     Intel® G31 / ICH7 Bus 1600(OC)/1333/1066/ 800/533 MHz, LGA 775/
MAINBOARD (Core2Duo/QuadCore support), Dual channel 2 x DIMM,max. 4GB, DDR2           1,077,000 36 tháng
     1066/800/667 MHz, 1 x PCI, 1*PCIex16+1*PCIex1, 2*SATA II 3Gb/s, 1*ATA 100,
     VGA On-board Intel Graphics Intel® GMA 3100 256MB Max, D-Sub outport,
HARD DISK
     Samsung HDD 160 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 8MB Cache                   878,000 36 tháng
 Ổ CỨNG
  Ổ ĐĨA
     Mitsumi Scroll Web Mouse Optical - P/S2, USB                      160,000 12 tháng
 CDROM
  LCD
     Acer AL1716 W 17”, 1280 x 1024, 5ms, 2000:1                      2,095,000 24 tháng
 MONITER
 MÀN HÌNH
 MOUSE
     Mitsumi Scroll Web Mouse P/S2 (Black)                          100,000 12 tháng
 CHUỘT
KEYBOARD
     Mitsumi - Black P/S2                                  170,000 12 tháng
 BÀN PHÍM
  CASE   Intercom 1201 BR                                   239,000 12 tháng

 NGUỒN   Vaio Power supply ATX 550W                              200,000 12 tháng

  LOA   W666                                         300,000 12 tháng

  BKAV   BKAV Pro                                       280,000 12 tháng

  CỘNG                                             7,414,000

      Ghi chú:

      Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
      Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
                     CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
              Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
              Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                 ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                    Website: http://www.hungansoft.com.vn
                      Email: info@hungansoft.com.vn

                   BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
                                                 ĐƠN GIÁ   BẢO
                      MÔ TẢ THIẾT BỊ
                                                  (VND)   HÀNH

  CPU   Pentium E6500 – 2.93GHz – 2Mb L2-Cache, 1066Mhz FSB – Box               1,685,000 36 tháng


  RAM   DDRAM2- 2Gb Kingston - Bus 800MHz - PC6400                      1,097,000 36 tháng

     GIGABYTE™ GA G31M-ES2C
     Intel G31 / ICH7 chipset - CPU BUS upto 1600MHz (O.C) upto Intel Quad
     Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X3100 w/384MB GDDR RAM & SOUND 8-
MAINBOARD                                             1,197,000 36 tháng
     CHANNEL High Definition audio & LAN 10/100Mbps. (2*DIMM upto DDR2
     800/1066MHz (O.C) w/Dual Channel upto 4GB RAM + 4*SATA2 3Gb/s + 1*IDE
     ATA + 8*USB 2.0 + 2*PCI) Khe VGA rời PCI-E 16X (full support)
HARD DISK
     Samsung HDD 320 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 16MB Cache                  1,017,000 36 tháng
 Ổ CỨNG

  Ổ ĐĨA
      Samsung DVD-RW 22x8x22 DVD / 48x24x48 CDRW (IDE) - Chuẩn ±               579,000 12 tháng
 CDROM
 LCD
MONITER Samsung 18.5" 943SNX, 1360 x 768; 300cd/m2 ;5ms ; Dual ( D- Sub, DVI)           2,534,000 24 tháng
MÀN HÌNH
 MOUSE
     Mitsumi Scroll Web Mouse Optical - P/S2, USB                       160,000 12 tháng
 CHUỘT
KEYBOARD
     Mitsumi - Black P/S2                                   170,000 12 tháng
 BÀN PHÍM

  CASE   Intercom 1202 BR                                    239,000 12 tháng

 NGUỒN   Huntkey CP-350 Real Power 350W 20+4 pins w/STA cable                  369,000 12 tháng

      Kaspersky Internet Security                              290,000


  VGA   GIGABYTE™ GV-NX84S512HP - Chipset NVIDIA GeForce 8400GS 512 MB GDDR2          938,000 12 tháng


 CỘNG                                             10,275,000
      Ghi chú:
      Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
      Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
                     CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
              Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
              Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                 ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                    Website: http://www.hungansoft.com.vn
                      Email: info@hungansoft.com.vn

                   BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
                                                ĐƠN GIÁ   BẢO
                      MÔ TẢ THIẾT BỊ
                                                 (VND)   HÀNH

  CPU   Celeron D430, 1.8GHz, 512Kb Cache, 800MHz FSB - Box Original             863,000 36 tháng

  RAM   DDRAM2- 1Gb Dynet - Bus 800MHz - PC6400                        519,000 36 tháng

     BIOSTAR G31D-M7
     Intel G31 chipset (Core 2 Duo) - Dual DDRam 800; VGA Intel GMA 3100 up to
MAINBOARD                                             958,000 36 tháng
     256MB & Sound 6 Channel, NIC 10/100Mbps; 01 PCI Express x16; 2 SATA
     3Gb/s; 1 IDE; 1 Floppy connector; 6 USB 2.0; 800/1066/1333 MHz FSB

HARD DISK
     Samsung HDD 160 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 8MB Cache                   878,000 36 tháng
 Ổ CỨNG

  Ổ ĐĨA
      CDROM ASUS 52X                                    120,000 12 tháng
 CDROM
  LCD
      Acer AL1716 W 17”, 1280 x 1024, 5ms, 2000:1                     2,095,000 24 tháng
 MONITER
 MOUSE
      Mitsumi Scroll Web Mouse P/S2 (Black)                         100,000 12 tháng
 CHUỘT
KEYBOARD
     Mitsumi - Black P/S2                                  170,000 12 tháng
 BÀN PHÍM

  CASE   Intercom 1206 BS                                   239,000 12 tháng

 NGUỒN   Vaio Power supply ATX 550W                              200,000 12 tháng


  VGA                                                   12 tháng


  CỘNG                                             6,142,000
      Ghi chú:
      Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
      Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
                     CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
              Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
              Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                 ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                    Website: http://www.hungansoft.com.vn
                      Email: info@hungansoft.com.vn

                   BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
                                                ĐƠN GIÁ   BẢO
                      MÔ TẢ THIẾT BỊ
                                                 (VND)   HÀNH

  CPU   Celeron Dual Core E3300, 2.5Ghz, 1Mb L2-Cache, 800Mhz - Box             1,069,000 36 tháng

  RAM   DDRAM2- 1Gb Kingston - Bus 800MHz - PC6400                      559,000 36 tháng

MAINBOARD FOXCONN G31MV                                      898,000 36 tháng

HARD DISK
     Samsung HDD 160 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 8MB Cache                   878,000 36 tháng
 Ổ CỨNG
 Ổ ĐĨA
      CDROM ASUS 52X                                    120,000 12 tháng
 CDROM
 LCD
      Acer AL1716 W 17”, 1280 x 1024, 5ms, 2000:1                     2,095,000 24 tháng
MONITER
 MOUSE
      Mitsumi Scroll Web Mouse P/S2 (Black)                         100,000 12 tháng
 CHUỘT
KEYBOARD
     Mitsumi - Black P/S2                                  170,000 12 tháng
 BÀN PHÍM

 CASE   Intercom 1201 BR                                   239,000 12 tháng

 NGUỒN   Vaio Power supply ATX 550W                              200,000 12 tháng

  VGA                                                   12 tháng

 CỘNG                                             6,328,000
      Ghi chú:
      Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
      Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
                     CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
              Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
              Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                 ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                    Website: http://www.hungansoft.com.vn
                      Email: info@hungansoft.com.vn
                   BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
                                                ĐƠN GIÁ   BẢO
                      MÔ TẢ THIẾT BỊ
                                                 (VND)   HÀNH


  CPU   Pentium E5300 – 2.6GHz - 2Mb L2-Cache, 800Mhz FSB - Dual Core - Box         1,438,000 36 tháng


  RAM   DDRAM2- 2Gb Kingston - Bus 800MHz - PC6400                      1,097,000 36 tháng

     GIGABYTE™ GA G31M-ES2C
     Intel G31 / ICH7 chipset - CPU BUS upto 1600MHz (O.C) upto Intel Quad
     Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X3100 w/384MB GDDR RAM & SOUND 8-
MAINBOARD                                            1,197,000 36 tháng
     CHANNEL High Definition audio & LAN 10/100Mbps. (2*DIMM upto DDR2
     800/1066MHz (O.C) w/Dual Channel upto 4GB RAM + 4*SATA2 3Gb/s + 1*IDE
     ATA + 8*USB 2.0 + 2*PCI) Khe VGA rời PCI-E 16X (full support)
HARD DISK
     Samsung HDD 250 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 8MB Cache                   938,000 36 tháng
 Ổ CỨNG

  Ổ ĐĨA
      DVD LG 16x / CD ROM 52x IDE - Box                           359,000 12 tháng
 CDROM
  LCD
      Samsung 18.5" 943SNX, 1360 x 768; 300cd/m2 ;5ms ; Dual ( D- Sub, DVI)        2,534,000 24 tháng
 MONITER
 MOUSE
      Mitsumi Scroll Web Mouse Optical - P/S2, USB                     160,000 12 tháng
 CHUỘT
KEYBOARD
     Mitsumi - Black P/S2                                  170,000 12 tháng
 BÀN PHÍM

  CASE   Intercom 1202 BR                                   239,000 12 tháng

 NGUỒN   Huntkey CP-350 Real Power 350W 20+4 pins w/STA cable                 369,000 12 tháng

  VGA   0                                              0 12 tháng

 CỘNG                                             8,501,000
      Ghi chú:
      Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
      Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
                     CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
              Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
              Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                 ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                    Website: http://www.hungansoft.com.vn
                      Email: info@hungansoft.com.vn

                   BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
                                                ĐƠN GIÁ   BẢO
                      MÔ TẢ THIẾT BỊ
                                                 (VND)   HÀNH


  CPU   Pentium E5300 – 2.6GHz - 2Mb L2-Cache, 800Mhz FSB - Dual Core - Box         1,438,000 36 tháng


  RAM   DDRAM2- 1Gb Kingston - Bus 800MHz - PC6400                      559,000 36 tháng

     ASUS P5KPL-AM SE
     Intel® G31 / ICH7 Bus 1600(OC)/1333/1066/ 800/533 MHz, LGA 775/
     (Core2Duo/QuadCore support), Dual channel 2 x DIMM,max. 4GB, DDR2
MAINBOARD                                            1,077,000 36 tháng
     1066/800/667 MHz, 1 x PCI, 1*PCIex16+1*PCIex1, 2*SATA II 3Gb/s, 1*ATA 100,
     VGA On-board Intel Graphics Intel® GMA 3100 256MB Max, D-Sub outport,
     Sound 6 channels, LAN10/100, 8xUSB2.0,M-ATX
HARD DISK
     Samsung HDD 250 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 8MB Cache                   938,000 36 tháng
 Ổ CỨNG
  Ổ ĐĨA
      DVD LG 16x / CD ROM 52x IDE - Box                           359,000 12 tháng
 CDROM
  LCD
 MONITER Samsung 17" 733NW, 1440 x 900, 15000:1( typ 600:1) ; 8ms ; Analog ( D-Sub)       2,554,000 24 tháng
 MÀN HÌNH
 MOUSE
     Mitsumi Scroll Web Mouse Optical - P/S2, USB                      160,000 12 tháng
 CHUỘT
KEYBOARD
     Mitsumi - Black P/S2                                  170,000 12 tháng
 BÀN PHÍM

  CASE   Intercom 1201 BR                                   239,000 12 tháng

 NGUỒN   Intercom 500W                                     239,000 12 tháng

  BKAV   BKAV PRO                                       280,000 12 tháng

  CỘNG                                             8,013,000
      Ghi chú:
      Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
      Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
                     CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
              Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
              Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                 ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                    Website: http://www.hungansoft.com.vn
                      Email: info@hungansoft.com.vn

                   BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
                                                ĐƠN GIÁ   BẢO
                      MÔ TẢ THIẾT BỊ
                                                 (VND)   HÀNH
  CPU    Pentium E6500 – 2.93GHz – 2Mb L2-Cache, 1066Mhz FSB – Box              1,685,000   36 tháng


  RAM    DDRAM2- 2Gb Kingston - Bus 800MHz - PC6400                     1,097,000   36 tháng

     GIGABYTE™ GA G31M-ES2C
     Intel G31 / ICH7 chipset - CPU BUS upto 1600MHz (O.C) upto Intel Quad
     Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X3100 w/384MB GDDR RAM & SOUND 8-
MAINBOARD                                    1,197,000            36 tháng
     CHANNEL High Definition audio & LAN 10/100Mbps. (2*DIMM upto DDR2
     800/1066MHz (O.C) w/Dual Channel upto 4GB RAM + 4*SATA2 3Gb/s + 1*IDE
     ATA + 8*USB 2.0 + 2*PCI) Khe VGA rời PCI-E 16X (full support)
HARD DISK
     Samsung HDD 320 GB 7200rpm S-ATA II 3Gb/s 16MB Cache                    1,017,000 36 tháng
 Ổ CỨNG

  Ổ ĐĨA
       Samsung DVD-RW 22x8x22 DVD / 48x24x48 CDRW (SATA) - Chuẩn ±             579,000    12 tháng
 CDROM
 LCD
MONITER Samsung 18.5" 943SNX, 1360 x 768; 300cd/m2 ;5ms ; Dual ( D- Sub, DVI)          2,534,000   24 tháng
MÀN HÌNH
 MOUSE
     Mitsumi Scroll Web Mouse Optical - P/S2, USB                      160,000    12 tháng
 CHUỘT
KEYBOARD
     Mitsumi - Black P/S2                                  170,000    12 tháng
 BÀN PHÍM

  CASE   Intercom 1201 BR                                  239,000    12 tháng

 NGUỒN   Huntkey CP-350 Real Power 350W 20+4 pins w/STA cable                369,000    12 tháng


 Antivirus  Kaspersky Internet Security                             290,000    12 tháng


 CỘNG                                               9,337,000
       Ghi chú:
       Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
       Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
                     CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
               Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
               Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                  ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                    Website: http://www.hungansoft.com.vn
                      Email: info@hungansoft.com.vn

                    BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
                                                   ĐƠN GIÁ   BẢO
                       MÔ TẢ THIẾT BỊ
                                                    (VND)   HÀNH
  CPU                                              0 36 tháng


  RAM   0                                          0 36 tháng
MAINBOARD 0                                           0 36 tháng
HARD DISK
                                              $0  0 36 tháng
 Ổ CỨNG

 Ổ ĐĨA
      $0                                          0 12 tháng
 CDROM
 LCD
MONITER $0                                            0 24 tháng
MÀN HÌNH
 MOUSE
     0                                            0 12 tháng
 CHUỘT
KEYBOARD
     0                                           0 12 tháng
 BÀN PHÍM

 CASE   0                                          0 12 tháng

 NGUỒN   0                                          0 12 tháng


  VGA   0                                          0 12 tháng


 CỘNG                                              0
      Ghi chú:
      Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
      Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
                     CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN
              Trụ sở chính: Số 69/ 3, Phúc Thắng, Phúc Thành, TP Ninh Bình
              Văn phòng : 81A Lương Văn Thăng, Đông Thành, TP Ninh Bình
                 ĐT: 030.3899807 - 0913510120, Fax: 030.3899805
                    Website: http://www.hungansoft.com.vn
                      Email: info@hungansoft.com.vn

                   BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
                                                 ĐƠN GIÁ  BẢO
                      MÔ TẢ THIẾT BỊ
                                                  (VND)  HÀNH
  CPU   0                                             0 36 tháng


  RAM   0                                             0 36 tháng
MAINBOARD 0                                              0 36 tháng
HARD DISK
                                              $0     0 36 tháng
 Ổ CỨNG

 Ổ ĐĨA
      $0                                             0 12 tháng
 CDROM
 LCD
MONITER $0                                               0 24 tháng
MÀN HÌNH
 MOUSE
     0                                               0 12 tháng
 CHUỘT
KEYBOARD
     0                                              0 12 tháng
 BÀN PHÍM

 CASE   0                                             0 12 tháng

 NGUỒN   0                                             0 12 tháng


  VGA   0                                             0 12 tháng


 CỘNG                                                 0
      Ghi chú:
      Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT
      Giá cả thay đổi tùy theo tình hình thị trường mà có thể không kịp thông báo trước
1004

 525


 735


 780

 70

1890

 65


 135

 175

 1455,524

								
To top