Docstoc

Mengenal Zakat

Document Sample
Mengenal Zakat Powered By Docstoc
					     Bulletin Kajian Islam DKM Baitul Mu'min Perum Pasirjati
        Media Edukasi dan Komunikasi Ummat        Mengenal Zakat:
    Mari Kita Tunaikan Zakat
“Bahwasannya zakat itu adalah buat orang-orang fakir dan
miskin, para amilin, orang-orang mukallaf, budak belian yang
akan dibebaskan, orang-orang yang berhutang dan guna
keperluan di Jalan Allah, serta orang-orang yang dalam
perjalanan. Hal itu merupakan kewajiban dari Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.” (Att-Taubah:61)

    Zakat ialah nama atau sebutan tentang hak Allah SWT
dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat,
karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat,
membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai
kebaikan. Kata-kata zakat itu arti aslinya adalah tumbuh, suci
dan berkah. Firman Allah SWT :
“Pungutlah zakat dari harta benda yang akan membersihkan
dan mensucikan mereka” (Attaubah :103).
    Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima
dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Dan Allah
Ta’ala telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitab-
Nya maupun dengan Sunah Rasul-Nya serta Ijma dari
umatnya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman: “Dan orang-
orang Mukmin itu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian
menjadi pemimpin bagi yang lain, saling menyuruh berbuat
baik dan melarang berbuat jahat, mendirikan shalat dan
membayarkan zakat serta mentaati Allah dan Rasul-Nya,

                1
mereka tentulah akan beroleh karunia dari Allah!” (At-Taubah
:71). Imam Turmudzi meriwayatkan dari Abu Kabsyah al-
Anmari, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda” Ada tiga
perkara yang saya bersumpah benar-banar terjadi, dan akan
saya ceritakan kepadamu, maka ingatlah baik-baik, yaitu:
Tidaklah akan berkurang harta disebabkan zakat, dan tidak
akan teraniaya seorang hamba yang diterimanya dengan
sabar, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya, serta
tidak membuka seorang hamba pintu meminta, kecuali akan
dibukakan Allah baginya pintu kemiskinan.” Dalam hadits lain
Nabi Muhammad bersabda; “Siapa yang membayarkan zakat
hartanya, berarti hilanglah kejelekannya!”

Aturan Zakat Dan Perhitungannya

No         Jenis         Perhitungan   Kadar  Waktu
I   Perusahaan, Jasa, Pendapatan
a   Industri (garmen, mesin dsb)    Senilai 94 gr  2,5 %  1 tahun
                     emas murni
b   Perdagangan (retail, distributor,  Senilai 94 gr  2,5 %  1 tahun
   eksportir, dsb)           emas murni
c.  Jasa (Dokter, Notaris, restoran,  Senilai 94 gr  2,5 %  1 tahun
   hotel, hiburan, transportasi.    emas murni
d   Usaha perkebunan, perikanan,    Senilai 94 gr  2,5 %  1 tahun
   peternakan             emas murni
e   Uang simpanan (deposito,      Senilai 94 gr  2,5 %  1 tahun
   tabungan dst)            emas murni
II  Penghasilan Tetap          Senilai 94 gr  2,5 %  1 tahun
                     emas murni
III  Emas dan Perak
a   Emas Murni             94 gr Emas    2,5%  1 tahun
                     murni
b   Perhiasan, alat rumah tangga    Senilai 94 gr  2,5 %  1 tahun
   dari emas              emas murni
c   Perak                672 gr perak   2,5 %  1 tahun
                     murni
d   Perhiasan/alat rumah tangga dari  Senilai 672 gr  2,5 %  1 tahun
   perak                perak murni
e   Logam mulia lain (platina dsb)   Senilai 94 gr  2,5 %  1 tahun
                     emas murni

                  2
f  Batu-batu mulia (intan dsb)    Senilai 94 gr  2,5 %  1 tahun
                    emas murni
IV  PERTANIAN
a  Padi                750 kg/1350 kg  5-10%  Tiap
                    gabah           panen
b  Biji-bijian (jagung, kacang dsb)  Senilai nisab  5-10%  Tiap
                    padi           panen
c  Tanaman hias            Senilai nisab  5-10%  Tiap
                    padi           panen
d  Buah-buahan            Senilai nisab  5-10%  Tiap
                    padi           panen
e  Sayuran              Senilai nisab  5-10%  Tiap
                    padi           panen
f  Tanaman ekonomis lainnya      Senilai nisab  5-10%  Tiap
                    padi           panen
V  TERNAK
a  Kambing, domba, biri-biri     40-120 ekor   1 ekor  1 tahun
                    121-200 ekor   2 ekor  1 tahun
b  Sapi                30 ekor     1ekor  1tahun
                    40 ekor     1 ekor  1tahun
                             umur1
                             tahun
                    60 ekor     2ekor  1tahun
                             umur
                             1
                             tahun
                    70 ekor          1 tahun
   ZAKAT FITRAH
   Beras,Jagung,Sagu,Atau setiap   Mempunyai    2,5 kg  1 tahun
   Makanan Pokok Menurut Kondisi   kelebihan    Atau
   Daerahnya pada saat IDUL FITRI   Bahan      3,5
                    Makanan     liter
                    Untuk      beras
                    Keluarga


Keterangan :
  1. Untuk zakat pertanian perhitungan zakatnya : 5 % jika
    airnya sulit, dan 10% jika airnya mudah.
  2. Untuk kambing, domba, biri-biri setiap tambah 100
    kadar zakatnya tambah satu ekor.
                  3
  3. Untuk sapi setiap tambah 30 ekor kadar zakatnya 1
    ekor.
  4. Untuk sapi setiap tambah 40 ekor kadar zakatnya
    tambah 1 ekor umur 2 tahun.
  5. Untuk sapi setiap tamabah 60 ekor kadar zakatnya
    ditambah 1 ekor umur 2 tahun.
  6. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib disebabkan
    berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas
    setiap diri muslimin walaupun anak kecil atau dewasa,
    laki-laki atau perempuan, budak belian atau merdeka.
    Diriwayatkan oleh Bukhori dan muslim dari Ibnu Umar
    ra. , katanya : “Rasulullah SAW telah mewajibkan
    zakat fitrah dari Ramadhan sebanyak satu sukat sari
    kurma (2,5 kg atau 3,5 liter beras), atas hamba dan
    orang-orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak
    kecil atau dewasa dari kaum muslimin”. Hikmahnya
    adalah untuk mensucikan orang yang puasa dari
    perbuatan dan perkataan kotor serta keji, dan untuk
    memberi makan orang-orang miskin.***

            MUTIARA HIKMAH:
    “Hindarilah api neraka, walaupun dengan menyedekahkan
separuh separuh biji kurma, jika kamu tidak menemukannya, maka
dengan mengucapkan perkataan yang baik.”

              Informasi:
    DKM Baitul Mu’min Menerima : Konsultasi masalah-masalah
keagamaan. Menerima Zakat, Infaq, Shadaqah dan menerima
Tabungan Hewan Qurban. Dengan No. Rekening : 101.0637.22
Bank Muamalat Kas Ujungberung, a.n. Tata Rachmat QQ Baitul
Mu’min. Informasi selengkapnya hubungi Bapak Agus Kurnia RT 05,
Bapak Jufri RtT 02.
    Mulai tanggal 27 Nopember 2002 DKM Baitul Mu’min
Menerima Zakat Fitrah 1423 H, Menerima Infak dan shadaqoh.

  Terbit tiap dua pekan, Dan hari-hari besar Islam ■Penerbit: DKM Baitul Mu’min
 ■Penasehat: Drs. H. Koko Komarudin, MPd., Drs. Tata Rochmat, Ahmad Pahlar,
 S.Pd., Drs. Yayat Setiawan ■Tim Redaksi: Darminto, S.Pd, Asep Nursobah S.Ag, Sumadi AF.,
Drs. Tarya Sudiah ■Sirkulasi: Indi. S.Haryandi, Asep Idfiana, M. Abdurahman ■Redaksi: DKM
  Baitul Mu’min RW 15 Perum Pasirjati - Jati Endah- Bandung ■Redaksi menerima tulisan
            Bapak/ibu, serta iklan tanpa dipungut biaya

                      4
5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:62
posted:1/9/2011
language:Indonesian
pages:5