19 by niusheng11

VIEWS: 673 PAGES: 113

									     GUVERNUL ROMÂNIEI

Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
    DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                                                                   OBSERVATOR
                                                               nr. 19/Decembrie 2005
Agenda centrală ......................................................................................................................................... 6
 MMSSF ........................................................................................................................................................ 6
  Dezbatere Publică - Legea 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială ........................... 6
  Reformarea sistemului naţional de asistenţă socială ............................................................................ 7
    Mesajul domnului Gheorghe Barbu, Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu ocazia Zilei
    Internaţionale a Persoanelor Vârstnice ................................................................................................. 8
    Anunţ dezbatere standarde ................................................................................................................... 8
  ANPDC ........................................................................................................................................................ 9
   Asistenţa maternală în România ........................................................................................................... 9
    Ziua Drepturilor Copilului este marcată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
    printr-o discuţie cu copiii ....................................................................................................................... 9
  Protecţia şi promovarea drepturilor copilului ............................................................................................ 10
  ANT ........................................................................................................................................................... 10
    Autoritatea Naţională pentru Tineret lansează dezbaterea publică privind pachetul legislativ intitulat
    „Legile tinerilor” ................................................................................................................................... 10
    Eşti tânăr, ai Autoritate! – Caravana ANT la Braşov ........................................................................... 10
  MEdC......................................................................................................................................................... 11
   Informaţii întâlnire reprezentanţi studenţi - Ministerul Educaţiei ........................................................ 11
    Programul de Granturi Şcoală - Comunitate asigură finanţarea a peste 2500 de granturi în valoare
    totală de peste 10 milioane USD ......................................................................................................... 12
    Întâlnirea ministrului educaţiei şi cercetării cu asociaţiile profesionale din învăţământ ...................... 12
    Întâlnirea ministrului educaţiei şi cercetării, domnul Mircea Miclea, cu organizaţiile naţionale
    studenţeşti........................................................................................................................................... 13
    A doua conferinţă internaţională „Energy for Sustainable Development” ........................................... 13
    Seminar în cadrul Programului Naţional de Educaţie pentru Sănătate ............................................... 14
  MIE ........................................................................................................................................................... 14
   Seminar privind fondurile structurale .................................................................................................. 14
   Seminar pentru textilişti ...................................................................................................................... 15
   Program " Europa în şcoală" ............................................................................................................... 15
   Ultimul seminar " Europa în şcoală" .................................................................................................... 16
   Românii trebuie să manifeste o atitudine pro-activă pentru accesarea fondurilor structurale ........... 16
   MIE sprijină tinerii pentru a promova România peste hotare ............................................................. 17
   Maximă seriozitate în gestionarea fondurilor europene” ..................................................................... 17
   Agricultura românească în perspectiva aderării la Uniunea Europeană .............................................. 17
  MCC .......................................................................................................................................................... 18
   Anunţuri ale Administraţiei FCN .......................................................................................................... 18
  Seminarul "Instrumente de gestiune integrata a patrimoniului cultural şi natural" 16-19 noi. ac. .......... 19
   Administraţia Fondului Cultural Naţional ............................................................................................. 20
  DRI............................................................................................................................................................ 20
   Seminarul „Diversitate etnică şi integrare europeană” ....................................................................... 20
  MJ ............................................................................................................................................................. 21
    Transparenţă şi reguli clare în finanţarea vieţii politice - instrumente pentru combaterea corupţiei în
    lumea politică ...................................................................................................................................... 21
  MAI ........................................................................................................................................................... 22
    Ministrul Vasile Blaga accentuează necesitatea măsurilor ferme şi concertate împotriva traficului de
    fiinţe umane ........................................................................................................................................ 22
    Proiectul „Pregătirea pe problematica drepturilor omului şi rezolvării conflictelor a poliţiştilor
    desemnaţi să lucreze cu minoritatea romă” ........................................................................................ 22
    MAI sprijină persoanele interesate să dezvolte proiecte comunitare .................................................. 24
    Seminar internaţional privind cooperarea transfrontalieră .................................................................. 25
                                                                                  2
                 DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                       Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
            Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                 E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                         http://ro-gateway.ro
                                 Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                                    OBSERVATOR
                                                               nr. 19/Decembrie 2005
  MCTI ......................................................................................................................................................... 25
   MCTI şi asociaţiile din domeniul TIC discută pe tema impozitului 0 pentru programatori ................. 25
   Proiect de lege privind infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii electronice ........................... 26
   70 de milioane de dolari pentru "Economia bazata pe cunoaştere" ................................................... 26
  A.S.G ......................................................................................................................................................... 27
   28 septembrie - Ziua internaţională a dreptului de a şti ..................................................................... 27
  MS ............................................................................................................................................................. 28
    Întâlnire între reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi cei ai Asociaţiei Furnizorilor de Produse Medicale
    ............................................................................................................................................................ 28
    Eugen Nicolaescu, împreună cu reprezentanţii Consiliului de Afaceri pentru Consens Internaţional, au
    lansat proiectul „CARTA ALBA privind politicile în sistemul de sănătate publică, pe termen mediu şi
    lung”. ................................................................................................................................................... 28
  MAPDR ...................................................................................................................................................... 29
   Licitaţia pentru Fondul de vânătoare de la Balc a fost câştigată de Asociaţia Wild Boar .................... 29
  ANIMMC .................................................................................................................................................... 29
    Bugetul alocat de ANIMMC programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului a
    fost epuizat.......................................................................................................................................... 29
    ANIMMC susţine femeile în afaceri ...................................................................................................... 29
  MAE........................................................................................................................................................... 30
   Ziua naţională de comemorare a holocaustului în România ............................................................... 30
    Ministerul Afacerilor Externe organizează ediţia a XV-a a Cursurilor Internaţionale „Nicolae Titulescu”
   ............................................................................................................................................................ 30
  MAN .......................................................................................................................................................... 31
   Seminar privind percepţia NATO în Europa de Sud-Est ...................................................................... 31
  MMGA ....................................................................................................................................................... 31
    Sulfina Barbu, s-a întâlnit, la sediul MMGA, cu reprezentanţi a şase organizaţii nonguvernamentale ce
    activează în domeniul protecţiei mediului ........................................................................................... 31
    Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor a lansat campania de conştientizare “Deşeurile ne privesc
    pe toţi .................................................................................................................................................. 32
Agenda locală ........................................................................................................................................... 32
 Instituţia Prefectului Judeţului Cluj ........................................................................................................... 32
 Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa ................................................................................................ 34
Proiecte ...................................................................................................................................................... 36
 Încheierea proiectului „Egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi – valoare europeană” ..................... 36
 Patru exerciţii de politică educaţională în România .................................................................................. 36
 Dezvoltarea instituţiei ATOP ..................................................................................................................... 37
 ONG-urile din Iaşi vor beneficia gratuit de instruire, consultanţă şi informare în domeniul protecţiei
  copilului ................................................................................................................................................... 38
 Proiectul naţional: Pune-te în locul meu! ................................................................................................. 39
 ONG-uri mici sau nou înfiinţate invitate să aplice pentru "Cartea de identitate" ..................................... 40
 Proiectul "Phoenix'05. Model de dezvoltare a instituţiilor culturale în zonele rurale din România". ......... 40
 Lansarea proiectului "Cetăţenia Democratică" ......................................................................................... 41
 Sub stelele Europei ................................................................................................................................... 41
 Derulare proiect SAF AnA ......................................................................................................................... 42
 Proiectul Întărirea capacităţii de auto-evaluare organizaţională prin metode participative ..................... 42
 Proiectul "Formarea Evaluarea şi Certificarea Asistenţilor Personali" ...................................................... 42
 !!!Lansarea proiectului "Surprinde Europa într-o Imagine" ...................................................................... 43
 Proiectul „Împreună pentru un alt drum” ................................................................................................. 44
 Educaţia de-a lungul vieţii! ....................................................................................................................... 44
 Consiliere pentru tineri cu ajutorul Internetului ....................................................................................... 45
                                                                                   3
                 DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                       Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
            Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                 E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                         http://ro-gateway.ro
                                 Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                                  OBSERVATOR
                                                              nr. 19/Decembrie 2005
 Curs de instruire pe tema „Dezvoltare Personală” ................................................................................... 46
 Comunicat: abandon şcolar, căsătorie timpurie, sarcina prematură, fete rome (Tulcea, Constanţa, Brăila,
  Ialomiţa) ................................................................................................................................................. 47
 Centru pentru integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi fizice din Bucureşti .................. 48
 - atelier tipografic ..................................................................................................................................... 48
 Transparenţă şi neutralitate în exercitarea funcţiei publice ..................................................................... 48
 Extinderea serviciilor de zi pentru adulţi cu dizabilităţi intelectuale la Timişoara ..................................... 49
Cursuri ........................................................................................................................................................ 50
 Vizite de documentare şi Sesiuni de Training la UE - Bruxelles “Cum pot accesa şi utiliza managerii
  români fondurile europene înainte şi după ianuarie 2007”..................................................................... 50
 Cursuri FDSC ............................................................................................................................................. 51
 Sesiune de instruire la FDSC .................................................................................................................... 52
 Botoşani / 29,30 oct / Scrierea unei cereri de finanţare de la teorie la practică ..................................... 52
 Curs postuniversitar de dezvoltare comunitară ........................................................................................ 52
 Curs modular „Terapie sistemică - Cuplu, Copil, Familie" ........................................................................ 53
 Training of trainers (TOT) vine în centrul tău universitar. Bucureşti, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Craiova,
  Sibiu, Alba Iulia, Petroşani, Târgu Mureş, Reşiţa, Cluj Napoca, Timişoara, Braşov. .............................. 53
 Sesiune de Training AidRom ..................................................................................................................... 53
 Program de formare şi training cu tema: „Comunicare, managementul conflictului şi negociere” ......... 54
 Seminar privind fondurile structurale ....................................................................................................... 54
 Sesiunea de instruire - Redactarea unei cereri de finanţare .................................................................... 55
 Program de training - Competenţa în comunicare ................................................................................... 55
 Tehnici de comunicare eficientă ............................................................................................................... 55
 Invitaţie: curs "Managementul proiectelor" .............................................................................................. 56
 Stagiu de formare - voluntariat ................................................................................................................ 57
Prezentări .................................................................................................................................................. 57
 Asociaţia EDU CER .................................................................................................................................... 57
 Asociaţia “Mereu Pentru Europa”.............................................................................................................. 58
 Reţeaua mondială a tinerilor români ........................................................................................................ 58
Anunţuri ..................................................................................................................................................... 59
 EU în Europa - Concurs de piese de teatru .............................................................................................. 59
 Concurs de proiecte de investigaţie: "Accesul la sănătate al comunităţilor de romi"............................... 60
 Anunţ Concurs Intel .................................................................................................................................. 61
 Apel pentru tineri studenţi şi absolvenţi CONCURS DE ESEURI cu ocazia Zilelor Concurentei şi
  Competitivităţii ........................................................................................................................................ 61
 Sesiune informare Phare Societatea Civilă ............................................................................................... 62
 Concurs pentru studenţi, elevi, ziarişti - data limită 24 octombrie 2005 .................................................. 62
 De astăzi cei mai buni profesionişti din România se pot specializa în educaţia copiilor supradotaţi şi
  talentaţi ................................................................................................................................................... 63
 Anunţ Programul Instruire pentru durabilitate – Cont curent în comunitate ........................................... 64
 Chat despre Raportul de monitorizare cu Jonathan Scheele .................................................................... 64
 Conferinţă de presă a Asociaţiei Ecumest ................................................................................................ 64
 Anunţ Fundaţia Noi Orizonturi .................................................................................................................. 65
 Despre cum să prevenim eficient exploatarea copiilor prin muncă .......................................................... 65
 Schimbarea la faţă a mediului concurenţial românesc - prima ediţie a Zilelor concurenţei şi
  competitivităţii în România ..................................................................................................................... 66
 Începe o nouă sesiune de înscrieri pentru www.donatiionline.ro! ........................................................... 67
 Reacţii ale societăţii civile la Raportul de ţară 2005 ................................................................................. 68
 Invitaţie la Conferinţa de Presă "Opriţi izolarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale!"........................ 68

                                                                                 4
                 DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                       Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
            Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                 E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                         http://ro-gateway.ro
                                 Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                                   OBSERVATOR
                                                               nr. 19/Decembrie 2005
 Declaraţia Comisiei permanente a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei - Violenţa împotriva
  femeilor ................................................................................................................................................... 69
 Invitaţie dezbatere "Societatea civilă în democraţiile europene" ............................................................. 69
 Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni îşi dezvoltă serviciile de consiliere pentru persoanele cu handicap
  ................................................................................................................................................................ 70
 Sesiune de focus group ............................................................................................................................ 70
 Rezultatele Campaniilor 1% ..................................................................................................................... 71
 !!!!Moş Crăciun în Europa ......................................................................................................................... 72
 Oportunitate pentru ONG-uri .................................................................................................................... 72
 SoJust solicită creşterea transparenţei activităţilor CSM .......................................................................... 73
 Calendarul ONG mureşean ....................................................................................................................... 74
Evenimente ............................................................................................................................................... 74
 Târgul Info-Social aduce informaţia la cetăţeni ........................................................................................ 74
 Conferinţa cu tema “Utilizarea anti-semitismului în scopuri politice” ....................................................... 75
 Ziua europeană fără maşini la Cluj-Napoca .............................................................................................. 76
 Ziua Internaţională a Dreptului de a Şti ................................................................................................... 77
 Conferinţa intitulată „Dezvoltarea resurselor umane în cadrul administraţiei publice”. ........................... 77
 Zilele Speologiei Clujene 2005 .................................................................................................................. 78
 Seminarul "De la gândirea teologică la acţiunea socială - realităţi româneşti şi standarde europene" ... 79
 Masă rotundă cu tema “Current Status of Lustration Policies: Outcomes and Factors Influencing Their
  Performance” .......................................................................................................................................... 79
 Conferinţa Reforma Administraţiei Publice în contextul Integrării Europene ........................................... 80
 Reuniune cu tema: "Germania - marea dezbatere despre reformă" ........................................................ 80
 "De la gândirea teologică la acţiunea socială - realităţi româneşti şi standarde europene"..................... 80
 Primul seminar de implementare a proiectului B3 -40003 ...................................................................... 81
 “Controverse în cercetarea opiniei publice” .............................................................................................. 81
 Seminarul cu tema „Locuire independentă şi incluziune socială” ............................................................. 82
 Ziua Internaţională a Mării Negre ............................................................................................................. 82
 Sibiu - Invitaţie la "Euro - bostan" 2005 ................................................................................................... 83
 Etica în universităţi ................................................................................................................................... 83
 Seminar privind egalitatea de şanse - Piteşti ........................................................................................... 84
 Conferinţa Dosarul "Revoluţia"- As. "21 Decembrie 1989"....................................................................... 84
 Gala Oameni pentru Oameni, ediţia III .................................................................................................... 85
 Conferinţă a Uniunii Paneuropa România ................................................................................................. 86
 Cum pot accesa şi utiliza managerii şi experţii români Fondurile UE înainte şi după ianuarie 2007" ..... 86
 Campionatul Naţional de Dezbateri Parlamentare din România ............................................................... 87
 Conferinţa de deschidere SAW 2005 ........................................................................................................ 87
 Forumul Leaders 2005 .............................................................................................................................. 88
 !!!!Conferinţa Naţională de închidere a proiectului “Prevenirea infecţiei HIV/SIDA printre copiii străzii şi
  copiii rromi”............................................................................................................................................. 89
 Săptămâna Tineretului European ............................................................................................................. 89
 Biserica – factor important de stabilitate socială ...................................................................................... 90
 !!!!Cred în Moş Crăciun! ............................................................................................................................ 90
 Forumul Naţional "Economia bazată pe cunoaştere" ............................................................................... 91
 Comunicat de presă - Legea CNSAS ......................................................................................................... 92
 Masă rotundă : Academic vs Privat .......................................................................................................... 93
 !!!!!Conferinţă de presă - pasajul Basarab ............................................................................................... 93
 Seară de veghe ......................................................................................................................................... 94
Conferinţe internaţionale ....................................................................................................................... 94
 Conferinţa internaţională „Ziua Europeană a Limbilor în România” ......................................................... 94
                                                                                  5
                  DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                        Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
            Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                  E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                          http://ro-gateway.ro
                                 Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                                  OBSERVATOR
                                                              nr. 19/Decembrie 2005
 Politici educaţionale în România ............................................................................................................... 95
 Simpozionul internaţional Discursuri Artistice / Discursuri Curatoriale ..................................................... 95
Publicaţii .................................................................................................................................................... 96
 Raportul privind dezvoltarea mondiala 2006 ............................................................................................ 96
 Revista Millennium III ............................................................................................................................... 96
 Primul Buletin Oficial asupra Zilelor Concurenţei şi Competitivităţii în România. ..................................... 97
 Revista "Civil Forum" ................................................................................................................................ 98
 Distribuire ghid metodologic ..................................................................................................................... 98
 Blog Jurnal Comunitar .............................................................................................................................. 99
 Buletin electronic ProChild ........................................................................................................................ 99
Finanţări .................................................................................................................................................... 99
 !!!!ANPH .................................................................................................................................................... 99
 !!!!UNITED WAY ROMANIA .................................................................................................................... 100
Siteuri ....................................................................................................................................................... 101
 Portalul greentransylvania ...................................................................................................................... 101
Campanii .................................................................................................................................................. 102
 Modificarea Codului Penal....................................................................................................................... 102
 Campania CHIAR DIFERIŢI ACELAŞI SÂNGE! ........................................................................................ 103
 Sprijină şi tu Educaţia!!! ......................................................................................................................... 103
 Pledoarie pentru Demnitate .................................................................................................................... 103
 La Bruxelles, EUROLINK a demarat Campania de Informare şi Training asupra Fondurilor Structurale
  adresate Asociaţiilor Profesionale şi Patronatelor ................................................................................. 104
Proteste ................................................................................................................................................... 105
 Lăsaţi parcul ........................................................................................................................................... 105
 Scrisoare Apel ......................................................................................................................................... 106
 Scrisoare deschisă .................................................................................................................................. 107
 Solidarizare cu poziţia lui Mircea Miclea privind finanţarea educaţiei ..................................................... 108
 Scrisoare Deschisă referitoare la poziţia României privind proiectul de centrala nucleară de la Belene 108
 Acţiuni de protest ale studenţilor, 26 octombrie 2005 ........................................................................... 110
 Viorel Proteasa - Preşedinte ANOSR - 0745 371 341 ............................................................................. 110
 Petiţie pentru Centrul Naţional al Dansului ............................................................................................. 110
 Convenţia Organizaţiilor de Media condamnă dezvăluirea identităţii victimei unui viol ......................... 111
 "Drepturile omului în contextul Integrării Europene'' ............................................................................. 111
AGENDA CENTRALĂ

MMSSF
Dezbatere Publică - Legea 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a elaborat proiectul lege privind sistemul naţional de
asistenţă socială, care revizuieşte Legea 705/2001, legea fundamentală privind sistemul de asistenţă
socială, nu numai pentru a clarifica terminologia şi distribuirea responsabilităţilor între diferitele niveluri de
guvernare, dar şi pentru a crearea un sistem coerent şi coordonat în domeniul asistenţei sociale.
Proiectul a fost publicat pe site-ul ministerului, la adresa www.mmssf.ro, împreună cu expunerea de motive
privitoare la necesitatea adoptării acestui act normativ, potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.                                                                                 6
                 DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                       Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
            Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                 E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                         http://ro-gateway.ro
                                 Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                  OBSERVATOR
                                             nr. 19/Decembrie 2005
                                                     00
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a organizat în data de 21.09.2005, orele 14 , la sediul
din str. Dem. I. Dobrescu nr. 2, etaj 2, camera 205, dezbaterea publică a proiectului de act normativ, cu
următoarea ordine de zi:
- prezentarea proiectului de lege privind sistemul naţional de asistenţă socială;
- prezentarea şi discutarea observaţiilor şi propunerilor referitoare la proiectul menţionat.
la care au avut acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi orice persoane interesate. Sursa
FDSC
Reformarea sistemului naţional de asistenţă socială
Guvernul a adoptat, în şedinţa de azi, 29 septembrie 2005, proiectul de lege care propune reformarea
sistemului naţional de asistenţă socială, astfel încât să faciliteze accesul la serviciile, la prestaţiile sociale
şi să asigure respectarea drepturilor sociale ale cetăţenilor.
Urmare a evaluării realizate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei s-a impus nevoia
corecţiei disfuncţionalităţilor actualului sistem de asistenţă socială, adaptarea acestuia la nevoile reale ale
cetăţenilor, dezvoltarea serviciilor sociale şi a măsurilor de combatere a sărăciei, precum şi identificarea
resurselor umane şi materiale necesare asigurării de prestaţii şi servicii sociale adecvate. Proiectul de
lege are drept scop atingerea acestor obiective, care răspund atât Programului de Guvernare pentru
perioada 2005-2008, cât şi Planului Naţional de măsuri prioritare pentru anul 2005.
Proiectul propune o construcţie instituţională coerentă şi coordonată, precum şi reguli unitare de
organizare şi funcţionare care să conducă la facilitarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii şi prestaţii
sociale, asigurarea respectării drepturilor acestora, dezvoltarea măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială
în conformitate cu nevoile reale ale persoanelor, întărirea capacităţii de evaluare şi monitorizare a
situaţiilor de risc social în vederea urgentării intervenţiei autorităţilor publice.
Documentul trasează cadrul general de reglementare în domeniu precum şi cel de organizare şi
funcţionare unitară a unui sistem naţional de asistenţă socială în baza căruia vor fi elaborate actele
normative privind prestaţiile şi serviciile sociale adresate unor categorii diverse de beneficiari (copil,
familie, persoană cu handicap, persoana vârstnică şi alte persoane aflate în nevoie) pentru prevenirea şi
combaterea riscurilor de marginalizare sau excluziune socială.
Dintre prevederile importante ale proiectului de Lege menţionăm:
Stabilirea regulilor cadru de acordare şi administrare a serviciilor şi prestaţiilor sociale, pentru asigurarea
coerenţei în ce priveşte elaborarea reglementărilor specifice, corespunzătoare nevoilor diferitelor categorii
de beneficiari;
Crearea unui sistem de asistenţă socială care să dezvolte nu numai prestaţiile sociale, dar şi măsuri
active destinate potenţării capacităţilor individului, familiei sau grupului de a depăşi riscul de marginalizare
sau excluziune socială;
Stabilirea unei noi construcţii instituţionale care să permită eficientizarea sistemului, să faciliteze accesul
beneficiarilor la serviciile şi prestaţiile sociale prevăzute de lege şi să asigure respectarea drepturilor
sociale ale cetăţenilor prin:
    definirea clară a funcţiilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor autorităţilor publice centrale şi locale în
     organizarea şi administrarea sistemului naţional de asistenţă socială;
    definirea rolului Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ca autoritate publică centrală
     care elaborează politica de asistenţă socială, stabileşte strategia naţională şi sectorială de
     dezvoltare în domeniu, coordonează şi monitorizează aplicarea politicilor şi programelor
     naţionale;
    întărirea responsabilităţilor autorităţilor administraţiei publice locale de a înfiinţa, organiza şi
     furniza servicii sociale;
    crearea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale care va administra şi asigura un sistem unitar
     de plată a prestaţiilor sociale ;
    crearea Observatorului Social care va funcţiona ca o bancă de date privind domeniul social şi va
     furniza informaţiile, studiile şi evaluările solicitate de autorităţile publice şi alte instituţii, în vederea
     eficientizării procesului de elaborare şi implementare a politicilor sociale la nivel naţional;


                                                           7
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
    crearea Inspecţiei Sociale care, prin activităţile de monitorizare şi control, va asigura respectarea
    drepturilor sociale ale cetăţenilor;
   eficientizarea activităţii Comisiei de mediere socială;
Consolidarea rolului reprezentanţilor societăţii civile în dezvoltarea şi acordarea de servicii sociale,
precum şi promovarea participării şi implicării membrilor colectivităţii locale în procesul decizional şi de
acordare a serviciilor sociale, în conformitate cu nevoile locale, priorităţile de dezvoltare comunitară şi
resursele de care dispun. (comunicat de presă -MMSSF)
Mesajul domnului Gheorghe Barbu, Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu ocazia Zilei
Internaţionale a Persoanelor Vârstnice
      “Data de 1 octombrie marchează, începând cu anul 1990, o sărbătoare importantă şi dragă nouă,
tuturor celor care cunoaştem şi preţuim înţelepciunea şi profunda experienţă profesională şi de viaţă a
celor care constituie şi astăzi un suport moral al societăţii şi prezintă exemple demne de urmat.
În acelaşi timp, această sărbătoare constituie o recunoaştere din partea comunităţii mondiale a necesităţii
unei abordări serioase a problemelor cu care se confruntă persoanele de vârsta a treia.
Mă adresez cu profund respect tuturor vârstnicilor acestei ţări, cărora le transmit un mesaj călduros de
solidaritate şi preţuire, şi pe care îi asigur că vor găsi în mine un sprijin real, o garanţie pentru creşterea
calităţii serviciilor oferite de sistemul public de pensii.
Cunosc şi înţeleg dificultăţile cu care vă confruntaţi şi sunt solidar cu aşteptările şi speranţele într-un viitor
mai bun. Convingerea mea este că reformele, pe care le-am iniţiat, vor conduce la îmbunătăţirea
standardului de viaţă pentru toate persoanele vârstnice.
      În România sunt peste 6 milioane de pensionari, ale căror probleme reprezintă obiectul unei griji
permanente din partea statului.
Programul de guvernare prevede eliminarea inechităţilor din sistemul public de pensii prin urgentarea
procesului de recalculare, astfel încât să fie respectat principiul la condiţii egale de pensionare, pensii
egale, indiferent de anul ieşirii la pensie. Procesul de recalculare este prevăzut să se finalizeze la sfârşitul
acestui an, plata pensiilor majorate ca rezultat al recalculării, făcându-se eşalonat, în etape.
Pe suportul unei dezvoltări durabile vom dispune de resurse pentru a majora toate categoriile de pensii şi
ajutoare sociale pentru persoanele vârstnice. Pentru anul 2006 preconizăm o creştere a pensiilor cu un
procent cuprins între 6% şi 8 %.
În afara riscului de bătrâneţe acoperit de sistemul de securitate socială prin asigurarea unui venit
reprezentat de pensie, în cazul persoanelor de vârsta a treia se întâlneşte o situaţie particulară, acestea
având nevoie, în egală măsură, de două tipuri de suport - respectiv servicii sociale şi servicii medicale. În
aceste condiţii, iniţierea, dezvoltarea şi acordarea serviciilor sociale şi de sănătate, în special a celor de
îngrijire personală, au impus necesitatea unei Strategii naţionale de dezvoltare a sistemului de asistenţă
socială pentru persoanele vârstnice.
Această Strategie adoptată prin Hotărâre de Guvern în iunie 2005 stabileşte obiective şi măsuri care
urmăresc direcţiile de dezvoltare globală a politicilor sociale în domeniu, care au în vedere, în principal :
Crearea unei societăţi pentru toate vârstele
Respectarea drepturilor omului şi asigurarea libertăţilor fundamentale pentru persoanele vârstnice
Promovarea unei vieţi sănătoase, active, sigure, împlinite, decente şi demne.”
“În calitate de Ministru al Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei reafirm preocuparea constantă a
Guvernului României pentru un trai mai bun de care să beneficieze toţi pensionarii acestei ţări.
La mulţi ani şi fie ca stima şi grija celor din jur să vă încălzească mereu sufletul!” (Comunicat de presă
MMSSF)

Anunţ dezbatere standarde

Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei a lansat spre dezbatere strategia naţională de dezvoltare
a serviciilor sociale precum şi planul de acţiune pentru implementarea acestei strategii.
Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale are prevăzute trei mari linii directoare:


                                                        8
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                 OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
1. Îmbunătăţirea comunicării şi informării asupra drepturilor şi beneficiilor serviciilor sociale

2. Îmbunătăţirea managementului şi organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale

3. Facilitarea participării tuturor actorilor sociali la dezvoltarea sistemului de servicii sociale

Respectând dispoziţiile legii transparenţei decizionale, proiectul celor două documente a fost publicat pe
pagina de internet a MMSSF (http://www.mmssf.ro/proiecte.htm). Dezbaterea publică va avea loc luni,
19 decembrie 2005, orele 10.00, la sediul ministerului.
Având în vedere importanţa acestei legi pentru buna desfăşurare a activităţii organizaţiilor
neguvernamentale ca furnizori de servicii sociale, vă transmitem spre analiză proiectul celor două
documente şi aşteptăm observaţiile şi propunerile dumneavoastră pe email (octavian.rusu@fdsc.ro),
pentru a fi centralizate şi promovate în dezbaterea publică de luni.
De asemenea vă invităm vineri, 16 decembrie 2005, orele 14.00, la sediul nostru din Splaiul
Independenţei 2K, Et. 4, Bucureşti pentru a analiza şi dezbate proiectul strategiei şi al planului de acţiune.
Cu stima
Octavian Rusu
Consultant juridic
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Splaiul Independentei 2K, et.4-5, Bucureşti
Tel: 021/3100177
Fax: 021/3100180
www.fdsc.ro
octavian.rusu@fdsc.ro

ANPDC
Asistenţa maternală în România
În săptămâna 17-21 octombrie 2005, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului va fi
gazda unei serii de întâlniri destinate problematicii asistenţei maternale în România. Întâlnirile fac parte
din acţiunile ce vor fi derulate în cadrul unui proiect de înfrăţire instituţională având ca temă evaluarea
stadiului actual al reţelei de asistenţă maternală în România, derulat împreună cu Ministerul Sănătăţii,
Bunăstării şi Sportului din Olanda şi finanţat de Uniunea Europeană.
Ziua Drepturilor Copilului este marcată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului printr-o discuţie cu copiii
20 noiembrie marchează în aproape întreaga lume Ziua Drepturilor Copilului. La 20 noiembrie 1959 a
văzut lumina zilei Declaraţia Drepturilor Copilului, document care a stat la baza Convenţiei cu privire la
Drepturile Copilului adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 1989.
 „Sunt cunoscute drepturile copiilor în România? Care drepturi consideraţi că sunt cel mai des încălcate?
Ce propuneri aveţi pentru ca drepturile copiilor să fie bine înţelese şi respectate?” sunt câteva dintre
temele de discuţie pe care domnul Bogdan Panait, secretar de stat la Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) doreşte să le abordeze într-un dialog dialog deschis cu copiii şi
tinerii cu ocazia Zilei Drepturilor Copilului.
Rezultatele unui studiu calitativ efectuat de ANPDC în perioada mai–iunie 2005 au scos în evidenţă faptul
că adulţii din România cunosc cele mai importante dintre drepturile copilului, însă le interpretează într-o
manieră personală. Astfel, ei consideră ca respectarea drepturilor copilului depinde de foarte multi factori
externi, dar mai puţin de ei înşişi. Copiii în schimb par să ştie mai multe drepturi ale lor decât adulţii, însă
fac confuzie între drepturile lor şi îndatoririle pe care le au.
Dialogul între ANPDC şi copii este programat să aibă loc pe 21 noiembrie (luni), la şcoala nr. 92 din
Capitală, începând cu ora 10.00 (Comunicat de presa MMSSF)


                                                       9
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
Protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Comentarii/completări la documentele de mai jos se pot trimite până la
data de 21.11.2005 la office@anpca.ro :

1) Strategia Naţionala în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2006-2010 (poate fi studiata
la http://www.copii.ro/im/strategia_2006-2010.doc)

2) Planul Operaţional pentru implementarea strategiei naţionale în domeniul protectiei şi promovarii
drepturilor copilului 2006-2008 (poate fi studiat la http://www.copii.ro/im/plan_operational_2006-2008.doc).

ANT
Autoritatea Naţională pentru Tineret lansează dezbaterea publică privind pachetul legislativ
intitulat „Legile tinerilor”
Anunţ apărut pe site-ul ANT (Autoritatea Nationala pt Tineret) -
http://www.etineret.ro/eKontentAntFiles/home/home/ANT-va-invita-la-dezbatere-publica.html.

A.N.T. vă invită la dezbatere publică

În data de 07.10.2005 la ora 10.00 Autoritatea Naţională pentru Tineret lansează dezbaterea publică
privind pachetul legislativ intitulat „Legile tinerilor”.
Acţiunea va avea loc în Complexul Studenţesc Tei din strada Olteţului nr. 30, sector 2, Bucureşti, sala de
conferinţe. Pachetul de legi poate fi consultat pe site-urile www.e-tineret.ro şi www.cdep.ro. Informaţii
suplimentare la tel. 317.13.30. Sursa - CENTRAS

Eşti tânăr, ai Autoritate! – Caravana ANT la Braşov

   Autoritatea Naţională pentru Tineret a lansat în 14 octombrie, programul itinerant intitulat CARAVANA
ANT, cu sloganul „Eşti tânăr, ai Autoritate!". Traseul Caravanei ANT include principalele centre
universitare din ţară şi localităţi rurale: Cluj Napoca (12 – 13.10.2005), Oradea (13 – 14.10.2005), Mihai
Viteazu (judeţul Cluj, 14.10.2005), Târgu Mureş (14 -15.10.2005), Miercurea Ciuc (15.10.2005), Braşov
 (16.10.2005), Piteşti (20 – 21.10.2005), Craiova (21.10.2005), Timişoara şi zona rurală (21 –
22.10.2005), Deva şi zona rurală (22 – 23.10.2005), Sibiu (23.10.2005), Galaţi (03.11.2005), Suceava
(04.11.2005), Botoşani (05.11.2005), Iaşi şi zona rurală (05 – 06.11.2005).
Obiectivele acestui eveniment sunt:
- Informarea tinerilor cu privire la posibilităţile de finanţare a proiectelor propuse de Structurile de Tineret.
- Stimularea fenomenului asociativ în rândul tinerilor prin susţinerea parteneriatelor cu Structurile de
Tineret.
- Atragerea tinerilor spre viaţa publică şi implicarea lor în luarea deciziilor prin găsirea de cadre adecvate
în care tinerii să-şi poată exprima ideile.
- Promovarea libertăţii de expresie în rândul tinerilor.
- Aflarea problemelor specifice cu care se confruntă tinerii aflaţi în diverse situaţii în funcţie de mediul
social şi de contextul local.
- Studierea posibilităţii de extindere a unei reţele de tineret care să acopere adecvat nevoile şi aspiraţiile
tinerilor.
- Necesitatea de a informa cât mai mulţi tineri marginalizaţi din mediul urban şi rural, că ANT este un
sprijin real în condiţia în care aceştia accesează fondurile existente.
- Perceperea ANT-ului de către tineri ca un aliat.
Duminică 16 octombrie, CARAVANA ANT va fi prezentă la BRAŞOV. Cu această ocazie Direcţia pentru
Tineret a Judeţului Braşov organizează la Centrul Cultural Reduta, Târgul Organizaţiilor
Nonguvernamentale de Tineret din judeţul Braşov. Târgul ONG-urilor va fi deschis pe parcursul întregii

                                                        10
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
zile de duminică, începând cu orele 10 :00. Sunt invitate să participe cu standuri de prezentare toate
ONG-urile din judeţul Braşov care îşi desfăşoară activitatea în domeniul tineretului. Programul zilei mai
cuprinde o întâlnire cu preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret, o conferinţă de presă, un concert
pop-rock şi alte evenimente.
Organizaţiile din judeţul Braşov sunt rugate să-şi confirme participarea până în data de 14 octombrie,
orele 12 :00, la Direcţia pentru Tineret a Judeţului Braşov - tineret.brasov@gmail.com şi
dtj.brasov@gmail.com

MEdC
Informaţii întâlnire reprezentanţi studenţi - Ministerul Educaţiei

20.09.2005

Comunicat de presă

Pe data de 20.09.2005, a avut loc întâlnirea ANOSR (Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din
România) cu reprezentanţii MEdC (Ministerul Educaţiei şi Cercetării).

ANOSR nu este mulţumită de modalitatea de dialog cu MEdC. S-a stabilit ca dl. Director Ion Ciucă să fie
reprezentantul MEdC pentru relaţia cu studenţii.

MEdC propune şi susţine Ministerului Finanţelor alocarea sumelor necesare pentru majorarea subvenţiei
cămine - cantine de la 600.000 ROL la 965.000 ROL datorită creşterii preţurilor la utilităţi, o dată cu prima
rectificare bugetară. MEdC va întreprinde demersurile la Ministerul Finanţelor pentru a găsi şi alte soluţii
până la rectificare.

MEdC a obţinut de la ANRE (Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) renegocierea la
cel mai mic tarif oferit consumatorilor casnici şi a informat în scris instituţiile de învăţământ superior privind
necesitatea renegocierea contractelor de furnizare a energiei electrice.

MEdC va monitoriza trimestrial cuantumul energiei de cămin în funcţie de gradul de confort.

S-a stabilit ca organizaţiile studenţeşti naţionale să desemneze reprezentanţi care să participe în procesul
de derulare a licitaţiilor pentru reabilitarea căminelor.

MEdC a fixat preliminatul de buget pentru 2006 la nivelul de 5% din PIB. ANOSR (Alianţa Naţională a
Organizaţiilor Studenţeşti din România) susţine procentul cerut de către MEdC.

MEdC a pus la dispoziţia studenţilor copii după ordinele de plata pentru sumele acordate pentru
efectuarea de reparaţii capitale la căminele studenţeşti.

Se vor verifica contractele de reparaţii şi vor fi penalizaţi responsabilii pentru întârzieri. În cazul în care
firmele contractante sunt cele responsabile vor fi penalizate şi nu vor primi recomandare din partea MEdC
pentru alte licitaţii publice.

MEdC va informa organizaţiile studenţeşti naţionale cu privire la acordarea transei de 20 de milioane de
dolari din împrumutul BERD şi BEI.

MEdC se angajează să precizeze câte cămine vor intra în reparaţii capitale în cazul acordării a 5% din
PIB, până la data de 6 octombrie 2005.

ANOSR propune extinderea subvenţiilor de transport şi de cămine cantine şi pentru studenţii de la
                                                        11
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
masterat şi doctorat (în contextul noii legislaţii în vigoare).

Se stabileşte ca la data de 6 octombrie, ora 10:00, la Sala de Consiliu a MEdC, etajul I să aibă loc o
întâlnire cu reprezentanţii MEdC şi CNFIS pentru explicarea şi revizuirea indicilor şi coeficienţilor calitativi
pentru acordarea subvenţiilor şi finanţărilor de la Buget pentru învăţământ. Orice modificare privind ora
sau locul întâlnirii se va comunica în timp util prin intermediul e-mailului.

Se stabileşte faptul că reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti naţionale vor nominaliza reprezentanţi ce
vor fi colaboratori externi pentru ARACIS.

ANOSR se angajează ca să furnizeze MEdC o propunere de amendamente pentru Legea Burselor.

Se va constitui un grup de lucru pe tema legii practicii, ce va avea în componenţă să reprezentanţi ai
tuturor actorilor implicaţi în proces (MEdC, organizaţii studenţeşti naţionale, sindicate, patronate, companii
şi firme ofertante), ce va furniza în termen de o lună un text de lege privitor la practică studenţească.

Alte detalii:
http://www.anosr.ro/forum/viewtopic.php?p=55#55
Programul de Granturi Şcoală - Comunitate asigură finanţarea a peste 2500 de granturi în valoare
totală de peste 10 milioane USD
      Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Proiectul pentru Învăţământul Rural, proiect cofinanţat de
către Banca Mondială şi Guvernul României, organizează în perioada 19-30 septembrie 2005, seminariile
de formare a membrilor Comitetului Local pentru Educaţie, Inovare şi Dezvoltare (CEID). Acest comitet
evaluează proiectele propuse spre finanţare M.Ed.C. de către şcoli şi comunităţile locale, în cadrul
programului de Granturi Şcoală - Comunitate, prin care se asigură finanţarea a peste 2500 de granturi în
valoare totală de peste 10 milioane USD.
      Din CEID fac parte reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare judeţene, ai cadrelor didactice şi ai
consiliilor judeţene. Seminariile de formare îşi propun familiarizarea membrilor cu obiectivele şi
mecanismele programului de Granturi Şcoală - Comunitate, precum şi deprinderea procedurilor de
evaluare a subproiectelor. Membrii CEID sunt pregătiţi în calitate de evaluatori de către Asistenţa Tehnică
a Programului asigurată de către Centrul Educaţia 2000+, iar seminariile se desfăşoară regional în
Bucureşti, Braşov, Galaţi, Iaşi, Cluj şi Timişoara. (comunicat de presă - MECT)
Întâlnirea ministrului educaţiei şi cercetării cu asociaţiile profesionale din învăţământ
     La sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării a avut loc întâlnirea dintre ministrul educaţiei şi
cercetării, domnul Mircea Miclea, şi reprezentanţii unor asociaţii profesionale din învăţământ, în cadrul
căreia ministrului educaţiei şi cercetării i-au fost prezentate obiectivele, activităţile şi rezultatele obţinute
de aceste asociaţii.
Fiecare asociaţie a pus la dispoziţia conducerii MEdC o mapă de prezentare şi o selecţie a produselor
realizate, insistându-se asupra modului în care fiecare asociaţie a contribuit la susţinerea iniţiativelor şi
priorităţilor strategice ale MEdC.
     Domnul Mircea Miclea i-a informat pe cei prezenţi despre preocupările actuale ale ministerului în
domeniile asigurării calităţii în educaţie şi descentralizării învăţământului preuniversitar şi a consecinţelor
acestora asupra curriculumului, evaluării interne şi externe a elevilor, manualelor, formării profesorilor,
managementului şcolar şi a salutat iniţiativa asociaţiilor de a se implica în mod profesionist în dezbaterea
şi implementarea acestora.
     De asemenea, domnul ministru a insistat asupra necesităţii formalizării relaţiei de colaborare între
minister şi diferitele asociaţii profesionale (acord / contract de colaborare) şi a implicării asociaţiilor în
proiecte de cercetare alături de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi universităţi.
     Ministrul educaţiei şi cercetării a recomandat acreditarea programelor de formare oferite cadrelor
didactice de către asociaţii, atragerea tuturor grupurilor de interese (inclusiv a altor asociaţii profesionale)
în dezbaterea publică a proiectelor de legi, includerea lor în grupurile de lucru tematice ale ministerului,
                                                       12
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
recuperarea şi valorizarea resurselor de expertiză din sistem (recunoaşterea formatorilor, acreditarea
programelor de formare existente etc ), includerea activităţilor desfăşurate de asociaţii în calendarul de
activităţi a ministerului şi asigurarea transparenţei în informarea cadrelor didactice interesate.
     Participanţii au apreciat în mod deosebit caracterul deschis şi constructiv în care s-a derulat
întâlnirea, concluzia fiind că asociaţiile profesionale pot juca rol de interfaţă între abordările de tip
complementar (de la nivel central spre bază şi invers) în promovarea schimbărilor. De altfel, alături de
sindicate, asociaţiile profesionale pot contribui la soluţionarea problemelor cu care se confruntă cadrele
didactice.
     Au fost prezente următoarele asociaţii: Asociaţia Naţională a Profesorilor de Limba şi Literatura
Română „Ioana Em. Petrescu” – ANPRO (Monica Onojescu, Luminiţa Medeşan), Asociaţia Profesorilor de
Limbă Engleză din România – RATE (Monica Ralea), Asociaţia Mentorilor din România – ASMERO
(Elena Gărdescu), Asociaţia Profesorilor de Istorie din România - APIR – CLIO (Maria Riţiu, Mihai
Manea), Asociaţia „Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” România – ALSDGC (Simona
Bernat), Asociaţia Profesorilor de Franceză – ARPF (Aurelia Câmpean) şi Asociaţia Educatorilor din
România – AER (Vasile Buduşan).
Din partea MEdC a participat la această întâlnire şi doamna Eugenia Popescu, director Direcţia Formare
şi Dezvoltare Resurse Umane care poate fi contactată pentru mai multe detalii la adresa
eugeniapopescu@mec.edu.ro. (Comunicat de presă MEC)

Întâlnirea ministrului educaţiei şi cercetării, domnul Mircea Miclea, cu organizaţiile naţionale
studenţeşti
     Astăzi, 6 octombrie 2005, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEdC) a avut loc întâlnirea
dintre ministrul educaţiei şi cercetării, domnul Mircea Miclea şi reprezentanţii federaţiilor naţionale
studenţeşti: Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), respectiv Uniunea
Studenţilor din România (USR).
     Având în vedere creşterea tarifelor la utilităţi, ministrul educaţiei şi cercetării, domnul Mircea
Miclea, i-a informat pe studenţi că subvenţia oferită de MEdC pentru cazarea în cămine va fi majorată de
la 1 noiembrie 2005, în raport cu nivelul solicitat de federaţiile studenţeşti.
     Studenţii au fost informaţi că printr-un efort susţinut al ambelor părţi (minister – universităţi), toate
cele 16 cămine aflate în programul de reabilitare vor fi dotate cu mobilier nou în momentul intrării în
folosinţă, chiar dacă în perioada de contractare nu s-a prevăzut acest lucru. Totodată, s-a stabilit ca în
perioada 10-24 octombrie 2005, o comisie constituită la nivelul MEdC va verifica, alături de reprezentanţi
ai federaţiilor naţionale studenţeşti, starea reală a lucrărilor derulate la cele 16 cămine din programul de
reabilitare şi va prezenta un raport în acest sens.
     De asemenea, liderii studenţilor au fost anunţaţi că Ministerul Educaţiei şi Cercetării a propus în
proiectul de buget pentru anul 2006 suma de 1000 de miliarde ROL pentru investiţii, consolidări, reabilitări
şi reparaţii capitale în cămine, urmând ca organizaţiile studenţeşti să primească situaţia trimisă de către
universităţi privind bugetul necesar lucrărilor din campusurile universitare.
     Federaţiile Naţionale Studenţeşti se angajează să susţină, prin mijloace specifice, demersurile
MEdC pentru atingerea obiectivelor convenite. În finalul întâlnirii, Consiliul Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Superior a prezentat reprezentanţilor organizaţiilor studenţeşti programul de finanţare a
învăţământului superior. (comunicat de presă – MECT)
A doua conferinţă internaţională „Energy for Sustainable Development”
    Preşedintele secretar de stat al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică din cadrul
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, domnul Anton ANTON, participă astăzi, 2 noiembrie 2005, începând
cu ora 10.00, la conferinţa „Energy for Sustainable Development”, organizată de Electrical Engineering
Students' European Association Bucharest (EESTEC), în Sala Senatului a Universităţii Politehnice
Bucureşti. Acesta este al doilea eveniment organizat de EESTEC Bucharest pe teme de energie care
reuneşte, în perioada 30.10-6.11.2005, 20 de studenţi din străinătate şi 30 de studenţi din Universitatea
Politehnică Bucureşti.
Obiectivul organizatorilor este acela de a realiza un program complex de cursuri, prelegeri şi aplicaţii
practice menite să creeze un cadru favorabil de comunicare între studenţii participanţi şi, în ultimă
                                                        13
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
instanţă, stabilirea şi consolidarea relaţiilor internaţionale dintre studenţi. Prezentările vor fi susţinute de
specialişti în domeniu, profesori universitari şi invitaţi din străinătate care vor asigura un înalt nivel al
discuţiilor. Iniţiatorii consideră că principiul de bază al dezvoltării durabile şi anume „asigurarea nevoilor
prezente fără a periclita resursele necesare asigurării nevoilor viitoare” poate fi realizat prin dezvoltarea
dialogului şi schimbului de informaţii dintre viitorii specialişti în domeniu. De asemenea, EESTEC
susţine că dezvoltarea tehnologiilor bazate pe resurse regenerabile sau îmbunătăţirea eficienţei
energetice sunt numai două dintre soluţiile propuse pentru rezolvarea problemelor generaţiilor viitoare.
Este necesar însă, ca aceste soluţii să fie sprijinite prin diverse mijloace de finanţare şi prin pârghii
concrete şi coerente din partea guvernelor. Statele lumii au obligaţia de a conştientiza această provocare
a viitorului şi de a lua din timp măsurile care se cuvin pentru limitarea unor fenomene ce pot avea
consecinţe nefaste asupra umanităţii. În acest context, EESTEC Bucharest încearcă să aducă prin
manifestarea organizată un plus de informaţie şi să provoace la cercetare, raţiune şi acţiune.(Comunicat
de presă MEC)

Seminar în cadrul Programului Naţional de Educaţie pentru Sănătate

Programul Naţional de Educaţie pentru Sănătate

Stadiul actual şi perspective ale dezvoltării componenţei educaţionale de promovare a sănătăţii
seminar, 9-11 decembrie 2005 Hotel Continental, Târgu Mureş
Organizatori:
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Fundaţia Tineri pentru Tineri
Cu sprijinul: Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, prin Unitatea de
Management a Proiectului Fondului Global şi a Băncii Mondiale - Ministerul Sănătăţii

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, alături de Fundaţia Tineri pentru Tineri, organizează Seminarul Naţional
de Educaţie pentru Sănătate - Stadiul actual şi perspective ale dezvoltării componentei educaţionale de
promovare a sănătăţii care va fi organizat în perioada 9 - 11 decembrie în Târgu Mureş, Hotel
Continental.
Această întâlnire face parte din strategia de evaluare şi creştere a eficienţei activităţilor prevăzute în
implementarea Programului Naţional de Educaţie pentru Sănătate în Şcoala Românească, propunându-
şi totodată consolidarea imaginii programului şi a modalităţilor de creştere a vizibilităţii acestuia, prin
promotorii activi la nivel local.
Totodată, acest eveniment va reprezenta o bună ocazie pentru reprezentanţii mass-media de a cunoaşte
progresele realizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Fundaţia Tineri pentru Tineri în implementarea
proiectului.

Pentru informaţii legate de eveniment vă rugăm contactaţi:
Daniela CALUGARU, Coordonator Program, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Tel: 0744 213 116,
e-mail: educativ@mec.edu.ro
Adina MANEA,
Coordonator proiect, Fundaţia Tineri pentru Tineri
tel: 0741 231 006,
e-mail: adina@y4y.ro ; office@y4y.ro

MIE
Seminar privind fondurile structurale
Comunicat de presă


                                                       14
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
   Joi, 22 septembrie a.c., ora 9,00, Ministerul Integrării Europene în colaborare cu Camera de Comerţ
şi Industrie a Municipiului Bucureşti organizează seminarul „Fondurile structurale şi de coeziune”.
Evenimentul, ce va desfăşura la Centrul Internaţional de Conferinţe din str. B.dul. O. Goga nr. 2, pasaj
Măreşeşti, face parte din campania de pregătire a mediului de afaceri pentru integrarea în UE, iniţiate de
Preşedinţia României.
   În deschidere vor lua cuvântul ministrul Integrării Europene, Anca Daniela Boagiu, Şeful Delegaţiei
Comisiei Europene la Bucureşti, Jonathan Scheele şi consilierul prezidenţial Theodor Stolojan.
Moderatorul seminarului va fi Leonard Orban, secretar de stat în Ministerul Integrării Europene
  Specialiştii vor prezenta rezultatele negocierilor Capitolului 21- politica de coeziune îi coordonarea
instrumentelor structurale - cadrul instituţional de gestionare al instrumentelor structurale, sprijinul în
asigurarea co-finanţării şi pregătirii proiectelor de infrastructurii.
Seminar pentru textilişti
Comunicat de presă

     În cadrul campaniei de pregătire pentru integrare, lansată la iniţiativa Preşedinţiei României,
Ministerul Integrării Europene, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti,
organizează seminarul „Industria textilă şi de confecţii înainte şi după aderare”. Evenimentul va avea loc
vineri, 23 septembrie a.c., la Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti, Sala Rondă, începând cu ora
13,00. În deschiderea seminarului va lua cuvântul ministrul Integrării Europene, doamna Anca Daniela
Boagiu.
     La seminar vor participa reprezentanţi ai mediului de afaceri, manageri de micro-întreprinderi,
întreprinderi mici, mijlocii sau mari, din industria de ţesături, textile, pielărie, blănărie, încălţăminte,
marochinărie şi accesorii.
     La eveniment vor fi prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului
Mediului şi Gospodăririi Apelor şi ai Asociaţiei Române de Standardizare. În cadrul Târgului Modexpo, ce
se va desfăşura la Romexpo între 22 - 24 septembrie a.c., Ministerul Integrării Europene va avea un
stand unde cei interesaţi vor găsi materiale informative privind sursele de finanţare.

Pentru mai multe detalii:
Laila Ciogolea, consilier, Alexandrina Petrea, consilier de integrare Direcţia Comunicare publică Ministerul
Integrării Europene Tel.021-301.15.20, laila.ciogolea@mie.ro, alexandrina.petrea@mie.ro

Program " Europa în şcoală"

 „Europa mai aproape de şcoala românească”
    „Europa în şcoală”, program de informare organizat de Ministerul Integrării Europene în colaborare
cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, se relansează la Iaşi, pe 20 octombrie a.c. Desfăşurate în primăvara
acestui an, primele 5 seminarii din cadrul proiectului au subliniat nevoia stringentă de informaţie
europeană care există în învăţământul preuniversitar. Cadrele didactice participante la prima etapa a
programului aprilie - iunie 2005, au apreciat informaţiile primite prin intermediul seminariilor ca fiind utile
(91%) şi au solicitat prin intermediul chestionarelor de evaluare realizarea unui număr mai mare de
sesiuni de informare pe această temă.
„Europa în şcoală” se adresează profesorilor din mediul rural şi are ca obiectiv principal creşterea nivelului
informaţional al acestora cu privire la problematica europeană. Totodată seminariile îşi propun stimularea
dezbaterilor pe tema integrării europene şi formarea unor buni cunoscători în domeniul integrării în rândul
cadrelor didactice care pot acţiona ca multiplicatori de informaţie europeană atât printre elevi, cât şi în
familiile acestora. La seminar sunt invitaţi să participe 30 profesori şi învăţători, profesori metodişti de
cultură civică învăţământ primar, consilieri educativi şi profesori metodişti. Temele dezbătute la aceste
seminarii se referă la istoricul înfiinţării Uniunii Europene, cadrul instituţional al acesteia, valorile,
simbolurile şi cetăţenia europeană. În partea a doua a seminariilor vor fi prezentate informaţii despre
programele de finanţare existente în învăţământul preuniversitar şi modalităţile de accesare a acestora.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cadrelor didactice pe parcursul seminariilor le va fi prezentat un joc
                                                        15
               DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
               E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                       http://ro-gateway.ro
                               Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
de rol care va permite corelarea, în cadrul orelor de curs, a informaţiilor teoretice cu exemple practice.
Seminariile pe care Ministerul Integrării Europene şi-a propus să le organizeze în această toamnă vor
avea loc la Iaşi (18 octombrie) , Galaţi (20 octombrie) , Târgu-Mureş (3 noiembrie), Craiova (17 noiembrie)
şi Târgovişte (24 noiembrie).

Coordonator program
Elena Bungardean
Consilier ev.ex.
Direcţia Comunicare publică
Ministerul Integrării Europene
tel: 021.301.15.13.
Ultimul seminar " Europa în şcoală"

Ultimul seminar al programului " Europa în şcoală" iniţiat de Ministerul Integrării Europene, va avea loc joi,
24 noiembrie 2005, în judeţul Dâmboviţa. El va fi găzduit de Colegiul Economic "Ion Ghica" din Târgovişte
şi va găzdui un număr de 35 de dascăli din comunele dâmboviţene. Seminarul la fel ca şi precedentele, îşi
propune să aducă în atenţia profesorilor tematica europeană şi să ofere o serie de informaţii cu privire la
Uniunea europeană în ansamblul ei.
În cele 10 judeţe care au găzduit astfel de seminarii ( Braşov, Constanţa, Cluj, Timiş, Iaşi, Galaţi, Mureş,
Dolj, sectorul Ilfov şi Dâmboviţa) au participat un număr de aproximativ 350 de profesori şi învăţători din
mediul rural. Aceştia au acţionat ca multiplicatori de informaţie transmiţând prin
intermediul cercurilor metodice aceste informaţii către colegii lor din alte localităţi ale judeţelor respective.
Cadrele didactice au primit aceste seminarii cu un interes sporit accentuând în propunerile lor necesitatea
unor întâlnirii mai dese pe astfel de subiecte şi transmiterea de materiale aplicative pentru a putea realiza
ore de curs cât mai instructive şi informative pentru elevi. În acest sens broşura " Călătorie spre Uniunea
Europeană" a fost apreciată ca un material
accesibil elevilor.
Coordonator program
Elena Bungardean - consilier ev.ex.
Direcţia Comunicare publică
Ministerul Integrării Europene
Românii trebuie să manifeste o atitudine pro-activă pentru accesarea fondurilor structurale
     România va primi fonduri structurale şi de coeziune în valoare de 6 miliarde euro în perioada
2007-2009. De aceşti bani vor beneficia numai cei care vor depune proiecte eligibile, bine pregătite, aşa
cum a fost subliniat în cadrul seminarului pe tema fondurilor structurale şi de coeziune, organizat de
Ministerul Integrării Europene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Municipiului Bucureşti, joi,
22 septembrie a.c.
     Jonathan Scheele, şeful Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, prezent la acţiune a declarat
că „atât mediul de afaceri, cât şi societatea civilă trebuie să folosească fiecare zi din timpul rămas până la
momentul aderării în vederea pregătirilor pentru a face faţă oportunităţilor, dar şi dificultăţilor care vor
urma. Aceste pregătiri sunt esenţiale pentru a asigura dezvoltarea economică şi socială a României.”
     Leonard Orban, secretar de stat în cadrul Ministerului Integrării Europene, a afirmat: „Trebuie să
respectăm în totalitate şi cu stricteţe condiţiile comunitare necesare pentru gestionarea fondurilor
structurale şi de coeziune. De aceea, România trebuie să asigure atât existenţa unui cadru instituţional
deplin compatibilizat cu legislaţia comunitară - în domeniile achiziţiilor publice, ajutorului de stat, social,
financiar-bugetar etc. -, cât şi sumele necesare pentru co-finanţare. Mai sunt doar 15 luni până la aderare,
până când vor începe să ne fie acordaţi banii şi noi trebuie să fim cât mai bine pregătiţi.”
Oficialii prezenţi au accentuat importanţa unei atitudini pro-active din partea beneficiarilor, care trebuie să
depună proiecte performante pentru a avea posibilitatea de utilizare eficientă a acestor bani.
Reprezentanţi ai Ministerului Integrării Europene şi ai Ministerului Finanţelor Publice au prezentat aspecte
cu privire la politica de coeziune a Uniunii, relevanţa programării în pregătirea beneficiarilor, la Planul
Naţional de Dezvoltare şi la programele operaţionale. Totodată, participanţii la seminar au fost informaţi
                                                       16
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
               E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                       http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
privind sursele instituţionale care îi pot sprijini pe beneficiari pentru accesarea fondurilor. Un alt subiect s-
a referit la aspectele co-finanţării şi pregătirii proiectelor pentru autorităţile locale, proiectelor majore şi
proiectelor pentru IMM.
Iniţiative precum seminariile organizate de Ministerul Integrării Europene pentru pregătirea
întreprinzătorilor sunt menite să impulsioneze mediul de afaceri în direcţia conştientizării oportunităţilor
financiare - şi nu numai - pe care ni le oferă aderarea la Uniunea Europeană, precum şi în vederea unei
pregătiri riguroase şi a adoptării unui rol activ în accesarea fondurilor comunitare.
La seminar au participat Jonathan Scheele, şeful Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, Leonard
Orban şi Istvan Csutak, secretari de stat în Ministerul Integrării Europene, Dragoş Şeuleanu,
vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, directori şi
experţi din cadrul Ministerului Integrării Europene şi al Ministerului Finanţelor Publice, reprezentanţi ai
Grupului de Economie Aplicată. (Comunicat de presă MIE)
MIE sprijină tinerii pentru a promova România peste hotare
Ministerul Integrării Europene are încredere că tinerii lideri şi întreprinzători români ştiu să promoveze
imaginea României în străinătate.
O delegaţie a Ministerului Integrării Europene, în parteneriat cu Junior Chamber International România, a
plecat duminică, 23 octombrie a.c, la Viena, unde va participa la cel de-al 60-lea congres mondial al
Junior Chamber International (JCI).
Promovarea României cu ajutorul tinerilor de elită din ţara noastră face parte din strategia de comunicare
a Ministerului Integrării Europene. “Avem încredere că membrii delegaţiei, tineri oameni de afaceri, dar şi
viitori lideri în domeniile economic sau politic, vor prezenta în mod autentic valorile ţării noastre celor
peste 5.000 de participanţi la congres”, a declarat ministrul integrării, Anca Daniela Boagiu.
Specialişti în comunicare ai Ministerului Integrării Europene vor fi alături de delegaţia JCI România pe
întreaga durata a evenimentului. Aceştia vor gestiona un stand de prezentare a României, unde vor fi
disponibile broşuri şi materiale de prezentare a ţării noastre. Delegaţia este susţinută şi de ambasadorul
României în Austria, Dl. Andrei Corbea-Hoisie. (Comunicat de presă MIE)
Maximă seriozitate în gestionarea fondurilor europene”
 „Nu întotdeauna proiectele pe care le-am avut au reflectat nevoia de dezvoltare a regiunii vizate. De
aceea, ar trebui să lăsăm deoparte orice alt interes şi să acţionăm pentru binele comunităţii locale. După
data aderării, vom primi un volum impresionant de fonduri şi, dacă nu vom fi pregătiţi să le valorificăm,
vom pierde aceşti bani” a declarat astăzi Anca Daniela Boagiu, ministrul integrării europene.
Marţi, 1 noiembrie a.c., Anca Daniela Boagiu, ministrul integrării europene, a participat la Forumul
Consultativ pentru elaborarea Programului Operaţional Regional 2007-2013, alături de reprezentanţi ai
ministerelor de linie, ai ADR-urilor, IMM-urilor şi ONG-urilor implicate.
Ministrul integrării europene, Anca Daniela Boagiu, a subliniat că este nevoie de maximă seriozitate în
gestionarea fondurilor europene. „Fondurile europene trebuie valorificate la maximum. Unul dintre
principalele noastre scopuri trebuie să fie dezvoltarea fiecărei regiuni a ţării noastre, astfel încât să
minimalizăm dezechilibrele dintre acestea. Fiecare judeţ trebuie să ştie ce are de făcut”, a afirmat
ministrul integrării.
Un alt aspect adus în discuţie a fost problema severă reprezentată de către proiectele nerealizate la timp
care au condus la pierderea a importante sume de bani. „Ceea ce ne dorim este ca, de acum încolo, să
fim mai bine pregătiţi, iar următoarea misiune de evaluare să arate că România şi-a făcut treaba”, a mai
declarat ministrul Anca Daniela Boagiu. (Comunicat de presă MIE)
Agricultura românească în perspectiva aderării la Uniunea Europeană
Ministerul Integrării Europene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României organizează joi, 3 noiembrie
2005, între orele 10.00-13.00, masa rotundă „Agricultura românească în perspectiva aderării la Uniunea
Europeană”, cu producătorii şi procesatorii agricoli care participă la Expoziţia internaţională INDAGRA.
În cadrul întâlnirii, vor fi prezentate rezultatele negocierilor la capitolul “Agricultură”, strategia naţională de
dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013, programele de finanţare europeană pentru dezvoltarea


                                                        17
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
agriculturii şi a spaţiului rural românesc şi soluţiile posibile pentru restructurarea şi modernizarea unităţilor
în industria alimentară.
Întâlnirea de mâine îşi propune să contribuie la pregătirea agenţilor economici, în perspectiva aderării
României la Uniunea Europeană, şi face parte din programul de informare a mediului de afaceri derulat de
la începutul acestui an de către Ministerul Integrării Europene, la iniţiativa Preşedinţiei României.
Manifestarea va avea loc la ROMEXPO, Sala de Marmură, (Pavilionul central). (Comunicat de presă MIE)

MCC
Anunţuri ale Administraţiei FCN

1. Proiect de norme metodologice

Ministerul Culturii şi Cultelor a prezentat pe pagina să de internet începând cu data de 21 iunie a.c.
proiectul de norme metodologice care vor permite derularea sesiunilor de finanţare ale Administraţiei
Fondului Cultural Naţional.
Pentru finalizarea acestor norme, vă rugăm să ne transmiteţi opiniile, comentariile şi completările
dumneavoastră până la data de 28 septembrie a.c.

Puteti accesa textul complet al proiectului la adresa
http://www.cultura-net.ro/Discutii-Detalii.aspx?IDDiscutie=70

Proiect de NORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor Capitolului I, Secţiunea a 6-a din
Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 146 din 2005.
2. Al doilea proiect de norme metodologice

Ministerul Culturii şi Cultelor a prezentat pe pagina să de internet începând cu data de 23 iunie a.c.
proiectul de norme metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul
Cultural Naţional.
Pentru finalizarea acestor norme, vă rugăm să ne transmiteţi opiniile, comentariile şi completările
dumneavoastră până la data de 28 septembrie a.c.
Puteţi accesa textul complet la adresa

http://www.cultura-net.ro/Discutii-Detalii.aspx?IDDiscutie=73
Proiect de NORME METODOLOGICE privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie
Fondul Cultural Naţional
3. Invitaţie
Pentru a facilita procesul de constituire a Comisiilor de evaluare şi selecţionare a acţiunilor, proiectelor şi
programelor culturale, vă invit să propuneţi Administraţiei FCN consultanţi independenţi, experţi în
următoarele domenii culturale:

- activitate muzeală
- arte vizuale
- cultura scrisă
- dans
- muzică
- patrimoniu cultural naţional
- patrimoniu imaterial
- teatru

Comisiile vor deveni operaţionale în prima sesiune de finanţare a Administraţiei Fondului Cultural
Naţional.
                                                       18
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005

NB. Ordinea domeniilor este cea alfabetică.

Incompatibilităţi
Precizez că, potrivit reglementarilor legale, din aceste comisii nu pot face parte persoane care se înscriu
în sesiunile de finanţare ale AFCN diverse acţiuni, proiecte şi programe culturale.

De asemenea, nu pot fi membri ai unei comisii persoane care reprezintă alţi finanţatori în domeniul
cultural în România (de exemplu, nu pot fi membri într-o comisie a AFCN angajaţi ai unui centru cultural
străin care derulează activităţi de finanţare de proiecte culturale în ţara noastră).

Precizări
Menţionez că totalitatea domeniilor culturale reprezentate prin comisii va fi decisă de către Consiliul
AFCN, reunit în şedinţa inaugurală luni, 26 septembrie a.c.

Ministerului Culturii şi Cultelor îi revine misiunea de a anunţa componenţa Consiliului AFCN, respectiv de
a-i enumera pe cei 11 membri numiţi de către ministrul Culturii şi Cultelor pe o perioada de doi ani.

Vă solicit ca propunerile dvs. să fie însoţite de o scurtă biografie a candidatului.

Puteţi transmite materialele pe adresa de e-mail afcnromania@yahoo.com
Andreea Grecu
Director
Administraţia Fondului Cultural Naţional

Seminarul "Instrumente de gestiune integrata a patrimoniului cultural şi natural" 16-19 noi. ac.

COMUNICAT DE PRESA
La 17 noiembrie România preia Preşedinţia Comitetului Miniştrilor al Consiliul Europei (17 noiembrie 2005
- 16 mai 2006)

   În acest context, în perioada 16-19 noiembrie 2005, Consiliul Europei împreună cu Ministerul Culturii
şi Cultelor organizează la sediul sau din sos. Kiseleff 30 seminarul :

Instrumente de gestiune integrata a patrimoniului cultural şi natural

Acest seminar care întruneşte 40 de experţi europeni se desfăşoară în cadrul programului regional pentru
patrimoniu cultural şi natural în Sud-Estul Europei 2003 - 2006, program al Consiliului Europei sprijinit
financiar de Uniunea Europeană.

Programul urmăreşte să aducă o contribuţie tangibilă la dezvoltarea democraţiei, păcii şi deschiderii ţărilor
din Europa de Sud-Est, în care este promovată participarea activă a cetăţenilor indiferent de religie,
limba, sex sau grupare etnica.

În cadrul seminarului se vor dezbate următoarele teme:

-   sisteme de documentare ale patrimoniului cultural şi natural (Marea Britanie, Franţa, Germania,
Letonia);
-   studii de impact asupra mediului (Suedia, Franţa) ;
-   planurile şi regulamentele de urbanism şi amenajarea teritoriului (Slovenia, Letonia);
-   aprobările, controlul şi sancţiunile din domeniul conservării patrimoniului (Marea Britanie şi Irlanda,
Germania).
Lucrările se vor încheia prin elaborarea < Declaraţiei de la Bucureşti > care va fi transmisă presei în
                                                      19
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
rezumat.

Mariana NITELEA
Director
Information Office of the Council of Europe
6, Alexandru Donici Street, Bucharest 2, 020478 Romania
tel: 4021 211 6810, fax: 4021 211 9997
Internet: www.coe.ro

Administraţia Fondului Cultural Naţional

Administraţia Fondului Cultural Naţional a încheiat astăzi, 28 noiembrie, seria sesiunilor informative
privind completarea cererii de finanţare şi sesiunea de finanţare pilot AFCN 1/2005.
Aceste întâlniri s-au desfăşurat în oraşele Timişoara, Cluj, Iaşi, Vaslui, Craiova şi Bucureşti.
Mulţumim tuturor pentru sprijinul acordat în organizare, pentru participare şi pentru interesul manifestat.
Termenul-limita pentru depunerea dosarelor de solicitare a unor finanţări nerambursabile este 29
decembrie 2005, orele 16.00.
Pentru cei care au nevoie de clarificări şi informaţii suplimentare în completarea formularelor, echipa de
consultanţi a AFCN oferă asistenţă (în scris) prin intermediul următoarei adrese de e-mail
afcnromania@yahoo.com
Echipa AFCN
Calea Dorobanţilor nr. 99A, etajul 2, biroul 201, sector 1, Bucureşti C.P. 202 O.P. 63 Telefon / Fax: (+40)
21 230 00 29

DRI
Seminarul „Diversitate etnică şi integrare europeană”
Comunicat de presă
    Cele 19 organizaţii ale minorităţilor naţionale vor intra în competiţia pentru accesarea fondurilor
europene după 1 ianuarie 2005, pierzând astfel statutul privilegiat pe care îl au în prezent. Ele vor trebui
să dovedească aceleaşi calităţi manageriale ca orice altă organizaţie neguvernamentală, dar şi să îşi
dezvolte noi cunoştinţe şi abilităţi care ţin de reprezentarea grupului etnic în context european.
Sunt oare pregătite aceste organizaţii să facă faţă competiţiei?
     Fundaţia pentru Schimbări Democratice (FDC) şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI)
organizează în zilele de 21 şi 22 octombrie 2005 la Complexul Cheile Grădiştei, Moeciu seminarul de
instruire „Diversitate etnică şi integrare europeană”. Seminarul se desfăşoară în cadrul proiectului cu
acelaşi nume, finanţat de Guvernul României, prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice.
Proiectul îşi propune să informeze organizaţiile asupra modului în care este gestionată problematica
minorităţilor în Uniunea Europeană (structuri, atribuţii, oportunităţi, mecanisme de finanţare, criterii de
alocare a fondurilor) şi a consecinţelor pe care le va avea intrarea în UE asupra activităţii DRI privind
susţinerea de proiecte.
     Totodată, proiectul urmăreşte să identifice priorităţile în domeniul întăririi capacităţii
organizaţiilor minorităţilor naţionale şi formularea unui plan de acţiune pentru rezolvarea acestor nevoi
identificate în comun.
    La seminar participă reprezentanţi ai organizaţiilor minorităţilor naţionale reprezentate în
Parlament, ai DRI şi ai FDC.
    Scopul Fundaţiei pentru Schimbări Democratice este promovarea drepturilor omului prin
îmbunătăţirea dialogului între autorităţi şi societatea civilă, utilizând tehnici de asistare de către o a treia
parte neutră şi imparţială, în special medierea.
                                                       20
               DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
               E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                       http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi FDC la tel: 318 90 77, persoana de contact
Elena Cercelaru, e-mail: elena.cercelaru@fdc.org.ro.
Anca Ciuca
Preşedinte, Fundaţia pentru Schimbări Democratice

MJ
Transparenţă şi reguli clare în finanţarea vieţii politice - instrumente pentru combaterea corupţiei
în lumea politică

Comunicat de presă
27 octombrie 2005

    Transparenţă şi reguli clare în finanţarea vieţii politice - instrumente pentru combaterea corupţiei în
lumea politică
Ministerul Justiţiei şi Asociaţia Pro Democraţia (APD) iniţiază un proces de consultare cu privire la modul
în care trebuie îmbunătăţite reglementările privitoare la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale.
Pentru aceasta, urmează să fie organizate o serie de mese rotunde în Cluj-Napoca - 28 octombrie, Galaţi
- 4 noiembrie, Craiova - 11 noiembrie, Iaşi - 18 noiembrie, Timişoara - 25 noiembrie, prin intermediul
cărora Ministerul Justiţiei şi APD doresc să asigure un cadru de dezbateri la care să participe senatori şi
deputaţi, liderii filialelor judeţene ale principalelor partide politice, reprezentanţi ai mediului de afaceri,
reprezentanţi ai societăţii civile, experţi, reprezentanţi mass media. Rezultatul aşteptat de la aceste
dezbateri îl constituie o listă de modificări ce ar trebui aduse legislaţiei care reglementează finanţarea
vieţii politice din România, astfel încât relaţiile dintre mediile de afaceri şi clasa politică să fie transparente
şi de natură a nu aduce atingere interesului public

Principalele aspecte supuse dezbaterilor vor fi:

ˇ   clarificarea prevederilor Legii 43/2003 cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale (ex: "discount"-urile practicate de furnizorii de servicii, abuzul de resurse publice în
campania electorală) şi discutarea necesităţii elaborării normelor metodologice;
ˇ   reformarea sistemului subvenţiei publice pentru partidele politice, ţinând cont de respectarea
cerinţelor de transparenţă pentru toate formele de finanţare a unui partid şi de rezultatele obţinute pe
parcursul întregului ciclu electoral;
ˇ   introducerea unor sancţiuni pentru abateri grave de la lege;
ˇ   eficientizarea şi responsabilizarea controlului;
ˇ   creşterea elementelor de transparenţă.

Preocupările privind modificarea legislaţiei care reglementează acest domeniu se înscriu în eforturile pe
care atât autorităţile statului, cât şi societatea civilă, le întreprind pentru a combate fenomenul de corupţie,
modificarea legislaţiei privind finanţarea partidelor politice reprezentând o prioritate a Strategiei Naţionale
Anticorupţie pe perioada 2005 - 2007.
Convinşi fiind de faptul că în ţară există persoane care pot contribui cu sugestii constructive în cadrul
acestui proces, Asociaţia Pro Democraţia a deschis un forum de discuţii cu privire la reforma
reglementărilor privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale pe pagina de internet a
Asociaţiei, la www.apd.ro/map. De asemenea, în cadrul acestui portal vor fi puse la dispoziţia cetăţenilor
informaţii cu privire la stadiul actual al propunerilor de modificare a Legii 43/2003, precum şi o serie de
studii şi analize din domeniului finanţării politice.
Reamintim faptul că Asociaţia Pro Democraţia derulează programul "Banii şi politica" începând cu anul
2000, program prin care urmăreşte combaterea corupţiei politice şi creşterea gradului de transparenţă în
finanţarea vieţii politice.
Pentru detalii suplimentare legate de acest proces, vă rugăm contactaţi Costel Popa - Director adjunct al
                                                         21
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
Asociaţiei Pro Democraţia, la 222 8245, 222 8254, 0788 254211 sau la adresa de e-mail:
costel.popa@apd.ro.
Asociaţia Pro Democraţia
Centrul Naţional de Coordonare
Bd Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion 7, Et. 3
Sector 1, Bucureşti
Tel / Fax : 021 - 222 82 45; 222 82 54
Mobil: 0723.152.493 / 0744.688.163 / 0788.251.048
E-mail: apd@apd.ro
Web: www.apd.ro

MAI
Ministrul Vasile Blaga accentuează necesitatea măsurilor ferme şi concertate împotriva traficului
de fiinţe umane
     În alocuţiunea rostită la deschiderea Seminarului cu tema “Victimele traficului de fiinţe umane în
Balcani”, organizat de Ambasada Franţei la Bucureşti şi O.S.C.E., ministrul Vasile Blaga a accentuat
importanţa implicării active în lupta împotriva traficului de fiinţe umane a tuturor statelor afectate de acest
flagel.
La acest eveniment au participat, de asemenea, ministrul Justiţiei – Monica Macovei, ambasadorul Franţei
la Bucureşti – Herve Bolot şi Reprezentantul special OSCE pentru lupta împotriva traficului de fiinţe
umane – Helga Konrad.
     Ministrul Vasile Blaga a subliniat rolul determinant al Grupului Interministerial de lucru pentru
coordonarea, evaluarea şi monitorizarea activităţilor de prevenire şi combaterea traficului de fiinţe umane,
întrucât acesta elaborează strategiile naţionale în domeniu şi monitorizează activitatea tuturor instituţiilor
guvernamentale care acţionează în acest sens. “În plan legislativ, România a făcut paşi importanţi pe
toate cele trei paliere ale traficului de persoane, respectiv prevenire, combatere şi asistenţă pentru
victimele acestuia”, a declarat ministrul Vasile Blaga, amintind, printre altele, de crearea, la nivelul
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, a Direcţiei de Combatere a Migraţiei Ilegale, unitate
specializată cu structuri teritoriale proprii.
     Ministrul Vasile Blaga a subliniat, totodată, importanţa colaborării la nivel regional dar şi la nivel
european şi internaţional cu diferite organizaţii, colaborare susţinută de o serie de iniţiative de cooperare
cum ar fi Grupul de Lucru pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane din cadrul Centrului Regional
SECI, Proiectul Comun al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Proiectul Comun al
Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei (ICMPD), toate vizând
implementarea unei strategii coerente în lupta împotriva traficului de persoane.
     De asemenea, ministrul Administraţiei şi Internelor a accentuat importanţa parteneriatului bilateral
româno-britanic realizat în cadrul Proiectului Reflex, precum şi a celui româno-francez, materializat în
Grupul Operativ de legătură româno-francez pentru protecţia minorilor aflaţi în dificultate pe teritoriul
Franţei.
Având în vedere faptul că, odată cu aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, România va deveni ţară
de destinaţie pentru migranţii ilegali din zonele instabile ale lumii iar fenomenul traficului de persoane în
zona Balcanilor se va acutiza, „se impune, încă de pe acum, o replică fermă şi coerentă dată celor
implicaţi, precum şi participarea activă a tuturor statelor afectate de acest flagel”, a concluzionat ministrul
Vasile Blaga. (Comunicat de presă MAI)
Proiectul „Pregătirea pe problematica drepturilor omului şi rezolvării conflictelor a poliţiştilor
desemnaţi să lucreze cu minoritatea romă”
    În perioada octombrie 2003 – septembrie 2005, în 34 de judeţe al României s-a desfăşurat
proiectul „Pregătirea pe problematica drepturilor omului şi rezolvării conflictelor a poliţiştilor desemnaţi să
lucreze cu minoritatea romă”, având drept scop ameliorarea situaţiei minorităţii rome prin sprijinirea
implementării Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, aprobată prin H.G. nr.

                                                       22
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
430/2001, finanţarea fiind asigurată de către Secretariatul Fondului de Pace şi Stabilitate din Danemarca
(FRESTA) şi Ministerul Afacerilor Externe din Danemarca.
      Acest proiect a avut ca parteneri, din partea Danemarcei, Centrul Danez de Rezolvare a
Conflictelor şi Institutul Danez pentru Drepturile Omului, iar din partea României, Centrul Regional de
Facilitare şi Negociere de la Iaşi, Romani Criss – Centrul Romilor de Intervenţie Socială şi Studii şi
Ministerul Administraţiei şi Internelor.
 Pentru implementarea proiectului, la data de 16 ianuarie 2004, a fost creat Grupul de supervizare a
proiectului (GSP), prezidat de către chestorul-şef Florin Sandu, secretar de stat în M.A.I.
      Pe parcursul derulării activităţilor, Grupul de supervizare a proiectului s-a întrunit de cinci ori, la
întâlnirea din 29 septembrie a.c. având loc prezentarea raportului de activitate pentru perioada martie
2005 – septembrie 2005. De asemenea, a fost elaborat planul de activităţi pentru octombrie 2005 –
februarie 2006, în contextul continuării programului de referinţă prin noul proiect cu tema „Consolidarea
capacităţii de rezolvare a conflictelor pentru Poliţia Română”, care a beneficiat de o asistenţă
semnificativă din partea Ambasadei Regatului Danemarcei la Bucureşti.
      Obiectivele finalizate cu succes în cadrul proiectului au fost:
    adoptarea şi implementarea unui sistem de ofiţeri de legătură ai M.A.I. cu populaţia romă;
    includerea în programa Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a unor cursuri de rezolvare a
     conflictelor (la disciplinele Investigaţii Criminale, Relaţii cu Publicul, Management Poliţienesc);
    dezvoltarea, în cadrul Academiei de Poliţie, a unor proiecte pentru atragerea tinerilor romi la studii
     superioare cu profil poliţienesc;
    organizarea unor cursuri de instruire a poliţiştilor români pe problematica drepturilor omului,
     relaţiilor etnice, rezolvării conflictelor;
    implementarea, la nivel naţional, a unor planuri de acţiune pentru relaţia cu minorităţile;
    elaborarea unui ghid (broşură) pe problematica de referinţă, pentru poliţiştii care lucrează cu
     minoritatea romă;
    dezvoltarea activităţilor de parteneriat cu liderii romi;
    prezentarea conceptului acestui proiect şi statelor vecine în scopul creării unei reţele între
     reprezentanţii autorităţilor de aplicare a legii şi comunitatea romă, în problematica de referinţă.
 De asemenea, în problematica legată de combaterea discriminării populaţiei rome, au fost iniţiate Planuri
de Acţiune la nivel local elaborate de către inspectoratele judeţene de poliţie şi revizuite de către Romani
Criss şi C.R.F.N. Iaşi şi implementate cu sprijinul comunităţilor locale (primării, prefecturi). Pentru
implicarea societăţii civile, în proces au fost atrase resursele financiare din plan local (comunitatea
oamenilor de afaceri, ONG-uri etc.), avându-se în vedere intenţia de introducere a Planurilor de Acţiune în
strategia judeţeană de sprijinire a populaţiei rome.
     Pentru a prezenta rezultatele proiectului şi a analiza contextul dezvoltării strategiilor de lucru ale
poliţiei cu minorităţile, în special în domeniul drepturilor omului şi a rezolvării conflictelor, în perioada 12-
15 septembrie a.c., a fost organizată Conferinţa „Poliţia şi Minorităţile” la care au participat, pe lângă
partenerii proiectului, reprezentanţi ai ministerelor de interne şi ai organizaţiilor non-guvernamentale din
România, Bulgaria, Danemarca, Ungaria, Republica Moldova, Serbia şi Muntenegru.
     Cu acest prilej, au fost prezentate activităţile desfăşurate la nivelul inspectoratelor judeţene de
poliţie, cum ar fi informarea şi familiarizarea poliţiştilor cu prevederile legale în materie, încheierea unor
parteneriate cu instituţii şi ONG-uri active în domeniul social, punerea în legalitate a persoanelor de etnie
romă care nu deţin acte de identitate, acţiuni de prevenire a delicvenţei juvenile, a traficului şi consumului
de droguri, a abandonului şcolar, dezvoltarea dialogului între toate componentele implicate, dar şi
recomandări pentru îmbunătăţirea unor astfel de proiecte pe viitor:
    evaluarea realistă a resurselor disponibile;
    formarea şi specializarea ofiţerilor de poliţie în managementul proiectelor;
    popularizarea actelor normative în domeniu prin intermediul mass-media şi asigurarea unei cât
     mai bune informări a publicului-ţintă;
    îmbunătăţirea comunicării între instituţiile statului şi partenerii din cadrul societăţii civile, precum şi
     o implicare activă a acestora în activităţile proiectate. (Comunicat de presă MAI)

                                                        23
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
MAI sprijină persoanele interesate să dezvolte proiecte comunitare
Ministerul Administraţiei şi Internelor - ca instituţie coordonatoare pentru România a « Programului
comunitar de acţiune pentru promovarea cetăţeniei europene active 2005 – 2006 » - sprijină pe cei
interesaţi în realizarea unor proiecte viabile care corespund criteriilor de eligibilitate şi se încadrează în
tematica acestui program.
Astfel, prin Direcţia Generală Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale din cadrul M.A.I. (persoane de
contact Cristina Patrascoiu sau Irina Gligor, tel. 021/314.99.64, 303.70.80 int. 10.713, fax 314.74.22, e-
mail cristina.patrascoiu@mai.gov.ro), instituţia noastră oferă informaţii generale privind condiţiile ce trebuie
îndeplinite de proiecte, pentru a participa la selecţie şi a beneficia de aceste fonduri comunitare.
     Pentru anul 2006, în cadrul acestui Program comunitar, Comisia Europeană a lansat patru apeluri
de proiecte, respectiv :
    Sprijin pentru acţiunile de town-twinning (conferinţe, seminarii de instruire şi campanii de
     informare)
    http://europa.eu.int/comm/towntwinning/index_en.html
    Sprijin pentru acţiunile de town-twinning (întâlniri între cetăţeni)
    http://europa.eu.int/comm/towntwinning/index_en.html
    Sprijin pentru participarea sindicatelor trans-sectoriale la dialogul social european
    http://www.europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/trade_en.htm
    Sprijin pentru organizaţiile neguvernamentale şi asociaţiile/federaţiile de interes european.
    http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm
     Fişele de prezentare a apelurilor de proiecte pot fi accesate pe site-ul oficial al Ministerului
Administraţiei şi Internelor www.mai.gov.ro, link « Noutăţi » .

     Primele două apeluri de proiecte, mai sus menţionate, lansate de Comisia Europeană în luna
septembrie 2005, au fost promovate de Ministerul Administraţiei şi Internelor direct către potenţialii
beneficiari (primării, consilii locale, consilii judeţene sau asociaţiile autorităţilor locale, după caz), cel de al
treilea fiind promovat către membri sau afiliaţii din România ai Centrului European al Întreprinderilor cu
Participare de Stat şi al Întreprinderilor de Interes Economic General, Confederaţiei Sindicale Europeane
şi Uniunii Confederaţiilor Europene Industriale şi ale Patronatelor.
Cel de al patrulea apel de proiecte, « Sprijin pentru organizaţiile neguvernamentale şi asociaţiile şi
federaţiile de interes european », a fost lansat la începutul lunii octombrie 2005, cu scopul de a sprijini
proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale şi asociaţiilor / federaţiilor non-profit ce vor derula acţiuni în
următoarele domenii tematice:
Organizaţii neguvernamentale
    cooperarea asupra impactului politicilor UE asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor, cu scopul de a
     ridica conştientizarea şi de a îmbunătăţi înţelegerea şi aplicarea acestor politici în UE;
    promovarea participării active a cetăţenilor noilor state membre;
    încurajarea implementării proiectelor europene care susţin în special pluralismul, toleranţa,
     respectul pentru diversitate, ne-discriminarea şi solidaritatea, în special înspre grupurile
     dezavantajate (cum ar fi persoanele cu handicap, bătrânii, tinerii aflaţi în dificultate), în contextul
     integrării europene;
    încurajarea proiectelor europene care susţin solidaritatea şi dialogul între generaţii, cu implicarea
     activă a tinerilor.
    Asociaţii şi Federaţii de interes european
    promovarea dialogului şi reflectării între cetăţenii europeni cu privire la valorile etice şi spirituale
     ale integrării europene;
    dezvoltarea legăturilor dintre etic şi politic pentru a întări participarea activă şi directă a cetăţenilor
     la societatea civilă;
    explorarea posibilităţii de dezvoltare a unei identităţi europene care respectă şi se bazează pe
     diversitatea istorică şi culturală şi este orientată spre un viitor comun, cu atenţie particulară asupra
     participării active a cetăţenilor noilor state membre UE.

                                                         24
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
    implicarea diverselor grupuri etnice şi/sau religioase din Europa în promovarea înţelegerii
    reciproce, respectului şi toleranţei între aceste grupuri, cu implicarea directă şi activă a cetăţenilor
    la nivel local şi regional;
    promovarea participării active a cetăţenilor noilor state membre.

În cadrul acestui apel vor fi finanţate următoarele tipuri de acţiuni: Conferinţe, seminarii, workshopuri,
activităţi în reţele, schimburi de experienţă şi de bune practici, evenimente şi strategii privind educaţia şi
formarea, precum şi activităţi de diseminare. Evenimentele singulare nu vor fi finanţate.
     Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 30 noiembrie 2005, proiectele
urmând a fi transmise direct la Direcţia Generală Educaţie şi Cultură din cadrul Comisiei Europene.
Cererile pot fi depuse într-una din cele două modalităţi:
prin scrisoare recomandată la următoarea adresă, data relevantă fiind data depunerii la poştă, evidenţiată
de ştampilă; sau chitanţa livrării eliberată de către Poştă,
              European Commission
              Education and Culture Directorate - General
              „Civil Society : Partnerships and Visits”
              Rue de la Loi, 200 (office VM2 – 4/57)
              B – 1049 Brussels
              Belgium
Depunere personală sau prin curier. Din motive de securitate, cererile înmânate personal pot fi depuse
doar la poşta centrală a Comisiei Europene (Rue de Geneve 1, B – 1140 Evere, Belgia) cu indicaţia pe
plic: DG Education and Culture, „Civil Society : Partnerships and Visits, VM – 2 4/57. În cazul livrării prin
curier, data depunerii este data chitanţei serviciului de curierat.
     Cererile trimise prin fax sau e-mail nu vor fi luate în considerare. (Comunicat de presă MAI)
Seminar internaţional privind cooperarea transfrontalieră
      Returnarea voluntară a solicitanţilor de azil şi acordurile de repatriere între ţările participante la
Procesul de Cooperare Transfrontalieră vor constitui principalele subiecte ce vor fi abordate în cadrul unui
seminar internaţional găzduit de Kiev (Ucraina), în 28 şi 29 noiembrie, la care va fi prezentă şi o delegaţie
română, informează Biroul de presă al MAI.
În cadrul manifestării va fi prezentată, de asemenea, Directiva Parlamentului European şi a Comisiei
Europene cu privire la standardele minime referitoare la returnare/expulzare şi la Cartea verde, în vederea
realizării unei strategii comunitare de returnare a rezidenţilor ilegali.
Delegaţia oficială este formată din chestorul de poliţie Vasile Drăgoi, directorul Oficiului Naţional pentru
Refugiaţi, comisarul-şef Niculae Dinu, directorul general al Autorităţii pentru Străini, şi Nicolae Cârcu,
preşedintele Consiliului Naţional Român pentru Refugiaţi. (Rompres, 25 noiembrie 2005)

MCTI
MCTI şi asociaţiile din domeniul TIC discută pe tema impozitului 0 pentru programatori
     Marţi, 27 septembrie 2005, la sediul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a fost
organizată o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor din domeniul IT/C pentru a discuta diversele probleme
aflate pe agenda de lucru la capitolul priorităţi.
     La întâlnire au participat reprezentanţi ai Asociaţiei Române pentru Industria Electronică şi
Software (ARIES), ai Asociaţiei Naţionale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) şi ai Asociaţiei pentru
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii din România (ATIC) şi oficiali din cadrul MCTI. Întâlnirea a fost
coordonată de Ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei Zsolt Nagy.
     Primul subiect dezbătut a fost posibilitatea eliminării din 2006 a impozitului 0 pe venituri pentru
programatori, în cazul în care Ministerul Finanţelor Publice va propune o astfel de măsură. Cei prezenţi şi-
au exprimat părerea asupra acestei intenţii şi împreună cu reprezentanţii MCTI au decis să susţină
menţinerea impozitului 0, acesta fiind un avantaj necesar asigurării competitivităţii firmelor din domeniul
IT, mai ales în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană şi a trecerii la standardele pieţei
unice. Participanţii au hotărât să aibă un dialog permanent şi să continue schimbul de informaţii
                                                      25
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
actualizate pe această temă, astfel încât un mesaj comun către clasa politică să poată fi adoptat.
Argumentele care vor sta la baza acestui mesaj trebuie să fie bine construite, plecând de la date exacte
referitoare la numărul de persoane care beneficiază de impozit 0, volumul investiţiilor în piaţa de software,
migraţia forţei de muncă şi valoarea exporturilor de soft.
     Un alt subiect important a fost organizarea unui IT Business Forum la Bucureşti, în perioada 19 -
20 octombrie 2005, cu participarea miniştrilor de resort din România şi Ungaria şi a firmelor şi asociaţiilor
interesate din cele două ţări.
     Astfel de întâlniri vor continua să fie organizate, ele fiind necesare şi foarte importante, datorită
faptului că industria de IT/C din România este în curs de dezvoltare şi necesită tot sprijinul ce i se poate
oferi. Cooperarea dintre reprezentanţii ministerului şi cei ai industriei este cea mai eficientă metodă de
promovare a domeniului IT/C drept prioritate a programului de guvernare. (Comunicat de presă MCTI)
Proiect de lege privind infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii electronice
     Prezent la reuniunea organizată de Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor din
România (ANISP) pentru a dezbate problemele privind accesul la elementele de infrastructură asociată şi
identificarea unor soluţii, Ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Zsolt Nagy, a anunţat că MCTI
va iniţia un proiect de lege privind infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii electronice.
     La întâlnirea care s-a desfăşurat miercuri 28 septembrie 2005 la sediul ANISP au participat oficiali
ai Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Comunicaţii, reprezentanţi ai ANISP şi domnul Varujan Pambuccian, Preşedinte al Comisiei Parlamentare
pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor din România.
     Astfel, celor prezenţi le-a fost adus la cunoştinţă faptul că MCTI şi ANRC lucrează în prezent la un
proiect de lege prin care se vor stabili condiţiile în care se realizează accesul pe proprietăţi de către
furnizorii de reţele de comunicaţii electronice şi utilizarea partajată (de către mai mulţi furnizori) a
infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţii electronice. Proiectul, aflat în faza de elaborare, va fi supus
consultării publice în cel mai scurt timp.
     Reprezentanţii industriei comunicaţiilor electronice au primit cu entuziasm această veste, proiectul
de lege iniţiat de MCTI venind să răspundă unor nevoi specifice ale companiilor din domeniu, în contextul
evoluţiei pieţei şi a trecerii la standardele Uniunii Europene.
(Comunicat de presă MCTI)
70 de milioane de dolari pentru "Economia bazata pe cunoaştere"
     Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi
Ministerul Finanţelor Publice, a finalizat negocierile cu Banca Mondială în scopul contractării unui
împrumut în valoare de 69,4 milioane de USD (60 milioane USD Banca Mondiala şi 9,4 contribuţia
Guvernului României) necesar implementării Proiectului "Economia bazată pe Cunoaştere".
     "Banca Mondială va finanţa pentru prima dată un proiect de acest gen, multisectorial, care
reuneşte, sub coordonarea MCTI, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Administraţiei şi Internelor,
Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. Dacă
proiectul va avea succesul preconizat, modelul său va fi preluat şi implementat de către Banca Mondială
şi în alte zone ale lumii.", a declarat Zsolt Nagy, Ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în
cadrul conferinţei de presă desfăşurate astăzi la sediul MCTI.
     Procesul de negociere, desfăşurat în perioada 24 septembrie - 2 octombrie în Statele Unite ale
Americii, a survenit în urma implementării cu succes a Proiectului-pilot, aprobat prin Legea 367/2004
privind alocarea unui avans pentru pregătirea proiectului, în valoare de 2,5 milioane USD, pentru
dezvoltarea a unor Reţele-pilot Electronice ale Comunităţilor Locale în localităţi dezavantajate din punct
de vedere al accesului la cunoaştere, acoperind toate tipologiile reprezentative din mediul rural/mic urban
(sub 30.000 de locuitori) rezultate în urma studiilor sociologice realizate în cadrul proiectului-pilot.
Procesul de dezvoltare al primelor 9 reţele integrate în aceste localităţi se va finaliza până la mijlocul lunii
decembrie, conform contractelor aflate deja în derulare.
     Obiectivul principal al proiectului constă în asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie în format
digital, stimularea competitivităţii mediului de afaceri şi reducerea discrepanţelor de educaţie IT&C la

                                                       26
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                 OBSERVATOR
                                             nr. 19/Decembrie 2005
nivelul întregii populaţii prin intermediul a cel puţin 200 de Reţele Electronice ale Comunităţilor Locale
(RECL).
     Proiectul "Economia bazată pe cunoaştere" va contribui la extinderea accesului la tehnologiile
moderne informaţionale şi de comunicaţii şi la îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului
pentru cetăţenii comunităţilor selectate, dezvoltarea şi promovarea serviciilor de e-government,
modernizarea procesului educaţional şi de instruire din mediul rural şi al oraşelor mici (sub 30,000 de
locuitori) precum şi la promovarea comerţului electronic şi adoptarea soluţiilor inovative în mediul de
afaceri local. De asemenea, proiectul înglobează o componentă culturală prin conectarea bibliotecilor din
mediul rural /micul urban la reţeaua naţională culturală digitală. Aceste reţele virtuale vor conecta
principalele instituţii cu caracter social, economic şi educaţional din comunităţile locale: şcoala, primăria,
biblioteca şi crearea unui Punct de Acces Public la Informaţie (PAPI) la reţelele informaţionale şi
tranzacţionale naţionale şi mondiale. Grupul ţintă al acestui proiect îl reprezintă comunităţile
dezavantajate din punct de vedere al accesului la cunoaştere.
     Extinderea învăţării asistate de calculator şi a utilizării resurselor electronice ca alternativă la
metodele tradiţionale pedagogice constituie un argument pentru abordarea educaţiei ca forţă principală a
schimbării în aceste comunităţi, prin mijloace inovative.
     Proiectul are implicaţii deosebite privind dezvoltarea mediului rural/mic urban răspunzând
cerinţelor strategiei naţionale în domeniul informatizării şi comunicaţiilor precum şi recomandărilor Uniunii
Europene privind implementarea obiectivelor societăţii informaţionale în România. (comunicat de presă –
MCTI)

A.S.G
28 septembrie - Ziua internaţională a dreptului de a şti
     Pe 28 septembrie se sărbătoreşte „Ziua internaţională a dreptului de a şti”, zi stabilită în anul 2002
cu ocazia unei reuniuni a principalelor organizaţii neguvernamentale preocupate de accesul la informaţiile
publice, reunite în cadrul Freedom of Information Advocates Network.
În ultimii ani, peste 50 de state din întreaga lume au adoptat reglementări privind accesul propriilor
cetăţeni la informaţie, marcând în acest fel instituţionalizarea transparenţei prin obligaţia guvernanţilor de
a da socoteală plătitorilor de taxe şi impozite.
România a adoptat Legea accesului la informaţiile de interes public în anul 2001 şi a publicat anual
rapoarte privind modul de implementare a acesteia şi de respectare a dreptului de acces la informaţiile de
interes public, prevăzut în art. 31 din Constituţia României. În data de 12 octombrie 2001, Parlamentul a
adoptat Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, consacrând legislativ un
foarte bun exerciţiu de colaborare şi transparenţă între administraţie, clasa politică şi organizaţiile
neguvernamentale.
     Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, instituţie responsabilă cu monitorizarea aplicării de
către autorităţile şi instituţiile publice a dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, elaborează anual un raport asupra respectării prevederilor acestei legi la nivelul
administraţiei publice româneşti. Potrivit datelor culese în cei trei ani de la adoptarea legii, se poate
aprecia că interesul publicului faţă de funcţionarea instituţiilor publice este în continuă creştere, fapt
demonstrat de sporirea, an de an, a numărului solicitărilor de informaţii de interes public.
     Astfel, în anul 2004, numărul de solicitări de informaţii de interes public a ajuns la 815528 din
care 803139 (98,7%) au fost rezolvate favorabil iar 12389 (1.52%) au fost respinse. Datele privind
solicitările de informaţii de interes public, primite în anul 2004, arată o creştere semnificativă a acestora
(cu 23% faţă de 2003), păstrându-se tendinţa pozitivă de rezolvare în favoarea cetăţeanului (98,4% din
total în 2004). Din totalul solicitărilor respinse 12389 (1,52% din totalul cererilor) au fost depuse 6154
(49,6%) reclamaţii administrative, din care 5643 (91,7%) au fost rezolvate în favoarea reclamantului, 328
(5,33%) respinse, iar 183 ( 2,97%) în curs de soluţionare.
A existat un număr de 952 de plângeri în instanţă (7,7% din totalul solicitărilor respinse), din care 439
(46,1%) au fost rezolvate favorabil, 271 ( 28,5%) respinse şi 242 (25,4%) în curs de soluţionare.
Raportul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale privind respectarea dreptului de acces la informaţii în
anul 2004 indică faptul că există încă o opacitate instituţională reziduală şi suficient pasivism civic care să
                                                          27
                DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                        http://ro-gateway.ro
                                Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
oblige administraţia şi societatea civilă la continuarea eforturilor de promovare a „dreptului de a şti” în
rândul cetăţenilor şi la o consolidare a pregătirii funcţionarilor publici responsabili de aplicarea Legii
accesului la informaţii.
     Raportul privind respectarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este disponibil pe
site-ul ASG: www.publicinfo.ro. (Comunicat de presă ASG)

MS
Întâlnire între reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi cei ai Asociaţiei Furnizorilor de Produse
Medicale
      Dl. Eugen NICOLAESCU, ministrul Sănătăţii, s-a întâlnit astăzi, 26 septembrie a.c., cu membrii
conducerii Asociaţiei Furnizorilor de Produse Medicale.
      Au fost puse în discuţie datoriile spitalelor către furnizorii de produse medicale, disciplinarea
sistemului şi modalitatea de efectuare a achiziţiilor publice.
      Ministrul Sănătăţii a fost de acord cu clarificarea legislaţiei prezente în ceea ce priveşte
termenele de plată din contracte. În acest sens, se va emite un act normativ de modificare a Ordinului
538/2005, prin care să se stabilească în mod clar plata facturilor la termen de 60 de zile pentru produsele
medicale altele decât medicamentele.
      De asemenea, partenerii de dialog au convenit găsirea unor soluţii de plată a arieratelor atât a
celor pentru care există acoperire bugetară, cât şi a celorlalte din afara contractelor. În perioada imediat
următoare, vor mai exista întâlniri pentru a fi puse la punct modalităţile de plată, precum şi modalităţile de
realizare a achiziţiilor publice. (comunicat de presă MS)
Eugen Nicolaescu, împreună cu reprezentanţii Consiliului de Afaceri pentru Consens Internaţional,
au lansat proiectul „CARTA ALBA privind politicile în sistemul de sănătate publică, pe termen
mediu şi lung”.
Acest proiect este iniţiat de către Consiliul de Afaceri pentru Consens Internaţional, în colaborare cu
reprezentanţii industriei farmaceutice şi cei ai sistemului de sănătate. Documentul are ca obiectiv
fundamental realizarea consensului instituţional în scopul găsirii unor soluţii reale pentru reformarea
sistemului sanitar, în vederea îmbunătăţirii asistenţei medicale şi creşterii gradului de satisfacţie a
populaţiei în raport cu serviciile medicale primite.
Evenimentul s-a desfăşurat la Athenee Palace Hilton Bucureşti, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului
Sănătăţii, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului
Economiei şi Comerţului şi cei ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, alături de reprezentanţii
Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), dar şi ai altor asociaţii de
profil din România.
Cu acest prilej, ministrul Sănătăţii a reamintit principalele direcţii de acţiune promovate de MS pentru
reformarea sistemului de sănătate:
    crearea unui cadru legislativ coerent, unitar, fără ambiguităţi;
    restructurarea instituţiilor sanitare şi creşterea responsabilităţii celor care le conduc;
    creşterea fondurilor alocate sistemului sanitar;
    creşterea accesibilităţii la serviciile de sănătate şi eliminarea discriminărilor de orice tip;
    oferirea unor alternative cetăţenilor care doresc un plus de calitate în acordarea serviciilor
     medicale;
    stimularea şi motivarea adecvată a personalului medical, în scopul eliminării practicilor nelegale
     din sistemul sanitar.
“ Sper ca acest proiect să marcheze, prin repere evidente, procesul complex şi dificil de transformare a
sistemului de sănătate într-un sistem modern şi eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din statele
Uniunii Europene. Acordăm o importanţă deosebită dezvoltării unor bune relaţii de colaborare cu toţi
producătorii de medicamente, în mod special cu ARPIM, asociaţie care contribuie la găsirea soluţiilor
pentru îmbunătăţirea sistemului sanitar din România. O dovadă în acest sens o reprezintă realizarea
Codului ARPIM de Practică a Promovării Medicamentelor.” a declarat ministrul Sănătăţii, dl. Eugen
NICOLAESCU. (Comunicat de presă MS)
                                                        28
               DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
               E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                       http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
MAPDR
Licitaţia pentru Fondul de vânătoare de la Balc a fost câştigată de Asociaţia Wild Boar
În data de 29 septembrie 2005 s-a desfăşurat la sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale licitaţia pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondului de vânătoare nr. 12 (Balc) din judeţul
Bihor.
S-au prezentat următorii licitatori: AV Wild Boar şi AJVPS Bihor. Câştigătorul licitaţiei a fost AV Wild Boar,
pentru suma de 895 milioane de lei vechi. În termen de 5 zile se pot face contestaţii, după care se va face
validarea rezultatului licitaţiei.
După validarea rezultatului, se va încheia un contract pe 10 ani de zile între Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic şi Vânătoare Oradea şi asociaţia câştigătoare. În baza acestui contract, asociaţia va plăti
anual suma de 895 milioane lei vechi. Jumătate din această sumă va intra în bugetul statului, iar jumătate
va fi dată proprietarilor de terenuri agricole şi forestiere din perimetrul fondului de vânătoare, proporţional
cu suprafaţa deţinută. Asociaţia câştigătoare va trebui să respecte cotele de vânătoare stabilite anual de
către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (comunicat de presă -MAPDR)

ANIMMC
Bugetul alocat de ANIMMC programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
a fost epuizat
Agenţia Naţională pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a derulat Programul naţional pentru
susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului a cărui Procedură de implementare a fost aprobată prin Ordinul
Preşedintelui ANIMMC nr. 49/17.03.2005, publicat în M. Of. al României nr. 284/05.04.2005 şi completat
prin Ordinul nr. 143/02.08.2005 al Preşedintelui ANIMMC, publicat în M.Of. nr. 746 din 17.08.2005.
Prin implementarea acestui program s-a urmărit stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii
din România, întărirea clasei de mici meşteşugari, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat
prin intermediul asociaţiilor sau altor organizaţii, în special în localităţile rurale dar şi în cele urbane,
relansarea serviciilor şi a produselor obţinute de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv
obiecte de artă populară şi artizanat, precum şi promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele
naţionale şi internaţionale.
În data de 30 septembrie a.c., bugetul alocat Programului de 5 miliarde de lei a fost epuizat. Până la data
menţionată, au fost depuse un număr de 60 de solicitări, fiind eliberate 39 de Notificări privind acordul de
principiu pentru finanţare. Potrivit termenelor prevăzute în procedura de implementare a Programului,
urmează să fie depuse dosarele pentru eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile oferită beneficiarilor
selectaţi. Pentru fiecare solicitant sumele ce vor fi acordate reprezintă echivalentul a 65% din valoarea
cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fără să depăşească plafoanele maxime în limita sumelor
prevăzute pentru fiecare activitate eligibilă şi pe total program.
Solicitanţii care nu au primit până la data menţionată notificările privind acordul de principiu pentru
finanţare sunt înscrişi în ordinea înregistrării dosarelor pe lista de aşteptare. (comunicat de presă –
ANIMMC)
ANIMMC susţine femeile în afaceri
    Prima etapa a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumită „ Zilele
femeilor antreprenor ” s-a finalizat.
Obiectivul Programului este acela de a promova cultura antreprenorială în rândul femeilor manager din
sectorul IMM printr-un sistem informativ care să faciliteze mobilitatea lor pe piaţa forţei de muncă,
dezvoltându-le aptitudinile şi deprinderile antreprenoriale.
    Această primă parte a programului s-a derulat, pe parcursul lunii septembrie 2005, în cadrul
Reţelei Centrelor EURO Info din Constanţa, Iaşi, Braşov, Râmnicu-Vâlcea, Timişoara, Baia Mare şi Galaţi.
Mediul de afaceri a avut o reprezentare considerabilă, participând aproximativ 390 de femei antreprenor,
precum şi potenţiale întreprinzătoare. Tematicile prezentate au suscitat un viu interes.
Bugetul alocat Programului, pentru anul 2005 este de 700.000 RON
                                                       29
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                              OBSERVATOR
                                         nr. 19/Decembrie 2005
    Beneficiarii eligibili sunt femeile care au cetăţenie romană şi care îndeplinesc la data depunerii
formularelor de înscriere, următoarele criterii de eligibilitate: au vârsta peste 18 ani, sunt absolvente a
minim 8 clase, s-au înscris în program pe baza Formularului de înscriere ce va fi disponibil pe site-ul
Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, www.animmc.ro.
Etapa a doua a Programului constă în organizarea şi desfăşurarea efectivă a cursurilor de pregătire
antreprenorială pe durata a 4 zile în 4 judeţe: Constanţa, Neamţ, Braşov, Bihor şi în municipiul Bucureşti,
Judeţul Bihor. Numărul de locuri disponibile pentru fiecare locaţie este 25 iar termenul limită de înscriere
este 17 octombrie 2005. Înscrierea se face prin poştă, sau prin depunere actelor necesare
programului. Mai multe detalii la: http://www.animmc.ro/programe/antreprenori_femei/(Comunicat de presă
ANIMMC)

MAE
Ziua naţională de comemorare a holocaustului în România
     Duminică, 9 octombrie este comemorată, în plan naţional, Ziua Holocaustului, dată care
marchează începutul deportărilor populaţiei evreieşti în Transnistria în 1942.
Această acţiune are o importanţă deosebită, mai ales datorită puternicului său caracter simbolic.
Marcarea în România, a Zilei Holocaustului reprezintă expresia preocupării autorităţilor române de
menţinere a memoriei Holocaustului, angajamentul politic ferm de a conferi un nou accent demersurilor de
clarificare a unor episoade întunecate ale trecutului, de reconciliere istorică şi de cinstire a memoriei
martirilor evrei din timpul celui de-al doilea război mondial.
Manifestările de comemorare a Zilei Holocaustului din acest an sunt focalizate asupra dimensiunilor
culturale şi educaţionale. Principalele momente vor fi reprezentate de inaugurarea Institutului Naţional
pentru Studierea Holocaustului în România din Bucureşti şi a Centrului de Studii Ebraice de la Iaşi,
precum şi de lansarea manualului pentru cursul opţional despre Holocaust intitulat “Istoria evreilor –
Holocaustul”.
     Ceremoniile dedicate comemorării Zilei Holocaustului vor beneficia de prezenţa, în România, a
mai multor personalităţi marcante ale mediilor academice, politice şi culturale din străinătate, printre care
Avner Shalev, directorul Memorialului Yad Vashem din Ierusalim, Jacques Fredj, directorul Memorialului
Holocaustului din Paris, Daniel Mariaschin, vicepreşedintele B’nai B’rith International, Paul Shapiro şi
Radu Ioanid de la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, Guy Broc, reprezentant al
Ministerului francez al Afacerilor Externe.
     Alt moment semnificativ al programului de manifestări dedicate comemorării Zilei Holocaustului îl
reprezintă depunerea de către ministrul afacerilor externe, Mihai-Răzvan Ungureanu a unei coroane de
flori la Monumentul Holocaustului din Iaşi. Tot la Iaşi, şeful diplomaţiei române va participa, alături de
invitaţii din străinătate, la ceremonia inaugurării Centrului de Studii Ebraice din cadrul Universităţii
Alexandru Ioan Cuza şi va prezida o masă rotundă cu tema „Holocaustul din România: memorie, istorie,
receptare” . (Comunicat de presă MAE)
Ministerul Afacerilor Externe organizează ediţia a XV-a a Cursurilor Internaţionale „Nicolae
Titulescu”
Ministerul Afacerilor Externe organizează, la Poiana Braşov, în perioada 29 octombrie – 6 noiembrie
2005, cea de-a XV- a ediţie a Cursurilor Internaţionale „Nicolae Titulescu”. În mod tradiţional, aceste
cursuri se adresează tinerilor diplomaţi, români şi străini. Prin intermediul acestor cursuri M.A.E. îşi
propune să perpetueze memoria marelui diplomat român Nicolae Titulescu. De asemenea, acestea
contribuie, într-o manieră substanţială, la formarea tinerilor diplomaţi din ţară şi din străinătate, prin
prelegerile şi dezbaterile pe marginea temelor de actualitate ale scenei politico-diplomatice internaţionale,
la care se adaugă şi dezbaterea unor subiecte relevante din domeniul istoriei, diplomaţiei şi culturii
române. Tema ediţiei din acest an este: „The Black Sea: From a Common Heritage towards a Common
Future. Generating Change, Forging Engagement and Promoting Values”.
Sâmbătă, 29 octombrie 2005, la ora 11,30, înaintea deschiderii oficiale propriu-zise a cursurilor, va fi
oficiat un Te Deum în memoria marelui dispărut, la Biserica Sfântul Nicolae din Braşov, unde se află
mormântul lui Nicolae Titulescu, urmat de o ceremonie de depuneri de coroane. La aceste momente vor
                                                      30
             DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                   Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
             E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                     http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
lua parte reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai
Ministerului Culturii şi Cultelor, ai Prefecturii şi Consiliului judeţean Braşov, Primăriei municipiului Braşov,
membri ai corpului diplomatic străin acreditat la Bucureşti, reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi
personalităţi din viaţa politică şi academică etc.
Deschiderea oficială a celei de-a XV-a ediţii a Cursurilor Internaţionale „Nicolae Titulescu” va fi susţinută
de către secretarul de stat în MAE, Anton Niculescu.
La ediţia din acest an a Cursurilor Internaţionale „Nicolae Titulescu” vor participa diplomaţi din
Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Moldova, Rusia, Slovacia,
Turcia, Ungaria, cât şi diplomaţi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României. (Comunicat de
presa MAE)

MAN
Seminar privind percepţia NATO în Europa de Sud-Est
Mesajul ministrului apărării naţionale, Teodor Atanasiu, adresat participanţilor la cea de-a doua ediţie a
seminarului internaţional “Opinia publică şi diplomaţia publică: NATO în sud-estul Europei”, va fi prezentat
joi, 3 noiembrie, ora 9.00, de directorul general al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi
Politica de Apărare, Claudiu Degeratu.
Seminarul este organizat de Casa NATO – Consiliul Euro-Atlantic România şi va avea loc la Hotelul
Athenee Palace Hilton. La deschiderea activităţii va fi prezent şi asistentul secretarului general al NATO
pentru diplomaţie publică, Jean Fournet.
Pe parcursul seminarului vor fi evidenţiate provocările la adresa politicii NATO în sud-estul Europei,
oportunităţile oferite sectorului apărării în regiune, strategiile şi instrumentele diplomaţiei publice
consacrate îmbunătăţirii percepţiilor despre Alianţă în plan zonal. (Comunicat de presă MAN)

MMGA
Sulfina Barbu, s-a întâlnit, la sediul MMGA, cu reprezentanţi a şase organizaţii nonguvernamentale
ce activează în domeniul protecţiei mediului
Astăzi, 18 noiembrie, Ministrul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Sulfina Barbu, s-a întâlnit, la sediul MMGA,
cu reprezentanţi a şase organizaţii nonguvernamentale ce activează în domeniul protecţiei mediului,
semnatare ale scrisorii “Reacţii ale societăţii civile la Raportul de Ţară 2005”, adresate ministerului.
La întâlnirea cu Fundaţia Terra Mileniul III, Asociaţia Alburnus Maior, Asociaţia Alma-Ro, Asociaţia
Kogayon, Asociaţia Valea Soarelui, Fundaţia Strawberrynet şi Acţiunea Civică Directa au participat şi
directori din cadrul MMGA.
În scrisoarea trimisă către minister, ca analiză a raportului de ţară, ONG-urile au identificat probleme la
capitolele energie, deşeuri, apă, protecţia naturii, poluare industrială, organisme modificate genetic,
abordând în acelaşi timp şi problematica exploatării din zona Roşia Montana.
ONG-urile şi-au manifestat dorinţa de a colabora cu MMGA în realizarea unor proiecte comune, fiind
subliniata necesitatea unui lobby mai puternic pe partea de eficienta energetica, promovării energiilor
regenerabile, precum şi a organizării în comun de campanii de informare asupra problemelor de mediu.
Ministerul a oferit semnatarilor scrisorii răspunsuri şi clarificări asupra problemelor ridicate de ONG-uri.
Sulfina Barbu, Ministrul Mediului şi Gospodăririi Apelor, a subliniat faptul ca ministerul priveşte societatea
civilă ca pe un partener important în proiectele de conştientizare a problemelor existente în domeniul
protecţiei mediului, considerând că toate campaniile trebuie să fie axate pe o strategie coerenta,
ministerul fiind deschis la toate observaţiile venite din partea societăţii civile. Cel mai greu este de
schimbat mentalitatea oamenilor. Cu toţii contribuim, voit sau din neglijenţă, la deteriorarea mediului, dar
fiecare cetăţean trebuie să fie conştient de necesitatea schimbării atitudinii faţă de natură.
Referitor la exploatarea de la Roşia Montana, subiect sensibil din punctul de vedere al ONG-urilor,
Ministerul a reafirmat că, până la această dată nu-şi poate preciza o poziţie deoarece nu i s-a înaintat nici
studiul de evaluare a impactului nici raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Conform
legislaţiei în vigoare, atât proiectul cât şi raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului vor fi
supuse dezbaterii publice, asigurându-se, în acest fel, dreptul publicului de a-şi exprima opiniile cu privire
                                                       31
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
la proiectul respectiv şi la impactul potenţial pe care acesta îl are asupra mediului. (Comunicat de presa
MMGA)
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor a lansat campania de conştientizare “Deşeurile ne
privesc pe toţi
Astăzi, 18 noiembrie 2005, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor a lansat campania de conştientizare
“Deşeurile ne privesc pe toţi”, eveniment organizat în colaborare cu Universitatea Ecologică.
     Este primul moment al unui program complex, ce se va desfăşura pe parcursul anului 2006 şi în
care vor fi cuprinse toate aspectele Capitolului 22 - Protecţia Mediului, astfel încât aderarea la Uniunea
Europeana să consemneze îndeplinirea obligaţiilor de mediu pe care le are România iar pe harta ei să nu
mai existe nici un steguleţ roşu sau galben.
Interesul pe care îl au organismele şi organizaţiile responsabile în domeniul managementului deşeurilor,
dar şi cetăţenii, este demonstrat prin participarea foarte numeroasa şi diversa, din toata tara, la acest prim
moment de campanie.
Lansarea a avut loc în prezenta Ministrului Mediului şi Gospodaririi Apelor - Sulfina BARBU, a Ministrului
Integrarii Europene - Anca BOAGIU, a Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Administratiei şi
Internelor - Mircea TOADER, a rectorului Universitatii Ecologice - Mircea DUTU, alaturi de reprezentanti ai
Ministerului Educatiei şi Cercetarii şi ai Ministerului Sanatatii. La eveniment au mai participat reprezentanti
ai Garzii Nationale de Mediu, ai Administratiei Nationale « Apele Romane », ai Administratiei Fondului
pentru Mediu, ai Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Federatiei Asociatiilor de Proprietari din
Romania, ai Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor, agentiilor locale de protectia mediului dar
şi reprezentanti ai primariilor, ONG-urilor ce activeaza în domeniul protectiei mediului (Fundatia Ecologica
« Floare de Colt », Asociatia Mesagerii Sanatatii, Mare Nostrum). Lansarea campaniei a reunit şi agenti
economici ce activeaza în domeniul colectarii şi gestionarii deseurilor precum : Eco Rom Ambalaje, Eco
Anvelope, GREENTECH, Asiciatia Producatorilor şi distribuitorilor de echipamente de Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor şi CIROM.
Sulfina BARBU, Ministrul Mediului şi Gospodăririi Apelor, a subliniat rolul pe care îl are fiecare cetăţean,
alături de consiliile locale, pentru colectarea selectiva, stocarea, transportul şi tratarea deşeurilor, astfel
încât suma de 29,3 miliarde Euro, alocata pentru mediu, pana la sfârşitul anului 2018 (ultimul an acordat
perioadei de tranziţie pentru implementarea cerinţelor acqus-ului de mediu), să se regăsească palpabil în
imaginea sănătoasă şi curată a mediului în care trăim.
Sub sloganul « Deşeurile ne privesc pe toţi ! » campania îşi propune realizarea unui parteneriat public-
privat, în vederea sensibilizării populaţiei faţă de problematica gestionarii corecte şi durabile a deşeurilor,
dorind să conducă la o schimbare de mentalitate, atitudine şi comportament, atât în rândul autorităţilor
locale cât şi în rândul societăţii civile.
Au lansate, cu acest prilej, pliante şi şapte noi tipuri de broşuri explicative pentru procesul de gestionare al
deşeurilor, corespunzător fiecărei etape: colectare transport, reciclare, tratarea mecanică, termică,
biologică, mecanico-biologică şi depozitarea deşeurilor. (Comunicat de presa MMGA)


AGENDA LOCALĂ

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj
Ideea

     Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare şi Centrul Naţional de
Voluntariat Pro Vobis desfăşoară în perioada octombrie-noiembrie 2005 o campanie locală de mobilizare
de resurse pentru a rezolva câteva din problemele comunităţii clujene. Intenţiile noastre pe plan local
vizează găsirea de mecanisme şi soluţii pe termen lung la unele din problemele Clujului, punând în mod
eficient la un loc resurse ale sectorului profit cu cele ale organizaţiilor neguvernamentale şi
guvernamentale.


                                                       32
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Prin această campanie dorim să investigăm modul în care firmele pot să „adopte” pe termen lung cauze
importante ale comunităţii şi cum ar putea, chiar şi cu o contribuţie mai mică, dar constantă să schimbe
viaţa unor oameni. Pentru că până la urmă aceasta este esenţa responsabilităţii sociale a unei firme: în a
privi implicarea ei în comunitate ca o investiţie, aşa cum ştie să facă şi în privinţa obiectivelor sale de
bază, economice.

Proiectele

Pentru a face mai uşoară legătura firmelor cu cauze din comunitate, au fost selectate 6 proiecte ale unor
organizaţii non-profit din Cluj-Napoca, pe baza unor criterii care au urmărit alegerea unor organizaţii de
încredere, care pot oferi transparenţă asupra modului în care gestionează resursele primite şi care
lucrează în mod profesionist cu beneficiarii lor.

Selecţia s-a realizat dintr-un număr de 13 proiecte, de către un juriu format din persoane din mediul de
afaceri, mass-media şi administraţie locală. Aceste proiecte sunt:

     Ai carte, ai parte! Un proiect al Catedrei de Ştiinţe ale Educaţiei în parteneriat cu Fundaţia
      Română pentru Copil, Comunitate şi Familie prin care 20 de copii, provenind din familii
      nevoiaşe parcurg un program de meditaţii pentru citit şi scris pentru a recupera decalajul şcolar
     Tineri în tranziţie. Un proiect al World Vision, Biroul Cluj în parteneriat cu Direcţia Generală
      Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru tineri care părăsesc Centrele de
      Plasament pentru a-i ajuta să se integreze în societate.
     Lumea care nu se vede. Un proiect dezvoltat în parteneriat de Fundaţia Română pentru Copil,
      Comunitate şi Familie şi Liceul pentru Deficienţi de Vedere pentru a oferi elevilor din liceu
      şansa de a se bucura de activităţi de petrecere a timpului liber în afara internatului şi de a
      socializa cu alţi tineri fără deficienţe de vedere.
     La Mulţi Ani! Un proiect al Fundaţiei Române pentru Copil, Comunitate şi Familie pentru copii ale
      căror familii nu au posibilitatea de a le organiza şi sărbători zilele de naştere.

Omul de zăpadă digital. Un proiect susţinut de Fundaţia Altart pentru organizarea unui concurs de creaţie
şi a unei expoziţii în Cluj, în preajma sărbătorilor de iarnă.

     Drumul acasă... Un proiect al Fundaţiei Artemis prin care li se oferă un adăpost temporar femeilor
      şi copiilor care au fost expuşi violenţei în familie şi care sunt sprijiniţi să înceapă o viaţă nouă.

Implicarea

Fiecare dintre aceste proiecte, oferă posibilitatea celor care doresc să le susţină, să se implice în mai
multe modalităţi: financiar, material sau uman, pe termen scurt sau pe termen lung. Spre exemplu, pentru
proiectul Tineri în Tranziţie, firmele pot oferi lunar o sumă de bani pentru organizarea sesiunilor de
pregătire, pot oferi materiale şi produse pentru atelierele de creaţie sau pot oferi stagii de practică pentru
tinerii care doresc să se specializeze într-un anumit domeniu.

Astfel se crează o legătura mai profundă şi puternică între firmă şi beneficiarii acestor proiecte, prin care
fiecare poate avea de câştigat iar rezultatele pot fi urmărite şi promovate împreună.

La nici două săptămâni de la lansarea campaniei, Club Lions Genesis, prin membri săi, s-a oferit deja să
susţină trei dintre aceste proiecte şi a stabilit legături pe termen lung cu organizaţiile care le
implementează: Fundaţia pentru Copil, Comunitate şi Familie şi World Vision, biroul Cluj.

                                                       33
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Pentru contribuţiile în bani a fost deschis un cont: RO89 BTRL 0130120598655801, deschis la Banca
Transilvania, agenţia Zorilor şi se pot încheia contracte de sponsorizare prin care Asociaţia pentru Relaţii
Comunitare îşi asumă responsabilitatea gestionării sumelor colectate şi raportării rezultatelor către
sponsori.

Promovarea

Campania locală este susţinută în mass-media locală de către: TVR - biroul teritorial Cluj, Radio Cluj,
Radio Renaşterea, Săptămâna Clujeană, Ziarul Clujeanului, Gazeta Afacerilor, Adevărul de Cluj. În presa
scrisă şi audio-video sunt prezentate proiectele şi organizaţiile care le susţin, sunt lansate dezbateri pe
tema implicării în comunitate a firmelor şi sunt menţionaţi susţinătorii proiectelor.

O serie de meniuri cu aceste proiecte sunt expuse în restaurantele de înaltă clasă din Cluj, pentru a oferi
informaţii mai detaliate pentru cei care ar dori să se alăture campaniei. Tot prin intermediul acestor
meniuri sunt făcute publice firmele care au decis deja să susţină proiectele şi modalitatea prin care
acestea o fac.

Finalul

Oricare ar fi forma de implicare în a sprijini proiecte de tipul celor propuse în campanie, ne dorim ca într-
un final relaţiile dintre sectoarele profit şi non-profit în comunitatea clujeană să fie mai bune iar implicarea
în a susţine cauze locale să fie facută pe principii de eficienţă şi câştig reciproc.

Parteneri media

TVR Cluj, Radio Cluj, Radio Renaşterea, Săptămâna Clujeană, Ziarul Clujeanului, Adevărul de Cluj,
Gazeta de Cluj

Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa
Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa, Direcţia de Integrare Europeană, Dezvoltare Economică,
Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrare, Finaciar - Contabilitate a organizat seminarul ,,Rolul
voluntarului în dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor locale’’ în 7 decembrie 2005.
     Au participat reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai autorităţilor publice. Agenda a
cuprins o prezentare a programului întâlnirii realizată de Mihaela Nechifor, inspector în cadrul Direcţiei de
Integrare Europeană, Dezvoltare Economică, Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Financiar -
Contabilitate. Următoarele direcţii de acţiune pe care le are în vedere Direcţia de Integrare Europeană în
relaţia cu organizaţiile neguvernamentale au fost supuse dezbaterii :

Direcţii principale de acţiune – pe termen scurt:

     1. realizarea bazei de date a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Dâmboviţa
         a. – Fişă de înscriere (la mapă)
     2. identificarea persoanelor responsabile de relaţia cu ONG din carul serviciilor publice
       deconcentrate (întâlnire, fişa postului, lista cu ONG cu care colaborează)
     3. elaborarea unui protocol de colaborare – comun / individual
         a. – prezentarea modelului de protocol din pliant – propunere pentru o întâlnire viitoare
           în cadrul căreia să se elaboreze un protocol de colaborare: în cadrul întâlnirii se vor
           aşteptările APL – ONG, identifica nevoile comune ale ONG şi APL, costurile şi
           beneficiile colaborării şi pe grupe de lucru se vor identifica direcţiile de acţiune care să


                                                        34
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
           satisfacă nevoile comune. Se pot întocmi direcţii de acţiune pe domenii, precum :
           tineret, social, dezvoltare economică etc.
    4. identificarea persoanelor responsabile de relaţia cu ONG din cadrul APL (municipii, oraşe şi
    comune) şi organizarea unor instruiri cu acestea privind gestionarea relaţiei cu ONG (legislaţie
    relevantă, fişa postului, întocmirea unui protocol de colaborare, identificarea ONG din comunitate)

Direcţii de acţiune pe termen lung:

    1. permanentizarea relaţiei cu mediul asociativ din judeţul Dâmboviţa (minichestionar)
        a. forum anual – (2- 3 zile) teme de interes general
        b. simpozioane trimestriale – Calendar zile internaţionale
        c. întâlniri lunare – oportunităţi de finanţare active; legislaţie relevantă; consultări privind
          problemele de interes local şi judeţean în vederea îmbunătăţirii reprezentativităţii
          organizaţiilor societăţii civile în procesul de luare a deciziilor; activităţi ale ONG la care
          pot participa APL şi invers; relaţii internaţionale (vizite, deplasări)
        d. buletin informativ – frecvenţă (săptămânal, lunar, trimestrial); tip – electronic / pe
          suport hârtie – A4 – A5; nr. pagini (în fcţ. De frecvenţă); teme: finanţări, evenimente,
          reportaje, etc.
        e. campanii: de informare (ex. 1 – 2%); binefacere (sărbători); strângere de fonduri (pt.
          inundaţii, centre sociale, persoane cu dizabilităţi etc.)
        f. schimb de experienţă (contract de voluntariat)
        g. poşta electronică – transmiterea de informaţii prin e-mail
    2. extinderea relaţiei dintre APL DB şi ONG din afara judeţului sau din străinătate (eventual, prin
      intermediul filialelor judeţene sau al ONG-urilor afiliate la organizaţii internaţionale)
    3. depunerea de proiecte de finanţare externă în parteneriat

     Doamna Raluca Popescu, consilier de integrare europeană în cadrul Direcţiei, a prezentat un
pliant realizat recent de instituţie "Parteneriat şi cooperare" care cuprinde informaţii utile pentru mediul
asociativ: date de contact ale unor centre de resurse pentru organizaţiile neguvernamentale, model de
protocol de colaborare între autorităţile publice locale şi mediul asociativ , informaţii despre noi prevederi
legislative de interes şi un calendar de evenimente. Tot prin intermediul pliantului au fost difuzate
prevederile mecanismului de direcţionare 1%, despre care a vorbit dna Mariana Butoi, consilier în cadrul
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice.
     Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale au primit o fişă de înscriere şi un chestionar
privind modalităţile care ar putea fi mai eficiente pentru permanentizarea acestei relaţii (forum anual,
simpozioane trimestriale (cu ocazia unor evenimente internaţionale, întâlniri lunare (de informare şi
comunicare), buletin de informare comun APL – ONG, catalog ONG, campanii de informare, contract de
voluntariat, conform Legii nr. 195/2001), aşteptările organizaţiilor neguvernamentale în această relaţie cu
autorităţile publice, temele de discuţie care ar putea fi abordate în următoarele întâlniri şi identificarea
tipului de suport pe care organizaţiile îl pot aduce instituţiei Prefectului.
     Departamentul de Analiză şi Planificare Politică, Direcţia de Relaţii cu Mediul Asociativ a fost
reprezentat de d-na Otilia Pop - consilier care, la solicitarea organizatorilor, a contribuit la lucrările
seminarului prin expunerea: Relaţia cu organizaţiile neguvernamentale şi rolul voluntariatului în
dezvoltarea economică şi socială a comunităţii.
     Instituţia Prefectului Dâmboviţa a realizat şi alte pliante informative de interes pentru cetăţeni şi
mediul asociativ, respectiv Instituţia prefectului, (un pliant care oferă un scurt istoric al instituţiei, clarifică
temeiul legal, rolurile prefecturii în raport cu autorităţile administraţiei publice locale şi organele
administraţiei publice centrale, tipurile de acte emise) şi Ghidul surselor de informare din judeţul
Dâmboviţa care oferă date de contact despre instituţiile şi persoanele care au acces la informaţii
europene şi au ca atribuţii multiplicarea lor.                                                         35
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                              OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
PROIECTE

Încheierea proiectului „Egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi – valoare europeană”
Membrii de sindicat nu vor mai putea fi discriminaţi!
Ei ştiu ce înseamnă egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi!

Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE şi Confederaţia Naţională Sindicala CARTEL ALFA au
organizat astăzi o conferinţă de presă cu ocazia încheierii proiectului „Egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi – valoare europeana”.

În cadrul proiectului, reprezentanţii sindicatelor au învăţat să recunoască situaţiile de discriminare pe
criteriul de sex prezente pe piaţa muncii şi să folosească mijloacele legale de prevenire, combatere şi
sancţionare a acestui tip de discriminare.

Cu această ocazie s-a lansat şi broşura Egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi – valoare europeana.
Broşura oferă paşii şi baza de orientare în problematica egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi şi se
referă la teme ca: discriminarea de gen şi egalitatea de tratament pe piaţa muncii - acces şi angajare,
raporturi de muncă, protecţia maternităţii, hărţuirea sexuală.

“Proiectul şi-a atins obiectivele, reuşind să formeze 80 de membri de sindicat ca persoane-resursă în
domeniul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi şi să informeze alţi 1840 în legătură cu drepturile pe
care le au”, a declarat Irina Sorescu, coordonatoare proiect.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui proiect finanţat de Uniunea Europeana prin Programul Fondul
Europa şi de CPE din fonduri primite de la Fundaţia pentru o Societate Deschisă.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:
Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE, str. Căderea Bastiliei nr. 33, sector 1, Bucureşti, telefon 021-
212.11.96/97, fax 021-212.10.35, persoana de contact: Irina Sorescu, isorescu@cpe.ro.
Confederaţia Naţionala Sindicala CARTEL ALFA, Splaiul Independentei nr. 202A, Et 2, ap 10, sector 6,
Bucureşti, telefon/fax 021-317.10.42, persoana de contact: Paula Carlan, comunicare@cartel-alfa.ro

Patru exerciţii de politică educaţională în România

Context

În majoritatea ţărilor europene, "exerciţiile de viziune" asupra problemelor educaţionale, însoţite de largi
dezbateri publice, de implicarea unui număr mare şi variat de actori sociali reprezintă realităţi obişnuite.
Acţiunile şi manifestările "de escortă" - cele care însoţesc lungul drum al deciziei privind orice schimbare
semnificativă în domeniul politicilor publice - sunt ceva obişnuit în aceste ţări.
În România însă, acest lucru nu se întâmpla sau se întâmpla foarte rar. Atât dezbaterea de "tip expert",
deci profesionistă cât şi cea publică nu au constituit de-a lungul mai multor decenii o prioritate ori un
exerciţiu firesc. În plus, pentru comunitatea pedagogică din România, multe dintre problemele actuale şi
de viitor ale schimbării educaţionale sunt inedite în termeni de mecanisme de funcţionare concretă şi de
soluţii pe termen scurt sau lung.
Proiectul "Patru exerciţii de politică educaţională în România" şi-a propus să creeze şi să dezvolte un
mecanism funcţional care să contribuie la elaborarea şi implementarea participativă a politicilor
globale şi sectoriale în educaţie.

Obiective

Prin produsele şi procesele implicate, exerciţiile de viziune propuse vor viza următoarele trei categorii de
                                                       36
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
obiective:

*   Să constituie un exerciţiu complex şi profesionist de analiză a unora dintre temele principale ale
schimbării educaţionale din România
*   Să ofere un ansamblu de reflecţii, soluţii şi posibile rezolvări generate în urma dezbaterilor
*   Să stimuleze gândirea participativă şi anticipativă privind problematica specifică spaţiului
educaţional
*   Să constituie prin achiziţiile sale un spaţiu de resurse - alături de altele existente în sistem - pentru
exerciţiul naţional de dezvoltare a unor strategii şi politici sectoriale şi globale în domeniul învăţământului.

Grupuri ţintă

Persoane care sunt în postura de a lua decizii cu privire la politicile educaţionale ale României;
Teoreticieni şi experţi în educaţie;
Cadre didactice;
Mass-media.
Durata: 9 luni

Exerciţiile de politică educaţională sunt:

"Managementul în contextul descentralizării sistemului de învăţământ" (secţiunea documente)
"Formarea cadrelor didactice"
"Curriculum în dezvoltare curriculara"
"Echitate şi calitate în educaţie"

Echipa de proiect

Coordonator Proiect: Anca Nedelcu
Coordonator Comunicare şi Relaţii Publice: Ciprian Ciucu (cciucu@cedu.ro)
Asistent de Proiect: Silvia Damian

http://www.cedu.ro/progrcurro01.php?id=218 - de la acesta adresă puteţi descărca şi materialul care a
fundamentat dezbaterea. Este la secţiunea DOCUMENTE

Dezvoltarea instituţiei ATOP

Comunicat de presă
Botoşani şi Brăila, noile judeţe din România care promovează profesionalismul Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică pentru a dezvolta o comunitate mai sigură
Marţi, 13 septembrie 2005, respectiv luni, 19 septembrie 2005, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică (ATOP) Botoşani şi Brăila au beneficiat de informaţiile oferite de Centrul de Mediere şi Securitate
Comunitară (CMSC) Iaşi prin intermediul seminarului "Concepte fundamentale în dezvoltarea ATOP".
Judeţele Botoşani şi Brăila sunt cel de al treilea, respectiv cel de al patrulea judeţ din România (după Iaşi
şi Bacău) care consideră importantă formarea membrilor ATOP pentru a putea dezvolta profesional
planuri de sesizări şi măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie precum şi organizarea
unor consultări cu membrii comunităţii cu privire la priorităţile siguranţei şi a ordinii publice.
Înfiinţată în 2002 prin Legea 218, după modelul instituţiei "Police Authority" din Marea Britanie, Autoritatea
teritoriala de ordine publică (ATOP) este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridica, care s-
a constituit şi funcţionează pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv pe lângă fiecare
consiliu judeţean, şi care îşi desfăşoară activitatea în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii
eficientei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritoriala în care funcţionează.
"A fost o întâlnire binevenită, în care am conturat câteva modele de dezvoltare viitoare a instituţiei
noastre, în cadrul legal existent. De asemenea, s-au discutat aspecte ale colaborării cu alte ATOP-uri din
                                                        37
               DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                        http://ro-gateway.ro
                               Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
tara, dar şi cu alte organisme interesate de problematica specifica ATOP-ului." (D-l Constantin Hutu,
Preşedinte ATOP Botoşani).
"Seminarul a prilejuit o cunoaştere a ceea ce există în alte ţări din Europa unde sunt mai extinse şi cu o
putere de decizie cu mult mai mare decât ATOP-ul de la noi." (D-l Aurica Avram, subprefect, membru
ATOP Brăila).
Seminarul a adus în atenţia membrilor ATOP contextul dezvoltării acestei instituţii şi beneficiile acesteia,
principii de conducere colectiva şi management organizaţional, rolul funcţional al membrului ATOP, tehnici
de planificare SMART, modalităţile de consultare cu comunitatea.
Seminarul din Botoşani a fost susţinut de dl. Dorel Sanautanu, iar cel din Brăila de dl. George Dragnea
formatori cu experienţă în domeniu şi avizaţi de International Justice Agency.
Aceste seminarii se înscriu în seria de activităţi desfăşurate de CMSC în parteneriat cu International
Justice Agency (IJA) din Marea Britanie, care derulează împreună, în perioada 2005 - 2007, proiectul
Dezvoltarea instituţiei ATOP cu sprijinul financiar al Ambasadei Britanice la Bucureşti, prin Global
Opportunities Fund. Seminarul se adresează membrilor ATOP şi va fi susţinut în toate cele 43 de ATOP-
uri din Romania.
Scopul acestui proiect este de a întări rolul instituţiei ATOP-ului în comunitate, ca reprezentant şi promotor
al acesteia în ceea ce priveşte siguranţa şi ordinea publică.
Rezultatele din cadrul acestui proiect vor fi folosite ca standarde în privinţa transparenţei şi a unei activităţi
responsabile a instituţiilor similare ATOP-urilor la nivelul Estului Europei şi a ţărilor candidate la integrarea
în Uniunea Europeană.
Detalii: Centrul de Mediere şi Securitate Comunitara Iaşi
str. Moara de Foc nr. 35 etj. 7, cod 700520
Coordonator proiect: av. Laura Curcudel
Tel: 0232 252 920
Fax: 0232 252 926
e-mail: lcurcudel@cmsc.ro

ONG-urile din Iaşi vor beneficia gratuit de instruire, consultanţă şi informare în domeniul protecţiei
copilului

Data 13.10.2005

ONG-urile din Iaşi vor beneficia gratuit de instruire, consultanţă şi informare în domeniul protecţiei
copilului
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany derulează la Iaşi începând cu 1 octombrie 2005 proiectul
 “Dezvoltarea Centrului de Resurse pentru ONG-uri din domeniul protecţiei copilului”, finanţat de Uniunea
Europeană prin programul PHARE cu 29990 euro.

Proiectul va furniza servicii de informare, consultanţă, instruire, promovare ONG şi voluntariat pentru 40
de organizaţii neguvernamentale active în domeniul protecţiei copilului, în scopul consolidării
organizaţionale şi a îmbunătăţirii imaginii publice a sectorului ONG.

Serviciile vor fi oferite gratuit organizaţiilor beneficiare, datorită contribuţiei Uniunii Europene, a Fundaţiei
Serviciilor Sociale Bethany şi a partenerilor de proiect, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Iaşi şi Centrul Regional de Facilitare şi Negociere.

Beneficiul direct va fi al organizaţiilor participante la sesiunile de instruire propuse în cadrul proiectului, la
conferinţele tematice şi la cele trei evenimente de promovare a sectorului ONG: „Gala Voluntarilor”,
„Săptămâna Naţională a Voluntariatului” şi „Forumul ONG”. Câştigul cel mai mare însă îl vor avea
beneficiarii acestor 40 de instituţii, copii sau familii cazuri sociale, adică aproximativ 4000 de persoane.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la sediul Fundaţiei Serviciilor Sociale Bethany,
biroul zonal Iaşi, str. Fulger nr. 11, etaj 2, sau la telefon/fax 0232 278535, 279856, persoană de contact
                                                         38
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Ciprian Mihai Păiuş, coordonator Centrul de Resurse pentru ONG-uri din domeniul protecţiei copilului, e-
mail: ciprian@bethis.dntis.ro ,mobil: 0740456615.
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany
Biroul Zonal Iaşi
Str. Smardan 76 C
Tel/Fax 0232 278535; 279856
Mobil 0740 456615
www.bethany.ro
ciprian@bethis.dntis.ro

Proiectul naţional: Pune-te în locul meu!
Comunicat de presă
11 octombrie, Timişoara
Pune-te în locul meu!

Fundaţia "Pentru Voi" a fost aleasă ca partener al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă pentru derularea
proiectului naţional "Pune-te în locul meu!", alături de alte 5 organizaţii din ţară. Organizaţiile selecţionate
vor derula în perioada 3-10 decembrie campanii locale pentru conştientizarea şi combaterea discriminării
persoanelor cu dizabilităţi.
Obiectivele care se urmăresc prin acest proiect la Timişoara sunt:

. Promovarea în rândul locuitorilor Timişoarei a atitudinii nediscriminatorii faţă de persoanele cu
dizabilităţi intelectuale
. Creşterea gradului de conştientizare în rândul populaţiei Timişoarei privind marginalizarea persoanelor
cu dizabilităţi severe, "excluse între excluşi"
. Informarea reprezentanţilor a 5 instituţii publice cu privire la importanţa accesibilizării informaţiilor
publice pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale
. Informarea a cel puţin 50 de firme din Timişoara despre avantajele angajării în muncă a persoanelor cu
dizabilităţi intelectuale

Cele mai importante activităţi care se vor desfăşura prin acest proiect pe plan local sunt:
.   Pune-te în locul meu pentru o zi! - o acţiune adresată jurnaliştilor din Timişoara care vor avea
ocazia de a petrece o zi alături de o persoană cu dizabilităţi intelectuale severe, care sunt majoritatea
condamnate la izolare la domiciliu, fără prieteni, fără activităţi.
.   Organizare Galei Pentru Voi cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, eveniment
la care se vor înmâna premii, diplome şi felicitări pentru prietenii şi colaboratorii fundaţiei de peste an. Se
vor amenaja expoziţii cu lucrările beneficiarilor şi de fotografie iar spectacolul va fi organizat de către şi cu
participarea beneficiarilor de la Pentru Voi.
De asemenea se vor realiza şi promova două mărturii video, se va organiza o acţiune stradală de
promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza două emisiuni radio şi, se va promova
accesibilizarea informaţiilor publice pentru persoanele cu dizabilităţi de intelect.
Această campanie este un apel adresat cetăţenilor Timişoarei la acceptarea diversităţii, la o atitudine
nediscriminatorie, la solidaritate.
Mai multe detalii despre acţiunile proiectului se vor anunţa în presă .Pentru mai multe detalii nu ezitaţi să
mă contactaţi. Ne cerem scuze celor care au primit acest mesaj de mai multe ori, deoarece a fost trimis pe
mai multe liste electronice de discuţii.
Nicoleta Foica
Coordonator proiecte
Fundaţia "Pentru Voi"
Str. Ioan Slavici, Nr. 47, Timişoara, 300521
Tel: 0256-228062,
Tel/Fax: 0256-228473
                                                        39
               DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
               E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                       http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Tel/Fax: 0356-421216
E-mail: nicoleta@pentruvoi.ro,
Pagina de Internet: http://www.pentruvoi.ro/

ONG-uri mici sau nou înfiinţate invitate să aplice pentru "Cartea de identitate"

    CENTRAS derulează, începând cu luna octombrie, un nou proiect: CARTEA DE IDENTITATE.
Proiectul îşi propune să dezvolte identitatea organizaţională a 10 ONG-uri, să îmbunătăţească dialogul
acestora cu comunităţile din care fac parte, să le dezvolte comunicarea virtuală (electronică) şi să ofere
informaţii specifice pentru definirea identităţii organizaţionale şi îmbunătăţirea imaginii publice.
    Pentru a putea face parte din cele 10 ONG-uri participante la proiect trebuie îndeplinite următoarele
condiţii:
 organizaţia să aibă sediul în unul din următoarele judeţe: Argeş, Brăila, Buzău, Caraş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Tulcea,
 să fie organizaţie mică (derulează max. 2 proiecte anual, are max. 50 membrii, are capacitatea de
deservire de max. 50 beneficiari) sau nou înfiinţată (max. 2 ani de experienţă, inclusiv centrele de
resurse).
ONG-urile care îndeplinesc condiţiile de mai sus şi doresc să participe la proiect sunt invitate să trimită la
CENTRAS, prin poştă (la adresa CENTRAS, Bd.Maresal Averescu nr.17, Corp 7, et.3, Bucureşti, sector 1
cod 011454), fax (la nr. 021-2230012) sau e-mail (dana@centras.ro) formularul de aplicaţie completat. Data
limita 17 oct.2005. Formularul de aplicaţie poate fi descărcat de pe site-ul CENTRAS www.centras.ro sau
poate fi solicitat telefonic la nr. 021-223.00.10/ 223.00.11 sau prin e-mail la dana@centras.ro.
    Pentru orice detalii legate de proiect vă rugăm sunaţi la CENTRAS la 021-223.0010/223.00.11 sau
trimiteţi e-mail la dana@centras.ro, persoana de contact Dana Ilea – coordonator proiect.

Proiectul "Phoenix'05. Model de dezvoltare a instituţiilor culturale în zonele rurale din România".

Comunicat

Persoane de contact:
Cristina Gaspar, coordonator proiecte Centrul de Asistenţă Rurală, cgaspar@rural-center.org
Gabriela Tudor, programme officer, Swiss Cultural Programme Romania, phbuc@pcnet.ro

Centrul de Asistenţă Rurală (CAR) din Timişoara a organizat, joi 20 octombrie, la Pavilionul Expovest din
Timişoara, Forumul Phoenix'05.
Evenimentul a avut ca scop prezentarea rezultatelor obţinute în urma realizării proiectului "Phoenix'05.
Model de dezvoltare a instituţiilor culturale în zonele rurale din România".
Proiectul cu o durată de 2 ani, 2003 - 2005, a fost realizat de Centrul de Asistenţă Rurală, în parteneriat
cu firma de consultanţă Changels din Elveţia şi cu sprijinul financiar al Programului Cultural Elveţian în
România - Pro Helveţia/Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare.
În cei doi ani de implementare, 30 de referenţi culturali - reprezentanţi ai unor cămine culturale din mediul
rural - au participat la un program de training în management cultural, iar şase cămine culturale au fost
susţinute financiar pentru a-şi pune în practică planurile de dezvoltare. Cele 6 cămine culturale au primit
consultanţă şi asistenţă financiară: un grant de 12.000 de franci elveţieni (Lipovat - jud. Vaslui) şi cinci
granturi de câte 25.000 de franci elveţieni, fiecare (Ceptura - jud. Prahova, Eselnita - jud. Mehedinţi,
Bucecea - jud. Botoşani, Mahmudia - jud. Tulcea, Voivodeni - jud. Mureş). În cadrul programului Phoenix
'05 a fost editată şi publicaţia "Jurnal de referent cultural", adresată referenţilor culturali din toată ţara.
Pentru o mai bună cunoaştere a rezultatelor proiectului Phoenix '05, au fost realizate un film documentar
de 26 minute (filmările au avut loc în trei dintre cele şase cămine culturale susţinute financiar prin acest
proiect) şi un "Ghid practic" care conţine metode şi principii de lucru pentru realizarea de proiecte culturale
în mediul rural.
Puteţi solicita aceste materiale de la Centrul de Asistenţă Rurală (300543 Timişoara, Piaţa Istria nr. 6, tel.
0256 221 470, fax 0256 221 469, info@rural-center.org, www.rural-center.org) sau de la Swiss Cultural
                                                        40
               DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
               E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                       http://ro-gateway.ro
                               Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
Programme Romania (Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 16-20, tel. 021 206 16 71 sau 206 16 72,
fax 021 206 16 73, phbuc@dnt.ro, www.pro-helvetia.ro)

Lansarea proiectului "Cetăţenia Democratică"

Comunicat de presă
25 octombrie 2005

Centrul Educaţia 2000+, anunţă lansarea proiectului "Cetăţenia Democratică". Proiectul este finanţat de
Uniunea Europeana cu suma de 79115 Euro şi de Centrul Educaţia 2000+ cu suma de 8860 Euro, având
un buget total de 87.975 Euro.

Proiectul urmăreşte să formeze echipe locale, pe circumscripţii, din care să facă parte tineri (elevi şi
studenţi), parlamentari, consilieri judeţeni şi consilieri locali. Astfel, 20 de parlamentari, 100 de consilieri
judeţeni şi 200 de consilieri locali sunt invitaţi să se alăture Centrului Educaţia 2000+ într-un exerciţiu
democractic care să dea conţinut sintagmei democraţie participativă. Toţi aceştia vor intra în contact
nemijlocit cu tinerii şi vor contribui la rezolvarea problemelor semnalate de cetăţenii circumscripţiilor în
care au fost aleşi.

Scopul proiectului este de a consolida încrederea cetăţenilor în oficialii aleşi în cadrul structurilor politice
centrale şi locale prin promovarea implicării active a acestora în comunitate.

Pe fondul neîncrederii românilor în instituţia Parlamentului, pentru a contribui la o mai bună înţelegere a
activităţii şi rolului parlamentarului într-o societate democratică şi pentru a creşte transparenţa activităţii
derulate de către acesta, fiecare dintre cei 20 de parlamentari participanţi în proiect va realiza un raport de
activitate. Raportul de activitatea al parlamentarului va conţine un sumar al activităţii desfăşurate în primul
an de mandat: luări de cuvânt în plen, propuneri legislative iniţiate, întrebări şi interpelări şi moţiuni
semnate, toate acestea vis-a-vis de problemele cetăţenilor din circumscripţia proprie.

Pe lângă întâlnirile directe între cetăţeni şi aleşii lor, Proiectul "Cetăţenia Democratica" va mai include
organizarea unor activităţi de advocacy, realizarea de materiale informative cu privire la rolul
aleşilor din administraţia locala şi centrală, organizarea de sesiuni de educaţie pentru cetăţenie
democratica, toate acestea cu sprijinul organizaţiilor non-guvernamentale din ţară şi cu sprijinul a 20 de
stagiari (studenţi la ştiinţe politice şi administraţia publică), selectaţi special pentru asistarea celor 20 de
echipe locale de cetăţenie democratică.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugam să vă adresaţi Centrului Educaţia 2000+, la numerele de telefon
(021)2120780, 2120781; fax: (021) 2120779; e-mail: cedu2000@cedu.ro, persoane de contact: George
Pataki ( gpataki@cedu.ro) şi Ciprian Ciucu (cciucu@cedu.ro).


Sub stelele Europei

comunicat de presă
 27 octombrie 2005

Centrul Educaţia 2000+, anunţă lansarea proiectului "Sub Stelele Europei". Proiectul este finanţat de
Uniunea Europeană cu suma de 46.258\ Euro şi de Centrul Educaţia 2000+ cu suma de 11650 Euro,
având un buget total de 57908 Euro.
Scopul proiectului este să crească gradul de cunoaştere şi înţelegere a procesului de aderare la Uniune
Europeană în rândul populaţiei din mediul rural prin abordarea unor subiecte de informare şi dezbatere
adecvate nevoilor şi preocupărilor sale.
                                                          41
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                              OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de populaţia rurală (tineri şi adulţi) din 20 de comune din
judeţele Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galaţi.
În vederea atingerii obiectivelor propuse, proiectul propune derularea următoarelor activităţi principale:
instruire pentru echipele locale, identificarea nevoilor de informare locale, conceperea şi implementarea
unor proiecte de informare pentru fiecare comunitate în parte (înfiinţarea unor puncte de informare
europeană în cele 20 de comunităţi, organizarea unor sesiuni de dezbatere şi informare precum şi
a târgurilor de informaţie europeană), organizarea unui târg de proiecte de informare europeană pentru
comunităţile participante în proiect.
Estimăm că proiectul va avea ca beneficiari direcţi circa 10.000 de tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 19
ani (elevi la liceele din cele 20 de comunităţi participante în proiect) şi circa 40.000 de cetăţeni
reprezentând populaţia adultă din aceleaşi 20 de comune participante în proiect.
Un factor determinant pentru alegerea judeţelor Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galaţi a fost nivelul mai
scăzut de dezvoltare economică şi gradul mai redus de penetrare a informaţiei europene.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi Centrului Educaţia 2000+, la numerele de telefon
(021)2120780, 2120781; fax: (021) 2120779; e-mail: cedu@cedu.ro, persoane de contact: Orventina Lau,
Coordonatoarea Proiectului, (oleu@cedu.ro) sau Ciprian Ciucu, Coordonator Comunicare (cciucu@cedu.ro,)


Derulare proiect SAF AnA

Societatea de Analize Feministe – AnA derulează în perioada Octombrie 2005 – Martie 2006, cu finanţare
primită de la Mama Cash, proiectul "Women and disabilities: Towards Gender Sensitive Policies în
România".
Proiectul îşi propune să identifice nevoile specifice ale femeilor cu dizabilităţi şi să le aducă în atenţia
opiniei publice şi a factorilor de decizie. De asemenea proiectul va evalua cum răspund politicile actuale
pentru persoanele cu handicap nevoilor specifice ale femeilor cu dizabilităţi.
Pentru informaţii suplimentare şi pentru eventuale colaborări, sugestii şi recomandări, va rugam să ne
contactaţi la tel/fax: (021) 252 49 59 sau e-mail: ana_saf@anasaf.ro.
Rezultatele proiectului vor fi postate în Aprilie 2006 pe site-ul nostru: www.anasaf.ro

Proiectul Întărirea capacităţii de auto-evaluare organizaţională prin metode participative
  Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) lansează Proiectul ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII
DE AUTO-EVALUARE ORGANIZAŢIONALĂ PRIN METODE PARTICIPATIVE . Scopul proiectului:
dezvoltarea capacităţii ONG de a se auto-evalua prin metode participative şi de a asigura managementul
schimbărilor necesare evoluţiei organizaţiei. Termenul limită de aplicare este 25 noiembrie 2005. Proiectul
este finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2003/005-551.01.05 Consolidarea Societăţii
Civile în România, Componenta Dezvoltarea Sectorului ONG.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi site-ul FPDL: www.fpdl.ro
Cu cele mai bune urări,
Olivia Baciu
Program Manager

Proiectul "Formarea Evaluarea şi Certificarea Asistenţilor Personali"

Certificare asistenţi personali

Asociaţia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE împreună cu Primăriile
Târgu Mureş, Reghin şi Sighişoara finalizează astăzi, 25 noiembrie 2005, proiectul "Formarea Evaluarea
şi Certificarea Asistenţilor Personali", finanţat de către Autoritatea Naţională Pentru Persoanele cu
Handicap.
Proiectul a constat în formarea, evaluarea şi certificarea unui număr de 100 asistenţi personali care
îngrijesc, supraveghează şi asistă persoane cu handicap grav din Tg. Mureş, Reghin şi Sighişoara.
                                                       42
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
Proiectul s-a derulat în parteneriat cu primăriile din Tg. Mureş, Reghin şi Sighişoara, prin serviciul public
de asistenţă socială, structura responsabilă de asistenţa persoanelor cu handicap grav.
Pe parcursul proiectului s-au desfăşurat cursuri de formare în vederea dezvoltării competenţelor
asistenţilor personali care îngrijesc la domiciliu persoane cu handicap grav. Absolvenţii cursurilor de
formare au fost evaluaţi la locul de muncă, obţinând la final un certificat de competenţă pentru ocupaţia de
asistent personal al persoanei cu handicap grav, recunoscut conform Registrului Naţional al Calificărilor şi
al legislaţiei în vigoare.
Cursurile de Formare, evaluarea şi certificarea asistenţilor personali s-au realizat pe baza standardului
ocupaţional.
În urma acestui curs s-a îmbunătăţit calitatea asistenţei acordate persoanelor cu handicap grav îngrijite la
domiciliu, respectând standardele în vigoare.
Persoanele cu handicap grav, - beneficiarii indirecţi ai acestui proiect, au apreciat în mod deosebit
îmbunătăţirea calităţii actului de îngrijire oferit de asistenţii personali.
Asociaţia PRO VOCAŢIE consideră că programul a avut succes şi îşi exprimă convingerea că,
deschiderea autorităţilor locale şi centrale privind externalizarea cursurilor de formare şi evaluare a
asistenţilor personali, va continua şi în viitor.

Vă aşteptăm în data de 25 noiembrie 2005 la

Reghin, ora 8.30, sala de Conferinţe a Primăriei
Tg. Mureş, ora 10.00, sala de Conferinţe a Primăriei
Sighişoara, ora 13.00, sala de Conferinţe a Primăriei

Vă rugăm să confirmaţi participarea DVS la:

"PRO VOCAŢIE" la tel. (021) 312 40 60; 0723236962, sau e-mail office@provocatie.ro - persoana de contact
Georgeta JURCAN preşedinte
Primăria Tg. Mureş la tel(0265) 268330; sau e-mail: primaria@tirgumures.ro persoana de contact Marius
Pascan -Director executiv Adjunct
Primăria Sighişoara la tel. (0265) 771280; sau e-mail: primaria@elsig.ro - persoana de contact Doina
BADAU - Şef serviciu SPAS
Primăria Reghin la tel.(0265) 511112; sau e-mail: office@primariareghin.ro - persoana de contact Andreea
BODO - Referent

24 noiembrie 2005
Anca Manoiu
Director
CRFPS PRO VOCAŢIE
Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 18, etaj 2, sala 5, sector 1, Bucureşti
tel./Fax: 021 - 312 40 60
www.provocatie.ro

!!!Lansarea proiectului "Surprinde Europa într-o Imagine"

COMUNICAT DE PRESĂ

Oscarul 2004 pentru film documentar, cu actori din liceele României

Inspiraţi de impactul filmului “Born into Brothels”, laureat Oscar pentru cel mai bun film documentar în anul
2004, Centrul Regional de Facilitare şi Negociere şi Centrul de Educaţie Internaţională demarează
proiectul "Surprinde Europa într-o Imagine", finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul Phare de
Micro-Proiecte - FONDUL EUROPA 2005. Elevi de liceu talentaţi vor primi camere foto şi vor surprinde
realitatea românească prin prisma valorilor europene.
                                                       43
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
               E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                       http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
Tineri talentaţi la fotografie cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani sunt invitaţi să se înscrie la concursul
naţional pentru participarea la acest proiect. Cei 20 de tineri selectaţi vor primi camere digitale
performante. Ei vor realiza proiecte fotografice documentare prin care vor ilustra realităţile româneşti de
azi şi vor evalua în ce măsură acestea sunt conforme sau nu cu aşteptările şi valorile Uniunii Europene.
Proiectele documentare realizate de tineri vor fi prezentate în cadrul expoziţiilor organizate în Bucureşti,
Iaşi, Timişoara, Cluj şi Constanţa. Un CD cuprinzând proiectele documentare va fi realizat şi distribuit în
licee şi organizaţii de tineret. O pagina web pe tema valori europene/valori româneşti va fi creată şi ea va
fi destinată tinerilor care prin intermediul fotografiei, a eseurilor şi a altor instrumente îşi exprimă punctul
de vedere cu privire la valorile româneşti şi cele europene.
„Sperăm ca proiectele de imagine realizate de tineri să aibă acelaşi impact asupra publicului ca şi filmul
din care proiectul s-a inspirat, iar acestea vor reflecta valorile europene, nu ca pe nişte concepte goale ci
ca valori trăite” spune Simona Aradei Odenkirchen, Director Executiv al Centrul Regional de Facilitare şi
Negociere Iaşi.
Termenul limită de înscriere este 31 Decembrie 2005. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne
contactaţi la telefon 0232 254502, fax 0232 254503, sau email simonah@rfnc.ro, persoana de contact
Simona Hultoana.

Proiectul „Împreună pentru un alt drum”
DIZABILITATE ŞI INTEGRARE ÎN ROMÂNIA
În perioada 25 Aprilie 2005 - 30 noiembrie 2005, Asociaţia ALTERNATIVA 2003 a desfăşurat - cu
finanţare de la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap - proiectul „Împreună pentru un alt
drum” destinat dezvoltării serviciilor de educaţie şi profesionalizare pentru tinerii cu dizabilităţi severe.
Prin acest proiect realizat în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 1 şi Şcoala
Specială nr. 10, ALTERNATIVA 2003 doreşte să atragă atenţia opiniei publice şi a autorităţilor asupra
situaţiei reale a persoanelor cu handicap şi să crească posibilităţile de acces pe piaţa forţei de muncă a
tinerilor cu handicap mental. În acest scop, pe parcursul proiectului au fost organizate seminarii de
informare şi schimburi de experienţă la care au participat autorităţi de stat, părinţi, cadre didactice din
învăţământul special şi reprezentanţi ai ONG-urilor de profil. Concluziile acestor seminarii, au stat la baza
elaborării broşurii „Dizabilitate şi Integrare în România” – destinată informării publicului (persoane cu
handicap şi familiile acestora, specialişti din domeniu) despre posibilităţile existente în România în ceea
ce priveşte integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap. Broşura este disponibilă tuturor
organizaţilor interesate – la cerere.

Tot în cadrul acestui proiect au fost oferite servicii de educare, socializare şi profesionalizare pentru 200
tineri cu dizabilităţi - proveniţi din centre de zi şi scoli speciale – iar familiilor acestor tineri li se acordă
şedinţe de consiliere psihologică, asistenţă socială, sfaturi de specialitate cu privire la posibilităţile de
orientare profesională ale copiilor lor.
Asociaţia ALTERNATIVA 2003 a fost înfiinţată la iniţiativa unor persoane puternic motivate: părinţi având
copii cu handicap mental şi asociat sever, cărora li s-au alăturat profesionişti implicaţi în activităţi de
educare, recuperare şi integrare. Asociaţia ALTERNATIVA 2003 este o structura de sprijin reală pentru
tinerii cu handicap mental şi asociat mediu / sever şi familiile acestora.
CONTACT: Irina Laios – Coordonator Relaţii Publice
Str. Fortunei, Nr. 51, Sector 1, Bucureşti
Tel./Fax: 021 - 668 20 27 (intre orele 8.30 – 16.30)
Mobil: 0745 091 880
alternativa2003romania@yahoo.com
www.alternativa2003.ro

Educaţia de-a lungul vieţii!
Comunicat de presă
Educaţia de-a lungul vieţii!


                                                         44
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
GRUNDTVIG este o subcomponentă a programului SOCRATES ce îşi propune întărirea dimensiunii
europene în educaţie şi aplicarea principiului educaţiei de-a lungul întregii vieţi, contribuind la
îmbunătăţirea accesului tuturor celor care, indiferent de vârstă, doresc să achiziţioneze noi cunoştinţe,
capacităţi şi competente.
Centrul de Asistenţă Rurală (CAR) implementează în prezent proiectul CORA (Community Oriented
Recognised Activities - Activităţi orientate spre comunitate) ce vizează promovarea şi îmbunătăţirea
imaginii voluntariatului ca o resursă importantă în comunităţile rurale şi de asemenea doreşte creşterea
calităţii serviciilor furnizate de către voluntari în organizaţiile în care aceştia activează.
Activităţile sunt implementate în comuna Traian Vuia şi Dumbrava, unde din luna septembrie a.c. au
debutat activităţile de mentorat susţinute de 2 consultanţi CAR şi activităţile de training (cu temele:
Management de proiect, Construirea unei echipe, Voluntariat şi Comunicare).
În perioada 26 - 30 noiembrie 2005, membrii echipei vor fi prezenţi la întâlnirea de proiect ce va avea loc
în Olanda, la Maastricht unde se va lucra pe finalizarea site-ului dedicat www.cora.eu.com şi unde se vor
stabili paşi de urmat în implementare.
Claudia Novac
Project Coordinator
Center for Rural Assistance
6 Istria Square
300543 Timişoara
Tel: +40-256-221470
Fax: +40-256-221469
Please visit our websites:
www.rural-center.org
www.saera.org
www.ruralnet.ro

Consiliere pentru tineri cu ajutorul Internetului

Asociaţia ASPIR oferă tinerilor brăileni un instrument de consiliere inedit: consilierea cu ajutorul
Internetului
Suntem onoraţi să vă informăm că Asociaţia ASPIR derulează în perioada noiembrie - decembrie 2005
proiectul “E-confidential - consilierul tău de pe internet”, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică Brăila şi finanţat de Autoritatea Naţională pentru Tineret, prin Direcţia Judeţeană pentru
Tineret Brăila.
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de elevii din zece licee şi grupuri şcolare din municipiul Brăila:

-  Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci”
-  Colegiul Naţional „N. Bălcescu”
-  Colegiul Economic „I. Ghica”
-  Liceul Teoretic „N. Iorga”
-  Liceul Teoretic „P. Cerna”
-  Liceul de Artă „H. Darclee”
-  Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”
-  Grup Şcolar Industrial „A. Saligny”
-  Grup Şcolar „M. Sebastian”
-  Grup Şcolar Industrial “C. Brâncoveanu”

Orice tânăr poate apela la aceste servicii, chiar dacă este elev în alte unităţi şcolare sau chiar din alte
oraşe.
Echipa de proiect îşi propune: să ofere consiliere psihologică cu ajutorul internetului, răspunzând
mesajelor primite pe adresa de e-mail e-confidential@as.ro.
Tinerii interesaţi sau aflaţi în situaţii de risc pot afla mai multe informaţii despre proiect la adresa:
www.e-confidential.as.ro
                                                       45
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Proiectul are următoarele obiective:
1. Sprijinirea tinerilor aflaţi în situaţii de criză, în găsirea unei soluţii pentru depăşirea momentului critic;
2. Realizarea unei statistici cu privire la tipurile de probleme cu care se confruntă adolescenţii şi frecvenţa
de apariţie a acestora;
 . Creşterea gradului de motivare - pentru cel puţin 300 de tineri - pentru utilizarea calculatorului şi a
Internetului ca mediator în educaţie şi în propria dezvoltare personală.
Rezultatele aşteptate:
- Scăderea numărului de tineri aflaţi în situaţii de risc (tentativă de suicid, conflicte în familie / şcoală,
tendinţă de izolare / marginalizare, consum de droguri, dependenţă etc).
- Proiectul creează premisele pentru dezvoltarea personală a tinerilor şi dobândirea autonomiei.
- Creşterea încrederii în serviciile de consiliere existente.
Permanentizarea activităţii de consiliere cu ajutorul internetului până la sfârşitul anului şcolar 2005 -2006.
Menţionăm că în funcţie de rezultatele obţinute, de interesul arătat de grupul ţintă, proiectul va fi prelungit
de Asociaţia ASPIR până la sfârşitul anului şcolar 2005-2006.
Preşedinte ASPIR
Anca Oprisan
ASPIR
ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJINUL PERSOANEI ŞI INTEGRARE DIN ROMÂNIA
e-mail: aspir_ong@yahoo.com

Curs de instruire pe tema „Dezvoltare Personală”
În perioada 26 noiembrie - 01 decembrie 2005 Centrul de Resurse CREST a organizat un curs de
instruire pe tema „Dezvoltare Personală” pentru reprezentanţii a 20 de organizaţii nonprofit din România şi
Ucraina (câte 10 organizaţii din ambele ţări). Instruirea face parte din seria activităţilor proiectului
„Dezvoltarea sectorului civil prin cooperare transfrontalieră” implementat de CREST în parteneriat cu
Agenţia de Dezvoltare Regională TES Ucraina cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin programul de
Colaborare Transfrontalieră România – Ucraina, Fondul Comun al Proiectelor Mici.
Participanţii, aleşi în urma unui proces de selecţie, sunt reprezentanţi ai unor organizaţii civile de protecţie
a mediului, sprijin pentru întreprinderi mici şi mijlocii, dezvoltare comunitară, educaţie, protecţie socială,
tineret din judeţele Satu Mare, Maramureş, Suceava, Botoşani şi Tulcea din România şi Uzhhorod şi
Ivano-Frankivski din Ucraina.
Cursul, organizat la Centrul Regional de Instruire „TeleFormer” din comuna Petresti, judeţul Satu Mare, a
fost susţinut de doi lectori ai Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile din Bucureşti, doamnele
Roxana Braga şi Dreossi Bianca Rosmary. În cadrul instruirii au fost abordate teme ca ascultarea activă,
comunicare eficientă, prezentări eficiente, leadership, managementul timpului, rezolvarea problemelor,
delegarea, motivarea personalului.
În perioada 24 - 26 noiembrie 2005 cei 20 de participanţi la curs au luat parte şi la un schimb de
experienţă în Ucraina, unde au vizitat 6 organizaţii civile: Transcarpathian Enterprise Support, Uzzhorod
Business Incubator, Law Clinics, Asociatia "Uzzhorod XXI century", ARD "TES Uzzhorodzsina"
şi Asociaţia companiilor turistice din Zakarpatya.
În cadrul proiectului s-a mai derulat un schimb de experienţă şi în România, în data de 10 iulie 2005, când
au fost vizitate organizaţii neguvernamentale din România.
Schimburile de experienţă contribuie la creşterea gradului de cunoaştere a nevoilor, resurselor şi
potenţialului de cooperare dintre sectoarele neguvernamentale ale celor două regiuni transfrontaliere.
Proiectul îşi propune să stimuleze cooperarea transfrontalieră între organizaţiile neguvernamentale din
România şi Ucraina prin dezvoltarea capacităţii manageriale a 20 de lideri ONG (asociaţii, fundaţii,
asociaţii profesionale, organizaţii de tineret) din regiunea transfrontalieră, contribuind la mobilizarea
socială şi dezvoltarea comunitară a mediului rural din regiunile de graniţă ale celor două ţări.
În cadrul proiectului va mai fi editat şi distribuit un ghid practic pentru înfiinţarea şi funcţionarea Centrelor
de Resurse tip TeleCentre în mediul rural.


                                                        46
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la domnul CSENGERI Zsolt – coordonator de
proiect la numerele de telefon 0261-706736, 706737, 714580, fax 0261-714580 sau prin e-mail la adresa
office@crest.ro de luni până vineri între orele 09.00-13.00 şi 15.00-19.00 (www.crest.ro).

Comunicat: abandon şcolar, căsătorie timpurie, sarcina prematură, fete rome (Tulcea, Constanţa,
Brăila, Ialomiţa)

COMUNICAT
Caravana pentru prevenire...

În perioada 14 - 25 noiembrie 2005 va avea loc Caravana pentru prevenirea abandonului şcolar datorat
căsătoriei timpurii şi sarcinii premature în rândul fetelor de etnie romă. Caravana face parte din
proiectul "Şi fetele rome merg la şcoală" finanţat de Reprezentanţa UNICEF în România şi implementat de
Centrul Educaţia 2000+ în perioada iunie 2005 - februarie 2006.

Timp de zece zile Caravana va poposi în 20 de şcoli selectate în cadrul proiectului, din judeţele Tulcea,
Constanta, Brăila şi Ialomiţa. Pe parcursul celor zece zile, Centrul Educaţia 2000+ va intermedia în
aceste şcoli întâlniri ale fetelor şi femeilor de etnie romă cu psiho-pedagogi, consilieri de planificare
familiala, cu mediatori sanitari şi şcolari. Discuţiile se vor axa pe subiecte privind drepturile fundamentale
ale copiilor, riscurile unei sarcini la vârste precoce, responsabilităţile vieţii de familie şi implicaţiile unei
căsătorii la adolescenţa din punct de vedere social, psihologic şi, nu în ultimul rând legal.

Programul caravanei este următorul:

*  14 - 16 noiembrie, judeţul Tulcea;
*   16 - 18 noiembrie, judeţul Constanta;
*  21 - 23 noiembrie, judeţul Brăila;
*  23 - 25 noiembrie, judeţul Ialomiţa.

În această perioadă Centrul Educaţia 2000+ este în măsură să prezinte primele concluzii şi rezultate ale
studiului Naşterea şi căsătoria timpurie la populaţia de romi. În comunităţile de romi, căsătoria
timpurie este norma, însă vârsta diferă la comunităţile de romi tradiţionali în comparaţie cu cele de romi
netradiţionali. Daca în cazul celor netradiţionali se poate spune ca fetele se mărită la vârsta
adolescenţei sau a primei tinereţi (17 -21 de ani, în cazul romilor tradiţionali fetele se mărită încă din
copilărie (10-14 ani). Toate datele cercetării vor fi făcute publice pe parcursul caravanei. De
asemenea, datele vor fi postate pe site-ul <http://www.cedu.ro/> www.cedu.ro.

Abandonul şcolar, lipsa nemotivată de la şcoală pe perioade lungi, rezultatele la învăţătură sunt efecte ale
marginalizării sociale şi ale discriminării cu care se confruntă fetele rome, în contextul marginalizării
sociale, izolării şi a discriminării mai largi a comunităţilor de romi. Acestora le este astfel limitat accesul la
educaţie şi nu-şi pot dezvolta abilităţile de care au nevoie pentru a face fata concurenţei pe piaţa forţei de
munca. În acest context, proiectul "Şi fetele rome merg la şcoală!" nu îşi propune schimbarea
unor valori culturale sau atacarea unor tradiţii, ci prezentarea şcolii ca o alternativă viabilă şi ca soluţie
pentru îmbunătăţirea nivelului actual de trai şi pentru reducerea discriminării sociale.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi Centrului Educaţia 2000+, la numerele de
 telefon: (021) 2120780, 2120781; fax: (021) 2120779; e-mail: cedu@cedu.ro, - persoana de contact: Ciprian
Ciucu, Coordonator Comunicare (cciucu@cedu.ro) sau Crina Mosneagu, Coordonatorul Proiectului
(cmosneagu@cedu.ro)

  Centrul Educaţia 2000+ (membru al Reţelei Deschise Soros) este o organizaţie neguvernamentală,
independenta, cu expertiză în domeniul educaţiei. Centrul are un solid portofoliu de programe şi proiecte,
precum şi o extinsă activitate curentă care îl situează în topul organizaţiilor care derulează programe
                                                      47
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                              OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
educaţionale în România; Centrul derulează o paleta larga de activităţi de consultanţă educaţională şi de
asistenţă tehnică din Europa Centrală şi de Est.

For every child
Health, Education, Equality, Protection
ADVANCE HUMANITY


Centru pentru integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi fizice din Bucureşti

- atelier tipografic

În perioada aprilie – noiembrie 2005, Asociaţia “Viaţa Independentă” (fosta Societate Naţională a
Handicapaţilor Fizic din România, filiala Bucureşti), a desfăşurat proiectul “Centru pentru integrare socio-
profesională a persoanelor cu dizabilităţi fizice din Bucureşti-atelier tipografic” finanţat de către ANPH.
Obiectivele proiectului au fost amenajarea şi dotarea unui atelier tipografic şi integrarea socio-profesională
a unui număr de 10 beneficiari, persoane cu dizabilităţi fizice din Bucureşti. În cadrul proiectului, a fost
realizat un parteneriat cu “Curtea Veche Trading SRL (editură şi tipografie) care ne-a oferit locaţia şi
consultanţa de specialitate necesare implementării proiectului. 10 beneficiari au fost pregătiţi pentru
integrarea în muncă, iar 5 dintre ei au semnat un contract de muncă la finalul proiectului.
În urma activităţilor desfăşurate, beneficiarii şi-au dezvoltat abilităţile de comunicare, relaţionare, au
dobândit noi deprinderi practice profesionale şi sunt apţi de a desfăşura o activitate de calitate în cadrul
atelierului tipografic. Prin integrarea în muncă, beneficiarii au dobândit o încredere crescută în propriile
capacităţi, şi-au îmbunătăţit respectul de sine, transformându-se din persoane asistate în persoane active
şi independente.
Proiectul se înscrie în spiritul Strategiei Naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a
persoanelor cu handicap, prin crearea premiselor pentru integrarea în muncă şi egalitate de şanse şi
promovând un mediu în care persoanele cu dizabilităţi să-şi poată exercita drepturile şi responsabilităţile,
asemeni tuturor cetăţenilor.
Asociaţia "Viaţa Independentă"
tel: 021/319.14.56; 0722/378.543
fax:021/319.14.55
e-mail: viata_independenta@easynet.ro

Transparenţă şi neutralitate în exercitarea funcţiei publice
     Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21" şi Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici au plăcerea să vă invite miercuri, 14 decembrie, orele 11,00 la conferinţa de presă
prilejuită de lansarea proiectului "Transparenţă şi etică în administraţia publică", proiect finanţat de
Uniunea Europeană, prin Programul PHARE - dezvoltarea societăţii civile.
Obiectivul fundamental al proiectului este de a susţine reforma din sistemul administraţiei publice şi de a
contribui la consolidarea bunei guvernări în România, prin implicarea societăţii civile în acest proces. În
acest scop, proiectul propune instituirea şi experimentarea unui Grup de monitori ai funcţiei publice,
reprezentanţi ai societăţii civile care să monitorizeze modul în care prevederile a două legi semnificative
pentru procesul de reformă a administraţiei publice: Legea privind transparenţa decizională în
administraţia publică şi, respectiv, Legea Codului de conduită a funcţionarilor publici sunt respectate şi
aplicate la nivel local. Partenerii principali pe proiect sunt: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi
Societatea Română de Televiziune.
     În cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultatele sondajului de opinie "Percepţia funcţiei
publice de către cetăţeni", realizat, în cadrul proiectului, de către IRSOP, în perioada 5 - 25 noiembrie
2005, pe un eşantion reprezentativ din cele patru locaţii ale proiectului: Municipiul Bucureşti şi judeţele
Bacău, Prahova şi Timiş. Conform studiului, numai 9% din cetăţeni definesc corect noţiunea de funcţionar

                                                       48
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
public. Mulţi oameni au dificultăţi să înţeleagă că funcţionarul public este plătit din banii cetăţenilor pentru
a servi interesul public. Şapte din zece români (70%) consideră că nu au posibilitatea să exercite o
influenţă asupra administraţiei locale, iar 90% din populaţie doreşte funcţionari publici neutri şi stabili, care
să întărească instituţiile, nu funcţionari politici fluctuanţi care slăbesc eficienţa instituţiilor publice.

La conferinţă sunt invitaţi: domnul Vasile Blaga, ministrul Administraţiei şi Internelor, Excelenţa Să,
domnul Jonathan Scheele, şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România, domnul Liviu Radu, Secretar
de Stat pentru reforma în administraţia publică, precum şi reprezentanţi ai partenerilor implicaţi în proiect.
Evenimentul se va desfăşura la Centrul de presă al Ministerului Administraţiei şi Internelor (str. Domnita
Anastasia nr. 1, sector 5, Bucureşti).

Nina Cugler
Preşedinte Executiv
"APDD -Agenda 21"
B-dul Regina Elisabeta 32
Bucureşti - România
Tel:  021 315 2148
Fax:  021 315 2148
E-mail: agenda21@mymail.ro

Extinderea serviciilor de zi pentru adulţi cu dizabilităţi intelectuale la Timişoara

Comunicat de presă

Timişoara 13 decembrie. Fundaţia "Pentru Voi" va implementa în perioada 1 decembrie 2005 - 30
noiembrie 2006 proiectul Extinderea serviciilor de zi pentru adulţi cu dizabilităţi intelectuale. Acesta este
finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul Phare cu 81.500 EURO şi face parte din
componenta 5 Acces social.
Proiectul are ca scop extinderea şi dezvoltarea serviciilor de zi oferite de Fundaţia Pentru Voi şi
diseminarea acestui model de bună practică la nivel naţional. Parteneri în proiect sunt Primăria
Municipiului Timişoara şi Federaţia Naţională a Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi
Intelectuale Incluziune.
"Serviciile comunitare au fost dezvoltate în ultimii ani în principal pentru copii. Adulţii cu dizabilităţi
intelectuale sunt discriminaţi fără nici o şansă de integrare în comunitate şi unul din motive este lipsa
serviciilor adecvate. Cea mai dezavantajată categorie este cea a persoanelor cu dizabilităţi multiple şi
severe, care sunt excluse între excluşi." a declarat Laila Onu, director executiv al fundaţiei.
Unicul serviciu disponibil pentru adulţii cu dizabilităţi intelectuale în Timişoara este centrul Pentru Voi,
parteneriat public-privat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Pentru Voi. Prin proiect
se va construi o nouă clădire special amenajată pentru a satisface nevoile sporite
ale persoanelor cu dizabilităţi severe şi asociate în care va funcţiona un centru de zi cu 40 de locuri. În
actuala clădire a centrului Pentru Voi vor funcţiona atelierele centrului şi serviciul de angajare în muncă
sprijinită, care vor deservi 90 de persoane.
Comisarul European pentru Afaceri Sociale Vladimir Spidla, a declarat recent: " Unul din 6 europeni din
populaţia activă are o formă de dizabilitate. În spatele statisticilor se află oameni care încearcă să-şi
trăiască viaţa şi sunt nevoi pe care autorităţile publice trebuie să le satisfacă din resursele disponibile.
Sper ca Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi va convinge oamenii că "a trai împreună" nu e un
slogan, ci o investiţie în viitor".
Pentru diseminarea modelului de bună practică existent la Timişoara în domeniul serviciilor comunitare se
va edita un Ghid al serviciilor de zi în 500 exemplare care se va distribui furnizorilor de servicii din ţară şi
vor fi organizate o conferinţă naţională şi mai multe vizite de studiu.
Pentru mai multe detalii despre proiect vă rugăm să o contactaţi pe dna
Laila Onu Director executiv la tel 0256 - 22 80 62, e-mail:

                                                       49
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
laila@pentruvoi.ro.
Laila Onu, director executiv

O şansă la viaţa normală pentru tinerii cu dizabilităţi intelectuale!
Comunicat de presă

O şansă la viaţa normală pentru tinerii cu dizabilităţi intelectuale

20 de tineri cu handicap mental mediu / sever din Bucureşti au acum şansa de a dezvolta aptitudini
practice şi cunoştinţe necesare obţinerii unui grad mai mare de socializare şi profesionalizare, prin
proiectul „Împreună vom reuşi – Centrul de Zi Alternativa” derulat în perioada octombrie 2005 –
septembrie 2006 de Asociaţia ALTERNATIVA 2003 cu finanţare de la United Way.
Pe parcursul acestui proiect, se vor desfăşura - în cadrul Centrului de Zi Alternativa - programe
personalizate care vizează însuşirea unor abilităţi manuale necesare obţinerii unui loc de muncă precum
şi activităţi cu caracter recreativ datorită cărora tinerii îşi vor dezvolta un comportament social. De
asemenea, familiile acestor tineri vor fi susţinute prin servicii de asistenţă socială şi şedinţe de consiliere
în vederea obţinerii unui loc de munca pentru copiii lor.
O mare parte dintre problemele acestor tineri se datorează existenţei în societate a unei mentalităţi
conform căreia persoana cu dizabilităţi intelectuale este o persoană fără aspiraţii şi posibilităţi de
dezvoltare personală. De aceea, informarea şi implicarea comunităţii constituie un obiectiv important în
acest proiect. Comunitatea va fi informată asupra nevoilor cu care zilnic se confruntă această categorie
specială de persoane şi asupra faptului că, prin oferirea unui suport adecvat, neajunsurile provocate de
dizabilitate pot fi compensate. Astfel comunitatea va fi ajutată să conştientizeze faptul că doar prin
implicare o persoană cu dizabilităţi intelectuale va putea duce o viaţă cât mai independentă şi cât mai
aproape de normal şi va putea să îşi asume un rol în dezvoltarea societăţii.


CURSURI

Vizite de documentare şi Sesiuni de Training la UE - Bruxelles “Cum pot accesa şi utiliza
managerii români fondurile europene înainte şi după ianuarie 2007”
~ Comunicat de Presă ~

Bucureşti, 20 septembrie 2005
În cadrul Platformei CEFTAC (Central European Advocacy for a Fair & Transparent Competition) – proiect
PHARE, fondat în octombrie 2004 cu sprijinul Uniunii Europene şi coordonat de Fundaţia EUROLINK-
Casa Europei – va informam că am iniţiat Biroul de Lobby ca departament intern specializat în furnizarea
de consultanţă în relaţii publice şi reprezentarea intereselor membrilor şi partenerilor noştri. Menţionăm că
prin reprezentanţa Platformei CEFTAC deschisă la Bruxelles, Biroul de Lobby este conectat direct cu
decidenţi / persoane de contact din cadrul Comisiei Europene şi Parlamentului European, precum şi cu
cele mai relevante reţele şi platforme repreprezentate la Bruxelles: Contact Group of the European Civil
Society, EUROSTEP, CONCORDE, ECAS şi altele.

Începând cu toamna acestui an, inaugurăm primul ciclu sistematic de Sesiuni de informare, training şi
networking la instituţiile UE din Bruxelles, prin intermediul cărora reprezentanţii mediului de afaceri, ai
asociaţiilor profesionale-patronale şi din cadrul autorităţilor publice centrale-locale vor reuşi să înţeleagă la
faţa locului ce este şi cum funcţionează Uniunea Europeană, oferind o imagine din interior asupra
programelor de finanţare europene, în special acele linii financiare accesibile companiilor şi autorităţilor
publice de care nu au profitat companiile şi organizaţiile româneşti.
                                                       50
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
Acest proiect este coordonat de Platforma CEFTAC, cu asistenţă tehnică din partea partenerilor de
consultanţă: PHAETON GALA - PR & Lobby Consulting (Bucureşti) şi Falling Apples - EU Strategy &
Consulting (Bruxelles).

Programul accesibil ca formula de participare şi costuri accesibile include 4 zile pline de training şi vizite
de documentare, combinate cu întâlniri pentru lobby, stabilirea de parteneriate şi participarea la
evenimente publice în inima Capitalei Europei. Participanţilor li se oferă posibilitatea înţelegerii proceselor
de luare a deciziilor a principalele instituţii UE şi a metodelor de influenţare a acestora după apropiata
aderare, precum şi modalităţi eficiente de a putea accesa şi utiliza Fondurile (Pre)Structurale şi de a
perfecta relaţii de lucru cat mai strânse cu instituţiile şi responsabilii acestor programme comunitare. Un
accent deosebit este pus pe criteriile de eligibilitate, formarea consorţiilor de parteneri, modalităţile
practice de contractare/subcontractare de asistenţă tehnică de care beneficiază sau vor beneficia
autorităţile şi companiile româneşti.

Structura vizitelor cuprinde: sesiuni de lucru şi discuţii directe cu responsabili din cadrul departamentelor
pentru România ale instituţiilor UE; dezbaterea unor studii de caz de interes pentru participanţi; vizite de
documentare la departamente-cheie ale Comisiei Europene, Parlamentului European, Comitetului
Regiunilor, Comitetului Economic şi Social; întâlniri pentru networking la reprezentantele oficiale ale unor
regiuni europene vizate cu sediul la Bruxelles, firme de lobby europene şi grupurile de interese
economico-sociale reprezentate în cadrul CES; recepţii/dejunuri de lucru la sediul Parlamentului
European, Comisiei Europene, Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Programul se adresează unor grupuri compacte de minim 20- maxim 25 de persoane, cu posibilităţi de
acordare a unui discount de pana la 10% companiilor sau organizaţiilor care sunt sau devin Parteneri
Asociaţi sau Parteneri Oficiali ai Centrului de Ospitalitate al Platformei CEFTAC şi înscriu cel puţin trei
participanţi. În costurile participării sunt incluse toate cheltuielile pe perioada vizitei. Companiile/agentiile
interesate beneficiază de posibilitatea de a fi prezentate ca sponsori/ mentori ai proiectului, în spiritul
stimulării participării pro-active şi al promovării brandurilor româneşti pe noua Piaţă Unică extinsă.

Pentru mai multe informaţii suplimentare asupra programului de vizite, a cheltuielilor de participare şi
posibilitatea rezervării participării (strict în limita locurilor disponibile) la sesiunile din lunile octombrie şi
noiembrie, puteţi vizita pagina de internet: www.ceftac.ro sau ne puteţi contacta direct la tel: 319.82.38; fax:
230.49.97; mobil: 0729.665.825; e-mail: ceftac@houseofeurope.ro sau phaeton@hospitalitycentre.ro. Persoana de
contact: Dra Roxana MAZILU, Consilier-Platforma CEFTAC.

Pentru conformitate,

Platforma CEFTAC / EUROLINK – Casa Europei
Calea Victoriei, nr. 128A, sector 1, cod 010094, Bucureşti
Biroul corespondent la Bruxelles: M Brussel Village Business Centre, c/o Falling Apples:
44, Rue de Palais, B-1030 Bruxelles; tel: +32-2-2113379; fax: +32-2-2188973
Internet: www.HouseofEurope.ro ; www.ceftac.ro

Cursuri FDSC
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) vă propune pentru perioada următoare noi sesiuni
de instruire pentru reprezentanţilor organizaţiilor nonguvernamentale, instituţiilor publice şi persoanelor
fizice.

În perioada 14-15 octombrie FDSC va organiza cursul intensiv „Cum să scriem o propunere de finanţare
pentru programe europene”.
(::::)

                                                        51
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                              OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
Cursul „Cum se face evaluarea unui proiect”, organizat de FDSC în perioada 22-23 Octombrie vă iniţiază
în secretele procesului de evaluare ale unui proiect, oferindu-vă posibilitatea ca prin exerciţii şi studii de
caz să vă îmbunătăţiţi cunoştinţele şi abilităţile de evaluare. De asemenea, veţi avea posibilitatea de a fi
pentru o zi evaluator şi de a vedea din altă perspectivă calitatea unei propuneri de finanţare.

Pentru a va înscrie la cursurile FDSC, trebuie să completaţi formularul de înscriere care poate fi găsit pe
site-ul www.fdsc.ro/cursuri. Formularul completat trebuie trimis către FDSC, prin fax sau e-mail, cu cel puţin
3 zile înaintea începerii cursului. Costul cursurilor de două zile este de 39 euro (contravaloarea în lei la
cursul BNR din ziua plăţii).
Cursul va avea loc la sediul FDSC din Splaiul Independenţei, nr. 2K, etaj 4.
Pentru mai multe informaţii legate de cursurile FDSC, ne puteţi contacta la nr. 02-310 01 77, e-mail:
dianab@fdsc.ro , persoana de contact Diana Berceanu

Sesiune de instruire la FDSC

 Pentru cei mai mulţi dintre noi sfârşitul de an reprezintă o perioadă a evaluărilor dar şi a planificărilor
pentru anul care urmează.
De o importanţă majoră pentru organizaţiile nonguvernamentale sunt asigurarea sustenabilităţii financiare
dar şi diversificarea surselor de finanţare .
Cursul "Planificarea strângerii de fonduri şi durabilitate" organizat de FDSC în perioada 10-11 Decembrie
se adresează persoanelor care activează în organizaţii neguvernamentale, precum şi tuturor celor care
doresc să înţeleagă mecanismele de întărire a capacităţii interne a organizaţiei de a strânge fonduri şi de
a-şi diversifica resursele / fondurile precum şi importanţa planificării acestora.
La finalul cursului participanţii vor avea cunoştinţe de bază pentru planificarea strângerii de fonduri şi
abilităţi îmbunătăţite de planificare.
Tematica abordată în cadrul cursului va cuprinde următoarele subiecte: planificarea strângerii de fonduri
(concepte / principii / paşi); durabilitate (concepte / componente ale durabilităţii); relaţia cu donatorii;
analiza situaţiei actuale de strângere de fonduri a organizaţiei; strategii de strângere de fonduri; plan
(strategic) de strângere de fonduri; echipa responsabilă cu strângerea de fonduri.
Splaiul Independenţei nr. 2k scara 1 etaj 4 Sector 3 Bucureşti, România Tel: +40-21-310 01 77 Fax:
+40-21-310 01 80 e-mail: fdsc@fdsc.ro www.fdsc.ro

Botoşani / 29,30 oct / Scrierea unei cereri de finanţare de la teorie la practică

Centrul de Resurse şi Consultanţă în Educaţie organizează în zilele de 29 şi 30 octombrie 2005 la
Botoşani, workshop-ul:
Scrierea unei cereri de finanţare de la teorie la practică
(....) Trainingul se adresează coordonatorilor (asistenţilor) de proiecte din cadrul ONG-urilor,
reprezentanţilor instituţiilor publice locale şi centrale precum şi tuturor celor ce doresc să dezvolte (
implementeze ) proiecte în cadrul instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.
Numărul maxim de participanţi este de 15 persoane. Taxa de participare este de 123 lei RON/ persoană
(pauza de prânz, pauza de cafea, suport de curs). Participanţilor la curs li se acordă în urma training-ului
4 ore de consultanţă gratuită în întocmirea unei cereri de finanţare pentru un proiect concret.
Detalii şi înscriere la tel: 0727 850 691 sau e-mail crceromania@yahoo.com

Curs postuniversitar de dezvoltare comunitară
Universitatea Babes-Bolyai, Catedra de Ştiinţe Politice împreună cu Reţeaua organizaţiilor active în
dezvoltare comunitară RuralNet, anunţă lansarea pentru anul 2005-2006 a cursului postuniversitar de
specializare în domeniul dezvoltării comunitare.
Programul urmăreşte formarea de specialişti în dezvoltare comunitară în contextul românesc, oferind
baza teoretică şi mai ales practica pentru înţelegerea abordării comunitare a unor proiecte care implică un
număr semnificativ de actori sociali şi cu efecte asupra comunităţii largi.
                                                      52
             DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                   Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
             E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                     http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
(...)Pentru acest an, numărul de locuri disponibile este de 20. Cei interesaţi se pot înscrie până pe data de
21 octombrie 2005. Formularul şi condiţiile de selecţie se găsesc pe site-ul www.dezvoltarecomunitara.ro.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi Ana-Maria Gaidos la admitere@dezvoltarecomunitara.ro

Curs modular „Terapie sistemică - Cuplu, Copil, Familie"

În 5 şi 6 noiembrie 2005, debutează la Iaşi cursul modular de „Terapie sistemică - Cuplu, Copil, Familie"
organizat de Asociaţia de Consiliere şi Terapie a Familiei (ACTF).
Cursul abordează fundamentele terapiei sistemice prin joc de rol şi studiu de caz. (...)
O grupă de studiu e formată din maximum 15 participanţi ce vor parcurge împreună toate modulele
cursului. Ritmul de studiu este de un modul de 16 ore de curs (2 zile de weekend) într-o lună
calendaristică. Taxa de participare pentru fiecare modulul este de 128 lei (1.280.000 lei vechi).
Detalii şi înscrieri:
Cristian Petrescu, psiholog terapeut, Preşedinte al Asociaţiei de Consiliere şi Terapie a Familiei (ACTF),
tel. 0745 877 820, email: terapiafamiliei@yahoo.com.
Asociaţia de Consiliere şi Terapie a Familiei (ACTF) este organizaţie neguvernamentală. ACTF are ca
misiune promovarea terapiei familiei în România, prin practică, formare de specialişti şi cercetare.

Training of trainers (TOT) vine în centrul tău universitar. Bucureşti, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploieşti,
Craiova, Sibiu, Alba Iulia, Petroşani, Târgu Mureş, Reşiţa, Cluj Napoca, Timişoara, Braşov.

Training Of Trainers
http://www.agentiastudentilor.ro/index.php?articol=85
Poţi aplica până la data de 30 octombrie.

Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor (ASS) şi Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativei Tinerilor
(ANSIT) lansează campania Training Of Trainers (TOT).

Proiectul constă în selectarea persoanelor interesate, pregătirea potenţialilor traineri.
În urma evaluării care se va face după finalizarea fiecărui curs, participanţii vor fi admişi în etapa
următoare.
(...)
Aplicaţiile vor fi trimise în perioada 1 – 25 octombrie 2005 la adresa de e-mail: training@agentiastudentilor.ro
La subiectul e-mail-ului se va trece oraşul unde doreşte să urmeze cursurile (din lista oraşelor unde se
organizează trainingurile).

Cursul va fi susţinut de 4 traineri şi vor participa cei 24 participanţi calificaţi pentru ultima etapă.

http://www.agentiastudentilor.ro/index.php?articol=85Sesiune de Training AidRom

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în cooperare cu Institutul Roman de Training anunţă
desfăşurarea unui program de formare şi training cu titlul "Rolul Bisericilor în Apărarea Drepturilor Omului
în Comunităţile Multiculturale".

Trainingul se va derula în perioada 7 - 9 Noiembrie 2005 la Centrul de Training şi Conferinţă AIDRom, în
Bucureşti, strada Halmeu 12, Sector 2.
(....) Înscrierile au loc pana pe data de 3 Noiembrie, orele 15:00
Cei selectaţi în vederea participării vor primi răspuns pe data de 4 Noiembrie.


                                                        53
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
Tematica trainingului:
Introducere în teoria drepturilor omului.
Instrumente internaţionale pentru protecţia drepturilor omului.
Sistemul legal de protecţie a Drepturilor Omului.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Implicarea Consiliului Mondial al Bisericilor şi a Conferinţei Bisericilor Europene în problematica
Drepturilor Omului.
Organizaţii Internaţionale Creştine.
Minoritate şi majoritate în instrumentele europene de protecţie a drepturilor omului.
Instrumente legale de combatere a discriminării în România.
Relaţia D.O. cu Valorile Creştine
Aptitudini de comunicare şi negociere.
Rolul Bisericilor şi al Societăţii Civile în protecţia DO

Program de formare şi training cu tema: „Comunicare, managementul conflictului şi negociere”
Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în cooperare cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare
Locală anunţă desfăşurarea unui program de formare şi training cu tema: „COMUNICARE,
MANAGEMENTUL CONFLICTULUI ŞI NEGOCIERE”.

Trainingul se va derula în perioada 15 – 17 Noiembrie 2005 la Centrul de Training şi Conferinţe AIDRom,
în Bucureşti, strada Halmeu 12, Sector 2.

Toate costurile legate de cazare, masa şi instruire sunt acoperite de AIDRom. AIDRom nu acoperă
costurile de transport.
Înscrierile au loc pana pe data de 9 Noiembrie 2005, orele 15:00
Cei selectaţi în vederea participării vor primi răspuns pe data de 9 Noiembrie orele 19:00.
În contextul tematicii generale participanţii îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele şi aptitudinile privind:

  Comunicare            Identificarea obstacolelor care apar în procesul de comunicare şi
                   dezvoltarea unor soluţii care să îndepărteze aceste obstacole
                   Dezvoltarea abilităţilor personale în comunicare eficientă cu diferite
                   instituţii
  Managementul Conflictelor     Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul conflictelor
                   Înţelegerea strategiilor alternative de rezolvare a conflictelor
                   Dezvoltarea de abilităţi în rezolvarea conflictelor
  Negociere             Înţelegerea caracteristicilor negocierii principiale
                   Negociere principială vs negociere competitivă
                   Identificarea propriului stil de negociere

                   Dezvoltarea abilităţilor personale în procesul negocierii


Seminar privind fondurile structurale

Institutul Naţional de Administraţie (INA) şi Institutul European de Administraţie Publică (EIPA) Olanda vor
organiza seminarul internaţional “Gestionarea şi implementarea fondurilor structurale, o nouă provocare
pentru ţările candidate”. Evenimentul se va desfăşura în perioada 29 – 30 noiembrie 2005, la sediul INA,
strada Eforie, nr. 5, sector 5, Bucureşti. Pe parcursul seminarului vor fi dezbătute tematici precum: politici
de coeziune, priorităţile regionale şi sectoriale ale României, dezvoltarea proiectelor şi evaluarea ex-ante
a proiectului, monitorizarea şi evaluarea fondurilor structurale, reforma politicii de coeziune: 2007 – 2013.
Seminarul se adresează funcţionarilor români şi străini implicaţi în gestionarea fondurilor europene,
sectorului privat şi organizaţiilor neguvernamentale reprezentative, formatorilor, experţilor internaţionali,
                                                       54
               DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
               E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                       http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
tuturor celor interesaţi de problematica fondurilor europene. Seminarul se va desfăşura în limba engleză.
Taxa de participare este de 100 euro. Termenul limită de înscriere este 14 noiembrie 2005.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesaţi site – ul www.ina.gov.ro, persoane de contact: Mariana
Amza sau Catalin Constantin, tel. 021 314 50 56, int. 15100, e-mail: mariana.amza@ina.gov.ro.

Sesiunea de instruire - Redactarea unei cereri de finanţare

În acest an se derulează ultima sesiune a programului Phare pentru dezvoltarea societăţii civile, cel mai
important program de susţinere a proiectelor organizaţiilor neguvernamentale din România! Intrarea ţării
noastre în Uniunea Europeană va determina oprirea acestor programe de sprijin, specifice ţărilor în curs
de aderare. Termenul de depunere a proiectelor pentru această ultimă oportunitate este 17 noiembrie
2005.
Pentru a facilita accesul organizaţiilor neguvernamentale la diverse linii de finanţare, Agenţia pentru
Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale - AID-ONG în colaborare cu Opportunity
Associates organizează seminarul "Redactarea unei cereri de finanţare”.
Sesiunea de instruire se adresează reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale, instituţiilor publice şi
persoanelor fizice interesate.
(....) În Timişoara, evenimentul va avea loc în datele de 31 octombrie (după-masă) şi 1 noiembrie 2005
(toată ziua). În Oradea, evenimentul va avea loc în datele de 2 (după-masă) şi 3 noiembrie 2005 (toată
ziua). Cursul se va desfăşura numai în prezenţa a cel puţin zece participanţi.
Contribuţia solicitată pentru acest seminar este de 75 RON (750.000 de lei). Această sumă acoperă
materialele de curs, costurile administrative şi pauzele de cafea.
Pentru a solicita formularul de înscriere sau pentru orice informaţii suplimentare, doritorii ne pot contacta
la telefoanele 0722-218 204 sau prin email la adresa aidong@xnet.ro, persoana de contact: Mihai Lisetchi.

Program de training - Competenţa în comunicare

Fundaţia pentru o Societate Deschisă lansează invitaţia de depunere a aplicaţiilor la cursul de formare în
domeniul relaţiilor publice din cadrul proiectului „Competenţa în comunicare: Formarea organizaţiilor
neguvernamentale în relaţii publice”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2003,
Componenta 1- Dezvoltarea sectorului ONG. Proiectul îşi propune să formeze în domeniul relaţiilor
publice, reprezentanţi ai 25 de ONG-uri de dimensiuni medii şi mici, printr-un program de 13 cursuri
online, care se vor desfăşura bilunar în perioada 30 noiembrie 2005 – 31 mai 2006 şi un seminar final
practic.

Modulele de curs vor fi structurate pe patru teme: Relaţia cu mass-media, Redactarea materialelor de
prezentare a organizaţiei, Evenimentele publice, Campaniile de PR.

    Pe parcursul proiectului, organizaţiile participante vor beneficia de consultanţă în relaţii publice şi
vor avea acces la informaţii de ultimă oră din domeniu. La sfârşitul cursului, pentru a pune în practică
cunoştinţele acumulate, organizaţiile vor fi asistate în organizarea unei campanii de atragere de donaţii de
la persoane fizice, prin sistemul "1%" care permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 1% din
impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală. Pentru mai multe informaţii vă invităm să
accesaţi pagina web a Fundaţiei la adresa www.osf.ro, secţiunea Instruire, să ne contactaţi telefonic la 021
212 1101 sau prin e-mail la adresa info@buc.osf.ro, persoana de contact - Aura Radu, Aşistentă Program.

Tehnici de comunicare eficientă

"Centrul de Resurse şi Consultanţă în Educaţie" organizează la Iaşi, în zilele de 24, 25 noiembrie 2005
trainingul:

TEHNICI DE COMUNICARE EFICIENTĂ
                                                       55
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                              OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005

Tematica:
- concepte de analiză şi dezvoltare
- competenţe sociale ( empatie, asertivitate, comunicare)
- optimizarea performanţelor personale prin utilizarea unei comunicări eficiente

În cadrul tematicii "comunicarea" se va utiliza jocul de rol pentru însuşirea eficientă a următoarelor
subcapitole:
- necesitatea comunicării
- calitatea, elementele şi cerinţele generale ale comunicării
- tipuri de comunicare
- obstacole
- tehnici de comunicare
- atitudini care împiedică comunicarea

Training recomandat profesioniştilor din domenii sociale care doresc să-şi reînnoiască abilităţile din
comunicare, reprezentanţilor instituţiilor publice care au probleme în cadrul comunicării interpersonale sau
intrainstituţionale precum şi studenţilor care se pregătesc pentru o profesiune socio-umană.
Numărul maxim de participanţi: 20
Taxa de participare: 80 RON ( pauze de cafea, suport de curs)/ participanţilor la curs li se adaugă 2 ore
de consultanţă gratuită.
Detalii şi înscriere la tel: 0727 850 691 sau la e-mail : crceromania@yahoo.com

Invitaţie: curs "Managementul proiectelor"

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - CNIPMMR organizează în
perioada 05-09 Decembrie 2005 un curs cu tema "Managementul proiectelor". Cursul este autorizat de
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) iar cursanţii vor beneficia de diplome de
absolvire cu recunoaştere naţională eliberate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
(MMSSF) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Programul de formare va consta în două părţi: o parte de pregătire teoretică (40 ore) şi o parte de
pregătire practică (80 de ore) şi se va finaliza prin susţinerea unui proiect individual sub coordonarea unei
comisii de evaluare (mai multe informaţii despre acest curs puteţi găsi mai jos).
Având în vedere faptul că locurile sunt limitate (max. 14 persoane), avem rugămintea să ne confirmaţi
disponibilitatea de a participa la acest curs (urmând să primiţi confirmarea noastră de înscriere), până pe
data de 30 Noiembrie 2005, orele 17.00, prin fax la 021/312.91.98 sau prin e-mail: office@smeprojects.ro sau
să ne contactaţi pentru informaţii suplimentare la numărul de telefon 021/312.68.93.

Destinatari:

Obiective de formare:
- manageri de top sau nivel mediu – director general, director adjunct, director vânzări, resurse umane,
marketing, service, directori de zona din IMM-uri cu activitate de producţie, servicii, comerţ cu amănuntul
sau distribuţie;
- consultanţi / membri ai PIMM
- Cunoaşterea şi utilizarea unui limbaj adecvat specific şi cunoaşterea conceptelor de bază ale
managementului de proiect;
- Stabilirea principalelor metode pentru a determina necesitatea unui proiect;
- Redactarea conţinutului unui proiect în vederea obţinerii finanţării necesare pentru aplicarea în practică a
proiectului;
- Controlul aspectelor specifice implementării unui proiect;
- Stabilirea rolurilor şi identificarea profilului managerului de proiect;

                                                      56
             DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                   Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
             E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                     http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
- Modul de integrare a activităţii managerului de proiect într-o organizaţie.
(....)
 Costul cursului:
-   Diplome de absolvire eliberate de Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul
Educaţiei şi Cercetării
- 300 € + TVA
Durata şi orarul de desfăşurare:

Mod şi condiţii de înscriere:
- 5 zile: 05-09 Decembrie 2005
Zilnic: 0900 – 1700
- persoane cu studii superioare sau experienţă de 3 ani de lucru în echipe de proiect;
-înscrierea se face numai pe baza „Formularului de înscriere” şi a confirmării plăţii
Loc de desfăşurare:

Responsabil de curs:
- Sediul CNIPMMR: P-ta V. Maracineanu, nr. 1-3, etaj 1, sector 1, Bucureşti
Bogdan Ghita

Stagiu de formare - voluntariat

Fundaţia Transilvana Alpha prin Centrul de Resurse pentru ONG-uri vă invită în perioada 8 - 10
Decembrie să participaţi la sesiunea de formare "Voluntariat" susţinută de către James McNeish,
consultant BESO British Executive Services Overseas - Marea Britanie. Sesiunea actuală este prima
dintr-o serie de 5 stagii de formare prin care se urmăreşte întărirea capacităţii organizaţionale a ONG-
urilor, proiect finanţat de către Uniunea Europeană prin programul PHARE, componenta "dezvoltarea
societăţii civile".
Temele acestei sesiuni sunt: - cum pot fi cooptaţi şi motivaţi voluntarii, cum putem avea un mod eficient
de valorificare a resurselor acestora, cum putem să îi menţinem în cadrul echipei precum şi exemple de
bună practică din Anglia în domeniul managementului voluntarilor.
La acest curs sunt aşteptaţi maxim 20 de participanţi, înscrierea acestora se va face în ordinea primiri
formularelor din ataşament.
Pentru o participare cât mai largă din partea organizaţiilor vor fi admise maxim 2 persoane din cadrul unei
asociaţii sau fundaţii.
(....) Pentru acest curs nu se percepe taxă de participare.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8 - 16 la telefon 0265 - 257.057 int 110 sau la
adresa de e-mail centruresurse@alphatransilvana.ro.
Depunerea formularul de înscriere se poate realiza personal la sediul Fundaţiei Transilvane Alpha, Tirgu-
Mureş, aleea Vrancea, nr.1, prin e-mail la adresa centruresurse@alphatransilvana.ro, prin fax 0265-257.542, în
atenţia Nicoleta Valcan - coordinator training&PR.


PREZENTĂRI

Asociaţia EDU CER
(http://www.educer.ro/index.htm)

Asociaţia EDU CER, Asociaţie profesională pentru Educaţie şi Cercetare, legal înregistrată la judecătoria
sector 6 Bucureşti, în Registrul Special al asociaţiilor şi fundaţiilor, la nr. 57 din 12.10.2005, în urma unei
sentinţe judecătoreşti rămasă definitivă.                                                       57
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                   OBSERVATOR
                                              nr. 19/Decembrie 2005
Pe site-ul asociaţiei găsiţi statutul, actul de constituire, principalele acţiuni şi ecoul lor în presă, membrii
fondatori, declaraţiile de neparticipare şi necolaborare la structuri de represiune ale securităţii, ca poliţie
politică şi nici în structuri de conducere ale PCR sau altor organizaţii de masă din timpul comunismului.
Înscrierea în asociaţie se face prin completarea cererii de înscriere (disponibilă pe site la
http://www.educer.ro/id56.htm ), trimisă prin email la vlaston@yahoo.com şi condiţionată de aprobarea ei
de către Consiliul de Onoare format din membrii fondatori.
În cazul aprobării cererii, solicitantul se obligă să trimită aceeaşi cerere şi în scris, la adresa care îi va fi
comunicată, însoţită de o copie după CI. Taxele vor fi de aproximativ 15 euro anual, cu posibilitatea
scutirii în cazuri bine argumentate.
Ne dorim ca acţiunile viitoare să reflecte forţa şi credibilitatea unei asociaţii puternice prin calitatea
membrilor, ideilor şi idealurilor sale.
Vă aşteptăm alături de noi şi vă rugăm să diseminaţi această invitaţie celor interesaţi.

Asociaţia “Mereu Pentru Europa”

Asociaţia “Mereu Pentru Europa” este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apoliticã.

Asociaţia “Mereu Pentru Europa” s-a înfiinţat în septembrie 2005 la iniţiativa unui grup de studenţi şi
profesori de la programul de masterat „Managementul Proiectelor Europene” din cadrul Universităţii din
Craiova.
Membrii din cadrul grupului fondator au lucrat împreunã anterior înfiinţării Asociaţiei MPE la proiecte cu
finanţare europeanã, dintre care douã sunt în curs de implementare.
Un atu al Asociaţiei MPE este reprezentat de calitatea membrilor săi: absolvenţi de studii superioare, cu
specializări diverse (profesori, jurişti, economişti, jurnalişti, fizicieni, filologi, ingineri, informaticieni, etc.) cu
interese şi competenţe în domeniul managementului de proiect şi cu orientare pro-europeanã evidentã.
Asociaţia MPE îşi propune sã acţioneze în următoarele direcţii:
- informarea publicului larg asupra beneficiilor şi costurilor integrării României în Uniunea Europeanã;
- acordarea de asistenţã IMM – urilor în întocmirea proiectelor pentru obţinerea de fonduri
nerambursabile.
- promovarea drepturilor omului, egalităţii de şanse şi a nediscriminării;
- protecţia mediului înconjurător şi protejarea bio-diversităţii;
- conservarea patrimoniului cultural şi a tradiţiilor;
- educaţie pentru sănătate;
- creşterea calităţii în învăţământ;
- dezvoltarea de parteneriate cu alte ONG-uri şi cu autorităţile locale.

Asociaţia fiind una nou înfiinţatã, doreşte dezvoltarea de parteneriate cu alte asociaţii neguvernamentale
din regiune sau din ţarã în direcţiile mai sus menţionate, participarea la seminarii de schimb de
experienţã, sesiuni de training, dezvoltare organizaţională.
Organizaţia, care în prezent are 30 de membri, va contribui în mod activ la implementarea eventualelor
proiecte în regiunea Oltenia, prin punerea la dispoziţia promotorilor a resurselor de care aceasta dispune.
Aşadar, toţi cei interesaţi, fie cã sunt organizaţii neguvernamentale ce doresc dezvoltarea unor
parteneriate durabile cu asociaţia noastră, fie cã sunt persoane fizice interesate în problematica integrării
României, ne pot contacta cu încredere.

Reţeaua mondială a tinerilor români

Site-ul masteranzilor şi al organizaţiei este : www.mpe.eubiz.ro
Youth For a Better World, Inc. lansează proiectul REŢEAUA MONDIALĂ A TINERILOR
ROMÂNI/Romanian Youth World Network.
Prima acţiune este realizarea portalului "Generaţia care vine" / Generation To Come (iniţiator Viorel
Maier). El se adresează tuturor tinerilor (în principiu 15-25 de ani), români sau prieteni ai României din
                                                            58
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
toată lumea.
Limba de comunicare va fi română şi prin excepţie engleza.

Portalul va cuprinde:
* secţiunea de informaţii despre viaţa tinerilor şi a organizaţiilor lor;
* actualitatea, cultura, folclorul, tradiţiile, istoria, geografia României, etc.;
* FORUM.
Persoanele care au depăşit limita de vârstă vor fi implicate doar în probleme administrative.
Prima etapă constă în crearea portalului www.generationtocome.net.
Invităm pe toţi cei care vor să se alăture acestui proiect (organizaţii partenere, parteneri media, tineri
români din toată lumea), să ne contacteze la adresa generationtocome@yahoo.com.

Tineretul Pentru o Lume Mai Bună     Reţeaua Mondială a Tinerilor Români
Youth For a Better World (YFBW)     Romanian Youth World Network (RYWN)

Preşedinte,              Director,
Lucian I. LIVESCU           Viorel MAIER


ANUNŢURI

EU în Europa - Concurs de piese de teatru
    Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară lansează concursul de piese de teatru „EU în
EUropa”, care se adresează liceenilor cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani din întreaga ţară. Concursul
se desfăşoară în cadrul proiectului „EU în EUropa” finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul
Phare de Micro- Proiecte - FONDUL EUROPA 2004 şi co-finanţat de CMSC.

Cum puteţi participa la acest concurs?
Ne contactaţi şi noi vă vom oferi gratuit o broşură care conţine scenariile cele mai bune din cadrul
concursului de scenarii „EU în EUropa”. Alegeţi un scenariu, realizaţi o piesă de teatru după acest
scenariu şi prezentaţi această piesă în faţa colegilor. Filmaţi piesa de teatru (în timpul prezentării) şi
imagini din sală şi trimiteţi înregistrarea la Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară.
Cine poate participa?
     Colective de liceeni între 15 şi 19 ani (maxim 9 elevi şi un coordonator).
Care este data limită de primire a înregistrărilor video cu piesa de teatru?
     1 octombrie 2005.
Care este formatul în care se primesc piesele de teatru?
     Piesa de teatru trebuie să fie realizată după unul din cele 10 scenarii câştigătoare în cadrul
concursului de scenarii „EU în EUropa” (vezi broşura sau site-ul www.euineuropa.ro ). Piesa trebuie să
dureze maxim 2 ore şi să fie trimisa pe caseta video sau pe CD realizate în condiţii tehnice acceptabile (
posibilitate de vizionare)
Care este premiul?
     Echipa câştigătoare se va deplasa intr-un schimb de experienţă în Ungaria la o echipă de teatru
similară.
Cum se pot obţine broşura cu scenarii şi alte detalii referitoare la concurs?
Contactaţi Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară - CMSC
str. Moara de Foc, nr. 35, etj. 7, 700520 Iaşi
telefon: 0232 252 920, fax: 0232 252 926
Coordonator proiect: Ionuţ Frigură, ifrigura@cmsc.ro. www.euineuropa.ro
În urma jurizării, premianţii vor fi aduşi la cunoştinţa publicului, reprezentanţilor presei locale şi centrale.


                                                        59
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Pentru informaţii suplimentare privind acest concurs vă invităm să vizitaţi site-ul www.euineuropa.ro sau să
contactaţi Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară - CMSC, str. Moara de Foc, nr. 35, etj. 7, 700520
Iaşi, telefon 0232 252 920, fax 0232 252 926, coordonator proiect: Ionuţ Frigură, ifrigura@cmsc.ro.

Concurs de proiecte de investigaţie: "Accesul la sănătate al comunităţilor de romi"

     Centrul pentru Jurnalism Independent lansează un concurs de proiecte de investigaţie deschis
tuturor jurnaliştilor din presa centrală şi locală şi din toate tipurile de media. Tema concursului este
investigarea problemelor privind accesul la sănătate al comunităţilor de romi din România. Cele trei
proiecte câştigătoare vor primi finanţare pentru a fi realizate. Coordonatorul investigaţiilor va fi jurnalistul
Paul Cristian Radu (Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigaţie).Propunerea de investigaţie trebuie
să conţină:

- subiectul care urmează să fie investigat- ce crede jurnalistul că va demonstra prin abordarea acestui
subiect- cum va fi construită investigaţia; paşii pe care ii va face reporterul pentru a realiza investigaţia
(menţionăm că investigaţia, până la forma finală, nu trebuie să dureze mai mult de două luni: 1 noiembrie
– 31 decembrie 2005) - bugetul necesar (transport, comunicaţii, acces la baze de date etc.; bugetul nu
trebuie să depăşească 1000 USD)- CV-urile jurnaliştilor care se vor implica în investigaţie- acordul
redactorului şef pentru publicarea acestei investigaţii într-o formă agreată de toate părţile

Daca propunerea este acceptată:

- jurnaliştii angrenaţi în proiect vor consulta principiile "Ghidului de bune practici privind relatarea despre
minorităţi în presa românească"(vezi anexa 1)

- jurnaliştii implicaţi în proiect vor menţine constant legătura, pe parcursul investigaţiei, cu coordonatorii
programului (comunicarea se va face inclusiv prin intermediul unui e-group unde vor fi postate informaţii
despre stadiul anchetei jurnalistice)

- jurnaliştii vor prezenta, în orice moment al investigaţiei, dovezile în baza cărora îşi construiesc ancheta:
documente, înregistrări audio/video, observaţii directe etc. La cererea coordonatorului de proiect, aceste
materiale vor fi consultate de către reprezentanţii CJI. Folosirea unor surse ce doresc să-şi păstreze
anonimatul este permisă numai după consultarea coordonatorilor CJI

- coordonatorul proiectului, împreună cu autorii materialului, va edita şi verifica forma finală a materialului

-CJI va pune la dispoziţie un avocat specializat pe media care va evalua, din punct de vedere juridic,
varianta finală a anchetei jurnalistice

- redacţiile pentru care lucrează câştigătorii concursului vor primi 200USD/lună pentru decontarea
cheltuielilor de comunicaţii şi transport.

Propunerile trebuie trimise până la 17 octombrie 2005 (data poştei) la:Centrul pentru Jurnalism
Independent
Bd. Regina Elisabeta nr. 32, et. 1
Sector 5, Bucureşti
sau email: georgiana@cji.ro
sau fax: 021/311 13 76
cu menţiunea "Pentru concursul de proiecte de investigaţie - Roma Health".
Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.

                                                       60
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
Persoana de contact: Georgiana Ilie, coordonator de program, email: georgiana@cji.ro, telefon: 021/311 13
65
Concursul face parte din programul "Jurnalismul medical şi comunităţile de romi" organizat de Centrul
pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Open Society Institute - Network Public Health Program.

Anunţ Concurs Intel

     Concursul internaţional de ştiinţă şi inginerie organizat anual de Intel ISEF( The Intel International
Science and Engineering Fair) pentru elevii de liceu este cea mai mare competitie ştiintifică. Are loc anual
in Statele Unite ale Americii şi reuneşte peste 1400 de elevi din 40 de ţări.

     România nu se află printre ţările participante deoarece concursul nu este cunoscut în mediul
liceal. Pentru a trimite un reprezentant la concurs trebuie organizată o preselecţie la nivel naţional pe
baza de concurs sau de către un juriu care să selecteze proiectele. Domeniile de concurs sunt
numeroase (Behavioral and Social Science, Biochemistry, Chemistry, Computers, Engineering, Physics
etc.). Fiecare concurent trebuie să propună şi să prezinte un proiect. Pot participa şi mai mulţi
reprezentanţi dintr-o ţară dacă juriul consideră că proiectele sunt bune Competiţia finală va avea loc la
Intel, în America.

     Anul acesta faza finala a concursului a avut loc în Phoenix - pe lângă competiţia propriu zisă,
participanţii au beneficiat şi de prezenţa mai multor câstigători ai premiului Nobel. Mai multe detalii despre
concurs se pot afla de la adresa: http://www.intel.com/education/isef/).

La sugestia unor angajaţi de la Intel, profesorii universitari din Iasi au alcătuit un grup de iniţiativă pentru
organizarea concursului in România, condus de profesor dr. ing. Adriana Sarbu. Cei interesati o pot
contacta la tel 0232.213737; 0726-303 357 sau email asirbu@tuiasi.ro.

Apel pentru tineri studenţi şi absolvenţi CONCURS DE ESEURI cu ocazia Zilelor Concurentei şi
Competitivităţii
Fundaţia EUROLINK Casa – Europei coordonatoare a Platformei Central-Europene CEFTAC, creată în
parteneriat cu Consiliul Concurenţei şi Camera de Comerţ şi Industrie a României, îşi propune să
marcheze, pentru prima oară o ediţie românească a Zilelor Europene a Concurenţei şi Competitivităţii
(European Competition Day), manifestare organizată în fiecare an de statele care deţin Preşedinţia
Uniunii Europene. Prima ediţie românească se va desfăşura în zilele de 3-4 noiembrie 2005 la Centrul
Internaţional de Conferinţe Bucureşti.
    În cadrul primei ediţii în România a Zilelor Concurenţei şi Competitivităţii, am luat iniţiativa
organizării unui Concurs de Eseuri pentru studenţi şi tineri absolvenţi cu tema: „Cum pot deveni produsele
şi serviciile româneşti mai competitive în context regional şi european”. Condiţii de participare:
    Competiţia este deschisă tinerilor studenţi / absolvenţi, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 27 de ani.
Eseurile trebuie să fie redactate în limita a maxim 5000 cuvinte, în versiune bilingvă (română-engleză) şi
să fie transmise prin e-mail, în format Word. Toate lucrările trebuie să conţină o scurtă prezentare şi
datele de contact ale participantului. Termenul limită pentru primirea lucrărilor este data de 25 octombrie
a.c.
Premii:
Jurizarea se va face cu sprijinul Consiliului Director al Asociaţiei Consultanţilor în Concurenţă şi pentru
Promovarea Culturii Concurenţei. Premiile vor consta, în principal, în acordarea unor stagii de internship
în companiile partenere ale proiectului şi o vizită la organisme româneşti şi europene care se ocupă de
problematica Pieţei Unice Europene. Cele mai interesante lucrări vor fi publicate în format electronic şi
tipărit, prin grija Comitetului de Organizare al Platformei CEFTAC.
Informaţii suplimentare: www.HouseofEurope.ro/ZileleConcurentei.htm

                                                       61
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Contacte:
Secretariatul Fundaţiei EUROLINK-Casa Europei
Cartier Floreasca, Str. Cap. Bulugea nr. 9, sector 2, Bucureşti
Tel./fax: (021) 230.49.97; 319.82.38
Mobil: 0729.665.825, 0723.670.987
E-mail: eurolink@b.astral.ro ; ceftac@houseofeurope.ro
Internet: www.HouseofEurope.ro ; www.ceftac.ro

Sesiune informare Phare Societatea Civilă

Cea de a doua sesiune informativă din Bucureşti, în cadrul Programului Phare Societatea Civilă 2004, va
avea loc pe 14 octombrie, începând cu ora 10, la Primăria Sectorului 2 (str. Chiristigiilor nr. 11-13), în Sala
Tudor Arghezi. Reamintim organizaţiilor interesate că Delegaţia Comisiei Europene în România şi
Guvernul României au lansat recent trei noi Cereri de Ofertă de proiecte în valoare de peste 4,6 milioane
Euro, în cadrul Fondului pentru Societatea Civilă din România, finanţat prin Programul Phare al Uniunii
Europene. Fondul oferă sprijin financiar pentru creşterea credibilităţii sectorului ONG şi a capacităţii sale
de a satisface nevoile şi interesele comunităţii. Cele trei componente în cadrul cărora se pot depune
proiecte sunt: Dezvoltarea sectorului ONG; Adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar;
Democraţie, drepturile omului, statul de drept şi independenţa justiţiei. Termenul limita pentru depunerea
Cererilor de finanţare este 17 noiembrie 2005. Detalii puteţi găsi pe site-urile www.fdsc.ro sau
www.infoeuropa.ro.

Concurs pentru studenţi, elevi, ziarişti - data limită 24 octombrie 2005

Concurs organizat de Ambasada Marii Britanii la Bucureşti
Şansa de a călători la Londra, capitala Marii Britanii, care deţine la ora actuală preşedinţia rotativă a
Uniunii Europene!
Concurs pentru studenţi
Ai ocazia Să vizitezi Ministerul de Externe britanic şi să te întâlneşti cu echipa Preşedinţiei britanice a UE.
Scrie până pe 24 octombrie un eseu în limba engleză cu tema “România ştie mai multe despre Uniunea
Europeană decât UE despre România” şi ai grijă să ajungă la noi prin e-mail, la competitions@ines.ro
(competitions @ ines.ro), împreună cu numele tău, adresa şi facultatea la care eşti student. Ne vedem la
aeroport!
Concurs pentru liceeni
UE, Bruxelles, Comisia Europeană: ai idee ce înseamnă toate acestea?
Atunci spune ce crezi despre “România în Uniunea Europeană” sub orice formă vrei tu (fotografie, desen,
materiale în limba engleză şi lista poate continua).
Trimite lucrarea la Ambasada Marii Britanii până pe 24 octombrie şi în cazul în care câştigi, vei petrece o
zi cu ambasadorul Quinton Quayle.
Ca să nu uiţi toate momentele petrecute, îţi facem cadou şi o cameră digitală! Ne vedem la Ambasadă!
Concurs pentru jurnalişti
Poţi să deschizi porţile unei redacţii londoneze pentru zece zile şi să lucrezi cot la cot cu colegii britanici în
timpul summit-ului Consiliului European, la închiderea Preşedinţiei britanice a UE.
Până pe 24 octombrie, aşteptăm de la tine un material pe teme europene. Dacă nu ajungi la Londra, sunt
şi alte premii în joc.
Poţi să îţi redactezi ştirile pe un laptop, sau să le transmiţi de pe noul tău telefon mobil cu reportofon şi
camera foto încorporate. Ne vedem pe teren!
Ca să afli mai multe intră pe pagina Ambasadei Marii Britanii
Sursa: BBC
                                                        62
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
De astăzi cei mai buni profesionişti din România se pot specializa în educaţia copiilor supradotaţi
şi talentaţi
Bucureşti, 18 Octombrie 2005 - IRSCA Gifted Education, asociaţie non-profit, desfăşoară pentru prima
oară în România Programul de formare de formatori, profesori şi specialişti în educaţia copiilor supradotaţi
şi talentaţi. Acest program conţine cursuri specializate în domeniile identificării, consilierii, psihoterapiei,
managementului personal şi instituţional, al marketingului educaţional precum şi cursuri specializate în
diseminarea şi aprofundarea metodologiilor, a cunoştinţelor specifice pentru educarea copiilor supradotaţi
şi talentaţi şi a înţelegerii psihologiei specifice acestui profil. Oferta se adresează acelor profesionişti din
România care doresc să facă parte din sistemul "gifted education": Cei ce lucrează cu această categorie
de copii trebuie la rândul lor să aibă abilităţi şi profil psiho-intelectual compatibil cu cel al elevilor.
Lansarea are loc la Târgul Educaţional Bucureşti ce se va desfăşura în perioada 19 - 23 octombrie 2005,
în cadrul Colegiului Naţional IULIA HASDEU - Buc.
Educaţia copiilor supradotaţi şi talentaţi (Gifted education) este sprijinită de numeroase reglementări
internaţionale printre care enumerăm:
· Capitolul 2 din 2005 Labour Party Manifesto for Education (UK) · Education Act 1997 (UK) · Suportul
additional pentru Learning Act 2004 (Scotland) · No Child Left Behind Act 2001 (US) · The School
Education Act 1999 (Australia) · Education Act 1998 (Republic of Ireland) · The Royal Decree 696/1995
(Spain) · Recomandarea 1248/2004 a Parlamentului European (UE)
Copiii cu abilităţi deosebite, neintegraţi într-un sistem educativ care să le acopere nevoile speciale de
educare şi instruire, au o incidenţă crescută de risc de integrare socială sau economică, ceea ce îi
transformă într-o categorie ce trebuie protejată prin măsuri educative specifice - un fapt reflectat de
legislaţia mondială din domeniu. Vă supunem atenţiei doar două exemple: Consiliul Europei, Răspunsul
Comitetului de Miniştri, Decembrie 2004 specifica (trad. aut.): Lipsa unui cadru adecvat înzestrării lor
deosebite poate duce "pe de o parte la pierderea înaltului lor potenţial creativ şi pe de altă parte există
riscul apariţiei alienării, riscul abandonului şcolar şi al dezvoltării unui comportament antisocial" iar
Recomandarea 1248/2004 a Parlamentului European specifica (trad. aut.): "Copiii supradotaţi trebuie să
beneficieze de condiţii de învăţământ adecvate, care să le permită să-şi pună pe deplin în valoare
posibilităţile, în propriul lor interes şi în cel al societăţii. Nici o ţară nu-şi poate permite să irosească
talentele, ceea ce ar însemna risipirea resurselor umane prin neidentificarea la timp a potenţialelor
intelectuale. Pentru aceasta vor fi necesare instrumente potrivite."
În contextul aderării la Uniunea Europeană, dorim să menţionăm în mod special faptul că Declaraţia de la
Lisabona respectă toate principiile enunţate şi exprimate clar de zeci de ani de sistemul de educaţie
"Gifted Education"!
Astăzi deşi educaţia copiilor supradotaţi şi talentaţi a devenit "top priority" în întreaga lume, existând
centre specializate pentru ei în extrem de multe ţări, cu rezultate remarcabile în ce priveşte dezvoltarea
lor, România se confruntă cu o situaţie de criză economică corelată cu un exod al creierelor. Este un
moment critic; ca o contra reacţie, IRSCA Gifted Education împreunã cu cei 30 parteneri ai săi din
domeniul educaţiei au lansat printr-o iniţiativă privată Consorţiul Român pentru Educaţia Copiilor şi
Tinerilor Supradotaţi şi Talentaţi pentru susţinerea primului Program Naţional Gifted Education lansat în
România. O componentã critică a acestui program este formarea specialiştilor în gifted education.

Formează-te ca specialist în gifted education! Pregăteşte-te să oferi educaţie pe măsura Generaţiei
Mileniului III.

Pentru mai multe detalii despre curs, condiţii de participare, curricula, diplome şi profesori vă rugăm să
vizitaţi standul nostru la Târgul Educaţional Bucureşti şi websitul www.supradotati.ro, secţiunea Cursuri.

Activitatea IRSCA Gifted Education este recunoscută de WCGTC, World Council for Gifted and Talented
Children şi ECHA, European Council for High Ability, cele mai înalte foruri la nivel internaţional şi
european în domeniul educaţiei copiilor supradotaţi.
Află mai multe despre activitatea noastră astăzi vizitând: www.supradotati.ro.

                                                       63
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Anunţ Programul Instruire pentru durabilitate – Cont curent în comunitate
Programul INSTRUIRE PENTRU DURABILITATE – CONT CURENT ÎN COMUNITATE caută 12
organizaţii interesate de programul 2005-2006 care îşi propune să îmbunătăţească practica de atragere
de fonduri din comunitate, oferind organizaţiilor sprijin pentru învăţare, spaţiu pentru experimentare,
schimb de experienţe şi informaţii.
Ediţia de anul acesta continuă programul început anul trecut cu 12 organizaţii care au trecut prin modulele
de instruire şi consultanţă.
Acest program este sprijinit de Uniunea Europeană prin programul Phare şi de Fundaţia C.S.Mott.
Ce urmăreşte programul?
Scopul principal al programului este acela de a creşte capacitatea organizaţiilor neguvernamentale de a
atrage eficient şi programatic fonduri din comunitate.
Cum realizăm ceea ce ne propunem?
Programul se desfăşoară pe perioada unui an în care organizaţiile vor participa la trei module de instruire
şi vor beneficia de consultanţă individuală la sediul fiecărei organizaţii, asistenţă prin email şi telefon.
Atât instruirea cât şi consultanţa se bazează pe realităţile din România. În lucrul cu organizaţiile se pune
mult accentul pe experimentare şi lucrul cu particularităţile şi contextul fiecărei organizaţii în special în
cadrul procesului de consultanţă.
Participanţii la curs vor beneficia de studii şi materiale realizate de ARC cu privire la contextul atragerii de
fonduri în România, de suport de curs complex, de studii de caz ale unor organizaţii din România, de
participarea unor invitaţi speciali şi, de experienţa altor organizaţii în atragerea de fonduri.
La finalul proiectului participanţii vor cunoaşte nevoile organizaţiei lor pentru a atrage în mod eficient
fonduri, vor derula activităţi pilot de atragere de fonduri şi vor avea un plan realist de strângere de fonduri
care să poată fi pus în practică.
Cui se adresează programul?
Programul se adresează organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară acţiuni de atragere de fonduri
din comunitate şi care vor să transforme acest proces într-unul constant şi coerent.
Pentru a asigura calitatea proceselor de instruire şi consultanţă vor fi incluse 12 organizaţii
neguvernamentale cu câte doi reprezentanţi fiecare. Criteriile de selecţie şi formularul de înscriere pot fi
descărcate de pe site-ul ARC –http://www.arcromania.ro/web%20ro/proiecte.htm#cont curent sau contactând-o
pe Roxana Muresan (roxana@arcromania.ro )
Pentru detalii suplimentare despre desfăşurarea şi rezultatele primei ediţii CONT CURENT ÎN
COMUNITATE vă rugăm să accesaţi site-ul ARC www.arcromania.ro

Chat despre Raportul de monitorizare cu Jonathan Scheele

   Vă invităm la chat! Miercuri, 26 octombrie, între orele 14:30 şi 16:00, cei interesaţi pot discuta despre
Raportul de monitorizare a României. Partener de discuţie - domnul Jonathan Scheele, Şeful Delegaţiei
Comisiei Europene în România.
În cazul în care din diverse motive nu reuşiţi să intraţi pe chat, puteţi trimite întrebările dumneavoastră
prin email, la adresa: raluca.munteanu@dccom.ro.
Vă aşteptăm!
Tiberiu Cazacioc

Centrul de Informare al Comisiei Europene în România

Conferinţă de presă a Asociaţiei Ecumest
Asociaţia ECUMEST are plăcerea să va invite la o conferinţă de presă care va avea loc joi, 27 octombrie
2005, ora 11.00, la sala de conferinţe a ArCuB (str. Batistei nr. 14).
În cadrul conferinţei, echipa ECUMEST va prezenta rezultatele a două cercetări pe care le-a realizat în
cursul anului 2005.
Lansat în data de 17 octombrie, studiul "Finanţatori ai cooperării culturale în şi cu ţările Europei de sud-
                                                       64
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
est" a fost realizat de ECUMEST la solicitarea Fundaţiei Culturale Europene din Amsterdam. Ce surse de
finanţare există, ce tipuri de proiecte pot fi susţinute şi cum pot fi accesate fondurile destinate cooperării
culturale în şi cu regiunea sud-est europeană sunt doar câteva din răspunsurile pe care le oferă acest
raport - un instrument util atât organizaţiilor din România, cât şi celor din străinătate. Mai mult, într-o
perioadă în care o serie de finanţatori de proiecte culturale s-au retras sau şi-au diminuat prezenţa în
ţările din sud-estul Europei, studiul oferă o imagine asupra susţinătorilor încă activi în acest domeniu.
Un al doilea studiu, solicitat de AFAA - Association Francaise d'Action Artistique, reprezintă o cercetare
asupra organizaţiilor şi iniţiativelor culturale independente din ţările din centrul şi estul Europei, Caucaz şi
Turcia. Pe baza răspunsurilor a peste 97 de organizaţii chestionate, studiul surprinde diversele înţelesuri
şi strategii asociate noţiunii de independent în sectorul cultural. Raportul urmăreşte totodată să ofere o
perspectivă comparativă asupra profilului şi a modului în care au evoluat, în funcţie de contextul din
fiecare ţară, numeroasele organizaţii culturale neguvernamentale care s-au dezvoltat în ultimii 15 ani în
regiune.
Acestea şi alte detalii despre proiectele noastre vor fi subiectul conferinţei de presă din data de 27
octombrie. Vă aşteptăm şi vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţii suplimentare cu privire la acest
eveniment.

Contact:
Stefania Ferchedau, coordonator de proiecte
Asociaţia ECUMEST
Str. Batistei nr. 14, 020937 Bucureşti
Tel/fax: 021-319 27 11
Email: ecumest@ecumest.ro
Website: www.ecumest.ro

Anunţ Fundaţia Noi Orizonturi
Fundaţia Noi Orizonturi caută voluntari pentru postul de animator socio-educativ în proiectul “Cluburi de
Iniţiativă Comunitară IMPACT parte a programului “ Consolidarea Iniţiativelor Comunitare de Prevenire a
HIV/SIDA şi a Violenţei în Familie, în România”, program implementat de Organizaţia Internaţională
pentru Caritatea Creştin Ortodoxă şi BOR cu sprijinul USAID. IMPACT este un program destinat special
pentru a ajuta tinerii din România în a-şi dezvolta competenţele şi abilităţile necesare pentru a trăi într-o
societate democratică şi într-o economie de piaţă competitivă. IMPACT, combină în mod creativ distracţia,
învăţarea şi serviciul în folosul comunităţii, pentru o continua îmbunătăţire a sinelui şi a societăţii. IMPACT
combină două metode puternice de educaţie prin experienţă – educaţia prin aventură şi Educaţia prin
Serviciul în Folosul Comunităţii.
În curând, pe lângă cele 12 cluburi existente în ţară se vor deschide încă două astfel de cluburi IMPACT
în Bucureşti. În acest sens ne adresăm persoanelor care îşi doresc să devină facilitatori de grup/
animatori socio-educativi, celor care au disponibilitatea de a lucra cu tineri până la 12 ore pe lună, au
dorinţa de a fi instruiţi în metode şi tehnici de animaţie, de leadership şi formare şi cel mai mult au dorinţa
de a învăţa şi se distra împreună cu tineri. Aşteptăm de asemenea persoanele care doresc să facă
practică în domeniul educaţiei non-formale (studenţi la psihologie, sociologie, asistenţă socială, teologie,
etc). 9 locuri pentru instruire sunt disponibile.
Aşteptăm până pe 2 Noiembrie inclusiv, CV-urile cu o motivaţie scurtă (în final) pe adresa
mariscout@yahoo.com şi/sau ne puteţi contacta la numărul 0746.184.650 –Maria Neagu (coordonator
regional IMPACT).

Despre cum să prevenim eficient exploatarea copiilor prin muncă

În perioada 26-30 octombrie 2005, Centrul Parteneriat pentru Egalitate - CPE împreună cu Biroul
International al Muncii - Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copiilor (ILO - IPEC) au format
un grup de 40 de profesionişti (psihologi, asistenţi sociali, consilieri şcolari, consilieri de carieră, profesori,
reprezentanţi ai unor ONG-uri şi instituţii ale statului cu responsabilităţi în domeniu) pentru implementarea
                                                         65
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
unui curriculum practic de prevenire a exploatării copiilor prin muncă.

Curriculumul care a stat la baza acestei formări cuprinde:

- Programe concrete de identificare a copiilor cu risc crescut de a fi exploataţi;

- Programe de dezvoltare a abilităţilor de viaţa independentă a copiilor cu risc;

- Programe de informare, consiliere, orientare a carierei copiilor vulnerabili şi a părinţilor acestora;
 - Programe de modificare a atitudinilor părinţilor, copiilor şi factorilor de decizie cu privire la munca
copiilor, sexualitate, migraţie, importanţa şcolii, copilărie.

Acest curriculum s-a dezvoltat pornind de la un principiu pe baza căruia funcţionează un program eficient
de prevenire: identificarea şi reducerea factorilor de risc, şi identificarea şi dezvoltarea factorilor de
protecţie.

Modelul de intervenţie propus este unul inovativ pentru că integrează: aspecte specifice ale consilierii
copiilor cu risc crescut de a fi exploataţi prin muncă, perspectiva de gen, elemente care dezvoltă copiilor
şi părinţilor abilităţi de management al carierei şi atitudini pozitive faţă de importanţa şcolii.

Acţiunile de intervenţie ale curriculumului sunt centrate atât asupra copilului, dar şi asupra familiei şi
comunităţii în care acesta trăieşte.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Centrul Parteneriat pentru Egalitate - CPE, str.
Căderea Bastiliei nr. 33, Bucureşti -1, telefon 021-212.11.96/97, fax 021-212.10.35, persoana de contact:
Alina Chiriac, achiriac@cpe.ro

Schimbarea la faţă a mediului concurenţial românesc - prima ediţie a Zilelor concurenţei şi
competitivităţii în România

- Comunicat de Presa -

ZILELE CONCURENTEI şi COMPETITIVITÎĂŢII au fost marcate ca eveniment public pentru prima dată şi
în România, după modelul unei tradiţii instaurate în Uniunea Europeană. Evenimentul a fost organizat la
Bucureşti, în perioada 3-4 noiembrie 2005, sub egida Platformei Central Europene CEFTAC (Central
European Advocacy for a Fair and Transparent Competition) proiect fondat în octombrie 2004 cu sprijinul
Programului PHARE al Comisiei Europene, în parteneriat cu Consiliul Concurentei şi Camera de Comerţ
şi Industrie a Romaniei.

Zilele Concurentei şi Competitivităţii au cuprins dezbateri generale cu participarea reprezentanţilor
autorităţilor de reglementare, mediului de afaceri, asociaţiilor profesionale şi patronale, organizaţiilor
societăţii civile din domeniul integrării Europene şi protecţiei consumatorului, precum şi ai mass-media. De
asemenea, participanţii au avut prilejul de a frecventa patru workshop-uri de informare şi training în cadrul
cărora au fost abordate problemele şi soluţiile concrete în domeniul profesiilor liberale, regimului de
acordare pe viitor ajutoarelor de stat, protejarea mărcilor şi proprietăţii intelectuale, precum şi al industriei
auto şi în domeniul de activitate al transportatorilor rutieri.

Temele supuse discuţiei au generat confruntări, controverse, sugestii şi polemici fertile. Sinteza selectivă
a acestora va fi data publicităţii sub forma unui ghid de recomandări şi exemple de bune practici sub titlul:
"CARTA ALBĂ a CONCURENŢEI şi COMPETITIVITĂŢII" a mediului de afaceri în perioada de preaderare
şi imediat după aderarea la Uniunea Europeană în ianuarie 2007.

În prima zi a evenimentului (3 noiembrie 2005), Casa Europei a decernat pentru a patra oară distincţia
                                                       66
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
"Personalitatea Anului pentru o Românie Europeană", ce a revenit în acest an unor personalităţi din
diverse domenii de activitate:

Preşedintele Comitetului Mixt Inter-Parlamentar România - Uniunea Europeană, Dl. Guido PODESTA,
membru al Parlamentului European
Ambasadorul Liviu BOTA, fost Secretar General al ONU, actual Ambasador, Şef al Misiunii Diplomatice
Permanente a Romaniei pe lângă organismele internaţionale de la Viena
Preşedintele Director General al grupului ING Romania, Dl. DIRK SEYBRUNS
Primarul Municipiului Sibiu, capitala culturală a Europei în 2007, Dl. KLAUS JOHANNIS
Preşedintele Consiliului de Supraveghere al BCR, Prof. Daniel DAIANU, fost ministru al Finanţelor Publice
Editorul Şef al săptămânalului "European Voice", membra al Grupului de Presa Economist (Bruxelles),
Dna DANA SPINANT, corespondent permanent al canalului PRO TV.

La ceremonie au mai participat Însărcinatul de Afaceri al Ambasadei Italiei Dl CRISTIANO GALLO , Dna.
CRISTINA GAGINSKI, Dir. Al Direcţiei OSCE - Consiliul Europei al MAE.

În cea de-a doua zi a evenimentului (4 noiembrie 2005), a avut loc Conferinţa de Presă. Cu această
ocazie, A.S. Princepele Radu de HOHENZOLLERN-VERINGEN a prezentat un mesaj din partea Casei
Regale a României şi a precizat priorităţile activităţii Alteţei Sale în favoarea aderării Romaniei la Uniunea
Europeană.

A.S. Princepele Radu de HOHENZOLLERN-VERINGEN a încurajat Consiliul Organizatoric al Platformei
CEFTAC să se constituie, după modelul occidental, într-un Competition Intelligence Unit care Să
monitorizeze, evalueze, prognozeze şi să recomande strategiile şi activităţile cele mai adecvate pentru a
promova cultura concurentei în răndul oamenilor de afaceri şi manageri români. Impactul scontat este
acela de a genera un mediu de afaceri imun şi, deopotrivă, pro-activ fata de provocările globalizării
economice şi ale integrării în Piaţa unică Europeană.

În continuare, reprezentanţii organizaţiilor membre în Consorţiului Organizatoric al ZILELOR
CONCURENTEI au făcut o sinteză a dezbaterilor din cadrul evenimentului şi au lansat public iniţiativa
editării CARTEI ALBE a CONCURENŢEI şi COMPETITIVITĂŢII.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Secretariatul Consorţiului de Organizare
Pentru conformitate,
Secretariatul Consorţiului de Organizare
Contacte:
EUROLINK - Casa Europei / Platforma CEFTAC
Cartier Floreasca, Str. Caporal Bulugea 9, sector 2, Bucuresti; tel./fax: 230.49.97
Centrul de Ospitalitate
Calea Victoriei nr 128A, ap. 9, sector 1, Bucuresti; tel.: 319.82.38; fax: 310.91.89
Biroul Corespondent - M Brussel Village Business Centre,
c/o Falling Apples: 44, Rue de Palais, B-1030 Bruxelles; tel: +32-2-2113379; fax: +32-2-2188973
E-mail: eurolink@b.astral.ro; ceftac@houseofeurope.ro; info@hospitalitycentre.ro
Internet: www.HouseofEurope.ro; www.ceftac.ro; www.HospitalityCentre.ro

Începe o nouă sesiune de înscrieri pentru www.donatiionline.ro!

Acum 4 luni, CENTRAS - Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale împreună cu
GECAD ePayment International şi Webdev lansau, sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii şi Cultelor,
un
proiect unic în România: primul portal de donaţii online destinat organizaţiilor neguvernamentale
autohtone - www.donatiionline.ro

                                                       67
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Prin intermediul acestui portal, posesorii de carduri din ţară şi străinătate pot face donaţii către ONG-urile
înregistrate pe site.

Organizaţiile neguvernamentale din România care nu au participat la prima sesiune de înscrieri şi care
doresc să beneficieze de această nouă modalitate de finanţare sunt invitate să subscrie până la data de
25 noiembrie a.c. Condiţiile şi modalitatea de înscriere se găsesc pe www.donatiionline.ro

De la lansarea portalului, pe 24 iunie 2005, au fost donaţi către organizaţiile neguvernamentale româneşti
de aproape 10.000 RON. Portalul este implicat în campania de strângere de fonduri pentru sinistraţii din
Moldova alături de Radio EuropaFM, HVB Bank Romania şi Centrul Diecezan Caritas Iaşi. Au apărut
totodată şi primele rapoarte de utilizare a donaţiilor primite, rapoarte care sunt făcute publice pe site.

Pentru mai multe informaţii, CENTRAS va sta la dispoziţie la telefon 021-223.00.10/ 223.00.11, fax: 021-
223.00.12, e-mail: donatiionline@centras.ro , persoana de contact: Sinziana Olteanu, coordonator proiect.
CENTRAS
Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale
Bd. Maresal Al. Averescu nr.17, Pavilion 7, etaj 3,
Sector 1, Bucuresti 011454
Telefon: + 4 021 223 00 10, 223 00 11
Fax: + 4 021 223 00 12
E-mail: office@centras.ro
Reacţii ale societăţii civile la Raportul de ţară 2005

Pe pagina TERRA Mileniul III (http://terraiii.ngo.ro/) veţi găsi documentul "Reacţii ale societăţii civile la
Raportul de ţară 2005". Acest material se referă în mod special la problematica legată de mediu şi a fost
întocmit cu sprijinul a şase organizaţii neguvernamentale de mediu.
Documentul a fost transmis la Guvern, la ministerele de resort, la Delegaţia Comisiei Europene şi la
Comisia Europeana de la Bruxeles - DG Environment şi DG - Enlargement.
Cu consideraţie,
Lavinia Andrei
preşedinte
TERRA Mileniul III
NEW ADDRESS and E-MAIL
TERRA Mileniul III
Calea Plevnei nr. 46-48
corp. C, et. 1, cam D
sector 1, Bucureşti
el/fax +4021 312 68 70
http://terraIII.ngo.ro
Please use
NEW E-MAIL: terram3@b.astral.ro

Invitaţie la Conferinţa de Presă "Opriţi izolarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale!"

Centrul de Resurse Juridice vă invită să participaţi la Conferinţa de Presă cu titlul: ''Opriţi izolarea
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale!'' realizată în cadrul programului "Pledoarie pentru Demnitate" ce va
avea loc Marţi, 29 noiembrie 2005, începând cu ora 11,00 la sediul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă,
Sala de Conferinţe(et. 1), din Str. Căderea Bastiliei nr. 33 Sector 1, Bucureşti

Manuela Weber
PR Manager
Center for Legal Resources
19, Arcului Str.,
                                                        68
               DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
          Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
               E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                       http://ro-gateway.ro
                               Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
021034, Bucharest
Tel.: +40 21 2120520
Fax: +40 21 212 05 19
Mobil: +40 723 152 543
E-mail: mweber@crj.ro
www.crj.ro

Declaraţia Comisiei permanente a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei - Violenţa împotriva
femeilor

Violenţa împotriva femeilor - declaraţia Comisiei permanente a Adunării parlamentare a Consiliului
Europei

Bucureşti, 25.11.2005 - Cu ocazia zilei internaţionale pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor,
Comisia permanentă a Adunării parlamentare a Consiliului Europei, a adoptat astăzi, în timpul reuniunii de
la Bucureşti, următoarea declaraţie : " Mii de femei se confruntă zilnic în Europa, cu acte de violenţă fizică,
sexuală sau psihologică. În fiecare zi, o femeie din cinci este victimă a violenţei domestice pe continentul
nostru. Acest fenomen atinge toate statele membre ale Consiliului Europei şi toate categoriile socio-
profesionale. Dar, prea multe victime preferă să tacă şi prea multe crime rămân nepedepsite.
Adunarea condamnă, în această Zi internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, această
formă de violenţă, prea des suferită de femeile din Europa în căminele lor. Amploarea şi creşterea
violenţei domestice în Europa, care constituie o gravă violare a drepturilor persoanei umane, cere
schimbarea legilor şi a mentalităţilor.
Adunarea parlamentară a decis să se angajeze în campania paneuropeană de luptă contra violenţei
împotriva femeilor, prin aceasta înţelegând violenţa domestică. Această campanie va fi lansată de
Consiliul Europei în 2006-2007. Acţiunea Adunării va viza sensibilizarea parlamentelor naţionale ale celor
46 de state membre precum şi marele public, de necesitatea de a lua măsuri
pentru a preveni şi sancţiona actele de violenţă domestică şi de a oferi asistenţă sporită victimelor.
Adunarea înţelege să coopereze cu autorităţile locale şi organizaţiile nonguvernamentale pentru a duce la
bun sfârşit această campanie."

Mariana NITELEA
Director
Information Office of the Council of Europe
6, Alexandru Donici Street, Bucharest 2, 020478 Romania
tel: 4021 211 6810, fax: 4021 211 9997
Internet: www.coe.ro

Invitaţie dezbatere "Societatea civilă în democraţiile europene"

 INVITAŢIE
Asociaţia Pro Democraţia Club Bucureşti vă invita la dezbaterea cu tema “Societatea civilă în democraţiile
europene” care se va bucura de prezenţa domnului Jonathan Scheele, Şeful Delegaţiei Comisiei
Europene în România.
Dezbaterea se va desfăşura vineri, 25 noiembrie 2005, ora 17.00, la sediul Grupul pentru Dialog Social
(G.D.S) din Calea Victoriei 120, sector 1, Bucureşti.
Întâlnirea va debuta cu un discurs al domnului Jonathan Scheele şi va fi urmat de o discuţie la care sunt
invitaţi să participe studenţi de la facultăţile de ştiinţe politice. Reprezentanţii presei sunt bineveniţi.
Vă rugăm confirmaţi participarea dumneavoastră până vineri, 25 noiembrie 2005, orele 12.00, la adresa
de e-mail invitatii_apd@yahoo.com.
Notă : discuţiile vor fi purtate în limba engleză.
Persoana de contact: Anca Toma, 0742 078 157

                                                       69
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni îşi dezvoltă serviciile de consiliere pentru persoanele cu
handicap
Persoanele cu handicap şi familiile acestora pot cere sprijinul Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni
(BCC) pentru a se informa şi consilia despre drepturile şi facilităţile de care pot beneficia, instituţiile cărora
trebuie să se adreseze, serviciile sociale specifice la care pot apela. BCC informează şi consiliază
cetăţenii, de acum şi în probleme de interes pentru persoanele cu handicap.

60 de consilieri şi manageri din 52 de Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni din ţară au fost instruiţi de
experţi ai ANPH şi formatori ANBCC în problematica protecţiei persoanelor cu handicap. În consilierea
cetăţenilor, aceştia vor beneficia şi de un instrument de lucru realizat de experţii INPCESPH şi ANPH –
Ghid privind problematica persoanelor cu handicap.

Acestea sunt rezultatele proiectului Dezvoltarea serviciilor de informare şi consiliere pentru persoanele cu
handicap, pus în practică de Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC), în
parteneriat cu Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu
Handicap (INPCESPH), cu sprijinul financiar şi metodologic al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Handicap (ANPH).

Prezent la conferinţa de presă din 30 noiembrie, dl Silviu George Didilescu, preşedinte al ANPH a
declarat: ”În spiritul noii Strategii Naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a
persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, şi ca parte integrantă a procesului de egalizare a
şanselor, activităţile de consiliere vin în întâmpinarea nevoii de informare şi de pregătire a persoanelor cu
handicap, astfel încât acestea să-şi poată asuma deplina responsabilitate de membri ai societăţii”

În prezent reţeaua Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni realizează o campanie de promovare a
Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni ca surse credibile, independente de informaţii privind problematica
persoanelor cu handicap, atât pentru cetăţenii din cele 52 de localităţi ţintă şi localităţile limitrofe cât şi
pentru instituţiile / organizaţiile locale partenere.
„Ne raportăm mereu la nevoia reală a cetăţeanului, iar expertiza adusă în reţeaua Birourilor de Consiliere
pentru Cetăţeni, prin colaborarea cu ANPH, ne ajută să răspundem mai bine nevoilor unei anumite
categorii de solicitanţi ai BCC - persoanele cu handicap.”, a declarat dl. Dorian Filote, Directorul Executiv
al ANBCC.

Proiectul a fost derulat în perioada aprilie – noiembrie 2005 şi a avut drept scop îmbunătăţirea serviciilor
de informare şi consiliere pentru persoanele cu handicap. Pentru informaţii suplimentare despre proiect şi
locaţiile Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, vă rugăm să vizitaţi pagina de internet www.robcc.ro.

Contact:
ANBCC, Coralia Catană, Coordonator relaţii publice, anbcc@robcc.ro; tel: 021 - 326.66.62; 326.43.44,
fax: 021- 326.43.45
B-dul. Corneliu Coposu, nr. 3, Bl. 101, sc. IV, ap. 79, Bucureşti -3, www.robcc.ro.

ANPH, Simona Oprea, Consilier cabinet, simona.oprea@anph.ro; tel: 021 – 212 54 42; fax: 212 54 43
Calea Victoriei nr.194, sector 1, Bucureşti

Sesiune de focus group
Institutul Naţional pentru Studii de Opinie şi Marketing - INSOMAR - realizează miercuri, 7 decembrie, ora
17.00, o sesiune de focus group pe tema accesului la fondurile de finanţare europeanã. Participanţii la
această discuţie trebuie să fie membri sau reprezentanţi ai ONG - urilor care fie nu au primit până acum
finanţare pe proiect, fie încă nu au aplicat pentru finanţări comunitare dar sunt interesate de aceste
oportunităţi.

                                                        70
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                              OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
Pentru mai multe detalii şi confirmări, vă rugăm să sunaţi la 3262743 sau 3262744 sau prin email la
alina.tudose@insomar.ro
Vă mulţumim,
Alina Tudose
Director Departament Cercetări Calitative
INSOMAR
Bd. Corneliu Coposu nr. 3 bl. 101, et.5
Bucureşti
tel: 021/3200248
fax: 021/3262743

Rezultatele Campaniilor 1%

Vă transmitem alăturat rezultatele campaniilor 1% aşa cum ne-au fost comunicate de către Ministerul de
Finanţe în data de 29 noiembrie 2005, ca răspuns la solicitarea noastră de informaţii în baza legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Acestea arată că suma direcţionată pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit la nivelul întregii ţări este de
4.112.508 RON (adică 1.128.291 EUR la rata de schimb comunicată de BNR pentru astăzi 29 nov 2005).
Numărul contribuabililor care au optat pentru virarea sumelor este de 137.229. La un potenţial de
aproximativ 6,7 milioane contribuabil aceasta reprezintă aproximativ 2% din numărul total de contribuabili
care aveau teoretic această opţiune disponibilă. După estimările noastre, suma direcţionată la nivelul ţării
reprezintă aproximativ 5.6 % dintr-un potenţial teoretic estimat la 20 milioane EUR.
Cele mai mari sume (peste 100.000 RON) s-au strâns în: judeţele Cluj (531.824 RON), Mureş (446.732
RON), Harghita (200.155 RON), Timiş (195.588 RON), Iaşi (177.220 RON), Bihor (167.754 RON), Sibiu
(139.398 RON), Alba (124.251 RON), Constanţa (121.066 RON), Arad (118.727 RON), Bacău (116.568
RON), Dolj (112.452 RON), Braşov (101.933 RON).
În municipiul Bucureşti au fost direcţionaţi 848.813 RON, cu următoarea distribuţie pe sectoare: sectorul 1
- 246.058 RON, sectorul 2 - 166.657 RON, sectorul 3 - 155.060 RON, sectorul 4 - 78.068 RON, sectorul 5
- 57.008 RON, sectorul 6 - 145.962 RON.
Numărul de organizaţii care au beneficiat de direcţionări este de 21.264. Nu avem încă date privind
organizaţiile care au beneficiat de cea mai mare susţinere, dar vom încerca să prezentăm şi aceste date
în viitor.
Foarte probabil, sumele strânse sunt influenţate de existenţa unor organizaţii bine poziţionate pentru
atragerea de fonduri din comunitate care au realizat campanii pentru 1%, dar şi de potenţialul financiar al
contribuabililor din fiecare judeţ.
Lista judeţelor care au obţinut peste 100.000 RON se suprapune destul de bine peste judeţele cu o
comunitate ONG active şi vizibilă.
Lista completă a sumelor direcţionate la nivelul fiecărui judeţ este disponibilă la
www.unulasuta.ro/rezultatenationale.htm.
În Cluj numărul de contribuabili care au direcţionat este de 17.694, circa 12% din totalul potenţial, iar
suma direcţionată reprezintă aproximativ 25% din suma teoretic disponibilă.
Plasarea Clujului în topul judeţelor a fost credem influenţată pozitiv de existenţa campaniei de
conştientizare cu privire la 1%, realizată în parteneriat de către ARC, Instituţia Prefectului Cluj şi Centrul
Naţional de Voluntariat Pro Vobis care a beneficiat de expunere publică masivă cu
sprijinul RATUC (pe autobuze şi în staţii) cât şi de existenţa unui număr de organizaţii bine poziţionate să
atragă fonduri. Situaţii similare am observat în judeţele în care a existat o difuzare bună a diferitelor
materiale de companie (Mureş, Iaşi, Constanţa, Sibiu, Bacău)
În timp ce la nivel naţional, sumele strânse şi procentul de contribuabili care au optat pentru direcţionare
sunt mult mai mici decât aşteptările pe baza experienţei din Ungaria (ţara de origine a mecanismului de tip
1%), ele sunt comparabile, iar în privinţa numărului de contribuabili sunt mai bune decât în Polonia în
primul an.


                                                      71
             DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                   Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
             E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                     http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
În Polonia, în anul 2003 (primul an de direcţionare) au optat pentru aceasta 80.194 de contribuabili
reprezentând 0.44% din numărul total, în timp ce în al doilea an acest număr a crescut la 676.912,
reprezentând 3.6% din totalul contribuabililor (sursa: www.onepercent.hu, news, Polonia). Suma strânsă
în Polonia în 2003 a fost de aproximativ 2.538.177 EUR, iar în 2004 ea a crescut la 10.311.809 EUR.
Sperăm ca aceste date să vă ajute să planificaţi campaniile pentru anul viitor. Noi vedem în dinamica din
Polonia (creşterea de opt ori a numărului contribuabililor care au direcţionat sume către ONG-uri între
primul şi cel de-al doilea an) o sursă de încurajare pentru anul viitor. Aceasta demonstrează că o creştere
masivă a numărului de contribuabili este posibilă în condiţiile unei mai bune pregătiri a campaniilor de
atragere de fonduri pentru 1% şi a potenţialului de creştere a numărului de contribuabili ce cunosc şi
doresc să utilizeze prevederea 1%.
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare şi partenerii săi, Camera Americană de Comerţ în România şi
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile vor continua să ofere sprijin informaţional legat de
prevederea 2% în cursul anului următor. În luna ianuarie vom publica rezultatele unei analize calitative
privind campaniile desfăşurate de ONG-uri în România şi lecţiile învăţate.
Mecanismul pentru direcţionarea 2% va fi explicat pe site-ul www.doilasuta.ro, site care va găzdui şi baza
de date cu organizaţii care solicită 2%. Site-ul www.doilasuta.ro va deveni operaţional începând cu 1
ianuarie 2006.

Echipa ARC

!!!!Moş Crăciun în Europa
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează un nou concurs
adresat elevilor bucureşteni. Elevii claselor V-VIII sunt invitaţi să trimită pe adresa instituţiei, Bd. Regina
Elisabeta 47 - sector 5, desene pe tema « Moş Crăciun în Europa ». Vor fi acordate diplome şi premii
constând în materiale informative, atât celor mai talentaţi copii, cât şi cadrelor didactice îndrumătoare.
Desenele vor fi transmise în atenţia Compartimentului de Integrare Europeană din cadrul Instituţiei
Prefectului Municipiului Bucureşti, fiind însoţite de următoarele informaţii : numele şi prenumele elevului,
vârsta, şcoala, adresa şi numărul de telefon, numele cadrului didactic îndrumător. Desenele vor fi
transmise până la data de 20 decembrie 2005 iar câştigătorii concursului vor fi anunţaţi în cea de-a doua
săptămână a lunii ianuarie 2006. Persoana de contact: Simona Andries - integrare@prefecturabucuresti.ro

Oportunitate pentru ONG-uri

Centrul de Asistenţã Ruralã (CAR) este o organizaţie neguvernamentalã, înfiinţatã de Fundaţia pentru o
Societate Deschisã România. Suntem activi în domeniul dezvoltării rurale începând cu ianuarie 2000.
De asemenea, CAR este membrã în douã reţele importante ale societăţii civile din România: SON -
Reţeaua Deschisã Soros şi RuralNet - reţea de organizaţii active în dezvoltare comunitarã din România,
iar în 2003 a devenit membrã a reţelei europene PREPARE - Parteneriatul Rural European pentru Pre-
aderare.
În prezent, alături de parteneri din UNGARIA, SLOVACIA şi CEHIA, CAR derulează în România proiectul
Politici CELODIN pentru ONG-uri locale (TEP), care ţinteşte schimb de experienţe şi bune practici în
domeniile:
*   Încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală integratã care sã regenereze comunităţile rurale şi care
sã crească competitivitatea socialã a membrilor
*   Înlăturarea barierelor şi barajelor care împiedicã dezvoltarea angajabilităţii comunităţilor locale şi a
zonelor dezavantajate
*   Facilitarea accesului la resurse şi servicii pentru întreaga populaţie din zonele dezavantajate
*   Utilizarea instrumentelor ICT pentru a creşte accesul la informaţii şi cunoştinţe a persoanelor
dezavantajate.
TEP este un proiect finanţat de Uniunea Europeanã, prin programul Transnational Exchange Programme
.
Având în vedere activităţile proiectului:
                                                       72
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
-   Schimb de experienţe şi cunoştinţe
-   Dezvoltarea unei noi politici publice
-   Crearea de parteneriate
-   Crearea unei reţele de experţi
vã propunem înscrierea în baza de date a organizaţiilor neguvernamentale partenere din care vor fi
selectate acelea care vor beneficia de activităţile / rezultatele proiectului.
Vã rugãm sã returnaţi un formular pe adresa Centrului de Asistenţă Ruralã, înainte de 19 decembrie
2005, utilizând adresa menţionatã sau adresa de e-mail cvoisan@rural-center.org, persoana de contact
Cristina Voişan.

Claudia Novac
Project Coordinator
Center for Rural Assistance
6 Istria Square
300543 Timişoara
Tel: +40-256-221470
Fax: +40-256-221469
Please visit our websites:
www.rural-center.org
www.saera.org
www.ruralnet.ro

SoJust solicită creşterea transparenţei activităţilor CSM

Societatea pentru Justiţie solicită Consiliului Superior al Magistraturii adoptarea unor practici
transparente, care să servească interesul public şi dreptul cetăţeanului de a cunoaşte tot ceea ce ţine de
activitatea publică a acestei instituţii. Textul integral al cererii îl găsiţi aici:
http://www.sojust.ro/forum/viewtopic.php?t=39
Dan STOICA

Comunicat de presă

Certificarea parţială, o soluţie?

Centrul de Asistenţă Rurală participă, începând din octombrie 2003, la implementarea acestui nou proiect
european, desfăşurat în cadrul programului Leonardo da Vinci al Comisiei Europene. Scopul PACE este
de a ajuta persoanele cu un nivel scăzut de educaţie să-şi îmbunătăţească poziţia pe piaţa de muncă.
Mai exact, grupul ţintă este constituit din persoanele rămase o perioadă îndelungată de timp fără un loc
de muncă şi din femeile care se întorc la muncă după o perioadă de inactivitate.
Organizaţiile partenere implicate în proiect au elaborat programe de calificări parţiale în sectoarele de IT şi
Administrare a afacerilor şi, de asemenea, mostre de materiale didactice şi teste corespunzătoare
(selectând din materialele existente mai degrabă decât elaborând unele noi), în scopul de a pregăti
cursanţii pentru examinările de certificare parţială.
În România, Fundaţia AISTEDA din Alba Iulia a elaborat certificate parţiale privind operatorul de turism
rural, iar Centrul de Asistenţă Rurală a dezvoltat componenta de trainer on line cu impact la nivel rural în
TeleCentrele (centre comunitare) din judeţul Timiş.
Astfel în perioada 7 - 11 Decembrie 2005, în localitatea 's Hertogenbosch va avea loc conferinţa finală de
prezentare a rezultatelor proiectul cu sprijinul Agenţiei Leonardo din Olanda. Din partea Centrului de
Asistenţă Rurală vor participa coordonatorul de proiect, dna Claudia Novac şi expertul educaţional, dna
Ildiko Pataki.
Pe pagina www.rural-center.org sunt disponibile 2 ghiduri privind acreditarea formatorilor din România în
limba română şi engleză şi alte informaţii utile referitoare la proiect.

                                                       73
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                 OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
Calendarul ONG mureşean

Dragi colegi,
pentru a creşte vizibilitatea sectorului neguvernamental şi influenţa acestuia atât la nivel local cât şi la
nivel naţional, este necesar ca asociaţiile şi fundaţiile să îşi facă publice serviciile oferite, activităţile pe
care le desfăşoară, crescându-şi astfel credibilitatea şi notorietatea, prin urmare sprijinul comunităţii.
Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, Fundaţia Transilvana Alpha prin Centrul de resurse pentru
ONG-uri Alpha relansează începând cu luna decembrie 2005 serviciul de informare "Calendarul ONG
mureşean" prin care asociaţiile şi fundaţiile să îşi poată face publice activităţile pe care le desfăşoară.
 Acesta se va materializa într-un buletin cu apariţie lunară cu informaţii despre activităţile de interes
general derulate de către asociaţii şi fundaţii, urmând ca acesta să fie distribuit presei, autorităţilor locale
şi judeţene dar şi ONG-urilor.
La baza alcătuirii calendarului ONG stau informaţiile despre activităţile pe care ONG-urile le desfăşoară,
transmise de către aceştia.

În ataşament puteţi găsi un prim număr - pilot al calendarului ONG. Documentul poate fi deschis cu
ajutorul programul Adobe Acrobat care poate fi descărcat în mod gratuit de pe internet de la adresa:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Vă rugăm să ne transmiteţi părerea despre acest nou serviciu de informare al Centrului de Resurse ONG
pentru a-l putea îmbunătăţi, lucru pentru care vă mulţumim anticipat.
 Radu D.
Centrul de resurse pentru ONG "ALPHA"
Motto: "De la ALPHA o-MEGA de informaţii"
540517, Tirgu Mureş
Aleea Vrancea nr. 1
tel: 0265-257.057
fax: 0265-257.542


EVENIMENTE

Târgul Info-Social aduce informaţia la cetăţeni
SIBIU, 20.09.2005 – Crucea Roşie Sibiu, alături de organizaţiile partenere din cadrul reţelei Info Social vin
în fata sibienilor cu informaţii noi din domeniul social, în cadrul celei de-a treia ediţii a Târgului Info Social,
desfăşurat în perioada 22-23 septembrie 2005, în Sibiu.

La această ediţie a Târgului Info-Social şi-au anunţat participarea următoarele organizaţii
neguvernamentale şi instituţii publice din municipiile Sibiu şi Mediaş: Crucea Roşie Sibiu, ALEG,
ARAPAMESU, As. De Ajutor Familial PRO VITA, Sinergii Medias, As. De Ajutorare a Diabeticilor şi
Bolnavilor Oncologici Mediaş, Fd. Comunităţii, Fd. Spitalului Clinic Judeţean, UCOS, Romanian Angel
Appeal, SOS Satele Copiilor Cisnadie, Romanafectus, Consorţiul pentru Dezvoltare Locală, Biroul pentru
Drepturile Omului, Consiliul Judeţean Sibiu, Direcţia de Muncă, Familie şi Solidaritate Socială, Serviciul de
Promovarea Sănătăţii, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Inspectoratul
Judeţean de Politie.

„Participanţii la Târg sunt pregătiţi să înfrunte ploaia şi să ofere tuturor vizitatorilor informaţii utile legate de
servicii sau proiecte proprii, prestaţii oferite sau posibilităţi de voluntariat” a declarat Claudia Popa,
directorul filialei Sibiu.

În cadrul Târgului va fi distribuita şi o ediţie specială a Buletinului Info-Social, realizata în colaborare cu
Direcţia de Munca, Familie şi Solidaritate Sociala Sibiu, ediţie în care sunt prezentate ajutoarele pentru
încălzire în iarna 2005-2006.
                                                         74
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005

Evenimentul va avea loc în Piaţa Unirii nr. 1 (în fata magazinului Dumbrava), între orele 11-15.

Târgul Info-Social este organizat de către Crucea Roşie Sibiu în parteneriat cu Consiliul Judeţean
Sibiu, Direcţia de Sănătate Publică şi ARAPAMESU şi beneficiază de suportul Primăriei Sibiu.

Crucea Roşie Română, înfiinţată în 1876, este organizaţie neguvernamentală de interes naţional, având
ca misiune prevenirea şi alinarea, în mod imparţial a suferinţei umane în orice împrejurare, fără nici o
discriminare bazata pe cetăţenie, naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţa militară, socială sau
politica. Principalele domenii de activitate sunt: promovarea valorilor umanitare, pregătirea şi intervenţia în
cazul unui dezastru, promovarea sănătăţii şi asistenţa persoanelor la nivel comunitar.

Claudia Popa
Crucea Roşie Sibiu
str. Xenopol 1
Sibiu-550159
tel/fax: 0269-217646
email: crsb@easynet.ro

Conferinţa cu tema “Utilizarea anti-semitismului în scopuri politice”
Comunicat de presă

Centrul Regional PER pentru Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est a organizat în data de 16 Septembrie
2005, la sala I.L Caragiale a Hotelului Majestic din Bucureşti, conferinţa cu tema “Utilizarea anti-
semitismului în scopuri politice”.

Scopul dezbaterii a fost acela de a identifica modalităţile prin care politicienii democraţi ar putea împiedica
folosirea anti-semitismului şi a altor atitudini şi practici îndreptate împotriva minorităţilor spre a obţine
susţinere electorală. S-a intenţionat şi explorarea posibilităţilor de elaborare a unor strategii antidot care
să înlocuiască atitudinile defensive şi stinghere prin care reacţionează de obicei victimele şi martorii
acestor fenomene.

Provocarea la dezbateri privind “Utilizarea anti-semitismului în scopuri politice” s-a făcut de către dnul
Konstanty Gebert, cunoscut activist pentru drepturile omului şi jurnalist din Polonia.

Întrebările la care s-a căutat răspuns în continuare au fost următoarele : « Care este explicaţia durabilităţii
anti-semitismului ca armă politică în Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est ?», « Cum este legat anti-
semitismul de politicile anti-minorităţi şi autoritare din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est ? », « Cum
pot politicienii moderaţi să apere sistemele politice democratice faţă de utilizarea anti-semitismului şi a
altor atitudini şi practici anti-minorităţi? » şi « Ce impact are percepţia conflictului din Orientul Mijlociu
asupra anti-semitismului contemporan ? ».

Participanţii la eveniment, printre care s-au numărat personalităţi ale comunităţii evreieşti, oameni politici,
reprezentanţi ai mediului academic, jurnalişti şi diplomaţi, au subliniat importanţa luării de poziţie atât la
nivelul societăţii civile, cât şi la nivelul mediului politic şi al instituţiilor statutului în vederea consolidării
cadrului politic şi legislativ necesar prevenirii şi eliminării atitudinilor anti-semite cât şi a tuturor celorlalte
forme de discriminare.

În acest sens educaţia a fost identificată ca una din cheile conştientizării amplitudinii şi consecinţelor
Holocaustului de către generaţiile viitoare, Holocaustul fiind un exemplu viu al rezultatelor devastatoare pe
care le pot produce atitudinile rasiale duse la extreme sub impulsul unei voinţe politice negative.

                                                         75
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
Ziua europeană fără maşini la Cluj-Napoca
ONG şi APM se implică, Primăria face cacealma !
22 septembrie este Ziua Europeană Fără Maşini, punct culminant al Săptămânii Europene a Mobilităţii.
Ambele sunt manifestări oficiale anuale patronate de Comisia Europeană. În acest an participă peste
1300 de oraşe din toate ţările Europei (ce au închis total traficul automobilistic întreaga zi în tot oraşul sau
cel puţin în zona centrală sau pe o parte din artere). România a aderat oficial în 2002 la acest program şi
peste 80 de oraşe, inclusiv Clujul, s-au înregistrat pe site-ul oficial de la Bruxelles www.mobilityweek-
europe.org ca şi oraş participant sau suporter. Din păcate, în multe cazuri, participarea este doar de forma
sau chiar fictiva, autorităţile neorganizând de fapt nimic din multele posibile activităţi recomandate.

ONG clujene de mediu au propus Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu mult timp înainte o colaborare în
cazul în care administraţia doreşte ca şi oraşul nostru să fie printre cele participante - fie şi doar ca
"suporter". Nu am mai primit vreun răspuns... Şi am tras concluzia că autoritatea locala nu doreşte sau nu
considera posibil sau oportun ca în acest an la Cluj să aibă loc Săptămâna Mobilităţii şi Ziua Fără Maşini
nici măcar la nivel simbolic. Am aflat insa cu stupoare ca Primăria a recurs la o cacialma: Deşi nu s-a
implicat cu nimic, a notificat totuşi la Bruxelles că participa la program şi a şi anunţat tot felul de
evenimente... Şi a indicat că persoana de contact un angajat care era în concediu şi nici nu ştia că el este
coordonatorul Săptămânii Mobilităţii şi Zilei Europene fără Maşini la Cluj-Napoca....

În ciuda acestei situaţii jenante, autorităţile de mediu şi ONG-urile au încercat să marcheze totuşi şi la
Cluj-Napoca ziua de 22 septembrie. De exemplu, Clubul de Cicloturism NAPOCA s-a văzut silit să
renunţe la planurile iniţiale care cuprindeau multiple manifestări publice (pentru care era însă nevoie de
acordul şi sprijinul Primăriei) dar s-a implicat prin organizarea altor acţiuni:

- O masă rotundă în colaborare cu Agenţia de Protecţia Mediului Cluj-Napoca desfăşurată la sediul APM
Cluj între orele 10:00 - 12:00, la care au participat ONG-uri şi autorităţi - Consiliul Judeţean Cluj, RATUC,
Politia Rutieră, Direcţia de Sănătate Publică, Primăriile din Dej, Gherla, Câmpia Turzii, Turda etc. ( MAI
PUŢIN PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA!)

- O acţiune de studiere a stării traficului în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca şi în mai multe zone
periferice, incluzând documentarea foto a unor probleme de stare a carosabilului, de organizare a
circulaţiei şi parcajului, ce comportare a şoferilor, de semnalizare rutiera etc.

- O campanie de plasare de fluturaşi de informare şi avertizare pe autoturismele care parchează ilegal în
zona centrală a oraşului

- O acţiune de distribuire de fluturaşi de informare pe tema Zilei Europene Fără Maşini în cutii poştale şi la
trecători pe mai multe artere centrale ale Clujului

- O prezentare publică de imagini foto digitale cu privire la problemele de trafic auto urban şi soluţii
posibile, cu accent pe utilizarea bicicletei

În mod normal o asemenea zi să organizează la iniţiativa autorităţilor, se anunţă cu luni de zile înainte, şi
este un prilej de sărbătoare comunitară, în care se organizează târguri, expoziţii, concerte, concursuri etc.
pe bulevardele şi în pieţele ce sunt astfel pentru o zi libere de trafic auto, încât cetăţenii oraşului să poată
savura acest moment, când oraşul e doar al lor, nu şi al maşinilor.... Sperăm să nu mai treacă mulţi ani
până în Cluj şi în alte oraşe din România să aibă loc adevărate Zile fără Maşini...

RADU MITITEAN
director executiv CCN
tel. 0744-576836

                                                       76
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Ziua Mondială fără Maşini

În fiecare an pe 22 septembrie, oameni din întreaga lume se adună pentru a marca "Ziua Mondială fără
Maşini" şi a promova alternative la automobilul personal sau de serviciu. Sute de oraşe îşi închid centrele
circulaţiei auto, mersul pe jos, bicicleta, transportul public şi alte forme de deplasare fiind încurajate.

Deşi evenimentul are ca punct de plecare Europa (unde a avut loc pentru prima data în 1998, în Franţa)
popularitatea "Zilei Mondiale fără Maşini" a depăşit cu mult graniţele bătrânului continent: anul acesta,
1.544 de localităţi din peste 40 de tari de pe 3 continente au ales să promoveze
alternativele mai puţin poluante la automobil.

Ziua "oficială" fără maşini este 22 septembrie, însă în multe oraşe, activităţi cu această tema se
desfăşoară întreaga săptămâna sau în alta zi mai convenabilă (cum ar fi sfârşitul de săptămână. De altfel,
manifestările asociate au fost consfinţite de către Comisia Europeana în 2000 sub numele
de "Săptămâna Europeană a Mobilităţii" [http://www.worldcarfree.net/wcfd/www.22september.org].

Legături utile:

Reţeaua "World Carfree" http://www.worldcarfree.net/wcfd/
Ziua Mondiala fără Maşini în Canada http://www.carfreeday.ca/
Trimiteţi o felicitare electronică
http://www.worldcarfree.net/wcfd/ecard.php
Oraşe fără maşini http://www.carfree.com/

Sursa: Asociaţia Altermedia" <contact@altermedia.ro>

Ziua Internaţională a Dreptului de a Şti
APADOR - Comitetul Helsinki
Agenţia de Monitorizare a Presei – Academia Caţavencu
Centrul pentru Jurnalism Independent

    Vă invită miercuri, 28 septembrie, în Club A să sărbătorim împreună Ziua Internaţională a
Dreptului de a Şti.
    În cadrul evenimentului va avea loc o dezbatere, la o bere, cu tema “Confidenţialitatea de interes
public” şi se vor acorda premii ziariştilor care au luptat pentru dreptul de a afla.
Dezbaterea va analiza necesitatea existenţei unor clauze de confidenţialitate în contractele gen Apa
Nova, Petrom, etc.
Evenimentul va avea loc în Club A (Str. Blanari, nr. 14), începând cu ora 18.00 şi se adresează tuturor
celor interesaţi de un acces mai bun la informaţiile de interes public.
Informaţiile, masa şi dansul sunt din partea organizatorilor.
Pentru confirmarea participării şi alte detalii, ne puteţi contacta la telefoanele 3134047 / 0721122920 sau
la adresa de mail razvan@mma.ro.

Conferinţa intitulată „Dezvoltarea resurselor umane în cadrul administraţiei publice”.
Institutul European din România (IER) vă invită, în data de 28 septembrie, orele 9:30, la Hotel Marriott
Bucureşti la conferinţa intitulată „Dezvoltarea resurselor umane în cadrul administraţiei publice”.
INVITAŢIE

    Evenimentul este prilejuit de încheierea proiectului „Formare iniţială în afaceri europene pentru
funcţionarii din administraţia publică centrală”, finanţat prin programul PHARE RO 2002/000-


                                                        77
               DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
               E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                       http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
586.03.01.04.02 şi care a urmărit perfecţionarea cunoştinţelor de specialitate a 400 de funcţionari publici
implicaţi în procesul de integrare europeană.
   Conferinţa organizată de IER îşi propune să aducă în discuţie două teme relevante: importanţa
dezvoltării resursei umane în consolidarea capacităţii administraţiei publice şi rolul formării profesionale ca
instrument al acestui demers. Invitaţii IER, consultanţi independenţi, profesionişti ai domeniului sau
reprezentanţi ai administraţiei vă propun un schimb de perspective pe aceste teme cu accent pe
caracteristicile sistemului românesc.

Pentru confirmarea participării şi detalii suplimentare vă rugăm accesaţi www.ier.ro.

Zilele Speologiei Clujene 2005
Federaţia Română de Speologie, Polul Cluj în colaborare cu Casa de Cultură a Studenţilor,
Centrul de Iniţiativă pentru Mediu şi Asociaţia Română de Educaţie Speologică
Vă invită în perioada 13-16 octombrie la
Zilele Speologiei Clujene 2005

din program :

joi, 13 octombrie 2005
10.00-10.030 Deschiderea oficiala a manifestării, conferinţa de presă – Casa de Cultură a Studenţilor
11.00-21.00 Expoziţie foto - Holul Mare al Casei de Cultură a Studenţilor (CCS)
12.00-18.00 Demonstraţii, jocuri şi concursuri de escaladă pe peretele artificial - Exterior CCS
19.00 Concert Folk cu Florin Chilian, Mircea Vintilă şi Emeric Imre & Friends

vineri, 14 octombrie 2005
10.00-14.00 Proiecţii pentru copii - Sala 22 a CCS
10.00-21.00 Expoziţie foto - Holul Mare al Casei de Cultură a Studenţilor (CCS)
10.00-14.00 Escalada pe peretele artificial şi jocuri - Holul exterior CCS
       Vizita Muzeul de Speologie
       Vizita Vivariul Facultăţii de Biologie
15.00-17.00 Demonstraţie Salvaspeo - Exteriorul CCS
17.00-19.00 Cupa presei la escalada - Exteriorul CCS
19.00-22.00 Proiecţii de diapozitive şi filme cu invitaţi, prezentare cluburi de speologie clujene - Sala de
dans a CCS

sâmbăta, 15 octombrie 2005
EXCURSII
07.00-20.30 Tura la Suncuius: peştera, escalada, tir cu arcul, drumeţie
07.00-20.00 Tura speologica în peştera Humpleu, Com. Mărgău
09.00-20.00 Vizita la Salina Turda şi drumeţie în Cheile Turzii
la Casa de Cultură a Studenţilor
10.00-18.00 Demonstraţii, jocuri şi concursuri de escaladă pe peretele artificial şi concurs de biciclete -
Exterior CCS
10.00-18.00 Expoziţie foto - Holul Mare al Casei de Cultură a Studenţilor (CCS)

duminică, 16 octombrie 2005
EXCURSII
07.00-20.30 Tura la Suncuius: peştera, escaladă, tir cu arcul, drumeţie
07.00-20.00 Tura speologică în peştera Humpleu, Com. Mărgău
09.00-20.00 Vizita la Salina Turda şi drumeţie în Cheile Turzii
la Casa de Cultură a Studenţilor

                                                        78
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
11.00-17.00 Escaladă, Demonstraţii, jocuri şi concursuri de escaladă pe peretele artificial şi concurs de
biciclete - Exterior CCS
10.00-18.00 Expoziţie foto - Holul Mare al Casei de Cultura a Studenţilor (CCS)

LOCURILE ÎN EXCURSII SUNT LIMITATE!

Vă aşteptăm la Cluj din 13 până în 16 octombrie!
Marcela Campian
Centrul de Iniţiativă pentru Mediu
N. Titulescu 38/36
0264-593254
www.crim-tabere.ro

Seminarul "De la gândirea teologică la acţiunea socială - realităţi româneşti şi standarde
europene"
Comunicat de presă

"De la gândirea teologică la acţiunea socială - realităţi româneşti şi standarde europene"

Fundaţia Konrad Adenauer - biroul Bucureşti împreună cu Parohia Stavropoleos organizează în perioada
27 - 30 octombrie 2005, la Durău, seminarul "De la gândirea teologică la acţiunea socială - realităţi
româneşti şi standarde europene".
Evenimentul continuă seria începută în 2002 prin seminariile de la Mânăstirea Bistriţa, Cheia, respectiv
Sibiu/Mânăstirea Sâmbăta şi îşi propune şi de această dată să reunească, teologi reprezentând
principalele culte din România, filosofi, istorici, politologi, sociologi şi economişti pentru a dezbate tema de
mai sus dintr-o perspectivă ecumenică şi interdisciplinară.
Printre temele abordate se regăsesc: "Gândirea socială a bisericii', "Agenda Lisabona - poziţiile cultelor",
"Situaţia învăţământului teologic în România", precum şi "Mecanisme financiare de susţinere a iniţiativelor
sociale ale cultelor".
Pentru informaţii şi confirmări: Ilinca Dragomirescu; Priscila Banu,
Fundaţia Konrad Adenauer Bucureşti, Tel: 021-4108235, Fax: 031-4055015;
ilinca.dragomirescu@kas.ro; priscila.banu@kas.ro

Masă rotundă cu tema “Current Status of Lustration Policies: Outcomes and Factors Influencing
Their Performance”
Fundaţia Konrad Adenauer - Bucureşti vă invită vineri, 21 octombrie 2005, începând cu orele 16.00, la
masa rotundă cu tema “Current Status of Lustration Policies: Outcomes and Factors Influencing Their
Performance”

Moderatori: Aleksandar Resanovic, director executiv, Center for Peace and Democracy Development
Belgrade, Stejarel Olaru, istoric

Acest eveniment este organizat în cadrul noului program regional ““Consolidarea democraţiei şi a statului
de drept în România şi SEE”, coordonat de KAS Bucureşti.
Seminarul va avea loc la Complexul Uzinexport, U-Business Center, Sala Jade, Bd. Iancu de Hunedoara
nr. 8, mezanin

RSVP până pe 20 octombrie la office@kas.ro, 410 82 35
Persoana de contact: Cora Motoc; cora.motoc@kas.ro                                                       79
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
Conferinţa Reforma Administraţiei Publice în contextul Integrării Europene
Catedra de Administraţie Publică din cadrul Facultăţii de Management - ASE, Asociaţia Şcolilor şi
Institutelor de Administraţie Publică (ASIAP), LEADERS România şi British Council organizează în
perioada 27-28 octombrie 2005, în Aula Magna a ASE, conferinţa Reforma Administraţiei Publice în
contextul integrării europene. Obiectivul conferinţei este schimbul de experienţă între specialişti din
administraţia publică.Discuţiile vor fi axate pe stadiul aplicării măsurilor de reformă şi rezultatele activităţii
administraţiei în România, în contextul integrării ţării noastre în Uniunea Europeană. Dacă eşti interesat
să participi activ la acest eveniment, te poţi înregistra la www.leaders.ro/conferintaap până la data de 25
octombrie. Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi să participe la conferinţă.

Reuniune cu tema: "Germania - marea dezbatere despre reformă"

27 octombrie 2005, Bucureşti
Reprezentanţa în România a Fundaţiei Friedrich Ebert vă invită să luaţi parte la o nouă întâlnire a
Societăţii de Dezbateri Social - Democrate, care va trata tema: Germania - marea dezbatere despre
reformă.
Invitatul special la aceasta nouă ediţie de dezbateri va fi Christoph Egle, Institutul de Ştiinţe Politice,
Universitatea Frankfurt pe Main, Germania, cu tema: ''Transformarea democraţiei sociale în Germania".
Dintr-un caz de succes şi un model de bunăstare şi de solidaritate socială Germania a ajuns astăzi să fie
tot mai des şi mai acut identificata cu omul bolnav" al Europei. Dezbaterile privind necesitatea reformei şi
modul în care trebuie ea făcută au captat nu numai atenţia societăţii germane ci şi pe cea a mediilor
internaţionale.
Sunt oare imposibil de menţinut în condiţiile actuale ale globalizării înaltele standarde sociale cu care
germanii s-au obişnuit, este oare economia germană, odinioară atât de performantă, depăşită de noile
realităţi ale ordinii economice mondiale? Şi trebuie oare societatea germană să lupte astăzi cu structurile,
instrumentele şi mai ales cu mentalitatea care au făcut din Germania motorul unei Europe puternice şi
unite?
Despre miza reformei din Germania pentru Germania însăşi ca şi pentru Europa în general vă invităm să
discutăm împreună în după - amiaza zilei de 27 octombrie.
Pentru participare la reuniune vă rugăm să sunaţi sau să trimiteţi e - mail la: Cristian Chiscop, Tel/Fax:
021-210.71.91; E-mail: cristian.chiscop@fes.ro

"De la gândirea teologică la acţiunea socială - realităţi româneşti şi standarde europene"

Comunicat de presă
Durau
27.-30. Octombrie 2005
Parohia Stavropoleos împreună cu Fundaţia Konrad Adenauer - biroul Bucureşti organizează în perioada
27 - 30 octombrie 2005, la Durau, seminarul "De la gândirea teologică la acţiunea socială - realităţi
româneşti şi standarde europene".
Evenimentul continuă seria începută în 2002 prin seminariile de la Mânăstirea Bistriţa, Cheia, respectiv
Sibiu/Mânăstirea Sâmbăta şi îşi propune şi de această dată să reunească, teologi reprezentând
principalele culte din România, filosofi, istorici, politologi, sociologi şi economişti pentru a dezbate tema de
mai sus dintr-o perspectivă ecumenică şi interdisciplinară.
Printre temele abordate se regăsesc: "Gândirea socială a bisericii', "Agenda Lisabona - poziţiile cultelor",
"Situaţia învăţământului teologic în România", precum şi "Mecanisme financiare de susţinere a iniţiativelor
sociale ale cultelor".
Pentru informaţii şi confirmări: Ilinca Dragomirescu; Priscila Banu,
Fundaţia Konrad Adenauer Bucureşti, Tel: 021-4108235, Fax: 031-4055015;
ilinca.dragomirescu@kas.ro; priscila.banu@kas.ro
Ilinca Dragomirescu

                                                         80
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
Konrad - Adenauer - Stiftung
Str. Sf. Elefterie 27
RO - 050524 Bucuresti
T/F: 021-4108235, 0314055014, 0314055015
ilinca.dragomirescu@kas.ro
www.kas.ro

Primul seminar de implementare a proiectului B3 -40003
ASOCIAŢIA FEMEILOR DIN ROMÂNIA are plăcerea de a vă invita la primul seminar de implementare a
proiectului B3 -40003 , desfăşurat de A.F.R ca partener în cadrul proiectului european *Egalitatea dintre
bărbaţi şi femei - dialog social şi economic.*
Proiectul este coordonat de FEDERAŢIA CENTRELOR SOCIALE din Franţa , cu parteneri din UK ,
Spania şi Italia , România.
Seminarul organizat de A.F.R. va avea loc pe data de 28 şi 31octombrie la sediul A.F.R. din str. Victor
Eftimiu 2 et. 6 cam . 401 sect 1.( zona Sălii Palatului ) între orele 16,30 şi 18,30.
Sunt aşteptaţi reprezentanţi ai ong-urilor implicate în domeniu ,
reprezentanţi din sindicate , traineri , asistenţi sociali, leaderi de opinie , media .
Temele principale sunt următoarele:
* Problematica egalităţii de gender, dialogul social şi economic
* Îmbunătăţirea comunicării între organizaţii /instituţii implicate în acest obiectiv
*Modul de lucru va fi interactiv şi practic*, în spiritul programelor
organizate de Asociaţia Femeilor din România.
De aceea, pentru asigurarea calităţii educaţionale, numărul de participante este de maximum 20.
Dintre participanţii la seminarele din Octombrie 2005 şi ianuarie 2006
vor fi selecţionaţi cei 8 participanţi la conferinţele din Spania şi
Italia.
ASOCIAŢIA FEMEILOR DIN ROMÂNIA este cea mai cunoscută organizaţie implicată de 15 ani în
promovarea unui statut corespunzător pentru femeile României, în spiritul aplicării reale a conceptului
egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei
Taxa de înscriere este de 50 RON. Fondurile colectate sunt destinate programului umanitar ,, AJUTĂ-MĂ
SĂ TE AJUT pe care A.F.R. îl susţine de 15 ani
Pentru înscriere trimiteţi scrisoare de intenţie , CV( prin e-mail afr@afr.ro)şi copie după ordinului de plată
( fax -21-3159859)
Înscrierea se face în ordinea efectuării plăţii, în limita locurilor disponibile, în contul AFR
COD IBAN: RO93BTRL04101205791324XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Lipscani cu
menţiunea “participare seminar B3 4003, / nume /”.
Persoana de contact este Liliana Pagu
e-mail afr@afr.ro <mailto:afir98@kasta.com> , tel. 0720593912, 0744561431
Organizatorii asigură logistica seminarului, pauzele de cafea
Aşteptăm cu mare plăcere să ne revedem.
Echipa AFR

“Controverse în cercetarea opiniei publice”
Bucureşti, 31.10.2005
Hotel Residence
Sala Triumph

Cât de credibile sunt sondajele de opinie? Câtă obiectivitate şi câtă manipulare există în interpretările date
rezultatelor sondajelor ? În ce măsură este influenţată opinia publică de aceste rezultate ?
Fundaţia Konrad Adenauer vă invită să răspundeţi împreună cu noi la întrebările deschise din acest
chestionar asupra sondajelor de opinie publică.

                                                       81
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
“Controverse în cercetarea opiniei publice” este tema dezbaterii al cărei invitat de onoare este Dr. Viola
Neu, o reputată expertă în cercetarea opiniei publice, a alegerilor şi a fenomenului extremismului,
coordonator al departamentului de Analiză a partidelor şi a alegerilor, în cadrul Fundaţiei Konrad
Adenauer din Berlin.
Invitaţi: Prof. dr. Dumitru Sandu, Universitatea Bucureşti, Daniel Enescu, SORMA.
Evenimentul are loc în 31.10.2005, în sala Triumph a Hotelului Residence, str. Clucerului 19.
Intrarea se face pe bază de confirmare.
Persoana de contact: Alina Costache, KAS Bucureşti, alina.costache@kas.ro; 410.82.35
Alina Costache
Coordonator Relaţii Publice
Fundaţia Konrad Adenauer
Str. Sf. Elefterie 27
RO - 050524 Bucuresti
T/F: 021-4108235, 0314055014, 0314055015
M: 0722-254522
alina.costache@kas.ro
www.kas.ro

Seminarul cu tema „Locuire independentă şi incluziune socială”
     Fundaţia Pentru Voi organizează în perioada 14-16 noiembrie seminarul cu tema „Locuire
independentă şi incluziune socială”. Acest seminar desfăşurat la Timişoara este parte integrantă a
proiectului „Încă un pas” şi este finanţat de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi
Iniţiativa pentru Sănătate Mintală a Institutului pentru o Societate Deschisă – Budapesta.
     Având în vedere oportunitatea şi necesitatea dezvoltării serviciilor alternative comunitare acest
seminar are ca scop prezentarea locuirii independente ca soluţie pentru o reală incluziune şi experienţa
noastră legată de acest posibil model. Totodată pentru a veni în sprijinul organizaţiilor neguvernamentale
active în domeniul serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale în cadrul acestui
seminar va avea loc şi o sesiune de instruire pentru strângere de fonduri. Scopul trainingului este de a
prezenta surse şi metode de strângere de fonduri pentru proiectele ONG-urilor active în acest domeniu.
     Organizatorii vor suporta cheltuielile de transport, cazare, masă, pauzele de cafea şi suportul de
curs. Participarea reprezentanţilor organizaţiilor membre ale Federaţiei Incluziune România este gratuită,
pentru celelalte instituţii existând o taxa de participare de 200 RON plus transportul.
     Înscrierile se fac până joi, 3 noiembrie 2005 iar relaţii suplimentare se pot solicita la dn-ul Zoltán
Szövérdfi, tel: 0256-228062 sau e-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro.

Ziua Internaţională a Mării Negre

Organizaţia Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum are plăcerea de a vă invita să participaţi
duminică, 30 octombrie 2005 la Muzeul de Artă Constanţa, începând cu ora 11:00 la activităţile dedicate
Zilei Internaţionale a Mării Negre.
Din 1996 ONG Mare Nostrum a marcat, an de an, prin diferite activităţi ziua de 31 octombrie cu relevanţă
pentru mediu, având convingerea că păstrarea unui mediu curat la Marea Neagră nu este o simplă dorinţă
în tabăra ecologiştilor. Prin aceste acţiuni urmărim implicarea publicului în activităţi de conştientizare, în
ideea că în acest fel vor adopta un comportament pozitiv şi responsabil faţă de mediul marin şi costier.

Agenda evenimentului:

Premierea celor mai reuşite fotografii participante la a IV-a ediţie a Concursului Naţional de Fotografie
Viitorul Marii Negre. Acest concurs se adresează tuturor persoanelor interesate care, prin intermediul artei
fotografice, promovează responsabilitatea socială şi ecologică faţă de Marea Neagră. Lucrările de anul
acesta au reuşit să imortalizeze aspectele pozitive şi negative ale dezvoltării zonei Mării Negre sub
influenţa antropică dar şi să evidenţieze frumuseţea şi unicitatea mediului marin şi a zonei costiere
                                                       82
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
româneşti.
Acordarea *“Premiilor Mare Nostrum pentru Presa Scrisă de Mediu”* Ediţia a III-a
Prin acest concurs urmărim să promovam jurnaliştii de mediu care, prin articolele lor, au contribuit la
conştientizarea publicului privind problemele de mediu actuale şi să stimulam şi iniţiativa altor jurnalişti de
a-şi manifesta interesul faţă de subiectele de mediu.
Vernisajul expoziţiei de fotografie Omul şi marea! La expoziţia de fotografie intitulata „Omul şi marea!” veţi
putea admira cele mai reuşite 50 de fotografii participante la concurs, precum şi lucrările premiate în
ediţiile anterioare.
Alegorie „Marea de lângă tine.
Aceasta va consta într-o reprezentare a ecosistemului marin, scoţând în evidenţa tipuri de deşeuri
întâlnite frecvent în mediul acvatic sau pe plajă precum şi elemente de biodiversitate.
Vă aşteptăm!
Cu consideraţie,
Mihaela CANDEA
Director Adjunct
ONG Mare Nostrum

Sibiu - Invitaţie la "Euro - bostan" 2005

NetWorkingUE
REŢEA DE INFORMARE EUROPEANĂ ÎN JUDEŢUL SIBIU
ROMÂNIA

Staful de coordonare al Proiectul de Cooperare NetWorkingUE - Sibiu are onoarea să vă invite să
participaţi la acţiunea de forţă Euro - bostan. Pe noi Europa nu ne sperie.
Ajunsă la a doua ediţie, acţiunea îşi propune marcarea într-un mod inedit a sărbătorii de Halloween, prin
aducerea în Parcul Sub Arini a câtorva zeci de bostani care, în locul figurilor şi imaginilor macabre, vor fi
inscripţionaţi, decupaţi cu steluţe, simbolul Uniunii Europene. Simultan, membrii NetWorkingUE - Sibiu
vor distribui trecătorilor materiale informative cu privire la Uniunea Europeană.

INVITAŢIE

Adresată domniilor voastre de a participa duminică, 30 octombrie 2005, de la ora 18.00, în Parcul Sub
Arini Sibiu, la Cupolă, la ineditul eveniment.
Vă aşteptăm cu drag!
Pentru informaţii suplimentare apelaţi

0745/585481 - Dan Tomozei, sau 0269/212999 - Marina Bogdan, Fundaţia Comunităţii Sibiu.
Team Europe Romania    NetWorkingUE - Sibiu   Fundaţia Comunităţii Sibiu

Octavian Rusu          Dan Tomozei          Marina Bogdan

Daniel C. Tomozei
Liga Jurnaliştilor Sibiu
NetWorkingUE - Sibiu
dan_tomozei@yahoo.com
www.15-25.ro
Mobile: 0745 / 585 481
Fax: 0269 / 212 999

Etica în universităţi


                                                       83
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                 OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, în parteneriat cu Fundaţia Konrad Adenauer şi cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează dezbaterea "Etica în universităţi".
Tema acestei întâlniri este strâns legată de proiectul de cercetare: "Codurile instituţionale de etică
universitară", proiect coordonat de prof. univ. dr. Mihaela Miroiu, moderatoarea acestor discuţii. Proiectul
poate fi consultat la: www.snspa.ro/noutati sau www.kas.ro/kas/46/
Sunt invitaţi la dezbatere: rectori, prorectori, reprezentanţi ai consiliilor de etică din universităţi, cadre
didactice, reprezentanţi ai studenţilor, reprezentanţi ai administraţiei universitare din toate categoriile de
universităţi.
Vă aşteptăm marţi, 1 noiembrie 2005, ora 17.00, în sala 111 a SNSPA,
str. Povernei 6 - 8.

RSVP: Mihaela Sima, tel/fax: 3122535 sau 3180895; Alina Costache,
tel/fax: 4108235, alina.costache@kas.ro
până la 31.10.2005
Alina Costache
Coordonator Relaţii Publice
Fundaţia Konrad Adenauer
Str. Sf. Elefterie 27
RO - 050524 Bucureşti
T/F: 021-4108235, 0314055014, 0314055015

Seminar privind egalitatea de şanse - Piteşti

SEMINAR DE INFORMARE PRIVIND EGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI

2 noiembrie – Pitesti
I N V I TA T I E

Ministerul Integrării Europene, în parteneriat cu Instituţia Prefectului – judeţul Argeş şi Consiliul Judeţean
Argeş, are plăcerea să vă invite să participaţi la seminarul organizat în cadrul campaniei de informare
adresată femeilor - “Europa este importantă pentru tine!”.

Evenimentul va avea loc miercuri, 2 noiembrie, ora 11.00, în Sala Mare a Consiliului Judeţean din
municipiul Piteşti.

   La eveniment participă reprezentanţi ai instituţiilor publice guvernamentale şi non-guvernamentale
centrale, ai autorităţilor locale, ai serviciilor publice deconcentrate, ai organizaţiilor sindicale şi patronale,
ai instituţiilor culturale şi de învăţământ, precum şi reprezentanţi ai mass-media de la nivelul judeţului.

  Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dumneavoastră la telefon: 0248/217.800, interior 253, e-mail:
ramonaonitoiu@yahoo.com.

Conferinţa Dosarul "Revoluţia"- As. "21 Decembrie 1989"

Asociaţia "21 Decembrie 1989"
Str. Batistei nr. 24 A
Bucureşti

CONFERINŢA DE PRESĂ

Asociaţia "21 Decembrie 1989" organizează joi, 27 octombrie a.c., ora 11, conferinţa de presă la sediul
din Str. Batistei nr. 24 A ( vizavi de clădirea Curţii Supreme de Justiţie).
Subiecte abordate:
                                                         84
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
-  Desecretizarea documentelor din arhivele SRI, Guvernul Romaniei, SIE, DIA privind evenimentele
din decembrie 1989;
-  Declaraţia unui fost lider al Ligii Studenţilor, actual membru PSD şi vicepreşedintelui Tineretului
Social-Democrat, Galaţi în legătura cu învinuirile aduse ex-preşedintelui Ion Iliescu,
învinuit în Dosarul "Revoluţia";
-  Poziţia Asociaţiei "21 Decembrie 1989" şi a organizaţiilor partenere referitoare la stadiul anchetei
despre revoluţie;
Asociaţia "21 Decembrie 1989" solicită finalizarea urgentă a anchetei şi pedepsirea celor vinovaţi de
crimele din decembrie 1989;

Vor participa: Doru Marieş (preşedinte Asociaţiei "21 Decembrie 1989"), av. Antonie Popescu (Seniorii
Ligii Studenţilor), Romulus Cristea (Consiliul de Conducere al Asociaţiei "21 decembrie 1989"),
Irina Tudor şi Viorel Proteasa (Alianţa Naţionala a Organizaţiilor Studenţeşti din România) şi Dinu Gandu
(vicepreşedinte TSD- Galaţi).
Pentru informaţii suplimentare : 0722 649 218 (Doru Maries); 0721 288 362 (Romulus Cristea)

Gala Oameni pentru Oameni, ediţia III

Vă invităm la cea de a treia ediţie a Concursului "Oameni pentru Oameni", eveniment care, la fel ca în anii
precedenţi, îşi propune să recompenseze companii, organizaţii neguvernamentale şi donatori individuali
care au derulat programe şi campanii de atragere de fonduri şi respectiv s-au implicat în proiecte
comunitare prin sponsorizări, contribuţii, muncă voluntară sau donaţii.

De la un an la altul, calitatea proiectelor înscrise în concurs ne-a dovedit ca lumea afacerilor este din ce în
ce mai activă în viaţa comunităţii româneşti, demonstrând că succesul se măsoară şi prin
responsabilitatea socială.

La concursul "Oameni pentru Oameni" din acest an puteţi să vă înscrieţi cu unul sau mai multe proiecte
derulate în martie 2004 - septembrie 2005, la una din următoarele categorii: programe de contribuţii şi
sponsorizări; programe de atragere de fonduri; programe sociale sau comunitare derulate de
companii; programe de voluntariat.

Anul acesta concursul "Oameni pentru Oameni" are şi o secţiune nouă: Campanii de atragere de fonduri
pentru situaţii de criză. România s-a confruntat anul acesta cu cele mai puternice inundaţii din ultimii 100
ani.
Am fost cu toţii martorii unor impresionante eforturi de sprijinire a celor sinistraţi şi de înlăturare a
dezastrului făcut de furia apelor. Aceasta categorie a concursului "Oameni pentru Oameni" se adresează
proiectelor iniţiate pentru a răspunde situaţiei de criză apărute în urma inundaţiilor.

Proiectele pot fi înscrise în concursul de anul acesta până la data de 14 noiembrie.
Formularul de înscriere şi regulamentul concursului pot fi descărcate de pe site-ul
www.arcromania.ro/gala_2005.htm sau www.amcham.ro sau solicitate prin e-mail la gala@arcromania.ro sau
amcham@amcham.ro
Pentru detalii suplimentare şi întrebări puteţi contacta secretariatul Galei - Asociaţia pentru Relaţii
Comunitare la telefon 0264 406 388 sau e-mail gala@arromania.ro
Persoana de contact: Nicu Scorus.

Concursul se va încheia în data de 5 decembrie a.c. cu Gala "Oameni pentru Oameni", eveniment în
cadrul căruia vor fi premiate proiectele câştigătoare.
În mod excepţional în acest an, vom organiza în cadrul Galei un eveniment de strângere de fonduri pentru
a susţine până la trei comunităţi afectate de inundaţii.
Evenimentul continuă parteneriatul tradiţional dintre Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC) şi Camera

                                                       85
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
de Comerţ Americana în România (AmCham). Ediţia a treia a Galei "Oameni pentru Oameni" beneficiază
de sprijinul financiar al Fundaţiei Charles Stewart Mott şi al programului PHARE al Uniunii Europene.

Conferinţă a Uniunii Paneuropa România

Institutul Irecson şi Uniunea Paneuropa România vă invită să participaţi vineri, 28 octombrie 2005,
începând cu orele 16.30, la conferinţa pe tema Viitorul Europei", sub înaltul patronaj al Alteţei Sale
Imperiale Dr. Otto von Habsburg, preşedintele de onoare al Paneuropa, la sala FEDES-IRECSON,
din Calea Victoriei nr.2.

La conferinţă vor lua cuvântul Alteţa Să Imperială Dr. Otto von Habsburg, dl. Cristian David, Ministrul
Delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării
acquis-ului comunitar, precum şi Dr. Teodor Popa - Preşedintele Uniunii Paneuropa România. Temele de
discutie includ statutul Europei, ca garant al păcii şi libertăţii, şi stadiul îndeplinirii angajamentelor
Romaniei pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Alteţa Să Imperiala Dr. Otto von Habsburg a fost vice-preşedinte al Uniunii Paneuropa începând cu 1957.
În 1972, la propunerea preşedintelui francez, Georges Pompidou, Otto von Habsburg a fost ales
preşedinte al Uniunii. Din 2004, el este preşedinte de onoare al Uniunii (24 de tari membre).

Prin alegerea lui Otto von Habsburg în Parlamentul European, în 1979, o dată cu primele alegeri directe
pentru PE, ideile Paneuropa încep să câştige teren. A fost înfiinţat un Intergrup Parlamentar Paneuropa,
care astăzi numără circa 100 de membri.
Intre rezultatele activităţii Uniunii face parte şi trecerea spre libertate a 600 cetăţeni ai fostului RDG în
cursul "picnicului" de la graniţa maghiaro-austriaca.

Alteţa Să Imperială Dr. Otto von Habsburg va face o vizită de doua zile în România, prilej cu care va avea
întâlniri cu conducerea Guvernului Romaniei, a Camerei Deputaţilor şi cu Preasfinţia Să Teoctist
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. În cinstea să va fi organizată joi seara o recepţie la
Palatul Elisabeta iar vineri o întâlnire cu Fundaţia Hanns Seidel.

Conferinţa "Viitorul Europei" de vineri 28 octombrie, orele 16.30 de la Sala FEDES- IRECSON se înscrie
în linia eforturilor de susţinere a României pe care Dr. Otto von Habsburg le face la nivelul tuturor forurilor
europene.

Prof. univ. dr. Dumitru Porojan Dr. Teodor Popa
Preşedinte IRECSON Group Preşedinte Uniunea Paneuropa - România

Pentru informaţii suplimentare şi confirmări vă rugăm să contactaţi: Georgeta Dinu; georgeta.dinu@irecson.ro

Cum pot accesa şi utiliza managerii şi experţii români Fondurile UE înainte şi după ianuarie 2007"

PRIMA SESIUNE de DOCUMENTARE şi TRAINING la Instituţiile Uniunii Europene - BRUXELLES
Comunicat de Presă
Bucureşti, 24 noiembrie 2005

Platforma Central - Europeană CEFTAC (Central European Advocacy for a Fair and Transparent
Competition), proiect fondat în anul 2004 cu sprijinul Uniunii Europene şi coordonat de Fundaţia
EUROLINK - Casa Europei, prin Biroul de Lobby cu sediul la Bruxelles, organizează în cooperare cu
Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România şi agenţia guvernamentală de profil
(ANIMMC) pentru prima oară în România, în perioada 5-9 decembrie 2005 o prima Sesiune de informare
şi training la instituţiile Uniunii Europene, asupra formarii consorţiilor de parteneri, accesării şi utilizării
Fondurilor Structurale.
                                                         86
                DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                        http://ro-gateway.ro
                                Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                              OBSERVATOR
                                         nr. 19/Decembrie 2005
Delegaţia oficială română se deplasează în acest sens la Bruxelles pentru a desfăşura sesiuni de lucru şi
discuţii directe cu responsabili din cadrul departamentelor pentru România ale instituţiilor UE; dezbaterea
unor studii de caz de interes pentru participanţi; vizite de documentare la departamente-cheie ale
Comisiei Europene, Parlamentului European, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic şi Social;
întâlniri pentru networking la reprezentantele oficiale ale unor regiuni europene vizate cu sediul la
Bruxelles, firme de lobby europene şi grupurile de interese economico-sociale reprezentate în cadrul
CES, reuniuni lucru la sediul Parlamentului European, Comisiei Europene, Misiunii Permanente a
României pe lângă Uniunea Europeană.
Acest proiect este realizat prin asistenţă tehnică din partea partenerilor de consultanţă ai proiectului:
PHAETON GALA - PR & Lobby Consulting (Bucureşti) şi Falling Apples - EU Strategy & Consulting
(Bruxelles).
Pentru informaţii suplimentare despre această iniţiativă, vă rugăm să ne contactaţi la tel./fax: (021)
230.49.97; e-mail: ceftac@houseofeurope.ro sau eurolink@b.astral.ro.

Pentru conformitate,

Platforma CEFTAC / EUROLINK - Casa Europei
Calea Victoriei, nr. 128A, sector 1, cod 010094, Bucureşti
Biroul corespondent la Bruxelles: M Brussel Village Business Centre,
c/o Falling Apples: 44, Rue de Palais, B-1030 Bruxelles
Internet: www.HouseofEurope.ro ; www.ceftac.ro

Campionatul Naţional de Dezbateri Parlamentare din România
INVITAŢIE
Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică - ARDOR şi Centrul Ion Ratiu pentru Democraţie vă
invită la unul dintre cele mai importante evenimente de dezbateri publice din România, Campionatul
Naţional de Dezbateri Parlamentare din România.
Desfăşurat sub deviza "Student pentru Parlament", evenimentul se află sub înaltul patronaj al UNESCO şi
îşi propune să devină un model de organizare al dezbaterilor publice din România. Cei mai buni studenţi
 oratori din universităţile româneşti din toată ţara vor "lupta" în cadrul unui turneu de dezbateri axat pe
teme de interes major pentru societatea românească, pentru titlul de Campion al României la Dezbateri.
Întrecerile vor avea loc vineri 25 noiembrie 2005 şi sâmbătă 26 noiembrie 2005 şi vor fi găzduite de Hotel
Lebada, Bv. Biruintei ne. 3, sector 2, Bucureşti (în insula Sf. Pantelimon, cartier Pantelimon).
Programul va fi următorul:
Vineri, 25 noiembrie 2005
Runda 1 - 09.00 - 11.00 Tema: Zona Mării Negre
Runda 2 - 11.30 - 13.30 Tema: IT-ul în România
Runda 3 - 15.30 - 17.30 Tema: Sistemul de sănătate din România
Runda 4 - 18.00 - 20.00 Tema: Constituţia UE
Sâmbătă, 26 noiembrie 2005:
Sferturile de finală - 09.00 - 11.00 Tema: Brandurile româneşti
Semifinalele - 11.30 - 13.30 Tema: Tribunalul penal internaţional
Finala - 16.00 - 17.30    Tema: Sistemul românesc de învăţământ

Vă aşteptăm.
Contact:
Lidia Stoichici - director executiv ARDOR.
Tel: 250.65.34; fax: 250.90.34

Conferinţa de deschidere SAW 2005

AEGEE Bucureşti – Asociaţia Studenţilor Europeni te invită luni, 14 noiembrie, între orele 10.00-12.00, la
                                                      87
             DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                   Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
             E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                     http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
Cercul Militar Naţional (Bd. Regina Elisabeta Nr. 21), sala Ştefan cel Mare, la deschiderea oficială a
evenimentului STUDENTS’ ACTION WEEK.

AEGEE Bucureşti organizează în perioada 14-18 noiembrie 2005, la Cercul Militar Naţional,
evenimentul Students’ Action Week (SAW), proiect aflat anul acesta la a doua ediţie şi având ca scop
informarea tinerilor cu privire la oportunităţile existente în domenii precum cariera, educaţia sau
voluntariatul.

În cadrul primei secţiuni, VOLUNTARIAT, tinerii vor afla despre programele organizaţiilor
non-guvernamentale studenţeşti, prin intermediul prezentărilor şi al târgului de asociaţii. A doua
secţiune, EDUCAŢIONAL, reuneşte reprezentanţi ai instituţiilor ce oferă burse de studiu în străinătate
şi în ţară, în cadrul unui târg de instituţii şi a unor prezentări. Cea de-a treia secţiune, CARIERA, are
ca invitaţi reprezentanţi ai unor companii ce vor informa tinerii asupra cerinţelor profesionale
actuale. Totodată, în aceasta secţiune vor fi organizate sesiuni de formare pe teme privind
pregătirea profesională.

Vino luni la conferinţa de deschidere a evenimentului şi află mai multe despre Students’ Action Week,
despre ceea ce se va întâmplă pe parcursul săptămânii 14-18 noiembrie şi alege ceea ce te interesează
cel mai mult.

SAW te informează, tu ACŢIONEAZĂ!


Forumul Leaders 2005
FORUMUL LEADERS 2005
tendinţe, viziune, premii
LEADERS România vă invită în perioada 25-26 noiembrie la *LEADERS Forum 2005.*
Acest eveniment care îşi propune să:
- ofere tinerilor lideri atât ocazia unei experienţe interesante, cât şi a unui schimb de idei şi de moduri de
acţiune pragmatice şi inovatoare.*
- dezvolte capacitatea de adaptare la peisajul actual românesc, prin conştientizarea rolului pe care
"viziunea" îl are ca element de bază al leadership-ului.*
- identifice şi să analizeze tendinţele pentru 2006 ale mediului de afaceri din România, ale societăţii civile
şi guvernării.
Prin *prezentarea şi analiza tendinţelor* celor trei sectoare, se doreşte o creştere a nivelului de cunoştinţe
în vederea adaptării la noile cerinţe ale peisajului actual românesc. În plus, prin analiza oportunităţilor ce
vor apărea în 2006, participanţii vor putea înţelege componenta "vizionară" a activităţii lor şi, în acest fel,
vor fi în măsura să-şi stabilească strategii viabile.
LEADERS Forum 2005 se bucură de prezenţa unor *invitaţi* din diverse arii de interes precum finanţe,
marketing, vânzări, resurse umane:
Afrodita Blasius, Managing Partner Bridge Communication* *Amalia Sterescu, Renewals Service Centre
Manager Oracle** *Aurora Liiceanu, Ph.D. Institutul Naţional de Criminologie** *Cristian Pirvulescu,
Preşedintele Asociaţia Pro Democraţia** *Florin Pogonaru, Preşedinte Asociaţia Oamenilor de Afaceri din
România* *Jacob Claflin, Managing Director Euronet Worldwide* *Jim Bagnola, Senior Partner USA The
Leadership Group (invitat special)* *Joshua Burke,
Target Romania* *Mircea Toma, Academia Caţavencu* *Olimpiu Blajut, Swiss Capital

Tinerii lideri se întâlnesc la LEADERS FORUM 2005, 25**-26 noiembrie, *
HOTEL CONTINENTAL (Calea Victoriei, nr. 56)*
Cu această ocazie vor fi decernate* Premiile LEADERS – 4 tineri lideri vor fi cunoscuţi şi recunoscuţi!*
Vă aşteptăm şi pe dumneavoastră!
participare în curs de confirmare
                                                       88
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
înscrierea se poate face pe site-ul evenimentului LEADERS Forum 2005: **
http://forum.leaders.ro* <http://forum.leaders.ro/>

!!!!Conferinţa Naţională de închidere a proiectului “Prevenirea infecţiei HIV/SIDA printre copiii
străzii şi copiii rromi”
Federaţia ProChild România organizează în data de 15 decembrie 2005 Conferinţa Naţională de
închidere a proiectului “Prevenirea infecţiei HIV/SIDA printre copiii străzii şi copiii rromi”, finanţat de
Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi Malariei, prin intermediul Ministerului Sănătăţii.
Proiectul a avut drept scop prevenirea infecţiei HIV/SIDA printre copiii străzii şi copiii rromi, prin formarea
specialiştilor care lucrează cu ei. Proiectul a fost dezvoltat în colaborare cu 4 organizaţii
neguvernamentale membre ale ProChild şi în parteneriat cu 23 de Direcţii Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului (DGASPC) din întreaga ţară. Beneficiarii proiectului au fost 850 de specialişti care
lucrează cu copiii străzii şi copiii rromi în cadrul DGASPC şi al altor instituţii şi organizaţii locale din cele 23
de judeţe partenere.
Federaţia ProChild România organizează aceasta Conferinţa Naţională şi cu scopul împărtăşirii de
experienţe referitoare la implementarea proiectului, rezultatele acestuia şi modalităţi concrete de
diseminare a informaţiei privind infecţia HIV/SIDA printre copiii străzii şi copiii rromi.
Conferinţa Naţională va avea loc joi, 15 decembrie 2005, în sala de conferinţe a hotelului CARO din
Bucureşti, bd. Barbu Vacarescu, nr.164A, sector 2, între orele 08.45-14.00. Mai multe informaţii puteţi
obţine la tel./fax: 021 /211.68.51; 212.23.90 sau e-mail office@prochild.ro (persoana de contact: Gabi
Comanescu - 0744.629.879).

Casa de Cultura a Studenţilor Bucureşti
logo: “Alternativa timpului tău!”
Calea Plevnei 61
tel: 021 315 25 42; 315 40 55
email: ccs@ccs.ro
www.ccs.ro

Săptămâna Tineretului European
Săptămâna Tineretului European se va sărbători în întreaga Europă , în perioada 5-11 decembrie. şi se
vor desfăşura sub sloganul “ Youth takes the Floor ”
În România ,manifestările derulate sub această egidă vor fi organizate de Autoritatea Naţionalã pentru
Tineret şi de Agenţia Naţionalã pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor . în colaborare cu instituţii
publice subordonate, instituţii publice ale administraţiei locale, organizaţii neguvernamentale, instituţii de
presă.
Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea
Autorităţii Naţionale pentru Tineret, vă invită în Săptămâna Tineretului European la următoarele
manifestări:
CONCERT ROCK
- luni 5 decembrie (când se serbează şi Ziua Voluntariatului la nivel mondial) - pe scena din faţa Teatrului
Naţional I.L.Caragiale, concert rock cu formaţiile: SOLARIS, RUST, DUBLU SENS, ADI MANOLOVICI
&SYNDIKATE, LUCA’S BAND , M.S.
- ora de începere: 19:00
La sediul Casei de Cultură a Studenţilor Bucureşti (calea Plevnei 61) următoarele:
TEATRU
LUNI 5 decembrie 2005 ora 19:00 Teatrul Studenţesc PODUL vă invită la spectacolele „6x4 = 24 sonete
Shakespeare şi „Cerşetorul sau câinele mort” după B.Brecht. Regia : Catalin Naum.Distribuţia: Raluca
Caragioiu, Bogdan Costea, Mihai Muntenita, Andreas Vutas, Sever Andrei.
CONCERT FOLK


                                                         89
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Marţi 6 decembrie 2005, ora **19:00* concert folk cu membri cenaclului “3 ceasuri bune” . Vor cânta live:
Radu Arseni, Razvan Bineata, Bogdan Ciobotaru, Alex Stoian, Daniela Burlacu, Dan Vasilescu, Mircea
Ungureanu, Alina Zaharia, Costin Bundă, Cipriana Serbu, grupul „Inedit”, Razvan Emanuel.
KARTIER 2005
eveniment de promovare a culturii urbane dezbatere şi spectacol break – dance, rock şi folk – proiect
realizat de Centrul de Tineret al Bibliotecii Metropolitane, în colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti
şi Autoritatea Naţională pentru Tineret
- sâmbătă 10 decembrie de la ora 14:00
EXPOZIŢII
În perioada 5 – 14 decembrie 2005 expoziţia „Egipt - pământ etern”* realizată de Asociaţia Culturală Noua
Acropolă. Expoziţia va cuprinde atât fotografii ale monumentelor istorice, rămăşiţelor arheologice sau
peisajelor egiptene, cât şi reproduceri arheologice sub formă de basoreliefuri sau statuete. Expoziţia va fi
însoţită de asemenea de un ciclu de conferinţe ce abordează tematici dintre cele mai diferite şi de interes
în ceea ce priveşte Egiptul Antic: Marţi, 6 Dec: “Egipt, istorie şi legendă”, Miercuri, 7 Dec:
“Panteonul Egiptean”, Vineri, 9 Dec: “Tutankhamon”, Luni, 12 Dec: ”Mitul lui Osiris”, Marţi, 13 Dec: “Cartea
Egipteană a Morţilor”, Miercuri, 14 Dec: “Simboluri în pictura egipteană”. Ora de începere a acestor
conferinţe: 18:00.*
Toate acţiunile sunt deschise publicului şi, îndeosebi tinerilor.
Anda Avramut
şef departament cultural
anda@ccs.ro
0744 815 524

Biserica – factor important de stabilitate socială
BUCUREŞTI, 02 Decembrie 2005 - Grupul de Iniţiativă pentru Promovarea Imaginii României (GIPIR) şi
Patriarhia Română organizează în ziua de 2 decembrie a.c., între orele 10.00-13.00 la Palatul Patriarhiei
dezbaterea cu tema “Biserica – factor important de stabilitate socială”.
Temele propuse pentru a fi dezbătute sunt: Biserica în societate, Cultele religioase – actori ai vieţii
sociale, Cultele religioase în era comunicării). Această dezbatere este a doua din seria manifestărilor
„Biserica şi imaginea României” iniţiate în cursul acestui an de organizaţiile membre GIPIR. La dezbatere
participă membri ai Sfântului Sinod, reprezentanţi ai altor culte, ai autorităţilor centrale, ai unor organizaţii
nonguvernamentale de tineret, tineri membri ai partidelor politice, sociologi, specialişti în comunicare şi
relaţii publice, reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, jurnalişti, etc. Deschiderea
lucrărilor va fi făcută de Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi de
ministrul culturii şi cultelor, domnul ADRIAN IORGULESCU. Scopul proiectului, care se înscrie în seria de
manifestări dedicate imaginii Românei şi brand-ului de ţară, este de a contura identitatea naţională a
românilor în contextul integrării în Uniunea Europeană şi de a promova simbolurile naţionale astfel încât
să poată fi comunicat un mesaj pozitiv despre ţară şi despre spiritul românesc pe toate canalele
disponibile.
Grupul de Iniţiativă pentru Promovarea Imaginii României, cuprinde: Asociaţia Studenţilor din
Facultatea de Limbi Străine (A.S.L.S.), Organizaţia Studenţilor la Electrotehnică (O.S.E.), Asociaţia
Studenţilor la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (A.S.P.S.E.), Asociaţia Studenţilor Europeni (A.E.G.E.E.),
Grupul de Atitudine Civică (G.D.a.C.), Liga Absolvenţilor şi Studenţilor Filierei Anglofone (L.A.S.F.A.), Liga
Studenţilor la Automatică şi Calculatoare (L.S.A.C.), Junior Chamber International - România, sprijinite de
Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnică Bucureşti şi Agenţia Socială a Studenţilor. Iniţiativa
este susţinută de Asociaţia Absolvenţilor Colegiului Superior de Siguranţă Naţională “Paideia”, Asociaţia
pentru Cooperare Internaţională „Pontus Euxinus”.
BOGDAN GAVRILA
E-mail: eveniment@imagine-romania.com http://www.imagine-romania.com

!!!!Cred în Moş Crăciun!

                                                       90
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Primăria Municipiului Bucureşti prin Centrul de Proiecte Culturale ArCuB oferă şi anul acesta, cu ocazia
sărbătorilor de iarnă, o suită de evenimente artistice, sub genericul CRED ÎN MOŞ CRĂCIUN! Concerte,
spectacole, animaţie, surprize, pentru cei mari şi, mai ales, pentru cei mici, oferite tuturor bucureştenilor şi
celor care sunt în trecere prin Capitală, în perioada 5 - 25 decembrie 2005.
Locaţiile evenimentului, de data aceasta mult mai amplu, complex şi extins ca durată, vor fi Piaţa "George
Enescu" (parcarea "Cina" de la Atheneul Român) şi Parcul Cişmigiu, locul consacrat pentru întâlnirea
bucureştenilor de toate vârstele cu Moş Crăciun şi lumea de vis a sărbătorilor de iarnă, în spiritul tradiţiilor
româneşti, mai vechi şi mai noi, al obiceiurilor specifice atât pentru România, cât şi pentru întreaga lume.
Târgul de Crăciun este deschis zilnic între orele 10 - 22, iar în fiecare seară, începând cu ora 17, pe
scenă au loc programe artistice susţinute de copii, precum şi de spectacole şi concerte ale artiştilor
îndrăgiţi. Dar vizitatorii trebuie să se aştepte şi la multe alte surprize pe întreaga perioadă de desfăşurare!
Şi Grădina Cişmigiu va deveni un spaţiu de basm, începând cu 16 decembrie şi până în 23 decembrie, în
ajun de Crăciun. Ca în fiecare an, aici copiii vor avea prilejul să-l întâlnească pe Moş Crăciun şi să se
transforme în steluţe în "Fabrica" instalată în chioşcul central.
La aceste întâlniri cu bucureştenii au venit şi vor veni, seară de seară, artişti importanţi şi îndrăgiţi de
public, precum Maria Georghiu, Ducu Bertzi, Narcisa Suciu, Paula Seling, Doru Stănculescu, Sorin
Minghiat, Cantos, Andra, Hara, Ioan Gyri Pascu, Fuego, Oana Sârbu, Daniel Făt, Radu Ile, Alexandra
Ungureanu şi mulţi alţi muzicieni îndrăgiţi de public, precum şi numeroase coruri de copii, după următorul
program:
*   5 - 25 decembrie, orele 10 - 22, TÂRGUL DE CRĂCIUN, Piaţa "George Enescu"; orele 17- 21,
concerte pe scena din Piaţa "George Enescu";
*   16 - 23 decembrie, orele 11 - 17, CIŞMIGIUL COPIILOR, animaţie, spectacole, concerte.

Aşadar, vă aşteptăm în locaţiile în care, an de an, Primăria Municipiului Bucureşti şi ArCuB îşi dau
întâlnire cu toţi cei care CRED ÎN MOŞ CRĂCIUN!

Persoane de contact:

Mihaela Mihai Păun (0723.149.589)
Elena Patap (Relaţii Publice - ArCuB)
Simona Hodoş (0723.231.202)

Forumul Naţional "Economia bazată pe cunoaştere"

Avem deosebita plăcere de a vă invita la dezbaterile Forumului Naţional "Economia bazată pe
cunoaştere" care va avea loc în cadrul Universităţii POLITEHNICA Bucureşti, luni 12.12.2005, începând
de la ora 8.30, după următorul program:
Luni 12.12.2005
U.P.B Clădirea Rectoratului
Amfiteatrul AN 010 / Splaiul Independenţei 313

8.00 – 10.00   Înregistrarea participanţilor

 8.30 – 9.00 Deschidere oficială - alocuţiuni :
 ·       Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu, rector al Universităţii POLITEHNICA Bucureşti
 ·       Prof. dr. ing. Ioan Dumitrache, preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice în
Învăţământul Superior
 ·       Prof. dr. ing. Anton Anton, secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 ·       Prof. dr. Victor Babiuc, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României
 ·       Prof. dr. ing. Şerban Raicu, prorector UPB, coordonatorul diviziei de cercetare
 9.00 – 11.25 Sesiune plenară:
 Cerinţe generale ale mediului de afaceri către mediul academic în Economia bazată pe cunoaştere, forţă
motrică de transformare a Societăţii Informaţionale în Societatea Cunoaşterii.
                                                        91
               DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
               E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                       http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
 9.00 – 9.20   “Rolul universităţii în Economia bazată pe cunoaştere ” prof. dr. ing. Ioan Dumitrache
 9.20 – 9.35   “Strategia de dezvoltare pe termen mediu a industriei de automobile din România “ dr. ing.
Constantin Stroe
 9.35 – 9.50   “Reţele colaborative pentru creşterea competitivităţii IMM - urilor în economia globală şi
digitală” prof. dr. ing. Michel Pouly (Elveţia)
 9.50 – 10.10 “Rolul asociaţiilor profesionale în consolidarea parteneriatului mediu academic & mediu
de afaceri, studiu de caz: ARIES “ prof. dr. ing. Paul Svasta – vicepreşedinte ARIES, ing Alexandru
Borcea – preşedinte ARIES
 10.10 – 10.25 “Analiza şi capacitatea de răspuns activ faţă de necesităţile mediului de afaceri formulate
către mediul universitar în domeniul ingineriei afacerilor în mediul electronic - Proiect eBusiness
Community Model - Vocational Education and Training (eBCM-VET)“ Anemari Marcusanu, analist, CCIR
 10.25 – 10.40 “Strategia de formare a aptitudinilor” dr. ing. Dan Gârlaşu, Oracle România
 10.40 – 10.55 “Programul USAID pentru competitivitatea in IT&C. Implicaţii în mediul academic”Yau
Joshua, USAID Enterprise Development & Strengthening Project, Booz Allen Hamilton, USA
 10.55 – 11.10 “Iniţiativa pentru IMM - uri: O opţiune pentru viitorii consultanţi" ing. Lucia Tomescu, ing.
Alexandru Pruteanu, Microsoft Romania
 11.10 – 11.25 “e-Administraţie un domeniu de colaborare mutual avantajoasă între mediul academic şi
mediul de afaceri” Radu Magda, Ioan Albescu, CSB Bucureşti.

 11.25 – 11.45 Pauză de cafea
 11.45 – 14.30 PANEL : Prezentarea ofertei de noi produse, noi tehnologii şi noi servicii a Universităţii
POLITEHNICA Bucureşti pentru mediul de afaceri
 Formarea continuă a resurselor umane înalt calificate / Transfer tehnologic / Incubarea afacerilor
 Moderator : prof. dr. ing. Ioan Dumitrache.
 14.30 – 15.30 Bufet suedez / Discuţii de afaceri
Acest eveniment este sponsorizat de companiile Oracle, Microsoft, Siveco, S&T şi CSB, iar participarea
este gratuita, în limita locurilor disponibile.
Vă rugăm să vă confirmaţi participarea la acest eveniment până vineri 9.12.2005, ora 12 la e-mail:
aionescu@cpru.pub.ro, menţionând numele, poziţia deţinută în firmă, şi un telefon de contact. Informaţii
suplimentare puteţi obţine la telefon: 4023805, 0723359957.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm la eveniment.
Cu stima,
Ing. Alexandru Ionescu
Coordonator Proiect

Comunicat de presă - Legea CNSAS
6 decembrie 2005
CNSAS încotro? Accesul la arhive şi deconspirarea poliţiei politice - o necesitate morală şi politică
Asociaţia Pro Democraţia organizează, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Konrad Adenauer, o masă
rotundă cu titlul "CNSAS încotro? Accesul la arhive şi deconspirarea poliţiei politice - o necesitate morală
şi politică" ce va fi organizată miercuri, 7 decembrie 2005, între orele 10:00 - 13:00, în sala Jade, la
mezanin-ul Uzinexport Business Center din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 8, Sector 1, Bucureşti.
Prin organizarea acestei dezbateri, Asociaţia Pro Democraţia propune o radiografiere a activităţii
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi o analiză a proiectului de lege pentru
modificarea mecanismelor de funcţionare a acestei instituţii. Dorim, astfel, să facilităm o dezbatere între
membri ai Parlamentului - senatori şi deputaţi, reprezentanţi ai CNSAS, experţi, reprezentanţi ai societăţii
civile şi ai mass media, cu privire la activitatea CNSAS al cărui mandat a fost prelungit potrivit Ordonanţei
de Urgenţă nr. 149 adoptate în şedinţă din 10 noiembrie 2005.
La dezbaterea ce va fi moderată de Preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia - Cristian Pirvulescu, şi-au
anunţat deja participarea Bogdan Olteanu - Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, deputaţii Cristian
Rădulescu şi Mihai Stanisoara, Claudiu Secasiu - din partea CNSAS, experţi in domeniu precum istoricii
Stejarel Olaru şi Marius Oprea, Mircea Toma - din partea Agenţiei de Monitorizare a Presei. În plus, mai
sunt aşteptaţi să participe domnii George-Cristian Maior - senator, Bogdan Niculescu Duvaz - deputat,
                                                       92
               DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
               E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                       http://ro-gateway.ro
                               Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
Radu Stroe - deputat, Toro Tibor - deputat, Bogdan Ciuca - deputat, precum şi reprezentanţi ai Academiei
Civice.

Pentru alte informaţii legate de eveniment, vă rugăm contactaţi Laura Radulescu - Coordonator Relaţii
Publice al Asociaţiei Pro Democraţia, la 222 8245, 222 8254, 0788 251 043 sau la adresa de e-mail:
laura.radulescu@apd.roMasă rotundă : Academic vs Privat

13 decembrie 2005 ora 11:00, la Casa de Cultură a Studenţilor, Bucureşti, Sala 8 -

Masa rotundă, Academic vs. Privat, este prima manifestare din cadrul Programului ANOSR pentru relaţia
dintre mediul academic şi cel privat, prin care Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România
 îşi propune să abordeze problema legăturii dintre universităţi şi mediul privat.
Teme propuse:
 1. Burse private şi locuri de practică pentru studenţi - oportunităţi şi piedici
 2. Oportunitatea implicării organizaţiilor studenţeşti alături de structurile instituţiei de învăţământ pentru
îmbunătăţirea relaţiei cu mediul economic (exterior)
 3. Mecanisme legislative şi instituţionale pentru conectivitate
 4. Urmărirea absolvenţilor
 5. Mecanisme de feedback între universităţi şi angajatori

Detalii: http://www.anosr.ro/
Persoane de contact:
Traian Bruma - vicepreşedinte ANOSR
0721 922 956
traian@anosr.ro
Andreea Enache - vicepreşedinte Organizaţia Studenţilor din Electrotehnică ( www.ose.ro )
0723 206 890
andreea@ose.ro

!!!!!Conferinţă de presă - pasajul Basarab
Blank Fundaţia TERRA Mileniul III organizează în data de 14 decembrie 2005, ora 10:00, la Hotel Euro
International din strada Polizu nr. 4 ( intersecţia Calea Griviţei cu str. Polizu), o conferinţă de presă ce va
aduce în atenţie preocupările Primăriei Municipiului Bucureşti privind drepturile cetăţenilor şi atitudinea
autorităţilor locale faţă de aceştia.
Concret, este vorba despre proiectul de pasaj suprateran Basarab, a cărui construcţie afectează direct
locuitorii zonei.
Proiectul se află în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Locuitorii din zona Titulescu sunt
într-o situaţie disperată, fiind puşi în faţa unor reprezentanţi ai administraţiei publice care nu numai că nu
le reprezintă interesele, dar le aduc injurii şi le minimalizează iniţiativele (ignorând memoriile şi cererile
acestora transmise de-a lungul a patru
ani).
Populaţia din zonă va avea de suportat un şantier de construcţii pe o perioadă de cel puţin 3 ani, apoi un
trafic intens pe un pasaj aflat la 13-15 metri de geamurile locuinţelor lor, o creştere a emisiilor de
substanţe poluante şi a nivelului de zgomot şi vibraţii. Aceste aspecte nu se regăsesc în studiul de
evaluare a impactului asupra mediului.
Acest studiu, necesar pentru obţinerea avizului de mediu, a fost elaborat pornind de la premisa că nu va fi
citit de nimeni, este de o calitate foarte slabă, ignorând numeroşi factori ( inclusiv o analiză adecvată a
alternativelor), nu respectă legislaţia privind conţinutul acestui tip de raport, şi, în plus, raportul prezintă
pasaje copiate pur şi simplu din alte studii de impact ( In cadrul conferinţei de presă vă vom prezenta
                                                         93
               DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                      Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
                E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                        http://ro-gateway.ro
                               Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
comentariile noastre la studiul de impact ).
Fundaţia TERRA Mileniul III în baza analizei efectuate asupra studiului de impact cere Agenţiei
Regionale de Protecţie a Mediului Bucureşti – Ilfov să respingă acest raport.
Vă rugăm să confirmaţi participarea la numărul de telefon / fax 021 3126870 sau prin email, la adresa:
ioana.terra@opensys.ro, până mâine, 13 decembrie 2005, ora 18.

Cu stima,
Ionut Apostol
director executiv
TERRA Mileniul III
Calea Plevnei 46-48, Corp C, Et. 1, Cam. D
010233, Bucureşti
tel./ fax +4021 312 68 70
ionut@bankwatch.org
http://terraiii.ngo.ro
www.bankwatch.org

Seară de veghe

Coaliţia Naţională a ONG-urilor implicate în Programe privind Prevenirea şi Combaterea Violenţei
împotriva Femeii vă invită să participaţi la un moment de veghe cu candele în memoria femeilor care au
murit în urma actelor de violenţă în familie.
Seara de veghe cu candele în memoria victimelor violentei domestice se desfăşoară în cadrul campaniei
"16 Zile Internaţionale de Activism împotriva Violenţei asupra Femeii" (25 noiembrie - 10 decembrie 2005).
În aceasta perioadă, organizaţiile membre ale Coaliţiei VIF desfăşoară pe plan local activităţi în vederea
conştientizării cetăţenilor şi factorilor de decizie cu privire la implicaţiile fenomenului violenţei în familie şi
necesitatea eficientizării legislaţiei în domeniu.

În Bucureşti, manifestările împotriva violenţei asupra femeii au fost iniţiate de Fundaţia Sensiblu, membra
a Coaliţiei VIF şi vor fi încheiate cu o seară de veghe cu candele în memoria femeilor care au murit în
urma actelor de violenţă din familie .
Vă invităm să fiţi alături de noi sâmbătă, 10 decembrie 2005 - Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, pe
esplanada Teatrului Naţional, la ora 18:00, pentru a aprinde o candela în memoria femeilor ucise în urma
actelor de violenţa în familie.
Vă aşteptăm!
Rodica Nita
Secretariat General Coaliţia VIF
0723 391 945
021 - 4 300 216 / 021 / 434 90 63
rodica.nita@grado.org.ro


CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

Conferinţa internaţională „Ziua Europeană a Limbilor în România”
Cu ocazia zilei de 26 septembrie, Biroul de Informare al Consiliului Europei împreună cu Guvernul
României, Departamentul pentru Relaţii Interetnice organizează Conferinţa internaţională „Ziua
Europeană a Limbilor în România” în cadrul căreia se va lansa spre dezbatere publică proiectul legii de
ratificare a Cartei Limbilor Minoritare sau Regionale a Consiliului Europei. La conferinţă sunt invitaţi:
reprezentanţi ai Consiliului Europei, minorităţilor naţionale, parlamentari, reprezentanţi ai ministerelor
implicate, ai instituţiilor de învăţământ superior, ONG-urilor active în materie şi reprezentanţi ai mass-
media.

                                                        94
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Proiectul textului de lege poate fi obţinut de la Departamentul pentru Relaţii Interetnice, dna. Rodica
Precupetu: rodica.precupetu@dri.gov.ro

Sursa: Information Office of the Council of Europe

Politici educaţionale în România

În perioada 18-19 noiembrie a.c., România găzduieşte o amplă conferinţă internaţională având ca tema
"Politici educaţionale în România: Provocări curente şi viitoare în dezvoltarea curricumului (Studii de caz
şi parteneriat pentru schimbare)".

Evenimentul, organizat de Centrul Educaţia 2000+, va avea loc la Sinaia şi va reuni experţi în dezvoltare
curriculara şi planificarea educaţiei din Belgia, Croaţia, Finlanda, Georgia, Kirghistan, Kazahstan, Letonia,
Lituania, Moldova, Polonia, România, Serbia şi Muntenegru, Tajikistan, Turcia, Ucraina, Ungaria.

Evenimentul este parte a proiectului "Vision Exercises: Education Policy în Romania", co-finanţat de
Fundaţia pentru o Societate Deschisă prin programul East-East "Partnership Beyond Borders" şi de
UNICEF România şi este derulat de Centrul Educaţia 2000+ în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, Consiliul Naţional pentru Curriculum şi UNESCO - Biroul Internaţional al Educaţiei (BIE)
Geneva.

În acest moment pe plan mondial au loc schimbări profunde în educaţie, iar conferinţa aduce în România
importanţi experţi în dezvoltare curriculara din Europa şi din Asia Centrala, facilitând astfel schimbul
de experienţe între ţări. Faptul este cu atât mai semnificativ cu cat participanţii la conferinţă sunt cei care
decid ce, cât şi cum învaţă copiii din ţările lor, în funcţie de aspiraţiile sociale şi individuale
ale momentului.

Alături de dezbaterea problemelor cheie ale curriculum-ului contemporan, în cadrul conferinţei se va
forma nodul regional al Reţelei Mondiale de Conceptori de Curriculum, iniţiată în iulie a.c. de Biroul
Internaţional
al Educaţiei din cadrul UNESCO.

Centrul Educaţia 2000+ consideră că discuţiile din educaţie trebuie să se refere, în egală măsură, la cât
se finanţează, dar şi la ce fel de calitate finanţăm în educaţie.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm Să vă adresaţi Centrului Educaţia 2000+, la numerele de telefon
(021)2120780, 2120781; fax: (021) 2120779; e-mail: cedu@cedu.ro, persoane de contact: Eugen Palade
şi Ciprian Ciucu, Coordonator Comunicare cciucu@cedu.ro, telefon mobil: 0722-304509)

Proiect co-finantat de:
Fundatia pentru o Societate Deschisa
Programul East-East

Simpozionul internaţional Discursuri Artistice / Discursuri Curatoriale
Fundaţia Culturală Meta şi Goethe-Institut Bukarest vă invită să participaţi la simpozionul internaţional
Discursuri Artistice / Discursuri Curatoriale care va avea loc în zilele de 14 şi 15 Octombrie 2005 la
Goethe-Institut Bukarest, Str. Henri Coanda, nr. 22, sector 2. Peste 25 de critici de artă, artişti, curatori,
teoreticieni de artă şi editori internaţionali vor pune în discuţie următoarele tematici :
 - Bienala ca instituţie şi relaţiile sale cu discursurile artistice şi curatoriale
 - Formate alternative în prezentarea a artei
 - Rolul reversibil al poziţiilor curatoriale şi artistice (intimitatea artistică / discursul teoretic)

                                                       95
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
În ultima zi a simpozionului participanţii sunt invitaţi să dezvolte conceptul viitoarei ediţii a Bienalei
Tinerilor Artişti din 2006 pornind de la tema propusă: Arta este mereu în altă parte.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.metacult.ro/elsewhere/seminars.php
Fundaţia Culturală META
str. Luiggi Galvani 61-63
sector 2, Bucureşti
tel:031-401.60.14/15
e-mail: meta@dnt.ro
www.metacult.ro


PUBLICAŢII

Raportul privind dezvoltarea mondiala 2006
Banca Mondiala a publicat Raportul privind dezvoltarea mondiala 2006. Informaţii despre lansarea de la
Washington a acestui raport (discursuri, fotografii, interviuri video ale autorilor, un site dedicat raportului,
cu acces la textul integral) pot fi downloadate la adresa biroului Bancii Mondiale: www. worldbank.org.ro
(atât în versiunea din limba română precum şi pe cea în limba engleză).

Raportul va fi accesibil curând în format tipărit şi la Centrul de Informare Publica la Băncii Mondiale (cu
sediul a BCU).
Pentru informaţii suplimentare, vă rugam să ne contactaţi la coordonatele de mai jos.
Toate cele bune,
Ana-Ilinca Macri
Public Information Center/World Bank Office, Romania
Europe and Central Asia Region
Tel: (4021)2010361, Fax: (4021) 2010338, 210 2021
Email: amacri@worldbank.org

Revista Millennium III
Fundaţia Universitară a Mării Negre vă invită joi, 29 septembrie, ora 16:00, la prezentarea Revistei
Millennium III Nr. 12-13, la sala Multimedia a Ministerului Culturii şi Cultelor din Şos. Kiseleff nr.30.
Publicaţie tipărită în limba engleză, Millennium III îşi propune să fie un atelier de idei şi proiecte pentru
integrarea europeană şi civilizaţia globală şi reprezintă o iniţiativă a Fundaţiei Universitare a Mării Negre,
sprijinitã de Academia Română şi Asociaţia Română pentru Clubul de la Roma. În afară de personalităţi
academice române, din Consiliul ştiinţific al revistei fac parte Ricardo Diez Hochleitner, preşedinte de
onoare al Clubului de la Roma, Serghei Kapiza, Lawrence Klein, laureaţi ai Premiului Nobel, Pentti
Malaska, Federico Mayor, Jean d'Ormesson, Roseann Runte, Stephen Tulmin, E. Ulrich von Weizsäcker.
Numărul care va fi prezentat conţine lucrările conferinţei Româno-Japoneze "Prevenirea Conflictelor şi
Procesele de Globalizare şi Regionalizare" organizată de FUMN în colaborare cu Japan Foundation,
precum şi o continuare a seriei de articole dedicate temelor europene. Numărul conţine şi un omagiu adus
laureatului Premiului Nobel, Ilya Prigogine. Vă aşteptăm cu cea mai mare plăcere.
Teodor Melescanu
Presedinte Executiv FUMN
Mircea Malita
Director Millennium III
Fundaţia Universitara a Marii Negre
Telefon:+40-21-3193281
Fax: +40-21-3193282
Persoane de contact: Mihaela Stefan / Cristina Bordas


                                                        96
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Primul Buletin Oficial asupra Zilelor Concurenţei şi Competitivităţii în România.
FUNDAŢIA EUROLINK – CASA EUROPEI
Bucureşti – Constanta – Bruxelles
Platforma CEFTAC - Centrul de Ospitalitate - Biroul de Lobby
Organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în 1997

BULETINUL OFICIAL
al ZILELOR CONCURENTEI şi COMPETITIVITĂŢII în ROMÂNIA
Nr. 1 / 10 octombrie 2005

Tot mai multe organizaţii şi personalităţi se alătură iniţiativei de organizare a Zilelor Concurenţei şi
Competitivităţii în România (Bucureşti, 3-4 noiembrie 2005 - www.HouseofEurope.ro/ZileleConcurentei.htm ).

· Prin şeful său de cabinet, Comisarul European pentru Concurenţă, Neelie KROES a informat Consorţiul
Organizatoric asupra interesului acordat evenimentului nostru şi asupra faptului că va delega un
reprezentant special la deschiderea lucrărilor Zilelor Concurentei şi Competitivităţii în România.

· Consorţiul Organizatoric a extins parteneriatul oficial pentru organizarea evenimentului, cooptând
Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială a Camerei Deputaţilor. Astfel, problemele legate de atingerea
competitivităţii economice vor putea fi abordate în prezenta unor parlamentari care să preia doleanţele şi
sugestiile operatorilor economici prezenţi la dezbateri şi la Salonului Concurenţei şi Competitivităţii.

· Workshop-ul consacrat Concurenţei în Industria Automobilistică şi a Serviciilor de Transport Rutier se va
bucura de sprijinul şi cooperarea cu Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA
România) şi Societatea de Avocatură NNDKP, atrăgând în acest fel participarea celor mai reprezentative
companii, reţele de distribuţie şi alte asociaţii profesionale din domeniu.

· Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industriala din România a decis să se alăture eforturilor
organizatorilor pentru a putea să clarifice şi să sprijine companiile participante prin consultanţă gratuită în
cadrul standului propriu din cadrul Salonului Concurenţei şi Competitivităţii, gratie contribuţiei ca sponsor
al Agenţiei de Consiliere în Proprietate Intelectuală INVENTA.

· În scopul de a extinde cadrul şi impactul dezbaterii asupra respectării Regimului Concurenţei în
România, organizatorii au invitat alături de Uniunea Naţională a Avocaţilor, Camera Notarilor Publici, şi de
celelalte organizaţii membre a Uniunii Naţionale a Profesiilor Liberale pe reprezentanţii Asociaţiei pentru
Protecţia Consumatorilor din România. Astfel dezbaterile din cadrul workshopului respectiv se anunţă
deosebit de animate, întrucât vor viza să conştientizeze pe reprezentanţii profesiilor liberale asupra unei
mai exacte şi judicioase informări a beneficiarilor de servicii, cit şi în privinţa adoptării unor măsuri de
pregătire legate de noile reglementări pe care urmează să le introducă Comisia Europeană asupra
publicitatii şi marketingului, în special pentru cabinetele de avocatura, notariatele publice şi serviciile
medicale, din unghiul concurentei în aceste domenii de activitate.

Diverse portaluri de ştiri şi site-uri internet, printre care www.revistapresei.ro; www.comunicatedepresa.ro sau
www.ccir.ro au început să reflecte organizarea ediţiei I a Zilelor Concurentei şi Competitivităţii în România,
precum şi a oportunităţilor oferite de cea de a II a ediţie a Salonului Concurenţei şi Competitivităţii.

Noi personalităţi de mare prestigiu confirma participarea la evenimentul nostru. Cunoscutul disident şi
diplomat roman, DR. Liviu BOTA, actualul Ambasador al Romaniei pe lângă OSCE; redactorul şef al
publicaţiei grupului ECONOMIST pe teme de integrare europeană - European Voice; care apare la
Bruxelles, Dna. Dana SPINANT, noul Preşedinte al Consiliului de Încredere al BCR, economistul DANIEL
DAIANU, Preşedintele Societăţii Economiştilor din România, specialistul european în probleme de lobby şi

                                                        97
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                              OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
instituţii europene DR. Torge HAMKENS, un prieten tradiţional al Romaniei, reprezentantul Desk Romania
al Directoratului General Politici Regionale al Comisiei Europene etc.

Promitem să vă ţinem periodic la curent cu toate noile evoluţii care apar.

Pentru conformitate,
Consorţiul Organizatoric al Zilelor Concurentei şi Competitivităţii în România
Tel./fax: (021) 230.49.97; Mobil: 0723.699.857 – Persoana de contact: Sandu Zamfirescu
E-mail: eurolink@b.astral.ro; internet: www.HouseofEurope.ro/ZileleConcurentei.htm

Revista "Civil Forum"
Perfecţionalizare profesională - element de bază a viitorului sferei civile este tema numărului actual al
revistei "Civil Forum" editat de Fundaţia pentru Organizaţiile Civile din Transilvania.
În rândul persoanelor care lucrează în sfera civilă, pentru sfera civilă pe lângă entuziasm, dorinţa de a
face ceva pentru binele unei comunităţi perfecţionalizarea profesională este tot atât de importantă ca şi în
cazul oricărei profesii, dacă dorim ca această activitate să aibă efect, să pornească un proces de
evaluare. Sfera civilă din România s-a dezvoltat mult în ultimii ani în această privinţă, dar mai avem mult
de făcut şi de învăţat.
Profesionalismul în cadrul sferei civile/legat de sfera civilă este unul aparte. Prin acest număr de revistă
dorim să prezentăm această 'profesie'. Totodată dorim să prezentăm acele organizaţii civile şi programele
lor de perfecţionalizare care dezvoltă cunoştinţele şi abilităţile speciale necesare pentru această activitate
în sfera civilă. Astfel de programe de perfecţionalizare sunt organizate pe următoarele teme: management
de proiecte, elaborare proiecte, elaborare strategii, dezvoltare comunitară, comunicare (PR) etc.
Aşteptăm şi de la voi articole care prezintă organizaţiile, activităţile sus menţionate. Lungimea articolelor
nu trebuie să depăşească 3-4 pagini.
Data limită: 21 noiembrie
Totodată sunt bine venite şi prezentările cărţilor de specialitate în domeniul nonprofit.
Dacă aveţi sugestii, întrebări legate de acest număr al revistei, vă stau la dispoziţie!

Cu stimă,
Rozalia Csaki
redactor-şef
Fundaţia pentru Organizaţiile Civile din Transilvania
FOCT - Odorheiu Secuiesc
Adresa: 535600 Odorheiu Sec., str. Bethlen Gabor nr. 43, Jud. HR
Tel/fax: +40-266-218.481
Mobil: +40-741-655.773
E-mail: csaki.rozalia@gmail.com

Distribuire ghid metodologic

 Aşa cum am anunţat într-un comunicat de presă anterior, Asociaţia Phoenix Speranţa a finalizat lucrarea
"Integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi - ghid metodologic". Această propunere de metodologie
care este o sinteză a experienţei noastre în domeniu a fost realizată
prin proiectul "De la dizabilitate la abilitate" finanţat de ANPH. Organizaţiile interesate să primească
această lucrare le rugăm să ne contacteze până marţi 29 noiembrie 2005 ora 12.00 indicând adresa
poştală pentru expediţie. Doar în cazuri bine întemeiate va fi expediat mai mult de 1 exemplar. Costul
ghidurilor şi taxele poştale sunt suportate de organizaţia noastră. De asemenea am fi bucuroşi să primim
adresele catedrelor de asistenţă socială pentru a le expedia şi lor câteva exemplare.
În curând va fi disponibilă varianta electronică (format *.pdf) a acestei lucrări ,106 pagini format A4. Din
cuprinsul lucrării menţionăm: Aspecte legislative, Bariere în calea angajării, Identificarea beneficiarilor,
Selecţia şi testarea, Instruirea profesională, Consilierea pentru muncă, Medierea muncii, Monitorizarea,
                                                       98
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
etc. Totodată lucrarea conţine 15 anexe din care 10 sunt formulare folosite în activitatea curentă: anchetă
socială, formulare de evaluare, Chestionare, Model de analiză a locului de muncă, etc. Departe de a o
considera perfectă, lucrarea de faţă este un punct de
plecare, este dacă vreţi o dezbatere deschisă pentru profesioniştii implicaţi în domeniu şi nicidecum un
manual în sensul strict al cuvântului.
Aşteptăm solicitările voastre pe adresa de e-mail:
contact@phoenix-speranta.ro

Florin Căpîlnean
coordonator proiect
Asociaţia Phoenix-Speranţa

Blog Jurnal Comunitar

Începând cu această luna, Crucea Roşie Sibiu lansează un blog cu numele "Jurnal comunitar", prin care
dorim să semnalăm probleme ale comunităţii, să identificăm nevoi, să găsim soluţii.

http//crsibiu.blogspot.com

Nu sta deoparte!! Ia atitudine!!

Claudia Popa
Crucea Roşie Sibiu
str. Xenopol 1
Sibiu -550159
tel/fax: 0269-217646
email: crsb@easynet.ro

Buletin electronic ProChild

Începând cu decembrie 2005, Federaţia ProChild România îşi propune să editeze şi să distribuie un
Buletin electronic cuprinzând informaţii despre proiectele şi activităţile federaţiei şi ale membrilor săi, ştiri
de la ANPDC, noutăţi şi evenimente în protecţia copilului şi în sectorul neguvernamental. Pentru mai
multe informaţii, ne puteţi contacta la tel. / fax 021/212.23.90, 211.68.51; e-mail office@prochild.ro (persoana
de contact Gabi Comanescu). Dacă doriţi să vă abonaţi la acest Buletin electronic (care, până acum, era
intern, deci se distribuia numai membrilor noştri), vă rugăm să ne scrieţi pe această adresă de e-mail
până în data de 16 decembrie 2005. Mulţumim.


FINANŢĂRI

!!!!ANPH
ANPH a lansat sesiunea de finanţare a proiectelor pentru anul 2006. Puteţi consulta Ghidul solicitantului
şi Criteriile pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii
sociale a persoanelor cu handicap pe site-ul ANPH (www.anph.ro)
Termen maxim de depunere: 6 ianuarie 2006
Mihaela Baragan
Manager IT&C
Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România
Tel: 319 14 56
Fax: 319 14 55


                                                        99
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                              OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
Email: admcomnet@rdslink.ro, admcomnet@integration.ro
Web: www.integration.ro

!!!!UNITED WAY ROMANIA
United Way România (UWRo) este o fundaţie românească, acreditată de United Way International. Ea
este una dintre cele 3.000 de organizaţii United Way existente în 45 de ţări din lume.

Viziunea United Way este aceea a unor comunităţi prospere, capabile să îşi identifice nevoile şi să
găsească resursele umane şi financiare pentru a le rezolva. United Way România îşi propune să
îmbunătăţească viaţa tuturor persoanelor care trăiesc şi muncesc în România, prin încurajarea actelor de
caritate şi de voluntariat, atât la nivel de individ cât şi de companie.

United Way este un donator prin excelenţă local, care sprijină financiar organizaţiile neguvernamentale
pentru a oferi servicii de calitate către cele mai vulnerabile şi dezavantajate grupuri din comunitate.
Fondurile United Way provin din sponsorizări de la companii şi din donaţii salariale ale angajatilor acelor
companii.

În campania derulată în lunile mai-iunie anul acesta, United Way România a reuşit să strângă mai mult de
150.000 Euro de la 15 companii şi aproximativ 1.300 din angajaţii acestora. 14 organizaţii
neguvernamentale active în domeniul social în Bucureşti şi care deservesc aproape 3.000 de persoane -
copii, familii defavorizate, bătrâni, bolnavi, persoane cu dizabilităţi, etc. - beneficiază în 2005-2006 de
finanţările noastre.
___________________________________________________________________

Perioada de finanţare: 1 octombrie 2006 – 30 septembrie 2007
Termen limită depunere Scrisori de Intenţie: 2 ianuarie 2006.
Adresa la care se trimit scrisorile de intenţie: office@unitedway.ro
(confirmarea de primire se va face tot electronic, pana pe data de 23 decembrie 2005 pentru scrisorile
depuse pana pe 23 decembrie ora 1:00 p.m. şi pe data de 3 ianuarie 2006, pentru scrisorile depuse intre
23 decembrie 1:00 p.m. şi 2 ianuarie 2006)

Domeniile pentru care United Way România va acorda finanţări în anul 2006-2007 sunt:
Copii şi familii în dificultate
Sănătate
Proiecte ce vizează independenţa / auto-susţinerea grupurilor dezavantajate (bătrâni, persoane cu
dizabilităţi, victime ale abuzului, şomeri, etc.).

Ce se finanţează: servicii directe.

Aria de acoperire: Bucureşti şi zona imediat limitrofă.

Durata proiectului: 6 – 12 luni.

Pot aplica organizaţii neguvernamentale:
Legal înregistrate în România de cel puţin 2 ani (la data depunerii aplicaţiei)
Ofertante de servicii sociale şi acreditate de autorităţile relevante
Cu un birou administrativ in Bucureşti
Care au beneficiat şi de alte finanţări
Care aplică principii de buna practică in conducerea şi managementul organizaţiei
Care nu acordă finanţări către alte organizaţii neguvernamentale
Fără parti-pris politic
Care nu au fost create de autorităţi ale statului.
                                                       100
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005

Proiectele pe care dorim să le finanţăm vor trebui să:
Se desfăşoare în Bucureşti sau zona imediat limitrofă
Ofere servicii direct către beneficiarii menţionaţi în “Domeniile pentru care United Way România va acorda
finanţări în anul 2006-2007”
Să producă un impact vizibil în rândul beneficiarilor
Să deservească un număr cât mai mare de beneficiari, fără a periclita calitatea serviciilor oferite.
Să-şi propună, acolo unde este posibil, să trateze cauza problemei şi nu doar “simptomele”. United Way
va acorda o atenţie specială acelor proiecte care vizează soluţionarea unei probleme.
Nu depăşească suma de 20.000 Euro. (În cazuri excepţionale, United Way va lua în considerare proiecte
ce depăşesc această suma. Spre exemplu, dacă proiectul este depus de o coaliţie de ONG-uri sau dacă
are potenţialul de a produce un impact deosebit.)
Nu solicite fonduri pentru: aparatură medicala; cercetare ştiinţifică; călătorii internaţionale; participarea la
conferinţe; echiparea sau renovarea unor clădiri ce nu se află în patrimoniul respectivei organizaţii;
proiecte de prim-ajutor ce nu sunt urmate de alte acţiuni menite să crească independenţa şi auto-
susţinerea grupurilor în cauză; cheltuieli administrative generale ale organizaţiei.
Să nu conducă la îndoctrinare religioasa
Să nu discrimineze beneficiarii pe criterii rasiale, de naţionalitate, etnice sau religioase

Scrisoarea de Intenţie este un document de maximum 3 pagini (nu se primesc anexe), care explica ideea
unui proiect. Scrisoarea de Intenţie va fi prezentată astfel:
Date despre organizaţie: nume, Director, Coordonator Proiect, adresa, telefon, fax, e-mail, adresa web
(daca e cazul).
Sumar: scop, grup ţintă şi obiectivele proiectului. Menţionaţi daca este vorba despre un proiect nou sau de
continuarea unuia existent.
Prezentarea pe scurt a organizaţiei: data de înfiinţare, principalele proiecte derulate în ultimii ani, bugetul
anual al organizaţiei în ultimii doi ani, principalii finanţatori, numărul personalului plătit şi numărul de
voluntari.
Justificarea proiectului: de ce este nevoie de el; ce alte activităţi similare sau complementare există sau
au existat; date specifice despre grupul ţintă şi problema cu care se confruntă.
Planul de acţiune: durata, scop, obiective şi activităţi (includeţi pe cât posibil cuantificări ale rezultatelor pe
care doriţi să le obţineţi). Includeţi şi informaţii despre aria din care vor proveni beneficiarii şi locaţia in
care se vor oferi serviciile.
Bugetul rezumat al proiectului, pe următoarele capitole: salarii şi taxe (nr. persoane salarizate), transport,
consumabile/materiale, alte costuri directe.

Vor fi invitate să depună propuneri de proiect numai acele organizaţii ale căror scrisori de intenţie vor fi
aprobate de Comitetul de Alocare al United Way. Comitetul de Alocare este constituit din reprezentanţi ai
Consiliului de Conducere şi ai companiilor participante la campania de strângere de fonduri a United Way
din anul respectiv (în acest caz, 2006).

Decizia privind aprobarea sau nu a scrisorii de intenţie depuse vă va fi comunicată la sfârşitul lunii
ianuarie 2006.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri, ne puteţi contacta la: office@unitedway.ro sau la telefon: 306 2013.


SITEURI

Portalul greentransylvania
Astăzi s-a lansat siteul www.greentransylvania.ro , primul portal informativ în domeniul protecţiei mediului din
Transilvania. Deoarece este o pagină web nouă nu este prea cunoscută şi din acest motiv vă cer ajutorul.

                                                        101
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Acum nu contează că suntem despărţiţi de spaţiu şi timp, internetul ne dă posibilitatea de a face ceva
împreună pentru o Transilvanie mai verde. Vă rog vizitaţi şi voi:
www.greentransylvania.ro , pagina verde a Transilvaniei.
Vă rog comunicaţi-ne părerile voastre. Ideile, critica constructivă pot ajuta la dezvoltarea portalului.
Vă rog informaţi-vă prietenii despre iniţiativa noastră.
Vă mulţumesc anticipat pentru sprijinul vostru, pentru că ajutaţi şi voi mişcarea verde, şi pentru că
propagaţi Portalul verde al Transilvaniei.
Kovacs Zoltan Csongor
Asociaţia Transilvania Verde
Green Transylvania Association
Asociaţia Transilvania Verde
Zöld Erdély Egyesület
_______________________________________
400750 Cluj-Napoca O.P.1, C.P.1154, jud. Cluj, ROMANIA
www.greentransylvania.ro
E-mail:
greentransylvania@greentransylvania.ro
greentransylvania@yahoo.com


CAMPANII
Modificarea Codului Penal

13.10.2005
Comunicat de presă

Organizaţiile semnatare îşi exprimă susţinerea faţă de iniţiativa de a reforma Codul Penal printr-un proiect
propus de Ministerul Justiţiei şi adoptat de Guvern. Dezincriminarea infracţiunilor de insultă şi calomnie,
de defăimare a ţării şi a naţiunii, de comunicare de informaţii false, ca şi modificarea conţinutului
infracţiunilor de acţiune împotriva ordinii constituţionale şi de propagandă în favoarea statului totalitar
sunt paşi ce vor duce la îmbunătăţirea semnificativă a situaţiei libertăţii de exprimare în România.
Prezenţa insultei şi a calomniei în Codul Penal este o măsură punitivă excesivă, care îngrădeşte dreptul la
libera exprimare al cetăţenilor şi al presei. Menţinerea acestora ca delict penal a fost în dese rânduri
criticată de diverse instituţii şi organizaţii internaţionale, ca element care are drept rezultat auto-cenzura şi
limitarea tonului critic al presei.
În opinia organizaţiilor semnatare, insulta şi calomnia trebuie pedepsite potrivit Codului Civil şi nu potrivit
legii penale. Nici un jurnalist sau cetăţean nu trebuie să devină infractor pentru simpla exprimare a unor
opinii sau credinţe.
Menţionăm că deschiderea unui proces în penal permite duplicarea în civil fără plata taxei de timbru,
situaţie care se va schimba prin eliminarea infracţiunilor mai sus menţionate din Codul Penal. Considerăm
că obligaţia plăţii taxei de timbru pentru acţiunile civile şi eliminarea posibilităţii de a scăpa de aceasta sub
umbrela acţiunii penale va responsabiliza persoanele dornice să iniţieze astfel de acţiuni doar de dragul
de a hărţui ziariştii.
Aşteptăm semnături de sprijin din partea jurnaliştilor, instituţiilor media şi organizaţiilor neguvernamentale
la adresele apple_romania@yahoo.com şi churdubaia@cotidianul.ro până luni, 17 octombrie, ora 18.00.

Convenţia Organizaţiilor de Media (COM)
Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP)
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
APADOR - Comitetul Helsinki
                                                       102
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
Campania CHIAR DIFERIŢI ACELAŞI SÂNGE!
Miercuri, 26 octombrie, ora 11, în Sala de conferinţe a Consiliului Naţional al Audiovizualului, Bd. Libertăţii
nr.14, a avut loc conferinţa de presă organizată de Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi din
Cluj (CRCR), care, în asociere cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Asociaţia
Şanse Egale, anunţă lansarea proiectului cu titlul CHIAR DIFERIŢI ACELAŞI SÂNGE!" O campanie
socială de prevenire şi combatere a prejudecăţilor şi discriminării faţă de cetăţenii români de etnie
romă.

Proiectul este finanţat de UNIUNEA EUROPEANA prin programul Phare 2003, iar Bugetul total al
proiectului este de 93.650 euro (din care 9365 Euro contribuţie CRCR).

Scopul proiectului constă în creşterea conştientizării de către publicul larg a problemei discriminării
cetăţenilor români de etnie romă.

Grupurile ţintă sunt publicul larg, instituţii publice centrale şi locale, Birouri Judeţene pentru Romi din
cadrul Prefecturilor, mass- media centrală şi locală, lideri politici, ONG-uri de protecţie şi promovare a
drepturilor omului de la nivel local şi naţional, organizaţii ale romilor, personalităţi publice de etnie romă,
comunităţile de romi, cetăţeni români de etnie romă.

Activităţile principale sunt: campanie mediatică intensă, la nivel naţional; monitorizarea mass-mediei;
concert-eveniment în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Iaşi; seminarii pe
problematica romă; expoziţie itinerantă pe tema Holocaustului; târguri locale cu specific cultural rom;
concurs naţional pentru jurnalişti; emisiuni radio/TV pe tema discriminării.

Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi din Cluj (CRCR) este o organizaţie neguvernamentală
fondată în 1999 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă care are misiunea de a contribui la
ameliorarea condiţiilor de viaţă a comunităţilor de romi din România.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi – CRCR, Str.
Ţebei nr. 21, Cluj-Napoca, tel: 0264-420474, fax: 0264-420470, web page www.romacenter.ro.
Persoană de contact: Rareş Beuran, coordonator proiect, email RBeuran@romacenter.ro.

Sprijină şi tu Educaţia!!!
GIVE ME 5%
  S-a lansat campania "Give me 5" prin care se urmăreşte promovarea la nivel naţional a ideii de
investiţie în învăţământul românesc, prin redistribuirea a minim 5% din Produsul Intern Brut (PIB) către
sectorul educaţional, în acord cu tendinţele promovate la nivel european de către agenda Lisabona
(dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere care să asigure bunăstare, prosperitate economică şi
coeziune socială).

Detalii:
http://www.anosr.ro/index.php?screen2=data/_activitate&screen=data/givemefive

Intră pe FORUMUL ANOSR http://www.anosr.ro/forum/ şi poţi semna on-line memoriul Give me 5!

Pledoarie pentru Demnitate

Un număr foarte mare de persoane cu dizabilităţi intelectuale se află în spitale de psihiatrie, secţii
exterioare ale acestora şi în centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, departe de comunităţile
umane şi de ochii semenilor lor. Izolarea la care aceştia sunt supuşi ascunde grave încălcări ale
drepturilor fundamentale ale omului şi înlătura şansele acestor persoane de a fi reintegrate social.
Centrul de Resurse Juridice a lansat campania "Pledoarie pentru Demnitate", campanie care are ca scop
                                                      103
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale aflate în instituţii, şi care
este realizată cu sprijinul financiar al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Această
campanie cuprinde:
•  O serie de patru reportaje de investigaţie realizate cu sprijinul Televiziunii Române
•  Un spot de promovare a dreptului la viaţa în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale
În acest sens, Luni 12 decembrie 2005, începând cu ora 22.00, postul naţional TVR1 va transmite în
cadrul emisiunii "Reflector", partea a doua a reportajului "Intimitate Controlată"

Pentru informaţii suplimentare:

Georgiana Pascu, Program Manager, Centrul de Resurse Juridice, tel:
212 06 90, 0740 021 744, e-mail: gpascu@crj.ro
Horatiu Rusu, Legal Officer, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212 06
90, 0744 591 234, e-mail: horatiu@crj.ro

La Bruxelles, EUROLINK a demarat Campania de Informare şi Training asupra Fondurilor
Structurale adresate Asociaţiilor Profesionale şi Patronatelor

Comunicat de Presă ~
Bucureşti, 13 decembrie 2005

Experienţa recentă a utilizării Fondurilor Structurale europene, inclusiv a celor ce vizează cooperarea
transfrontalieră, dovedeşte că noile State Membre au reuşit să absoarbă doar un mic procent din sumele
ce le erau destinate. De pildă, după primul an de la aderare, în pofida mărimii reduse a populaţiei şi a
teritoriului său, precum şi a performanţelor de implementare recunoscute, Estonia a reuşit să folosească
doar 15% din fondurile alocate.
În perspectiva anticipatei aderări a României la Uniunea Europeană şi a necesităţii unei cât mai bune
informări şi viitoarei accesări a fondurilor europene, sub egida Platformei CEFTAC (Central European
Advocacy for a Fair & Transparent Competition) - proiect fondat în octombrie 2004 cu sprijinul programului
PHARE al Uniunii Europene - Fundaţia EUROLINK - Casa Europei a coordonat desfăşurarea primei
Sesiuni de Informare şi Training la instituţiile europene de la Bruxelles.
Proiectul s-a desfăşurat la Bruxelles în perioada 5-9 decembrie 2005, cu sprijinul Misiunii Permanente a
României la Uniunea Europeană şi al CNIPMMR, precum şi prin asistenţa tehnică din partea agenţiilor
PHAETON GALA - PR & Lobby Consulting (Bucureşti) şi Falling Apples - EU Strategy & Consulting
(Bruxelles).
Grupul - ţintă i-a avut drept componenţi pe reprezentanţii celor mai importante asociaţii patronale şi
profesionale din sectorul IMM din România. În cadrul programului, participanţii au fost primiţi de
reprezentantul Comitetului Mixt Interparlamentar România-UE din Parlamentul European, Dl Deputat
Marcello Venola, precum şi de Dl Deputat Ovidiu Gant, Observator din partea Parlamentului României la
lucrările Parlamentului European.
Sesiunea a cuprins vizite de documentare şi expuneri la principalele Directorate Generale ale Comisiei
Europene (Enlargement, Enterprise, Internal Market, Regional Policy, Research, Education & Culture) la
Grupul "Patronate" din cadrul Comitetului Economic şi Social, Secretariatul General al EuroChambers
(Camera de Comerţ Europeană) şi la Uniunea Europeană a Meşteşugurilor şi Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii (UEAMPE). Participanţii au avut ocazia să adreseze întrebări directe şi să primească clarificări
asupra stadiului actual de pregătire al mediului de afaceri din România şi al autorităţilor publice în vederea
aderării din partea chiar a responsabililor pentru România privind proiectele de cercetare / inovaţie
tehnologică, transporturi, pregătirile privind implementarea prevederilor legate de Piaţa Unică, inclusiv în
sensibilul domeniu al serviciilor, cât şi al liberei circulaţii a persoanelor. Programul a cuprins şi posibilitatea
contactării pentru stabilirea de parteneriate durabile şi formarea de consorţii a reprezentanţilor oficiali a
patru importante regiuni din centrul Italiei, precum şi ai landului german Bavaria, cea mai importanta
reprezentanta regionala la Bruxelles. La final, grupul a fost primit şi a purtat discuţii cu Şeful Misiunii

                                                        104
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                 OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
Permanente, Dl Ambasador Lazar Comanescu şi cu Şeful Biroului Comercial al Ambasadei României în
Belgia.Majoritatea lectorilor şi reprezentanţilor oficiali ai instituţiilor europene i-au încurajat pe participanţii
români să-şi creeze propriile reprezentante de lobby la Bruxelles, precum şi să exercite o influenţă
constantă şi puternică asupra autorităţilor române pentru o cât mai eficientă direcţionare a Fondurilor
Structurale atât către sectorul public, cât şi către cel privat, în special prin sublinierea componentei
parteneriatului necesar unei judicioase absorbţii a acestora. Numai astfel, România va evita să repete
erori de implementare comise anterior de alte state, inclusiv situaţia de a returna sumele cheltuite în mod
netransparent sau defectuos gestionate.
Seria acestor sesiuni va continua şi în anul următor, în special pentru a oferi şi altor grupuri-ţintă
posibilitatea accesului la informaţii de primă mână şi la posibilitatea formulării candidaturilor necesare.
Pentru mai multe informaţii asupra programului de vizite, a cheltuielilor de participare şi posibilitatea
rezervării participării (cu cel puţin o lună înainte) la sesiunile din primul semestru al anului 2006, puteţi
vizita pagina de internet: www.ceftac.ro sau ne puteţi contacta direct la tel: 230.49.97; e-mail:
ceftac@houseofeurope.ro sau phaeton@hospitalitycentre.ro.

Pentru conformitate,
Platforma CEFTAC / EUROLINK - Casa Europei
Cartier Floreasca, Str. Caporal Bulugea nr. 9, sector 2, Bucureşti - tel./fax: 230.49.97
Biroul corespondent la Bruxelles: M Brussel Village Buşiness Centre, c/o Falling Apples:
Rue de Palais, nr. 44, B-1030 Bruxelles
E-mail: ceftac@houseofeurope.ro ; eurolink@b.astral.ro
Internet: www.ceftac.ro ; www.HouseofEurope.ro


PROTESTE

Lăsaţi parcul

Comunicat de presă
Organizaţia ecologistă Mare Nostrum, în numele a 7300 de constănţeni care doresc un oraş mai verde şi
a 3332 de persoane care au semnat pentru salvarea Parcului Tăbăcărie, solicită anularea Hotărârii de
Consiliu Local (punctul 109 de pe ordinea de zi), aprobată astăzi 23.09.2005 pentru vânzarea a încă
400mp din singurul parc al Constantei.

Consilierii locali au votat în unanimitate trecerea în domeniul privat şi apoi vânzarea prin licitaţie publică a
unui teren din Parcul Tăbăcărie, ignorând total protestele anterioare ale organizaţiei Mare Nostrum de a
nu distruge singura oază de verdeaţă rămasă în oraş.

Susţinând că terenul este „liber", cei 25 de consilieri prezenţi au alocat o suprafaţă de spaţiu verde, din
apropierea benzinăriei Mol de pe strada Soveja, construirii unui „Sediu de partid".

Organizaţia Mare Nostrum protestează împotriva acestei decizii, având dovezi clare că acea suprafaţă nu
este un „teren liber" ci un spaţiu verde. Prin această metodă Consiliul Local Constanţa vinde bucată cu
bucată parcul urmând ca peste puţin timp acesta să devină o continuare a junglei de asfalt.

La această hotărâre se adaugă altele votate în aceeaşi şedinţă de consiliu care pun în pericol rezerva de
verdeaţă a oraşului, în situaţia în care şi aşa Constanţa nu se poate lăuda că stă bine la acest capitol
(doar 8mp/cap de locuitor, fata de 30mp/cap de locuitor, cum prevăd normele europene).

De altfel, în sondajul realizat de organizaţia Mare Nostrum în luna martie a acestui an */95,60%/* dintre
constănţeni au fost de părere că Parcul Tăbăcăriei trebuie sau poate fi reabilitat, iar */66,67%/**
dintre constănţeni sunt îngrijoraţi de situaţia parcurilor şi a spaţiilor verzi din Constanţa. În plus, *

                                                         105
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
         Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                              Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
*/74,12%/** dintre constănţeni consideră că în oraşul lor nu există suficiente spaţii verzi sau locuri de
recreere.*

Din aceasta cauză, cerem imperios reprezentanţilor municipalitatii constantene o mai mare
responsabilitate fata de gospodărirea resurselor locale şi o mai mare atenţie acordată nevoilor şi părerilor
exprimate de către cetăţenii pe care îi reprezintă.

În speranţa unui oraş mai verde,
Mihaela CANDEA
Director adjunct ONG Mare Nostrum

Scrisoare Apel
     Am decis să transmitem această scrisoare apel către toate instituţiile politice ( partide politice,
Preşedinţie, Guvern ), întregii mass-media, precum şi către toate organizaţiile nonguvernamentale sau
asociaţiile civice, atât din ţară cât şi de peste hotare.
     Facem acest demers pentru a semnala câteva aspecte ale vieţii politice din România care nu
evoluează în conformitate cu principiile democraţiei, mai ales pentru o ţară care are ca ,,ţintă” integrarea
în Uniunea Europeană la 1 Ianuarie 2007.

     Fiind un capitol extrem de important şi atent monitorizat în cadrul procesului de aderare vom
începe cu Justiţia.
     Observăm cu toţii perpetuarea unor practici îngrijorătoare în acest domeniu. Facem referire la
amestecul din ce în ce mai des al politicului în actul de justiţie. Ante-pronunţarea în cazul unor dosare
aflate în cercetare, presiunile politice care se fac asupra procurorilor şi care decurg nemijlocit prin
intermediul unor declaraţii de presă ale factorilor cu funcţii de răspundere din Ministerul Justiţiei sunt doar
câteva exemple. Migraţia procurorilor înspre funcţiile de judecători este de asemenea un alt aspect care
trebuie să ne dea de gândit tuturor.
     Modul în care se desfăşoară anchetele şi audierile, lasă de asemenea loc de interpretări.
Începerea cercetărilor, aducerea în faţa instanţei a unor persoane fără a se mai respecta prezumţia de
nevinovăţie, ba mai mult întocmirea unor dosare care nu au la bază probe solide conform legilor în
vigoare sunt semne care atestă boala ce macină Justiţia: excesul de zel, abuzurile, dorinţa unor
funcţionari publici de a face carieră şi de a se remarca cu orice preţ, trecând chiar peste lege.
     În aceeaşi măsură atenţionările lansate până acum de înalţi oficiali europeni ar fi trebuit să
constituie semnalul de alarmă că abaterile de la drumul drept nu au trecut neobservate în cercurile
politice şi economice internaţionale şi în mod sigur ar trebui tratate cu mai multă seriozitate şi
responsabilitate de către autorităţile române.

     Un al doilea subiect pe care dorim să-l aducem în atenţia dumneavoastră este cel al diferenţei
dintre atribuţiile pe care Constituţia României le conferă preşedintelui ţării şi realitatea practicilor devenite
deja obişnuite, a acţiunilor pe care preşedintele Traian Băsescu le întreprinde la limita sau, de cele mai
multe ori, chiar în afara Constituţiei.
     Modificarea, comentarea sau oportunitatea menţinerii actualei Constituţii a României nu este un
act care să-i aparţină unilateral preşedintelui ţării. Domnia Să este primul chemat să respecte legea în
general şi cu atât mai mult legea fundamentală a statului român, Constituţia.
     Intenţia de modificare sau de organizare a unui referendum pentru schimbarea Constituţiei
României nu-i dă dreptul însă preşedintelui României să-şi aroge dinainte atribuţii suplimentare doar
având la bază ca motivaţie intenţia de a supune votului popular un asemenea demers.
     Ingerinţele domniei sale, care s-au manifestat în diverse forme şi domenii, pornind de la viaţa şi
deciziile interne ale partidelor politice şi ajungând până la aberanta situaţie de a interveni cu sugestii
economice în politica unei societăţi private, sunt în mod cert acţiuni care subminează principiile
fundamentale ale Constituţiei. Acele principii democratice, de drept, economice, iar uneori chiar şi pe cele
morale şi de etică.
                                                       106
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                 OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
     Considerăm că acesta este de fapt marele pericol care se naşte prin acceptarea şi pasivitatea de
care dăm dovadă în faţa unor astfel de încălcări ale normelor democratice: renunţarea la principiile care ar
trebuie să ne servească drept ghid în favoarea unor interese personale şi de moment ale unuia sau altuia
dintre politicienii acestei ţări.
     Societatea civilă, mass-media, organizaţiile non-guvernamentale sunt primele care trebuie să ia
atitudine atunci când legea şi principiile democratice sunt încălcate prin declaraţii şi acţiuni politice având
drept scop evident interese meschine care ţin numai de câştigarea şi menţinerea influenţei politice.
     În nici un caz rolul de ,,jucător-activ” pe scena societăţii româneşti nu este un atribut care ar trebui
lăsat cu uşurinţă şi nepăsare doar la îndemâna instituţiei prezidenţiale.
    PREŞEDINTE                      PREŞEDINTE
 FUNDAŢIA MILLENIUM            FUNDAŢIA PENTRU ADEVĂR NAŢIONAL
   Sorin Daniel Radu                Cocenescu Adrian

Scrisoare deschisă
CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Biroul Internaţional al Muncii – Programul Internaţional pentru
Eliminarea Muncii Copiilor şi organizaţiile semnatare – Organizaţia Salvaţi Copiii, Centrul Euroregional
pentru Democraţie şi Fundaţia Concept, au transmis în cursul zilei de astăzi D-lui Ministru Mircea Miclea o
scrisoare deschisă prin intermediul căreia indică aspectele din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar care trebuie îmbunătăţite astfel încât acesta să devină baza
pentru acţiuni de educaţie care să asigure dezvoltarea echitabilă a copiilor şi eliminarea abuzurilor asupra
acestora.
    Pentru a veni în sprijinul factorilor de decizie, prin această scrisoare sunt identificate acele aspecte
din regulament care pot afecta negativ calitatea educaţiei şi implicit, dezvoltarea copiilor. Recomandările
propuse sunt făcute din două perspective:
   1. Ajustarea conţinuturilor unora dintre articolele prezentului regulament, ţinându-se cont de
     prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului şi ale Legii nr. 272/2004 privind
     protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
   2. Dezvoltarea unor documente anexă care să cuprindă precizări, exemple de activităţi şi metode de
     educaţie.
    Obiectivul acestor recomandări este îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de punere în practică a
reglementărilor noului regulament.
    Unul dintre aspectele propuse, pentru analiză şi îmbunătăţire, de către grupul organizaţiilor
semnatare vizează:
    Eliminarea din regulament a unor sancţiuni care generează efecte negative asupra dezvoltării
psihosociale a copiilor
    Utilizarea unor sancţiuni de tipul “mustrare în faţa clasei şi / sau în faţa consiliului clasei / consiliului
profesoral” (art. 118, alineat 2, litera b), “dojenirea elevului” (art. 119, alineat 1), reprezintă forme de abuz
emoţional cu consecinţe negative pentru evoluţia psihologică şi socială a elevilor. Aceste tipuri de acţiuni
pot: întări comportamentul negativ al copilului, genera abandonarea şcolii şi scăderea performanţelor
şcolare, afecta dezvoltarea psihologică şi socială a acestuia. Conform studiilor de psihologie, măsurile de
acest tip generează comportamente de evitare a sancţiunilor (ex.: minciuna, absenteism) şi nu produc
modificarea comportamentului în direcţia dorită.
    Sub incidenţa observaţiilor de mai sus cade o altă prevedere a art. 118, alineat 2, litera f, ce
vizează mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală sau în altă şcoală. Aplicarea unei
astfel de măsuri ar conduce la izolarea socială a copilului şi întărirea comportamentului deviant.
Recomandare:
Elaborarea şi anexarea la prezentul regulament a unor documente în care să fie precizate şi descrise
metodele de disciplinare sau tehnicile de modificare comportamentală care să înlocuiască pedeapsa sau
orice altă formă de abuz emoţional, precum şi criteriile după care acestea sunt selectate şi utilizate.
Efectul utilizării acestor tehnici în practica educativă este acela de a modifica comportamentele elevilor în
sensul dorit.
Varianta integrală a scrisorii deschise se găseşte pe site-ul www.cpe.ro.
                                                        107
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate
str. Căderea Bastiliei nr. 33, Bucureşti -1
Telefon: 021-212.11.96, 021-212.11.97
Fax: 021-212.10.35
E-mail: info@cpe.ro

Solidarizare cu poziţia lui Mircea Miclea privind finanţarea educaţiei

COMUNICAT

Solidarizare cu poziţia lui Mircea Miclea privind finanţarea educaţiei
Centrul Educaţia 2000+ se solidarizează cu Ministrul demisionar al Educaţiei şi Cercetării, Mircea Miclea,
în ceea ce priveşte nevoia susţinerii financiare ferme a reformelor din educaţie pe care acesta le-a iniţiat.
Demersurile iniţiate sau susţinute de către ministrul Miclea, precum asigurarea calităţii în educaţie,
măsurile aferete procesului Bologna (compatibilizarea învăţământului superior românesc cu cel
european), strategia de descentralizare ce se află în acest moment în dezbatere publică, cât şi decizia
ministrului de a reconstrui sistemul de formare continuă a cadrelor didactice sunt premise pentru aşezarea
sistemului
românesc de educaţie pe temelii solide.
    Centrul Educaţia 2000+ solicită şi altor organizaţii independente din România să se solidarizeze cu
poziţia responsabilă adoptată de Mircea Miclea.
Anul acesta Centrul Educaţia 2000+ a lansat un program de susţinere şi îmbunătăţire metodologică şi
tehnică a politicilor publice din educaţiei. O parte din priorităţile identificate de Centrul Educaţia 2000+ s-
au aflat şi pe agenda publică a Ministrului Miclea, respectiv descentralizarea învăţământului
preuniversitar, formarea continuă a cadrelor didactice şi calitatea în educaţie.


    Centrul Educaţia 2000+ cere Guvernului să respecte programul electoral Noua Educaţie promovat
în campania electorală şi să abordeze cu toată responsabilitatea acordarea către educaţie un buget de cel
puţin 5% pentru anul 2006 din PIB şi un buget de 6% din PIB începând cu anul 2007.
Subfinanţarea cronică a educaţiei, caracteristică tuturor guvernelor postdecembriste, a avut efecte vizibile
asupra societăţii româneşti, calitatea serviciilor publice de educaţie fiind într-o deteriorare continuă

Scrisoare Deschisă referitoare la poziţia României privind proiectul de centrala nucleară de la
Belene
                     SCRISOARE DESCHISĂ

 - referitor la poziţia României privind proiectul de centrala nucleară de la Belene exprimată de Ministrul
                      Mediului, Sulfina Barbu -
Stimată Doamnă Ministru Sulfina Barbu,

Ne arătăm profund îngrijoraţi de dezinvoltura cu care Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din
România, prin intermediul dumneavoastră, îşi dă acceptul în cazul unui proiect atât de controversat
precum centrala nuclear–electrică de la Belene.
Nu se cunoaşte concret nici măcar tipul de tehnologie ce va fi folosit în această centrală, de aceea ne
uimeşte încrederea pe care o acordaţi omologului bulgar, Ministrul Mediului Dzhavedet Chakarov,
afirmând „Dacă bulgarii vor aduce la Belene cea mai nouă tehnologie în materie de centrale nucleare nu
cred că vor fi probleme“. Există în acest sens un acord scris între părţi prin care vecinii noştri se
angajează la o asemenea investiţie costisitoare?
 Organizaţia noastră monitorizează de multă vreme acest proiect şi dorim să vă aducem la cunoştinţă că
societatea civilă din Bulgaria şi România se opune construcţiei acestui nou Cernobîl.
                                                       108
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
 În acest sens, vă prezentăm motivele furnizate de ONG-urile din Bulgaria pentru abandonarea proiectului
Belene la repunerea pe tapet a acestui proiect:
1. Centrala Belene nu este necesară – eficienţa energetică în Bulgaria poate acoperi uşor şi mult mai
economic necesarul pe care se spune că centrala Belene trebuie să-l satisfacă, şi chiar cererea externă.
Belene nu funcţionează drept înlocuitor pentru reactoarele Kozloduy 3 şi 4. Această capacitate este deja
înlocuită de alte unităţi, non-nucleare.

2. Belene este scumpă – cele 3 miliarde de euro ar putea fi investite mult mai bine în dezvoltarea
eficienţei energetice şi a capacităţilor de producţie din surse regenerabile în Bulgaria.

3. Belene este periculoasă – modelul de reactor VVER 1000 are probleme de siguranţă. Germania nu ar
acorda niciodată licenţa de funcţionare acestui model.

4. Belene are o locaţie necorespunzătoare – este situată într-o zonă seismică activă, unde cutremurul din
1977 a făcut victime umane.

5. Belene, ca orice unitate nucleară, este o posibilă ţintă a unui atac terorist.

6. Belene va produce deşeuri radioactive, o problemă nerezolvată, care va constitui o povară
extraordinară pentru generaţiile viitoare.

7. Belene va pune în pericol dezvoltarea activităţilor agricole, turistice şi ale întreprinderilor mici în nordul
Bulgariei.

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 8 septembrie 2004 a avut loc la Turnu Măgurele o rundă de
consultări publice privind proiectul Belene şi că populaţia locală s-a opus vehement acestei construcţii, iar
Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, dl. Nicolae Dragnea, a difuzat un apel public privind oprirea
construirii centralei. (Vă putem pune la dispoziţie materiale pentru documentare.)În data de 29 noiembrie
2004, prin adresa 60073 a MMGA, ni se răspunde la o cerere de informaţii privind poziţia ministerului cu
privire la centrala de la Belene „Poziţia MMGA şi a Guvernului României se va definitiva o dată cu
terminarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontier.” Cu această
ocazie dorim să vă întrebăm: A fost definitivat Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru
centrala nucleară de la Belene? Care sunt rezultatele acestui studiu?

Suntem absolut contrariaţi de mesajele confuze ale MMGA şi vă supunem atenţiei declaraţia făcuta în
februarie 2005 de dl. Secretar de Stat Constantin Popescu – expert în probleme de energie nucleară, aşa
cum am găsit-o noi pe site-ul http://www.greenmedia.info/rom/more/801_0_3_0_M78: „Secretarul de stat,
Constantin Popescu a declarat că proiectul Belene este unul din cele patru ameninţări majore de mediu
pentru România, printre care se număra construcţia canalului Bistroe şi proiectul minelor de aur de la
Roşia Montana. La finele lui 2004, când Bulgaria semna ultimele acorduri cu compania Parsons E&C
Europe Ltd. pentru construcţia celei de-a doua centrale nucleare din Bulgaria, România a prezentat un
raport asupra problemelor de mediu ridicate de acest proiect, în care se preciza că portul Belene este
situat la 13 kilometri de Zimnicea şi la mai puţin de 100 de kilometri de Bucureşti. /ROMPRES/ 10 feb
2005/www.newsnow.co.uk”

În data de 8 martie 2005 se anunţa faptul că Albena Simeonova, o cunoscută opozantă a proiectului, este
ameninţată cu moartea. Albena Simeonova deţine una din cele mai mari ferme organice din Bulgaria, iar
terenurile sale sunt în zona de 30 km din jurul centralei proiectate la Belene. Este un critic cunoscut al
proiectului iar pentru eforturile sale şi activităţile remarcabile în domeniul protecţiei mediului, a primit în
1996 prestigiosul Goldman Environmental Prize.
Încheind în acelaşi spirit, dorim să vă spunem că sunt oameni atât în România cât şi în Bulgaria care îşi
                                                       109
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                           nr. 19/Decembrie 2005
riscă până şi viaţa pentru a apăra dreptul la un mediu curat, garantat prin constituţie. Dumneavoastră ce
faceţi, doamnă ministru?

Lavinia Andrei, Preşedinte

TERRA Mileniul III
Calea Plevnei nr. 46-48
corp. C, et. 1, cam D
sector 1, Bucureşti
tel/fax +4021 312 68 70
http://terraIII.ngo.ro
terram3@b.astral.ro

Acţiuni de protest ale studenţilor, 26 octombrie 2005

Astăzi 26.10.2005, între orele 11:00-13:00, au avut loc acţiuni de protest, simultane, bazate
pe o strategie comună, în toate universităţile unde Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din
România (ANOSR) are organizaţii locale (lista lor o puteţi găsi pe site-ul http://www.anosr.ro)

Mesajul ANOSR a fost transmis într-un mod cât se poate de studenţesc: au fost prezenţi tineri
înarmaţi cu maturi pentru a sugera ideea: "Să măturam mizeria din învăţământul superior " şi cu
baloane (inscripţionate cu BUGETUL EDUCAŢIEI) prin care se sugera ideea: "Să umflăm bugetul
educaţiei".

S-a ieşit în forţă, măturând mizeria şi strigând "curăţaţi mizeria din învăţământ", ceea ce a avut un
impact stimulativ asupra studenţilor şi cadrelor didactice care au reacţionat solidar.

S-au împărţit fluturaşi şi s-au prezentat câteva probleme care îngreunează viaţa de student. Totodată a
fost distribuita şi prezentată poziţia oficială ANOSR vis-a-vis de starea actuala a Învăţământului Superior
din România în contextul propunerii de acordare a doar 3,8% din PIB pentru Educaţie.

Pentru informaţii suplimentare puteţi lua legătura cu:

Viorel Proteasa - Preşedinte ANOSR - 0745 371 341
Petiţie pentru Centrul Naţional al Dansului

Dragi colegi, dragi prieteni ai dansului,
Va rugam semnaţi petiţia deschisa la adresa

 http://www.petitiononline.com/CNDB/petition-sign.html prin care cerem Ministerului Culturii şi Cultelor:
1. anularea actualului concurs pentru poziţia de director a Centrului
Naţional al Dansului din data de 12 decembrie şi organizarea unui nou concurs, în condiţii de totală
transparenţă, care să permită o competiţie în afara oricăror suspiciuni
2. Constituirea unui juriu internaţional de selecţie pentru proiectele de management depuse din care să
facă parte:
- specialişti din domeniul managementului cultural şi al dansului, din ţară şi străinătate;
- reprezentanţi ai societăţii civile şi ai sectorului independent (ONG-uri, artişti şi manageri culturali);
- observatori din partea presei, fără drept de vot.

Vă mulţumim pentru timpul şi sprijinul acordat acestei
petiţii.
Fundaţia culturală Proiect DCM
                                                        110
               DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                     Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
          Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
               E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                       http://ro-gateway.ro
                               Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                                OBSERVATOR
                                            nr. 19/Decembrie 2005
Elena Patap
Project Manager
Convenţia Organizaţiilor de Media condamnă dezvăluirea identităţii victimei unui viol

10.12.2005
Convenţia Organizaţiilor de Media (COM), Agenţia de Monitorizare a Presei şi Centrul pentru Jurnalism
Independent condamnă modul în care unele ziare şi televiziuni au relatat cazul agresiunii asupra fiicei
demnitarului Bela Marko, menţionând numele victimei unui viol şi, în unele cazuri, publicând fotografia
acesteia în paginile ziarului.
COM sesizează oficial Consiliul de Onoare al Clubului Român de Presă (CRP) pentru a investiga dacă
instituţiile media care au difuzat respectivele materiale (Gardianul, Adevărul, Ziua, Gândul, Cotidianul, 7
Plus, Libertatea, Atac, Realitatea Românească, Realitatea TV, Antena 1, Prima TV ) se fac vinovate de
încălcarea Codului Deontologic al CRP.
Conform Codului Deontologic adoptat de către CRP, organizaţie din care fac parte mai multe din
instituţiile media menţionate, se stipulează la Articolul 4 că "ziaristul este obligat să respecte viaţa privată
a cetăţenilor" şi că numai atunci când "comportamentul privat al unor personalităţi publice poate avea
urmări asupra societăţii, principiul neintruziunii în viaţa privată ar putea fi eludat". Mai mult, Articolul 4
stipulează că "victimele unor infracţiuni beneficiază de păstrarea confidenţialităţii identităţii" şi că "ziaristul
va evita detalierea unor vicii sau a unor elemente morbide legate de crime".
COM consideră că instituţiile media menţionate, prin mediatizarea unor detalii legate de identitate şi tipul
agresiunii, au adus grave prejudicii morale şi de imagine unui simplu cetăţean, dar şi breslei jurnaliştilor,
prin încălcarea unor norme de comportament profesional asumate voluntar de respectivele instituţii.
COM solicita CRP luarea unei poziţii oficiale cu privire la acest caz.
COM solicită instituţiilor media care s-au abătut de la Codul Deontologic al CRP să recunoască public
acest lucru, să-şi ceară scuze faţă de fata demnitarului Bela Marko şi faţă de cititorii lor.

Convenţia Organizaţiilor de Media
Agenţia de Monitorizare a Presei - Academia Caţavencu
Centrul pentru Jurnalism Independent

"Drepturile omului în contextul Integrării Europene''
Invitaţie la Conferinţa de Presă
Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia ACCEPT şi APADOR –CH vă invită să participaţi, cu ocazia Zilei
Internaţionale a Drepturilor Omului la Conferinţa de Presă cu titlul: "Drepturile omului în contextul Integrării
Europene" Luni, 12 decembrie 2005, începând cu ora 10,00 la sediul
Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, Sala de Conferinţe (et. 1), din Str. Căderea Bastiliei nr. 33 Sector
1, Bucureşti
Pe 10 Decembrie 1948, Adunarea Generala a Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului care a devenit un standard universal pentru protejarea şi promovarea drepturilor
omului. De atunci, în fiecare an, pe 10 Decembrie se celebrează adoptarea acestei Declaraţii Universale
şi a principiului care statuează că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi.
Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul
fraternităţii." Încălcările frecvente ale drepturilor omului în cazul unor grupuri vulnerabile, precum minorităţi
sexuale, persoane infectate cu HIV, femei victime ale violentei domestice şi ale multiplelor forme de
discriminare şi persoane cu dizabilităţi mintale sunt încă o realitate dureroasă şi îngrijorătoare pentru o
ţară, ca România, aflată în
pragul accederii la Uniunea Europeană. În acest context, Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia ACCEPT
şi APADOR-CH doresc să atragă atenţia asupra problemelor din România ridicate de legea cultelor şi
legea reproducerii asistate, de accesul la serviciile de sănătate a persoanelor infectate cu HIV, de liberul
acces la justiţie şi ,nu în ultimul rând, CRJ doreşte să tragă încă un
semnal de alarmă asupra nerespectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale aflate în instituţii ale
statului.
                                                        111
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                               OBSERVATOR
                                          nr. 19/Decembrie 2005
Pentru informaţii suplimentare şi confirmări vă rugam să luaţi legătura cu:
Iustina Ionescu, Manager de Program, Centrul de Resurse Juridice, tel:
212.06.90, mobil: 0722 253 789, e-mail: iionescu@crj.ro
Georgiana Fusu, Manager de Program, Centrul de Resurse Juridice, tel:
212.06.90, e-mail: gfusu@crj.ro
Manuela Weber, Manager Relaţii Publice, Centrul de Resurse Juridice,
tel.: 212.06.90, mobil: 0723 152 543, e-mail: mweber@crj.ro
    Acest material este realizat de Direcţia de Relaţii cu Mediul Asociativ, din cadrul Departamentului
de Analiză şi Planificare Politică, Guvernul României, în vederea informării administraţiei publice şi lumii
asociative atât asupra acţiunilor instituţiilor publice şi ale unor organizaţii neguvernamentale, cât şi asupra
unor evenimente de interes pentru cei menţionaţi.
    Datele sunt preluate din listele de discuţii sau alte surse Internet sau media. Nu ne asumăm
eventualele inexactităţi ale informaţiilor care provin din ultimele două surse.

     Pentru sugestii, observaţii şi informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Daniela Pârvulescu, Director
Otilia Pop, Consilier
Milena Scoroşanu, Expert

Direcţia de Relaţii cu Mediul Asociativ
Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti
Tel.: (+40-21) 311.36.17, 314.34.00 int. 1327
Fax: (+40-21) 311.36.19
E-mail: dais.ong@gov.ro
http://www.gov.ro/soc-civ/
http://ro-gateway.ro
                                                       112
              DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
                    Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
        Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
              E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
                      http://ro-gateway.ro
                             Departamentul de Analiză şi Planificare Politică
                                      OBSERVATOR
                                  nr. 19/Decembrie 2005
                                               113
      DIRECŢIA DE RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
            Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
      E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/
              http://ro-gateway.ro
                     Departamentul de Analiză şi Planificare Politică

								
To top