Bazele Managementului Întrebări pentru examen la disciplina Bazele managementului organizaţiei

Document Sample
Bazele Managementului Întrebări pentru examen la disciplina Bazele managementului organizaţiei Powered By Docstoc
					Întrebări pentru examen la disciplina Bazele managementului organizaţiei
1. Conceptul şi caracteristica generală a Managementului. Management ca proces, artă şi
    ştiinţă
2. Nivelurile manageriale şi caracteristica lor
3. Rolurile managerului.
4. Şcolile de management. Conducerea empirică. Premisele apariţiei ştiinţei
5. Şcolile de management. Şcoala clasică sau universală
6. Şcolile de management.. Şcoala relaţiilor umane
7. Şcolile de management. Şcoala cantitativă şi cea sistemică. Teoria situaţională
8. Caracteristica mediului exterior al organizaţiei : Factorii de influenţă directă
9. Caracteristica mediului exterior al organizaţiei : Factorii de influenţă indirectă.
10. Analiza ramuri. Modelul celor 5 forţe după M. Porter.
11. Organizaţia. Tipologia organizaţiilor.
12. Misiunea organizaţiei. Scopurile. Interdependenţa scopurilor generale ale organizaţiei cu
    cele ale subdiviziunilor.
13. Organizaţia. Variabilele interne.
14. Clasificarea tehnologiei după Tompson şi Vudvord (exemple).
15. Cultura organizaţională. Elementele culturii organizaţiei.
16. Responsabilitatea socială a organizaţiilor. Părerile pro şi contra responsabilităţii sociale.
    Codul de etică în afaceri.
17. Comunicarea. Elementele şi etapele procesului de comunicare.
18. Sistemul informaţional al organizaţiei. Funcţiile şi elementele SI.
19. Caracteristica sistemelor informaţionale moderne folosite la conducerea întreprinderii şi
    tendinţele de dezvoltare.
20. Decizia în management. Etapele decizionalii raţionale.
21. Decizia în management. Modele de adoptare a deciziei.
22. Planificarea. Planificarea strategică. Etapele planificării strategice.
23. Tipuri de strategii la nivel de afaceri. Leaderism în costuri. Căile de realizare a leaderismilui
    în costuri. (exemple)
24. Tipuri de strategii la nivel de afaceri. Diferenţierea şi focalizarea (exemple).
25. Analiza SWOT. Esenţa.
26. Matricea Boston Consulting Group (BCG). Esenţa.
27. Organizarea. Organizarea procesuală. Succesiunea funcţiunilor în întreprinderea modernă.
28. Organizarea. Organizarea structurală. Tipologia structurilor organizatorice.
29. Motivarea. Teoriile conceptuale ale motivării.
30. Motivarea. Teoriile de proces ale motivării.
31. Funcţia de control. Tipuri de control. Standarde.
32. Funcţia de control. Etapele procesului de control. Caracteristicile controlului eficient.
33. Puterea. Tipurile de putere. Autoritatea.
34. Leaderismul. Determinanţii leaderismului.
35. Stilurile de conducere. Caracteristica stilurilor de conducere.
36. Managementul resurselor umane (MRU). Activităţi în domeniul MRU.
37. Conflictele în management. Coordonarea şi soluţionarea conflictelor.
38. Stresul organizaţional.

				
DOCUMENT INFO
Description: Bazele Managementului document sample