mikro 2

Document Sample
mikro 2 Powered By Docstoc
					Aspek    Pm                Pn
Definisi   Kesanggupan dan kemampuan     Kesanggupan dan kemampuan
       pengguna membeli sesuatu     pengeluar menawarkan sesuatu
       barangan pada tingkat harga dan  barangan pada tingkat harga dan
       jangka masa tertentu       jangka masa tertentu
Hukum    P meningkat,Qd menurun      P meningkat,Qs meningkat
       P menurun,Qd meningkat      P menurun,Qs menurun
Hubungan   Songsang krn kesan gantian dan  Langsung/positif krn matlamat
       kesan pendapatan         pengeluar iaitu
                        memaksimumkan keuntungan
Jadual    P       Qd         P        Qs
       1       10         0        10
       2       8          1        15
       3       6          2        20
       4       4          3        25
       5       2          4        30

Graf     P                  P

       5
       4                 4
       3                 3
       2                 2
       1                 1
       0  2 4 6 8 10 Qd        0    10 15 20 25 30  Qs

       !.Apb P=3,Qd=6 unit        1.Apb P=2,Qs=20 unit
       2.Apb P meningkat dr 3 ke 4,Qd  2.Apb P meningkat dr 2 ke 3,Qs
       menurun dr 6 ke 4         meningkat dr 20 ke 25
       3.Apb P menurun dr 3 ke 2,Qd   3.Apb P menurun dr 2 ke 1,Qs
       meningkat dr 6 ke 8        menurun dr 20 ke 15
       *Keluk pm bercerun ke bawah dr  *Keluk pn bercerun ke atas dr
       kiri ke kanan menunjukkan     kiri ke kanan menunjukkan
       adanya hubungan songsang.     adanya hubungan positif.DONE BY:

SUREN RAMZ
Persamaan               Qd=a-bP             Qs=a bP
                    bP= Qd/ P            bP= Qs/ P


Pm individu & pasaran

Pm individu-Kesanggupan & kemampuan seorg individu membeli brg & perkhidmatan yg ditawarkan
      oleh pengeluar pd tingkat hg & jangka masa tertentu

Pm pasaran-diperolehi dgn mencampurkan pm individu secara mendatar pd tingkat hg tertentu

Jadual

Harga             Pm individu A       Pm individu B      Pm pasaran
0               10            15           25
1               8             12           20
2               6             9            15
3               4             6            10
4               2             3            5


Graf

  P               P               P

4                 4               4

3                 3               3

2                 2               2

1                 1               1

0    2   4  6  8 10  Qd 0   3 6  9  12 15 Q   0 5   10 15 20 25  Qd

      Pm individu A        Pm individu B          Pm pasaran

Huraian

1.Pd tingkat P,RM 2,Pm A=6unit,Pm B=9unit & jumlah Pm pasaran=15unit

2.Jika hg meningkat dr RM2 ke RM3,Pm A menurun dr 6 ke 4 unit,Pm B menurun dr 9 ke 6 unit,jumlah
Pm pasaran=10 unit

3.Jika hg menurun dr RM2 ke RM1,Pm A meningkat dr RM6 ke RM8,Pm B meningkat dr RM9 ke
RM12,jumlah Pm pasaran=20
DONE BY:

SUREN RAMZ
*Keluk Pm pasaran bercerun ke bawah dr kiri ke kanan krn hubungan atr P & Qd adalah songsang.

Persamaan

QdA=10-2P                QdB=15-3P             QdC=25-5PPn Firma-kesanggupan & kemampuan sebuah firma menghasilkan brgn pd tingkat hg & j/masa tertentu

Pn Industri-diperolehi dgn mencampurkan Pn firma secara mendatar pd tingkat P tertentu

Jadual

Hg             Pn firma A         Pn firma B        Pn industri
1             6             4            10
2             9             6            15
3             12             8            20
4             15             10            25
5             18             12            30


Graf

  P                  P                 P

5                    5                 5

4                    4                 4

3                    3                 3

2                    2                 2

1                    1                 1

0    6   9 12 15 18   Qs     0  4   6  8 10 12   Qs   0   10 15 20 25   30 Qs

      Pn Firma A             Pn Firma B            Pn Industri

Huraian

1.Pd tingkat P=3,firma A tawarkan=12unit,firma B tawarkan=8unit,jumlah Pn industri=20unit

2.Apb P meningkat dr RM3 ke RM4,Pn firma A meningkat dr 12unit ke 15unit,Pn firma B meningkat dr
8unit ke 10unit,jumlah Pn industri meningkat dr 20unit ke 25unit

3.Apb P menurun dr RM3 ke RM2,Pn firma A menurun dr 12unit ke 9unit,Pn firma B menurun dr 8unit
ke 6unit,jumlah Pn industri menurun dr 20unit ke 15unitDONE BY:

SUREN RAMZ
*Keluk Pn industry bercerun ke atas dr kiri ke kanan

Persamaan

     QsA=3+3P               QsB=2+2P               QsP=5+5P
Faktor-faktor yang mempengaruhi Pm & Pn

Penentu Pm                       Penentu Pm

Hg brg itu-hukum Pm iaitu P meningkat,Qd        Hg brg itu-hukum Pn iaitu P meningkat,Qs
menurun dan P menurun,Qd meningkat           meningkat dan P menurun,Qs menurun
DONE BY:

SUREN RAMZ
Hg brg lain:                    Kos pengeluaran:
  a) Brg pengganti-sesuatu brg yg boleh      Kos =keuntungan =ffp =SS
    diganti dgn brg lain yg akan member     Kos = keuntungan =ffp =SS
    tingkat kepuasan yg sama.Cth:coke
    dan pepsi.Hg pepsi meningkat ,Qd
    coke meningkat.

      Hg        Hg

   P1
              P0
   P0
            D       D0 D1
    0    Q1 Q0  Qd 0   Q0 Q1   Qd
            Pepsi        Coke

  b) Brg penggenap-brg yg perlu
   digunakan bersama.Cth:kereta &
   petrol.Hg kereta meningkat,Qd petrol
   menurun.

      Hg        Hg

   P1
              P0
   P2
            D       D 0 D1
    0    Q1 Q0  Qd 0   Q0 Q1   Qd
             kereta      petrol
DONE BY:

SUREN RAMZ
Pendapatan:
a)Brg normal

   Y

Y2          >brg yg biasa dibeli
           oleh pengguna bg
Y1          max.kepuasan.

0    Q1 Q2 Qd

b)Brg bawahan

   Y

Y2          >brg yg biasa dibeli
           oleh gol Y rendah
Y1

0    Q1 Q2 Qd

c)Brg mesti

   Y

Y2          >brg yg mesti dibeli
           oleh pengguna
Y1

0     Q1  QdMusim:                   Musim:
1)Perayaan                 1)Perayaan
2)Iklim cuaca                2)Iklim cuaca

Jangkaan hg pd masa hadapan         Dasar kerajaan:
                      1)cukai=kos pengeluaran =SS
                      2)subsidi=sbhgn kos ditanggung oleh kerajaan=SS
Perubahan citarasa             Bilangan firma:
                      1)Byk=SS
                      2)Sedikit=SS
DONE BY:

SUREN RAMZ
Konsep perubahan dlm Qd & Pm           Konsep perubahan dlm Qs & Pn
 Hg        Hg              Hg         Hg
                                S
P1                        P1                      S1
                                                S0
P0                        P0                      S2
               P0                        P0
P2                        P2
           D        D 1 D0 D2            D         D 1 D0 D2
0     Q1 Q0 Q2    Qd  0  Q1 Q0 Q2 Qd  0     Q1 Q0 Q2    Qd  0  Q1 Q0 Q2 Qd
                               dlm Qs         dlm Pn
     dlm Qd          dlm Pm
                            1)   dlm Qs disebabkan oleh P brg itu
   1)  dlm Qd disebabkan oleh dlm P
                               misalnya P meningkat dari P0 ke P1,Qs
    brg itu misalnya apb P meningkat dr
                               akan meningkat dr Q0 ke Q1, dlm Qs yg
    P0 ke P1,Qd akan menurun dr Q0 ke Q1
    dan sebaliknya. dlm Qd yg              disebabkan oleh P brg itu akan
    disebabkan oleh P akan                menyebabkan di sepjg keluk Pn yg sama.
    menyebabkan di sepjg keluk Pm yg
    sama.
   2)  dlm Pm disebabkan oleh faktor-        2)   dlm Pn disebabkan oleh faktor-faktor lain
    faktor lain selain P brg itu misalnya        selain P brg itu spt kos
    pendapatan(Y).Apb Y                 pengeluaran,teknologi,dasar kerajaan,
    meningkat,kuasa beli akan              musim & sebagainya.Apb kerajaan
    meningkat,keluk Pm akan berpindah          mengenakan cukai,kos pengeluaran akan
    dr D0D0 ke D2D2 dan sebaliknya.           meningkat,keluk Pn akan berpindah dr
    dlm Pm yg disebabkan oleh faktor-          S0S0 ke S1S1 dan sebaliknya,pemberian
    faktor lain akan memindahkan keluk          subsidi mengurangkan kos, keluk
    Pm sama ada ke kanan/kiri.              berpindah dr S0S0 ke S2S2. dlm Pn
                               disebabkan oleh faktor-faktor lain akan
                               memindahkan keluk Pn ke kiri/kanan.
DONE BY:

SUREN RAMZ
KESEIMBANGAN PASARAN

1.Definisi:Keadaan di mana pengguna memaksimumkan kepuasan & pengeluar memaksimumkan
keuntungan.

2.Syarat:Qd=Qs/Pm=Pn

3.Jadual:

Hg                Qd             Qs
1                18             6
2                15             9
3                12             12
4                9              15
5                6              18


4.Graf:

  P         S

4

3

2

1           D

0      12       Q5.Persamaan Pn & Pm:

Qs=a+bP            Qd=a-bP

Qs=3+3P            Qd=21-3P

Keseimbangan Qd=Qs,DONE BY:

SUREN RAMZ
21-3P=3+3P

P=3

Gantikan P=3 dlm Qd,

Qd=21-3(3)

Qd=12

Kesan Perubahan Pm & Pn ke atas keseinbangan pasaran

Kesan perubahan Pm                Kesan perubahan Pn

P                         P
      D2                     D      S1
    D0       S                         S0
   D1
P2                        P1             S2
P0                        P0
P1                        P2


                          0    Q 1 Q0 Q2     Qs
0      Q1Q0Q2    Qd

1.Pd mulanya,keseimbangan berlaku di e0 di    1.Pd mulanya,keseimbangan berlaku di e0 di mana
mana D0D0=SS                   DD=S0S0
2.e0-hg keseimbangan ialah P0 & Q keseimbangan  2.e0-hg keseimbangan ialah P0 & Q keseimbangan
ialah Q0                     ialah Q0
3.Apb Pm meningkat,keluk Pm berubah dr D0D0   3.Apb Pn meningkat,keluk Pn berubah dr S0S0 ke
 ke D2D2                     S2S2
4.Keseimbangan berubah dr e0 ke e2 di mana hg  4.Keseimbangan berubah dr e0 ke e2 di mana hg
keseimbangan meningkat dr P0 ke P2 & Q      keseimbangan menurun dr P0 ke P2 & Q
keseimbangan meningkat dr Q0 ke Q2.       keseimbangan meningkat dr Q0 ke Q2.
5.Apb Pm menurun,keluk Pm berubah dr D0D0 ke   5.Apb Pn menurun,keluk Pm berubah dr S0S0 ke
D1D1                       S1S1
6.Keseimbangan berubah dr e0 ke e1 di mana hg  6.Keseimbangan berubah dr e0 ke e1 di mana hg
keseimbangan menurun dr P0 ke P1 & Q       keseimbangan meningkat dr P0 ke P1 & Q
keseimbangan menurun dr Q0 ke Q1         keseimbangan menurun dr Q0 ke Q1
DONE BY:

SUREN RAMZ
Kesan Perubahan Pm & Pn

-Andaian:Kadar perubahan dlm Pn & Pm adalah sama

   PP3

P0

P4    S2

     S0  S1     D2 D0 D1

 0       Q2 Q0 Q1    Q

*Pd mulanya keseimbangan di e0 di mana D0D0=S0S0.

*e0,hg keseimbangan adalah P0 & Q keseimbangan adalah Qo

Pm Pn           Pm Pn          Pm Pn           Pm Pn
-Keseimbangan       -Keseimbangan berubah  -Keseimbangan berubah   -Keseimbangan berubah
berubah dr e0 ke e1    dr e0 ke e2       dr e0 ke e3        dr e0 ke e4
-e1,hg keseimbangan    -e2,hg keseimbangan   -e3,hg keseimbangan    e4,hg keseimbangan
tidak berubah & Q     tdk berubah & Q     meningkat dr P0 ke P3 &  menurun dr P0 ke P4 &
keseimbangan       keseimbangan menurun   Q keseimbangan tdk    Q keseimbangan tdk
meningkat dr Q0 ke Q1   dr Q0 ke Q2       berubah          berubah
DONE BY:

SUREN RAMZ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:64
posted:1/6/2011
language:Malay
pages:10