Banka Financa Dhe Kontabilitet 2010 - PDF by wnl66245

VIEWS: 0 PAGES: 1

More Info
									                       KOLEGJI FAMA/COLLEGE FAMA
                 MASTER- ORARI I PROVIMEVE PËR AFATIN E QERSHORIT 2010
                 PROGRAMI:BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET VITI I (PARË)
      LËNDA              Programi         Viti  OBL / ZGJ    PROFESORI        Data    ORA   Sall   Dita
Metodat Hulumtuese         Banka,Financa dhe Kontabilitet  I   Obligative  Dr.sc.Ardiana Gashi   18.06.2010  17:00  7   E premte
Politika Publike          Banka,Financa dhe Kontabilitet  I   Obligative  Dr.sc.Gazmend Luboteni  15.06.2010  17:00  8   E marte
                 Banka,Financa dhe Kontabilitet
Kontab.i avancuar dhe anal.e pasq.financ               I   Obligative  Dr.sc.Rrustem Asllani  21.06.2010  17:00  9   E hënë
Operacionet Bankare        Banka,Financa dhe Kontabilitet   I   Obligative  Dr.sc.Bedri Statovci   24.06.2010  17:00  5   E enjte
Ekonometri            Banka,Financa dhe Kontabilitet   I   Obligative  Dr.sc.Ardiana Gashi   02.07.2010  17:00  4   E premte
Auditimi dhe menaxhimi i RrezikurBanka,Financa dhe Kontabilitet   I   Obligative  Dr.sc.Hysen Ismajli   12.07.2010  17:00  1   E hënë
Mjedisi Biznesor         Banka,Financa dhe Kontabilitet   I   Zgjedhore  Dr.sc.Besim Beqaj    10.07.2010  11:00  1   E shtunë
Bankat komerciale dhe Investive Banka,Financa dhe Kontabilitet    I   Zgjedhore  Dr.sc.Bedri Statovci   30.06.2010  17:00  7   E mërkurë
Psikologjia dhe etika e Biznesit Banka,Financa dhe Kontabilitet   I   Zgjedhore  Dr.sc.Kadri Metaj    07.07.2010  17:00  3   E mërkurë
Auditimi             Banka,Financa dhe Kontabilitet   I   Obligative  Dr.sc. Hysen Ismaili   12.07.2010  17:00  1   E hënë
Menaxhimi Financiar        Banka,Financa dhe Kontabilitet   I   Obligative  Dr.sc. Hysen Ismaili   07.06.2010  17:00  11   E hënë
Politika Fiskale         Banka,Financa dhe Kontabilitet   I   Obligative  Dr.sc.Bedri Peci     23.06.2010  17:00  13   E mërkurë
Menaxhimi I Bankave        Banka,Financa dhe Kontabilitet   I   Obligative  Dr.sc.Gazmend Luboteni  15.06.2010  17:00  8   E marte
Tregjet Finanaciare        Banka,Financa dhe Kontabilitet   I   Obligative  Dr.sc.Besim Beqaj    05.06.2010  11:00  7   E shtunë

								
To top