Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PPT PowerPoint Presentation 1

VIEWS: 374 PAGES: 32

									           KURUMLAR ARASI (B2B) TİCARET
                  VE
             BIZTALK 2000 SERVER İLE
              BİR B2B UYGULAMASI
                        Doç. Dr. Selim Akyokuş
                      Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
                         Doğuş Üniversitesi

                           Perihan Kilimci
                      Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
                          Hava Harp Okulu


B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
     XML ve XML tabanlı B2B Standartları
                             Gündem

              •  Sayısal Ekonomi ve B2B e-iş
              •  B2B ve B2B İş Çözüm Modelleri
              •  B2B Entegrasyon
              •  XML Tabanlı B2B Standartları
              •  B2B FrameWorks
              •  Yatay Şemalar
              •  Dikey Şemalar
              •  B2B Entegrasyon Sunucuları
              •  Microsoft Biztalk 2000 Server (P. Kilimci)
              •  Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması (P. Kilimci)
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               2
                      Sayısal Ekonomi
   • PriceWaterHouseCoopers danışmanlık şirketine göre
    sayısal ekonomi (digital economy) olarak ta adlandırılan
    yeni ekonomiyi şekillendirecek 6 güç vardır :
       –  Endüstri Yakınlaşması (Industry Convergence)
       –  Elektronik İş (E-Business)
       –  Bilgi Ekonomisi (Knowledge Economy)
       –  İşletme Raporlama (Corporate Reporting)
       –  En İyi İş Güçü için Rekabet (Competition for Best People)
       –  Yeni Avrupa (New Europa)


   • Bunlardan en önemlisi bilgi teknolojilerine dayanan
    elektronik iş’tir


B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               3
                     B2B Elektronik İş
   • B2B (Business-to-Business, İşten-İşe) e-iş genel anlamda kurumlar
    arasında geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen iş ilişkilerinin
    elektronik ortamda (Internet) yapılması olarak tanımlanabilir.
   • Geçen 5 yılda bir çok işletmenin B2C (Business to Consumer) olarak
    adlandırılan işletmeden tüketiciye e-ticaret sitesi açarak Internet’i bir
    ticaret araçı olarak kulladığını gördük.
   • B2C avantajları
     – Yeni satış kanalları
     – Mevcut pazar potansiyelini genişletme
     – Daha az maliyet ve daha iyi müşteri memnuniyeti
     – Vb...
   • B2B e-iş B2C’ye göre çok daha büyük fayda ve potansiyele sahiptir.
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               4
                     B2B e-iş Faydaları
   •    Geleneksel iş modellerini değiştirecek olan B2B e-iş bir çok fayda
       sağlacaktır:

       –    Daha iyi müşteri tatmini ve desteği
       –    Yeni ürün ve hizmetlerin pazara hızla sunulması
       –    Daha iyi servis
       –    Daha iyi alım ve satış işlemleri
       –    Daha az işletim maliyeti
       –    Daha az üretim maliyeti
       –    Daha düşük stok maliyeti
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               5
               B2B e-Ticaret Tahminleri
   • Forrester Research araştırma şirketine göre belirli bir aşamadan
    sonra B2B e-ticaret hızlı ve hiper bir büyüme kazanacaktır.
   • 2003 yılında 1.3 tirilyon dolarlık hacme sahip olacağı tahmin
    edilmektedir.
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               6
              B2B e-iş Çözüm Modelleri
   • B2B’de üç değişik çözüm modeli genel olarak ortaya çıkmıştır :
       – Alış merkezli (buy-side) çözüm modeli
       – Satış merkezli (sell-side) çözüm Modeli
       – Elektronik pazar (e-pazar, e-marketplace) çözüm modeli
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               7
           Alış merkezli (buy-side) çözüm modeli

   • Alış merkezli çözüm modelinde amaç şirketin alış işlemlerindeki
    verimliği artırmaktır.
   • Bu model için diğer bir isim e-procurement olarak geçmektedir. Bu
    model birden-çoğa (one-to-many) model olarak ta
    tanımlanmaktadır.
   • Alış merkezli modelde iş mantığı alış yapan şirket tarafında bulunur.
    Şirket değişik tedarikçilerden aldığı katalog bilgilerini sisteminde
    tutar. Değişik formatta gelen bilgilerin birleştirilmesini ve sürekli
    güncellenmesini gerektirir.
   • Alış merkezli çözümler aynı zamanda alış iş akış süreci ile ilgili alış
    siparişi, onay ve ürün kabul gibi işlemleri de gerçekleştirir.
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               8
           Satış merkezli (sell-side) çözüm Modeli

   • Satış merkezli model çözümleri satış süreci verimliğini artırmak ve
    maliyetleri düşürmek için alıcılar ile elektronik etkileşim sağlar.
   • Bu model çoktan-bire (many-to-one) model olarak ta
    tanımlanmaktadır. Bu modelde tek bir tedarikçi ürün kataloğunu bir
    çok alıcıya özel fiyatlandırma şartları içinde sunarlar.
   • Satış merkezli model çözümleri bir çok erişim noktası sunar. Bunlar
       – tarayıcı tabanlı web çözümleri,
       – alıcıya özel veya
       – elektronik pazarlara yönelik entegrasyon çözümleri olabilir.
   • Bu çözümler tedarik zinciri yönetimindeki satış sipariş, sevkiyat ve
    lojistik gibi süreçlerin tamamının entegrasyonunu gerektirir.
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               9
         Elektronik pazar (e-pazar, e-marketplace)
                çözüm modeli
   • Üçünçü B2B iş çözüm modeli e-pazar olarak adlandıracağımız
    elektronik pazarlardır (e-marketplace).
   • Elektronik pazarlar satıcı ve alıcı şirketlerinin hizmet ve ürünlerinin
    ticareti için oluşturulan aracı sitelerdir.
   • Bu model çoktan-çoğa (many-to-many) model olarak da tanımlanır.
    Bu konu için online exchange, infomediary, I-market, digital
    marketplace, net hub, trading hub gibi bir çok terimler
    kullanılmaktadır.
   • Bu modelde e-Pazar tedarikçilerin sağladığı ürün kataloglarını
    birleştirerek kullanıma sunar.
   • Bu yapı bilgilerin tutarlı bir şekilde kullanıcılara sunulması,
    aranmasını ve alıcı ve satıcı arasındaki entegrasyonu sağlar. Aynı
    zamanda alıcı ve satıcı taraflarındaki yükü azaltır.
   • Bu modelde fiyat isteme, açık artırma, ters açık artırma bir çok işlem
    kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               10
         Elektronik pazar (e-pazar, e-marketplace)
                çözüm modeli
   • Elektronik pazarlar ideal elektronik iş yapılarıdır.
   • Gartner araştırma gurubuna göre elektronik pazarlar 2005 yılında
    B2B pazarını kontrol edeceklerdir.
   • 2005 yılında 500,000’den fazla şirketin elektronik pazarlara katılacağı
    tahmin edilmektedir.
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               11
                     B2B Entegrasyon
   • B2B elektronik iş çok değişik teknolojileri alt yapısında
    bulundurduğundan bu teknolojilerin birbiri ile uyum sağlayacak
    şekilde birleştirilmesi ve entegrasyonu büyük önem arz etmektedir.
   • Bugünkü bilgisayar iletişimin ve teknolojisindeki çok büyük
    gelişimelere ve birikime rağmen, bilgisayar sistemlerindeki ve
    veritabanlarındaki farklı formatlardaki verilerin şirket içi ve şirketler
    arası taşınması ve işlenmesi en büyük problemlerden birisidir.
   • B2B elektronik iş’in bir çok faydasına rağmen çok fazla
    yaygınlaşamamasının nedeni uygulamalar arası uyum sağlayacak
    B2B entegrasyon standartlarının oluşmamasıdır.
   • XML B2B entegrasyon standartlarının oluşumundaki temel anahtar
    teknolojidir.
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               12
                 B2B Veri Değişim Standartları
   •  B2B entegrasyon uygulamalarının başarılı olabilmesi için elektronik
      ortamda haberleşen ortakların aynı dili konuşması gerekir.
   •  XML bir meta dildir. Yani, yeni işaretleme (markup) dillerini tanımlamamızı
      sağlayan bir dildir.
   •  Belirli bir endüstri veya uygulama alanında kullanım amaçıyla bir çok XML
      işaretleme dilli standardı geliştirilmiş ve geliştirilmektedir.
   •  Bu diller XML şema (schema), XML sözlüğü (vocabulary) veya XML
      uygulaması (application) olarak anılmaktadır.
   •  XML Şemaları DTD (Document type definition) veya XSDL (XML schema
      definition language) ile tanımlanır.

   •  Advertising: adXML place an ad onto an ad network or to a single vendor
   •  Travel: openTravel information for airlines, hotels, and car rental places
   •  News: NewsML creation, transfer and delivery of news
   •  Human Resources: XML-HR standardization of HR/electronic recruiting XML definitions
   •  Voice: VoxML markup language for voice applications
   •  Wireless: WAP (Wireless Application Protocol) wireless devices on the World Wide Web
   •  Banking: MBA Mortgage Bankers Association of America --> credit report, loan file, underwriting
   •  Healthcare: HL7 DTDs for prescriptions, policies & procedures, clinical trials
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                                       13
      Örnek : xCBL (XML Common Business Library)
   •  Şemalar bir alandaki uygulama geliştiren programcı, analist ve alan
      uzmanlarının ortak bir çalışma gurubu içinde yapılan çalışmaları sonucunda
      ortaya çıkmaktadır.
   •  xCBL (www.xcbl.org) Commerce One şirketi tarafından B2B e-ticaret için
      gelişirilmiş olan bir XML şema kümesidir.
   •  cXML temel iş sürecleri için bir dizi belge kümesi içerir :

     Catalog Content
     •ProductCatalog: Covers the pricing and product descriptions for catalog content,
     and has a self-describing set of extensions for further characterizing products and
     services offered. May be used to transfer self-configured product characteristics as
     well.
     Order Management:
     •Order: A Purchase Order document suited for use as a standing order, a stand-alone
     order, or most other typical order functions within MRO and direct goods.
     •OrderRequest: A document for requesting an Order from the buying application,
     typically used by configurators on a supplier's website.
     •OrderResponse: The message used to acknowledge application receipt of an Order,
     or to indicate changes to the Order received. Also used with ChangeOrder.
     •ChangeOrder: Sent from the buyer to the supplier to indicate changes to an Order.

B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                                 14
      Örnek : xCBL (XML Common Business Library)
  Invoicing and Payment
  •Invoice: A standard commercial invoice.
  •PaymentRequest: Message for requesting payment - may reference previously sent
  orders, etc.
  •PaymentRequestAcknowledgement: Application-level receipt of the PaymentRequest.
  •RemittanceAdvice: Message sending information about payments made.
  •FXRateRequest: Enables payers to retrieve a foreign exchange quote from a financial
  institution.
  •FXRateResponse: Enables a financial institution to provide a foreign exchange rate
  quote in response to a foreign exchange rate request.
  •PaymentStatusRequest: Enables payers to query the status of a previously submitted
  payment to/from a financial institution.
  •PaymentStatusResponse: Enables the financial institution to send the information on
  the status of a payment to the payer.
  Shipping and Planning
  •AdvanceShipmentNotice: Used to advise buyer of the dispatch of goods from the seller.
  •PlanningSchedule: Sent from a party who is planning the use or consumption of
  products (buyer) to a party who has to plan for the supply of the products (seller).
                                .........


B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               15
      Örnek : xCBL (XML Common Business Library)
   • Invoice XML Belgesi Örneği

     <?xml version="1.0"?>

     <!--ABC Scenario, Invoice Document -->
     <!DOCTYPE Invoice SYSTEM 'XCBL30.dtd'>

      <Invoice>
       <InvoiceHeader>
        <InvoiceNumber>
         <Reference>
          <RefNum>INV: 450005693</RefNum>
         </Reference>
        </InvoiceNumber>
        <InvoiceIssueDate>20010215T09:00:00</InvoiceIssueDate>
        <InvoiceReferences>
         <PurchaseOrderReference>
          <PurchaseOrderNumber>
           <Reference>
            <RefNum>4500005693</RefNum>
            <RefDate>20010203T12:00:00</RefDate>
           </Reference>
          </PurchaseOrderNumber>
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               16
              OrderRequest XML Belgesi Örneği

         </PurchaseOrderReference>
           <AccountNumber>
            <Reference>
             <RefNum>ABC-99067-3000</RefNum>
            </Reference>
           </AccountNumber>
          </InvoiceReferences>
          <InvoicePurpose>
           <InvoicePurposeCoded>Original</InvoicePurposeCoded>
          </InvoicePurpose>
          <InvoiceType>
           <InvoiceTypeCoded>CommercialInvoice</InvoiceTypeCoded>
          </InvoiceType>
          <InvoiceLanguage>
           <Language>
            <LanguageCoded>en</LanguageCoded>
           </Language>
          </InvoiceLanguage>
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               17
             OrderRequest XML Belgesi Örneği
      <InvoiceDetail>
       <ListOfInvoiceItemDetail>
        <InvoiceItemDetail>
         <InvoiceBaseItemDetail>
          <LineItemNum>
           <BuyerLineItemNum>0010</BuyerLineItemNum>
          </LineItemNum>
          <TotalQuantity>
           <Quantity>
            <QuantityValue>111</QuantityValue>
            <UnitOfMeasurement>
             <UOMCoded>EA</UOMCoded>
            </UnitOfMeasurement>
           </Quantity>
          </TotalQuantity>
         </InvoiceBaseItemDetail>
         <InvoicePricingDetail>
          <ListOfPrice>
           <Price>
            <UnitPrice>
             <UnitPriceValue>10.00</UnitPriceValue>
            </UnitPrice>
           </Price>
          </ListOfPrice>
          <InvoiceCurrencyTotalValue>
           <MonetaryValue>
            <MonetaryAmount>1110.00</MonetaryAmount>
           </MonetaryValue>
          </InvoiceCurrencyTotalValue>
         </InvoicePricingDetail>
        </InvoiceItemDetail>
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               18
     XML Registry and Repository (kayıt ve saklama)
              Servisleri
   • Çeşitli endüstriler için geliştirilmiş olan şemaların dünya çapında
    erişilebilip kullanılabilmesi XML kayıt ve saklama (XML registry and
    repository) servisi veren siteler vardır.
       – www.xml.org : OASIS (Organization for the Adcancement of Stuctured
        Information Standards) tarafından işletilen sitesidir.
       – www.biztalk.org : Microsoft tarafından desteklenmekte ve
        işletilmektedir.
   • Genelikle çeşitli yatay ve dikey sektörler için geliştirilmiş olan
    şemalar bu sitelerde kayıt edilip saklanmakta ve diğer kuruluşların
    hizmetine sunulmaktadır.
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               19
                           XML Şemaları

   • Çeşitli uygulamalar ve endüstriler için tanımlanmış şema sayısı her
    gün artmaktadır.
   • Değişik endüstriler için geliştirilmiş olan bir çok şemanın olması bu
    şemaların hangisinin kendi uygulamalarında baz alınması konusunda
    kullanıcıları tereddüt’e düşürmektedir.
   • Şu anda bir çok şemanın araştırma ve geliştirme aşamasında
    olmasından dolayı bu çok doğaldır.
   • Zamanla bu şemaların bir kısmı birleşerek açık bir standart XML
    şema kümesi oluşacaktır.
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               20
                           XML Şemaları
   • Bu aşamada Gartner Group şema kullanıcılarına şunları
    tavsiye etmektedir:

       – Kendi endüstriniz için geliştirilmekte olan şemaları takip edin.

       – Kurumlara özel (properietary) XML şemalarından kaçının. Bunlar
        ilerde ortak ve ortaklarınızla olan iletişimi engelleyecektir.

       – 2003 yılı sonunda XML’den önce işlerin nasıl yapıldığını hatırlamak
        bugün Web’ten önce işlerin nasıl yapıldığını hatırlamak kadar zor
        olacaktır.

       – 2005 yılında XML şema ve standartlar kümesi elektronik ticaretin genel
        bir dili olarak ortaya çıkacaktır.
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               21
           B2B Veri Değişim Şema ve Standartları

   •    B2B uygulamaları için geliştirilmiş standartlar 3 sınıfa
       ayrılabilir [19,20]:

       1. B2B Frameworks : Endüstri içi ve ortaklar arası XML mesaj
        transferi, iletişim, etkileşim, koordinasyon için geliştirilmiş
        kapsamlı standard ve şemalar.
       2. Yatay (fonksiyonel iş süreci) Şemaları : Endüstriden bağımsız
        genellikle endüstriler arasındaki iş süreçleri için geliştirilmiş
        şemalar.
       3. Dikey (Vertical) şemalar : Belirli bir uygulama alanı ve endüstri
        için geliştirilmiş olan şemalar.
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               22
                        B2B FrameWorks

   • B2B Frameworks iş ortakları arasındaki mesaj transferi, iletişim,
    etkileşim ve koordinasyon için geliştirilmiş kapsamlı bir standartlar
    kümesidir.
   • B2B framework’lerin ilk örneği EDI (Electronic Data Interchange)’dir.
   • EDI 1970’lerden itibaren şirketler ve tedarikcileri arasındaki belge
    değişimini VAN (Value Added Networks) ağlarında başarılı bir şekilde
    sağlamıştır.
   • EDI Amerika’da ANSI X.12 ve Avrupa’da EDIFACT mesaj
    standartlarını kullanmaktadır.
   • Uzun zamandan beri EDI kurumlar arası işlemlerin
    gerçekleşmesinde büyük katkısı olan bir teknolojidir.
   • Bununla beraber EDI’nin yüksek maliyeti ve esnek olmayan yapısı bu
    teknolojinin yaygın olarak kullanılmasını engellemektedir. Yalnızca
    büyük çaplı firmalar bu teknolojiyi kullanabilmektedir.


B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               23
                        B2B FrameWorks
   • EDI teknolojisinin temel sınırlamaları şunlardır:

      – Firmalar arasında gerçek zamanlı dinamik bilgi alış verişini yoktur. Bilgi bir
       noktadan noktaya yığın (batch) olarak gönderildiğinden gerçek zamanlı dinamik
       konuşma imkanı yoktur.
      – Haberleşme noktadan noktaya gerçekleştiğinden aracı yapıların (intermediary)
       yönlendirme (routing), süzme (filtering) ve çevirim (translation) gibi işlemler
       yapmalarını engellemektedir.
      – Geliştirmesi yavaş ve bakımı zordur. Bu konuda çözüm geliştirmek 9-12 ay gibi
       bir süre almakta ve EDI’nin karmaşık yapısının öğrenilmesini gerekmektedir.
      – EDI pahalı, kurması ve bakımı güç bir teknolojidir. Orta ölçekli firmalar yalnız VAN
       ağı için $25,000-$50,000 arası yıllık bir bağlantı ücreti ödemektedir.

   •  Büyük çaplı firmalarca yerleşmiş ve oturmuş bir teknoloji olarak EDI
     kullanılmaya devam edecektir.
   •  Bununla beraber, Internet’in yaygın olarak kullanılması ile bir çok firma ucuz
     Internet ortamını B2B işlemleri gerçekleştirmek için kullanmak istemektedir.
   •  Bu amaçla firmalar Internet ortamında kolayca kurulacak, esnek, ucuz ve
     bakımı kolay çözümler istemektedir.


B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                                   24
                XML tabanlı B2B FrameWorks

   • EDI’de olan sınırlamalar XML tabanlı B2B Framework’ların
    gelişmesine yol açmıştır.
   • XML tabanlı B2B Frameworks:

       –  BizTalk Framework
       –  Commerce XML
       –  Distributed Management Task Force
       –  eCo Framework
       –  Electronic Business XML (ebXML) Initiative
       –  European XML/EDI Pilot Project
       –  An Open Standard for Small to Medium sized Businesses
       –  Open Applications Group
       –  RosettaNet
       –  XML/EDI GuidelinesB2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                               25
                               ebXML
   •  Bu alanda son zamanlarda en çok ilgi çeken Framework bir Birleşmiş Milletler organizasyonu olan
      UN/CEFACT (The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)’in
      geliştirdiği ebXML’dir.
   •  11 Mayıs 2001 tarihinde , 18 aylık bir çalışmanın sonuda ebXML proje ekibi ebXML B2B
      Framework standardlarını yayınlamıştır.
   •  Bu standardları temel alan bir çok firma bu standardları kullanarak B2B yazılımı geliştirmektedir.
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                                        26
            ebXML Standartları (www.ebxml.org)
     Specification            Project Team            Normative       Non-Normative
                                         Document       Print Version


     Business Process          Business Process          ebBPSS.pdf      ebBPSS_print.pdf
     Specification Schema v1.01                       ebBPSS.doc      ebBPSS_print.doc
                                         ebBPSS.dtd
     (XML schema and DTD                          ebBPSS.xml
     examples available                           ebBPSS.xsd
     separately)
     Registry Information Model     Registry/Repository        ebRIM.pdf       ebRIM_print.pdf
     v1.0                                  ebRIM.doc       ebRIM_print.doc


     Registry Services          Registry/Repository        ebRS.pdf       ebRS_print.pdf
     Specification v1.0                           ebRS.doc       ebRS_print.doc


     EbXML Requirements         Requirements            ebREQ.pdf       ebREQ_print.pdf
     Specification v1.06                          ebREQ.doc       ebREQ_print.doc     Collaboration-Protocol Profile   Trading Partner          ebCPP.pdf       ebCPP_print.pdf
     and Agreement                             ebCPP.doc       ebCPP_print.doc
                                         cpa-example.dtd.xml
     Specification v1.0                           cpa-example.xml
                                         cpp-cpa-v1_0.dtd
                                         cpp-cpa-v1_0.xsd
                                         cpp-example.xml

     Message Service           Transport, Routing, and Protocol  ebMS.pdf       ebMS_print.pdf
     Specification v1.0                           ebMS.doc       ebMS_print.docB2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                                             27
           Yatay (fonksiyonel - iş süreci) Şemalar

   • Endüstriden bağımsız genellikle endüstriler arasındaki iş süreçleri için
    geliştirilmiş genel amaçlı şemalardır.
   • Bu şemaların büyük bir kısmı iş süreci için geliştirilmiş mesaj
    formatlarını içerir.
   • Bunlar satış siparişi, satın alma siparişi, fatura, katalog veya çeşitli
    raporlamalarda kullanılacak mesaj formatlarını belirler.
           AccountInformationImport
           Aggregation and Logging of User Requests for assistance
           Business Rules Markup Language
           Common Business Library
           CONproduct_load_v1
           CorporateEvents
           CreditNote
           ....
                (Kaynak : http://www.xml.com/pub/a/2000/08/02/ebiz/extensible.html )B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                                    28
                  Dikey (Vertical) şemalar
   • Dikey şemalar belirli bir uygulama ve endüstri için geliştirilmiş
    şemalardır.
   • Bu şemalar finans, bankacılık, turizm, tıb, gayri menkul, insan
    kaynakları, otomotiv, sigorta, elektronik gibi dikey iş
    uygulamalarında kullanım amacıyla geliştirilmiştir.

           Building-Construction eXtensible Mark-up Language
           Call Processing Language
           Electronic Component Information Exchange (ECIX) and Pinnacles Component Information
           Standard (PCIS)
           eXtensible Real Estate Data Standards
           HR-XML
           Human Resources
           NewsML
           Real Estate Transaction Markup Language
           XML for the Automotive Industry
           XML for the Insurance Industry
           XML for Publishers and Printers
           XML Schemas for Insurance
                (Kaynak : http://www.xml.com/pub/a/2000/08/02/ebiz/extensible.html )

B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                                      29
                 B2B ENTEGRASYON SUNUCULARI

   •  B2B entegrasyon sunucuları kurumlar arası veri değişimi için karmaşık iş
      süreçleri otomasyonu ve yönetimi, kullanılan farklı sistemlerin, standartların
      ve protokollerin uyumunu sağlayan yazılımlardır.
   •  Bu sunuculardan beklenen bazı özellikleri şunlardır:
       –  Multiple Protocol Support (Çoklu protokol desteği)(HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, JMS, ..)
       –  Security (Güvenlik)
       –  Message Routing and Filtering (Mesaj Yönelendirme ve Filitreleme)
       –  Data Mapping and Translation (Veri biçimi dönüştürme)
       –  Support for hundreds of EDI and XML formats (Yüzlerce EDI ve XML biçimi desteği)
       –  Process automation and Management (Süreç otomasyonu ve yönetimi)
       –  Workflow automation and Management (İş akışı otomasyonu ve yönetimi)
       –  Transaction Management (İşlem yönetimi)
       –  Configuration, management and control tools (Konfigurasyon, yönetim ve kontrol araçları
       –  Visual development environment tools (Görsel geliştirme araçları)


   •  Bir çok firma B2B entegrasyon sunucuları geliştirmiştir.
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                                      30
                    B2B Entegrasyon Sunucuları
           Firma                               Ürün
    Attunity                 Attunity B2B

    BEA Systems               BEA WebLogic Integration

    eXcelon                 eXcelon B2B Integration Server

    Extricity                Extricity B2B

    GE Global eXchange Services       GE InterLinx

    Hewlett-Packard             HP Bluestone Total-e-Business

    IBM                   WebSphere Business Integrator

    IONA Technologies            IONA B2B Integrator, Netfish XDI System

    Mercator Software            Mercator Integration Broker suite

    Microsoft                Microsoft BizTalk Server 2000

    NEON Systems               iWave eBusiness Server

    Oracle                  Oracle E-Business Suite

    Sybase                  e-biz Integrator, e-biz 2000

    TIBCO Software              TIBCO ActiveExchange

    Vignette                 eBizXchange

    Vitria Technology            Vitria BusinessWare, XMLSolutions Business Integration Platform

    webMethods                webMethods B2B

B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                                          31
           Microsoft Biztalk 2000 Server
   • Biztalk : 4 farklı anlam
       – Biztalk Framework
           • B2B için geliştirilmiş mesaj yapısı
           • B2B iş süreçleri iletişimi ve yönetimi geliştirilmiş stardartlar kümesi
       – Biztalk.org
           • XML şemaları kayıt ve saklama (registry and repository) servisi
           • XML, Biztalk Framework ve Server için Kaynaklar
       – Biztalk Server
           • Biztalk mesajlarını işleyebilen uygulama sunucusu
           • Her hangi bir platfrom ve dilde geliştirilebilir
       – Biztalk Server 2000
           • Microsoft .NET sunucu ailesinin B2B entegrasyon sunucusu
B2B Ticaret ve Biztalk 2000 Server ile Bir B2B Uygulaması, Selim Akyokuş ve Perihan Kilimci
                                                 32

								
To top