; GPW.2011.outlook-akcje.parkiet.pl
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

GPW.2011.outlook-akcje.parkiet.pl

VIEWS: 121 PAGES: 1

  • pg 1
									Akcje powinny dać zarobić także w
przyszłym roku
W 2011 roku nie zabraknie zagrożeń dla rynku akcji, ale przeważać nad nimi będą szanse –
wynika z naszej corocznej debaty z udziałem analityków i zarządzających funduszami

To będzie rok akcji, a nie obligacji – uważa Tomasz Bardziłowski, szef Credit Suisse
Securities w Polsce, i radzi inwestować w spółki notujące szybki wzrost zysków. Jako
argument wskazuje m.in. wysoki wzrost gospodarczy i szanse na dalszy napływ pieniędzy na
rynki wschodzące. Większość uczestników naszej debaty zgadza się, że pieniędzy nie
powinno na rynkach brakować dzięki utrzymaniu przez amerykański Fed polityki tzw.
luzowania ilościowego. Ryszard Trepczyński, wiceprezes Pioneer Pekao Investment
Management, przewiduje, że WIG urośnie o 10–15 proc. i poleca spółki budowlane, które
mogą skorzystać na inwestycjach w energetyce.

Optymistą jest również Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao, przy czym
przekonuje, że okazja do kupna akcji pojawi się dopiero w końcówce I kwartału. Wcześniej,
jego zdaniem, inwestorów czekają ciężkie chwile w wyniku kolejnej fali kryzysu na
obrzeżach strefy euro. Później warto będzie lokować pieniądze w walory małych spółek,
szczególnie eksporterów. Licząc od tego czasu przez mniej więcej rok indeks sWIG80
powinien urosnąć o kilkadziesiąt procent. Z kolei jeśli chodzi o WIG20, W. Białek radzi
kupowanie akcji po spadku indeksu poniżej 2500 pkt, a realizowanie zysków po sięgnięciu
strefy 3,3–3,5 tys. pkt.

Nie wszyscy są jednak optymistami. Konrad Łapiński, zarządzający funduszem Total FIZ,
oczekuje gwałtownych wahań kursów. Wskazuje na brak kapitału, który mógłby podnosić
notowania mniejszych firm. Z kupowaniem akcji radzi się wstrzymać przynajmniej do końca
I kwartału Robert Nejman, zarządzający MCI Gandalf Aktywnej Alokacji.

								
To top