RP ai gunting rambut by azamshah10

VIEWS: 941 PAGES: 10

									     Senarai Kandungan

1. LATAR BELAKANG PERNIAGAAN

2. BUTIR-BUTIR PERNIAGAAN

3. LATAR BELAKANG KEY PERSONEL

4. ASPEK PERKHIDMATAN

 4.1  JENIS PERKHIDMATAN
 4.2  PRODUK & SERVICE
 4.3  PREMIS & LOKASI

5. ASPEK PEMASARAN

 5.1  KAWASAN / LOKASI PERNIAGAAN
 5.2  SASARAN PASARAN
 5.3  ANALISA PASARAN
 5.4  ANALISA PESAING
 5.5  STRATEGI PEMASARAN

6. PENGIKLANAN & PROMOSI

7. CADANGAN PEMBIAYAAN
  7.1  PERALATAN YANG DIPERLUKAN

8. AKAUN UNTUNG RUGI


9. LAMPIRAN
 1.  LATAR BELAKANG PERNIAGAAN


Kedai gunting rambut ini telah ditubuhkan pada bulan Oktober 2006.
Walaupun kedai ini baru 5 bulan beroperasi namun sambutan yang
diberikan kepada pelanggan amat menggalakkan.

Faktor utama kedai gunting rambut ini mendapat sambutan adalah
kerana pekerjanya mempunyai kemahiran yang tinggi dan
berpengalaman luas disamping mengetahui citarasa pelanggan di
kawasan sekitar.
   2.  BUTIR-BUTIR PERNIAGAANSyarikat         :  Kedai Gunting Rambut
Usahawan         :  Zakhir Shah bin Mohamad
No. K.P.         :  700629-10-5481
Alamat Perniagaan     :  No.18 Peringkat 4
                FELDA Bukit Rokan, 73200 Gemencheh
                N. Sembilan.
   3.  LATAR BELAKANG KEY PERSONEL

i.    Nama      : Zakhir Shah bin Mohamad

     Zakhir Shah mempunyai kemahiran yang tinggi dan telah
     melibatkan diri dalam bidang ini selama lebih 10 tahun. Sebelum
     membuka perniagaan sendiri, beliau turut membantu adik-
     beradiknya dalam menjayakan kedai gunting rambut. Beliau
     merupakan anak tempatan di FELDA Bukit Rokan dan kerana itu
     juga ia dapat memahami kehendak atau citarasa penduduk
     setempat.
4.     ASPEK PERKHIDMATAN           PRODUK DAN SERVIS
   • GUNTING RAMBUT

   • BERCUKUR
           LOKASI PREMIS
Lokasi merupakan salah satu faktor penting penentu kejayaan sesebuah
perniagaan. Dengan mengambil kira pelbagai aspek terutama yang
melibatkan kos, premis ini didirikan di hadapan rumah. Lokasi ini dipilih
atas faktor-faktor seperti berikut:-


   i.   Menjimatkan kos kerana tidak perlu membayar sewa tapak
   ii.   Waktu operasi kedai dapat dilanjutkan kerana kedai berada di
       dalam kawasan yang sama dengan kediaman.
   iii.  Tidak perlu berpindah ke kawasan lain akibat daripada tamat
       tempoh  sewaan.  Dan  penduduk  setempat  sudah  lama
       mengenali pengusaha kedai gunting kerana beliau adalah anak
       tempatan.
   PERALATAN & KELENGKAPAN
a.  Beberapa peralatan yang sedia ada :-
Bil     Peralatan            Unit
1.      Cermin Panjang         1
2.      Kerusi             1
3.      Ketam Rambut          1
4.      Gunting             1
5.      Sikat              2
6.      Pisau Cukur           2
7.      Meja              1
8.      Alas Baju            2


b.  Bahan-bahan/peralatan yang digunakan:-
   i.    minyak rambut
   ii.   Krim pencukur
   iii.   Pisau cukur
5.  ASPEK PEMASARANAnalisa Pemasaran
Dalam mencapai objektif perniagaan, aspek pemasaran perlu diberi
perhatian terutama syarikat yang berorentasikan perkhidmatan, hasil
yang dikeluarkan perlu mempunyai kualiti yang tinggi untuk berjaya
dalam pasaran. Untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan
mendapat tempat, pihak kami peka terhadap aspek pemasaran seperti
barangan, harga, promosi di samping penyelidikan yang boleh
menentukan khalayak sasaran.


a.  Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran bagi perkhidmatan ini adalah seperti berikut:-


1. Penduduk setempat    - FELDA Bukit Rokan
2. Penduduk kawasan jiran - FELDA Bukit Rokan Utara
              - FELDA Bukit Rokan Barat
              - Kg Ulu Rokan


b.  Persaingan
Adalah menjadi kelaziman setiap bidang perniagaan mempunyai
pesaingnya. Bagaimanapun pesaingan bukanlah menjadi masalah utama
yang boleh menjejaskan pendapatan syarikat sekiranya pihak syarikat
mengetahui keistimewaan-keistimewaan yang terdapat pada pesaingnya
disamping kelemahan-kelemahan mereka.
Dengan kemahiran yang mendalam dan sentiasa peka terhadap
perubahan citarasa pelanggan, kami berkeyakinan kedai gunting rambut
ini mampu berdaya saing.


Secara umunya terdapat lebih 2,000 penduduk di FELDA Bukit Rokan
dalam pelbagai lapisan masyarakat. Walau bagaimanapun hanya
terdapat 3 buah kedai gunting sahaja di dalam FELDA ini.
6.  PENGIKLANAN & PROMOSI


Pengiklanan dan promosi memainkan peranan yang penting untuk
memastikan perkhidmatan yang diberikan menjadi keperluan kepada
pelanggan dan sekaligus mendapat tempat di hati mereka. Kunci kepada
suatu kempen pemasaran yang berjaya ialah mengenali para pelanggan,
mewujudkan imej perniagaan yang kukuh dan menyelidik opsyen-
opsyen pengiklanan dan promosi yang sedia ada.


Pada peringkat permulaan ini, kami mengandaikan dengan memberi
perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan ia sekaligus akan menjadi
promosi kepada kami apabila pelanggan ini bercerita atau memberitahu
kepuasan mereka menggunakan perkhidmatan kami kepada rakan-rakan
mereka.
Alat-alat promosi lain yang kami gunakan adalah seperti menampal
poster dan mengedarkan broshure. Ia lebih menjimatkan dan lebih
efektif kerana terus ditujukan kepada khalayak sasaran.
7.     CADANGAN PEMBIAYAAN


Bagi mengemaskini dan mengembangkan perniagaan ini dianggarkan
kos projek ini adalah sebanyak RM3370.00. Ini melibatkan kos-kos
seperti berikut:-
   Bil         Peralatan      Unit      RM
   1     Kerusi              1      1500.00
        Kerusi panjang                150.00
   2                     1
        - tempat menunggu giliran
   3.    Ketam rambut           2     450.00
   4.    Gunting              1     200.00
   5.    Cermin panjang          1     120.00
   6.    Cermin muka            1      70.00
   7.    Sikat & eksesori         na      50.00
   8.    Ubahsuai premis         na
        - Atap/owning                 300.00
        - mengecat                  120.00
        - batu                    200.00
        - pasir                    90.00
        - simen                    120.00
                              3370.00
Rancangan Perlaksanaan Projek


      Bil Perkara             Jangkamasa
      1   Membaiki bumbung dan      1 minggu
         mengubahsuai premises
      2   Membuat pesanan dan      1 minggu
         pembelian peralatan
      3   Mengubah kedudukan &      3 hari
         menambahperalatan
8.  AKAUN UNTUNG RUGI (ANGGARAN)
9.  LAMPIRAN

								
To top