Docstoc

10-11 HBUS Årsplan i fransk 9 klasse pr 100808

Document Sample
10-11 HBUS Årsplan i fransk 9 klasse pr 100808 Powered By Docstoc
					   Årsplan i fransk 2010/2011 9.klasse HBUS. Læreverk: ”C’est chouette 2 ” (Vi følgjer læreboka, så langt praktisk mogleg).
                       Faglærar: Anne Karin Dale
Veker   Kapittel/ emne               Grammatikk/ Læringsmål            Kultur og samfunn         Vurderingform
HAUSTEN 2010
33-36   Repetisjonskapittel frå          Repetisjon av verbbruk, ord og uttrykk, tal                   Undervegsvurdering utan
      8. Klasse :                og gloser frå 8. klasse                             karakter
                                                                      Gloseprøve
      Encore une fois ?                                                          i veke 36
37-40       Kap. 1.              Personlege pronomen              Sang : Derniers baisers      Fortelje om sommarferien
(Haustferie veke  Les vacances            Presens og perfektum av            Oppskrift : Gratinerte poteter     Gloseprøve
41)                                                 Litt om franske ferievanar         i veke 40
          Fortelje om sommaferien      regelrette verb på –er
          Familieord             Presens av être og avoir
42-46       Kap. 2.              Presens av regelrette verb (rep.)       Sang : Sacré Charlemagne     Kapittelprøve 1-2
          Mes camarades de classe      Presens av verb på –ir            Teikneserie : Titeuf          Gloseprøve
          Snakke om venner, og kva dei                           Den franske skuledagen           i veke 43 og 45
                           Presens av faire               Litt om fransk historie
          likar å gjere. Skulefaga,     Nektinga ne...pas
          vekedagane, klokka
                           Tala frå 1- 100
47-50       Kap. 3.              Adjektiv, Eigedomsord:            Sang : Né ici           Kapittelprøve 3
          Ma famille et moi         mon,ma,ton,ta,tes,son,sa,ses         Tekst : Le petit Nicolas, Boule    Gloseprøve
          Snakke om familien, skrive brev,                         et Bill                  i veke 48
                           Verb : Presens av refleksive verb, verba   Den franske familien og
          lese litteraturutdrag       aller, comprendre, être og avoir(rep.)    religion
51         JUL (Le Noël)           Repetere grammatikk              Synge franske julesongar     Juleprøve.(Kap. 1-3)
                                                  Litt om franske juletradisjonar  Munnleg « tentamen »
Veker   Kapittel/emne              Grammatikk/ Hovudmoment            Kultur og samfunn       Vurderingsform
VÅREN 2011
1-7    Kap. 4.                 Stille spørsmål                Sang : Footballeur du     Kapittelprøve 4
      Tu es sportif ?             Verb : faire, jouer à(au),          dimanche              Gloseprøve
        Snakke om sport og                                Franskmenn og sport           i veke 3 og 6
                          aimer/préférer+infinitiv eller bestemt    Litt om « Tour de France »
        fritidsaktivitetar         artikkel
8-13      Kap. 5.              Delingsartikkelen               Sang : Déjeuner en paix    Kapittelprøve 5
(Vinterferie  Bon appétit !           Verb : Le futur proche, le passé composé,   Oppskrift : Fruksalat og      Gloseprøve
i veke 10)                                            sjokolademousse             i veke 9 og 12
        Snakke om måltid, mat og drikke,  verbet boire
        enquête om frokostvanar                             Litt om skolekantina og « La
                          Tala frå 1-100 (rep.)             semaine du goût »
14-18      Kap. 6.              Adjektiv (rep.)                Sang : Le petit Prince     Kapittelprøve 6
(Påskeferie   Quand je suis libre        Eigedomsord : notre, nos, votre, vos, leur,  Sang : Je ne regrette rien   « Etter påske-prøve »
i veke 16)
        Feriar og fridagar, Ungdom og                          Tekstutdrag :Le petit Prince     Gloseprøve
                          leurs                     Litt om Antoine de Saint-        i veke 18
        fritid, Snakke om venner,     Verb : pouvoir, vouloir
        internett og TV                                 Exupéry
                                                 Litt om franske TV-kanalar

19-22      Kap. 7. og 8            Tal og årstal, Il y a/ C’est         Sang : Dans Paris à vélo    Kapittelprøve 7 og 8
        Je vais à Paris og         Verb : le passé composé (rep.)        Litt om metroen        (« Etter påske-prøve »)
                                                                   Gloseprøve
        Typiquement français ?       Verba : pouvoir, vouloir (rep.)                            i veke 21
        Kjende stader i Paris, Ta inn på  Adjektivbøying og plassering,
        hotell, byen, spørre om vegen   Verb : le futur proche, preposisjonar
23-25      Repetisjon (ev. opphenting     Repetisjon av grammatikk                           Munnleg tentamen
        av det vi ikkje har fått gjort
        til no.)

Nivået etter 9. klasse er vurdert av EKSPER-prosjektet ved UiS til å vere på A 1.2-nivå (Etter ”Det felles europeiske rammeverket for språk”)
Sjå denne lenka : http://www.uis.no/om_uis/humanistisk_fakultet/kultur_og_spraak/eksper-prosjektet/ (EKSPER-prosjektet UiS)

Det ska gjevast 1 samla karakter i fransk (munnleg og skriftleg blir slått saman til ein karakter).
Som du ser, blir det hyppige gloseprøver. Dette blir gjort for å vere sikker på at dei nye orda får ”festa seg”. Erfaringa viser at dette er lurt 
 NB! Vurdering av munnleg aktivitet vil gå føre seg gjennom heile året, i tillegg til tentamen jul og sommar.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:126
posted:12/30/2010
language:Norwegian
pages:2