lars by berlingskedk

VIEWS: 37 PAGES: 2

									             Kun halvdelen af alle danskere i arbejde                    Overskud fra Nordsøolien forsvinder                     Strukturelt underskud

        3,0                                     25                                     0
                                                                                                                          Sverige
        2,9                                     20                                    -2
                                                                                                                     Danmark
                                                                             Pct. af BNP
                                      Milliarder kr.
Mio. personer
                                                                                    -4
                                                                                                               Tyskland
        2,8                                     15

                                                                                    -6
        2,7                                     10
                                                                                    -8
                                                                                                          Spanien
                                                                                                    Grækenland
        2,6                                      5
                                                                                               Irland
                                                                                    -10
                                                                                       Storbritannien
        2,5                                      0
                                                                                    -12
            2007  2008   2009   2010   2011   2012             2010  2015  2020 2025  2030  2040  2050  2060

                 I arbejde     Uden arbejde
           Åbent brev til alle danskere

           Danmark er på vej ud af den globale krise. For at                    For mig er svaret klart: Tiden er inde til at se på Dan-
           hjælpe os igennem med færrest mulige menneskelige                    marks velfærd med nye, langsigtede briller. For det
           omkostninger satte regeringen fart på offentlige                    er helt afgørende, at vi også i fremtiden har råd til at
           investeringer, gennemførte skattelettelser og hjalp                   bevare og udvikle velfærden!
           erhvervslivet. Det har virket. Vi kommer fri af krisen
           med langt færre ledige end frygtet. Det er jeg glad                   Oppositionen påstår, at der findes et nemt alternativ.
           for og stolt af.                                    De siger, vi bare skal øge udgifterne, øge gælden og
                                                       hæve skatterne! Det er en kortsigtet løsning, som med-
           Når jeg vurderer Danmarks fremtid, er det imidlertid                  fører giftige renter og ringere konkurrenceevne for de
           tydeligt for mig, at vi efter den globale krise står over                virksomheder, som betaler vores allesammens løn.
           for nye, store udfordringer.
                                                       Det er en negativ spiral, som kun gør situationen
           I 2011 falder Danmarks olieproduktion i Nordsøen.                    værre. Vi må ikke havne i en situation som i Sydeuropa,
           Dermed kan vi se enden på de oliemilliarder, der har                  Storbritannien og Irland, hvor de må massefyre i det
           været en stor kilde til Danmarks velfærd gennem de                   offentlige for at betale renterne af deres gæld.
           seneste mange år.
                                                       Det er og bliver umuligt at låne sig til velfærd. Det er
           Og i 2011 er kun halvdelen af alle danskere i arbejde.                 og bliver umuligt at beskatte sig til vækst.
           Kun halvdelen af os har altså en lønindkomst, som
           også skal finansiere den anden halvdels velfærd. Det                   Med kun halvdelen i arbejde og en faldende oliepro-
           er en alvorlig situation, som ikke kan holde på sigt.                  duktion, ja så mener jeg, at det er nødvendigt at være
                                                       åben for reformer. Det er en virkelighed, vi bliver nødt
           Danmark har den største offentlige sektor af alle ver-                 til at forholde os til i det nye år, hvis vi vil sikre et Dan-
           dens frie lande, og indtægterne i det private erhvervsliv                mark med varig velfærd.
           står ikke længere mål med forbruget i det offentlige.


           Derfor står vi ved en skillevej, og vi må træffe et valg:
           Vil vi skære ned på vores velfærdsydelser som syge-
           huse, skoler og støtten til de allersvageste? Eller vil vi               Venlig hilsen
           gennemføre reformer, for at skabe en bedre balance                   Lars Løkke Rasmussen
           i de nye tider?
                                                                    Nye tider. Varig velfærd
HVORDAN SIKRER VI VELFÆRDEN,
NÅR KUN HALVDELEN AF OS ARBEJDER,
OG VORES OLIEMILLIARDER SLIPPER OP?

								
To top