ĐỊA ĐIỂM TT GDTX VŨNG TÀU by suchenfz

VIEWS: 23 PAGES: 98

									              DANH SÁCH NHẬN BẰNG TẠI TT GDTX VŨNG TÀU NGÀY 25-12-2010 THỨ BẢY

                     Thời gian tập trung làm thủ tục: 7g00 ngày 25-12-2010

                      Thời gian tập trung dự lễ : 9g00 ngày 25-12-2010

STT   MSSV  MĐP       HỌ       TÊN  Phái NG.SINH   NƠI SINH

1   42040011VT VT  Trần Quang     Hùng    Nam 23/11/69  Nam Định
2   81060024VT VT  Vương Thị      Hiền    Nữ  15/12/77  Nghệ An
3   41040036VT VT  Dương Thị Bích   Liên    Nữ  19/12/73  Nghệ Tĩnh
4   41040063VT VT  Nguyễn Thị Thu   Trinh    Nữ  05/10/80  Tp Hồ Chí Minh
5   41050031VT VT  Nguyễn Văn     Hiếu    Nam 29/03/76  Bình Định
6   41060001VT VT  Nguyễn Tiến     Anh     Nam 15/11/67  Bắc Thái
7   41060004VT VT  Nguyễn Văn     Chung    Nam 29/06/66  Hưng Yên
8   41060007VT VT  Hoàng Thế      Cường    Nam 31/07/65  Thanh Hóa
9   41060019VT VT  Lê Phú       Hoan    Nam 10/09/58  Thanh Hóa
10  41060023VT VT  Phạm Nguyễn Trần  Huỳnh    Nữ  26/08/87  Tiền Giang
11  41060031VT VT  Nguyễn Thị Bích   Nga     Nữ  02/01/85  Vũng Tàu
12  41060053VT VT  Đào Đức       Trình    Nam 10/10/76  Hải Dương
13  41060075VT VT  Nguyễn Thị Ngọc   Thủy    Nữ  23/12/86  Vũng Tàu
14  41060076VT VT  Bành Bích      Ngân    Nữ  31/05/64  Tp Hồ Chí Minh
15  41060085VT VT  Nguyễn Duy     Tuấn    Nam 16/08/71  Phú Thọ
16  41060086VT VT  Ngô Thị       Phương   Nữ  12/07/70  Nghệ An
17  41060090VT VT  Phạm Xuân      Dinh    Nam 10/11/65  Hải Dương
18  41060092VT VT  Phạm Thị      Hằng    Nữ  10/05/83  Thái Bình
19  41060100VT VT  Trần Văn      Phương   Nam 16/08/70  Ninh Thuận
20  41060101VT VT  Trần Thị Thanh   Phụng    Nữ  20/01/78  Vũng Tàu
21  41060105VT VT  Trần Đình      Sơn     Nam 01/09/80  Hà Tĩnh
22  41060106VT VT  Trần Thanh     Tâm     Nữ  25/01/74  Tiền Giang
23  41060110VT VT  Bùi Thị Nghiêm   Trang    Nữ  08/08/79  Nghệ An
24  41060112VT VT  Nguyễn Thành    Trung    Nam 29/04/79  Cần Thơ
25  41060122VT VT  Nguyễn Đăng     Thạch    Nam 13/10/65  Hà Tĩnh
26  41060127VT VT  Trương Văn     Trí     Nam 26/01/73  Phước Tuy
27  41060149VT VT  Trần Thị Xuân    Lý     Nữ  16/11/84  Đồng Nai
28  41060160VT VT  Cù Thị Hà      Thanh    Nữ  06/02/86  Thuận Hải
29  41060161VT VT  Phan Thị Thanh   Thảo    Nữ  06/04/79  Vũng Tàu
30  41060165VT VT  Vũ Thị Tú      Trinh    Nữ  08/05/73  Thái Bình
31  41060171VT VT  Nguyễn Thị Hồng  Ân    Nữ  22/05/83  Vũng Tàu
32  81060079VT VT  Đậu Thị Mai    Đức   Nữ  20/10/80  Nghệ An
33  81060065VT VT  Bùi Thị      Hương  Nữ  08/02/78  Thái Bình
34  81060098VT VT  Nguyễn Thị    Hương  Nữ  19/09/81  Hải Phòng
35  81060128VT VT  Nguyễn Thị    Hạnh   Nữ  28/08/63  Hà Tĩnh
36  81060030VT VT  Phạm Thị     Hoa   Nữ  10/02/81  Sông Bé
37  41060094VT VT  Vũ Thị Thu    Huyền  Nữ  21/09/76  Thái Nguyên
38  81060016VT VT  Nguyễn Thị    ánh   Nữ  22/08/60  Tp Hồ Chí Minh
39  81060105VT VT  Đỗ Thị Hồng    Đào   Nữ  07/02/78  Vũng Tàu
40  81060106VT VT  Bùi Hương Mộng  Đào   Nữ  08/03/72  Vũng Tàu
41  81060063VT VT  Nguyễn Duy    Anh   Nam 22/11/71  Tp Hồ Chí Minh
42  81060018VT VT  Nguyễn Thị Âu   Cơ    Nữ  18/09/73  Đà Nẵng
43  81060090VT VT  Phạm Thị     Cúc   Nữ  02/02/77  Nam Định
44  81060094VT VT  Phan Thị Mỹ    Duyên  Nữ  20/11/78  Cần Thơ
45  81060086VT VT  Dương Thị     ẩn    Nữ  21/12/60  Vũng Tàu
46  81060032VT VT  Giang Thanh    Hương  Nữ  01/06/72  Hà Nam Ninh
47  81060034VT VT  Trần Thị     Hương  Nữ  06/06/81  Hà Tĩnh
48  81060083VT VT  Đậu Thị Mai    Hương  Nữ  16/02/72  Nghệ An
49  41060011VT VT  Phan Thị Mỹ    Hà    Nữ  05/06/81  Đồng Nai
50  81060096VT VT  Đặng Thị Thu   Hà    Nữ  11/02/82  Hà Tây
51  81060064VT VT  Võ Thị      Hải   Nữ  13/06/72  Hà Tĩnh
52  81060097VT VT  Lê Kim      Hồng   Nữ  28/01/59  Tp Hồ Chí Minh
53  81060023VT VT  Lê Thị Thu    Hiền   Nữ  24/01/75  Hà Tĩnh
54  81060027VT VT  Trần Thị     Hiếu   Nữ  28/09/68  Quảng Bình
55  81060066VT VT  Nguyễn Thị Kim  Huệ   Nữ  07/07/78  Vũng Tàu
56  81060058VT VT  Nguyễn Thị    Huyền  Nữ  30/07/76  Hải Phòng
57  81060101VT VT  Quách Thu     Huyền  Nữ  12/07/83  Vũng Tàu
58  81060102VT VT  Nguyễn Vĩnh    Khương  Nam 16/12/79  Cần Thơ
59  81060035VT VT  Lê Quang     Khanh  Nam 01/01/63  Hưng Yên
60  81060039VT VT  Thái Thị Thúy   Liễu   Nữ  07/06/65  Quãng Trị
61  81060104VT VT  Nguyễn Thị Thu  Mai   Nữ  21/11/83  Vũng Tàu
62  81060044VT VT  Võ Thị      Minh   Nữ  10/12/88  Quảng Bình
63  81060043VT VT  Phạm Thị     My    Nữ  24/10/67  Nam Định
64  81060059VT VT  Dương Tố     Nga   Nữ  10/11/76  Hà Tĩnh
65  81060051VT VT  Trần Thị Kim   Phương  Nữ  01/08/70  Nghệ An
66  81060112VT VT  Đặng Thị      Quỳnh  Nữ  01/10/67  Huế
67  81060053VT VT  Nguyễn Thanh    Thảo  Nữ  18/04/79  Vũng Tàu
68  81060054VT VT  Mai Thị Phương   Thảo  Nữ  14/03/81  Hải Phòng
69  81060012VT VT  Lê Thị Diệu    Thúy  Nữ  07/10/76  Thái Bình
70  81060009VT VT  Lê Thị Khánh    Toàn  Nữ  11/04/80  Thái Bình
71  81060123VT VT  Phạm Thị Minh   Tuyến  Nữ  07/11/78  Thái Bình
72  81060076VT VT  Cao Thị Hải    Yến   Nữ  25/11/69  Nghệ An
73  41060035VT VT  Nguyễn Thị     Phúc  Nữ  10/08/67  Ninh Thuận
74  81060124VT VT  Nguyễn Thị Lan   Anh   Nữ  20/04/71  Nghệ An
75  41060089VT VT  Nguyễn Thị     Bình  Nữ  22/11/80  Thái Bình
76  41040012VT VT  Nguyễn Văn     Duẩn  Nam 09/05/81  Hà Tĩnh
77  41060022VT VT  Trần Thị Thúy   Hương  Nữ  30/10/81  Quảng Trị
78  41060024VT VT  Hoàng Thị     Loan  Nữ  16/11/75  Nghệ An
79  41060029VT VT  Nguyễn Duy Ngọc  Minh  Nam 06/11/77  Lâm Đồng
80  41060048VT VT  Khương Công    Thức  Nam 24/10/84  Hà Nam
81  41060057VT VT  Trương Văn     Tuấn  Nam 24/02/71  Quảng Ngãi
82  41060062VT VT  Vũ Kim       Xuân  Nữ  31/07/60  Hải Phòng
83  41060066VT VT  Võ Thị Hữu     Phúc  Nữ  22/01/81  Vũng Tàu
84  41060069VT VT  Đào Đình      Phán  Nam 04/01/70  Vũng Tàu
85  41060074VT VT  Phạm Thị Thanh   Thủy  Nữ  09/12/72  Hải Hưng
86  41060096VT VT  Huỳnh Thị Tuyết  Mai   Nữ  20/11/83  Quảng Nam
87  41060130VT VT  Nguyễn Minh    Sang  Nam 13/03/78  Long An
88  41060143VT VT  Nguyễn Văn     Khiêm  Nam 22/01/69  Thái Nguyên
89  81060022VT VT  Nguyễn Thị Thu   Hà   Nữ  06/02/79  Vĩnh Phú
90  81060026VT VT  Triệu Thị Minh   Hiếu  Nữ  01/10/69  Đà Nẵng
91  81060047VT VT  Lê Thị Kim     Ngân  Nữ  06/02/86  Hà Tĩnh
92  81060103VT VT  Bùi Thị Mỹ     Lan   Nữ  24/02/82  Đồng Nai
93  81070060VT VT  Đinh Thị Hoàng   Lan   Nữ  05/11/75  Thái Bình
94  41060141VT VT  Nguyễn Mạnh    Hùng  nam 19/10/69  Hà Tây
95  41050008VT VT  Trần Thị Kim    Thi   Nữ  29/06/81  vũng tàu
96  41070034VT VT  Đặng Xuân     Mai   Nam 03/02/78  Quảng Ngãi
97  41060107VT VT  Đặng Thanh     Thoại  Nam 15/08/74  Sóc Trăng
98  81060003VT VT  Nguyễn Tấn     Vinh  Nam 24/05/72  Quãng Ngãi
99  81060033VT VT  Nguyễn Thị Thu   Hương  Nữ  28/12/74  Hải Phòng
100 81060040VT VT  Nguyễn Đoàn Uyên  Linh  Nữ  03/01/73  Đà Nẵng
101 423034VT  VT  Trương Hữu    Lộc   nam 280379   vũng tàu
102 81060071VT VT  Hoàng Toàn    Thắng  nam 08/01/75  Tỉnh Hà Tĩnh
103 81060029VT VT  Đỗ Thị      Hoa   Nữ  19/08/69  Thái Bình
104 41060139VT VT  Trịnh Ngọc    Hoàn  Nữ  010171   Hà Nội
105 81060055VT VT  Phạm Thị Lan   Anh   Nữ  221170   Tp Hồ Chí Minh
106 41060020VT VT  Phạm Thị     Hòa   Nữ  100965   Nghệ An
107 81060107VT VT  Nguyễn Thị    Nga   Nữ  240781   Thanh Hoá
108 81060056VT VT  Nguyễn Thị Thu  Hà   nữ  28/03/75  Hà Nam
109 41060079VT VT  Lương Thị Thanh  Huyền  nữ  10/06/82  Hải Phòng
110 41040016VT VT  Trần Thị Kim   Giáo  NỮ 23/04/63   tp hồ chí minh
111 41060117VT VT  Trần Thị Quỳnh  Hương  Nữ  18/06/78  Hà Nam
112 41060104VT VT  Nguyễn Trường   Siêu  Nam 23/08/58  Hà Nam
113 41060136VT VT  Nguyễn Hữu    Dũng  Nam 031252   Quảng Bình
114 41050014VT VT  Nguyễn Thị Thu  Hương  Nữ  210572   Hà Nội
115 81060020VT VT  Nhan Thanh    Hằng  Nữ  010870   Hà Nội
116 81060081VT VT  Bùi Trung     Hiếu  Nam 080670   Hòa Bình
117 81060031VT VT  Đặng Thị     Hương  Nữ  210872   Nghệ An
118 81060013VT VT  Đồng Thị     Thu   Nữ  020984   Nam Định
119 423038VT  VT  Nguyễn Công    Minh  Nam 070483   Vũng Tàu
120 81060060VT VT  Nguyễn Thị    Nhàn  Nữ  010763   Hải Dương
121 41070029VT VT  Lê Quang     Nghị  Nam 290575   Huế
122 41060093VT VT  Nguyễn Đăng    Hải   Nam 230574   Hải Phòng
123 41060114VT VT  Nguyễn Thị    An   Nữ  171068   Vũng Tàu
124 41060150VT VT  Vũ Xuân      Năm   Nam 040568   Thanh Hóa
125 81070065VT VT  Hoàng Thị     Thoa  Nữ  071284   Hà Nam
126 422206VT  VT  Lê Xuân      Diệu  Nam 031267   Hà Tĩnh
### 41060072VT VT  Ngô Thị      Dung  Nữ  101062   Nghệ An
GDTX VŨNG TÀU NGÀY 25-12-2010 THỨ BẢY

m thủ tục: 7g00 ngày 25-12-2010

 dự lễ : 9g00 ngày 25-12-2010

               NGÀNH     GKS(CMND) ĐIỆN THOẠI

          Quản Trị KD-CN: Luật KD Bổ sung  0908.000.169
          Kế Toán         x     0938.725.367
          Quản Trị Kinh Doanh   x
          Quản Trị Kinh Doanh   Bổ sung
          Quản Trị Kinh Doanh   x     907181312
          Quản Trị Kinh Doanh   x     908870370
          Quản Trị Kinh Doanh   x     908234394
          Quản Trị Kinh Doanh   x     64523022
          Quản Trị Kinh Doanh   x     903692115
          Quản Trị Kinh Doanh   x     64852490
          Quản Trị Kinh Doanh   x     908913843
          Quản Trị Kinh Doanh   x     989361886
          Quản Trị Kinh Doanh   x     64854078
          Quản Trị Kinh Doanh   x     64575059
          Quản Trị Kinh Doanh   x     909335034
          Quản Trị Kinh Doanh   x     918385816
          Quản Trị Kinh Doanh   x     908064719
          Quản Trị Kinh Doanh   x     919405344
          Quản Trị Kinh Doanh   Bổ sung  874574
          Quản Trị Kinh Doanh   x     983998845
          Quản Trị Kinh Doanh   x     908879151
          Quản Trị Kinh Doanh   x     64921457
          Quản Trị Kinh Doanh   x     983572940
          Quản Trị Kinh Doanh   x     64854694
          Quản Trị Kinh Doanh   x     851537
          Quản Trị Kinh Doanh   x     982946779
          Quản Trị Kinh Doanh   x     64890078
          Quản Trị Kinh Doanh   x     64591148
          Quản Trị Kinh Doanh   x     913138747
          Quản Trị Kinh Doanh   x     983217405
Quản Trị Kinh Doanh  x     901800322
Kế Toán        Bổ sung
Kế Toán        Bổ sung  988665301
Kế Toán        x
Kế Toán        x
Kế Toán        x     919774108
Kế Toán        x     542373
Kế Toán        x     913793896
Kế Toán        x
Kế Toán        x
Kế Toán        x     64541066
Kế Toán        Bổ sung  918582033
Kế Toán        x
Kế Toán        x     907002349
Kế Toán        x
Kế Toán        Bổ sung  64922147
Kế Toán        x     919520397
Kế Toán        Bổ sung
Kế Toán        x     908575589
Kế Toán        x
Kế Toán        x     989704272
Kế Toán        x     531676
Kế Toán        x     64612863
Kế Toán        x     64815161
Kế Toán        X     64691471
Kế Toán        x     918353967
Kế Toán        x     907444993
Kế Toán        x
Kế Toán        x     907355574
Kế Toán        X     918460094
Kế Toán        x     982293943
Kế Toán        Bổ sung  913496896
Kế Toán        x     64807395
Kế Toán        x     919315204
Kế Toán        x     64859757
Kế Toán        x
Kế Toán        Bổ sung  907369946
Kế Toán        x     64848152
Kế Toán        x     64525667
Kế Toán        x     64570135
Kế Toán        x
Kế Toán        x     913182166
Quản Trị Kinh Doanh  x     64716404
Kế Toán        X
Quản Trị Kinh Doanh  x     989619623
Quản Trị Kinh Doanh  x
Quản Trị Kinh Doanh  x     983373822
Quản Trị Kinh Doanh  x     983224441
Quản Trị Kinh Doanh  x     64854078
Quản Trị Kinh Doanh  x     64525519
Quản Trị Kinh Doanh  X     64874157
Quản Trị Kinh Doanh  x     903118445
Quản Trị Kinh Doanh  x     918005767
Quản Trị Kinh Doanh  x     64610938
Quản Trị Kinh Doanh  x     982812782
Quản Trị Kinh Doanh  x     64921457
Quản Trị Kinh Doanh  x     918566513
Quản Trị Kinh Doanh  x     918583120
Kế Toán        x     64776076
Kế Toán        Bổ sung  988066636
Kế Toán        X     64948987
Kế Toán        x
Kế Toán        x     64285084
Quản Trị Kinh Doanh  x     908350735
Quản Trị Kinh Doanh  X
Quản Trị Kinh Doanh  x     983005173
Quản Trị Kinh Doanh  x     64854694
Kế Toán        x     918141410
Kế Toán        x     955829278
Kế Toán        x     909335379
QUẢN TRỊ KINH DOANH x        0948.790.790
Kế Toán          X     0938.486.388
Quản Trị Kinh Doanh    X     903153879   151
Quản Trị Kinh Doanh    x
Kế Toán          X
Quản Trị Kinh Doanh    X
Kế Toán          X
Kế Toán          x     0937.178.871
Quản Trị Kinh Doanh    x     64832514
Quản Trị Kinh Doanh    X
Quản Trị Kinh Doanh    X     0919.628.182
Quản Trị Kinh Doanh    BỔ SUNG  0983.505.164
Quản Trị Kinh Doanh    X
Quản Trị Kinh Doanh    X
Kế Toán          X
Kế Toán          X
Kế Toán          X
Kế Toán          BỔ SUNG
Quản Trị Kinh Doanh    X
Kế Toán
Quản Trị Kinh Doanh    bổ sung
Quản Trị Kinh Doanh    X
Quản Trị Kinh Doanh    x
Quản Trị Kinh Doanh    X
Kế Toán          X
Quản Trị KD-CN: Luật KD
Quản Trị Kinh Doanh    x            152  6.21
                      DANH SÁCH NHẬN BẰNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 97 VÕ VĂN TẦN NGÀY 25,

         Lúc 14h ngày 25/12/2010 Sinh viên tập trung làm thủ tục nộp lệ phí văn bằng(60.000), lệ phí giặt ủ
                tiền cược mượn áo cử nhân(270.000 sẽ hoàn lại số tiền cược này khi sinh viên trả lại tra
                     Sau khi sinh viên hoàn tất mọi thủ tục trên sẽ tập trung tại Hội Trường Lầ

                  Thời gian tập trung tập dợt: 15h00 ngày 25/12/2010 (Tại Hội Trường Lầu

                   Thời gian tập trung dự lễ: 7h30 ngày 26/12/2010 (Tại Hội Trường Lầu 6)
         Lưu ý: sinh viên không tham gia tập dợt ngày 25/12/2010 sẽ không được nhận bằng trong buổ
STT   MSSV    MĐP       HỌ      TÊN  Phái NG.SINH    NƠI SINH

1   61070058TP  TP  Nguyễn Thị Như    Ái   nữ  07/06/68 huế
2   6205001TPT  TPT Kiều Thị Việt     An   Nữ  04/10/60 Quãng Ngãi
3   41060114BH BH    Nguyễn Thị Hải    An      02/12/72 Đồng Nai
4   31060048Q2  Q2  Bùi Thị Thu     An   Nữ  15/03/84 Tp Hồ Chí Minh
5   31050122TP  TP  Trần Thái      An   Nam  28/10/80 Sông Bé
6   41100064TP  TP  Ngô Huỳnh      An   Nam  030383  Tp Hồ Chí Minh
7   71050143TP  TP  Huỳnh Thái      An   Nữ  281265  Long An
8   31060189TR  TR  Lê Nguyễn Hoàng   Ân   Nam  010182  Đồng Nai
9   41060120TP  TP  Vũ Ngọc       Ân   Nam  15/10/61 Tp Hồ Chí Minh
10  31060079CH CH    Huỳnh Ngọc      ẩn      20/08/65 Quảng Nam
11  80402162   TP  Trần Thị Huyền    Anh   Nữ  17/01/84 Khánh Hòa
12  81060034TR  TR  Huỳnh Thị Kim    Anh   Nữ  01/01/87 Tp Hồ Chí Minh
13  42050001TW TW    Đào Ngọc       Anh   Nữ  23/07/69 Thanh Hóa
14  4222002B   TP  Trần Đức Tuấn    Anh   Nam  010478  Bình Định
15  41050002BH BH    Vũ Thị Tú      Anh   Nữ  03/09/82 Đồng Nai
16  41050010XP  XP  Hồ Minh       Anh   Nam  12/09/76 Hà Tĩnh
18  81050092TN  TN  Phùng Tuấn      Anh   Nam  02/03/73 Bắc Ninh
19  81060019BH BH    Phạm Thị Ngọc    ánh   Nữ  03/08/80 Vĩnh Phú
20  31050001TB  TB  Đỗ Văn        ánh      01/01/62 Quảng Nam
21  80402134   TP  Lê Bích       ảnh   Nữ  06/12/65 Tp Hồ Chí Minh
22  41060105TN  TN  Trương Hải      Âu   Nam  03/06/83 tây ninh
23  31050002TB  TB  Tạ Văn        Ba      03/11/80 Phú Thọ
24  91060097TP  TP  Phạm Trần Khánh   Băng  Nam  30/05/67 Quảng ngãi
25  31070030BP  BP  Nguyễn       Bằng   Nam  230863  Bình Phước
26  31060004CH CH   Nguyễn Văn     Bằng   Nam  101061  Bình Dương
27  62050006GD GD   Lê Thị       Bảo   Nữ  28/04/70 Tp Hồ Chí Minh
28  31060120TP  TP  Trần Quốc      Bảo      26/02/76 Tp Hồ Chí Minh
29  41060031BH BH   Nguyễn Thị     Bẩy   Nữ  15/08/69 Nam Định
30  31060088CH CH   Bùi Thị       Bích      10/11/69 Thái Bình
31  81060213TP  TP  Phan Thanh     Bình   Nam  14/11/73 Quảng Ninh
32  31070006BP  BP  Phạm Văn      Bình      18/12/83 Hà Nam
33  31060188TR  TR  Nguyễn Thái     Bình   Nam  20/07/78 Tây Ninh
34  31060007CH CH   Nguyễn Bắc     Cạn      13/07/71 Hải Hưng
35  31060122Q2  Q2  Phạm Hoàng     Cảnh   Nữ  30/01/85 Đồng Nai
36  31060320Q8  Q8  Nguyễn Minh     Cảnh      10/10/63 Nghệ An
37  31060174TR  TR  Lưu Thị       Châm      17/09/78 Vĩnh Phúc
38  31060005TW TW   Nguyễn Đắc     Châu      17/08/78 Hà Tây
39  41050003TW TW   Chung Ngọc     Châu   Nữ   / /75  Tp Hồ Chí Minh
40  81060016Q2  Q2  Nguyễn Thị Phương  Chi   Nữ  02/05/63 Tp. Hồ Chí Minh
41  81060031Q2  Q2  Phạm Vân      Chi      22/02/72 Tp. Hồ Chí Minh
43  41060089BH BH   Huỳnh Thị Kim    Chi   Nữ  13/02/77 Biên Hòa
44  42030059TW TW   Vũ Đức       Chiến  Nam  201081  Ninh Bình
45  40402473   TP  Trịnh Minh     Chiến  Nam  16/09/80 Ninh Bình
46  81090507TP  TP  Hoàng Thị      Chinh  Nữ  06/05/83 nam hà
47  31050145TP  TP  Trương Ngọc     Chỉnh  Nam  18/02/63 TP. Hồ Chí Minh
48  31060091Q2  Q2  Ma Thị Kim     Chung     06/01/82 Tuyên Quang
49  21050073TP  TP  Vũ Đình       Chung  Nam  07/03/64 KonTum
50  41060079BH BH   Nguyễn Hữu     Chường     29/10/65 Thái Bình
51  61060015T3  T3  Đỗ Văn       Chường Nam   25/01/83 Thái Bình
52  41060544TP  TP  Võ Thành      Công   Nam  04/12/82 Lâm Đồng
53  42050118HM HM   Trương Hoàng    Cộng   Nam  09/07/79 Tp Hồ Chí Minh
54  6205002TPT  TPT Đoàn Thị Kim     Cúc   Nữ  14/12/62 Tp Hồ Chí Minh
55  62060013GD GD   Lê Quang      Cường  Nam  16/12/71 Tp Hồ Chí Minh
56  31070013BP  BP  Nguyễn Duy     Cường  Nam  010375  Bình Thuận
57  31060074Q2  Q2  Dương Mạnh     Cường  Nam  080679  Tp. Hồ Chí Minh
58  41050379TP  TP  Phạm Hùng      Cường  Nam  20/02/67 Đồng Nai
59  41060987TP  TP  Tạ Văn      Cường  Nam  10/02/85 Bình Định
60  41070012TP  TP  Nguyễn Đức    Cường  Nam  030678  Tp Hồ Chí Minh
61  6205005TPT  TPT Đặng Đình     Đằng  Nam  03/11/81 Hà Tây
62  41050137TN  TN  Hồ Thị      Đằng  Nữ  081275  Tây Ninh
63  31060077TR  TR  Nguyễn Giang   Danh     02/08/80 Đồng Nai
64  62050056GD GD   Nguyễn Thị    Đào   Nữ  301070  Hải Dương
65  4230568X   TP  Lê Hồng      Đào   Nữ  25/09/72 Tp Hồ Chí Minh
66  41050251TP  TP  Nguyễn Thị Anh  Đào   Nữ  260281  Bình Phước
67  31060260Q8  Q8  Nguyễn Thành   Đạt   Nam  271273  Lạng Sơn
68  92050012TN  TN  Huỳnh Tấn     Đạt   nam  23/08/77 tây ninh
69  61070126TP  TP  Lưu Tấn      Đạt   nam  21/03/87 TIỀN GIANG
70  41050179TN  TN  Bùi Thái     Đẩu   Nam  23/07/78 Hà Tĩnh
71  41050053BH BH   Đoàn Văn     Đây   nam  05/07/60 Sông Bé
72  31060011TW TW   Trần Thị Phương  Diệp     08/03/85 Tp. Hồ Chí Minh
73  81050198TP  TP  Nguyễn Văn    Điệp  Nam  06/01/70 Tp Hồ Chí Minh
74  31060215TR  TR  Trần Hoàng    Điệp     1961   Đồng Nai
75  42050114HM HM   Huỳnh Thị     Điệp  Nữ  10/08/65 Long An
76  61060055PT  PT  Trần Thị     Diệu  Nữ  20/11/88 Quảng Trị
77  81060052Q2  Q2  Nguyễn Thị    Dinh  Nữ  09/05/82 Hải Dương
78  42050088TW TW   Cao Thanh     Dinh  Nam  22/10/84 Tp Hồ Chí Minh
80  40402106   TP  Phạm Quang    Định  Nam  22/11/71 Nam Định
81  20446081   TN  Huỳnh Long    Định  Nam  10/11/77 Bạc Liệu
82  62050056PV  PV  Thiệu Hải     Đoàn  Nam  050981  Bình Dương
83  41050666TP  TP  Nguyễn Văn    Đồng  nam  30/10/84 Tiền Giang
84  61060077PT  PT  Lê Như Thanh   Dũ   Nam  22/05/80 Tp Hồ Chí Minh
85  41050638TP  TP  Ngô Danh     Dự   Nam  270573  hà nam
86  81060010BH BH   Lại Công     Đức   Nam  28/12/77 Đồng Nai
87  92050063TN  TN  Nguyễn Minh    Đức   nam  06/03/64 tây ninh
88  61060023PT  PT  Huỳnh Văn     Đức   Nam  18/07/74 Sài Gòn
89  61060027T3  T3  Bùi Văn      Đức   Nam  29/07/76 Thái Bình
90  62060005GD GD   Nguyễn Phan Lệ  Dung  Nữ  26/06/78 Quảng Nam
91  6205003TPT  TPT Vũ Thị Ngọc    Dung  Nữ  15/11/84 Tp. Hồ Chí Minh
92  81050058TN  TN  Trần Ngọc     Dung  Nữ  01/12/80 Tây Ninh
93  81050076TN  TN  Đào Phạm Thùy   Dung  Nữ  24/10/80 Tây Ninh
94  31060070Q2  Q2  Võ Thụy Ngọc   Dung     27/10/87 Tp. Hồ Chí Minh
96  31070044BP  BP  Đỗ Xuân      Dũng  Nam  03/08/73 Thanh Hoá
97  31060280Q8  Q8  Nguyễn Tiến    Dũng     02/10/66 Huế
98  31060090TR  TR  Tăng Khánh    Dũng     03/02/83 Đồng Nai
99  31060112TR  TR  Nguyễn Anh    Dũng     23/12/75 Thanh Hoá
100 42050040HM HM   Lê Bá       Dũng  Nam  04/02/81 Thanh Hóa
101 41040111BH BH   Nguyễn Anh    Dũng     20/04/74 Hà Tĩnh
102 41050015XP  XP  Đào Văn      Dũng  Nam  27/02/84 Thanh Hóa
103 41050743TP  TP  Trần Công     Dũng  Nam  20/05/83 Tiền Giang
104 81060005BH BH   Nguyễn Thị Thùy  Dương  Nữ  15/12/80 Đồng Nai
105 81050069TN  TN  Võ Hồng      Dương  Nam  17/09/69 Tây Ninh
106 80422684   PN  Vũ Hoàng     Dương  nam  04/12/84 Tp. Hồ Chí Minh
107 41050012BH BH   Bùi ánh      Dương  Nữ  261180  Hải Phòng
108 31060003TR  TR  Đặng Tường    Duy      28/08/83 Đồng Nai
109 41050178TP  TP  Huỳnh Quang    Duy   Nam  02/09/84 An Giang
110 81060009TR  TR  Nguyễn Thị Thùy  Duyên  Nữ  01/07/85 Đồng Nai
111 31060111TR  TR  Nguyễn Văn    Gạt      23/02/64 Đồng Nai
112 62050014PV  PV  Nguyễn Thị    Giang  Nữ  040583  NGHỆ AN
113 6205007TPT  TPT Nguyễn Xuân    Giang  Nữ  07/06/62 Tp Hồ Chí Minh
114 41040015BH BH   Trần Thị Lệ    Giang  Nữ  220186  Đồng Nai
115 6205013TPT  TPT Cáp Thị Thanh   Hà   Nữ  25/10/55 Thanh Hóa
116 81050015BH BH   Đỗ Phương     Hà   Nữ  15/09/83 Đồng Nai
117 31060049Q8  Q8  Trang Tú     Hà   Nữ  010255  Tp Hồ Chí Minh
118 61050036TB  TB  Nguyễn Thị    Hà      06/11/62 Tp. Hồ Chí Minh
119 31050024TB  TB  Hoàng Ngọc    Hà   Nữ  260676  Tp. Hồ Chí Minh
120 31060141TR  TR  Ngô Hồng     Hà   Nam  27/06/77 BR-VT
121 6205010TPT  TPT Nguyễn Thị Phước  Hải   Nữ  23/03/78 Vĩnh Long
122 31060117Q2  Q2  Nguyễn Thanh   Hải   Nam  10/12/76 Vũng Tàu
123 31060313Q8  Q8  Nguyễn Thị Mỹ   Hải      10/10/68 Hải Dương
124 31060336Q8  Q8  Phạm Thành    Hải      23/09/73 Tp. Hồ Chí Minh
125 31060037TR  TR  Trần Nam     Hải   Nam  11/09/81 Đồng Nai
126 42030175TW TW   Cao Đại      Hải   Nam  18/12/76 Tp. Hồ Chí Minh
127 42030174TW TW   Bùi Thanh     Hải  Nam  15/10/70 Tây Ninh
128 41040023BH BH   Võ Phi      Hải  Nam  10/09/67 Đồng Nai
129 41050331TP  TP  Phạm Xuân     Hải  Nam  240772  Campuchia
130 62050108PV  PV  Lê Thị      Hằng  Nữ  080171  Thanh Hóa
131 81050011BH BH   Trần Thị     Hằng  Nữ  19/05/75 Đồng Nai
132 81060046Q2  Q2  Nguyễn Thị Thúy  Hằng     06/11/86 Tp Hồ Chí Minh
133 31060316Q8  Q8  Lê Kim      Hằng     13/10/58 Tp. Hồ Chí Minh
134 31060032TR  TR  Dương Thị Thúy  Hằng  NỮ  030470  Đồng Nai
135 41050153TN  TN  Nguyễn Thúy    Hằng  Nữ  05/04/84 Tây Ninh
136 41050491TP  TP  Trần Thị Bích   Hằng  Nữ  02/09/74 Tp. Hồ Chí Minh
137 61060051PT  PT  Võ Thị Mỹ     Hằng  Nữ  24/05/88 Tp. Hồ Chí Minh
138 6205011TPT  TPT Trần Văn      Hanh  Nam  08/12/822 Nam Định
139 81050014WT WT   Huỳnh Thị Hồng  Hạnh  Nữ  27/09/87 Tp. Hồ Chí Minh
140 81060017TR  TR  Phan Thị Hồng   Hạnh  Nữ  25/03/82 Đồng Nai
141 31050113TB  TB  Võ Thị      Hạnh     27/06/60 Tp. Hồ Chí Minh
142 31060063TP  TP  Lê Thị      Hạnh  Nữ  19/05/84 Nghệ An
143 31060181TR  TR  Nguyễn Đức    Hạnh     23/11/88 Vũng Tàu
144 81060003BH BH   Lê Thị Mỹ     Hạnh     13/09/67 Hà Tây
145 7210039X   TP  Trần Mỹ      Hạnh  Nữ  301073  Tiền Giang
146 42050099TW TW   Nguyễn Văn    Hậu  Nam  04/08/76 Tp. Hồ Chí Minh
147 62060052GD GD   Phạm Thị Túy   Hiền  Nữ  15/01/64 Lâm Đồng
148 62060049GD GD   Hoàng Thị Bích  Hiền  Nữ  180783  Lâm Đồng
149 41050022BH BH   Đoàn Thu     Hiền  Nữ  20/05/82 Quảng Bình
150 81050077BH BH   Đỗ Thị Bích    Hiền  Nữ  19/01/87 Đồng Nai
151 81050015WT WT   Nguyễn Thị Thu  Hiền  Nữ  13/08/87 Tp. Hồ Chí Minh
152 31060047TR  TR  Nguyễn Võ Thu   Hiền     24/07/80 Đồng Nai
153 31060161TR  TR  Lâm Ngọc     Hiền     01/10/77 Đồng Nai
154 31060044TR  TR  Nguyễn Văn    Hiền  Nam  101073  Quảng Nam
155 42040052TW TW   Trần Văn     Hiền  Nam  18/10/60 Tp Hồ Chí Minh
156 61060041T1  T1  Đậu Thị      Hiền     02/06/82 Hà Tĩnh
157 60402085   TP  Nguyễn Thị Minh  Hiền     25/10/79 Lâm Đồng
159 6106045NUT NUT Lâm Diệu       Hiền  Nữ  16/04/61 Kiên Giang
160 41040117BH BH   Trương Văn    Hiệp  Nam  16/10/64 Hà Nam
161 61060014T6  T6  Đào Thị      Hiệp  Nữ  160181  Đăklăk
162 81050056TN  TN  Ngô Thị Kim    Hiếu  Nữ  01/01/82 Tây Ninh
163 21060023TP  TP  Nguyễn Chí    Hiếu  Nam  25/07/83 Vũng Tàu
164 32050074GV GV   Phạm Xuân     Hiếu     03/11/80 Quảng Ninh
165 31060043Q2  Q2  Lê Văn      Hiếu     06/11/83 Tp. Hồ Chí Minh
166 31060116TW TW   Đỗ Trung     Hiếu     25/07/85 Tp Hồ Chí Minh
167 31050186TP  TP  Hồ Thị Minh    Hiếu     11/02/81 Bình Định
168 41050066TN  TN  Võ Minh      Hiếu  Nam  12/06/77 Tây Ninh
169 41050582TP  TP  Trần Minh     Hiếu  Nam  14/10/81 Long An
170 61070118TP  TP  Huỳnh Thị     Hiếu  Nữ  140985  Vĩnh Long
171 62050029GD GD   Lê Thị      Hoa   Nữ  10/11/66 Tp Hồ Chí Minh
172 81060130TP  TP  Nguyễn Thị    Hoa   Nữ  040165  Nghệ An
173 31060110TR  TR  Hà Thị      Hoa   Nữ  190869  Nghệ An
174 41060049BH BH   Nguyễn Thị Ngọc  Hoa      17/03/79 Tp. Hồ Chí Minh
175 41050161TN  TN  Nguyễn Thị Kim  Hoa   Nữ  18/11/83 Tây Ninh
176 62050025PV  PV  Đỗ Ngọc Chiêu   Hòa   Nam  31/10/81 Tây Ninh
177 31060031Q8  Q8  Võ La       Hòa      24/09/65 Tp. Hồ Chí Minh
178 31060033Q8  Q8  Nguyễn Văn    Hòa   Nam  17/03/77 TP HỒ CHÍ MINH
179 42050050HM HM   Đào Minh     Hoài  Nam  18/09/78 Cà Mau
180 4232084X   TP  Nguyễn Văn    Hoan  Nam  160780  Thái Bình
181 62050027PV  PV  Lê Bá       Hoàng  Nam  01/09/72 Long An
182 81060311TP  TP  Lê Văn      Hoàng  Nam  20/11/67 Tiền Giang
183 31060027TW TW   Bùi Trọng     Hoàng     03/08/62 Quảng Nam
184 31060213TR  TR  Trịnh Văn     Hoàng     25/12/57 Đồng Nai
185 61050125TP  TP  Nguyễn Quốc    Hoàng     10/02/87 Phú Yên
186 31060138TR  TR  Nguyễn Văn    Hội      1966   Đồng Nai
187 42050001HM HM   Võ Văn      Hon   Nam  30/04/78 Tp Hồ Chí Minh
188 6205012TPT  TPT Trần Quang     Hồng  Nam  080169  Hà Tĩnh
189 31060165TR  TR  Đặng Khắc     Hồng  Nam  110677  Đồng Nai
190 40402749   TP  Nguyễn Thị    Hồng  Nữ  101178  Đồng Nai
191 61060011PT  PT  Huỳnh Thị Thu   Hồng  Nữ  10/05/81 Tp. Hồ Chí Minh
192 61050037TP  TP  Nguyễn Thị    Hồng  Nữ  020464  Tp Hồ Chí Minh
193 6220066X   TP  Đặng Văn     Hợp   Nam  28/10/54 Hà Tĩnh
194 61060042T3  T3  Lê Mạnh     Huân  Nam  16/07/82 Thanh Hóa
195 32050110GV GV   Mai Thị     Huế   Nữ  070486  Thái Bình
196 42040062TW TW   Huỳnh Thị Hồng  Huế   Nữ  24/11/83 Tp.hcm
197 81060028TR  TR  Ngô Thị Kim   Huệ   Nữ  21/06/84 Đồng Nai
198 31070024BP  BP  Đỗ Thị Ngọc   Huệ   Nữ  220373  Nguyễn Văn Thoại
199 81050105WT WT   Hoàng Thị Minh  Huệ   Nữ  070372  Hải Phòng
200 61060048T3  T3  Trịnh Minh    Huệ      25/12/81 Tỉnh Thái Bình
201 62050035GD GD   Nguyễn      Hùng  Nam  12/01/71 Tp. Hồ Chí Minh
202 81050014TP  TP  Nguyễn Mạnh   Hùng  Nam  310868  Tp Hồ Chí Minh
203 31060019CH CH   Phạm       Hùng     30/04/81 Bình Phước
204 31060018CH CH   Trương Minh   Hùng  Nam  07/06/68 Bình Dương
205 32050067GV GV   Huỳnh Đức    Hùng  nam  08/07/67 Hà Nội
206 31060018TR  TR  Trương Quốc   Hùng  Nam  050183  Đồng Nai
207 41060006BH BH   Nguyễn Việt   Hùng     28/08/73 Quảng Bình
208 20446004   TN  Huỳnh      Hùng  Nam  03/11/56 Tây Ninh
209 31060020CH CH   Nguyễn Văn    Hưng     15/09/67 Hà Nam
210 32050004GV GV   Đoàn Hải     Hưng  Nam  250677  Tp. Hồ Chí Minh
211 31050044TB  TB  Phạm Quang    Hưng  nam  31/01/87 Tp. Hồ Chí Minh
212 4230017T   TN  Phan Tuấn    Hưng  Nam  280881  NINH BÌNH
213 61060043T3  T3  Hoàng Văn    Hưng  Nam  050476  Hải Dương
214 6205009TPT  TPT Vũ Thị Thu    Hương  Nữ  11/01/76 Tp Hồ Chí Minh
215 6205008TPT  TPT Trần Thanh    Hương  Nữ  18/05/84 Tp. Hồ Chí Minh
216 31060123Q2  Q2  Huỳnh Thị Như  Hương     19/05/83 Đồng Nai
217 31060081TP  TP  Nguyễn Thị    Hương  Nữ  19/01/82 Tp. Hồ Chí Minh
218 31050034TP  TP  Lê Thị Mai    Hương  Nữ  11/12/79 Vĩnh Phú
219 41050031BH BH   Trần Thị Xuân  Hương     22/02/80 Phú Thọ
220 41060091BH BH   Hoàng Thanh   Hương     20/10/69 Tỉnh Nam Định
221 41060008BH BH   Võ Thị Cẩm    Hương  Nữ  07/08/85 Đồng Nai
222 40402270   TP  Đinh Thu     Hương  Nữ  02/11/80 Ninh Bình
223 61060024TP  TP  Phạm Thu     Hương  Nữ  10/02/77 Bắc Giang
224 31060022CH CH   Võ Thị Thanh   Hường  Nữ  120583  Đồng Nai
225 31050099TP  TP  Nguyễn Văn    Hữu   Nam  220361  Tp Hồ Chí Minh
226 41050891TP  TP  Võ Hữu      Huy   Nam  02/06/80 Bình Thuận
227 41060132BH BH   Nguyễn Thị Hoài  Huyên  nữ  051282  Đồng Nai
228 4232071X   TP  Nguyễn Thị Thanh  Huyền  Nữ  22/02/62 Nam Định
229 81060041BH BH   Nguyễn Thị Thanh  Huyền     25/01/81 Thái Bình
230 41050009TW TW   Bùi Viết      ích      18/01/72 Thái Bình
231 42050161HM HM   Lê Văn       Khá   Nam  09/08/59 Tp Hồ Chí Minh
232 42030269TW TW   Nguyễn Văn     Khanh  Nam  20/10/67 Tây Ninh
233 41050039BH BH   Trương Đình    Khánh  Nam  280884  Lộc Ninh
234 41050293TP  TP  Nguyễn Thị Kim   Khánh  Nữ  060168  Tp Hồ Chí Minh
235 61060080TP  TP  Nguyễn Quốc    Khánh  Nam  051071  TP. Hồ Chí Minh
236 62050037PV  PV  Trần Đăng     Khoa  Nam  201081  Thái Bình
237 41060097BH BH   Ngô Anh      Khoa     02/02/88 Tỉnh Đồng Nai
238 31060056TP  TP  Phạm Tấn      Khương Nam  07/01/79 Tp. Hồ Chí Minh
239 61080010TP  TP  Bùi Thị Kim    Khuyên Nữ   14/12/70 Bến Tre
241 41050051TN  TN  Trần Anh      Kiệt  Nam  30/04/72 Campuchia
242 41050093TN  TN  Phạm Thị Thúy   Kiều  Nữ  23/12/85 Tây Ninh
243 61060028PT  PT  Phan Văn      Ky   nam  22/06/69 Tp. Hồ Chí Minh
244 41100531TP  TP  Lâm Minh      Kỳ   Nam  14/11/80 Long An
245 11050054TP  TP  Nguyễn Quang    Kỳ   Nam  27/08/80 Tây Ninh
246 41050165TN  TN  Hồ Thị Kiều    Lam   Nữ  12/11/81 Tây Ninh
247 81050026BH BH   Lý Thanh      Lâm   Nam  01/11/79 Đồng Nai
248 31070038BP  BP  Nguyễn Đắc     Lâm   Nam  06/10/72 Đồng Nai
249 31060190TR  TR  Nguyễn Thị Kiều  Lan   Nữ  140479  Đồng Nai
250 41060304TP  TP  Nguyễn Thị Y    Lan   nữ  11/07/60 Huế
251 92050061TN  TN  Nguyễn Thị Tuyết  Lan   nữ  25/02/69 tây ninh
252 91060031TP  TP  Phạm Thị      Lan   Nữ  12/04/66 Thái Bình
253 31060208TR  TR  Đoàn Văn      Le   Nam   56   Đồng Nai
254 81060002TR  TR  Lê Hồng      Lê   Nữ  26/10/79 Đồng Nai
255 81050036TN  TN  Lê Nhựt      Liêm  Nam  04/10/70 Tây Ninh
256 31060029CH CH   Thái Thanh     Liêm  nam  02/10/71 Tp Hà Nội
257 92050097TN  TN  Nguyễn Văn     Liêm  Nam  1960   bình dương
258 31070086BP  BP  Hồng Hải Thùy   Liên  Nữ  22/11/82 Bình Phước
259 31070086BP  BP  Hồng Hải Thùy   Liên  Nữ  221182  Bình Phước
260 42050048HM HM   Nguyễn Thị Kim   Liên  Nữ  19/05/84 Tp Hồ Chí Minh
261 61050043TB  TB  Đinh Thị Phương  Liên     01/07/56 Đà Nẵng
262 62050040PV  PV  Nguyễn Mậu Tấn   Liêu  Nam  191183  QUẢNG NGÃI
263 31060214TR  TR  Trần Thị      Liễu  Nữ  30/06/83 Đồng Nai
264 41060030Q8  Q8  Đào Thị Thanh   Liễu     20/11/74 Tỉnh Long An
265 61060029PT  PT  Nguyễn Văn     Liễu  Nam  10/04/58 Long An
266 81060048TR  TR  Đỗ Thị Mỹ     Linh  Nữ  31/08/83 Đồng Nai
267 31060191TR  TR  Hồ Mộng      Linh     11/05/77 Đồng Nai
268 31060093TR  TR  Phạm Sỹ      Linh  Nam  11/03/77 Đồng Nai
269 41050714TP  TP  Hoàng Nhật     Linh  Nam  08/02/81 Đà Nẵng
270 41070089TP  TP  Lư Diễm      Linh  Nữ  09/08/79 tp hồ chí minh
271 41050069TP  TP  Phạm Duy      Linh  nam  21/06/78 Phú Yên
272 31060030CH CH   Nguyễn Quốc    Lộ   Nam  261266  Thái Bình
273 81050025TN  TN  Nguyễn Thị Thanh  Loan  Nữ  29/12/77 Tây Ninh
274 61060054T3  T3  Nguyễn Thị     Loan  Nữ  16/06/85 Bình Dương
275 31060040TW TW   Nguyễn Thành    Lộc     28/02/85 Tp. Hồ Chí Minh
276 41060018BH BH   Trần Thị Thủy   Lợi  nữ  31/08/70 Hà Nội
277 31060069TR  TR  Nguyễn Văn     Lợi  Nam  071063  Đồng Nai
278 41040003TN  TN  Cao Văn      Lợi     07/03/83 Hòa Bình
279 62050046GD GD   Nguyễn Thành    Long  Nam  24/08/77 Thanh Hóa
280 31050262TP  TP  Trương Đình    Long  Nam  021068  nghệ an
281 41060010BH BH   Nguyễn Viết    Long  Nam  10/01/76 Bắc Giang
282 41050078TN  TN  Ngô Thanh     Long  Nam  1964   Tây Ninh
283 90402030   TP  Ngô Hoàng     Long  Nam  05/03/82 An Giang
284 71060038TP  TP  Nguyễn Ngọc Bảo  Long  Nam  04/12/64 Tp. Hồ Chí Minh
285 62050043PV  PV  Hoàng Thị     Lụa  Nữ  271283  NAM ĐỊNH
286 31050032TP  TP  Bùi Thanh     Luân  Nam  200983  Long An
287 81060041TR  TR  Dương Thị Trúc   Ly   Nữ  30/01/86 Đồng Nai
288 42050107TW TW   Ngô Kim      Lý   Nữ  23/11/79 Tp. Hồ Chí Minh
289 4230437X   TP  Hà Thị       Lý   NỮ  090984  Thái Bình
290 61060068PT  PT  Huỳnh Quang    Lynh  Nam  27/05/75 Tp. Hồ Chí Minh
291 81050030TN  TN  Nguyễn Hoàng Tố  Mai  Nữ  30/09/85 Tây Ninh
292 81050202TP  TP  Phan Thị Thu    Mai  Nữ  13/10/78 Tp. Hồ Chí Minh
293 31070049BP  BP  Nguyễn Thị Huỳnh  Mai     23/09/54 An Giang
294 42050108TW TW   Phạm Thị      Mai  Nữ  07/02/65 Tp. Hồ Chí Minh
295 41060030BH BH   Nguyễn Thị Hoàng  Mai     23/11/84 Đồng Nai
296 41050181TN  TN  Thái Thị Thanh   Mai  Nữ  180584  Tây Ninh
297 91060154TP  TP  Nguyễn Thị Tuyết  Mai  Nữ  25/07/68 Nghệ An
298 41050040WT WT   Trần Minh     Mẫn  Nam  27/04/87 Tp Hồ Chí Minh
299 31060041TR  TR  Nguyễn Văn     Mến  Nam  020364  Đồng Nai
300 21050262TP  TP  Nguyễn Bá     Miên  Nam  10/08/72 Hải Dương
301 62060020GD GD   Nguyễn Thanh    Minh  Nam  24/03/82 Bình Dương
302 62050046PV  PV  Nguyễn Văn     Minh  Nam  250279  Thanh Hóa
303 81050034BH BH   Huỳnh Kiết     Minh  Nam  28/09/65 Đà Nẵng
304 81060053TP  TP  Huỳnh Thị Thu   Minh  Nữ  31/08/82 Tp Hồ Chí Minh
305 31070064BP  BP  Trần Thế      Minh  Nam  011082  Nghệ An
306 31060022Q2  Q2  Nguyễn Văn     Minh     12/02/64 Đồng Nai
307 31060271Q8  Q8  Nguyễn Văn     Minh     19/12/66 Tp. Hồ Chí Minh
308 31060050TP  TP  Nguyễn Quốc    Minh     21/09/68 Tp Hồ Chí Minh
309 31060010TR  TR  Nguyễn Hoàng    Minh     19/08/82 Đồng Nai
310 31060113TR  TR  Châu Thị      Minh     05/04/61 Đồng Nai
311 31060140TR  TR  Đào Văn      Minh     10/05/70 Đồng Nai
312 41060763TP  TP  Trần Đức      Minh  Nam  121177  Tp Hồ Chí Minh
313 61060032PT  PT  Lưu Hoàng     Minh  Nam  02/03/68 Tp. Hồ Chí Minh
314 61060052TP  TP  Lê Văn       Minh  Nam  19/08/74 Tp Hồ Chí Minh
315 31060211TR  TR  Trịnh Văn     Mười     1963   Đồng Nai
316 62060033GD GD   Vũ Kiều      Mỹ   Nữ  130670  tp hồ chí minh
317 31060044TW TW   Huỳnh Hồng     Nam     14/02/76 Tp. Hồ Chí Minh
318 41060062BH BH   Lê Dũng      Nam     23/09/72 Hà Nội
319 41050158TN  TN  Nguyễn Việt    Nam  Nam  26/03/78 Tây Ninh
320 41060428TP  TP  Nguyễn Thế     Nam  Nam  10/11/76 Hải Dương
321 6205016TPT  TPT Lê Hồ Thu      Nga  Nữ  27/05/79 Tp Hồ Chí Minh
322 42050038HM HM   Phạm Thị Thu    Nga  Nữ  18/09/87 Tây Ninh
323 42050174HM HM   Trịnh Thị Bích   Nga  Nữ  25/03/60 Tp Hồ Chí Minh
324 31060022TR  TR  Nguyễn Thị Kim   Ngân  Nữ  03/09/84 Đồng Nai
325 31060086TR  TR  Trịnh Nguyễn Kim  Ngân  Nữ  080184  Tp Hồ Chí Minh
326 41060001BH BH   Nguyễn Thị Kim   Ngân  Nữ  29/06/84 Đồng Nai
327 41061002TP  TP  Nguyễn Ngọc    Ngân   Nữ  031074  Cần Thơ
328 31060079Q8  Q8  Lê Bình      Nghĩa     17/01/62 Tp. Hồ Chí Minh
329 62050057GD GD   Tạ Trọng     Nghiêm Nam   130873  tp hồ chí minh
330 62050059GD GD   Trương Hồng    Ngọc   Nữ  23/10/84 Tp Hồ Chí Minh
331 5220020X   TP  Lý Ánh      Ngọc   Nữ  29/06/78 Tp Hồ Chí Minh
332 81050035BH BH   Trần Thị Bích   Ngọc   Nữ  07/08/68 Nam Định
333 81050068TN  TN  Nguyễn Duy    Ngọc   Nữ  03/06/84 Tây Ninh
334 81050102TN  TN  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc   Nữ  06/01/85 Tây Ninh
335 81060255TP  TP  Lương Gia     Ngọc   Nữ  16/02/72 Tây Ninh
336 31060060TR  TR  Nguyễn Thị    Ngọc      06/04/85 Đồng Nai
337 41050679TP  TP  Đỗ Thị Bích    Ngọc   Nữ  230570  Hà Nam Ninh
338 61060083PT  PT  Nguyễn Văn Kim  Ngôn   nam  07/09/63 Tp Hồ Chí Minh
339 31070089NBP BP  Phạm Tấn     Nguyên Nam   210260  Bình Dương
340 4232161X   TP  Nguyễn Hữu    Nguyên Nam   16/11/67 Đồng Tháp
341 41050067TN  TN  Đỗ Thanh     Nguyên Nam   07/10/79 tây ninh
342 61060007PT  PT  Đỗ Khắc      Nguyên Nam   29/07/73 Tp. Hồ Chí Minh
343 31050025TB  TB  Trịnh Thị Minh  Nguyệt  Nữ  201159  huế
344 31060080TP  TP  Nguyễn Thị Thu  Nguyệt     28/04/75 Tp. Hồ Chí Minh
345 41050063TN  TN  Tô Thị Thanh   Nguyệt  Nữ  26/07/73 Tây Ninh
346 61060002PT  PT  Phan Thị Thu   Nguyệt  Nữ  20/03/60 Quảng Nam
347 41050133PT  PT  Lê Thanh     Nhã   Nam  10/09/84 Tp Hồ Chí Minh
348 41060729TP  TP  Nguyễn Văn    Nhạ   Nam  21/03/84 Hà Tĩnh
349 41040162KBH BH  Phạm Thị Thanh  Nhàn   Nữ  29/12/77 Sông Bé
350 42050025HM HM   Lê Thị Thu    Nhàn   Nữ  16/02/82 Long An
351 41030177HM HM   Bùi Công     Nhân   Nam  19/11/76 Tp Hồ Chí Minh
352 41040214TW TW   Cao Huỳnh Hữu   Nhân   Nam  01/02/83 Long An
353 11050100TP  TP  Vũ Đắc      Nhân   Nam  280281  Đồng Nai
354 61060034PT  PT  Huỳnh Trung    Nhân   Nam  04/05/73 Tp. Hồ Chí Minh
355 62050064GD GD   Lê Thị      Nhi   Nữ  24/02/71 Hải Dương
356 81050037BH BH   Trần Thị Thiên  Nhi   Nữ  070279  Bình Định
357 81060008TR  TR  Trần Thị Vân   Nhi   Nữ  010975  Đồng Nai
358 31060104TR  TR  Nguyễn Thị Yến  Nhi      20/02/78 Đồng Nai
359 73100602TP  TP  Phan Thị Thùy   Như   Nữ  230776  Tp Hồ Chí Minh
360 61080025TP  TP  Vũ Xuân      Như   Nữ  18/06/87 Đồng Nai
361 62050068GD GD   Hứa Ngọc      Nhung  Nữ  09/01/82 Tp Hồ Chí Minh
362 81060044Q2  Q2  Trần Thị Cẩm    Nhung  Nữ  03/05/85 Tp. Hồ Chí Minh
363 81060285TP  TP  Huỳnh Thị Thanh  Nhung     30/11/81 Bến Tre
364 31060068TR  TR  Nguyễn Hoàng Kim  Nhung     12/10/88 Đồng Nai
365 61060042PT  PT  Nguyễn Thị Tuyết  Nhung  Nữ  18/03/69 Ba Thu
366 61060030PT  PT  Lê Thị Tuyết    Nhung  Nữ  060483  Tp. Hồ Chí Minh
367 31060093Q8  Q8  Trần Cao      Nhựt     31/01/69 Tp. Hồ Chí Minh
368 31060070TR  TR  Hứa Minh      Nhựt     28/12/84 Đồng Nai
369 31060008TR  TR  Võ Văn       Nở      02/08/82 Đồng Nai
370 81050031TN  TN  Võ Thị Ngọc    Oanh  Nữ  15/02/82 Tây Ninh
371 81060077TP  TP  Nguyễn Thị Kim   Oanh  Nữ  15/05/64 Quảng Nam
372 31060104Q2  Q2  Trần Ngọc Hoàng  Oanh     03/02/86 Tp. Hồ Chí Minh
373 81060059TP  TP  Nguyễn Thị Kiều  Oanh  Nữ  16/11/81 Bắc Ninh
374 61060029T3  T3  Đỗ Thị       Oanh  Nữ  15/03/83 Bình Dương
375 42040136TW TW   Nguyễn Thành    Phan  Nam  18/07/72 Vĩnh Phú
376 31060107Q8  Q8  Võ Thị       Phấn     24/08/66 Long An
377 31060039TR  TR  Dương Văn     Pháp  Nam  01/01/59 Đồng Nai
378 31060035TR  TR  Nguyễn Tấn     Phát     07/02/79 Đồng Nai
379 40402645   TP  Nguyễn Mạnh    Phát  Nam  100772  Tp Hồ Chí Minh
380 81060020BH BH   Nguyễn Thị Huy   Phi   Nữ  24/06/66 Quảng Ngãi
381 62050072GD GD   Bùi Thanh     Phong  Nam  080883  Bình Dương
382 62050136GD GD   Nguyễn Thanh    Phong  Nam  040881  Tp. Hồ Chí Minh
383 31060027Q2  Q2  Châu Thanh     Phong  Nam  271170  Đồng Nai
384 31060110Q8  Q8  Đàm Kiến      Phong     21/08/76 Kiên Giang
385 41050048PT  HM  Nguyễn Thanh    Phong  Nam  290381  Tp. Hồ Chí Minh
386 41050098TN  TN  Trần Thanh     Phong  Nam  27/05/62 Tây Ninh
387 62050062PV  PV  Lê Khắc      Phú   Nam  260770  HÀ TĨNH
388 31050228TP  TP  Hoàng       Phú   nam  19/08/68 Tphcm
389 31060154TR  TR  Phan Đức      Phú   Nam  16/01/83 Đồng Nai
390 6205018TPT  TPT Lê Thị       Phúc  Nữ  18/09/69 Đăklăk
391 81060012BH BH   Nguyễn Tài     Phúc  Nam  20/07/61 Hà Tây
392 31060015TR  TR  Nguyễn Anh     Phúc     31/08/77 Đồng Nai
393 31060024TR  TR  Hà Vũ       Phúc      21/12/72 Đồng Nai
394 42050027TW TW   Phan Văn     Phúc   Nam  19/11/65 Tp.hcm.
395 41060080BH BH   Vũ Đức      Phúc      25/03/71 Ninh Bình
396 41050515TP  TP  Nguyễn Đức    Phúc   Nam  26/10/81 Khánh Hoà
397 92050068TN  TN  Lê Thị Minh    Phúc   Nữ  13/09/74 Tây Ninh
398 61060050PT  PT  Khúc Thị     Phúc   Nữ  01/09/63 Hà Tây
399 80402601   TP  Nguyễn Thị    Phụng  Nữ  150177  Tây Ninh
400 72060180TP  TP  Dương Huệ     Phụng  Nữ  22/08/84 TP. Hồ Chí Minh
401 61060001PT  PT  Nguyễn Thị    Phụng  Nữ  20/06/57 Tp. Hồ Chí Minh
402 31060019TR  TR  Phan Hữu     Phước     03/05/57 Đồng Nai
403 42040145TW TW   Lưu Tấn      Phước  Nam  01/03/61 Long An
404 41050064BH BH   Lâm Văn      Phước     24/09/83 Nam Định
405 81060008BH BH   Bùi Thái     Phương Nữ   19/01/80 Đồng Nai
406 41040061BH BH   Nguyễn Thị Minh  Phương Nữ   04/11/84 Đồng Nai
407 41060886TP  TP  Trần Việt     Phương Nam   22/11/73 Thanh Hóa
408 41060473TP  TP  Bùi Trần     Phương nam   26/02/85 Cà Mau
409 61060088PT  PT  Trần Thị Ngọc   Phương Nữ   20/06/66 Long An
410 20402263   TP  Hồ Văn      Phương Nam   200269  Quảng Nam
411 81060047Q2  Q2  Trần Thị Thúy   Phượng Nữ   010483  Tp Hồ Chí Minh
412 31070005BP  BP  Nghiêm Thị    Phượng     23/01/85 Bình Phước
413 31060101Q8  Q8  Võ Thị Mỹ     Phượng     24/11/82 Tp. Hồ Chí Minh
414 31060338Q8  Q8  Trần Kim Thúy   Phượng     16/10/83 Tp. Hồ Chí Minh
415 41070374TP  TP  Nguyễn Thị Bích  Phượng NỮ   021179  Tp Hồ Chí Minh
416 31060017TR  TR  Huỳnh Văn     Quan   Nam  1983   Đồng Nai
417 31060112Q8  Q8  Phạm Thành    Quân   Nam  12/06/62 TP. Hồ Chí Minh
418 31060103TR  TR  Nguyễn Văn    Quân   Nam  15/04/64 Đồng Nai
419 41050067BH BH   Ngô Mạnh     Quân   Nam  13/01/82 Thanh Hoá
420 6106088NUT NUT Lưu Trịnh Lâm    Quân   Nam  29/08/83 Đồng Nai
421 41050068BH BH   Nguyễn Văn    Quang  Nam  18/08/79 Nghệ An
422 31060134TW TW   Kiều Ngọc Phú   Quí   Nam  180782  tp hồ chí minh
423 41050407TP  TP  Châu Hồng     Quí   Nam  071175  Tp Hồ Chí Minh
424 61060030T3  T3  Trần Thị     Quy      08/03/79 Thanh Hóa
425 41060476TP  TP  Lê Kim      Quyên  Nữ  18/09/77 Tp Hồ Chí Minh
426 41060019Q8  Q8  Nguyễn Văn    Riêng  Nam  060755  tp hồ chí minh
427 41060256TP  TP  Trịnh Minh    Sang  nữ  03/02/77 Sài Gòn
428 31060075TR  TR  Mai Hồng     Sanh  Nam  09/08/75 Đồng Nai
429 42030502TW TW   Nguyễn Văn    So   Nam  03/09/73 Bến Tre
430 62060004GD GD   Đỗ Thị      Sơn   Nữ  201068  ninh bình
431 62060037GD GD   Lê Minh      Sơn   Nam  261055  tp hồ chí minh
432 81060056Q2  Q2  Nguyễn Thanh   Sơn   Nam  20/02/57 ĐỒNG THÁP
433 42050158HM HM   Phan Huỳnh Lam  Sơn   Nam  22/08/88 Tp Hồ Chí Minh
434 42040157TW TW   Võ Hoàng     Sơn   Nam  27/06/65 Tp. Hồ Chí Minh
435 42030507TW TW   Nguyễn Anh    Sơn   Nam  26/01/68 Thanh Hóa
436 41050088TN  TN  Tạ Văn      Sơn   Nam  01/09/73 Tây Ninh
437 41050065TP  TP  Hồ Ngọc      Sơn   Nam  10/04/86 Tp Hồ Chí Minh
438 31070053BP  BP  Nguyễn Ngọc    Sương     25/06/57 Đồng Nai
439 31060129TR  TR  Phạm Thanh    Sương  Nam  24/03/84 Đồng Nai
440 42050181HM HM   Huỳnh Thị Ngọc  Sương  Nữ  20/07/80 Tp Hồ Chí Minh
441 61060079PT  PT  Phạm Thị Ngọc   Sương  Nữ  14/01/80 Tp Hồ Chí Minh
442 62050089GD GD   Nguyễn Văn    Tài   Nam  12/04/82 Bình Dương
443 81060013TR  TR  Nguyễn Thị    Tám   Nữ  210770  TP.Hồ Chí Minh
444 31060051Q2  Q2  Đoàn Văn     Tám      1966   Đồng Nai
445 31060051TR  TR  Trần Duy     Tám   Nam  110160  Hà Nam
446 81060056BH BH   Nguyễn Công    Tâm   Nam  30/11/68 Bến Tre
447 81050041WT WT   Hoàng Thu     Tâm   Nữ  10/12/86 Tp. Hồ Chí Minh
448 31060048CH CH   Đoàn Thanh    Tâm      10/08/86 Bình Phước
449 31060214Q8  Q8  Phan Trung    Tâm   Nam  200171  TP. Hồ Chí Minh
450 42050150HM HM   Trần Thị     Tâm   Nữ  11/06/69 Tp Hồ Chí Minh
451 41040148TW TW   Nguyễn Thị Minh  Tâm   Nữ  09/07/62 Tp. Hồ Chí Minh
453 20446158   TN  Lê Thanh     Tâm   Nam  28/07/74 Tây Ninh
454 31060114TR  TR  Phan Duy     Tân   Nam  04/12/83 Đồng Nai
455 41050058PT  PT  Trần Minh     Tân   Nam  08/02/79 Tphcm
456 42040163TW TW   Nguyễn Thiện   Tân   Nam  04/05/67 Tp. Hồ Chí Minh
457 81060283TP  TP  Phan Thị Thu   Thái  Nữ  08/12/77 Đồng Nai
458 6205025TPT  TPT Nguyễn Thị     Thấm  Nữ  16/06/86 Thái Bình
459 20446091   TN  Nguyễn Thị    Thắm  Nữ  06/10/80 Hà Tây
460 61070085TP  TP  Thân Tiến     Thăng  Nam  14/03/88 Đồng Nai
461 62050076PV  PV  Phạm Văn     Thắng  Nam  23/07/83 Bình Phước
462 80412609   PN  Nguyễn Quốc    Thắng  Nữ  28/07/77 Tp. Hồ Chí Minh
463 31060132Q2  Q2  Hà Ngọc      Thắng     01/09/67 Nam Định
464 42050178HM HM   Trần Quốc     Thắng  Nam  03/01/76 Tp Hồ Chí Minh
465 41040144BH BH   Nguyễn Thế    Thắng  Nam  21/01/72 Nam Định
466 6990010X   TP  Nguyễn Đức    Thắng  Nam  030473  Phan Thiết
467 62050077PV  PV  Nguyễn Quới    Thẳng  Nam  26/10/69 Tp Hồ Chí Minh
468 6205019TPT  TPT Nguyễn Viết    Thanh  Nam  18/05/86 Tp. Hồ Chí Minh
469 41060111BH BH   Cao Thị Ngọc   Thanh  Nữ  22/06/81 Đồng Nai
470 81060004BH BH   Lê Thị Hoài    Thanh  Nữ  07/10/84 Hải Dương
471 42050016BH BH   Nguyễn Xuân    Thanh     02/08/73 Hà Nội
472 31070033BP  BP  Dương Thị Đan   Thanh     29/08/64 Tp.hồ Chí Minh
473 31060031Q2  Q2  Phạm Thị     Thanh  Nữ  290269  Vĩnh Long
474 31060176TR  TR  Nguyễn Lê     Thanh  Nam  070283  Đồng Nai
475 41050038TN  TN  Trần Thị Kim   Thanh  Nữ  12/08/63 Hà Tĩnh
476 41030015TW TW   Trần Hoài     Thanh  Nam  141176  Tp Hồ Chí Minh
477 61050059TB  TB  Lê Ngọc      Thanh  Nam  25/11/58 Đồng Nai
478 61050071TP  TP  Nguyễn Bá Thiên  Thanh  Nữ  30/05/75 Tiền Giang
479 6206018GD  GD  Nguyễn Chế    Thành  Nam  03/08/84 Tp Hồ Chí Minh
480 62050074PV  PV  Võ Tấn      Thành  Nam  30/04/71 Long An
481 31070071BP  BP  Bùi Nhật     Thành  Nam  01/01/81 Ninh Bình
482 42030683TW TW   Bùi Văn      Thành  Nam  02/01/56 Tp Hồ Chí Minh
483 42030655TW TW   Nguyễn Văn    Thành  Nam  120672  CamPuChia
484 41050079BH BH   Nguyễn Sĩ     Thành  Nam  26/06/72 Hà Nam
485 41060504TP  TP  Đào Chí      Thành  Nam  10/05/88 Lâm Đồng
486 61060098PT  PT  Nguyễn Viết    Thành  Nam  15/12/82 Tp Hồ Chí Minh
487 61060002T3  T3  Nguyễn Trung   Thành     02/07/65 Quảng Ngãi
488 42050135HM HM   Lê Tấn      Thạnh  Nam  26/12/69 Tp Hồ Chí Minh
489 42050135HM HM   Lê Tấn      Thạnh  Nam  26/12/69 Tp Hồ Chí Minh
490 62060034GD GD   Ngô Như      Thảo  Nữ  18/10/83 Vũng Tàu
491 6205021TPT  TPT Nguyễn Thu     Thảo  Nữ  13/08/77 Tp. Hồ Chí Minh
492 81060035BH BH   Phạm Thị Thu   Thảo  Nữ  13/04/83 Đồng Nai
493 81050054WT WT   Hồng Phương     Thảo  Nữ  25/02/86 Đồng Tháp
494 81050026TP  TP  Nguyễn Thị Trúc   Thảo  Nữ  160962  Tp Hồ Chí Minh
495 81050195TP  TP  Nguyễn Phương    Thảo  Nữ  130668  Tiền Giang
496 32050212GV GV   Trương Thị Ngọc   Thảo  nữ  12/04/79 Quảng Bình
497 31050131TP  TP  Trần Thị Thanh   Thảo     06/06/81 Tp. Hồ Chí Minh
498 4221146X   TP  Hồ Thị Phương    Thảo  NỮ  250980  CẦN THƠ
499 41050410TP  TP  Nguyễn Thanh    Thảo  Nữ  07/09/81 Long An
500 41050680TP  TP  Tưởng Trần Bích   Thảo  Nữ  17/03/79 Tp Hồ Chí Minh
501 41060058TP  TP  Lâm Thị Phương   Thảo  Nữ  31/10/74 Tây Ninh
502 61050140TP  TP  Trương Thị Phương  Thảo  Nữ  27/08/73 Tp Hồ Chí Minh
503 41070234TP  TP  Quảng Đại      Thể   Nam  280479  Ninh Thuận
504 31070066BP  BP  Đặng Đình      Thi   Nam  210378  Quảng Trị
505 31060165Q8  Q8  Nguyễn Văn     Thi      28/04/66 Vĩnh Long
506 31060096TR  TR  Nguyễn Thị Minh   Thi      30/09/88 Đồng Nai
507 41050053WT WT   Nguyễn Phúc     Thiện  Nam  28/06/87 Tp Hồ Chí Minh
508 61060056TP  TP  Vương Văn      Thiện  Nam  29/05/83 Tp Hồ Chí Minh
509 70402053   TP  Nguyễn Công     Thiệu  Nam  191267  Quảng Nam
510 41060109BH BH   Phạm Quang     Thìn  Nam  30/04/77 Hà Nam Ninh
511 81060005TR  TR  Nguyễn Hồng     Thoa  Nữ  28/07/87 Tp Hồ Chí Minh
512 81050205TP  TP  Nguyễn Thị Ngọc   Thu   Nữ  28/03/67 Tp Hồ Chí Minh
513 31060055CH CH   Đỗ Thị       Thu   Nữ  26/08/85 Thái Bình
514 42040184TW TW   Dương Thiều Lê   Thu   Nữ  04/12/70 Tp.hcm
515 92050069TN  TN  Đặng Thị Mộng    Thu   Nữ  07/06/82 Tây Ninh
516 91060013TP  TP  Nguyễn Thị Bảo   Thu   Nữ  30/08/82 Bình Dương
517 11050121TP  TP  Lê Thị Tuyết    Thu   Nữ  050981  Long An
518 41050083BH BH   Võ Nguyễn Minh   Thư   Nữ  07/07/82 Đồng Nai
519 91060144TP  TP  Lương Anh      Thư   Nữ  200280  Đồng Tháp
520 61060004PT  PT  Trần Nguyễn Minh  Thư   Nữ  11/12/83 Tp. Hồ Chí Minh
521 61070037TP  TP  Đinh Minh Anh    Thư   nữ  03/02/81 tp hồ chí minh
522 42050152HM HM   Lý Thị       Thứ   Nữ  19/01/64 Tp. Hồ Chí Minh
523 81060039Q2  Q2  Hoàng Công     Thuần  Nam  12/07/68 Long An
524 81050153TP  TP  Nguyễn Thị Kim   Thuận  Nữ  27/11/67 Tp Hồ Chí Minh
525 11050120TP  TP  Hoàng Đức      Thuận  Nam  170879  Bình Dương
526 61060007T3  T3  Nguyễn Văn     Thuận  Nam  14/11/83 Thanh Hóa
527 31070012PL  PL  Phạm Viết     Thuật     04/07/79 Hà Tĩnh
528 31060001Q2  Q2  Lê Minh      Thức     03/08/75 Đồng Tháp
529 31060300Q8  Q8  Đinh Công     Thức  Nam  180562  Tp. Hồ Chí Minh
530 31060057TR  TR  Nguyễn Công    Thức  Nam  14/03/84 Đồng Nai
531 42050154HM HM   Đỗ Minh      Thức  Nam  18/01/78 Tp Hồ Chí Minh
532 42030665TW TW   Phan Thái     Thức  Nam  250170  Tp. Hồ Chí Minh
533 31070046BP  BP  Đinh Văn      Thường Nam  040472  Ninh Bình
534 62050086PV  GD  Lương Thị     Thúy  Nữ  260170  tp hồ chí minh
535 81060004TR  TR  Trương Thị Thanh  Thúy  Nữ  110983  Đồng Nai
536 32050112GV GV   Đào Phương     Thúy  nữ  27/07/84 Tp Hcm
537 31060113Q2  Q2  Nguyễn Thị     Thúy     05/09/81 Đồng Nai
538 31060144TR  TR  Nguyễn Thị Hồng  Thúy     28/02/86 Đồng Nai
539 81060086CH CH   Vũ Thị       Thúy  Nữ  06/04/84 Bình Phước
540 41050056WT WT   Huỳnh Liễu     Thúy  Nữ  28/08/87 Tp Hồ Chí Minh
541 61060081PT  PT  Hàng Ngọc     Thúy  Nữ  04/08/64 Tp Hồ Chí Minh
542 81070027TP  TP  Nghiêm Thị     Thùy  Nữ  01/03/85 Phú Thọ
543 31050232TP  TP  Nguyễn Thị Hồng  Thùy     20/07/85 Long An
544 62050105GD GD   Lê Thị Thu     Thủy  Nữ  16/12/82 Tp Hồ Chí Minh
545 62050087PV  PV  Ninh Thị      Thủy  Nữ  02/02/62 Nghệ An
546 81060025BH BH   Lê Thị       Thủy  Nữ  20/12/83 Ninh Bình
547 81060045TR  TR  Phạm Thị Bích   Thủy  Nữ  25/12/79 Đồng Nai
548 31060126Q2  Q2  Lê Thị Thanh    Thủy     26/11/82 Quảng Bình
549 31060161Q8  Q8  Lê Thị Thanh    Thủy     05/03/66 Long An
550 41060866TP  TP  Bùi Thị Thanh   Thủy  Nữ  27/11/81 Lâm Đồng
551 41050590TP  TP  Ng. Ngọc Lan Thu  Thủy  Nữ  100278  Lâm Đồng
552 6106124NUT NUT Trương Ngọc      Thụy  Nữ  21/07/70 Vĩnh Long
553 62050089PV  PV  Nguyễn Hữu     Tiến  Nam  120983  NGHỆ AN
554 41050089BH BH   Trần Minh     Tiến  Nam  020676  Quảng Trị
555 4221011X   TP  Phạm Văn      Tiến  Nam  16/03/82 Hải Phòng
556 31060341Q8  Q8  Châu Thị Kim    Tín      06/01/69 Quy Nhơn
557 31060172Q8  Q8  Nguyễn Thành    Toại     01/06/81 Tp. Hồ Chí Minh
558 31050094TB  TB  Nguyễn Quốc    Toàn     15/09/81 Tp. Hồ Chí Minh
559 31060071TR  TR  Tô Ngọc      Toàn   Nam  15/03/84 Đồng Nai
560 41050126WT WT   Trần Quang     Toản   Nam  20/03/64 Bình Dương
561 20446015   TN  Nguyễn Thanh    Trà   Nam  1968   Tây Ninh
562 61060079TP  TP  Lưu Thị Thanh   Trâm   Nữ  18/07/85 Tp Hồ Chí Minh
564 62050110GD GD   Trương Thị Thùy  Trang  Nữ  010171  tp hồ chí minh
565 31060023TR  TR  Trần Thị Huyền   Trang  Nữ  15/10/88 Đồng Nai
566 42050054HM HM   Đỗ Ngọc Đoan    Trang  Nữ  01/10/84 Tp Hồ Chí Minh
567 41050058WT WT   Trần Thị Thùy   Trang  Nữ  070387  Tp Hồ Chí Minh
568 31050039TP  TP  Phạm Minh     Trí      16/03/75 Đồng Nai
569 31060001TR  TR  Nguyễn Hữu     Trí      16/01/76 Đồng Nai
570 61060054PT  PT  Nguyễn Thư     Trí   Nam  070377  Tp. Hồ Chí Minh
571 4230299X   TP  Lê Tấn       Triệu  Nam  18/03/77 Long An
572 81060014TR  TR  Võ Thị Hồng    Trinh  Nữ  1978   Đồng Nai
573 31060164Q8  Q8  Nguyễn Văn     Trọng     17/09/54 Tp. Hồ Chí Minh
574 4223023X   TP  Lê Quang      Trọng  Nam  100366  Quảng Ngãi
575 81050077WT WT   Cao Nguyễn Thanh  Trúc   Nữ  08/08/86 Tp. Hồ Chí Minh
576 31050185TP  TP  Nguyễn Thành    Trúc   NAM 09/11/77 BẾN TRE
577 41050044TN  TN  Hồ Thanh      Trúc   Nữ  02/09/74 Tây Ninh
578 6205020TPT  TPT Nguyễn Xuân     Trung  Nam  28/03/82 Tp. Hồ Chí Minh
579 42030642TW TW   Nguyễn Phú     Trung  Nam  190975  Tp Hồ Chí Minh
580 41060754TP  TP  Nguyễn Đức     Trung  Nam  241278  Bình Định
581 62050093PV  PV  Phí Xuân      Trường  Nam  150358  Thái Bình
582 41060050BH BH   Hoàng Văn     Trường     20/07/76 Hải Dương
583 42050104HM HM   Phạm Tuấn     Tú    Nam  10/01/73 Bắc Giang
584 42040210TW TW   Trần Minh     Tú    Nam  26/03/77 Tp Hồ Chí Minh
585 41050031TN  TN  Lê Thanh      Tú    Nam  27/10/82 Tây Ninh
586 41050337TP  TP  Phạm Anh      Tú    Nam  05/09/67 Tp Hồ Chí Minh
587 44050160TP  TP  Trương Trần Cẩm  Tú    Nữ  17/04/82 Tp Hồ Chí Minh
588 81050066BH BH   Mai Anh      Tuấn   Nam  04/12/71 Biên Hòa
589 31070093NBP BP  Nguyễn Mạnh    Tuấn   Nam  091277  BẮC GIANG
590 31060073Q2  Q2  Huỳnh Ngọc     Tuấn   Nam  090366  Tp Hồ Chí Minh
591 31060162TR  TR  Trần Thanh     Tuấn   Nam  07/04/77 kiên giang
592 42040205TW TW   Võ Anh       Tuấn   Nam  06/02/66 Tp. Hồ Chí Minh
593 11050116TP  TP  Bùi Thanh     Tuấn  Nam  01/01/77 tp hồ chí minh
594 61070007TP  TP  Vũ Trung      Tuấn  Nam  070684  Cần Thơ
595 62050098PV  PV  Nguyễn Văn     Tùng  Nam  131184  Tp Hồ Chí Minh
596 61060022T3  T3  Phạm Thanh     Tùng  Nam  27/10/82 Thái Bình
597 62060041GD GD   Võ Thị       Tươi  Nữ  25/11/63 Tp Hồ Chí Minh
598 31060173Q8  Q8  Trang Sĩ      Tươi     10/03/58 Tp. Hồ Chí Minh
599 31060084TR  TR  Lê Nhật      Tuyên  Nam  28/06/85 Đồng Nai
600 41060065BH BH   Nguyễn Thị     Tuyến  Nữ  14/12/72 Thái Bình
601 92050011TN  TN  Nguyễn Thị Kim   Tuyến  Nữ  19/09/68 Tây Ninh
602 4230300X   TP  Nguyễn Hải     Tuyến  Nam  18/04/62 Bình Trị Thiên
603 31060085Q2  Q2  Trần Thị Ngọc   Tuyền     04/04/76 Tp. Hồ Chí Minh
604 31060159Q8  Q8  Nguyễn Hồ Thanh  Tuyền     28/10/82 Bình Dương
605 81050070BH BH   Phan Kim      Tuyết  Nữ  01/01/64 Bình Dương
606 81050071BH BH   Nguyễn Thị Bạch  Tuyết  Nữ  24/06/73 Long An
607 81050044TN  TN  Nguyễn Thị     Tuyết  Nữ  20/12/72 Bình Định
608 31060152TR  TR  Trần Thị      Tuyết  Nữ  080279  Vĩnh Phú
609 41060041TN  TN  Đào Thị Minh    Tuyết  Nữ  30/08/79 Tây Ninh
610 4230515X   TP  Du Thu Ánh     Tuyết  Nữ  301081  Bến Tre
611 92050038TN  TN  Nguyễn Thị Anh   Tuyết  nữ  10/01/82 tây ninh
612 61060086PT  PT  Huỳnh Thị Bạch   Tuyết  Nữ  23/04/67 Tp Hồ Chí Minh
613 81060026Q2  Q2  Nguyễn Hoàng    Tỷ   Nam  010865  Tp. Hồ Chí Minh
614 81060026Q2  Q2  Nguyễn Hoàng    Tỷ   Nam  01/08/65 Tp Hồ Chí Minh
615 31060185Q8  Q8  Đặng Văn      Uy   nam  / /62  Nam Định
616 31060137Q2  Q2  Đặng Tú      Uyên  Nữ  30/10/81 Tp Hồ Chí Minh
617 62050099PV  PV  Phan Văn      Vân   Nam  16/08/82 Nghệ An
618 81060009BH BH   Nguyễn Thị Thanh  Vân   Nữ  21/04/83 Đồng Nai
619 81050084WT WT   Phạm Ngọc     Vân   Nam  11/08/86 Hà Nam
620 40402069   TP  Lê Thị Thùy    Vân   nữ  04/10/69 Thanh Hóa
621 80412660   PN  Nguyễn Thị Cẩm   Vân   Nữ  20/02/73 Tây Ninh
622 80422541   PN  Nguyễn Thị Cẩm   Vân   Nữ  100962  Tp Hồ Chí Minh
623 42050003HM HM   Đoàn Thanh     Vân   Nam  1966   Tp Hồ Chí Minh
624 81060040BH BH   Bùi Thị Thanh   Vân   Nữ  20/01/79 Ninh bình
625 41050095TN  TN  Trần Thị Thu    Vân   Nữ  140460  Tây Ninh
626 92050070TN  TN  Nguyễn Khánh    Vân   nữ  23/10/84 Tây Ninh
627 61060080PT  PT  Lê Thị Bạch    Vân   Nữ  25/04/60 Tp Hồ Chí Minh
628 7212047X   TP  Trương Trọng    Văn   Nam  020974  Kiên Giang
629 81060011TR  TR  Lê Thị       Vàng  Nữ  201082  Đồng Nai
630 42030588TW TW   Quách Bá      Viên  Nam  07/07/77 Thanh Hóa
631 31060246Q8  Q8  Trần Văn      Việt  Nam  060862  Tp Hồ Chí Minh
632 31050130TB  TB  Nguyễn Hoàng Anh  Việt  Nam  230881  Long An
633 42040218TW TW   Nguyễn Minh    Việt  Nam  180181  Tp Hồ Chí Minh
634 41060074BH BH   Nguyễn Văn     Việt  nam  07/10/61 THÁI BÌNH
635 81060040TR  TR  Nguyễn Bá     Vinh  Nam  15/09/70 Quảng Trị
636 41040157BH BH   Lê Quang      Vinh     01/01/85 Đồng Nai
637 41060132TP  TP  Vũ Trọng      Vĩnh  nam  13/06/64 Tp Hồ Chí Minh
638 62050103PV  PV  Đặng Chí      Vũ   Nam  160477  Hà Nội
639 31060068CH CH   Lê Phước      Vũ      21/10/87 Quảng Trị
640 31060066TR  TR  Lê Thị Oanh    Vũ   Nữ  07/01/84 Đồng Nai
641 81050053TN  TN  Nguyễn Hoàng    Vũ   Nam  30/07/77 Tây Ninh
642 31060133Q2  Q2  Vũ Duy       Vụ      01/01/76 Thái Bình
643 31060018Q2  Q2  Nguyễn Thành    Vương     02/06/77 Đồng Nai
644 41050021TW TW   Hoàng Đức     Vượng  Nam  06/04/80 Thái Bình
645 61060021PT  PT  Nguyễn Tường    Vy   nữ  14/12/84 Tp. Hồ Chí Minh
646 61060045TP  TP  Phạm Thụy     Vy   Nữ  06/03/79 Tp Hồ Chí Minh
647 21050182TP  TP  Nguyễn Văn     Xiêm  Nam  10/05/74 Hà tây
648 6205026TPT  TPT Vũ Thị       Xuân  Nữ  26/12/86 Thái Bình
649 31060043TP  TP  Lê Thị       Xuân     05/01/64 Long An
650 31060157TP  TP  Hà Thị Hồng    Xuân  Nữ  100967  Quảng Ninh
651 41070565TP  TP  Phan Thị Kim    Xuân  Nữ  171165  Tp Hồ Chí Minh
652 61080021TP  TP  Võ Minh      Xuân  Nam  30/10/88 Tp Hồ Chí Minh
653 31060194Q8  Q8  Trần Văn      Xương  Nam  180459  Long An
654 81050188TP  TP  Nguyễn Thị Hoàng  ý    Nữ  08/12/80 HÀ BẮC
655 61050087TB  TB  Trương Thị Ngọc  ý    Nữ  28/10/84 Tp Hồ Chí Minh
656 81050088WT WT   Lê Thị Bảo     Yến   Nữ  30/09/87 Long An
657 31060114Q2  Q2  Lê Thị       Yến      05/03/65 Tp. Hồ Chí Minh
658 31060004Q2  Q2  Phạm Ngọc     Yến   Nữ  151162  Đồng Tháp
659 31060128TR  TR  Nguyễn Thị    Yến      21/06/58 Tp Hồ Chí Minh
660 61050022TB  TB  Hoàng Thị Kim  Yến   Nữ  05/04/63 Hà Nội
662 61060053PD  PD  Nguyễn Thị Kim  Anh   Nữ  020185  Hà Tĩnh
663 61060050PD  PD  Trương Thị Kim  Chung  Nữ  220584  Quảng Ngãi
664 61060044PD  PD  Phạm Văn     Du    Nam  051073  Nam Định
665 61060035PD  PD  Nguyễn Hữu    Dương  Nam  120383  Nghệ An
666 61060014PD  PD  Lê Thị Bích   Hà    Nữ  200982  Bình Phước
667 61060042PD  PD  Nguyễn Thị Thu  Hà    Nữ  020882  Bình Phước
668 61060061PD  PD  Võ Thị      Hà    Nữ  100486  Thanh Hóa
669 61060028PD  PD  Trương Tiến   Hải   Nam  230878  Thanh Hoá
670 61060058PD  PD  Nguyễn Duy    Hạnh   Nam  281183  Quảng Bình
671 61060047PD  PD  Đặng Thị     Hương  Nữ  120783  Bình Phước
672 61060067PD  PD  Nguyễn Đức    Nghĩa  Nam  131085  Nghệ An
673 61060003PD  PD  Lê Thanh     Phong  Nam  211284  Phước Long
674 61060030PD  PD  Bùi Anh     Quang  Nam  281085  Nghệ An
675 61060037PD  PD  Nguyễn Văn    Quyền  Nam  260483  Thái Bình
676 61060031PD  PD  Đinh Thị     Tâm   Nữ  070487  Hoà Bình
677 61060011PD  PD  Lưu Văn     Thái   Nam  071086  Thanh Hoá
678 61060006PD  PD  Nguyễn Thị    Thái   Nữ  200866  Hà Tĩnh
679 61060078PD  PD  Phạm Văn     Thanh  Nam  300186  Thanh Hoá
680 61060040PD  PD  Dương Đình    Thân   Nam  290783  Quảng Bình
681 61060029PD  PD  Mai Văn     Thiết  Nam  200381  Thanh Hoá
682 61060060PD  PD  Nguyễn Đăng   Trường  Nam  111179  Hà Tây
683 61060038PD  PD  Dương Thị Bích  Vân   Nữ  010884  Quảng Nam
684 61060009PD  PD  Nguyễn Trọng   Việt   Nam  101081  Nghệ An
685 61060039PD  PD  Đào Khắc     Vũ    Nam  010183  Đồng Nai
686 61060045PD  PD  Trần Đức     Vũ    Nam  100583  Quảng Ngãi
687 61060032PD  PD  Hoàng Thị Hải  Yến   Nữ  060782  Hà Nội
688 61060064PD  PD  Lê Văn      Toàn   Nam  151164  Hà Tĩnh
689 42050009HM HM   Võ Thị Thu    Hiền   Nữ  201083  Tp Hồ Chí Minh
690 41060218TD  TD  Nguyễn Minh   Thủy   Nữ  271076  Bình Dương
691 40402749   TP  Nguyễn Thị    Hồng   Nữ  101178
692 41030001TW TW   Vũ Quốc     Thu   Nam  310768  Tp Hồ Chí Minh
693 41050077WT WT   Vũ Đức     Cường  Nam  110579  Tp Hồ Chí Minh
694 41050121WT WT   Nguyễn Văn   Nhã   Nam  300567  Tp Hồ Chí Minh
695 41060202TD  TD  Phan Thị Thu  Thảo  Nữ  270883  Tây Ninh
ỜNG ĐẠI HỌC MỞ 97 VÕ VĂN TẦN NGÀY 25,26-12-2010

tục nộp lệ phí văn bằng(60.000), lệ phí giặt ủi trang phục& chụp ảnh(30.000),
n lại số tiền cược này khi sinh viên trả lại trang phục cử nhân).
 tục trên sẽ tập trung tại Hội Trường Lầu 6 lúc 15h

ngày 25/12/2010 (Tại Hội Trường Lầu 6) THỨ BẢY

ày 26/12/2010 (Tại Hội Trường Lầu 6) CHỦ NHẬT
010 sẽ không được nhận bằng trong buổi lễ ngày chủ nhật 26/12/2010)
              NGÀNH           GKS(CMND)       ĐIỆN THOẠI

      Xã Hội Học              X           0908.164.131
      Công Tác Xã Hội           X
      Kế Toán               X           983801690
      Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X           7325743
      Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X           7904258
      Quản Trị Kinh Doanh         x
      Tiếng Anh cn PP Giảng Dạy      x           0908.709.007
      Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
      Quản Trị Kinh Doanh         X           0938.864.665
      Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   x           913697744
      Kế Toán               X
      Kế Toán               bổ sung        061581035
      Quản Trị KD-CN: Luật KD       X           01697.723.207
      Quản Trị KD-CN: Luật KD       x
      Quản Trị Kinh Doanh         X           0907.787.582
      Quản Trị Kinh Doanh         X           01266.678.745
      Tài Chính Ngân Hàng         x           0986.526.135
      Kế Toán               X           907336152
      Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X           9714598
      Kế Toán               X           0903.659.359
      Quản Trị Kinh Doanh         Bổ sung        01688.971.405
      Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X           913614243
      Tài Chính Ngân Hàng         X           778151813
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X            909260276
Quản Trị Kinh Doanh        X            61953066
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Kế Toán              X            7174553
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung         978256652
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X            918649838
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x            918903185
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X            908779885
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X            913614999
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung         988002428
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X            0122.872.1108
Kế Toán              X            7420202
Kế Toán              X            7420769
Quản Trị Kinh Doanh        X            918845846
Quản Trị Kinh Doanh        X
Quản Trị Kinh Doanh        X            0909.959.580
Kế Toán              D chính qui chuyển qua  0928.616.619
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X            903915868
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X            919536192
Xây Dựng             X            913753062
Quản Trị Kinh Doanh        X            919809182
Xã Hội Học            X            651879420
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung         989115190
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X            909723178
Công Tác Xã Hội          X
Công Tác Xã Hội          Bổ sung         908337139
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X            0903.963.243
Quản Trị Kinh Doanh        X     0917.335.546
Quản Trị Kinh Doanh        X
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Quản Trị Kinh Doanh        x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     576777
Công Tác Xã Hội          X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Tài Chính Ngân Hàng        X     0942.728.238
Xã Hội Học            X     0984.027.760
Quản Trị Kinh Doanh        X     0989.935.158
Quản Trị Kinh Doanh        X     0918.097.480
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  7172070
Kế Toán              X     903704244
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     0932.417.156
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     918877116
Xã Hội Học            X     6113266
Kế Toán              X     982145814
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung
Quản Trị Kinh Doanh        X     0983.863.626
Xây Dựng             X     0908.775.009
Công Tác Xã Hội          X
Quản Trị Kinh Doanh        X     0989.808.841
Xã Hội Học            X     9734065
QUẢN TRỊ KINH DOANH        X     0913.602.955
Kế Toán              X     905917054
Tài Chính Ngân Hàng        X     0986.422.144
Xã Hội Học            X     9691741
Xã Hội Học            X     904450658
Công Tác Xã Hội          Bổ sung  985935944
Công Tác Xã Hội          X
Kế Toán              X     907947620
Kế Toán              X  66845998
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  7313491
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x  909978555
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  9406639
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  61518626
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  918136630
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị Kinh Doanh        X  0918.654.437
Quản Trị Kinh Doanh        x  0935.468.118
Quản Trị Kinh Doanh        X  937224897
Kế Toán              X  913787055
Kế Toán              X  66476282
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x  985999377
Quản Trị Kinh Doanh        x  0985.510.818
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X  0908.427.602
Kế Toán              x  576136
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  918861347
Công Tác Xã Hội          X
Công Tác Xã Hội          X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Công Tác Xã Hội          X
Kế Toán              X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  0613844277
Công Tác Xã Hội          X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  907375056
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  8733357
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  908013512
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  61518101
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X  7160188
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị Kinh Doanh        X     0918.014.577
Quản Trị Kinh Doanh        X
Công Tác Xã Hội          X
Kế Toán              X
Kế Toán              X     8873874
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     908609136
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Quản Trị Kinh Doanh        X     0907.681.118
Xã Hội Học            X     0936.238.554
Công Tác Xã Hội          Bổ sung  0902.662.625
Kế Toán              X
Kế Toán              x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     8491176
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     613582332
Quản Trị Kinh Doanh        X     0946.741.295
Tiếng Anh             x
Quản Trị KD-CN: Luật KD      Bổ sung  0908.802.211
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Công Tác Xã Hội          X
Kế Toán              X
Kế Toán              X     61929502
Kế Toán              X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     61525995
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     61521260
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  bổ sung
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     0909.959.774
Xã Hội Học            X     0977.223.266
Xã Hội Học            X     0983.816.362
Xã Hội Học            x     0773.821.018
Quản Trị Kinh Doanh        X     913799343
Xã Hội Học            x
Kế Toán              X     66827687
Kế Toán              x     0643.907.991
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     903116162
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     958140303
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  908174064
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X     983988999
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  958775973
Xã Hội Học            X
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Kế Toán              x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X     983292925
Quản Trị Kinh Doanh        X     989000979
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     9501229
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     903719771
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị KD-CN: Luật KD      x
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Kế Toán              X     0919.215.673
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     988898907
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Xã Hội Học            X     0974.746.757
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     613844456
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Công Tác Xã Hội          x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        x
Xã Hội Học            X     4081499
Xã Hội Học            x
Xã Hội Học            X     0972.457.905
Xã Hội Học            X     907184124
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     0974.282.363
Quản Trị KD-CN: Luật KD      Bổ sung  0902.985.589
Kế Toán              X     905632467
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  BỔ SUNG
Quản Trị Kinh Doanh        x     0903.346.641
Xã Hội Học            X     01658.393.585
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Kế Toán              X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     651690190
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  651667046
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     933533705
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X     0938.655.979
Xây Dựng             X     0909.767.005
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     918242244
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
QUẢN TRỊ KINH DOANH        X
Xã Hội Học            X     0907.343.118
Công Tác Xã Hội          X
Công Tác Xã Hội          X     01268.954.445
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     8873598
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Quản Trị Kinh Doanh        X     0986.600.552
Quản Trị Kinh Doanh        X     01689.629.708
Quản Trị Kinh Doanh        X     0946.899.328
Quản Trị Kinh Doanh        X     0978..919.293
Xã Hội Học            X     919102877
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X     0908.133.536
Quản Trị Kinh Doanh        X
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X            0918.834.305
Quản Trị Kinh Doanh        X            0972.856.565
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung         0989.014.257
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X            903692194
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị Kinh Doanh        x
Quản Trị Kinh Doanh        x
Xã Hội Học            X
Công Tác Xã Hội          X
Quản Trị Kinh Doanh        X            0909.238.777
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X            989232348
Xã Hội Học            X
Quản Trị Kinh Doanh        X            66874255
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung         66874973
Xã Hội Học            X            913638430
Quản Trị Kinh Doanh        D chính qui chuyển qua  0918.598.940
Tin Học              X            0913.881.698
Quản Trị Kinh Doanh        X            989767234
Kế Toán              X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X            918490309
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X            903704998
Tài Chính Ngân Hàng        X            0942.766.440
Tài Chính Ngân Hàng        x            908688566
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kế Toán              X            918687317
Kế Toán              X            66876151
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X            913627717
Tài Chính Ngân Hàng        x            066823872
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung         889270
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Xã Hội Học            X     0932.080.208
Công Tác Xã Hội          BỔ SUNG
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X     0909.828.230
Xã Hội Học            X     8561165
Kế Toán              X     918970872
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     907366202
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     913171941
Quản Trị Kinh Doanh        X     989508687
Quản Trị Kinh Doanh        X     0908.283.433
Quản Trị Kinh Doanh        X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kế Toán              X     66743982
Xã Hội Học            X     6506600
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  908779579
Kế Toán              x     908743928
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X     0909.444.949
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     0918.374.787
Quản Trị Kinh Doanh        X     61939901
Quản Trị Kinh Doanh        X     0949.567.773
Tài Chính Ngân Hàng        x
Tiếng Anh cn PP Giảng Dạy     bổ sung  0918534092
Công Tác Xã Hội          X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kế Toán              X
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     0909.073.414
Quản Trị Kinh Doanh        X
Xã Hội Học            X     0983.659.852
Kế Toán              X     859469
Kế Toán              X     918636504
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  879609
Quản Trị KD-CN: Luật KD      Bổ sung  0908.043.939
Quản Trị Kinh Doanh        X     0902.411.933
Quản Trị Kinh Doanh        X
Tài Chính Ngân Hàng        X     983250768
Quản Trị Kinh Doanh        X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Xây Dựng             X     8894550
Công Tác Xã Hội          Bổ sung  986577661
Công Tác Xã Hội          X
Kế Toán              X     0918.326.651
Kế Toán              Bổ sung  0903.348.112
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     61518875
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     908283907
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     913714481
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     61540041
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     61521160
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     3544360
Quản Trị Kinh Doanh        X
Xã Hội Học            X     906865559
Xã Hội Học            X     913842288
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     0903.783.331
Công Tác Xã Hội          X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     908977854
Quản Trị Kinh Doanh        X     909931179
Quản Trị Kinh Doanh        X     918557073
Quản Trị Kinh Doanh        x     919335026
Công Tác Xã Hội          X
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     903362662
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     571655
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X     0983.414.858
Quản Trị Kinh Doanh        X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     9813230
Công Tác Xã Hội          X
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Đông Nam Á            x     0908.470.900
Kế Toán              X
Kế Toán              X     66744468
Kế Toán              X     66834070
Kế Toán              X     918596934
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     61549584
Quản Trị Kinh Doanh        X
Xã Hội Học            X     0938.570.176
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     0902.869.779
Quản Trị Kinh Doanh        X     0908.550.881
Xã Hội Học            X     0903.863.920
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     0908.676.551
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     909380644
Quản Trị Kinh Doanh        X     0949.043.419
Xã Hội Học            X
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Kế Toán              X
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị Kinh Doanh        X     72871314
Tin học              X
Xã Hội Học            X
Công Tác Xã Hội          X
Kế Toán              x
Kế Toán              BỔ SUNG
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     613848428
Tiếng Anh             x
Xã Hội Học            X
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Kế Toán              X     4025261
Kế Toán              X     919513775
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     613576320
Xã Hội Học            X     903120909
Xã Hội Học            X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     908286540
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  908804218
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     61518101
Kế Toán              X     66646919
Kế Toán              X     0937.764.201
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     84090253
Tài Chính Ngân Hàng        X     914260287
Xã Hội Học            X     651660838
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Kế Toán              X     61912184
Công Tác Xã Hội          X
Công Tác Xã Hội          X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     983192419
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị Kinh Doanh        X     01232.751.962
Công Tác Xã Hội          X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     989694137
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     613964812
Công Tác Xã Hội          X
Kế Toán              X     61885697
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     909845121
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     61549390
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     0903.936.380
Quản Trị Kinh Doanh        X     0918.399.421
Quản Trị Kinh Doanh        X     0918.744.110
Tài Chính Ngân Hàng        x     066857205
Xã Hội Học            X     8609631
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Tiếng Anh cn BP Dịch TMDL     X     903114888
Xã Hội Học            X     88561724
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     61844558
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     0908.614.616
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  0988.446.577
Kế Toán              X     61837795
Quản Trị Kinh Doanh        X
Quản Trị Kinh Doanh        X     0908.957.879
Quản Trị Kinh Doanh        X     988965910
Xã Hội Học            X
Xây Dựng             X
Kế Toán              bổ sung
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     651656138
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     903873223
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     908899806
Quản Trị Kinh Doanh        X     chính qui chuyển qua
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     61581039
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     8515779
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     907944131
Quản Trị Kinh Doanh        X
Xã Hội Học            X     0919.083.280
Quản Trị Kinh Doanh        X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     0908.929.102
Quản Trị Kinh Doanh        x
Xã Hội Học            Bổ sung  0982.657.555
Quản Trị Kinh Doanh        X     0935.548.380
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     0918.180.188
Quản Trị Kinh Doanh        X     0933.054.739
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     521947
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Công Tác Xã Hội          X
Công Tác Xã Hội          X
Kế Toán              Bổ sung  989282824
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     907167116
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     0903.851.514
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị Kinh Doanh        X     66827058
Quản Trị Kinh Doanh        X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     919215815
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     909377945
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Xã Hội Học            X     9172774
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Kế Toán              X     0902.430.708
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     918629548
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kế Toán              X
Kế Toán              X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     902377606
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     7906623
Quản Trị Kinh Doanh        x     083.883.9473
Xây Dựng             X     0913.955.510
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     907508039
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     0906.677.379
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     0933.215.030
Kế Toán              X     9009391
Công Tác Xã Hội          X
Xây Dựng             X     0663.820.229
Xã Hội Học            X     9846733
Công Tác Xã Hội          X     0932.708.780
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  0903.613.733
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     914074040
Quản Trị KD-CN: Luật KD      Bổ sung
Quản Trị Kinh Doanh        X
Xã Hội Học            X
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Công Tác Xã Hội          X
Kế Toán              X     909347642
Kế Toán              X     918520218
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     919590698
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X     904145717
Quản Trị Kinh Doanh        X
Xã Hội Học            X
Xã Hội Học            X     0909.840.908
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Công Tác Xã Hội          X     0975.305.126
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  01239.088.939
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     903815015
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  63647538
Xã Hội Học            X     8555251
Xã Hội Học            X     01224.096.408
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     908008872
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     908008872
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Công Tác Xã Hội          X
Kế Toán              X
Kế Toán              X
Kế Toán              X
Kế Toán              bổ sung
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     978188171
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     908694294
Quản Trị KD-Chuyên Ngành: Kế Toán X
Quản Trị Kinh Doanh        X     918604546
Quản Trị Kinh Doanh        X     0903.971.913
Quản Trị Kinh Doanh        x     8989494
Xã Hội Học            X     9305473
Quản Trị Kinh Doanh        BỔ SUNG
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     8592324
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     61519025
Quản Trị Kinh Doanh        X
Xã Hội Học            X
Tiếng Anh cn BP Dịch TMDL     X
Kế Toán              X     61897347
Kế Toán              X     61571364
Kế Toán              X     065-751278
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     982326685
Quản Trị KD-CN: Luật KD      Bổ sung  0903.141.919
Tài Chính Ngân Hàng        X     988340018
Tài Chính Ngân Hàng        X     0903.026.379
Tin Học              X
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung
Tài Chính Ngân Hàng        X
Xã Hội Học            X
Xã Hội Học            X     0909.909.440
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     909857781
Kế Toán              X     903838544
Kế Toán              X     2829131
Tin Học              x
Xã Hội Học            X     01686.040.709
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     913693225
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     61571194
Quản Trị KD-CN: Luật KD      Bổ sung  8426126
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Công Tác Xã Hội          X
Kế Toán              X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     974400232
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     061-576276
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     613545436
Quản Trị Kinh Doanh        X     98459
Quản Trị Kinh Doanh        X
Xã Hội Học            X
Kế Toán              X     0972.869.222
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     072-875882
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Công Tác Xã Hội          X
Kế Toán              X     917768063
Kế Toán              X     61519111
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     5390176
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     958803698
Quản Trị Kinh Doanh        X     908454492
Quản Trị Kinh Doanh        x
Xã Hội Học            X
Công Tác Xã Hội          X
Kế Toán              X
Quản Trị KD-Chuyên Ngành: Kế Toán x     0908.653.668
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     913759218
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     8596834
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     613518896
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  0903.046.079
Xây Dựng             X     0976.272.729
Xã Hội Học            X     902328360
Công Tác Xã Hội          X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     61571119
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
QUẢN TRỊ KINH DOANH        x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     61521351
Xã Hội Học            X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Kế Toán              X     61576833
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     908782165
Quản Trị KD-CN: Luật KD      x
Kế Toán              X     0862.502.124
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     0988.697.373
Quản Trị Kinh Doanh        X     918757113
Công Tác Xã Hội          X     973338182
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Công Tác Xã Hội          X
Quản Trị Kinh Doanh        X     908893488
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     9703468
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị Kinh Doanh        x
Quản Trị Kinh Doanh        X     0907.598.117
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  0977.123.051
Kế Toán              X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  bổ sung  0918.108.716
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
tin học              D chính qui chuyển qua  0933.107.025
Xã Hội Học            X
Công Tác Xã Hội          X
Xã Hội Học            X            0937.008.001
Công Tác Xã Hội          Bổ sung         903881022
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung
Kế Toán              X            912215011
Kế Toán              X            909113018
Quản Trị Kinh Doanh        X            0919.261.462
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X            4025197
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X            8733439
Kế Toán              X
Kế Toán              X
Kế Toán              X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X            0949.170.717
Quản Trị Kinh Doanh        x
Tài Chính Ngân Hàng        X            0903.178.702
Xã Hội Học            X            908925214
Kế Toán              x + bổ sung 2 hình 3x4  0907.537.179
Kế Toán              x            0907.537.179
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X            8513534 / 0908408292
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x + bổ sung 2 hình 3x4  909967967
Công Tác Xã Hội          Bổ sung
Kế Toán              X            914951653
Kế Toán              X
Kế Toán              X            0983.782.663
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Quản Trị Kinh Doanh        X            0937.565.708
Quản Trị Kinh Doanh        X
Tài Chính Ngân Hàng        x           0919542474
Xã Hội Học            X
Tiếng Anh             x
Kế Toán              BỔ SUNG
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X           906725345
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  BS Bản sao THPT gấp  1699858717
Quản Trị KD-CN: Luật KD      bổ sung
Quản Trị Kinh Doanh        X           0913.851.602
Kế Toán              X           613533519
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung        0902.930.932
Quản Trị Kinh Doanh        X           01275.755.855
Công Tác Xã Hội          X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X           61844646
Tài Chính Ngân Hàng        x           066875812
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X           919309540
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X           61519270
Quản Trị Kinh Doanh        X           0918.104.848
Xã Hội Học            X           0909.193.455
Xã Hội Học            X           8215767
Xây Dựng             X           918411476
Công Tác Xã Hội          X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X           8.8662735
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Xã Hội Học            X           8984575
Kinh Tế - Chuyên Ngành: Kt Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X           050-540602
Xã Hội Học            X
Kế Toán              X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X           08-7470577
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X           0909.266.665
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  3571358
Xã Hội Học            X  908877836
Công Tác Xã Hội          X        140  6.51
Công Tác Xã Hội          X        140  6.94
Công Tác Xã Hội          X        140  6.7
Công Tác Xã Hội          X        140  6.37
Công Tác Xã Hội          X        140  6.66
Công Tác Xã Hội          X        140  6.99
Công Tác Xã Hội          X        140  6.67
Công Tác Xã Hội          X        140  6.48
Công Tác Xã Hội          X        140  6.65
Công Tác Xã Hội          X        140  6.86
Công Tác Xã Hội          X        140  6.55
Công Tác Xã Hội          X        140  7.19
Công Tác Xã Hội          X        140  7.14
Công Tác Xã Hội          X        140  6.95
Công Tác Xã Hội          X        140  7.02
Công Tác Xã Hội          X        140  7.08
Công Tác Xã Hội          X        139  6.9
Công Tác Xã Hội          X        140  6.91
Công Tác Xã Hội          X        140  7.19
Công Tác Xã Hội          X        140  6.68
Công Tác Xã Hội          X        140  6.25
Công Tác Xã Hội          X        140  7.53
Công Tác Xã Hội          X        140  6.15
Công Tác Xã Hội          X        140  6.99
Công Tác Xã Hội          X        140  6.85
Công Tác Xã Hội          X        140  7.02
Công Tác Xã Hội          x        140  6.65
Quản Trị KD-CN: Luật KD      x        160  5.96
Quản Trị Kinh Doanh        x        153  6.75
Quản Trị Kinh Doanh                146  6.07
Quản Trị Kinh Doanh        x        154  7.13
Quản Trị Kinh Doanh        x     152  5.88
Quản Trị Kinh Doanh        x     152  5.6
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  bổ sung  152  6.64
     DANH SÁCH NHẬN BẰNG TẠI TT GDTX BÌNH ĐỊNH (35 NGUYỄN HuỆ, TP.QUI NHƠN BÌNH ĐỊNH) NGÀY 15-01

                       Thời gian tập trung làm thủ tục: 7g00 ngày 15-01-2010

                          Thời gian tập trung dự lễ: 8g00 ngày 15-01-2010

STT   MSSV   MĐP      HỌ     TÊN    Phái NG.SINH NƠI SINH

1   40437070   BD  Trần Xuân     Vĩnh      18/09/74  Quảng Bình
2   41040004BD  BD  Phan Thanh     Hóa       02/10/65  Bình Định
3   41050032BD  BD  Trần Văn      Mến    Nam 15/04/59   Bình Định
4   40437086   BD  Lê Thị       Lợi    Nữ  26/09/83  Bình Định
5   40437100   BD  Đào Công      Vinh   Nam 27/12/79   Bình Định
6   41050083BD  BD  Huỳnh Thục     Trang   Nữ  22/08/82  Bình Định
7   41060030BD  BD  Nguyễn Thành    Danh   Nam 20/04/62   Bình Định
8   41060052BD  BD  Thái Kim      Nga    Nữ  03/02/78  Gia Lai
9   81060041BD  BD  Lê Văn       Đường   Nam 16/11/66   Bình Định
10  81050008BD  BD  Đoàn Thị Xuân   Dung   Nữ  20/08/76  Quảng Ngãi
11  81060051BD  BD  Nguyễn Đăng    Lễ    Nam 21/03/70   Bình Định
12  81060062BD  BD  Nguyễn Thị     Nhanh   Nữ  10/11/83  Bình Định
13  81050091BD  BD  Nguyễn Thị     Nhị    Nữ  20/06/83  Bình Định
14  81060015BD  BD  Thái Văn      Tùng   Nam 27/12/69   Bình Định
15  90437004   BD  Lê Văn       Quy    Nam 20/01/78   Bình Định
16  80437010   BD  Nguyễn Thanh    Cẩn    Nam 05/05/73   Bình Định
17  81060006BD  BD  Đinh Thị      Yến    Nữ  15/02/65  Bình Định
18  92040007BD  BD  Phạm Thúy     Hoa    Nữ  07/09/68  Hà Nội
19  81050073BD  BD  Phạm Văn      Hùng   Nam 12/04/68   Bình định
20  80437153   BD  Võ Thị Thanh    Xuân   Nữ  26/12/74  Huế
21  81060002BD  BD  Trần Thị Xuân   Phụng   nữ  201085   bình định
22  80437541   BD  Trần Văn      Dũng   Nam 121268    NGHỆ AN
23  81050068BD  BD  Lê Thị Tuyết    Hồng      12/08/68  Nghệ An
24  41050043BD  BD  Nguyễn Minh    Đức    Nam 081073    Nghệ An
25  41050080BD  BD  Nguyễn Văn     Thọ    Nam 010162    Bình Định
26  41050084BD  BD  Dương Hữu     Trí    Nam 080379    Bình Định
27  81050080BD  BD  Nguyễn Thị Thanh  Liễu   Nữ  010381   Bình Định
28  41040003BD  BD  Trương Quốc    Đài    Nam 120583    Phú Yên
29  81050097BD  BD  Nguyễn Chí     Quang  Nam 100470   Bình Định
30  4231088B   BD  Mạc Thị Ngọc    Thừa  Nữ  160382   Bình Định
31  80437519   BD  Lữ Minh      Thắng  Nam 020279   Bình Định
32  31050077BD  BD  Nguyễn Đình    Thúc  Nam 051280   Bình Định
33  4212014B   BD  Trần Hữu      Hiệu  Nam 080371   Bình Định
34  81040013BD  BD  Nguyễn Thị     Thắm  Nữ  101281   Bình Định
35  92060003BD  BD  Võ Kim       Hùng  Nam 070767   Bình Định
36  90437019   BD  Trần Thị Thu    Hương  Nữ  110279   Hà Tĩnh
37  92060001BD  BD  Bùi Khổng Lê    Hường  Nữ  170973   Vĩnh Phú
38  92050006BD  BD  Nguyễn Thị Ngọc  Loan  Nữ  070577   Bình Định
39  90437027   BD  Hoàng Thị Thanh  Yên   Nữ  140572   Bình Định
40  4230014B   BD  Nguyễn Tấn     Quang  Nam 100965   Bình Định
41  4231146B   BD  Nguyễn Thị Kim   Chi   Nữ  190479   Bình Định
42  90437032   BD  Võ Thị út     Hiền  Nữ  060176   Gia Lai
43  81050052BD  BD  Lê Hoài      Ân   Nam 160679   Bình Định
44  41060002DN  DN  Võ Thị       Diễm  Nữ  05/01/83  Quảng Nam
45  41060005DN  DN  Dương Đình     Rin   Nam 04/04/83  Quảng Ngãi
46  41060009DN  DN  Phạm Viết     Tuân  Nam 10/08/81  Quảng Nam
47  41060014DN  DN  Nguyễn Thanh    Tịnh  Nam 26/06/82  Đà Nẵng
48  41060020NDN DN  Nguyễn Thị Như   Hoa   Nữ  16/04/80  Đà Nẵng
49  41060030DN  DN  Đỗ Phú       Phúc  Nam 20/08/73  Đà Nẵng
50  41060035DN  DN  Võ Thị       Hoàng  Nữ  15/02/67  Đà Nẵng
51  41060036DN  DN  Phan        Dũng  Nam 19/04/66  Đà Nẵng
52  41060037DN  DN  Ngô Tấn      Văn   Nam 30/07/84  Quảng Nam
53  41060038DN  DN  Nguyễn Trần Diễm  Trang  Nữ  06/01/81  Quảng Ngãi
54  41060004DN  DN  Phạm Đình     Hóa   Nam 10/10/69  Quảng Nam
55  41060028DN  DN  Phan Minh     Quân  Nam 25/05/84  Tp Đà Nẵng
56  21060020DN  DN  Hà Sơn       Bình  Nam 200479   quảng Nam
57  21060033DN  DN  Nguyễn Thanh    Phan  Nam 010161   Quảng Nam
58  21060034DN  DN  Trần Văn      Sỹ   Nam 161081   Đà Nẵng
59  21060029DN  DN  Kiều Ngọc     Tín   Nam 220182   Quảng Nam
60  21060037DN  DN  Lê Trung      Việt  Nam 190382   TP. Đà Nẵng
61  31060012DN  DN  Lữ Đắc       Thắng    15/11/73  Đà Nẵng
62  42060051D  DN  Nguyễn Anh    Tú    Nam 30/01/78  đà nẵng
63  4230032D   DN  Lê Việt      Tuấn   Nam 05/12/58  Đà Nẵng
64  4230047D   DN  Phạm Thảo     Nguyên Nữ   04/04/83  đà Nẵng
65  4232039D   DN  Nguyễn Thị Ngọc  Thy   Nữ  10/05/79  Đà Nẵng
66  2210054D   DN  Nguyễn Thanh   Minh   Nam 06/05/70  Quảng Nam
67  2210057D   DN  Nguyễn Duy    Tâm   Nam 120683   Đà Nẵng
68  2210039D   DN  Nguyễn      Sương  Nam 040561   Đà Nẵng
69  21060038DN  DN  Nguyễn Đức    ảnh   Nam 27/12/79  Quảng Nam
70  21060026DN  DN  Nguyễn Hữu    Doãn   Nam 16/08/73  Quảng Trị
71  21060002DN  DN  Trương Phú    Hùng   Nam 08/10/80  Tp Đà Nẵng
72  21060015DN  DN  Đặng Minh     Thoại  Nam 02/08/83  Hải Phòng
73  41060039DN  DN  Lê Thủy      Tiên   Nữ  20/08/78  Quảng Nam
74  21060025DN  DN  Hà Sơn      Trà   Nam 25/09/76  Đà Nẵng
75  2210045D   DN  Trang Văn     Tích   Nam 010661   Đà Nẵng
76  4230046D   DN  Hoàng Thị Bích  Giang  Nữ  231280   Tp Đà Nẵng
77  4230025D   DN  Phan Huy     Toàn   Nam 091071   An Giang
78  41060034DN  DN  Huỳnh Thị Bích  Thúy   Nữ  160865   Đà Nẵng
79  21060035DN  DN  Phan Thanh    Liêm   Nam 190878   Quảng Nam
80  21060006DN  DN  Bùi Viết     Thắng  Nam 170681   Đà Nẵng
81  21060019DN  DN  Lê Quang     Tùng   Nam 181273   Tp Đà Nẵng
82  21060024NDN DN  Nguyễn Hoàng   Bảo   Nam 060982   Quảng Nam
83  4230019D   DN  Nguyễn Tuấn    Dũng   Nam 051075   Hải Phòng
84  31060011GL  GL  Nguyễn Thị    Phúc     20/08/82  Gia Lai
85  31060022GL  GL  Võ Hoàng     Giang     26/04/81  Gia Lai
86  31060083GL  GL  La Văn      Bình     30/02/82  Gia Lai
87  31060095GL  GL  Phan Thị Thu   Hiền     31/07/85  Hà Tĩnh
88  31060101GL  GL  Huỳnh Thị Kim   Mai      28/11/83  Gia Lai
89  31060103GL  GL  Lê Thị      Hường     15/03/74  Hải Phòng
90  31060131GL  GL  Nguyễn Trung   Kiên     03/03/81  Gia Lai
91  31060167GL  GL  Phạm Thị     Hằng     16/01/78  Bình Định
92  31060184GL  GL  Trần Thị     Khuyên    20/08/72  Vĩnh Phú
93  31060152GL  GL  Nguyễn Thanh   Ký    Nam 02/10/75  Bình Định
94  81060027GL  GL  Trần Thị Hoài   Nhơn   Nữ  24/01/82  Bình Định
95  81060184GL  GL  Nguyễn Thị Quỳnh  Anh   Nữ  25/10/84  Gia Lai
96  81060148GL  GL  Nguyễn Thị     Hải   Nữ  06/12/80  Gia Lai
97  81060029GL  GL  Vũ Thị       Lan   Nữ  14/11/83  Nam Định
98  81060099GL  GL  Lê Thị Minh    Loan   Nữ  25/04/83  Gia Lai
99  81060185GL  GL  Nguyễn Thị     Ngạn   Nữ  25/02/82  Quảng Ninh
100 81060025GL  GL  Phan Thị      Nguyệt  Nữ  25/09/82  Bình Định
101 81060034GL  GL  Thái Thi Ngọc   Sương  Nữ  23/03/80  Gia Lai
102 81060120GL  GL  Hồ Thị Anh     Thư   Nữ  08/06/83  Gia Lai
103 81060119GL  GL  Trần Hồ Như    Triều  Nữ  16/09/87  Gia Lai
104 81060160GL  GL  Nguyễn Thị Hoàng  Hảo   Nữ  19/09/84  Gia Lai
105 81060030GL  GL  Huỳnh Thị Mỹ    Nương  Nữ  02/11/83  Bình Định
106 81060142GL  GL  Trần Thị Mai    Hoa   Nữ  02/05/83  Hà Tĩnh
107 31060026GL  GL  Nguyễn Thị     Phượng Nữ   10/04/84  Bình Định
108 31060141GL  GL  Trần Thanh     Minh   Nam 23/12/81  Quảng Bình
109 81060017GL  GL  Nguyễn Ngọc    Bảy   nam 03/08/70  Hải Dương
110 81060033GL  GL  Trịnh Thị     Hảo      16/02/81  Thanh Hoá
111 31060068GL  GL  Nguyễn Đăng    Giàu   Nam 120563   Hồ Chí Minh
112 31060029GL  GL  Nguyễn Văn     Hạnh   Nam 301084   Gia Lai
113 81060090GL  GL  Nguyễn Đăng    Khoa   Nam 010568   Bình định
114 81060101GL  GL  Phạm Thị Ngọc   Tuyết  nữ  06/02/79  Gia Lai
115 31060002GL  GL  Ngô        Chính     08/08/64  Quảng Nam
116 31060040GL  GL  Phan Tất      Hoàng     01/06/74  Nghệ An
117 31060025GL  GL  Đặng Văn      Tiên   Nam 15/08/76  Bình Định
118 81060070GL  GL  Nguyễn Hoàng    Phong  nam 05/07/72  Quảng Ngãi
119 31060052GL  GL  Ngô Thị Kim    Oanh   Nữ  150377   Gia Lai
120 81060111GL  GL  Trần Văn      Hoa   Nam 100667   Ninh Bình
121 31060034GL  GL  Nguyễn Thị Minh  Trinh  Nữ  030872   Quảng Ngãi
122 31060161GL  GL  Trần Ngọc     Anh   Nam 280466   Gia Lai
123 81060026GL  GL  Trần Thị      Hà    Nữ  200685   Bình Định
124 81060183GL  GL  Trương Thị Thanh  Hoa   nữ  220882   Gia Lai
125 11040005PY  PY  Dương Văn     Hào   Nam 150678   Phú Yên
126 81040011PY  PY  Ngô Tấn      Đính   Nam 04/11/77  Phú Yên
127 81060156GL  GL  Bùi Quang     Hà    Nam 151272   Đà nẵng
128 41050030BD  BD  Đặng Thành  Long  Nam 100981  Bình Định
129 41050051BD  BD  Nguyễn Địch  Tất  Nam 040668  Phú Thọ
130 21060032DN  DN  Lê Mỹ     Tân  Nam 190862  Quảng Ngãi
GUYỄN HuỆ, TP.QUI NHƠN BÌNH ĐỊNH) NGÀY 15-01-2010 THỨ BẢY

m thủ tục: 7g00 ngày 15-01-2010

 dự lễ: 8g00 ngày 15-01-2010

             NGÀNH        GKS(CMND) ĐIỆN THOẠI

      Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  0935.841.234
      Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  0905.295.522
      Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  0988.196.982
      Quản Trị Kinh Doanh        X
      Quản Trị Kinh Doanh        X
      Quản Trị Kinh Doanh        X     908533718
      Quản Trị Kinh Doanh        X     56813617
      Quản Trị Kinh Doanh        X     56874232
      Kế Toán              X     905075691
      Kế Toán              X
      Kế Toán              X     56670265
      Kế Toán              X     905099527
      Kế Toán              X     56761536
      Kế Toán              X     56735912
      Tài Chính Ngân Hàng        Bổ sung
      Kế Toán              X     0989.243.318
      Kế Toán              Bổ sung  56524973
      Tài Chính Ngân Hàng        X     563829040
      Kế Toán              X     56835909
      Kế Toán              X     0914.955.868
      kế toán              x     0978.044.511
      Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
      Kế Toán              X     56888210
      Quản Trị Kinh Doanh        X
      Quản Trị Kinh Doanh        X
      Quản Trị Kinh Doanh        X
      Kế Toán              X
      Quản Trị Kinh Doanh        X
Kế Toán               x
Quản Trị KD-Chuyên Ngành: Kế Toán  x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   x
Quản Trị KD-CN: Luật KD       x
Kế Toán               x
Tài Chính Ngân Hàng         x
Tài Chính Ngân Hàng         x
Tài Chính Ngân Hàng         x
Tài Chính Ngân Hàng         x
Tài Chính Ngân Hàng         x
Quản Trị Kinh Doanh         x
Quản Trị Kinh Doanh         x
Tài Chính Ngân Hàng         x
Kế Toán               x
Quản Trị Kinh Doanh         X  511886386
Quản Trị Kinh Doanh         X  963014999
Quản Trị Kinh Doanh         X  982810983
Quản Trị Kinh Doanh         X  511646232
Quản Trị Kinh Doanh         X  950481
Quản Trị Kinh Doanh         X  511757142
Quản Trị Kinh Doanh         X  905220175
Quản Trị Kinh Doanh         X  913497650
Quản Trị Kinh Doanh         X  935502511
Quản Trị Kinh Doanh         X  905653036
Quản Trị Kinh Doanh         X  510743955
Quản Trị Kinh Doanh         X  05113.744.431
Xây Dựng              x
Xây Dựng              x
Xây Dựng              x
Xây Dựng              x
Xây Dựng              x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X  914146600
Quản Trị Kinh Doanh        X     0913438774
Quản Trị Kinh Doanh        X
Quản Trị Kinh Doanh        X     0511670424
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Xây Dựng             X     0913.538.937
Xây Dựng             X
Xây Dựng             x
Xây Dựng             x     914026346
Xây Dựng             x     905162006
Xây Dựng             x     0949.556.654
Xây Dựng             x
Quản Trị Kinh Doanh        x     905406403
Xây Dựng             x     905125518
Xây Dựng             X
Quản Trị Kinh Doanh        BỔ SUNG
Quản Trị Kinh Doanh        bổ sung
Quản Trị Kinh Doanh        X
Xây Dựng             x
Xây Dựng             x
Xây Dựng             x
Xây Dựng             x
Quản Trị Kinh Doanh        x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  59873098
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     908101156
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     59682046
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     59828363
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  935028395
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  832310
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  59241373
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  59532862
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     982005010
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  983458017
Kế Toán              x     59883727
Kế Toán              Bổ sung  905182525
Kế Toán              X     984177767
Kế Toán              Bổ sung  59824628
Kế Toán              X     989373558
Kế Toán              Bổ sung  905427179
Kế Toán              Bổ sung  823290
Kế Toán              Bổ sung  985958959
Kế Toán              Bổ sung  59211570
Kế Toán              x     903519984
Kế Toán              Bổ sung  987661247
Kế Toán              X     59852284
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  59835652
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     60848139
Kế Toán              X     979116777
Kế Toán              X     988670569
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kế Toán              X
Kế Toán              bổ sung  59875010
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     59889535
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  bổ sung  919509427
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     0914.093.509
Kế Toán              X     914171767
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  BỔ SUNG
Kế Toán              X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kế Toán              x
Kế Toán              x
Tin Học              X
Quản Trị KD-Chuyên Ngành: Kế Toán x     0984.080.947
Kế Toán              x            167  6.3
Quản Trị Kinh Doanh  x  153  6.07
Quản Trị Kinh Doanh  x  158  5.81
Xây Dựng       x  204  6.59
     DANH SÁCH NHẬN BẰNG TẠI TT GDTX TIỀN GIANG (07 HÙNG VƯƠNG, F.7, TP.MỸ THO, TIỀN GIANG) NGÀY

                         Thời gian tập trung làm thủ tục: 8g00 ngày 09-01-2010

                          Thời gian tập trung dự lễ: 14g00 ngày 09-01-2010

STT   MSSV   MĐP       HỌ    TÊN   Phái NG.SINH    NƠI SINH

1   81050039BT BT  Nguyễn Phan Như  Quỳnh   Nữ  18/11/80  Bến Tre
2   81050024BT BT  Nguyễn Thị     Duyên   Nữ  24/10/79  Bến Tre
3   81050020BT BT  Phùng Ngọc Trung  Hải    Nữ  20/11/83  Bến Tre
4   81050030BT BT  Hồ Minh      Nhân   Nam 05/09/80   Bến Tre
5   81050038BT BT  Phạm Thị Xuân   Thắm   Nữ  12/09/82  Bến Tre
6   41050003BT BT  Nguyễn Trần Anh  Cường   Nam 12/04/82   Bến Tre
7   4220024R  BT  Trần Văn      Phước   Nam 30/12/58   Bến Tre
8   41050032BT BT  Nguyễn Thị     Tuyết   Nữ  201068   Bến Tre
9   81050075BT BT  Lê Thanh      Tâm    Nữ  070481   Bến Tre
10  31060007TG TG  Trịnh Xuân     Hải       03/03/68  Hải Dương
11  31060012TG TG  Huỳnh Công     Minh      29/05/78  Tiền Giang
12  31060022TG TG  Lê Văn       Tân       23/07/78  Tiền Giang
13  41060053TG TG  Phạm Như Mỹ    Thảo   Nữ  25/04/72  Tiền Giang
14  47040016TG TG  Dương Thanh    Phong      29/08/78  Tiền Giang
15  81060203TG TG  Võ Minh      Bền       03/11/66  Tiền Giang
16  81060208TG TG  Bùi Văn      Châu      19/05/64  Tiền Giang
17  81060221TG TG  Võ Thành      Hiến      02/01/69  Tiền Giang
18  81060222TG TG  Nguyễn Dương Kim  Hạnh      07/05/75  Tiền Giang
19  81060257TG TG  Nguyễn Phượng   Quỳnh      11/09/71  Pleiku
20  81060258TG TG  Bùi Văn      Quan      10/12/65  Tiền Giang
21  81060264TG TG  Phan Thị Long   Tuyền      29/04/80  Tiền Giang
22  81060285TG TG  Lương Thị     Quý       15/11/64  Tiền Giang
23  81060286TG TG  Nguyễn Quang    Thái      03/04/84  Tiền Giang
24  20473008  TG  Nguyễn Thanh    Hải    Nam 05/03/73   Long An
25  20473105  TG  Huỳnh Văn     Nhịn   Nam  / /62   Long An
26  20473114  TG  Đỗ Minh      Sơn    Nam 10/11/79   Tiền Giang
27  42050007TG TG  Lê Phạm Công    Hoàng   Nam 06/12/65   Tiền Giang
28  42050023TG TG  Nguyễn Văn     Thanh   Nam 08/12/71   Tiền Giang
29  91040038TG TG  Nguyễn Thị Kim  Thu   Nữ  12/11/72  Tp. Hồ Chí Minh
30  41060009TG TG  Đặng Thành    Đông  Nam 12/12/69  Đồng Tháp
31  41060016TG TG  Trần Hoàng    Hiệp  Nam 21/06/81  Tiền Giang
32  41060026TG TG  Võ Thị Kim    Loan  Nữ  03/09/62  Tiền Giang
33  41060036TG TG  Nguyễn Hữu    Nhựt  Nam 15/01/80  Quảng Ngãi
34  41060039TG TG  Nguyễn Huỳnh   Phát  Nam 05/04/85  Bến Tre
35  41060057TG TG  Lý Kiên      Trinh  Nữ  15/12/82  Tiền Giang
36  41060066TG TG  Tăng Phương    Thảo  Nam 26/10/83  Tiền Giang
37  31060006TG TG  Võ Thị Kiều    Duyên  Nữ  05/03/82  Tiền Giang
38  81060211TG TG  Nguyễn Thị Kim  Cương  Nữ  09/10/74  Tiền Giang
39  81060244TG TG  Huỳnh Phi     Hùng  Nam 01/03/55  Tiền Giang
40  81060217TG TG  Huỳnh Minh    Hoàng  Nam 21/11/71  Tiền Giang
41  81060218TG TG  Huỳnh Thị     Hòa   Nữ  1962    Tiền Giang
42  81060235TG TG  Nguyễn Thị Bích  Ngân  Nữ  1995    Tiền Giang
43  81060234TG TG  Phạm Hữu     Nghĩa  Nam 02/08/56  Tiền Giang
44  81060232TG TG  Lê Thị      Nhẹ   Nữ  30/03/68  Tiền Giang
45  81060048TG TG  Võ Thị Thúy    Phượng Nữ  24/06/81  Long An
46  81060071TG TG  Hà Thị Quế    Phượng Nữ  01/10/78  Tiền Giang
47  81060259TG TG  Nguyễn Thị Mai  Phượng Nữ  1970    Tiền Giang
48  81060254TG TG  Mai Thanh     Tân   Nữ  27/04/75  Tiền Giang
49  81060292TG TG  Nguyễn Thị Mỹ   Tiên  Nữ  14/05/76  Tiền Giang
50  81060270TG TG  Phạm Ngọc     Trinh  Nữ  11/11/81  Tiền Giang
51  81060271TG TG  Đỗ Hữu      Triệu  Nam 08/08/58  Bến Tre
52  81060267TG TG  Phạm Văn     Tuấn  Nam 26/04/68  Tiền Giang
53  81060070TG TG  Văn Thị Kim    Tuyến  Nữ  16/10/81  Tiền Giang
54  91060007TG TG  Nguyễn Văn    Duyệt  Nam 28/05/72  Tiền Giang
55  91060019TG TG  Nguyễn Thị Ngọc  Hương  Nữ  04/04/65  Tiền Giang
56  91060026TG TG  Phạm Thị Cẩm   Loan  Nữ  07/09/79  Tp. Hồ Chí Minh
57  91050011TG TG  Huỳnh Ngọc    Mai   Nữ  27/01/75  Tiền Giang
58  81060006TG TG  Huỳnh Thị Phước  Duyên  Nữ  10/02/77  Tiền Giang
59  81060010TG TG  Lê Thị Thúy    Hằng  Nữ  11/11/84  Tiền Giang
60  81060011TG TG  Nguyễn Thị Minh  Hằng  Nữ  10/07/81  Tiền Giang
61  81060021TG TG  Nguyễn Thị Ngọc  Kiếm  Nữ  09/01/84  Tiền Giang
62  20473025  TG  Lê Văn      Minh   Nam 14/05/67  Tiền Giang
63  2230092G  TG  Võ Phước     Tân   Nam 22/05/76  Tiền Giang
64  81060261TG TG  Nguyễn Thanh   Vũ    Nam 1970    Tiền Giang
65  41060058TG TG  Lê Thanh     Tuấn   Nam 07/04/78  Tiền Giang
66  20473089  TG  Nguyễn Phước   Lộc   Nam 13/03/67  Tiền Giang
67  20473098  TG  Nguyễn Hoàng   Ngân   Nam 19/04/82  Tiền Giang
68  20473101  TG  Phạm Huỳnh Tấn  Nguyên Nam 08/10/76   Tiền Giang
69  20473102  TG  Trần Hữu     Nhân   Nam 04/04/82  Tiền Giang
70  20473106  TG  Nguyễn Hữu    Đức   Nam 01/04/82  Tiền Giang
71  20473118  TG  Nguyễn Văn    Thành  Nam 26/02/78  TIỀN GIANG
72  20473083  TG  Đặng Hoàng    Hải   Nam 1977    Tiền Giang
73  20473087  TG  Trần Văn     Lập   Nam 02/02/64  Bến Tre
74  20473119  TG  Huỳnh       Thành  Nam 08/01/72  quảng ngãi
75  81060065TG TG  Nguyễn Thị Kim  Tuyến  Nữ  1981    Tiền Giang
76  20473081  TG  Lê Văn      Hậu   Nam 22/04/76  Long An
77  41060051TG TG  Trần Thị     Thắng  nữ  01/06/79  hà tĩnh
78  81060060TG TG  Nguyễn Thu    Thủy   Nữ  12/06/83  Tiền Giang
79  91060003TG TG  Dương Minh    Đạt   nam 21/06/73  tiền giang
80  91060028TG TG  Trương Thị Hồng  Mai   nữ  1976    tiền giang
81  91060069TG TG  Đòan Mộng Thúy  Nga   nữ  02/02/83  tiền giang
82  91060038TG TG  Nguyễn Thị Thu  Nguyệt  nữ  20/07/80  tiền giang
83  91060039TG TG  Nguyễn Thị Xuân  Nhị   nữ  1965    tiền giang
84  91060048TG TG  Nguyễn Thị Bích  Thi   nữ  1980    tiền giang
85  91060061TG TG  Nguyễn Thị Bạch  Tuyết  nữ  13/12/66  tiền giang
86  81060012TG TG  Huỳnh Thị Mỹ   Hạnh   Nữ  130483   Tiền Giang
87  81060023TG TG  Nguyễn Thị Xuân  Lan   Nữ  050565   Tiền Giang
88  81060034TG TG  Lê Thị Hoài    Mỹ    Nữ  071266   Tiền Giang
89  81060041TG TG  Nguyễn Ngọc    Nhàn   Nữ  050277   Tiền Giang
90  81060043TG TG  Nguyễn Thị Ngọc  Nhiều  Nữ  181184   Tiền Giang
91  81060051TG TG  Huỳnh Thành    Sơn   Nam 070565   Đồng Nai
92  81060055TG TG  Bùi Thị Nguyệt  Thanh  Nữ  280277   Tiền Giang
93  81060057TG TG  Lưu Thị Kim    Thảo   Nữ  081275   Vĩnh Phúc
94  81060062TG TG  Nguyễn Mộng    Trinh  Nữ  170184   Tiền Giang
95  47040037TG TG  Lê Khắc      Huy   nam 1984    Tiền Giang
96  41060012TG TG  Trần Huỳnh Thái  Dương  nam 23/01/82  Tiền Giang
97  220049G1  TG  Dương Quốc    Thái  Nam 04/03/78  Tiền Giang
98  41060046TG TG  Nguyễn Hồng    Sơn   Nam 11/05/83  Tiền Giang
99  91060002TG TG  Trương Trần Anh  Đào   Nữ  08/02/77  Tiền Giang
100 2230056G  TG  Nguyễn Văn    Mót   Nam 22/02/66  Bình Thuận
101 81060031TG TG  Nguyễn Văn    Long  Nam 1969    Tiền Giang
102 20473037  TG  Huỳnh Trung    Quân  Nam 26/10/81  long an
103 91060029TG TG  Tống Thụy Kim   Mai   Nữ  260485   Tiền Giang
104 91060024TG TG  Nguyễn Tòng    Linh  Nữ  191184   Bến Tre
105 20473061  TG  Nguyễn Đức    Huệ   Nam 1977    Tiền Giang
106 20473042  TG  Hà Nhựt      Thanh  Nam 150383   TIỀN GIANG
107 31060025TG TG  Phạm Thị Thanh  Thúy  Nữ  1965    Tiền Giang
108 81060238TG TG  Võ Thị Kiều    Loan  Nữ  200379   Tiền Giang
109 81060226TG TG  Nguyễn Ô     Dước  nam 15/01/64  Tiền Giang
110 81060231TG TG  Lâm Thị Hoàng   Oanh  nữ  28/02/82  Tỉnh Tiền Giang
111 81060263TG TG  Trần Thị Tuyết  Vân     1971    Tiền Giang
112 2230030G  TG  Võ Thanh     Hoàng  nam 05/05/73  Tiền Giang
113 81060268TG TG  Đào Thị Mỹ    Trung  NỮ  24/07/68  tiền giang
114 41060050TG TG  Phạm Ngọc     Thắm  Nữ  061078   Hồ Chí Minh
115 91060040TG TG  Châu Thị Tuyết  Như   Nữ  221184   Tiền Giang
116 81060262TG TG  Huỳnh Thị Thanh  Vân   Nữ  120966   Tiền Giang
117 81060200TG TG  Trịnh Toàn    An   Nam 010173   Tiền Giang
118 91060073TG TG  Lữ Thoại     Anh   Nữ  270780   Bến Tre
119 41060042TG TG  Bùi Ngọc     Phúc  Nam 011161   Hồ Chí Minh
120 81060201TG TG  Nguyễn Bảo    Anh   Nam 281074   Tiền Giang
121 81060216TG TG  Nguyễn Thanh   Hồng  Nam 150854   Bến Tre
122 21060002TG TG  Phạm Quốc     Anh   Nam 171284   Long An
123 21060008TG TG  Lại Công     Đăng  Nam 250976   Tiền Giang
124 21060011TG TG  Nguyễn Văn Huệ  Em   Nam 151083   Bến Tre
125 21060021TG TG  Lê Hữu      Nghĩa  Nam 160167   Long An
126 21060023TG TG  Trần Thanh    Nhàn  Nam 050579   Bến Tre
127 21060025TG TG  Huỳnh Thanh    Phú   Nam 050181   Tiền Giang
128 21060030TG TG  Nguyễn Thanh   Tâm   Nam 100276   Tiền Giang
129 21060034TG TG  Nguyễn Tuấn    Thanh  Nam 191078   Tiền Giang
130 21060035TG TG  Trần Minh     Thành  Nam 060875   Tp. Hồ Chí Minh
131 21060041TG TG  Trần Hữu     Trung  Nam 040482   Tiền Giang
132 2230126G  TG  Trần Quốc     Việt  Nam 021177   Tiền Giang
133 41060021TG TG  Nguyễn Văn    Khải  Nam 010766   Tiền Giang
134 11050055LA LA  Thái Thị Thùy   Tâm   Nữ  10/11/80  Long An
135 61050044LA LA  Trần Minh     Nhạn     / /56   Long An
136 61050050LA LA  Nguyễn Hữu    Rạng     / /66   Long An
137 80449045  LA  Trương Thị Ngọc  Thanh    15/06/74  Biên Hòa
138 81050037LA LA  Bùi Đức      Khang    1976    Long An
139 81060054LA LA  Võ Thị Kim    Phượng Nữ  13/04/81  Tp.hcm
140 41050086LA LA  Hồ Thị Mộng    Thu   Nữ  29/11/80  Long An
141 41060049LA LA  Trần Thị Mai   Khanh  Nữ  18/05/79  Long An
142 41060085LA LA  Nguyễn Ngọc    Hùng  Nam 08/03/53  Long An
143 41060090LA LA  Bạch Văn Tùng   Phương Nam 21/07/62   Long An
144 81050056LA LA  Lê Anh      Phương Nam 21/02/83   Tp. Hồ Chí Minh
145 41050052LA LA  Lê Trọng     Nghĩa  Nam 13/10/82  Long An
146 41050105LA LA  Phùng Thị Hồng  Xuyến  Nữ  18/10/83  Long An
147 41060012LA LA  Bùi Thị Kim    Liên  Nữ  11/04/80  Tiền Giang
148 41060015LA LA  Trần Công     Phát  Nam 01/05/62  Tiền Giang
149 41060018LA LA  Huỳnh Công    Rê   Nữ  15/09/62  Long An
150 41060023LA LA  Nguyễn Chánh   Thành  Nam 20/12/69  Long An
151 41060024LA LA  Nguyễn Thị Mai  Thảo  Nữ  03/09/77  Long An
152 41060026LA LA  Nguyễn Xuân    Thuận  Nam 11/02/77  Long An
153 41060055LA LA  Lê Nhã      Phương Nam 08/04/83   Long An
154 41060079LA LA  Lâm Thị Thúy   Ngọc  Nữ  04/09/83  Long An
155 41060082LA LA  Đỗ Thị Mỹ     Chinh  Nữ  25/02/81  Long An
156 81060020LA LA  Lê Văn      Phát  Nam 19/08/83  Long An
157 41060067LA LA  Huỳnh Thị Ngọc  Phương Nữ  06/07/72  Long An
158 81050078LA LA  Nguyễn Thị Thu  Thủy  Nữ  26/09/65  Long An
159 81050073LA LA  Trương Thị    Thu   Nữ  27/08/72  Long An
160 81050092LA LA  Phan Thanh    Tùng  Nam 17/11/71  Long An
161 81050083LA LA  Lâm Thị Thu    Trang  Nữ  1983    Long An
162 81050097LA LA  Võ Thị Tuyết    Vân   Nữ  13/03/75  Long An
163 41060073LA LA  Nguyễn Hồ Phương  Xuân  Nữ  04/12/77  Long An
164 81050104LA LA  Phan Thị Hồng   Yến   Nữ  03/08/82  Long An
165 81060103LA LA  Võ Thị Hải     Yến   Nữ  26/07/74  Long An
166 41060070LA LA  Đoàn Thị Hoài   Thương Nữ  02/11/84  Long An
167 61050008LA LA  Nguyễn Văn     Cuộc  Nam 09/12/65  Long An
168 61050025LA LA  Lê Minh      Hùng  Nam 26/04/84  Long An
169 61050019LA LA  Trần Văn      Hòa   Nam 01/01/75  Long An
170 61050053LA LA  Châu Văn      Sơn   Nam 10/07/63  Long An
171 61050055LA LA  Nguyễn Văn     Tân   Nam 15/04/55  Long An
172 61050076LA LA  Nguyễn Thị     Thủy  Nữ  29/01/64  Long An
173 61050084LA LA  Nguyễn Văn     Yêm   Nam 27/05/62  Long An
174 41050042LA LA  Dương Thị     Lan   Nữ  08/09/58  Long An
175 81050065LA LA  Nguyễn Thị     Thảo  Nữ  04/07/67  Long An
176 80449049  LA  Nguyễn Đức     Trung  Nam 10/06/78  Long An
177 81050039LA LA  Lê Thị Thúy    Lan   Nữ  01/04/66  Tiền Giang
178 81060091LA LA  Hoàng Thị Thu   Hậu   Nữ  28/11/71  Long An
179 61050063LA LA  Ngô Thị Bích    Thủy  Nữ  14/02/64  Long An
180 41060105LA LA  Đăng Thị Tuyết   Vân   Nữ  20/05/68  Long An
181 41050122LA LA  Trần Minh     Chiến  Nam 25/01/82  Long An
182 40349125  LA  Nguyễn Hữu     Nghĩa  Nam 03/03/72  Hà Nội
183 80349081  LA  Nguyễn Khắc    Lâm   Nam 10/11/74  Thanh Hóa
184 81060073LA LA  Trương Thị Lệ   Khanh  Nữ  19/10/74  Hà Bắc
185 61050004LA LA  Lương Văn     Chiều  Nam 221267   tp hồ chí minh
186 61050026LA LA  Trần Thị      Huyền  Nữ  1960    long an
187 61050040LA LA  Nguyễn Văn     Mười  Nam 090855   long an
188 4105033LAT LA  Lê Thị       Nhở   Nữ  1965    Long An
189 4105053LAT LA  Lê Thị       Trang  Nữ  100483   long an
190 80449037  LA  Trần Anh      Vinh  Nam 290780   long an
191 81060023LA LA  Trần Bích     Phượng Nữ  201184   Long AN
192 40449045  LA  Phạm Văn      Mơ   nam 11/7/10   Long An
193 81050087LA LA  Trần Thị Tuyết   Trinh  Nữ  19/03/74  Đồng Nai
195 40349123  LA  Nguyễn Minh    Phương Nam 10/10/78   Long An
196 4105014LAT LA  Lê Văn       Huân  Nam 260666   Tiền Giang
197 41060084LA LA  Võ Thanh      Huân  Nam 200276   Tiền Giang
198 40449067  LA  Bùi Văn      Thanh  Nam 200367   Long An
199 40449103  LA  Nguyễn Duy     Thược  Nam 150958   HÀ TĨNH
200 61050081LA LA  Trần Văn      Thuận  Nam 030964   Long An
201 80349192  LA  Hồ Diễm      Phúc  Nam 100176   Long An
202 81050105LA LA  Trương Thị     Đê   nữ  14/06/67  Long An
203 40449100  LA  Phạm Bá      Lộc   Nam 1980    Long An
204 61050067LA LA  Trần Văn      Tuấn  Nam 050159   Long An
205 81050127LA LA  Lê Thị Bích    Trang  Nữ  150579   Long An
206 11050047LA LA  Lê Nguyễn Đăng   Tuyên  Nam 041280   Long An
207 80349006  LA  Đỗ Thị Bé     Ba   Nữ  050560   Long An
208 81050061LA LA  Nguyễn Thị     Tâm   Nữ  061276   Nghệ An
209 81050121LA LA  Nguyễn Thị Minh  Trâm  Nữ  210285   An Giang
210 4105022LAT LAT Nguyễn Hữu     Khai  Nam 04/03/62  Long An
211 4105018LAT LAT Lê Kiều       Hạnh  Nữ  28/04/76  Long An
212 4105019LAT LAT Nguyễn Văn     Huôn  Nam 06/12/66  Long An
213 4105025LAT LAT Cao Thị Cẩm     Lành  Nữ  20/08/77  An Giang
214 8105140LAT LAT Nguyễn Thị Phương  Thảo  Nữ  04/07/84  Long An
215 4105013LAT LAT Nguyễn Thanh    Hải   Nam 26/01/83  Long An
216 4105005LAT LAT Trương Minh     Chấn  Nam 150560   Long An
217 8105032LAT LAT Lê Thị Minh     Hòa   NỮ  301165   Long An
218 31060006TV TV  Đoàn Bích     Chi     13/06/75  Trà Vinh
219 31060018TV TV  Bùi Tấn      Khởi     17/07/63  Trà Vinh
220 31060020TV TV  Lê Hữu       Lễ      27/10/71  Trà Vinh
221 31060057TV TV  Trần Quang     Vũ      19/10/63  Trà Vinh
222 31060059TV TV  Lý Thị Thu     Vân     1965    Trà Vinh
223 31060061TV TV  Lê Thị Ngọc    Tuyền    01/09/78  Trà Vinh
224 31060079TV TV  Nguyễn Thị     Hương    15/10/79  Trà Vinh
225 31060086TV TV  Nguyễn Tiền    Giang    12/12/77  Trà Vinh
226 31060101TV TV  Nguyễn Thanh    Nhã     1976    Trà Vinh
227 31060108TV TV  Nguyễn Văn     Thi     01/12/68  Trà Vinh
228 31060113TV TV  Đặng Thị Thanh   Thúy     22/01/76  Vĩnh Long
229 31060115TV TV  Nguyễn Thị     Tú      29/06/80  Trà Vinh
230 41040006TV TV  Lương Tùng     Chinh  Nam 21/03/82  Trà Vinh
231 41040030TV TV  Lý Phương     Nam   Nam 06/07/79  Trà Vinh
232 41040071TV TV  Lê Thị Thu     Thúy     07/08/78  Vĩnh Long
233 41040072TV TV  Đoàn Sơn      Thủy  Nam 16/06/59  Trà Vinh
234 41060005TV TV  Dương Thái     Bình     15/08/71  Trà Vinh
235 41060014TV TV  Phan Chí      Hiếu     / /80   Tỉnh Trà Vinh
236 41060033TV TV  Thạch Đô      Ra      09/02/79  Tỉnh Trà Vinh
237 41060081TV TV  La Bảo       Sơn     19/02/82  Trà Vinh
238 81060049TV TV  Trần Văn      Ri      1976    Vĩnh Long
239 81060057TV TV  Lê Hiếu      Tính  Nam 21/05/80  Vĩnh Long
240 81060095TV TV  Dương Thị Hồng   Điệp     20/06/73  Trà Vinh
241 81060123TV TV  Võ Thanh      Bình  Nam 04/10/71  Trà Vinh
242 81060072TV TV  Đoàn Thị Thanh   Xuân  Nữ  29/11/82  Trà Vinh
243 31060043TV TV  Trần Thanh     Sơn   Nam 23/10/80  Vĩnh Long
244 31060051TV TV  Kim Thanh     Trung  Nam 1980    Trà Vinh
245 31060070TV TV  Trần Bá      Từ   Nam 13/04/77  Hậu Giang
246 31060089TV TV  Nguyễn Đức     Dũng  Nam 10/01/78  Trà Vinh
247 31060094TV TV  Lê Chí       Công  Nam 1978    Trà Vinh
248 31060102TV TV  Huỳnh Thị Kim   Nhạn  Nữ  06/11/67  Trà Vinh
249 81060122TV TV  Dương Thị Hồng   Châu  Nữ  22/09/82  Trà Vinh
250 81040006TV TV  Trần Quốc     Dũng  Nam 01/09/65  Trà Vinh
251 81060033TV TV  Nguyễn Thị Tuyết  Lệ   Nữ  25/02/69  Trà Vinh
252 81060090TV TV  Huỳnh Quang    Qui   Nam 11/05/73  Trà Vinh
253 81060053TV TV  Nguyễn Văn     Thượng Nam 15/08/64   Trà Vinh
254 81060055TV TV  Danh Thị Kim    Thúy  Nữ  18/11/73  Bắc Thái
255 81060080TV TV  Lai Thị Hồng    Thúy  Nữ  26/01/81  Trà Vinh
256 81060059TV TV  Nguyễn Thị Thùy  Trang  Nữ  13/01/83  Vĩnh Long
257 81060077TV TV  Hồng Thị Thùy   Trang  Nữ  17/04/80  Trà Vinh
258 81060061TV TV  Võ Thị Ngọc    Trinh  Nữ  28/07/73  Đồng Nai
259 81060074TV TV  Lê Thị       Vui   Nữ  15/06/80  Trà Vinh
260 31060015TV TV  Đinh Ngọc     Huệ   Nữ  07/12/64  Trà Vinh
261 81060106TV TV  Nguyễn Bá     Luân  Nam 05/11/72  Vĩnh Long
262 81060044TV TV  Võ Thị Kim     Oanh  Nữ  15/11/78  Vĩnh Long
263 81060078TV TV  Lê Hữu       Tường  Nam 14/04/74  Vĩnh Long
264 41040064TV TV  Trần Văn      Thi   Nam 20/12/67  Vĩnh Long
265 81060084TV TV  Nguyễn Thị Kim   Tặng  Nữ  05/09/82  Vĩnh Long
266 81060081TV TV  Lâm Thị Ngọc    Thuận  nữ  15/10/82  Trà Vinh
267 81060076TV TV  Đặng Hiền     Trúc  nữ  12/10/79  Trà Vinh
268 31060080TV TV  Nguyễn Thị Thanh  Thúy  Nữ  25/09/77  Trà Vinh
269 41060116TV TV  Nguyễn Hoàng    Nam   Nam 02/08/72  Trà Vinh
270 31060001TV TV  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh   Nữ  07/11/69  Trà Vinh
271 81060005TV TV  Lê Thị       Cảnh  Nữ  090479   Trà Vinh
272 81060071TV TV  Nguyễn Thị Bảo   Chi   Nữ  300475   Trà Vinh
273 81060051TV TV  Nguyễn Văn     Tâm   Nam 1979    Trà Vinh
274 81060056TV TV  Trần Hoàng     Tiếp  Nam 200280   vĩnh long
275 31060072TV TV  Trần Thanh     Lạnh  Nam 180169   Trà Vinh
276 81060120TV TV  La Ngọc      Dung  nữ  15/04/79  Trà Vinh
277 81060063TV TV  Nguyễn Tuấn    Trung  nam 12/06/72  Tỉnh Trà Vinh
278 81040038TV TV  Nguyễn Văn     Quân  nam 08/06/82  Trà Vinh
279 81060034TV TV  Trần Nhứt     Linh  Nam 200680   Trà Vinh
280 31060002TV TV  Nguyễn Văn     Bền   Nam 130568   Trà Vinh
281 31060009TV TV  Trương Minh    Dũng  Nam 081063   Trà Vinh
282 31060067TV TV  Lê Tuyết      Mãnh  Nữ  150358   Trà Vinh
283 31060106TV TV  Nguyễn Minh    Quý   Nam 1962    Trà Vinh
284 31060085TV TV  Nguyễn Văn     Thắng  Nam 101165   Trà Vinh
285 41040046TV TV  Bùi Thị Kim    Phúc  Nữ  081066   Thái Bình
286 81040020TV TV  Nguyễn Ngọc    Huệ   Nữ  071280   Vĩnh Long
287 91040041TV TV  Ngô Thị      Ngoan  Nữ  090573   Hà Nội
288 91040028TV TV  Phan Lê Mộng    Thùy  Nữ  150380   Trà Vinh
289 31060056TV TV  Phạm Hoàng     Việt  Nam 260567   Vĩnh Long
290 31060024TV TV  Phạm Hữu      Lộc   Nam 070669   Đồng Tháp
291 81040009TV TV  Huỳnh Thị Ngọc   Hân   Nữ  030968   Vĩnh Long
292 8105048LAT LA  Lê Thị Thiên    Hương  Nữ  101086   Long An
293 81060026TG TG  Trần Thị Trúc   Linh  Nữ  260371   Long An
294 81060028TG TG  Hồ Thị Trúc    Linh  Nữ  150878  Tiền Giang
295 81060066TV TV  Nguyễn Thị Ngọc  Tú   Nữ  010484  Trà Vinh
296 40122TG  TG  Phạm Văn     Đồng  Nam 1956   Long An
297 41040064TV TV  Trần Văn     Thi   Nam 201267  Vĩnh Long
298 91040021TV TV  Ngô Hoàng     Phong  Nam 151083  Trà Vinh
NG VƯƠNG, F.7, TP.MỸ THO, TIỀN GIANG) NGÀY 09-01-2010 CHỦ NHẬT

m thủ tục: 8g00 ngày 09-01-2010

 dự lễ: 14g00 ngày 09-01-2010

              NGÀNH       GKS(CMND) ĐIỆN THOẠI

      Kế Toán              X     0949.158.232
      Kế Toán              X     75870941
      Kế Toán              X     918267733
      Kế Toán              X     856360
      Kế Toán              X
      Quản Trị Kinh Doanh        X     75821239
      Quản Trị Kinh Doanh        x
      Quản Trị Kinh Doanh        X
      Kế Toán              x
      Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  919278509
      Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     73872201
      Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     908556595
      Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  871003
      Kế Toán              Bổ sung  0958.464.646
      Kế Toán              X     918870231
      Kế Toán              X     73831267
      Kế Toán              X     73896791
      Kế Toán              Bổ sung  73746540
      Kế Toán              X     73833972
      Kế Toán              X     909157972
      Kế Toán              X     73847496
      Kế Toán              X     919465009
      Kế Toán              X     906936950
      Xây Dựng              X     01685.020.631
      Xây Dựng              X
      Xây Dựng              Bổ sung  0919.630.626
      Quản Trị KD-CN: Luật KD      X     0918.576.687
      Quản Trị KD-CN: Luật KD      Bổ sung  0903.624.095
Tài Chính Ngân Hàng        Bổ sung  0986.681.313
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  913879171
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  73851476
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  73850107
Quản Trị Kinh Doanh        x     903834078
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  919783555
Quản Trị Kinh Doanh        X     73730222
Quản Trị Kinh Doanh        Bổ sung  73879789
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     906442583
Kế Toán              X
Kế Toán              X     73924291
Kế Toán              X     73831366
Kế Toán              X     73826424
Kế Toán              X     73746364
Kế Toán              X     73896791
Kế Toán              X     73814484
Kế Toán              Bổ sung  909179209
Kế Toán              X     918041117
Kế Toán              X     73826903
Kế Toán              X     73826627
Kế Toán              X     73846455
Kế Toán              X     73821883
Kế Toán              X     73879293
Kế Toán              X     73510348
Kế Toán              Bổ sung
Tài Chính Ngân Hàng        Bổ sung  989624439
Tài Chính Ngân Hàng        X     884005
Tài Chính Ngân Hàng        Bổ sung  908360063
Tài Chính Ngân Hàng        X
Kế Toán              X     872862
Kế Toán              X
Kế Toán              X     983289991
Kế Toán              X
Xây Dựng       X     0902.692.610
Xây Dựng       Bổ sung  0908.818.671
Kế Toán        X     986338763
Quản Trị Kinh Doanh  X     970680
Xây Dựng       Bổ sung
Xây Dựng       Bổ sung
Xây Dựng       Bổ sung
Xây Dựng       Bổ sung
Xây Dựng       Bổ sung
Xây Dựng       Bổ sung  0918.188.332
Xây Dựng       Bổ sung
Xây Dựng       Bổ sung
Xây Dựng       Bổ sung  0918.055.993
Kế Toán        Bổ sung  73650071
Xây Dựng       Bổ sung
Tài Chính Ngân Hàng  X     0909.410.997
Kế Toán        X     01652.559.277
Tài Chính Ngân Hàng  X     01678.834.709
Tài Chính Ngân Hàng  X     0919.630.630
Tài Chính Ngân Hàng  X     0909.222.183
Tài Chính Ngân Hàng  X     0902.938.653
Tài Chính Ngân Hàng  X     0974.516.359
Tài Chính Ngân Hàng  X     0733.890.420
Tài Chính Ngân Hàng  X     0917.662.668
Kế Toán        x     0986.121.192
Kế Toán        x     01684.048.825
Kế Toán        x     0919.467.419
Kế Toán        x     01685.543.242
Kế Toán        x     0908.411.015
Kế Toán        bổ sung  0918.470.853
Kế Toán        bổ sung  0917.281.581
Kế Toán        x     0975.023.179
Kế Toán        x     0917.279.030
QTKD-CN Quản Trị Dịch Vụ     x     0908.073.637
Quản Trị Kinh Doanh        X     0919.321.074
Xây Dựng             x     0989.105.397
Quản Trị Kinh Doanh        bổ sung  073832865
Tài Chính Ngân Hàng        x     890420
Xây Dựng             x
Kế Toán              x     0932.742.979
Xây Dựng             X     0908.460.082
Kế Toán              BỔ SUNG
Tài Chính Ngân Hàng        X
Xây Dựng             X
Xây Dựng             X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kế Toán              X
Kế Toán              bổ sung  1686586234
Kế Toán              bổ sung  0984.119.314
Kế Toán              X     73826449
Xây Dựng             bổ sung  0903.030.415
Kế Toán              X     01259.004.330
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Tài Chính Ngân Hàng        BỔ SUNG
Kế Toán              X
Kế Toán              x     0908.384.038
Tài Chính Ngân Hàng        X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Kế Toán              X
Kế Toán              X
Xây Dựng             X
Xây Dựng             X
Xây Dựng             X
Xây Dựng             X
Xây Dựng             X
Xây Dựng             X
Xây Dựng       X
Xây Dựng       X
Xây Dựng       X
Xây Dựng       X
Xây Dựng       X
Quản Trị Kinh Doanh  X
Tin Học        X     72863076
Xã Hội Học      X     0723.838.458
Xã Hội Học      X     0918.613.380
Kế Toán        X
Kế Toán        X     072-889450
Kế Toán        X     0987.798.329
Kế Toán        X     72833840
Quản Trị Kinh Doanh  X     903997456
Quản Trị Kinh Doanh  X     72846035
Quản Trị Kinh Doanh  X     72844605
Quản Trị Kinh Doanh  X     907364787
Quản Trị Kinh Doanh  Bổ sung  72822527
Quản Trị Kinh Doanh  X     918897682
Quản Trị Kinh Doanh  X     835378
Quản Trị Kinh Doanh  X     820748
Quản Trị Kinh Doanh  X     909225840
Quản Trị Kinh Doanh  X     951503
Quản Trị Kinh Doanh  X     825156
Quản Trị Kinh Doanh  X     835253
Quản Trị Kinh Doanh  x     821022
Quản Trị Kinh Doanh  x     918895205
Quản Trị Kinh Doanh  X     907208124
Kế Toán        X     612040
Kế Toán        X     830106
Kế Toán        X     72885604
Kế Toán        X     72881203
Kế Toán        X     918896678
Kế Toán               X     72867973
Kế Toán               X     72822676
Kế Toán               X     914718798
Kế Toán               X     919152690
Kế Toán               X     72838277
Quản Trị Kinh Doanh         X     72951815
Xã Hội Học             X     72825971
Xã Hội Học             X     72878313
Xã Hội Học             X     72826379
Xã Hội Học             X     72867375
Xã Hội Học             X     72829276
Xã Hội Học             X     72826244
Xã Hội Học             X
Quản Trị Kinh Doanh         X     72755172
Kế Toán               X     72835927
Kế Toán               X     0962.868.393
Kế Toán               X     919332711
Kế Toán               X     72826042
Xã Hội Học             Bổ sung  0909.821.207
Kế Toán               X     72821815
Quản Trị Kinh Doanh         X     0909.256.877
Quản Trị Kinh Doanh         X
Quản Trị KD-Chuyên Ngành: Kế Toán  X     0723.844.299
Kế Toán               x     988118357
Xã Hội Học             x     0723.826.089
Xã Hội Học             x     0982.896.809
Xã Hội Học             x     0723.833.906
Quản Trị Kinh Doanh         X     0723.855.396
Quản Trị Kinh Doanh         X     0907.618.036
Kế Toán               x
Kế Toán               x     0933.730.311
Quản Trị Kinh Doanh         X     083.872.900
Kế Toán               X     0918.955.595
Quản Trị Kinh Doanh         x     0723.829.457
Quản Trị Kinh Doanh         X     0723.846.847
Quản Trị Kinh Doanh         X
Quản Trị Kinh Doanh         X
QUẢN TRỊ KINH DOANH         X
Xã Hội Học             X
Quản Trị KD-Chuyên Ngành: Kế Toán  X
Kế Toán               X     01645.143.676
Quản Trị Kinh Doanh         X
Xã Hội Học             X
Kế Toán               X
Tin học               x
Quản Trị Kinh Doanh         x
Kế Toán               x
Kế Toán               x
Quản Trị Kinh Doanh         x     0918.371.988
Quản Trị Kinh Doanh         x     0953.392.469
Quản Trị Kinh Doanh         x     0723.826.595
Quản Trị Kinh Doanh         X     0937.341.401
Kế Toán               x     0723.854.284
Quản Trị Kinh Doanh         X     0918.700.944
Quản Trị Kinh Doanh         X
Kế Toán               X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     74840160
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     74856228
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     74858849
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     074-834025
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     74862613
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     74863601
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   Bổ sung  74822015
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     74840064
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     989212912
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  074-840797
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  074-858889
Quản Trị Kinh Doanh        X  0919.545.755
Quản Trị Kinh Doanh        X  0918.703.700
Kế Toán              X  0919.182.666
Quản Trị Kinh Doanh        X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  074-823752
Quản Trị Kinh Doanh        X  074-874151
Quản Trị Kinh Doanh        X  0980.546.259
Quản Trị Kinh Doanh        X  0982.141.919
Kế Toán              X  074-864267
Quản Trị Kinh Doanh        X  918704315
Kế Toán              X  74855784
Quản Trị Kinh Doanh        X  74874836
Kế Toán              X  0917.875.850
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  074-864307
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  074-840167
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  74840308
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  908683711
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  907560195
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  74814375
Kế Toán              X  74739916
Kế Toán              X
Kế Toán              X  074-822556
Kế Toán              X  919253506
Kế Toán              X  074-536144
Kế Toán              X  903099464
Kế Toán              X  814644
Kế Toán              X  913962992
Kế Toán              X  919402079
Kế Toán              X
Kế Toán              X  74665241
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X  74882010
Kế Toán              X     74864108
Kế Toán              X     074-842498
Kế Toán              X     74874501
Quản Trị Kinh Doanh        X     0913.880.719
Kế Toán              Bổ sung  74855371
Kế Toán              X     74862779
Kế Toán              X     74856576
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     74862544
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     0918.702.999
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     0975.760.909
Kế Toán              X     0989.236.018
Kế Toán              X     0939.260.586
Kế Toán              X     0945.937.379
Kế Toán              X     0939.372.374
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     0986.842.416
Kế Toán              X     0907.980.262
Kế Toán              X     0919.194.529
Quản Trị Kinh Doanh        X     0909.270.322
Kế Toán              X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Quản Trị Kinh Doanh        x
Kế Toán              x
Tài Chính Ngân Hàng        x
Tài Chính Ngân Hàng        x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x
Kế Toán              x
Kế Toán              x
Kế Toán              x
Kế Toán        x
Kế Toán        x
Quản Trị Kinh Doanh  x
Quản Trị Kinh Doanh  x
Tài Chính Ngân Hàng  x
       DANH SÁCH NHẬN BẰNG TẠI TT GDTX BẠC LIÊU (84 HAI BÀ TRƯNG, TX.BẠC LIÊU, BẠC LIÊU) NGÀY 09

                         Thời gian tập trung làm thủ tục: 8g00 ngày 09-01-2010

                          Thời gian tập trung dự lễ: 14g00 ngày 09-01-2010

STT   MSSV  MĐP       HỌ     TÊN   Phái NG.SINH   NƠI SINH

1   41060004BL BL  Nguyễn Thành     Tâm    Nam 24/08/75  Sóc Trăng
2   41060009BL BL  Liên Thúy      Vy    Nữ  13/10/78  Bạc Liêu
3   41060014BL BL  Lê Thị Mai      Khanh   Nữ  20/02/77  Bạc Liêu
4   41060015BL BL  La Hữu        Lập    Nam 17/11/83  Bạc Liêu
5   41060024BL BL  Huỳnh An       Khang   Nam 27/10/76  Cà Mau
6   41060034BL BL  Trần Ngọc      Thiện   Nam 10/09/83  Bạc Liêu
7   41060050BL BL  Trần Thanh      Hùng   Nam 10/05/58  Bạc Liêu
8   41060053BL BL  Ung Văn       Thanh   Nam 11/01/83  Sóc Trăng
9   41060056BL BL  Lê Công       Lộc    Nam 03/03/83  Bạc Liêu
10  41060059BL BL  Huỳnh Thị Hồng    Liên   Nữ  08/01/84  Bạc Liêu
11  41060061BL BL  Vương Huỳnh Quốc   Bằng   Nam 24/01/76  Bạc Liêu
12  41060068BL BL  Dương Trung     Kiên   Nam 16/01/60  Bạc Liêu
13  41060089BL BL  Trương Huỳnh     Nga    Nam 21/11/85  Bạc Liêu
14  41060090BL BL  Huỳnh Thanh     Hiển   Nam 22/12/68  Bạc Liêu
15  41060093BL BL  Huỳnh Hữu      Tính   Nam 04/04/75  Cà Mau
16  41060094BL BL  Phùng Văn      Góc    Nam 1960    Bạc Liêu
17  41060104BL BL  Nguyễn Thanh     Vũ    Nam 05/04/79  Bạc Liêu
18  81060087BL BL  Trần Thanh      Lam    Nữ  28/04/79  Bạc Liêu
19  81060039BL BL  Bùi Thị Kim     Em    Nữ  20/10/64  Bạc Liêu
20  81060083BL BL  Trần Hồng      Thoa   Nữ  08/10/82  Bạc Liêu
21  61060058BL BL  Trần Thị Lan     Anh    Nữ  01/08/82  Bạc Liêu
22  61060013BL BL  Lê Thúy       Duyên   Nữ  18/12/84  Bạc Liêu
23  61060020BL BL  Trần Nguyễn Trường  Giang   Nam 29/12/85  Bạc Liêu
24  61060022BL BL  Phạm Trung      Hiếu   Nam 17/05/87  Bac Liêu
25  61060059BL BL  Cao Xuân       Thắng   Nam 01/01/70  Hà Nam
26  61060004BL BL  Trần Minh      Thới   Nam 17/06/82  Bạc Liêu
27  61060027BL BL  Trần Quang      Trung   Nam 10/01/65  Bạc Liêu
28  41060022BL BL  Nguyễn Thúy     Phong   Nữ  07/10/79  Bạc Liêu
29  41060058BL BL  Lữ Văn       Chuẩn  Nam  / /76   Cà Mau
30  41060102BL BL  Đào Vũ       Bình  Nam 12/12/73   Cà Mau
31  81060089BL BL  Đỗ Tú        Nhi   Nữ  10/05/79  Bạc Liêu
32  61060002BL BL  Trần Văn      Bảo   Nam 1984     Bạc Liêu
33  61060036BL BL  Sơn Văn       Lên   Nam 211179    Bạc Liêu
34  61060024BL BL  Ng Thị Châu Thanh  Loan  Nữ  140880   Bạc Liêu
35  61060021BL BL  Nguyễn Thị Hạnh   Vân   Nữ  121058   Đà Lạt
36  41060012BL BL  Ông Văn       Hùng  nam 05/02/64   Nam Định
37  41060003BL BL  Nguyễn Quốc     Cường  Nam 1983     Bạc Liêu
38  41060035BL BL  Lê Thanh      Phương Nam 030271    Bạc Liêu
39  61060035BL BL  Đoàn Hồng      Lĩnh  Nữ  100280   Cà Mau
40  61060010BL BL  Huỳnh Thị      Thanh  Nữ  190169   Tuyên Quang
41  6306072BLT BL  Đặng Văn      Thái  Nam 110885    Bạc Liêu
42  41060058BL BL  Lữ Văn       Chuẩn  Nam 100576    Cà Mau
43  81060031BL BL  Võ Uyên       Phương Nữ   090880   Bạc Liêu
44  41060055BL BL  Hồ Văn       Quẩn  Nam 101276    Bạc Liêu
45  4231024U  BL  Nguyễn Văn     Việt  Nam 080368    Bạc Liêu
46  31060002CM CM  Bùi Duy       Bình     03/10/76  Cà Mau
47  31060013CM CM  Trần Trọng     Nam      22/01/68  Bạc Liêu
48  31060015CM CM  Lê Tất       Linh     25/01/81  Cà Mau
49  31060032CM CM  Võ Minh       Tường     10/05/66  Cà Mau
50  31060033CM CM  Huỳnh Thanh     Ngoan     06/02/80  Bạc Liêu
51  31060054CM CM  Phan Văn      Tảo      19/05/80  Cà Mau
52  31060058CM CM  Nguyễn Hoàng    Thi      29/11/78  Cà Mau
53  31060074CM CM  Nguyễn Văn     Trắng     25/01/74  Cà Mau
54  31060093CM CM  Lưu Vũ       Hậu      26/11/76  Thanh Hóa
55  31060095CM CM  Phan Hoàng     Lân      24/11/85  Cà Mau
56  31060106CM CM  Trần Minh      Luân     1972    Cà Mau
57  31060108CM CM  Trần Thị Bích    Loan     01/06/73  Cà Mau
58  31060110CM CM  Tăng Ngọc      Hằng     23/06/76  Cà Mau
59  31060123CM CM  Nguyễn Thị ánh   Hồng     14/07/78  Cà Mau
60  31060128CM CM  Tô Thanh      Bình     21/01/75  Cà Mau
61  31060159CM CM  Nguyễn Văn     Quảng     24/11/81  Nam Định
62  31060165CM CM  Dương Quốc    Toản     12/09/84  Bạc Liêu
63  31060188CM CM  Trần Nhật     Lân     26/04/82  Cà Mau
64  31060210CM CM  Nguyễn Như    Huỳnh    08/09/82  Cà Mau
65  31060232CM CM  Trịnh Minh    Khánh    16/07/84  Cà Mau
66  31060239CM CM  Hồ Minh      Thi     22/06/87  Cà Mau
67  31060252CM CM  Nguyễn Thanh   Cần     20/05/76  Cà Mau
68  31060261CM CM  Đoái Minh     Đương    08/03/78  Cà Mau
69  31060265CM CM  Nguyễn Thanh   Lạc     03/02/68  Bạc Liêu
70  31060284CM CM  Lâm Thái     Hậu     07/09/81  Cà Mau
71  31060287CM CM  Phùng Cẩm     Loan     28/10/80  Cà Mau
72  31060302CM CM  Lê        Huỳnh    11/06/74  Cà Mau
73  31060303CM CM  Trương Văn    Cường    17/05/70  Cà Mau
74  31060311CM CM  Lý Mai      Dung     14/06/80  Cà Mau
75  31070195CM CM  Nguyễn Hữu    Luân     21/10/70  Cà Mau
76  41050043CM CM  Đỗ Công      Phú   Nam 26/03/84  Cà Mau
77  41050099CM CM  Đinh Hồng     Thắng  Nam 26/01/81  Ninh Bình
78  41050105CM CM  Trương Hoài    Vũ   Nam 15/12/75  Cà Mau
79  41050111CM CM  Hứa        Thắng  Nam 15/05/78  Cà Mau
80  41070011CM CM  Hồ Văn      Hiệp  Nam 07/08/78  Cà Mau
81  41070030CM CM  Trần Xuân     Thao  Nam 01/06/83  Ninh Bình
82  81040067CM CM  Dư Huệ      Nhu   Nữ  03/06/78  Cà Mau
83  31060055CM CM  Phạm Thanh    Tuấn  Nam 20/12/75  Cà Mau
84  31060072CM CM  Huỳnh Văn     Lai   Nam 02/08/57  Cà Mau
85  31060091CM CM  Đoàn Hồng     Đượm  Nữ  24/02/82  Cà Mau
86  31060224CM CM  Nguyễn Đức    Tính  Nam 15/08/80  Cà Mau
87  31060286CM CM  Võ Thái      Sơn   Nam 29/04/81  Cà Mau
88  81040027CM CM  Phan Hiếu     Sự   Nam 01/08/65  Tp Hồ Chí Minh
89  41050104CM CM  Phạm Thanh    Tuấn  Nam 04/01/83  Cà Mau
90  31060146CM CM  Trần Công     Khanh  Nam 03/08/67  Bạc Liêu
91  31060161CM CM  Nguyễn Duy    Khanh  Nam 08/10/83  Cà Mau
92  31060283CM CM  Trịnh Thị Thanh  Thúy  Nữ  20/11/73  An Xuyên
93  31060312CM CM  Lữ Hoàng     Triệu  Nam 22/12/63  Cà Mau
94  71040023CM CM  Đoàn Ngọc     Thạch  Nữ  201271   Hậu Giang
95  31060145CM CM  Lê Thị Thùy   Trang  Nữ  201079   Bạc Liêu
96  81040075CM CM  Lê Cẩm      Tú   Nữ  010685   Cà Mau
97  81040026CM CM  Trương Văn    Phước  Nam 09/02/58  Cà Mau
98  41070189CM CM  Trịnh Thị    Hồng  Nữ  16/08/87  Thanh Hoá
99  41070078CM CM  Nguyễn Bá    Tại   nam 1978    cà mau
100 41070039CM CM  Trần Thanh    Việt  Nam 07/02/76  Cà Mau
101 41070059CM CM  Nguyễn Trung   Kiên  Nam 27/12/76  Cà Mau
102 41070004CM CM  Lâm Chí     Công  Nam 1977    Cà Mau
103 31060063CM CM  Lê Hoàng Lương  Ngọc  Nam 091182   Huế
104 31040003CM CM  Trần Nguyệt   ánh   Nữ  170679   Cà Mau
105 31050003CM CM  Đoàn Văn     Còn   Nam 160269   Bạc Liêu
106 31060185CM CM  Trần Thị     Giang  Nữ  080382   Thanh Hoá
107 31070036CM CM  Nguyễn Duy    Hậu   Nam 090870   Hà Nam Ninh
108 31040019CM CM  Trần Trung    Hiếu  Nam 291177   Cà Mau
109 31040021CM CM  Võ Anh      Hòa   Nam 220573   Hà Nội
110 31060179CM CM  Trần Thị Kim   Loan  Nữ  240486   Cà Mau
111 31050012CM CM  Nguyễn Hoàng   Lưu   Nam 100568   Cà Mau
112 31060200CM CM  Trương Trọng   Nghĩa  Nam 110271   Cần Thơ
113 31040077CM CM  Nguyễn Hạnh   Phúc  Nam 180476   Cà Mau
114 31060011CM CM  Huỳnh Hữu    Thiện  Nam 200572   Hà Tây
115 31060135CM CM  Nguyễn Hữu    Tính  Nam 291275   Cà Mau
116 41070174CM CM  Châu Ngọc    Huỳnh  Nữ  201275   Cà Mau
117 41070038CM CM  Trần Thị Bảo   Trân  Nữ  201083   Cà Mau
118 81040077CM CM  Tô Văn      Đa   Nam 190673   Cà Mau
119 81040082CM CM  Lâm Văn     Vốn   Nam 120275   Cà Mau
120 4241034C  CM  Lê Hồng     Nho   Nữ  160881   Cà Mau
121 31060028CM CM  Phạm Văn     Bảo   Nam 160784   Cà Mau
122 31040017CM CM  Lê Hoàng út   Hiền  Nam 090970   Cà Mau
123 31070057CM CM  Lê Quốc     Hưng  Nam 1981    Bạc Liêu
124 31060122CM CM  Nguyễn Trọng   Nguyễn Nam 1980     Cà Mau
125 31040055CM CM  Huỳnh Phước   Tân   Nam 211178   Cần Thơ
126 41070033CM CM  Đào Xuân     Thu   Nam 090569   Ninh Bình
778 6306001BLT BLT Phạm Thị      Bào   Nữ  23/03/85  Bạc Liêu
779 6306003BLT BLT Lê Ngọc      Chúc  Nữ  06/01/86  Bạc Liêu
780 6306004BLT BLT Nguyễn Thành   Chúng  Nam 1981    Bạc Liêu
781 6306005BLT BLT Hồ Ngọc      Diệu  Nữ  09/02/88  Minh Hải
782 6306009BLT BLT Trần Quốc     Đức   Nam 08/05/84  Bạc Liêu
783 6306010BLT BLT Lê Văn      Đạo   Nam 06/04/86  Cà Mau
784 6306011BLT BLT Nguyễn Trung   Điền  Nam 09/07/86  Sóc Trăng
785 6306012BLT BLT Đặng Hoàng    Em   Nam 14/05/84  Cà Mau
786 6306016BLT BLT Bùi Nhật     Huy   Nam 02/01/75  Cà Mau
787 6306017BLT BLT Trần Ngọc     Hạnh  Nữ  23/01/88  Bạc Liêu
788 6306018BLT BLT Lý Sên      Huôl  Nữ  18/10/79  Sóc Trăng
789 6306020BLT BLT Trần Văn     Khoa  Nam 20/09/63  Bạc Liêu
790 6306024BLT BLT Ngô Quốc     Liệt  Nam 30/04/63  Bạc Liêu
791 6306025BLT BLT Lê Kha      Ly   Nam 1984    Cà Mau
792 6306027BLT BLT Lê Hồng      Linh  Nam 01/01/58  Quảng Nam
793 6306028BLT BLT Lê Xuân      Mãi   Nữ  11/01/85  Cà Mau
794 6306029BLT BLT Lâm Thanh     Mộng  Nam 12/05/83  Cà Mau
795 6306030BLT BLT Đỗ Thanh     Mừng  Nam 30/12/86  Cà Mau
796 6306032BLT BLT Hứa Hải      Ngân  Nữ  25/11/85  Bạc Liêu
797 6306034BLT BLT Huỳnh Văn     Nghĩa  Nam 1982    Cà Mau
798 6306035BLT BLT Nguyễn Thị Bích  Như   Nữ  24/07/83  Bạc Liêu
799 6306036BLT BLT Võ Thị      Ngọc  Nữ  05/05/81  Sóc Trăng
800 6306046BLT BLT Phan Bảo     Phương Nữ  17/09/81  Bạc Liêu
801 6306050BLT BLT Nguyễn Thị Hồng  Sa   Nữ  1987    Sóc Trăng
802 6306052BLT BLT Phạm Kim     Thùy  Nữ  1985    Bạc Liêu
803 6306053BLT BLT Nguyễn Văn    Tâm   Nam 19/09/75  Cà Mau
804 6306057BLT BLT Thái Bội     Thanh  Nữ  23/10/83  Bạc Liêu
805 6306058BLT BLT Trần Thanh    Trung  Nam 08/02/86  Cà Mau
806 6306059BLT BLT Ngô Minh     Tính  Nam 26/06/83  Bạc Liêu
807 6306062BLT BLT Nguyễn Thị Ngọc  Trân  Nữ  24/02/82  Cà Mau
808 6306064BLT BLT Nguyễn Thanh   Toàn  Nam 1982    Sóc Trăng
809 6306065BLT BLT Nguyễn Toàn    Thắng  Nam 30/04/85  Cà Mau
810 6306071BLT BLT Trương Đức    Trọng  Nam 25/12/82  Bạc Liêu
811 6306073BLT BLT Nguyễn Thị Hồng  út   Nữ  1986    Bạc Liêu
812 6306074BLT BLT Hồ Minh     Vinh  Nam 22/05/88  Bạc Liêu
813 6306075BLT BLT Lý Thanh    Vũ   Nam 16/12/75  Cà Mau
814 6306076BLT BLT Trần Mỹ     Vốn   Nữ  1987    Bạc Liêu
815 6306078BLT BLT Phạm Ngọc    Vệ   Nữ  15/12/87  Cà Mau
816 6306079BLT BLT Trương Hồng   Y    Nữ  15/06/63  Cà Mau
817 6306083BLT BLT Huỳnh Thanh   Lâm   Nam 12/12/62  Bạc Liêu
### 6306014BLT BLT Võ Thị Thúy   Huỳnh  Nữ  03/12/85  Sóc Trăng
### 6306082BLT BLT Nguyễn Văn   Thứ   Nam 06/10/64  Sóc Trăng
BS DOT 4
  6306044BLT BLT Võ Mai     Phương Nữ  18/10/88  Bạc Liêu
  6306033BLT BLT Nguyễn Hoàng
BS DOT 7              Nông  nam 24/05/73  Bạc Liêu
  6306038BLT BLT Nguyễn Hoàng
BS DOT 8              Nam   Nam 220986   BẠC LIÊU
  6306039BLT BLT Nguyễn Văn
BS DOT 8              Ngàn  Nam 121175   SÓC TRĂNG
  6306063BLT BLT Nguyễn Chí
BS DOT 8              Toàn  Nam 050186   BẠC LIÊU
### 6306006BLT BLT Đậu Xuân    Danh  Nam 201184   Nghệ An
### 6306008BLT BLT Nguyễn Việt   Đoàn  Nam 030277   Bạc Liêu
### 6306013BLT BLT Phan Hoài    Hận   Nam 1986    Bạc Liêu
### 6306022BLT BLT Trương Thị Mỹ  Linh  Nữ  1987    Bạc Liêu
### 6306047BLT BLT Trần Văn    Rồng  Nam 311278   Bạc Liêu
### 6306068BLT BLT Lê Đức     Tính  Nam 1987    Bạc Liêu
### 61060061BL BL  Bùi Thị Bích  Hồng  Nữ  140875   Bạc Liêu
BÀ TRƯNG, TX.BẠC LIÊU, BẠC LIÊU) NGÀY 09-01-2010 CHỦ NHẬT

m thủ tục: 8g00 ngày 09-01-2010

dự lễ: 14g00 ngày 09-01-2010

             NGÀNH       GKS(CMND)    ĐIỆN THOẠI

      Quản Trị Kinh Doanh     x          79216275
      Quản Trị Kinh Doanh     X          918442786
      Quản Trị Kinh Doanh     X          918807989
      Quản Trị Kinh Doanh     x          983160837
      Quản Trị Kinh Doanh     X          913198619
      Quản Trị Kinh Doanh     X          918761701
      Quản Trị Kinh Doanh     X          781864313
      Quản Trị Kinh Doanh     x
      Quản Trị Kinh Doanh     X          781828891
      Quản Trị Kinh Doanh     Bổ sung       916366555
      Quản Trị Kinh Doanh     X          917159633
      Quản Trị Kinh Doanh     X          781820806
      Quản Trị Kinh Doanh     X          918693040
      Quản Trị Kinh Doanh     X          824550
      Quản Trị Kinh Doanh     X          913786209
      Quản Trị Kinh Doanh     X
      Quản Trị Kinh Doanh     X          918053123
      Kế Toán           x          919057422
      Kế Toán           X          91916889
      Kế Toán           X          781848170
      Xã Hội Học         X          989282699
      Xã Hội Học         X          781880263
      Xã Hội Học         X          98965853
      Xã Hội Học         X          781822221
      Xã Hội Học         X          918351928
      Xã Hội Học         X          781880293
      Xã Hội Học         X
      Quản Trị Kinh Doanh     X          01274.222.328
Quản Trị Kinh Doanh         Bổ sung  0913.616.013
Quản Trị Kinh Doanh         X     918163888
Kế Toán               x     915887422
Xã Hội Học             X
Xã Hội Học             X
Xã Hội Học             X
Xã Hội Học             X
Quản Trị Kinh Doanh         X
Quản Trị Kinh Doanh         X
Quản Trị Kinh Doanh         X
Xã Hội Học             X
Xã Hội Học             X
Công Tác Xã Hội - Luật       X
Quản Trị Kinh Doanh         X
Kế Toán               X
Quản Trị Kinh Doanh         X
Quản Trị KD-Chuyên Ngành: Kế Toán  x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     780833351
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     918057989
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     780836892
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     780830385
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     913998566
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     78883569
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     919387744
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     919023858
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     983580173
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     919234948
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     780858969
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     780821298
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     780835832
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     903886005
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     913656557
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X     780560488
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     780889865
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     919199686
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     780818846
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     780881572
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     982345535
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     919021221
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  x     780830438
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     983991660
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     918053639
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     918332198
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     989705052
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X     78580269
Quản Trị Kinh Doanh        X     918571516
Quản Trị Kinh Doanh        X     963883767
Quản Trị Kinh Doanh        X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     780830774
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     919024526
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     780889864
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     917809509
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  908887650
Kế Toán              X     919135268
Quản Trị Kinh Doanh        X     989367204
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  Bổ sung  913789107
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     780826730
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     919326357
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X     919055940
Tiếng Anh cn PP Giảng Dạy     x     0919.942.939
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X           0903.003.117
Quản Trị Kinh Doanh         bổ sung + 2 hinh 3x4
Kế Toán               X           0907.961.285
Quản Trị Kinh Doanh         X           0985.987.789
Quản Trị Kinh Doanh         X           0968.837.837
Quản Trị Kinh Doanh         X           0917.272.282
Quản Trị Kinh Doanh         X           0918.163.114
Quản Trị Kinh Doanh         X           0918.600.020
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   X
Quản Trị Kinh Doanh         X
Quản Trị Kinh Doanh         X
Quản Trị Kinh Doanh         X
Quản Trị Kinh Doanh         X
Quản Trị KD-Chuyên Ngành: Kế Toán  BỔ SUNG
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   x
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật   x
Quản Trị Kinh Doanh         x
Công Tác Xã Hội - Luật       X
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  x
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  x
Công Tác Xã Hội - Luật  x
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  Bổ sung
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  X     0949.001.179
Công Tác Xã Hội - Luật  X     0913.653.061
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  X
Công Tác Xã Hội - Luật  x
Công Tác Xã Hội - Luật  x
Công Tác Xã Hội - Luật  x
Công Tác Xã Hội - Luật  x
Công Tác Xã Hội - Luật  x
Công Tác Xã Hội - Luật  x
Xã Hội Học        x            149  6.96
      DANH SÁCH NHẬN BẰNG TẠI TT GDTX AN GIANG (55A TRẦN HƯNG ĐẠO,LONG XUYÊN, AN GIANG ) NGÀY 0

                         Thời gian tập trung làm thủ tục: 8g00 ngày 08-01-2010

                          Thời gian tập trungdự lễ: 14g30 ngày 08-01-2010

STT   MSSV   MĐP       HỌ   TÊN   Phái NG.SINH    NƠI SINH

97  31060014CT  CT  Huỳnh Trung   Phong      31/01/87  Vĩnh Long
98  31060078CT  CT  Phạm Văn     Khoa      15/08/70  Hậu Giang
99  31060115CT  CT  Trần Tuấn    Hùng      11/12/74  Cần Thơ
100 81050031NCT CT    Lê Thị Hoàng   Hải       07/06/81  Đồng Tháp
101 41040022CT   CT  Lê Hùng     Long   Nam  23/03/66  Phong Dinh
102 41040066CT   CT  Lê Công     Phú   Nam  28/12/82  Cần Thơ
103 41040100CT   CT  Nguyễn Thị Cẩm  Hồng   Nữ   13/12/83  Cần Thơ
104 41050021CT   CT  Lý Ngọc     Giàu   Nam  03/08/81  Sóc Trăng
105 41050051CT   CT  Trương Văn    Long   Nam  03/08/66  Kiên Giang
106 41050134CT   CT  Nguyễn Văn    Điệp   Nam  24/02/85  Sóc Trăng
107 41060090CT   CT  Nguyễn Tấn    Phu   Nam  31/05/67  Sóc Trăng
108 81050035CT   CT  Nguyễn Văn    Cưng   Nam  1971    Cần Thơ
109 31060101CT   CT  Nguyễn Văn    Quý   Nam  01/07/57  Vĩnh Long
110 81050002CT   CT  Lê Quốc     Việt   Nam  20/05/66  Cần Thơ
111 41050087CT   CT  Đặng Thị Cẩm   Hà       01/08/75  Buôn Mê Thuột
112 81060018CT   CT  Nguyễn Hải    Vân   Nữ   10/12/81  Vĩnh Long
113 42050004CT   CT  Lê Hữu      Phương Nam   16/04/67  Cần Thơ
114 42040044CT   CT  Nguyễn Thị Mai  Anh   Nữ   01/01/75  Cần Thơ
115 81040025CT   CT  Lưu Ngọc     Kiều   Nữ   01/08/84  Sóc Trăng
116 31060063CT   CT  Trần Quốc    Tuấn   Nam  10/08/78  Sóc Trăng
117 41050031CT   CT  Trần Thiên    Thanh  Nữ   29/11/85  Cần Thơ
118 41050048CT   CT  Lê Văn      Khoa   Nam  12/08/83  Cần Thơ
119 42040010CT   CT  Nguyễn Quốc   Nam   Nam  02/09/78  Cần Thơ
120 42050008CT   CT  Lê Kim      Ngân   Nữ   09/05/82  Cần Thơ
121 42050014CT   CT  Nguyễn Đặng   Giang  Nam  20/01/79  Vĩnh Long
122 81060016CT   CT  Đặng Thị Ngọc  Trúc   Nữ   20/08/86  Cần Thơ
123 40455010    CT  Nguyễn Văn    Ngộ   Nam  21/09/80  Đồng Tháp
124 81050040NCT CT    Võ Hoàng     Quí   Nam  13/03/75  Vĩnh Long
125 42050036CT   CT  Lê Văn      Tư    Nam  11/08/60  Cần Thơ
126 41050103CT   CT  Lâm Chanh    Tuy   Nam  1973    Vĩnh Long
127 81060063CT  CT  Nguyễn Văn     Cu   nam  08/12/79  Cần Thơ
128 41080073CT  CT  Phạm Hồng     Du   nam  06/12/79  cần thơ
129 41050127CT  CT  Bùi Thị Hồng    Liễu  nữ  02/11/74  Cần Thơ
130 41080057CT  CT  Nguyễn Hoàng Anh  Kim   Nam  21/02/83  Tiền Giang
131 31060060CT  CT  Nguyễn Thanh    Bình  Nam  030770   Tiền Giang
132 31060006CT  CT  Nguyễn Trung    Nhã   Nam  011076   Vĩnh Long
133 41040060CT  CT  Trần Nguyễn Tuấn  Anh   Nam  270565   THÁI NGUYÊN
134 81060008CT  CT  Vũ Mạnh      Khang  NAM 220781    ĐỒNG NAI
135 423017CT   CT  Nguyễn Thành    Huy   NAM 011072    AN GIANG
136 31070026NCT CT  Lâm Việt      Tài   Nam  280459   CẦN THƠ
137 42050003CT  CT  Lê Ngọc      Sơn   Nam  311278   cần thơ
138 31060084CT  CT  Nguyễn Trung    Hiếu  Nam  280578   Đồng Tháp
140 41060164CT  CT  Nguyễn Vĩnh    Thuận  Nam  090664   Hậu Giang
141 41050054CT  CT  Nguyễn Phong    Minh  Nam  030279   Cần Thơ
142 31060113CT  CT  Lê Văn       Hóa   Nam  101265   Kiên Giang
### 40250CT   CT  Võ Văn       Dũng  Nam  201067   Tp Hồ Chí Minh
### 41050120NCT CT  Lê Thị Thanh    Nhung  Nữ  180874   Cửu Long
### 41050061CT  CT  Nguyễn Hồng    Phượng Nữ   150482   Cần Thơ
### 40320CT   CT  Phạm Hồng     Thái  Nam  160277   An Giang
55A TRẦN HƯNG ĐẠO,LONG XUYÊN, AN GIANG ) NGÀY 08-01-2010 THỨ BẢY

trung làm thủ tục: 8g00 ngày 08-01-2010

ập trungdự lễ: 14g30 ngày 08-01-2010

                    NGÀNH     GKS(CMND) ĐIỆN THOẠI

          Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X    70891034
          Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X    71873679
          Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
          Kế Toán              X    67867200
          Quản Trị Kinh Doanh        X
          Quản Trị Kinh Doanh        X
          Quản Trị Kinh Doanh        X
          Quản Trị Kinh Doanh        X    918388436
          Quản Trị Kinh Doanh        X    918238399
          Quản Trị Kinh Doanh        X    79822732
          Quản Trị Kinh Doanh        X    909515242
          Kế Toán              X    918949076
          Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X    909795241
          Kế Toán              X    71824557
          Kế Toán              X    79211835
          Kế Toán              X    70860437
          Quản Trị KD-CN: Luật KD      X    71885203
          Quản Trị Kinh Doanh        X    0918.830.515
          Kế Toán              X
          Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
          Kế Toán              X    07103.736.603
          Quản Trị KD-CN: Luật KD      X    71931162
          Quản Trị KD-CN: Luật KD      X    0939.016.811
          Quản Trị KD-CN: Luật KD      X    919504572
          Quản Trị KD-CN: Luật KD      X    70833101
          Kế Toán              X    983869417
          Quản Trị Kinh Doanh        X    0947.582.479
          Kế Toán              X    70822374
          Quản Trị KD-CN: Luật KD      X    71865526
          Quản Trị KD-CN: Luật KD      X    0918.630.191
Kế Toán              x     01232.727.027
Quản Trị Kinh Doanh        x     0907.007.799
Quản Trị Kinh Doanh        X     0908.753.025
Quản Trị Kinh Doanh        X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        X
KẾ TOÁN              X
QUẢN TRỊ KINH DOANH        X
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị KD-CN: Luật KD      X
Kế Toán              X
Quản Trị Kinh Doanh        X
Quàn Trị Kinh Doanh        bổ sung
Kinh Tế - Chuyên ngành: KT Luật  X
Quản Trị Kinh Doanh        bổ sung          142  5.56
Quản Trị Kinh Doanh        x             153  6.52
Quản Trị Kinh Doanh        bổ sung          153  6.22
Quản Trị Kinh Doanh        x             135  5.93

								
To top