Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Google Earth 2

VIEWS: 6 PAGES: 12

 • pg 1
									    door Jasper Lanoote,
2007, Hogeschool Antwerpen
Departement lerarenopleiding
              Placemarkers
De functie, dat het gebruik van Google Earth echt aangenaam maakt, is de
placemarkers.

Deze functie kan je gebruiken als je een plaats op de wereldbol hebt gevonden die je
later nog eens wilt bezien of als je deze plaats wil laten zien aan een vriend of … Om
deze plaats te markeren, pin je een digitale punaise op de plaats.

Waar deze zelfgemaakte placemarkers worden opgeslagen, zagen we al eerder in
deze presentatie.
                             www.vliz.be

  VLIZ
                                     Zeelessen
      Maken van een placemarker
De knop die je hiervoor moet gebruik vind je terug in deze werkbalk:
                Dit is het scherm dat wordt weergegeven wanneer je op
                de knop gedrukt hebt.
                Je kan hier allerlei informatie op invullen, waarvan je
                denkt dat het belangrijk is dat het vermeld wordt bij de
                placemarker. Wat deze informatie is, beslis je zelf. Dit
                kan gaan van websites tot gewone tekst, …
                              www.vliz.be

  VLIZ
                                      Zeelessen
 Informatie voor de placemarker
        Als je hier op klikt kun je op het volgende
        Google kiezen uit automatisch soorten
        scherm Earth geeft verschillende de naam
        ‘Untitled Placemark’ aan elke nieuwe
        iconen. twee tekstvakken bevinden zich de
        In deze
        coördinaten van je placemarker. kader
        zelfgemaakte placemarker. In deze In de
        moet jij een naam schrijven, waarvan je
        bovenste kader vind je de breedtegraad,
        denktonderste zinvol is voor deze plek.
        in de dat deze de lengtegraad.
        Opmerking: verander hier niets aan,
        want anders gaat de placemarker niet
        meer de plaats aanduiden waarvoor je
        het deze gemaakt. je extra informatie
        In hebt kader kan
        geven over de plek zelf.
        De tekst kan dan gelezen worden door op
        de placemarker te klikken als je deze in
        Google Earth aan het bekijken bent.
        Je kan de tekst ook voorzien van een
        opmaak, een afbeelding of een URL
        toevoegen, hebt dit wordt klik je hierop,
        Als je alles maar ingegeven,iets verder wel
        waardoorgemaakt.
        duidelijk de placemarker wordt opgeslagen
        in de map ‘My Place’. Later kan je deze nog
        aanpassen of deleten.
                www.vliz.be

VLIZ
                        Zeelessen
Een placemarker versturen met e-mail
Om een bijlage te versturen met een e-mail, moet deze bijlage een extensie hebben.
Net zoals een Wordbestand (*.doc), een fotobestand (*.jpeg) of een PDF-bestand
(*.pdf), heeft een placemarker een extensie, nl. *.kmz.

Om de placemarker te versturen, ga je als volgt te werk:
                         Nu krijg je de keuze met welk e-
                         mailprogramma dat je de placemarker
                            Klik op het menu ‘File’
                         wilt versturen.
                        Heb je jouw keuze gemaakt, dan
                        maakt   Google   Earth   er een
                        voorgebakken e-mail van, waar de
                        placemarker   als  bijlage  wordt
                                 optie ‘Email’
                           Klik op dede opdracht ‘Email
                        aangehangen. op
                           Placemark’
                        Als je wilt, kan je altijd de op
                        voorhand ingestelde tekst verwijderen
                        en zelf een tekst schrijven.
                        Het enige dat dan nog moet doen is
                        het e-mailadres invoeren en op
                        verzenden klikken.
                             www.vliz.be

  VLIZ
                                      Zeelessen
 Het aanpassen van een placemarker
Informatie over bepaalde plaatsten kan altijd geüpdate worden, waardoor jouw
placemarker ofwel onvolledige ofwel onjuiste informatie zou kunnen bevatten, zonder
dat je dit weet. Daarom is het dus handig als je een bestaande placemarker kan gaan
aanpassen.

Om de placemarker aan te passen, ga je als volgt te werk:

         Klik met je rechtermuisknop op de placemarker om volgend menu
             Je
         te krijgen. vliegt terug naar de plaats waar de placemarker zich
             bevindt. Als je daar bent aangekomen, kan je jouw
             aanpassingen gaan doorvoeren.
             Wat je ook kan doen, is de placemarker nog beter plaatsen
             op het scherm, als deze niet zo goed stond.
             Als je al je aanpassingen hebt doorgevoerd, klik je op de
             knop ‘OK’ om de placemarker op te slaan.
              Opmerking: als je wilt dat iedereen, die de placemarker
              van jou heeft gekregen, de aanpassingen kan zien,
              moet je deze opnieuw doorsturen, omdat de anderen
              nog de oude placemarker hebben.
         Klik op de opdracht ‘Properties’ (Eigenschappen). Als je dit gedaan
         hebt, krijg je terug volgend scherm.
                              www.vliz.be

  VLIZ
                                     Zeelessen
       Toevoegen van een URL
Als je meer informatie wilt geven over een bepaalde plaats, kan je altijd een URL
toevoegen aan de placemarker als je niet al de tekst wilt schrijven.

Je gaat als volgt te werk:

               Je neemt juist dezelfde stappen, die je hebt gebruikt om
               een placemarker aan te passen, tot je terug op het
               volgende scherm terecht komt.
               Vervolgens typ je in het tekstvak „Description‟ de URL van
               de site die je wilt vermelden en klik je op „OK‟. Zo
               gemakkelijk gaat het toevoegen van een URL.                              www.vliz.be

   VLIZ
                                      Zeelessen
           Opmaken van tekst
Als je al eens wat tekst hebt ingevoerd in het tekstvak „Description‟ en vervolgens op de
placemarker klikte, kwam de tekst er waarschijnlijk als volgt op het scherm.

                         Zoals je ziet, bevinden er zich geen
                         witregels doorheen de tekst, wat het
                         lezen natuurlijk vrij onaangenaam
                         maakt.

                         Om dit probleem op te lossen kan je
                         niet gewoon gebruik maken van een
                         Entertoets, want dit help toch niet.

                         Wat we wel gaan gebruiken is een
                         HTML-code. Dit is de programmeertaal
                         dat gebruikt wordt om webpagina‟s op
                         te bouwen. De code die wij gaan
                         gebruiken is de volgende:
                         <p> XXXXXXXXXXXXXXX </p>
                         Op de plaats van de X‟en staat je
                         tekst.
                              www.vliz.be

  VLIZ
                                      Zeelessen
          Opmaak van tekst
Andere voorbeelden van opmaakcodes zijn:
 • <p align=“left”> XXXXXX </p>
 • <p align=“center”> XXXXXX </p>    Deze codes zorgen ervoor hoe de tekst
 • <p align=“right”> XXXXXX </p>     wordt uitgelijnd.
 • <p align=“justify”> XXXXXX </p>
                           www.vliz.be

  VLIZ
                                  Zeelessen
          Opmaak van tekst
Andere voorbeelden van opmaakcodes zijn:
 • <strong> XXXXXX </strong>   = een woord/tekst in het vet zetten
 • <em> XXXXXX </em>       = een woord/tekst schuin zetten
 • <u> XXXXXX </u>        = een woord/tekst onderlijnen
                           www.vliz.be

  VLIZ
                                    Zeelessen
      Invoegen van een afbeelding
Om het niet alleen bij tekst te houden, kan je de informatie bij je placemarker ook nog
aantrekkelijk maken door er een foto bij te plaatsen. Ook dit gebeurt a.d.h.v. een code:
<img src="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" border="0" alt="YYYYYYYYYYYY“
width=“328“ height=“328" align="center" />.
Op de plaats van de X‟en komt de URL van de foto. Je kan de URL vinden door volgende
stappen te ondernemen:

             Ga naar de afbeelding die je wilt gebruiken en klik er met je
             rechtermuisknop op, zet hebt een backslash zou de
             Als je de stappen goed je in het snelmenu, de (\) met
             Achter alle hele locatiezodat je dan uitgevoerd, dan opdracht
             daarachter te voorschijn moeten komen hebt aangeklikt kom je
             afbeelding de naam van de foto. je dit in de placemarker.
             „Eigenschappen‟ kan kiezen. Als
             op volgend scherm terecht. gebruikt werd, zou deze tekst op
             Voor het voorbeeld dat hier
             Hetplaats van deje invult op de plaats van de X‟en is de hele
             de eerste dat X‟en moeten staan:
             locatie.
             "C:\Documents and Settings\School\Mijn documenten\White
             Cliffs of Dover.jpg"
                              www.vliz.be

  VLIZ
                                      Zeelessen
      Invoegen van een afbeelding
Op de plaats van
Eindresultaat: de Y‟en kan je een gepaste titel voor de foto schrijven. Bij „Width‟ en
„Height‟ kan je de grootte van de afbeelding bepalen en bij „Align‟ beslis je waar de foto
in de tekst komt. De volledige code die gebruikt wordt in dit voorbeeld ziet er als volgt
uit:
                               www.vliz.be

   VLIZ
                                       Zeelessen

								
To top