Corpus.doc - Corpus

Document Sample
Corpus.doc - Corpus Powered By Docstoc
					CORPUS

  1. Lower Degree of Formality
Honey – zlato / brouku / zlatíčko / zlat / koblíţku
Man – omitted (3x) / čéče (17x) / brácho / člověče (2x)/ chlape, chlap (3x) / hele (3x ) / šéfe/
pane (2x) / chlapi / chlápek / vole (2x)
Men – chlapi
Cop – polda (3x), policajt (2x), chlupatý, poliš
Cops – poldové / cajti
Mom – mami / máma
Let‘s hit the arcade – Valíme do pasáţe
Yeah, well. – Jo jo. / No jo.
Nuts – blbost
Folks – omitted / lidičky / lidi (2x) / váţení
Mommie – mámo
Joannie
Man – chlape
Baby – to
Ease up back there – Zklidni se
Oh man – No tak
Chicken legs – kuřátka
Chick – Kotě
Kid – mladej (4x) / kluk (2x) / dítě (2x) / nějaké dítě
Kids – mládeţ / malý kluk / děti (4x) / dětičky
Jalopy – rachotina, kraksna
Cop car – auťák chlupatejch
Rookie – zelenáč
Punk – syčáku (2x)
Bats – netopejre (3x)
Guy – chlápek
Guys – lidi
Oh, yeah! – No jasně!
Boss – šéf (10x)
Sure thing – Spolehni se
Chill out – Klídek
Flunk the chem test, so what? – Tak z tý písemky z chemie dostaneš bajli, a co?
He‘s awful big – Von je děsnej hromotluk
Don‘t go all billy – Nejanči.
The custom job‘s got to be our baby – Jdeme po tom luxusním bouráku, to bude ono
He‘s got to be pretty old. – Tak musí být pěkně starej.
Kick butts – kopat do zadků
Homos – teplouši
Hit – panák
Batman fellow – tohohle Batmana
All the other guys – všichni ostatní
Stuff – udělátka / věci (2x) / tohle i další věci / krámy / všechno / humus
The army surplus job – ta popelnice za armádních přebytků
Digital jobs – digitální věcičky
A load of brown stuff – velký hnědý hlen
Hon – zlato (4x)
Not real well – Moc dobře ne
Wind‘s aces – Vítr je supr
Real good – tak to je libový
Mill - meloun
Butt - omitted
Chill - Klídek
Oh, man – Sakra
Back off – Pakuj se
But the president‘s got to keep his eye on the big picture, y‘know. – Prezident má ale na
starosti mnohem důleţitější záleţitosti, víme?
It‘s great show biz – To je velkej šoubyznys.
All right - jistě/ no tak dobře/ ať je po tvém / dobře
Great show biz – velkej šoubyznys
Pretty soon – brzy
Batboy‘d be pushing 60 by now – Tomuhle netopejrovi táhne na 60
Pal – kámoš / kámo (2x)
Wino – oţralá
Well, all right – No tak dobře
The fool – nicka
Babe – kotě
A beauty to his solar plexis – parádně ho naberu do solaru
Son – synku
That‘s keen – To je vychytaný
Your woman cop – vaši policajtku
Come now, Glen! – Ale no tak, Glene!
Fire – vyrazit
Some piece - hezká broskvička
Tasty – k nakousnutí
Sweet piece – kotě
Radical – hustý
Spud – vole (2x) / chlapi / chlape / chlápek
Spuds – chlapi
Sure – jasně (2x) / jistě
Real coo - dost dobrý / paráda
Duff – zadek
Bunch – banda, sebranka
You can bank on that, – na to můţeš vzít jed
Dad – táta (2x)
Loony bin – cvokhauz
Two-fifty – dvě pade
Babe – kotě
You bet – to si piš
You‘re fired – dostaneš padáka
Aces – bezva / supr
Real good – cenné sluţby
Kook – úchyl
Nut – magor
‘s gone all sick – udělalo se mu hrozně zle od ţaludku
Rob, Robbie, Elsie, Bobbie, Morrie
Right – Tak jo
Billy – blázen
Oh real coo – No fakt supr
Real good – fakt dobrý
Lunchroom or what - Seš v jídelně nebo co
Real cool. – Vosol ho
Just ace it. – Vytáhni se
Piece – pistole
Rad. – ostrý / supr.
Since I was a kid – odmala
Blew out of prison – foukl jsem z vězení
Frost – zabásnout
Right? – Nemám pravdu? Right. – Tak.
Screw up - zvorat
Hiyo - čau
So – takţe / a
To get laid – mít dost holek do postele
Hello. – zdravíčko /dobrej večer
Boy - fíha
Stropy – nervní
Rubbish – kraviny
Real thing – skutečný masíčko
Choc ice – nanuk
Ellie, Ernie
I bet he‘s dead. – Se vsadim, ţe je mrtvej.
Swell party – bezva párty
Raid up – vybílit
My baby? – Děťátko?
He‘s having his nap. – Dal si šlofíka.
Three score years and ten – sedmdesát let
Two score years – čtyřicet let
What? – Coţe? (2x)
Sorry? – Coţe?
Pinched – štípl
Old fellow – kámo
Mam? – Mami?
Movie buff - filmová fanynka
What of that? – No a co?
Crumblies – lidičky
Morning – Brý ráno
He‘s hitting hundred and fifty. – Valí to dvě stě čtyřicet za hodinu.
Investigate this Sandman stuff. – proklepnout toho Sandmana
Bloke – chlápek
A load of stuff - dost
The telly – telka
Junk – krámy
Converted the money into junk. – A kdyţ to střelila, tak si šlehla.
Nicked – Štípla
I am parched. – Mám ţízeň.
No problems, eh? – V pohodě, ne?
Her dad‘s all right. – Její fotřík je férovej.
Nice man. – Správňák.
Mate – kámo (2x)
Thanks. - Díky. (2x)
Great. – Bezva.
Greetings. – Zdravíčko.
Your mother‘s croaked. – tvoje máti natáhla bačkory
You are the doctor, aren't you? - Ty jseš ten doktor, co?
Granny - babička, babka
Madhouse – blázinec
Nope. - Ne.
And stuff - a tak
Kind of nice - docela milý
Kind of hokey. - takový sentimentální
Hit the kitchen- zapadnout do kuchyně
A crazy – magor
Sure, hon. - Hned to bude pane.
The usual.- Normálka.
That big chemical works - ta velká chemička
Hi – čau / zdravíčko / ahoj (2x)
Sort of - tak nějak (2x) / trochu
Bucks – doláče
I'm not just a crazy. - Nejsem jenom vobyčejnej magor
Boys and girls - Kluci a holky
Hooker – šlapka
Pee – vyčůrat se
Kind of – tak nějak
Neat - skvělý
This stuff – tohle
I blew my whole paycheck on …. - jsem za celou vejplatu schrastil …
Pimp – pasák
Is she - Nebo jo?
A bit boring – trochu nuda
Do you? - Co ty na to?
I see. – tak / ach tak / uţ rozumím
Good. - Fajn.
That's it. - To je ono.
Does it? - Fakt?
I bet it hurts. - To se vsadím, ţe to bolí.
That was a killer catch, man!
Totally wicked. - To byl boţí zákrok. / Úplná bomba.
Thanks. - Díkec.
Play ball – začutat si
Cool - supr
All that stuff. - Takový věci.
Great – skvělý (2x)
It's a cute movie. - Je to roztomilej film.
Maybe not everybody's film thing - Moţná ne úplně pro kaţdého
Cute. - Fakt roztomilý.
Worried silly. - Mít starost jako blázen
Another killer catch! - Další skvělá vychytávka!
You're as mean a ball-player as your friend here. - S míčem jste stejnej ďábel jako tady váš
kamarád.
Fox – kočko
How'd you know my names? - A jak víš, ţe se jmenuju Franklin?
But I can fake a bosh. - Ale rozezpívám gajgle.
Stuff – leccos
Gipsy – morgoš
My old man – táta
Now what? - A co teď?
Morning, hon. - Brý ráno, zlato.
A few more loose years - pár pitomejch let navíc
Booful – koblíţku
That's one baaad lady. - Říkám ti, ta se vyzná.
Seeya! - Čaues!
Okay – dobře (5x) / jo (2x) /oukej / tak (3)
Pets are great to have - Je fajn mít doma zvířátka
Well, I'll be. - No vida.
No hum - nezájem.
Isn't a chicken - Není bačkora
Big, fat hairy deal. - To je toho.
I just love - Strašně rád
Move it. - Uhni.
Boy, am I in a bad mood - Teda, já mám příšernou náladu.
Garfield's sure been in a nasty mood lately. - Poslední dobou má Garfield hroznou náladu.
Easy, boys. - Tiše, hoši.
That was the best deep blue flunk I ever had going. - To byla ta najlepší deprese, která mě kdy
opustila.
How about? - Dal by sis? / Co takhle? (6x) / Co? / Třeba.
Now you're talking. - Tak to je jiná.
Boy, I'm starved - Lidi, umírám hlady
O'l buddy – kamaráde (2x), brácho
Boy, what a great meal. - Lidi, to bylo ale ţrádlo.
I guess - Řek bych. / Myslím.
Well – Tak. (3x) / Tak co. / Dobrá. / Tak ještě. / Tak dobře. / Takţe. / No. (3x)
Oh, brother - Boţe můj.
Well, here we are in the great outdoors. - Tak jsme tady, na nádherně čerstvém vzduchu.
I guess we'll be seeing a lot of each other, doc. Myslím, ţe se uvidíme častěji, paní doktorko.
Garfield gets sick a lot - Garfield bývá hodně nemocný
Boy - hochu
The woman's some kind of a quack! - Ta ţenská je jasná šarlatánka.
But I won't play fall guy for your stupid lines. - Ale to neznamená, ţe skočím na tvoje kecy.
These things – Tohle
Why, I'll bet - Vsadím se.
Here goes … - Jdu na to…
Well, this is just ducky. - Tohle je prostě skvělý.
Well, hello there, good-looking - Ahoj krásko, jak se vede?
Say, how about popping over to my place for a late-night snack? - Řekni, co takhle zaskočit
ke mně na malé večerní občerstvení?
She sure is cute. - Je moc roztomilá.
Gang (address) – mládeţi
It was only about another 15 minutes - jen o čtvrt hodiny později
O, boy, what a night. - To byla noc, člověče.
Why, …. – Totiţ
Some nerve. - To je drzost
Big deal. - To je toho.
With a thing for pain - se sklonem k masochismu
Chicks – omitted
Tip – dýţko
Take five – dej si pauzu
Blue flunk - deprese

Incorrect Verb Forms:
Oughtta – mě bych
you was gonna be okay – ţe se z toho vykřesáte.
You‘ve got a mother, don’t you? – Máš matku, ne?
Leader don‘t shiv – nemá nachcáno.
Say he pegged Batman. – prej ţe ho zmasil.
 But leader chill in a cell. – jenţe sedí v báni.
he nuke half gang. - vysmaţil půlku gangu.
I figure you ain‘t all bright. – vy jste pěkně vylízaný.
She don‘t shiv. – Vona se nebojí.
You ain‘t herd, man? - Tys to neslyšel, čéče?
You come to say hello? – Přišels na kus řeči?
Rob don‘t say balls nasty. – ţe neřekneš drsnej drsoň.
Leader‘s boggin! – Vůdce se topí!
Leader peg Batman.- Ještě si Batmana podá.
My mon bats don‘t shiv. – Kecy, Batman nejni srab.
Bruno don‘t shiv. – Bruno se nedá.
Better get that TV working, man. – Tu telku byste radši měli dát do cajkum čéče.
Ever ride a horse? – jela jsi někdy na koni?
Never even saw one. – V ţivotě jsem ho ani neviděla.
Boner, don‘t shiv – Pasák, ten se nevycuká.
Bower don‘t say we breakin out – Neřek, ţe vocaď utečem.
The thingsz you offerss - Nabízíššš mi
What you asks - co chceššš
Thisss amulet will makes ssafe from anysszingggs…noss tenhle amulet a budeššš
v naprossstém bezzzpečí.
What the hell do we do now? - Co teď sakra budeme dělat?

Omissions:
  a. verbs
Right? – Ţe? / Říká se
Absolutely. – Rozhodně.
Rough month in the big town. – Tenhle měsíc je ve městě pravé peklo.
This just in – Aktuální zpráva. Právě se dozvídáme.
Nonsense. – Nesmysl.
Surely the fiercest survivor – the purest warrior. – Ten nejlítější, co přeţil – nejryzejší
válečník
Hardly the hour for antiques.. – Na nějaké šaškování je sotva vhodná hodina
Nuts. – Blbost.
Tonight‘s presentation – A dnes uvidíme
4 killed – 4 mrtví
Roberry in progress. – Právě probíhá loupeţ.
Reality check. – Prober se.
Total lack of. – zatím jsi předvedla jen totální ztrátu…
You crazy? – Blázníš?
You still here? – Vy jste ještě pořád tady?
No more leaks. – Uţ ţádné úniky informací.
Top drawer. – Horní šuplík.
No loot, no robbery. - Ţádná kořist, ţádné vloupání.
Matches – Sirky.
Vest pocket. - V kapse vesty.
Easy. – Opatrně. (2x)
Obviously a fascist. – Jasnej fašista.
Out of control. - Nedokáţe se ovládat.
Barman: crusader or menace? Gotham‘s living legend through the eyes of the few who –
Barman: bojovník za práva slabších, nebo postrach? Ţivoucí legenda Gothamu očima hrstky
lidí, kteří –
Brilliant design – worthy of the Joker. – Skvělé provedení, hodné samotného Jokera.
Left hand numb. - Levá ruka bez citu.
Not much of a corpse left. Mostly liquid – Z mrtvoly toho moc nezůstane. Většinou jen
břečka.
Too stupid, or too civilized. – Hloupí nebo moc civilizovaní.
Once a symbol of wealth and power, now just another target.. – Kdysi bývalo symbolem
bohatství a moci, dnes je jen další terč…
What a bring down - To je něco, sejmout..
Not real well. – Moc dobře ne.
Oh, real good.- No tak to je libový.
And the Barman flaptrap.. – A co se povyku kolem Batmana týče…
Funny – je zvláštní.
Next up – Další bod programu
Solid – Rozumim.
With no insurance and two payments left .. and the turn-off notice with winter on its way. –
Kdyţ nemám pojištění, zbejvaj ještě dvě splátky... a k tomu nám odpojili elektřinu, kdyţ zima
uţ je na cestě.
Tough decision, too. – Uznávám, ţe je to těţké rozhodnutí.
A woman. - Ţenská.
Young people these days.. no respect for history – nemají ţádnou úctu k dějinám.
Great dinner. – Ta večeře se povedla.
His filed teeth like razors in my trapezius – opilované zuby ostré jako břitva zakousnou
You slow – Seš pomalej.
Too soon for that – Na to je moc brzo
Ribs intact – Ţebra nepovolila
Lucky – Štěstí
Details to follow – Podrobnosti se dozvíte za chvíli
An update – Poslední informace
Afraid of Peppi – Vyděšený z Pepiho.
Only on channel two! - Exkluzivně na druhém kanálu!
Not for the squeamish. – Není určeno pro lidi se slabším ţaludkem.
He nasty – Je drsoň. / To je drsoň.
I figure that real cool - tak to bylo fakt cool.
Eyes sideways. - Hoď vočkem.
Chegs kinda my nasty - Tak ta má grády.
You leader squeeze I figure. Ty seš asi vůdcova zásuvka, co?
We mutants! We slicer-dicers! – My mutanti! My řezníci – sekáči!
That‘s why you at the pipe. - Tak to vás určitě uvidím u trubky.
Ears only. – To je tajný.
Real coo.- Dost dobrý.
Few days early.. - To jste si o pár dní pospíšila…
You so dead, old man! – Seš tuhoň, dědku!
Just about the right size for you – Je zrovna tvý velikosti.
Leader billy berserk - Vůdce je nasranej jak vězeňskéj kýbl.
Nice work, too. - A ţe je hezká.
Now how about that smartly dressed youngster in the front row there – Tak co třeba ten
elegantně oblečený mladík tamhle v první řadě.
But first another question much on the minds of America. – Ale nejdřív k jiné otázce, která
rovněţ zajímá miliony Američanů.
Not a frigging thing. – Ani ň.
Lucky. Lucky old man. – Máš štěstí. Štěstí, ty dědku stará.
Another bizarre incident – this one in the South Street subway station. – Další bizarní incident
se tentokrát odehrál v metru na South Street.
Tomorow morning. My place. – Zítra ráno. U mě.
A fistful of entertainment tomorrow night.. – Zítra večer vás čeká spousta zábavy…
Old news, boss. – To se ví dávno, šéfe.
Guns ready. – Zbraně připraveny.
Lucky – lucky -- - Z pekla štěstí..
Gas masks. – Masky nasadit.
All cool here. – Všechno v klídku.
A sensitive human being. Vskutku citlivý člověk.
Full speed to the cave. – Plnou rychlostí do jeskyně.
Joker free—hundreds dead. After this. – Joker je na svobodě, za ním stovky mrtvých. Další
zprávy.
Lucky old man – Zase štěstí, dědku.
Meeting him – Má s ním sraz
Something wrong? - Něco se děje?
Nobody at Kyle eskort - V Kylině eskortu nikdo není.
Kyle‘s apartment – Do Kylina bytu.
Easy. - Klid.
On it. – Uţ běţím.
Her innocence lost. – Tak náhle přišla o nevinnost.
Oh God. – Ach Boţe.
The old game. - Postaru.
Billy. - Blázen.
Oh real coo – No fakt supr.
Too slow – Moc pomalu
Dizzy – Točí se mi hlava.
Not dizzy – not already – Netočí se, uţ ne
Out of bullets – došly mu kulky.
Easy shot. – Snadná rána. (2x) / Snadný terč.
Easy. – Snadná.
Real good. – Fakt dobrý.
Too late..for the two at the tunel..too late..too old – Pozdě..pro ty dva u ústí tunelu..příliš
pozdě..stárnu
The last two, Joker.. my wow – Poslední dva, Jokere…přísahám
Real cool. – Vosol ho.
A liar‘s weapon. - Zbraní lhářů.
…Sheer pandemonium here at the county fair, Lola! – Tady na pouti vypuklo naprosté peklo.
Lolo!
Just an ounce or two more of pressure – Jenom ţdibec přitlačit
So dark, man.. – Taková tma, lidi…
Careful, now..quiet… - Opatrně..Tiše…--
So dark -- Taková tma
Live from the News Two copter – Ţivě z helikoptéry druhého kanálu
No time to waste – Nemáme času nazbyt.
Good.. - Výborně
Jesus, what a mess – Jeţíši, to je bordel.
Plastique..all set – Plastická trhavina…Všechno připravené
Clumsy… stupid .. senile … Nešika … hlupák… senilní…
Doddering.. helpless…- Zesláblý..bezmocný
Lucky. – Klika. (2x)
Lucky old man – Starej klikař
The Joker‘s body found mutilated and burned – Jokerovo tělo bylo nalezeno zohavené a
ohořelé
Heck of a police action – Zatraceně drsnej policejní zásah
Still in the hospital. - Pořád ještě v nemocnici.
Something wrong? - Děje se něco?
A Societ nuclear warhead -- seconds from detonation.. – Jen vteřiny dělí sovětskou jadernou
hlavici…
Oh, real coo. – No paráda.
Balls nasty. – To bylo ostrý.
My mon boner. – Kostič je pasák.
Balls nasty. – Dost drsný.
Boner nasty. – Drsnej kostič.
Spuds in front. – Chlapi dopředu. (2x)
Whole city blacked out. – V celým městě nejde proud.
Eyes slideways, spud. – Číhněte doprava, chlapi.
No good. – To je špatný.
One-step street pizza. – Jeden krok a je ze mě pouliční pizza.
We thought you long gone. – My myslet vy dávno pryč.
Nobody home. - Nejsou doma.

  b. auxiliary verbs
Pretending, fooling – jak jsi dělal, napálil jsi
Twitching, bleeding – mohli by se ti zakrvácení svíjet u nohou (supplemented with could
occuring in the preceding sentence)
We been getting – Nějak jsme se protloukli
We takin a ride. – omitted
You painin me, Joannie. – Ty mě vopruzuješ, Joannie.
You messin wif my livelihood. – Zahráváš si s mou obţivou.
Something stuck in my arm. – Něco se mi zabodlo do ruky.
I got my nine – Mám svejch devět.
I shoot. – Budu střílet.
We get him? – Dostali jsme ho?
I kill him. – Zabiju ho.
You got a spare clip? – Nemáš zásobník navíc?
Releasing him now, are you? – Takţe ho teď propustíte, co?
I go rights. – Mám svoje práva.
I be callin – Zavolám.
We doin‘ crimes, man an we behind quota - My sme v zločinech pozadu za kvótou
I kill you – Zabiju tě.
I make him – Přinutím ho.
I help him – Pomůţu mu.
His Honour gone nuts? – Ruplo jeho Ctihodnosti v bedně?
Three slain – Si vyţádala tři oběti na ţivotech
We got plans f you - Máme s tebou plány
We cure her – My ji vyléčíme
You got any kids? – Máte děti?
Chicken legs comin—wearin colors - Šine se k nám vydrbína – v našich barvách.
Leader take you face - Vůdce ti rozsápe ksicht.
You want a medal? – Chceš metál?
Stays level. - Zůstane vodorovné.
You borin me – Ty mě nudíš
Lying – Leţeli jsme
pulling – Přetahovali si
Taking – Zbavil
Turning – Přetavil
You better see this. – Na tohle byste se měl jít podívat.
Kill – Zabiju
I show – Ukáţu.
Now we settle up. – A teď si to vyřídíme.
Tomorrow I go free. – Zítra budu volný.
You want lipstick? – Co takhle rtěnku?
You see. – Uvidíš. (2x) / Uvidíte.
Clerk gone billy. – Pokladní se zbláznil.
Bruno get nasty. – Bruno si ho podá.
You got to pay for your own bodywork. - Musíš si asi platit za svou karosérii sama.
We going somewhere or what? - Tak jdeme někam nebo co?
I get – Zajistím.
This thing pack a cloak? – V tomhle je sbalený plášť?
I see him. - Vidím ho.
We got him. – Máme ho.
Give him – Vloţím
Giving him – Dávám mu
Dusted man he got no face. – Vymaţenec nemá kvicht.
Shit man we never get tv now. – Kurva, chlapi, teď uţ tu telku nedostanem.
Bower don‘t say we breakin out. – Neřek, ţe vocaď utečem.
Bogue he got no face. – Kripl nemá kvicht.
We breakin out. – Mizíme vocaď.
You hear horses? – Slyšíte koně?
Everybody screaming. – Všichni ječeli.
Nobody fighting the fire. – Nikdo nehasil poţáry.
Helping – Pomáhali jsme.
You got to learn – Musíš se naučit
Twenty minutes left. - Zbývá dvacet minut.
you going to die or what? - To tam chcete umřít nebo co?
Something scrambling – Něco nám ruší
I got a peach of a shot – Mám ho jako na dlani v zaměřovači
Ribs noviny – Ţebra se hýbou
All set. – Všechno připraveno.
Silence broken – ticho občas prolomí
Fancy a game of tennis?– Co takhle zajít na tenis?
Frederick no longer listening. - Frederick ho uţ neposlouchá.
But you know what? – Ale víte co?
Remember? – Vzpomínáš?
Something trying to tell me somebody? - Něco se mi snaţí říct někoho?
Somebody trying to tell you something? - Někdo se ti snaţí něco říct?
Either of you gents mind if I put on the radio? - Bude vám někomu vadit, kdyţ si pustím
rádio?
Have you the helmet? – Máš tu masku?
You escaping from prison? - Vy jste na útěku z vězení?
Next time I get the lead. - Příště povedu já.
You know why? - Víte proč?
You die. - Zemřeš.

  c. subjects
Turns out – omitted
Suffered only – omitted subject
Can‘t do murders – Nemůţu vraţdit
Couldn‘t take.. – Nemohl jsem
Guess… - Počítám
Curses me, calls me a fool, brings me here - Proklíná mě, nadává mi do bláznů, zavádí mě
sem
Sorry to wake you – Omlouvám se, ţe jsem tě vzbudil
Oughtta – Měl bych
Just thought – Jen jsem ti chtěl říct…
Repeat. – Opakuji.
Growls. Snars. – Vrčí, cení zuby.
Can‘t see.– Nevidím.
Couldn‘t be Batman – Nemůţe být Batman.
Doesn‘t feel safe. – Nepřipadá mi bezpečná.
Shouldn‘t have gone so easy… - V autě jsem na ně neměl být tak měkký
Have to assume – Musíme počítat s tím
Might. – Mohl.
Sure kept the hospitále busy. – V nemocnicích byli kvůli němu doktoři v jednom kole.
Didn‘t think – Nenapadlo mě.
Hope. - Doufám.
Makes me sick. – Je mi z něj zle.
Can‘t believe - Pořád se mi nechce věřit.
Never herd of civil rights. – O občanských právech v ţivotě neslyšel.
Hits me – Zasáhla mě.
Can‘t armor – Nemůţu
Got – zařídils / postaral ses
Run my eyes – Pohledem přejíţdím
Figure – a / kór / asi
Should‘ve gotten out of th way, Spot – Neměl zaclánět, ten Spot
Didn‘t suck. – Dost dobrý.
Can‘t see – Nic nevidim
Wish we could – Kéţ bychom mohli
Seems to me – Připadá mi
Can‘t have – Nemůţu si nechat
Might be – Mohlo by
Guess it is at that – Tak nějak to bude
Does the hand good to break him in – Krocení dělá člověku dobře na ruce
Just laughed – Jen se smál
Tossed Spike - Prohodil Spika
Ain‘t fan. – Tak do toho nevidim.
Didn‘t hear it from me. – Vode mě ne.
Wasn‘t proven. – Neprokázalo se to.
Forgot to tell you – Zapomněl jsem.
Hope – Doufám
to take us down – Budu se s ním muset svalit.
Seems – Jako by
Guess – počítám / asi
Can barely see the stretch marks. – Ty strie nejsou skoro vidět.
Got / Must have – Musel
Haven‘t seen – Ještě jsem nebyl.
Spent a second – Vteřinku jsem poslouchal.
Never meant – Nechtěl jsem.
Missed. – Minula.
Wanted me – Chtěl.
Sure sounds strange – Jistě zní
Figure - připadám si
Just can‘t sleep – Prostě nemůţu spát.
Should sleep. – Měl bych spát.
Should be fresh tomorrow. – Zítra bych měl být čerstvý.
Shan‘t have to lie. – Tak to nebudu muset lhát.
Guess you heard – Nejspíš jste slyšel
Got everything out - Já jsem si z něj ale všechno odnes
Figure – Nejspíš.
Can‘t pin it down. – Nedokáţeme to lokalizovat.
Had to learn something at school – Něco jsem se ve škole učit musela.
Just came over the horn – Právě mi telefonovali
Had – Donutil
Reminds me – Připomíná mi.
Feels to me – Připadá mi.
Got a gun – Má zbraň.
Can‘t believe – Nechce se mi věřit.
Glanced off a rib – Kulka se svezla po ţebru.
Took some meat with. – Vzala s sebou něco masa
Would have gotten me. – Dostal by mě.
Don‘t know – Nevím
Have to – Musím
Can‘t – Nemůţu
Took a squad there – Vzala tam oddíl
Got the other end – Druhý konec máme.
Got two cold ones – Máme tady dva tuhý.
Can‘t see a damn thing – Nevidím ani na špičku nosu.
Rigged the body. – Podminovali mrtvolu
Got trouble, boss. –Mám problém, šéfe.
Can‘t be older than thirteen – Nemůţe mu být víc neţ třináct
Swear – Přísahám.
Won‘t have to – Nebudu se muset.
Can‘t afford that – To si nemůţu dovolit
Didn‘t get - Nenamočil jsem si.
Can‘t see a damn thing – Vůbec nic nevidím
Couldn‘t have … - Nemohlo mu být
Took me ten minutes – Deset minut mi trvalo.
Figure I can get home. – Tak to se fakt dostanu domů.
Figure it isn‘t kinda my late. – A vůbec není pozdě, ţe ne?
Ever ride a horse? – Jela jsi někdy na koni?
Never even saw one. – V ţivotě jsem ho ani neviděla.
Only feels like – Jen jí připadá.
Looks bad. – Vypadá to špatně.
Ain‘t fan.- Ţádný kámoši.
Can‘t see – Nevidím
Can‘t tell – Netuším
Guess – Asi
Read up – Načetla jsem si.
Wouldn‘t listen – Nenechal se přesvědčit.
Could barely see – Nebylo skoro vidět.
Was sure – Byl jsem si jistý
Wouldn‘t take a genius – Člověk nemusí bejt génius.
Hit the Grand Union parking lot. – Dostali se na parkovište Grand Union.
Looked like they cleaned the whole store out – Vypadalo to, jako by celej obchod vyluxovali.
Broke – Zlomil.
Turns out – Ukáţe se. (2x)
Saved – Zachránil
Talks like my dad. – Mluví jako můj táta.
Figure I will. – Nejspíš ano.
Took years – Trvalo to léta.
Figure we got all week – Nespěchej, máme přece celej týden.
Got them – Máme je.
Can‘t believe he had the nerve – Kde se v něm vzala ta odvaha…
Just stares at me with those creepy eyes of his. – Jen na mě zírá těma svýma divnýma očima.
Just sits there all day – Celej den tu jen sedí
Breaks your heart, doesn‘t it? – Srdce z toho puká, ţe, pane?
Might as well call us – Taky bys nám mohl říkat (2x)
Hopes it won‘t get stolen – Doufá.
Kept going on at me – Doráţela na mě.
Thought so. – To jsem si myslel.
Love you. – Já tě miluju.
Had to get out - Musel jsem vypadnout.
Needed a break. – Potřeboval jsem si odfouknout.
Seems she wanted – Chtěla.
Should be - Mělo by to.
Could have been… (2x) - moţná byl zničen / moţná převezen.
Reckon. - Zdá se.
Must be broken. - Asi je rozbitá.
Must be a porcupine. – Zřejmě dikobraz.

  d. subject and verb
Glad to hear that. – To rád slyším.
Remember the old days? – Vzpomínáš na staré časy?
Spoken to Dick lately? – Mluvils poslední dobou s Dickem?
Been a long time – Uţ hodně dlouho
Going for a gun – Sahá po pistoli
Just a movie. – Je to jenom film.
No harm in watching a film. – Nějaký film mi přece neublíţí.
Just had this baby tuned… - Dyk jsem si to zrovna nechal seřídit.
See? – Vidíš?
Hard to see – Sotva vidím.
Hard to tell. – Těţko říct.
Nice to have you back, bats. – To je prima, ţe ses vrátil, netopejre.
Remember..? – Vzpomínáš?
Beggin to pay. – Ţebrá vo to, aby moh cálovat.
Easy for him to tell, to talk – Jemu se to vykládá, říká
Got no time fer speeches - nemáme čas na ňáký proslovy.
Not talkin speeches, man. Talkin war. - To nebude ţádný ţvanění, ale porada vo válce.
Got an hour to make the dump - Máte hodinu na to, abyste se dostali na skládku.
Eat your heart – Seţeru ti srdce.
Give him – Vloţím
Getting cold - Je mi čím dál větší zima.
Still alive – Ještě ţije.
Hard to believe that – Tak tomu se těţko věří.
Got a sweet little wife? – Máte doma roztomilou ţenušku?
See the end..? – Uţ vidíš?
Wonderful to see – Je báječné vidět.
I got something – Něco mám.
Boy wonder-- got to be. – Tak to musí být zázračnej kluk.
Gettin tired? – Ţe by tě to zmáhalo?
Out of your mind – Ses zbláznil.
Gone billy. – Totální magor.
Got a gun!– Má pistoli. (2x)
Got a shot – Palebné pole volné.
Stabbing – Bodá
Coming close – Blíţí se
Coming right at us– Míří přímo na nás
Still collating – Pořád ještě třídíme.
Breakin out. – Mizíme.
All running away – Všichni utíkají.
Gone crazy. – Zešíleli.
Fighting for food. – Perou se o jídlo.
Blast a hundred thousands tons of sand – Vymrštit do vzduchu tisíce tun písku
Showing - Strkal jsem se
Yelling – Křičel
Healing quite poorly – Nehojí se
Heading – Jede
There-see that ledge? – Vidíš tamhle tu římsu?
Repeating the week‘s stories –Vracíme se k nejdůleţitějším událostem týdne
Killing time. - Ubíjejí čas.
Sorry. - Promiň.
Anything happening, then? - Tak co, co píšou?
Promise? - Slibuješ?
All right. - Slušně.
Full of people. - Jsem plný lidí.
Raining. - Prší.
Sorry. Sorry. - Je mi líto. / Líto.
Be dead embarassing. – To by byl trapas.
Hear it posture? - Slyšíte, jak se přetvařují?
Hear it threaten? – Jak vyhroţují?
All gone. - Napořád pryč.
Long gone. - Dlouho pryč.
Got work to do, eh? – Mám ještě práci, ne?
Hurting. (2x) - Bolí. (2x)
‗fraid – Sorry.
Taken from some psycho - Sebrali jsme ho nějakýmu pošukovi.
Destroyed. - Byl zničen.
Got it - Mám to.
Traded with a demon – Směnil ji jeden démon
Long gone – Dávno uţ není
Tell you what - Tak podívej.
Ever had one of those days..? - Uţ se vám taky stalo..?
Much better. - Uţ je to lepší.
See? - Vidíš?
Tell you what. - Uţ vím jak.
Time to rise and shine. – Čas vstávat a cvičit.
Always riding the ragged edge of disaster, aren't you? - Ty to vţdycky ţeneš aţ na ostří noţe,
ţe jo?
Understood? - Je to jasný?
Nothing like a snappy comeback to save face. - John opravdu ví, jak si zachovat tvář.
Time for a midnight snack. - Je čas na půlnoční sváču.

  e. conjunction
Anything moves - Esli se něco pohne
Long as - Kdyby

  f. preposition
Hell with that – Kašli na ni.
Half my friends – Půlka mých kamarádů
Half eleven – Půl dvanácté
Course – No jasan
  g. article
Kind that make you .. Zlý sen, ze kterého…
Same kind – Stejného druhu
Deal is – Ale ty mi slib
Kind of name – Takové jméno
Least I can do – Přinejmenším můţu
Fact is – Ve skutečnosti

Spelling:
No denyin‘ it – tak vo tom ţádná
bout time – bylo načase
We takin a ride. – vynecháno.
You painin me, Joannie. – Ty mě vopruzuješ, Joannie.
You messin wif my livelihood. – Zahráváš si s mou obţivou.
Lookit you, Joannie. – Mrkni na sebe.
You went an grew another nostril. – Máš o jednu nosní dírku navíc
Shut your hairy face an drive. – Sklapni ten svůj fousatej zobák a jeď.
You lef us one unpleased customuh – Stěţoval si na tebe jeden nespokojenej kunčoft
I‘m still payin for these wheels. – Za tu káru pořád platím.
Don stisk us. – Neházej to na mě.
That was on th roof – To bylo na střeše.
Thas right. – Jasně, na střeše.
An if is someone messin wif me… – Jestli mě někdo bude srát…
Start wif th little one – začni s tou menší.
S okay – v pohodě.
Bet you got some kinda keen escape planned. – Bych se vsadil, ţe uţ máte naplánovaném
nějakej vychytanej útěk.
I was walkin‘ my beat. – Byl jsem na obchůzce.
Thas right, man – one milion—or you never hear th little shit cry again. – Přesně tak, čéče –
jeden milión – nebo toho malýho smrada uţ v ţivotě neuslyšíte brečet.
I be callin in an hour wif th where an when. Bye. – Zavolám za hoďku a domluvíme se, kdy a
jak. Zatím.
Ridley‘s goin frit. Beggin to pay. – Ridley je na sračky. Ţebrá vo to, aby moh cálovat.
Hit it wif the trank, man.. – Píchni mu něco na utišení, čéče.
Les jus flush in down th john, man. – A co kdybychom ho spláchli do hajzlu (nevyrovnané)?
He‘s flushed, man. Soon‘s we get th mill. – Šak ho spláchnem, jen co dostanem ten meloun.
Th kid – toho kluka
Get out of the way – Di mi z cesty
Should‘ve gotten out of th way, Spot – Neměl zaclánět, ten Spot
Watcha – sledujte
See fu yusself – přesvědčte se sám.
We doin‘ crimes – vynecháno
You borin me – ty mě nudíš
Gettin tired? – Ţe by tě to zmáhalo?
‘scuse me – pardon.
we got plans f you - máme s tebou plány
Nize plans. – Hesský plány.
Tossed Spike right through th sign, Don. – Prohodil Spika přímo tím nápisem, Done.
fixing the sign didn‘t billy up th price of th games. – Kór kdyţ nešli s cenami her nahoru, i
kdyţ ten neón museli spravit.
An Barman
Chicken legs comin—wearin colors - Šine se k nám vydrbína – v našich barvách.
Chegs kinda
Leader take you face f touchin me. – Jestli se mě jenom dotkneš. Vůdce ti rozsápe ksicht.
Sure, th pipe. – Jasně, trubka. 3x
balls nasty. – drsnej drsoň.
She‘s gettin away! – Ti utíká!
We sure as shootin‘ – určitě
Batman‘s gonna kick your ass. – Batman ti nakope prdel.
It isn‘t kinda my late - vůbec není pozdě, ţe ne?
Bower don‘t say we breakin out – Neřek, ţe vocaď utečem.
We breakin out – mizíme vocaď.
Breakin out – Mizíme.
I dunno why I buy it. Force of habit, I s‘pose. That ‘n‘ page 3.. – Samý kraviny. Fakt nevim,
proč to furt kupuju. Asi síla zvyku. A ty buchty na třetí stránce….
I dunno. - Tak nevim.
I dunno what to think. - Nevim, co si o tom mám myslet.
‘E‘s crazy. – Je cvaklej. ‘E can‘t talk. ‘E ‘s crazy. – Vůbec nemluví. Pošuk.
Yer worship. – Vaše důstojnosti.
Hullo – Ahoj.
‗Ere, John – Poslyš, Johne
Your missus hates me as it is. – Tvoje ţena mě uţ takhle nemůţe vystát.
‗s weird – Zvláštní.
Naw. – Ále.
Hullo, love. – Ahoj, lásko.
‗s been a long time. – Dlouho jsme se neviděli.
Nah. – Né.
Ladies ‗n‘ gennelmen – dámy a pánové.
‗fraid – Sorry.
Huntoon sez - Huntoon mi řek
Lemme see. - Tak se na to podíváme.
We've gotta stop - Musíme přestat
You gotta go a long way to find - Není jednoduché najít.
Little fella – Kamaráde
You gotta be kidding. - Ty si děláš srandu.
Mus' be spring - Ţe by jaro?
Go get 'im! - Jdi po něm!
O'er yon knoll - Za oním pahorkem
O'l buddy – kamaráde(2x) / brácho
Ride 'em! - Vpřed!
Little ol' me - Maličká
Go get 'im! - Za ním!
Yer worship. – Vaše důstojnosti.
Fust-rate nightmares – prvotřídní noční můry

Vulgarisms:
Son of a bitch – blbče / hajzle (3x) / hajzlové (2x) / zmrdi
Piss off. – Jdi do prdele.
Wimps – srabi
My own damn fault – kruci
Damn that smoke – zatracený kouř
Damn sorry – je mi to sakra líto
A damn – ţádný
God damn silver – hubatá
Damn hot – vedro k zalknutí
God damn thing – zatracenej krám
Damn things – zatracený kouření
God damn milk baby – ty batole nedokojený
God damn - zatracená
Ä damn thing – vůbec nic
God damn clip – blbče
That‘s no damn good. – To je na pytel.
Damnedest - zatrachtilá
Bogue – kripl
Bitch – pizdo jedna / důra / děvko / potvora / kráva
A whore – kurva (2x)
Don‘t shiv – nemá nachcáno / nejni srab / nedá se / nebojím se
Billy berserk – nasranej jak vězeňskej kýbl
Mess – bordel
Messin wif me – srát mě
The little shit – toho malýho smrada
Is goin frit – je na sračky
Th john – hajzl
Idiotic – tak pitomé
Bloody walking hospital bed – jak chodící špitál
Bloody mess – hrůza
My ass is covered – kryli mi záda
Bet your ass – na to vezmi jed
Ass – omitted
He got his ass flattened – Dostal na prdel
To be against a bitch of deadline – být v hrozný presu kvůli termínu
You got to kick his… - musíš mu nakopat
Bastard(s) – hajzl (2x) / hajzlové (3x) / hajzly /
Shit – sračky / kurva
Kick butts – kopat do zadků (2x)
You soft glob of snot – ty holube zelenej, uválenej
Bawd – kurva / supr
Brat – spratek
Shut your hairy face – Sklapni ten svůj fousatej zobák
The idiot – ten blb / hlupák / idiot (3x) / debile / blbče
Stupid – hloupí (2x)
Hell with that. – Kašli na ni.
That sucker – tomu parchantovi
Screw the press! – Svinský novináři
Shut up. – Sklapni. (3x) / Drţ hubu. (3x)
Holy… - a do prde-
What the hell is… – Co to sakra je? / Co se ksakru / Co to sakra
Holy- - Ty vo- / Dopr- / Panenko-
What the – co to..
Hell – kruci / k čertu
Damn – Kruci.
Heck – kruci
Go screw. – Vyser si voko.
Shmuck face - ňouma
Damn it to hell. – K čertu s tím.
Damned book – prokletou knihu
Damn you to hell – Táhni do pekel
Open the damn door! – Otevři ty zasraný dveře!
Damn you! – Táhni do pekel!
Damn! – Kruci!
Drat the girl! – Holka jedna zatracená.
Bastard – hajzl
The bastards just kept on bloody knitting. – Ti hajzlové si klidně háčkovali dál.
Bastard. – Ty syčáku.
Bastard – hajzle
Bastard. - Ty sráči.
Bugger and blast him! – K čertu s ním, do prdele práce!
Don‘t be so bloody insolent! – Kde se v tobě bere ta drzost?
Don‘t be a moronic lump of blubbering, quaking, pathetic lard! – Tak dělej, ty slabomyslná,
rozklepaná, ubohá bečko sádla!
Of course it isn‘t your birthday, powderbrain! – Samozřejmě ţe nemáš ţádné narozeniny,
přitroublíku! – neologismy
Just open your blasted prezent! – Prostě otevři ten posranej dárek!
Split it out, gully-guts!– Tak se vyţvejkni, posero.
You…button burster! – Ty..pošukaný kecálisto! - neologismy
You low-down, spying, peeking, prying, butterfingered – Ty přízemní, špiclovský, slídičský,
fízlovský, roztřesený…
Brain-dead – dementní
Sponge-wit – blbštajne / neologismy
You refugee from a bloody shambles – ty moje semtele, ty vemínko jedno
Cheeky young jackanapes! – Ty drzej usmrkanče!
Bloody hell. – Kurva prdel.
You‘ve got your sodding sandbag back, then.– Teď máš zpátky svůj podělanej pytlíček.
Geek – debile
Tightassed old hag! - Ta prudérní babizna!
Filth. - Špíno.
Lesbo. - Lesbo.
You bastard! - Ty hajzle!
You bitch. - Ty šlapko.
goddammit – sakra
He'd been hustling his ass - Nechal se za prachy †šukat do prdele.
I'm going to suck your blasted life out, swine-scum. - A já ti vysaju tvůj posranej ţivot, ty
svině, ty špíno!
Stinkard lord of piss and mire? - Ty smraďochu, ty pane cikánků a baţin.
I'll rupture your ramshackle land and piss in the ruins! - Jak ti roztrhám tu tvou zchátralou
zemičku a pochčiju její trosky!
You spineless, spittle-arsed, poxy-pale wanker! - Ty bezpáteřnej, zavšivenej, uslintanej
uboţáku.
Dream-puker? - Ty kreténe, co bliješ sny?
And he's an idiot! - A je to blbec!
Those assholes! - Ty kreténi!
That screwin' mike was live - Ten mikrofon (ommision.)
Bugbrain - ty debile
Cretin – kreténe
You littel prick – ty kundo z ryby
You are utterly the stupidest, most self-centered, appallingest excuse for an antropomorhic
personification on this or any other plane! - Jseš jednoznačně ta nejpitomější a
nejsebestřednější a nejúděsnější karikatura antropomorfické personifikace v téhle nebo
jakékoli jiné rovině.
An infantile, adolescent, pathetic specimen! - Infantilní, puberťácké, ţalostné individuum!
You lummox, you overgrown bubble headed... - Ty tupče, ty přerostlý, vypatlaný
Aw shoot! - Á, do prkýnka.Aw gosh! - Aw heck! krucinál fagot!
The little suckers just weren't in the mood. - Ţe se těm malým mrškám zrovna moc nechce.
What a heck of a way to start the week - Sakra, to ten týden pěkně začíná.
The darn toaster isn't working. - Zatracený opékač. Uţ zase nefunguje.
Isn't stupid - není blázen
Drat - K čertu.
Darn - zatraceně.
You turkey. - Mamlase.
Darn - sakra
stupid - hloupé
That darn - ta zatracená
Oh, my gosh! - A hergot!
Darn - zatracená
Look, jerk. - Hele, ty kreténe.
But I won't play fall guy for your stupid lines. - Ale to neznamená, ţe skočím na tvoje kecy.
Sucker – pamlsek (eufem.)
Drat – sakra
What kind of jerk - Co za kreténa.
Oh, my gosh! - A hergot

Interjections:
Skrikk – Škrkk / Skríkk                      Ahh – Á / ahhh
Tink – Cink                            Kreek – skřííp
Eh – Co říkáš? (2x) / Co / ech                   Yechh - fuj
Huh? – omitted (4x)/ No? / Jo? / Viď / Co / Ehm / Coţe       Hehhh – chacha
Auh – au                              Ah – omitted / ach (2x)
Sshh – pššt                            O God - Kristepane
Purrrr – vrrrrrrr                         Yaaaah – jááááá
Oof! – Uf!                             Khoff – hrruch
Oww! – Auu!                            Snf – fňuk
Klik – Cvak (4x)                          Ahah – ách
Uh huh – Ehm ehm                          Ukt – hek
Beep – Píp                             Thud – bum
Rrrmmmbbblll – Ddduuummmm                     Uhh – hmm
Kressshhh – Tříísskkk                       puff – fúúú
Aaa – Ááá (2x) / Aaááá                       Clik – cvak
Rmbllll – Mmmmmmm                         Urrhh – úfff
Kkkkrrakk – Ddddduuuuum              Bang – bum
Aaah – Aáách (2x) / Ááááach / áááá        Meowrrr - mňaúúú
Chap – Čap                    Shusshhh – pššššššt
Gwar – Škyt                    Hnerr – chrrr
Whump – Buch (2x)                 Ohhhh – ááách
Gnaa – Škyt                    Oh God – Paneboţe
Whokk – Vuchch                  Bthump – plesk
Klunk – Klank                   Snur – chrr
Jesus – Jeţkovy voči               Shut – šíí
Mmp – Mmf                     Jm – dţm
Trunk – Dzunk (2x)                Umm – é
Heh – Che / Haha (3x) / Cha            Pokita – klap / klapity
Bdunk – buch                   O - omitted
Shhh! – Pššt! (3x)                Thok - bum
Kree – Krííí                   E-uh – é
Oww! – Auu!                    Mm – hmm
Ding – Cink                    Awuh – éé
Aaahh! – Aáách!                  Ur – éé
Slam – Buch (2x) / prásk             Tug - tep
Koff – Ech                    Er – e / ehm
Ooops! – omitted                 Uhmm – é
Wow – No páni / týjo               Ahem – ehm
Oh – No (3x) / Sakra / Jo / Ó / omitted      Hhhuuuhhh - hhhhhh
Krashhh – Křach                  Mmmph - ehmmm
Aaaaa – Ááááá (2x)                Ah – ha-hele
Aaaaaa – Áááááá                  Ohh – tak
Oww – Aúú                     Hurrm – hmmm
Christ Almighty - Kristova noho          Mm – omitted
Aaa – Ááá                     Pfah – tfuj
Poomm – Bum                    Ooh - ó
Ftt – Srk                     Dweep – dvííp
Oh dear – Boţínku                 Squeek – kvííík
Skreech – Skříp                  Heee – hééé
Sob – Fňuk                    Burp – krk
Aye – jasně                    Mark - muf
Bawd! – Fíha!                   Hee – héé
Jesus – Jeţíši                  Uhnn – uúff
Chkchak – Čhkčhak (2x)              Heeee - hééé
Skwee – Kvík                   Uch – ehm
Sploot – šplouch / plesk             Um – éé
Eyuuuh – jůůůů                  Uhah – uáa
Ahem – ehm                    Click – cvak (5x) / omitted
Ah – ehm / á / ach                Khoff – hchm
Oh Jesus – Jeţíši Kriste / Kristepane       Khakk – hchm
Shh – pšt (2x)                  Aah – ále / ááá
Koff – echm                    Yup. – Jo.
My God – můj Boţe                 Auhh - eeh
Christ – Boţe / Kriste / Jeţíši / Kristova noho  Thu-dump – buch-buch
Oh my God – Ach Boţe.               Sploq – šplok
Oh my – Kriste / No né              Chunng – čunnng
Poommm – buummm                        O – omitted
Oh God. – Ach Boţe. (3x)                   Clink – cink
Oh Jesus – Propána.                      Pometty - pomety
Christ – Kristepane.                     Hh - ehm
Hwuh – huh                          Erm - é
Uh-oh – Ach jo                        Hhhh - hm-ehm
Jesus – Jeţíši                        Aw – Á / omitted (3x) / tak
Poom – buum (3x)                       Gasp - hhhhh
Hyuh – hjů                          Mm - tedy
Push – tlač (2x)                       Oh gee - néé
Jesus Christ Almighty – Kriste všemohoucí           Ohh - ach
Skriik – skríkk                        Mnn - mmm
Skrekk – skríík                        Ahhh – áchhhh / Áách
Oww – auu                           Aaaahh - áááááá
Oh, Christ – Ach, Boţe.                    He - hee
Christ – Prokrista.                      Bam - bum
Yeah. – Jo. (12x) / Dobře. / Jojo. / Jasně. (3x) / Rozumím.  clap - plesk
Yeahh – Jóóó                         Mmmm - mmm
Hawaha-ha-ha…- hahahaha –ha-ha                Ohhh - aháá
Ooo hoo hohoh hooo – óóó hóóóóó hóóóó             Heee - heeej
Ahhahahahaha – ahahahahahahá                 Ohhhhh - áchhh
Eh? – Co vy na to? / Ne? / Ech? (2x) / Ne?          Whoomph - buuuuum
Uhhh – ehmm (2x) / ááá                    Boo – baf
Heheh – chacha                        Oho – ohó
Yawwwwn – zííííííívvvv                    Punt – pink (2x)/ kop
Zippedeedoodah – zipedíídóóódáá                Flut – plesk (2x)/ čut
Zippedeeayy – zippedááááj                   Hahh - heh
Bip – omitted                         Ooooooooh - ooooooooch
Aaaaooooooooo – aaaaaaůůůůůů                 Wow - ty vole
Skritch skrach - škráb škráb                 Heyuh – hej
Hhrrack – chrappt                       Hrrucck - echechmechm
Yeeeeeeack – jéééééééé                    Hehh - chacha
Ootchacootchacoo – ťuťuťu                   Skreeeee – skříííp
Heyyy – hej                          Bang! – Prásk!
Eeek! - Ááách!                        Yawn! – Zív! (3x)
Crash! - Buch!/ Prásk (3x)                  Poof - plop
Kick – kop (2x)                        Mrow – Mrou
Fft! - Sst!                          Munch - mlask
Nab! - Chňap!                         Sploosh - šplouch
Bark! - Haf! (3x) / Raf                    Yip! - Kví! (5x) / kvík
Rowr! - Vrou! (4x)                      Scrub – drby
Kaboing – hopsá                        Rowrr - vrrrou
Purrr – mrrr                         Bat – ťuk
Ffft – ssst                          Scratch – škráb (3x)
Uh-oh - to né / jejda (5x) / aha               Tie tie - vaz vaz
Yank yank - škub škub                     Leap – skok / hop
Sproing – šprong                       Booga booga - bu bu bu
Klonk – cink                         Zzzz - chrrrr
Wham – prásk                         Buzzzzzzz - bzzzzzzzzz
Sploosh – šplouch (2x)                    Splutter – cák
Flop – buch                             Ptooey – pfuj
Wipe – mni                              Swish – svist
Screee – prrr                            Poomp – bum / buch
Pat – malej / drby                          Sigh - ach jo
Mrowr – mrouuu / mrou                        Whirrrrrr – vrummmmmm
Splat – plác / plesk                         Ptui - pfuj
Twing – pink                             Bonk - bing
Fump – ţuch                             Pop – lup
Poke – buch                             Swipe – švih
Arf – ňaf                              Grrr - vrrr
Hee – ha                               Ha – hi
Hmmm – hele                             Growl - škruňk
Gasp – škyt                             Choke – kuck
Brack – hek                             Cough – kuck
Hack – hik                              Flop – plesk
Burp – hyk                              Braack - krrrkk
Purrr – mrruu                            Tappity – cupity
Crash – prásk / krach                        Slash - švih
Gobble – chramst                           Boing – hopsa (2x)
Bonk – bink (2x)                           Splooch - šplouch
grab – chňap                             Heh – ha (2x)
Wahchoo! – hepčíík                          Sniff – smrk / čmuch
Poomp – bum                             Touch – hmát
Zoom – vţum (3x) / vzum                       Arrrrrgh - jaááááuúú
Screw – šroub                            Swing – vhoup
Smash – prásk                            Foof – pfúú
Gulp – hlt                              Slam – třísk
Blech – tfuj                             Nummy – ňam
Oh-no! - To ne!                           Kachew – kucky
Uh-huh - eh, no                           Crunch - křup
Pow – lup                              Crack – prask
Crash – křach / prásk                        Grrrr – vrrrr
Clink – cink                             Clank – břink
Stab – pích                             Oops! - Jejda!
Phew! - Uf!                             Squeak! - Kvík!
Splat – plesk                            Smash - prásk
Chuckle - chi chi                          Crinkle - šust
Stroke - drby
Oh – Ach (5x) / No tak / No (6x) / Ale (2x)/ Ó / omitted (5x) / Och / Aha (5x)/ Aáá / Ehm / Á
(2x)/ Jo / Tak / Ne / Proboha
Hey – Hola hej (2x) / Hej (13x) / Hele (10x) / Počkej / Haló / Co / Omitted (2x)/ ahoj (2x)
Uh – ehm (15x) / eh (2x) / omitted (4x) / j-já / hmm / é (4x) / teda jako / tedy (2x) / hmmm /
tak jako / ééé (2x) / éé / teda / no / uch / no to
Hmm – ehm / mhm / éé
Smack! - Plesk! (3x)/ Tlap / Plác / Buch / Mlask
Gee – Sakra / ach jo / jé / jo / jó (2x)/ no ne / omitted/ hele
Kitty, kitty, kitty - Či-či-či-či
Chirp chirp wheee - čim čarára čim
Hmmm – omitted / hele (4x) / hmm
Ffft! - Ssst! / ssst (2x)/ ssss / omitted
    Preserved in the original form:
Skree (3x)             Hmm (4x)      Oooonngg
Skrskr               Ehh        Uhhn
Skrrakkk              Uhn        Hahaha
Skrakk               Uff        Haha
Cnnn                Urf        Bzzt
Aaaaaaaa              Hehh        Sss
Kkkrrakk              Hm         Bzz
Oooooeeeeyaaaa           Aawurgk      Hehh
Ssszzaaatt             Aurgk       Hhhf
Eeeeeeeeee             Hmmm (6x)     Ah
Eeeech               Aarrwruk      Hmmm
Skreeeeee             Arwk (2x)     Knock – ťuk (2x)
Eeeee               Dong        Uh (2x)
Mmmm (3x)             Hehhh       Hisssss - ssssss
Ssskkkkreeeechch          Ha ha       Mmm (2x)
Whumpppp              Ha-ha hah     Uhn
Blam (13x)             Bzzzzzzzzzzzzzzz  Kkrakkk
Gggrrrr              Khak        Uhhhh
Ggrrrrrr              Hehe        Eeee
Skrekk               Klik        Hh
Klik (5x)             Ouu        Hhh
Skrak               Nn         Rrroooawrrr
Krak                Oughh       Hmmmmm
Hm                 Hehhh       Boing
Brink               Gongggggggg    Kludd
Hmf (2x)              Rrrr        Gggraaaaaaa
Whup (7x)             Ahn        Chud
Pokita               Mmbbzzzzzzzzz   Ha (2x)
Schow               Zzzzzzbbzzzzz   Fapp
Kblamm               Zzzzzt       Thak
Spokk               Bbzbzbz      Chok
Blamm               Ha ha ha ha    Kludd (2x)
Trunk (2x)             Babababa      Kkrakkkkk (2x)
Skrresshh             Kkk        Spakk (3x)
Chak (3x)             Brrr        Ngg (4x)
Thwok               Ding dong     Ooof!
Krak                Ha ha ha (3x)   Grrrr
Oh (2x)              Z         Ggraaaa (2x)
Krkk                Oh         Skrek (2x)
Spakkk (2x)            La la la      Whfff
Hk                 Bink        Kkrshhh
Mff (3x)              Gert        Spang
Klik klak (7x)           Poomm       Spudd
Fup                Whoom       Brapp (2x)
Kkreeeee              Bom        Hah (2x)
Krsshh               Budda (5x)     Brakk (2x)
Braka (6x)             Aaarrr       Kkkkreeeakkkkk
Screech              Krmp             Yaaaaaaa
Pwing               Thwakk            Rrrrmmmmbbbbb
Bbbllllfmpp            Poom (4x)          Spkam
Ssskreee              Thokk            Tk (5x)
Kpoom               Fsss             Spak (2x)
Sssssssssss            Whokk            Ahem
Sasa                Kreshh            Klik
Chak                Mmff             Uch
Skrekk (3x)            Eeeeeeeeeeeee        Pssssss
Splout               Skrikk            Klak
Krshh               Spok             Thunk (2x)
Fss                Hahahaha (2x)        Aaaggg
Kpwee (2x)             Whok             Kshh
Chk (2)              Kowee            Spangg (2x)
Thmp                Hahahha           Whukk
Shkk                Thnk             Krak
Hhh                Kkkk             Kkraaaakkkk
Ptwi                Spltt            Whdd
Whff                Pfam             Hnnggg
Kchow               Kchoww            K
Nnfff               Nggaa            Kkkreeee
Eeeekkrkkk             Kk              Thunkaaa
Thunkyowwww            Whmpp            Knchh
Spkk                Nggg             Ktannggg
Fapp                Koff
Pom-da-popopa-pom-da-pom

Marked Word Order:
Straight out of nowhere this comes. And have I my umbrella? – Přijde si jen tak zničehonic a
mám já s sebou deštník?
And had I my umbrella would it now be raining? –Jasně ţe ne, a kdybych ho měla, pršelo by
teď?
And were I an older man, I surely would… – A kdybych byl starší, určitě by to tak bylo…
A sad, strange criminal was Harvey. – Harvey byl zvláštní, nešťastný zločinec.
And doesn‘t the TV just love him – Vidíš, a v televizi ho tak ţerou.
Too bad I can‘t – Škoda, ţe mu teď nemůţu
Leaving the world no poorer four men die. – Svět o nic nepřijde, kdyţ ti čtyři zemřou.
Me, I can‘t look… – Jakmile se třeba podívám…
But there he is… – Aale tady ho máme…
Now you just run along home. – A teď uţ běţ domů.
Only by cheating did he escape alive – Ţivý vyvázl jen díky tomu, ţe podváděl.
Now don‘t you strain yourself. – Moc se nepřepínejte.
You just rest now – Teď si odpočiňte
Him I‘m not worried about – O něj si starosti nedělám.
Now that‘s a fine way to speak in a house of medicine, isn‘t it? – To jsou mi hezké řeči –
zrovna tady, v léčebném ústavu, co?
Public perception-wise, that is. – Tedy aspoň podle dojmu, který to činí na veřejnost.
My newpapers and magazines – them I saw, blowing like leaves. – Svoje časáky a noviny – ty
jsem viděl. Lítaly po ulici jako listí.
Have we got a lungbuster of a show for you tonight .. – Dnes večer pro vás máme show, u
které puknete smíchy…
Too soon, the pains start – Bolest se ozve příliš brzy.
Now don‘t take this the wrong way – Nevykládejte si to špatně.
Now that‘s darn rude. Tak to je pěkně sprostý.
I am not fired? – Takţe nemám padáka?
You get the hell out of – Okamţitě odsud vypa-
You are grateful..? - Jsi vděčná?
This I didn‘t pay for – Za tohle jsem si nezaplatil.
Boy wonder-- got to be. – tak to musí být zázračnej kluk.
Apprehended while trying to poison.. – Byli zadrţeni, kdyţ se snaţili otrávit.
Like for this I missed – tak kvůli tomuhle jsem přišla o..
No, horny he wasn‘t – Ne, nebyl nadrţenej.
Still held at Gotham jail are.. – V Gothamské věznici je nadále zadrţováno…
Should it generate… - Pokud vygeneruje.
Now you just keep your shirt on – Uklidni se
Like I didn‘t just buy it. – Jako bych si je zrovna nekoupila.
He sure didn‘t have any use for it. A jemu uţ stejně k ničemu nebyla.
Like the gestapo, they moved on us -- Batman and that brat army of his – Ten Batman a jeho
armáda spratků se do nás pustili jako gestapo
If not for the boy, I… - Kdyby nebylo toho chlapce, asi…
Crazy as it sounds – i kdyţ to zní šíleně.
This one you won‘t believe – Tak tomuhle nebudeš věřit.
Like maybe it‘s time you told me the plan … Není třeba na čase říct mi o plánu…
He certainly is trouble for his victims. - Hlavně ţe on své oběti netrápí.
Also of concern is – Velký zájem vyvolala i…
Principles that make ours the most noble nation..- díky nimţ zůstáváme mezi národy světa tím
nešlechetnějším…
But real he was. – Skutečný ovšem byl.
Speaking today, both doctors were jubilant. - Z obou lékařů dnes při rozhovoru vyzařovala
nelíčená radost.
Like the wrath of God it‘s headed... – Dopadne jako hněv Boţí...
That jallopy – it pulled away – Tahle rachotina vyjela
Back when I was working – To kdyţ jsem ještě pracoval
But right now you‘ve got – Teď máš ale
And exactly that much is right – A to je tak všechno
You‘ve had every chance there is. – Pak uţ víc šancí nedostaneš.
Magnum load has to be – Tak to musela být...
Not fooled by sight, I see him. – Nenechám se ošálit zrakem a vidím ho.
Quite an arsenal you and your buddies had. – Se svými kamarádíčky jsi nashromáţdil pěkný
arsenál.
To have it devour him now – Kdyby ho to teď ovládlo
Good thing I brought the gun. – Ještě ţe jsem si s sebou vzal pušku.
In ten years I‘ve never – Ani jednou za posledních deset let
Unfortunately for him, he‘s got.- Naneštěstí pro něj nemá
But here I am, walking – Jenţe to bych teď nesměl doprovázet...
Smoldering, I burn you. – Pálím tě, kdyţ jen doutnám.
Burning you, I flare. - Ale teď tě pálím a planu.
After tonight I‘d like to see – To bych rád viděl, jak by se mi po dnešní noci…
For a moment Roderick Burgess is scared. – Rodericka Burgesse na chvíli zachvátí strach.
For a moment he hesitates – Na okamţik zaváhá…
Too scared to sleep he sobs to keep himself awake until dawn. - Tak strašně se bojí znovu
usnout, ţe provzlyká celou noc aţ do svítání.
At the inquest, accusations were made – Při soudním vyšetřování byla vznesena obvinění
Just stares at me with those creepy eyes of his – Jen na mě zírá těma svýma divnýma očima.
You don‘t think he‘s dead? – Hele, není mrtvej?
You promise – Hele, slib mi.
Now – Prosím tě
Now, come to think of it – No, kdyţ na to přijde.
Funny thing is, she is two hundred and forty seven. Zvláštní na tom je, ţe je opravdu dvěstě
čtyřicet sedm let stará.
Destroying it, you released… - A kdyţ jsi ho zničil, uvolnila se….
Now that kid was.. - No, to dítě..
Truly blessed are we, the early risers. - Jaké poţehnání pro nás, ranní ptáčata.
Here it comes. Uţ je to tady.
Now I wouldn't say - Vlastně bych ani neřekl.
For a minute there I thought .. - Chvíli jsem si myslel…/ Uţ jsem si myslel
The late-morning evil, that is. Čímţ se myslí hlavně odpolední zlo.
Never again will I allow myself to get that fat. - Uţ nikdy nedopustím, abych takhle
ztloustnul.
Boiled it is. - Takţe uvařit.

Diminutives:
Chicks – kotě                   Darling – zlatíčko (2x)
Sweatheart – zlatíčko / drahoušku         Sweet litttle wife – roztomilá ţenuška
Honey – zlato / brouku / koblíţku         Mom – mami / máma
Mommie – mámo                   Joannie
Mackie                       Morrie
Jamie                       Bobbie
Elsie                       Hon – zlato (2x) / zlatíčko
Babe – kotě                    Chicken legs – kuřátka
Buddies – kamarádíčkové              Dear – zlatíčko
Dad – táta                     Doc – doktor
Ellie                       Baby girl – holčička
Baby – dítě / děťátko / lásko           Darling – drahoušku
My ducks –zlatíčko                 Dearie – broučku
My dove – omitted                 Honeysuckle – milánku
Little brother – bratříčku             Crumblies – lidičky
Granny – babi / babička / babka          Johnny boy – Johníček
Ralphie – Ralfíček                 Mama – maminka
Little boy – omitted / kluk            Little love – lásko
Goldie – Drahoušek                 Ernie
Hettie                       Jessie
Bernie                       Little paws – packy
Munchie – sušenka                 Little buddy – kamaráde
Sweets – číčo                   Liz – Líza
Mousie – myška                   Little ol‘ me – maličká
Doggie – psí                    Chicks – omitted
Robbie
  2. Higher Degree of Formality

Third-language expressions:
Nom-de-crime – zločinecký pseudonym
Déjà vu
Strepens – hlučný
Encephalitis lethargica

Terminology:
Iatrophobia – iatrofobie              Algophobia – agofobie
Strepenthofobia – strepentofobie          Niacin
Shell shock – nervové zhroucení po dělostřelecké palbě
Incorporeally – nehmotné tělo            Physical plane – hmotná rovina
Debilitated – zesláblý               Incarnation – ztělesnění
Circuitry – obvody                 Hermetic philospher – hermetický filozof
Somnabulism – náměsíčnost              Baptism – svěcená voda
Felony – místo činu                 Femur – stehenní kost
Stimulant                      Dose – dávka
Denotator – rozbuška                The ignition process – odpočítávání
Membrane – membrána                 Permeable – propustná
Idelogical doppelganger – ideologický dvojník    Sociopath – sociopat
Assault, breaking and entering, creating a public hazard – ublíţení na těle, násilné vloupání,
ohroţování veřejnosti                BHA
Breeding ground – líheň               Solar plexis – solar
Trapezius – trapézový sval             Hand grenades – ruční granáty
Rocket launchers – tarasnice            Hull – trup
Bazooka – bazuka                  Controlled environment –
Comatose – kóma                   The axis – osa
Nerve cluster – nervový uzel            Deltoid – deltový sval
Triceps – tricepsy                 Tension – tenze
Psychosis –psychóza                 Sexual repression – vytěsňování sexuality
Blast furnace – vysoká pec             Thiamin
Strategic air commands – strategické velitelství  Riboflavin
45 caliber bullet – kulka ráţe pětačtyřicet     Hollow point – s dutou špičkou
Def noc 3 – 3. stupeň pohotovosti          Martial law – stanné právo
Child endangerement – ohroţování mladistvého Paralysis – ochrnutí
Trigger guard – lučík                Megatonnage – megatuny
Magnetic pulse – magnetický puls          Enlightenment – osvícení
To disrupt magnetic field – narušení magnetického pole
Trajectory – trajektorie              Stratosphere – stratosféra
Bullfrogs – skokani volští             Weather patterns – klima
Cardiac arrest – infarkt              X-ray – nasnímat rentgenovými paprsky
Hunter missiles – naváděcí rakety          Sonic – zvukový puls
Watt                        Alloy surface – slitina na povrchu
Nerve gas ampules - Ampule s nervovým plynem Menadion – omitted
Freezing compund - Mrazící směs           Stethoscope – stetoskop
Pain killers – anestetika              Hologram
Matrix – matrice                  Iodine – kysličník
Strait-jacket – svěrací kazajka           Dormancy – vegetační klid
Free-floating anxiety – nekontrolované napětí    Neutering – kastrace
Seventeenth green – sedmnáctá jamka          High lob – vysoký lob
Sodium caseinate – kaseinát sodný           Arrest varrant – zatykač
Isolated soy protein – isolované sojové proteiny Citric acid – kyselina citrónová
Calcium carbonate – uhličitan vápenatý        Phosphoric acid – kyselina fosforečná
Dicalcium phosphate – foforečnan vápenatý       Choline chloride – chlorcholin
Para aminobenzoic acid – kyselina para-aminobenzoová
Sodium bisulfite – disiřičitan sodný, bisulfát    Iron sulfate – síran ţeleznaý
Calcium pantothenate – pantothenát vápenatý      Magnesium sulfate – síran hořečnatý
Manganese sulfate – síran manganatý          Manganous oxide – kysličník manganičitý
Zinc oxide – kysličník zinečnatý           Copper oxide – kysličník měďnatý
Cobalt carbonate – uhličitan kobalnatý        Aberrant – úchylný
Anti-social programming – protispolečenské naprogramování
Pathological self-delusion – patologický sebeklam
Psychotic sublimative / psycho-erotic behavior pattern – psychotické, sublimativně
psychoerotické chování                Media input – mediální vstup
Weak-egoed neurotics – neurotici se slabým egem
Intersticing patterns – intersticiální behaviorální vzorce
Narcissistic proxies – narcističtí prostředníci    Thermite - termit
Reaction of text book hysteria – učebnicově hysterická reakce
Arrest record – objasněnost závaţných trestných činů
Atmosphere anomaly – atmosférická anomálie      Psychic residue – psychické reziduum
Natural disturbances – přírodní poruchy        Minors - nezletilí
Stabilized emergency – stabilizovaná nouze      Feedback – zpětná vazba
Conventional nuclear warhead – konvenční jaderná náloţ
To synthetize – syntetizovat             Sleepy sickness – spavá nemoc
The Dark ages – v dobách temna            Kundalini yoga – jóga hadí síly
Tantric sex – tantrický sex              Astral travel – astrální cesty
Amphetamines – amfetaminy               Hodgkin‘s disease – Hodgkinova nemoc
Psyche - psýcha

Stylistically higher expressions
Atrocity – zvěrstvo               Absolution – rozhřešení
Jubilant – nelíčená radost            Penchant – sklon / záliba
Victims-to-be – potencionální oběti       Symbolic resurgence – symbol ohroţení
Rebirth – znovuzrození              Assure – ujistit
Purely political terms – čistě politický kontext Precedent – tradice
Apropos – korektní                Aversion – averze
Sense of self-preservation – pud sebezáchovy   Loyalty – věrnost
Tremendous – děsivá síla             Dental records – dokumentace od zubaře
To petition – zveřejnit petici          Sanction – posvěcení
Vigilante – samozvaný stráţce zákona       To abound – přibývat
Mandatory retirement – muset podle zákona odejít do penze
Resolve – učinit přítrţ             Pool opinions – sondovat názory
Foundations of democracy – samotné základy demokracie
Malicously – zlovolně              Noble – šlechetný
Economically disadvantaged – ekonomicky znevýhodnění
Social cowardice – všeobecná zbabělost      Misleading statistics – zavdějící statistiky
Anti-social act – protispolečenské jednání    Unprecedented- neslýchané
Assume – zaujmout / předpokládat         Misappropriated – zpronevěřené
Reunion – shledání                Violently depressed – těţké deprese
Categorically – pouze               Charity - shovívavost
Modify – poupravit                 Incompetence – neschopnost
Beyond redemption – nenapravitelný         Condone – schvalovat
Impending war – brzká válka            Siege – obleţení
Social impotence – společenská nemohoucnost    Vocal – hlasitý
Vulnerable emotional condition – výjimečně zranitelný
Impervious – netečný                Insidious – nesmírně zákeřný
Arraign – obţalovat                Sinfulness – hříšnost
Embittered – roztrpčit               To administrate – spravovat město
To render moral judgements – vynášet morální soudy
Bizarre – bizarní                 To alert – upozorňovat
Insubordination – insubordinace          Disservice – medvědí sluţba
Eminently – eminentní               Law enforcement – uplatňování zákona
Engaged in – vstoupili               Combat – boj
Deploy – pouţít                  Build up – soustředění
Communication blackout – informační embargo Harassment – obtěţovat
Observation mission – pozorovací mise       In the vicinity – poblíţ
Precinct – okrsek                 Full nuclear strike – masivní jaderný úder
Plead – ţádat/ ţebronit              Options – alternativy
Deployment – nasazení               Imaginary – fiktivní
Body count – počet mrtvých             Pandemonium – peklo
Flagrant violation – křiklavé porušování      Assault – napadení
Underpinnings – pilíře               Full scale attack – masivní útok
There are no indications – nic nesvědčí o tom   Collate – třídit data
Sufficient intensity – dost silný         Technical segment – technická část
To deteriorate – neudrţet se na oběţné dráze    Assume – předpokládat
Humanity – lidstvo / smrtelníci          Retaliate – provést odvetný úder
Appeal – apelovat                 Community spirit – solidarita
Blessed with – obdařeni              Induce – způsobit
Fabric – struktura                 Titans – titáni
Environmental effects – škody přírodního prostředí
Crusader – křiţák                 Detective fiction – detektivní ţánr
Liability – přítěţ                 Plague - suţovat
Magus – mág                    To attribute to – připisovat
To shed – prolévat                 To succumb to – zasaţen
Being – bytost / obyvatelé             Incarcerated – uvězněný
Womb – lůno                    Desist – ustaň
Solace – útěcha                  Conjure – vyčarovat si
Oracles – vědmy                  To beg – snaţně prosit
Credulous – důvěřivci               Clothing – šaty
Raiment – ošacený                 Unpardonable – neomluvitelné
Mortals – lidé                   Reprisal – odveta
Grant a gift – dát dar               Awake – probouzet se
Summon – přivolat                 Re-absorb – pohlcovat
Flabbergasted – konsternovat            Until one reaches – dokud nenarazíte
Transmute – transmutovat              Disperse – rozplynout se
Travail – muka                   Realm – říše
Retrieve – pojďme pro               Modicum – špetka
Malevolent – škodolibý               Habit forming – návyková
Appreciate – ocenit                Sir – pane
Particular – konkrétní             Converse on – pohovořit o
Mutually acceptable compromise – vzájemně přijatelný kompromis
Wherever – kdekoli               Lurk – číhat
Press releases – tisková prohlášení       To announce – ohlašovat
Retirement – odchod na odpočinek        I do believe – jen
Sophisticated – kultivované           Await – čekat
I reckon – řekl bych              It appears – zdá se
Gourmet – gurmán                Palatable – chutné
Historians maintain – historikové tvrdí

Archaic and bookish expressions:
Steed – oř
O‘er yon knoll – za oním pahorkem
Boon – laskavost
Thou – ty
Shan‘t / Shall – translated by future tense
Shall –
May – nechť
May you guard us – střeţ nás

Participles:
Facing – čeká                      Speaking – při rozhovoru
Gliding – klouţe                     Gleaming – lesknou se
Untouched – nedotčené                  Claiming – nárokuje si
Dreaming – sním                     Given – vzhledem k tomu
Smoldering – kdyţ jen doutnám              Burning – teď tě pálím
Coming up – jak se blíţí                 Forcing – přinutím tak
Using – pouţije / vyuţívá                Sputtering – prská
Ransomning – ţádá výkupné                Saying (2x) – Tvrdils
Leaving the world no poorer – svět o nic nepřijde    Not fooled – Nenechám se ošálit
Gleaming – leskne se                   Being cocked – natahované
Not meaning it – I kdyţ to nemyslím tak úplně váţně   Citing – prý
Demanding – ţádá                     Remaining – zbývá
Striking – ohroţuje                   Opposed – protiví se
Joining – připojí se                   Screaming – plačky volal
Given this – Pokud toto vezmeme v úvahu         Carrying – Neţ jsem vynesl
Two payments left – Zbejvaj ještě dvě splátky      Combined with – v kombinaci s
Suffering from wounds – utrpělo zranění         Broken by – prolomí
Captured by the police – Policie zajala         Considering – vzhledem k tomu
Lying – leţeli jsme                   Pulling – přetahovali si
Seeming – vypadal                    Tearing – rve
Considering – vzhledem k                 Blowing – Lítaly
Listening – Poslouchal jsem               Landing – Kdyţ jsem dopad
People bitching – nadávky lidí              Crushed – měl promáčklé
Softening up – Trošku ji naklepeme            Repeating – shrnujeme
Coming out of my mouth – zní právě z mých úst zvláštně  Being murdered – vraţda
Following – jen co / po                 Pounding – bičují
Urging – ujistil                     Meeting him – Má s ním sraz
Pleading for – ţádá                   Planning it – Plánoval to
Her innocence lost – Tak náhle přišla o nevinnost    Picturing it – Představoval si to
Considering – Zvaţoval                   Treasuring – Vychutnával
Using – Jak vyuţívá                    Sparing – Ušetřili jsme si
Catching – Dohánět                     Coming up – Následují
While sparing – a přitom ušetřil              Spreading – a rozšíří
Blotting out – zastřít / zaclonil             Taking the joy – Kazí mi radost
Talking – Začne blábolit                  Helping – pomáhali jsme
Not knowing – Kdyţ jsem to nevěděla            Creating – a vytvořil tak
Depriving us – a připravil nás               Giving – tys skýtal
Deploying – umoţnil                    Facing – postaví se
Finishing – konec                     Breathing – Je udýchaný
Trying – Snaţí se                     Rattling – aby mi nevypadly
Shattering – neroztříštily se               Lying – leţeli
Shaking – třásli se                    Dying – umírali
Heading – jede                       Holding – v nichţ byla uloţena
Riding a pillar of flame – na sloupu ohně         Repeating – vracíme se k
Finding – zjistili                     Lost – pohrouţená
Locked – v zajetí                     Unmoving – bez hnutí
Wishing – chci                       Eating – jedli
Unable – nedokázal / nedokáţou               Killing time.– Ubíjejí čas.
Leaving – necháme                     Moved – po přesunu
Confined – uvězněný                    Feeling – a připadám si
Remembering. - Vzpomínám.                 Staring – viděl jsem
With you gone – kdyţ jste tu nebyl             Traded – směnil
Her head roiling – v jejíţ hlavě se obracejí        Long gone – dávno uţ není
Were taken away from him- vzali mu ho           Was ripped – byl jsem vytrţen
It won‘t get stolen – nikdo ho neukradne          Unthinking – bezmyšlenkovitě
Keeping her alive – drţel ji naţivu            Reminding me – připomínají mi
His face undefeated – ale ve tváři nevypadal poraţeně   Being unable – nedokáţe
Walking steadily – pevným krokem              Calling himself – který si říkal
Her feet burned away – chodidla má spálená         Speaking as a mother – jako matka
Not noticing – nevšímá si                 Approaching – blíţím se
Dreaming – sní                       Pulling toward – blíţím se k
Feeling for – tápavě hledám                Hardly drinking at all – skoro nepil
Wandering around, freezing – někde tu mrzneš        Just watching – jen se díval
Nursing coffee after coffee – usrkával kafe za kafem    Experiencing – a proţívá
Saying – omitted                      Running around – Jak pobíhal
Coiling like a spring – jako stlačená pruţina       Trusting – uvěřila
Clutched in his bloodie fist – v zakrvácené pěsti     Powered – omitted
Trapped on the earth – uvěznění na zemi          Flowing – slévají se
Signifying – neznamenal                  Using your power – jak tvou silou
Scurrying – aby vyhledali                 Destroying it – a kdyţ jsi ho zničil
Dispensing justice fairly – budu vládnout spravedlivě   Thinking – protoţe si myslel
Needing no morphine – a bez morfia             Looking – dívají se
Only setting nightmares – noční můry roztrhají       Saying – jak říká
Sitting here, moping – sedíš tady jako bluma
Sounding frail and out of place – křehce a nepatřičně
Glaring, hating – s nenávistí v srdci se do mě zabodává pohledem
Facing mandatory retirement – Musí podle zákona odejít do penze
Following her collapse this morning – Dnes ráno zkolabovala
Drag him kicking and screaming – Dotáhl ho proti jeho vůli
Though surrounded by sinfulness and terror – I kdyţ nás hříšnost a hrůza obklopují
Breaking it into moist, gooey lumps – Aţ se rozstříkne všude kolem
His dark eyes flashing – Z tmavých očí mu přitom sršely blesky
Lapping and pulling at my spirit – chňapá po mé duši, snaţí se ji strhnout
Her eyes churning with maggots – v očích se jí hemţí červi
Cut, smashed and broken – pořezaní, pomlácení a pohmoţdění

Passive voice:
It‘s bounded by walls – jenom zdi          I was captured – uvěznili mě
Was denied – bylo mi odepřeno            It was made – byl stvořen
You should be punished – měl bys být potrestán    They aren‘t made – nejsou
It was not made – nebyl stvořen / není        He was forced - musel
They are made – skládají se             Is made - je
Was kept – býval vystavený              Destroyed – byl zničen
Could have been destroyed – moţná byl zničen     Found – byla nalezena
Could have been moved – moţná byl převezen      Apprehended – byli zadrţeni
Twelve killed – Dvanáct lidí zahynulo        He was born – narodil se
Three slain – vyţádala si tři oběti na ţivotech   Is believed – má se za to
Is considered – dává se to do souvislosti      Is suspected – podezření padá
Has been found stapled – kdosi přibil        Was paid – bylo zaplaceno
I could never be cured – jsem nevyléčitelný případ  He has been treated – léčil ho
He was apprehended – dopadl ho            Can be defeated – lze porazit
…and committed to Arkham Asylum – zavřela se za ním vrata
Was raised – zvedl se                To be hunted – abychom ho honili
Were seen – byly spatřeny              Were dressed – v obleku
Is urged – nechť                   It is said – údajně
Has been sighted – byl zpozorován / viděli ho (2x)  Have been found – byly nalezeny
They were rushed – všechny narychlo převezli     Are jammed – jsou zaplaveny
Are being found by the police – policie nachází   Are armed – jsou ozbrojeni
He‘s sposed – má se                 Was concerned – pojednávalo
Was found – nález                  Were stolen – někdo ukradl
Has yet to be charged - čeká na obvinění       Are drawn – přitahuje (je)
He has not been identified – nebyl identifikován   Is turned – rozpadnou se
He is insured of protection – mít zajištěnou ochranu Being cocked – natahované
Has been shot and killed – Byl zastřelen       Was admitted – byla převezena
Gordon was attacked – Ten Gordona napadl       Is urged to call – Zavolejte
Has been resolved – nebude učiněna přítrţ      He‘s flushed – Spláchnem ho
Has yet to be announced – Není zatím nic známo    Are fed up – mají plné zuby
Can be traced – lze vysledovat            Be bent – bude pokřiven
Has been returned – vrátil se            Wasn‘t proven – Neprokázalo se to
Have been sighted – byly zpozorovány         Be arrested – zatknout
Your judgement may be impaired – oslabilo váš úsudek To be defeated – poraţeni
You‘re relieved - Střídání stráţí          Is passed – skončila
He will be arraigned – Obţalujeme ho         Is scheduled – má
Being murdered – vraţda               I‘m allowed – mám k dispozici
Was found – bylo nalezeno              Are engaged – vstoupili
He had been skinned – byl staţen z kůţe       Is set – je připravený
Are cocked – je nabito                You‘re said – prý
Is said – podle svědků / údajně           Was painted – zmalovaná
Their skin was painted – pokoţku měli potřenou       Have been found dead – je po
smrti
Has been seen – ukázal se                 Stabbing – bodá
Was sighted – byl spatřen                 Led by – v čele s
Were seen converging – napochodoval            Found – bylo nalezeno
They‘re arrmored – Mají na sobě pancíř           Held – je zadrţováno
Who were captured by Batman – Které zajal Barman      Be moved – byli přesunuti
Be returned – být navráceni                Will be leveled – srovná se zemí
Has been diverted – byla odkloněna             I was born – narodil jsem se
Is covered – kryli                     Were lost – ţádné ztráty
Was designed to induce – měla způsobit           Is caught – zachvátila
Have been disrupted – bylo rozvráceno           Have been attributed – připisují
Was caught and punished – byl dopaden a potrestán     Was levelled – srovnala se zemí
Has been identified – byl identifikován          Set by – jejich strůjcem byl
Found dead from a stroke – sklátila ho mozková mrtvice Was sunk – byl potopen
His body was claimed – o jeho tělo se přihlásila      It is meant – má
Is broken – nebude porušen                 Was found – našel se
Will not be broken – nebude porušen            Police baffled –policie si neví rady
Were made – byla vznesena                 It was called – říkalo se jí
Nothing could be proven. – Nic se nepodařilo prokázat. Is declared
This blood is shed – já prolévám tuto           Was raped – byla znásilněna
Was hushed up – byl ututlán                Was adopted – bylo adoptováno
Is diagnosed – byla diagnostikována            He‘s imprisoned – je uvězněn
I have been imprisoned – Byl jsem uvězněný         Is bounded – je ohraničený
Was needed – byl třeba                   You are bound – musíte
He‘s being eaten – ţerou ho                Is destroyed – mele z posledního
You were caught by mortals – zajali tě smrtelníci     I was forced – byl jsem nucen
Taken – sebrali jsme ho                  Aren‘t built – nejsou stavěné
We are blessed – jaké poţehnání pro nás          To be adored – být zboţňován
That‘s called – tomu se říká                Be broken – je rozbitá
I‘m starved – umírám hlady                 It was bound – čekal jsem to
You‘re covered with – jsi celý od             It‘s applied – omitted
Boiled it is – takţe uvařit                Was domesticated – zdomácněla
Was owned by – vlastnil ho
Were used – slouţily / byly pouţívány
I‘ve been handed – právě jsem dostal / dostalo se mi do rukou
The impression he was known to make – dojmu, který kdysi zanechal
The payroll robbery was committed to sponsor – tou bankovní loupeţí si na to zajistil peníze
Have been found suffering from wounds – utrpělo zranění
The head of Gordon will be carried – Poneseme Gordonovu hlavu
Pearl Harbor was going to be attacked – hrozící útok na Pearl Harbor
Batman should be considered – Batmana bychom měli pokládat
Two hundred and six were slain – vyţádal si dvě stě šest obětí
The decision has to be made by a human being – Ten, kdo má rozhodnout, je taky člověk
Was stolen from me –uloupili mi / ukradli mi ho / ukradl mi ho / mi byla ukradena

Causal relations with omitted conjunctions:
…, a flaming coffin – a stal se ohnivou rakví
…, an apparent suicide – a smrt si očividně přivodil vlastní rukou
I left a monarch… – Odešel jsem jako panovník…
  3. Stylistically Active Devices

Neologisms:
Prey-stalking – slídím po kořisti
Horse-mounted – na koni
Wolf-stabbing – který vlka zapíchne
Horse-stinging - který koně bodne
Hunter-throwing – a způsobí tak pád jezdce
Fly-consuming – který ováda spolkne
Spider-devouring – který pavouka seţere
Snake-crushing – který hada zadupe
Warm-life destroying – ničící vše ţivé
Space-floating – plující v prostoru
Life nurturing – semeniště ţivota
All-exploding – vybuchující
Planet-cremating – sţíhající celou planetu
Nowhere-at-all – Nemanice
Powderbrain - přitroublíku
You…button burster! – Ty..pošukaný kecálisto!
Sponge-wit - blbštajne
The Three-In-One – Trojjediná čarodějka.
My sister-self – má sestří já
Always from hungry – vţdy z hladova
We from hungry – My z hladova
Utterly fantabulous word. - Skvěle vychytaný slovo.
Peachy keen! - Prďácký!
Anti-life – neţivot
Chegs – omitted / Jeţíš
Eyuuh yourself – Dělej si jů na sebe
Batmobile – batmobil
Street pizza – pouliční pizza
And I know fast and furious. - A já zas umím kočkate.
Cowcat - kočkoboj
Tree climber downers - Lezci ze stromů.

Idioms:
You got yourself in deep. – Namočil ses do maléru.
In over your head – Nabral sis toho víc
Just between you and me and the fence post – Čistě mezi námi
I‘d just hate to see – Prostě by mi bylo proti srsti
Give it a shot – Zkus to
Taught me a different lesson – Mi dali jinou lekci
Keep your hands off – Dáš ruce pryč
To have the nerve – Sebrat odvahu
To walk my beat – Na obchůzce
Hot on the heels – Bezprostředně
He‘s got your guts – Má tvou kuráţ
To keep an eye on – Mít na starosti
Just keep your shorts on – Buď klidnej / Uklidni se
To have a back door – Nechat si zadní vrátka
Get right down to the brass tacks – Přejít rovnou k jádru věci
When push comes to shove – Kdyţ přijde tlustý do tenkejch
To go through to roof – Vystřelit do nebe
It got us off our duffs – Přestali jsme sedět na zadku
To give a surprise from up the sleeve – Vytáhnout eso z rukávu
To get the drop on – Získat výhodu
In hot pursuit – V patách
To have the balls – Mít koule na / Mít kuráţ
Right off the bat – omitted
The heat is on – Čas se kráti a voda stoupá
At the end of the day – Kolem a kolem
To go over the top – Zešílet
To fit the bill – Odpovídat popisu
To kill time – Ubíjet čas
Cat got your tongue? – Seţrala ti kočka jazyk?
You are pulling my leg – Taháš mě za fusekli
Green with envy – Zelení závistí
To be out of depth – Nemít dno pod nohama
To crawl at a snail‘s pace – Vléct se jako šnek
To bleed dry – Vysát na kost
Red alert – stav nejvyšší pohotovosti
Red tape – tíha úředních fasciklů
Out of blue – zničehonic
To cut the tension with a knife – Být napjatý jako struna
To keep mouth shut – Drţet jazyk za zuby
To get shot out of the saddle – Shořet jako papírový drak
Rise and shine – Vstávat a cvičit
Long face – Tvářit se otráveně
When hell freezes over – Na svatého dindy
To clean someone‘s clock – Vytřít zrak

Figurative Expressions:
He will have our hrade – vychutná si nás
To play shadows – splynout se stíny
Other side – temnější já
To walk the razor‘s edge – chodit po ostří břitvy
A heartbeat from – jen krůček od
No hands were lost – ţádné ztráty na ţivotech
Smells are a hotline to memory – Pachy tak rychle evokují vzpomínky

Sayings and Comparisons:
As long as your arm – dlouhé jako vaše ruka
Like a cranky old man – jako mrzutý stařík
One‘s the same as the other – Vyjde to nastejno
Like a wino – jako uţralá
Every muscle a steel spring – co sval to pruţina
Teeth like razors – zuby ostré jako břitva
Painted like a whore – zmalovaná jako kurva
Bloudy walking hospitál bed – ja chodící špitál
Like a bellow from a wounded bear – jako zařvání zraněného medvěda
Like a boy – jako dítě
Like every window on the block – jako všechna okna ve čtvrti
Right as rain – Nemusí pršet, jen kdyţ kape
As keen as ever – neztratil nic ze své břitkosti
Like they have all the time in the world – jako by měly moře času
Like an endless June Taylor‘s dancing routine – jako taneční číslo June Taylorové
Like goodyear – jako pneumatika
Like the wrath of God – jako hněv Boţí
Silent as churých – ztichlá jako kostel
Like lovers – jako milenci
A gleaming metal dragonfly – leskne se jako kovová váţka
Like a captive army – jako zajatá armáda
Proud as hell – děsně pyšní
Voice like a steel – ocelovým hlasem
Like a cartoon car alarm – jako komiksový autoalarm
Blowing like leaves – jako listí
Chest like a blast furnace – hrudník jako vysoká pec
Like all fan – jako vrtulka
Like you‘ve got all night – jako bys měla celej večer
Like it‘s the end of the world – jako by přišel konec světa
Like the gestapo – jako gestapo
Like a net – jako síť
Like milk – po mlíku
Like twin stars – jako dvě hvězdy
As they‘d wait for an old friend – jako by čekali na starého kamaráda
Like a man wading through quicksand – jako člověk, který se brodí tekoucím pískem
Faces like apendectomy scars – s tváří jako jizva po slepáku
It‘d be like my whole life was gong up in flames – jako by mi shořel celý ţivot
As white as sheet – zblednout jako stěna
Breasts like empty pouches – její ňadra připimínají prázdné pytlíky
Like the blue-sparks smell of ozone at funfair – asi jako pach modrých jisker a ozónu
v lunaparku
Like her life depends on it – drţí se ho jako o ţivot
Like a newly fledged demon – jako nějakého neopeřeného démona
Like river – jako řeka
As a breath of cool wind – jako závan studeného větru
Like the recovery of a sick man – jako uzdravení
Like going forth into a garden after sickness – jako procházka v zahradě po nemoci
Like the odor of myrrh – jako vůně myrhy
Like sitting under a sail in a good wind – jako posezení pod plachtou za dobrého větru
Like the course of a stream – jako běh potůčku
Like the return of a man from the war-gallery to his house – jako návrat otroka z galejí
Like the home that a man longs to see after years spent as a captive – jako domov, jeţ člověk
touţí spatřit po rocích v zajetí
As if caught in the darkest of nightmares – jako by je dusila ta nejčernější můra
Like angels – jako andílci
As easy as anything – úplně normálně
Like a spring – jako pruţina
Skinnier than a rail – hubený jako tyčka
It‘s not my bull to-- moje par--
My row to hoe-- s tímhle se musí poprat někdo jiný
A watched pot never boils. – Hlídané poupě nikdy nekvete
The mouth is quicker than the hand – Tlama rychlejší ruky.

Poetisms:
Mother Nature certainly uses every color on her vast palette to paint a dawn. Truly blessed are
we, the early risers. - Matka příroda namalovala ten úsvit snad všemi barvami ze své
obrovské palety. Jaké poţehnání pro nás, ranní ptáčata.
The warm spring sun is coaxing trees to budge and flowers to bloom. Fledgling songbirds are
testing their lifting voices. Soft spring zephyrs are wafting the sweet scent of lilacs. - Teplé
jarní slunce vykouzlí pupeny na stromech a květy na louce. Ptáčci zpěváčci si zkouší své
trylky. jemný jarní vánek unáší sladkou vůni šeříku.
In the spring a young man's fancy turns lightly to thoughts of love. Fantazie mladých muţů se
obrací k myšlenkám na lásku.

Updatedness:
The mouth is quicker than the hand – Tlama rychlejší ruky.
A small step for a man, a giant leap for nankine. - Malý krok pro kočku, velký skok pro dobrý
vkus.

Speech Pecularitites:

Stammering, Slips of Tongue:
Wh..where – kd..kde
C..can‘t – n..nic (nevidim)
s..solid – ro-rozumim
Ter – terrifying – Taková hrůza
Ha – have – zdá – zdál
I, uh…don‘t, do I? – Tak j-jí nemám ţádné narozky, jo?
You, uh, p-promise – hele, s-slib mi.
B-brother – M-můj b-bratr
D-don‘t you think – nemyslíš
E-uh, hmmm, wait – p-počkat
m-maybe – m-moţná
ruh-really – je-jenom
nuh-nasty – nhu-hnusnýho
The P-Prince of Stories – K-Kníţe příběhů
b-brother‘s – b-bratrův
tuh-take – vaz-vezměte
guh-goodbye – nes-nashledanou
guh-good – dd-dát do-dobrou
Shuh - shouldn‘t – ne-neměli
Muh – mad – nne – nezlobíš
Cuh – Cain – Ko-Kaine
f-friend – k-kamaráda
b-brotherly – jako b-bratři
th-they – ob-oba
v-very – v-velmi
n-not – j-já
The mat. The mat. The mat-er-i-op-ti-kon. - Můj mat. Můj mat. Mat-er-i-op-ti-kon.


Wrong Pronunciation:
People zhould haf zex und zex und zex—all ze time – Lidi by se měli fjénovat zexu, zexu a
záse zexu..furt und furt
Dr. Volper - you haf blemmed ze batman for zese killings,yes? – Doktore Fólpere – vy
bátmana obfiňoval z těch fráţd, áno? (gram. nesprávné v ČJ – navíc) Und what iz ze nature uf
batman‘s pzychosis? A jaká je pofáha bátman psychózy? Zexual repression – zis iz a terrible
zing… Fytěsňování sexuality – hrósna fěc.
Zex und zex und zex und zex

Hissing, Accumulation of Sounds:
Protectionss comes dear, mortal. The thingsz you offerss isss paltry trifless…have you
noszing elsssse? Ochrana přijde draho, sssmrtelníče. Nabízíššš mi sssamý bezzzcenný cetky.
Nemáššš nic jinšššího?
Yessssssss. For thisss I would give you what you asks…ssszo ssplendid…Jasssně. Za tohle ti
dám, co chceššš…Ssskutečně ssskvělé…
Thisss amulet will makes ssafe from anysszingggs…noss tenhle amulet a budeššš
v naprossstém bezzzpečí.
bbut they do, Mmmorpheus. Lucifer jazz indeed no longer sole mmmonarch ovvv the nezzzer
regionzzzz. Bbbut no. It‘szzzz a triummmvirate. Ale ano, Mmmorfee. Lucifer jjjiţ není
jjjjediným vládcem podsssvětí. Ale ne, jjje to triummmvirát.
Which demon zzen? A který démon?
Name it and we will bbbbring it here. Řekni jjjméno a my ho necháme předvéssst.
Ssso – potlesssk, jessstli (komp.)
Ssserve – zaslouţit
Ssslave – náššš
Ssss – sssměnil, ssse sssmrtelníkem, podsssvětí, jessstli, chceššš, sssvůj, zzzpátky, budeššš,
jsssem
Thisz isz your helmet. Vyhrál jssste ji ssspravedlivě. Vezzzměte si ji.

Dialect:
Hoh ‘hits a jolly ‘oliedye wiv yew, Mairee Pawpins! - Na mou věru, ţe si s vámi ty prázdniny
uţívám, Mary Poppinsová!
‗E‘s back – Se vrátil.
You orter know, smart boy. – To bys měl vědět, panáčku.
Now you lissen ter me, John Constanteen, you littel prick! - Tak poslouchej, Johne
Constantine, ty kundo z ryby!
 I sed the Sandman an‘ I meant the bleedin‘ Sandman! - Řekla sem Sandman a myslim tim
toho posranýho Sandmana.
And ‗e wants ‗s own. - A chce svoje.
I‘m two undrid and forty-sewin years old and I know! – Mám dvě stá čtyrycet sedm járů a já
vim.

Baby Talk:
Would puddy tat wike a bowl of milk? - Chtěla byš misku mlíška, pacičko?
Would funny wooking man wike a milk bath? - Chtěl byš v mlíšku vykoupat, blbešku?
  - Diminutives (darling – zlatíčko, baby – děťátko)
  - naughty – zlobivej, lovely - roztomilá, beloved - milánku, love – lásko moje
Sentence in One Breath:
ListenBusterI‘mWarningYouYouLayAFingerOnMeI‘llSoHelpMeYouTryAnythingMyHusba
nd‘sAMafiaHitman--He‘llKillYouSoDon‘tEvenThinkItDon‘t… -
PolsouchejteJestliNaMěJenomSáhneteJáSeDokáţuUbránitJestliNaMěNěcoZkusíteMůjManţel
VraţdiNaZakázkuProMafii – ZabijeVásTakţeSiAniNemysleteŢe…

Prolongation, Enumeration:
dreeeeam – sníííííít
Constantiiiiine! – Constantiiiiine!

Alliteration:
Destiny. Desire. Despair. Death. Dream. – Osud. Touha. Zoufalství. Smrt. Sen.
Sun ..sea…sand..and surf – Slunce…moře..písek..a příboj..a pak
Names for gargoyles always begin with ―G‖. Like Gazpacho…or Gormagon..or Gladstone..or
Ganymede. - Jména draků vţdycky začínají na ―D‖. Jako třeba Daktyl, nebo Dugong, nebo
Disraeli, nebo Deimos. Goldie – Drahoušek.
Dee is for lot sof things. Death. Dust. Darkness. Demons. – Na ―D‖ začíná mnoho věcí.
Destrukce. Duše. Ďábel. Démoni.

Puns:
Chicken legs – licken chegs: Vydrbína – drbávána
What kind of brother would I be? My kind of brother. – Co bych to byl za bratra. Můj bratr. t
What do I call him? You don‘t call him. They call you. – Jak mu má říkat? Ten si endá říkat
dvakrát. A pak si to s tebou vyříká.
…need guides of note..and who notes more than me? - ..je třeba vynikajícího průvodce…a
kdo tu vyniká víc, neţ ten kdo chce?
Beware of the ideas of March! The March of ideas? – Střez se březnových idejí! Březích id?
When you sit around the sofa, you sit around the sofa. – Ale kdyţ se rozvalíš na pohovku,
rozvalíš pohovku.
The potato is bad. Bad potato! – Ta brambora je zkaţená. Ty jedna bramboro zkaţená!
Sandtrap – sandbox: Písečná překáţka – bedna s písečkem.
Psychologists call this free-floating anxiety. Free float this! – Psychologové tomu říkají
nekontrolované napětí. Zkontroluj tohle!
Why the dropy demeanor? Never say drop to a fat person. – Proč se dnes tváříš tak nafoukle?
Neříkej o tlustých osobách nafouklý.
Catgut. Aunt Reba! – Ovčí střevo. Ovčí babička!
Is Liz short for Elizabeth? No, it‘s short for lizard. – Líza, to je zkráceně Elizabeth? Ne, to je
zkráceně leasing.

Rhymes:
Slice and dice – řezej a sekej
Cold old – zima staroba
A real rave from the grave - Tahle pamatuje hnědý uhlí
Blast from the past. Oldie but goodie – No, je vidět, ţe stará láska nerezaví
There‘s one at the door           Před branou čeká nový host
At the gate to damnation…          na svoje zatracení…
Is it thief, thug or whore?         Hřešil snad? Vraţdil pro radost?
There‘s one at the door           Před branou čeká nový host
And there‘s room for one more        a uvnitř bude místa dost
Till the end of creation.         Aţ do konce stvoření.
Oh yes, my clown. You‘re new in town. – No jistě, ty můj šašku. Jsi tu nový.
Even a man who is pure in heart and says his prayers each night - I člověk čistý na duši, co ji
v noci Pánu poručí.
Cowardy cowardy custard stick your head in the mustard. - Posero, mizero, kakáči, chceš mít
rypák ve fáči.
Mat-The-Rat – Krysa Melisa
My buddy                  Můj kámoš
I have a buddy.              Můj kámoš je ţába,
My buddy's a toad.             leţí tu na plácku,
He's kind of muddy,            nálada chabá,
He's flat on the road.           rozjetý na placku.
But, he is my buddy,            Kámoš mi nepláchne,
My buddy to stay              přátel mám pomálu,
'til he's peeled up            snad ho déšť nespláchne
And sailed away.              někam do kanálu.

Accumulation:
   a. grammatical constructions:
Waiting as the bat was waiting – čekala stejně jako ten netopýr
And he laughs at me, curses me, calls me a fool. He fills my slep, he tricks me. – A on se mi
vysmívá, proklíná mě, nadává mi do bláznů. Cpe se mi di spánku, klame mě.
You loved it so much. You jumped…You remember… - Tak se ti to líbilo. Poskakoval
jsi..Vzpomínáš si…
You are puny. You are small. You are nothing. – Jsi drobný. Jsi malý. Jsi nicka.
Smoldering, I burn you. Burning you, I flare. – Pálím tě, kdyţ jen doutnám. Ale teď tě pálím a
planu.
So whole, so free – tak zdravý, tak svobodný
We will kill the old man Gordon. His women will weep for him. We will chop him. We will
grind him. We will bathe in his blood. – Zabijeme starouše Gorgona. Jeho ţena ho obrečí.
Rozsekáme ho. Umeleme ho. Vykoupem se v jeho krvi.
I myself will kill the fool Batman. I will rip the meat from his bones and suck them dry. I will
eat his heart and drag his body through the street. – Toho troubu Batmana zabiju osobně.
Odtrhám mu maso od kostí a vysaju z nich morek. Sním mu srdce a jeho mrtvolu protáhnu
ulicemi.
So calm. So right. – Tak klidný. Tak přesvědčen o své pravdě.
Too stupid, or too civilized. – Hloupí nebo moc civilizovaní.
Easy for him to tell. Easy for him to talk. – Jemu se to vykládá. Jemu se to říká.
They call us..They think..- Říkají, ţe jsme…Myslí si..
We have..and now we have – Máme..a dnes máme
I broke his bones. I conquered the fool. I made him beg for mercy. - Zlámal jsem mu kosti. Já
jsem toho blázna přemohl. Přinutil jsem ho ţebrat o milost.
Soon my army will storm Gotham City. Soon the head of Gordon will be carried through the
streets. Then I will hunt your new cop – your woman cop – and I wil – Má armáda uţ brzy
vezme Gotham útokem. Gordonovu hlavu brzy poneseme ulicemi. Pak dostanu tu vaši novou
policajtku – a osobně
I leave them behind me. I leave it all behind me. – Nechám je za zády. Nechám to všechno za
sebou.
We will come for our leader. We will raze Gotham. We will rape Gotham. We will taste
Gotham‘s blood. – Přijdeme si pro svého vůdce. Srovnáme Gotham se zemí. Znásilníme
Gotham. Okusíme krev Gothamu.
She‘s young. She‘s smart. She‘s brave. – Je mladá. Je chytrá. Je odváţná.
The Mutants are dead. The Mutants are history. – Mutanti jsou mrtví. Mutanti jsou minulost.
He‘s young. He‘s quick. – Je mladý. Je rychlý.
Not him. Not now. – Ne on. Ne teď.
Do not expect any further statements. The Sons of Batman do not talk. – Nečekejte ţádná
další prohlášení. Synové Batmanovi neţvaní.
Diana went back to her people. Hal went to the stars. – Diana se vrátila ke svým lidem. Hal se
vydal ke hvězdám.
He‘s a kook. He‘s a nut. – Je to úchyl. Je to magor.
I‘m not fired? You are not fired. – Takţe nemám padáka? Ne, nemáš padáka.
You told me that I break…that I‘ve made…that…- Říkals mi, ţe porušuju…ţe jsem si
nadělal…ţe…
Like all fan…like goodyear… - Jako vrtulka..jako pneumatika
A gun is a coward‘s weapon. A liar‘s weapon. – Pistole je zbraní zbabělců. Zbraní lhářů.
He‘s old. He‘s almost dead. – Je starý. Je skoro mrtvý.
This is our chance to raze Gotham..to purge Gotham.. – Teď ho můţem vypálit..očistit ho.
I have always loved you. I have always served you. – Vţdycky jsem tě miloval. Vţdycky
jsem ti slouţil.
You hold it…You store it… - Ty ji zadrţuješ…Ty ji ukládáš…
You are…You give… - Ty jsi…Dej mi…
He wouldn‘t let go. Wouldn‘t listen to reason. – Nechtěl ji pustit. Nenechal se přesvědčit.
Still talking.. Keep talking… - Pořád mluví…Mluv dál…
I t‘s midnight. It‘s time. – Je půlnoc. Přišel čas.
I call you…I summon you…- Volám tě…Volám tě…
Ashema-Deva calls you. Maborym calls you. Horvendile calls you. – Ašema-Deva tě volá.
Moborym tě volá. Horvenile tě volá.
From the dark they call you…into the dark they call you. – Z temnot tě vyvolávají…do
temnot tě přivolávají.
She used to dream, to shift...- Dříve měla sny, převracela se..
He has. He did. - Utekl. Fakt.
So wake up. Please wake up. – Tak se prober. Prosím tě vzbuď se.
It shrank, bloated, shrank – scvrklo, nafouklo, scvrklo
Something just seems to be trying to tell you somebody. Something trying to tell me
somebody? Somebody trying to tell you something. – Kdy se vám něco snaţí říct někoho.
Něco se mi snaţí říct někoho? Někdo se ti snaţí něco říct.
Who said? Who spoke? – Kdo řekl? Kdo mluvil?
Not him. Never him. – On ne. On nikdy.
He‘s gone. All gone. Long gone. – Je pryč. Napořád pryč. Dávno pryč.
We hear and obey. – Slyšíme a posloucháme.
The ruby seems to turn them into…forces them…it also controls them.. – Rubín jim
dává…přinutí je…taky ovládá…
I coded…I changed…I irradiated…I forced…I isolated…I made it more real…I changed it…
- Zakódoval jsem…ozářil jsem…izoloval ho…Díky mně je více skutečný…změnil jsem ho…
I want to drink its light. To drink the light of my ruby. – Chci se vpít do jeho světla. Do světla
rubínu.
You come from dust. You walk the dust. You go back to dust. – Povstal jsi z prachu. Kráčíš
prachem. V prach se navrátíš.
The caped avenger will now step outside…will now step inside – Temný mstitel vyráţí…se
vrací domů
I‘d almost forgotten…And I‘d completely forgotten… - Málem uţ jsem zapomněl…A úplně
jsem zapomněl
This is too good to be true. That was too good to be true. – To snad ani není pravda. Taky ţe
to nebyla pravda.
That‘s what I call bad timing. That‘s called… - Tomu se říká špatné načasování. Tomu se
říká…
You‘re getting too fat. I‘m not getting too fat. – Jsi příliš tlustý. Nejsem příliš tlustý.
Cats can be very curious. Cats can also be very stupid. – Kočky jsou strašně zvědavé. Někdy
jsou i strašně hloupé.
Cats are the world‘s greatest tree climbers. Cats are also the world‘s worst tree climber
downers. – Kočky jsou nejlepší lezci na stromy na světě. Kočky jsou také nejhorší lezci ze
stromů na světě.
It‘s not…It‘s… - …mi nevadí…Vadí mi…
I ate too much, I drank too much, and I danced…Moc jsem jedl, moc jsem pil a protancoval
jsem…

   b. nouns, adjectives, verbs etc:
Dead things, damned things – mrtvol a prokletých
And he laughs at me, curses me, calls me a fool. He fills my slep, he tricks me. – A on se mi
vysmívá, proklíná mě, nadává mi do bláznů. Cpe se mi di spánku, klame mě.
Huge, silent and empty – ohromná, ztichlá a prázdná
You are puny. You are small. You are nothing. – Jsi drobný. Jsi malý. Jsi nicka.
So whole, so free – tak zdravý, tak svobodný
We will kill the old man Gordon. His women will weep for him. We will chop him. We will
grind him. We will bathe in his blood. – Zabijeme starouše Gorgona. Jeho ţena ho obrečí.
Rozsekáme ho. Umeleme ho. Vykoupem se v jeho krvi.
I myself will kill the fool Batman. I will rip the meat from his bones and suck them dry. I will
eat his heart and drag his body through the street. – Toho troubu Batmana zabiju osobně.
Odtrhám mu maso od kostí a vysaju z nich morek. Sním mu srdce a jeho mrtvolu protáhnu
ulicemi.
We will come for our leader. We will raze Gotham. We will rape Gotham. We will taste
Gotham‘s blood. – Přijdeme si pro svého vůdce. Srovnáme Gotham se zemí. Znásilníme
Gotham. Okusíme krev Gothamu.
She‘s young. She‘s smart. She‘s brave. – Je mladá. Je chytrá. Je odváţná.
He‘s young. He‘s quick. – Je mladý. Je rychlý.
He‘s old. He‘s almost dead. – Je starý. Je skoro mrtvý.
Tall, dark – vysoký, tmavý
I summon you with poison and summon you with pain. – Volám tě jedem, volám tě bolestí.
Loin and song, knife and stick – Mince a píseň, dýka a kolík
Claw and name, blood and feather – Pařát a jméno, dýka a kolík
Long and brittle – dlouhé a křehké
It shrank, bloated, shrank – scvrklo, nafouklo, scvrklo
The ruby seems to turn them into…forces them…it also controls them.. – Rubín jim
dává…přinutí je…taky ovládá…
I coded…I changed…I irradiated…I forced…I isolated…I made it more real…I changed it…
- Zakódoval jsem…ozářil jsem…izoloval ho…Díky mně je více skutečný…změnil jsem ho…
You come from dust. You walk the dust. You go back to dust. – Povstal jsi z prachu. Kráčíš
prachem. V prach se navrátíš.
Commercials, reruns and game show – reklam, repríz a soutěţních pořadů
Hop about, clap paws, squeal with glee – Tleskám packami a řičím radostí
You want me to eat this hamburger? And this chicken? And this lasagna? – Ţe chceš, abych
snědl tenhle hamburger? A tohle kuře? A ty lasaně?
Hmmm, Jon‘s drawing board. Hmmm, some paper. Hmmm, some ink. – Hele, Jonovo kreslící
prkno. Hele papír. Hele, inkoust.
I ate too much, I drank too much, and I danced…Moc jsem jedl, moc jsem pil a protancoval
jsem…

   c. repetition:
Not to mention (2x) – Navíc
Dead things, damned things – mrtvol a prokletých
Hardly the hour for…Hardly. – Sotva vhodná hodina na… Sotva.
You cannot stop me. (2x) – Nemůţeš mě zastavit.
When I think of Bruce (2x) – Kdyţ pomyslím na Bruce
The Mutants are dead. The Mutants are history. This is the mark of the future. (5x) – Mutanti
jsou mrtví. Mutanti jsou minulost. Tohle je znak budoucnosti.
Lucky. Lucky old man. – Máš štěstí. Štěstí, ty dědku stará.
Do not expect any further statements. The Sons of Batman do not talk. We act. (4x) –
Nečekejte ţádná další prohlášení. Synové Batmanovi neţvaní. My jednáme.
The rest of us… (2x) – Ostatní…
So many of them…so many – Je jich tolik…tolik
I‘m not fired? You are not fired. – Takţe nemám padáka? Ne, nemáš padáka.
So many smilek…so many faces… - Tolik úsměvů…tolik tváří…
Every year (2x) – Kaţdým rokem
You were the one…the one… - To ty…to ty
How many more? (2x) – Kolik ještě?
Good soldier. (2x) – Dobrá vojanda.
Right, right. – Tak jo, tak jo.
Easy shot – easy – Snadná rána – snadná
Very bad…You‘ve been very bad. – Moc zlobivá…Moc jsi zlobila.
Cold… Water‘s cold. – Studená…Voda je studená.
Then…Then I hear – Pak…Pak zaslechnu
Anybody could hit it. Anybody. – To by trefil kaţdý. Kaţdý.
I‘m all right. (2x) – Jsem v pořádku. Nic mi není.
Tonight, you will rely on.. Tonight, we are the law. Tonight, I am the law. – Dnes večer se
spolehneme…Dnes večer jsme zákon my. Dnes večer jsem zákon já.
Rad. Balls rad. (2x) – Supr. Supr dupr. / Ostrý. Dost ostrý.
Slice and dice (2x) – Řezej a sekej
The same power…The sun‘s power… - Stejná energie..sluneční energie…
Turns out (2x) – Ukáţe se
I‘ll be out of town. Way out of town. – Odjedu z města. Budu dost daleko.
Surely not. (2x) – Jasně ţe ne.
Chick (12x) – Kotě
Come here. (3x) – Pote sem.
We will kill the old man Gordon. His women will weep for him. We will chop him. We will
grind him. We will bathe in his blood. – Zabijeme starouše Gorgona. Jeho ţena ho obrečí.
Rozsekáme ho. Umeleme ho. Vykoupem se v jeho krvi.
I myself will kill the fool Batman. I will rip the meat from his bones and suck them dry. I will
eat his heart and drag his body through the street. – Toho troubu Batmana zabiju osobně.
Odtrhám mu maso od kostí a vysaju z nich morek. Sním mu srdce a jeho mrtvolu protáhnu
ulicemi.
Don‘t call us… (2x) – Neříkejte o nás… Nenadávejte nám do…
We are… (2x) – My jsme…
But right now...right now (2x) – Teď máš ale…Teď
Twice as big as… twice as big… - Dvakrát větší neţ...dvakrát větší…
Take a look. (3x) – Podívej se.
I see him. (2x) – Vidím ho.
I see. (2x) – Vidím.
A reflection. (2x) – Odraz.
Still in consultation. It‘s still in consultation. – Stále se to konzultuje. Stále se to konzultuje.
I‘m still pooling opinions. (2x) – Stále ještě sonduji názory.
They call us..They think..- Říkají, ţe jsme…Myslí si..
We have..and now we have – Máme..a dnes máme
Kill and kill. – Zabíjejte a zabijte.
Too soon for that. Too soon. – Na to je moc brzo. Moc brzo.
Let him go to his women. Let him lick his wounds. – Jen ať si jde za svými ţenskými. Jen ať
si líţe rány.
For a moment Roderick Burgess is scared. For a moment he hesitates. But only for a moment.
– Rodericka Burgesse na chvíli zachvátí strach. Na okamţik zaváhá. Ovšem jenom na
okamţik.
I summon you with poison and summon you with pain. – Volám tě jedem, volám tě bolestí.
I open the way and I open the gates. – Otevírám cestu a otevírám brány.
Come. (21x) – Přijď.
I summon you. We summon you. – Volám tě. Voláme tě.
Here in the darkness. (4x) – Sem do temnot.
We did it. (2x) – Dokázali jsme to.
Harder and harder – čím dál tím těţší
I was a fool. (3x) – Byl jsem blázen.
Things that still scare me. Nightmare things. – Běsy, ze kterých mám ještě teď husí kůţi. Běsy
z nočních můr.
Over…and over… . Znovu…a znovu
You are nothing special. You are nothing at all. – Nejsi nic extra. Nejsi vůbec nic.
Of course you do. – Samozřejmě ţe máš. Ovšemţe máš.
Come on. (2x) – No tak. Vzbuď se.
Alex? (2x) – Alexi?
So wake up. Please wake up. Please? - Tak se prober. Prosím tě vzbuď se. Prosím tě?
You aren‘t mad at me, are you? Mad? Why I should be mad? – Nezlobíš se na mě? Zlobit?
Proč bych se měl zlobit?
I need help. Help? – Potřebuji pomoct. Pomoct?
It goes away. Like the pain goes away. Like everything goes away. – Zase odezní. Asi jako
bolest. Odezní úplně všechno.
Delay (2x) – Pozdrţí
‗E‘s back. (4x) – Se vrátil.
And he…he…he…he must be dreaming. – A teď…teď…teď…teď se mu určitě něco zdá.
This is too good. Too good to be true. – Tohle je úţasný. Tak úţasný.
They‘re sorry. Sorry they… - Teď uţ litují. Litují, ţe…
Because he‘s the Son. Last son of… - Protoţe on je jejich syn. Poslední syn…
He can do anything. Anything. Absolutely anything. – Dokáţe cokoliv. Cokoliv. Absolutně
cokoliv.
Little joke. Very little. – To byl jenom vtípek. Jenom vtipeček.
And I remember Rachel. Amazing Rachel. Junkie Rachel. – A já vzpomínám na Ráchel.
Úţasnou Ráchel. Herákovou Ráchel.
I‘ve been out of my depth before. There are sharks in these depths. Není to poprvé, co
najednou nemám dno pod nohama. V těchhle hloubkách číhají ţraloci.
And. And. And I can see… - A taky. A taky. A taky vidím.
Kind of solid. Really solid. – Bytelně. Fakt bytelně.
I don‘t want. (2x) – Nechci.
Leave her. (2x) – Jděte pryč. Nechte ji.
Do not disturb. (2x) – Nerušte.
Foolish. (4x) – Hloupé.
Sorry. (4x) – Líto.
Alive. She‘s alive. – Ţivá. Je ţivá.
Aren‘t we all? (2x) – Jako my všichni. Co?
Oh yes, my clown. (3x) – Ano, můj šašku. (2x) No jistě, můj šašku. (1x)
Things change. (2x) – Věci se mění.
Hurting. (8x) – Bolí.
Hurt. (3x) – Bolest.
One day…(2x) – Jednoho dne…
Tell me. (2x) – Jen do toho.
Yes. (2x) – Jasně.
Bye bye. – Tak zatím.
Your name. (6x) – Své jméno. (5x) Jmenovat se. (1x)
I built machines. Then I built the machines. – Zkonstruoval jsem stroje. Pak jsem ty stroje
postavil.
It‘s..(2x) – Je to..
Nobody can use…Nobody but me. – Nikdo jiný uţ nemůţe…Jenom já.
You were mine…all mine. – Jsi teďka moje. Celá moje.
He makes (2x) – Zpříjemní… Splní…
…if you wouldn‘t read over my shoulder… Read over my shoulder? - …kdybys mi nečetl
přes rameno... Nečetl přes rameno?
I hate cold floors. Nobody likes cold floors. – Nenávidím studenou podlahu. Nikdo ji nemá
rád.
You want me to eat this hamburger? And this chicken? And this lasagna? – Ţe chceš, abych
snědl tenhle hamburger? A tohle kuře? A ty lasaně?
Hmmm, Jon‘s drawing board. Hmmm, some paper. Hmmm, some ink. – Hele, Jonovo kreslící
prkno. Hele papír. Hele, inkoust.
If … (12x) – Kdyby / kdybychom
Speak, Garfield, speak. – Promluv, Garfielde, promluv.
…needs food for strength. Lots and lots of strength! - …potřebuje jídlo, aby měl sílu… Hodně
a hodně síly.
The caped avenger (8x) – Temný mstitel
Spring is here. (2x) – Jaro je tady.
The grass is back. The flowers are back. And the birds are back. – Tráva se vrací. Květiny se
vrací. A ptáci se vrací.
Drat. (5x) – K čertu.
If there‘s anything depressed person hates, it‘s a cheerful person. – Jestli něco na moji depresi
nepomáhá, je to něčí dobrá nálada.
With great, great respect. – S hlubokým, hlubokým respektem.
The cat… (2x) – Kocour
I think I just died and went to heaven. I think I just died. – Asi jsem právě zemřel a přišel do
nebe. Asi jsem právě zemřel.
Why, oh why, oh why, oh why … - Proč, proč, proboha proč
…,sweatheart? That‘s doctor to you. …, doctor sweatheart? - …, drahoušku? Pro vás jsem
doktorka. …, doktorko drahoušku?
I‘m going to reward you. I have already rewarded myself. – Odměním tě. Uţ jsem se odměnil
sám.
The very first cat crawled out…The very first mouse crawled out… - Úplně první kočka
vyšla… Úplně první myš vyšla…
Out. (4x) – Ven.
I‘ll bet you can‘t…I‘ll bet I can…- Vsadím se, ţe nemůţeš…Vsadím se, ţe můţu…

Pairs of Synonyms:
Slice and dice – řezej a sekej
Slicer-dicers – řezníci-sekáči
Tiny, stupid and vicious – drobní, hloupí a zkaţení
Rude and trude – neslušné a hrubé
Mutters and whimpers – mumlá a kňourá
To capture…to bind – uvěznit…svázat
I call you…I summon you – Volám tě
Flimsy, frail, less real – tenké, řídké a méně skutečné
Muttering and sighing – mumlala a vzdychala
Bugger and blast him! – K čertu s ním. Doprdele práce.
(Her skin is) flaking, inflected, inflamed. – Podebraná, zanícená kůţe se jí loupe.
Screamed, whimpered, moaned, trashed, called out – skučeli, ječeli, sténelai, házeli sebou a
škubali
Crying, calling out – brečí, volá
Screaming, sobbing – řev, vzlyky
Scream and fight– prát a řvát
Moans and cries – úpění a výkřiky
Hanker and die – utrápit se touhou
A kook, a maniac, a real lunatic, a nut – úchyl, maniak, šílenec, magor
Of the weak, of the helpless, of the mad – slabých, bezbranných, šílených
Puny, small, nothing – drobný, malý, nicka
(who) said, spoke – (kdo) řekl, mluvil

  4. Cultural Items

  a. Characters’ Names:
Bruce Wayne                     Dick
Alfred                       Clark
Selina                       Bill
Joannie                       Brad
Michelle                      Carrie Kelley – Carrie Kelleyová
James Gordon                    Batman
Harvey Dent                     Arnold Crimp
Gallagher                      Merkel
Lola Chong – Lola Chongová             The Kennedy‘s – Kennedyovi
Robin                        Hernando
John Dale                      Mrs. Joyce Ridley – Paní Joyce Ridleyová
Kevin                     Ridley
Grace                     Dr. Wolper – doktor Wolper
Ted                      Father Don – Otec Don
Chuck Brick                  Robert
Margaret Corcoran – Margaret Corcoranová    Nathan Briggs
Ellen Yindel – Ellen Yindelová         Glen
Trish                     Biggers
Peppi Spandeck                 Stevenson
Jason                     Rob
Bruno                     Sebbin Lebbin
Julie Parks – Julie Parková          Sunflower Standish
Byron Brassballs                General Montalban – Generál Montalbahn
Abner                     The Joker - Joker
Dr. Ruth Wiesenheimer – doktorka Ruth Wiesenheimerová
David Endochrine                Hector Mendez
Diana                     Hal
Mary                      Whittaker
Kyle                      Elsie
Noches                     O‘Halloran
Ingersoll                   Oliver
Lucius Lockheed                Calliope – Kalliopé
Morrie                     June Taylor - June Taylorová
Lana                      Donald
Jeff Stricken                 Dan Musk
Harlan Ellison                 Sarah – Sára
Carla Shriek – Carla Shrieková         Mrs Wayne – paní Waynová
Tom                      Robbie
Bobbie                     Roderick Burgess
Dr. John Hathaway – doktor John Hathaway    Compton
Edmund                     Daniel Bustamonte
Ellie Marsten – Ellie Marstenová        Stefan Wasserman
Unity Kinkaid - Unity Kinkaidová        Alex
Aleister                    Namtar
Allanu                     Morax
Naberie                    Klesh – Kleši
Vepare                     Maymone
Ashema-Deva - Ašema-Deva            Maborym – Moborym
Horvendile – Horvenile             Arthur
Death – Smrt                  Destiny – Osud
Desire – Touha                 Dream – Sen
Despair – Zoufalství              Beelzebub – Belzebub
The Sandman - Sandman             Ruthven Sykes
Ethel Cripps - Ethel Crippsová         Ararita
Wesley Dodus                  Paul McGuire
Ernie                     Frederick
Mort Notkins                  Ron
Nancy                     Gregory – Derek
Abel – Ábel                  Cain – Kain
Ethel Dee - Ethel Drdová            Doctor Destiny – doktor Destiny
John Dee                    Huntoon
Lucien                  Gazpacho - Daktyl
Gromagon - Dugong             Gladstone - Disraeli,
Ganymede – Diemos             Urth - Urd
Verthandi - Verdandi           Skald – Skuld
Clotho - Klóthó              Lachesis
Atropos                  The HECATEAE – Hekaté
Morrigan – Morrigana           Tisiphone – Tísifoné
Alecto – Alléktó             Magaera – Megaira
Diana                   Mary
Florence                 Cynthia – Cynthie
Mildred                  Mordred
Morgaine                 Leigh
Goldie – Drahoušek            Hettie
Morpheus – Morfeus            John Constantine
Doctor Livingstone – doktor Livingstone  E.W. Chander
Chas                   Rachel - Ráchel
Lucifer                  Etrigan
Merlin                  Sandra
Nada                   Azazel
Choronzon                 Scott Free - Scott volný
Zep                    Bravo
Weldun                  Auralie
Harry (3x)                Rosemary Kelley – Rosemary Kelleyová
Johnny boy – Johníčku           Aimee
Jessie                  Bette Munroe – Bette Munroeová
Bernard                  Bernard Jr.
Earl Wilson                Jackie Collins – Jackie Collinsová
Johnny Carson               Judy
Marsh                   Marsha
Rose                   Donna
Cara                   Mrs. Cavanagh - Paní Cavanaghová
Mark                   Garry (2x)
Kate                   Mary Gentian – Mary Gentianová
Herschel                 Betty
Bernie                  Org
Bobby-Joe McCann             Harold Smith
Maude Carillon – Maude Carillonová    Nan Fowler – Nan Fowlerová
Barbara Wong – Barbara Wongová      Joe Campbell
Caesar                  Eve - Eva
Jonathan Crane              Mary Poppins Mary Poppinsová
Dick van Dyke               Franklin
Esmé                   Ralphie - Ralfíčku
Jon Arbuckle               Brenda
Garfield                 Lyman
Pooky                   Carolyn - Karolína
Reba – omitted              Valette - Monika
Hubert                  Barney – Béda
Bernice – Běta              Liz – Líza
Elizabeth – Elizabeth           Geronimo! - Za svobodu!
Chuck – Čuk                Marco Polo
Christopher Columbus - Kryštof Kolumbus     Rolo
Felicia – Felicie                Kent
Poe                       The Dark – Temný pán
Odie                       Merv

Nicknames:
Face                       Spot
Twoface                      Turk – Turek
Hot Gates – Therma Pylová             Spike
Iron Man Vasquez – Ţelezňák Vasquez        Captain Warrior – Kapitán Bojovník
Broken Nose Vasquez – Vasquez Zlomený Nos     The Prince of Stories – Kníţe příběhů
Morpheus – Morfeus                The Raven Woman – Havraní ţena
Brute – Surovec                  Glob - Kapka
The Fashion thing – Móda             The Three-In-One – Trojjediná čarodějka
The Hecateae – Hekaté               Witch Queen – Královna čarodějek
Maiden – Dívka                  All Mother – Matka
Crone – Babo                   Mad Hettie – Šílená Hettie
The Oneiromancer – Oneiromant           Junkie Rachel – heráková Ráchel
Morningstar – Světlonoš              Squatterbloat – Nafučin
The Lord of hell – Kníţe Pekel          Kai‘ckul
Dreamlord – Pán snů                Proud Lord of Lies – pyšný Vládce lţí
Dream King – Král snů               The Twins – Dvojčata
Agony and Ecstasy – Utrpení a Extáze       Lord L'Zoril - Pane L'Zorile
Last Martian - poslední Marťan          Little Bernie - Malej Bernie
the Hordes of Hell - celé peklo          The Lord Magus – Lord Mág
Daemon King – Král démonů             ―Matt-The-Rat‖ - Krysa Melisa
Lightning Lips – Šťastná ústa
Ratter ―Fluffy-The-Fierce‖ - Krysař Chlupáč Krutý
The King of Dreams, of the Nightmare Realms – Král říše nočních můr

Degrees, Titles:
Dr. – doktor
Prince – princ
Lord – lord / kníţe / pan / pán
Professor – profesor
Sire – kníţe
Captain – kapitánka
Police commisioner – policejní komisař / komisařka
General – generál
Father - otec

  b. Geographical and Topographical Names
Gotham                      Twin Towers – Dvojčata
Beet Street Arcade                Gotham‘s South Side – jiţní část Gothamu
East End                     Wayne Infirmary – Waynova nemocnice
West End                     West River – Západní řeka
Corto Maltese                  Seventh avenue – Sedmá avenue
South Side – gothamská čtvrť South Side     Hongkong - Hong Kong
South Street                   West end- westendský
Bay Ridge                    San Concepcion
Avenue D                     Tunnel of Love
Wayne manor – Waynův palác            Pentagon
Crime Alley – ulička zločinu           Gotham dump – Gothamská skládka
Brigham building - Brighamův mrakodrap      Wych Gross
Juttland – Jutsko                 Toronto, Canada
The beach at Eastbourne – Eastbournský pláţe   ED Easy Diner
San Francisco                   Paddington
Notting Hill place – Notting Hill         East Croydon – Východní Croydon
Alaska – Aljaška                 The Brambles – V Ostruţinách
Newcastle                     Armaghetto
The Hellfire Club – klub Pekelný oheň       Manhattan
Upstate Gotham - Sever Gothamu          Delaware
Little town Mayhew – městečko Mayhew       Mayhew Storage - Mayhewské sklady
All nite diner - non stop bistro         New York
Arkham Asylum - Arkhamův ústav          London – Londýn
Miami – Florida                  Tokyo – Tokio
Gas city, Indiana - Nový Bor           Bayonne, New Jersey – Olomouc
Chicago – Praha                  Dallas, Texas – Frankfurt
Baltimore
Arkham Home for the emotionally troubled – Arkhamův domov pro emocionálně narušené
Gotham General Hospital – Gothamská všeobecná nemocnice
The Royal Museum – Královské muzeum / Královská knihovna
The Gates of Horn and Ivory – brány z rohu a slonoviny
Arkham Asylum for the criminally insane – Arkhamův ústav pro odsouzené duševně choré
City of Focative Mirrors - Město ohniskových zrcadel
House of mirrors – Zrcadlové bludiště

  c. Cultural Reference:
Ninety seven degrees – 36 stupňů
Ginger ale – zázvorové pivo
One hundred and three degrees– 40 stupňů
The First Church of Christ the Redeemer (non-existent) – První církev Kristova
Ninety nine degrees – 37 stupňů
Hey, I‘m oakey (made-up book title) – Hola hej, jsem dobrej
Twelve degrees past the one hundred mark - 45 stupňů Celsia
The Mark of Zorro (non-existent film) – Zorrovo znamení
Crisis Hotline – Krizová linka
Gotham Security Trust (non-existent) – Gothamská sociální pojišťovna
Point versus point (non-existent TV programme) – Tvrzení proti tvrzení
News two (non-existent TV channel) – Druhý zpravodajský kanál
News 2 – ZK2
The Council of Mothers (made-up) – Rada Matek
Victims‘ Rights Task Force – Liga na ochranu práv obětí
mile – kilák / míle (3x)
The Mutants – Mutanti
The Crisis Hotline – Krizová horká linka
Daily Planet - list Daily Planet
MGO
220 pounds – 100kilový
Blue Gross – lidi od Modrého kříţe
Citicorp – leasingovka Citicorp
Landmark Films – společnost LF
Galaxy Broadcasting – společnost GB
The Political Performance Commision – Komise hodnotící politické výkony
Stairway to Heaven – preserved in the originál form / Schodiště do nebes
News 4 (made-up TV channel) – ZK4
Pearl – Pearl Harbor
The National Guard – Národní garda
F.C.C. – rada pro vysílání
News 6 (non-existent)– šestý zpravodajský kanál
Issues within issues (made-up TV programme) – Otázky v otázkách
David Endochrine show (made up) – pořad Davida Endochrina
American Hostages Guild (made up) – Cech amerických rukojmí
Refugee Charity – Nadace pro uprchlíky
Committee for the Prevention of Obsessive Behavior in Middle-aged Men (non-existent)–
Výbor pro prevenci obsesivního chování u muţů ve středních letech
Inc. – s.r.o.
PBI
Hundred-mile-an-hour winds – větry o rychlosti 150 km za hodinu
Av (= individua target setting and termy pupil review with subjekt teacher) – průměr
Dozens – desítky
Ounce – ţdibec
Swat team – Urna
7-11 – večerka
The Nixons – Bizoni
S.O.B.- SB
Coldbringer – posel chladu
The agency – CIA
A 747 – boeing 747
Poe: The Purloined Letter – Odcizený dopis
Arkham Home for the emotionally troubled – Arkhamův domov pro emocionálně narušené
The Magdalene Grimoire (made-up book) – Magdalenin Grimoár
Through The Looking Glass – Alenka v říši divů a za zrcadlem
Order of Ancient Mysteries (non-existent) – Řád starověkých mystérií
Paginarum fulvarum, Liber fulvarum paginarum
Pounds – libry
Stephen King: It (book title) –To
The Sun
The duke –John Wayne
Arkham Asylum for the criminally insane – Arkhamův ústav pro odsouzené duševně choré
8000 miles – 8000 mil
League of Justice – Liga spravedlnosti
I heard it through the grapevine (song) – Tamtamy duní
Hot dog – párek v rohlíku
Back to the smoke – zpátky do Londýna
Funeral March for a Marionette (film title) - Smuteční pochod pro panenku (translator‘s flair
employed)
J.L.I. (Justice League of America) – JLA / JLI.
Justice League of America - Americká liga spravedlnosti / JLA
Night of the Living Death - Noc ţivých mrtvol (existing translation)
Zomby Woof (non-existent) - Chatrč (translator‘s flair employed)
Dear Abby - Teta Sally
Secret Hearts (non-existent TV series) - Sladká tajemství.
Dino the dinosaur - dinosauřík Dino
Terry Pteranodon - pteranodon Terry
Dino's kid-vid playhouse - Dinovo dětské divadélko
Snow White - Sněhurka
Hail Caesar! - Ave Caesar!
Beware the ideas of March! - Střez se březnových idejí!
Arkham Asylum - Arkhamův ústav
Sh'ma Yisroel. - Šema J'isroel. Adonai Elohaynu, adonai e'hod. Hear, o Israel.. The Lord our
God..The Lord is one. - Adonaj Elohejnu, adonaj ehod. Slyš, Izraeli. Hospodin, Bůh
náš..Hospodin jeden jest. (Hebrew prayer – existing Czech version)
The Daily Mail
Goodyear – pneumatika
The Ethel Barrymore Film Festival - Přehlídka filmů českého lva
Beau Brummell - Fešák Hubert
Freud
With all respects to Will Rogers. I never met a lasagna I didn't like.(cf. I never met a man I
didn't like.) - Se vší úctou ke Karlu Gottovi. Lasaně sú moje chvíle najkrajšie.
I have a bridge to sell you. - Měl bych na prodej jeden Karlštejn.
Overeaters anonymous. - poradna pro nenaţrance
Geronimo! - Za svobodu!
Enrico Caruso
Santa Maria
Hash browns - opékané brambory
five pence pieces – pětipence
pences – centy (2x)
Quotations:

Through the Looking Glass:
Said Tweedledum, ―When you‘re only one of the things in his dream. You know very well
you‘re not real.‖ – Řekl Tidlidum, „Kdyţ jste jenom něčím v jeho snu. Víte velmi dobře, ţe
nejste skutečná.―
―Why, you‘re only a sort of thing in his dream! If that there king was to wake, added
Tweedledum, you‘d go out… ‖ - „Vţdyť jste jenom čímsi v jeho snu! A kdyby se tuten král
probudil, dodal Tidlidum, zhasla byste. Just like a candle! – Docela jako svíčka!―
(existing Czech translation)

Sweet Dreams (song):
Sweet dreams of you…every night I go through…the whole night instead of having sweet
dreams all about you… - Zdál se mi má pěknej sen…ţes přišla k nám, ţe jsem byl celičký
zulíbán…(free translation)

Dream a Little Dream of Me (paraphrase of a song):
Count 99 and kiss me             Počítej skoro do sta
Just hold me tight and            pak pusu mi dej
Tell me you‘ll miss me            přitáhni se ke mně, neváhej
Birds singing in the sycamore tree      ptáčkové si o nás musí čiříkat
(free translation)
Mister Sandman (song):
Mister Sandman I‘m so alone, ain‘t got nobody… - Pane Sandman, je mi smutno nikdo na mě
nečeká
Mister Sandman, bring me a dream…make her the cutest that I‘ve ever seen…give her the
word that I‘m not a rover…then tell me that my lonesome life is over… - Pane Sandman -
pošlete mi pěknej sen…S kaţdou pěknou ţenskou budu spokojen…řekněte, ţe nejsem ţádnej
darmošlap – jenom osamělej smutnej chlap. (translator‘s flair employed)

Sweet Dreams (song):
Sweet dreams are made of this…who am I to disagree?... – Sladké sny jsou prááávě takové,
na to přísahám (free translation)

Dream Lover (song):
…To call my own…I want a dream lover, so I don‘t have to dream alone… - …Ještě nemám.
Vysnít si chci milenku, abych nemusel snít sám… (translator‘s flair employed)

Candy-colored Clown They Call the Sandman (song):
The candy-colored clown they call the Sandman…Tip-toes through my room every
night…just to sprinkle stardust… - Sněhobílý klaun Sandman…chodí za mnou do postele po
špiškách, do očí mi sype hvězdný prach… (translator‘s flair employed)

All I Have to Do Is Dream (song):
Dream dream dreeeeam…Whenever I want to…All I have to do is…dreeeeeam… – Snít.
Snít. Sníííííít. Kdykoli se mi zachce…Stačí mi jen…sníííííííít… (free translation)

The Addams Family (song):
Their house is a museum When people come to see them They really are a screeum – Jejich
dům je muzeum Kdyţ k nim lidi zajdou…Tak se zasmějouu. (free translation)

Spread a Little Happiness (song):
Even when the darkest clouds are in the sky…you mustn‘t cry and you mustn‘t sigh…spread
a little hapinnes as you go by… - Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo…hlavně
nesmí býti smutno, natoţ aby se brečelo…nemít prachy – nevadí, nemít srdce – vadí, zaţít
krachy – nevadí…

Doctor Faustus (Christopher Marlowe):
―It is a comfort in wretchedness to have companions in woe.‖ – „Mít druhy v neštěstí, toť jest
v bídě velkou útěchou.― (translator‘s flair employed)

Mary Poppins (musical, film):
―You do that too much, you know what you get?‖ - „A víš, co se stane, kdyţ to přeţeneš?―
―Fat pigeons!‖ - „Budou tlustý!― (translator‘s flair employed)
―Supercalifragilisticexpialidocious!‖ - „Superantikontramultiextraunikátní!― (existing Czech
―Hoh ‘hits a jolly ‘oliedye wiv yew, Mairee Pawpins!‖ - „Na mou věru, ţe s s vámi ty
prázdniny uţívám, Mary Poppinsová!― (translator‘s flair employed)

Paraphrase of an Egyptian Poem about Death:
―Death is before me today: like the recovery of a sick man, like going forth into a garden
after sickness. Death is before me today: like the odor of myrrh, like sitting under a sail in a
good wind. Death is before me today: like the course of a stream, like the return of a man
from the war-gallery to his house. Death is before me today: like the home that a man longs to
see after years spent as a captive.‖ – „Dnes mě čeká smrt: je jako uzdravení, jako procházka
v zahradě po nemoci. Dnes mě čeká smrt: je jako vůně myrhy, jako posezení pod plachtou za
dobrého větru. Dnes mě čeká smrt: je jako běh potůčku, jako návrat otroka z galejí. Dnes mě
čeká smrt: je jako domov, jeţ člověk touţí spatřit po rocích v zajetí.― (translator‘s flair
employed)

Intertextuality:
The Joker - Joker
League of Justice – Liga spravedlnosti
The big green bloke – tomu velkýmu zelenýmu chlápkovi (*myšlen baţináč v jehoţ sérii se
Constantine poprvé objevil – pozn. vyd.)
Batman
Robin
J'onn
Gotham
Arkham Asylum - Arkhamův ústav
Caped avenger – temný mstitel

  5. Illustration of Compensation / Intensification:

   a. Lower Degree of Formality / Stylistically Active Devices:
Look at him – číhni na něj
Jesus – Jeţkovy voči
Huge man – hromotluk
Gallagher doesn‘t run this department yet, Merkel! Gallagher kriminálce ještě nešéfuje,
Merkele!
They all love him. – Všichni ho ţerou.
It‘s like it never happened, now. – A teď jako by to všechno bylo jenom vzduch.
‘d given up on you, boss – nad váma zlomili hůl, šéfe
The army surplus job – ta popelnice za armádních přebytků
s‘got in his mind – má za lubem
Mostly liquid – Většinou jen břečka
The rest is easy – Zbytek je hračka.
Ridley‘s goin frit. – Ridley je na sračky.
I‘ll kill the kid – Vodkrágluju to dítě
I‘m bleeding. – Teče mi červená.
Ten dollars – 10 doláčů
The old man – starouš
The fool – nicka
Well, it‘s a ruckus I‘d like you to straighten out – No, a teď bych zase potřeboval, abys mi
zpacifikoval pár kraválistů.
Medal – metál
I‘d just hate – Bylo by mi proti srsti
I figure that real cool – Tak to bylo fakt cool.
Don‘t shiv – Nemá nachcáno
But leader chill in a cell. – Jenţe vůdce sedí v báni.
Course we knew about th pipe – No jasan ţe sme věděli o trubce.
Old man – starouš / dědek
You so dead! – Seš tuhoň!
Leader billy berserk, spud. - Vůdce je nasranej jak vězeňskéj kýbl.
My mon bats don‘t shiv. – Kecy, Batman nejni srab.
You can bank on that – Na to můţeš vzít jed
An Batman he nuke half gang. – A Batman vysmaţil půlku gangu.
I need a doktor. – Hele, potřebuju k doktoroj.
He‘s that to close to polite. – Kouska zdvořilosti v něm je.
You soft glob of snot – Ty holube zelenej uválenej
They‘ll work for anybody. – Se daj do holportu s kýmkoli.
You got to pay for your own bodywork - Musíš si asi platit za svou karosérii sama
My magazines - Svoje časáky
Spent a second – vteřinku
You‘re fired.– Dostaneš padáka.
Use against us – Předhazovali nám
Tricks – fígle
Got two cold ones. – Máme tady dva tuhý.
Lucky old man – starej klikař
Look sharp. – Oči na šťopkách.
Good night‘s sleep – Vyspat se do růţova
He‘s going to be ok, right? – Zmátoří se, ne?
Better get that TV working, man. – Tu telku byste radši měli dát do cajku, čéče.
Aren‘t we looking chipper – Zase jako jura, ne?
Gun – sapík
Dusted man he got no face – Vymaţenec nemá ksicht.
Shit man we never get tv now. – Kurva, chlapi, teď uţ tu telku nedostanem.
Bower don‘t say we breakin out – Neřek, ţe vocaď utečem.
Eyes sideways, spud. – Číhněte doprava, chlapi.
Old woman – stařena
Children – holátka
World war three – třetí světová
Talking – blábolit
My best trick – moje eso v rukávu
Inn – krčma
They will make no more jokes – Ona je ta legrace přejde.
In our sway – V hrsti
The reaper – Zubatá
Second-in-command – pravá ruka
Hello. – Zdravíčko.
You‘re nothing special. – Nejsi nic extra.
I can‘t stand it when you humor me! – Nemůţu vystát, jak mi jenom kejváš!
You never get – nezmerčíš
Christ! – Kristova noho!
‘E ‘s crazy. – Pošuk. / Je cvakej.
He‘s having his nap. – Dal si šlofíka.
He‘s out - Je fuč.
Where you think you‘ve woken up, but you haven‘t? – Myslíte si, ţe jste se vzbudila, ale
přitom jste ještě v limbu?
Don‘t be pathetic. – Nebuď mamut.
Brother – brácho.
The journey would have meant nothing to me. – By pro mě taková cesta byla hračka.
We‘ll soon have you back on your feet again. – Brzy budete jako rybička.
It‘s been a long time. – Dal sis načas.
Appendectomy scars – jizvy po slepáku
I think it‘s your girlfriend outside. – Řek bych, ţe máš venku svou kočku.
He‘s hitting hundred and fifty. – Valí to dvě stě čtyřicet za hodinu.
Garage sale – blešák
Dressed like that – v takových hadrech
Keep smiling. – Klídek.
Bloody hell. – Kurva prdel.
Dad – Fotr
Her dad‘s all right. - Její fotřík je férovéj.
Nice man. - Správňák.
We‘ll get your bag back. – Budeme mít ten váš pytlík cobydup.
She‘d ask me – Furt se mě ptala.
What is that stuff? – Co to je za humus?
Needed a break. – Potřeboval jsem si odfouknout.
Gambit – finta
Surprise! - Překvápko!
You mustn't tell anyone. - Nikomu ani muk.
You must be freezing. - Vţdyť vám musí být hrozná kosa.
I have a secret stash of oreos of which you are welcome to partake. - Nasyslil jsem si na
tajném místě zásobu tyčinek Mars, tak si pojď zobnout.
It was just something I said - To jsem jen tak plácla.
Eat – Seţer
Black coffee – turek
A good mailman gone bad. - Dobrej pošťák, co sklouzl na šikmou plochu.
To prevent from leaving – aby mu neufrnkla
Birthday – Narozky
Mentally unbalanced – vyšinutí
Most shameful thing – nejhanbatější
Apartment - barák
Woman – ţenská
In the pen - v lapáku
Got picked up - Pak ho dali za katr
Tire iron - hasák
End your life - zakroutit krkem
The ruby's gone too. - Rubín je taky fuč.
Where they don't care - Kde jste jim volnej
Thanks. - Díkec.
Sitting here, moping. - Sedíš tady jako bluma.
I took my vengeance on his son. - Zchladil jsem si ţáhu na jeho synovi
I feel like nothing. - Připadám si jako nicka.
I don't mind either way. - Mně je to fuk.
Don't do me any favors. - Nedělej mi ţádný milosti.
Means t' play the fiddle. - To znamená, ţe umím na skřipky.
Naw, I'm no gipsy. - Né, nejsem morgoš.
An old Jew dying lonely.. - Starej Ţid, kterej chcípá...
Nobody wants comedy. - Po komikovi nikdo ani neštěkne.
Open the damn door! – Otevři ty zasraný dveře!
He‘s made you some food. – Ukuchtil ti kus ţvance.
Bullwhip – bejkovec
Why don‘t you boys..? - Proč se ksakru..?
We're all in this together - Jedeme v tom všichni spolu.
Just some paw prints. - Jen taková ťapanice.
I think I hurt myself. - Pěkně jsem si to nandal.
There‘s only one problem. - Má to jen jeden háček.
Boy, what a great meal. - Lidi, to bylo ale ţrádlo.
You can‘t keep ice cubes in your drink. - Kostky ledu v pití hned roztajou.
Let‘s go camping. - Vyrazíme na čundr.
Ah, wilderness. - Ach, ta divočina.
Look who I brought. - Koukej, koho jsem vzal.
Overeaters anonymous - poradna pro nenaţrance
The woman‘s some kind of a quack! - Ta ţenská je jasná šarlatánka.
Whatever gave him that idea? - Teda jak na tohle přišel?
A couple more boxes of those things - Ještě pár krabic tohohle.
There‘s only one tiny problem. - Má to jen jeden drobný háček.
Well, this is just ducky. - Tohle je prostě skvělý.
Help! - Pomóc!
Get worse – vítězit na celé čáře
To bail out – vytáhnout z bryndy
Boyfriend – amant
Lucky lucky – Z pekla štěstí
Ace the bomb. – Vymastit tu bombu.
Fast – ráz na ráz
Just an ounce or two more of pressure – Jenom ţdibec přitlačit
We‘re moving in. – Padáme dovnitř.
I‘ve kept busy. – Byl jsem v jednom kole.
Busy – plné ruce práce
To have a heart attack – Sloţí mě infarkt
Thing – krám
I‘m not crazy – Nejsem dvakrát nadšenej.
Grow up. – Vemte rozum do hrsti.
Something died within him a long time ago. – Něco v něm se uţ dávno rozpadlo na prach.
You have been around a lot longer – Přece jen jsi tu o nějaký ten pátek déle
Look me up. – Stav se u mě.
Nothing important. – Samé maličkosti.
The young people – hipíci
I‘ve killed people before. – Uţ jsem pár lidí zabil.
You are nothing at all. – Jsi nula.
It begins. – Uţ je to tady.
Extraordinarily – kromobyčejně
That ‘n‘ page 3 - A ty buchty na třetí stránce
Real thing – skutečný masíčko
I once met - Jednou jsem ti potkal
I suppose – Počítám
Some – pár
Buttons – čudlíky
No probléme – v pohodě
Take off – odpal
Go – razit
High-rise flat – panelák
Convert to money – střelit
I‘ll be in Majorca – Budu se válet na Mallorce
Snack – sváča (etc.)

  b. Higher Degree of Formality
It‘s time. – Nastal čas.
Talk – promluvit
Immediately – neprodleně
Will not be kind to one – Neshlédne vlídně na kohokoliv
For – neboť
As – jakmile
Echo – line se
Please, leave us. – Nech nás laskavě o samotě.
No matter. – Na tom ostatně nezáleţí.
Life-nurturing – semeniště ţivota
It doesn‘t matter. – Nesejde na tom.
Clothes – šaty
I made the stone. – Já ten kámen stvořil.
The evil – zlosyn
The wicked – hříšníci
I don‘t like – znelíbí se mi
Listen. – Poslyš.
Ruin lives – zmařit ţivoty
I beg you. – Na kolenou tě prosím. / Snaţně vás prosím.
As this blood is shed, so spills your blood – Nechť se tvá krev rozlije, jakoţ já prolévám tuto.
What fools these mortals be.- Jací blázni jsou ti lidé.
Dream stuff – snová matérie
May all your dreams come true. - Nechť se splní všechny tvé sny
Had gone the way of mortals - Se odebral tam, kam uţ smrtelníci odcházejí
I find myself wondering .. – Přemítám
It is as natural to die as to be born. - Vţdyť umřít je tak přirozené jako se narodit
A mortal song that celebrated her gift - Smrtelníkovu píseň, jak opěvuje její dar
Things‘ll cool out – Rozjitřená atmosféra ve městě se uklidní
Something of an outdated term – poněkud staromódní vyjáření
Found dead from a stroke at the scene – Jejţ na místě sklátila mozková mrtvice
That is - čímţ se myslí
Sees - zří
Will now fly down - se nyní snese dolů (etc.)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:54
posted:12/25/2010
language:Czech
pages:59