מערכת שעות by arasim123

VIEWS: 12 PAGES: 2

									‫מדינת ישראל‬ ‫משרד החינוך‬ ‫המינהל הפדגוגי‬ ‫אגף א' בחינות‬
‫עמוד 1 מתוך 2‬ ‫לוח מועדי בחינות קיץ תשס"ט – 9002‬ ‫כולל מקצועות טכנולוגיים‬

‫יום שישי‬
‫י"ד באייר, 8 במאי‬

‫יום חמישי‬
‫י"ג באייר, 7 במאי‬

‫יום רביעי‬
‫י"ב באייר,6 במאי‬

‫יום שלישי‬
‫י"א באייר, 5 במאי‬

‫יום שני‬
‫י' באייר, 4 במאי‬ ‫ביולוגיה מעבדה 5 יח"ל‬

‫יום ראשון‬
‫ט' באייר, 3 במאי‬

‫חינוך גופני‬ ‫תיאטרון‬ ‫פיזיקה מעבדת חקר‬ ‫מערכות מחשב‬ ‫בביולוגיה‬
‫י"ט באייר, 31 במאי‬

‫טכנולוגי‬ ‫662248‬ ‫202978‬ ‫102078‬
‫כ"א באייר, 51 במאי‬ ‫כ' באייר, 41 במאי‬

‫מדע המדינה‬

‫טכנולוגי‬ ‫202808‬ ‫101148 102148‬ ‫101848 102848‬ ‫602558‬ ‫602678‬
‫י"ז באייר, 11 במאי‬ ‫ט"ז באייר, 01 במאי‬

‫י"ח באייר, 21 במאי‬

‫חקלאות‬

‫צרפתית‬

‫מדעי המחשב ב'‬ ‫--------------‬‫מדעי המחשב‬

‫טכנולוגי‬ ‫101808‬ ‫101418‬ ‫102518‬ ‫501718‬ ‫101728‬ ‫101238‬ ‫101248 102248‬ ‫102548‬ ‫102498‬ ‫601558‬ ‫202078‬ ‫201678‬ ‫101088 202088‬ ‫201988 302988‬ ‫202198‬
‫כ"ו באייר, 02 במאי‬

‫ל"ג‬ ‫בעומר‬

‫טכנולוגי‬ ‫202908‬ ‫202018‬ ‫102228‬ ‫201838‬ ‫702938‬ ‫101448‬ ‫201978‬

‫ערבית לבי"ס עברי‬ ‫רוסית‬ ‫אמהרית‬

‫כ"ח באייר, 22 במאי‬

‫כ"ז באייר, 12 במאי‬

‫כ"ה באייר, 91 במאי‬

‫כ"ד באייר, 81 במאי‬

‫כ"ג באייר, 71 במאי‬

‫יום ירושלים‬

‫עולם הערבים‬ ‫והאסלאם‬ ‫דת האסלאם‬ ‫מחשבת ישראל‬ ‫) דתי וכללי(‬ ‫מחשבה ומוסר‬
‫ד' בסיוון, 72 במאי‬ ‫ג' בסיוון, 62 במאי‬

‫אנגלית‬

‫ו' בסיוון , 92 במאי‬

‫ה' בסיוון, 82 במאי‬

‫ב' בסיוון, 52 במאי‬

‫א' בסיוון , 42 במאי‬

‫פסיכולוגיה‬ ‫שבועות‬ ‫ערב‬ ‫שבועות‬

‫טכנולוגי‬ ‫201618‬ ‫102108‬ ‫102238‬ ‫101168‬ ‫202988‬ ‫302088‬
‫י"א בסיוון, 3 ביוני‬ ‫ביולוגיה‬ ‫מעבדה 3 יח"ל‬ ‫י' בסיוון, 2 ביוני‬

‫מתמטיקה‬

‫י"ג בסיוון, 5 ביוני‬

‫י"ב בסיוון, 4 ביוני‬

‫ט' בסיוון, 1 ביוני‬

‫ח' בסיוון , 13 במאי‬

‫פיזיקה‬

‫ספרות ליהודים‬ ‫ערבית לערבים‬ ‫)3 יח"ל(‬ ‫ערבית לדרוזים‬

‫טכנולוגי‬ ‫102508‬ ‫601078‬ ‫201198‬

‫תלמוד ותושבע"פ‬ ‫)דתי (‬ ‫יהדות‬ ‫תושבע"פ ) כללי(‬

‫מדינת ישראל‬ ‫משרד החינוך‬ ‫המינהל הפדגוגי‬ ‫אגף א' בחינות‬
‫עמוד 2 מתוך 2‬

‫יום שישי‬
‫כ' בסיוון, 21 ביוני‬

‫יום חמישי‬
‫י"ט בסיוון, 11 ביוני‬

‫יום רביעי‬
‫י"ח בסיוון, 01 ביוני‬

‫יום שלישי‬
‫י"ז בסיוון, 9 ביוני‬

‫יום שני‬
‫ט"ז בסיוון, 8 ביוני‬

‫יום ראשון‬
‫ט"ו בסיוון, 7 ביוני‬

‫ביולוגיה‬ ‫----------‬‫אזרחות‬ ‫ליהודים‬ ‫לערבים ולדרוזים‬ ‫טכנולוגי‬ ‫101908‬ ‫101018‬ ‫601938‬ ‫102948‬ ‫102358‬ ‫102968‬ ‫202688‬
‫כ"ה בסיוון, 71 ביוני‬ ‫כ"ד בסיוון, 61 ביוני‬ ‫כ"ג בסיוון, 51 ביוני‬

‫תנ"ך‬ ‫----------‬‫מורשת דרוזית‬

‫כ"ז בסיוון, 91 ביוני‬

‫כ"ו בסיוון, 81 ביוני‬ ‫מבוא לתקשורת המונים‬ ‫מדעי הסביבה‬

‫כ"ב בסיוון, 41 ביוני‬

‫סיום‬ ‫הלימודים‬

‫עברית לערבים‬ ‫עברית לדרוזים‬ ‫חיבור עברי‬

‫-----------‬

‫----------‬‫היסטוריה‬
‫היסטוריה א' ליהודים‬ ‫)כולל בחירה(‬

‫טכנולוגי‬ ‫101498‬
‫ד' בתמוז, 62 ביוני‬ ‫ג' בתמוז, 52 ביוני‬ ‫גאוגרפיה‬

‫לערבים ולדרוזים‬

‫ב' בתמוז, 42 ביוני‬ ‫כימיה‬

‫א' בתמוז, 32 ביוני‬

‫ל' בסיוון, 22 ביוני‬

‫כ"ט בסיוון, 12 ביוני‬

‫טכנולוגי‬ ‫102908‬ ‫602938‬ ‫101348‬ ‫302448‬ ‫101948‬ ‫101358‬ ‫101968‬ ‫101688‬ ‫101698 102698‬
‫י"א בתמוז, 3 ביולי‬ ‫י' בתמוז, 2 ביולי‬ ‫הבנה הבעה ולשון ב'‬ ‫דת נוצרית‬ ‫י"ח בתמוז, 01 ביולי‬ ‫י"ז בתמוז, 9 ביולי‬ ‫צום‬ ‫כ"ה בתמוז, 71 ביולי‬ ‫כ"ד בתמוז, 61 ביולי‬

‫טכנולוגי‬ ‫101108‬ ‫101518‬ ‫302918‬ ‫702138‬ ‫202838‬ ‫101548‬

‫ערבית לערבים‬ ‫)5-4 יח"ל(‬

‫היסטוריה‬
‫היסטוריה ב' ליהודים‬

‫לערבים ולדרוזים‬

‫ט' בתמוז, 1 ביולי‬

‫ח' בתמוז, 03 ביוני‬

‫ז' בתמוז, 92 ביוני‬

‫ו' בתמוז, 82 ביוני‬

‫עברית:‬

‫תולדות האמנות‬ ‫כלכלה‬
‫שיטות מחקר במדה"ח‬ ‫)מתודולוגיה(‬ ‫ט"ז בתמוז, 8 ביולי‬ ‫אנגלית - מועד ב'‬ ‫כ"ג בתמוז, 51 ביולי‬

‫טכנולוגי‬ ‫102618‬ ‫201498 301498‬ ‫202698‬
‫ט"ו בתמוז, 7 ביולי‬

‫סוציולוגיה‬

‫הבנה הבעה ולשון א'‬

‫עברית:‬

‫י"ד בתמוז, 6 ביולי‬

‫י"ג בתמוז, 5 ביולי‬

‫לימודי ארץ ישראל‬
‫כ"ב בתמוז, 41 ביולי‬ ‫מתמטיקה - מועד ב'‬ ‫כ"א בתמוז, 31 ביולי‬ ‫כ' בתמוז, 21 ביולי‬

‫בחינות המתקיימות בשעה 00:11‬ ‫חג לנוצרים‬ ‫בחינות המתקיימות בשעה 00:31‬ ‫-------- בחינות המתקיימות החל מהשעה 03:41‬


								
To top