BEST - Contoh Surat Berhenti Kerja Ringkas by jatropos

VIEWS: 25,243 PAGES: 1

Contoh Surat Berhenti Kerja Yang Ringkas Disebabkan Oleh Ketiadaan Penjaga

More Info
									Daripada :-

Abu Ali

Kepada,

Production ManagerPER: MENAMATKAN PERKHIDMATAN PADA 5/1/2010
Saya seperti nama di atas ingin menamatkan perkhidmatan segera kerana menghadapi
masalah anak yang tiada penjaga.

Diharap pihak tuan dapat memahami saya ini. Jasa baik tuan menerima saya bekerja amat
saya hargai,

Sekian, terima kasih.Yang Benar ,
................................................

(                         )
Free articles and reports @ docstoc ! . Follow me on Twitter !

								
To top