עו"ד נילי שץ - חמשת הכללים לכתיבת צוואה

Document Sample
עו"ד נילי שץ - חמשת הכללים לכתיבת צוואה Powered By Docstoc
					                         ‫חמשת הכללים לכתיבת צוואה‬
                                       ‫מאת : נילי שץ‬

  ‫רבים מאיתנו מבינים את החשיבות העצומה הטמונה בכתיבת צוואה ,משום היותה כלי ראשון‬
 ‫במעלה להבטחת האופן בו יחיו קרוביכם לאחר מותכם. עם זאת, בה בעת מעטים מאיתנו מודעים‬
 ‫לכללי היסוד הנוגעים לכתיבתה של צוואה, כך שזו תיחשב תקפה כדין גם מבלי נוכחותם של שני‬
       ‫עדים כמקובל ו\או ללא אישורם המפורש של עורך דין\נוטריון ו\או בית המשפט.‬
 ‫המאמר שלפניכם יוקדש איפוא לאותם כללי יסוד בסיסיים, כל שנותר לכם הוא להדפיס ולשמור.‬

 ‫על הצוואה שלכם להיות כתובה בכתב יד קריא ונהיר ולהיות מנוסחת בלשון מפורשת, ברורה‬    ‫‪‬‬
    ‫וחד משמעית ככל הניתן על מנת להימנע מאי-הבנות מיותרות. במילים אחרות וכמאמר‬
                      ‫הקלישאה השחוקה – כשיש ספק – אין ספק.‬

  ‫זאת ועוד, פרטו עד כמה שניתן את אופן חלוקת הרכוש ו\או הכספים שיש ברצונכם להוריש, במיוחד‬
  ‫כאשר ישנו יותר מיורש אחד אליו מתייחסת הצוואה. אין דבר שהוא טרוויאלי – ציינו את כל השמות‬
         ‫הפרטיים של היורשים וגם את שמות המשפחה שלהם - אל תותירו מקום לפרשנות.‬

  ‫על גבי הדף הראשון והאחרון של הצוואה חייב להופיע התאריך בו נערך המסמך. עם זאת,‬   ‫‪‬‬
                ‫מומלץ להוסיף את התאריך גם לכל אחד מיתר דפי הצוואה.‬
  ‫בדומה לתאריך, כך גם החתימה שלכם היא מרכיב חיוני בצוואה שתכתבו. חתמו על כל אחד‬    ‫‪‬‬
‫מדפי הצוואה ובמידה ועשיתם טעות כתיב כלשהי, מחקו אותה, תקנו אותה וחתמו על ידה, וזאת‬
                       ‫בכדי להעניק לתיקון שערכתם משנה תוקף.‬
 ‫הימנעו מלהתנות את הגשמתה וקיומה של הצוואה בקיומו של תנאי אחר שיש בו בכדי לסתור‬    ‫‪‬‬
                          ‫את חוקי המדינה על כל המשתמע מכך.‬
   ‫חשוב מאוד לזכור כי אל לכם להתנות את קיום הצוואה בקיומו של תנאי נוסף אשר נוגד‬   ‫‪‬‬
                        ‫במהותו את החוק ו\או את תקנות הציבור.‬

   ‫עם סיומה של כתיבת הצוואה רצוי יהיה להפקידה למשמרת במשרדו של הרשם לענייני ירושה ובו‬
‫מתנהל מאגר ממוחשב ומסודר של צוואות. באם תעשו כן – תקלו באופן ניכר על יורשיכם לקבל לידיהם‬
                                 ‫את הצוואה ולפעול לקיומה.‬

   ‫למען הסר ספק יובהר כי כל הכללים שהובאו לעיל נוגעים לקטגוריית הצוואות שנעשות בכתב יד.‬
 ‫בהקשר זה חשוב מאוד לזכור כי להבדיל מצוואות בכתב יד ,עריכתן של צוואות מודפסות תהיה כרוכה‬
 ‫בהזמנתם של שני אנשים שישמשו כעדים לעריכתה של הצוואה ואף יידרשו לחתום עליה בעצמם. נוסף‬
  ‫על כך, באם הצוואה מודפסת - יהיה חייב המצווה לקבל אישור מעורך דין\נוטריון על כך שהצוואה‬
        ‫נחתמה עת נמצא המוריש במצב נפשי צלול לחלוטין המאפשר לו להיות מודע למעשיו.‬

 ‫כותבת המאמר , עו"ד נילי שץ , מתמחה בדיני משפחה, אישות והוצאה לפועל, כמו גם במשפט‬
                                   ‫מסחרי ואזרחי.‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:22
posted:12/23/2010
language:Hebrew
pages:1
Description: עו"ד נילי שץ - רבים מאיתנו מבינים את החשיבות העצומה הטמונה בכתיבת צוואה, משום היותה כלי ראשון במעלה להבטחת האופן בו יחיו קרוביכם לאחר מותכם. עם זאת, בה בעת מעטים מאיתנו מודעים לכללי היסוד הנוגעים לכתיבתה של צוואה, כך שזו תיחשב תקפה כדין גם מבלי נוכחותם של שני עדים כמקובל ואו ללא אישורם המפורש של עורך דיןנוטריון ואו בית המשפט. המאמר שלפניכם יוקדש איפוא לאותם כללי יסוד בסיסיים, כל שנותר לכם הוא להדפיס ולשמור.