Docstoc

Mall Kaizentavla i A3 format

Document Sample
Mall Kaizentavla i A3 format Powered By Docstoc
					                                  Planerat
                                       PDCA  PDCA
Datum: Beskrivning av problem  Beslutad Lösning/aktivitet  Vem?  färdigt
                                       Plan  Nuläge
                                  datum

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1447
posted:12/20/2010
language:Swedish
pages:1
Description: En enkel mall för en förbättringstavla