Docstoc

bai tap (DOC download)

Document Sample
bai tap (DOC download) Powered By Docstoc
					Viết chương trình tính diện tích, chu vi của hình được nhập vào:

Chẳng hạn:

Hình tròn.

Hình vuông.

Hình chữ nhật.

Hình tam giác.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:73
posted:12/15/2010
language:Vietnamese
pages:1