Docstoc

TUJUAN DISYARIATKAN IDDAH

Document Sample
TUJUAN DISYARIATKAN IDDAH Powered By Docstoc
					                    MASA IDDAH

A. Pengertian

      Iddah adalah masa menunggu (tidak boleh kawin) yang diwajibkan kepada
  perempuanyang dicerai oleh suaminya dan ia sudah dicampuri, atau perempuan yang
  ditinggal mati oleh suaminya, baik sudah dicampuri atau belum.

  Tidak ada masa ‘iddah bagi perempuan yang dicerai dan belum di campuri (dukhul) oleh
  suaminya. Ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat: 49.

B. Macam-macam

  Ada 5 macam masa Iddah; yaitu:

  1. ‘Iddah istri yang dicerai dan ia masih haid, lama ‘iddahnya tiga kali suci (quru’). Dalilnya
   firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 228.

  2. Iddah istri yang dicerai dan ia tidak haid, lama iddahnya tiga bulan. Dalilnya firman Allah
   surat At-Thalaq: 4.

  3. Iddah istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Lama iddahnya empat bulan sepuluh hari,
   bila tidak hamil. Dalilnya firman Allah surat Al-Baqarah: 234)

  4. Iddah istri yang dicerai dalam kondisi hamil. Masa iddahnya sampai melahirkan. Dalilnya
   firman Allah surat At-Thalaq: 4)

  5. Iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam kondisi hamil. Masa iddahnya
   sampai melahirkan walaupun kurang dari empat bulan 10 hari. (menurut sebagian besar
   ulama).

C. Tujuan Disyariatkan 'Iddah

  1. Tujuan Islam mensyariatkan 'iddah ke atas kaum wanita ialah untuk memastikan rahim
    wanita tersebut suci dari air mani suaminya pada saat ia diceraikan dan juga
    memastikan ia tidak hamil daripada lelaki yang menyetubuhinya sebagai langkah
    mencegah percampuran nasab dan keturunan.
  2. Bagi wanita yang diceraikan dengan talak yang boleh dirujuk, ini memberikan peluang
    kepada suaminya untuk memikirkan kembali saat-saat manis ketika mereka bersama
    dan kembali rujuk kepada isterinya setelah fikirannya kembali tenang.
  3. Masa menunggu yang agak panjang ini memberikan peluang kepada pasangan suami
    isteri untuk menginsafi kembali kesalahan masing-masing dan mencari punca
    perselisihan antara mereka dan semoga itu mereka dapat bersatu semula.
  4. Tujuan 'iddah juga supaya ikatan sesuatu perkahwinan itu dapatlah dipanjangkan
    waktunya dan pada tempoh itu adalah diharapkan kewarasan dan kematangan fikiran
    pasangan suami isteri yang berselisih dapat dipulihkan dan menghubungkan kembali
    persefahaman dan kasih sayang mereka.
  5. Sewaktu melalui proses 'iddah banyak peluang yang boleh direbut oleh wakil dari
    kedua-dua belah pihak suami isteri bagi mencari jalan keluar dan perdamaian antara
  mereka dari perselisihan dan semoga dengan cara ini diharapkan dapatlah
  mempersatukan mereka semula serta menjauhi dari berlakunya perceraian.
6. Agama Islam meletakkan institusi kekeluargaan adalah sesuatu yang tinggi dan mulia
  terutama bagi pasangan suami isteri dimana hubungan kelamin bagi pasangan suami
  isteri tetap mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Tuhan. Agama Islam amat benci
  kepada perceraian dan keruntuhan institusi kekeluargaan di mana ia boleh membawa
  kepada lebih banyak lagi permasalahan sosial.
7. Bagi perceraian yang berlaku kerana kematian suami, tujuan 'iddah ialah untuk isteri
  menjaga hak-hak suaminya, kaum kerabat, menzahirkan perasaan sedih dan dukacita,
  membuktikan kesetiannya kepada bekas suami serta menjaga ama baik dan maruah diri
  dan keluarga agar tidak diperkatakan oleh orang lain.
8. 'Iddah adalah anugerah dari Allah untuk hamba-Nya yang membuktikan kasih sayang
  dan kesungguhan bagi memelihara dan menjaga keutuhan institusi kekeluargaan dalam
  Islam.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1271
posted:12/15/2010
language:Indonesian
pages:2