DINO JANGKEP

Document Sample
DINO JANGKEP Powered By Docstoc
					TABEL PERHITUNGAN NEPTU DINO LAN PASARAN
     DINO   NEPTU  PASARAN NEPTU
    0 SABTU      9 KLIWON     8
    1 MINGGU     5 LEGI      5
    2 SENIN      4 PAING      9
    3 SELASA     3 PON       7
    4 RABU      7 WAGE      4
    5 KAMIS      8
    6 JUMAT      6
PITUNGAN DINO JANGKEP

      TANGGAL    DINO   PASARAN  NEPTU DINO    NEPTU PASARAN   JUMLAH
       9-Oct-10 SABTU  KLIWON          9          8   17
       10-Oct-10 MINGGU  LEGI           5          5   10
       11-Oct-10 SENIN  PAING          4          9   13
                                          40

      19-Oct-10 SELASA  KLIWON          3          8   11
      20-Oct-10 RABU   LEGI           7          5   12
      21-Oct-10 KAMIS   PAING          8          9   17
                                          40

      27-Oct-10 RABU   PON           7          7   14
      28-Oct-10 KAMIS   WAGE           8          4   12
      29-Oct-10 JUMAT   KLIWON          6          8   14
                                          40

      28-Oct-10 KAMIS   WAGE           8          4   12
      29-Oct-10 JUMAT   KLIWON          6          8   14
      30-Oct-10 SABTU   LEGI           9          5   14
                                          40

       5-Nov-10 JUMAT   PAING          6          9   15
       6-Nov-10 SABTU   PON           9          7   16
       7-Nov-10 MINGGU  WAGE           5          4    9
                                          40

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:848
posted:12/15/2010
language:Indonesian
pages:2