Persediaan Sebelum Solat

Document Sample
Persediaan Sebelum Solat Powered By Docstoc
					    PERSEDIAAN SEBELUM
       SOLAT
             Oleh;
     Wan Ahmad Hasbi bin Wan Jusoh,
        Sektor Pendidikan Islam,
     Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu
2010         wahasbi@spijpnt      1
    
     MUQADDIMAH
   
    
      

   
    
  

    
         (Ta-Ha 132)
 “ Dan suruhlah ahli kamu bersembahyang
2010
   serta bersabarlah padanya, Kami tidak
          wahasbi@spijpnt     2
   minta rezeki kepada kamu, tetapi Kami
     
     

   
   
    
  

   
  
      manusia itu dijadikan dengan
Sesungguhnya  
 bersifat gelisah. Apabila ditimpa kejahatan,
         (Al-Ma'arij 019-023)
   ia keluh kesah. Jika mendapat harta dia
   enggan bersedekah. Kecuali orang-orang
 yang mengerjakan solat. Mereka itu sentiasa
2010    mengerjakan solat mereka.”
           wahasbi@spijpnt     3
    PERSEDIAAN SEBELUM SOLAT:
     SUCI DARIPADA HADAS

 Maksud Hadas: Hadas adalah kekotoran dari segi
    batin ataupun jijik dari segi syarak.

          Bahagian Hadas:

    a.Hadas Besar          b. Hadas Kecil
    Mandi wajib          Berwuduk

2010          wahasbi@spijpnt          4
               Info;
 Mandi wajib ialah dengan meratakan air ke seluruh
badan disertakan dengan niat selepas berlakunya hadas
besar, ataupun mati selain daripada mati syahid.
 Rukun mandi wajib ada dua:

   1) Niat
    “Sahaja aku mengangkat hadas besar, fardhu ke atas ku
    kerana Allah Taala”

    2)  Meratakan air ke seluruh badan.

2010             wahasbi@spijpnt        5
    PERSEDIAAN SEBELUM SOLAT: SUCI DARIPADA HADAS
         Sebab-sebab Hadas Besar
            1.Keluar mani

             2.Bersetubuh

               3.Haid

              4.Nifas

    5.Wiladah / Bersalin (termasuk perempuan yang
             keguguran)
         6.Mati (selain mati syahid)2010           wahasbi@spijpnt        6
                Info;
     Air mani : Air yang terpancar daripada kemaluan
    seseorang selepas syahwatnya memuncak sama ada ia
    keluar semasa jaga atau lena, dengan perbuatan sendiri
    ataupun selainnya.
     Air mazi: Air yang berwarna putih jernih dan cair
    yang keluar semasa timbul keinginan tanpa memancut
    dan tanpa disedari. Hukumnya tidak wajib mandi,
    tetapi diwajibkan basuh sahaja kerana ia adalah najis.
2010            wahasbi@spijpnt         7
               Info

   Bersetubuh atau berliwat )‫ ,)لواط‬samada dengan
    manusia atau binatang, dan sama ada keluar mani
    ataupun tidak.
2010            wahasbi@spijpnt        8
      BAGAIMANA CARANYA
     MENGANGKAT HADAS BESAR
   Membuang najis / kekotoran / apa sahaja benda yang
    boleh menghalang air sampai ke anggota badan badan
    terlebih dahulu.
   Niat mengangkat hadas besar sebaik sahaja air
    mengenai mana-mana anggota badan
   Meratakan air ke seluruh badan (anggota yang zahir)
   Wajib bagi perempuan menyampaikan air ke farajnya
    yang zahir semasa duduk, kerana ia dikira sebagai
    anggota zahir.

2010            wahasbi@spijpnt         9
      SUNAT-SUNAT SEMASA
     MENGANGKAT HADAS BESAR
   Membaca Basmalah
   Membasuh kemaluan
   Berwuduk sebelum mandi
   Mendahulukan jirusan air pada sebelah kanan
    badan.
   Menggosok-gosok seluruh badan
   Meniga-niga pada menggosok
   Menyelati rambut / janggut

2010           wahasbi@spijpnt      10
      SUNAT-SUNAT SEMASA
     MENGANGKAT HADAS BESAR
   Menyelati anak-anak jari kedua belah tangan dan
    kaki.
   Berturut-turut dari awal hingga akhir.
   Mandi dengan bertutup
   Berturut-turut
   Membaca doa wudhuk selepas mandi.
2010            wahasbi@spijpnt        11
   ISU-ISU BERKAITAN MANDI WAJIB
    (MENGANGKAT HADAS BESAR)
1.   Orang-orang yang berjunub / berhadas besar
    walaupun pada siang hari tidak wajib disegerakan
    mandi wajib, bahkan ia disunatkan, kecuali apabila
    sampai masa hendak mendirikan solat.
2.   Makruh makan, minum ataupun tidur tanpa
    mengangkat hadas besar terlebih dahulu, tetapi
    disunatkan berwuduk terlebih dahulu.2010           wahasbi@spijpnt        12
   ISU-ISU BERKAITAN MANDI WAJIB (MENGANGKAT HADAS BESAR)


3.   Tidak perlu mengambil wuduk selepas
    mengangkat hadas besar, kecuali berlaku perkara
    yang membatalkan wudhuk.

4.   Diharuskan bagi suami mendatangi isterinya yang
    pertama kemudian mendatangi pula isterinya yang
    kedua/keempat-empat pada malam yang sama
    dengan hanya satu mandi sahaja, tetapi disunatkan
    berwuduk terlebih dahulu.2010            wahasbi@spijpnt          13
   ISU-ISU BERKAITAN MANDI WAJIB (MENGANGKAT HADAS BESAR)


3.   Tidak perlu mengambil wuduk selepas
    mengangkat hadas besar, kecuali berlaku perkara
    yang membatalkan wudhuk.

4.   Diharuskan bagi suami mendatangi isterinya yang
    pertama kemudian mendatangi pula isterinya yang
    kedua/keempat-empat pada malam yang sama
    dengan hanya satu mandi sahaja, tetapi disunatkan
    berwudhuk terlebih dahulu.2010            wahasbi@spijpnt          14
  ISU-ISU BERKAITAN MANDI WAJIB (MENGANGKAT HADAS BESAR)
          Sabda Rasulullah (s):

    “Apabila seseorang daripada kamu mendatangi
       ahlinya (isterinya), kemudian hendak
      mengulanginya, maka eloklah berwudhuk
       antara keduanya dengan wudhuk yang
              sempurna”
2010           wahasbi@spijpnt          15
 DIHARAMKAN KE ATAS ORANG YANG
     BERHADAS BESAR
(Dengan sebab bersetubuh / keluar mani)

  Solat (fardhu/sunat)
  Sujud tilawah / sujud syukur
  Tawaf di Kaabah (fardhu/sunat)
  Membaca, menyentuh, menanggung al-Quran
  Membaca Khutbah Jumaat
  Berhenti di dalam masjid atau berulang alik di
  dalamnya, tetapi dimaafkan jika melintas lalu sahaja.


2010           wahasbi@spijpnt        16
  DIHARAMKAN KE ATAS ORANG YANG
       BERHADAS BESAR
   (Disebabkan haid / nifas / wiladah)

  Tambahan kepada perkara-perkara yang diharamkan
  disebabkan bersetubuh / keluar mani:
  Puasa (wajib diqada‟kan jika puasa fardhu)
  Bersetubuh atau berseronok-seronok / bersedap-
  sedap dengan suami di kawasan antara pusat dan
  lutut.
2010          wahasbi@spijpnt      17
    MENGANGKAT HADAS KECIL:
      RUKUN WUDHUK
1.   Niat : Niat wudhuk / niat mengangkat hadas kecil
    – wajib diserentakkan ketika mula-mula
    membasuh muka.
        “Sahaja aku mengangkat hadas kecil
           kerana Allah Taala.”
   Bagi orang yang sentiasa berhadas (air kencing
    selalu keluar), hendaklah dia berniat “Sahaja aku
    mengharuskan fardhu sembahyang kerana Allah
    Taala”
2010           wahasbi@spijpnt        18
    MENGANGKAT HADAS KECIL:
      RUKUN WUDHUK
2.   Membasuh muka: Batasan muka adalah antara
    tempat tumbuh rambut (pada kebiasaannya) dan
    dagu, dan di antara dua anak telinga, termasuk
    semua anggota yang zahir pada kawasan tersebut.
2010           wahasbi@spijpnt         19
      MENGANGKAT HADAS KECIL: RUKUN WUDHUK3.   Membasuh kedua tangan sampai ke siku dan wajib
    membasuh semua bahagian yang ada pada
    anggota tersebut seperti bulu dan kuku walaupun
    panjang.
2010           wahasbi@spijpnt      20
      MENGANGKAT HADAS KECIL: RUKUN WUDHUK


4.   Menyapu sebahagian dari kepala: Had paling
    sedikit ialah sampai ke ubun-ubun. Imam Abi
    Hanifah; wajib menyapu ¼ daripada kepala.
2010           wahasbi@spijpnt       21
       MENGANGKAT HADAS KECIL: RUKUN WUDHUK


5.   Membasuh dua kaki sehingga buku lali: Wajib
    membasuh dalam lubang dan tempat-tempat
    pecah pada anggota wudhuk.
      Apabila termasuk duri pada kaki dan sebahagiannya
      berada di luar, maka wajib mencabut duri itu dan wajib
      membasuh bekas duri itu, termasuk juga tempat luka /
      bekas luka sehinggalah ia bertangkuk kembali. Ianya
      adalah hukum zahir.
      Jika duri itu masuk ke dalam seluruhnya, maka jadilah
      ia hukum batin, sah dengan hanya membasuh di
      bahagian luar sahaja.


2010             wahasbi@spijpnt          22
      MEMBASUH KEDUA BELAH KAKI
    6. Tertib

2010         wahasbi@spijpnt  23
PERKARA SUNAT SEMASA WUDHUK
1.   Mengadap Qiblat
2.   Sederhana / tidak boros dalam penggunaan air.
3.   Membaca Basmalah dipermulaan hendak
    berwudhuk. Sunat bagi orang yang terlupa /
    meninggalkan membaca Basmalah pada
    permulaannya, bacalah ketika teringat, ketika
    masih lagi sedang berwudhuk:
          ُ َ ‫بس ِ اهلل أ ََ ُ ّوآخ‬
          ‫م ِ ّوله ِره‬
     ** (Tidak disunatkan selepas berwudhuk)

2010           wahasbi@spijpnt       24
PERKARA SUNAT SEMASA WUDHUK
4.   Membasuh kedua-dua tangan hingga ke
    pergelangan tangan.
5.   Disunatkan bersugi. Sabda Rasulullah (S):
    “Dua rakaat dengan bersugi adalah lebih afdhal
     daripada tujuh puluh rakaat tanpa bersugi”


2010           wahasbi@spijpnt        25
PERKARA SUNAT SEMASA WUDHUK
6.   Berkumur-kumur; sebaik-baiknya ialah air sampai
    ke kerongkong, kemudian mengeluarkannya dari
    mulut.

7.   Menyedut/menghisap air ke dalam hidung;
    sebaik-baiknya sampai ke rongga hidung
    kemudian dihembuskan kembali.
2010           wahasbi@spijpnt       26
PERKARA SUNAT SEMASA WUDHUK
8.   Menyapu air ke seluruh kepala;
      Jika menyapu sebahagian sahaja, yang afdhalnya di atas
      ubun-ubun
9.   Menyapu air kepada semua bahagian telinga zahir
    dan batinnya dan kedua lubangnya.
2010             wahasbi@spijpnt          27
PERKARA SUNAT SEMASA WUDHUK
    10.  Menggosok-gosok anggota wudhuk.
    11.  Berturut-turut
    12.  Meniga-nigakan basuhan dan sapuan.
    13.  Menyelati janggut yang tebal ;
       Afdhalnya ialah menggunakan jari-jari tangan
       kanan dimulai dari bawah dengan
       menguraikannya menggunakan air yang lain
       dari basuhan muka. Makruh jika tidak
       menyelat-nyelati janggut yang tebal.


2010             wahasbi@spijpnt        28
PERKARA SUNAT SEMASA WUDHUK
    14.  Menyelati celah jari tangan / kaki.
       Sekiranya pakai cincin; hendaklah menggerak-
       gerakkan cincin yang dipakai. Sekiranya air
       tidak dapat masuk dengan sendiri kerana
       terlampau ketat, maka wajib digerak-gerakkan
       cincin itu kerana ia menghalang air sampai ke
       anggota wudhuk kalau tidak dibuat begitu.
2010             wahasbi@spijpnt         29
PERKARA SUNAT SEMASA WUDHUK
    15.  Melebihkan sedikit had / kawasan basuhan /
       sapuan anggota daripada batas fardhunya.
              Sabda Rasulullah (s):
        Sesungguhnya ummatku akan dipanggil pada hari
         qiamat dalam keadaan mereka itu memancarkan
         banyak cahaya, maka sesiapa dari kalangan kamu
        yang boleh memanjangkan basuhannya, hendaklah
                ia melakukannya.
2010             wahasbi@spijpnt         30
PERKARA SUNAT SEMASA WUDHUK
    16.  Mendahulukan sebelah kanan
    17.  Dimulakan dengan membasuh bahagian teratas
       daripada muka, dari hujung jari tangan / kaki
       walaupun air dituang oleh orang lain.
    18.  Meninggalkan bercakap-cakap semasa
       berwudhuk, kecuali dengan hajat.
    19.  Tidak mengeringkan air pada anggota wudhuk
       tanpa keuzuran.
    20.  Membaca doa selepas berwudhuk.

2010            wahasbi@spijpnt       31
 (Sesiapa berwudhuk kemudian berdoa selepasnya, maka dibukakan
  baginya lapan pintu syurga yang ia boleh masuk mana-mana
            pintu yang ia suka)

           – Hadis Riw. Muslim-
2010            wahasbi@spijpnt          32
    YANG MEMBATALKAN WUDUK

     Sebab-sebab seseorang itu berhadas kecil:
1.   Keluar sesuatu dari dua kemaluan (qubul dn
    dubur), selain air mani. Dalam apa-apa bentuk
    sekalipun.
2.   Menyentuh kemaluan manusia dengan tapak
    tangan ataupun perut-perut anak jari, sama ada
    qubul atau dubur, dengan sengaja atau terlupa,
    kemaluan sendiri atau orang lain tanpa berlapik,
    walaupun kemaluan orang mati.

2010           wahasbi@spijpnt         33
            HADAS KECIL3.   Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan
    mahram tanpa berlapik (kecuali rambut, gigi dan
    kuku)

4.   Tidur dalam keadaan tidak tetap papan punggung

5.   Hilang akal sama ada disebabkan gila, mabuk
    ataupun pitam dan sebagainya.2010           wahasbi@spijpnt       34
              Info
   Yakin keluar sesuatu daripada Qubul / Dubur,
    sama ada benda „ain atau angin,
   basah atau kering,
   yang biasa berlaku atau jarang-jarang berlaku,
   yang bercerai atau tidak (seperti cacing yang
    mengeluarkan kepalanya kemudian masuk kembali.
   Keluar buasir atau ia bertambah keluar selepas
    berwudhuk.


2010           wahasbi@spijpnt        35
                 Info
    Disunatkan berwudhuk setelah melakukan
    perkara berikut walaupun wudhuk tidak batal:
    1.  Menyentuh ari-ari, tempat bertangkuk punggung
      (diwaktu berdiri), batu kemaluan lelaki, bulu yang
      tumbuh pada kemaluan lelaki, dan pangkal paha
      (bahagian dalam)
    2.  Menyentuh Kanak-kanak perempuan yang kecil
      (yang kebiasaannya tidak menarik keinginan dan
      kanak-kanak lelaki yang belum baligh.


2010             wahasbi@spijpnt          36
             Info
3.   Menyentuh orang berpenyakit kusta dan orang
    Yahudi/Kafir.
4.   Melihat wanita / lelaki dengan keinginan
    walaupun kepada isteri / suami.
5.   Bercakap tentang maksiat
6.   Marah
7.   Menanggung mayat / menyentuh mayat.
8.   Memotong kuku, mengandam misai, mencukur
    rambut kepala.

2010          wahasbi@spijpnt      37
     YANG DIHARAMKAN KETIKA
       BERHADAS KECIL
   Solat
   Sujud tilawah / sujud syukur
   Tawaf
   Menyentuh / membawa / menanggung al-Quran,
    kecuali kerana terpaksa untuk memelihara
    kesuciannya.
   Membaca khutbah Jumaat.2010          wahasbi@spijpnt       38
       Info: Sabda Rasulullah (s)

    “Sesiapa yang berwudhuk lalu menyempurnakan
    wudhuknya, segala kesalahan akan keluar daripada
     badannya termasuk dosa dari bawah kukunya”

 “Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat nanti
  dalam keadaan cantik berseri serta bercahaya muka dan
   tangannya kerana kesan-kesan daripada wudhuk..”
2010           wahasbi@spijpnt         39
    Sekian…. Terima kasih!
    Rujukan utama dalam penyediaan modul ini:
           1.

       2.    3.  Menjawab Persoalan Fekah Harian
         (Dato’ Dr. Haron Din)

         Wanahmadhasbi.wordpress.com

2010            wahasbi@spijpnt     40

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:292
posted:12/14/2010
language:Malay
pages:40