Docstoc

soalan HBEF2503 ikut Topik

Document Sample
soalan HBEF2503 ikut Topik Powered By Docstoc
					                 HBEF2503                     Boleh diulang Kjian boleh diulang, (m‟ikut keadaan, sampel & kaedah yg     istilah yg diguna.
TOPIK 1 ASAS KAJIAN                                digunakan                                    - Penerangan yg jelas tntang proses kjian :
1. Apakah pbezaan utama antara kjian asas & kjian gunaan?             Analitikal Ikut kaedah s/tifik utk mmecahkan & mjelaskn data emperikal     - Proses kjian perlu dinyatakn dgn tpeinci (spy boleh diulang & disahkan
- Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. Mjadi sumber      B‟asaskan teori Bgantung kpd pgetahuan asas                   oleh pyelidik lain)
kpd kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini.           Logikal Ksimpulan b‟asaskan logik & hasil kjian                 - Sumber literatur & data, kaedah mngutip data (dinyatakan secara
- Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian.       Teliti Usaha utk mgurangkn ksilapan                       eksplisit)
                                                                                 - Prancangan & plaksanaan yg s/matik :
2. Nyatakn tujuan mjlnkan kjian                          9. Apakh alternatif kpd sains dlm phasilan ilmu?                - Proses mjlnkn kjian perlu dirancang dgn cermat
- pelaporan / pnerokaan : utk mngutip mklumat awal atau l/belakang.        - autoriti : pgetahuan drpd i/bapa, guru, pakar serta drpd buku & media     - Bukti pwakilan perlu ditunjuk
- Deskriptif : utk mjawab soalan, tujuan mjelaskan subjek, digunakan utk     - tradisi : diterima krana telah mlalui ujian masa, (boleh pcaya)        - Elakkan pngaruh / bias pyelidik semasa mmilih & mrekod data
prancangan, pmantauan & pnilaian.                         - pgetahuan umum : mklumat & pgetahuan drpd apa yg diketahui oleh        - Piawai etika yg tinggi :
- Explanatori : lebih mjelaskn sebab² sesuatu fenomena blaku.           smua org yg mpercayainya                            - Beri k‟utamaan kpd pngawaln para pserta kjian drpd prsangka / bahaya
- Prediktif : dpt mnelah sesuatu fenominum kmungkinan akan blaku.         - mistri media : siaran tv, s/khabar, majalah & media lain pnting sbg sumber  (akan mghasilkan kputusan bkualiti, diberi nilai yg tinggi)
                                         mklumat                                     - Dapatan yg dbincang dgn jelas :
3. Nyatakn kelebihan & klemahan kjian kuantitatif                 - pngalaman pribadi : sesuatu yg blaku, dialami, & diterima sbg benar.     - Guna kaedah m‟analisis data yg sesuai (dibuat secara tpeinci)
- klebihan :                                                                           - Data perlu disemak & disahkan
- b‟asaskn kerangka teori yg bkaitan                       10. B/mana pngalaman pribadi dpt dikukuhkn mlalui ksilapan?           - Dapatan kjian diterangkan dgn jelas
- data numerik lebih myakinkan pyelidik                      - tlebih generalisasi : m‟andaikan sesuatu itu benar dlm situasi² lain     - Dibuat secara tbatas, jelas, tepat, myeluruh, mudah difahami & disusun
- pnaakulan kuantitatif mpunyai lebih tinggi k/percayaan & kesahan        - pcerapan tpilih : mberi tumpuan kpd pkara ttentu shj (tidak pd yg lain)    spy mudah dibaca.
- klemahan :                                   - kputusan lebih awal : kita rasa tak perlu pdpt org lain, mcari mklumat lain  - Batasan kjian dinyatakan dgn jelas :
- pkuantifan smata² tidak dpt mjelaskn masalah dlm pend spenuhnya         & mnimbulkn psoalan lain                            - Batasan / ksilapan yg blaku semasa kjian (yg boleh mberi kesan kpd
- sukar utk mkuantitatifkn pkara spt perasaan, minat, kredaan dsbnya       - kesan halo : bila tlebih generalisasi kpd seseorg / objek sbg cemerlang,   dptan kjian)
                                         kita akan beri pnilaian blebihan                        - Jika tiada batasan kjian ( boleh dpersoal)
4. Apakah ciri² kjian kualitatif?
- mnekankn kpd phasilan makna                           11. Nyatakan 2 pkara pnting & 3 aspek utama dlm pndktan s/tifik         15. Senaraikan masalah etika dlm kjian yg telah dik/pasti oleh Cohen
- m‟ambil kira yg tidak disentuh oleh kjian kualitatif (pandangan, akibat,    - pkara pnting : logik & pcerapan                        et.al (2000)
keanihan dsbnya)                                 - aspek utama :                                 - jenis projek kjian
                                         - teori s/tifik : bkait dgn aspek logik dlm sains                - konteks kjian
5. Nyatakn pbezaan antara k/kuantitatif dgn k/kualitatif             - pngutipan data : bkait dgn aspek pcerapan dlm sains              - prosedur yg akan digunakan
Kuantitatif Kualitatif                              - p‟analisaan data : bkait dgn bntuk pcerapan & mbandingkn aspek logik     - kaedah pngutipan data
Tujuan Myelidik hubungan, sebab & kesan Mmahami f/mena sosial           dgn data sbenar.                                - jenis peserta
R/bntuk Sblum kjian dijlnkn Semasa kjian djlnkn                                                          - jenis data yg dikutip
Pndktan Deduktif (m‟uji teori) Induktif (mjana teori)               12. Senaraikn 3 unsur utama dlm model sains tradisi               - pggunaan praktikal data yg dikutip
alat² alat² piawai Interaksi bsemuka                       - teori : utk mggarap idea dlm bntuk h/tesis
Sampel Sampel besar Sampel kecil                         - operasionalisasi : mnyatakn makna pbolehubah yg tlibat & b/mana        16. Berikan isu² etika
Analisis Statistik data numerik Deskripsi & interpretasi naratif         pbolehubah diukur                                - kerahsiaan pserta kjian
                                         - pcerapan : mlihat & buat pngukuran atas apa yg dilihat            - pnyertaan secara s/rela
6. Jelaskan maksud kjian tindakan                                                                 - keizinan & kmungkinan pnipuan di pihak pserta
- jenis inkuiri bbntuk reflektif-kendiri (mpesoal, mkritik, mteorikn andaian yg  13. Nyatakan pbezaan antara model deduktif dgn model induktif          - mjaga kerahsiaan data ( drpd ind yg dk/pasti
mdasari idea, pmahaman, & amalan pyelidik.                    - model induktif :                               - reaksi peserta thdp cara pnyelidik (mgguna, m‟analisis & mlapor dptn
                                         - drpd pkara spesifik kpd umum                         kjian)
7. Senaraikan langkah² asas kjian tindakan                    - drpd satu set pncerapan kpd pnemuan bntuk yg mpunyai susunan         - t/laku & keobjektifan pyelidik
- tinjau amalan semasa ; tdptkah jurang antara amalan semasa dgn amalan      - prinsip² umum dibina drpd pcerapan yg spesifik
yg tbaik                                     - model deduktif :                               U1:1. Nyatakan dgn ringkas pbezaan antara kjian asas dgn kajian
- k/pasti masalah utk diselidik                          - drpd umum kpd spesifik                            gunaan
- byangkan cara anda maju ke dpn                         - drpd bntuk yg ttentu (djangka b‟asaskan logik) kpd pcerapan yg mnguji     - Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. Mjadi sumber
- cuba pyelesaian & nilai apa yg blaku                      bntuk yg dijangka sbenarnya wujud                        kpd kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini.
- ubah amalan ; m/balas drpd langkah 4                      - h/tesis ttentu dibina b‟asaskan prinsip umum                 - Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian
- teruskn memantau amalan                                                                     U1:2. Jelaskan dgn ringkas mngapa kjian tindakan adalh pnting kpd
- lihat & nilai amalan yg telah diubah                      14. Senaraikan ciri² kajian yg baik                       para guru
                                         - tujuan kjian yg jelas :                            - sejenis inkuiri bbntuk refletif-kdiri
8. Nyatakn ciri² Sains                              - sebab / tujuan dinyatakan dgn jelas                      - cara yg praktikal menilai amalan sdiri
Empirikal Data dp‟olehi mngikut keadaan, ttentu                  - myatakan tujuan secara btulis, tmasuk skop & batasan kajian, definisi     - utk mnyelesaikan masalah dlm P&P
                                      - mpekenal maslah kjian                              - alat kajian :
U1:3. Salah satu ciri² kajian yg baik ialah “mnyatakan batasan kajian   - elobrasi fokus utama                              - digunakan utk mngukur variabel kjian
dgn jelas”.                                - mngretengahkan bbrapa cth yg signifikan dlm bidang kjian yg dipilih       - nyatakan jenis alat kajian
Nyatakan dgn ringkas maksud ciri ini                    - l/belakang kjian :                               - teknik pengutipan data :
- Batasan kjian dinyatakan dgn jelas :                   - huraikn masalah kjian                              - siapa yg mngutip data
- Batasan / ksilapan yg blaku semasa kjian (yg boleh mberi kesan kpd    - kenapa perlu kjian                               - b/mana & bila dikutip
dptan kjian)                                - isu-isu yg perlu dtangani                            - kaedah analisis data :
- Jika tiada batasan kjian ( boleh dpersoal)                - b/mana kjian mhasilkn pnyelesaian                        - cara utk m‟analisis data kjian
                                      - mjelaskn literatur yg bkaitan                          - b/mana telah kutip data & proses analisis data
U2:1. Jelaskan apa yg anda faham tntang model induktif & nyatakn      - pnyataan masalah :                               - rumusan :
b/mana anda mggunakan model ini dlm kjian                 - sbg tujuan am kjian / dlm bntuk psoalan kjian                  - rumus cara ringkas semua topik kecil
- model induktif :                             - amat spesifik & mngandungi variabel kjian
- drpd pkara spesifik kpd umum                       - krangka konsep :                                TOPIK 3 MASALAH KAJIAN
- drpd satu set pncerapan kpd pnemuan bntuk yg mpunyai susunan       - mnunjukkan hubungan sebab – kesan antara variabel (bsandar &          1. Apakah tujuan kjian dilaksanakan?
- prinsip² umum dibina drpd pcerapan yg spesifik              takbersandar                                   - mnyelesaikan masalah kritikal (perlu tindakan segera)
                                      - biasanya dlm sebuah rajah                            - mbawa p‟ubahan kpd amalan pend masa kini
U2:2. Jelaskan apa yg anda faham tntang model deduktif & nyatakn      - Obj & soalan kjian :                              - mhasilkan pnemuan, ilmu baru (produk bguna dlm pend)
b/mana anda mggunakan model ini dlm kjian                 - Mnyatakn obj & soalan kjian dgn jelas
- drpd umum kpd spesifik                          - Kpentingan kjian :                               2. Apakah ptimbangan pkaji yg perlu diambil kira sbelum mbuat kjian?
- drpd bntuk yg ttentu (djangka b‟asaskan logik) kpd pcerapan yg mnguji  - Mceritakan kpentingan kjian                           - bidang kpakaran
bntuk yg dijangka sbenarnya wujud                     - k/pasti ind, kump, / institusi yg mgkin dp[t manfaat              - kekangan masa
- h/tesis ttentu dibina b‟asaskan prinsip umum               - batasan kjian :                                 - sumber yg boleh diperolehi
                                      - sjauh mana pnemuan dpt diguna pakai dlm konteks lain              - k/pasti masalah kjian (bidang yg hendak dkaji)
TOPIK 2 PENYEDIAAN CADANGAN KAJIAN                     - pnerangan terminologi :
1. Senaraikan bahagian² yg tkandung di dlm kertas cdangan kjian      - mngandungi bahagian yg mberi simbol                       3. Apakah yg ada dlm pnyataan masalah?
- kerangka konsep kjian                          - rumusan :                                    - mnyatakan tujuan kajian(secara am )
- tujuan & obj kjian                            - mnyatakn tujuan & rumusan dr apa yg yg selalu tertulis sbelumnya        - ditulis secara deklaratif / deskriptif & dlm bntuk soalan
- soalan & h/tesis kjian                                                                   - gambaran mnyeluruh tntang h/tuju kjian
- kpentingan & batasan kjian                        5. apakah yg tkandung dlm literatur?
- tinjauan literatur & kjian lepas                     - pngenalan :                                   4. Huraikan obj, psoalan & h/tesis kjian
- alat kjian & alat p‟analisis data                    - mnyatakan tujuan kjian & topik kecil tntang literatur bkaitan & kjian bkaitan  - obj kajian : pnyataan tujuan spesifik kjian sbelum kjian djlnkan
                                      - Literatur bkaitan :                               - utk mbina instrumen kjian
2. Apakah faedahnya mnyediakan cadangan kjian?               - Mnyampaikn lakaran kasar semua literatur yg bkaitan               - psoalan kjian : dibina bpandukan obj kjian
- mngenalpasti pmasalahan yg dikaji & mnyatakn satu set soalan kjian utk  - teori² semua literatur & prinsip² dlm tokpik kjian               - jawapan psoalan ini mbantu mcapai obj & tujuan kjian
dijawab                                  - kjian bkaitan                                  - h/tesis : sesuatu pnyataan yg dijangka mjadi pnyelesaian kpd sesuatu
- buat tinjauan literatur bkaitan dgn masalah kjian            - fokus kpd kajian² lepas                             masalah
- mramalkn h/tesis (jwapan yg diramalkn utk soalan kjian)         - beri ringkasan pd setiap kjian
- bina metodolgi yg bpadanan utk uji h/tesis                - nyatakan pandangan anda mngenai psamaan / pbezaan                5. Nyatakn ciri² h/tesis
- bina r/bntuk kjian & teknik pngumpulan data               - Rumusan :                                    - pnyataan yg diramal mpunyai jawapan kpd psoalan
- prosedur analisis data ayg sesuai                    - Pandangan kritikal tntang kjian lepas & kpentingan tinjauan ini.        - jangkaan yg mpunyai hubungan antara bberapa variabel/ kesan satu
                                                                               variabel thdp satu variabel yg lain
3. Nyatakn seksyen / bab dlm mnyediakn cadangan kjian.           6. Apakah yg terkandung dl methodologi kjian?                   - boleh diuji secara statistik
Huraikan setiap satunya                          - Pengenalan ;
Bab 1 :masalah kjian                            - Tujuan kjian                                  6. Apakah pbezaan antara h/tesis kajian & h/tesis statistik?
- mnyatakn msalah yg dikaji (tujuan, soalan kjian & kpentingan kjian)   - Sebutkan kndungan bab ini                            - h/tesis kajian :
Bab 2 : Tinjauan literatur                         - r/bntuk kjian :                                 - pnyataan tntang kputusan yg dijangka
- literatur bkaitan & kjian bkaitan dgn tjuk pilihan            - jenis kjaian anda                                - pnyataan yg mnunjukkan pbezaan antara variabel
Bab 3 : metodologi kajian                         - berikan justifikasi pilihan anda                        - disebut h/tesis alternatif
- mjelaskn nsecara tpeinci r/bentuk kjian, (pmilihan sampel, cara data   - terangkan r/bntuk kjian                             - h/tesis statistik :
dikutip & dianalisis)                           - populasi & sampel :                               - andaian tiada hubungan antara variabel yg dikaji
                                      - populasi yg dirangkumi                             - pntaan yg mnunjukkan psamaan antara variabel
4. Berikan kandungan Bab 1 & jelaskan setiap satunya            - teknik pilih reponden                              - juga disebut h/tesis nol
- pengenalan :                               - saiz & lokasi populasi & sampel
7. Nyatakn pbezaan antara h/tesis kjian b’arah & tak b’arah          TOPIK 4 TINJAUAN LITERATUR                          - rumusan tntang kjian: phatian kpd kronologi kjian (mnentukan tren kjian dr
- h/tesis kjian b‟arah : jangkaan tntang pbezaan / hubungan antara variabel  1. Kenapakah seseorg pkaji perlu mmahami sesuatu bidang kajian?        segi kaedah & dptan)
adalh mmihak ke arah ttentu (lebih tinggi, kecil, rendah, besar drpd sesuatu  - pmahaman yg mdlm tntang konsep² pnting (mneliti banyak definisi, &     - fikirkan variabel yg jd pnyebab & kesan yg mhasilkan plbagai dptan kjian
yg dibandingkan)                                pjelasan tntang konsep serta mbuat kesimpulan tntang definisi konsep)     - sterusnya mbuat ksimpulan tntang kjian lepas yg ditinjau
- h/tesis kajian tak b‟arah : jangkaan tntang pbezaaan / hubungan antara    - mmahami teori² bkaitan secara mdlm
variabel tidak mmihak kpd mana² mana arah (tidak lebih tinggi / rendah,    - mmahami prinsip² ttentu yg boleh digunakn dlm kjian             6. Apakah yg perlu anda phatikan semasa tinjauan kjian lepas?
sekadar bbeza shj)                                                                      - r/bntuk kjian : strategi utk mjlnkan yg mlibatkn pmilihan sampel, pbahagian
                                        2. Apakah langkah² yg dilakukan utk mneliti literatur kjian?         sampel, kaedah & teknik pngutipan data.
U1:1. Kjian mpunyai tujuan² ttentu, yg mjadi m/vasi utk kita          - dptkan bahan² bkaitan drpd tesis dlm bidang kjian, jurnal / buku /     - Cth r/bntuk (eksperimen, kuasi eksperimen, kjian tinjauan, kjian kes, &
mjlnkannya. Nyatakan dgn ringkas tujuan² kjian                 ensaiklopidia pendidikan, laporan kajian di M‟sia : EPRD /BPG /Institut    kjian tindakan)
- mnyelesaikan masalah kritikal (perlu tindakan segera)            Pngajian tinggi, prosiding seminar, internet dsbnya              - Sampel & alat kjian :
- mbawa p‟ubahan kpd amalan pend masa kini                   - pergi ke p/takaan inst pengajian tinggi & dptkn panduan (utk dptkan     - Sampel & saiz, teknik pmilihan sampel (psampelan rawak, rawak bstrata,
- mhasilkan pnemuan, ilmu baru (produk bguna dlm pend)             bahan)                                    psampelan s/matik, psampelan klompok.
                                        - mcari mggunakan internet (cepat & mudah)                  - Bgantung kpd populasi & kaedah dugunakan
U1:2. Setelah mbaca pnulisan dlm bidang kjian yg anda minati, anda       - bahan² yg dip‟olehi disaring (yg bkait rapat dgn tajuk & dikelas mngikut  - (kjian tinjauan-saiz besar, eksperimen-saiz kecil, kjian etnigrafi & kjian
perlu mngenalpasti masalah kjian. Jelaskan apakah masalah kjian.        bab)                                     kes-sampel lg kecil)
- mnyatakan tujuan kajian(secara am )                     - sediakan abstrak yg mngandungi (nama pngarang, tahun, tajuk, tmpt      - Alat kjian dgunakan utk mngutip data (disesuaikn dgn psoalan kjian)
- ditulis secara deklaratif / deskriptif & dlm bntuk soalan          kjian, mt/logi, hasil kjian & ksimpulannya)                  - Kaedah p‟analisaan data :
- gambaran mnyeluruh tntang h/tuju kjian                    - rekodkn bahan/ artikel (nama, tahun, topik artikel, penerbit & tmpt     - Secara kualitatif / kuantitatif
                                        dterbitkn)                                  - Kualitatif tidak djelaskn mlalui nombor ( pjelasan secara naratif)
U1:3. Setelah anda mngenalpasti masalah kjian, langkah sterusnya        - tinjauan literatur mmerlukan banyak teori & kajian lepas yg bkaitan     - Bntuk analisis data dibentangkn (jadual kkerapan, khai-kuasa dua, ujian-
mbuat tinjauan literatur. Jelaskn kpntingan mbaca kajian bkaitan        - perlu mlihat psamaan & ptentangan antara teori & dapatan² drpd tinjauan   T, korelasi, ANOVA, & regrasi)
- mngetahui dptan kjian lepas, r/bntuk & alat kjian yg digunakan        literatur                                   - Cara buat tafsiran data & djelaskan dlm bntuk esei
- masalah yg dihadapi pkaji, batasan kjian
- cadangan kjian lanjutan                           4.1 Jelaskan mngapa seseorg pkaji itu perlu mpunyai pngetahuan yg       4.3 Dlm amalan biasa di sek, murid² sukar dipisahkn drpd kelas
                                        mantap dlm bidang kjian?                           masing² utk mnyertai kjian. Jelaskn b/mana kjian kuasi-eksperimen
U2. Anda ingin mlakukan satu kjian yg mlibatkan pngajaran yg anda       - kjian perlu diasaskn kpd pkmbangan pngetahuan & kjian dlm bidang      dpt mngatasi masalah ini?
akan lakukan sdiri. Sila jelaskan dgn ringkas pkara brikut:          tsebut (dr pmulaan hingga kini)                        - guna bberapa cara kawalan
1. Nyatakan bidang kjian anda & tuliskan topik kjian yg anda ingin                                              - guna ujian pra (mnentukan skor min ujian pra kump kawalan & kump
lakukan                                    3. Apakah yg perlu dibaca bg mmahami bidang kjian?              rawatan sama / tidak)
- bidang kjian : matematik sek rend                      - pmahaman tntang konsep bkaiatan                       U1:1. Sbelum cadangan kjian dtulis, pkaji perlu mbuat tinjauan
- tajuk : pggunaan lmbaran kerja utk mningkatkan pcapaian m3 murid       - pmahaman teori bkaitan                           literatur bkaitan.
pmulihan sek rend                               - pmahaman tntang model bkaitan                        Jelaskan dgn ringkas apakah tujuan pkaji mbuat tinjauan ini
                                                                               - pmahaman yg mdlm tntang konsep² pnting (mneliti banyak definisi, &
2. nyatakan masalah kjian, l/blakang kpd masalah kjian & m/vasi        4. B/manakah pkaji mdptkan sumber mklumat tntang kjian yg lepas?       pjelasan tntang konsep serta mbuat kesimpulan tntang definisi konsep)
kajian                                     - jurnal                                   - mmahami teori² bkaitan secara mdlm
- masalah kjian : mnentukan jenis l/kerja yg dpt mningkatkn pcapaian      - tesis                                    - mmahami prinsip² ttentu yg boleh digunakn dlm kjian
- m/vasi : diharap kjian dpt mbantu murid pmulihan dlm pmbljran m3       - laporan kjian
- pkaji bhasrat mnerbitkn l/kerja yg sesuai utk murid pmulihan         - buku & prosiding seminar                          U1:2. Slain mbuat tinjauan literatur bkaitan, pkaji juga perlu mninjau
                                        - abstrak kjian                                kajian bkaitan. Jelaskn dgn ringkas sumber mklmat tntang kjian
3. berikan kpentingankjian & batasan kjian, bkaiatan dgn kjian yg                                              bkaitan.
dilakukn - kpentingan: pggunaan l/kerja pnting dlm P&P             5. B/mana mdptkan tinjauan kjian bkaitan?                   - jurnal
- mneliti pggunaan l/kerja utk murid pmulihan                 - kjian lepas d M‟sia :                            - tesis
- dptan kjian dpt mbantu murid pmulihan                    - kjian² lepas yg sama / hampir sama dgn tajuk                - laporan kjian
- hasil kjian dhrp dpt mbantu vguru mbina sdiri l/kerja yg sesuai       - baca kjian yg paling hmpir dgn tajuk kjian                 - buku & prosiding seminar
- dhrp dpt mnyedarkn pihak sek, guru, i/bapa tntang kpntingan l/kerja     - saring mklumat & catat (nama pkaji, tahun, tmpt kjian, sampel kjian, alat  - abstrak kjian
- batasan kjian: mrupakn kjian kes mlibatkn 1 kelas pmulihan          kjian, batasan kjian, )
- diajar sdiri oleh pkaji                           - dgunakan dlm mnyediakan cdangan kjian, mbina alat kjian, m‟analisis     U1:3. Tinjauan tntang kjian bkaitan akan mliputi kaedah kjian.
- l/kerja disediakan sdiri oleh pkaji                     data, mbincang dptan kjian & implikasinya juga semasa rujukan         Jelaskan dgn ringkas apakah mklmat yg boleg didpti drpd tinjauan
- tidak dibina utk stiap org murid (secara ind)                - kjian luar negeri : (cara hampir sama dgn kjian M‟sia)           kaedah kajian?
- pngjaran 30 jam 2 topik shaja                        - teliti sampel & alat kjian                         - r/bntuk kjian
- bil murid agak ramai (10 org)                        - boleh didpti di p/takaan unsti tmptan (UKM, USM, UM)            - skop kjian
- generalisasi tak boleh dibuat utk kump lain                 - jurnal & jurnal bkala pend, jurnal psikologi ( yg bkait dgn pend)      - populasi & sampel kajian
- teknik psampelan                                - t/cara kjian digubal spy ancaman kpd kesahan dpt dikawal           & mnekan mereka
- alat kajian                                  - pbandingan secara statistik dibuat antara kump² kjian             - etnografi pasca moden : ditulis utk mcabar masalah² dlm masy kita
- teknik pngumpulan & p‟analisaan data                                                              - etnografi nobel : pnulisan fiksyen (bfokus aspek kbudayaan sesuatu
                                         6. Apakah kgunaan kajian dlm r/bntuk tinjauan?                 kump)
U2. Anda ingin mlakukn nkjian btopik: Pggunaan l/kerja utk            - mhuraikan sesuatu tren
mningkatkn pcapaian m3 murid pmulihan sek rend.                 - mnentukn pdpt tntang isu bkaitan sesuatu polisi (sek satu sesi)        10. Kjian naratif mggunakn plbagai amalan kjian & bntuk pnulisan.
1. langkah awal sbelum anda mjlnkn kjian ialah mbaca artikel kjian.       - l/blakang psyarah² drpd kolej & unvsti swasta                 Senaraikan
Apakah pkara yg perlu anda lihat apabila anda baca artikel ini?         - mngenalpasti amalan ttentu ( pggunaan tel bimbit ke sek)           - autobiografi - biografi
- pnyataan masalah                                - mnilai program (pggunaan BI dlm Sains & M3)                  - pnilisan tntang khidupan - cerita pribadi
- r/bntuk kjian                                                                         - t/bual naratif - dokumen pribadi
- alat kjian yg dgunakan                             7. Apakah pbezaan r/bntuk tinjauan cross-sectional dgn longitudinal?      - dokumen tntang khidupan - cerita & sej khidupan
- kaedah mngumpul & analisis data                        - cross-sectional : utk mngutip data yg mggambarkn sikap, pndpt /        - sejarah lisan - sejarahetno
                                         kpcayaan semasa                                 - ethnobiografi - autoethnografi
2. bg kjian di atas, sila cadangkn apakah konsep, teori, model &         - longitudinal : mkaji ind dlm j/masa ttentu                  - ethnopsychologi - ingatan popular
prinsip yg perlu anda baca utk mmahami bidang kjian anda dgn lbih                                                - etnografi bpusatkn p‟orangan - polish memoirs
mdlm.                                      5.1 Apakah pbezaan antara r/bntuk eksperimen dgn kuasi-             - testimoni Latin-American
- konsep l/kerja                                 eksperimen?
- pmulihan & pmulihan dlm m3                           - r/bntuk eksperimen : pserta kjian boleh dipilih secara rawak kpd       11. R/bntuk gabungan kaedah kaulitatif & kuantitatif tbahagi 2.
- teori bkaitan pmulihan                             kump kawalan & kump eksperimen                         Jelaskan - r/bntuk kaedah bbcampur : t/cara mngutip kdua² data
- bahan bantu mngajar &                             - r/bntuk kuasi eksperimen : peserta tidak boleh dipisahkan & tidak       (kualitatif & kuantitatif)
- prinsip pmulihan M3 sek rend                          boleh dipilih secara rawak kpd dua kump                     - rasionalnya (mmastikan semua faktor yg mpngaruhi keadaan dkaji)
                                                                                 - kseluruhan variabel boleh dkaji mggunakan kaedah kualitatif ( variabel yg
 TOPIK 5 KAEDAH KAJIAN                              8. Tdpt 3 jenis r/bntuk kjian kualitatif. Jelaskn secara ringkas setiap     tak boleh, gunakan kaedah kualitatif)
1. Apakah pkara utama yg tkandung dlm kaedah kjian (mthodologi)?         jenis tsebut                                  - r/bntuk kjian tindakan : mcari pnyelesaian masalah / isu spesifik bkaiatan
- Rancangan kjian                                - r/bntuk kjian teori grounded : utk mkaji f/mena yg mjadi teori grounded    amalan profesional
- alat kjian                                   guru tsebut (golongan bpdptan tinggi lebih cmerlang dlm akedemik)        - data dikutip secara kualitatif / kuantitatif
- analisis data                                 - utk mnguji h/tesis bkaitan teori grounded tsebut (secara kualitatif)     - guru mjlnkan dlm bilik drj (mnyelesaikn masalah dihadapi & mnyediakan
                                         - mmerlukan pcerapan & t/bual (data yg panjang dlm bntuk kualitatif)      program pmulihan)
2. Apakah pula yg perlu anda nyatakn dlm rancangan kjian?            - data dianalisis & laporan dibuat
- r/bntuk kjian                                 - r/bntuk etnografi : utk mngenalpasti sekump org yg hendak dikaji       5.2 Apakah kjian tindakan yg boleh dilakukan oleh guru sek utk
- populasi & sampel kjian                            - pkaji mcerap peserta (utk mngetahui & mmahami khidupan harian mereka     mpbaiki pngjarannya?
- soalan & data kjian                              secara tp‟inci)                                 - mkaji s/ada murid mpunyai pngrtahuan / kem asas yg diperlukan sebelum
                                         - b‟ada bsama mereka utk j/masa ttentu & boleh mggambarkn kehisupan       mula mngajar topik tsebut
3. Apakah t/cara yg bkiatan dgn data kjian?                   mereka secara etnografi
- t/cara pngutipan data : k/pasti pserta kjian, strategi mngutip data (b/mana,  - t/cara kualitatif (mhuraikan t/laku, kpcayaan, & bahasa bg kump ttentu)    12. Berikan pbezaan definisi populasi & sampel kajian
bila, mngapa & drpd siapa data dikutip)                     - r/bntuk naratif : digunakan seseorg utk mceritakan secara sdiri kpd pkaji   - populasi : kump sasaran pkaji (kpd siapa kjian akan digeneralisasikan)
- analisis data : bgantung bntuk kjian                      apa yg blaku kpdnya                               - sampel kjian : responden yg dipilih utk mwakili sesuatu populasi
- bntuk kualitatif – guna analiasis deskriftif                  - pkaji mhurai khidupan ind, mngutip & mceritakan tntang serta mnulis
- bntuk kuantitatif – analisis statistik diguna utk mjawab soalan        naratif pngalaman seseorg ind                          13. Senaraikan kaedah pmilihan sampel kjian & apakah langkah dlm
- pmbentangan dptan kjian: selepas dianalisis dptn kjian perlu dilapor &     - biasanya mfokus kjian kpd org pseorangan & mngumpul data drpd satu      proses pmilihan sampel itu?
dibentang dgn jelas                               set cerita                                   - kaedah pmilihan :
- implikasi dptn juga perlu dibuat                        - mggunakan plbagai bntuk pnulisan & mgguna plbagai amalan kjian        - psampelan rawak mudah
                                                                                 - psampelan rawak bstrata
4. Senaraikan jenis r/bntuk kjian                        9. Senaraikn jenis² r/bntuk kjian etnografi                   - psampelan sistematik
- kuantitatif : (eksperimen, kuasi eksperimen, korelasi & tinjauan)       - etnografi realis : obju ditulis secara saintifik               - psampelan klompok
- kualitatif : ( teori grounded, etnografi, naratif)               - etnografi pngakuan : laporan pngalaman kerja lapangan ahli etnografi     - proses pmilihan :
- gabungan kualitatif & kuantitatif : (kaedah bcampur & kjian tindakan)     - etnografi sejarah hidup: kjian thdp seseorg ind yg b‟ada dlm konteks     - tentukan populasi
                                         sesuatu budaya                                 - tentukan saiz sampel
5. Apakah ciri² r/bntuk kjian eksperimen?                    - etnografi auto : refleksi kdiri drpd pnelitian ind yg b‟ada dlm konteks    - pilih sampel yg dperlukan
- pserta dipilih & diagihkn kpd kump kawalan & kump eksperimen          budayanya
- rawatan boleh diberi kpd satu / lebih kump (secara rawak jika lebih dr satu  - eknografi mikro : bfokus kpd satu aspek ttentu bg satu kump budaya      14. Apakah maksud psampelan rawak mudah & b/manakah
kump)                                      - etnografi kjian kes : analisis satu kes p‟orangan, pristiwa, aktvt / proses  dilaksanakan?
- hasil eksperimen diukur diakhir eksperimen                   - etnografi kritikal : kjian thdp prempuan & amalan budaya yg mnarik kuasa   - Maksud :proses pmilihan sampel drpd satu populasi (semua ind mpunyai
pluang yg sama utk dipilih)                          19. Apakah kaitan pngutipan data dgn alat kjian?                 mngukur apa yg hendak diukur
- mrupakan kaedah tbaik                            - alat kjian digunakan utk mngutip data bg mjawab soalan kjian.         - akan mberi kyakinan kpd responden thdp item yg hendak dijawab
- langkah pmilihan:                              - Data kualitatif : guna t/bual, pmhatian, s/selidik, pnelitian dokumen dsbnya
- k/pasti populasi & berikan definisi                     - Data kuantitatif : guna s/selidik, ujian / inventori              5.4 Jelaskan pbezaan antara kesahan ramalan & kesahan serentak
- tentukn bilangan ahli populasi & senaraikn nama mereka                                                    - kesahan srentak : sjauh mana alat ukur itu b‟upaya mhasilkan skor yg
- berikan nombor kpd setiap ahli populasi                   20. Proses pbinaan alat kjian (ujian) boleh dibahagi 2 bahagian,         mpunyai hubungan dgn skor yg dhasilkan oleh alat lain yg diambil srentak
- tentukan saiz sampel                            nyatakan dgn jelas                                - kesahan ramalan : sjauh mana alat ukur b‟upaya mhasilkan skor yg
- ambil nombor drpd jadual nombor rawak                    - mnentukan obj alat kjian: obj t/laku dinyatakan dgn jelas & hendaklah     mpunyai hubungan dgn skor yg dihasilkn oleh alat lain yg diambil kmudian
                                       boleh dicapai
15. Apakah maksud psampelan rawak bstrata? Nyatakan langkah          - ujian dibina mngikut obj                            24. Apakah yg dimaksudkn dgn kjian rintis & apakah mklumat yg akan
pmilihannya                                  - ujian juga utk mngukur kcerdasan murid                     dip’olehi mlaluinya?
- maksud : populasi dibahagikn kpd bberapa kumpulan kecil (lelaki pandai,   - mnentukan kandungan alat kjian :                        - ujian rintis : sebelum kjian sbenar dilakukan
lelaki lemah, pompuan pandai & pompuan lemah)                 - kandungan bidang yg hendak diukur ditentukan tlebih dahulu           - tujuan utk alat kjian mpunyai kbolehpcayaan & kesahan yg tinggi
- semua ind dlm setiap strata mpunyai pluang utk dipilih           - pakar bidang dgunakan utk mmastikan sampel kandungan adalh sesuai       - utk mnyelesaikn masalah yg mungkin blaku semasa ujian sebenar
- langkah pmilihan :                             (mpunyai kbolehpcayaan & kersahan yg tinggi)                   - djlnkn ke atas sekump responden yg setara dgn responden sebenar
- k/pasti populasi & berikan definisi                                                             (lokasi, seting & profil – umur, jantina dsbnya)
- tentukn bilangan ahli populasi & senaraikn nama mereka           21. Apakah pbezaan kesahan & kbolehpcayaan ujian?                - mklumat dip‟olehi :
- bahagikan populasi kpd strata ttentu                    - kesahan : k‟upayaan mngukur dgn tepat bidang yg hendak diukur         - kjelasan item, arahan, & susun atur (layout)
- tentukan bilangan ahli populasi dlm setiap strata (LP 50 org, LL 60 org,  - kbolehpcayaan : k‟upayaan ujian mngekalkn skor, skiranya seseorg        - kesesuain item & format jawapan
PP 70 org & PL 50 org)                            mngambil ujian yg sama bberapa kali                       - m/balas kategori jawapan bg item ttutup
- berikan nombor secara b‟urutan kpd setiap ahli populasi dlm setiap strata                                          - masa yg diperlukan utk mjawab
- tentukan saiz sampel bg setiap strata (25% setiap strata)          22. Tdpt 3 jenis kbolehpcayaan, jelaskan setiap jenis tsebut           - m/balas tentang kesahan item
- ambil nombor drpd jadual nombar rawak                    - kestabilan : ukuran ktekalan mngikut p‟edaran masa bg sampel yg sama
                                       (boleh mberikan skor yg sama dr semasa ke semasa bg responden yg         25. Senaraikan langkah² yg digunakan utk m’analisis data akualitatif
17. Apa maksud psampelan s/matik & b/mana dipilih?              sama)                                      - mnyedia & mnyusun data
- maksud : sampel dipilih dgn mgambil populasi yg bnombor dgn selang     - guna indeks kolerasi antara skor ujian kali ptama dgn ujian kali kedua     - mhurai & mbina tema drpd data
ttentu (5,10,15,20....)                            - kesetaraan : ukuran ksetaraan antara skor bg dua ujian yg setara (ujian    - mlaporkn dptan kjian
- mudah dilaksanakan                             bbeza, mngukur kandungan yg sama)                        - mnafsirkan dptan kjian
- teknik pmilihan:                              - mdpt skor yg sama bg responden yg sama (dlm dua ujian bbeza tp         - mngesahkn ktepatan & kbolehpcayaan dptan kjian
- k/pasti populasi & berikan definisi                     setara)
- tentukn bilangan ahli populasi & senaraikn nama mereka           - guna indeks kolerasi antara skor ujian kali ptama dgn ujian kali kedua     26. Nyatakn langkah² yg digunakan semasa m’analisis data kuantitatif
- berikan nombor kpd setiap ahli populasi                   - ktekalan dlman : ukuran ktekalan antara skor separuh drpd ujian dgn skor    - mhimpun & mngubah data kualitatif kpd kuantitatif (beri nilai/skor numerik)
- tentukan saiz sampel                            separuh lg ujian yg sama (bg responden yg sama)                 - pilih program komptr statistik & masukkn data kdlm pgkalan data komptr
- utk mdpt selang nombor (bahagi populasi dgn saiz sampel)          - ujian dibahagikn dua bahagian & ditadbir dua kali (b‟asingan)         - mnentukan ukuran setiap variabel yg dgunakan (skor satu item / skom
- utk dpt sampel pilih ahli yg bnombor (5,10, 15, 20 ....)          - guna indeks kolerasi antara skor ujian bahagaian ptama dgn ujian        komposit bberapa item)
                                       bahagian kedua                                  - (skor komposit : jumlah skor, skor min & pbezaan skor)
18. Apakah dia psampelan klompok & b/mana dipilih?                                                       - mprogramkn spy komptr mberikan kkerapan bg setiap item yg
- maksud : ahli populasi yg ramai                       23. tdpt 4 jenis kesahan, jelaskan setiap jenis tsebut              dimasukkan (utk mnyemak jika tdpt skor yg tsalah masuk)
- b‟ada dlm bberapa kump                           - kesahan kandungan : ukuran sjauh mana sesuatu ujian dpt mngukur        - mmilih analisis statistik sesuai ( statistik deskriptif / inferential)
- dipilih semua ahli dlm kump yg kump tsebut dipilih secara rawak       kandungan bidang yg hendak diukur
- teknik pmilihan :                              - boleh ditingkatkn dgn mbandingkn item² ujian dgn obj & kandungan        27. Analisis statistik tbahagi 2 jenis. Jelaskan
- k/pasti populasi & berikan definisi                     bidang                                      - statistik deskriptif : diguna utk mjelaskn pkara/ciri² yg bkaitan sampel(
- tentukan ahli populasi & sampel                       - kesahan hubungan kriteria : tdiri 2 bntuk (kesahan serentak & kesahan     kkerapan, peratus, min & sisihan piawai utk mmjelaskan profil atau
- tentukan bilangan KUMP populasi & berikan nombor kump            ramalan)                                     l/blakang responden
- tentukan bilangan kump populasi yg perlu dpilih               - kesahan srentak : sjauh mana alat ukur itu b‟upaya mhasilkan skor yg      - statistik inferential : mjelaskan pkara/ciri² bkaitan dgn populasi dgn
- ambil semua ahli drpd setiap kump yg dipilih                mpunyai hubungan dgn skor yg dhasilkan oleh alat lain yg diambil srentak     mggunakan data sampel (kai kuasa-dua, ujian T, korelasi, regrasi, analisis
- (cth 4s, 4k, 4j, 4d, 4a. = semua 4k tpilih secara rawak kump)        - kesahan ramalan : sjauh mana alat ukur b‟upaya mhasilkan skor yg        varians / kovarians utk uji h/tesis ujian)
                                       mpunyai hubungan dgn skor yg dihasilkn oleh alat lain yg diambil kmudian
5.3 Mngapakah psampelan rawak lebih diutamakan bbanding teknik        - kesahan konstruk : sjauh mana sesuatu ujian dpt mngukur sesuatu        5.5 Dlm kjian kualitatif, b/manakah anda mnulis semula kjian
psampelan lain?                                konstruk/gagasan b‟asakn teori ttentu                      lapangan?
- dpt mhasilkan psampelan yg lebih tepat utk mwakili populusai        - ditingkatkn dgn mmahami maksud konstruk ttentu & mngetahui ciri-ciri org    - ditulis semasa b‟ada di lapangan (amat ringkas & tidak jelas kpd pbaca
                                       yg mpunyai konstruk ini                             lain) - perlu dikembang & ditulis semula dgn gaya bahasa yg boleh difahami
                                       - kesahan muka : sesuatu ujian/alat yg nampak pd pmukaannya dpt         pbaca lain
                                      - kump responden yg dgunakan sbg sampel                       5. nyatakan jenis² t/duga
U1:1. Pkaji mggunakan kaedah s/tifik utk mjawab soalan ttentu.       - strategi pngutipan data yg sesuai                         - t/duga bstruktur & piawai : btujuan utk mdpt respon sfesifik
Jelaskan dgn ringkas b/mana ia digunakan dlm kjian pend          - j/masa & kos utk mjlnkn kjian                           - sparuh bstruktur / sparuh piawai : bberapa soalan pra pnentuan / soalan
- dgn mrancang kjian secara teliti & s/matik,               - b/mana data disusun, dianalisis & ditafsirkn                   tbuka
- b‟asaskan ilmu dlm disiplin ttentu                                                              - t/duga tanpa struktur / tanpa standard
- dilaksanakan mngikut t/cara yg dirancang                 2. Berikan bntuk² kjian kualitatif
                                      - bntuk kjian lapangan : data dikutip mlalui t/bual dgn responden          6. Apakah maksud triangulasi & nyatakan kategorinya
U1:2. Selepas topik kjian dik/pasti, rancangan kjian perlu disediakan.   - mlalui pmerhatian thdp f/mena yg dikaji                      - maksud : satu konsep yg digunakan dlm aktvt lapngan, mbuat peta,
Jelaskan mngapa rancangan kajian perlu dibuat sebelum kjian        - bntuk kajian kes : tentang sesuatu kes / bberapa kes               navigasi & latihan militer.
djlnkan?                                  - satu kes adalh satu unit asas analisis.                      - Digunakan utk tujuan pngesahan & bberapa pngutipan data utk mngukur
- gambaran tntang siapa responden                     - Data kes mngandungi semua informasi drpd sesuatu kes, (data t/duga,        sesuatu konsep
- apakah variabel kjian                          pmerhatian, data rekod & pnyataan dr mana² ambilan mngenai kes)           - Kbolehpcayaan & kesahan boleh dikurangkn mlalui triangulasi
- jenis data & alat kjian yg digunakan                   - Bntuk kump tfokus : pngutipan data mlalui t/bual khas utk kump kecil       - Kategori :
- b/mana data dikutip & dianalisis                     - Mdpt ,klumat mlalui pdpt, pngalaman & sikap, (boleh wujud secara tpimpin     - t/gulasi data : pngutipan plbgai jenis data utk mnelidik f/mena yg sama
                                      & tak tpimpin)                                   - t/gulasi pnyelidikan : plbgai pmerhati bbnading pmerhati tunggal utk
U1:3. K/kala responden kjian tidak mngisi borang s/selidik dgn       - Bntuk kjian tindakan : mggunakan pndktan kolaboratif               mnyelidik f/mena yg sama
lengkap, yg mnyebabkan ada data hilang. Jelaskn apa yg pkaji boleh     - Proses mlibatkn prancangan, tindakan, pmerhatian & refleksi            - t/gulasi teori : mlibatkn pggunaan lebih drpd satu teori utk mnyelidik
buat dlm hal ini                              - Btindak secara s/matik utk mnyelesaikan sesuatu masalah              f/mena yg sama
- gunakan min kump (utk gantikan data yg tidak lengkap)          - Bntuk analisis dokumen : m‟analisis kandungan dokumen (utk mdpt data       - t/gulasi kaedah : plbagai kaedah utk mnyelidik f/mena yg sama
                                      kjian)
U2. Kjian yg mlibatkan murid sek boleh dibuat dgn mggunakan        - Bntuk plbagai pndktan : mcantumkan dua / lebih bntuk kjian kualitatif &      6.2 Nyatakn bntuk kjian yg sesuai utk topik & objektif yg dipilih dlm
r/bntuk eksperimen / lain² r/bntuk.                    kuantitatif                                     6.1
1. jelaskan apa yg anda faham tntang r/bntuk eksperimen dr segi      - Pngutipan data lebih drpd satu kaedah                       - kjian lapngan ( data dikutip mlalui pmerhatian ke atas subjek kjian
pmilihan sampel & p’agihan rawatan kpd kump²
- sampel dipilih secara rawak (diagihkan kpd kump kawalan & kump      6.1. Berikan satu topik kajian kualitatif. Nyatakan obj & psoalan kjian       7. Apakah strategi pmerhatian psampelan yg digunakan dlm kjian
rawatan)                                  - topik : ciri² plajar bpencapaian tinggi                      kualitatif?
- kump kawalan / kump rawatan perlu diagih secara rawak kpd kedua²     - obj : mngenalpasti ciri² plajar bpcapaian tinggi di dlm kelas           - strategi psampelan :
kump.                                   - psoalan : apakah ciri² pelajar bpcapaian tinggi yg boleh dk/pasti di dlm     - psampelan mudah : dipilih b‟asaskn subjek kjian yg mudah dip‟oleh(guru
                                      kelas?                                       mggunkn murid sdiri sbg subjek kjian
2. berikan satu topik kjian bkaitan kaedah mngajar yg boleh                                                  - psampelan btujuan :pkaji mggunkan kpakaran / pngetahuan khusus
mggunakan r/bntuk eksperimen & nyatakan satu soalan kjian         3. Apakah kaedah mbina alat kjian kualitatif?                    tntang sesuatu kump utk mmilih subjek yg hendak dikaji
- tajuk :kberkesanan kaedah pngajaran koperatif bbnading kaedah pngjaran  - pnilaian dokumen : (suatu rekod tntang pmikiran, prasaan, pdpt / tindakan     - psampelan snowball : mngenalpasti plajar yg mpunyai ciri² ttentu. (kump
terus bg m/pel m3.                             seseorg)                                      plajar ini mberi nama plajar² lain yg mpunyai sama atribut)
- Soalan : adakah kaedah pngjaran koperatif lebih bkesan drpd kaedah    - juga sbg rekod btulis tntang sej institusi, aktvt, pristiwa / psembahan (diari,  - psampelan kuota : mnyediakan jadual yg mnerangkn ciri² sampel (jantina,
pngjaran terus?                              surat, memo, nota, surat rasmi, gambar, pita audio/video, filem, artikel,      umur, pend / atribut lain)
                                      buku, rekod internet & manuskrip)                          - mnentukan jumlah plajar dlm setiap kategori
3. jelaskan b/mana anda mmilih murid² utk diberi rawatan & nytakan     - prngkat analisis data : Pra masuk (jenis, lokasi, aksebiliti, j/masa
apakah rawatan tsebut & b/mana rawatan diberi               dokumen)                                      8. B/manakah data drpd dokumen dikutip?
- cara mmilih : senaraikan semua murid thn 5 di sebuah sek sbg populasi  - rekoding (jenis kod, proses rekod isi)                      - sediakan kriteria psampelan dokumen.
- pilih 60 org dgn cara psampelan rawak mudah               - mproses (pkurangan data, pamer data, vertifikasi data)              - Sediakan kriteria pmilihan bdasarkn psoalan kjian
- agihkan kpd kump ptama & kdua (bgilir²)                 - intepretasi data (dptn utama, sekunder, m‟intepretasi pnemuan)          - Tubuhkan sist organisasi data yg lebih praktikal
- rawatan : kaedah pngajaran koperatif ( kump rawatan/eksperimen) &    - alat pmerhatian : pmerhatian sbg alat utk mngutip data
kaedah pngajaran terus (kump kawalan)                   - alat m/duga : mrupakan pbualan yg mpunyai tujuan                 6.3 Huraikan alat kjian yg sesuai digunakan bg kjian yg dipilih dlm 6.1
- b/mana djlnkan : di luar sesi psekolahan (kerana sampel dipilih secara  - bstruktur & piawai (soalan dibangun utk mdpt respons sfesisfik)          - alat kjian – pmerhatian (reaksi plajar semasa masuk kkelas, ketika guru
rawak drpd populasi)                            - bsifat kasual / mdlm                               masuk, ketika guru sedang mngajar, apabila guru btanya soalan, mberi
                                                                                k/rumah & mninggalkn kelas)
TOPIK 6 KAJIAN KUALITATIF                         4. Apakah ciri² pmerhatian dlm mngutip data?
1. Apakah elemen² yg diambilkira semasa mbuat kputusan tntang       - satu / lebih pmerhati ditmpt yg sesuai pd masa yg ditetapkan           9. B/makah data pmerhatian mbantu pkaji?
sesuatu kjian?                               - mbantu pmerhati dgn mggunakan prainstruksi                    - mmahami konteks
- j/masa kjian                               - pilih pmerhati & sediakn mereka utk pmerhatian                  - mdpt pngalaman terus
- jenis data yg hendak dikutip                       - pilih siapa yg hendak diphati & bila hendak diphati                - mlihat benda yg mungkin tlepas drpd pandangan
- alat yg sesuai utk mngutip data                     - mnyediakan sesuatu yg patut dibuat                        10. Senaraikn langkah² yg perlu diikuti dlm proses p‟analisaan data
- tmpt kjian dijlnkn                                                                      - thp pra-analisis
- thp kemasan data                              U1:2. Tdpt bberapa bntuk kjian kualitatif. Jelaskan dgn ringkas bntuk      - alat : p‟ubahan kalibrasi alat ukuran / ptukaran pmerhati / pmeriksa ujian
- thp pameran data                              kjian Lapangan                                 boleh mnyebabkn p‟ubahan skor yg dip‟olehi
- thp verifikasi data                             - kjian yg dijlnkan dlm masy (sesuatu f/mena yg hendak dikaji blaku)      - regrasi statistik : analisis yg dibuat b‟asaskn kump yg mpunyai skor
- thp dptan (tmasuk interpretasi)                       - data dikutip mlalui t/bual dgn reponden / mlalui pmerhatian thdp f/mena yg  ekstrim (skor rend / skor tinggi) akan mberikn dptan kjian yg tidak sah
                                       dikaji                                     - pmilihan : blaku bias semasa pmilihan sampel (murid pandai utk kump
11. Apakah maksud thp pra analisis dlm p’analisaan data?                                                   eksperimen & murid lemah utk kump kawalan)
- semua nota lapangan dibaca, disemak, ditingkat & dilengkapkn        U1:3. Selepas kutipan data mlalui proses pra-analisis, pkaji perlu       - mortaliti : khilangan subjek kjian dlm kump yg dibandingkn (subjek kjian
- dilabel mngikut jenis                            mngemaskn data yg dikutip. Jelaskan apa yg anda faham tntang          kump eksperimen bpindah sek, sakit / tarik diri)
- disusun mngikut urutan                           maksud “mnemas data”                              - interaksi kedewasaan – pmilihan : kesan interaksi kedewasaan – pmilihan
- direkod spt yg dikehendaki                         - mnyediakan data utk dianalisis (mngubah data mentah kpd data yg        akaan mpngaruhi skor akhir subjek kjian bg bntuk r/bntuk eksperimen
- mngkod & mngkog semula respon tbuka yg didokumenkn             mudah difahami)                                 kuasi.
- data komptr dimasukkan dlm sesuatu folder (pastikan mudah diakses)     - cth. Mtranskripsikn data t/bual kpd data tekstual yg lebih bfokus kpd
                                       psoalan kjian                                  3. Apakah yg dimaksudkn kesahan luaran & berikan faktor² yg
12. Apakah pbezaan thp kemasan data dgn thp pameran data?                                                   mpngaruhinya
- thp kemasan data : data ditranskrip-sikan dlm word processing / format   U2: Gunakan kantin sek anda sbg tmpt anda mmerhati t/laku plajar²        - maksud : sjauh mana dptan kjian dpt digeneralisasikn kpd populasi kjian
analisis tekstual mggunakn komptr                       anda selama sminggu. Sbg seorg pkaji, jelaskan pkara² berikut:         - faktor :
- thp pameran data : data dipamer dlm jadual, lmbaran tanda & rumusan.    1. pilih satu t/laku yg ingin anda phatikan                   - kesan interaksi pngujian : pningkatan pncapaian subjek kerana mereka
(perlu mjelaskan analisis / tindakan tambahan yg perlu dibuat)        - t/laku 5 org plajar yg suka mgganggu plajar lain dlm kelas          mngingati soalan & jawapan ujian pra
                                                                               - interaksi : pningkatan / pnurunan pncapaian subjek kerana interaksi
6.4 Bg kjian yg dicadangkn dlm 6.1, nyatakn kaedah t/gulasi kjian yg     2. jelaskan alat kjaian yg boleh digunakan utk mcerap t/laku ini        antara subjek dgn variabel yg dikaji
sesuai utk kjian tsebut                            - pmerhatian bstruktur                             - kesan t/balas : hanya akan wujud dlm suasana eksperimen ttp tidak wujud
- alat kjian yg sesuai – pmerhatian thdp reaksi plajar            - plajar akan diphatikn dr segi t/laku sampai ke kantin (dtg bkump /      dlm suasana biasa
- kaedah t/gulasi kjian – mggunkan seorg lg pmerhati utk           bsendirian)                                   - gangguan rawatan bganda : kesan rawatan tdahulu yg tidak thapus
mngesahkn data yg dikutip pmerhati ptama                   - mmotong / tidak mmotong barisan
                                       - mngambil makanan / minuman                          4. Berikn pbezaan antara kjian deskriptif & kjian eksperimen
13. Nyatakan thp analisis isi kandungan bagi data dokumen           - mbayar apa yg diambil                             - Kjian deskriptif : pkaji tidk beri rawatan kpd subjek (mngukur variabel spt
- data dikutip & diubah mjadi teks                      - makan bkump / bsendirian                           yg sedia wujud)
- teks dilabel & dkategorikan                                                                 - Ukuran biasa diambil skali shj (adakala diambil bberapa kali)
- bdasarkn label & kategori, bberapa tema akan mjelma             3. Jelaskan b/mana data kjian dianalisis?                    - Menggunakan sampel yg besar (100 @ 1000)
- bahan dipilih mngikut kategori dgn mngenalpasti bntuk frasa         - thp pra-analisis : data pmerhatian setiap plajar disemak, dilengkapkn &    - Kjian eksperimen : utk mnentukan sebab kpd sesuatu kesan
- bahan yg ditapis dinilai mngikut kjian lepas                disusun (mngikut struktur pmerhatian di no 2),                 - rawatan / intervensi perlu diberikn kpd subjek
                                       - mbuat pengkodan kpd data (ikut k/gori t/laku),                - Ukuran dibuat sbelum & slepas rawatan (ujian pra & ujian pos)
14. Apakah garis panduan utk analisis isi kandungan?             - mngenalpasti data (ikut tema)
- pkaji mbuat kputusan tntang gaya analisis isi kandungan (kualitatif /    - thp kemasan data : data dimasukkan dlm komptr dlm bntuk teks (ikut      5. Senaraikn r/bntuk kjian deskriptif & r/bntuk kjian eksperimen
kuantitatif)                                 struktur pmerhatian di no 2)                          - r/bntuk deskriptif :
- analisis kandungan latent / manifest (latent : mpunyai makna bg sesuatu   - data dpermudahkan & bfokus mngikut psoalan kjian               - r/bntuk kes (satu kes & laporan dibuat utk satu subjek)
mesej, manifest : sesuatu yg tidak natural / isi kandungan pmukaan shj)    - thp pameran data : data dipamerkn dlm bntuk jadual bsama tanda (tally) &   - r/bntuk siri kes (mlibatkn bberapa kes)
- phatikan pkataan, frasa, ayat, / prenggan & letakkn semuanya dlm      tindakan tambahan                                - r/bntuk silang / keratan lintang (variabel dcerap skali shj thdp subjek &
sesuatu label / tema                             - thp verifikasi data : t/gulasi data mggunakan t/bual dgunakn utk verifikasi  hubungan / pbezaan antara variabel dianalisis)
                                       data pmerhatian sbelum ksimpulan dibuat                     - r/bntuk kohot / perspektif (bberapa variabel diukur di awal kjian, kmudian
6.5 Bagi kjian yg dicadangkan dlm latihan 6.1, nyatakan ksimpulan yg     - thp dptan : mnyemak mklumat yg dp‟oleh & mrumuskan dptan kjian.        slepas bberapa ketika & hasil/kesannya ditentukn)
mungkin & b/mana kesahihannya dpt dibuktikan?                                                         - r/bntuk retrospektif / kawalan kes (mbandingkn subjek kjian yg mpunyai
- plajar bpencapaian tinggi mpunyai t/laku pro-pmbljaran lebih tinggi drpd  TOPIK 7 KAJIAN KUANTITATIF                           atribut ttentu dgn subjek kjian yg tidak mpunyai atribut tsebut, =sbg kump
ciri² t/laku anti pmbljaran. (kesasihan ksimpulan disahkan mlalui t/gulasi  1. Apakah maksud variabel tak bsandar & variabel bsandar?            kawalan)
teori)                                    - variabel tak bsandar : rawatan                        - mggunakan variabel pnyebab kpd variabel hasil (bfokus pd masa lalu yg
                                       - variabel bsandar : hasil eksperimen                      mnyebabkn sesuatu kes blaku)
U1:1. Anda telah didedahkan kpd kjian kualitatif & kuantitatif. Apakah                                            - r/bntuk eksperiman : m/s 111 - 114
pbezaan dr segi tujuan antara kedua jenis kjian ini?             2. Senaraikan faktor² yg boleh mpngaruhi kesahan dlman sesuatu         - r/bntuk tak-bkump-kawalan : r/bntuk ujian-pra-ujian-pos satu kump (single-
- kuantitatif : utk mnentukan hubungan antara variabel² kjian         eksperimen                                   group-pretest-postest design),
- kualitatif : utk mnentukan makna t/laku subjek² kjian utk mmahami sesuatu  - sejarah : pristiwa yg blaku antara dua pngukuran, yg mjadi rawatan      - r/bntuk siri-masa (time-series-design)
f/mena                                    tambahan kpd eksperimen yg djlnkan                       - r/bntuk bkump kawalan : r/bntuk bkump kawalan-ujianpos shj
                                       - kmatangan : proses dlman subjek mngikut tempoh masa (kcerdasan)        - r/bntuk bkump kawalan-ujianpra-ujianpos
                                       - pngujian : kesan ujian ptama ke atas skor ujian kdua             - r/bntuk kump kawalan-Solomon (Solmon-control-group design)
- r/bntuk faktorial (factorial design)                      satu / lebih jawapan yg sesuai)                        subjek kjian spt % mngikut jantina, thp sosioekonomi i/bapa & lokasi sek)
                                         - mngambil masa utk mbina & mngurangkn masa responden mjawab          - data drpd alat kjian diubah kpd skor variabel kjian (mggunakn pngiraan
6. Apakah masalah² utama yg blaku dlm kjian deskriptif?             - mmudahkn pkaji mnyediakn jadual data & mnafsirnya              spt mngira jumlh / min item utk mngira skor bg variabel „sikap‟
- utk mnentukan variabel yg mjadi pnyebab kpd sesuatu kes / hasil kesan (    - langkah² mbina s/selidik :                          - slepas semua mklumt tntang l/blakang subjek kjian & semua skor variabel
krn tdpt bbrapa variabel lain yg turut mpngaruhinya)               - mbangunkn item                                dip‟oleh, pkaji m‟analisis data kjian (utk mjawab psoalan kjian / hpotesis
- kjian kes & kjian siri kes mrupakan kjian yg paling lemah           - mnyediakn t/cara analisis yg sesuai                     kjian)
- kjian silang & kump kawalan hanya mnunjukkan hubungan sebab-kesan       - mjlnkan ujian rintis utk mnguji kesesuain item
- kjian prospektif adalh lebih sukar & mmakan masa utk dilaksanakan       - mpbaiki item slepas m/balas drpd ujian rintis                7.5 Bg kjian yg dicdangkn dlm latihan 7.1 , nyatakn analsis yg sesuai
                                         - mberi latihan kpd pnemududa / pngutip data                  digunakan & ksimpulan yg mungkin bg kjian ini.
7.1 Berikan satu topik kjian kuantitatif. Nyatakn obj & psoalan kjian                                              - Kaedah analisis : analisis kolerasi / hubungan antara lama masa blajar
- topik : hubungan antara lama masa blajar dgn pncapaian             12. Nyatakn kriteria borang & s/selidik yg baik                dgn pcapaian plajar.
- obj : mnentukan hubungan antara lama masa blajar dgn pncapaian         - ringkas, padat, mngandungi item yg sesuai & mcukupi utk mdpt mklumat     - Ksimpulan : wujud hubungan linear (+) antara lama masa dgn pcapaian
- psoalan : adakh wujud hubungan antara lama masa blajar dgn           yg diperlukan
pncapaian?                                    - paparan muka borang mpunyai r/bntuk yg mnarik                U1:1. Ada pkaji yg bpendpt bhw kjian kuantitatif perlu dilaksanakan
                                         - item ringkas & jelas                             dahulu & kmudiandiikuti oleh kjian kualitatif. Jelaskan logik urutan ini
8. Apakah pbezaan bagi cubaan-kawalan-rabun-tunggal & cubaan-          - elakan item yg boleh mnaikkan emosi / perasaan yg „kuat‟ (mdorong      - kjian k/titatif utk mnentukn hubungan antara variabel kjian
kawalan-rabun-bganda?                              jawapan yg tidak tepat)                            - kjian k/litatif utk mnentukn b/mana / apa yg mnyebabkn hubungan wujud
- cubaan-kawalan-rabun-tunggal : subjek kjian tidak dpt mngenalpasti       - krahsian mklumat (nama responden tidak dimasukkan, mlainkn sangat
rawatan                                     diperlukan)                                  U1:2. Tdpt bberapa r/bntuk bkump kawalan. Jelaskn b/mana r/bntuk
- cubaan-kawalan-rabun-bganda : subjek kjian & pkaji tidak dpt                                                 Solomon-dua-kump-
mngenalpasti rawatan                               7.3. Huraikn alat kjian yg sesuai digunakan bg kjian yg dipilih dlm      kawalan mngawal kesan ujianpra ke atas ujian pos
                                         latihan 7.1                                  - r/bntuk tsebut dpt mngawal kesan ujianpra ke atas ujinpos kjian lapangan
9. Apakah alat yg biasa digunakan utk mngutip data dlm kjian           - s/selidik digunakan utk mngukur lama masa plajar mplajari sesuatu m/pel   ialah (kjian yg dijlnkan dlm masy di mana sesuatu f/mena yg ingin dikaji
kuantitaif?                                   dlm                                      blaku
- ujian pncapaian, skor pperiksaan, s/selidik, inventori, senarai semak &    seminggu
jadual cerapan                                  - ujian semester utk mngukur pncapaian plajar                 U1:3. Semasa mbina item s/selidik, anda ingin mmasukkan bberapa
                                                                                item ( - ). Jelaskn
10. Tunjukkan pbezaan bg Solomon-dua-kump-kawalan & Solomon-           13. Apakah dia inventori & apakah pula skala likert?              mngapa anda ingin bbuat dmikian & berikn satu cth item itu
tiga-kump-kawalan r/bntuk Kump Tindakan                     - inventori : satu set soalan yg dibina utk mngukur satu konstruk/ ciri    - utk mngesan s/ada subjek kjian mbaca item tlebih dahulu sbelum
Solomon-dua kump-                                psikologi seseorg ind (minat, sikap, dsbnya)                  mjawabnya
kawalan Kump1: eksperimen Ujianpra-rawatan-ujianpos               - skala likert : satu skala nombor integer yg mpunyai sama selangnya      - “Pd saya m/pel M3 amat mbosankan”
Kump 2: kawalan 1 Ujianpra-tiada rawatan-ujianpos
Kump 3: kawalan 2 Tiada ujianpra-rawatan-ujianpos                7.4. Bg kjian yg dcadangkn dlm 7.1, nyatakn apakah faktor yg boleh       U2. Anda ingin mjlnkn kjian hubungan antara minat mbaca di kalangan
Solomon-tiga-kump-                                mpngaruhi kesahan dptan kjian ini                       plajar sek dgnumur mereka. Sbg seorg pkaji, jelaskn pkara² brikut :
kawalan Kump 1 : eksperimen Ujianpra-rawatan-ujianpos              - harap plajar jujur mjawab item s/selidik spy dptan mjadi sah         1. andaikn anda ingin mkaji plajar² sek rend & mnengah. Pilih satu
Kump 2 : kawalan 1 Ujianpra-tiada rawatan-ujianpos                - lama masa blajar & kualiti pngajaran akan mpngaruhi dptan kjian       r/bntuk kjian yg sesuai utk kjian ini
Kump 3 : kawalan 2 Tiada ujianpra-rawatan-ujianpos                                                       - kjian kuantitatif jenis deskriptif dgn mggunakan r/bntuk silang.
Kump 4 : kawalan 3 Tiada ujianpra-tiada rawatan-ujianpos             14. Apakah langkah² dlm m’analisis data kuantitatif?              - (data dikutip skali shj drpd plajar² sek rend & mnengah
                                         - fasa pra-analisis : pjelasan tntang variabel hendaklh dibaca, difahami,
7.2 Nyatakan r/bntuk kjian yg sesuai utk topik & obj kjian yg anda pilih     dikemaskini, & disempurnakn.                          2. Jelaskn alat² kjian yg sesuai digunakan utk mngukur variabel² kjian
dlm latihan 7.1                                 - pmbolh/ubah pnting / utama dilabel dgn betul (ikut jenis / kategori)     ini - alat yg digunakan s/selidik utk mngukur variabel² kjian (iaitu
- r/bntuk : kjian deskriptif silang (data dikutip dgn mngukur lama masa blajar  - fasa pngurangan saiz data :                         minat mbaca & umur murid)
&                                        - fasa paparan data :                             - Pkaji boleh masukkn item² bkaitan minat, tujuan mbaca, jenis buku,
markah ujian semester)                              - fasa pngesahan data :                            jumlah masa mbaca, jumlah buku dibaca dll
                                         - fasa dptan :
11. Apakah makna s/selidik, nyatakn ciri² yg baik & berikan langkah²                                              3. Jelaskn langkah² yg perlu diambil, mulai drpd pngutipan data
utk mbina s/selidik                               15. Apakah prosedur pngutipan & pngemasan data?                hingga pnydiaan data utk analisis
- makna : satu set soalan/item bcetak yg digunakan utk mngutip / mp‟oleh     - mmohon kbenaran drpd pihak ptadbir sek bsama surat kbenaran mbuat      - pkaji mmohon kbenaran mbuat kjian drpd ptadbir sek bsama surat
data (secara laporan kdiri drpd responden.).                   kjian drpd Kem Pel & pihak ptadbir sek                     kbenaran drpd Kem Pel. Slepas mdpt kbenaran, buat t/janji dgn guru kelas
- ciri² s/selidik yg baik :                           - t/janji dgn guru kelas utk mbincang jadual waktu bg mlakukan kjian      utk mbincang kjian yg akan dijlnkan
- bahasa yg mudah, ringkas & tfokus                       (selepas dpt izin pngetua / guru besar)                    - subjek kjian dk/pasti, s/selidik diedarkn & mminta mereka mngisiknnya.
- item tbuka mbolehkan responden mnyatakn jawapan dgn pkataan sdiri       - borang s/selidik/ inventori diedarkn kpd sampel yg telah dk/pasti      Mklumat l/blakang subjek ditentukn dulu sbelum analisis dibuat (spt jantina,
- item boleh dlm bntuk bberapa pilihan jawapan (pluang responden mmilih     - sbelum dianalisis, data mentah diproses tlebih dulu (utk dptkan l/belakang  umur, tahun/tingktn, thp sosioekonomi i/bapa, lokasi sek dsbnya)
- data diubah kpd skor variabel kjian (spt minat mbaca, jenis buku, jumlah     - julat :                               - tidak t‟ikat dgn titik asalan X dan Y
jam mbaca, jumlah buku dibaca & umur)                       - varians :                              - r=0 mnyatakn tiada hubungan linear antara X dan Y
- (guna skor kkerapan)                               - sisihan piawai :                           - rXY mngukur hubungan linear shj (tak tmasuk hubungan tak linear)
-
TOPIK 8 ANALISIS DATA KUANTITATIF                         9. Cari mod, median & min bg markah ujian di bawah           15. Apakah maksud regrasi linear mudah?
1. Nyatakan kperluan mnguasai kem analisis data kuantitaif             8 4 9 6 5 4 7 1 5 10                          - kjian bsandarkn satu variabel ke atas satu / lebih variabel lain.(Varuabel
- utk mmahami asas ststistik, spt analisa deskriftif, taburan min & varian     - mod : 4 & 5                             ptama dinamakn variabel bsandar & yg kmudiannya dnamakn variabel tak
sampel                                       - median : 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 1 = 6 + 5 ÷ 2 = 5.5       bsandar.
- biasa mggunakan jadual stastistik                        - min : 57 / 10 = 5.7
- mampu mngira sdiri / bbantukan komputer                                                         16. Mengapakah tjadinya ralat?
- mmahami plbagai kaedah statistik                         10. Dptkn min drpd jadual 1 (Soalan 5)                 - krawakan t/laku manusia
                                          - Min = 2x34 + 3x37 + 3X40 + 4x43 + 4x46 + 9x49 / 25          - ralat pngukuran
2. Apakah makna analisis deskriftif?                        - 68 + 111 + 120 + 172 + 184 /25 = 26.2                - ktidaktepatan bntuk fungsi
- kaedah analisis utk mnerangkan ststistik sampel tanpa mbuat sebarang                                          - variabel tkeluar (teori tak smpurna, data tidak dip‟oleh, dpermudahkan &
ptadbiran ke atas parameter populasi                        11. Kirakan varians & sisihan piawai dan berikan komen anda tentang  bbrapa variabel tak bsandar mpunyai kesan kecil / rawak)
                                          serakan markah
3. Bagi data kualitatif & Kuantitatif, paparan boleh dibuat dlm bntuk       X 48 50 46 41 37 48 38 47 49 44                    17. Apakah maksud pngujian hipotesis?
jadual taburan kkerapan. Terangkn maksud kekerapan & kkerapan           x² 2304 2500 2116 1681 1369 2304 1444 2209 2401 1936          - teknik analisis ptakbiran yg mggunakan data sampel utk mtakbir /
relatif bagi ssuatu data                              Jumlah X =448 X² =20264                        m‟anggar parameter populasi.
- kkerapan : jumlah atau bilangan dalam sesuatu kategori              Varians: 20264 – (448)²
- kkerapan relatif : kkerapan di per dgn jumlah (jawapan dlm ppuluhan &      10 =20264 – 20070.4 = 193.6 = 19.36                  19. Bezakn antara h/tesis nol dgn h/tesis pilihan
jumlah semua kkerapan relatif = 1.0)                        10 10 10                                - h/tesis nol : mnyatakan kesamaan parameter populasi dgn satu nilai
                                          Sisihan piawai : √19.36 =4.4                      ttentu/ mnyata tidak ada pbezaan antara dua parameter populasi
4. Berikan cth pmbolehubah kualitatif & pmbolehubah kuantitatif.                                             - h/tesis pilihan: pnytaan yg lazimnya pkaji ingin mngesahkan kbenarannya.
- p/ubah kualitatif : yg tidak mpunyai nilai angka (cth jenis pkerjaan)      12. Apakah kolerasi linear?
- p/ubah kuantitatif : yg mpunyai nilai angka (RM 200 ke atas)           - digunakan utk mngukur kkuatan hubungan linear antara dua variabel.  20. Bilakah keadaan kita akan mnolak Ho ?
                                                                             - Jika nilai p brada antara a =0.01 dan a =0.05
5. Isikan jadual berikut:                             13. Uji pekali kolerasi linear antara markah Ujian 1 & Ujian 2     - Jika nilai p lebih kecil drpd a =0.01
Skor B/ calon Kkrpn rlatif K/rltif (%) Titik tengah                Uj 1 (x) Uj 2 (y) Xy x² y²
33 – 35 2 2/25=0.08 0.08X100=8 34                         21241                                 21. Nyatakn petua mbuat kputusan berasaskan nilai P
36 – 38 3 3/25=0.12 0.12X100=12 37                         5 4 20 25 16                              - nilai p lebih drpd a = 0.10 , diterima
39 – 41 3 3/25=0.12 0.12X100=12 40                         4 5 20 16 25                              - nilai p berada antara a =0.05 dan a =0.10 diterima
42 – 44 4 4/25=0.16 0.16X100=16 43                         12214                                 - Jika nilai p brada antara a =0.01 dan a =0.05 ditolak
45 – 47 4 4/25=0.16 0.16X100=16 46                         6 6 36 36 36                              - Jika nilai p lebih kecil drpd a =0.01 ditolak
48 – 50 9 9/25=0.36 0.36X100=36 49                         3 4 12 9 16
JUMLAH 25 1.0 100                                 7 6 42 49 36                              22. Merujuk kpdc jadual 8.5 m/s 135, kirakan kkerapan jangkaan bg
                                          5 6 30 25 36                              E11, E12, E13, E21, E22, E23.
6. Apakh kpentingan titik tngah bg suatu kelas?                  4 4 16 16 16                              - kkerapan jangkaan = E = Jumlah lajur X jumlah baris
- mwakili nombor² asal dlm kelas                          7 8 56 49 64                              jumlah kseluruhan
- diguna dlm mgira anggaran min, & sisihan piawai taburan data           44 46 236 230 250                           = (60)x((45) / 200 = 13.5

7. Bberapa sukatan pnting dlm mnerangkan sesuatu taburan data oleh         Pekali = 10(236) – (44)(46)
pnyelidik ialah mlalui sukatan kcebderungan mmusat (SKM) &             √[10(230)-(44)²] √[10(250)-(46)²]                   26. Sekiranya sampel kurang drpd 30 org responden yang mlibatkan
sukatan serakan. Berikn komponen² dlm SKM & sukatan serakan                                                dua populasi, apakah ujian & taburan yg sesuai digunakan?
- SKM : min, mod, median, kuartil, desil & persentil dll              r = 2360 – 2024                            - Ujian T:
- Sukatan serakan : julat, julat antara kuartil, sisihan piawai, varians, pekali  √ [2300- 1936] √[2500-2116]                      - Data mngikut taburan normal / hampir normal
variasi dll                                                                        - Saiz sampel kecil kurang dr 30
                                          r =336 = 336 = 0.89                          - Kedua-dua sampel adlaah tak bsandar
8. Jelaskn min, mod, median, julat, varians & sisihan piawai            [19.1][19.6] 374.36                          - Sisihan piawan kedua-dua populasi adalh sama.
- min : purata data (jmlah no / semua no)
- bperanan sbgai titik taburan                           14. Terangkan sifat pekali korelasi                  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN
- mod : data yg mpunyai kkerapan paling tinggi                   - nilai r tletak antara +1 dan –1                   1. Senaraikn gaya pnulisan kajian yg bmutu tinggi
- median : 50% data di atas & 50% data di bawah                  - pekali korelasi adalh simetri (rXY = rYX )              - ambil berat tntang struktur ayat
- tumpukn kpd kata kerja aktif & hidup                    9. Jelaskan sub-sub topik bg tajuk 4                    kriteria sesuatu pndktn pngajaran
- gunakan bahasa Inggeris piawai                       - pengenalan : pjelasan bg pkara² yg akan dibentangkn dlm topik ini     - teknik pngajaran : b/mana guru mngatur pngjaran dr segi teknik yg
- kurangkan ayat bklausa adjektif, adverb atau frasa             - satu perenggan sahaja                           digunakan dlm aktvt P & P yg mnepati kriteria sesuatu kaedah
- ambil phatian panjang pendek perenggan                   - pngenalan tntang profil responden & dptan kjikan
- gunakan transisi antara perenggan                      - profil responden : mjelaskan l/belakang responden             5. Jelaskn model MURE yg bkaitan dgn prinsip² am P & P
- jauhkan “cliche”                              - dptan kjian : hasil analisis data                     - model MURE mlibatkan 4 unsur / peringkat
- terus kpd isi yg hendak disampai                      - dptan² kjian yg ditulis bdasarkana soalan kjian              - Motivasi (M otivasion)
                                       - rumusan : ringkasan tntang apa yg telah dibntangkan dlm bab ini      - Pemahaman ( U nderstanding)
2. Apakah maksud bahasa komunikasi kjian?                   - mnyatakan apa yg akan dibincangkan dlm bab sterusnya.           - Pngukuhan ( R einforcement)
- penulisan yg jelas & natural                                                              - Peperiksaan (E xamanition)
- boleh mngambil hati pbaca                          10. Jelaskn sub-sub topik bg Bab 5
- kurangkan jargona profesional / pkataan susah                - pengenalan :                               6. Jelaskan model PCK (PPK)
- gunakan bahasa halus                            - ringkasan kajian :                            - Model Pngetahuan Pedagogi Kandungan (pedagogial content knowledge)
- tidak bbelit-belit                             - pbincangan dptan kjian                          - Ambilkira sukatan & kandungan plajaran,
- boleh mjelaskan maksud pnulis dgn tepat                   - ksimpulan dptan kjian                           - l/belakang murid &
- jgn guna singkatan                             - implikasi dptan kjian                           - pedagogi
                                       - cadangan kjian lanjutan
3. B/manakah anda mmasukkan ptikan & rujukan dlm pnulisan anda?        - rumusan                                  7. Senaraikan kaedah mngajar yg sesuai dgn pndktan pngajaran terus
- petikan langsung dimasukkan tanda petikan                                                        - kaedah kuliah
- jika petik lebih drpd 3 ayat, inden teks 5 pd kedua-dua hujung, langkau   11. Nyatakan maklumat² lain yg pnting selain kandungan bab 1 hingga     - kaedah pnyoalan
satu                                     bab 5                                    - kaedah bacaan / resitasi buku
- bg peta/ gambar tuliskn tajuk, nyatakan sumbernya              - halaman topik                               - kaedah u/kaji & l/tubi
- guna APA                                  - pngakuan                                 - kaedah simulasi & main peranan
                                       - abstrak
4. Mengapakh perlu disemak kertas cadangan sebelum mnulis           - phargaan                                 8. Nyatakn kbaikan & kburukan pndktan pngjaran terus
laporan?                                   - jadual kandungan                             - kebaikan :
- spy selari dgn p‟ubahan yg dilakukn dlm kjian yg sebenar.          - senarai njadual                              - kandungan peljaran dpt disampaikn dgn tepat
                                       - senarai rajah                               - obj dpt dicapai dgn mudah
5. Senaraikn maslah pd tinjauan literatur yg mnyebabkn pnulisan        - senarai singkatan                             - sesuai utk mnyampaikn fakta spesifik / kem asas
semula utk mngatasinya                            - rujukan                                  - pencapaian dpt diukur dgn mudah
- spy kandungan mjadi lebih mdalam                      - lampiran                                 - kburukan :
- jika kajian sbenar tidak dpt djlnkan spt yg dicadangkan                                                 - mhalang kreativiti guru
- tdpt bberapa literatur baru / tkini                     TOPIK 10 PENDEKATAN PENGAJARAN                       - teknik pngjaran perku distruktur dgn baik
- jika kaedah pngutipan data b‟ubah                      1. Apakah asas² bg pmilihan pndktan, kaedah & teknik pngajaran?       - kandungan yg rapi perlu disedia lebih awal
                                       - pndktan pngajaran ( pngajaran terus, pngajaran pnemuan bpandu,      - guru mpunyai kem k/kasi yg baik
6. Bab 4 adalh bkaitan dgn hasil kjian. Apakah yg dimaksudkan dgn       pngajaran penemuan tulin                          - tidak bkesan utk mlatih kem bfikir prgkt tinggi
hasil kjian?                                 - kaedah bpngajaran
- hasil analisis data yg digunakan oleh pkaji utk mnyediakan profil      - teknikm pngajaran                             9. Nyatakn komponen² pndktan pngajaran pnemuan bpandu
responden & mjawab soalan kjian.                                                             - kaedah pbincangan & pbahasan
                                       2. Apakah definisi pndktan pmbljaran?                    - kaedah sumbangsaran
7. Apakah yg dimaksudkn dgn pnulisan dptan kjian adalh amat          -b/mana seseorg guru mngatur proses P & P b‟asaskn thp plibatan guru &   - kaedah kolaboratif & koperatif
kritikal?                                   murid                                    - kaedah eksperimen
- perlu myakinkn pbaca bhawa dptan kjian adalh benar                                                   - kaedah pmainan
- disokong dgn jelas oleh hasil analisi data                 3. Nyatakn kategori² pndkatan pngajaran
- kaedah analisis data                            - pngajaran terus : pngjaran secara bsemuka, (guru mnyampaikan       10. Nyatakan kaedah mngajar bg pndkatan pngajaran pnemuan tulin
- sampel kjian yg digunakan                          kandungan pelajaran hingga murid mnguasai kem / prinsip)          - kaedah inkuiri
                                       - pngjaran pnemuan bpandu : murid mlakukn aktvt dgn panduan guru,      - kaedah pnyelesaian masalah
8. Nyatakn bntuk²hasil analisis data                     hingga mnguasai kem / prinsip ttentu                    - kaedah kerja lapangan
- kuantitatif : kkerapan & peratus, min & sisihan piawai, pekali kolerasi &  - pngajaran pnemuan tulin : murid bebas mlakukn aktvt hingga mnguasai    - kaedah eksplorasi
regrasi, hasil ujian T dan ANOVA.                       kem / prinsip ttentu                            11. Model MURE mngandungi 4 unsur P & P, s/tara smentara model
- Kualitatif : rumusan pnyatan, data pmerhatian, data t/duga                                               PCK membantu guru mmilih pndekatan , kaedah, teknik, & kandungan
                                       4. Berikan maksud kaedah pngajaran & teknik pngajaran            pengajaran. Langkah seterusnya merekabntuk ran mngajar. Nyatakan
                                       - kaedah pngjaran : b/mana guru mngatur pngjaran dr segi aktvt yg mnepati  4 bagahian ran pngjaran
- maklumat kelas : kelas, hari, tarikh, m/pelajaran              17. nyatakn klebihan & batasan dlm simulasi & main peranan        21. Apakah pkara yg perlu difikirkn oleh guru utk mjlnkan kaedah
- maklumat topik : topik, mtlmt, h/pemblajaran, nilai murni, pndktn & kaedah  - kelebihan :                               eksperimen?
pngjaran                                    - murid dpt mhayati (situasi dramatik)                  - masa yg diberikan
- langkah pngjaran : m/vasi, pngertahuan / kem asas, konsep bsama       - beri pluang main peranan org lain (dpt mhargai pandangan org lain)   - cara mlaksanakan eksperimen
kandungan/ bahan bantu mngajar/ cth, aktvt, latihan, rumusan & kerja      - pluang mcari pnyelesaian yg bbeza dlm situasi yg bbeza         - kesukaran yg dihadapi semasa mlakukannya
rumah                                     - pluang m‟amalkn kem ttentu ( komunikasi secara lisan)          - pkara² yg perlu ditekankn semasa eksperimen
- rujukan :                                  - batasan :                                - konsep & kem yg perlu dikuasai
                                        - mungkin malu masa main peranan                     - kaedah pngutipan data & pbincangan
12. B/mana kaedah kuliah djlnkn serta kebaikan & kelemahannya         - tidak sesuai dlm kump ramai ( ada yg terabai)              - keselamatan makmal
- mbntang mklumat bstruktur yg disedia lebih awal               - ada yg takut & tak selesa utk main peranan
- mklumat jelas, tepat, tmasuk cth, cerita pendek & rumusan                                               22. Nyatakan peranan guru dlm kaedah pmainan & senaraikan jenis²
- sesuai utk pringkat tinggi / universiti                   18. Berikan klebihan & klemahan kaedah pbincangan & pbahasan       pmainan
- kebaikan:                                  - klebihan :                               - peranan guru :
- dpt mbntang kandungan bbntuk fakta secra terus & logik            - idea & pngalaman para pserta dpt dkumpulkn               - mmutuskan bntuk pmainan yg sesuai
- cerita pngalaman yg boleh mnarik minat                    - pbincangan/pbahasan dpt dianalisis (slepas pmbntangan, tonton filem /  - mmaksimumkn pnyertaan murid
- mbuka minda kpd pbincangan tbuka                       pngalaman)                                - mnentukan murid mmahami (p‟aturan & undang²)
- boleh dlm kump yg besar                           - pluang kpd semua utk ambil bahagian yg aktif              - mnentukan pmaian dilaksana secara adil & saksama
- beri pluang mnyoal utk lebih jelas                      - mggalakkan pmikiran bcapah                       - mnyatakan ganjaran (kpd pasukan yg menang)
- kelemahan:                                  - minat murid akan btambah                        - jenis pmainan :
- pakar tidak semestinya jd guru yg baik                    - kelemahan :                               - scavenger Hunt
- pserta mungkin pasif (tiada interaksi)                    - tidak praktikal jika mlebihi 20 org                   - name the flag! And you can win it
- pmbelajaran sukar dikesan / diukur                      - bberapa org murid akan mnguasai pbincangan/pbahasan           - identification games
- komunikasi banyak satu hala                         - mgguna masa yg panjang                         - alphabet games
                                        - mudah tsasar drpd obj pmblajaran                    - geography games
13. Apakah p’aturan dlm kaedah pnyoalan?
- mngingat fakta, prinsip & pkara ttentu                    19. Berikan p’aturan & kelebihan dlm kaedah sumbangsaran         23. Apakah langkah mjlnkan kaedah inkuiri yg dicadangkan oleh Dyer
- mnunjukkan pmahaman ( guna pkataan sdiri)                  - p‟aturan :                               (1979)?
- guna mklumat yg dip‟olehi dlm situasi baru                  - semua idea direkod & dihargai                      - mngenalpasti bidang masalah
- m‟analisis mklumat & kaitkan dgn prinsip bkenaan               - murid tidak boleh mkritik idea yg dicetuskan oleh org lain       - mbina h/tesis
- msintesis mklumat (mggabungkn dlm bbagai bntuk)               - kelebihan :                               - mlaksana eksperimen emperikal
- mnilai mklumat (bdasarkn kriteria ttentu)                  - mggalakkan pmikiran kreatif & phasilan idea baru            - mngutip & m‟analisis data
- murid diberi masa utk jwab soalan                      - mggalakkan semua murid tlibat (sebab semua idea diterima)
                                        - mnimba pngetahuan /pngalaman drpd ahli kump               24. Senaraikan langkah² dlm pnyelesaian masalah
14. Apakah langkah yg diambil utk mjlnkan kaedah bacaan /resitasi       - mwujudkan rasa bsama                          - mngenalpasti masalah
buku?                                                                          - mmahamai masalah
- pilih buku teks yg sesuai (dgn k‟upayaan murid & obj)            20. Nyatakan b/mana kaedah koperatif djalankan serta klebihan &      - mrancang pnyelesaian
- kaitkn aktvt mbaca dgn aktvt lain (pmbntangan, plaporan, pbincangan,     klemahannya                                - mlaksana rancangan pnyelesaian
eksperimen dll)                                - b/mana mjayakan kaeadah koperatif :                   - mnilai pnyelesaian
                                        - murid diberi tugas mcabar (tp dpt dilaksanakan)
15. Senaraikn ciri² kaedah u/kaji & l/tubi                   - kump yg kecil (spy semua boleh tlibat)                 25. Apakah faktor² yg mnentukan kberhasilan kaedah kajian
- latihan utkningktkan mklumat                         - tugasan perlu arahan yg jelas                      lapangan?
- mngukuh apa yg telah diajar                         - ahli kump mhormati antara satu sama lain                - prancangan yg baik (dr segi t/cara pngurusan)
- mnilai apa yg dp‟olehi pelajar                        - kelebihan :                               - mtlmt, tujuan & obj kajian lapangan
- mngulang² apa yg telah diajar                        - mningkatkn rasa t/jawab bsama                      - kesukaran projek yg diberi
- respon yg betul (lisan / tulisan)                      - bsabar, kurang kritikal & lebih belas kasihan              - t/jawab murid²
- mhasilkn kplbagaian kaedah pngjaran                     - bsikap toleransi antara satu sama lain
                                        - klemahan :                               26. Apakah peranan guru dlm kaedah eksplorasi?
16. Nyatakn peranan guru dlm kaedah simulasi                  - ssetengah murid tidak boleh blajar dgn baik dgn cara ini        - mnyediakan kerja² asas
- pilih isu yg ada kpntingan dgn plajar (utk plajar ambil bahagian)      - murid yg suka bsendirian sukar mlibatkn diri              - mberi masa yg cukup, kbebasan & ruang
- isu / masalah ditunjukkn dlm simulasi                    - murid agresif mnguasai pbincangan                    - mbantu dlm apa cara
- mmahami konsep mlalui isu / masalah yg dipilih                - murid pandai blagak bijak                        - mminimumkan masalah jika wujud
- mngetahui langkh² yg perlu diikuti (pranan yg akan dimainkn)
- arahan yg tp‟inci kpd semua & mnyediakn seting yg sesuai

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8847
posted:12/14/2010
language:Malay
pages:11