Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Citibank Citifinancial - Excel by ejs17172

VIEWS: 0 PAGES: 4

Citibank Citifinancial document sample

More Info
									                       Personal data

First name

Last name

Date of birth


Address
e-mail


                        Education

University name

Faculty

Major/specialization

Current year of studies

Expected year of graduation

Master thesis

Average grades for the last 2 years


                (for people studying on more than one faculty)
University name

Faculty

Major/specialization

Current year of studies

Expected year of graduation

Master thesis

Average grades for the last 2 years


                     Foreign languages
     Please choose the level of knowledge: 0- none, 1- basic, 2-intermediate, 3-good, 4-fluent
            Please put the name of certificates, if you took any exams.
                      0
                      0
                      0
                      0
                      0
              Work experience/internship
                    Main duties
                    Main duties
                    Main duties
                    Main duties
Please shortly describe your biggest challenge during your internship and work experience
       Scholarships, prizes, other achievements related to University
      Foreign internships and international education or work experience
                     Activity in students organizations
                Please shortly describe your professional interest
   Please choose 3 most interesting for you areas of employment: 1 - is the highest rating
                                1
                                1
                                1
                                1
                                1
* more information on www.citibank.pl, ** more information on www.citifinancial.pl Why did you decide to apply for the Management Associate Program with Citibank Handlowy?
                 What are your expectations from this Program?
   If there is anything you would like to add, that we didn't ask, please feel free to write here.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji /zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych
              osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm./.

W przypadku zastosowania testów lub innych metod diagnostycznych wyrażam zgodę na udział w nich i
 analizę uzyskanych w wyniku ich zastosowania danych o moich predyspozycjach osobowościowych i
                     zawodowych.   Aplikacje, wypełnione w języku angielskim, prosimy wysłać do 20 marca 2006 na adres
  rekrutacja@citigroup.com. W temacie wiadomości proszę wpisac nr referencyjny MA/06. W
przypadku kłopotów z przesłaniem formularza prosimy o zapisanie go i przesłanie jako załącznik
                      e-maila.                           WYŚLIJ
WYŚLIJ

								
To top