Anexa nr IV 1 by pxx21398

VIEWS: 210 PAGES: 2

More Info
									                                                                       Anexa nr.IV/1
                                                                Contract nr. ……N/…….
Contractor:
Cod fiscal :


                               SCHEMA DE REALIZARE
                         Programul nucleu:………………………..in anul………..
         Tipul activitatii     Denumirea proiectului /        Valoare proiect /
 Nr.  Cod
          de C D I si                                      Termen de predare       Rezultate estimate
Curent proiect
          demonstrare*                           Valoare fază de
                     Nr. şi denumire faze de execuţie
                                            execuţie
                   Total program:
            DIRECTOR GENERAL          DIRECTOR PROGRAM               DIRECTOR ECONOMIC (Contabil sef)

*) Pentru fiecare proiect in parte se mentioneaza tipul/tipurile de cercetare - dezvoltare, inovare si demonstrare prevazute la pct.1
din Anexa nr.1 la normele metodologice aprobate prin HG nr.1579/dec.2002, corespunzatoare proiectului propus.

								
To top