Docstoc

Contoh Tugasan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah

Document Sample
Contoh Tugasan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah Powered By Docstoc
					         PRASEKOLAH DEENA, KUALA TERENGGANU.

1.0  Latar Belakang / Pengenalan.

      Sejarah Islam telah menunjukkan betapa ulama-ulama dan ahli-ahli fikir
   Islam seperti Imam Shafie r.a telah dapat menghafap al-Quran ketika berusia 7
   tahun, menghafal kitab al-Mirwatta‟ ketika berusia 11 tahun dan telah diminta
   untuk memberi fatwa ketika berusia 15 tahun.

      Ini semua membuktikan kepentingan pendidikan formal pada peringkat
   awal kanak-kanak lagi. Dan pendedahan awal pendidikan kanak-kanak pada
   masa ini bermula di institusi-institusi dan pusat-pusat prasekolah. Di pusat-pusat
   ini juga diharap dapat disediakan suasana yang kondusif bagi merangsang
   intelek dan fizikal kanak-kanak serta pembentukan akhlak mulia. Semua ini
   dapat dilahirkan secara teratur dan sistematik dengan wujudnya guru-guru yang
   inovatif, penyayang dan tenang melayani karenah kanak-kanak.

      Pendidikan awal kanak-kanak khususnya pada umur 4-6 tahun adalah
   semakin penting di negara ini selaras dengan prinsip yang dinyatakan dalam
   Dasar Prasekolah Kebangsan yang menyatakan bahawa “kerajaan menyediakan
   pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak yang berumur 4-6 tahun selaras
   dengan peruntukan Akta Pendidikan 1996 : Seksyen 2 menyatakan “pendidikan
   Prasekolah” ertinya program pendidikan murid-murid yang berumur 4-6 tahun.
   Oleh itu, penubuhan prasekolah yang akan diwujudkan haruslah bersesuaian
   dengan perkembangan kanak-kanak serta selari dengan Dasar Prasekolah
   Kebangsaan serta Akta Pendidikan 1996.

      Pendidikan di prasekolah merupakan lanjutan serta perincian daripada
   pendidikan di rumah. Ianya boleh diibaratkan sebagai pusat penyelarasan
   pembentukan anak-anak yang mana asasnya telahpun disemai oleh ibu bapa di
   rumah. Oleh kerana itu penubuhan Prasekolah Deena merupakan suatu khidmat
   kepada masyarakat untuk menambahkan ruang dalam bidang pendidikan awal
   kanak-kanak. Selain itu, Prasekolah Deena juga berfungsi sebagai pusat yang
                      1
   cuba menampung perkembangan anak-anak yang tidk dapat dipenuhi oleh ibu
   bapa, kerana tidak semua ibu bapa mempunyai kemampuan yang sama.

       Motto Prasekolah Deena adalah “Ke arah Pembentukan Peribadi Muslim”
   dan bertemakan “Fun In Learning”.

2.0  Rasional.

       Rasional penubuhan prasekolah ini antaranya adalah untuk memenuhi
   keperluan masyarakat setempat terhadap kehendak pendidikan awal kanak-
   kanak. Selain adalah menjadi hasrat dan cita-cita prasekolah ini untuk membina
   sebuah prasekolah yang mampu melahirkan kanak-kanak yang mempunyai jati
   diri serta berketrampilan.

       Prasekolah Deena juga berhasrat untuk menjadi prasekolah rintis yang
   memberi pendedahan kepada kanak-kanak tentang budaya usahawan. Rasional
   penubuhan prasekolah juga adalah untuk menghasilkan kanak-kanak yang
   mempunyai sikap mesra masyarakat melalui usahasama penglibatan ibu bapa
   dalam pembelajaran kanak-kanak.

       Penubuhan Prasekolah Deena ini juga bertujuan untuk membantu ibu
   bapa dalam menyediakan anak-anak mereka melangkah ke alam persekolahan.
   Suasana yang stimulatif diharap dapat membekalkan anak-anak dari aspek
   akademik, sosial dan akhlak.

3.0  Nama, Visi dan Misi Prasekolah.

   3.1  Nama Prasekolah

       Cadangan nama prasekolah yang dipilih ialah Prasekolah Deena. Nama
       Deena dipilih adalah disebabkan maknanya iaitu agama dalam bahasa
       Arab dan hampir dengan sebutan „dinar‟ yang membawa maksud wang.
       Ini bertepatan dengan konsep keusahawanan Islamik prasekolah yang
       ingin kami bina.

                     2
   3.2   Misi Prasekolah

       Menghasilkan usahawan Islam kecil yang berketrampilan dan seimbang.

   3.3   Visi Prasekolah

       Pembelajaran di Prasekolah Deena ini akan memberikan kanak-kanak

       pengalaman dalam interaksi dan sosial yang luas disamping

       penerapan konsep Islam dalam diri kanak-kanak yang kreatif dan

       inovatif.

4.0  Objektif Penubuhan.

       Penubuhan Prasekolah Deena dilihat sebagai bertepatan dengan
   suasana dan hala tuju wawasan yang diharap-harapkan. Ia memberi peluang
   untuk menyuburkan potensi tersembunyi (latent potentials) dalam aspek
   pembangunan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelik dan Sosial (JERIS).

   Objektif-objektif yang hendak dicapai adalah :

   4.1   Membentuk perkembangan mental dan intelektual kanak-kanak.
   4.2   Membentuk perkembangan sosial dan perhubungan.
   4.3   Melahirkan kanak-kanak yang mempunyai kemahiran asas dalam
       membaca, menulis dan mengira.
   4.4   Memberi kemahiran keusahawanan dalam diri kanak-kanak melalui
       pengalaman langsung.
   4.5   Membekalkan pembelajaran berkonsepkan Islam yang sebenar.
   4.6   Melahirkan kanak-kanak yang berdikari, kreatif dan inovatif.
   4.7   Mendidik kanak-kanak menyedari tentang kepentingan penampilan dan
       keyakinan diri.

      Ringkasnya, Prasekolah Deena menekankan pendidikan berasaskan Islam
   sebagai teras dan ilmu-ilmu sokongan yang universal. Adalah menjadi hasrat

                       3
     dan  cita-cita  prasekolah  untuk    melahirkan  kanak-kanak  yang  soleh,
     bertanggungjawab dan cemerlang dalam pelajaran.

5.0   Lokasi Tapak dan Bangunan.

        Tapak prasekolah ialah di atas sebidang tanah seluas 800 meter persegi
     di Jalan Sultan Ismail Kuala Terengganu. Tapak dan bangunan ini adalah
     kepunyaan Wan Mariam @ Wan Mahani binti beralamat di No. 104, Losong Haji
     Mat, 21030 Kuala Terengganu dan disewa oleh prasekolah dengan kadar sewa
     sebanyak RM1200 sebulan.

        Untuk sampai ke Prasekolah Deena ini, jika dari pusat bandar, selepas
     melalui Lampu Isyarat Simpang Empat Jalan Sultan Ismail, terus membuat
     pusingan di Bulatan Batu Bersurat dan belok ke kiri jalan bersebelahan
     Perkuburan Sh. Ibrahim (Pelan Lokasi disertakan dalam Lampiran 1).

6.0   Pelan Lantai Bahagian Dalam dan Luar Prasekolah.


     6.1  Pelan Lantai Bahagian Dalam (Rujuk Lampiran 2).


   Merujuk kepada pelan di muka surat tersebut kami telah menyediakan satu pelan
bahagian dalam bangunan Prasekolah Deena. Bangunan ini adalah seluas 20 X 40 kaki
persegi di atas sebidang tanah seluas 50 X 60 kaki persegi. Bangunan ini di sewa
dengan harga RM 1200 sebulan.


     Bangunan ini telah diubahsuai mengikut kesesuaian kanak-kanak dan aktiviti
pembelajaran mereka. Pada asalnya, bangunan ini merupakan sebuah rumah banglo
setingkat, yang memiliki 2 buah bilik seluas 10 x 10 kaki persegi dan sebuah bilik utama
seluas 10 x 12 kaki persegi. Selain itu terdapat juga sebuah dapur seluas 8 x 12 kaki
persegi dan di sebelahnya pula terdapat sebuah tandah seluas 8x8 kaki persegi. Kami
telah mengubahnya menjadi sebuah prasekolah yang mempunyai 1 bilik penyediaan                        4
dan penyimpanan makanan, 2 tandas murid, 1 bilik guru dan ibu bapa, 1 bilik aktiviti
khas yang dilengkapi dengan set dapur usahawan serta 2 lagi bilik pembelajaran.


  Terdapat satu bilik penyediaan makanan di prasekolah kami ini. Bilik ini adalah
seluas 8 X 12 kaki persegi. Bilik ini dilengkapi dengan satu set kabinet dapur berbentuk
L beserta ketuhar, dapur dan sinki, sebuah peti ais, serta sebuah rak pinggan mangkuk.
Terdapat satu pintu bertutup supaya tidak mengganggu aktiviti pembelajaran kanak-
kanak dan untuk keselamatan terdapat satu lagi pintu menghala ke bahagian belakang
bangunan. Setiap kelengkapan dan peralatan yang ada di bilik ini      dilabel bagi
memudahkan kerja dan pengurusan barang-barang serta mengekalkan kekemasan
bilik.


  Terdapat 2 tandas di dalam bangunan prasekolah Deena dan setiap satunya adalah
seluas 8 x 4 kaki persegi. Tandas ini dilengkapi dengan tingkap kecil dan kipas pengalir
udara untuk mengalirkan bau busuk ke luar. Tandas ini turut dilengkapi dengan
mangkuk tandas, tapak pemijak serta sinki dan cermin yang mengikut saiz dan
ketinggian kanak-kanak. Lantainya pula dipasang dengan jubin anti lumut dan anti licin
bagi mengelakkan kemalangan.


  Bilik pembelajaran khas pula merupakan sebuah dapur usahawan dan digunakan
juga sebagai bilik makan kanak-kanak. Billik ini seluas 10 X 10 kaki persegi Bilik ini
menempatkan beberapa set dapur untuk kanak-kanak serta sinki untuk kemudahan
kanak-kanak. Bilik ini digunakan apabila kanak-kanak menjalankan aktiviti seperti
masakan, pembungkusan makanan, serta lain-lain aktiviti yang menggunakan peralatan
di dapur.


  Bilik Matahari pula merupakan satu bilik pembelajaran seluas 10 x 10 kaki persegi.
Bilik ini menempatkan sebuah papan putih, dua buah meja bulat, enam buah meja
trapezium, lima buah meja segi empat, dan dua puluh kerusi bersaiz kecil khas untuk
kanak-kanak. Dinding bilik ini dihiasi dengan pelbagai jenis carta dan mural bagi

                      5
membantu aktiviti pembelajaran kanak-kanak. Di bahagian syiling pula turut tergantung
pelbagai mobil dan bahan bantu mengajar yang lain untuk mewujudkan suasana
pembelajaran yang kondusif dan menyeronokkan kanak-kanak.


  Bilik pembelajaran kedua pula dinamakan Bilik Teratai dan bilik ini adalah seluas 10
X 12 kaki persegi. Bilik ini dilengkapi dengan permaidani pelbagai warna bagi
menandakan kawasan kanak-kanak. Bilik ini digunakan untuk aktiviti permainan dalam,
kerja berkumpulan dan juga bilik aktiviti kreativiti dan estetika. Bilik ini lebih khusus
kepada sudut kreativiti dan fizikal. Terdapat juga beberapa tingkap untuk pengaliran
udara dan satu pintu masuk.


    Terdapat sebuah garaj berbumbung di bahagian hadapan prasekolah kami.
Garaj ini adalah seluas 10 x 6 kaki persegi. Terdapat sebuah pintu masuk utama dan
empat rak kasut untuk kanak-kanak yang disusun di tepi dinding. Garaj ini digunakan
sebagai tapak perhimpunan kanak-kanak diwaktu pagi dan tempat kanak-kanak
menunggu ibu bapa mereka ketika waktu petang selepas selesai waktu persekolahan.
Lantai garaj ini dikemaskan dengan jubin jenis kesat bagi mengelakkan lantai menjadi
licin apabila terkena tempias hari hujan.


  Bilik guru dan ibu bapa di prasekolah kami adalah seluas 10 X 6 kaki persegi. Bilik
ini menempatkan sebuah meja guru, sebuah kerusi beroda untuk guru, sebuah rak fail,
dan satu set sofa untuk ibu bapa. Terdapat dua pintu masuk iaitu satu dari arah luar
bangunan dan satu lagi dari arah dalam bangunan. Kedua-dua pintu masuk ini berupa
pintu kaca jenis gelongsor.bagi membolehkan guru memantau keadaan di dalam dan di
luar bangunan. Bilik ini dilengkapi dengan penyaman udara bagi memberi keselesaan
kepada guru dan ibu bapa. Bilik ini turut dilengkapi dengan satu cermin menghadap ke
dalam kelas dan digunakan untuk ibu bapa dan guru memantau dan memerhati kanak-
kanak. Walaubagaimanapun, untuk tujuan kecemasan atau gangguan bekalan
elektrik,bilik ini turut dilengkapi dengan tingkap kaca jenis gelongsor untuk laluan udara
dan laluan kecemasan.

                      6
  Sudut pembelajaran terbuka yang berada di bahagian tengah prasekolah kami ini
seluas 20 X 10 kaki persegi. Sudut ini dilengkapi dengan sebuah pentas, 2 cermin
gergasi serta permaidani bagi aktiviti perbualan pagi. Sudut ini boleh digunakan untuk
pelbagai aktiviti seperti perbualan pagi, membina yakin diri, membina personaliti diri,
main peranan, simulasi, demonstrasi dan lain-lain aktiviti yang bersesuaian samada
secara individu, kumpulan ataupun kelas.


  Sudut senyap pula adalah seluas 6 X 6kaki persegi dan terletak bersebelahan
dengan bilik penyediaan makanan. Dilengkapi dengan rak buku, permaidani tebal, satu
tilam bersaiz kecil, bantal pelbagai bentuk dan warna serta sofa kecil untuk kanak-
kanak. Sudut ini digunakan untuk kanak-kanak yang sakit berehat serta untuk kanak-
kanak lain berehat di waktu senggang. Sudut ini juga menjadi tempat untuk kanak-
kanak bersantai dan membaca buku secara senyap. Sudut ini terletak bersebelahan
bilik penyediaan makanan dan dinding yang menyambungkan bilik ini dengan bilik
penyediaan makanan diperbuat dari kaca tebal supaya pembantu boleh memantau
keadaan murid dari dalam bilik penyediaan makanan.


   Bersebelahan sudut senyap pula terdapat satu sudut khas yang dinamakan
”Sudut Usahawan”. Sudut ini menempatkan gambar-gambar dan barangan yang
dihasilkan oleh murid-murid dan segala yang berkaitan dengan program usahawan.
Sudut ini dihias dan diselenggara oleh kanak-kanak dua minggu sekali.


   6.2  Pelan Lantai Bahagian Luar (Rujuk Lampiran 3).


   Di bahagian luar prasekolah pula terdapat sebuah kolam ikan dan sebuah
gazebo di bahagian hadapan. dan diantara kolam dan gazebo ini terdapat sebuah
pagar utama dan laluan untuk ibu bapa dan kanak-kanak masuk ke prasekolah.
Gazebo tersebut digunakan untuk ibu bapa berehat dan menunggu anak-anak mereka
keluar dari kelas manakala kolam ikan pula sebagai hiasan dan permandangan serta
tempat untuk kanak-kanak memelihara ikan masing-masing.

                      7
   Di bahagian tepi pula terdapat sebuah taman herba khas untuk kanak-kanak
bercucuk tanam, sebuah taman permainan      dan sebuah zoo mini. Taman herba
tersebut dibina sendiri oleh kanak-kanak kerana kami ingin memberi lebih banyak
pengalaman langsung kepada mereka sekali gus kami akan meningkatkan lagi
kemahiran motor halus dan motor kasar mereka. Selain itu, taman ini juga akan
menghasilkan permandangan yang lebih menarik di prasekolah kami.


   Di sebelah taman herba terdapat sebuah taman permainan yang mengandungi
satu set Triorocer, beberapa set mini jongkang - jongket dan satu set buaian. Kawasan
sekeliling taman ni pula ditutupi dengan rumput jenis permaidani bagi mengurangkan
kecederaan jika kanak-kanak terjatuh ketika mereka sedang bermain.


   Zoo mini pula terletak bersebelahan dengan taman permainan. Zoo tersebut
mengandungi beberapa sangkar berkunci untuk menempatkan beberapa haiwan jinak
seperti burung, kura-kura ayam, dan arnab. Kanak-kanak akan diberi tugas secara
bergilir untuk memberi haiwan-haiwan tersebut makan dan untuk aspek kebersihan
pula, kami akan melantik pekerja khas untuk membersihkan kawasan luar prasekolah
kami. Dengan cara itu, kawasan kami akan kekal bersih dan teratur.


   Di bahagian belakang prasekolah pula terdapat satu sudut khas untuk aktiviti
main pasir dan satu lagi sudut khas untuk aktiviti main air. Kawasan tersebut di lengkapi
dengan pili yang boleh digunakan untuk aktiviti main air, berwuduk dan memberus gigi.
Hal ini membantu kami untuk menjimatkan penggunaan ruang kerana kebanyakan
sudut kami boleh digunakan untuk tujuan yang pelbagai. Kedua-dua sudut ini di
tempatkan di bahagian luar bangunan prasekolah supaya kanak-kanak dapat
menghirup udara segar di luar dan mengalami pengalaman yang lebih bermakna
dengan situasi sebenar.


   Secara keseluruhannya, prasekolah kami mempunyai kawasan seluas 30 kaki
persegi di bahagian tepi, 15 kaki persegi di bahagian depan dan 5 kaki lagi di bahagian

                      8
belakang. Kami memilih untuk memagar keseluruhan kawasan kami bagi memastikan
keselamatan kanak-kanak dan harta benda kami terjaga.


7.0  Kurikulum dan Program Pembelajaran.


   7.1  Kurikulum Utama


      Kurikulum prasekolah ini adalah berdasarkan Kurikulum Prasekolah
      Kebangsaan (KPsK) yang merangkumi enam komponen utama iaitu
      komponen bahasa dan komunikasi, komponen perkembangan kognitif,
      komponen kerohanian dan moral, komponen perkembangan sosioemosi,
      komponen perkembangan fizikal dan yang terakhir adalah komponen
      kreativiti dan estetika.


      Kurikulum utama yang lengkap disertakan dalam Lampiran 4.


   7.2  Kurikulum Tambahan


      Kurikulum tambahan prasekolah ini adalah berdasarkan kemahiran
      keusahawanan serta pendidikan Fardhu Ain di sebelah petang.


      Kurikulum tambahan yang lengkap disertakan dalam Lampiran 5.


   7.3  Jadual Pembelajaran
      Sesi pembelajaran adalah dari jam 8.00 pagi – 11.50 tengah hari.
      Terdapat juga sesi pembelajaran sebelah petang selama 2 hari untuk
      kelas untuk kurikulum tambahan kami yang kami panggil Iqra‟ yang
      bermula jam 1.00 petang – 2.00 petang.


      Jadual pembelajaran yang lengkap boleh dirujuk pada Lampiran 6.

                     9
   7.4  Buku khas yang digunakan
          Prasekolah Deena telah memilih empat buah buku khas yang
      digunakan dalam pembelajaran kanak-kanak di sini. Buku-buku tersebut
      terdiri daripada buku yang bertajuk Cahayaku untuk mata pelajaran
      Bahasa Malaysia, buku Little Ones Eduworld untuk pembelajaran bagi
      mata pelajaran Matematik, Sains dan English, Iqra‟ untuk pembelajaran
      sewaktu Kelas Fardhu „Ain dan sebuah Art Book untuk komponen
      kreativiti dan estetika.


   7.6  Program Tambahan
      Program-program tambahan yang dirancangkan adalah program-program
      yang melibatkan kerjasama ibu bapa dan komuniti setempat.


      Rujuk Lampiran 7 untuk melihat kalendar akademik (Takwim) Prasekolah
      Deena.


8.0     Aspek Pemakanan.


   8.1  Prinsip Penyediaan Makanan

      Penyediaan Makanan Prasekolah

          Status  pemakanan  mempengaruhi  perlakuan   kanak-kanak.
      Kandungan nutrisi dalam kombinasi penyediaan menu makanan sangat
      penting kepada perkembagan kanak-kanak. Oleh itu,kami memilih untuk
      menyediakan makanan secara sendiri oleh pembantu prasekolah yang
      telah dilatih. Terdapat beberapa prinsip penyediaan makanan yang
      disyorkan oleh Persatuan Pemakanan Malaysia yang turut diamalkan di
      Prasekolah Deena, iaitu :
                     10
  i.  Berikan pelbagai jenis makanan yang baik dan berkhasiat melalui
    kombinasi yang bersesuaian berdasarkan piramid makanan.


 ii.  Jadikan nasi, lain-lain bijirin dan makanan berasaskan bijirin
    sebagai sumber tenaga yang utama.


 iii.  Galakkan pengambilan lebih banyak buah-buahan dan sayur-
    sayuran untuk membekalkan vitamin dan mineral.


 iv.  Berikan ikan, daging tanpa lemak, ayam, telur, kekacang dan
    berasaskan kekacang untuk protein.


 v.  Berikan susu, produk tenusu dan lain-lain makanan yang kaya
    dengan kalsium setiap hari.


 vi.  Berikan daging tanpa lemak, ayam, ikan, sayur-sayuran dan
    makanan lain yang kaya dengan zat besi setiap hari untuk
    mencegah kekurangan zat besi.


vii.  Lemak adalah penting tetapi pemberian secara berlebihan patut
    dielakkan.


viii.  Hadkan gula-gula, makanan manis dan minuman bergula dan
    kurangkan pengambilan garam.


 ix.  Jika snek diperlukan, pilih makanan yang berkhasiat dalam jumlah
    yang kecil dan berikan pada masa yang sesuai.


 x.  Sediakan makanan yang bersih dan selamat untuk dimakan.               11
       8.2   Menu Makanan

           Terdapat beberapa amalan pemakanan yang dijadikan rutin harian di
           Prasekolah Deena. Antaranya adalah :

            i.  Sebelum memulakan pembelajaran murid akan diberi makan 7 biji
               kismis.


            ii.  Bagi murid yang tidak bersarapan disediakan biskut dan juga susu.


            iii.  Terdapat 4 set menu makanan bagi sarapan pagi yang ditukar
               pada setiap minggu.


            iv.  Untuk selingan antara sarapan pagi dan makan tengahari kami
               menyediakan kudapan. Kebiasaanya sajian bagi kudapan adalah
               kuih, tetapi bagi menyeimbangkan zat dan vitamin kepada kanak-
               kanak kami menghidangkan buah-buahan sebagai snek.


            v.   Makan tengahari disediakan untuk hari Ahad, Selasa dan Khamis
               disebabkan murid mengikuti kelas Fardhu Ain pada sebelah
               petang. Untuk makan tengahari terdapat 2 set menu makanan yang
               ditukar pada setiap minggu          ARAS 4                    LEMAK, MINYAK, GULA
       MAKAN PALING SEDIKIT

                                 DAGING, IKAN, AYAM, KUMPULAN KACANG,
        ARAS 3                           SUSU, YOGART, KEJU
      MAKAN SEDERHANA

     ARAS 2                             BUAH-BUAHAN, SAYUR-
    MAKAN BANYAK                              SAYURAN


   ARAS 1
                                       ROTI, BIJIRIN, PASTA, MEE
MAKAN PALING BANYAK
                          12
Set menu yang lengkap boleh dilihat dalam Lampiran 8.

9.0  Aspek Kebersihan dan Keselamatan.


    9.1    Aspek Kebersihan. Rujuk Lampiran 9
    9.2    Aspek Keselamatan. Rujuk Lampiran 10


10.0  Aspek Kesihatan.

    Perkhidmatan kesihatan sekolah adalah satu perkhidmatan yang diberikan oleh
    Kementerian Kesihatan Malaysia kepada murid-murid yang berada di sekolah
    bagi memastikan penjagaan kesihatan yang optima. Keutamaan diberi kepada
    murid-murid sekolah bantuan Kerajaan di seluruh Malaysia.

    Perkhidmatan kesihatan telah dimulakan di Negara ini pada tahun 1967 dan
    mulai tahun 1975, pasukan-pasukan kesihatan sekolah ditubuhkan bagi
    membolehkan lawatan di buat ke prasekolah, sekolah-sekolah rendah dan
    menengah di Malaysia.

    Prasekolah Deena amat mementingkan kesihatan murid-muridnya. Pihak
    prasekolah perlu mendaftar dengan Kementerian Kesihatan Bahagian Sekolah
    untuk meminta pihak klinik datang dan membuat pemeriksaan ke atas murid-
    murid. Menurut Kementerian Kesihatan Bahagian Sekolah, antara masalah-
    masalah kesihatan yang di kesan di kalangan murid sekolah adalah:

       1. Obesiti
       2. Ketajaman penglihatan
       3. Rabun warna
       4. Tulang rangka yang tidak normal
       5. Jangkitan cacing
       6. Kudis buta
       7. Kurang pendengaran

                      13
    Perkhidmatan kesihatan sekolah.

    Di bawah perkhidmatan kesihatan sekolah, kanak-kanak Prasekolah Deena akan
    menerima perkhidmatan pencegahan penyakit, saringan kesihatan, rawatan
    ringan dan rujukan ke klinik atau hospital. Perkhidmatan ini adalah bertujuan
    seperti berikut:

     1. Mengekalkan tahap kesihatan murid di paras paling optima melalui
       promosi kesihatan, pencegahan penyakit, rawatan dan rujukan.
     2. Mengesan   masalah-masalah    kesihatan  yang  boleh  menghalang
       pencapaian akademik murid di prasekolah dan seterusnya membuat
       rujukan awal bagi membolehkan intervensi awal dan penempatan murid
       dalam sistem pendidikan khas.
     3. Menggalakkan penglibatan masyarakat bagi membentuk sekolah sebagai
       institusi yang sihat dan selamat bagi membolehkan pembelajaran yang
       berkesan.11.0  Kos Penubuhan.
    Modal permulaan RM 20, 000 penubuhan prasekolah ini adalah hasil
    perkongsian 4 orang pemilik Prasekolah Deena iaitu :
         1) Nurul Izzah Khalil
         2) Nurul Ain Mazlan
         3) Faridah Mokhtar
         4) Aishah Nurain


     Anggaran pendapatan dan perbelanjaan Prasekolah Deena yang lengkap
     boleh dilihat pada Lampiran 11.
                      14
   12.0  Staf

       Seramai 2 orang guru dan seorang pembantu telah dipilih untuk bekerja dengan
       prasekolah ini. Kriteria pemilihan adalah mereka yang mempunyai minat
       mendalam dan berpengalaman serta gru yang mempunyai keputusan yang agak
       baik dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Sains di
       peringkat   Diploma  Pendidikan  atau    sekurang-kurangnya   Sijil  Tinggi
       Persekolahan Malaysia.

       Butir-butir mengenai guru-guru adalah seperti berikut :
                                          Pengalaman
Bil   Nama         No. K/P         Kelulusan
                                           Berkaitan

                            Diploma Pendidikan, Menjadi guru tadika di
1    „Areej bt Ifzam    790511-06-5380     UM      (TESL, Kuala Lumpur selama
                            Ekonomi)       3 tahun.

                                      Menjadi guru tuisyen
     Muhrizah Huda bt               Degree In Statistics, dan   menjadi   guru
2               730303-01-5844
     Idham                     UITM         tadika    selama    5
                                      tahun.
                         15
13.0  Penutup.


    Dari kajian yang dijalankan didapati sambutan terhadap pendidikan pra sekolah
    sekarang amat menggalakkan di mana ibu bapatelah mula menghantar anak-
    anak mereka ke prasekolah bermula pada usia 5 tahun lagi.
    Oleh itu prasekolah merasakan tidak akan menghadapi masalah untuk
    mendapatkan 25 orang pelajar pada peringkat permulaan ini. Diharapkan
    prasekolah ini akan dapat memberi pendidikan prasekolah yang baik sebelum
    anak-anak memasuki alam persekolahan sebenar.


    Diharapkan Kertas Kerja ini diangkat untuk diberi kelulusan. Sokongan dan
    kerjasama  dari  pihak  Tuan  dalam  meluluskan  permohonan   ini  akan
    menyerlahkan  kecemerlangan   kanak-kanak  Malaysia  melalui  pendidikan
    Prasekolah yang berkualiti memandangkan kanak-kanak merupakan pelapis
    generasi akan datang yang akan menerajui negara.
                     16
     LAMPIRAN 1


PELAN LOKASI PRASEKOLAH DEENA
       17
      PELAN LOKASI
PRASEKOLAH DEENA, KUALA TERENGGANU.
        18
     LAMPIRAN 2


PELAN DALAM PRASEKOLAH DEENA
       19
       PELAN DALAM PRASEKOLAH DEENA.


         12 kaki         4 kaki    4 kaki
                                4 kaki
                          B
 8 kaki
          A
                                4 kaki
                          C
     K
                                10 kaki
                       D


     l
20 kaki
        J

                       E         10 kaki
6 kaki
       H
               I
                       F
                                12 kaki
6 kaki
        G
     8 kaki      2 kaki     10 kaki
                   20
               Petunjuk :
A  Bilik penyediaan makanan        Pintu masuk utama

b  Tandas murid lelaki          Pintu keluar


c  Tandas murid perempuan         Pintu


D  Bilik pembelajaran khas        Tingkap


E  Bilik Matahari             Dinding cermin


F  Bilik Teratai             Pentas


G  Garaj                 Cermin gergasi

H  Bilik Guru dan Ibu Bapa        Sinki

I  Lorong laluan masuk          Mangkuk tandas

J  Sudut pembelajaran terbuka       Rak pemisah

K  Sudut senyap              Permaidani

l  Sudut Usahawan             Alat pemadam api
                 21
    LAMPIRAN 3


PELAN LUAR PRASEKOLAH DEENA
       22
          PELAN LUAR PRASEKOLAH DEENA.                50 kaki
                             5 kaki
                 h      i    j


          g
          f
                     a
                             40 kaki
60 kaki
          e
   Petunjuk :
                             15 kaki
            d
                         b

                23
A  Bangunan prasekolah

b  Kolam ikan

c  Laluan masuk

D  Gazebo

E  Taman herba

F  Taman permainan

G  Zoo mini

H  Sedut main pasir

I  Sudut main air

J  Setor peralatan

  Pintu pagar masuk utama

  Pintu pagar keluar
         24
      LAMPIRAN 4


KURIKULUM UTAMA PRASEKOLAH DEENA
        25
KOMPONEN        : BAHASA DAN KOMUNIKASI
MATA PELAJARAN     : BAHASA MALAYSIA.


A. MATLAMAT

  1. Mengenali, menyebut dan menulis huruf-huruf abjad.

  2. Boleh menerima dan melakukan arahan.

  3. boleh berhubung dengan ibu bapa dan kawan-kawan dengan komunikasi
  yang baik.

B. SUKATAN PELAJARAN
a) LISAN :-

  1. Membiasakan murid-murid dengan lafaz yang baik, seperti :

     Assalamualaikum

     Apa Khabar

     Terima Kasih

  2. Membezakan bunyi-bunyi :

     Binatang

     Kenderaan

     Orang menangis.

  3. Menamakan benda-benda maujud.

  4. Menerangkan bentuk-bentuk asas, warna dan saiz.

  5. Melakukan sesuatu permintaan yang mudah dengan bahasa yang betul

  dan tepat.


                   26
b) BACAAN

 1. Mengkelaskan benda-benda mengikut kumpulan dari segi saiz dan warna.

 2. Menyusun benda-benda mengikut urutan – dari benda yang kecil kepada
 besar, rendah kepada tinggi.

 3. Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama.

 4. Mengenal huruf-huruf mengikut bentuk yang seakan-akan sama.

    Contoh : b dan d, p dan q

 5. Membunyikan suku kata-suku kata terbuka.

 6. Membatang perkataan.
c) TULISAN
 1. Latihan pergerakan tangan.
 2. Menguasai pergerakan tangan secara bebas supaya bleh menulis dengan
   selesa dan sempurna.
 3. Latihan mata – dari kiri ke kanan / atas ke bawah.
 4. Koordinasi mata dan tangan.
 5. Menekap huruf-huruf yang diajar.
 6. Menulis bentuk-bentuk huruf.
 7. Menulis suku kata.
 8. Menulis perkataan mudah.
                   27
KOMPONEN       : PERKEMBANGAN KOGNITIF

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

A. MATLAMAT
 1. Memberi pengalaman kepada murid-murid mengenai konsep angka
   berasaskan pengalaman harian.
 2. Membolehkan murid-murid mendapat pengalaman mengenai persekitaran
   mereka dan hubungannya dengan angka.
 3. Membolehkan murid-murid mengenal bentuk-bentuk dalam matematik
   berasaskan pengalaman harian.


B. SUKATAN PELAJARAN

 1. Pengalaman warna-warna asas.

 2. Pengalaman set (himpunan).

 3. Mengenal 1-10 (termasuk menulis angka-angka tersebut).

 4. Mengenal bentuk-bentuk geometri.

 5. Konsep saiz dan ukuran.

 6. Konsep siri.

 7. Konsep nilai.

 8. Konsep tambah atau tolak dengan nilai 1-10.
C. PELAKSANAAN
 1. Menggunakan kad-kad warna asas dalam mengenalkan warna-warna,
   seterusnya benda-benda di sekeliling yang selalu digunakan.
 2. Latihan mewarna / membulatkan benda-benda di sekeliling yang selalu
   digunakan.
                 28
3. Menyediakan benda-benda yang sama jenis – untuk konsep pengajaran
  himpunan set.
4. Mengajar saiz : besar, kecil, panjang, pendek, tinggi dan rendah.
5. Mengajar konsep nilai dengan menunjukkan kad-kad imbasan yang
  mempunyai nilai-nilai tertentu.
6. Mengajar konsep tambah dan tolak dengan cara menggunakan benda-
  benda maujud dan kad-kad angka.
                 29
KOMPONEN        : PERKEMBANGAN KOGNITIF

MATA PELAJARAN     : ASAS SAINS.

A. MATLAMAT.

1. Memperkenalkan konsep sains dan fungsinya dalam alam sekitar dan
„man-made-environment‟.

2. Memperkenalkan konsep membesar.

3. Memperkenalkan konsep panas, sejuk, kering basah dan alam sekitar.

4. Memperkenalkan tempat tinggal manusia dan haiwan.

5. Memperkenalkan makanan manusia.

B. SUKATAN PELAJARAN.
1. Kecil dan besar dalam alam sekitar (bumi, langit, air, tanah dan
  sebagainya) dan „man-made-environment‟.
2. Prinsip membesar.
3. Panas, sejuk, kering dan basah.
4. Tempat tinggal manusia, haiwan dan perbezaan-perbezaannya.
5. Makanan manusia – jenis-jenis makanan, proses pemakanan.
C. PELAKSANAAN.
1. Gunakan alam sekitar prasekolah untuk menerangkan konsep saiz atau
  gambar-gambar benda hidup yang berbeza saiz.
2. Prinsip membesar – tumbesaran biji benih (melalui ujikaji).
3. Panas dan sejuk – gunakan ais dan air. Gunakan jangkasuhu untuk
  melihat perbezaan suhu.
4. Cuaca – gambar-gambar di musim panas, kering dan atau hujan dan
  terangkan aktiviti-aktiviti di musim-musim yang tertentu ini.

                 30
5. Gunakan gambar-gambar untuk menerangkan tempat-tempat tinggal
 manusia berbagai-bagai jenis tempat tinggal.
6. Makanan – bahagikan makanan yang boleh didapati dari binatang dan
 dari tumbuhan.
               31
KOMPONEN       : KREATIVITI DAN ESTETIKA

MATA PELAJARAN    : SENI VISUAL

A. MATLAMAT
1. Agar murid-murid dapat melibatkan diri, pemikiran dan daya kreatif untuk
  satu-satu ciptaan Allah yang berfaedah serta menambahkan ketajaman
  pengamatan dan meningkatkan daya koordinasi antara mata dan tangan
  yang bak untuk menghasilkan karya seni.
B. SUKATAN PELAJARAN
1. Lukisan
2. Catan
3. Kolaj
4. Cetakan
5. Capan
6. Muzik
7. Lipatan dan guntingan
8. Lipatan dan celupan
9. Main pondok-pondok
C. PELAKSANAAN
1. Teknik yang digunakan untuk pengajaran adalah mengikut daya kreativiti
  guru-guru.
                32
KOMPONEN       : BAHASA DAN KOMUNIKASI

MATA PELAJARAN    : BAHASA INGGERIS.

A. MATLAMAT

Memperkenalkan dan mengajar asas Bahasa Inggeris.
B. SUKATAN PELAJARAN.
1. Mengenal diri sendiri – nama, jantina, umur dan anggota badan.
2. Mengenal warna-warna asas.
3. Mengenal angka 1-10 dalam Bahasa Inggeris.
4. Mengenal konsep saiz dan perbezaannya.
5. Konsep masa.
C. PELAKSANAAN.
1. Dalam mata pelajaran ini, guru boleh menggunakan teknik :

  i. Lisan.

  ii. Kad-kad imbasan atau benda-benda di sekeliling prasekolah.

  iii. Slide show.

  iv. Lakonan.

2. Teknik yang digunakan bergantung kepada kebolehan murid-murid sama
  ada cepat atau lambat menerima pengajaran.
                33
KOMPONEN        : PENDIDIKAN KEROHANIAN DAN MORAL

MATA PELAJARAN     : PENDIDIKAN ISLAM

A. MATLAMAT
1. Membekalkan murid dengan pengetahuan asas Islam dalam agama yang
  merangkumi ilmu Tauhid, Fiqah, Tasawwuf dan Sejarah Islam.
2. Menanamkan rasa cinta dan taat kepada Allah serta mewujudkan rasa
  hubungan langsung dengan-Nya dalam setiap perlakuan di dunia.
3. Memahamkan murid akan hubungan manusia dan alam dengan Pencipta
  serta kaitan kehidupan di dunia dengan akhirat.
4. Membina peribadi mukmin yang beriman, bertaqwa, berilmu, berakhlak
  mulia dan beramal soleh kerana Allah semata-mata.
5. Memastikan murid mengamalkan adab-adab serta cara hidup Islam yang
  syumul dengan mengambilnya dari sumber-sumber Islam, terutama Al-
  Quran dan Al-Hadis.
6. Menyuburkan rasa cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad melalui
  penceritaan riwayat hidup dan sifat-sifat baginda yang terpuji.
7. Menjadikan Nabi Muhammad dan sunnah baginda sebagai model untuk
  diteladani dalam segenap aspek kehidupan.
B. SUKATAN PELAJARAN

1. Aqidah (merangkumi Rukun Iman dan Rukun Islam)

2. Ibadah

3. Akhlak

4. Sirah

C. PELAKSANAAN


                 34
1. Guru membacakan serta menerangkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis-
  hadis Rasulullah yang berkaitan dengan pelajaran Aqidah, Ibadah, Akhlak
  dan Sirah.
2. Guru mengajar dan melatih murid melakukan ibadah-ibadah khusus dan
  sunat dalam Islam, secara individu dan kumpulan.
3. Murid mempraktikkan cara berwudhuk dengan sempurna dan solat secara
  berjemaah.
4. Murid berlatih membaca doa-doa tertentu selepas solat, wirid/zikir dan
  doa-doa harian sehingga lancar, secara individu dan secara beramai-
  ramai.
5. Guru menjelaskan sifat-sifat Allah swt, sifat-sifat Rasul dan perkara-
  perkara sam‟iyyat menerusi cerita-cerita yang bersesuain dengan tahap
  murid.
6. Murid menghafal Rukun Iman, Rukun Islam, 99 nama Allah swt, nama-
  nama 25 Rasul, sifat-sifat Allah dan sebagainya melalui nasyid yang diajar
  oleh guru.
7. Guru menceritakan riwayat hidup Rasulullah dan sifat-sifat terpuji baginda
  yang patut diamalkan oleh setiap muslim.
8. Guru mendidik murid berakhlak mulia dengan menerangkan adab-adab
  dalam Islam, sifat-sifat mahmudah dan mazmumah melalui contoh-contoh
  khusus, gambar-gambar, cerita-cerita agama dan kisah-kisah teladan
  yang menarik.
9. Murid-murid melakonkan watak-watak yang bersifat mahmudah atau
  mazmumah dengan bimbingan guru (main peranan).
10. Guru dan murid sama-sama mempraktikkan sunnah Nabi/cara hidup
  Islam sekadar termampu.
11. Guru menguji kefahaman dan ingatan murid menerusi sesi soal jawab dan
  pelbagai latihan.
                35
  LAMPIRAN 5


KURIKULUM TAMBAHAN
    36
              KURIKULUM TAMBAHAN.
MATA PELAJARAN : ASUHAN MEMBACA AL-QURAN

A. MATLAMAT

Untuk  memperkenalkan   semua  huruf-huruf  hijaiyah,  bentuk  huruf  dan
sebutannya dan persediaan untuk membaca Al-Quran.

B. SUKATAN PELAJARAN

Pembacaan menggunakan kaedah Iqra‟ dari Buku 1 – Buku 6.

C. PELAKSANAAN.
1. Murid-murid dikumpulkan dalam kumpulan lebih kecil dengan nisbah guru :
  murid maksima 1 : 5.
2. Murid-murid dibekalkan dengan buku-buku Iqra‟ 1-6.
3. Pembacaan dimulakan dengan buku 1 dan seterusnya 2, 3, 4, 5 dan 6
  mengikut kemahiran.
4. Menggunakan Bahan Bantu Mengajar (BBM) seperti kad imbasan atau
  kemudahan ICT. Tulisan-tulisan yang besar dan jelas digunakan.
5. Aktiviti-aktiviti menambahkan kemahiran seperti penulisan dan menggunakan
  „plastisin‟ bagi membentuk huruf-huruf.
                  37
MATA PELAJARAN : HAFALAN MUQADDAM.

A. MATLAMAT
1. Untuk  mengajar  murid-murid    menghafal  surah-surah  pendek  yang
  terkandung dalam Al-Quran.
2. Menanam rasa cinta kepada Al-Quran melalui tanggungjawab membaca dan
  menghafal.
B. SUKATAN PELAJARAN
1. Menghafal surah Al-Fatihah.
2. Menghafal dari awal surah iaitu Surah An-Nas, untuk yang selanjutnya
 mengikut kemampuan hafalan mereka.


C. PELAKSANAAN.
1. Murid-murid dibekalkan dengan Muqaddam setiap seorang.
2. Guru membaca dan murid-murid mengikut bacaan guru. Setelah seorang
  murid telah lancar bacaannya, barulah dipindahkan ke surah yang baru.
3. Guru menyemak bacaan murid dan hafalan setiap daripada mereka supaya
  bacaan dan hafalan murid-murid adalah lancar dan tartil.
4. Tafsir ringkas untuk surah-surah yang diajar dan dihafal.
                   38
MATA PELAJARAN : KEUSAHAWANAN

A. MATLAMAT
1. Untuk memperkenalkan kanak-kanak kepada asas-asas keusahawanan.
2. Menanam rasa minat dan cinta kanak-kanak kepada bidang keusahawanan.
3. Menanam minat kanak-kanak terhadap pembelajaran matematik melalui
  aktiviti berjual beli.
4. Memupuk nilai jujur dan amanah dalam menjalankan urusan jual beli.


B. SUKATAN PELAJARAN
1. Memperkenalkan kanak-kanak kepada mata wang yang digunakan di
  Malaysia terlebih dahulu.
2. Mengajar kepada kanak-kanak tentang konsep keusahawanan.
3. Memperkenalkan      perkara-perkara  yang  terlibat  di  dalam  bidang
  keusahawanan seperti pemprosesan, pembungkusan dan pemasaran.


C. PELAKSANAAN.
1. Kanak-kanak diperkenalkan dengan mata wang yang digunakan di Malaysia
  terlebih dahulu.
2. Kanak-kanak diberi peluang untuk menghasilkan sendiri barangan yang akan
  di pasarkan.
3. Seterusnya kanak-kanak akan di ajar tentang proses pembungkusan diikuti
  dengan proses pemasaran barangan.
4. Aspek kebersihan dan keselamatan turut diselitkan.
                    39
  LAMPIRAN 6


JADUAL PEMBELAJARAN
     40
MASA   8.00 – 8.20  8.20 – 9.00  9.00 – 9.30  9.30 – 10.00  10.00  –
HARI                                10.20
AHAD   SOLAT     BI       BI
ISNIN  &
SELASA  CIRCLE
RABU   TIME
KHAMIS
                   41
LAMPIRAN 7

 TAKWIM
  42
             TAKWIM PRASEKOLAH DEENA SESI 2011.
   JANUARI

Bil  PERKARA                   TARIKH
1.  Sesi Persekolahan Bermula
                         02.01.2011

2.  Minggu Kenali Diri (Orientasi)       02.01.2011 – 06.01.2011
3.  Minggu Cungkil Bakat Bermula        16.01.2011 – 20.01.2011
4.  Oh Ibu….. Oh Ayah…..            29.01.2011
   FEBRUARI


Bil  PERKARA                   TARIKH

1.  Latihan Sukan                06.02.2011 – 10.02.2011
2.  Mentorku                  13.02.2011
3.  Kemuncak Nyanyian              26.02.2011
   MAC

Bil                        TARIKH
   PERKARA

1.  Karnival Sukan               17.03.2011
2.  Kemuncak Penglipur Lara           23.03.2011
3.  Mentorku                  26.03-2011
                    43
   APRIL

Bil                   TARIKH
   PERKARA

1.  Mentorku              09.04.2011
2.  Kemuncak Peragaan         21.04.2011
3.  Hari Alam Sekitar         28.04.2011
   MEI

Bil                   TARIKH
   PERKARA

1.  Sayang Guru, Cintai Ibu      16.05.2011
2.  Kemuncak Persembahan Pentas    28.05.2011
3.  Mentorku              28.05.2011
   JUN


Bil  PERKARA              TARIKH

1.  Ujian Pengesanan          05.06.2011 – 07.06.2011
   Kemuncak Budaya Puisi       09.06.2011
2.
2.  Mentorku              18.06.2011
3.  Mesyuarat PIBG           25.06.2011
                  44
   JULAI

Bil                  TARIKH
   PERKARA

1.  Minggu Usahawan Muda      03.07.2011 – 07.07.2011
2.  Mentorku            16.07.2011
3.  Kemuncak Kreativiti Seni    28.07.2011   OGOS
Bil                  TARIKH
   PERKARA

1.  Mentorku            06.08.2011
2.  Sambutan Hari Kebangsaan    31.08.2011
3.  Kemuncak Anak Merdeka      31.08.2011
   SEPTEMBER

Bil                  TARIKH
   PERKARA

1.  Mentorku            03.09.2011
2.  Hari Keluarga          16.09-2011
3.  Kemuncak Yakin Diri       29.09.2011
   OKTOBER

Bil                  TARIKH
   PERKARA

1.  Mentorku            08.10.2011
2.  Kemuncak Hasil Kraf       27.10.2011

                 45
   NOVEMBER

Bil                           TARIKH
   PERKARA

1.  Hari Kanak-kanak                  03.11.2011
2.  Kemuncak Anak-anak Deena              10.11.2011
3.  Konvokesyen Prasekolah Deena            17.11.2011
*** Oh Ibu… Oh Ayah merupakan satu aktiviti suai kenal di antara kanak-kanak
prasekolah bersama ibu bapa atau penjaga kanak-kanak. Ini adalah penting untuk
membina hubungan kerjasama yang baik di antara mereka.
*** Mentorku merupakan aktiviti istemewa Prasekolah Deena yang diadakan setiap
bulan. Pada setiap bulan, ibu bapa dan kanak-kanak prasekolah akan berkumpul dan
membentuk beberapa kumpulan. Setiap kumpulan akan bergilir untuk menunjukkan
sama ada cara memasak sesuatu atau cara-cara menghasilkan sesuatu rekaan kreatif.
Ibu, bapa atau penjaga akan menjadi mentor yang akan membuat demonstrasi.
*** Aktivit kemuncak pada setiap bulan seperti Kemuncak Nyanyian, Kemuncak
Penglipur Lara, Kemuncak Peragaan dan lain-lain memberi peluang kanak-kanak
menyerlahkan potensi diri dengan melibatkan diri dalam aktiviti yang dikhususkan
dalam sesuatu bulan berkenaan. Pada bulan November, terdapat sebuah persembahan
khas iaitu Kemuncak Anak-anak Deena di mana kanak-kanak akan mempersembahkan
kehebatan dan kelebihan yang ada pada diri masing-masing sama ada berpantun,
bersyair, bercerita, berlakon dan menyanyi pada hari pertandingan ini. Aktiviti bulanan

                     46
ini bertujuan untuk mengasah bakat dan menbina keyakinan diri yang tinggi di kalangan
kanak-kanak.
*** Kemuncak Hasil Kraf merupakan kesinambungan daripada bulan Kemuncak
Kreativiti Seni di mana pada bulan ini, kanak-kanak mempamerkan hasil-hasil kreativiti
yang telak mereka cipta.
                     47
 LAMPIRAN 8

SENARAI MENU
   48
SARAPAN PAGI.

SET 1
                                 KANDUNGAN
HARI  MENU         RAMUAN UTAMA
                                 NUTRISI

AHAD  Bubur Daging + air Beras, daging, sayur sawi, Bubur: Karbohidrat
    teh‟o        kentang,     bawang,   gula,
                                 Daging:Protein
               garam dan teh.
                                 Sawi: Vitamin

                                 Kentang:
                                 Karbohidrat

                                 Gula & garam:

                                 Lemak
ISNIN  Sandwic    Telur, Roti,  telur,   salad,  timun, Roti: Karbohidrat
    salad + air susu   tomato, lobak, mayonis dan
                                 Telur: Protein
               susu.
                                 Salad,      timun,
                                 tamato: Vitamin

                                 Mayonis: Lemak

                                 Susu: Kalsium
SELASA Nasi Goreng + air Beras, ayam tanpa lemak, Nasi: Karbohidrat
               sayur campur, timun, milo

                    49
    milo            dan susu.         Ayam: Protein

                              Sayur campur dan
                              timun: vitamin

                              Milo     (bijirin):
                              Karbohidrat

                              Susu: Kalsium
RABU  Roti Bakar, kacang Roti, kacang panggang, telur, Roti: Karbohidrat
    panggang,      telur salad, horlick dan susu.
                              Kacang panggang,
    mata   kerbau+  air
                              telur: Protein
    horlick
                              Salad: vitamin

                              Horlick    (bijirin):
                              Karbohidrat

                              Susu: Kalsium
KHAMIS Pau  ayam  +   air Pau, ayam, kentang, lobak Pau,     kentang:
    susu            dan susu.         Karbohidrat

                              Ayam: protein

                              Lobak: Vitamin

                              Susu: Kalsium
                     50
SET 2
                               KANDUNGAN
HARI  MENU         RAMUAN UTAMA
                               NUTRISI

AHAD  Ban tuna + air susu  Roti bun, sardin, salad, timun, Roti:Karbohidrat
               tomato dan susu.
                               Sardin: Protein

                               Salad   &  timun:
                               Vitamin

                               Susu: Kalsium
ISNIN  Mee Hoon Goreng + Mee    Hoon,  daging,  sawi, Mee      Hoon:
    air teh‟o       lobak, teh dan gula.      Karbohidrat

                               Daging: Protein

                               Sawi,     lobak:
                               Vitamin

                               Gula: Lemak
SELASA Lempeng pisang + Tepung, susu, telur, pisang, Lempeng:
    air horlick      dan horlick.          Karbohidrat

                               Susu: Kalsium

                               Pisang: Vitamin

                    51
                             Telur: Protein

                             Horlick    (bijirin):
                             karbohidrat
RABU  Mee   Sup  +  air Mee, ayam, kentang, kubis, Mee,    kentang:
    ribena        daun sup, jus ribena.    Karbohidrat

                             Ayam: Protein

                             Kubis, daun sup:
                             vitamin

                             Ribena:    Vitamin,
                             lemak.
KHAMIS Tauhu sumbat, sos Tauhu basah, timun, ayam, Tauhu         (soya),
    + air milo.      sos, tomato,timun, milo dan ayam: protein
               susu.
                             Timun,    tomato:
                             Vitamin

                             Sos: Lemak

                             Milo     (bijirin):
                             karbohidrat

                             Susu: Lemak
                    52
SET 3
                                KANDUNGAN
HARI   MENU         RAMUAN UTAMA
                                NUTRISI

AHAD   Mee Goreng + air Mee, taugeh, sawi, ayam, Mee: Karbohidrat
     glukosa oren     bawang, glukosa oren.
                                Taugeh,     sawi:
                                Vitamin

                                Ayam: Protein
ISNIN   Sandwic tuna + air Roti,   salad,  timun,  tuna, Roti: Karbohidrat
     horlick.       mayonis, sos, horlick dan
                                Salad,     timun:
                susu.
                                Vitamin

                                Tuna: Protein

                                Sos,   mayonis:
                                Lemak

                                Susu: Kalsium
SELASA Bijirin sarapan + air Bijirin sarapan dan susu.     Bijirin  sarapan:
     susu                         Karbohidrat

                                Susu: Kalsium
RABU   Pengat pisang + air Pisang, sagu, milo dan susu.   Pisang: Vitamin

                     53
    milo                            Susu: Kalsium

                                  Milo: Karbohidrat
KHAMIS Roti    Bakar,  telur Roti, kaya, telur dan susu.    Roti: Karbohidrat
    separuh masak + air
                                  Kaya: Lemak
    susu
                                  Telur: Protein

                                  Susu: Kalsium
SET 4
                                  KANDUNGAN
HARI  MENU           RAMUAN UTAMA
                                  NUTRISI

AHAD  Apam kukus + air Tepung, telur, ragi, horlick Apam: Karbohidrat
    horlick         dan susu.
                                  Telur: Protein

                                  Horlick: Bijirin

                                  Susu: Kalsium
ISNIN  Tosai, kari ayam + Tepung, kari, telur, kentang, Tosai,        kentang:
    air susu         tomato,   bendi,ayam    dan Karbohidrat
                 susu.
                                  Susu: Kalsium

                      54
                              Ayam,      telur:
                              Protein

                              Bendi,    tomato:
                              Vitamin
SELASA Kwey teow goreng + Kwey teow, daging, ikan bilis, Kwey       teow:
     air teh      sawi, timun, tomato dan teh.  Karbohidrat

                              Daging: Protein

                              Ikan bilis: Iodin

                              Sawi,     timun,
                              tomato: Vitamin
RABU   Popiah basah + air Kulit popiah, taugeh, lobak, Popiah:
     glukosa lemon   sengkuang dan glukos.     Karbohidrat

                              Taugeh,    lobak,
                              sengkuang:
                              Vitamin

                              Glukos: Vitamin
KHAMIS Pau daging + air Pau daging,kentang, lobak, Pau,        kentang:
     milo        kacang pic, milo dan susu.   Karbohidrat.

                              Lobak, kacang pic:
                              Vitamin


                   55
                        Milo: Karbohidrat

                        Susu: Kalsium
KUDAPAN.
SET1

          MENU
      HARI


      AHAD   Epal merah ½ biji + air masak
      ISNIN  Oren ½ biji + air masak
      SELASA  Betik ½ biji + air masak
      RABU   Mangga 3 potong + air masak
      KHAMIS  Tembikai 3 potong + air
             56
SET2

    HARI
        MENU


    AHAD   Pisang 1biji + air masak
    ISNIN  Epal hijau½ biji + air masak
    SELASA  Belimbing 3 potong + air masak
    RABU   Limau 1 biji + air masak
        Lai ½ biji + air

    KHAMIS
            57
MAKAN TENGAHARI.
SET1
HARI   MENU          RAMUAN UTAMA         KANDUNGAN
                               NUTRISI

AHAD   Nasi + ayam masak Beras, ayam, kicap, bawang, Nasi: Karbohidrat
     kicap + sayur sawi sawi, dan kordial sirap.
                               Ayam: Protein
     goreng + air sirap
                               Sawi: Vitamin

                               Kordial Sirap: Gula
SELASA Nasi + sup daging, Beras, daging, bawang, daun Nasi,       karbhidrat:
     lobak  merah   dan sup,  kentang,  lobak  dan Karbohidrat
     kentang + air ribena  kordial ribena.
                               Daging: Protein

                               Daun sup, bawang,
                               lobak: Vitamin

                               Kordial    Ribena:
                               Gula
KHAMIS Nasi + ikan masak Beras, ikan kembung, sos, Nasi: Karbohidrat
     masam   manis   + tomato, cili besar, taugeh,
                               Ikan   kembung:
     sayur lemak taugeh susu, bawang, taugeh, susu,
                               Protein

                     58
    + air oren      kordial oren.           Cili, tomato,taugeh:
                                Vitamin

                                Kordial oren, sos:
                                Gula, lemak

                                Susu: Kalsium
SET2
HARI  MENU         RAMUAN UTAMA           KANDUNGAN
                                NUTRISI

AHAD  Nasi ayam    + air Beras,  bawang,   rempah Nasi: Karbohidrat
    sarsi         ratus, daun sup, ayam, halia,
                                Ayam: Protein
               timun, salad dan kordial sarsi.
                                Bawang, daun sup,
                                salad,    timun:
                                Vitamin

                                Kordial Sarsi: Gula
SELASA Nasi + kurma ayam Beras, ayam,serbuk kurma, Nasi: Karbohidrat
    +    sayur  kubis rempah ratus, susu, kubis,
                                Ayam: Protein
    goreng + air barli  bawang, ikan bilis dan kordial
               barli.              Kubis,   bawang:
                                Vitamin


                    59
                                Kordial Barli: Gula

                                Ikan bilis: Iodin

                                Susu: Kalsium
KHAMIS Nasi + kari daging Beras, daging, rempah ratus, Nasi: Karbohidrat
     +sayur  kangkung serbuk      kari,  bawang,
                                Daging: Protein
     goreng  +   air kangkung,     dan  kordial
     mangga       mangga.              Kangkung: Vitamin

                                Kordial   Mangga:
                                Gula
                    60
  LAMPIRAN 9

ASPEK KEBERSIHAN
    61
                 ASPEK KEBERSIHAN.


   Dari aspek kebersihan, kami membuat keputusan untuk mengupah pekerja
kontrak bagi membersihkan dan menyelenggara kawasan luar bangunan prasekolah
kami manakala bagi bahagian dalam bangunan, kami akan bergilir-gilir sesame kami
dalam menyelenggara, mengurus dan membersihkan bangunan kami. Kami juga
berhasrat untuk melibatkan ibu bapa pada hujung minggu tertentu setiap bulan untuk
membantu kami membersihkan kawasan sekolah dan menyediakan bahan bantu
mengajar untuk aktiviti pembelajaran anak-anak mereka.
                    62
  LAMPIRAN 10

ASPEK KESELAMATAN.
    63
                ASPEK KESELAMATAN.
     Keselamatan merupakan satu aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam
penubuhan sesebuah prasekolah.    Keselamatan ini bukan sahaja melibatkan soal
keselamatan kanak-kanak tetapi ia juga melibatkan soal harta benda, peralatan di
dalam dan di luar bangunan serta semua yang berkaitan.


     Sebelum mendapat kebenaran dan kelulusan terhadap penubuhan sesebuah
prasekolah, pihak pengurusan prasekolah berkenaan perlu menyediakan pelan dalam
dan luar dan pelan tersebut perlu disertakan di dalam kertas kerja serta dihantar dan
disemak oleh pihak bomba, Kementerian Pelajaran, Jabatan Kerja Raya dan lain-lain
badan yang terlibat.


     Merujuk kepada hasil temubual dan perbincangan antara kumpulan kami dan
pihak bomba, mereka telah menerangkan banyak aspek yang perlu kami fikirkan
berkaitan dengan keselamatan. Menurut pegawai di sana, sebelum pihak bomba
member kelulusan dan cadangan keselamatan, pihak pengurusan prasekolah perlu
menyediakan satu pelan yang lengkap supaya pihak bomba dapat menyemak keluasan
dan kesesuian bangunan dengan alat-alat keselamtan yang akan mereka cadangkan
kelak.


     Setelah menghantar lukisan pelan dalam dan pelan luar prasekolah kami, pihak
bomba telah mencadangkan supaya kami mencari pembekal untuk mendapatkan
peralatan keselamatan yang sesuai. Pihak bomba tidak boleh membekalkan semua
peralatan kerana mereka tidak dibenarkan untuk berniaga sebaliknya mereka hanya
boleh membuat pengesahan dan penyeliaan . walaubagaimanapun, pihak bomba sedia
member bantuan dari segi khidmat nasihat dan mereka juga turut member kerjasama
dengan member kami maklumat dan nombor telefon beberapa pembekal berhampiran
Kuala Terengganu. Maklumat berkenaan sangat berguna dan membantu kami.

                     64
   Berdasarkan nasihat dari pihak bomba, kami telah menyediakan satu pelan
laluan keluar semasa berlaku kebakaran dan kecemasan (sila rujuk Rajah 3). seperti
mana rajah tersebut, kami menyediakan dua pintu pagar untuk laluan keluar dan masuk
iaitu di bahagian hadapan dan belakang begitu juga dengan bangunan prasekolah
kami. Bangunan kami mempunyai satu pintu utama di hadapan dan juga satu lagi pintu
di bahagian belakang. Menurut pihak bomba, untuk mendapat kelulusan dari pihak
bomba, pihak pengurusan prasekolah perlu menyediakan pelan laluan kecemasan
terlebih dahulu dan pelan tersebut perlu mengandungi dua pintu untuk laluan keluar dan
masuk.


   Aspek keselamatan boleh dibahagikan kepada beberapa aspek utama iaitu
aspek bangunan, perabot dan peralatan, bahan bantu mengajar, bahan makanan, jalan
raya dan lalu lintas, serta aspek emosi kanak-kanak. Dari segi bangunan, terdapat
pelbagai perkara yang perlu di ambil. Antaranya seperti pemilihan jubin lantai. Di
prasekolah kami, kami memilih jubin yang sederhana kesat untuk memastikan lantai
kami tidak licin. Jubin jenis ini kami letakkan di bahagian bilik pembelajaran, bilik
penyediaan makanan, bilik aktiviti khas, dan ruang pembelajaran terbuka. Di bahagian
garaj dan tandas pula, kami memilih jubin kesat kerana kedua-dua kawasan ini lebih
kerap untuk terkena air.


   Selain lantai, punca kuasa juga perlu dijaga. Kami memastikan setiap punca
kuasa mempunyai penutup bagi mengelakkan berlaku renjatan elektrik. Setiap punca
kuasa juga ditempatkan di ketinggian yang tidak mudah untuk dicapai oleh kanak-
kanak. Setiap punca kuaca diletakkan jauh dari sumber air demi menjaga keselamatan
prasekolah kami.


   Sekeliling bangunan kami pula dilengkapi dengan tingkap-tingkap kaca jenis
gelongsor bagi membolehkan cahaya dan udara memasuki ruang bangunan kami.
Setiap tingkap dan pintu pula dipasang grill yang boleh dibuka dan dikunci dari dalam
bangunan. Grill jenis ini adalah cadangan dan saranan dari pihak bomba kerana

                     65
menurut pihak bomba, jika berlaku kebakaran, grill dari jenis tidak boleh dibuka akan
menyekat laluan  kecemasan dan   melambatkan proses menyelamat. Dengan
menggunakan grill seperti yang disarankan oleh pihak bomba berkenaan, kami dapat
mencegah dariberlakunya kecurian sekaligus dapat membantu pihak bomba dan
penyelamat menyelamatkan kanak-kanak dengan lebih cepat.


   Dari aspek perabot dan peralatan pula, kami memilih perabot dan peralatan yang
sesuai dengan saiz kanak-kanak, kukuh dan tegap, tidak tajam dan berat, bebas
selumbar, tidak mudah terbalik, bebas bahan kimia merbahaya, bebas karat, memenuhi
keperluan dan standard,serta susunannya tidak menghalang pergerakan kanak-kanak.
Selain itu, kami memilih perabot pelbagai warna menarik supaya dapat menceriakan
kelas kami.


   Dari aspek bahan bantu mengajar, kami memilih bahan-bahan yang sesuai
dengan saiz dan keperluan kanak-kanak. Setiap bahan disimpan ditempat yang
selamat dan dilabelkan. Selain itu, bahan basah dan kering juga di simpan di tempat
berasingan bagi mengekalkan kualiti bahan dan memudahkan pengurusan bahan
tersebut.


   Dari aspek bahan makanan pula, kami menyediakan tempat menyimpan bahan
makanan di bilik penyediaan makanan. Bahan kering di simpan di dalam cabinet dapur
manakala bahan basah di simpan dalam peti ais. Bahan kering dibeli secara borong
sebulan sekali manakala bahan bsah pula dibeli secara mingguan bagi memastikan
kesegaran makanan tersebut sekaligus mengelakkan keracunan makanan.


   Beralih kepada aspek jalan raya dan lalu lintas pula, kami menetapkan satu
peraturan supaya ibu bapa atau penjaga kanak-kanak perlu menunggu dan mengambil
anak masing-masing di dalam kawasan sekolah. Mereka tidak dibenarkan membawa
atau meletakkan kenderaan di dalamkawasan sekolah mahupun di hadapan pintu                     66
pagar utama prasekolah. Kanak-kanak hanya dibenarkan pulang setelah diambil sendiri
oleh ibu bapa dan penjaga mereka.


    Akhir sekali ialah dari segi aspek keselamatan emosi. Walaupun tidak dapat di
lihat secara luaran, kami tetap menitik beratkan aspek ini kerana tanpa emosi yang
stabil, adalah mustahil untuk kanak-kanak itu belajar dengan selesa dan mudah. Untuk
memastikan keselamatan emosi kanak-kanak di prasekolah kami, kami memilih bahan
pengajaran yang sesuai dengan kehendak, minat dan keperluan mereka. Kami turut
mengaitkan pengajaran kami dengan isu-isu semasa yang tidak terlalu berat dan tidak
sensitif.


    Selain itu, kami juga menyediakan peralatan bagi mencegah dan memadam
kebakaran seperti alat pemadam api, sprinkler di syiling, pengesan asap dan haba serta
pelan laluan kecemasan. Setiap tiga bulan, pihak bomba dan penyelamat akan dating
untuk memeriksa alat-alat berkenaan dan setiap tahun, pihak bomba juga akan
mengadakan ceramah kebakaran untuk kanak-kanak dan ibu bapa serta di ikuti dengan
latihan kebakaran buat untuk melatih kanak-kanak.
                     67
 LAMPIRAN 11

KOS PENUBUHAN
   68
      ANGGARAN PENDAPATAN DAN
    PERBELANJAAN PRASEKOLAH DEENA.
A) PENDAPATAN

 1) Modal permulaan                RM 20,000.00

 2) Yuran Pendaftaran    (RM 30 x 25)     RM  750.00

 3) Yuran Bulanan      (RM 250 x 11 x 25)  RM 68,750.00
             69
 4) Bayaran Buku Kerja     (RM 200 X 25)  RM  5,000.00

 5) Bayaran Alatan tulis    (RM 70 X 25)  RM  1,750.00

 6) Bayaran Uniform       (RM 44 X 25)  RM  1,100.00
                    JUMLAH  RM 97,350.00
B) PERBELANJAAN
              70
1) Peralatan/perabot  i) Meja pelajar
     -  Bulat
     -  Segiempat         (RM 285 x 8)  RM 2,280.00

                     (RM 190 X 12)  RM 2,280.00
  ii) Kerusi pelajar
     -  Metal chair street back
                     (RM 40 X 30)  RM 1,200.00

  iii) Meja komputer pelajar  iv) Kerusi meja guru
                     (Rm 295 x 2)  RM 590.00


  v) Kerusi meja pejabat
                             RM 630.00

  vi) Katil – easy stack cot

                             RM 540.00

  vii) Manipulatif storage
   (20 Baket)
                             RM 180.00


  viii)Manipulatif Cubby Shelf  ix) Manipulatif Storage Shelf             RM 525.00  x) White board (double side)
                  71
                   RM 490.00
                   RM 490.00
                   RM 329.00
                   RM 9,534.00
2) Taman Permainan
    -  Playhouse Climber
                   RM 2,000.00
    -  Triorocer
    -  Jongkang-jongkit     RM  149.00

                   RM  300.00
                   RM 2,449.00

3) Kos binaan dan upah Gazebo    Rm 3,000.00


                72
4) Sewa bangunan          (RM 1,200 X 12)  RM 14,400.00

5) Staf
  i) Guru-guru
                  (RM 1,900 X 12)  RM 22,800.00
  ii) Kerani
  iii) Tukang masak        (RM  800 X 12)  RM 9,600.00

                  (RM  800 X 12)  RM 9,600.00

6) Epf/insurans                   RM 4,600.00

7) Bayaran buku kerja       (RM 150 X 25)   RM 3,750.00

8) Bayaran alatan tulis      (RM 50 X 25)   RM 1,250.00

9) Makan / minum          (RM 50 X 25)   RM 1,250.00

10) Uniform prasekolah       (RM 30 X 25)   RM  750.00

11) Aktiviti prasekolah
  i) Keraian prasekolah
                  (RM 100 X 12)   RM 1,200.00
  ii) Sukan dan permainan
                           RM 1,000.00
12) Api / air / telefon      (RM 150 X 12)   RM 1,800.00

13) Kos membaikpulih
   bangunan
                           RM 1,000.00
                     JUMLAH   RM 87,983.00
               73
74

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:28491
posted:12/12/2010
language:Malay
pages:74