Aliran Transformasi Generatif - PowerPoint by syh10093

VIEWS: 483 PAGES: 201

More Info
									     BAB 3

Sistem-sistem dan Teknologi
   dalam Pembuatan
       Kandungan
3.1  Sistem pembuatan
   3.1.1 Klasifikasi pembuatan
   3.1.2 Kitaran pembangunan produk
   3.1.3 Enterprise
   3.1.4 Operasi pengeluaran
3.2  Rekabentuk berbantukan Komputer (CAD)
   3.2.1 Pengenalan
   3.2.2 Perisian CAD
   3.2.3 Perkakasan CAD
       Kandungan
3.2  Rekabentuk berbantukan Komputer (CAD)
   3.2.4 Teknik-teknik pemodelan geometri
   3.2.5 Struktur data dlm CAD
   3.2.6 Kelebihan CAD
3.3  Pembuatan berbantukan komputer (CAM)
   3.3.1 Senario CAM
   3.3.2 Format fail
       Kandungan
3.4  Integrasi teknologi CAD dan CAM
   3.4.1 Program ICAM
   3.4.2 Integrasi CAD/CAM
3.5  Perancangan proses berbantukan komputer
   (CAPP)
   3.5.1 Retrieval CAPP
   3.5.2 Generative CAPP
3.6  Perancangan dan pengawalan proses
   3.6.1 Perancangan aggreget
   3.6.2 MRPII
   3.6.3 JIT
       Kandungan
3.7  Group Technology (GT)
   3.7.1 Rekabentuk produk
   3.7.2 Perancangan proses
   3.7.3 Pengeluaran
   3.7.4 Klasifikasi dan pengkodan
   3.7.5 Skema pengkodan
   3.7.6 Struktur pengkodan
   3.7.7 Implementasi GT
       Kandungan
3.8  Kawalan lantai pengeluaran
    3.8.1 Pengumpulan data secara automatik
    3.8.2 Jenis kawalan
    3.8.3 Teknologi penderiaan
3.9  Robot industri
    3.9.1 Pengaturcaraan robot
    3.9.2 Robot kawalan penderiaan
3.10  Pengendalian bahan
    3.10.1 Trak
    3.10.2 AGV
    3.10.3 Konveyor
    Kandungan
3.10.4 Kren
3.10.5 AS/RS
      3.1 Sistem pembuatan
        Model pengeluaran [Regh]

 Tidak ada sykt yg mempunyai operasi p‟luaran yg sama.
 Perbezaan >> berasaskan Produk dan Teknologi.
 Maka CIM yg diimplementasi di dalam p‟luaran adalah unik.
 Daritu, kenalpasti proses p‟luaran yg pelbagai serta
perubahan teknologi adalah satu proses kritikal supaya CIM yg
sesuai dpt diaplikasikan.
             TR3563 - Bab 3            8
 3.1.1 Klasifikasi pembuatan

KriteriaBagaimana barangan dihasilkan di dalam sistem
        pembuatan.

 Bagaimana memenuhi kepuasan pelanggan
   berdasarkan strategi pengeluaran.          TR3563 - Bab 3       9
  3.1.1 Klasifikasi pembuatan
       - Sistem pembuatan

Klasifikasi


  Projek

     Job shop

        Berulang

              Barisan

                 Berterusan
           TR3563 - Bab 3      10
  3.1.1 Klasifikasi pembuatan
      - Sistem pembuatan

 Projek
 Produk rumit, banyak parts, one of a kind.
 Cth: k. pemproses minyak, k. kapal, k.
kapalterbang.
 Layout kilang  Fixed position.

Job shop
 Volume rendah,lot saiz kecil.
 saiz dan berat produk adalah kecil.
 Layout kilang  Process layout.

          TR3563 - Bab 3       11
  3.1.1 Klasifikasi pembuatan
      - Sistem pembuatan

Berulang

 Tempahan berulang hampir 100%
 Baharui kontrak dgn pelanggan sering berlaku.
 Volume tinggi, lot saiz dlm julat besar.
 laluan pemesinan yg tetap. Mesin khas.
 Subcon (cth: Automotive subcontractors).
 Layout kilang  Process atau Product layout.
         TR3563 - Bab 3         12
  3.1.1 Klasifikasi pembuatan
      - Sistem pembuatan

Barisan

 Lead time pelanggan lazimnya pendek drp
jumlah masa yg diperlukan dlm p‟luaran produk.
 Produk bny model atau pilihan.
 Inventori sub pemasangan.
 Layout kilang  Product layout.
         TR3563 - Bab 3         13
  3.1.1 Klasifikasi pembuatan
      - Sistem pembuatan

Barisan

 Lead time pelanggan lazimnya pendek drp
jumlah masa yg diperlukan dlm p‟luaran produk.
 Produk bny model atau pilihan.
 Inventori sub pemasangan.
 Layout kilang  Product layout.
         TR3563 - Bab 3         14
3.1.1 Klasifikasi pembuatan
   - Sistem pembuatan
     TR3563 - Bab 3   15
3.1.1 Klasifikasi pembuatan
    - Sistem pembuatan
  Perbandingan ciri-ciri sistem pembuatan [Regh].
         TR3563 - Bab 3           16
3.1.1 Klasifikasi pembuatan
    - Strategi pengeluaran

      Strategi pengeluaranLead time pelanggan      Lead time pembuatan
         TR3563 - Bab 3          17
 3.1.1 Klasifikasi pembuatan
     - Strategi pengeluaran


       Lead time pembuatan
Jangka masa maksimum di antara tempahan diterima
     dengan penghantaran tempahan.
           TR3563 - Bab 3        18
 3.1.1 Klasifikasi pembuatan
     - Strategi pengeluaran


      Lead time pelanggan
Jangka masa maksimum yang seseorang pelanggan
  sanggup tunggu bagi penghantaran sesuatu
    produk selepas tempahan dibuat.          TR3563 - Bab 3        19
 3.1.1 Klasifikasi pembuatan
   - Strategi pengeluaran

    Strategi pengeluaran
ETO   MTO        ATO  MTS
        TR3563 - Bab 3     20
   3.1.1 Klasifikasi pembuatan
        - Strategi pengeluaran
Engineering to Order
  Produk pada tahap pertama.
  Produk rumit, rekabentuk unit.
  cth: jambatan, kilang bahan kimia, kereta,
 kapalterbang, kapal)
  Pelanggan terima lead time yg panjang.
Make to Order
  Kejuruteraan dan rekabentuk siap.
  Proses pengeluaran telah ditentukan.
  Permintaan tidak dijangka.
  cth: PC yg dibuat berdasarkan spek. Pelanggan.
            TR3563 - Bab 3      21
   3.1.1 Klasifikasi pembuatan
        -Strategi pengeluaran
Assemble to Order
  Sebab: lead time pelanggan pendek drpd lead
 time pembuatan.
  pilihan produk boleh dijangka/diramalkan.
  subassembly for final product  finished
 component inventory.
Make to Stock
  Sebab:
  1) Lead time pelanggan pendek.
  2) Bahagian produk tetap.
  Produk dibuat untuk disimpan. (store shelf
  never empty-order winning criterion).
          TR3563 - Bab 3         22
   3.1.1 Klasifikasi pembuatan
       - Strategi pengeluaran
Strategi pembuatan dan lead    Strategi pembuatan [Regh].
time pembuatan [Regh].
             TR3563 - Bab 3            23
3.1.1 Klasifikasi pembuatan
  - Strategi pengeluaran
      TR3563 - Bab 3   24
3.1.1 Klasifikasi pembuatan
   - Strategi pengeluaran

 Lead time pembuatan mesti disesuaikan
   dengan Lead time pelanggan
     Strategi pengeluaran
        TR3563 - Bab 3      25
3.1.2 Kitaran pembangunan produk            Kitaran pembanguan produk
            [Regh].
       TR3563 - Bab 3            26
3.1.2 Kitaran pembangunan produk
       TR3563 - Bab 3    27
 3.1.2 Kitaran pembangunan produk

Untuk produk baru:
1. Sokongan pelanggan – form, fit function
2. Management review – pasaran, spek produk,
  kelebihan kompetatif, keputusan go or no go.
3. Design engineering – terperinci berkenaan produk
  serta kelebihan kompetatif.
4. Production engineering – perancangan pembuatan,
  fungsi kawalan.
5. Manufacturing.           TR3563 - Bab 3        28
 3.1.2 Kitaran pembangunan produk

Untuk produk sedia ada:
o Proses hampir sama dengan produk baru.
o Beza>> di mana bermula.


Kitaran produk adalah untuk untuk kenalpasti aliran data produk
yg perlu disokong oleh CIM.
Produk baru perlu antaramuka top-to-bottom.
Produk sedia ada perlu antaramuka yg boleh bekerja pada mana
-mana titik dalam kitaran.

              TR3563 - Bab 3             29
         3.1.3 Enterprise

                 Blok-blok yg berfungsi dlm
                pembuatan.
                 model ini menunjukkan aliran
                data dan maklumat.
                 fungsi pelbagai bidang yang
                terlibat dlm pengeluaran.
                 CIM akan beri kesan kepada
                blok-blok.
Organisasi pembuatan [Regh].
             TR3563 - Bab 3            30
        3.1.3 Enterprise
        - Promosi dan jualan
 Misi utama: cari pelanggan.
 9 fungsi:
   jualan, perkhidmatan pelanggan, periklanan, RnD
  produk, tentu harga, pembungkusan, PR, pengedaran,
  peramalan.
 antaramuka perkhidmatan pelanggan sokong order entry,
order changes dan order shipping and billing.
 beri maklumat strategik serta perancangan produk kpd:
blok kewangan dan pengurusan, spek produk serta
maklumbalas pelanggan, maklumat utk MPS kpd blok
perancangan pembuatan dan kawalan.
 antaramuka dengan engineering release: sebarang
maklumat berkenaan dgn perubahan3 produk perlu di
             TR3563 - Bab          31
persetujui oleh promosi dan jualan
        3.1.3 Enterprise
      - Pengurusan dan Kewangan
 Tanggungjawab: tentukan matlamat, laksanakan fungsi
kewangan dan buat perancangan j.pendek dan j. sederhana.
 4 fungsi utama:
  • pengurusan tunai/perakaunan- general acc., cost acc.,
  fungsi2 yg berkaitan.
  • perancangan kewangan – perancangan j.panjang
  • analisis kewangan- halatuju
  • perancangan strategik – medium term atau long range
             TR3563 - Bab 3           32
         3.1.3 Enterprise
       - Definisi Produk/proses
                  Unit-unit:
                  •Rekabentuk produk,
                  •Kejuruteraan pengeluaran,
                  •Engineering release.

                  3 fungsi utama rekabentuk
                  produk:
                  • rekabentuk produk dan
                  konseptual.
                  • pemilihan bahan.
                  • dokumentasi rekabentuk.
Antaramuka produk & prosesTR3563 - Bab 3             33

[Regh].
         3.1.3 Enterprise
       - Definisi Produk/proses
                  3 piawai yang ditentukan oleh
                  kejuruteraan pengeluaran:
                  • kerja,
                  • proses
                  • kualiti.

                  Engineering release:
                  • urus perubahan pengeluaran.
Antaramuka produk & prosesTR3563 - Bab 3            34

[Regh].
       3.1.3 Enterprise
  - Perancangan dan kawalan pembuatan
              Tanggungjawab:
              • tentukan arah tuju
              enterprise dgn tukar
              perancangan pengurusan
              kepada perancang pengeluaran
              • sediakan perancangan yang
              teliti untuk aliran bahan serta
              sokongan kapasiti
MPC [Regh].    TR3563 - Bab 3            35
    3.1.3 Enterprise
- Perancangan dan kawalan pembuatan
             Model MPC [Regh].
       TR3563 - Bab 3         36
        3.1.3 Enterprise
        - Lantai pengeluaran
                   Aktiviti di lantai pengeluaran:
                   • perancangan kerja serta
                   melapor.
                   • aliran bahan.
                   • proses pembuatan.
                   • kawalan lantai kilang.
                   • kawalan kualiti.
Lantai pengeluaran [Regh].  TR3563 - Bab 3              37
3.1.4 Operasi pengeluaran
     TR3563 - Bab 3   38
   3.1.4 Operasi pengeluaran

Ciri-ciri:
 Tiada maklumbalas.
 campuran antara manual dan automasi. Halang
komunikasi.
 produktiviti lemah : pengulangan maklumat.
 tidak fleksibel.
 unit yang tersendiri.
          TR3563 - Bab 3       39
  3.2 Rekabentuk berbantukan
     komputer (CAD)
CAD is the application of computers and graphics software to
aid or enhance the product design from conceptualization to
documentation.

Penggunaan sejenis sist. komputer utk membantu di dlm
mewujudkan, mengubah, menganalisis dan mengoptimasi
sesebuah rkbt.

Any design activity that involves the use of the computer
to create, modify or document an engineering design.

              TR3563 - Bab 3           40
  3.2 Rekabentuk berbantukan
     komputer (CAD)
              [Regh].
Garis masa sistem automasi TR3563 - Bab 3  41
      3.2.1 Perisian CAD

Utk laksana fungsi2 spt:
1. Perwakilan geometri
2. Pengolahan
3. Penjanaan imej objek/model
4. Analisis kejuruteraan

Cth perisian CAD:
AutoCAD, VersaCAD, CADkey, ProE, Unigraphic dsb


          TR3563 - Bab 3        42
     3.2.2 Perkakasan CAD

•  Dirkbt utk semua jenis komputer: PC, mini,
   mainframe, workstation, mikro dan
   superkomputer
•  Peranti Input
  – Alat potentiometer (mouse,
    trackball,joystick), lightpens, digitizers,
    papan kekunci
•  Peranti Output
  – Pemplot, pencetak, video display unit (VDU)


            TR3563 - Bab 3         43
     3.2.2 Perkakasan CAD

•  Jenis VDU
  – Raster-scan display
  – Vector-scan display
•  Utk peranti output, ciri2 yg perlu diambilkira
  – Media
  – Kelajuan
  – Resolusi, ketepatan
  – Penjanaan corak
  – Kaedah pengoperasian

            TR3563 - Bab 3         44
     3.2.3 Struktur CAD

Dimensi model
i) 2D   ii) 2 ½D          iii) 3D

Data model
1. Geometri

2. Topologi


           TR3563 - Bab 3       45
  3.2.4 Teknik-teknik pemodelan
       geometri
i)   Wireframe
ii)  Surface modelling
iii)  Boundary Representation (B-rep)
iv)  Constructive solid geometry (CSG)
          TR3563 - Bab 3     46
3.2.5 Struktur data bagi sist. CAD

Tujuan : simpan model
•  Struktur asas terdiri drp unit2 data (sel) dan
   pointers (alamat)
•  Tiap2 jenis entiti perlu kuantiti data berlainan
Cth:
   titik ditakrifkan oleh nombor2 sahih. X, Y, Z
Matlamat struktur data dlm penyimpanan objek
 Ketepatan
 Lengkap
 Mudah
            TR3563 - Bab 3          47
3.2.5 Struktur data bagi sist. CAD

Cara mewakilkan titik dlm satu strutur data
(rujuk rajah)


B-rep
•  Hanya simpan maklumat permukaan diluar
(rujuk rajah)
CSG
•  Simpan objek guna struktur data pokok binari
•  Dedaun  maklumat primitif
•  Nod2 akar  operator2 Boolean
(rujuk rajah)
           TR3563 - Bab 3        48
3.2.5 Struktur data bagi sist. CAD

•    CSG simpan arahan2 b‟mana utk bina
    sesuatu objek
•    Maklumat dlm dedaun
  –   Jenis primitif
  –   Definisi faktor penskelan
  –   Definisi transformasi yg diperlukan
            TR3563 - Bab 3     49
     3.2.6 Kebaikan CAD

•  Satu model yg dibentuk drp ciri2 geometri
  sesuatu objek
•  Boleh dimanipulasikan dgn pantas tanpa
  kesilapan selepas dibentuk dan disimpan

Kebaikan / kelebihan
1. Produk baru dirkbt dgn pantas
2. Kesilapan semasa melakukan perubahan rkbt
  kurang
3. Dokumentasi & lukisan kualiti baik, kurang
  kekaburan
           TR3563 - Bab 3       50
      3.2.6 Kebaikan CAD

Kebaikan / kelebihan
4. Jana automatik lukisan terperinci atau lukisan
  kejuruteraan >> fungsi p‟luaran, ilustrasi utk
  pemasaran, fail BOM, inventori dsb
5. Penganalisaan model atas talian boleh dibuat
6. Tugas2 prototaip kurang
7. Kawal penggunaan komponen yg tidak
  diperlukan, alat2, fixtures melalui pendekatan
  part family dan GT


           TR3563 - Bab 3         51
  3.3 Pembuatan berbantukan
     komputer (CAM)


CAM is the effective use of computer technology
 in the planning management and control of
     production for the enterprise.
          TR3563 - Bab 3         52
   3.3 Pembuatan berbantukan
      komputer (CAM)
•  Diaplikasi dlm semua fungsi p‟luaran
  (rajah)
•  Teknik guna komputer dan perisian
  sokongan proses utk bantu dlm p‟luaran
  dan sedia maklumat lantai p‟luaran(rajah)
•  Implementasi rkbt, proses, mesin dan
  sist. pengendalian bahan utk m‟hasilkan
  produk yg memenuhi ke semua keperluan
  rkbt.

          TR3563 - Bab 3        53
  3.3 Pembuatan berbantukan
     komputer (CAM)
•  Maklumat-maklumat pengeluaran produk
  diperolehi secara terus drp data
  rekabentuk.
•  Geometri „part‟ daripada CAD digunakan
  oleh perisian CAM untuk bina kod mesin.
         TR3563 - Bab 3       54
3.3 Pembuatan berbantukan
   komputer (CAM)
     TR3563 - Bab 3  55
3.3.1    Senario CAM

 Rekabentuk siap
               CAD
 Manufacture?
      TR3563 - Bab 3     56
3.3.1  Senario CAM
         Simultaneous engineering
         Concurrent engineering
    TR3563 - Bab 3           57
3.3.1    Senario CAM

Peralatan


 Perancangan Bahan & Proses


Pemantauan & Pengawalan Lantai
     Pengeluaran


   Laporan Pengurusan
      TR3563 - Bab 3    58
      3.3.1    Senario CAM

Peralatan
• Alat2 dipilih drp p.data
• Produk volume tinggi, simulasi sist
  p‟luaran
• Produk dihasilkan di mesin NC, maklumat
  berkenaan laluan pemotongan akan dijana
  automatik
  –   Kurangkan kos part programming dan bil.
     produk rosak
•    Simulasi pergerakan robot
            TR3563 - Bab 3       59
      3.3.1     Senario CAM

Perancangan bahan & proses
• Maklumat BOM, penjadualan, data aliran
  proses dan maklumat p‟luaran yg lain
  dijana automatik
  –   Utk diguna dilantai p‟luaran
•    Maklumat disimpan di p.data
             TR3563 - Bab 3  60
     3.3.1    Senario CAM

Pemantauan & pengawalan lantai p’luaran
•  Proses dipantau oleh komputer
•  Selaraskan proses utk menentukan kecekapan,
  kualiti dan kos
•  Alih dan simpan bhn mentah dan produk siap
  dikendalikan sist. pengendalian bahan dan sist.
  gudang
•  Data kos akan disimpan
•  Maklumat kawalan dijana drp data pembuatan
  dan susunatur kilang
           TR3563 - Bab 3         61
    3.3.1   Senario CAM

Laporan pengurusan
• Jana laporan guna maklumat drp p.data
  pembuatan
• Laporan jana secara berkala
• Pengurus capai maklumat drp p.data utk
  hasilkan laporan yg bermakna
         TR3563 - Bab 3      62
 3.3.2   Format failCAD            CAM
   Translator
     TR3563 - Bab 3     63
     3.3.2    Format fail
  Ada perisian CAM ada kemampuan lakukan
  rekabentuk yang terhad.
  cth: SmartCAM, MasterCAM
  Ada perisian CAD ada kemampuan CAM.
  >> CAD/CAM. Cth: CATIA
  .dxf (drawing interchange file)
  APT (automatically programmed tool)
  COMPACT II
  IGES (initial graphic exchange specification)
  PDES (product data exchange standard)
  CALS (computer-aided acquisition and logistics
  support)     TR3563 - Bab 3        64
3.4 Integrasi teknologi CAD/CAM

•  Bny sist automasi, tapi masih wujud benteng
   komunikasi (rajah)
•  P‟luaran terima data tak tepat >> masalah
   p‟luaran, masa lewat dan kualiti rendah
•  Kurang perkongsian data, muncul masalah2:
  – kesilapan manusia tinggi
  – masa penyediaan program utk NC lama
  – masa turnaround lambat
  – produktiviti turun
  – kurang maklumat utk kejuruteraan
           TR3563 - Bab 3        65
3.4 Integrasi teknologi CAD/CAM

• Usaha utk atasi masalah2 ini
 – Integrasi subt sist. di dlm kedua2
   fungsi
• Integrasi dlm proses p‟luaran utk
  tingkatkan produktiviti
         TR3563 - Bab 3     66
      3.4.1     Program ICAM
•    Dicipta kerana tekanan dan keperluan drp
    teknologi terkini, ekonomi, peningkatan
    kekangan manusia, rkbt aeroangkasa serta
    kerumitan pembuatannya, perkembangan
    komputer dan saingan
•    ICAM sokong ke semua bidang teknologi
    CAD/CAM
•    CAD/CAM > mampu keluarkan produk ikut
    spesifikasi pereka
•    Meliputi semua operasi dlm kitaran pembuatan
  –   Permintaan pelanggan  merkbt  lantai p‟luaran
              TR3563 - Bab 3          67
    3.4.2    Integrasi CAD/CAM
•    ICAM sedia kerangka utk integrasikan
    CAD/CAM
•    Teknologi komputer diaplikasi ke dlm
    aktiviti rkbt dan p‟luaran sesuatu produk
•    Komunikasi data >> melalui perkongsian
    data melalui suatu sist p.data
•    Sub sist dlm CAD/CAM dikenali sbg sub
    sist CIM (CIMS)
•    keperluan kritikal CAD & CAM
  –   Kemampuan utk guna data rkbt tanpa perlu masukkan
     data
             TR3563 - Bab 3           68
    3.4.2    Integrasi CAD/CAM

•    Jimat masa dan kos serta kurangkan risiko
    kerosakan data
•    Tugas2 CAM yg dipengaruhi oleh CAD
  –   Pemprosesan data
  –   NC/CNC part programming
  –   P‟aturcaraan robot
  –   P‟aturcaraan CMM
  –   Operasi FMS
  –   Rkbt alat
  –   Sist MRP
  –   Pembangunan produk
             TR3563 - Bab 3       69
  3.4.2    Integrasi CAD/CAM

Masalah dlm p‟hantaran fail
  Definisi geometeri produk hilang/rosak drp
  asal semasa proses penterjemahan
  B‟mana program NC
  menakrif/mengganggarkan bentuk yg
  dikehendaki dgn tepat
          TR3563 - Bab 3        70
  3.5 Perancangan proses
berbantukan komputer (CAPP)

    Computer-aided process planning
 Penggunaan komputer dlm membantu perancang
  proses menentukan kaedah-kaedah yg akan
 digunakan di dlm proses-proses pengeluaran
       dgn lebih sistematik.


         TR3563 - Bab 3        71
    3.5 Perancangan proses
  berbantukan komputer (CAPP)
•  Manual, sediakan kertas kerja berkenaan aliran
   bahan mentah serta parts di dalam pengeluaran
   serta pemasangan.

Perancang                   Pilih data drp
 proses     Fahamkan lukisan
                        machinability
                       data handbook.

 Pilih operasi                Semak sama ada
pemotongan yg     Pilih bahan.      alat serta fixtures
   sesuai.                    ada.
              TR3563 - Bab 3             72
  3.5 Perancangan proses
berbantukan komputer (CAPP)
 Perancangan proses dr 4 orang3perancang. [Regh].
          TR3563 - Bab          73
    3.5 Perancangan proses
  berbantukan komputer (CAPP)
•    CAPP >> Urus aktiviti2 storan, capaian,
    pengagihan dan penyelenggaraan perancangan
    proses
•    Hubungkan proses penukaran maklumat di
    antara CAD dan MRPII dan CIPM
•    Kelebihan:
  •   Process rationalization and standardization.
  •   Tingkatkan produktiviti perancang proses.
  •   Mengurangkan lead time dlm perancangan.
  •   Tingkatkan kebolehbacaan (legibility).
  •   Bekerjasama dgn perisian komputer yg lain.
              TR3563 - Bab 3        74
       3.5 CAPP

       Direkabentuk
Sistem capaian CAPP     Sistem generatif CAPP
         TR3563 - Bab 3           75
     3.5.1     Retrievel CAPP
• Berdasarkan prinsip GT.
• Capai maklumat drp p.data yg mengandungi perancangan
 proses yg telah disediakan secara manual.
• Padankan komponen bagi parts baru dgn perancangan proses
 yg sedia ada.
• Perancangan piawai disimpan ke dlm p.data – kekunci id
 family.
• Sesuatu komponen yg baru diberi kod family, kemudian
 susuri rutin carian part-family utk dapatkan family yg
 sesuai.
• Perancangan piawai dicapai kemudian buat pengubahsuaian.
• Difahamkan masa perancangan proses dikurangkan sebanyak
 50%.
            TR3563 - Bab 3          76
3.5.1     Retrievel CAPP
 Prosidur retrievel CAPP [Groover].
        TR3563 - Bab 3    77
    3.5.2    Generative CAPP
•  Drp capai dan ubahsuai, sist ini bina
  perancangan proses berdasarkan prosidur logik.
  – Tanpa bantuan manusia serta perancangan
    piawai.
•  hampir sama dgn sist pakar
•  Sist pakar  satu p‟aturcaraan komputer yg
  terbina drp kepakaran seseorg atau lebih
1) Pengetahuan teknikal serta logik berkenaan
  pembuatan drp perancang yg berjaya di kodkan
  ke dlam p‟aturcaraan >> knowledge-base.
 Guna knowledge base utk selesaikan masalah.

           TR3563 - Bab 3       78
    3.5.2     Generative CAPP
2)  Deskripsi berkenaan dgn part yg hendak
   dilakukan yg difahami komputer.
  Maklumat utk jujukan proses
   •  Drp model geometri hasil drp CAD
   •  Kod GT
3)  Kemampuan utk aplikasi knowledge-base
   (process knowledge serta logik perancangan)
   kpd deskripsi part.
  Merancang utk part baru >> inference engine.
  Dgn guna knowledge base serta inference
   engine sist CAPP bina perancang proses yg baru
   utk setiap part baru yg ingin dibina.
            TR3563 - Bab 3         79
    3.5.2    Generative CAPP
•  Kelebihan:
  – Perancangan yg konsisten
  – Bersesuai dgn teknologi terkini
  – Kualiti menyeluruh
  – Penggunaan mesin dipertingkatkan
  – Keanjalan tidak terhad
  – Kebebasan kpd perancang
  – Berantaramuka dengan MRP serta ERP.          TR3563 - Bab 3     80
       3.5.2      CAPP
Kesimpulan:
CAPP
• Penggunaan komputer utk baiki
  produktiviti perancang
• Dirkbt utk tingkatkan produktiviti
  antaramuka antara rkbt dan p‟luaran dan
  kejuruteraan
• Pengaruhi penggunaan mesin,
  perancangan kapasiti, penjadualan,
  anggaran kos dll.
         TR3563 - Bab 3       81
3.6 Perancangan dan pengawalan
     pengeluaran

 Berkaitan dgn masalah-masalah pengaliran di
 dalam pembuatan >> mengurus apa, bagaimana
 dan bila menghasilkan produk serta dapatkan
  bahan mentah, parts serta sumber-sumber
        yang diperlukan.         TR3563 - Bab 3        82
 3.6 Perancangan dan pengawalan
      pengeluaran
Perancangan
      1) Buat keputusan produk mana yg
pengeluaran
        hendak dikeluarkan, berapa bny,
        dan bila harus disiapkan.
      2) Penjadualan penghantaran dan
        pengeluaran produk/parts.
      3) Merancang tenaga pekerja serta
         sumber2 yg diperlukan untuk
         pengeluaran.

           TR3563 - Bab 3       83
 3.6 Perancangan dan pengawalan
      pengeluaran
Perancangan
      Aktiviti-aktiviti yg terlibat:
pengeluaran
      • Perancangan aggreget.
      • Master production planning >> MPS.
      • MRP.
      • Perancangan kapasiti.
           TR3563 - Bab 3        84
 3.6 Perancangan dan pengawalan
      pengeluaran
Pengawalan  Menentukan sama ada sumber-sumber
pengeluaran  yg diperlukan sedia ada, jika tidak
       tindakan bagi mengatasi kekurangan
       dibuat.
       • Kawalan lantai pengeluaran.
       • Kawalan inventori.
       • MRPII.
       • Sistem pengeluaran JIT.


            TR3563 - Bab 3        85
  3.6 Perancangan dan pengawalan
       pengeluaran
•  Fungsi >> menakrifkan anggaran
   pemasaran atau tempahan pelanggan kpd
   sumber manusia dan keperluan fasiliti
   Utk hasilkan penjadualan dan perancangan
   kapasiti
 Satu fasa dlm pembuatan >> rkbt
 diterjemahkan kpd kpd proses2 yg
 dikehendaki utk hasilkan produk
 tersebut
 Tanggungjawab = aliran maklumat drp
 kejuruteraan rkbt kpd lantai p‟luaran
           TR3563 - Bab 3       86
3.6 Perancangan dan pengawalan
     pengeluaran
      TR3563 - Bab 3    87
  3.6.1      Perancangan aggreget
•    Merupakan aktiviti perancangan korporat
•    Matlamat>> bina perancangan pengeluaran yg
    menggunakan sumber2 dengan cekap untuk
    memenuhi permintaan pelanggan.
•    B „mana kadar output, tahap inventori serta
    tempahan lewat beri kesan terhadap sumber-
    sumber berubah serta tetap sykt.
•    Tiga situasi yg perlu diambil kira:
  –   Permintaan serta kapasiti sama.
                      Buat tindakan sebelum
  –   Permintaan melebihi kapasiti.   tentukan sumber
  –   Kapasiti melebihi permintaan.

              TR3563 - Bab 3           88
      3.6.2      MRPII

 MRP = Teknik perkomputeran menukarkan
 master schedule bagi produk akhir kpd
penjadualan yg terperinci bagi bahan mentah
   serta komponen yg terlibat di dlm
     pembinaan produk akhir.
          TR3563 - Bab 3       89
   3.6.2       MRPII
   MRP
Struktur bagi sistem MRP [Groover].
       TR3563 - Bab 3     90
         3.6.2        MRPII
Output MRP
1) Planned order releases.
2) Laporan planned order releases utk masa hadapan.
3) Pemberitahuan – jadualkan notis>>perubahan tarikh tamat.
4) Notis pembatalan.
5) Laporan status inventori.
6) Laporan prestasi.
7) Laporan penolakan.
8) Peramalan inventori.

               TR3563 - Bab 3          91
         3.6.2       MRPII
Kelebihan MRP
1) Pengurangan dlm inventori.
2) Tindak balas terhadap perubahan permintaan cepat.
3) Kurangkan setup serta kos pertukaran produk.
4) Penggunaan mesin yang baik.
5) Kapasiti lebih baik supaya boleh bertindak balas dgn
  perubahan master schedule.
6) Sebagai panduan dlm membuat master schedule.
              TR3563 - Bab 3         92
      3.6.2      MRPII

 MRP >> hanya satu alat perancangan bahan serta
parts yang mana pengiraannya adalah berdasarkan
           MPS.


  MRPII >> sistem berasaskan komputer bagi
   merancang, menjadual serta mengawal
  bahan-bahan, sumber-sumber serta aktiviti
 sokongan yg diperlukan untuk memenuhi MPS


          TR3563 - Bab 3        93
  3.6.2        MRPII

   Production Plan

      MPS

      MRP
     Plan OK?
Model bagi MRP2 [Regh].
        TR3563 - Bab 3  94
        3.6.2      MRPII

Modul-modul yg ada:
  •Perancangan pengurusan.
  •Perkhidmatan pelanggan.
  •Perancangan operasi.
  •Perlaksanaan operasi.
  •Fungsi-fungsi kewangan.            TR3563 - Bab 3  95
        3.6.2      MRPII

MRPII yg terkini sokong
  •QC.
  •Pengurusan penyelenggaraan.
  •Jaminan.
  •Sokongan pemasaran.
  •SCM.            TR3563 - Bab 3  96
       3.6.2       MRPII

Generasi baru MRPII
 •ERP
 •COMMS
 •MES
 •COMS
           TR3563 - Bab 3  97
           3.6.3        JIT
Just in time (JIT) is a philosophy of manufacturing based on planned
elimination of waste and on continuous improvement of productivity. It
encompasses the successful execution of all manufacturing activities
required to produce a final product, from design engineering to
delivery and includes all stages of conversion from raw material
onward. The primary elements of JIT are to have the required
inventory when needed; to improve quality to zero defects; to reduce
lead times by reducing setup times, queue lengths, and lot sizes; to
revise incrementally the operations themselves; and to accomplish
these activities at minimum cost. In the broad sense, it applies to all
forms of manufacturing-job shop, process and repetitive-and to many
service industries as well.
               TR3563 - Bab 3             98
3.6.3     JIT
  TR3563 - Bab 3  99
           3.6.3       JIT

Ideal >> sediakan serta hantar komponen di dlm bilangan yg tepat
kpd operasi pengeluaran tepat pada masa yg diperlukan.
      • Minimumkan WIP
      • Minimumkan lead time pembuatan.
      • minimumkan ruang.
      •Minimumkan wang yg dilaburkan dlm WIP
              TR3563 - Bab 3             100
       3.6.3      JIT

       Elemen JIT


Pengurusan  Pengurusan      Pengurusan
       manusia       sistem
teknologi
         TR3563 - Bab 3         101
3.6.3     JIT
  TR3563 - Bab 3  102
          3.6.3     JIT

Pengurusan teknologi
   Fokus kpd persekitaran p‟luaran serta
penekanan kpd sistem pembuatan yg responsif.

•Aliran pembuatan berstruktur.
•Pengeluaran small-lot.
•Pengurangan setup.
•Fitness for use.


            TR3563 - Bab 3     103
 3.6.3       JIT
Aliran pembuatan berstruktur [Regh].
    TR3563 - Bab 3         104
         3.6.3      JIT
Pengurusan manusia
   Kritikal terhadap objektif JIT iaitu
pembaikan berterusan. Ia membina persekitaran di
mana semua pekerja (atas – bawah)
bertanggungjawab serta mempunyai kuasa dlm
memberi cadangan untuk meningkatkan prestasi
sistem pembuatan.
•Penyertaan pekerja sepenuhnya.
•Pemantauan.
•Housekeeping.
•Focus TQ.      TR3563 - Bab 3        105
         3.6.3      JIT
Pengurusan sistem
   fokus kpd aktiviti pengedaran yang berkesan
serta penggunaan sumber-sumber yang terhad.

•Beban serta imbangan aliran.
•Langkah pembaikan.
•Pembekal adalah rakan kongsi.
•Pull systems.


           TR3563 - Bab 3        106
      3.6.3        JIT

Implementasi JIT


 Meningkatkan kecekapan pengeluaran sedia
 ada tanpa mengimplementasi JIT kpd
 keseluruhan operasi.

 Install sistem pengeluaran JIT.
          TR3563 - Bab 3      107
   3.7 Group Technology (GT)

Satu falsafah pembuatan di mana kenalpasti part yang
sama dan dikumpulkan bersama disebabkan kesamaan
dlm rekabentuk serta pengeluarannya.

 Utk tingkatkan keberkesanan pembuatan

                        atribut

  sel pembuatan, maklumat geometri, bahan,
  proses p’luaran, kaedah dsb
             TR3563 - Bab 3         108
  3.7 Group Technology (GT)
GT sesuai diaplikasi di dalam situasti
  berikut:
1) Kilang tersebut menggunakan
  pengeluaran secara batch serta
  mempunyai susunatur berorientasikan
  proses.
2) Part boleh dikumpulkan berdasarkan part
  family.


         TR3563 - Bab 3     109
3.7 Group Technology (GT)
  Satu part family. [Regh].
        TR3563 - Bab 3  110
  3.7 Group Technology (GT)
2 tugas yg kritikal di dalam GT:
1) Kenalpasti part family.
2) Menyusun semula mesin-mesin p‟luaran
  kepada mesin sel.
         TR3563 - Bab 3      111
   3.7 Group Technology (GT)
Kelebihan GT:
1) Penggunaan alatan, fixture serta masa setup
  yang sama.
2) Pengendalian bahan yg kurang kerana part
  bergerak di antara sel dan bukan keseluruhan
  kilang.
3) Perancangan proses serta penjadualan dapat
  dipermudahkan.
4) Masa setup kurang >> masa mendulu pengeluaran
  turun.
5) WIP kurang.
6) Kepuasan pekerja meningkat.
           kerja yg
7) Dapatkan hasilkan TR3563 - Bab 3 berkualiti tinggi. 112
 3.7 Group Technology
Susun atur berorientasikan proses. [Groover].
          TR3563 - Bab 3        113
3.7 Group Technology
 Susun atur GT. [Groover].
      TR3563 - Bab 3  114
3.7 Group Technology
 Atribut. [Groover].
      TR3563 - Bab 3  115
  3.7.1   Rekabentuk produk

•  Komponen dikelas dan dikodkan ikut
  kesamaan geometri
   Family of parts
•  Kesamaan = bentuk geometri hampir
  sama dan juga dimensi
•  Pereka capai semua komponen yg ada
  ciri2 tertentu
•  Elak pereka rkbt komponen yg baru

         TR3563 - Bab 3     116
    3.7.2    Perancangan proses

•    Kod GT boleh digunakan utk perancangan
    proses
  –   cepatkan capaian maklumat berkenaan
     komponen,
  –   membantu perancangan proses,
  –   baiki ketepatan perancangan proses,
  –   bantu pembinaan dan pengoperasian sel
     pembuatan dan
  –   kembangkan komunikasi di antara bidang2
     berkaitan
            TR3563 - Bab 3       117
      3.7.3    Pengeluaran
•  GT dan sel pembuatan : mesin2 diguna utk
   p‟luaran komponen2 yg hampir sama
    mesin dikelompokkan utk capai p‟aliran bhn
   lebih cekap dan kurang masa setup
•  Masa dan usaha dlm tentukan b‟mana sesuatu
   komponen dihasilkan dapat dikurangkan kerana
   ada maklumat2 diperlukan drp komponen yg
   hampir sama
   dua komponen yg diproses atau melalui
    proses2 yg sama atau hampir sama
•  Daritu komponen2 yg melalui proses yg sama
   boleh dlm bentuk berlainan
           TR3563 - Bab 3        118
  3.7.4   Klasifikasi dan pengkodan

Klasifikasi:
  Kumpul item spt komponen2, bahan2,
  proses2, alat2 dsb berdasarkan
  kesamaan
•   Struktur logikal dianggap skema
   pengkodan, dirujuk sbg pokok logik
•   Pokok logik > bertindak sbg penunjuk
   (pointer) kpd fail atau keluarga bagi
   rkbt sedia ada yg disimpan di dlm p.data
           TR3563 - Bab 3       119
3.7.4   Klasifikasi dan pengkodan

Pengekodan:
  Satu set peraturan yg tersusun supaya
  senang diterjemahkan oleh sist.
         TR3563 - Bab 3      120
     3.7.5      Skema pengkodan
•    Sist dibina drp teknik yg tidak formal kpd yg
    berstruktur
•    GT yg baik > sist pengkodan yg formal
  –   Sist pengkodan formal > setiap komponen satu kod nombor
      (numeral) atau kod alphanumerik yg menerangkan atributnya
•   Sist. Pengkelasan dan pengkodan telah dibahagikan kpd 4
    kategori
  1.  CAD – sist berdasarkan atribut bagi rkbt produk
  2. CAM – sist berdasarkan atribut p‟luaran produk
  3. CAB – sist berdasarkan atribut bisnes produk
  4. Kombinasi
     a. CAD/CAM – sist berdasarkan atribut rkbt dan
       p‟luaran
     b. CIM – sist berdasarkan atribut bisnes, rkbt &
       p‟luaran
               TR3563 - Bab 3           121
   3.7.5    Skema pengkodan

Bidang operasi yg bny guna GT
  Perancangan proses,
  Perancangan produk dan kawalan,
  Rekabentuk
          TR3563 - Bab 3  122
 3.7.6    Struktur pengkodan

     3 jenis struktur GTStruktur berhirarki      Struktur jenis rantaian


      Struktur hibrid
           TR3563 - Bab 3           123
   3.7.6     Struktur pengkodan
         struktur berhirarki

•  Asal>>sistem klasifikasi biologi oleh Linnaeus.
•  Intepretasi simbol pada satu tahap bergantung
   kpd nilai simbol di tahap sebelumnya
•  Struktur hirariki dikenali sbg monocode dan
   struktur pokok
•  Jenis pengkodan tertua
•  Wakili struktur yg padat dan berupaya beri bny
   maklumat berkenaan dgn komponen dgn hanya
   guna sedikit digit
   Berkesan utk capai p.data
             TR3563 - Bab 3      124
3.7.6    Struktur pengkodan
     struktur berhirarki
    GT Monocode. [Regh].
         TR3563 - Bab 3  125
    3.7.6     Struktur pengkodan
        Struktur jenis rantaian
•    Kontra dgn struktur berhirarki
•    Setiap simbol dlm satu jujukan nombor/digit
    adalah tetap dan tidak bergantung kpd nilai
    digit sebelumnya
•    Kod panjang
•    Setiap digit wakil maklumat terperinci sesuatu
    komponen
  –   Cth, bentuk, bhn, dimensi dsb
•    Dgn me‟rantai‟ maklumat, satu komponen yg
    lengkap boleh dijelaskan
•    Setiap ciri2 komponen dijelaskan melalui kod
    tertentu  kod panjang
              TR3563 - Bab 3        126
  3.7.6    Struktur pengkodan
      Struktur jenis rantaian

•  Dirujuk dgn nama lain: polycode,
  attribute code, fixed digit code dan
  descriptor code
•  Sesuai apabila komponen hendak
  diklasifikasikan berdasarkan proses
  teknologikal
          TR3563 - Bab 3     127
3.7.6    Struktur pengkodan
    Struktur jenis rantaian
     GT Polycode. [Regh].
          TR3563 - Bab 3  128
  3.7.6    Struktur pengkodan
        Struktur hibrid
•  Kombinasi monocode + polycode
•  Dikenali : kod multicode dan popular dlm
  kebnykan sist GT
•  Kelebihan : bina utk capai ciri2 yg baik di
  antara kedua2 kod asal
•  Kod hibrid terdiri drp satu siri kod polycode yg
  pendek
•  Setiap digit dlm kod berdikari (rtidak
  bergantung) manakala satu atau lebih simbol
  dlm kod diguna utk kelas komponen kpd
  kumpulan2 tertentu spt struktur hirarki

           TR3563 - Bab 3        129
   3.7.7   Implementasi GT
•  Dlm CAD/CAM, GT adalah satu teknik
  utk kenalpasti dan kumpul komponen yg
  sama atau berkaitan disebabkan
  kesamaan rkbt dan perancangan proses
•  “glue that holds CAD and CAM together”
•  Sebelum implement GT, perlu
  perancangan yg teliti
•  Perancangan, dimulakan dgn objektif
  sykt dan aplikasi GT kpd proses
  pembuatan
         TR3563 - Bab 3     130
    3.7.7     Implementasi GT
Aplikasi GT
Bidang:
•  penjadualan,
•  perancangan proses,
•  pembinaan „family of parts‟,
•  jujukan „part family‟ pada mesin2,
•  rkbt komponen dan p‟ubahsuaian,
•  pembinaan sel pembuatan,
•  pembelian,
•  anggaran kos dan
•  penentuan kebarangkalian keadaan ekonomi utk buat
   perubahan kpd kos bahan


             TR3563 - Bab 3         131
   3.7.7   Implementasi GT
Kelebihan:
• Integrasi aplikasi pembuatan
• Peranan utama: integrasi aktiviti rkbt
  dan p‟luaran
• Aplikasi GT dapat:
   Baiki aliran kerja
   Tingkatkan throughput
   Baiki WIP
   Baiki stok
   Tingkatkan penggunaan mesin
          TR3563 - Bab 3     132
   3.7.7    Implementasi GT
Kelebihan:
• Melalui
 –  Capaian kpd dokumentasi dan analisis
   kejuruteraan bagi sesuatu komponen yg sedia
   ada
 –  Elak penduaan rkbt komponen
 –  Rujukan rkbt sedia ada terhadap komponen2
   yg sama
 –  Pembangunan piawai kejuruteraan
 –  Keseragaman proses pembuatan yg paling
   efisyen
          TR3563 - Bab 3       133
  3.8 Kawalan lantai pengeluaran
Fungsi2 yg dijalankan dilantai p‟luaran
1. Pengumpulan data: manual/automatik
2. Pengurusan maklumat setiap hari: sokongan
  keputusan dan arahan operator dan prosidur
3. Pengurusan sumber setiap hari: bahan, inventori
  WIP, peralatan dsb
4. Penjadualan lantai p‟luaran: perjalanan dan
  loading
5. Pemantauan dan p‟awalan kualiti
6. Pengawal proses pemasangan, robotik,
  pemesinan dan sel pengujian

           TR3563 - Bab 3       134
 3.8.1    Pengumpulan data secara
         automatik
Laporan NASA, 1985, 6 teknologi yg sering digunakan
dlm pengumpulan data secara automatik utk
pengurusan inventori dan keperluan kawalan CIM yg
lain

  1. Bar code
  2. OCR (optical character recognition)
  3. Vision or image processing
  4. RFID (radio frequency identification)
  5. Magnetik
  6. Suara
           TR3563 - Bab 3       135
  3.8.1   Pengumpulan data secara
      automatik-Bar Code
•   Kumpul data automatik penting dlm CIM >
   pastikan aliran maklumat yg licin
•   Bar code teknologi yg sesuai
•   Lebih cepat drp papan kekunci; throughput 60-
   80 perkataan seminit, kesilapan 40%
•   Bar code; 1420-2100 perkataan seminit,
   kesilapan 1 dlm 10 jutaan bacaan
•   Kekurangan: imbasan gagal baca bar code
   – Bukan kesilapan pembacaan tapi breakdown
•   Alternatif : teknologi RFID dan suara

            TR3563 - Bab 3       136
  3.8.1   Pengumpulan data secara
      automatik-Bar Code
•  Dicipta pada 1949 oleh Norman J. Woodland
  drp Ventnor, NJ dan Bernard Silver drp
  Philadephia, Penns.
•  Menurut Bert Willoughby, penghujung 1960,
“The two things that gave bar coding the shot it
  needed were the laser and microprocessor. In a
  technological sense, they were the driving
  force. The microprocessor even more so
  because it was instrumental in both printing
  and reading.”
•  Pengimbas bar code pertama > penghujung 1960
  di pasaraya Kroger, Cincinnati
           TR3563 - Bab 3       137
  3.8.1    Pengumpulan data secara
        automatik-Bar Code
Teknik:
•  simbol2 dlm bar code merupakan kombinasi
  digit2, huruf atau tanda bacaan yg tertentu
•  pengimbas baca simbol dgn pancarkan cahaya
  atasnya dan takrifkan pantulan cahaya
   –   pengimbas --> guna laser (cahaya coherence)
•    Bar code adalah simbol yg terdiri drp bar-bar
     yg selari dan dipisahkan oleh jarak. (mempunyai
     ketebalan berbeza)
   –   lebar garisan bar dan ruang kosong ada maklumat.
   –   ketinggian tiada maklumat.

              TR3563 - Bab 3          138
  3.8.1     Pengumpulan data secara
        automatik-Bar Code
Teknik:
•  pelbagai sist pengkodan; dimensi bar + ruang yg
  tetap dan toleransi tertentu
•  lazimnya > sist pengkodan Code-39
   –   Boleh wakil 26 huruf, 10 digit dan 10 aksara tambahan
   –   Kekurangan:
     -->memerlukan ruang yg besar
     •  Densiti  (maklumat per ruang). Kod lain beri
        densiti  (bny maklumat dlm ruang yg sikit)
•    brg runcit guna UPC (Universal Product Code)
   –   Kekurangan:
      --> tak boleh cetak guna sist mudah alih, kemampuan
      bacaan lemah, tidak boleh alphanumerik
               TR3563 - Bab 3           139
  3.8.1   Pengumpulan data secara
      automatik-Bar Code
•   Bhn utk label dan teknologi pencetak adalah
   penting
•   Bhn label: kertas, mylar, plasti, besi, kain atau
   kepingan aluminium
•   Pencetak: dot matrix, ink jet, thermal
   transfer, punaran (etching) besi, pencetak laser
   dan photographic
            TR3563 - Bab 3        140
 3.8.1   Pengumpulan data secara
     automatik-Bar Code
Pengimbas:
•  m‟luarkan alur cahaya dan kesan pantulan utk
  bezakan bar yg serap cahaya dan ruang kosong
  yg tidak serap cahaya
•  denyutan isyarat akan tentukan lebar bar dan
  ruang kosong
•  maklumat dihantar kpd pembaca (reader), guna
  penterjemah logik (decoder) utk sahkan kod
  berdasarkan algoritma
•  Jenis pengimbas
    sentuh
    tidak sentuh
            TR3563 - Bab 3     141
  3.8.1    Pengumpulan data secara
        automatik-Bar Code
Pengimbas:
•  Jenis sentuh: sentuh simbol secara fizikal
   –   cth wand (pen) atau pembaca slot
   –   bersambung dgn komputer atau
   –   hantar data guna frekuensi radio
•    Jenis tidak sentuh: boleh kesan walaupun jauh
     drp simbol
   –   cth model alur tetap atau model alur bergerak
•    pengimbas model tetap diletakkan di stesen
     kerja atau digunakan utk memantau WIP
•    model mudah alih > kuasa bateri. Data diimbas
     disimpan dlm satu ingatan dan kemudian
     dibeban turun ke dlm komputer samada melalui
     talian terus, talian telefon atau penerima FM 142
              TR3563 - Bab 3
  3.8.1   Pengumpulan data secara
       automatik-OCR
•   OCR kenalpasti dan proses simbol
•   OCR terjemah huruf2 yg boleh dibaca
   oleh manusia ke dlm komputer
•   OCR kumpul huruf2 tersebut dlm bentuk
   pixels
•   data boleh diimbas samada dari kiri atau
   kanan
•   pengimbas OCR boleh baca 20-200 huruf
   per saat, sist kelajuan tinggi pula 1,200
   huruf per saat
           TR3563 - Bab 3      143
3.8.1  Pengumpulan data secara
automatik-Vision or image processing
•  komputer analisis dan terjemah imej
•  kamera analisis pixel utk kenalpasti objek2 yg
   ketara spt lubang atau pinggir
•  Kamera: vidicon > sama spt kamera TV, CCD
   (charge-coupled device) dan CCPD (charge-
   coupled photo-diode)
•  Tugas2:
1. Pengukuran         2. Penjelasan
3. Pengenalpastian      4. Pengecaman
5. Menentu kedudukan     6. Mengesan kerosakan
7. Pengintegrasian multimedia

             TR3563 - Bab 3        144
 3.8.1 Pengumpulan data secara
automatik -Vision or image processing
•  Pengenalpastian : simbol tentukan identiti objek
•  Pengecaman : mengecam dgn guna ciri2
   tertentu objek
•  Pengintegrasian multimedia : camtumkan data
   imej dan pemprosesan perkataan, p.data, grafik
   dan sist komunikasi
•  Aplikasi dlm pembuatan:
  – pengasingan, pengendalian bahan, kawalan
    proses, pemantauan mesin, keselamatan,
    panduan dsb

            TR3563 - Bab 3       145
  3.8.1     Pengumpulan data secara
          automatik-RFID
•    objek ada transponder yg keluarkan frekuensi
     radio tertentu
•    ia mewakili satu tanda yg unik atau satu jujukan
     data yg membolehkan media p‟hantar atau alat
     yg membaca memahaminya
•    antena tarik isyarat tersebut
•    komponen utama:
      unit kawalan (reader),
      antena
      tag (coded identification)


               TR3563 - Bab 3       146
  3.8.1     Pengumpulan data secara
          automatik-RFID
Teknik:
•  Antena akan keluarkan isyarat gelombang mikro
  1 - 7mW berterusan
•  bila tag masuk kaw liputan, isyarat yg dipantul
  akan mengalami modulasi frekuensi
•  tag
      boleh aktif
      pasif
   –   tag aktif: guna bateri utk operasi. Boleh simpan data
      sehingga beberapa Kbytes dan boleh tambah, buang
      atau ubah data pada tag
•    tag > mengandungi maklumat2 proses yg telah
     ditentukan yg boleh dibaca di setiap stesen
     kerja      TR3563 - Bab 3              147
 3.8.1   Pengumpulan data secara
      automatik-RFID
Teknik:
•  selepas selesaikan tugas2 (stesen kerja),
  stesen tersebut akan tambah mesej2 yg
  berkaitan pd tag
•  pada penghujung barisan pemasangan, komputer
  boleh simpan semua maklumat drp tag, utk
  sediakan satu laporan yg lengkap berkenaan
  pemasangan dan fungsi pengujian
          TR3563 - Bab 3       148
  3.8.1 Pengumpulan data secara
  automatik-Magnetic Identification
•   guna magnetic stripes atau magnetic ink
   character
•   medan elektromagnetik akan tukar maklumat
   kpd kod dan kemudian akan terjemahkan semula
   oleh komputer
           TR3563 - Bab 3       149
  3.8.1  Pengumpulan data secara
    automatik-Teknologi Suara
•   kadangkala teknologi ini guna bersama sist lain
   utk tingkatkan pengenalpastian
•   guna pada 3 kategori
1.  Sintesis percakapan
   - komputer bercakap dgn manusia (komunikasi
   C-P)
2.  Kemasukan suara
   - tukar data percakapan kpd bentuk digital utk
   storan dan diproses oleh komputer
3.  Pengecaman suara
   - membolehkan komputer memahami percakapan
   manusia
            TR3563 - Bab 3       150
 3.8.1    Pengumpulan data secara
         automatik
Perbandingan
•  kadar kesilapan tiga alat yg sering digunakan:

  OCR                1 dlm 1,000
  Pembaca bar code          1 dlm 3 juta
  RF transponders          1 dlm 1 billion
           TR3563 - Bab 3           151
  3.8.2    Jenis-jenis kawalan
CIM guna pelbagai jenis kawalan > on-off, jujukan
  atau pergerakan
• Pengawal > suis sensor  pengawal yg
  berasaskan logik yg komplek
• sumber kuasa utk sist kawalan > mekanikal,
  elektromekanikal, pnuematik atau hidrolik
• Kawalan secara elektronik atau komputer bantu
  sist kawalan
           TR3563 - Bab 3       152
3.8.2    Jenis-jenis kawalan
         TR3563 - Bab 3        153
 Satu struktur rangkaian pembuatan [Regh].
3.8.2    Jenis-jenis kawalan
         TR3563 - Bab 3          154
 Struktur kawalan di lantai pengeluaran [Regh].
   3.8.2    Jenis-jenis kawalan
         - Pengawal sel
Pengawal sel di dalam sel pemesinan dan pemasangan
  >> komputer yg menggunakan Intel chips
  >> minicomputer dgn processor chip
  >> komputer yg guna Intel dan RISC chip
  >> dilarikan Microsoft NT/2000 serta UNIX
           TR3563 - Bab 3       155
   3.8.2    Jenis-jenis kawalan
       - Struktur perisian
Aplikasi yg lazimnya terdapat pada pengawal sel:
 Pemantauan pengeluaran
 Pemantauan proses
 Pemantauan peralatan
 Pengurusan peringatan
 Penjanaan laporan berkenaan dgn aktiviti sel
 Sokongan operator
 Pengagihan tugas serta penjadualan           TR3563 - Bab 3        156
   3.8.2    Jenis-jenis kawalan
       - Struktur perisian
1.  In-house-developed software.
2.  Application enablers.
3.  Berasaskan OSI spt. Manufacturing Message
   Specification (MMS).

Kenapa In-house:
•  Pembangunan perisian menggunakan C adalah
  $50 se baris.
•  Kurang > kos serta kesukaran dlm perubahan
  perisian apabila konfigurasi perkakasan atau sel
  diubah.

           TR3563 - Bab 3        157
    3.8.2     Jenis-jenis kawalan
         - Struktur perisian
Enablers software:
•  Menyediakan satu set perisian yg mengandungi
  tools utk produktiviti yg digunakan bagi
  membina perisian kawalan utk sel CIM.
  –   Plantworks (IBM), Industrial Precision Tool Kit (HP)
     CELLworks (FASTech), FIX DMACS (Intellution),
     Factory Link (U.S. Data) dan In-touch (Wonderware).
•    Kemudahan yg diberikan:
  –   Sokongan LAB serta komunikasi data, fungsi logik
     serta matematik, sambungan kpd kerangka utama
     serta pangkalan data dsb.

              TR3563 - Bab 3          158
  3.8.2     Jenis-jenis kawalan
        - Struktur perisian
OSI-MMS
• MMS >> ISO 9506
 1) Spesifikasi perkhidmatan
 2) Spesifikasi protokol
 3) Spesifikasi antaramuka robot dan protokol
            TR3563 - Bab 3      159
    3.8.2    Jenis-jenis kawalan
      Programmable logic controllers

PLC --> peranti berasaskan pemproses mikro dirkbt
  khas utk kawal dan pantau proses
•  direka & diperkenalkan oleh Richard Morley
  dari Bedford Ass. (kemudian dikenali sbg
  Modicon dan dijual kpd Gould Inc.) pada awal
  1960an.
  –   Pengawal tersebut dikenali sbg MODICON.
•    Tujuan : ganti panel relay, gelung, pemasa,
    counter dsb.


             TR3563 - Bab 3       160
   3.8.2     Jenis-jenis kawalan

Programmable Logic Controllers (PLC)
•   Definisi (National Electrical Manufacturing Association
   (NEMA)):
“a digitally operating electronic apparatus which uses a
   programmable memory for the internal storage of
   instruction by implementing specific functions such as
   logic sequencing, timing, counting and arithmetic to
   control through digital or analog input/output modules,
   various types of machines or processes. The digital
   computer which is used to perform the functions of a
   programmable controller is considered to be within this
   scope. Excluded are drum and other similar mechanical
   sequencing controllers.
             TR3563 - Bab 3            161
  3.8.2    Jenis-jenis kawalan

•  PLC merupakan antaramuka utk membolehkan
  operasi logik pd insyarat input jana t‟balas
  output
•  alat2 yg beri isyarat input: pushbuttons,
  pemasa, counter, sel foto, suis penghad,
  thermocouples dan potentiometer
•  utk aturcara + operasi PLC lebih mudah guna
  rajah ladder.
•  Rajah ladder utk dokumentasi litar utk suis,
  motor, pemanas, pemasa, relay dan peranti2 yg
  kawal operasi bg sesuatu proses
           TR3563 - Bab 3         162
    3.8.2     Jenis-jenis kawalan

•    Kawal proses yg terdiri drp robot, mesin,
    operasi pemasangan dan pergerakan bahan kpd
    dan drp stesen kerja
•    teknologi PLC dibangunkan khas utk pembuatan
•    Kelebihan
  –   jangka hayat lama
  –   keboleharapan 
  –   penggunaan tenaga 
  –   kos  banding dgn sist mekanikal berasaskan relay
  –   pengubahsuaian dan penggunaan yg lebih fleksibel
  –   penggunaan ruang yg kecil
              TR3563 - Bab 3           163
  3.8.3    Teknologi penderiaan
A) Touch probes
•  penderia elektromekanikal yg boleh kenalpasti
  kedudukan alat2, bhn kerja atau objek2 lain
  dgn menyentuhnya
•  3 sub sist:
  (a) kepala probe dan h‟ware berkaitan
  (b) perantaraan probe dgn CNC
  (c) perisian
  --> utk kendali kitaran probe
•  cth kitaran probe: jana pergerakan mesin ikut
  paksi, simpan data, analisis data secara
  matematik utk susun maklumat dsb
           TR3563 - Bab 3         164
  3.8.3    Teknologi penderiaan
B) Penderia gentian optik
•  guna utk ukur fenomena fizikal spt tekanan
   atau getaran
•  kelebihan utama:
  – immune kpd gangguan elektromagnetik dan
    frekuensi radio
  – immune kpd pengasingan elektrikal
  – dan boleh beroperasi pada suhu            TR3563 - Bab 3        165
  3.8.3    Teknologi penderiaan
•  penggunaan utama: sbg displacement
  transducer
  --> penderia amplitud yg keluarkan dan terima
  isyarat cahaya yg bertindak apabila cahaya
  dipantulkan luar dr sasaran
•  bila sasaran bergerak tinggalkan gentian
  tersebut, intensiti cahaya pantulan meningkat
  sehingga ke tahap maksimum selepas terhad
  tersebut, intensiti akan berkurangan
•  transducer diguna dlm pengujian kejituan lead
  screw bg mesin2 dan dlm analisis kepala
  read/write bg pemacu cakera keras
           TR3563 - Bab 3         166
  3.8.3    Teknologi penderiaan
C) Penderia rangkaian
•  kelebihan gentian optik>> boleh terima dan
   hantar isyarat
   --> sist rangkaian penderiaan yg lebih kos
   efektif
•  terdiri drp sumber cahaya biasa, gentian optik
   yg bawa cahaya kpd setiap penderia, gentian
   lain yg bawa cahaya termodulasi kpd pengesan
   cahaya dan litar pemprosesan isyarat


           TR3563 - Bab 3         167
  3.8.3    Teknologi penderiaan
C) Penderia rangkaian
•  kaedah rangkaian hibrid: masuk penderia
   gentian optik yg pasif kpd nod elektro optik
   guna kabel gentian.
  – Isyarat optik akan ditukarkan kpd bentuk
    elektronik, diproses, ditukar semula kpd
    bentuk optik dan kemudian dihantar kpd
    pemproses kawalan pusat melalui laluan
    gentian           TR3563 - Bab 3        168
      3.9 Robot industri
•  Kurangkan masa pergerakan, menunggu, loading
  dpt tingkatkan kadar p‟luaran
•  antara kaedah/teknik utk kurangkan kos
  pengendalian bahan : mrkbt dan merancang
  kilang, susunatur kilang dikomputerkan dan
  simulasi
•  Teknologi robot > satu alat minimumkan kos
  pengendalian bahan dan alat
•  Perkataan robot > Czech-Polish, robotakerja          TR3563 - Bab 3       169
      3.9 Robot industri
•  Karel Capek perkenalkan robota melalui teater
  RUR (Rossum‟s Universal Robots) di US 1922
•  Robot  hamba
•  Issac Asimov : Novel > I Robot (1950)  robot
  sbg sahabat
•  1970an, Unimation > sykt pembuatan pertama
  fokus kpd robottik
•  Robot industri : lengan berautomatik yg boleh
  diaturcarakan supaya menjalankan tugas2
  tertentu dlm pengendalian bhn dlm lingkungan
  geometri dan kuasanya

           TR3563 - Bab 3         170
       3.9 Robot industri
•  Definisi Robot oleh Robotic Institute of
   America (RIA)
“ A robot is a reprogrammable multi-functional
   manipulator designed to move material, parts,
   tools or specialized devices through variable
   programmed motions for the performance of a
   variety of tasks.”
•  Reprogrammable :
  1)  Pergerakan robot bergantung kpd pengaturcaraan.
  2)  Pengaturcaraan boleh diubah utk mengubah
     pergerakan lengan robot.

             TR3563 - Bab 3          171
       3.9 Robot industri

•    Multi-functional:
  –   Robot boleh laksana pelbagai fungsi,
     bergantung kpd pengaturcaraan serta alat yg
     digunakan.
 Hasilkan robot yg fleksibel
• teknologi lama = pengolah mekanikal yg
  tetap dan dikawal oleh cams dan gear 
  tidak fleksibel


            TR3563 - Bab 3       172
     3.9.1     Pengaturcaraan
•    Proses yg membolehkan robot buat tugas2,
    tidak lebih drp ruang lingkup kerja (working
    envelope) dan payload
•    payload = berat lengan robot (end effector) yg
    selamat
•    ruang lingkup = sempadan ruang kerja
  –   Ada 4 ruang lingkup
•    bahasa : VAL (Victor‟s Assembly Language) atau
    AML (A Manufacturing Language) atau BASIC
•    VAL dibina oleh Unimation utk robot PUMA
•    robot kecil, Microbots, guna ARMBASIC

              TR3563 - Bab 3      173
   3.9.1    Pengaturcaraan
Teach pendant
•  kebanyakan robot ada pengawal > teach pendant
•  p‟aturcaraan : tekan butang2 berkaitan pada
   pengawal utk ajar robot ikut laluan tertentu.
•  Bila selesai, set kpd kelajuan yg dikehendaki
Kelemahan:
1) Sel kerja melahu ketika robot belajar
2) Mengajar di kaw. sesak, kemalangan boleh berlaku
3) Kecekapan p‟ajaran bergantung kpd gambaran
   operator, peralatan
           TR3563 - Bab 3       174
   3.9.1    Pengaturcaraan
4) Penerimaan robot lambat, sukar utk ubah suai.
   Gangguan kerap berlaku --> Kos meningkat
5) Dlm operasi pemasangan yg perlu tolerance kecil,
   cth mikroelektronik, tolerance 0.05mm, kaedah
   ini kurang baik.
•  W‟bagaimanapun, berguna sbg alat override bila
   berlaku break down/sist tergendala
           TR3563 - Bab 3        175
   3.9.1    Pengaturcaraan
Dry run task
•  p‟aturcaraan kurang cekap
•  pegang lengan robot dan gerakkan utk buat
  laluan
•  robot akan ingat laluan, dan ulang balik
•  cth: semburan cat dan welding
•  kaedah lemah
           TR3563 - Bab 3       176
   3.9.1    Pengaturcaraan
Kedua2 kaedah >> robot tak boleh kerja semasa
  diaturcarakan --> tidak kos efektif dlm p‟luaran
  volume rendah
•  alternatif : p‟aturcaraan off-line
Pengaturcaraan off-line
•  aturcara dibina pada lengan simulasi
  (fizikal/grafik)
•  lengan simulasi fizikal lebih ringan dan senang
  dimanipulasikan
•  lengan grafik, model komputer pada skrin

           TR3563 - Bab 3        177
   3.9.1    Pengaturcaraan
•  Dgn guna perisian simulasi, p‟aturcaraan dibina
  utk tugas2 tertentu yg akan dilaksanakan oleh
  robot
•  Dlm CIM, p‟aturcaraan secara grafik lebih ideal
           TR3563 - Bab 3        178
  3.9.2    Penderiaan pengawal
          robot
•  Kecekapan robot dlm pengendalian bhn
  bergantung kpd perletakan dan orientasi item
•  had kejituan menyebabkan sist robot kurang
  mampun meletakkan end effector pada titik yg
  sama
•  proses lebih berkesan kalau robot boleh
  „melihat‟ dan „merasa‟
•  vision robot dan tactile sensing membolehkan ia
  melihat dan merasa
•  antaranya: meletakkan peranti mekanikal utk
  ukur tekanan pada gripper bersama dgn suis
  penghad
           TR3563 - Bab 3        179
  3.9.2    Penderiaan pengawal
          robot
•  Suis penghad (limit switch) akan tendang pada
  takat tekanan tertentu
•  penderia fotoelektrik diguna utk hentikan
  robot bila ada gangguan (kehadiran)
           TR3563 - Bab 3         180
  3.10     Pengendalian bahan
          Pengenalan
Peralatan yg digunakan utk pengendalian
  bahan:
1. Pengangkutan.
 Trak, AGV, monorail atau rail guided, konveyor,
   kren
2. Sistem storan.
  Storan bulk, sist. rak, laci, sist. storan
  automatik.


           TR3563 - Bab 3        181
3.10     Pengendalian bahan
        Pengenalan
  Contoh peralatan pengendalian bahan [Groover].
         TR3563 - Bab 3          182
  3.10      Pengendalian bahan
           Pengenalan
Peralatan yg digunakan utk pengendalian
  bahan:
3. Penyusunan.
  pallet, kotak, bakul, tong dsb
4. Sistem kenalpasti dan jejak.
  sist. Bar code
           TR3563 - Bab 3   183
      3.10.1        Trak

            Trak
Tanpa bantuan kuasa          Dengan bantuan kuasa
           TR3563 - Bab 3             184
        3.10.1      Trak
       tanpa bantuan kuasa

hand trucks
Ditarik dan ditolak oleh manusia.
Kuantiti kecil, muatan ringan
           TR3563 - Bab 3  185
        3.10.1      Trak
       dengan bantuan kuasa
 Bergerak tanpa menggunakan kuasa manusia.
(a) walkie trucks,
(b) Forklift rider trucks,
(c) Towing tractors
            TR3563 - Bab 3     186
           3.10.2       AGV
•    Sist konveyor atau pengendalian bhn termoden
•    spt forklift, tapi tiada pemandu
•    ikut laluan yg disediakan dan ada pengawal
    (komputer)
•    boleh pilih laluan sendiri utk sampai destinasi
    --> lebih fleksibel dan lebih baik drp sist
    tradisional
  –   sist tradisional : monorail atau konveyor
•    pengawal yg menjlnkan AGV. Ia terima
    maklumat melalui komputer utama

              TR3563 - Bab 3        187
3.10.2     AGV
  TR3563 - Bab 3  188
3.10.2     AGV
  TR3563 - Bab 3  189
   3.10.2   Automated Guided
        Vehicle (AGV)
Jenis dan teknologi
•  dahulu dikenali sbg wire-guided vehicle
•  satu wayar ditanam 1 kaki dlm akan keluarkan
  isyarat tahap rendah (0.5A)
•  antena pada carrier tarik isyarat dan pengawal
  akan analisa utk tentukan laluan
•  sist ini bertugas baik di atas lantai dgn laluan
  tidak rumit dan jarak yg terhad
•  lantai konkrit yg rata


           TR3563 - Bab 3          190
   3.10.2   Automated Guided
        Vehicle (AGV)
Jenis dan teknologi
•  pembangunan terkini, laluan tape atau stripe
  (garis di cat atau filem besi)
•  carrier ada sumber UV akan baca cahaya terang
  yg dipantulkan oleh garisan cat utk bergerak
•  teknologi baru : strip kimia, diletak pada apa2
  permukaan dan hanya perlu penyelenggaraan yg
  kecil
•  boleh buat perubahan laluan tanpa ganggu
  p‟luaran

           TR3563 - Bab 3       191
   3.10.2   Automated Guided
        Vehicle (AGV)
Jenis dan teknologi
•  bekerja baik atas lantai yg bersih
•  Generasi AGV pertama : wire-in-the-floor.
  Tidak fleksibel dan keperluan lantai yg cerewet
•  Generasi kedua : guna bar code yg diletakkan di
  lokasi strategik sepanjang laluan dan dibaca
  oleh laser
•  AGV baru : guna teknologi vision. Membolehkan
  ia proses imej halangan2 yg terdapat di laluan
  --> kamera CCD

           TR3563 - Bab 3        192
   3.10.2   Automated Guided
        Vehicle (AGV)
Kawalan
•  kawalan AGV : dalaman dan luaran
•  dalaman : utk pastikan operasi bebas drp
  kesilapan
•  luaran : berkomunikasi dgn dunia luar melalui
  komputer
•  kawalan berlaku dlm 3 tahap:
  level 1 : hos sist
  level 2 : kawalan lantai p‟luaran
  level 3 : pemproses p‟angkuatan

           TR3563 - Bab 3        193
        3.10.3      Konveyor
•    Digunakan > kuantiti bahan yg dipindahkan
    besar.
•    Laluan yg tetap.
•    Diklasifikasi kpd dua kategori:
  –   Tanpa bantuan kuasa
  –   Dengan bantuan kuasa
             TR3563 - Bab 3      194
3.10.3     Konveyor

             (a) Roller conveyor
             (b) Skate conveyor
             Belt conveyor
     TR3563 - Bab 3          195
3.10.3     Konveyor

             Overhead conveyor
             Towline conveyor
     TR3563 - Bab 3           196
        3.10.4      Kren

•Pengendalian bahan secara menegak
•Utk bahan yg berat > melebihi 100 tan
           TR3563 - Bab 3   197
       3.10.5    AS/RS
•  Lazimnya, bhn mentah dan alat disimpan di
  tengah2 kilang
•  hantar pada stesen kerja bila diperlukan -->
  makan masa
•  Dgn persekitaran CIM : simpan bhn dan alat
  berhampiran stesen kerja
•  Dikawal AS/RS (Automated Storage and
  Retrieval System)
•  Ruang storan tinggi, spt rak-rak buku
•  Bila bhn/alat diperlukan, satu alat p‟angkutan
  akan sampai ke rak dan ambil item
•   buruh dan ruang
•           bahan 3
  Bantu pengurusan TR3563 - Babsecara berkomputer  198
3.10.5    AS/RS
   TR3563 - Bab 3  199
3.10.5    AS/RS
   TR3563 - Bab 3  200
3.10.5    AS/RS
   TR3563 - Bab 3  201

								
To top