Diagram ERD encji – relacji a diagram klas wskaż

Document Sample
Diagram ERD encji – relacji a diagram klas wskaż Powered By Docstoc
					Diagram ERD (encji – relacji) a diagram klas, wskaż
          różnice.
      Diagram klas

Przedstawia Strukture systemu w modelach
obiektowych przez ilustracje struktury klas i
zależności między nimi. Diagramy klas są
statyczne – pokazują, jakie obiekty wchodzą w
interakcje
     Diagram klas - przykład
Przykladowy diagram został wykonany przez:
Jarosława Piersa, Bartosza Paprockiego, Łukasza Trzciałkowskiego, Grzegorza Grochowskiego, Marcina Kopcisza
     Diagram Klas - relacje

●  Skojarzenie
●  Agregacja
●  dziedziczenia
       Diagram ERD

Diagram Związków Encji jest używany w
projektowaniu systemów informacyjnych do
przedstawienia konceptualnych modeli danych
używanych w systemie.
Diagram ERD - przykład
Diagram ten jest udostepniony w sieci pod adresem
http://www.serve.com/~wizjd/java/jgup/images/bookstore-erd.gif
     Diagram ERD - relacje

●  Relacja „przynależności”
●  Relacja „posiadania”
       Różnice - podsumowanie
   Diagram klas przedstawia klasy (typy)
   obiektów w programie, w odróżnieniu od
   diagramu ERD, który pokazuje jedynie
   egzemplarze (instancje) obiektów i ich
    zależności istniejące w konkretnym
          momencie.

lp  Diagram ERD                    Diagram Klas

   Można w nim przedstawic relacje tj: skojazenie,  Można w nim przedstawic relacje „przynaleznosci” i
   agregacja dziedziczenie              „posiadania”
1  Przedstawia strukture klas systemu        Przedstawia strukure danych systemu

2  Przedstawia zaleznosci pomiedzy klasami      Przedstawia zaleznosci pomiedzy elementarnymi strukturami
                            danych systemu
3  Diagram jest statyczny              Diagram jest dynamiczny