REVIEW OF THE PAST CALENDAR YEAR OORSIG OOR DIE

Document Sample
REVIEW OF THE PAST CALENDAR YEAR OORSIG OOR DIE Powered By Docstoc
					REVIEW OF THE PAST CALENDAR YEAR


OORSIG OOR DIE AFGELOPE JAAR


2008


Hierdie bladsye bied ’n oorsig oor aktiwiteite/hoogtepunte die afgelope jaar by BELLPARK.
Inligting word ingedeel onder die volgende afdelings:These pages offer a review of activities/highlights at BELLPARK over the past year,
divided into sections as below:


    Akademies/Academic


    Sport/Sporting


    Kunste/The Arts


    Ander/Other (Kampe/Camps; Projekte/Projects ens./etc.
AKADEMIES/ACADEMIC:
AKADEMIES/ACADEMIC

Our standard of teaching at Bellpark is and will remain very high. We are busy with Outcomes Based
Education where we teach our learners a vast range of skills to make them better equipped for their
tasks. Here I would like to honour my staff for their dedicated work. Thank you to all our parents
for their support in this endevour. Without this team effort we would not have been able to achieve
the following excellent results in the WCED Assessment on Literacy and Numeracy standards
recently completed.

Die basis van ons Grade 1, 2 en 3 leerders se skolastiese en intellektuele vaardighede word in die GF
(Grondslagfase) ontwikkel. Daar word gefokus op 3 leerprogramme nl. Geletterdheid, Gesyferdheid en
Lewensvaardigheid. Die onderrig van die programme vind hoofsaaklik in klein geborge groepies plaas
waarin die leerders die geleentheid kry om teen hul eie tempo en potensiaal te vorder en sodoende die
verwagte uitkomste te bereik.

Close liaison between the different grades as well as effective planning ensures a firm foundation.
The results obtained during the abovementioned assessment speaks for itself:

Geletterdheid:
 Bellpark: 94%; Metropool-Noord (Waarbinne Bellpark val): 48%; Provinsie: Wes-Kaap 39,5%

Gesyferdheid:
Bellpark: 94%; Metropool-Noord: 45%; Provinsie: Wes-Kaap 37%

We are very proud of learners’ achievements !!!!!!  Well done !!!!

Soortgelyke toetse is weer gedurende Oktober deur die WKOD op ons Graad 3 leerders gedoen. We
expect the assessement results early next year and will keep you informed.

Mrs Sunette du Plessis
HOD: FP

    KIDS/LEARN IT:
FUTURE KIDS/LEARN IT:

Hierdie jaar het weereens verby gevlieg en was baie bedrywig vir almal wat by die rekenaarsentrum
betrokke was. Die “Afrika Avonture” kurrikulum is weer vanaf Graad 1 tot 7 gevolg. Die lesse is almal
op een of ander wyse aan die 9 leerareas gekoppel. Deurlopende integrasie tussen klas- en
rekenaaronderrig vind plaas. Die graad 7’s het ook die Internet en e-posse in groter detail behandel.

During the year other projects linked to Valentines Day and
Mothers’ and Fathers’ Day were ongoing in the centre. During
the 4 th term learners did a practical project where all skills
learned to date were incorporated. This year personalized
place mats were designed and printed. These projects are
always very successful and 2008 was no exception !!

Baie dankie aan al die leerders vir hul volgehoue harde werk
gedurende 2008 !!!
Mev. Theresa du Plessis
OPVOEDER: REKENAARONDERRIG
SPORT

(’n Totaal van 14 Bellparkers het vanjaar hul Provinsiale Kleure verwerf in verskillende
sportsoorte. ONS IS BAIE TROTS OP HULLE !!!!!)


SWIMMING/SWEM:
SWIMMING/SWEM

Ware swemmers geniet hul oefentye ten spyte van die weer. Ons swemseisoen is gewoonlik tydens die
eerste kwartaal van die jaar, maar hul het reeds die koue teen die einde van die vorige jaar trotseer
om fiks te raak.

The Blue Team won the Interhouse Gala again this year but the other teams are adamant to beat
them. We have a large group of younger swimmers who are very eager and hardworking. We are proud
of them !!

Ons swemmers het ook weer geleentheid gehad om aan
verskillende galas by verskeie naburige skole deel te
neem. Omdat ons klem veral op deelname val, bied ons ook
ons swemmers wat 3de en 4de op die ranglys is die
geleentheid om deel te neem.

Reuben Koekemoer in Grade 4.3 is one of our most
promising swimmers at the moment. His record at school
of 16:93 in the 25 m freestyle for boys under 10 is still
unbeaten.

We are also sad to lose all-rounders like Terry Lourens and Sydney Harding (holder of the u/10 girls
freestyle record since 2005 ) in Grade 7 at the end of the year. We wish them all the best for high
school next year.

Swem is ’n absolute noodsaaklike vaardigheid om te bemeester. As swemafrigters wil ons ’n beroep op
ons ouers doen om hul kind(ers) so vroeg as moontlik aan behoorlike swemlesse bloot te stel. Wie
weet, miskien het ons ’n volgende Ryk of Natelie wat in daardie lyfie opgesluit lê !!!

Baie dankie aan al die toewyding en harde werk van ons afrigters en swemmers !!!

Mev. Annelie van der Hoogen
ORGANISEERDER: SWEM
KRIEKET/CRICKET:
KRIEKET/CRICKET

Ons het hierdie jaar spanne van 0/8 tot 0/13 gehad wat afrigting ontvang het en aan verskeie
wedstryde/toernooie deelgeneem het waar hulle baie goed gevaar het. Ons beklemtoon ook steeds
deelname en blootstelling so ver as moontlik.

Another highlight was our Annual Inter School Challenge against Vredenburg Primary at Bellpark. We
drew one match, won 2 and lost 1. All our learners enjoyed themselves and did their best. We
concluded with a successful Summer Sport Day where boys and girls participated within their Inter
House colours. (We feel however that more learners should participate in this event and that parents
should motivate and encourage them to do so.)

Een van ons 0/13 – spelers, Eduard Theron, het ’n besondere prestasie tydens ’n wedstryd behaal. Hy
het 8 paaltjies geneem en slegs 9 lopies afgestaan. Dit het ’n vierkuns ingesluit.

Baie dankie aan al die afrigters en spelers vir hul betrokkenheid en harde werk !!!

Mnr. Deon Wentzel
ORGANISEERDER: KRIEKET
ATLETIEK/ATHLETICS:
ATLETIEK/ATHLETICS


Our annual inter House Athletics Meeting was held during the fourth term of 2007. Another Meeting
for the Foundation Phase took place at the beginning of the first term 2008. Our Inter House
Athletics Meeting for 2008 will take place on 2/3 December.

Bellpark het in 2008 weereens ’n suksesvolle Atletiekseisoen beleef. Na die Grondslagfase
byeenkoms in die eerste kwartaal, het die Bellville-kampioenskappe, die Noordsonebyeenkoms en die
WP-kampioenskappe gevolg. Ons leerders het ook aan die Fanie Theron-, Somerset-Wes, Panorama- en
Simonsbergbyeenkoms deelgeneem. Ons is veral trots op Zani Kruger wat ’n eerste plek by die WP-
Kampioenskappe, asook die Wes-Kaap Kampioenskappe in die 1 200 m behaal het. Sy het dit opgevolg
met ’n goue medalje by die SA-Kampioenskappe !!!!

Baie dankie aan al die harde werk en toewyding deur beide afrigters en leerders !

Mnr. Basie Kotze
DPH: SOMERSPORTORGANISEERDER

RUGBY:
RUGBY

During the 2008 season 11 official matches were fixed, but
due to the worst winter in 50 years, only 7 could be played.
We had some mixed results, but we can see 2008 as a very
successful rugby season. Both our U/9B and 11A teams lost
only 1 match. Our U/9A’s were unbeaten.We still find a tendency that a large percentage of our older
learners stop participating in sport at some time or other. This is a pity, as part of the child’s
education includes his/her physical development.
Buiten die normale ligawedstryde, was daar ook baie ander toernooie en sportdae waaraan Bellpark
deelgeneem het. Hier verwys ons graag na die Ackermans Mini-Rugbytoernooi, Vredelust
Aandtoernooi, Hoërskool Bellville Sportdag, Monte Vista Mini-Rugbydag en die gebruiklike Mosselbaai
Sporttoer. Soos in die verlede was dit weer ’n groot sukses.

Ons wil graag al ons spelers en afrigters bedank vir hul harde werk om ook Bellpark se naam
hoog te hou. Baie dankie ook aan ons ouers vir u ondersteuning langs die veld.

Mnr. Biggs van Wyk
WINTERSPORTORGANISEERDER


NETBAL/NETBALL:
NETBAL/NETBALL
      ALL

Spesiale kursusse is hierdie jaar deur die WP Netbal Akademie aangebied waarby ons afrigters
en spelers baie kon leer.

Bellpark het ook aan verskillende toernooie deelgeneem. ’n Geslaagde 0/13-toer is ook aan die
begin van die 3 de kwartaal na Mosselbaai onderneem. Dit bly jaarliks ’n hoogtepunt.

Our girls played several matches and had a good year.

We wish to thank all our enthusiastic players, dedicated coaches and our parents for their
continued support at matches and in practices.

Mev. Petro Koch
ORGANISEERDER: HOKKIE


HOKKIE/HOCKEY:
HOKKIE/HOCKEY

Hokkie is ’n sport waar kinders hul sosiale vaardighede op ’n informele manier tussen vriende en
spanmaats ontwikkel. Genot en deelname is hoog op ons prioriteitslys, terwyl ’n oorwinning ’n bonus vir
die span is.. Ons het ’n baie geslaagde seisoen beleef waar spanne vanaf 0/9 tot 0/14 kompeterend
deelgeneem het.

Thank you to all our coaches for all your hard work as well as the high standards you have set and
maintained . A special word of thanks also to our supporters next to the field. Our players appreciate
having them there !!!

Mej. Maritha Hay
ORGANISEERDER: HOKKIE
LANDLOOP/CROSS COUNTRY:
        COUNTRY

Vir ons atlete was 2008 ’n baie suksesvolle jaar aangesien 5 van hulle gekwalifiseer het om
aan die WP-proewe deel te neem. Zani Kruger het weer met haar 1 ste plek haar WP-kleure
verwerf. Sy het ook deurgedring na die SA’s in Bloemfontein. Hier het sy ’n algehele 11 de plek
in SA behaal.

We want to wish her well for the future !! We are extremely proud of all our athletes !!!
Mev. Tersia Khors
ORGANISEERDER: LANDLOOP


TENNIS:
TENNIS

A large number of learners played tennis this year. We entered 4 teams and both boys and girls did
very well and did Bellpark VERY PROUD !

Baie geluk aan Jana Mangold en Janes Nel wat hulle halwe WP-kleure verwerf het.

VOORWAAR ’N SPOGPRESTASIE !!!

Mev. Ronél Bothma
ORGANISEERDER: TENNIS


SKAAK/CHESS
SKAAK/CHESS:

There is a growing interest in chess. At the moment we have 25 participating players taking part in
matches and tournaments. Our players have excelled themselves and concluded the season on a very
high note.

Ons skaakspelers is toegewyd, gehoorsaam en leergierig en dra altyd ’n goeie beeld van ons skool uit.
Met die professionele afrigting leer hul strategië wat tot hul voordeel strek.

Die meer gevorderde leerders het aan die WP-Liga vir primêre skole deelgeneem. Abrie van Schoor, ’n
graad 7-leerder, is gekies om die WP van 7 tot 17 Desember 2008 by die Nasionale Kampioenskappe
te Potchefstroom te verteenwoordig.

WE ARE VERY PROUD OF YOU AND WISH YOU WELL FOR THE FUTURE !!!

Mev. Hermien Smit
ORGANISEERDER: SKAAKKUNSTE/THE ARTS


             EISTEDDFOD/TIE:
TYGERBERSE INTERNASIONALE EISTEDDFOD/TIE

It is a great pleasure to be able to report to you on the many outstanding results that have already
been achieved by our Bellparkers during this year:

Gedigte            :  20 Hoogste lof en 13 Lof
Gedramatiseerde Prosa     :  1 Lof
Prosa             :  1 Lof
Poems             :  2 Highest Honours

Twee leerders, Bennie Gibbons en Kayla Neethling is genooi vir oudisies vir die Prestigé
Konsert. Kayla het tydens die konsert opgetree.

Baie geluk aan Bennie Gibbons, Kayla Neethling en Ulrich Schreuder wat ook trofeë vir
voordrag ontvang het.

ONS IS BAIE TROTS OP HULLE !!!!

Mev. Ester Langenhoven
SKAKELONDERWYSER: TIE

    CHOIR:
SENIOR CHOIR

Our choir once again did themselves proud. They
performed on several occasions such as the Kaapse
Afrikaanse Eisteddfod. Here they obtained an average
of 80%. An achievement to be very proud of !!!

Baie dankie aan die koorlede en die koorleiers vir hul
aandeel in die groot suksesse. Ons sien uit daarna om
volgende jaar nog groter hoogtes te bereik !!!

Mej. Lina Gaum
KOORLEIER
ANDER/OTHER

EDUCATIONAL CAMP/KAMP – GRAAD 4’S

Hoe vinniger die jaar voortsnel na Oktober, hoe groter raak die opgewondenheid onder die Graad 4-
leerders. Die rede? Natuurlik die hoogtepunt in elke Graad 4-leerder se jaar – die kamp te Froggy
Pond by Simonstad.

Not only are the learners looking forward to the camp, but believe it or not, so are the teachers !!.
On 15 October we departed by train from Bellville station with 101 extremely excited learners.

Vir baie van ons leerders was die treinrit ’n eerste. Die trein loop langs die see en die leerders het hul
vergaap aan die walvisse wat sommer hier voor ons ’n gratis vertoning gelewer het.

On arrival at Simonstown we walked along the historic main road to visit the SA Naval Museum, the
Toy Museum and the statue of Just Nuisance. On the second day we visited the Simonstown Museum
where the learners were briefed on the life of able seaman, Just Nuisance, a Great dane in the SA
Navy during the Second World War. We also visited the penguin colony at Boulders.

Saans het die leerders hul gate uitgeniet met die speletjies waarmee mnr. Wentzel hulle besig gehou
het. Hulle het ook heerlik lyf geswaai op maat van Kentucky Fried Chicken en Mc Donalds.

Dag 3 het ons Kaappunt besoek en was ons gelukkig om vir Bart, die bobbejaan wat van Tokai af daar
beland het, te ontmoet. Ons hoop sy soektog na “meisies” is suksesvol en dat hy daar gelukkig sal
wees.
After lunch at the beach we departed for home with 2 busses full of really exhausted learners and
teachers after an unforgettable experience.

Mej. Beatrix Grové
GRAADHOOF: GRAAD 4


GRAAD 6- KAMP
JONKERSHOEK: 16 – 19 SEPTEMBER

Dinsdag, 16 September het 117 opgewonde leerders vanaf Bellpark na die Okkie Jooste kampterrein
te Jonkershoek vertrek. Die Graad 6-kollegas wat die leerders vergesel het, was mevv. Langenhoven,
Scott, mej. Van der Merwe en mnre. Wentzel en Nell.

Upon arrival, we divided the learners into groups and showed them to their rooms. The camp rules
were also explained. After supper Mr Wentzel entertained the learners by playing games. They
enjoyed it and their laughter echoed in the mountains of Stellenbosch. We ended the evening off
with Scripture Reading.

Woensdag, 17 September was ’n idilliese dag. Ons het besluit om in die berge te gaan stap. Dit was ’n
heerlike belewenis daar tussen die fynbos en watervalle.

At 2 o’clock, Mrs Erwee came to speak to the learners about drugs, especially the myth surrounding
these dangerous drugs. She was truly inspiring.

Om die pragtige dag ten volle te benut het mnre. Wentzel en Nell en mej. Van der Merwe die leerders
deur die hindernisbaan geneem. Dit was weereens ’n ervaring wat die leerders terdeë geniet het. Die
aand is met speletjies en aandgodsdiens afgesluit.

On Thursday, 18 September we woke up to find the whole camp soaked. The rain poured down. Luckily
we were prepared and Plan B had to be put into action. All the learners were accomodated in the hall.

Daar het die leerders in groepe gewerk en hul eie “collages” van droë blare gemaak. Hul kreatiwiteit
het ons almal verbaas !!

After that they had time to prepare for the evening’s concert. They had to work in groups and
entertain both classmates and teachers.

Die leerders kon nie wag tot agtuur om te begin nie. Die kollegas het as beoordelaars opgetree en na
elke item terugvoering gegee – soos die bekende persoonlikheid, Deon Maas. Weereens tot groot
vermaak van die onderwysers en leerders, ’n reuse sukses !!!

The hourglass began to run out. The learners were tired and also started missing their homes and
other luxuries. That night not a sound was heard from the bungalows. It was dead quit.

Vrydag, 19 September het mnr. Wentzel weer ’n ongelooflike ontbyt voorgesit. Daarna was dir oppak-
en skoonmaaktyd. Ons het die berge gegroet en goeie herinneringe ingepak.

Tired learners and dirty luandry arrived back at Bellpark at about 12 o’clock. I’m sure every learner
will cherish this experience forever !!!

Mev. Sannette Scott
GRAADHOOF: GRAAD 6
KARNAVAL/CARNIVAL:
KARNAVAL/CARNIVAL

Vanjaar se Karnaval was weereens ’n groot sukses en die N1 het weer tot stilstand gekom om te sien
wat die Bellparkers doen. Behalwe vir al die lekker eetgoed, ritte en speletjies, was die
kaskarwedrenne sekerlik die hoogtepunt van die dag. Klasse het in hul graadgroepe teen mekaar
kompeteer. Die entoesiasme waarmee hulle hul karre gestoot het, het duidelik gewys dat hul dit
geniet het.

Ons is baie dankbaar teenoor al ons borge wat bygedra het
tot die sukses van die wedrenne.

Not only was the carnival a financial success, but also a well
planned marketing strategy. Our sincere thanks to all the
parents who so wonderfully supported us in this endevour as
well as Mr Wentzel and his team for a job well done !!!

WE GREATLY APPRECIATE IT AND ARE LOOKING FORWARD TO NEXT YEAR’S CARNIVAL !!!!

Mnr. Deon Wentzel
DHP: KARNAVAL ORGANISEERDER
Mnr. Colin Nelson
SKOOLHOOF
         RVICE:
        SERVICE
LANDSDIENS/LAND SERVICE


Landsdiens is ’n kultuurvereniging wat op 4 bene staan te wete: Liefde vir ons natuur, liefde vir ons
medemens, liefde vir werk en liefde vir ons Skepper. Ons probeer dus om elke kwartaal hierdie
belangrike pilare aan ons leerders uit te lig.

We started our programme this year with activities such as a special Valentine’s Day for the teachers
as well as the members. Creative projects were held in the afternoons to teach children
entrepreneural skills. A highlight during the first term was the combined Land Service/SU/CSV –
Coffee Evening we had at the school.

Tydens ’n oorslaap by die skool besoek Mariëtte Rix (nr.1 hokkiespeler) ons. Sy het ’n praatjie kom
hou oor haar besoek aan Beijing tydens die Olimpiese Spele. Haar foto’s was pragtig en ons het tot
laatnag aan haar lippe gehang!

We decided to treat the teachers with coffee/tea and a toastie/muffin while they were waiting for
parents during the Parents Evening. As they say “Charity begins at home”.

Die jaar het ons ook weer kampe te Amana, Bridgetown,
Drakenstein en Jonkershoek bygewoon. Projekte is ook by
die skool aangebied - met ’n vrolike Lentehoed het ons die
Lente begroet! Elke jaar pak os ook ’n projek aan saam
met die gemeenskap. Hierdie jaar het ons op Saterdag,
25 Oktober by die NG Kerk Bellville-Vallei, die kerk en
parkie se mure wat met graffitti bespuit was, gaan verf.
Hierdie projek was in samewerking met Oakdale Buurtwag, die Polisie en polisiereserviste. Met hierdie
projek het die Landsdiens gewys dat ons nie net in die skool ons liefdes uitleef nie, maar ook in die
gemeenskap.

We would like to thank Mr and Mrs Wentzel, Mr Blignaut, Mr and Mrs Kohrs, Mr and Mrs Nel, Miss
Lehani van der Merwe and Mr Wikus Nel for their contributions!

Die volgende leerders is gekies om die Wes-Kaap tydens die Nasionale kamp in Mpumalanga te gaan
verteenwoordig:
• Mashaan Etsebeth – gr 7
• Daniël Loubser – gr 7
• Edward Theron – gr 7

Van ons lede is ook na die Interprovinsiale Projek uitgenooi:
• Carla Truter
• Ingrid Schwella

Me L Nel gaan ook as volwassene op die Interprovinsiale projek.

Mev Sandra Wentzel
Landsdienskoordineerder


CSV/SU/TOPS:
CSV/SU/TOPS

CSV vind elke Vrydagmiddag na skool plaas. Ons het hierdie jaar ’n besonderse jaar beleef. Ons bied
ook 1 keer per kwartaal ’n koffiekroeg aan wat gemiddeld deur 150 leerders bygewoon word.

Ons het weereens ’n wêreldbiddag vir vroue aangebied
waar ons tyd spandeer het om vir kinders oor die
wêreld te bid wat in nood verkeer.

Ons Pinksterdienste was deur Gerhard de Jager
aangebied en werklik ’n inspirasie vir ons almal. Charlie
Holtzhamp het weer die seksualiteitskursus vir die
Graad 7’s aangebied aan die einde van die 2de kwartaal.

Deel van ons uitreike is die bymekaarmaak van kos,
klere en speelgoed vir minderbevoorregtes. Ons het hierdie jaar baie bymekaargemaak en is tans
besig om kos en speelgoed bymekaar te maak vir 2 kerspartytjies vir minderbevoorregte leerders.
TOPS

Die meeste van ons uitreike hierdie jaar was in die skool self. Die Tops-groep is 37 leerders wat elke
Vrydagmiddag na CSV verder oefen. Ons bedien die Woord deur middel van sang en dans. Ons
Gospelaand vind plaas op 21 November en beloop om weereens ’n reuse sukses te wees. Hierdie jaar
het ons op ’n besonderse manier die teenwoordigheid van die Here ervaar.

Mev Mari-Lize Coetzee
CSV/TOPS Koordineerder
SLOT GEDAGTE

Dit is vir my ’n voorreg om u as ouers, my personeel en alle ander vriende van BELLPARK hartlik te
bedank vir jul groot aandeel in die suksesvolle wyse waarop ons vanjaar die skool so effektief kon
bestuur en bedryf in belang van ons kinders. Ons wens julle ’n Geseënde Kersfees en ’n baie
voorspoedige Nuwe Jaar toe. Mag julle die welverdiende ruskans geniet, en veilig terugkeer indien
julle op reis sou gaan.

Vriendelike Bellparkgroete

Colin Nelson
SKOOLHOOF

2008-11-25