Docstoc

Pengenalan Kepada Kerohanian

Document Sample
Pengenalan Kepada Kerohanian Powered By Docstoc
					  Keimanan
- Kemanusiaan
- Ketatanegaraan
- Kemasyarakatan
Menurut Ulwan,(1981)pend.
Keimanan ialah memperkenalkan
kepada kanak-kanan sejak mereka
mula berakal kpd asas keimanan ,
membiasakan mereka dengan rukun
Islam sejak awal lagi dan mengajar
prinsip syariat yg mulia semenjak
usia tamyiz.
Pend. Keimanan ini merupakan
pend. yg paling penting bagi kanak-
kanak berdasarkan hadis Rasulullah:
Yang bermaksud:
Setiap anak itu lahir dengan fitrah.
Ibu bapalah yang menjadikan ia
majusi, nasrani atau yahudi.
Dapatkan versi penuh Jurnal
Pendidikan ini di
www.jurnalpendidikan.com

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:280
posted:12/8/2010
language:Malay
pages:5
Description: Pengenalan Kepada Kerohanian