Pendidikan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak by jurnalpendidikan

VIEWS: 1,113 PAGES: 7

More Info
									PENGENALAN

 Komponen Kerohanian dan Moral amat penting
 bagi pemupukan nilai Islam dan nilai
 masyarakat berbilang kaum bagi melahirkan
 rakyat Malaysia yang percaya kepada Tuhan,
 berperibadi mulia, bertanggungjawab dan
 berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri,
 keluarga, masyarakat dan negara.
Kerohanian Dan Moral mengandungi:
1) Pend. Islam utk murid Islam
2) Pend. Moral utk murid bukan Islam
Fokus PI : Penyampaian ilmu , kemahiran dan
penghayatan Islam berdasarkan kepada Al-
Quran dan Assunah.
Fokus PM: Penyampaian ilmu untuk
menjadikan seseorang insan berakhlak dan
bermoral tinggi.
AMALAN KEROHANIAN ISLAM

 Tumpuan kepada Rukun Iman sebagai
 pegangan dan kepercayaan dan Rukun Islam
 sebagai bukti dan penghayatan:
 1) Syahadah
 2) Solat
 3) Zakat
 4) Puasa
 5) Haji
AMALAN KEROHANIAN AGAMA HINDU
 Agama hindu terpelihara sejak zaman Veda lagi dgn
 idea bahawa Tuhan (Brahman) wujud dan dan boleh
 dialami secara mendalam dengan mencapai keadaan
 transeden( tafakkur).
 Mereka percaya:
 1) kitaran kelahiran,kematian dan kelahiran semula
 2) Seorang itu akan menentukan kehidupan
 seterusnya di alam lain.
AMALAN KEROHANIAN AGAMA HINDU
  Brahman dianggap: Pencipta
  Vishnu : Pemelihara
  Shiva: Tuhan pemusnah dan kelahiran semula.
Ini mewakili trinity (trimurthy) ditambah dengan
  peujaan kuasa feminin alam semesta iaitu
  shakhti yg dipanggil devi.
Dapatkan versi penuh dokumen ini di
www.jurnalpendidikan.com

								
To top