; prezentace - PowerPoint
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

prezentace - PowerPoint

VIEWS: 1,102 PAGES: 55

 • pg 1
									                   Dříve jahodovský mlýn – vyhořel roku 1917.
                   „Mlýn jahodovský , l.p.1724 vystavěl B.Schnoebell s povolením milostivé vrchnosti tento
                   mlýn o 1 sloţení na půdě J.Šklíby, sedláka roveňskýho u hranic vsi Jahodova (na
                   nestálé vodě za 100 zlatých). V roce 1848 přidělen k Rovni. Mlelo se do roku 1860.
                   Vyhořel roku 1917.
                   Heinrich Schnoebell             1724
                   Martin Rufer                1741- za 95 zlatých
                   Michal Rufer                1756
                   Antonín Hejhal               1760
                   Josef Pacler                1766
                   Josef Rufer                 1767
                   V. Stejskal                 1781- po zemřelém bratru Francovi
                   Josef Netíků                1784- vedle mlýna 1786 koupil roli od
                                         Hukala z Rovně pro 2 měřice
                   Josef Rössl                 1821- za 1400 zlatých
                   Karel Rössl                 1858
                   Antonín Lauterbach             *1836, mlynář z Bělé č.81
                                         manţelka Pavlína nar.1846 z Nebeské
                                         Rybné
                                         dcera Albína nar. 1864
                                         dcera Kristýna nar. 1866
                                         syn Josef nar. 1868
                                         syn Alois nar. 1875
                   Antonín Vanický               *1871 v Rovni, zemřel 1961
                                         manţelka Emilie, nar.1876 z Rovně
                                         syn Antonín nar. 1906, zemřel 1970
                                         syn Josef nar. 1908, zemřel 1970
Místo, kde stával jahodovský mlýn.
                                         dcera Emilie nar.1908, provd.Zahradníková,
                                         zemřela v roce 1988
                                         manţel Emilie- Jindřich Zahradník *1905,
                                          zemřel v roce 1988
                                         jejich dcera Jindra *1938
                                         její manţel Josef *1930, +2001
                                         jejich dcera Jindra *1959
                                         jejich dcera Marie *1962
                   V roce 1901 vlastní mlýn Antonín Vanický – uţ se jen šrotovalo. V roce 1903-1904
                   postavili z cihel obytnou místnost. Dne 17.srpna 1917, za I. světové války mlýn vyhořel a
                   zbytky zdiva byly srovnány se zemí.
                                         - dcera Anna 1873
                                         - dcera Františka 1874
                                         - syn Alois 1877
                                         - syn Vojtěch 1879
                                         - dcera Barbora 1882
                                         - dcera Marie 1885
                                         - syn Jaroslav (neznámo)
                               Adolf Ţabokrtský   *1869 z Nebeské Rybné, od roku 1906 na
                                         Jahodově
                                         - manţelka Anna *1873, roz.Kubcová
                                         - syn Adolf *1897
                               Adolf Ţabokrtský   *1897
                                         - manţelka Boţena roz.Štěpánková *1897 z
Číslo popisné : 2                                 Javornice
Rodina Dvorská                                  - dcera Boţena *1918, provd. Bártová-
                                         Javornice
                                         - syn Lubomír *1921
Matěj Janeček         1715 - za 26 kop        Lubomír Ţabokrtský  *1921
Vít Kos    1720                                - manţelka Vlasta *1924, roz. Kalinová,
Vít Kos    1761 - po otci za 39 kop                      zemřela 1961
Josef Kos   1766                                - dcera Vlasta *1947, provd. Dvorská
V. Kos    1780 - od bratra                          - syn Lubomír *1949, Vamberk
V. Kos    1789 - od bratra za 35 kop                     - 2. manţelka Boţena *1921, zemřela 1982
V. Pavel   1799 - od tchána s vůlí své manţelky Anny,   Josef Dvorský    *1944, zemřel 19..
       postoupil svému jedinému synu                    - manţelka Vlasta, roz. Ţabokrtská*1947
Josef Pavel *1828- dcera Anna nar. 1850,provdaná za                - dcera Beata *1968
       VincenceŠtěpánka z Dlouhé Vsi č.p. 36                - syn Marek *1974
       - teta Marie Pavlová              Marek Dvorský    *1974
Josef Kubec *1838 - chalupník Uhřínovice                     -1. manţelka Jana *1973, rozená Plíhalová
       - manţelka Kateřina roz. Čiţinská z Lupenice            z Javorníce
       - syn František 1863                        - syn Radek *1993
       - syn Jan 1864                           - syn Filip *1996
       - syn Josef 1866 (dělník ve slévárně Bobrek-            - dcera Barbora *2000
       Prusko)                               - 2.manţelka Milena*1971,roz. Boubeliny
       - syn Antonín 1868, vojín                      z Hořic v Podkrkonoší,její dcera Martina*1992
                                         -dcera Pavlína *2009
          Matěj Hebek   1715 – za 25 kop
          J.Červinka    1717
          J.Čermák     1728
          Josef Čermák   1750 – od Kateřiny, vdovy po zemřelém J.Čermákovi
          Vojtěch Čermák  1778 – od vdovy po zemřelém Josefu Čermákovi
          Josef Čermák   1793 – od bratra za 740 zlatých
          Franc Nedvídek  1810 – zemřel 1875
          Josef Nedvídek  1825 – za 120 zlatých ( 4 korce a 1 věrtel pole )
          Josef Nedvídek  *1804
                   - manţelka Kateřina z Rovně č. 36
          Josef Nedvídek  *1829 – chalupník z Jahodova
                   - manţelka Anna *1839 z Liberka
                   - syn Josef *1860, hospodář
                   - syn František *1863, krejčí
                   - syn Jaroslav *1866
Číslo popisné : 3          - syn Václav *1871, švec
Rodina Kubcova   Jan Kubec    *1864 – z čísla 2 na Jahodově
                   - manţelka Albína * 1864 roz.Lauterbachová ze mlejnka
                    sv Rovni
                   - dcera Františka *1889, provdaná Seidlová, Hřibiny
                   - dcera Kristýna *1890, provdaná Krsková, Roveň
                   - syn Josef *1894
          Josef Kubec   *1894 –zemřel 1946
                   - manţelka Anna *1902, roz. Dvořáková, Jahodov
                   - dcera Anna *1916, zemřela 1971
                   - syn Josef *1923, zemřel 2004
                   - syn Karel *1927
          Karel Kubec   *1927 - zemřel 2009
                   - manţelka Růţena *1927, z Prahy –zemřela 2006
                   - syn Karel *1947
                   - syn Mirek *1949
                   - vnuk Martin *1977 (syn Karla)
                   - vnučka Iva *1982 ( dcera Karla)
          George Waňorný  1715 – za 28 kop
          Jiří Weinhauer
          V. Stojnar    1718
          Matěj Vostřebal  1719
          V. Šmíd      1721
          Jiří Fiala    1724
          V. Fiala     1747 – od otce
          J. Pavlů     1776
          Josef Fiala    1789 – manţelka Kateřina
          Josef Fiala    1820 – manţelka Terezie, provdaná Nováková
          Jiří Jirec     *1805 – chalupník ze Skuhrova
                   - syn Karel, svobodný
          Václav Sršeň   *1839, zemřel 1876
                   - manţelka Anna *1837
                   - dcera Františka *1865
Číslo popisné : 4  Karel Trojna   *1858, truhlář
Rodina Samešova            - manţelka Františka *1865, rozená Sršňová
                   - syn František *1887, učitel v Ústí nad Orlicí
                   - syn Robert *1889
          Robert Trojna   *1889
                   - manţelka Marie *1889, roz. Kotyzová z Kameničné
                   - syn Josef *1916
                   - dcera Marie *1921
                   - dcera Marta *1923, provdaná Štefková
          Josef Trojna   *1916, hospodář ( celá rodina ţije nyní v Rybné n.Zdobnicí )
                   - manţelka Marie *1924 roz. Jansová z Rybné n. Zd.
                   - dcera Marie *1948
          Marie Samešová  *1921, rozená Trojnová, zemřela v roce 1995
                   - manţel Václav Sameš *1910 z Kopidlna – zemřel
                   - syn Václav *1944 ţije v Sedloňově v Orl.horách
                   - manţelka Marie *1950
                   - syn Václav *1974
                   - syn Martin *1976
                   - dcera Petra *1979
          Václav Sameš   *1974 - přistěhoval se v roce 2005 ze Sedloňova
                   - manţelka Eva, rozená Komůrková *1971
                   - dcera Daniela * 2003
                   - dcera Karolina *2007
                Za zástávkou autobusů je parcela, kde se nacházelo číslo popisné 5.

                Jan Vaňorný         1715 - za 28 kop
                V. Nosál          1718
                Michal Neffe        1720
                J. Haudloš         1722
                V. Nezmeškal        1727
                Ant. Nezmeškal       1745 – od rodičů
                Hendrych Fišar       1759 – od Ant.Nezmeškala ( nemohouce on pro velkou
                              chudobu dýlej hospodařit )
                Franc Antůšek        1759 – od tchána Fišara
                Jiří Bárta         1772 – od Fr. Antůška
                Tobiáš Hejčl        1773 – za 24 kopy
                Antonín Hejčl        1774 – za 24 kopy
Číslo popisné : 5       Franc Holub         1787 – za 200 zlatých rejnských
zbouráno koncem 19. století.  František Šitina      1800 – za 100 zlatých
                Josef Šitina        1822 – od otce
                Václav Pechánek       *1814 , vdovec z Roudnice u Nechanic
                              oddán 1846 s Annou, syn František *1848
                František Pechánek     1849, truhlář
                              - syn Josef *1852, pekař v Praze
                              - dcera Antonie *1857
                František Dusil       *1847, tesař z Habrové
                              - manţelka Anna *1852, roz. Lukášová z Jaroslavi
                              - dcera Anna *1874, Jaroslav
                              - syn František *1876, dělník, Jaroslav
                              - syn Josef *1880
                              - syn Rudolf *1889, Jahodov
                Františka Trojnová     1847 – Jahodov, svobodná
                Marie Gregorová       1863 – vdova (sestra )
                Toto hospodářské stavení bylo zrušeno a pozemky rozděleny na polovinu mezi
                čísla popisná 4 a 6.
               Nově postavený dům na pozemku zakoupeném od paní Vlasty Dvorské z č. 2.
               Přiděleno znovu číslo 5 i kdyţ dům je postaven vedle č. 2.

               (Šedová) Steklíková Jana JUDr. *1959 – rozená Sedláčková
                            - manţel Petr Šeda *1950, zemřel 1992
                            - druh Josef Steklík *1943
                            - v roce 2007_ se provdala za Josefa Steklíka
Obnovené číslo popisné : 5
                      Antonín Tomáš        - syn František *1842
                                     - syn Josef *1844
                                     - dcera Marie
                                     - dcera Anna *1850
                                     - syn František *1855
                                     ( otec Antonín Tomáš, *1819 v Dobrém )
                                     - dcera Františka *1854
                                     - syn Josef *1864
                      Josef Tomáš         *1864
                                     - manţelka Františka, rozená Kubcová
                                     - dcera Anna *1893
                                     - dcera Marie *1896, byla provdaná Pavlištová v Pekle nad Zdobicí
                                     - dcera Františka *1898
                                     - dcera Anastázie *1900
                                     - syn Adolf *1903, bydlel v Rovni, zemřel 1974
                                     - syn Josef *1906,
Číslo popisné 6 :                            - syn Jaroslav *1908
Rodina Tomášova.                             - syn Jindřich *1910, zemřel 1981, Třebechovice
Jan Weiswinkler 1715- za 28 kop       Josef Tomáš         *1906, zemřel v roce 1995
prošacovaná a Janovi Chaloupkovi prodána                 - manţelka Aneţka, rozená Hanušová, Roveň č.6
Tobiáš Kunc            1717                  zemřela v roce 2001
Jiří Hampl            1718                  - syn Josef *1931, bydlí v Rybné nad Zdobicí
Jakub Macháček          1720
V. Hejhal             1727                  - syn Zdeněk *1938, bydlel v Kunčině Vsi +2005
V. Pavlišta            1729   Po smrti paní Aneţky Tomášové uţíval dům její vnuk Zdeněk, syn Zdeňka Tomáše, který
Pavel Zajíc            1730   dům prodal manţelům Myslivcovým z Rychnova nad Kněţnou. V současné době (2010)
Hendrych Fišer 1734 – přiţenil se k vdově  probíhají opravy a rekonstrukce domu.
Josef Mlynář           1759 –
od tchána
Josef Mlynář syn         1780 –  Myslivec Bronislav       - manţelka Myslivcová Erika
Jiří Bartoš            1785 –
k vdově, uţ dorostlý dědic
Josef Mlynář           1807 –
od pastora Mlynáře, otce Jiřího
J. Minařík            1828
Alţběta Minaříková        1830 –
vdova, provdaná Horáková
Jan Hercík            1837 –
ouřední sluţebník v Rychnově
              Jan Chaloupka        1715 – za 27 kop
              Andres Švenka        1717
              Lorenc Čejpelt        1721
              Mikoláš Dvořák        1722
              Lorenc Čejpelt        1724
              Franc Čejpelt        1729 – po otci
              Matěj Šimon         1738
              Matěj Šmída         1760 – za 20 kop
              Mikoláš Hampl        1762 – handlem za svou chalupu č.p.18 od společných sirotků
                            po M. Hamploj toliko do dospělosti Josefa
              Jan Šmída mladší       1768
              Franc Hampl         1781 – od otčíma
              Jan Šmída          1783 – po zemřelém Fr. Hamplovi
              Josef Šmída         1783 – po otci za 50 zlatých a 10 kr., zemřel 1832
                            - manţelka Barbora
                            - druhá manţelka Anna
Číslo popisné : 7     Vojtěch Vašátko       1843 – vyměnil si s Josefem a Annou Šmídovými za svou
původní stavení vyhořelo                chalupu č.p. 54
v roce 1938        Matěj Vašátko        1845
              Antonín Tomáš        1846 – s manţelkou Annou za 572 zlatých ve stříbře
              Ignác Schnábelt       1847
              Josef Marek         1848 – pocházel ze Šachova
              Terezie Marková       *1800 – výměnkářka, pocházela z Německé Rybné
              František Marek       *1834 – chalupník ze Šachova, výměnkář
                            - manţelka Barbora *1840
                            - dcera Františka *1865
              František Hovorka      *1862 – ze Slemena
                            - manţelka Františka *1865, rozená Marková
                            - syn František *1886
                            - dcera Františka *1899, zemřela 1967
              Josef Kubec s rodinou zde bydlel v letech 1935 aţ 1938.
              Stavení vyhořelo v roce 1938. Na jeho místě postavil nový dům ing.Libor Nosek.
              Stavba byla dokončena v roce 2000.
              Tím se počíná historie nového čísla 7.
              Libor Nosek Ing.       *1970 – pochází z čísla 9 Jahodov
                            - manţelka Irena *1970, rozená Ondrušová z Rychnova nad Kněţnou
                            - syn Jakub *1994
                            - dcera Vendula *1997
                            - syn Vojta *2002
                         J. Šmíd       *1823 – chalupník
                                    - manţelka Terezie *1832
                                    - syn František *1855
                                    - syn Josef *1859
                                    - syn Ferdinand *1865
                                    - dcera Marie *1867
                                    - dcera Anna *1869
                         František Šmíd   *1855
                                    -manţelka Františka *1853, rozená Veverková z Rovně
                                    - syn František *1877
                                    - dcera Marie *1880
                                    - dcera Ţofie *1885
                         František Hovorka  *1862 ve Slemeně, zemřel 1929 (přechází na toto číslo
Číslo popisné : 8                           z vyhořelého stavení číslo 7)
                                    - manţelka Františka *1865, rozená Marková z Jahodova
Rodina Noskova                             - syn František *1886, svobodný, berní tajemník, zemřel 1952
                                    - dcera Františka *1899
Jan Horák               1715 –
                         Ladislav Nosek   *1887 z Dlouhé Vsi, zemřel 1967
koupeno za 27 kop od Václava Kříţů
Jan Školník              1719               - manţelka Františka *1899, rozená Hovorková
Jiří Novák              1720               - syn Ladislav *1920
V. Špaček               1722    Ladislav Nosek   *1920 – zemřel 2007
Jiřík Bárta              1724               - manţelka Jindřiška *1922, rozená Hájková z Merklovic
V. Šmída               1727
J. Šmída               1751 – po             zemřela v roce 2005
otci                                  - syn Ladislav *1944
Fr. Šmída               1789 – po
otci za 42 kop, zemřel 1807
„Notandum: Tato chalupa dle prošlých
nejvyšších patentů by staršímu synovi Janovi
patřila, jsouce ale on k hospodářství
neschopný, tak své dědičné právo kupujícímu
bratru Francovi dobrovolně upustil, následně
se jen tato za dědičnou připisuje.“
Franc Šmíd              1825 –
však skrz nahodilý se pád ohně ţádné stavení
se nenacházejí
          Jan Weber          1715 – za 27 kop
          Hans Biederman        1721
          Matěj Pánek         1731
          Jiří Vavřinec        1737 – přiţenil se k vdově Alţbětě, po zemřelém Matěji
                         Pánkovi
          Jiří Šmíd          1738
          Dominik Plesl        1743 – od vdovy Alţběty Šmídové za 29 kop
          Antonín Vavřinec       1761 – za 35 kop
          Josef Šitina         1764 – od vdovy po zemřelém Antonínu Vavřincovi
          Franc Šitina         1793 – od otce
          Josef Šitina         1800 – od bratra za 40 zlatých
          J. Kříţ           1805 – s manţelkou Kateřinou za 100 zlatých
          J. Hejlek          1832 – s manţelkou Annou za 136 zlatých ve stříbře
          J. Gregora          1839 – s manţelkou Marií koupili za 588 zlatých,
                                pocházeli z Javorníce
          A. Štěpánková        *1803 – vdova, výměnkářka z Liberka
Číslo popisné : 9  Josef Gregor         *1824 – chalupník z Javorníce
Rodina Noskova                  - manţelka Terezie *1837, rozená Štěpánková
                         - syn Josef *1859
                         - syn Jaroslav *1860
                         - dcera Marie *1863
                         - syn Alois *1867, mistr švec
                         - syn Antonín *1869, dělník v krajkář.
                         - syn Václav *1871
          Alois Gregor         *1867 – švec, chalupník, zemřel 1928
                         - manţelka Anna *1872, rozená Citová z Třebešova
                         - dcera Marie *1897
                         - syn František *1899
                         - syn Josef *1901
                         - syn Alois *1903
                         - syn Jaroslav *1904, holič
          Stavení zakoupil Ladislav Nosek z č.8 v roce 1927.
          Ladislav Nosek Ing.     *1944 – pochází z čísla 8 Jahodov
                         - manţelka Stanislava *1946, rozená Vašátková ze Synkova
                         - syn Libor *1970, nyní bydlí v nově postaveném
                         čísle 7 Jahodov
                         - dcera Irena *1974
                         V roce 2007 se přistěhoval do č.9 Pavel Černý *1952
                        Josef Ţabokrtský   *1838 – chalupník ze Slemena
                                    - manţelka Marie *1848, rozená Vyskočilová
                                    - dcera Marie *1869
                                    - dcera Marie * 1871
                                    - syn Josef *1873, švec
                                    - syn František *1874, mlynář ve Slatině
                                    - syn Vojtěch *1877
                                    - dcera Anna *1879
                                    - dcera Boţena *1883
                                    - dcera Emilie *1886
                        Josef Ţabokrtský   *1873 – švec
                                   - manţelka Antonie *1885, rozená Plesová z Javorníce
                                   - dcera Marie *1905, provdaná Kuncová
                                   - dcera Růţena *1908, provdaná Matyková
                                   - syn Josef *1910, bytem Vrchlabí
 Číslo popisné : 10                         - syn Ladislav *1914
 Rodina Ţabokrtských              Ladislav Ţabokrtský  *1914, zemřel 19 ….
                                   - manţelka Anna *1922, rozená Kylarová z Jamného nad Orlicí
Jiřík Lukášů 1715 – za 27 kop                     - zemřela v roce 2009
Jakub Lukášů 1725 – od otce                      - dcera Anna *1948, provdaná Macháňová
Matěj Machač 1743 – za 28 kop                     - syn Zdeněk *1950
František Antůšek 1772             Zdeněk Ţabokrtský   *1950
Martin Kříţ  1783 – přiţenil se po zemřelém             - manţelka Věra *1955, rozená Bártová z Javorníce
Fr.Antůškovi                             - syn Zdeněk *1977 Ing.Ph.D.
Jan Antůšek 1798 – od otčíma za 37 zlatých              - dcera Jana *1980 Ing. - v r.2007 se provdala a
                                           odstěhovala
Václav Švejda a Anna  1811 – za 1400 zlatých
Josef Nosek      1819 – za 700 zlatých
Josef a Marie Kočí   1827 – za 368 zlatých
František Kočí     1844
Vojtěch Vyskočil    1847
                         Jan Tabačovský    1726
                         Jiří Pekláš     1740 – od vdovy Zuzany
                         Jan Antušek     1741
                         Václav Antušek    1769 – od vdovy po zemřelém Janovi
                         Jiřík Antušek    1770 – od bratra Václava
                         František Antušek  1820 – koupil panský rybníček
                         Václav Trojna    1833 - za 860 zlatých
                         Jan Kunc       1835 – za 571 zlatých 33 ½ kr.
                                   - manţelka Františka. Vyměnili za hospodu č. 1 v Rovni
                                   s Františkem a Kateřinou Suchánkovými
                         Antonín Suchánek   1833 – svobodný, dělník Roveň
                         František Suchánek  *1822 – rolník, vzal si roku 1848 Josefu Martincovou ze Sopotnice
                         Alois Suchánek    *1830 – Sopotnice
                                   - dcera Marie *1851, ve sluţbě v Sopotnici
                                   - dcera Františka *1857
                                   - syn Josef *1862
                                   - dcera Anna *1864
 Číslo popisné : 11               Josef Hostinský   *1843 – Litice
 Rodina Janečkova                           - manţelka Marie *1850, rozená Kubcová z N.Rybné
                                   - syn František *1870, krejčí
Filip Kříţ    1710                         - syn Josef *1872, truhlář
„ 7.10. jest tato chalupa neb zahrada před 28             - syn Dominik *1875
lety nákladem z důchodu vystavená                   - dcera Antonie * 1880
k níţ to pole 8 a ½ strichu roli panské                - dcera Františka *1883
postoupeno. Skrze rychtáře a konšele                 - dcera Alţběta *1888, všichni narozeni v Liticích
vyšacováno za směnu 26 kop. Úroky placené po             - sestra Hostinského Anna
1 a ½ kopě aţ do zaplacení a budou náleţeti   Josef Štěpán     *1886 – Lipovka
všechny milostivé vrchnosti do důchodu.
                                   - manţelka Alţběta *1888 Litice
Kontribuce dle repartice platiti ouroku sv.
Jiřského 11 grošů a 4 a ½ denáru,                   - syn Josef *1912
sv.Havelskýho 11 grošů a ča ½ denáru.                 - dcera Marie *1919, provdaná Sedláčková
1710 zavdal do důchodu 1 kopu, 1711 poloţil do            - dcera Jiřina *1922, provdaná Nováková
důchodu 1 kopu, 1712 – 1718 po 1 kopě.“                - syn Jan *1925
Jan Hejlek           1719       Jan Štěpán      *1925 – zemřel v roce 2002
Jan Čermák           1721                  - manţelka Marie *1928, rozená Nedvídková
Jiřík Vyskočil         1722                  - dcera Marie *1950, provdaná Pavlištová
                                   - dcera Hana *1957, provdaná Janečková
                         Jiří Janeček     *1953 – z Javorníce
                                   - manţelka Hana *1957, rozená Štěpánová
                                   - syn Jiří *1978
                                   - dcera Hana *1980
Číslo popisné : 12
bylo zbouráno a zrušeno v roce 1934


Václav Kopecký    1710 – dne 7.11. za 25 kop            Antonín Jirsa       *1849, zedník
Jan Dvořák      1716                       (podnájemník)       - manţelka Františka *1852
Jan Krsek      1725                                     - syn Jaroslav *1882
Josef Pátek     1731 – od vdovy po Janu Krskovi                       - syn Jindřich *1885
Josef Vyskočil    1758 – přiţenil se k vdově po Pátkovi za 37 kop  Josef Kotýza        *1858 – v Kameničné, od roku
Petr Jiří Pátek   1776 – od otčíma J. Vyskočila za 37 kop                   1898 na Jahodově,
 Vojtěch Pátek    1777 – „Od vdovy pozůstalej po Petroj                    zemřel roku 1927
           Pátkoj, bratru svým, po kterým se jinší dědic                - manţelka Cecilie *1856, rozená
           nenachází a ta jmenovaná vdova se do jiné                  Marešová z Pěčína
           ţivnosti provdala.“                             - syn Josef *1887, řezník
Vojtěch Pátek    1800 – od otce                                - dcera Marie *1889, provdaná
           - manţelka Barbora, zemřela                         Trojnová
           - syn Josef *1830                              - syn Jan *1895, padl v 1.
           - syn Antonín *1857                             světové válce
           - druhá manţelka Marie z Merklovic        Josef Kotýza        *1887 – řezník
           - dcera Marie si vzala Františka Hrobaře                   - manţelka Jiřina, rozená
           v roce 1873                                 Smrčková z Javorníce, kam se
Vincenc Luňáček   *1842 – bednář, Jahodov, Peklo                        později odstěhovali
           - manţelka Františka *1854, Jahodov č.6      Trojnovi          - uţívali jako poslední toto stavení
           odstěhovali se do Lible                           a v létech 1932 – 1934 je zbourali
Antonín Pátek    *1833 – chalupník
           - manţelka Barbora, zemřela ???          Pozemek byl rozdělen mezi paní Samešovou (rozenou
           - druhá manţelka Marie *1847 z Merklovic     Trojnovou) a pana Josefa Trojnu. Nyní vlastní pozemek zčásti
           - syn Josef *1859                 Markovi (Rybná nad Zdobicí – Dvorek) a pan Václav Sameš ze
           - syn Hynek *1862                 Sedloňova. Část pozemku, sousedící s č. 11 byla prodána panu
           - dcera Marie *1864                Ţatečkovi, který zde postavil v roce 2002 rekreační chatu.
František Pátek   *1870 – z prvního manţelství
František Hrobař   *1850 – zedník
           - manţelka Marie *1847, rozená Dostálová
           z Merklovic
           - dcera Marie *1874, provdaná Preclíková
           - syn Karel *1880
           - dcera Anna *1885
                 Jiřík Rokytenský       1710
                 Jan Rokytenský        1717 – od vdovy, máteře své, za 35 kop
                 Vít Zajíc          1720 – od vdovy Jana Rokytenského
                 Václav Hynek         1726
                 J. Matouš          1745 – od otčíma Hynka
                 František Čermák       1776 – přiţenil se k dceři po J. Matoušovi
                 „ Notandum : Poněvadţ tuto chalupu nejmladší syn Franc, kterému právem dědičně patřila,
                 pro nedospělost věku svého a matka téţ pro sešlost věku, atd., pročeţ nynějšímu hospodáři
                 Františku Čermákovi z téhoţ přátelství , pochází od vrchnostenské kanceláře, se povolilo
                 chalupu zakoupiti, kterému on Franc Čermák zase 8 kop za právo dědičné se uvolil
                 zaplatiti.“
                 Josef Rösl          1813 – od tchána Fr. Čermáka za 200 zlatých rýn.
                 Jan Hejlek          1819 – od Josefa Rösla za 730 zlatých
                                - manţelka Anna
                 Jan Hejlek          1821 – syn, za 500 zlatých
Číslo popisné : 13        Josef Kříţ          *1826
Rodina Krahulcova                       - manţelka Františka *1831, z Něm.Rybné 143
                                - syn František *1853
– bydlí v Rychnově nad Kněţnou.                - dcera Antonie *1862
                                - Františka Antuková, sirotek na obecní útraty
                 František Kubíček      *1824 – dělník , Habrová
                 Anna Nováková        *1824 – Litice
                                - syn Jan *1853, Litice, tkadlec
                 Jan Novák          *1853
                                - manţelka Marie *1856, rozená Holubářová ze Slatiny
                                - syn František *1888, dělostřelec
                                - dcera Anna *1890, provdaná Kříţová RK
                                - syn Jan *1892, truhlář
                                - dcera Boţena *1896
                                - dcera Františka *1897
                 Jan Novák          *1892 – truhlář
                                - manţelka Štěpánka *1898, rozená Řezníčková
                                - dcera Květa *1932, provdaná Horáková, Dlouhá Ves.
                 Květa a Karel Horákovi bydlí v Dlouhé Vsi. Stavení předali své dceři Květě provdané
                 Krahulcové a jejímu manţelu Karlu Krahulcovi, kteří bydlí v Rychnově nad Kněţnou.
                 Dům je vyuţíván k rekreaci.
                          František Trojna  1843 ( *1823) koupil za 550 zlatých
                                    - manţelka Barbora *1823, vdova
                                    - dcera Františka *1846
                                    - syn František *1849, bednář, Pulkava Dolní Rakousko
                                    - syn Leopold *1851, mlynář v Rychnově
                                    - syn Karel *1858
                                    - dcera Anděla *1861
                                    - dcera Marie *1863, provdaná. Gregorová, vdova
                                    - dcera Anna *1865
                                    - vnučka Marie Gregorová *1884
                          Benedikt Nuc    *1853 – Říčky
                                    - manţelka Aneţka *1875, Bohousová, od 1910
                                    - syn Václav *1879, Německá Rybná
                                    - dcera Karolina *1910, provdaná Jeřábková
                                    - syn Jindřich *1912, zemřel 1959, svobodný
Číslo popisné : 14                           - syn Jaroslav *1914, zemřel ve škol. věku
Poslední z původních dřevěných domů byl
                                    - syn Benedikt *1917
zbourán v roce 1989¨a na jeho místě
                          Jaroslav Jeřábek  *1903 - z Černíkovic, zemřel v roce 1979
postaven dům nový a hospodářské stavení.
                                    - manţelka Karolína *1910, rozená Nucová,
                                    - zemřela v roce 1974, bezdětné manţelství
Rodina Šedova                    František Šeda   *1941 – koupil dům v roce 1978
Jiřík Šklíby    1710 – za 25 kop                  - manţelka Marcela *1944, rozená Hájková z Benešova
Jakub Macháček 1715                          - syn Jan *1962, kovolitec, Kostelec n.Orl.
Václav Minářů   1721
                                    - syn Martin *1966, učitel hudby, Jahodov
Václav Coufal 1735 – za 27 kop „ Nemohouce
tento hospodář pro nedostatek jeho zdraví na              - jeho manţelka Soňa Šedová *1975, rozená
této zahradě hospodařiti,zasejc předešlýmu                Hoffmanová ze Synkova a jejich
Václavu Minářovi téţ postoupil, pročeţ ten trh tu            dcera Barbora * 2004
nic neplatí.“                             -a dcera Anna *2007
J. Mlynář     1743 – od otce za 25 kop               syn František *1969, hostinský, Rychnov n.K.
František Vyskočil 1763
František Hampl 1783 – se přiţenil k vdově
po J. Horákovi
Franc Antušek 1791 – se přiţenil k vdově po
Fr. Hamplovi
manţelka Kateřina 1832 zemřela
Josef Antušek 1841
 manţelka Anna,
 rozená Zemanová z Javorníce č.p. 155
           Matěj Štandera       1710 – za 23 kopy
           V. Konec          1714
           V. Zajíc          1719
           Jiří Dohnálek       1732 – za 23 kop 30 grošů
           Jiří Vyskočil       1734 – za 23 kop 30 grošů
           J. Vyskočil        1753 – po otci
           J. Vyskočil        1772
           V. Hynek          1808 – zeť, manţelka Anna
           Antonín Hrobař       1823 – od Jiřího Zábrodského za 500 zlatých
           František Hrobař      1841 – syn, vzal si dceru Františka Barvínka z Rovně
           František Hrobař      *1814 – výměnkář
                        - manţelka Marie *1825 v Rovni
                        - syn Josef *1845, zahradník
                        - syn František *1850, dělník
                        - dcera Františka 1852, dělnice
                        - syn Karel *1856, švec, Rychnov nad Kněţnou
           Josef Hrobař        *1845
Číslo popisné : 15               - manţelka Anna *1841 z Dlouhé Vsi
                        - syn Rudolf *1869
Rodina Skokanova   Josef Novák        1905 – prodal Fiedlerovi
           Antonín Nuc - Fiedler   *1849 – Říčky
                        - manţelka Marie *1865 ( druhá manţelka,rozená Dvořáková )
                        - dcera Ludmila *1895, Říčky, Prausová
                        - syn František *1896, Říčky, učitel, padl za 2. světové války
                        - Alois Fiedler *1908, Říčky
                        - Kosek, druhý manţel Marie *1865
           Alois Fiedler       *1908 – zemřel 1973
                        - manţelka Františka *1910, rozená Janečková z Rovně
                        - dcera Zdena *1934, provdaná Davidová, Hradec Králové
                        - syn Jiří *1936
           Jiří Fiedler       *1936
                        - manţelka Zdena *1940, rozená Kolářová, Písek
                        - dcera Stanislava *1969
                        - dcera Jiřina *1976
                        - syn Aleš *1980
           Jiří Skokan        *1955 - koupil dům v roce 1996, bez pole a lesa
                        - manţelka Jana Skokanová Bc. *1959, rozená Hrádková
                        - dcera Barbora *1988
           Dům i hospodářské stavení Skokanovi zrekonstruovali.
                         Antonín Krčmář       1846 – s manţelkou Františkou
                         Vojtěch Vyskočil      *1824 – chalupník, Roveň
                                       - manţelka Anna *1825, Lokot
                                       - syn Josef *1852, truhlář
                                       - syn Otomar *1857
                                       - dcera Anna *1863
                         Josef Novák         *1833 – Litice, tkadlec
                                       - manţelka Anna, rozená Štefková, Litice
                                       - syn Josef *1860
                                       - syn Karel *1863
                                       - syn Josef *1887 Libštejn, voják
                         Josef Novák         *1860 – Litice č.p. 34, od roku 1887 na Jahodově
                                       manţelka Antonie *1873, rozená Hyláková
                                       z Borovnice ( druhá manţelka )
                                       - syn František *1891
                                       - dcera Anna *1893
                                       - dcera Marie *1*900
  Číslo popisné : 16                             - syn Jindřich *1902
  Rodina Tomášova                              - syn Jaroslav *1905
                         Jindřich Novák       *1902
                                       - manţelka Františka, rozená Sedláčková
Václav Zezulka   1710 – za 24 kop
                                       - syn Jindřich *1927
Václav Salvák    1712
                                       - dcera Lidmila, provdaná Šabatová, Lukavice
Pavel Hampel    1719
                         Tato rodina převzala hospodářství v Dlouhé Vsi.
V. Hromádka     1727 – od vdovy po Pavlu
                         Jaroslav Novák       *1905, zemřel v roce 1999
          Hamplovi
                                       - manţelka Marie *1905, rozená Janebová, Písečná,
J. Biderman     1731
                                       zemřela v roce 1974
J. Čejbek      1734
                                       - syn Jaroslav *1932, RK, zemřel roku 1974
Jiří Dvořák     1739 – za 28 kop a 15 grošů
                                       - syn Miloslav * 1933, bydlí v Rychnově n.Kn.
Jiří Barvínek    1760 – za 25 kop
                                       - syn Jiří * 1947, bydlí v Pekle n.Zd.
Matěj Kubec     1771
                         Josef Tomáš Ing.      *1958 - koupil tento dům v roce 1999 ( syn Josefa
J. Antušek     1811 – za 2.200 zlatých
                                       Tomáše * 1931 z č.p.6 Jahodov )
Antonín Antušek   1837
                                       - manţelka Věra *1958 Ing., z Rybné n.Zd.
                                       - syn Josef *1988
                                       - syn Jan *1991
                         Tato rodina dům přestavěla a pouţívá ho k rekreaci.
                Jan Číţek           1710 – za 25 kop
                Václav Kočí          1722
                Josef Fiala          1735
                Franc Hejčl          1746 – za 35 kop
                Antonín Šmika         1759 – přiţenil se k vdově po Franci Hečlovi
                Jan Šedivej          1771 – od vdovy po Šmikovi
                František Kříţ         1772 – za 353 zlatých
                František Kříţ         1808 – od otce
                Hynek Kříţ           *1813
                                - manţelka Marie *1818
                                - dcera Františka *1850
                Ignác Kříţ           *1833
                                - dcera Anna
Číslo popisné 17                        - dcera Aneţka *1854
Postaveno z bývalé stodoly   V. Vyskočil          *1818 , dělník, Roveň
                                - manţelka Anna *1821
Dříve Dolečkovi, nyní Letkovi                 - syn Josef *1852, kovář, Roveň
                                - dcera Františka *1860, Dlouhá Ves
                Kateřina Hukalová       *1846 z Olejnice, rozená Zaňková, vdova
                                - dcera Boţena *1869, sluţebná
                                - dcera Františka *1874, sluţebná
                                - dcera Emilie *1876, dělnice
                                - syn Josef *1878
                 Jan a Aneţka Kubcovi     1870
                Antonín Doleček        *1881 – Závaly, Volyňská gubernie, od roku 1904
                                - manţelka Cecilie *1884, z Jahodova, rozená Preclíková
                                - syn Antonín *1906
                Antonín Doleček        *1906
                                - manţelka Boţena *1904, rozená Horáková, zemřela v roce 1983
                                - dcera Boţena *1933
                                - dcera Marie *1935
Číslo popisné 38        František Schod        *1934 – Záměl, zemřel v roce 1977
Rodina Šťastných                        - manţelka Marie *1935 nyní provdaná Petrová
                                - syn Pavel *1960
                                - dcera Helena *1962
                Ludvík Šťastný         *1959 – z Čáslavi, odstěhoval se po rozvodu,
                                - manţelka Helena *1962, rozená Schodová, nyní Rozumová
                                - syn Ivo *1983, odstěhoval se
                                - dcera Veronika*1984, bydlí v č.p. 38 a její syn David * 2005
                                - dcera Lenka *1985, bydlí č.p. 38
                Číslo popisné 17 ( původní stavení ) vlastní a uţívá k rekreaci rodina Letkova, viz Boţena *1933,
                rozená Dolečková.
                     Hynek Šmída      1813 – chalupník
                                 - manţelka Anna
                                 - 2. manţelka Barbora *1796, chalupnice ze Sopotnice
                                 - syn František *1850, dělník
                     František Kříţ     1844 - voják
                     Kateřina Vašátková   1849
                     Barbora Lipenská    1853
                     Jan Preclík      *1850 – z Lukavice, zámečnický mistr
                                 - manţelka Barbora *1867 ?? 2.manţ.
                                 - syn Václav *1880, Javorníce
                                 - syn Josef *1882, Lukavice
                                 - dcera Anna *1884, Jahodov
                                 - dcera Boţena *1888
                                 - dcera Ludmila *1895
                                 - dcera Emilie *1900
                     Václav Preclík     *1880
                                 - manţelka Antonie *1888, rozená Vilímková z Habrové
 Číslo popisné : 18                       - dcera Lidmila *1913
 Rodina Vítečkova                        - syn Miroslav *1915
                                 - syn Josef *1919, řezník, Kostelec n. Orl.
                     Jaroslav Šeda     *1908 – dům převzali v roce 1937
                                 - manţelka Lidmila *1913
                                 - dcera Lidmila *1947
                     Místní národní výbor  1948 - v prosinci prodáno MNV a po té koupila dům
                                 rodina Vítečkova
                     Václav Víteček     *1923 – z Javorníce, zemřel v roce 2000
                                 - manţelka Zdena *1928, rozená Koudelková z Končin,
                                 zemřela v květnu 1984
                                 - syn Václav *1947
                                 - syn Miroslav *1952
Jan Doleţal    1710 – za 25 kop    Václav Víteček     *1947 – odstěhoval se s rodinou v roce 1999 do¨Velké
Mikuláš Dvořák  1715                      Ledské - Hřibiny č. 7
J. Krulich    1717                      - manţelka Blanka *1949, rozená Geťková z Vamberka
Jiřík Hampl   1720                      - dcera Blanka *1970
Mikuláš Hampl  1749 – po otci                 - dcera Lenka *1973
Matěj Šmída   1762 – handlem za č. 7  Miroslav Víteček    *1952 – zemřel v prosinci 2002
Matěj Šmída   1779 – od otce                 - manţelka Štěpánka *1947, rozená Geťková z Vamberka
                                 - dcera Štěpánka *1971,provdaná Slezáková, Jahodov
                                  č.p. 32
                                 - dcera Miroslava *1975
     ** Z kůlny u parcely domu č.18, byla postavena koncem 40 let budova MNV Jahodov,
     která slouţila po integraci s Rychnovem nad Kněţnou jako t. zv. agitační středisko a
od roku 1990, po opětném osamostatnění Jahodova, zde sídlí obecní úřad. Budova má číslo popisné 1.
            Oprava střechy obecního úřadu v květnu 2005.
                     Karel Sajdl         *1824 – chalupník, Habrová
                                    - manţelka Anna *1820
                                    - dcera Anna *1853, dělnice
                                    - dcera Antonie *1855
                                    - syn František *1857
                                    - syn Josef *1860
                     Josef Hejlek         1891 – koupil od Františka Sajdla
                                                                  -
                     Terezie Hejlková       *1861, spolubydlící
                     Josef Přibyl         *1865 – ze Slatiny, lesní dělník
                                                                  -
                     manţelka Anna        *1863
                                                                  -
                     dcera Emilie         *1885
                                                                  -
                     dcera Marie          *1889
                     Václav Langr          *1873 – z Javorníce, lesní dělník, koupil dům roku 1896
                                     - manţelka Marie *1868, rozená Hejlková z Rovně
 Číslo popisné : 19                           - dcera Emilie *1892
 Rodina Langrova                             - syn Jan *1894
                                     - dcera Marie *1909, provdaná Plodková
                     Jan Langr           *1894 – zemřel v roce 1974
                                     - manţelka Antonie *1900 z Javorníce rozená Plodková
                                     - syn Vladimír *1927,ţi je v SRN
                                     - dcera Milena *1929, ţije v Praze
                                     - dcera Marie *1931, ţije v Hradci Králové
                                     - syn Jan *1942, je v Hořicích v Podkrkonoší
Jiří Kočí   *1665 ?? 1710 – koupil za  Jan Langr           *1942 – zemřel v roce 1993
       23 kopy                          - manţelka Zdena *1943
Kryštof Klíma 1717                            - dcera Pavlína *1963
Václav Klíma                               - dcera Jana *1967
Jan Zahradník                              - syn Jan *1975
Michal Khoch 1720             Luděk Pařízek         *1953 – zemřel v roce 1982
V. Pátek   1736 – za 33 kop a 30                   - manţelka Jarmila *1955 z Prostějova rozená Pernicová
grošů                                  - dcera Monika *1976
J. Jeţek   1746 – za 26 kop                      - syn Luděk *1982
Václav Jeţek 1779 – po otci za 25 kop   Od roku 1982 vlastnili na polovinu dům pan Jan Langr a pan Jiří Pařízek. Po smrti pana
                     Langra polovinu domu vlastní paní Zdena Langrová a druhou polovinu pan Jiří Pařízek
                     z Prahy. Rodiny ţijí v Hořicích v Podkrkonoší a v Praze. Dům uţívají k rekreaci
           Jan Pták            1715 – za 28 kop, tato chalupa reparovaná z kasírovaného dvorku J.
           Pták              1730 – od matky, vdovy
           J. Pták            1760 – za 29 kop
           Jakub Pták           1777 – od bratra
           Jan Pták            1805 – po otci Jakubovi
           Josef Netík          1810 – od vdovy Ptáčkové, dcera Anna se provdala za Josefa
                          Šedu, usedlost postoupila Frant. Netíkovi
           František Netík        1833 – zemřel roku 1863
                          - manţelka Marie
                           „ Podle kšaftu zemřelé Anny, manţelky Josefa Netíka z Jahodova
                          č. 22, přenechala tato svoji čtvrtinu synu Františku Netíkovi.“
           Marie Netíková         *1818 – výměnkářka Dobré
                          - dcera Anna *1847
                          - dcera Barbora *1849
                          - dcera Antonie *1852
                          - dcera Rozálie *1854
                          - dcera Petrolína *1857
                          - syn František *1863
Číslo popisné : 20  Jiří Novotný          *1844 – chalupník, Dlouhá Ves
Rodina Dostálova                  - manţelka Františka *1845
                          - syn František *1868
           František Keprta        *1859 – z Kunvaldu č. 142
                          - manţelka Anna *1859, rozená Vyčítalová, Písečná
                          - syn Josef *1879, Kunvald
                          - syn Ferdinand *1887
                          - dcera Anna *1895, provdaná Šubertová, tkalcovna Náchod
                          - syn Antonín *1896
                          - syn Alois *1902, později v Plotišti u Hradce
           František Kylar        - koupil asi roku 1911-1912, přistěhoval seze Slatiny
                          - manţelka Anna, rozvedená Jedlinská ze Slatiny
                          - syn František *1896, Javorníce-Betlém
                          -dcera Marie *1899, provdaná Tejklová,Bystice
                         - syn Josef *1902, mlynář, Šlapanice u Brna
                          - syn Jaroslav *1904
                          - dcera Růţena *1909, provdaná Klugová č.26
           Jaroslav Kylar         *1904 – zemřel roku 1964
                          - manţelka Emilie *1904 rozená Štěpánková z Javorníce,
                          zemřela roku 1980
                          - syn Jaroslav *1934, Rychnov nad Kněţnou
                          - syn Josef *1935, zemřel 1986
           Jaroslav Kylar         *1934
                          - manţelka Ludmila
           Josef Dostál s manţelkou Ludmilou rozenou Kylarovou bydlí v Rychnově nad Kněţnou a stavení
           uţívá s rodinou k rekreaci.
                           Jan Černej     1738 – myslivec, za 32 zlatých
                           František Prokop  1740 – myslivec
                           Josef Štěrba    1769 – myslivec
                           Karel Hanuš    1772 – myslivec
                           František Hanuš  1780 – od bratra
                           Vojtěch Hanuš   1808 – od otce Františka se 14 korci polí za 600 zlatých
                                     rýnských koupil
                                    - manţelka Terezie
                                    - syn František 1835 se stal polesným v Javnovce
                                     na panství Kantšuka v Haliči
                                    - dcera Antonie * 1823, provdaná za Jana Bubna
                           Jan Buben     *1824 – chalupník, Polom č. 9
                                    - manţelka Antonie *1823
                                    - syn Wolfgang *1854, sedlář v Chrudimi
                                    - syn Jan *1857, student gymnázia v Rychnově
                                    - syn Vojtěch *1859
 Číslo popisné : 21                 František Seidl  *1857 – hostinský, narozený v č. 19
 Rodina Seidlova                            - manţelka Františka *1861, rozená Ešpandrová z Javorníce
                                    - syn František *1882, pekař v Rychnově n. Kn.
                                    - syn Josef *1883, hostinský, Jahodov
                                    - syn Jiří *1885, mlynář, Řibiny
                                    - syn Alois *1887, obchodník, Rychnov n. Kn.
                                    - syn Rudolf *1889, pekař, Řibiny
                                    - dcera Anna *1890, provdaná Kubcová č. 3
Jakub Baugarten        - myslivec                - dcera Františka *1891, provdaná Seifertová, Nový Hradec
„Jiţ před léty vystavěná, protoţe hrubě sešlá jest           - syn Karel *1897, krejčí, potom vrchní stráţmistr
za 30 kop a to 15 chalupa a 15 role prodal.“              - syn Jaroslav *1900, řezník, Třebechovice p.O.
                           Josef Seidl    *1883 – zemřel v roce 1940
Jan Dvořák          1715 –                   - manţelka Boţena *1888, rozená Kotýzová z Kameničné
Mikuláš Dvořák        1717 – „Koupil od             - dcera Milada *1910, provdaná Zaňková, M.Ledská
Jana Dvořáka, kterou sice od myslivceJakuba               - syn Ladislav *1912
Baugartnera bez zápisu čas uţíval.“                   - dcera Anna *1914, provdaná Kupková, Světlá
Vavřinec Čejpelt       1722                    - dcera Boţena *1920, zemřela 1920
Mikuláš Dvořák        1724          Ladislav Seidl   *1912 - zemřel v lednu 2005
                                    - manţelka Marie *1920, rozená Altová z Rovně, zemřela 2002
                                    - syn Ladislav *1941, Vamberk
                                    - syn Karel *1943, Jahodov č. 42
                                    - dcera Miroslava *1947, provdaná Otčenášková ţije v Kanadě
           V. Stejskal      1802 – „Koupil kus paseky od J. Vyskočila per. půl korce za 5
                      zlatých. Na této půdě on sobě chalupuvystavěl. Svědek Josef
                      Novotný, švec a Jiří Antůšek, rychtář, Jahodov.“
           Johan Baše       1846 – zakoupil
                      - manţelka Anna, zemřela
                      - 2. manţelka Marie, rozená Jeţková
                      - dcera Marie*1847, dělnice
                      - dcera Anna *1850, provdaná Dvořáková, Drbálov
                      - dcera Antonie *1854
           František Stárek    *1849 – z Bohousové
                      - manţelka Antonie *1854, rozená Bašová
                      - syn František *1876, dělník
                      - syn Josef *1878
                      - syn Ludvík *1881
                      - syn Václav *1890
                      - dcera Marie *1884
                      - dcera Aneţka *1887
           František Kříţ     *1853 – Jahodov, dělník, narozen na č. 13
                      - manţelka Františka *1856, rozená Voborníková, Hejnice
                      - syn Bohumil *1891, Roveň č. 54
Číslo popisné : 22             - dcera Františka, Radotín, Praha
Rodina Kubcova               - dcera Anna, provdaná Částková v Rovni
                      - syn Antonín *1884, Dlouhá Ves, Končiny
           Bohumil Kříţ      *1891 – Jahodov
                      - manţelka Filoména, rozená Praţáková, Písečná
                      - syn Vladislav *1918
           Pavel Dombrovský    1933 – zakoupil, pochází ze Ţitomírské gubernie, Ukrajina
                      - manţelka Anna, rozená Dostálová, Slatina
                      - syn Vladislav, nevlastní syn ze strany otce
                      Odstěhovali se roku 1950 do Hrádku nad Nisou
           Antonín Kříţ (nájemce) *1916 – nájemce od roku 1950
                      - manţelka Ida *1914, rozená Venclová, Zdobnice
                      - dcera Libuše *1951
                      - dcera Věra *1953
                      - dcera Miluše *1955
                      Odstěhovali se v roce 1960 do Dlouhé Vsi.
           Josef Kubec      *1923 – zakoupil dům v roce 1961, zemřel roku 2004
                      - manţelka Anna Kubcová *1926, z Dlouhé Vsi – Končin
                      - dcera Lidka *1946, provdaná Kovářová, Mikulášovice
                      - dcera Milena *1946, provdaná Hrdličková, Vamberk
                      - dcera Jana *1956, provdaná Vašková
                      - Monika Kubcová *1977 – od dcery Jany
           Jakub Holoubek       1715 – za 21 kop a 30 grošů
           J. Švenka          1721
           Franc Kočí         1725
           Jan Hampl          1747 – za 24 kop
           František Krsek       1773
           Josef Krsek         1807 – od otce
           Antonín Krsek        1845 – koupil
                         - manţelka Františka *1819
                         - syn Josef *1846, dělník
                         - dcera Anna *1849
                         - syn Antonín *1855
                         - dcera Františka *1857
           Antonín Krsek        *1855
                         - manţelka Marie *1862, rozená Chaloupková z Ledské
Číslo popisné : 23                - syn Antonín *1889
Osada Spálenisko                 - dcera Marie *1892
Rodina Rejnková                 - syn František *1894, krejčí, Vamberk
                         - syn Josef *1899
                         - dcera Růţena *1901, provdaná Jarešová, Javorníce
                         - dcera Františka *1907
           Antonín Krsek        *1889
                         - manţelka Boţena, rozená Bártová z Rovně
                         - syn Josef *1928, přiţenil se do Uhřínovic, jeho manţelka Anna
                         *1927 rozená Martincová z Uhřínovic
                         - dcera Lenka *1957, Uhřínovice
           Stavení bylo zbouráno a přestavěno na rekreační objekt.
           Oldřich Rejnek       1957 – zakoupil od Josefa Krska a přestavěl
                         - manţelka Alena
                         - dcera Hana
                         - dcera Iva
           Stavení uţívají k rekreaci.
           Jakub Ţabokrtský   1715 – za 20 kop a 30 grošů
           J. Krunka      1717
           Jiřík Vaňour     1719
           Vít Šmíd       1722
           Jiřík Švenka     1724 – za 24 kop
           Leopold Štejchal   1737
           Josef Vyskočil    *1763 –„ Koupil od Leopolda Štejchala, který hospodařiti
                     a svý povinnosti vybejvati nemohl.“
                     - syn Josef *1798
                     - dcera Anna
           František Nedvídek  *1831 – chalupník, hajný
                     - manţelka Anna *1842, rozená Vyskočilová
                     - syn František *1863, kovář
                     - syn Alois *1864, pekař, Rychnov nad Kněţnou
Číslo popisné : 24            - dcera Anna *1867, provdaná Španielová
Osada Spálenisko             - Josefa Naitlová *1820, sluţebná, Rychnov n.Kn.
Rodina Hostinských  František Nedvídek  *1863
                     - manţelka Antonie *1869, rozená Španielová z Jaroslavi
                     - syn František *1892
                     - Anna Španielová *1850, tchýně, vdova
           František Nedvídek  *1892 – zemřel v roce 1958
                     - manţelka Marie *1902, rozená Pavlová, Jama č.4
                     - dcera Hana *1927, provdaná Hostinská
                     - dcera Marie *1928, provdaná Štěpánová, Jahodov č. 11
           Bedřich Hostinský  *1920 – zemřel v roce 1975
                     - manţelka Hana *1927, rozená Nedvídková, zemřela roku 2005
                     - syn Bedřich *1953
                     - syn Jiří *1956, ţenatý ve Vamberku
           Bedřich Hostinský  *1953
                     - manţelka Libuše *1958, rozená Cvejnová ze Solnice
                     - syn Jiří *1984
                     - syn Bedřich *1987
                             Josef Jirsa     *1816 – rolník
                                       - manţelka Anna *1820, rozená Turová
                                       - syn František *1843, dělník
                                       - syn Josef *1844
                                       - syn Antonín *1849
                                       - syn Hynek *1852, v Hejnicích
                                       - dcera Františka *1854
                                       - dcera Anna *1856
                                       - dcera Marie *1862
                             Václav Kubrt     *1820 – dělník, Lukavice
                                       - manţelka Antonie
                                       - 2. manţelka Petrolína *1830, Javorníce
                                       - syn Josef *1852
                                       - dcera Marie *1863
                                       - dcera Anna *1868
                             František Čermák   *1856 – Sopotnice
                                       - manţelka Anna *1860, rozená Martincová
  Číslo popisné : 25                            - dcera Marie *1881, Sopotnice, provdaná Nováková,v Javornici –
                                        porodní bábou
  Osada Spálenisko                             - syn František *1887, zemřel v 1.světové válce
  Ţofie Faiglová, Ing.Edmund                        - syn Josef *1890, řezník
                                       - syn Rudolf *1884, padl v 1.světové válce
  Rusňák a Ing. Hana Rusňáková                       - syn Jaroslav *1902, zemřel v roce 1983
                                       - dcera Anna *1905, provdaní Dostálová, Habrová
                             Antonín Víteček   *1833 - Skuhrov nad Bělou, Hraštice
                             ( nájemník )     - manţelka Anna *1851, Lukavice
Jiřík Vyskočil  1715 – za 21 kop                       - syn Rudolf *1887, Dlouhá Ves
Vilém Vyskočil  1722                             - syn Josef *1890, Dlouhá Ves
Jiří Janeček   1727                  Antonie Dostálová  *1868 – vdova, Sopotnice
Václav Janeček  1730 – od matky vdovy          ( nájemnice )    - dcera Anna *1888
J. Čejbek    1737 – za 34 kop                       - dcera Marie *1889, provdaná Šedová, Rychnov nad kněţnou
Josef Jirsa   1771 – od matky vdovy                    - dcera Antonie *1892, provdaná Kohochová,?? Javorníce
Franc Nedvídek  1796 – od vdovy Anny          Jaroslav Čermák   *1902
Franc Jirsa   1818 – nemá zápis, ujednání se                - manţelka Eliška *1901, rozená Přibylová Končiny
         svědky :- Vojtěch Pátek, rychtář, Jan            - syn Jaroslav *1929
         Antušek, konšel, J. Nedvídek, konšel.  Jaroslav Čermák   *1929 – zemřel v dubnu roku 1984
Josef Jirsa   1841                             - druţka Ţofie Faiglová *1920
         - manţelka Anna *1842, rozená                - Hana *1945, dcera Ţofie Faiglové, provdaná Rusňáková
         Voborníková               Edmund Rusňák Ing.  *1942
                                       - manţelka Hana Rusňáková Ing. *1945, rozená Faiglová
                            František Vaníček        1806 – od Jana Holuba za 500 zlatých
                                            - manţelka Alţběta
                                            - syn Josef *1833, zemřel roku *1842
                                            - dcera Kateřina * 1842 si vzala V.Steklíka
                            Josef Hejčl           *1797 – rolník v Bělé
                                            - manţelka Alţběta *1805, Kunštát
                                            - syn Jan *1825, hajný v Bělé
                                            - syn Josef *1833, dělník
                                            - syn Augustin *1847
                            Augustin Hejčl         *1847
                                            - manţelka Otýlie *1851, rozená Zaňková, Olešnice
                                            - syn Josef *1871, řezník v Rychnově nad Kněţ.
                                            - syn František *1873, švec v Rychnově nad Kněţ.,
                                            padl v 1.světové válce ???
                                            - syn Augustin *1875, Jahodov
                                            - syn Jan *1880
                                            - dcera Boţena *1884
Číslo popisné : 26                                   - syn Bohumil *1886
                            Josef Seidl           *1867 - Panská Habrová, zemřel roku 1952
stavení neobydleno, vyhořelo v roce 2000                        - manţelka Marie *1865, rozená Zahradníková
Rodina Klugova – bydlí v Rychnově nad                         - syn František *1897
Kněţnou                                        - syn Emanuel *1899
                            Josef Král           - manţelka Marie, podruhé provdaná
                            Jan Klug            *1871 – Roveň č. 56, narozen v Kosiegově, okres Lvov,
                                            (dřívější Polsko nyní Ukrajina)
„Postaveno L.P. 1789. Josef Šitina pojal sobě dceru                  - manţelka Barbora *1873, rozená Štěpánková z Javorníce č. 97
Annu Josefa Novotného sobě za manţelku,                        - syn Adolf *1898, Štěnkov
z ohledu čehoţ on, Josef Novotný dceři svý, jejímu                   - syn Josef *1901
manţeli a jejím dětem na dědičnost postoupil, pod                   - syn Jan *1903, Třemešná
34 korcea 3 věrtele uţitečné půdy s tím doloţením,                   - syn František *1907, švec v Borohrádku
nadepsaná dcera Anna z jeho otcovského gruntu                     - dcera Marie *1910, provdaná Seidlová
nic víc k dostání míti nebude a šacuje tu půdu Josef                  - syn Karel *1912, Peklo nad Zdobicí
Novotný 100 zlatých č. Na tej půdě Josef Šitina    Josef Klug           *1901 – zemřel roku 1950
sobě chalupu vnově vystavěl, kterou sobě šacuje                    - manţelka Růţena *1909, rozená Kylarová
100 zlatých č. Bude tedy tato chalupa s těmi grunty                  - syn Josef *1932
za 200 zlatých č.                                   - dcera Růţena *1934, provdaná Vašatová, Velká Ledská
Ty grunty jsou následující : role 25 korců, louky 2  Růţena Klugová         *1909 – vdova od roku 1950, zemřela v roce 1983
korce 2 věrtele, lesa 7 korců 1 věrtel.        Josef Klug           *1932 – bydlí v Rychnově nad Kněţnou
L.P. 1801 koupil tuto ţivnost od svého otce                      - manţelka Marie, rozená Pavlová
Františka Holuba, Jan Holub.“                             - syn Pavel *1957
                                            - syn Josef *1960 – současný vlastník
                                            - syn Petr * 1962
                            Stavení bylo dlouho trvale neobydleno a vyhořelo v roce 2000.
                               Jan Drtík    *1878 – Sopotnice, lesní
                                       - manţelka Taska *1881, Borohrádek
                                       - syn Vilém *1905
                               František Tomášek *1886 – lesní, okr. Třeboň, přistěhován v roce 1911
                                       - manţelka Josefa *1889, Ostrov, okr.Brandýs n. L.
                                       - syn Lubomír *1913
                                       - syn Miloslav *1920
                                       - sluţka Františka Doubravová z Vamberka
                                        Rodina se odstěhovala v roce 1935 na Libštejn
                               Vojtěch Kalousek - hajný, narozen v Dlouhoňovicích
                                       - manţelka Aneţka, rozená Lipenská ze Ţampachu
                                       - syn František *1920
                               František Dušek *1911 – z Merklovic
                                       - manţelka Antonie *1913, rozená Nováková z Doudleb n.O.
                                       - dcera Jindřiška *1933
                               Josef Čermák   *1922 – odstěhoval se
Číslo popisné : 27                              - manţelka Jindřiška *1933
                                       - syn Josef *1951
Budova je v majetku Lesní polečnosti                     - syn Milan *1952
Hradec Králové a.s. Dříve patřila                       - dcera Hana *1954
hraběti Lützovovi, kterému byla               František Hartman *1922 – z Rychnova nad Kněţnou
                                       - manţelka Jindřiška *1933
zkonfiskována na základě                           - syn František *1958
Benešových dekretů.                              - syn Pavel *1958
Nyní zde bydlí rodina Bušovských                        Rodina se odstěhovala na Roveň v roce 1967.
                               Štěpánkovi    - po dobu 10 let se střídali uţivatelé
                               Sejkora a Spergerová
                               Jiří Bušovský  *1955 – Mladá Boleslav
 Jindřich Wildner *1843 – lesník, Prostějov                  - manţelka Květoslava *1954, rozená Boučová
         - manţelka Anna *1847, Choceň                - syn Josef *1974
         - její sestra Zdeňka Šubrtová Jenšovice           - dcera Květa *1977
          u Mělníka                         - syn Jiří *1981
         - Františka Horáčková *1850, sluţka,
          z Dobříkova
 Alois Chlumecký *1856 – Karlín
         - manţelka Marie *1860
         - dcera Marie *1879,Střešovice v Karlíně
         - dcera Jiřina *1885, učitelka v Rovni a
          ve Vamberku
         - syn Alois *1887
Františka Jarešová *1841 – Javornice, vdova, sluţebná ?
          - syn Petr *1870, lesní dělník
                    Rudolf Preclík    *1836 – obchod se dřívím, hostinec
                              - manţelka Antonie *1843, rozená Krčmářová z Bohousové
                              - dcera Marie *1864
                              - syn Ludvík *1868
                              - syn Jindřich *1872
                              - dcera Emilie *1874, švadlena, provdaná Hostinská č. 29
                              - syn Vratislav *1879
                              - syn Stanislav *1881
                              - dcera Cecilie *1884, provdaná Dolečková č. 17
                              - vnučka Ţofie *1884
                    Jindřich Preclík  *1872 – hostinský
                              - manţelka Anna *1884, rozená Štěpánková z Lipovky
                              - dcera Jindřiška *1906, provdaná Horníčková, Mateřov
                              - dcera Marie *1910, provdaná Krásná, Třeb ???
                    Karel Vanický    *1891 – z Rovně
                              - manţelka Anna, rozená Štěpánková z Lipovky
 Číslo popisné : 28                     - syn Karel *1921
                    Karel Vanický    *1921
 Rodina Klazarova                      - manţelka Boţena *1920, rozená Tomšová, Tutleky
                              - dcera Marie *1944
                              - dcera Boţena *1949
                               Rodina se odstěhovala do Tutlek v roce 1946.
                    Karel Sedláček    - manţelka Marie . Přistěhovali se a bydleli do roku 1945.
                    (nájemník)      Odstěhovali se do České Kamenice.
                    Bohuslav Suchánek  *1909 - přistěhován roku 1946
                    (nájemník)      - manţelka Jarmila *1919, rozená Kolovratníková Vamberk
                              - dcera Eva *1944, provdaná Barvínková, Roveň
                              - syn Zdeněk *1949, Kostelec nad Orlicí
                              - syn Jiří *1957, Rychnov nad Kněţ.
                    Karel Kubec     *1927
                    (nájemník)      - manţelka Růţena, *1927
                    Josef Kubec     *1923 – zemřel roku 2004
                    (nájemník)      - manţelka Anna *1926
                               Ţili zde od roku 1955 do roku 1966.
                    Josef Bárta     *1905 – pochází z Javornice
František Preclík           (nájemník)      - manţelka Růţena *1906
Roku 1833 koupil od Antonína Hrobaře            - dcera Květa *1928, provdaná Rozumová.
díl pozemku na ke kterém postavil              Odstěhovali se na Roveň v roce 1972             .
příbytek. Zemřel roku 1850. Manţelka  František Sokol   *1915 – koupil stavení od Karla Vanického v roce 1974
Alţběta.                          - manţelka Boţena *1922, rozená Nejedlíková z Tutlek
                    František Klazar   *1962 – v roce 1993 koupil od vdovy Boţeny Sokolové
                              - manţelka Jana *1964
                              - syn Martin *1988
                              - dcera Tereza *1991
                        Ludvík Preclík       *1868 – na č. 28 Jahodov
                                      - manţelka Marie, rozená Hrobařová
                                      Prodali Josefu Hostinskému.
                        Josef Hostinský       *1843 – z Litic n.O., č.11
                                      - manţelka Marie *1850, rozená Nováková z Litic n.O.
                                      - syn František *1870
                        František Hostinský     *1870 – krejčí
                                      - manţelka Emilie *1874, švadlena, rozená Preclíková
                                      - syn František *1902, holič, Praha
                                      - syn Jarolín ? *1905, traťmistr Česká Třebová
                                      - dcera Emilie, provdaná Přibylová, Litovel
                                      - dcera Marie, provdaná Krsková, Peklo nad Zd.
                        Josef Hurt (nájemník)    *1914 – Hostovice, Kutná Hora
                                      - manţelka Boţena *1918, rozená Kánská, Javornice
                                      - dcera Dana *1942, provdaná Kozohorská, Jahodov č. 29
                                      - dcera Boţena *1943, provdaná Ferencziová, Pekelec č. 1
Číslo popisné : 29                             - syn Josef *1948, Trnová u Dobříše
                                       Bydleli v letech 1942 a 1943, odstěhovali se do Pekelce.
Paní Holcová                  Ludvík Preclík (nájemník)  *1868
                                      - manţelka Marie *1874, rozená Hrobařová z Jahodova
                                      - syn Jindřich *1895, Rychnov nad Kněţnou
Kdo postavil jako první a uţíval není známo.                - syn Rudolf *1897, Pardubice
Pravděpodobně všechna stavení na Vršále                  - dcera Ţofie *1902, Ústí nad Labem
jsou na pozemcích od Rovně získaných
                        Josef Hejlek (nájemník)   - přistěhoval se roku 1943, vrchní stráţmistr
                                      - manţelka Růţena
                                      - syn Bořivoj
                                      - syn Miroslav
                                       Odstěhovali se do Úpy v roce 1945.
                        Rudolf Holec        *1911 – koupil od dcery Františka Hostinského,
                                       pochází z Litomyšle, zemřel roku 1975
                                      - manţelka Marie *1910, rozená Dvořáková z Javornice.
                                      - syn Pavel *1935 bydlí v Sokolově
                                      - syn Jan *1943 bydlí ve Vamberku
                                      - 2. manţelka Hana Holcová *1926, Kopidlno
                        Hana Holcová        *1926 – vdova, zemřela roku 1990
                                      Její dcery Hana, Míla a Dana ţijí v severních Čechách
                                      (Liberec resp. Chrastava ) a stavení uţívají k rekreaci.
                 Josef Hukal        Roveň č. 55
                              - syn Josef
                              - syn Jan *1852
                 Jan Hukal         *1852 – Roveň č. 67
                              - manţelka Marie *1855, rozená Šedová, Roveň
                              - dcera Emilie *1876, provdaná Bártová, Jaroslav
                              - syn Eduard *1879, zemřel roku 1951
                 Eduard Hukal       *1879 – zemřel roku 1951
                              - manţelka Marie *1884, rozená Gregorová
                              z Jahodova č. 9
                              - dcera Marie *1907
                 Alois Dvořák       *1910 – Javornice, zemřel roku 1953
                              - manţelka Marie *1907, zemřela roku 1976
                              - dcera Marie *1928, provdaná Kamenická,
Číslo popisné : 30                     zemřela roku 1979
Rodina Dvořákova                      - dcera Anna *1931
                              - syn Alois *1933
– bydlí v Rychnově nad Kněţnou
                 Alois Dvořák       *1933
                              - manţelka Marie *1933
                              - dcera Věra *1958, provdaná Izáková, +1989
                              - dcera Eva *1967
                              - vnuk Jan Izák *1981
                 Poznámka : Od roku 1950 do roku 1983 ţila v nájmu na čísle popisném 30 rodina
                 Suchánkova.
                 Bohuslav Suchánek     *1909 – Roveň, zemřel v prosinci 1975
                              - manţelka Jarmila *1919, z Vamberka, bydlela
                              v Rovni, zemřela v říjnu 1988
                              - dcera Eva *1944, provdaná Barvínková, Rychnov
                              nad Kněţnou
                              - syn Zdeněk *1949 z č.28 Jahodov, Kostelec n.O.
                              - syn Jiří *1957 z č. 30 Jahodov, Rychnov nad Kněţ.
           Václav Dvořák         - narozen v Kameničné č. 66
                          - manţelka Barbora, rozená Kalousová, Kameničná č. 20
                          - syn Vendelín *1872, Roveň č. 56 - Vršál
           Vendelín Dvořák        *1872 – Roveň č. 53 – Vršál
                          - manţelka Anna *1878, rozená Lásková, Javornice č. 360
                          - syn Josef *1896, řezník, Rychnov nad Kněţ.
                          - syn Václav *1898, generál v čs. armádě
                          - syn František *1900
Číslo popisné : 31                 - dcera Anna *1902, provdaná Kubcová, Jahodov č. 3
Pan Petr Trägler                  - dcera Marie *1905, provdaná Mašková, Praha
                          - syn Jaroslav *1907, lékárník, Praha
           František Dvořák       *1900 – zemřel v roce 1976
                          - manţelka Boţena *1907, rozená Kopecká,
                          Klášterec n.Orl.
                          - syn Jaroslav *1933, bytem Vamberk, zemřel
                          - syn Václav *1937, bytem Rychnov nad Kněţnou
                          - syn František *1946, bytem Třebovice, okres Ústí n. Orl.
           Boţena Dvořáková       *1907 – vdova, zemřela v roce 1994
           Petr Trägler         - z Prahy
                          - zakoupil od dědiců po paní Dvořákové v roce 1995.

           Stavení opravil, zčásti přestavěl a uţívá ho k rekreaci.
                Josef Hostinský  *1843 – Litice n.O. č.11
                         - manţelka Marie *1850, Litice n.O.
                Josef Hostinský  *1872 – Jahodov č.11
                         - manţelka Františka *1875, rozená Štefková,
                         Slatina n.Zd.
                         - syn Josef *1901, Jahodov č. 32
                         - syn František *1903, sedlář, Vamberk
                         - syn Jaroslav *1906, krejčí Vamberk
                         - dcera Marie *1908, kuchařka, Praha
                         - syn Karel *1911, číšník, Vamberk
                         - dcera Zdena *1916, provdaná Dobřichovská,
                          Praha
Číslo popisné : 32       Josef Hostinský  *1901 – zemřel roku v červenci roku 1969
                         - manţelka Antonie *1902, rozená Čiháková,
Rodina Hostinská a Slezákova           Javorníce, zemřela v lednu 1992
                         - syn Josef *1924, bytem Kostelec nad Orlicí
                Josef Hostinský  *1924 – bytem Kostelec nad Orlicí, zemřel roce 1995
                         - manţelka Libuše *1930
                         - dcera Libuše *1949, provdaná Suchánková
                         - syn Josef *1951
                         - syn Zbyněk *1956
                Martin Slezák   *1968 – z Kostelce nad Orlicí
                         - manţelka Štěpánka *1971, rozená Vítečková,
                         z č. 18 Jahodov
                         - dcera Martina *1990
                         - dcera Jana *1992
           Josef Hejlek     *1832 – Roveň č. 62
           Josef Hejlek     *1856
                      - manţelka Marie *1863, rozená Gregorová,
                      z č. 9 na Jahodově
           Kudrovi        - nájemníci u Hejlků
           Anna Dvořáková    *1883 – v Javornici (koupeno od Hejlků)
           Františka Dvořáková  *1885 – sestra Anny
           Marie Bláhová     *1896 – rozená Dvořáková, sestra Anny
                      - dcera Irena *1922, provdaná Dušková
                      - dcera Milena *1924, provdaná Pírová, Vamberk
                      - od roku 1936 přistěhoval se František Dörink
           Miloslav Dvořák    *1925 – přistěhoval se v roce 1952, zemřel 1999
                      - manţelka Věra *1929, rozená Hrbáčková
                      z Kunvaldu
Číslo popisné : 33             - dcera Věra *1951, provdaná Pavlištová, Peklo n.Z.
                      - dcera Jana *1953, provdaná Rejzková, Dlouhá Ves
Rodina Dvořákova              - syn Miloslav *1955
           Miloslav Dvořák    *1955
                      - manţelka Vlasta *1956, rozená Pauerová
                      z Javorníce
                      - syn Petr *1977
                      - dcera Lenka *1979, provdaná Horáková
                      - vnučka Bára *2003 (od dcery Lenky)
Číslo popisné : 34 - vyhořelo v roce 1941


Josef Nedvídek       *1860 – Liberk č. 57, tesař
              - manţelka Anastázie??? *1862, rozená Kříţová z Jahodova č. 13
              - syn Oldřich *1898
              - dcera Marie *1901
              - dcera Anastázie *1906, provdaná Reinišová, Slemeno
              - Zdeněk *1923, syn Marie, byl po smrti své matky vychován v č. 24 na Jahodově.
Oldřich Nedvídek      *1898 – soustruţník
              - manţelka Boţena *1899, rozená Čiháková z Javornice – Betlému č.200
              - dcera Lidmila *1926, provdaná Motlová, Javorníce
Václav Štefek (nájemník)  *1912
              - manţelka Marie *1915
              - syn Jan *1938
              Odstěhovali se v březnu 1939.
Ota Kánský         *1915 – číšník, Javorníce
              - manţelka Marie *1902, rozená Vernerová, zemřela při poţáru tohoto stavení v roce 1941
              - dcera Marie *1940

Toto stavení roku 1941 vyhořelo a nebylo jiţ obnoveno.
           Stavení toto bylo postaveno pro nemajetné občany v obci Roveň a delší dobu
           takto vyuţíváno, pak prodáno.

           Hoţďanovi          asi 1895 1920
           Viktor Krötov        narozen v Rusku
           Lukavský           lakýrník s rodinou
           Nosková           asi 1926 – 1931
           Vladimír Kánský       *1912 – Javorníce
                         - manţelka Jarmila *1913, Jamné nad Orlicí
                         - dcera Laďka *1939
Číslo popisné : 35  Tato rodina se přistěhovala roku 1939 a odstěhovala roku 1945 do Jílové u
           Podmokel.
Rodina Kinclerova
           František Kotýza       - koupil roku 1936, odstěhoval se roku 1959
                         - druţka A. Sedláčková
           Milan Kincler        *1937 – Hradisko, přistěhovali se roku 1963,
                         zakoupeno od Františka Kotýzy
                         - manţelka Dobromila *1934, Vamberk
                         - syn Milan *1956, ţenatý v Ostřetíně u Pardubic
                         - dcera Irena *1960, provdaná v Solnici
                         - syn Stanislav *1962, Hraštice – Skuhrov n.Běl.
                         - dcera Ivana *1969, Dvakačovice, okr.Chrudim
                         - dcera Dobromila *1971, Rychnov nad Kněţnou
               Pavel Motl Ing.  *1951 – z Javorníce, zakoupil pozemek od
                        Ladislava Seidla č.21 a postavil nový
                        dřevěný dům v kanadském stylu
                        - manţela Šárka *1951, rozená Kimlová
                        - syn Dalibor Motl Ing. *1973
                        - dcera Šárka *1975
Číslo popisné : 41
Nově vystavěno v roce 1996.
Rodina Motlova
               Karel Seidl  *1943 – z č.21 na Jahodově, na pozemku získaném
                      od otce Ladislava Seidla vystavěl moderní dřevěný
                      dům
                      - manţelka Ludmila *1945, rozená Knopová
                      - dcera Jana *1969, nyní ţije v USA
                      - dcera Irena *1974, provdaná Janečková, bydlí
                      v Rychnově nad Kněţnou


Číslo popisné : 42
Nově vystavěno v roce 2000
Rodina Seidlova
                 Jaroslav Hájek  *1973 – z Rychnova nad Kněţnou
                         - manţelka Ivana Hájková Mgr. *1974, rozená
                         Jansová z Kostelce nad Orlicí
Číslo popisné : 43
Nově vystavěný dům v roce 2002
Rodina Hájkova
                Helena Roosová – Folková  *1950 – spolu s manţelem Jacobem Roosem
                              zakoupili od Nosků pozemek vedle č. 8 a nechali si
                              zde postavit ze dřeva roubený dům.
                              - 2. manţel Jacobus Roos, původem z Nizozemí
                              - syn Pavel *1978 z prvního manţelství
Číslo popisné : 44
Nově postavený dům v roce 2004
Paní Helena Roosová-Folková s manţelem
Zápisy o majitelích domů dle nových popisných čísel :

Část do roku l984 zpracovali :  Ladislav Seidl
                 Sláva Jindrásek
Část od roku 1985 doplnil :   František Šeda
       Přesné datum zaloţení obce Jahodov není z archivních dokladů známo. Tehdejšími majiteli zdejších pozemků byli
pravděpodobně „páni Zárubové“, ovšem nejsou z té doby zachovány doklady.
       Těch pravděpodobných 300 let od vzniku Jahodova přináší radostné i smutné pocity, nutí nás k zamyšlení a
k ohlédnutí. Listujeme-li archivními dokumenty, rozhodně nejsou nezajímavé. Zůstávají ţivým svědectvím minulých časů – doby,
která je nenávratně pryč, ale neměla by být zapomenuta.
       Zatím nejstarším známým písemným záznamem o existenci Jahodova je zápis v matrice farnosti Vamberk. Podle
matriky narozených z let 1677 aţ 1693 z Vamberka, první zápis týkající se Jahodova uvádí, ţe dne 12. srpna roku 1691 Václavu
Liškovi a Kateřině, manţelce jeho, se narodila a pokřtěna byla dcera jménem Rozina. Kmotra její Dorota – manţelka Mikuláše
Vokurky, svědkové – Dorota, vdova po Janu Pohorským z města Rychnova a pan Jan Misař. Písemným potvrzením vzniku
Jahodova v létech kolem roku 1680 je výpis z tereziánského katastru panství Vamberk z roku 1714, který dále doslovně uvádíme a
zápis v gruntovní knize panství Vamberk u dnešního č.p. 11 v Jahodově, kde je uvedeno, ţe tuto chalupu přebíral 7.10.1710 Filip
Kříţů.
       Citujeme : „Jest tato chalupa nebo zahrada před 28 léty nákladem z důchodu vystavená, k níţ to pode 8 a ½ strychu
polí panského postoupeno. Skrze rychtáře a konšele vyšacováno za sumu 26 kop. Úroky placení po 1 a ½ kopy aţ do zaplacení a
budou náleţiti všechny milostivé vrchnosti do důchodu.“
Výpis z tereziánského katastru panství Vamberk a z jeho revizitace :
       „Ves Jahodov na půdě panské vystavěná a role níţe psaným sousedům na místě těch ve vsi Lupenici
z kassírovaných čtyř gruntův sedlských a ke dvoru panskému obrácených, dědičně postoupená a připsána jest, totiţ :

nynější   dřívější   hospodář                             půdy korců
 č.pop.    č.pop.
21      1      Jan Hlavatej, myslivna                      5
20      2      Jan Pták                             5
19      3      Jiřík Kočí                            7.1
18      4      Jan Doleţal                            7.3
17      5      Jan Číţek                             8
16      6      Václav Salvák                           7.3
15      7      Matěj Štandera                          7.1
14      8      Jakub Macháček                          8
13      9      Jiřík Rokytanský                         8
12      10      Václav Kopeckej                          8
11      11      Filip Kříţů                            8.1
10      12      Jiřík Lukáš                            4.2
 9      13      Jan Krajčův                            4
 8      14      Václav Kříţů                           4
 7      15      Jan Chaloupka                           4
 6      16      Jan Weiswinkler                          4.2
 5      17      Vít Netík                             4
25      18      Jiří Vyskočil                           3
24      19      Jakob Ţabokrtský                         3.1
23      20      Jakob Holoubek                          3
 4      21      Jiří Weinhauer                          3.2
 3      22      Matěj Hebeček                           3.2
 2      23      Matěj Janeče                           3.2
    Tato vesnička jest nedávno vystavená, nachází se při ní špatné role, takţe odsud větším dílem sousedi do města
Rychnova nádenickou práci skrze celý rok se ţiviti a ten krejcar na chléb a jiné potřeby vydělávati musejí.“
    Z tohoto výpisu vyplývá, ţe tehdejší vrchnost pravděpodobně zkonfiskovala 4 grunty v Lupenici a jejich majitele přestěhovala
na Jahodov. Rozšířila zdejší obec, neboť zde potřebovala lidi na práci v lese.
    . Původně zde asi stál pouze jakýsi dvorec, dnešní č.p. 20 ( v němţ bydlel pravděpodobně hajný). Vrchnost zde část lesa
nechala vykácet a poručila na rovině při svahu údolí potoka vystavět dřevěné chalupy a k nim přidělila stejné pruhy zahrad a polí od
Jahodovského potoka aţ na palouky, po bývalou příčnici o výměře 4 aţ 8 korců
    . Nejdříve byla asi postavena nejstarší část obce od č.p. 11 aţ po č.p. 19. Všechna stavení byla dřevěná, postavená od jihu
k severu se vchodem ze západní strany. Poněvadţ na těchto pozemcích rostlo hojně jahod, pojmenovali osadu Jahodov. Chalupy
zůstaly ve vlastnictví vrchnosti a za uţívání osadníci robotovali.
    Tak vznikla nejmladší obec rychnovského okresu. Teprve v roce 1710 prodala vrchnost chalupy uţivatelům za trhovou cenu 23
aţ 25 kop, kterou postupně vypláceli ( vyvazovali) tím, ţe vkládali kaţdoročně do důchodu velkostatku po jedné kopě.
    Vyvazování trvalo aţ do roku 1750 aţ 1760. Dluţníkům vrchnost chalupu prostě odejmula a prodala jinému zájemci.
Jak těţko se našim předchůdcům tenkrát ţilo, dokládáme zase ze zápisu gruntovní knihy od č.p. 11. Jiţ zmíněný Filip Kříţů v roce
1710 měl :
    „Kontribuce dle repartice platiti :
    ouroku sv. Jiřského    11 gr. 4 ½ d.
    ouroku sv. Havelského 11 gr 4 ½ d.
    a zavdal do důchodu 1710 1 kopu
    1711 poloţil do důchodu    1 kopu
    1712 aţ 1718 do důchodu poloţil zase po 1 kopě“.
    V roce 1719 prodána chalupa Janu Hejlkovi zase za 26 kop. Ten nezaplatil kromě závdavku 1 a 1 a ½ kopy Kříţovi ničeho a
prodal chalupu roku 1721 Janu Čermákovi, ten roku 1722 Jiřímu Vyskočilovi, ten roku 1726 Janu Tabačevskému, ten roku 1740
Jiříkovi Peklasovi, ten roku 1741 Janu Antouškovi, takţe teprve roku 175obdrţel Kříţ a z části jeho dědicové svoje peníze za
chalupu, kterou prodal před více neţ 30 léty. Roku 1754 zaplatil Antušek vdově po Vyskočilovi 1 a ½ kopy a v roce 1755 aţ 1758
dětem Vyskočilovým po jedné kopě. Aţ v roce 1758 mohlo být napsáno v gruntovní knize obce Jahodova u č.p. 11 „má zaplaceno“.
Stejně tomu bylo u chalup ostatních.
    Přikupoval-li kdo kus pole, musel ţádat vrchnost o povolení a v případě souhlasu ţádat Krajský úřad v Hradci Králové o
schválení a teprve po tomto schválení stal se kupec vlastníkem knihovným. Povolení takové dostal mnohdy teprve po 10 aţ 20
letech.
Za stejných podmínek byla postavena i druhá část Jahodova, a to č.p. 2 aţ 10, dále č.p. 20 aţ 25, kde je i samota
Spálenisko, která za třicetileté války tvořila součást vesnice Bezděkova, jeţ sahala od Dlouhé Vsi – Končin po dnešní
Čihadlo a byla Švédy vypálena.
   Všimněme si několika dalších jmen jahodovských občanů podle knihy narozených, oddaných a zemřelých při faře
Vamberk od roku 1716 do roku 1750 :
Václav Jiří Novák, Anna Horáková, Jiří Švenka, Václav Janeček, Jakub Macháček,
Anna Marie Pátková, Jiří Michal Biderman, Anna Marie Pánková, Jan Fiala,Jiří Dvořák, Jiří Václav Vyskočil, Anna Marie
Prokopová, Matyáš Tabačovský a Jiří Martinec.
   V roce 1724 postavil Bedřich Schnoebell s povolením vrchnosti na pozemku Jana Šklíby, sedláka z Rovně, při hranici
Jahodova – mlýn, ale teprve roku 1786
koupil majitel mlýna i pozemek. Mlýn původně patřil k Jahodovu a teprve po roce 1848 byl přičleněn k Rovni. Podle zápisu
byl to mlýn o jednom sloţení na velmi nestálé vodě. Pro nedostatek vody byl zřízen pod číslem 2 rybník, do kterého se
sváděla voda ze tří potoků. Prý se 3 dny plnil rybník a 3 dny se mlelo. Toto malé vodní dílo bylo na svoji dobu velmi
důmyslně postaveno. Ve druhé polovině 19.století se v něm přestalo mlít a v roce 1917 vyhořel.
    Další podrobný zápis v gruntovní knize se týká nynějšího čísla 26.
„Chalupa postavena roku 1789 na selské půdě roveňské. Josef Šitina, L.P.1789 dne
20.11. pojal sobě dceru Annu Josefa Novotného z Rovně za manţelku, z ohledu čehoţ on Josef Novotný dceři svý, jejímu
manţelovi a jejím dětem na dědičnost postoupil pod 34 korce a 3 věrtele uţitečné půdy s tím doloţením, ţe nadepsaná
dcera Anna z jeho otcovského kruntu více nic k dostání míti nebude a šacuje tu půdu Josef Novotný 100 zlatých rýnských.
Na tej půdě nad jmenovaný Josef Šitina sobě chalupu vnově vystavěl, kterou sobě šacuje 100 zlatých rýnských, bude tehdy
tato chalupa s těmi krunty za 200 zlatých rýnských.


Ty krunty jsou následující : na širokej roli svej pod 25 korců
                               louky          pod 2 korce 2 věrtele
                               lesa           pod 7 korců 1 věrtel
                               --------------------------------------------------------------
                               suma              34 korců 3 věrtele

Per Annexum : Platí ročně c.k. kontribuce dle subrepatrice 6 zl. rýnských 1x r. 4 ½ d., do důchodu vrchnostenského
ouroka svatojiřského 20 x r., svatohavelskýho 33 x r., za peří a za prádlo 6 x r. 3 d. a je povinen milostivej vrchnosti skrze
celý rok týhodne a 2 koňmi ¾ dne jízdné – a ročně od sv. Jana aţ do sv. Václava 3 ¼ dne pěší robotyin natura vykonat,
nejméně na špejchar vrchnostenský kaţdý rok 1 měřici 4 achtle obročního ovsa odsypati.
Stalo se v přítomnosti rychtáře Jiřího Antuška, konšelů Matěje Kubce a Vojtěcha Pátka.
       Téhoţ roku koupili František Kříţ č.p. 17, Matěj Kubec č.p. 16, Jan Vyskočil č.p.15, František Hampl č.p. 14,
František Čermák č.p. 13, Vojta Pátek č.p. 12, Jiří Antušek č.p. 11, a Václav Jirsa č.p. 25, od Josefa Novotného z Rovně č.p.
55 „ na polomy“ 25 korců pole, 7 korců lesa, 2,5 korce louky za 194 zlatých a později majitelé chalup č.p. 3, 4, 5, 6 a 7 od
Hukalova statku ( Kozinec ) pozemky, kaţdý o výměře 2 – 4 korce. Po roce 1811 ceny chalup značně stoupaly. V letech po
1850 dochází v Jahodově k výstavbě hospod. Nejstarší byla na Jahodově v č.p. 24 na Spálenisku. Postupně pak v č.p. 15 (
Krčmář ), v č.p. 16 ( Hrobař ), v č.p. 19 ( Seidl ), v č.p. 17 ( Kubec ), v č.p. 21( Buben ), v č.p. 20 ( Seidl ), v č.p. 28 (
Preclík ). Č.p. 22 bylo postaveno v roce 1802 na selské půdě roveňské a číslo 28 roku 1833 na selské půdě roveňské
        Majitel gruntu Roveň č.p. 14, nyní 33, prodal 5 strychů neplodných pozemků za svým lesem u Jahodova, co
tam stojí čtyři chalupy. Jedná se zřejmě o Vršál a zapsáno jest, ţe chalupu č.p. 34 si postavil sám Josef Nedvídek a chalupa
č.p. 35 byla majetkem obce Rovně. V roce 1850 byla postavena myslivna č.p. 27.
        V roce 1870 byla v Jahodově postavena kaple z odkazu faráře Wolfganga Hanuše, faráře ve Vysokém Újezdě u
Opočna, který byl rodákem zdejší obce, č.p. 20.
Zvonek do zdejší kaple byl pořízen jiţ v roce 1864 z téhoţ odkazu a dáno mu jméno Wolfgang. Za první světové války byl
zvonek zachráněn tím, ţe byl tajně zakopán na zahradě u č.p. 3, za druhé světové války byl sice odvezen do Holešovic Na
Maniny, kde byl před okupanty ukryt pod velkým zvonem a tak se jej podařilo zachránit.
        V Jahodově aţ do druhé poloviny 19. století byl pro výţivu obyvatel důleţitější les, neţ chudá políčka.
Obyvatelé pracovali v lese a dřevo rozváţeli do dalekého okolí jako povozníci. Nebylo vzácností v leckteré chalupě vlastnit
pár koní, dokonce majitel č.p. 24 vlastnil 3 páry koní a se syny jezdil do Vídně, Budapešti a do Kladska. Z řemesel bylo
nejrozšířenější tesařství, vyráběl se šindel, provozovalo se řemeslo hrnčířské a tkalcovské a v pozdější době se značně
rozšířilo krajkářství.
        Ve zdejší obci byl zájem o řemesla přímo vynucen z toho důvodu, ţe výtěţek ze skromných políček býval
hubený a kryl potřebu obyvatel tak jen na půl roku, coţ potvrzuje protokol sepsaný ve vrchnostenské kanceláři v Rychnově
nad Kněţnou L.P. 5.7. 1870 k výstavbě nové školy v obci Roveň, kde se mimo jiné uvádí :
       „ Protoţ i obec Jahodov školní daň dáti upsati nemůţe, protoţe jejich krunti je skrze celý rok neuţiví, nýbrţ je
kaţdoročně přinutí jejich ţivobytí víc neţ skrz 6 měsíců a musí mezi lidma skrze nádenickou práci hledati“. Za Jahodov
podepsán Vojtěch Pátek, rychtář jahodovský.

Z uvedeného zápisu je zřejmé, ţe v Jahodově byl ţivot tvrdý a chudoba byla v chalupách denním hostem.
       :„
      Do roku 1848 byl Jahodov vrchnostenskou panskou vsí Rychnova a po roce 1848 přešlo panství pod
Vamberk. Křty a pohřby spadaly pod farnost Vamberka. Od roku 1848 byl Jahodov spojen se vsí Roveň, coţ obci
ţádný uţitek nepřinášelo, nebyla silnice, nebyla voda a tak roku 1864 podávají jahodovští ţádost o rozluku, ale
ţádosti jsou zamítány, ţe obec nevlastní ţádný majetek i kdyţ katastr obce je veliký, ale tvoří jej přes 300 hektarů
lesní půdy, která patří vrchnosti a necelých 100 hektarů zemědělské půdy, která patří obyvatelům.
      Od roku 1880 se slaví v Jahodově kaţdoročně pouť.
      V roce 1895 má obec 136 obyvatel a je povoleno volit osadního starostu, dva radní a osmičlenný
osadní výbor. Ten podává ţádost o povolení stavby silnice. Ţádost je vyřízena a stavba zahájena v roce 1900 a
dokončena v roce 1901 nákladem 24 ticíczlatých. Z toho 20 % nákladů hradí obec.
      V roce 1896 je ţádáno znovu o odloučení od obce Roveň. Zároveň je ţádáno o výstavbu vodovodu.
V roce 1903 je zvolen starostou obce Alois Chlumecký, lesní a ten v roce 1904podává ţádost o povolení
k výstavbě vodovodu hraběnce Lützovové. Velkostatek se výstavbě vodovodu brání aţ do roku 1913, poněvadţ na
vodovod má platit 2/3 nákladů. Celkový náklad na vodovod je 14.300 zlatých ( z toho 10.500 zlatých velkostatek ).
Obec se zavazuje na 12 let pronajmout velkostatku honitbu a tím dochází ke smíru. Stavba vodovodu započala
roku 1914 a byla ukončena v roce 1915. Průběh výstavby narušila první světová válka, ale výstavba vyřešila
vodu pouze pro půl obce a ještě mimo sušší období v roce.
     První světová válka se Jahodova citelně dotýká. Z 35 čísel popisných konalo válečnou sluţbu 55 muţů. Doma zůstali
pouze ţeny, děti a starci. Tito lidé zajišťovali veškeré práce a vedli si statečně. Na frontu odcházejí branci : Jaroslav a Vojtěch
Kubcovi, František Trojna, Josef Štěpán, František Novák č.p. 13, František Novák č.p.16, František Fiedler, Antonín Doleček,
Václav Preclík, Josef Preclík, Alois Seidl, František Nedvídek, František Hejlek, František Ţabokrtský, Eduard Hukal, Hynek
Vyskočil, Josef Čermák, Jan Klug, Adolf Ţabokrtský otec a Adolf Ţabokrtský syn, Alois a Josef Kubcovi, František Hovorka, Alois
Gregor otec a Alois Gregor syn, František Gregor, Josef Kotýza, Jan Kotýza, Jan Novák, Václav Langr, Jan Langr, František
Kytar,Josef Seidl, František Seidl, Jiří Seidl, Rudolf Seidl, Karel Seidl, Bohumil Kříţ, František Krsek, Josef Krsek, Rudolf
Čermák, Adolf Štěpánek, Josef Seidl č.p. 26, Jindřich Preclík, František Hostinský, Vendelín Dvořák otec, Josef a Václav
Dvořákovi synové,Josef Hostinský, Oldřich Nedvídek, Václav Vyskočil, Václav Nedvídek, Josef Keprta, Ferdinand Keprta a
Antonín Keprta. V první světové válce padlo, nebo zůstalo ssnezvěstných z výše jmenovaných 15 jahodovských občanů. ( Podle
výpisu z kroniky obce Jahodova )
.

      Po skončení první světové války je na mimořádné schůzi obecního zastupitelstva a všech občanů dne 18.11. 1918
vznesen poţadavek, aby osada Jahodov byla od obce Roveň odloučena a uznána za samostatnou. Projednáním této ţádosti byl
pověřen JUDr. Langr z Rychnova nad Kněţnou. Dne 20.12. 1919 je u Okresní politické správy v Rychnově nad Kněţnou
dohodnuto se zástupci z Rovně rozdělení obcí. Tímto rozhodnutím byl konečně splněn poţadavek jahodovských občanů, který
vlastně trval od roku 1864. Oslavy samostatnosti byly uskutečněny v roce 1922.

      Stálou bolestí Jahodova byla otázka dostatku pitné vody. Bez vodovodu byl horní konec Jahodova, Spálenisko a Vršál.
V říjnu roku 1921 jedná obecní zastupitelstvo o zřízení vodovodu pro samotu Spálenisko, ale akci nelze uskutečnit pro
nedostatek finančních prostředků. Rozšíření vodovodu pro celou obec včetně Vršálu bylo by tehdy moţné jedině zachycením
pramenů v lese nad hájovnou, ale Správa velkostatku nesouhlasila a pro hájovnu zajistila vlastní zdroj vody. Zachycení pramenů
by údajně mohlo sníţit přírůstek dřevní hmoty porostů. Pitnou vodu si jahodovští občané donášeli z lesních studánek podél
Jahodovského potoka. Studny přímo u stavení v Jahodově neexistovaly, zachycovala se pouze dešťová voda. Z těchto důvodů
byl stále veliký zájem o výstavbu vodovodu, ale tuto otázku se podařilo vyřešit aţ po druhé světové válce Místnímu národnímu
výboru

        Kdyţ se jednalo o elektrifikaci obce , nebyli občané jednotní, dolní konec obce měl o elektřinu zájem, ale horní
konec se doţadoval nejdříve postavení vodovodu. V roce 1929 se podařilo prosadit obecnímu zastupitelstvu, aby okres zařadil
do plánu výstavbu silnice na Javornici. Stavba této silnice byla dokončena v roce 1931. Téhoţ roku se na Jahodově buduje
elektrická sítˇ. Členy elektrárenského druţstva se stávají všichni majitelé domů, pro číslo 26 je přívod elektřiny zajištěn z osady
Končin.
       V Jahodově jsou dva hostince – „ U Seidlů“ a „U Vanicků“. Sál u Seidlů je toho času největší v okolí a
kromě poutí, posvícenských zábav a plesů, jsou zde kaţdoročně pořádány jarní věnečky, které jsou u mládeţe velmi
oblíbeny. Koncem roku 1925 je v Jahodově zaloţen krouţek divadelních ochotníků. Stanovy krouţku uvádějí : „Jeho
účelem je pěstování dramatického umění vůbec, šlechtění duch a mravů a podporování ústavů a podniků veřejně
prospěšných a dobročinných“. Členy krouţku jsou i občané dlouhoveských Končin. Divadelní krouţek byl od poplatků pro
obec na neurčitou dobu osvobozen. Problémen krouţku je výstavba jeviště, je jednáno s majiteli obou hostinců, ale
výstavbu se nepodařilo uskutečnit. Několikrát bylo hráno divadlo v přírodě pod číslem 18.
       Třicátá krizová léta první republiky se dotýkají i některých rodin v obci, které investovaly do výstavby
hospodářství a jen těţko se jim podařilo splácet dluh. Přesto se ale kaţdý snaţí vylepšit vybavení hospodářství, ať
strojově, nebo přístavbou. Někteří najímají pozemky aţ u Rychnova nad Kněţnou, aby si vylepšili krmivovou základnu.
Nezaměstnanost v průmyslu má dopad na trhu a hlavně na ceny zemědělských produktů. Tehdy se v Jahodově provádí
„výsek vepřového masa“,
1 kg za 8 Kč, horší maso za 6 Kč. Tvrdý, ale pokojný ţivot narušuje druhá světová válka, která sice nevyţaduje odchody
muţů na frontu, ale na nucené práce do hitlerovského Německa jsou nasazeni čtyři muţi.
       Tomto období dochází do obce mnoho lidí z okolních měst a zdejší občané, i kdyţ nemají mnoho přebytků,
je nikdy nenechají odejít s prázdnou. Tři osoby zde nacházejí úkryt aţ do konce druhé světové války.
       V dubnu roku 1941 se přehnala přes zdejší kraj větrná smršť, která zničila velké plochy lesních porostů. Jen
ve zdejším polesí to bylo 35 tisíc m3 dřevní hmoty. Likvidace kalamity trvala téměř dva roky a pracovní povinnost byla
nejen na těţbu, ale i na odvoz dřeva. V roce 1942 je v obci zřízen telefon. V posledním roce války byly kolem obce
stavěny zátarasy, ale v době osvobozování nedošlo k ţádným bojům, pouze k přesunům armád. Národní výbor začal
pracovat 22.5.1945 s 9 zvolenými členy.
        Květen 1945 byl pro všechny občany radostný. Připravovala se národní pouť s průvodem, taneční zábavou
na parketu a zavěšením zvonku. Tyto akce zajišťoval národní výbor za spolupráce všech občanů. Akce se podařila a
zúčastnilo se jí mnoho lidí i z okolních obcí.
       Osídlit pohraničí odešly z obce 3 rodiny. V příštím roce byla uspořádána druhá národní pouť a zasazeny byly
dvě lípy svobody.
       Národní výbory Jahodov, Peklo nad Zdobicí, Merklovice a Vamberk podávají společně ţádost Zemskému
národnímu výboru a do Kanceláře prezidenta republikyo přidělení zdejších lesů, které byly konfiskovány, do společného
majetku všech 4 obcí. Ţádost však nebyla kladně vyřízena. Začátkem roku 1947 jedná národní výbor se Správou státních
lesů v Chocni ve věci rozšíření obecního vodovodu, ale poţadované podmínky Státních lesů nelze přijmout. Národní výbor
postoupil celou věc ONV, který akci rozšíření vodovodu zařazuje do plánu okresu. Tehdejší suchý rok vyřadil vodovod
úplně z provozu.
       V roce 1948 kupuje MNV od manţelů Šedových č.p. 18 za 155 tisíc korun a uzavírá zápůjčku 120 tisíc korun.
V budově bude zřízena kancelář MNV, pozemky budou pronajaty zdejším zemědělcům. O půdu byl tak velký zájem, ţe jen
stěţí se podařilo národnímu výboru dohodnout se se ţadateli. Antonín Doleček doporučoval zřídit na těchto pozemcích obecní
pastvinu, ale tento návrh nebyl realizován pro malou výměru pozemků, které k č.p. 18 patřily.
        V příštích létech se uvaţuje na okrese o zřizování funkcí újezdních tajemníků pro několik obcí a Jahodov se
rozhoduje postavit z kůlny u č.p.18 tři místnosti, které by slouţily jako kancelář, knihovna a zasedací síň. Výstavba je
realizována na dvě etapy v akci Z. Postupně je zakoupen do všech místností i nový nábytek a koupen i prvý televizor na
Jahodově pro společné uţívání
.
        V roce 1952 jsou na okrese uzavírány se zemědělci smlouvy na celoroční dodávky zemědělských produktů, a to
pouze ve dvou obcích, Jahodově a Rašovicích.
Smlouvy jsou uzavírány v hostinci „U Suchánků“ a slavnostní schůze se zúčastňuje i předseda ONV. Zdejším zemědělcům se
podařilo dodávky beze zbytku splnit.
        V tomto období se také v Jahodově začíná rozvíjet chovatelství a pro zlepšení krmivové základny sklízejí zdejší
rolníci i méně přístupné pozemky v Orlických horách. Z tohoto důvodu jsou kupovány traktory. První traktor v Jahodově vlastnil
Josef Tomáš a další Antonín Doleček a Jaroslav Čermák. První osobní automobil vlastnila rodina Trojnova z č.p. 4 v roce 1937
a první motocykl měl Ladislav Seidl. Koňský potah v této době vlastnili zdejší zemědělci v č.p. 2, 8, 17, 20, 21 a 25. Největší
výměru obhospodařoval Jaroslav Čermák – 18 hektarů zemědělské půdy, který 9 hektarů pronajímal u Rychnova nad
Kněţnou.
        Období kolektivizace zemědělství probíhalo v Jahodově velmi obtíţně a Jahodov byl jednou z posledních obcí
v okrese, kde bylo zaloţeno JZD. Z čeho pramenil konzervatismus zdejších drobných zemědělců ? Nebyl to jen odpor
k zemědělské velkovýrobě, ale obava jak chudá pole s malou vrstvou ornice budou reagovat na těţkou mechanizaci a pak
špatné výsledky hospodaření okolních JZD v daleko lepších půdních podmínkách
        V roce 1958 je zde JZD sice zaloţeno, ale hospodařit na společný účet začalo aţ od 1. ledna 1961. Celovýrobní
finanční plán byl sestavován velmi citlivě, pracovní jednotka stanovena na 15,- Kčs, ale skutečnost byla 17,-Kčs, coţ se zdálo
na podmínky Jahodova neuvěřitelné. V roce 1962 byla odměna ještě vyšší, a to 19,-Kč. Předsedové JZD Jahodov : Josef
Trojna, Ladislav Seidl, Lubomír Ţabokrtský.
       V roce 1960 dochází ke sloučení MNV Jahodov a Roveň a ke sloučení těchto JZD dochází v roce 1963, a to JZD
Roveň, Peklo nad Zdobnicí a Jahodov. Nově vzniklé JZD má název „JZD Zdobnice se sídlem v Rovni“. Prvním předsedou je
zvolen Ladislav Nosek z Jahodova. JZD ihned po vzniku přistupuje na pevnou odměnu 22,-Kčs.
V Jahodově je budována salaš pro mladý skot a v předstihu dochází k výstavbě nového vodního zdroje, který zajišťuje
dostatek vody pro celou obec. Aţ socializací se po tolika letech podařilo vyřešit zásobování vodou pro celou obec.
V roce 1964 je zvolen poslancem ONV za volební obvod Dlouhá Ves, Roveň, Jahodov a Peklo nad Zdobnicí
Ladislav Nosek, který tuto funkci zastával 12 let a 8 letbyl členem rady ONV v Rychnově nad Kněţnou. Společně
s MNV v Rovni, kde pracoval jako tajemník Miloslav Dvořák z Jahodova, se podařilo zajistit pro Jahodov
výstavbu dokončení vodovodu. V této době se vybudovala i protipoţární nádrţ a byla vyasfaltována silnice III.
třídy procházející obcí. V akci Z bylo postaveno veřejné osvětlení a dvě autobusové zastávky
.       V roce 1976 dochází ke sloučení okolních obcí s Měst.NV Rychnov nad Kněţnou
a v Jahodově je volen občanský výbor. Zástupcem Jahodova v Měst.NV Rychnov nad Kněţnou je Milan Kincler,
který byl také prvním předsedou občanského výboru, později je zvolen předsedou Miloslav Dvořák.

Socializace vesnice přinesla i chudému Jahodovu zvýšení ţivotní úrovně. Tvář vesnice se mění i výstavbou
nových bytových jednotek a Jahodov dostává i autobusové spojení s Rychnovem nad Kněţnou novou linkou
Rychnov nad Kněţnou – Rokytnice v Orlických horách.


       Tuto část „Z historie obce Jahodov“ zpracovali v roce 1984 :


       Lubomír Ţabokrtský a Ladislav Nosek
      Pohled na salaš od lesa vypovídá jen z části o stavu tohoto objektu v roce 2005.
Nově vybudovaná stavba poldru na Končinském potoce.
Stavba byla dokončena v roce 2004.
                           Přeliv na vrcholu hráze poldru vypovídá o velikosti této nádrţe.
    Starostové osady a obce Jahodov :
-----------------------------------------------------------------
         Josef Novák – starosta

       Alois Chlumecký – starosta

         Karel Trojna – starosta

     Adolf Ţabokrtský starší – starosta

  Adolf Ţabokrtský mladší – předseda MNV

     Ladislav Nosek - předseda MNV

      Josef Trojna - předseda MNV

       Milan Kincler – předseda OV

      Miloslav Dvořák – předseda OV

     Zdeněk Ţabokrtský – předseda OV

      Jiří Bušovský - starosta 1990

     Josef Kubec – starosta 1991- 1994

  Zdena Fiedlerová – starostka 1994 – 1996

    Milan Kincler – starosta 1996 – 1998

    Karel Kubec – starosta 1998 – 2002

   František Šeda – starosta 2002 - 2006
            Poštovní doručovatelé ,
          --------------------------------------------
 kteří do naší obce přinášeli a přináší z poštovního úřadu v Rychnově
  nad Kněţnou pro naše občany pozdravy od známých denní tisk,
          peníze a veselé i smutné zprávy.

Hykyš, Beránek - v l. světové válce
Klement
Zmatlík
Betlach
Šafář
Balcar
Ţemlička
Říha
Píč
Vítečková M.
Papešová
Sedláčková
Dodková, Rozumová

								
To top