Cabinet Director General - DOC by hcj

VIEWS: 5 PAGES: 3

									     MI N IS T ER UL AG RI C UL T U R II , P ĂD U R IL O R Ş I DEZ VOL TĂ R II R U RAL E
      AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
                           – A P D R P –

                                                   25.09.2009

                   COMUNICAT DE PRESĂ


  55 de milioane de euro pentru instalarea tinerilor fermieri în mediul
                               rural


     Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pune la
dispoziţia      tinerilor    fermieri     până pe        30   noiembrie  2009  fonduri
nerambursabile în valoare de 55 milioane de euro prin Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală (PNDR).
     Fondurile vor fi acordate în baza unui proiect de investiţii prin
Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”, în cadrul sesiunii de primire a
proiectelor deschise în perioada 21 septembrie – 30 noiembrie 2009.


     Fondurile nerambursabile totale aferente Măsurii 112 sunt de
337.221.484 Euro, din care 80% reprezintă finanţarea Uniunii Europene şi
20% contribuţia Guvernului României.
     Fermierii pot obţine sprijin financiar de 10.000 de euro pentru pentru
o exploataţie agricolă, care are o dimensiune minimă de 6 UDE1. În cazul
în care se depăşeşte această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate
creste cu 2.000 euro pentru fiecare UDE în parte, dar nu va depăşi 25.000
de euro per exploataţie.
     Depunerea proiectelor pentru Măsura 112 se face la sediile Oficiilor
Judeţene de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP), de Luni
până Vineri, între orele 09:00 şi 14:00. Termenul limită pentru depunerea
proiectelor de finanţare în cadrul acestei sesiuni este luni, 30 noiembrie,
ora 12:00.

1
 Unitatea de dimensiune economica (UDE) reprezinta unitatea prin care se exprima dimensiunea
economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploatatiei (Decizia
Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unitati de dimensiune economica este de 1.200 Euro

AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT – APDRP                       Pagina | 1
Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021 / 402.27.50, Fax: 021 / 315.67.79
E-mail: cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
     MI N IS T ER UL AG RI C UL T U R II , P ĂD U R IL O R Ş I DEZ VOL TĂ R II R U RAL E
      AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
                           – A P D R P –

     Pentru ca proiectul să fie eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească
cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului
Solicitantului aferent Măsurii 112. De asemenea, pentru a fi selectat spre
finanţare proiectul trebuie să acumuleze puncte, conform criteriilor
menţionate în Ghid. Procedura de selecţie şi documentele de informare
pentru depunerea proiectelor sunt afişate pe pagina de internet a APDRP,
www.apdrp.ro.                                             Informaţii suplimentare

Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I din
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală                      – „Creşterea competitivităţii
sectoarelor agricol şi forestier”. Primul obiectiv vizat de această Măsură
este îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin
promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de
modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă,
bunăstare a animalelor şi siguranţa la locul de muncă. Un alt obiectiv
general se referă la îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole
prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active
ocupate în agricultură, cu alte cuvinte tinerii să preia activităţile agricole
ale locuitorilor care sunt la o vârstă înaintată.

Obiectivele specifice ale Măsurii 112 urmăresc creşterea veniturilor
exploataţiilor conduse de tinerii fermieri. Obiectivele operaţionale au în
vedere creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima
dată o activitate agricolă ca şefi de exploataţii dar şi încurajarea tinerilor
fermieri de a realiza investiţii.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin
Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani, neîmpliniţi la

AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT – APDRP                      Pagina | 2
Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021 / 402.27.50, Fax: 021 / 315.67.79
E-mail: cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
     MI N IS T ER UL AG RI C UL T U R II , P ĂD U R IL O R Ş I DEZ VOL TĂ R II R U RAL E
      AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
                           – A P D R P –

data depunerii Cererii de Finanţare şi care practică, în principal, activităţi
agricole. Exploataţia agricolă pe care o deţin trebuie să aibă o dimensiune
economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE, să fie situată pe teritoriul României
şi să fie înregistrată în Registrul fermelor sau Registrul agricol.

Beneficiari eligibili pentru finanţare prin Măsura 112 pot fi şi persoanele
fizice înregistrate şi autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 44/20082. Astfel, beneficiarii pot fi înregistraţi
ca persoane fizice autorizate individual şi independent, ca întreprizători
titulari ai unei întreprinderi individuale sau ca membri ai unei întreprinderi
familiale. Sunt de asemenea eligibile şi Societăţile cu răspundere limitată,
înfiinţate în baza Legii 31/19903.

Printre activităţile pentru care se poate solicita finanţare în cadrul Măsurii
112 se regăsesc modernizarea tehnologiei de extracţie a mierii,
extinderea şi modernizarea fermelor de legume, modernizarea fermelor
pomicole şi îmbunătăţirea managementului fermei. De asemenea,
creşterea şi diversificarea producţiei în fermă, înfiinţarea de exploataţii
agricole, dezvoltarea fermelor de taurine şi creşterea producţiei destinată
comercializării, precum şi alte activităţi sunt eligibile pentru finanţare în
cadrul acestei măsuri.

Deschiderea sesiunii pentru depunerea proiectelor în cadrul Măsurii 112
se face în conformitate cu decizia Autorităţii de Management pentru
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

                                   Serviciul Relaţii Mass-Media al
                         Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
                      Tel:021 / 310.16.35; E-mail: relatiimass-media@apdrp.ro


2 Ordonanţă de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial nr.
328 din 25 aprilie 2008
3
 Legea 31/1990 - Legea societatilor comerciale

AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT – APDRP                    Pagina | 3
Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021 / 402.27.50, Fax: 021 / 315.67.79
E-mail: cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
402.27.50, Fax: 021 / 315.67.79
E- mail: cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro

								
To top