Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

rente_Hoofdstuk 7 - De contantmarkt

VIEWS: 17 PAGES: 31

									     Hoofdstuk 7
Wisselkoers en interestvoeten
Wisselmarkt
  Contantmarkt
  Termijnmarkt
  Swaps
De contantmarkt

  synoniem = spot rate
  indicatieve koersen
  biljettenkoers
    koperskoers
    verkoperskoers
Definitie wisselkoers

     wisselkoers tussen twee munten
            =
 prijs van de éne valuta uitgedrukt in de andere

   2 mogelijkheden :
    vaste waarde binnenland: indirecte notering
    vaste waarde buitenland: directe notering
Marktpartijen

  financiële instellingen
  wisselagenten/valutamakelaars
  grote ondernemingen
  centrale banken
Opdrachtgevers

  im- en exporteurs
  toeristen
  beleggers
  investeerders
Euro: vraag en aanbod
            QuickTime™ en een
             -decompressor
    zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
Voorbeeld aan/verkoopkoers
  Aan- en verkoper is altijd de bank
  Neem biljettenkoers euro/dollar:
    Aankoop (van dollars!): 1 euro = 1,3587 dollar
    Verkoop (van dollars!): 1 euro = 1,2866 dollar
  Ik ga naar VS, heb 1 dollar nodig:
    Kost mij: 1 dollar = 1/1,2866 euro = 0,777 euro
  Ik kom terug en heb 1 dollar over:
    Ik krijg: 1 dollar = 1/1,3587 euro = 0,736 euro
  Verschil (spread van 0, 041 euro) = vergoeding
  bank
Determinanten spread
  Hoger bij biljetten dan giraal geld
  Hoger bij kleinere bedragen
  Hoger bij minder courante munten
Historische koers dollar in
BEF
             QuickTime™ en een
              -decompressor
     zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
Wisselkoersindexen
  Manier om de koersevolutie van een munt
  tegenover meerdere munten te bepalen
  Werkt met gewogen gemiddelden
  Gewicht: invoer/uitvoer

  = effectieve wisselkoers
Effectieve koers euro
             QuickTime™ en een
             -decompressor
    zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
De termijnmarkt

  synoniem = forward rate
    prijs vooraf bepaald
    levering en betaling later
Notering
  Als afwijking van contantkoers (SR, vaste waarde
  binnenland)
    agio/report/premium
    disagio/deport/discount
    pari
  (FR - SR)/SR:
    > 0: disagio buitenlandse munt
    < 0: agio
    = 0: pari
Partijen op de termijnmarkt

  hedgers
    indekking tegen wisselkoersrisico’s
  interestarbitrage
  valutaspeculanten
  monetaire autoriteiten
Hedging
  6 mln $ te betalen binnen 3 maand
  Om zich in te dekken: aankoop op termijn
  van 6 mln $
  Koers is nu bekend:
    SR + (FR-SR)/SR
    1,1626 + 52,40/10000 = 1,16784 USD/euro
  Dus aankoop tegen 5.137.690 euro
Speculant
  Verkoopt 6 mln $ tegen 1,16784 USD/euro
  Hij hoopt drie maand later de $ goedkoper te
  kopen dan deze koers
    bv 1,2 USD/euro
    aankoop: 5 mln euro
    winst: 5.137.690 - 5.000.000 = 137.690 euro
  Kan ook verkeerd uitvallen: speculatie!
Swaps, futures & opties in
deviezen
  Swap: combinatie van contantverrichting en
  termijnverrichting
    Niet-gestandardiseerd
    Gestandardiseerd: OTC-markt
  Future (forward rate agreement): OTC
  Opties
    Niet-gestandardiseerd
    Gestandardiseerd: OTC
Arbitrage

  plaatsarbitrage
  interestarbitrage
  tijdarbitrage
Plaatsarbitrage

  uitgangspunt
     London : 1 $ = 0,50 £
         1 EUR = 0,70 £
    New York: 1$ = 1 EUR
  arbitrage tot b.v.
   1 EUR = 1,1 $

   1 EUR = 0,60 £

   1 $ = 0,545 £
Ongedekte interestarbitrage
  Bij keuze in welke munt men belegt zijn
  belangrijk:
    Interestvoet
    Verwachte wisselkoers
  Als winst op rente > verwacht verlies op
  wisselkoers: belegging in buitenlandse munt
Voorbeeld ongedekte
interestarbitrage
             QuickTime™ en een
             -decompressor
    zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
Marktevenwicht
  Beleggingskansen hebben invloed op:
    Rente ene munt
    Rente andere munt
    SR
    FR
  Tot dat interestpariteit is bereikt (onderste lijn
  in tabel)
Gedekte interestarbitrage
  Uitgangspunt
-  Rente 1 jaar Japan = 4,00 %
-  Rente 1 jaar VS = 8,00 %
-  Spot Rate 1 $ = 106,00 Yen
-  Forward Rate (180d) 1$ = 103,50 Yen
Stap 1: Zet $1.000.000 om aan de spotkoers van
 ¥106,00/$ = ¥ 106.000.000
Stap 2: Investeer het voor 6 M, rente 4 % per jaar
 of 2 % voor 180 d.
¥ 106.000.000*1,02 = ¥ 108.120.000
Stap 3: Verkoop tergelijkertijd de opbrengst forward
 aan de 180d. forward rate van ¥ 103,50/$.
Dus ¥ 108.120.000 : F180 ¥ 103,50/$ = $1.044.638
Stap 4: Vergelijk het met indien je de $1000.000 in
 de VS had belegd aan een interestvoet van 8%
 per jaar of 4% voor 180 d. (opportuniteitskost)
$ 1.044.638 - $ 1.040.000 (kost) = $ 4.638
Start                          Einde
$1.000.000             Maal 1,04  $1.040.000
                         $1.044.638
Maal                       F180 = ¥ 103,5/$
                  180 dagen
                  180 dagen
S = ¥106/$                     Delen door
¥ 106.000.000            Maal 1,02   ¥108.120.000

Bron: Eiteman, et al., 2001, p79
Gevolgen
  Spotrate Yen stijgt
  Forward Rate Yen daalt
  Yen rente daalt
  Dollar rente stijgt
       Gedekte interestpariteit
       p = (FR-SR)/SR = iF - iD
Gedekte interestpariteit in de
realiteit
              QuickTime™ en een
              -decompressor
     zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
Interestvoeten en inflatie
  interestpariteit p = (FR-SR)/SR = iF - iD
  de nominale rentevoeten verschillen omwillen
  van verschillende inflatieverwachtingen die
  gelinkt is met huidge inflatie
  hoge inflatielanden --> hoge nominale rente
  --> disagio = verwachte depreciatie

								
To top