rente_een lijst gegevens in Excel nodig - De Blauwe Papierwinkel

Document Sample
rente_een lijst gegevens in Excel nodig - De Blauwe Papierwinkel Powered By Docstoc
					KOSTEN
Kosten van de omzet                   NETTO KOSTEN
Kostprijs verkopen
Uitbesteed derden
Fiscaal bijzondere kosten                BRUTO KOSTEN
Horecabestedingen

                             NETTO KOSTEN
Voedsel, drank en genotsmiddelen tbv personeelskantine
Overige voedsel, drank en genotmiddelen
Relatiegeschenken
Representatie, recepties, feestelijke bijeenkomsten
Congressen symposia
Kosten Belastingdienst
Boetes Belastingdienst
Overige boetes
Reis en transportkosten                 NETTO KOSTEN
Autokosten ondernemer 1
Autokosten ondernemer 2
Reiskosten congressen, symposia excursies.
Gedeclareerde kilometers a 0,19
Parkeerkosten
Reiskosten openbaar vervoer
Overige verzend- en transportkosten


Algemene kosten                     NETTO KOSTEN
Bureaukosten
Administratiekosten
Telecom en internetkosten
Bankkosten
Verzekeringen
Wervingskosten
Reclamekosten
Huisvesting
Energiekosten
Automatisering
Gereedschappen


Rente en dividend                    NETTO KOSTEN
Amortisatie pensioen
Zakelijk rente betaald
Rente betaald aan ondernemer/aandeelhouder
Zakelijke rente ontvangen
Rente ontvangen ondernemer/aandeelhouder
Zakelijk dividend ontvangen
OMZET EN BTW

Leveringen en/of diensten Binnenland            NETTO OMZET  BTW
Omzet hoog 30%                                 miv 1-1-2009
Omzet hoog 19%
Omzet laag 6%
Omzet overige tarieven behalve 0%
Privé gebruik
Omzet 0% of niet bij u belast
Verleggingsregelingen. BTW naar u verlegd         NETTO OMZET  BTW
Omzet verlegd


Leveringen naar het buitenland               NETTO OMZET  BTW
Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)
Leveringen naar landen binnen de EU (intracommunautair)
Installatie/afstandsverkopen binnen de EU


Leveringen vanuit het buitenland             NETTO INKOOP  BTW
Leveringen uit landen buiten de EU (invoer)
Leveringen uit landen binnen de EU (intracommunautair)
Voorbelasting, kleine ondernemersregeling, eindtotaal          BTW
Verschuldigde omzetbelasting                       -
Voorbelasting
Subtotaal                                 -
Vermindering kleine ondernemersregeling
Eindtotaal                                -
INVESTERINGEN           OMSCHRIJVING    AANSCHAF LEVENSDUUR
Investering 1
Investering 2
Investering 3
Investering 4
Investering 5
Investering 6
Investering 7
Investering 8
BALANSPOSTEN
Bankrekening            Begin boekjaar Eind Boekjaar
Rekening 1
Rekening 2
Rekening 3

AUTO VAN DE ZAAK          Ondernemer 1 Ondernemer 2
Kenteken
Cataloguswaarde

Openstaande posten         Begin boekjaar Eind Boekjaar
Nog te ontvangen verkoopfacturen
Nog te betalen inkoopfacturen
Betalingen
Opname ondernemer 1
Opname ondernemer 2

Storting ondernemer 1
Storting ondernemer 2

Debiteurenbetalingen                Facturen in de loop van het jaar betaaldBTW betalingen              Januari      Februari        Maart

                      April         Mei        Juni

                       Juli    Augustus      September

                     Oktober     November      December

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:34
posted:12/1/2010
language:Dutch
pages:3