rente_Dias nummer 1 by liwenting

VIEWS: 5 PAGES: 28

									  Program - renteforventninger

  Velkomst v/ Knud Aage Hansen


  Nykredit v/Hans Nielsen
   - Renteforventninger og produkter


  Østdansk ØkonomiRådgivning v/ Søren Olsen
   - Konjunkturcykler og forventninger


Østdansk Landbrugsrådgivning
Økonomi
          Konjunkturcykler

         Renteforventninger


                 Søren Olsen
                26. oktober 2009
Østdansk Landbrugsrådgivning
Økonomi
  Emner

  • Hvem kan forudsige renten
  • Konjunkturcykler - Indikatorer
  • Hvad er drivkraften i et økonomisk opsving
  • Hvor er vi nu i konjunkturcyklen
  • Hvad forventer vi det næste år og fremefter
  • Anbefalinger
  • AfrundingØstdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
  Hvem har evnen ?

  •  Oct. 17 (Bloomberg) -- Harvard University’s failed bet that
    interest rates would rise cost the world’s richest school at
    least $500 million in payments to escape derivatives that
    backfired.
  •  Harvard paid $497.6 million to investment banks during the
    fiscal year ended June 30 to get out of $1.1 billion of
    interest-rate swaps intended to hedge variable-rate debt for
    capital projects, the school’s annual report said. The
    university in Cambridge, Massachusetts, said it also agreed
    to pay $425 million over 30 to 40 years to offset an
    additional $764 million in swaps.Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
  Forudsigelser fra økonomer
                Økonomers forecast på
                renteudvikling kontra reel
                renteudvikling,
                nationalbanks analyse 4.
                kvartal 2005
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
            Konjunkturcykler
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
   Indikatorer – lagging (leading, coincident)
           Burns & Mitchells – Business Cycles
  •Lagging indicators – bekræfter
  langsigtede trends, men forudsiger dem
  ikke.
  • Eksempler: Abejdsløshedstals,
  virksomhedsoverskud, arbejdsomkostning
  pr produceret enhed etc.
  •Renter er en anden god lagging (sen)
  indikator.
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
                Indikatorer
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
  Drivkraften i et økonomisk opsving


  • Privat og offentligt forbrug
    - Løn/indtjening
    - Opsparingskvote
    - Politisk prioritering (skatter – investeringer)
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
  Inflation

  • Svær at forudsige
    - Råvarepriser, eksempelvis olie kan svinge
     grundet krige, terror etc.
  • Kerneinflation lettere at forudsige (forbrugerpriserne
    ekskl. energi og fødevarer)

    - Efterspørgselsafhængig
    (Høj arbejdsløshed ingen inflationspres)Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
            Arbejdsløshedstal
  From 1948 to 2004, the monthly U.S. unemployment rate has ranged between about 2.5% to
  10.8%, averaging approximately 5.6%. The unemployment rate is considered a lagging
  indicator, confirming but not foreshadowing long-term market trends.

Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
 Arbejdsløshed påvirker kerneinflation
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
               Rente / arbejdsløshed
0.100

                                           Uro på
                                           aktiemarkedet
0.075
0.050
0.025
0.000
 01-Oct-95  01-Apr-97  01-Oct-98   01-Apr-00   01-Oct-01   01-Apr-03   01-Oct-04    01-Apr-06   01-Oct-07  01-Apr-09


             US Unemployment rate; sa (Value) (L)   USD SWAP 1Y (Yield) (L)    USD SWAP 30Y (Yield) (L)
 Østdansk LandbrugsRådgivning
 Økonomi
                 Rente / arbejdsløshed
0.125


                                            Uro på
0.100
                                            aktiemarkedet


0.075
0.050
0.025
0.000
 01-Oct-95  01-Apr-97  01-Oct-98   01-Apr-00   01-Oct-01   01-Apr-03   01-Oct-04   01-Apr-06   01-Oct-07  01-Apr-09


             EMU Unemployment rate; sa (Value) (L)   EUR SWAP 1Y (Yield) (L)   EUR SWAP 30Y (Yield) (L)
    Østdansk LandbrugsRådgivning
    Økonomi
           Kapacitetsudnyttelse
The output gap is the difference between actual output (GDP) and potential output. Potential
GDP is essentially GDP calculated using the long-term trend growth rate of approximately 3%.


Firms will not be able to induce higher prices until the gap recedes back toward potential.

Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
            Opsparingskvote
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
                Hvor er vi nu ?
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
          Er USA fanget i en gældsfælde ?
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
       Skal skatterne op i USA ?
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
         Kan historien gentage sig ?
    Dette kan ske igen
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
       Hvor er vi med indikationerne ?
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
 Renten bunder tidligst når lagging vender
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
          Samvarians - korrelation
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
 Forventninger til 2010
 •  Fortsat lav kort rente
 •  Faldende lang rente. Lang rente kan falde
   1-2% fra nuværende niveau de næste par
   år (pt. stejl rentekurve)
 •  Indgå ikke fastkursaftaler på flexlån (for dyr)
 •  Ingen rentehævninger fra FED & ECB
 •  Lav inflation evt. fortsat deflation
 •   Indgå ikke swaps – vi skal have klart signal
    forinden
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
  Investering frie midler/formue
  • Sikring hovedstol meget central
  • Vi anbefaler kontanter, statsobligationer
    og evt. skibskreditter
  • Skal der investeres i aktier mv. skal det
    ske ud fra køb og salg strategi og ikke
    køb og hold strategi (risikoen ligger i
    deflationsscenario)
Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
  Strategi CHF
  • Hvad nu hvis……?
  • Handlingsplan laves inden et
    problem opstår. Vi kan ikke reparerer
    senere.
  • Har du lån eller swaps i CHF så
    sæt stops
  • Lav evt. modgående forretning på
    et niveau = tab låses

Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
Lær mere

  Tegn et abonnement på AgroMarkets
  1.500 kr./år

  Tilmeld dig 2 dages kursus. Nyt hold til
  december 2009

  Tilmeld dig handelserfagrupper. 3 årlige
  møde af 2½ times varighed med
  opdatering på råvare og finanser.

  Søg rådgivning – vi er uafhængige


Østdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi
  Afrunding

  - Ingen kan med sikkerhed forudsige renten
  - Ikke inflationspres foreløbigt
  - Hvordan er din risikoprofil – hvad har du råd
   til.
  - Euro ctr DKK og fast ctr variabel
  - Træf dine egne valg
  - SpørgsmålØstdansk LandbrugsRådgivning
Økonomi

								
To top