rente_berekeningen

Document Sample
rente_berekeningen Powered By Docstoc
					 A   BEREKENINGEN CONFORM ANNUITAIRE TOETS

 1   Maximale Hypotheek berekening exclusief consumptieve besteding

1.1   Bereken maximale hoofdsom exclusief consumptieve besteding o.b.v. huidig inkomen

1.1.1  Bepaal inkomen voor opzoeken woonquote
1.1.2  Bepaal Leeftijd t.b.v. woonquote
1.1.3  Bepaal Woonquote
1.1.4  Bereken Regulier inkomen
1.1.5  Bereken Acceptatie inkomen
1.1.6  Bereken lasten consumptieve verplichtingen
1.1.7  Bereken Maximale woonlast o.b.v. huidig inkomen
1.1.8  Bereken maximale hoofdsom o.b.v. huidig inkomen
1.1.9  Bereken inkomen parner

1.2   Bereken maximale hoofdsom exclusief consumptieve besteding o.b.v. verminderd inkomen

1.2.1  Bereken Verminderd Acceptatie inkomen
1.2.2  Bereken Maximale woonlast obv verminderd inkomen
1.2.3  Bereken Maximale hoofdsom obv verminderd inkomen


 2   Maximale hypotheek berekening t.b.v. consumptieve doeleinden

2.1   Berekening maximale hoofdsom t.b.v. consumptieve doeleinden o.b.v. huidig inkomen

2.1.1  Bepaal Woonquote consumptieve doeleinden
2.1.2  Bereken Maximale woonlast consumptief o.b.v. huidig inkomen
2.1.3  Bereken Maximale hoofdsom consumptief o.b.v. huidig inkomen

2.2   Berekening maximale hoofdsom t.b.v. consumptieve doeleinden o.b.v. verminderd inkomen

2.2.1  Bereken Maximale woonlast consumptief o.b.v. verminderd inkomen
2.2.2  Maximale hoofdsom consumptief o.b.v. verminderd inkomen

 3   Berekening maximale hoofdsom inclusief consumptieve besteding

3.1   Berekening maximale hoofdsom inclusief consumptieve besteding o.b.v. huidig inkomen

3.1.1  Bepaal Leningdeel tbv consumptieve doeleinden:
3.1.2  Bereken Jaarlast consumptief leningdeel
3.1.3  Bereken Benodigd inkomen consumptief leningdeel
3.1.4  Bereken Restant huidig inkomen na consumptieve besteding
3.1.5  Bereken Maximale woonlast o.b.v. huidig inkomen na consumptieve besteding
3.1.6  Bereken Maximale hoofdsom eigen woning na consumptieve besteding o.b.v. huidig inkomen
3.1.7  Bereken Maximale hoofdsom inclusief consumptieve besteding o.b.v. huidig inkomen

3.2.  Berekening maximale hoofdsom inclusief consumptieve besteding o.b.v. verminderd inkomen

3.2.1  Bereken Restant verminderd inkomen na consumptieve besteding
3.2.2  Bereken Maximale woonlast na consumptieve besteding o.b.v. verminderd inkomen
3.2.3  Bereken Maximale hoofdsom eigen woning o.b.v. verminderd inkomen
3.2.4  Bereken Maximale hoofdsom inclusief consumptieve besteding o.b.v. verminderd inkomen
 4    Berekening gewogen gemiddelde toetsrente annuitaire toets

 4.1   Berekening bedrag*rente

4.1.1   Bereken bedrag*rente leningdeel 1
4.1.2   Bereken bedrag*rente leningdeel 2
4.1.3   Bereken bedrag*rente leningdeel 3
4.1.4   Bereken bedrag*rente totaal

 4.2   Berekening bedrag

4.2.1   Bepaal bedrag leningdeel 1
4.2.2   Bepaal bedragLlningdeel 2
4.2.3   Bepaal bedrag leningdeel 3
4.2.4   Bereken bedrag totaal

 4.3   Berekening gewogen gemiddelde toetsrente annuitaire toets

4.3.1.1  Bereken Gewogen toetsrente 1
4.3.1.2  Bereken Gewogen toetsrente 2

 5    Berekening jaarlasten annuitaire toets

 5.1   Bereken annuitaire jaarlast

 5.1   Bereken Annuitaire jaarlast leningdeel eigen woning
 5.2   Bereken Annuitaire jaarlast leningdeel consumptief
 5.3   Bereken Annuitaire jaarlast o.b.v. gewenste financiering
 5.4   Bereken Maximale jaarlast o.b.v. gewogen gemiddelde toetsrente 1


 B    BEREKENINGEN CONFORM NIET-ANNUITAIRE TOETS

 6    Berekening jaarlast niet-annuitair

 6.1   Bereken Jaarlasten krediet
 6.2   Bereken Jaarlasten aflossingsvrij
 6.3   Bereken Jaarlasten beleggers
 6.4   Bereken Jaarlasten fondsenmix
 6.5   Bereken Jaarlasten leven
 6.6   Bereken Jaarlasten maatwerk
 6.7   Bereken Jaarlasten annuiteit
 6.8   Bereken Jaarlasten lineair
 6.9   Bereken Jaarlasten spaar
 6.10   Bepaal Netto huur
 6.11   Bereken Jaarlast niet-annuitair

 7    Berekening hoofdsom niet annuitair

 7.1   Bereken hoofdsom niet annuitair
 8.   VERVALLEN
 9   Bepalen gewogen toetsrente NAT

 9.1   Berekening Bedrag*rente       9.2      Bepaal Bedrag

9.1.1  Krediet           0    9.2.1     Krediet
9.1.2  Aflossingsvrij       0    9.2.2     Aflossingsvrij
9.1.3  Beleggers          0    9.2.3     Beleggers
9.1.4  Fondsenmix         0    9.2.4     Fondsenmix
9.1.5  Leven            0    9.2.5     Leven
9.1.6  Maatwerk          0    9.2.6     Maatwerk
9.1.7  Annuiteit          0    9.2.7     Annuiteit
9.1.8  Lineair           0    9.2.8     Lineair
9.1.9  Spaar            0    9.2.9     Spaar
9.1.10  Totaal           0    9.2.10     Totaal


 9.3   Berekening Gewogen Toetsrente NAT

9.3.1  Bereken gewogen toetsrente NAT       0.000 10   Kolom bepaler

10.1   Kolombepaler <65
10.2   Kolombepaler >=65

     DtI                     0.0
g o.b.v. huidig inkomen

                 0
                 0
                 0
                 0
                 0
                 0
                 0
                 0
                 0

g o.b.v. verminderd inkomen

                 0
                 0
                 0
n o.b.v. huidig inkomen


                 0
                 0

n o.b.v. verminderd inkomen

                 0
                 0ding o.b.v. huidig inkomen

                 0
                 0
                 0
                 0
                 0
ding o.b.v. huidig inkomen    0
                 0

ding o.b.v. verminderd inkomen

                 0
                 0
                 0
v. verminderd inkomen      0
     0
     0
     0
     0     0
     0
     0
     0   5.600
   5.600
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
#NAME?
     0     0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  4
  4
                                                                                                               Nieuwe Invoer
ING NAT-Sheet 1.01
hypotheeknummer                                        ingevoerd door:                             1 December 2010

LET OP: INKOMSTEN OF LASTEN DIE NIET FISCAAL BELAST OF AFTREKBAAR ZIJN, MOETEN GEBRUTEERD WORDEN INGEVOERD
                      Aanvrager  Partner                                                                                 Gewogen
Leeftijd                            woonquote                                                                            gemiddelde
Hoofdinkomen                              0.0%              Bedrag      RVP (mnd)                                     Toetsrente       toetsrente
Inkomen uit lijfrente( looptijd >= 15 jaar)                    leningdeel 1:                                          120            5.600         5.600
Ontvangen partneralimentatie                            leningdeel 2:                                          120            5.600
Inkomsten uit vermogen                               leningdeel 3:                                          120            5.600
Huurinkomsten (85% ontvangen huur)
Te betalen partneralimentatie                  gewenste financiering (incl. reeds lopende hypotheken):
Totaal acceptatie inkomen          €     -     ten behoeve van consumptieve doeleinden (box 3):                                           0
                                eigen woning (box 1):                                                           €       -

Verminderd inkomen binnen 10 jaar                             max.hyp.(obv ann. toets) volledig tbv eigen woning:                              €       -
Inkomen aanvrager (hoogste inkomen)                            max.hyp.(obv ann. toets) eigen woning t.o.v. cons.doeleinden :                         €       -
Inkomen partner                                      max.hyp.(obv ann. toets) totaal financiering                                  €       -
Totaal verminderd acceptatie inkomen           €       -
                                              max.hyp.(obv ann. toets) volledig tbv eigen woning obv verminderd inkomen:                   €       -
                                              max.hyp.(obv ann. toets) eigen woning verminderd ink t.o.v. cons doeleinden:                  €       -
                                              max.hyp.(obv ann. toets) totaal financiering obv verminderd ink:                        €       -
Jaarlast Cons. Verplichtingen*
Erfpachtcanon per jaar                                   Annuitaire jaarlast obv gewenste financiering                                 €       -
Totaal verplichtingen                  €       -          Maximale annuitaire jaarlast o.b.v. gewogen gemiddelde toetsrente                       €       -
                                              Percentage van maximale jaarlast obv huidig inkomen                                    0.0%
 * jaarlast inclusief alle, ook de niet uit de bkr blijkende, financiele verplichtingen

Niet annuitaire berekening
LET OP: LASTEN DIE NIET FISCAAL AFTREKBAAR IN BOX 1 ZIJN, MOETEN IN DE KOLOM 'OVERIG' WORDEN VERHOOGD MET HET GEBRUTEERDE DEEL
                                       Premie/inleg/
soort leningdeel:            Bedrag  RVP (mnd)   Toetsrente  extra aflossing Overig      Jaarlast
      krediet                         5.600                €           -
      aflossingsvrij                     5.600                 €          -
      beleggers                        5.600                 €          -
      fondsenmix                       5.600                €           -
      leven                          5.600                 €          -
      maatwerk                        5.600                 €          -
      annuiteit                        5.600                 €          -
      lineair                         5.600                 €          -
      spaar                          5.600                 €          -
                   €    -                            €           -


maximale jaarlast obv huidig inkomen:                           €           -                     Dti = 0.0
maximale jaarlast obv verminderd inkomen:                         €           -
niet-annuitaire jaarlast op basis gevraagde hoofdsom:                   €           -


Let op: Dit rekenprogramma is bestemd voor gebruik door ING-medewerkers, ING-adviseurs en door adviseurs die met ING samenwerken. Doel van het rekenprogramma is om indicatief de hypotheeklasten te bepalen aan de hand van een Niet-Annuïtaire-Toets. Een print
mag niet worden uitgereikt aan cliënten. Aan de uitkomst van de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.