rente_Aftaleskema 2010 obligatorisk gravstedsveligeholdelse - Viborg

Document Sample
rente_Aftaleskema 2010 obligatorisk gravstedsveligeholdelse - Viborg Powered By Docstoc
					Viborg Stiftsøvrighed                          Beregning af takster 2009                                      12/1/2010

         Beregning af timeløn
         Skalaløntrin 14             223,784.00
         Skalaløntrin 33             303,821.00
         Arbejdstimer                1,523.00
         Øvrige tillæg                1.7653
         Timeløn                  305.7719
         Afrundet timeløn               306.00
         Inflation i                 2.48%
         Rente r                     5%
         Antal år                     1
         Beregnet omregningsfaktor      0.9760000000
         Afrundet omregningsfaktor          0.9760

                                     Beregnet   Afrundet                     Pris i n antal år Pris i n antal år
         Ren- og vedligeholdelse       Timeforbrug     pris pr. år pris pr. år     Omlægn.    Kr.          Kr.    Kr. inkl. moms
         a. 1 kisteplads                2.00       612.00     612       1.3        796         777      971.25
          2 kistepladser               3.00       918.00     918       1.3       1,193        1,165     1,456.25
          3 kistepladser               3.72      1,138.32    1,138       1.3       1,479        1,444     1,805.00
          4 kistepladser               4.36      1,334.16    1,334       1.3       1,734        1,693     2,116.25
          5 kistepladser               5.00      1,530.00    1,530       1.3       1,989        1,941     2,426.25
          urne                    1.72       526.32     526       1.3        684         667      833.75
         b. kiste                   1.25       382.50     383                          374      467.50
          urne                    0.75       229.50     230                          224      280.00
         c. og d. 1 kisteplads             1.55       474.30     474                          463      578.75
              2 kistepladser           2.09       639.54     640                          625      781.25
              3 kistepladser           2.82       862.92     863                          842     1,052.50
              4 kistepladser           3.30      1,009.80    1,010                          986     1,232.50
              urne                1.32       403.92     404                          394      492.50


         Beregning af nutidsværdi
         Nutidsværdi sum          1.024590163934

         År                Beløb        Udbetalt beløb    Rente     Ydelse  Nutidsværdi
                       1          1          1      0.05    1.05  1.024590164
                       2
                       3
                       4
                       5
                       6
                       7
                       8
                       9
                       10
                       11
                       12
                       13
                       14
                       15
                       16
                       17
                       18
                       19
                       20
                       21
                       22
                       23
                       24
                       25
                       26
                       27
                       28
                       29
                       30
                       31
                       32
                       33
                       34
                       35
                       36
                       37
                       38
                       39
                       40
                       41
                       42
                       43
                       44
                       45
                       46
                       47
                       48
                       49
                       50
                       51
                       52
                       53
                       54
                       55
                       56
                       57
                       58
                       59
                       60
Viborg Stiftsøvrighed
Domkirkestræde 1, Postboks 289, 8800 Viborg
Telefon 8662 0911 - Telefax 8662 3709

                Aftale om gravsted med obligatorisk vedligeholdelse
Kirkegårdens navn:                    CVR-nr.:         Sogn:                    Provsti:
Gravsted type: antal kistegrave       Afdeling:               Række:                   Nr.:
    kisteplads                kisteplads, fællesgrav, anonym        kisteplads, plæne, plade        kisteplads, skov
    urnegrav / barnegrav           urne, fællesgrav, anonym           urne, plæne, plade           urne, skov
Gravstedsinde-                                   Boets
haverens navn:                                   repræsentant:
Adresse:                                      Adresse:
Postnr. og by:                                   Postnr. og by:
Telefonnr.:                  Cpr. nr.:              Telefon nr.:
Vedligeholdelse af gravstedet i antal år:                     I perioden: fra 01.01.           til 31.12.
Ifølge kirkegårdsvedtægten er fredningstiden antal år:               Tidl. aftale nr.:              Beløb: kr.
Afdøde                    Cpr. nr.:              fra dato:                  til dato:
Navn:                                       Kiste nedsat den:              Urne nedsat den:

                                           om-   materialer    omregnings-
Vedligeholdelsesaftalen omfatter:                          lægn.   arbejdsløn  år   faktor       Restværdi      Ny aftale
a.  Alm. renholdelse, fornyelse af udgåede og forvoksede flerårige plan-
   ter, opretning efter jordsætninger, pålægning af muld og perlegrus,
   rensning og opretning af mindesten.                       1.3                              kr.

b.   Obligatorisk vedligeholdelse:    Fordelingsprocent:                       1    0.9760             kr.        -
    Stedsbenævnelse:
c.   Ekstra ydelser:
    granpyntning, art:                                                             kr.        -
    stk. forårsblomster:                  a` kr.                                                 -
                                a` kr.               0.00                       kr.        -
    stk. sommerblomster:                  a` kr.               0.00                                -
                                a` kr.               0.00                       kr.        -
                                a` kr.               0.00                                -
                                a` kr.               0.00                       kr.        -

Ny aftale:                                                                     kr.        -
Moms 25 %                                                                      kr.        -
Pris i alt inkl. moms                                                                kr.        -
(udfyldes kun ved forlængelser)
a.   Rest af gammel aftale                             1.3                    kr.

b.   Obligatorisk vedligeholdelse:    Fordelingsprocent:                                 kr.
    Stedsbenævnelse:
c.   Ekstra ydelser:
    granpyntning, art:                                                   kr.
    stk. forårsblomster:                  à` kr.
                                a` kr.                              kr.
    stk. sommerblomster:                  à` kr.
                                a` kr.                              kr.
                                a` kr.
                                a` kr.                              kr.
I alt restværdi af gammel aftale:                                                kr.         kr.
Tillægspris for forlængelse:                                                      kr.
Ekstra ydelser: f.eks. granpyntning, forårsblomster, sommerblomster, kranse, blomster på mærkedage mv.
Gravstedet skal være nyanlagt, eller i tilsvarende stand ved indgåelse af aftalen.
Gravstedsindehaveren/boets repræsentant indbetaler vedligeholdelsesbeløbet ved benyttelse af indbetalingskort, som vil blive fremsendt fra Viborg
Stiftsøvrighed sammen med den originale aftale. Betaling med frigørende virkning kan kun ske til Viborg Stiftsøvrighed.
Aftalen er bindende i aftaleperioden ved underskrift.
Dato:             Gravstedsindehaver/boets repræsentant        Dato:       Kirkegårdsansvarlig
Når betaling er registreret af stiftskassereren, sender stiftskontoret kopi af aftalen til graver / kirkegårdsleder og kirkeværge.
                    NEDENSTÅENDE FELTER UDFYLDES AF VIBORG STIFTSØVRIGHED
         Dato for modtagelse:             Dato for godkendelse og underskrift:              Aftalenummer:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:12/1/2010
language:Danish
pages:2