wanita dan pentadbiran

Document Sample
wanita dan pentadbiran Powered By Docstoc
					  TAJUK: PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN WANITA DALAM ISLAM

    DISEDIAKAN OLEH:
  RAFIZAH BT MOHAMED SALLEH
      PGA080106

  PENSYARAH: DR. ISMAIL B. ABAS
       Ancaman
       terhadap
       wanita

     Pengurusan     Kedudukan
Wanita    dan        wanita
 dan            sebelum dan
kerjaya
     pentadbiran
                setelah
     wanita dalam    kedatangan
       Islam        islam      Hak-hak wanita
                 Hai sekalian manusia,
                 bertakwalah kepada
  Hadis Riwayat         Tuhanmu yang telah
  Saling pesan-         menciptakan kamu
memesanlah untuk         dari jenis yang sama
berbuat baik kepada        dan darinya Allah
perempuan, karena   Kejadian    menciptakan
                 pasangannya dan dari
 mereka diciptakan
 dari tulang rusuk  wanita    keduanya Allah
                 memperkembangbia
  yang bengkok.
 (Diriwayatkan oleh         kkan lelaki dan
   Bukhari).           perempuan yang
                 banyak. –Surah An-
                    Nisa’ ayat 1
 Wanita sebelum dan setelah
   kedatangan Islam
• Sebelum Islam
• Zaman tamadun Greek-
 dianggap layak urus
 rumahtangga shj., boleh dijual,
 dijadikan alat pemuas nafsu.
• Zaman tamadun Yunani-wanita
 sebagai brg. dagangan & tidak
 berhak mendapat harta
 pusaka dan pendidikan,
 sebagai pemuas nafsu lelaki.
       sambungan
• Tamadun Mesir-wanita dijadikan korban
 kepada sungai Nil, diberi hak memiliki
 harta, bekerja, dibenar ke pasar dan
 berurus niaga.
• Tamadun Jahiliah-wanita dizalimi, hak utk.
 berkahwin dgn. lelaki pilihan dihalang,
 anak perempuan ditanam-rasa malu
 mendapat anak perempuan-Surah an-
 Nahl:ayat 57-59
           Status wanita
          menurut perspektif
           agama lain


                     Agama Hindu-masyarakat
Agama Yahudi-anggap              disusun mengikut
 wanita sebagai najis         kasta.Brahma paling atas, Sudra
    dan perlu             paling bawah termasuklah
disucikan,suami bebas          wanita. (tidak boleh kahwin
 melakukan hub. jenis          dgn. Orang berlainan kasta,
 dengan wanita lain             tidak ada hak dalam
                         masyarakat)     Agama Nasrani dan Kristian-anggap wanita
      tidak mempunyai roh, wanita dianggap
     pintu bagi syaitan memasuki jiwa manusia-
      Tertalius (tokoh besar agama Nasrani
          Hak-hak
          Wanita

Hak dalam  Hak dalam  Hak dalam  Hak dalam
pekerjaan  pendidikan   politik  keluarga
   Bidang Kerjaya yang sesuai
1. Bidang yang sesuai dengan fitrah mereka
  contohnya bidang perguruan, kedoktoran,
  jururawat dan lain-lain.
2. Kerjaya yang tidak menimbulkan fitnah
  -dari segi masa
  -cara berpakaian
  -cara bersosial
 Kerjaya wanita Islam terdahulu
• Sejak awal Islam wanita telah terlibat dalam
 pekerjaan.
• Tokoh-tokoh yang terlibat ialah:
 -Ummu Salim binti Malhan-merias pengantin
 -Khadijah bt Khuwailid-pedagang yang berjaya
 -Zainab bt Jahsyi-menyamak kulit haiwan
 -As-Syifa’- petugas yang menangani pasar di
 Madinah
        sambungan

• Tidak ada nas syarak yang mengharamkan
 wanita bekerja.
• Ada nas yang menyokong wanita bekerja:
 Surah an-Nisa’:4:32
  “Bagi orang laki-laki ada bahagian dari
 pada apa yang mereka usahakan, dan bagi
 para wanita (pun) ada bahagian dari apa
 yang mereka usahakan”
Syarat-syarat untuk membolehkan
     wanita bekerja
1. Memakai hijab- Al-Ahzab: 59
 “Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu,
 anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri
 orang mukmin: Hendaklah mereka
 mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh
 mereka".
2. Aman daripada fitnah
 “Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah
 seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa.
 Maka janganlah kamu tunduk[1213] dalam
 berbicara sehingga berkeinginanlah orang
 yang ada penyakit dalam hatinya[1214] dan
 ucapkanlah perkataan yang baik”.
        sambungan
3. Darurat
 - (suami meninggal dunia-bila tiada bantuan
 dr. mana-mana)
  -miskin-orang tua uzur dan lemah
  -bekerja bersama suami di ladang- elak fitnah.
  -kemahirannya diperlukan.
4. Membantu keluarga bagi menambah
 pendapatan
          sambungan
5. Memanfaatkan ilmu
6. Meningkatkan pengeluaran negara negara
7. Kerja yang bersesuaian
8. Menjaga diri-tutup aurat, tidak memakai wangian yg.
  Berlebihan
9. Tidak bercampur antara lelaki & wanita (secara bebas)
  Hadis Riwayat Abi Musa: “Setiap mata itu berzina,
  seseorang perempuan yg. Memakai bau-bauan dan
  melewati satu majlis umpama penzina”.
10. Mendapat izin daripada bapa atau suami
  Hak Wanita dalam pendidikan
1.Kepentingan ilmu kepada lelaki dan wanita
 banyak disebut di dalam ayat-ayat dan juga
 hadis-hadis.
2.Tokoh-tokoh ilmuan di kalangan wanita pada
 zaman Rasulullah s.a.w. ialah Saidatina Aisyah
3.Tokoh-tokoh lain:
 Sayyidah Sakinah ( puteri al-Husin)
 Syaikhah Syuhrah (digelar Fakr an-Nisa’)
   Hadis Riwayat Ibn Majah
“Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap
 muslim;meletakkan ilmu bukan kepada
 ahlinya sama dengan orang yang
 mengalungkan permata, mutiara emas ke
 leher babi”
 Rasulullah mengajar wanita sekali seminggu
 sehingga mereka mampu menunaikan
 kewajipan mereka kepada Tuhannya,
 rumahtangga dan masyarakat.
Bahagian Pendidikan Untuk Anak-anak
1. Pendidikan tidak formal spt. pendidikan
  rumahtangga (menjahit, mengemas rumah,
  memasak dan lainnya)
2. Pendidikan formal-kedoktoran, perguruan,
  kejururawatan dan lainnya.
  Hadis Riwayat Al-Bukhari:
  “ Barang siapa diberi cubaan tentang sesuatu
  perihal anak-anak perempuanini, maka anak-
  anak itu akan menjadi tabir baginya daripada api
  neraka”
    Sifat-sifat yang perlu ada pada
           pendidik
1. penyayang
2. bersifat murabbi
3. adil
4. kreatif
5. bertimbang rasa
6. prihatin
7. mengawal emosi
8. bijak
9. ikhlas
10. bercakap benar
11. berjiwa kental
12. tegas
Surah at-Taubah: 71
 “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan
 perempuan, sebahagian mereka (adalah)
 awliya’ bagi sebahagian yang lain. Mereka
 menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf,
 mencegah dari yang munkar”.
       sambungan
“Hai nabi, apabila datang kepadamu
perempuan-perempuan yang beriman untuk
mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada
akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri,
tidak akan berzina, tidak akan membunuh
anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang
mereka ada-adakan antara tangan dan kaki
mereka”. –al-Mumtahanah: 12
     Pandangan Ulama
1. Imam Hanafi- wanita harus dilantik
  menjadi pegawai tetapi bukan bidang yang
  berkaitan dengan hukuman hudud dan
  qisas.
2. Hadis diriwayatkan oleh Saidina Umar al-
  Khattab bermaksud” Tidak akan berjaya
  sesuatu kaum itu apabila menyerahkan
  urusan kepada wanita”.
        sambungan
3. Abu al-A’la al-Maududi-wanita tidak
 dibebankan dengan tanggungjawab politik
 kerana ia bidang lelaki tetapi boleh diminta
 pandangannya dalam perkara politik yang
 berkaitan dengan masyarakat umum.
    Contoh isteri Nabi s.a.w.
1.Siti Aisyah r.a. memimpin peperangan
 melawan Ali b. Abi Talib di dalam perang-
 (Perang Unta 656M)
2.Ummu Hani- dibenarkan sikapnya oleh Nabi
 SAW ketika memberi jaminan keamanan
 sementara kepada orang musyrik.
  Syarat-syarat wanita yang terlibat
       dalam politik
1. Tidak mengabaikan tugas asasi-iaitu
 menguruskan rumahtangga.
2. Tugas yang dilaksanakan adalah terhadap
 perkara-perkara yang dihalalkan oleh syarak.
3. Tidak diberi jawatan imamiyyah
     Hak dalam keluarga
1. Surah an-Nisa’: 34
 “Kaum lelaki ialah pemimpin bagi kaum
 wanita, oleh sebab itu Allah lebihkan
 kedudukan sebahagian mereka (lelaki) atas
 sebahagian yang lain(wanita) dan kerana
 mereka   (lelaki) telah  menafkahkan
 sebahagian daripada harta mereka”.
        sambungan
1.Wanita berhak menentukan siapa calon
 pilihannya-suami
2.Mendapat nafkah
3.Mendapat perhatian
4.Pusaka
5.Keadilan
6.Mendapat kasih sayang
Tanggungjawab wanita dalam keluarga
1.  Mendidik anak-anak
2.  Menjaga harta suami
3.  Menjaga aib pasangan
4.  Menjaga maruah
5.  Menjaga hati dan perasaan
6.  Menjaga rumahtangga-dari segi kebersihan
• BIBLIOGRAFI

 -Hasan Langgulung. (1991). Asas-asas pendidikan Islam. Kuala
 Lumpur: DBP.

 -Dr. Khalid Muhammad Khalid. (2007). Sejarah 133 wira terbilang di
 zaman Rasulullah s.a.w. Al Hidayah Publication.

 -Muhammad Al-Buraey. (1992) Pembangunan pentadbiran menurut
 perspektif Islam. DBP.

 -Nik Abdul Aziz. (2008). Taqwa. AnBakri Publika Sdn. Bhd.
SEKIAN TERIMA KASIH

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:141
posted:11/30/2010
language:Malay
pages:30