Docstoc

Cebu doctor

Document Sample
Cebu doctor Powered By Docstoc
					ถ้าจะเรียนที่ คณะแพทย์ Cebu doctor ต้องทาใจ

1. การเรียน เป็นระบบ PBL Problem base learning คือ เค้าเรียนรู้ ทุกอย่างด้วยจากปัญหา คือ
                                                ั
ถามว่าดีไหม ดี สาหรับคนที่มีความรู้อยู่ แล้ว แล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ พันเปอร์เซ็น เขียนได้พนเปอร์เซ็น ฟังได้
สามพันเปอร์เซ็ฯ เพราะที่นี่ จะพูดภาษาอังกฤษ สไตล ตากาล็อก ซึ่ง แย่มาก และเร็วมาก
พร้อมทั้งนักเรียที่นี่ไม่ได้พูดภาษา ตากาล็อก เค้าพูดภาษา เรีกว่าวีซ่าย่า ซึ่งจะกล่าวในข้อต่อไป

2. ส่วนระบบ แล็ป เคมี แล็ป ผ่าอาจาร์ยใหญ่ ก็พอไหว แต่ ข้อเสีย คือ เรียนเอง จิ้มๆๆ จับๆๆๆ โผล่มาอีกที ก็
สอบๆๆๆ แล้วก็ ตกๆๆๆๆ เพราะอาจารย์ที่นี่เค้าไม่ค่อยสอน แล้วก็สอนไม่ค่อยเป็น ยิ่ง นักเรียนต่างชาติ
ตายกันเป็นแถบๆ เพราะ เค้าสอนด้วยภาษาวีซ่าย่า (แล้วกรูจะรู้ไหม)

3. ตึกอาคารที่นี่เรียกว่ายังใหม่ เพราะเพิ่งสร้าง กับสูบเงินนักเรียนต่างชาติไปแยอะ เลย ที่หลงผิดเข้ามา
แล้วก็ต้องเสียเงินค่าโง่ เอ้ย ค่าการศึกษา ไปเปล่าๆ เพราะเรียนๆ ไปแล้วรู้ว่า ระบบ มันแย่มาก สาหรับ
นักเรียนต่างชาติ ตึก ห้องเรียน สร้างได้ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียว แต่ก็เท่านั้น ลิฟ เสียบ่อย ว่างก็ ค้างอีกต่างหาก
ฮาๆๆ แถมเหม็นอีก

4. ส่วน เพื่อน เด็ก ปินส์ ที่นี่ เหรออย่าให้พูดเลย ว่าแล้วก็พูดซะหน่อย เด็กที่นเี่ ห็นแก่ตัว
ไร้ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม มารยาท โห้อีกเพียบ แถม ยังชอบ แกล้งและกด ขี่ ข่มเห่ง นร ต่างชาติ
อีกต่างหาก เพราะเด็กทีเ่ รียน ที่ Cebu Doc ได้ ถือว่าเป็นเด็กมี กะ ตัง ของ ประเทศนี้ เพราะค่าเทอม
                   ่
จัดว่าแพงที่สุด เด็กที่ นี่ ก็ จะ หยิงๆ ไร้น้าใจ จิตใจคับแคบ เห็นแก่ตัว พร้อมทั้ง เรียนเป็นระบบPBL คือ เรา
ต้องโชว์ภูมิ ปัญญา ของเรา ใน การเรียน เรียกว่า SGD Small Group Discussion คือ เค้าจะตั้งโจทย์
ขึ้นมาแล้ว กลุ่มเรา ซึ่งมี นร อยู่ประมาณ 10 -12 คน ต้องแย่งกันพูด เพื่อนเอาคะแนน แถมต้อง
ถล่มข้อมูลเพื่อนให้ได้ ลองคิดดู เด็กไทย เน่าครับ จะไปพูดทันมันยังไง ครูก็ไม่สอน อ่านเองทังหมด ้
แถมยังต้องมาแข่งพูดกับมันอีก

5. สถิติ คนที่เป็น นร เรียนไทย แพทย์ ใน CDU เป็น 0 แต่ได้ข่าวว่า มีอยู่ คนนึง หรือ สอง อะไรปานเนี่ย แต่เค้า
จะย้าย ออกกันหมดแล้ว

สุดท้ายนี้ ถ้าคิดจะเรียนที่ Cebu Doc คิดให้จงหนัก อาคารสวย แต่มัน จวกเงินเราเพียบ โชว์ผลสอบว่า นร
เค้าสอบใบประกอบโรคศิลผ่าน ร้อย เปอร์ แต่ เป็น นร ปินส์ นะ ไม่ใช่ต่างชาติ ... การเรียน เรียน เอง อ่านเอง
เหมือน ม. ราม อาจาร์ย ไม่ค่อยสอน ระบบ การศึกษา ยังไม่พร้อม ให้ นร ต่างชาติเรียน อ่านมันซะทุกอย่าง
ภายใน วัน สองวัน แล้วสอบ คแนน ผ่าน 75 เปอร์เซ็น ตกแม้แต่ วิชาใดวิชาหนึ่ง ตกทั้ง ชั้นปี ซ้าใหม่ เท่านัน   ้
เพื่อนปินส์แย่ นิสัย สุดจะบรรยาย แถมสุดท้าย ถ้าคุณจะขึ้น ปีหนึ่งเทอม สอง เป็นต้นไป ต้องพูด วีซ่าย่า
                        ่                ี่
ให้ได้เค้าบังคับ นี่ก็เป็นสาเหตุหลักเหมือนกัน ทีทาไมคนถึงออกกัน เพราะคนไข้ทนี่ พูด อังกฤษไม่รู้เรื่อง
เรียนก็จะตายอยู่แล้ว ยังต้องมาฝึกภาษา ที่มีแค่ เกาะนี้พูดอีก ไม่ได้เป็็นภาษาสากลซะอีก กรูไปเรียนที่เยอรมัน
ไม่ดีกว่าหรือ นี่ ฮาๆๆ
สุดท้าย นี่ ขอให้เพื่อนๆ ที่ กาลังจะเรียนแพทย์ ประสบความสาเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้
แล้วกลับมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญ ครับ

				
pptfiles pptfiles
About