Muzik KSSR (Pergerakan Asas)

Document Sample
Muzik KSSR (Pergerakan Asas) Powered By Docstoc
					1
Kandungan
 I. Petunjuk Menepuk Irama

 II.16 Langkah Pergerakan Berirama
   1) Jalan          2) Lari
   3) Kawad          4) Gallop
   5) Seret          6) Ketingting
   7) Lompat         8) Loncat
   9) KayuhBerjengket     10) Prancing
   11) Toe Pointing      12) Skip
   13) Waltzing        14) Minuet
   15) Schottische      16) Polka

 III. Latihan - 9 Pergerakan Kecil
                        2
I. Petunjuk Menepuk Irama
 tum = Tekanan pada bit

 ta = bit pendek

 & = berhenti seketika atau menukar aksi

 Contoh:
 jalan: tum, tum, tum, tum

 gallop: ta tum, ta tum, ta tum, ta tum

 jalan, jalan, jalan, jalan & gallop, gallop, gallop, gallop

 tum, tum, tum, tum & ta tum, ta tum, ta tum, ta tum

                                3
1. Pergerakan Berirama - Jalan
   Langkah kaki yang
   berselang seli dan
   berterusan
   Tangan diayun berlawanan
   dengan kaki:
   langkah kaki kanan dan
   tangan kiri ke hadapan
   Tempo, arah, aras: Tiada
   ketetapan

 Tepuk: tum, tum, tum, tum

                 4
2. Pergerakan Berirama - Lari
   Langkah cepat yang sekata
   dalam jarak dan dinamik
   tenaga yang pelbagai

   Satu kaki menolak kepada
   kaki yang lagi satu

   Tangan diayun berlawanan
   dengan kaki:
   Langkah kaki kanan dan
   tangan kiri diayun ke
   hadapan

   Banyak arah dan aras.

 Tepuk pantas:
  ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta

                  5
3. Pergerakan Berirama - Kawad
   Langkah bersemangat yang
   sekata
   Kaki yang menyokong
   sentiasa lurus.
   Kaki yang diangkat bengkok
   dilutut dan paha selari
   dengan lantai.
   Banyak arah dan corak.
   Tangan diayun berlawan
   dengan kaki

 Tepuk: tum, tum, tum, tum
                 6
4. Pergerakan Berirama - Gallop
   Pergerakan berirama
   dengan kaki yang sama
   melangkah ke hadapan
   Satu kaki melangkah ke
   hadapan dan kaki
   belakang menolak
   sambil menghenjut
   Tangan diayun
   berlawanan dengan kaki

 Tepuk:
  ta tum, ta tum,
  ta tum, ta tum


                 7
5. Pergerakan Berirama - Seret
   Langkah asas dengan lutut
   bengkok sedikit sementara
   sebelah kaki lagi diseret
   dilantai.
   Satu kaki mendahului dan
   sebelah lagi diseret untuk
   rapat dan seterusnya.
   Posisi tangan pelbagai:
   Tangan di pinggang;Tangan
   depa di sisi; Tangan di ayun
   berlawanan dengan kaki
   yang diseret.

 Tepuk: tum, tum, tum, tum


                  8
6. Pergerakan Berirama - Ketingting

  Sentiasa dilakukan atas
  satu kaki dengan
  lompatan yang terhenti-
  henti.
  Ketingting biasanya
  dilakukan dalam
  beberapa urutan.
  Untuk mengimbang;
  Tangan dipinggang atau
  depa di sisi

  Tepuk:
  ta, ta, ta, ta,
  ta, ta, ta, ta

                   9
7. Pergerakan Berirama - Lompat
  Dilakukan dengan kedua-dua belah kaki
  meninggalkan lantai dan menjejak ke
  lantai secara bersama.

  Ketika meninggalkan lantai, bengkokkan
  lutut dan kedua-dua kaki menekan ke
  lantai bagi mendapatkan tenaga untuk
  menolak ke atas.

  Ketika menjejak ke lantai, kedua-dua
  belah kaki menjejak dengan yakin
  secara berurutan: mula depan kaki,
  kemudian tumit, kemudian lutut bengkok
  untuk menyerap kejutan ketika menjejak.

  Tangan depa disisi untuk mengimbang.

  Tepuk: tum, tum, tum, tum
                       10
8. Pergerakan Berirama - Loncat
   Loncatan besar dari satu kaki ke
   satu kaki, dan seterusnya.

   Ketika bertukar, kaki yang
   menjejak menolak naik.

   Ketika kaki menjejak, lutut bengkok
   agar memberi tenaga untuk
   menolak naik.

   Keseluruhan kaki diregangkan
   ketika meloncat.

   Tangan diayun berlawanan kaki
   hingga ke paras bahu untuk
   mengimbang.

   Tepuk:
   tum,    tum,    tum,    tum
9. Pergerakan Berirama - Kayuh Berjengket

   Kaki dilantai, satu kaki
   regang menjengket dilakukan
   secara berselangseli.

   Kedua-dua kaki rapat dan
   terletak selari.

   Tangan dipinggang atu depa
   di sisi untuk mengimbang.

   Tempo lambat, kemudian
   cepat

   Tepuk: tum, tum, tum, tum                      12
10. Pergerakan Berirama - Prancing
   Seperti kayuh berjengket –
   tetapi kaki yang aktif diangkat
   sedikit daripada paras lantai
   sambil menuding jari kaki ke
   lantai.
   Setiap kali menukar kaki,
   henjutan ditambah dengan
   membengkokkan lutut pada kaki
   yang menyokong.
   Kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri,
   kaki kanan, seterusnya.
   Tangan dipinggang atau depa di
   sisi untuk mengimbang.
   Latih setempat atau bergerak ke
   depan atau ke belakang

   Tepuk lambat beransur cepat:
   tum, tum, tum, tum
                     13
11. Pergerakan Berirama - Toe Pointing
   Berdiri setempat, kaki yang
   menyokong berdiri lurus manakala
   kaki yang beraksi menuding sambil
   ibu jari kaki mengetuk lantai
   dengan kiraan 1, 2, 3.

   Kiraan ke 4, kaki yang beraksi
   berdiri rapat di tempat asal.

   Lakukan secara berselang seli
   selepas kiraan 4.

   Tangan depa di sisi untuk
   mengimbang.

   Tepuk: tum, tum, tum, tum


                     14
12. Pergerakan Berirama - Skip
   Urutan langkah- ketingting
   dengan bertukar kaki selepas
   ketingting.

   Lutut di angkat, paha selari
   dengan lantai.

   Tangan diayun daripada
   bahu, satu ke depan, satu ke
   belakang, berlawanan
   dengan lutut yang diangkat.

   Tepuk:
   tum ta, tum ta, tum ta, tum
   ta


                  15
13. Pergerakan Berirama - Waltz
   Set 3 langkah berjalan
   berselang seli.

   Satu kiraan bagi setiap satu
   langkah.

   Kiraan 1 ditekankan dengan
   membengkokkan lutut sedikit
   ketika melangkah.

   Tangan depa di sisi untuk
   mengimbang.

   Tepuk:
   tum ta ta, tum ta ta,
   tum ta ta, tum ta ta

                  16
14. Pergerakan Berirama - Minuet
   Corak 3 langkah dengan
   menuding jari kaki ke lantai
   pada kiraan ke 4.

   Mula melangkah dengan kaki
   yang akan menuding ke
   lantai.

   Tangan depa di sisi.

   Tepuk:
   tum, tum, tum, tum,
   & tum, tum, tum, tum

                  17
15. Pergerakan Berirama - Schottische

   Urutan 3 langkah berjalan
   dengan melakukan ketingting
   pada kiraan ke 4 pada kaki
   yang sama melangkah pada
   kiraan ke 3.

   Cekak pinggang untuk
   mengimbang.

   Tepuk:
   tum, tum, tum, tum,
   & tum, tum, tum, tum

                  Hop .....…. 3……….. 2……….. 1

                                 18
16. Pergerakan Berirama - Polka
   Urutan dua galop,
   dengan bertukar kaki
   selepas galop kedua.

   Tangan diayun secara
   berlawanan dengan
   kaki.

   Tepuk:
   tum ta tum, & tum ta
   tum,
   & tum ta tum, & tum ta
   tum


                 19
Pergerakan Beirama (1)
 Jalan, jalan, jalan, jalan,
 & seret, seret, seret, seret,
 & jalan, jalan, jalan, jalan,
 & seret, seret, seret, seret, &...

 Tepuk:
 tum, tum, tum, tum,
 & tum, tum, tum, tum,
 & tum, tum, tum, tum,
 & tum, tum, tum, tum, &...


                    20
Pergerakan Berirama (2)
 Lompat, lompat, lompat, lompat,
 & jalan, jalan, jalan, jalan,
 & lompat, lompat, lompat, lompat,
 & jalan, jalan, jalan, jalan, &...

 Tepuk:
 tum, tum, tum, tum,
 & tum, tum, tum, tum,
 & tum, tum, tum, tum,
 & tum, tum, tum, tum, &...


                    21
Pergerakan Berirama (3)
 Jalan, jalan, jalan, jalan,
 & skip, skip, skip, skip,
 & jalan, jalan, jalan, jalan,
 & skip, skip, skip, skip, &...

 Tepuk:
 tum, tum, tum, tum,
 & tum ta, tum ta, tum ta, tum ta,
 & tum, tum, tum, tum,
 & tumta, tum ta, tum ta, tum ta, &...


                     22
Pergerakan Berirama (4)
 Kawad, kawad, kawad, kawad,
 & gallop, gallop, gallop, gallop,
 & kawad, kawad, kawad, kawad,
 & gallop, gallop, gallop, gallop, &...

 Tepuk:
 tum, tum, tum, tum,
 & ta tum, ta tum, ta tum, ta tum,
 & tum, tum, tum, tum,
 & ta tum, ta tum, ta tum, ta tum, &...


                      23
Pergerakan Berirama (5)

 waltz, waltz, waltz, waltz,
 & seret, seret, seret, seret, &...

 Tepuk:
 tum ta ta, tum ta ta, tum ta ta, tum ta
 ta,
 & tum,     tum,     tum,     tum, &...


                      24
Pergerakan Berirama (6)
 polka, & polka,
 & skip, skip, skip, skip,
 & polka, & polka,
 & skip, skip, skip, skip, &...

 Tepuk:
 tum ta tum, & tum ta tum,
 & tum ta, tum ta, tum ta, tum ta,
 & tum ta tum, & tum ta tum,
 & tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, &...
                      25
Pergerakan Berirama (7)

 schottische, & schottische,
 & polka, & polka, &...

 Tepuk:
 tum, tum, tum, tum, & tum, tum, tum,
 tum,
 & tum ta tum, & tum ta tum, &... 


                     26
Pergerakan Berirama (8)
 minuet, & minuet,
 minuet, & minuet,
 & waltz, waltz,
 waltz, waltz, &...

 Tepuk:
 tum, tum, tum, tum, & tum, tum, tum, tum,
 & tum, tum, tum, tum, & tum, tum, tum, tum,
 & tum ta ta, tum ta ta,
 tum ta ta, tum ta ta, &...


                      27
Pergerakan Berirama (9)
 1. waltz, waltz, waltz, waltz,    5.  & waltz, waltz, waltz, waltz,
  Tepuk:                 Tepuk:
  tum ta ta, tum ta ta, tum ta ta,    & tum ta ta, tum ta ta, tum ta
  tum ta ta,               ta, tum ta ta,
   
 2. & polka, & polka,         6.  & slide, slide, slide, slide,
  Tepuk:                 Tepuk:
  & tum ta tum, & tum ta tum,       & tum,     tum,     tum,     tum,

 3.  & waltz, waltz, waltz, waltz,  7.  & waltz, waltz, waltz, waltz,
   Tepuk:                Tepuk:
   & tum ta ta, tum ta ta, tum ta    & tum ta ta, tum ta ta, tum ta
   ta, tum ta ta,            ta, tum ta ta,

 4.  & skip, skip, skip, skip,    8.  & polka, & polka &...
   Tepuk:                Tepuk:
   & tum ta, tum ta, tum ta, tum     & tum ta tum, & tum ta tum,
   ta,                  &...


                                        28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2156
posted:11/28/2010
language:Malay
pages:28