Docstoc

cth_kertas_kerja

Document Sample
cth_kertas_kerja Powered By Docstoc
					            PANDUAN PENYEDIAAN
        KERTAS PROJEK / RANCANGAN PERNIAGAAN
           PEMBIAYAAN TEKUN Nasional

1.  TUJUAN

2.  LATAR BELAKANG PROJEK

   2.1  PENGENALAN

        Lokasi projek /keluasan
        Latar belakang industri dan trend pasaran
        Senario masa hadapan

   2.2  SYARIKAT / KUMPULAN

        Profil Syarikat
        Kepakaran Ahli dan Pengalaman

   2.3  LATAR BELAKANG PENGUSAHA / AHLI

        Latar Belakang Pengusaha, Nama, Alamat, telefon
        Pengalaman
        Kelulusan akademik
        Kepakaran
        Kursus dan latihan ( peserta diwajibkan menghadiri kursus
        berkaitan sebelum pembiayaan diluluskan)

   2.4  MODEL/KONSEP PERNIAGAAN/KEUSAHAWANAN


3.  RANCANGAN PENGURUSAN

        Diuruskan sendiri oleh pengusaha; atau
        Project Management Consultant (PMC)
        Kakitangan pengurusan
        Pengalaman/kepakaran
       Jawatan dalam Bahagian/Agensi
       Struktur organisasi

4.  RANCANGAN PEMASARAN

     Analisis Pemasaran
     -   Ramalan jualan – perlu buat analisis pelanggan, pasaran
     dan perkhidmatan
     -   Kaji arah aliran pasaran dalam industri
     -   Mengukur saiz pasaran
     -   Pesaing
     Ramalan Jualan

     Strategi Pemasaran

     -   Strategi pemasaran secara keseluruhan spt bagaimana
        mengahapi pesaing dari segi kualiti, harga, lokasi, imej dan
        sebagainya
     -   Contract farming/manufacturing

     Strategi Perkhidmatan
     -   Faktor-faktor yang boleh menarik pelanggan

     Strategi Harga
     -   penentuan harga
     -   Tawaran harga dan sebagainya

     Strategi Pengedaran
     -   cara pengedaran dibuat
     -   Kos-kos terlibat
     -   Rancangan jangka pendek dan panjang jualan tersebut

     Strategi Promosi
     -   Teknik-teknik promosi yang dijalankan

     Belanjawan Pemasaran


5.  RANCANGAN OPERASI

     Perkhidmatan/produk ditawarkan
     Proses operasi
     Keupayaan operasi
     Senarai bahan mentah (jika ada)
     Pembekal bahan mentah / sumber produk
     Khidmat sokongan / bantuan daripada agensi
       Senarai pekerja terlibat

6.   RANCANGAN KEWANGAN

   Rancangan kewangan akan memastikan sejauhmana kebenaran
   andaian/ramalan yang dibuat dalam pasaran, jualan dan kos-kos terlibat.
   Ramalan/andaian yang dibuat perlu realistik supaya ianya boleh
   digunakan untuk menilai dayamaju projek dan juga sebagai alat kawalan
   belanjawan. Rancangan kewangan merangkumi:

       Kos projek – kos tetap / kos berubah
       Sumber pembiayaan
         -    sendiri daripada peserta
         -    pembiayaan TEKUN
       Profoma aliran tunai – bulanan dan tahunan ( 3 – 5 tahun)
       Profoma penyata pendapatan – tahunan (3 – 5 tahun)
       Analisis ROI / pay back period


7.   JADUAL PELAKSANAAN PROJEK

       Tunjukkan peringkat-peringkat perlaksanaan projek

8.   PENGLIBATAN AGENSI KERAJAAN

       FAMA / JABATAN PERTANIAN / PENTERNAKAN / HAIWAN /
        LPP/LPPK / MARDI / LKIM / AGENSI DI BAWAH KERAJAAN
        NEGERI DLL


9.   PENGURUSAN RISIKO PROJEK

       Cagaran / Penjamin
       Kajian Teknikal / Pengesahan Jabatan/Agensi Kerajaan
       Cadangan pengurangan risiko projek


10.  PENUTUP

   Bahagian ini merupakan kesimpulan atau rumusan yang memberi
   gambaran yang menyeluruh mengenai perniagaan yang dijalankan.
   Pengusaha juga boleh memberi sebarang maklumat sokongan lain yang
   boleh memberi justifikasi mengenai daya maju perniagaan pengusaha.
   TEKUN Nasional © 2007- 2008

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:417
posted:11/28/2010
language:Malay
pages:3