Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Projektarbejde og kommunikation - 2

VIEWS: 524 PAGES: 58

									                       samarbejde
                       kræver aktivitet
                         kommunikation
                         betyder at "gøre fælles"
                         fælles beslutninger bliver
                         aldrig 100% ens opfattet


Claus Brabrand  Projekt og Kommunikation (ITU)            [1]   Sep 10, 2007
           Projektarbejde og
           Kommunikation

         Claus Brabrand             Mathias Grüttner
         [ brabrand@itu.dk ]                [ mag@itu.dk ]
Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)          Sep 10, 2007
 Plan for idag (10/9)
   Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"              opvarmningsøvelse

   Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"             gruppearbejde & normer
   Motivation og introduktion til gruppebegrebet
   Gruppenormer
   Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?"                      1t

   Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"      problemer & forebyggelse
   Typer af gruppeproblemer
   Forebyggelse
   Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt)     1t

   Personlighedstyper                        personlighedstyper
   Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil")                 ½t
   Discovery: "de Bono's tænkehatte"
Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)        [3]  Sep 10, 2007
 Fokus Øvelse
   1) Overvej svaret på spørgsmålet:
                                 ...ift. godt
           "Hvad er en god gruppe?"          gruppearbejde


   2) Skriv svaret på en PostIt® note:
   3) Byt noterne tilfældigt rundt mellem jer...
Claus Brabrand         Projekt og Kommunikation (ITU)       [4]  Sep 10, 2007
 Bog
    "Metode i Projektarbejdet"
                   -- Helle Algreen-Ussing & Niels O. Fruensgaard
                   130 p., Aalborg Universitetsforlag, (1990) 2006
                                   
                                 [ 103 kr ]
                              -10% studierabat (= 93 kr)
                            ( i boghandlen fra onsdag 12/9 )Claus Brabrand     Projekt og Kommunikation (ITU)           [5]  Sep 10, 2007
 Ingen 'Grand Unifying Theory' 

 Grupper (og gruppe-dynamik):
  Ingen universel teori

  Ingen universel metode

  Kun lidt systematisk forskning


    Gode råd, gode erfaringer, god praksis !!!

   Noget vil være "common sense"
           (noget måske "uncommon nonsense", ved første blik)

Claus Brabrand            Projekt og Kommunikation (ITU)  [6]  Sep 10, 2007
 Konstruktivisme (aktiv læring)
   Myten "learning-by-transmission" er død:
   Aktiv læring ("knowledge construction"):
          tag lav notater (filtrer, prioritér, sammenkæd, ...)
          strukturér stoffet (=jeres struktur) ved forelæsningerne

          overvej løbende:
              applikationer ("hvad kan man bruge X til")?
              implikationer ("hvad er konsekvenser af X")?
              limitationer ("hvad er begrænsningerne ved X")?
Claus Brabrand             Projekt og Kommunikation (ITU)  [7]  Sep 10, 2007
 Plan for idag (10/9)
   Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"              opvarmningsøvelse

   Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"             gruppearbejde & normer
   Motivation og introduktion til gruppebegrebet
   Gruppenormer
   Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?"                      1t

   Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"      problemer & forebyggelse
   Typer af gruppeproblemer
   Forebyggelse
   Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt)     1t

   Personlighedstyper                        personlighedstyper
   Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil")                 ½t
   Discovery: "de Bono's tænkehatte"
Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)        [8]  Sep 10, 2007
 Øvelse: 'shared knowledge'
   1) Overvej svaret på:
           "Nævn de 2 største fordele ved gr.arb."

   2) Skriv svaret på en PostIt® note:
   3) Byt noterne tilfældigt rundt mellem jer...
Claus Brabrand          Projekt og Kommunikation (ITU)  [9]  Sep 10, 2007
 Plan for idag (10/9)
   Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"              opvarmningsøvelse

   Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"             gruppearbejde & normer
   Motivation og introduktion til gruppebegrebet
   Gruppenormer
   Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?"                       1t

   Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"      problemer & forebyggelse
   Typer af gruppeproblemer
   Forebyggelse
   Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt)     1t

   Personlighedstyper                        personlighedstyper
   Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil")                  ½t
   Discovery: "de Bono's tænkehatte"
Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)       [ 10 ]  Sep 10, 2007
 Motivation: Gruppearbejde
   Software: mere og mere kompleks:
 The evolution of computer games:
                           "Rainbow Six", PC, 1998  "Halo 3", XBox360 2007

             "Pirates", Amiga, 1989
 "Pong", Atari 1972
  1 programmør       8 udviklere           24 udviklere      200 udviklere
                                         [ guestimate ]

   Derfor: arbejde i grupper:
          På arbejdsmarkedet (indtil ca. år 2050)
          På studiet (3-5 år nu)

          ...diverse andre sammenhænge
Claus Brabrand              Projekt og Kommunikation (ITU)        [ 11 ]  Sep 10, 2007
 Motivation: Gruppearb. (cont'd)
   Hjælp at hente:
           Motivation hinanden til at studere/arbejde
           Gensidigt forpligtende
           Nogle at diskutere ideer med

   Lære fra hinanden
           "Håber at finde sammen med folk med forskellige kompetencer som kan
         
           komplementere hinanden"   -- Tobias om Benjamin (Bachelorstuderende, ITU)

   Styrker identitets-følelse:
           Afgrænser sig selv ift. andre
           (lærer egne præferencer og grænser ift. andre)

   Øger ens netværk:
           Socialt og Fagligt

Claus Brabrand               Projekt og Kommunikation (ITU)     [ 12 ]  Sep 10, 2007
 En Udfordring
   Gruppearbejde kan være svært!                           (i starten)
          "[...] en hel del studerende gennem skolen er vænnet til konkurrencementalitet og
          dyrkelse af individuelt arbejde i en sådan grad, at de har udviklet generel mistro
          til gruppearbejdsformen."
                                       -- "Metode i Projektarbejdet", p. 99

   Derfor:
           God idé at lære at arbejde sammen(!)


   Så god en idé at et Dansk Universitet har
    placeret et kursus i: Projektarbejde og kommunikation
           på 1. semester !
           ...af 1. år !
           ...på en helt ny-designet uddannelse ! :)
Claus Brabrand                Projekt og Kommunikation (ITU)          [ 13 ]  Sep 10, 2007
 Definition: 'Gruppe'
 Pronunciation: /'grüp/
 Function: noun
 Etymology:
     French groupe, from Italian gruppo, by-form of groppo knot, tangle, of Germanic origin;
      akin to Old High German kropf craw — more at crop
 Date: 1686
   1:    two or more figures forming a complete unit in a composition
   2 a: a number of individuals assembled together or having some unifying relationship
     b: an assemblage of objects regarded as a unit
     c1: a military unit consisting of a headquarters and attached battalions
     c2: a unit of the United States Air Force higher than a squadron and lower than a wing
   3 a: an assemblage of related organisms —often used to avoid taxonomic connotations
       when the kind or degree of relationship is not clearly defined
     b1: two or more atoms joined together or sometimes a single atom forming part of a
       molecule; especially : functional group <a methyl group>
     b2: an assemblage of elements forming one of the vertical columns of the periodic table
     c: a stratigraphic division comprising rocks deposited during an era
   4:    a mathematical set that is closed under a binary associative operation, contains an
         identity element, and has an inverse for every element

Claus Brabrand                Projekt og Kommunikation (ITU)      [ 14 ]  Sep 10, 2007
 Definition: 'Gruppe'
 gruppe := Nogle mennesker, der:
          har et (eller flere) fælles mål;
          har fælles betingelser;

          har fælles normer; og

          føler sig som en... ...gruppe
                          rekursiv definition!!! :)

                                [ Kilde: "Arbejdsgruppens Psykologi", Reitzels
                                 forlag 1983, B. Lenéer-Axelson & I. Thylefors ]           NB: direkte konsekvens af definitionen;
           hvis man ikke føler sig som en gruppe, er man det ikke!


Claus Brabrand             Projekt og Kommunikation (ITU)            [ 15 ]  Sep 10, 2007
 Fælles mål
 (~ projektgruppe)
   Overordnede fælles mål:
           Klare projektet (og bestå)!

   Gruppe-specifikke del-mål:
           Faglige del-mål:
               opnå indsigt i emne E, lave løsningsforslag til problem P, opnå
               kompetence K (for K  { analysere, sammenligne, ... }, komme
               igennem med mindst mulig indsats , lave bedste rapport, ...
           Proces del-mål:
               blive god til at samarbejde, blive god til at kommunikere, ...
           Sociale del-mål:
               have det rart med hinanden, få smagt alle slags pickwick thé,
               blive god til at sidde i rundkreds, lære hinandens grænser, ...
Claus Brabrand               Projekt og Kommunikation (ITU)     [ 16 ]  Sep 10, 2007
 Fælles betingelser
 (~ projektgruppe)
   Ofte fælles betingelser; dvs.:
           samme ansvar
           samme projekt
           samme faglige krav (jf. studieordningen)
           samme tidsramme
           samme resourcer
           samme vejleder
           samme placering i uddannelsesinstitutionens hierarki
           ...
   Ofte forskellige personlige forudsætninger:
           motivation, evner, viden, fleksibilitet, forandringsvilje,
           kreativitet, forventninger, køn, alder, erfaring, sindelag,
           præferencer, personlig målsætning, ønsker om læringsudbytte, ...
Claus Brabrand              Projekt og Kommunikation (ITU)   [ 17 ]  Sep 10, 2007
 Hvad er en 'Norm'?
 Pronunciation: /'norm/
 Function: noun                    Et regel-sæt ("kodex") vedtaget i en gruppe,
 Etymology:                      der definerer og styrer acceptabel adfærd -
    Latin norma, literally, carpenter's square    og hvordan gruppen arbejder.
   1 : an authoritative standard : MODEL
   2 : a principle of right action binding upon the members of a group and serving to guide,
      control, or regulate proper and acceptable behavior
   3 : AVERAGE: as
     a : a set standard of development or achievement usually derived from the average or
       median achievement of a large group
     b : a pattern or trait taken to be typical in the behavior of a social group
     c : a widespread or usual practice, procedure, or custom : RULE <standing ovations
       became the norm>
   4 a : a real-valued nonnegative function defined on a vector space with value analagous to
       length and satisfying the conditions that the function is zero if and only if the vector is
       zero, the function of the product of a scalar and a vector is equal to the product of the
       absolute value of the scalar and the function of the vector, and the function of the sum
       of two vectors is less than or equal to the sum of the functions of the two vectors;
       specifically : the square root of the sum of the squares of the absolute values of the
       elements of a matrix or of the components of a vector
     b : the greatest distance between two successive points of a set of points that partition an
       interval into smaller intervals
Claus Brabrand                  Projekt og Kommunikation (ITU)           [ 18 ]  Sep 10, 2007
 Fælles normer
 (~ projektgruppe)
    Normerne spiller en uhyre vigtig rolle !!!
                        ift. det faglige resultat og sociale klima

   Nogle...:
          ...eksplicit vedtaget ved gruppe-beslutning         (bevidst)
          ...implicit "vedtaget"                   (ubevidst)

   Derfor: god idé at...:
          ofre opmærksomhed på dem
          diskutere dem (selv om det er ubehageligt og "tæt på")
              skjult norm ("tavs viden")  kendt norm ("italesættelse")
              1) så man kan forholde sig til dem og
              2) evt. søge at ændre dem (= løsbare)
Claus Brabrand             Projekt og Kommunikation (ITU)     [ 19 ]  Sep 10, 2007
 Plan for idag (10/9)
   Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"              opvarmningsøvelse

   Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"             gruppearbejde & normer
   Motivation og introduktion til gruppebegrebet
   Gruppenormer
   Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?"                       1t

   Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"      problemer & forebyggelse
   Typer af gruppeproblemer
   Forebyggelse
   Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt)     1t

   Personlighedstyper                        personlighedstyper
   Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil")                  ½t
   Discovery: "de Bono's tænkehatte"
Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)       [ 20 ]  Sep 10, 2007
 Taxonomi:
 4 slags normer (~ gruppearb.)
   Organisations-normer:               Arbejds-normer:
           ...                         ...
           ...                         ...
           ...                         ...
           ...                         ...
           ...                         ...
           ...                         ...

    Samværs-normer:                 Gruppe-tilhørs-normer:
           ...                         ...
           ...                         ...
           ...                         ...
           ...                         ...
           sanktioner !

Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)       [ 21 ]  Sep 10, 2007
 Organisations-normer
   Organisations-normer:
           organisations-form?
                arb. samlet altid >< uddelegering i undergr. >< "indiviDUAL"
           rollefordeling (leder/referent/ordstyrer/proces-leder/...)?
                fast >< skiftende     >< løs (NB: 'stærkeste' bestemmer!)
           modtagelse af foreslag?
                åben (positiv modtagelse) >< lukket (afvisende)
           mødested?
                alle møder i grupperum >< skiftende møde-steder
           diskussioner (formaliseringsgrad)?
                formel (regler+ordstyrer+referent) >< uformel (NB: 'stærkeste')
           dokumentation?
                fuld (personlige notater + projekt-dagbog + løbende arbejdsblade) ><
                                               papirløst
Claus Brabrand                Projekt og Kommunikation (ITU)      [ 22 ]  Sep 10, 2007
 Arbejds-normer
   Arbejds-normer:                               Kvalitet?
           ambitionsniveau?
                bestå (02) >< top-karakter (12)
           arbejdstempo?
              

           grundighed?
                alle detaljer >< grundig >< "cost-effective" >< overfladisk
           arbejdstid?
                "fra hvornår til hvornår?" (og "hvilke dage?")
           diskussioner?
                planlagte/målbevidste >< "laissez-faire" (NB: 'stærkeste')
           beslutninger?
                konklusion på diskussioner >< afstemning >< vetoret til alle ><
                person-domineret (efter "social-hierarki" / "fagligt-hierarki") ><
                uformel/fornemmelse (= uigennemskueligt person-domineret!)
Claus Brabrand                Projekt og Kommunikation (ITU)     [ 23 ]  Sep 10, 2007
 ( NB: Om begrebet 'Kvalitet' )
 1) Kvalitet som "det exceptionelle"
           eksklusive, specielle, fortrinlige, uopnåelige, ...
 2) Kvalitet som "perfektion" eller "konsistens"
           fravær af fejl, ...
 3) Kvalitet som "evnen til målopfyldelse"
           kun betydning ~ formål, "er kunden tilfreds?", ...
 4) Kvalitet som "værdi for pengene"
           "cost/benefit", "cost-effectiveness", produktivitet, ...
 5) Kvalitet som "forvandling" eller "forandring"
           læring (øget selvtillid/dømmekraft/kritiske evner), ...
Claus Brabrand               Projekt og Kommunikation (ITU)  [ 24 ]  Sep 10, 2007
 Samværs-normer
   Samværs-normer:
           gensidig hjælpsomhed?
             

           gensidig hensyntagen?
             

           sprogbrug og "tone"?
             

           efterlevelse af egne regler ("regel-disciplin")?
             

           sanktioner !
               "straf" for overtrædelse af regler;
               (fx., for sent, udeblivelser, forsømmelser, ...)
Claus Brabrand               Projekt og Kommunikation (ITU)    [ 25 ]  Sep 10, 2007
 Gruppe-tilhørs-normer
   Gruppe-tilhørs-normer:
           ansvars-følelse overfor gruppen?
             

           tilhørs-følelse til gruppen?
               accepteret/velkommen >< ikke accepteret/velkommen
           prioritering?
               egne interesser/agenda først >< gruppens i/a først
           sociale arrangementer ("hygge")?
               ofte >< aldrig
Claus Brabrand              Projekt og Kommunikation (ITU)  [ 26 ]  Sep 10, 2007
 Norm-sæt
    Normerne spiller en uhyre vigtig rolle !!!
                       ift. det faglige resultat og sociale klima
   Norm-sæt  retning gruppen udvikler sig i !
           (Ingen/uformelle regler  'stærkeste' bestemmer)
Claus Brabrand            Projekt og Kommunikation (ITU)     [ 27 ]  Sep 10, 2007
 Plan for idag (10/9)
   Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"              opvarmningsøvelse

   Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"             gruppearbejde & normer
   Motivation og introduktion til gruppebegrebet
   Gruppenormer
   Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?"                       1t

   Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"      problemer & forebyggelse
   Typer af gruppeproblemer
   Forebyggelse
   Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt)     1t

   Personlighedstyper                        personlighedstyper
   Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil")                  ½t
   Discovery: "de Bono's tænkehatte"
Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)       [ 28 ]  Sep 10, 2007
 Øvelse:
 1) diskutér normerne igennem (6+6+5+4+andre?)
 2) overvej og notér jer (for hver enkelt af dem):
   "hvad er dine norm-præferencer?"
 Vælg en "proces-ansvarlig" =
 ansvar for at I når alt igennem (og alle får sagt noget)
 NB: I skal ikke blive enige om noget !

         Please put the Post-Its on the wall


          "Hvad er god gruppe?"          "Fordele ved gr.arb."Claus Brabrand            Projekt og Kommunikation (ITU)         Sep 10, 2007
 Plan for idag (10/9)
   Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"              opvarmningsøvelse

   Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"             gruppearbejde & normer
   Motivation og introduktion til gruppebegrebet
   Gruppenormer
   Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?"                       1t

   Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"      problemer & forebyggelse
   Typer af gruppeproblemer
   Forebyggelse
   Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt)     1t

   Personlighedstyper                        personlighedstyper
   Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil")                  ½t
   Discovery: "de Bono's tænkehatte"
Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)       [ 30 ]  Sep 10, 2007
 Øvelse: 'shared knowledge'
   1) Overvej svaret på:
           "Nævn de 2 største ulemper ved gr.arb."

   2) Skriv svaret på en PostIt® note:
   3) Byt noterne tilfældigt rundt mellem jer...
Claus Brabrand          Projekt og Kommunikation (ITU)  [ 31 ]  Sep 10, 2007
 Plan for idag (10/9)
   Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"              opvarmningsøvelse

   Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"             gruppearbejde & normer
   Motivation og introduktion til gruppebegrebet
   Gruppenormer
   Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?"                       1t

   Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"      problemer & forebyggelse
   Typer af gruppeproblemer
   Forebyggelse
   Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt)     1t

   Personlighedstyper                        personlighedstyper
   Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil")                  ½t
   Discovery: "de Bono's tænkehatte"
Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)       [ 32 ]  Sep 10, 2007
 Typer af problemer (~ gr.arb.)
   Typer af (gruppe-relaterede) problemer
           Ikke problemer ift. "fagligt indhold"


   Template:
               << diagnose >>
                 << symptom/effekt-1 >>
                 << symptom/effekt-2 >>
                 ...

               << årsag / ordination-1 (?) >>
               << årsag / ordination-2 (?) >>
               ...
Claus Brabrand             Projekt og Kommunikation (ITU)  [ 33 ]  Sep 10, 2007
 Typer af problemer (1  4...)
   'Almindelig sjusk':                    'Dårlig atmosfære':
         formløshed i arbejdet                 unødigt skarpe diskussioner,
         ligegyldighed ~ aftal./beslutn.,            manglende gensidig støtte,
         inkonsekvent arbejdsgang,               sårende bemærkninger,
         manglende koordination / rod              mange konflikter
      manglende disciplinering(?)                ~ ledelse/organisation(?)
      ikke-motiverende projekt(?)                manglende socialisering(?)

   'Forsømmelser':                      'Beslutningsbesvær':
         ofte for sent, ofte udebliver,
         forsømmer pålagte opgaver              ~ % handlings-/arbejds-vilje(?)
                                   fagligt:
      ~ ansvarsbevidshed(?)                        expl. beslutningsgrundlag(?)
                                        argumentation  dagbog!(?)
      ~ ikke-accept-følelse(?)
                                   org. ("beslutningsproces"):
      for slappe sanktioner(?)                       åben/eksplicit proces(?)
      udspørg til årsag*  dagbog!                     "alle-skal-være-enige"  (?)
Claus Brabrand   *) uden bebrejdelser(!)  Projekt og Kommunikation (ITU)           [ 34 ]  Sep 10, 2007
 Typer af problemer (...5  8)
   'Outsidere':                           'Klikedannelse':
                                        gruppen domineres af del-gr.
      årsag:
       frivillig: (= protest imod arbejds-
                                        eller mange del-grupper
       form / arbejds-rolle)
       ufrivillig: [etnisk/socialt/køn/..]              ~ (typisk) fordi nogle kender
       (kan føle sig) "anbragt i rolle" !!              hinanden godt (på forhånd)
  => forsømmelse / servil / klovn / hårdt                  øget socialisering(?)
   arbejde (mod accept) el. ligegyldighed
      kræver "ekstern" hjælp (vejl.)                  adskil dem i undergrupper(?)
                                                        'rivalisering'
   'Fastlåste roller':                        'Magt-kampe':
         fast rolle til Kaj-Benno:                   dominans, interessekonflikter
           [ referent / ordstyrer / rapport-            alt hvad Ole siger kritiseres
            skrivning / grafiker / fejlfinder /
            dokumentation / ... ]                 "LinkedList" v. "Array"
         => læring (kun del-udbytte) !                 (= skal Bo eller Ib bestemme)
                                            faglig årsag => arbejdsindsats
      rolle-rotation                               andre årsager => problem !
      (gør det til en vane tidligt)!                  kræver "ekstern" hjælp (vejl.)
Claus Brabrand                   Projekt og Kommunikation (ITU)           [ 35 ]    Sep 10, 2007
 Plan for idag (10/9)
   Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"              opvarmningsøvelse

   Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"             gruppearbejde & normer
   Motivation og introduktion til gruppebegrebet
   Gruppenormer
   Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?"                       1t

   Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"      problemer & forebyggelse
   Typer af gruppeproblemer
   Forebyggelse
   Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt)     1t

   Personlighedstyper                        personlighedstyper
   Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil")                  ½t
   Discovery: "de Bono's tænkehatte"
Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)       [ 36 ]  Sep 10, 2007
 Forebyggelse
    Aftal norm-sæt!!! (aka., "kodex")
           Især grundige norm-diskussioner i starten

   Studér studieordningen:
           vurdér projekt-relevans ~ studieordningens faglige krav
           (ellers problem til eksamen: læringsudbytte)!

   Formalisér vigtige diskussioner; dvs.:
          1) varsles i forvejen
          2) emne/formål skrives på en ren tavle

          3) ordstyrer

          4) referat  dagbog
Claus Brabrand            Projekt og Kommunikation (ITU)  [ 37 ]  Sep 10, 2007
 Forebyggelse: Notater
   Tag mange noter:
          1) "personlige notater" (alle)
                                     [ næste uge ]
          2) "projekt dagbog" (referent)

          3) "arbejdsblade" (løbende produktion)   Tag mange "personlige notater":
           ikke kun til bevidstløs registrering, men
           grundlag for senere arbejde og rapport!

   Før "projekt-dagbog":
           normer, aftaler, idéer, beslutninger, beslutnings-
           grundlag og -form, møde-referater, eksterne samtaler
Claus Brabrand             Projekt og Kommunikation (ITU)  [ 38 ]  Sep 10, 2007
 Forebyggelse: Notater (cont'd)
   Tag mange noter:
          1) "personlige notater" (alle)
                                      [ næste uge ]
          2) "projekt dagbog" (referent)

          3) "arbejdsblade" (løbende produktion)   Lav "arbejdsblade" løbende:
           færdigbearbejd notater til arbejdsblade
               notater, notater, notater, ...  problem!
               (vent ikke til rapporten skal skrives)
           arbejdsblade:
               = status for projektet !
               = grundlag for vejledning !

Claus Brabrand              Projekt og Kommunikation (ITU)  [ 39 ]  Sep 10, 2007
 Forebyggelse (cont'd)
   Overhold aftaler:
          afgørende for gruppe-moral og –fremdrift
          (meld afbud tidligt, hvis nødvendigt)
          fravær  konsultér "projekt-dagbogen":
               aftaler, idéer, beslutninger, beslutnings-grundlag og -form,
               møde-referater, eksterne samtaler


   Erkend konflikter:                            NB: svært!

           diskutér dem åbent (positivt, i god tone)
               ofte misforståelser
               reel konflikt  inddrag vejleder / [ jf. konfliktløsning ]
           (NB: der vil komme konflikter)!
Claus Brabrand               Projekt og Kommunikation (ITU)   [ 40 ]  Sep 10, 2007
 Forebyggelse (cont'd)
   Vær omhyggeligt ineffektive indimellem:
           i.e., hyg jer med mellemrum!
               (NB: effektiviteten vil naturligt svinge  recharge batteries)
           intet projekt kan holde til 100% seriøsitet hele tiden
               (start evt. alle møder med 15 min. uformel tid)
Claus Brabrand               Projekt og Kommunikation (ITU)    [ 41 ]  Sep 10, 2007
 Plan for idag (10/9)
   Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"              opvarmningsøvelse

   Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"             gruppearbejde & normer
   Motivation og introduktion til gruppebegrebet
   Gruppenormer
   Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?"                       1t

   Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"      problemer & forebyggelse
   Typer af gruppeproblemer
   Forebyggelse
   Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt)     1t

   Personlighedstyper                        personlighedstyper
   Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil")                  ½t
   Discovery: "de Bono's tænkehatte"
Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)       [ 42 ]  Sep 10, 2007
 Øvelse:
 Aftal et norm-sæt for jeres gruppe!
 (skal bruges til efterfølgende svær opgave)
 Som formel diskussion:
 1) varsles i forvejen
 2) emne/formål skrives på en ren tavle
 3) ordstyrer
 4) referat  dagbog


         Please put the Post-Its on the wall    "Hvad er god gruppe?"   "Fordele ved gr.arb."       "Ulemper ved gr.arb."Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)              Sep 10, 2007
 Plan for idag (10/9)
   Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"              opvarmningsøvelse

   Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"             gruppearbejde & normer
   Motivation og introduktion til gruppebegrebet
   Gruppenormer
   Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?"                       1t

   Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"      problemer & forebyggelse
   Typer af gruppeproblemer
   Forebyggelse
   Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt)     1t

   Personlighedstyper                        personlighedstyper
   Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil")                  ½t
   Discovery: "de Bono's tænkehatte"
Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)       [ 44 ]  Sep 10, 2007
 Myers-Briggs Type Indicator
   Introversion vs. Extraversion ("attitudes")
           I: internal world (concepts/ideas/reflect), energy from timeout, [think;act]
           E: external world (people/action/things), energy from action,  [act;think]

   Sensing vs. iNtuition ("irrational functions", applied to 'data' received)
           S: "concrete", trust information in present, details / facts, [meaning ~ data]
           N: "abstract", trust theories, [meaning ~ pattern, theory, or wider context]

   Feeling vs. Thinking ("decision making functions", for rational choices)
           F: associated decisions: empathize with situation,  [inside perspective]
           T: dissociated decisions: logical/causes/consistent, [outside perspective]

   Judging vs. Perceiving ("lifestyle", relates to how to get things done)
         J: come to decision, clear plan, start in good time,           ["inflexible"]
        P: leave matters open, await or postpone decisions,           ["too flexible"]
 [Carl G. Jung, 1920]                             [ cf. wikipedia for more info ]
Claus Brabrand                Projekt og Kommunikation (ITU)      [ 45 ]  Sep 10, 2007
 MBTI (cont'd)
   Result: "personality type"
           (e.g. "INTJ")

           Good for rough indications
               "putting people into boxes"

               but: keep your scepticism !:

  "The INTP-INTP encounter is an excellent example of this; the conversation will
  frequently begin with a recognition of a shared interest, such as science fiction, and
  continue with a rapid exchange of data and theories incomprehensible to an
  outsider to the conversation, the two only breaking off when interrupted by a third
  party or thirst." :)
                                         [ -- wikipedia ]


Claus Brabrand              Projekt og Kommunikation (ITU)  [ 46 ]   Sep 10, 2007
 Induction vs. Deduction
   Reasoning:
           Deduction (aka. top-down reasoning):
               whole  parts
               (or: abstract/general  concrete/specific)


           Induction (aka. bottom-up reasoning):
               parts  whole
               (or: concrete/specific  abstract/general)   Two different ways of reasoning:
           Induction  Deduction (just swap directions of arrows)

Claus Brabrand               Projekt og Kommunikation (ITU)  [ 47 ]  Sep 10, 2007
 Hearing: Nomination of CIA Director,
 General Michael Hayden (USAF).
 LEVIN: U.S. SENATOR CARL LEVIN (D-MI)
 HAYDEN: GENERAL MICHAEL B. HAYDEN (USAF),
      NOMINEE TO BE DIRECTOR OF CIA
                                             CQ Transcriptions
                                      Thursday, May 18, 2006; 11:41 AM  "DEDUCTIVE vs. INDUCTIVE REASONING"
 LEVIN:
  "You in my office discussed, I think, a very interesting approach, which is the difference
  between starting with a conclusion and trying to prove it and instead starting with
  digging into all the facts and seeing where they take you.

  Would you just describe for us that difference and why [...]?"

 HAYDEN:
  "Yes, sir. And I actually think I prefaced that with both of these are legitimate forms of
  reasoning,

     that you've got deductive [...] in which you begin with, first, [general]
     principles and then you work your way down the specifics.
     And then there's an inductive approach to the world in which you start
     out there with all the data and work yourself up to general principles.

  They are both legitimate."

Claus Brabrand                     Projekt og Kommunikation (ITU)             [ 48 ]  Sep 10, 2007
 Modaliteter
                         Bemærk: Vi indeholder alle alle modaliteter
                         (i varierende indbyrdes grad/styrkeforhold)!

 (NLP: 'Repræsentationssystemer')
   Visuel (V):                             Auditiv (A):
         "lærer ved at se"                        "lærer ved at lytte"
         (benytter 'visuelle ord':                    (benytter 'auditive ord':
           'det ser ud som om...'                        'det lyder som om...'
           'set fra dette synspunkt/vinkel...'                 'det klinger ikke rigtigt...'
           'det står klart at...'                        'lægge en dæmper på...'
           'det går strålende...' )                       'gå stille med...' )


                                                                structure
   Kinestetisk (K):                           Strukturel (AD):                  structured
                                                                structural
                                                                structuring
         "lærer ved at gøre"                       "lærer ved at strukturerer"
         (benytter 'kinestetiske ord':
           'har på fornemmelsen at...'
                                         aka., "auditiv digital"
           'jeg føler at...'
           'kan mærke at...'
           'tage fat på...' )                     (intern selvsnak)
Claus Brabrand                    Projekt og Kommunikation (ITU)                [ 49 ]  Sep 10, 2007
 Plan for idag (10/9)
   Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"              opvarmningsøvelse

   Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"             gruppearbejde & normer
   Motivation og introduktion til gruppebegrebet
   Gruppenormer
   Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?"                       1t

   Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"      problemer & forebyggelse
   Typer af gruppeproblemer
   Forebyggelse
   Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt)     1t

   Personlighedstyper                        personlighedstyper
   Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil")                  ½t
   Discovery: "de Bono's tænkehatte"
Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)       [ 50 ]  Sep 10, 2007
  Øvelse: SELV-TEST
   Svar på spørgsmålene (fra "A" til "J"):
      3
Claus Brabrand      Projekt og Kommunikation (ITU)  [ 51 ]  Sep 10, 2007
  Øvelse: SELV-TEST
  1) tag selv-testen:
   ("lær dine primære modaliteter at kende")
  2) sammenlign resultaterne i gruppen
  3) diskutér fordele/ulemper ved henholdsvis
   meget ens og meget forskellige modaliteter
Claus Brabrand    Projekt og Kommunikation (ITU)  Sep 10, 2007
  Øvelse: SELV-TEST
   Svar på spørgsmålene (fra "A" til "J"):
      3
Claus Brabrand      Projekt og Kommunikation (ITU)  [ 53 ]  Sep 10, 2007
 Plan for idag (10/9)
   Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"              opvarmningsøvelse

   Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"             gruppearbejde & normer
   Motivation og introduktion til gruppebegrebet
   Gruppenormer
   Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?"                       1t

   Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?"      problemer & forebyggelse
   Typer af gruppeproblemer
   Forebyggelse
   Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt)     1t

   Personlighedstyper                        personlighedstyper
   Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil")                  ½t
   Discovery: "de Bono's tænkehatte"
Claus Brabrand           Projekt og Kommunikation (ITU)       [ 54 ]  Sep 10, 2007
 "de Bono's 6 Tænkehatte"
"Current thinking is dominated by "adversarial thinking". The mode
 of discussion revolves around argument, the purpose being to defeat
 your opponent and by doing so discover the truth. Adversarial thinking
 serves a purpose. However, it is not the only way of thinking and in
 some circumstances it has limitations. Six Thinking Hats offers a
 practical alternative.
 It encourages co-operation, exploration and innovation."
                                 [ http://www.edwdebono.com/ ]
 Øvelse (i jeres seneste gruppe, 'norm-sæt aftale gruppen'):
 1) Find ud af hvad "de Bono's 6 tænkehatte" er?
 2) Overvej hvordan det kunne bruges i jeres gruppe
 3) Forbered en max. 5min mundtlig præsentation!
Claus Brabrand         Projekt og Kommunikation (ITU)         [ 55 ]  Sep 10, 2007
 Perfektion...
   Perfektion...:


          "La perfection est atteinte non quand il ne reste rien à
           ajouter, mais quand il ne reste rien à enlever."
                                 -- Antoine de Saint-Exupéry

          "Perfection is achieved: not when there is nothing more
           to add, but when there is nothing more to remove."
                                 -- Antoine de Saint-Exupéry

 Antoine de Saint-Exupéry
 Fransk pilot og forfatter
 [ 1900-1944 ]

Claus Brabrand         Projekt og Kommunikation (ITU)         [ 56 ]  Sep 10, 2007
 Now, please: "3-minute recap"
   Please spend 3' on thinking about and writing down
    the main ideas and points from the lecture – now!:
                              Immediately
               After 1 day
                  After 1 week
                    After 2 weeks
                              After 3 weeks
Claus Brabrand      Projekt og Kommunikation (ITU)    [ 57 ]  Sep 10, 2007
     BONUS SLIDES
Claus Brabrand  Projekt og Kommunikation (ITU)  Sep 10, 2007

								
To top