CITATE DIN SFANTUL AUGUSTIN by mariancovlea

VIEWS: 375 PAGES: 5

									  CITATE DIN SFÂNTUL AUGUSTIN

1. Cântă şi mergi mai departe, la capătul drumului te aşteaptă
  Dumnezeu.


2. A spune cuiva "te iubesc" înseamnă de fapt "tu nu vei muri
  niciodată".


3. E în noi ceva mai adânc decât noi înşine.


4. Suferi de pe urma nedreptăţii unui om rău? Iartă-l, ca să nu fiţi astfel
  doi oameni răi!


5. Nu ne e de nici un folos să ascultăm învăţăturile sfinte dacă nu le
  trăim.


6. Învaţă să îţi scrii durerile pe nisip şi bucuriile pe stâncă.


7. Acela este cu adevărat liber care trăieşte pentru Hristos. El se află
  deasupra tuturor nenorocirilor. Dacă el însuşi nu va voi să-şi facă
  vreun rău, atunci niciodată altul nu va fi în stare să-i facă acest
  lucru.
                   1
8. Păcatul fiecărui om este instrumentul pedepsei lui, iar nelegiuirea
 lui îi este transformată în propriu-i chin.


9. Ce sunt domniile fără justiţie decât nişte mari tâlhării?


10.   Pentru cine vrea să creadă, am o mie de motive. Pentru cine nu
 vrea să creadă, n-am nici unul.


11.   Iubeşte şi fă ce vrei.


12.   Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei.


13.   Târziu de tot Te-am iubit, o, Tu, Frumuseţe atât de veche, şi
 totuşi atât de nouă, târziu de tot Te-am iubit. Şi iată că Tu Te aflai
 înlăuntrul meu, iar eu în afară, şi eu acolo, în afară, Te căutam şi
 dădeam năvală peste aceste lucruri frumoase pe care Tu le-ai făcut,
 eu, cel lipsit de frumuseţe. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu Tine;
 mă ţineau departe de Tine acele lucruri care, dacă n-ar fi fost întru
 Tine, nici n-ar fi existat. M-ai chemat şi m-ai strigat şi ai pus capăt
 surzeniei mele. Ai fulgerat şi ai strălucit, şi ai alungat orbirea mea;
 ai răspândit mireasmă şi eu am inspirat, şi acum Te urmez cu
 înfocare; am gustat din Tine şi acum sunt înfometat şi însetat după
 Tine; m-ai atins doar şi m-am şi aprins de dor după pacea Ta.                  2
14.   Răbdarea este însoţitoarea înţelepciunii.


15.   Dumnezeu este în afara tuturor, nerămânând în afară; este în
 toate, dar necuprins de ele; este mai presus de toate, fără înălţare;
 este mai jos de toate, fără coborâre; este în toate şi, totodată,
 deasupra tuturor.


16.   Fericirea e să ştii să îţi doreşti ceea ce ai deja.


17.   Tu ne-ai creat pentru tine şi inima noastră este neliniştită până
 nu se va odihni în Tine.


18.   Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt
 nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni.


19.   Am devenit pentru mine o problemă.


20.   Când începi să numeri Treimea, părăseşti adevărul.


21.   A da cu plăcere valorează mai mult decât ceea ce dai.


22.   Când se termină păcatul, începe rugăciunea, iar când se
 termină rugăciunea, începe păcatul.                  3
23.   A avea credinţă înseamnă a crede în ceea ce nu vezi, iar
 răsplata pentru această credinţă va fi să vezi ceea ce crezi.


24.   O, Doamne, dă-mi castitate! Dar încă nu acum.


25.   Noul Testament în cel vechi se ascunde. Vechiul Testament în
 cel nou se descoperă.


26.   Pentru aceea a venit Hristos în lume, ca să cunoască şi să
 înţeleagă omul cât de mult îl iubeşte Dumnezeu.


27.   Dumnezeu l-a făcut pe om dupa chipul şi asemănarea Sa, în
 gândire: acolo e chipul lui Dumnezeu. Iată de ce gândirea nu poate
 fi înţeleasă nici de către ea însăşi întrucât e un chip al lui
 Dumnezeu.


28.   Mântuirea este numai lucrarea harului.


29.   Răul este depărtarea de esenţă şi tinderea spre ceea ce nu este.


30.   Dacă îndepărtezi dreptatea, regatele nu sunt decât mari bande
 de tâlhari.
                  4
31.   Neştiind locul şi vremea în care ne aşteaptă moartea, o vom
 aştepta noi oriunde şi oricând.


32.   Acela este cu adevărat liber, care trăieşte pentru Hristos. El se
 află deasupra tuturor nenorocirilor. Dacă el însuşi nu va voi să-şi
 facă vreun rău, atunci niciodată altul nu va fi în stare să-i facă acest
 lucru.


33.   Ce rău nu am pus eu în faptele mele? Şi dacă nu în fapte, în
 cuvintele mele? Sau dacă nu în cuvinte, în voinţa mea? Tu însă,
 Doamne, eşti bun şi îndurător; măsurând cu privirea adâncimea
 morţii mele, tu ai secătuit cu mâna ta dreaptă hăul stricăciunii din
 fundul inimii mele.
                  5

								
To top