ANALISIS TAMADUN TOKOH ADAB 2004-2009 by ummimursyida

VIEWS: 490 PAGES: 5

									                 October 30, 2010   [ANALISIS SOALAN-SOALAN TAHUN LEPAS PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1]


                      ANALISIS SOALAN TAMADUN ISLAM SPM 2004-2009
T           TAJUK                   2004                 2005                    2006
  A. KERAJAAN KHULAFA' AR
  1 Maksud KAR
  2 Pengenalan              S:cara mencontohi sifat al-Farouk
  3 Cara pemilihan
  4 Ciri-ciri Kepimpinan                                                S:ciri kepimpinan
                                                             S:cth ketegasan Umar Al-Khattab
  5 Dasar Pentadbiran          ITK:khalifah yg memerangi glgn murtad  OBJ:khalifah yg perangi glgn murtad  OBJ:khalifah yg perangi glgn murtad
                      dasar pentadbiran khulafa'       OBJ:Jasa K.Umar            OBJ:tujuan undang2 tanah diperkenal
  6 Kemajuan Sosial & Ekonomi                                             ITK:fungsi Dewan Al-Kharaj
  7 Faktor Peluasan Daerah
4  8 I'tibar


  B.KERAJAAN BANI UMAIYAH
  1 Penubuhan                                  S:sejarah penubuhan          OBJ:tujuan polisi pemerintahan Umar Abd Aziz
  2 Ketenteraan             ITK:kedudukan/organisasi tentera
  3 Pendidikan              ITK:pengertian at-tadwin
                                          S:tokoh ilmuan yg terkenal
  4 Ekonomi                                   OBJ:sumber ekonomi
  5 Faktor Kegemilangan                             S:tindakan umat Islam utk
  6 Faktor Kejatuhan                                   mengulangi kegemilangan


  C. KERAJAAN BANI ABBASIYYAH


   1 Penyebaran Islam


   2 Perkembangan Ilmu                                                 S:peranan baitul hikmah
                                                             S:faktor perkembangan ilmu
   3 Ketenteraan
5  4 Pendidikan             S:usaha majukan bdg pendidikan
   5 Ekonomi               ITK: ghanimah              OBJ:sektor utama ekonomi
   6 Sains dan Teknologi                                                ITK:faktor perkembangan
   7 Kegemilangan
    Tamadun Islam
   8 Faktor Keunggulan
   9 Faktor Kemerosotan                                                ITK:faktor kemerosotan ; pengaruh luar
                                                             ummimursyida2010
                                                                                    1
                 October 30, 2010    [ANALISIS SOALAN-SOALAN TAHUN LEPAS PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1]


                        ANALISIS SOALAN TAMADUN ISLAM SPM 2004-2009
T            TAJUK                 2007                   2008                    2009       2010
  A. KHULAFA' AR
  1 Maksud KAR
  2 Pengenalan              OBJ:sumbangan K.Umar
  3 Cara pemilihan            ITK:Cara lantik K.Umar       S:Cara pelantikan K.Umar
  4 Ciri-ciri Kepimpinan         ITK:Khawarij            S:Tindakan Umar slps dilantik menjadi khalifah


  5 Dasar Pentadbiran                            ITK:Dasar pentadbiran              OBJ:polisis khalifah Umar
                                       ITK:Polisi Abu Bakar               OBJ:polisi khalifah Ali
  6 Kemajuan Sosial & Ekonomi                        ITK:Undang2 tanah S.Umar             S:khalifah yg perangi nabi palsu
  7 Faktor Peluasan Daerah                                                  S:kebaikan perangi nabi palsu
4  8 I'tibar


  B.BANI UMAIYAH
  1 Penubuhan              ITK:Umar Abd Aziz
  2 Ketenteraan
  3 Pendidikan              S:Kesan pendidikan                                 S:kesan kemajuan pendidikan


  4 Ekonomi               OBJ:kekuatan ekonomi
  5 Faktor Kegemilangan         S:Faktor kegemilangan
  6 Faktor Kejatuhan                            OBJ:Faktor Kejatuhan
                                                                S:cth kemajuan z.Umaiyyah
  C. BANI ABBASIYYAH
                                                                OBJ:latar blkg Abu Jaafar Al-Mansur
  1 Penyebaran Islam           S:Faktor penyebaran Islam
                      S:Kesan penyebaran Islam
  2 Perkembangan Ilmu          OBJ:nama pusat perkembangan ilmu                          OBJ:peranan baitul hikmah


  3 Ketenteraan             ITK:Peranan D.Al-Jundi       OBJ:Peranan D.Al-Jundi
5  4 Pendidikan
  5 Ekonomi               ITK:sumber kewangan        OBJ:Kekuatan ekonomi               OBJ:Maksud ghanimah
  6 Sains dan Teknologi
  7 Kegemilangan                              S:Faktor kegemilangan
   Tamadun Islam                              S:Peranan umat Islam
  8 Faktor Keunggulan                            OBJ:Faktor kegemilangan
  9 Faktor Kemerosotan
                                                                ummimursyida2010
                                                                                    2
                      October 30, 2010     [ANALISIS SOALAN-SOALAN TAHUN LEPAS PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1]

                               ANALISIS SOALAN TOKOH ISLAM SPM 2004-2009
T      TAJUK             2004           2005             2006              2007             2008             2009
  TOKOH-TOKOH Islam
  1 Imam Abu Hanifah                               S:sbb diberi gelaran                                    OBJ:riwayat hidup
                                          S:sumbangan
                                          S:sbb dipenjarakan
  2 Imam Malik                                  ITK:karya yg terkemuka


  3 Imam Syafie                                                OBJ:nama kitab         OBJ:Sbb digelar as-syafie
                                                                        S:Keistimewaan
                                                                        S:Sumbangan
  4 Imam Ahmad         OBJ:sifat peribadi                               ITK:Bidang ilmu


  5 5. Imam Bukhari      ITK:Bidang ilmu                  ITK:sumbangan                        OBJ:Bidang ilmu yg dikuasai  S:hasil karya
                                                                                       S:cth beliau bersifat teliti
  6 6. Imam Ghazali                 ITK:gelaran                        S:Sbb digelar Hujatul Islam
                                                        S:Jawatan                           OBJ:tokoh ilmu fekah
                                                        S:Pengajaran yg dpt dicontohi
   7 Ibnu Sina         ITK:Bidang ilmu                  S:hasil penemuan- bdg farmasiOBJ:sejarah pendidikan                    S:hasil karya
                                          S:cth kesungguhan beliau                                  S:penemuan-bdg perubatan
                                          S:kesan sumbangan beliau                                  S:kehebatan ibnu sina
   8 Ibnu Khaldun                                ITK:hasil karya                       OBJ:Bidang ilmu yg dikuasai
                                                                        OBJ:Jawatan
   9 Jamaluddin Al-Afghani             S:tempat lahir        OBJ:biodata                         OBJ:Kesan islah
                           S:idea islah beliau
                           S:kesan islah trhdp msyrkt
  10 Muhammad Abduh                 ITK:sbb dibuang negeri                  ITK:Idea islah         S:Cara sampaikan idea islah
                                                                        S:Saranan beliau
                                                                        S:Kesan islah beliau
  11 Hamka                                    OBJ:sbb beliau tersohor   ITK:Hasil Karya                        S:hasil karya


  12 Sheikh Tahir Jalaluddin            ITK:gelaran krn mahir                   S:Idea islah
                              ilmu kaji bintang                  S:Pengajaran yg dpt dicontohi
                                                        S:Cara sampaikan idea islah


                                                                                                       3
                       October 30, 2010     [ANALISIS SOALAN-SOALAN TAHUN LEPAS PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1]

                                     ANALISIS SOALAN-SOALAN AQIDAH 2004-2009
T     TAJUK              2004             2005               2006            2007             2008               2009        2010
  A. BATAL IMAN
   1. Syirik                      S:cth syirik khafi, jali      pengertian         OBJ:akibat syirik jali
                             S:akibat syirik, cara atasi
   2. Kufur         OBJ:kufur hakikat                       kufur nikmat
                                               S:maksud k.hakikat
                                               S:contoh k.hakikat
                                               S:beza kufur & syirik                 S:Peranan pihak berkuasa
   3. Riddah        ITK:hukuman org murtad                    akibat murtad        pengertian             tangani riddah
                                               cara berlaku murtad                  S:Sbb perlu elak riddah
   4. Khurafat                     pengertian khurafat                                    OBJ:Pengertian khurafat       S:pengertian, contoh
                                                                                             S:sebab berlaku
   5. Sihir                      pengertian                                                           akibat sihir
   6. Nifaq                                                                                      ciri-ciri, akibat
  B.DOSA-DOSA BESAR
   UNIT 1 :
  1 Menderhakai Ibubapa                                                              ITK:hukum derhaka
                                                                          ITK:T/jawab kpd ibu bapa
  2 Menipu & Berbohong
4  3 Mencuri & Merompak                                   hukuman
  4 Riba                        jenis riba                           ITK: pengertian                         jenis riba
                                                                                             hikmah diharamkan
  5 Makan Harta Anak Yatim
  6 Lari Dari Medan Perang
  7 Mengumpat & Menfitnah S:maksud,sbb dilarang
   UNIT 2 :
  1 Minum Arak &       OBJ:sbb minum arak                      bahaya dadah
      Menagih dadah   ITK:hukuman peminum arak                                               S:Maksud dadah
  2 Zina                            hikmat dikenakan hukuman                ITK:Hukuman Penzina    S:Hikmat pengharaman
  3 Menuduh Zina (Qazaf)                       berat ke atas    pengertian                       OBJ:Hukuman qazaf
                                 penzina, liwat, musahaqah                             OBJ:Hikmat haram qazaf
  4 Liwat & Musahaqah                                                                                 faktor
  5 Membunuh Diri
  C TAUBAT                                                                                       S:kesan tidak bertaubat
  1 1. Pengertian                                                   S:Pengertian                          S:bila
  2 2. Syarat        OBJ:syarat taubat                                     S:Syarat taubat diterima                    S:syarat taubat
  3 3. Hikmat                                                     S:Cara bertaubat                        S:sbb perlu syarat bertaubat
  D. IMAN                                                                     S:maksud m'amalkan
   Iman Mutiara Hidup    OBJ:perkara yg                        S:ciri bertambah iman    OBJ:sifat iman             dgn anggota       pengertian iman
   Tingkat Iman          rosakkan iman                                    ciri org bertambah iman  S:maksud kemanisan iman       ciri bertambah iman
   Kemanisan Iman                                     S:cara dpt kemanisan iman               S:Cara capai kemanisan iman
                                                                          OBJ:ciri org yg dpt kemanisan iman
  E. ASWJ
   4. Pengenalan ASWJ                 cara memelihara aqidah                                  ITK:Kepentingan berpegang ASWJ
   5. Prinsip Aqidah ASWJ  OBJ:Prinsip ASWJ      pandangan ASWJ           pandangan ASWJ       S:Sumber pegangan ASWJ
                                  ttg qada' qadar                   S:Cara mantap akidah
   6. Perbezaan Istilah :
   Muslim, mukmin
   kafir Fasiq
5   Murtad, munafik     ITK:pengertian munafik   ciri munafik
   Mulhid, Musyrik                                    pengertian mulhid
   7. Syiah Imamiyyah                 S:pendapat ttg pemimpin                    ITK:Pengertian syiah
   8. Syiah Zaidiyyah                 S:pendapat ttg pelaku dosa besar
   9. Syiah Batiniah                  S:iktikad
  F. AJARAN SESAT
   7. Ajaran Sesat     S:maksud, kesan buruk                                                OBJ:Ciri ajaran sesat        kesan
                S:cara menangani
   8. Qadyani                     ciri-ciri             ciri ajaran
   9. Al-Bahai'yah     ITK: ciri-ciri ajaran                                   OBJ:ciri ajaran Bahai
   10. Taslim                                                     S:Ciri ajaran
                                                             S:Cara membendung

                                                                                                              4
                       October 30, 2010     [ANALISIS SOALAN-SOALAN TAHUN LEPAS PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1]

                                   ANALISIS SOALAN AKHLAK ISLAMIAH SPM 2004-2009
T       TAJUK                   2004              2005                 2006              2007            2008              2009


  1 Akal Cahaya Kehidupan                         S:Cara berfikir yg berkesan                                                  OBJ:adab berfikir
                                      S:Akibat fikir tidak ikut syariat
                                      S:Cara menajamkan fikiran
  2 Adab Berhias Diri        OBJ:hukum pembedahan plastik                                       S:Cth berhias yg dilarang
                    S:hikmah bersugi                                             S:Pakaian cermin peribadi
                                                                         S:Hikmat beradab
  3 Adab Menjaga Orang Sakit                       OBJ:tujuan penjagaan fizikal    OBJ:Hukum jaga org sakit
                                      OBJ:cth aspek emosi
  4 Adab A.Makruf N.Mungkar                                                                        ITK:Hukum,cara
4
  5 Adab di Tempat Rekreasi                                          OBJ:Cara beradab                                      S:cara beradab
  6 Adab Menjaga Kmdhn Awam S:maksud kemudahan awam                                                                           S:maksud kmdhn awam
                    S:cara mencegah kerosakan k.awam                                                                  S:cara m'jaga kmdhn awam
  7 Adab Menziarahi Jenazah
  8 Zikrullah Pengubat Hati                                                          OBJ:hadis ttg zikir                    ITK:pengertian zikir
                                                                         ITK:Cara berzikir
  9 Adab Dengan Rasulullah                        ITK:Cara mengasihi Rasul      S:Cth Perbuatan tidak beradab                S:Cara beradab
                                                        S:Kerugian abai adab dgn Rasul                S:Usaha sedarkan org
                                                        S:Cara taat kpd Rasulallah                       yg persenda Rasul
  1 Adab Musafir                             ITK:adab sblm musafir                                                     ITK:adab musafir
  2 Adab Bernegara                            ITK:Cara beradab                           S:Cth adab bernegara
                                                                         S:Usaha cintai negara
                                                                         S:Hikmat beradab
  3 Adab Dengan Pemimpin                         OBJ:Cara jaga kesucian agama                                                  S:ciri & t,jawab ulul amri
                                      S;Maksud Ulul Amri
                                      S:Ciri-ciri Ulul Amri
                                      S:T/jawab Ulul Amri
5  4 Adab Berjuang ( Jihad )     OBJ:hikmat jihad                             OBJ:Peringkat jihad                     ITK:Cara berjhad       S:peringkat jihad & adab
                                                        S:Adab berjihad
                                                        S:Kelebihan berjhad
                                                        S:Cara pupuk semangat jihad
  5 Adab Menjaga Alam        S:sbb berlaku pembakaran terbuka                     OBJ:Punca p/cemaran udara                  S:Usaha atasi Pncmrn bunyi
                    S:tindakan atasi pmbakaran terbuka                                                  S:Kesan pencemaran bunyi
  6 Adab Memberi & Menerima                                                          OBJ:dalil sedekah                     ITK:adab bersedekah
      Sedekah & Hadiah
  7 Adab Berjual beli ( Berniaga )                    OBJ:Tujuan beradab                                                       ITK:jual beli sah ttp dilarang
                                                                                                                      5

								
To top