Docstoc

ANALISIS SOALAN IBADAT PI SPM 2004-2009

Document Sample
ANALISIS SOALAN IBADAT PI SPM 2004-2009 Powered By Docstoc
					                                         Analisis Soalan Bhgn Ibadat      2004-2009


              ANALISIS SOALAN-SOALAN IBADAT SPM 2004-2009
T            TAJUK                  2004             2005              2006
  A. LAMBAIAN KAABAH
     Kewajipan Haji & Umrah         OBJ:peranan Haji                        pengertian umrah
     Cara Menyempurnakan          OBJ: wukuf                           hukum upah haji
                        OBJ:larangan ihram      kesan larangan ihram
                        ITK: saie           miqat makani
                                       jenis-jenis dam         jenis-jenis dam


     Wajib Haji & Umrah                          wajib haji, wajib umrah
     Cara Mengerjakan Haji &        ITK: 3 cara haji                        kelebihan H. Ifrad
             Jenis-jenis Haji
  B  Sembelihan               OBJ:dalil
                        OBJ:rukun
     Korban Amalan mulia                         syarat umur binatang       pernyataan ttg korban
4
                                       S:syarat sah korban
     Aqiqah                                S:beza korban & aqiqah
     Jual beli               S:pengertian                          hukum
                        S:rukun
                        S:jual-beli yg dilarang
     Sewa                                 pengertian, hukum
     Gadaian                ITK:pengertian gadai
     Syarikat                               perkara yg batal syarikat    S:perkara yg batal syarikat
                                       rukun syarikat          S:hikmat
                                                        S:cara selamatkan syrkt
     Saham                 OBJ: ciri-ciri
     Hutang
     Insuran
  C.PERKAHWINAN
    1 Konsep Perkahwinan
    2 Hukum, dalil                            S:hukum kahwin          hukum kahwin
    3 Hikmah                OBJ:hikmat perkahwinan
     Kaifiat Perkahwinan :
    1 Pemilihan Calon Suami & Isteri
    2 Kahwin Tidak Mengikut undang-undang                 S:implikasi, peranan ibu bapa


    3 Merisik & Peminangan
    4 Rukun Nikah                                             rukun nikah
    5 Mahar                                                S:beza wali nasab & hakim
    6 Walimatul Urus                                            S:sbb perpindahan wali
                                                        S:cth lafaz ijab kabul
    7 T/jawab Suami Dan Isteri
     Penyelesaian Masalah R/tangga
     1. Talak                ITK:jenis talak        hukum              hukum, jenis talak
                        S:dalil talak, akibat                     bhgn talak bain
     2. Rujuk                ITK:hukum rujuk                        cara rujuk isteri
     3. Iddah                                               idah kematian suami
5                                                       hak isteri dlm idah
     4. Nusyuz               OBJ:contoh perbuatan nusyuz


     5. Fasakh                              hikmat,sbb harus tuntut fasakh     6. Khuluk               OBJ:hikmat                           cth lafaz khuluk
     7. Zihar                                               lafaz zihar
                        S:Pengertian Qazaf
     8. Li'an                ITK:pengertian lian & qazaf                  kesan lian, pengertian qazaf
     9. Poligami              OBJ:syarat
     Kemahiran Keibubapaan
     Undang-undang Keluarga Islam      OBJ:bidang kuasa m.syariah
     Isu-Isu Semasa Ttg Kekeluargaan    ITK:fungsi m.syariah
     1. Anak angkat
     2. Hadanah


     Soalan hukum & Alasan
                                          Analisis Soalan Bhgn Ibadat         2004-2009


               ANALISIS SOALAN-SOALAN IBADAT SPM 2004-2009
        TAJUK                  2007              2008                 2009       2010
A. LAMBAIAN KAABAH
 Kewajipan Haji & Umrah        OBJ:beza haji & umrah        OBJ:Pengertian Haji
 Cara Menyempurnakan         ITK:Syarat wajib haji        OBJ:pengertian wukuf        perkara sunat haji
                                      OBJ:Saie              syarat sah saie
                                      S:Gambar ibadat tawaf        S:nama jamrah
                                      S:Rukun haji            S:waktu melontar di jamrah
                                      S:Hikmah haji            S:larangan ihram
 Wajib Haji & Umrah          ITK:Tawaf qudum                             wajib haji
 Cara Mengerjakan Haji &                                           S:hikmat larangan ihram
       Jenis-jenis Haji
B Sembelihan
                    S:Beza korban/sembelihan
 Korban Amalan mulia         S:Waktu korban           ITK:Pengertian,tujuan
                                      ITK:Sunat2 korban
                    S:Cara galakkan korban       ITK:Hukum mkn daging korban
 Aqiqah                                          bagi org bernazar
 Jual beli              OBJ:rukun jual beli Sewa                 OBJ:tamat kontrak sewa
 Gadaian               ITK:Syarat gadaian
 Syarikat               OBJ:rukun syarikat                           pengertian syarikat Saham                OBJ:syarat2 saham
 Hutang                                  OBJ:Rukun hutang
 Insuran               ITK:Unsur yg haram
C.PERKAHWINAN
 1 Konsep Perkahwinan
 2 Hukum, dalil                                                hukum berkahwin
 3 Hikmah
 Kaifiat Perkahwinan :
 1 Pemilihan Calon Suami & Isteri
 2 Kahwin Tidak Mengikut
       tidak mengikut undang2
 3 Merisik & Peminangan
4 Rukun Nikah                               OBJ:Wanita yg haram dikahwini syarat sah perkahwinan
 5 Mahar                                  OBJ:Susunan wali          S:maksud mahar, hikmah
6 Walimatul Urus                              OBJ:Hikmat W/urus


 7 T/jawab Suami Dan Isteri
 Penyelesaian Masalah R/tangga
 1. Talak                                                   jenis talak


 2. Rujuk               OBJ:lafaz rujuk (kinayah)
 3. Iddah                                 OBJ:Larangan dlm iddah       pengertian iddah
                                                        hak isteri dlm idah
 4. Nusyuz              OBJ:hadis ttg nusyuz                          pengertian
                                                        adab didik isteri nusyuz
 5. Fasakh              S:Maksud tuntut fasakh
                    S:Cara suami kembali slps Fasakh
                    S:Hikmah harus fasakh
 6. Khuluk                                                  pengertian
 7. Zihar                                 S:Anggota dlm zihar
                                      S:Kifarat zihar
 8. Li'an
 9. Poligami
 Kemahiran Keibubapaan                          ITK:T/jawab ibu bapa
 Undang-undang Keluarga Islam     ITK:Bidang kuasaM.syariah                        bidang kuasa m.syariah
 Isu-Isu Semasa Ttg Kekeluargaan
 1. Anak angkat
 2. Hadanah              OBJ:susunan hak hadhanah      S:sbb ibu diberi keistimewaan
                                      S:sbb gugur hak hadhanah
 Soalan hukum & Alasan        S:tuntut fasakh krn dipukul suami  S:Waktu wukuf            hukum berwalikan bapa saudara
                    S:akikah utk anak berumur 3 thn                     akikah utk anak yg baligh

CATATAN : OBJ : Soalan Objektif, ITK: Isi Tempat Kosong, S:Soalan Struktur BHGN B

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:413
posted:11/25/2010
language:Malay
pages:2