Ilirske province in njihov vpliv na predmar_no _oilstvo by hcj

VIEWS: 10 PAGES: 2

									Ilirske province in njihov vpliv na predmarèno šoilstvo

Pedagoške ideje Humboldta

Sekundarno šolstvo v 19. stol.

Steiner-vzgoja otroka do 14. l. in njegov svetovni nazor

Trivialke od. 1800 l. naprej (pri nas)

Izobraževanje uèiteljev v slo. pri III. šol. zakonu

Zakaj konkordat in njegove posledice

Herbart vzgojnost pouka

KRATKI ODG.:
kdaj III. šol. zakon?
konkordat (leto)
naštej vsaj 3 ped. smeri v 18. stol.
 SŠN- opredeli za katero stopnjo šole gre
trivialke: kdaj je bilo konec z njimi
 kdaj je deloval Humboldt


Verska in moralna vzg. v 19. stol.

odziv stroke na 8. l. šol. obveznost (1958)

individualna ped. (dewey) in soc. ped. (makarenko); podrobnosti, vzroki, razlike

Financiranje šolstva do l. 1848 (slo)

Elem. sola od razs. do konca 19. stol.

Reformska ped..Ali se bolj navezuje na Herbartizem ali na novi humanizem

Politièna šolska ustava- predstavi kritièno

Permisivna vzgoja (razlogi za in proti)

KRATKI ODG.:
Koliko zakonov je bilo za OŠ sprejetih v Avstriji od 18. do konca 19. stol.
4 projekti ref. ped.
Herbart: kdaj in kam ga štejemo
SŠN- kdaj in kdo
Rousseau: kdo oz. kaj vzgoja
katera šol. reforma je zaslužna za uvedbo laboratorijev
na kateri svet. nazorski podlagi temelji Wal. ped.

Kako je bilo poskrbljeno za iz. uèiteljev po 3. šol zakonu

napake gibanja permisiv. ped.

moralna in verska vzg. v 19. stol.

temeljne znaè. šol. v 19. stol.


								
To top