Keistad toernooi informatie bulletin by xavieroman

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                  Keistad toernooi informatie bulletin


Namens de organisatie van KV Keistad van harte welkom op het Keistad Kanopolotoernooi op 9 en
10 mei 2009.
Nog enkele dagen en dan gaan we de sportieve strijd aan op de Eem.
Het Keistad toernooi wordt gespeeld op 2 speelvelden nabij de club en is bedoeld voor 2e, 3e en
jeugdklasse teams.
De jeugdklasse en de 3e klasse zal bij te weinig inschrijvingen samen gevoegd worden.
Aan de team vertegenwoordigers wordt gevraagd, dit informatie bulletin door te sturen aan de
spelers, begeleiders, scheidsrechters en de team supporters, zodat iedereen tijdig op de hoogte
wordt gebracht van de actuele informatie.
Veel plezier tijdens het toernooi!

Belangrijke informatie:
Bij aankomst dient de teamvertegenwoordiger zich te melden bij de wedstrijdorganisatie.
Bij melding ontvangt deze het definitieve speelschema, een spelerslijst en een betaalbewijs van het
inschrijfgeld.

Veiligheid:
Deelnemen aan het toernooi geschiedt op eigen risico.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel en/of materiële schade opgelopen
tijdens het toernooi, dan wel verblijf op of rond het terrein van de Kano vereniging Keistad
gedurende het toernooi.
Het gebruik van of het in bezit hebben van drugs en overige verdovende middelen is ten strengste
verboden op het terrein van KV Keistad, bezitters en gebruikers worden uitgesloten van verdere
deelname aan het toernooi.

Spelregels:
Er wordt gespeeld volgens de geldende spelregels van de Nederlandse Kanobond.
Elke speler, jurylid en scheidsrechter wordt geacht deze regels te kennen en toe te passen.
Van de scheidsrechter s wordt verwacht, dat deze in gepaste (zwarte) kleding leiding geven aan de
wedstrijd.
Elk team zorgt voor voldoende gekwalificeerde scheidsrechters en juryleden.
Als een team niet zelf de beschikking heeft over een scheidsrechter, dient het team voor vervanging
te zorgen.
Mocht dit niet lukken, meld dit tijdig bij de wedstrijdleiding.
Na afloop van de wedstrijd dient het wedstrijdformulier volledig ingevuld en ondertekend door de
scheidsrechters en de teamcaptains, te worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding.

Locatie:
De wedstrijdlocatie bevindt zich voor het clubgebouw in de Eem.
Adres: De Stuw 1, Amersfoort, nabij Maatweg/Ringweg Koppel.
Per 1 januari 2009 hebben wij een straatnaamwijziging gehad.
Navigatie systemen hebben deze wijziging nog niet geprogrammeerd.

Bereikbaarheid:
Tijdens het toernooi is KV Keistad telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 033-4722800
Kamperen:
Op het terrein kan gekampeerd worden.
I.v.m. de beperkte ruimte verzoeken we de tentjes compact te plaatsen op aanwijzigen van de
organisatie.
In het clubhuis is het op last van de brandweer verboden te overnachten.
Tijdens de nachtelijke uren is het clubhuis geopend voor het gebruik van het sanitair.
Auto’s kunnen geparkeerd worden buiten het terrein.
Aan het eind van de Stuw is een parkeerterreintje.
Op het clubterrein worden geen auto’s toegestaan.
De ingang van het clubterrein moet vrij toegankelijk blijven voor hulpdiensten


Eten en drinken:
Tijdens de wedstrijden zijn in de cateringtent en/of de kantine snacks, tosti’s, wafels en broodjes
verkrijgbaar.
Tevens is er een ruime keus aan dranken.
Er is geen gezamenlijke maaltijd op de zaterdagavond.
De binnen stad van Amersfoort met diverse restaurantjes is op loop of vaar afstand ( o.a. een pannen
koekenboot in de Eemhaven)
Pizza’s etc. kunnen bezorgd worden.
Bij de wedstrijdleiding is informatie beschikbaar.
Op zondag morgen vanaf ca. 8 uur kan men voor een ontbijt terecht in het clubhuis.
Graag voor zaterdagmiddag 12 uur doorgeven of men hier gebruik van wilt maken.

EHBO:
Tijdens de wedstrijden is er een EHBO post, nabij de cateringtent.
Bij verwondingen etc. kunt u zich hier melden voor behandeling.
EHBO: Jaap van der Valk en Ria Rietveld

Prijzen:
De prijzen zijn verzorgd door Hans Kamman

Foto’s:
Tijdens het toernooi maken Fons van der Meer en Ria Rietveld foto’s.
T.z.t. komt een selectie op de site van KV Keistad

Bewaking:
Tijdens het toernooi zorgt Jef Beintema samen met Maggie of een van zijn andere bewakingshonden
voor de nachtelijke veiligheid.

Algemeen:
Omkleden kan in de daarvoor bestemde kleedkamers.
Houdt het terrein, kantine en de sanitaire ruimten zo schoon mogelijk.
Problemen, gebreken en tekortkomingen kunt u melden bij de organisatie.
De organisatie houdt het recht om beslissingen te nemen op punten waarin dit bulletin niet in
voorziet.


Wedstrijdleiding:
Jelle van der Meer
Wedstrijdorganisatie:
Jelle van der Meer
Marijke Dijkman
Maartje Venema
Ria Rietveld

Toernooiorganisatie:
Kanopologroep KV Keistad
Deelnemende teams:

2e klasse
Viking A
Odysseus 3
UKC A
GKV B
Keistad C
Keistad D
DKV 2


3e klasse
Viking B
Viking F
Pyranha's (GKV)
Windhappers B
UKC B
KVRV
Keistad F
Odysseus J
Keistad J
Keistad MIX ( KV Levitas, DKV-J en KV Keistad spelers)

								
To top